Page 14

14

GULROT Sortene er rangert etter tidlighet Sort

Tidlighet

Rotform

Napoli

Tidlig

Rotlengde

Brekkstyrke

Aktuell for dyrking

Maks såmengde frø/m

Friskhet 1-9

Bladmengde 1-9

3 rader seng

2 rader drill

Tidlig

Bunting X

Svakt konisk

20 -22

Middels

5

6

70

100

X

Speedo VAC 102 NY! Tid/midd

Sylindrisk

14 - 18

Middels

4

5

75

100

X

Nominator

Tid/midd

Sylindrisk

18 - 20

Middels

6

6

75

110

X

Yukon

Tid/midd

Sylindrisk

16 - 18

Middels

4

5

70

100

X

Namdal

Midd

Syl/sv. kon

20 - 22

Middels

7

7

75

115

Natalja

Midd/tid

Sylindrisk

16 - 18

Middels

7

7

70

105

(X)

BE 3083

Midd

Syl/sv.kon

18 - 20

Middels

8

7

75

110

Romance

Midd

Syl/sv. kon

17 - 19

Sterk

9

8

75

110

Pakking

Høst

Lagring

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Panther

Midd

Sylindrisk

15 - 18

Sterk

3

4

70

100

X

X

X

Novara

Midd/sein

Syl/sv. kon

17 - 19

Middels

8

7

70

110

X

X

X

Jerada

Midd/sein

Syl/sv. kon

18 - 20

Middels

7

7

75

115

X

X

X

Triton

Sein

Syl/sv. kon

18 - 20

Middels

8

6

70

110

X

X

X

Naval

Sein

Syl/sv.kon

17 - 19

Middels

8

7

75

105

X

X

X

Brillyance

Sein

Syl/sv.kon

18 - 20

Sterk

8

8

70

110

X

X

X

Cadence

NY!

X

Sein

Syl/sv.kon

18 - 19

Middels

8

8

70

110

X

X

X

Nacton BE 3014

Sein

Syl/sv.kon

16 - 18

Sterk

8

7

75

105

X

X

X

Namdal

Midd

Syl/sv. kon

20 - 22

Middels

6

7

85

Fabrikk skive

Brillyance

Sein

Syl/sv.kon

18 - 20

Sterk

8

7

80

Fabrikk skive

Finley

Midd

Svakt konisk

20 - 25

Sterk

8

8

33

Fabrikk terning

Florida

Sein

Svakt konisk

20 - 25

Sterk

8

8

33

Fabrikk terning

Prøvesort

Ved større radavstand må såmengden justeres noe opp

Gulrot

Rosenkål

Knollselleri

Brokkoli

X Napoli (tidlig)

X Irene

X Alicia (Ny)

X Covina

X Nominator (halvtidlig og lager)

X Sofia

X Ilona

X Delano (Ny)

Purre

Stangselleri

X Fencer

X Mambo

X Namdal (halvtidlig og lager) X Naval (sen høst og langtidslager) X Finley (industri) X Florida (industri)

2784 Noorwegen A5-liggend-Okt2017-V2.indd 1

18-10-17 09:46

Profile for Kari-Anne Berget

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

Profile for norgro