Page 10

10

GRØNNSAKER

FRILANDSAGURK

.................................................... Frøstørrelse: 35-40 frø pr. g. Såmengde pr. dekar: 4000-5000 frø. Såavstand: 120-160 cm mellom radene og 20 cm i raden. Minimum jordtemp.: 12°C. Beising: Thiram. Servus F1 101032 Standardfrø Robust standardsort. Bærer jevnt og gir stor totalavling. Friskt, grønt bladverk som holder seg godt i felt. Frukter med god indre kvalitet. Minste salgskvantum: 100 frø

DRIVAGURK

.................................................... Spiretid: 4-5 dager ved 25°C. Oppalstid: 4-7 uker avhengig av årstid. 1,2-2,4 planter pr. m2. Beising: Frø av veksthusagurk er varmebehandlet.

MJØLDOGGTOLERANTE SORTER Rapides F1 102460 Standardfrø Halvtolerant. Vekstkraftig plante som kommer raskt i bæring. Avlingsrik og stabil sort for ulike forhold. Helårsdyrking til nedfiring. Toplight F1 102043 Standardfrø Høytolerant. Åpen, generativ, kompakt plante. Kommer raskt i bæring og har relativt korte frukter med jevn størrelse og god fruktkvalitet. Lyskrevende. Anbefales til nedfiring sommer og høst i hus med høyt lysnivå. Keirin F1 (RZ 24-159) 102612 Standardfrø Halvtolerant. Kraftigvoksende, åpen plante som kommer raskt i bæring. God avling og kvalitet. Til nedfiring hele året. Proloog F1 (RZ 24-148) 102604 Standardfrø Halvtolerant. Åpen plante med relativt små blad og korte internodier. God avling. Anbefales til paraply vår og høst.

Eminentia F1 102480 Standardfrø Halvtolerant. Kraftigvoksende, åpen plante med god avling. Melduggtoleransen er god, sorten er fleksibel og dyrkingssikker. Anbefales til nedfiring og paraply vår-sommer-høst. Demarrage F1 102610 Standardfrø Halvtolerant til nedfiring. Åpen middels vekstkraftig plante. For vår-, sommer- og høstplanting. Cadence F1 (RZ 24-176) 102608 Standardfrø Høytolerant. Åpen, middels kraftig plante med god fruktkvalitet. Lyskrevende. Bør pinseres. Til nedfiring og paraply fortrinnsvis på sommeren. Shakira F1 102560 Standardfrø Høytolerant. Middels kraftigvoksende, sterk plante med åpen vekst. Meget dyrkingssikker sort med god, jevn bæring. Anbefales til nedfiring og paraply sommer og høst.

SNACKAGURK

.................................................... Quarto 102520 Standardfrø Høytolerant. 9-11 cm. Mørke grønne frukter av god kvalitet. Sterk og åpen plante, generativ type. Picolino 102525 Standardfrø Stor snack agurk, 13-14 cm. Robust plante som er egnet til hobby/plantesalg. Green Fingers 101090 Standardfrø Snackargurk, 10-12 cm med sprø, velsmakende frukter. Robust plante som kan klare seg utendørs på gode plasser. Velegnet til plantesalg. Minste salgskvantum: 50 frø

BØNNE

.................................................... Frøstørrelse: 200-600 frø pr. 100 g. Anbefalte såmengder: Aspargesbønne: 3-5 kg pr. da. Stang snittebønne: 3-5 kg pr. da. Stang prydbønne: 6-8 kg pr. da. Voksbønne: 3-5 kg pr. da. Brekkbønne: 3-5 kg pr. da. Minimum jordtemp. ved såing: 10-12°C.

ASPARGESBØNNE/ BREKKBØNNE Arras 105162 Standardfrø Fine slanke skolmer, med lengde ca.10-11 cm. Mellomgrønn farge. Frisk, fin plante. Resistent mot bønneflekk og bønnemosaikk. Sintra 105157 Standardfrø Brekkbønne med tjukkere skolmer enn Arras. Stor, kraftigvoksende plante. Resistent mot bønnemosaikkvirus, pseudomonas og antraknose.

SNITTEBØNNE Poseidon 105557 Standardfrø Tidlig og avlingsrik sort med ca. 15 cm lange og 2 cm brede skolmer. Skolmene er mørk grønne og strengfrie.

STANG SNITTEBØNNE Hilda 105585 Standardfrø Middels tidlig, avlingsrik sort, med lange, flate og strengfrie skolmer.

VOKSBØNNE Sonesta 105342 Standardfrø Robust og kraftigvokstende plante med 13-15 cm lange gule skolmer. Resistent mot bønnemosaikk, og sterk mot pseudomonas og xantomonas.

Profile for Kari-Anne Berget

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

Profile for norgro