Page 1

Hovedkatalog 2016/2017


NORGRO samarbeider med følgende:

Hovedkatalog 2016/2017 Innhold NORGRO

VekstMiljø AS Tlf: 51 60 15 80 Fax: 51 60 15 81 Berge Sandanger Hilde Løge

Side 2–5

Spesifisert innholdsfortegnelse

7

Økologisk frø og setteløk

9

Salgsbetingelser

9

Sortsliste grønnsaker

10

Sortsliste krydder

46

Frukt og bær

48

Blomster

54

Potet

56

Harald Bjerkes Eftf. AS Tlf: 69 24 56 60 Bjerknes Maskinforretning, Larvik Tlf: 33 14 19 00 Frosta Innkjøpslag Tlf: 74 80 73 81

Driftsmidler 58 Plantevern

78

Emballasje

84

Bestillingsliste

90 Ø M ER KE T ILJ

1

16

M

24

Trykk: Xact Graphic AS Layout: Kopi&Grafisk, MjøsAnker AS Opplag: 6 000 eks. Trykket på svanemerket papir

7 TR YKKERI


NORGRO – på lag med dyrkerne NORGRO har lagt bak seg flere år preget av sterk vekst. Mens vi i 2012 omsatte for drøyt 200 MNOK forventer vi i 2015 å omsette for 250 MNOK. Dette må bety at markedet vil ha mer av NORGRO, våre ansatte, våre produkter og våre leverandører. NORGRO har dyktige medarbeidere med et stort hjerte for den grønne næringa enten det er i veksthus eller på friland. Gjennom et aktivt samspill med leverandører og kunder bidrar NORGRO til økt verdiskapning. Vi har mye kunnskap som vi gjerne deler med kundene og leverandørene våre. NORGRO bidrar aktivt i mange forsknings­ prosjekter, både gjennom deltagelse og økonomisk bistand. Dette kommer i tillegg til alle praktiske utprøvingene som vi gjør sammen med kundene våre, gjerne i samarbeid med våre leverandører og rådgivningstjenesten. Spørsmål om plantehelse har vært sentralt de siste årene. Vi opplever at NORGRO har stor faglig integritet og blir brukt som rådgiver av ulike miljøer i denne type saker. Vi jobber med sunn, frisk mat og gode opplevelser. Vi er sentralt plassert i en verdikjede for produksjon av mat som er sunn og helsebringende og som ingen kan spise for mye av. De fleste forbrukere vil i stigende grad ha trygg og sunn mat som de kjenner opprinnelsen til. Preferansen for norskprodusert er stigende. Vi skulle ønske forbrukerne hadde samme preferanse for blomster og prydvekster. Det hadde dyktige, norske gartnere fortjent! Verdiskapningen i grøntnæringen er stor. For gartneri/hagebruk inklusive potet er den på om lag 4,5 milliarder kroner. Det er nesten dobbelt så mye som verdien av den samlede norske kornproduksjon. Når vi presenterer dette faktum for andre deler av norsk landbruk er det mange som blir overrasket. NORGRO er en samarbeidspartner du kan stole på, og vi vil være det også i framtida. Våre solide eiere, Felleskjøpet og Gartnerhallen, er med å sikre langsiktighet og trygghet. Vi ser fram til et godt samarbeid i kommende sesonger!

Med vennlig hilsen NORGRO AS Morten Torp Daglig leder

Sentralbord 908 00 373 • Frøbestilling Hamar 954 66 010 E-post: norgro@norgro.no www.norgro.no


NORGROs medarbeidere 4

NORGROs medarbeidere Morten Torp

Arne Gillund

Sven Taksdal

Britha Skarstad

Daglig leder Mobil 991 21 020 morten.torp@norgro.no

Fagsjef Mobil 952 23 775 arne.gillund@norgro.no

Produktsjef grønnsaker Mobil 975 43 566 sven.taksdal@norgro.no

Fagkonsulent grønnsaker, krydder og integrert plantevern Mobil 911 70 940 britha.skarstad@norgro.no

Olav Eik-Nes

Arne Gillund

Sven Taksdal

daglig leder direktenr. 62 54 15 86 mobil 951 09 167 olav.eik-nes@norgro.no

fagsjef direktenr. 62 54 15 92 mobil 952 23 775 arne.gillund@norgro.no

grønnsaker direktenr. 62 54 15 88 mobil 975 43 566 sven.taksdal@norgro.no

Maren Homnes

Fagkonsulent veksthus og integrert plantevern Mobil 450 47 333 maren.homnes@norgro.no

Gerd Guren

Karoline Stenerud

Idun Bratberg

Produktkonsulent Mobil 995 26 530 karoline.stenerud@norgro.no

Fagkonsulent, grønnsaker/blomster Mobil 482 72 050 idun.bratberg@norgro.no

Rigmor Standal

Gabriela Lundberg

Fagkonsulent grønnsaker Mobil 452 59 813 gabriela.lundberg@norgro.no

Ragne Helene Justad

Rigmor Standal Fagkonsulent blomster, grønnsaker og integrert plantevern Mobil 976 15 063 rigmor.standal@norgro.no

Britha Skarstad

grønnsaker og urtefrø Buskerud, Vestfold, Telemark kontor FK-Drammen direktenr. 32 89 72 35 Anne Røed mobil 911 70 940 Innkjøp/ordre grønnsakfrø, ekspedering britha.skarstad@norgro.no Mobil 993 05 501 anne.roed@norgro.no

Jan Cato Lystad

grønnsaker og plantevern Ragne Helene Ravnsborg mobil 995 46 504 Produktsjef integrert plantevern gerd.guren@norgro.no Mobil 952 25 102

grønnsaker, blomster og driftsmidler integrert plantevern, Henrik Stenberg Gard Katrine Persson Trøndelag, Møre og Romsdal driftsmidler ogMilton frø Fagkonsulent grønnsaker friland Selger driftsmidler Integrert plantevern, kontor Bioforsk Midt-Norge kontor FK-Drammen Mobil 404 60 104 veksthus og planteskoler driftsmidler Tlf 74 83 00 70 direktenr. 32 922 891072 Mobil 30333 henrik.stenberg@norgro.no Mobil 469Kvithamar 51 557 gard.milton@norgro.no katrine.persson@norgro.no fax 74 83 00 71/mob 976 15 063 mobil 952 25 102 rigmor.standal@norgro.no ragne.helene@norgro.no

Avdelingsleder Lier mobil 900 Mobil 918 40 544 43 850 tore.erlandsen@norgro.no jan.cato.lystad@norgro.no

Terje Thorsholen

Fitim Haska

Andreas Eikeland

Ordre- og lagermedarbeider Terje Thorsholen Mobil 415 19 194

Lagermedarbeider Lagermedarbeider Tor Kjetil Kongsrud Edwin Lagermedarbeider Oortwijn Mobil 979 57 774 Mobil 917 73 516 Mobil 413 16 831 blomster, ungplanter fagkonsulent blomster fitim.haska@norgro.no kare.odegard@norgro.no rino.oien@norgro.no

ragne.helene@norgro.no

driftsmidler og ekspedering terje.thorsholen@norgro.no direktenr. 62 54 15 87 mobil 415 19 194 terje.thorsholen@norgro.no

Kåre Ødegård

og driftsmidler direktenr. 62 54 15 91 mobil 911 70 935 tor.kjetil.kongsrud@norgro.no

Rino Øen

direktenr. 62 54 15 77 mobil 468 90 948 edwin@norgro.no

driftsmidler og grønnsaker Tore Erlandsen62 54 15 81 direktenr.

Ordrebehandler, driftsmidler, Marit Kristin Øverli frukt og bær innkjøp/ordre blomster Telefon 32 22 85 65 Mobil 941 60 74562 54 15 96 direktenr. andreas.eikeland@norgro.no

mobil 918 23 885 marit.overli@norgro.no


Gerd Guren grønnsaker og plantevern mobil 995 46 504 gerd.guren@norgro.no

Knut Nyfløt

TerjeOrdrebehandler Thorsholen

driftsmidler ekspedering Mobilog 924 47 654 knut.nyflot@norgro.no direktenr. 62 54 15 87 mobil 415 19 194 terje.thorsholen@norgro.no

Kjetil Ask Produktkonsulent emballasje 416 46 498 AnneMobil Røed kjetil.ask@norgro.no

innkjøp/ordre grønnsakfrø, ekspedering direktenr. 62 54 15 95 mobil 993 05 501 anne.roed@norgro.no

Rigmor Standal grønnsaker, blomster og driftsmidler Trøndelag, Møre og Romsdal kontor Bioforsk Midt-Norge Kvithamar Tlf 74 83 00 70 fax 74 83 00 71/mob 976 15 063 rigmor.standal@norgro.no

Tor Kjetil Kongsrud

Tor Kjetil Kongsrud Produktsjef frukt og bær blomster, ungplanter Mobil 911 70 935 tor.kjetil.kongsrud@norgro.no og driftsmidler

Produktsjef emballasje Mobil 479 06 841 Kjell Lindstad erik.steien@norgro.no

ekspedering frø, driftsmidler direktenr. 62 54 15 99 mobil 920 88 201 kjell.lindstad@norgro.no

integrert plantevern, driftsmidler og frø kontor FK-Drammen direktenr. 32 89 72 33 mobil 952 25 102 ragne.helene@norgro.no

Lisbeth Lid

Asbjørn Moen

Jan Cato Lystad driftsmidler og grønnsaker direktenr. 62 54 15 81 mobil 900 43 850 jan.cato.lystad@norgro.no

Alf Einar Bjørnstad Marit Kristin Øverli

Edwin Plantesalg, frukt og bærOortwijn Fagkonsulent settepotet Produktsjef settepotet innkjøp/ordre blomster Mobil 926 54 328 Mobil 913 97 495 Mobil 911 90 276 fagkonsulent blomster asbjorn.moen@norgro.no lisbeth.lid@norgro.no direktenr.alf.einar.bjornstad@norgro.no 62 54 15 96 direktenr. 62 54 15 77

direktenr. 62 54 15 91 mobil 911 70 935 tor.kjetil.kongsrud@norgro.no

Erik Steien

Ragne Helene Justad

mobil 468 90 948 edwin@norgro.no

Line Vigerust

mobil 918 23 885 marit.overli@norgro.no

Staffan Bengtsson

Kristin B. Evensen

Produktsjef Fagkonsulent blomster Produktkonsulent emballasje Mobil 952 79 237 Mobil 414 54 477 blomster og planteskoler Synnøve Hornsletten Marianne Gjerstad line.vigerust@norgro.no Mobil 916 93 103 kristin.b.evensen@norgro.no fakturering regnskap staffan.bengtsson@norgro.no

direktenr. 62 54 15 43 synnove.hornsletten@ norgro.no

direktenr. 62 54 15 85 mobil 908 01 303 marianne.gjerstad@norgro.no

Merete Hokstad

Marit Kristin Øverli

Ann Kristin Tandberg

Kari-Anne Berget

Gerd Trømborg

Ordrebehandler blomster Mobil 918 26 183 merete.hokstad@norgro.no

Regnskapsmedarbeider Mobil 918 23 885 marit.overli@norgro.no

Regnskapsmedarbeider Mobil 957 74 670 ann.kristin.tandberg@ norgro.no

Økonomi- og personalsjef Mobil 922 48 759 kari-anne.berget@norgro.no

Regnskapsmedarbeider Mobil 915 40 764 gerd.tromborg@norgro.no


6


SIDEOVERSIKT 7

GRØNNSAKER: Agurk............................................................... 10 Artisjokk........................................................... 43 Aubergine......................................................... 34 Beter................................................................. 35 Bladbete/Mangold............................................. 36 Bladpersille....................................................... 49 Blomkål ............................................................ 16 Brokkoli............................................................ 19 Bønne............................................................... 10 Chilipepper....................................................... 33 Dill.................................................................... 49 Erter................................................................. 12 Gresskar........................................................... 12 Gressløk............................................................ 49 Grønnkål........................................................... 22 Gulrot............................................................... 13 Hvitkål.............................................................. 23 Japansk reddik.................................................. 36 Kepaløk............................................................ 30 Kinakål............................................................. 22 Knollfennikel..................................................... 12 Knutekål........................................................... 22 Kruspersille....................................................... 49 Krydderurter...................................................... 48 Kålrot............................................................... 22

Mainepe........................................................... 32 Melon............................................................... 32 Paprika............................................................. 33 Pastinakk.......................................................... 35 Persillerot.......................................................... 11 Purre................................................................. 34 Reddik.............................................................. 36 Rosenkål........................................................... 26 Ruccola............................................................. 36 Rødbeter........................................................... 35 Rødkål.............................................................. 26 Salat, alle typer.................................................. 36 Savoykål........................................................... 28 Selleri............................................................... 42 Setteløk............................................................ 30 Sjalottløk.......................................................... 30 Skorsonnerrot................................................... 43 Spinat............................................................... 36 Spisskål............................................................. 28 Squash.............................................................. 43 Sukkermais....................................................... 31 Sylteløk............................................................. 31 Tomat............................................................... 44 Vårløk............................................................... 31

FRUKT OG BÆR

BLOMSTER:

Jordbærplanter.................................................. 51 Bringbærplanter................................................ 54 Grunnstammer.................................................. 55

Ungplanter og frø.............................................. 58 Blomsterløk....................................................... 61

POTET: Settepotet......................................................... 62

DRIFTSMIDLER: Blomsterpinner.................................................. 80 Biofilm.............................................................. 65 Biologisk plantevern, tilleggsprodukter............... 83 Cultilène steinullprodukter................................. 69 Div. driftsmidler................................................. 80 Etiketter............................................................ 80 Fiberduk........................................................... 65 Folier/filmer til friland......................................... 65 Gjødsel og mikronæring..................................... 67 Hygiene og personlig verneutstyr........................ 82 Høsteutstyr....................................................... 82 Insektnett......................................................... 65 Jiffy produkter................................................... 79 Jord og torv....................................................... 78

Jorddekke......................................................... 66 Klimaduk til bær................................................ 65 Kniver og beskjæringsutstyr............................... 80 Limfeller............................................................ 82 Olje og smøremidler........................................... 81 Oppbinding....................................................... 81 Perlite............................................................... 69 Planfilm............................................................ 66 Plastfolie........................................................... 66 Potter, ampler, støttegitter og skåler................... 72 Skyggefarge...................................................... 81 Undervanningsmatte......................................... 81 Vefi produkter................................................... 70 Vermiculite........................................................ 69

PLANTEVERN:

EMBALLASJE:

Plantevern......................................................... 84

Emballasje........................................................ 90

Økologisk frø:

9

Salgsbetingelser: 9

Bestillingsliste: 98


Velkommen til Desch Plantpaks verden


SALGSBETINGELSER

Økologisk frø og setteløk

Sentralbord Telefon

Økologisk frø og plantemateriale skal brukes til økologisk dyrking når det finnes i tilstrekkelig mengde og kvalitet. Dersom det ikke finnes tilgang på slikt frø eller plantemateriale, kan ubeiset konvensjonelt frø nyttes, ­forutsatt at tillatelse innhentes fra Debio.

908 00 373 Ordretelefon Lier 414 82 136 Frøbestilling Hamar 954 66 010 E-post norgro@norgro.no

Flere av frøfirmaene har etter hvert godkjent produksjon av økologisk dyrket frø. Tilgjengelighet og kvalitet på de ulike sorter kan variere. NORGRO lagerfører kun begrensede mengder økologisk dyrket eller ubeiset frø, men kjøper inn ved behov. På forespørsel sender vi liste over aktuelle sorter. Husk derfor å være tidlig ute med bestil­ lingen! NORGRO har norsk økologisk setteløk for sesongen 2016–17.

Salgsbetingelser Disse alminnelige leveringsbetingelsene gjelder dersom ikke annet er avtalt, og anses godtatt ved ordrebekreftelse eller påbegynt levering.

BETALING

BESTILLING

Alle priser er beregnet med forfall pr. 20 dager og betales mot faktura. Etter forfall beregnes renter.

Ved bestilling oppgis varenavn og kvantum. Vi overtar intet ansvar for eventuelle feil ved telefonordre som ikke blir bekreftet skriftlig av kunden. Varene bes vennligst bestilles i god tid før bruk, slik at vi kan betjene Dem med ønsket leveringstid.

LEVERING/FRAKT Faktisk fraktkostnad belastes.

PRIS Prisene er beregnet ekskl. mva. pr. 01.10.2015, og gjelder fram til 30.09.2016 med unntak av salat-, agurk- og tomat-frø­prisene som gjelder fram til 01.07.2016. Frø som leveres etter disse ­datoene, faktureres til ny pris. Det tas forbehold om prisend­ringer som følge av endringer i valutakurser, offentlige avgifter eller endrede innkjøpspriser. Ordre ekspederes derfor til leve­rings-dagens priser, såfremt det ikke er tatt uttrykkelig forbehold om annet.

RETUR Solgte varer tas ikke i retur.

VEKTBEREGNING Andre kvanta enn de som er oppført i denne katalogen prises på grunnlag av den nærmeste minste vektangivelse. Ved leveranse under minstemengde beregnes et tillegg på kr. 50,- pr. varelinje.

FORBUD MOT VIDEREAVL Vårt frø leveres med det forbehold at de bare må benyttes til dyrking av de respektive vekster og ikke til videreavl av frø.

Øvrige salgs- og leveringsbetingelser, se vår hjemmeside www.norgro.no


10

GRØNNSAKER

FRILANDSAGURK

.................................................... Frøstørrelse: 35–40 frø pr. g. Såmengde pr. dekar: 4000–5000 frø. Såavstand: 120–160 cm mellom radene og 20 cm i raden. Minimum jordtemp.: 12°C. Beising: Thiram.

MJØLDOGGTOLERANTE SORTER Rapides F1 102460 Standardfrø Halvtolerant. Vekstkraftig plante som kommer raskt i bæring. Avlingsrik og stabil sort for ulike forhold. Helårsdyrking til nedfiring.

Servus F1 101032 Standardfrø Tidlighet ca. som Parka. Bærer jevnt og gir stor totalavling. Friskt, grønt bladverk som holder seg godt i felt. Frukter med god indre kvalitet.

Excalibur F1 102602 Standardfrø Halvtolerant. Åpen, kraftigvoksende plante. God fruktsetting og sterk mot abortering. Bør pinseres i starten av kultu­ ren. God avling. Til nedfiring vår, sommer og høst.

Parka F1 101070 Standardfrø Lange, jevne frukter med god farge og sylindrisk fin form. Friskt bladverk og stort avlings-potensiale. Fin konsumsort.

Keirin F1 (RZ 24-159) 102612 Standardfrø Halvtolerant. Kraftigvoksende, åpen plante som kommer raskt i bæring. God avling og kvalitet. Til nedfiring hele året.

100 frø 250 frø 1000 frø 10.000 frø 110,- 225,- 720,- 4.895,-

DRIVAGURK

.................................................... Spiretid: 4–5 dager ved 25°C. Oppalstid: 4–7 uker avhengig av årstid. 1,2–2,4 planter pr. m2. Beising: Frø av veksthusagurk er varmebehandlet. NB! Agurkfrøprisene er gyldige fram til 1. juli 2016. Frø som leveres etter denne datoen, faktureres til ny pris.

IKKE MJØLDOGGTOLERANTE SORTER

Proloog F1 (RZ 24-148) 102604 Standardfrø Halvtolerant. Åpen plante med relativt små blad og korte internodier. God avling. Anbefales til paraply vår og høst Eminentia F1 102480 Standardfrø Halvtolerant. Kraftigvoksende, åpen plante med god avling. Melduggtoleransen er god, sorten er fleksibel og dyrkingssikker. Anbefales til nedfiring og paraply vår-sommer-høst.

Ventura F1 102030 Standardfrø Planting desember–mars med lys. Kraftig­ voksende sort som kommer tidlig i bæring. Avlingssikker og dyrkningsstabil. Egner seg ikke til lange kulturer.

Cadence F1 (RZ 24-176) 102608 Standardfrø Høytolerant. Åpen, middels kraftig plante med god fruktkvalitet. Lyskrevende. Bør pinseres. Til nedfiring og paraply fortrinns­ vis på sommeren.

Mystica F1 102370 Standardfrø Kraftigvoksende sort kun til tidlig vår­ planting i paraply. God fruktkvalitet og stor avling.

Shakira F1 102560 Standardfrø Høytolerant. Middels kraftigvoksende, sterk plante med åpen vekst. Meget dyr­ kingssikker sort med god, jevn bæring. Anbefales til nedfiring og paraply sommer og høst.

Roxanna F1 102483 Standardfrø Generativ, åpen plante med jevne, pene frukter både på stamme og sideskudd. God avling. Vårplanting. 50 frø 100 frø 250 frø 1000 frø 550,- 913,- 1.948.- 6.138,-

Indira F1 102060 Standardfrø Høytolerant. Åpen, med middels kraftig vekst. Kommer raskt i bæring. God farge, form og fruktkvalitet. Middels fruktlengde. Sorten er sterk imot mjøldogg. 50 frø 100 frø 250 frø 1000 frø 605 1.023,- 2.178,- 6.825,-

BØNNE

.................................................... Frøstørrelse: 200–600 frø pr. 100 g. Anbefalte såmengder: Aspargesbønne: 3–5 kg pr. da. Stang snittebønne: 3–5 kg pr. da. Stang prydbønne: 6–8 kg pr. da. Voksbønne: 3–5 kg pr. da. Brekkbønne: 3–5 kg pr. da. Minimum jordtemp. ved såing: 10–12°C.

ASPARGESBØNNE/ BREKKBØNNE Arras 105162 Standardfrø Fine slanke skolmer, med lengde ca.10–11 cm. Mellomgrønn farge. Frisk, fin plante. Resistent mot bønneflekk og bønnemosaikk. Scylla 105140 Standardfrø Brekkbønne med tjukkere skolmer enn Arras. Stor, kraftigvoksende plante.

SNITTEBØNNE Poseidon 105557 Standardfrø Tidlig og avlingsrik sort med ca. 15 cm lange og 2 cm brede skolmer. Skolmene er mørk grønne og strengfrie.

STANG SNITTEBØNNE Hilda 105585 Standardfrø Middels tidlig, avlingsrik sort, med lange, flate og strengfrie skolmer.

VOKSBØNNE Sonesta 105342 Standardfrø Robust og kraftigvokstende plante med 13–15 cm lange gule skolmer. Resistent mot bønnemosaikk, og sterk mot pseudomonas og xantomonas.

STANG PRYDBØNNE Aintree 105608 Standardfrø 1,5–2,0 m høy plante med røde blomster og opptil 25 cm lange skolmer. Unge skol­ mer kan brukes som snittebønne. 100 g

250 g

1000 g

2500 g

70,- 118,- 396,- 968,Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst: 1.000 2.500 10.000 124,- 103,- 84,-


11

AGURKSORTER Karakter 1 – 9 9 = best/sterkest Sort

Dyrkingsmetode

Vinter tidlig

Ventura

Nedfiring

Mystica

Paraply

Roxana RZ 24-153

Paraply

x

Samona

Paraply

x

Vår

Mjøldogg

Vegetativ voksekraft

x

1

8

x

1

8

x

1

6

x

1

7

4

7

Proloog RZ 24-148

Paraply

(x)

x

Rapides

Nedfiring

x

x

Demarage

Nedfiring

Keirin RZ 24-159

Nedfiring

Excalibur

Nedfiring

Eminentia Toploader Cadenze RZ 24-176 Shakira E 23L.2207

x

x

Høst

(x) x

x

x

x

5

7

x

x

6

6

x

x

x

x

7

8

x

(x)

6

6

8

8

8

7

8

7

Paraply

x

x

(x)

Nedfiring

x

x

x

Paraply

x

x

x

Nedfiring

x

x

x

x

x

x

Giant Longpod 105547 Standardfrø Ca. 130 cm høy plante. Skolmene er 25-30 cm lange med store, kjøttfulle frø. Kalles også hestebønne. 100 g 250 g 1 kg 5 kg 48,- 90,- 302,- 1.100,-

7 6

x

BONDEBØNNE

4 5

x

(x)

x

x

Nedfiring

Nedfiring

Hele året

x

Paraply Nedfiring

Sommer

PERSILLEROT

.................................................. Frøstørrelse: 500–800 frø pr. g. Frøbehov: Ca. 100–200 g pr. da. Spiring/spiretemp.: Persillefrø spirer uvanlig sent. Optimal spiretemp. 20–25°C, minimum 10–12°C. Normal feltspiring er ofte ikke mer enn 50 %. Forspirt frø gir raskere og bedre spiring. Berliner-Bero 149101 Standardfrø Gir stor avling av utmerket kvalitet. Fin farge og glatt overflate.

Arat 149184 Forspirte piller Lang, glatt og slank og pen persillerot. Kraftigere gras og større bladfeste enn Eagle. Eagle 149163 Systembeiset frø 149165 Forspirt systembeiset frø 149166 Forspirte piller Relativt lange, slette røtter. Sorten ligner mye på Berliner Bero, men er muligens litt mer fylt. 25 g 100 g 250 g 1000 g Std.frø 185,- 462,- 862,- 3.080,

Bubka 149114 Forspirte piller Frisk og vegetativ sort med fine, glatte og kone røtter.

Pris pr. 1000 ved kjøp av minst 10.000 25.000 50.000 100.000 Forsp. piller 46,- 36,- 31,- 29,Forsp. systemb. 13,31 10,90 9,63 8,80


12

GRØNNSAKER ERTER

.................................................. Frømengde pr. da: Sukkerert: 4–6 kg. Margert konsum: 4–6 kg. Margert konserves: Ca. 20 kg. Såavstand: Sukkerert: 120 x 5 cm. Margert konsum: 60 x 10 cm. Margert konserves: Breisåing. Minimum spiretemp: Ca. 10°C.

MARGERT Tristar 108435 Ubeiset Standardfrø 70–80 cm høy plante med ca 8 cm lange skolmer. Store erter av god kvalitet.

SUKKERERT Sweet Horizon 108600 Standardfrø Frisk og kraftigvoksende plante, ca 150– 170 cm høy. Skolmene er rette, 8–10 cm lange og 2 cm brede. Fin kvalitet! Oregon Sugar Pod 108410 Standardfrø Velkjent standarsort. Plantehøyde ca 100 –120 cm. Skolmene er ca 8 cm lange og svakt krumme.

BRYTSUKKERERT Cascadia 108580 Standardfrø Hovedsort. Plantehøyde 130–150 cm. Sprø, søte og velsmakende skolmer. 100 g 250 g 1000 g 2500 g 88,- 126,- 467,- 1.050,-

GRESSKAR

.................................................... Frøstørrelse: 4–9 frø pr. g Spiretemp: Jordtemp. min 10°C. Dekking med fiberduk er en fordel. Krever varm og næringsrik jord.

GRESSKAR – HALLOWEEN Racer F1 109380 Standardfrø Rund til høyrund tidlig Halloween-type med fruktvekt 4–8 kg.

Gomez F1 109350 Standardfrø Rund oransje Halloween-type med fruktvekt 2–4 kg. Mjøldoggtolerant. Solid stilk og god lagring. Magic Lantern F1 109345 Standardfrø En stor og sein Halloween-sort. Frukter 8–12 kg. Fin mørk-oransje farge. 100 frø 250 frø 1000 frø 225,- 495,- 1.678,-

Tom Fox 109390 Standardfrø Rund til flatrund, lys orange Halloweentype. Frukter 3–8 kg. Solid svart stilk. Harvest Moon 109464 Standardfrø Velkjent klassisk Halloween-sort. Rund, gul-oransje middels ribbete frukter. Frukter 4–8 kg.

GRESSKAR – MAT Small Sugar 109436 Standardfrø Relativt tidlig, rundt / flatrundt guloransje gresskar. God matkvalitet. Fruktstørrelse 2–3 kg. Hunter 109312 Standardfrø Butternut. Tidlig sort som gir frukter ca 0,8 - 1 kg. God lagringsevne og utmerket spisekvalitet. Crown Prince 109335 Standardfrø Sein, flatrund matgresskarsort med grå­ grønt, hardt skall. Tjukt og fast dyporansje fruktkjøtt, mild søtaktig smak. Lite frøhus. 1,5 - 3,5 kg. Sterk mot mjøldogg. Uchiki Kuri 109385 Standardfrø Et utmerket matgresskar av Hokkaidotypen. Fruktene er runde, 1–2 kg, med mørk oransje skall og oransje kjøttfarge. 100 frø 250 frø 1000 frø 187,- 398,- 1.320,-

Rouge vif d’Etampes 109320 Standardfrø Sein sort med store, rød-orange, flatrunde frukter. Meget god matkvalitet. 25 g 128,-

100 g 366,-

250 g 758,-

1000 g 2.566,-

Tiger Cross 109310 Standardfrø Avlangt, mørkegrønt matgresskar av mar­ row-typen med langsgående hvite striper. Fruktlengde 30–40 cm. God matkvalitet. Robust plante med kraftig bladverk og god gjenvekst. Sterk mot mjøldogg. 100 frø 250 frø 1000 frø 105,- 224,- 748,-

KNOLLFENNIKEL

.................................................... Frøstørrelse: 200 frø pr. g Såes direkte på friland i mai–juni, eller inne i mai for utplanting i juni. Rondo 116264 Pilletert frø Runde, fine knoller av god kvalitet. Vår, sommer og høst. Floro 116294 Pilletert frø Sommer og høstsort. Kan brukes som alternativ til Amigo. Pris pr. 1000 piller 2.500 10.000 50.000 Piller 240,- 212,- 193,-


13

GULROT

.................................................... Frøstørrelse: 400 - 900 frø pr. g avhengig av sortering. (1,4-1,6 mm, 1,6-1,8 mm, 1,8-2,0 mm) Spireevne: Presisjonsfrø av F1-hybrider: 80-95% Vurdering av spireevne: På frøposen er oppgitt laboratorieprosent. Oppspiring i felt vil i tillegg til frøets spireevne avhenge av fuktighetsforholdene i jorda, jordtemperatur, så-dybde, jordstruktur/skorpe, m.m. Under ugunstige forhold kan spireprosenten i åkeren være ned til halvparten av den oppgitte spireevne. Normalt vil feltspiringen ligge 5-10% lavere enn laboratoriespiring. Beising: Thiram, Apron og Rovral. Annen bei­ sing kan forekomme.

Nelson F1 110623 Systembeiset presisjonsfrø 110626 Forspirt pilletert frø Tidlig, kan brukes både til tidlig produksjon under plast og seint opptak. Meget pen, sylin­ drisk rot med god rotfylling og god smak. Fin pakkerot. God innvendig farge, men en del grønnfarging i toppen. Middels kraftig bladverk. Nominator F1 110513 Systembeiset presisjonsfrø 110514 Pilletert frø Sylindrisk, slank, jevn og pen gulrot. Tidligere og mer fylt enn Namdal. Flott pakkerot. Kan også lagres hvis den høstes i tide.

Systembeising (Coating): Med denne beisemetoden påføres frøet beisemidlene på en særlig jevn og fin måte. Frøet får usedvanlig fin overflate, og vil ikke støve i såmaskinen. I tillegg er beisemassen farget, slik at det er lettere å se frøet i åkeren når en vil kontrollere såresultatet.

Natalja F1 110741 Ubeiset presisjonsfrø 110743 Systembeiset presisjonsfrø 110744 Pilletert frø Panther/Yukon – type med lenger rot og betydelig bedre gras enn Panther. Glatt, pen, jevn og sylindrisk. Finest på sand og mineraljord. God smak.

Pilletering: Ved pilletering baker man frøet inn i en pillemasse, for å få runde, ensartede frøenheter. Pillemassen er tilsatt beisemidler. Pilletert frø vil ofte spire noe seinere enn renfrø (1-2 dager) men forutsatt spirefuktighet, vil oppspiringen bli like jevn. Pilletert frø leveres fra de beste frøpartiene. Pilletert frø og system­ beiset frø må bestilles tidlig.

Namdal F1 110563 Systembeiset presisjonsfrø 110564 Pilletert frø Halvtidlig, lang og svakt konisk sort. Meget glatt og pen. Tåler tett bestand, og er sterk mot brekkasje.

Forspirt frø (primed): Forspirt frø er først og fremst aktuelt for tidligdyrking. Det leveres mot et pristillegg. Forspirt frø har lang leveringstid, og må bestilles minst 10 uker før ønsket levering. Anbefalte såmengder: Såmengde Ant. frø/piller Ønsket plantetall frø pr.da pr. løpemeter

pr. løpemeter

Gulrot til konsum, sent opptak 90.000– 60–90 50–65 150.000 Gulrot til konsum, tidlig opptak 60.000– 40–60 30–50 90.000 45.000– 60.000

Stor gulrot til fabrikk 25–35

15–20

Napoli F1 110523 Systembeiset presisjonsfrø 110524 Pilletert frø 110525 Forspirt syst.beiset presisjonsfrø 110526 Forspirt pilletert frø 110528 Øko presisjonsfrø Hovedsort for tidligproduksjon. Godt egnet til bunting. God farge. Kraftig bladfeste og bladverk. Kan bli grov ved lavt plantetall og utsatt høsting. Noe grønntopp. God smak.

Brilliance F1 110813 Systembeiset presisjonsfrø 110814 Pilletert frø Lenger, slankere og seinere enn Romance. Glatt, jevn og pen svakt konisk rot. Mye og friskt ris, men mindre bladfeste enn Romance. Naval F1 112263 Systembeiset presisjonsfrø 112264 Pilletert frø Lang, slank og sein sort. Fin sylindrisk rot. Glatt og pen. Opprett, fint gras. Lagrer bra. Pris alle sorter pr. 1000 frø ved kjøp av minst 25.000 100.000 500.000 5 mill frø Systembeiset 11,16 10,34 9,06 8,61 Pilletert frø 15,13 13,37 12,05 11,28

FARGET GULROT

Purple Haze 110773 Systembeiset presisjonsfrø Rainbow 111153 Systembeiset presisjonsfrø Mello Yellow 111123 Systembeiset presisjonsfrø Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst

Panther F1 110721 Ubeiset presisjonsfrø 110723 Systembeiset presisjonsfrø 110724 Pilletert frø Sylindrisk, fin pakkerot. Kan stå lenge i åkeren uten å sprekke. Fin sylindrisk rot­ form og sterk mot brekkasje. God lagringsevne. Liten bladmengde. Bør ikke sås for tett! Jerada F1 110343 Systembeiset presisjonsfrø 110344 Pilletert frø Halvsein sylindrisk sort. Glatt og fin. Spesielt på lettere jordarter.Lagrer bra. Romance F1 112243 Systembeiset presisjonsfrø 112244 Pilletert frø Halvsein, sylindrisk til svakt kon sort. Kraftig gras og sterkt bladfeste. Meget jevn og pen. Sterk mot brekkasje. God farge. God lagringsevne. Triton F1 110612 Systembeiset presisjonsfrø 110614 Pilletert frø Sein, svakt konisk sort. Glatt, pen og velfylt. Fin farge og meget god smak. Lagrer godt.

25.000 12,85

500.000 11,59

MINI-GULROT

Mokum F1 111443 Systembeiset presisjonsfrø Jevn, slank og sylindrisk sort med meget god smak. Er ikke den sterkeste mot brekkasje. Caracas F1 110673 Systembeiset presisjonsfrø Mini-Chanteney. Tidlig og robust.

INDUSTRISORTER, SKIVEROT Namdal F1 Hovedsort til skiver. Se beskrivelse under konsum. Nominator F1 Tidligere enn Namdal. Se beskrivelse under konsum.


14

GULROT Sortene er rangert etter tidlighet

Aktuell for dyrking

Brekkstyrke

Friskhet 1–9

Bladmengde 1–9

Maks såmengde frø/m

Tidlig

Bunting

Pakking

Juli

Høst

Tidlighet

Rotform

Rotlengde

Napoli

Tidlig

Svakt konisk

20 -22

Middels

5

6

50 - 75

X

X

X

X

X

Nelson

Tid/midd

Helt sylindrisk

16 - 18

Svak

5

5

60 - 85

(X)

X

X

X

X

Nominator

Tid/midd

Sylindrisk

18 - 20

Middels

6

5

65 - 85

X

X

X

X

X

Yukon

Tid/midd

Sylindrisk

16 - 18

Middels

4

5

65 - 80

X

X

X

X

X

Sort

Carvora

Lagring

Tid/midd

Sylindrisk

16 - 18

Middels

5

6

65 - 80

X

X

X

?

Natalja

Midd/tid

Sylindrisk

16 - 18

Middels

7

7

60 - 75

X

X

X

X

Mercurio

Midd

Syl/sv. kon

17 - 19

Middels

7

7

65 - 80

X

X

X

X

RS 1205

Jerada

Midd

Syl/sv. kon

18 - 20

Middels

7

6

65 - 85

X

X

X

X?

Namdal

Midd

Syl/sv. kon

20 - 22

Middels

7

7

65 - 90

X

X

X

X

Panther

Midd

Sylindrisk

15 - 18

Sterk

3

3

60 - 75

X

X

X

Romance

Midd

Syl/sv. kon

18 - 20

Sterk

9

8

65 - 85

X

X

X

Naval

Sein

Syl/sv. kon

17 - 19

Middels

8

7

65 - 80

X

X

X?

Triton

Sein

Syl/sv. kon

18 - 20

Middels

8

6

65 - 80

X

X

X

Namdal

Midd

Syl/sv. kon

20 - 22

Middels

6

7

70 - 90

Fabrikk skive

Finley

Midd

Svakt konisk

20 - 25

Sterk

8

8

25 - 35

Fabrikk terning

Florida

Sein

Svakt konisk

20 - 25

Sterk

8

8

25 - 35

Fabrikk terning

BE 2742

Prøvesort

INDUSTRISORTER, STOR GULROT Finley F1 110503 Systembeiset presisjonsfrø 110504 Pilletert frø Fontana-type. Middels sein og meget avlingsrik sort. Friskere bladverk enn Fontana.

Florida F1 112253 Systembeiset presisjonsfrø Noe seinere enn Finley. Bedre innvendig farge. Friskt og godt bladverk. Gir avling på høyde med Finley der den ikke er for sein.

Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst 100.000 frø 500.000 frø 5 mill. frø Systembeiset 10,28 9,27 8,80 Pilletert frø 13,37 12,05 11,28

Tidlig

Halvtidlig og lager

Sen høst og langtidslager

Industri

 Napoli

 Nominator

 Norfolk

 Finley

 Namdal

 Naval

 Bastia

Norfolk og Naval er jevne, pene sorter med meget god lagring. Norfolk er sterk mot gropflekk. Naval er lang, slank og sylindrisk.

Bejo Zaden B.V.

P.O. Box 1749 ZH Warmenhuizen | The Netherlands

T + 31 (0) 226 - 39 61 62

E info@bejo.com


15


16

GRØNNSAKER PRISER BLOMKÅL KÅLVEKSTER Dagens hovedsorter leveres som regel som presisjonsfrø. På forespørsel kan noen av sortene også skaffes som standardfrø. Forskjellene på disse frøkvalitetene vil være størrelses­ sortering, beising/coating og spire­evne.

STANDARDFRØ Størrelse: 1,50–2,00 (som regel mindre enn presisjonsfrø av samme sort). Spireevne: 70–90 %.

PRESISJONSFRØ Størrelse: 1,75–2,00 eller 2,00–2,25 mm. Spireevne: Som regel over 90 %. Normalt 92–98 %. (Høy spirehastighet). Beising: Thiram, Rovral, Apron. Beising med Mundial mot kålflue vil bli begrenset i EU-området de nærmeste årene.

BLOMKÅL

...................................................... Frøstørrelse: 300–400 frø pr. g. Spiretemp.: Minimum 5°C, optimal 15–20 °C. Spiretid: 4–6 dager. Beising: (se etikett). Plantetall: Dette vil variere noe med plantetid og sort, men generelt kan antydes ca. 5000 planter/dekar til konsum, og ca. 3500 planter/ dekar til fabrikk. Opaal 120332 Presisjonsfrø Svært tidlig sort, fortrinnsvis til dyrking under dekke. Gir middels store faste hoder.

Flamenco

Momentum F1 120422 Presisjonsfrø Opprett, vegetativ tidligsort med utviklings­tid et par dager etter Opaal. God dekking. Jevn sort, konsentrert høsting. Mayflower F1 121042 Presisjonsfrø Tidlig, kraftigvoksende sort med fint blad­ verk. Litt etter Opaal. Sorten skal ha en svakere N-gjødsling enn Opaal. Abeni F1 120442 Presisjonsfrø Ny forbedret Barlow-type. Mellomstor, opprett og meget fin plante. God dekking. Bra kvalitet på hodene. Arizona F1 120972 Presisjonsfrø Kraftigvoksende og bladrik sort. Kan dyr­ kes hele sesongen. Gir store tunge hoder. Sorten er meget varmestabil og har kort skjæreperiode. Flamenco F1 121232 Presisjonsfrø Frisk og middels kraftigvoksende som­ mer- og høstsort med opprett bladverk og meget god dekking. Tunge, hvite og kompakte hoder. Aktuell til både konsum og tidlig industri.

Presisjonsfrø kr/1000

2.500 frø 10.000 frø 50.000 frø

Opaal

236 210 200

Cleobis F1

783 700 667

Gohan F1

561 502 478

Korlanu F1

561 502 478

Amerigo F1

561 502 478

Aerospace F1 561 502 478 Celio F1

561 502 478

Graffiti F1

561 502 478

Emeraude F1 561 502 478 Arizona F1

497 443 422

Freedom F1

497 443 422

Momentum F1 561 502 478 Abeni F1

561 502 478

Fortaleza F1

561 502 478

SV 5818 F1

561

502

478

SV 5777 F1

561

502

478

Synergi F1

457 409 389

Adelanto F1

457 409 389

Delfino F1

457 409 389

Trevi F1

457 409 389

Primaverde F1 457 409 389 Puntoverde F1 836 747 712 Sunset F1

783 700 667

Jaffa F1

885 790 753

Veronica F1

457 409 389

Ferrara F1

457 409 389

Flamenco F1 457 409 389 Liria F1

457 409 389

Oviedo F1

457 409 389


17

AKTUELLE BLOMKÅLSORTER - HØSTPERIODE Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

Konsum/ industri

Sort

Ca. veksttid

Opaal

48 – 56

K

Momentum F1

51 – 54

K

Oviedo F1

52 – 55

K

Abeni F1

55 – 60

K

Gipsy F1

55 – 60

K

Clipper F1

58 – 63

K

RS 5777 F1

59 – 64

K

Adelanto F1

59 – 64

K

Arizona F1

60 – 64

K

Flamenco F1

61 – 65

K/I

Nemo F1

62 – 66

K

Freedom F1

63 – 68

K

Fortaleza F1

64 – 70

K

Ferrara F1 NIZ 10-540

65 – 70

K

Cleobis F1

65 – 72

K

Littoral F1 CLX 33007

65 – 72

K

Synergi F1

64 – 70

K

Korlanu F1

64 – 72

K

Delfino F1

65 –75

I/K K/I

Clarina F1

67 – 82

Frisca F1

67 – 82

K

Liria F1 BE 2841

68 – 82

I/K

RS 5818 F1

72 – 85

I/K

Giewont F1 RS 5785

75 – 90

I

Sortens planlagte dyrkingsperiode

Ytterkant av dyrkingsperiode

Prøvesort

Nemo


18

Committed to Growing Together Hvitkål: Delight Ball Castello 17-1258 Dutchman

Løk: Retano Firmo

Blomkål: Tirza Ferrara Ferrara

Hazera Seeds B.V.

+ 31 162 690 900

Rødkål: Rovite

www.hazera.com

Rosenkål: Brigitte

www.facebook.com/hazeracorp

D-'$*/;+*-$ 0"7P59700-**-2-"+'0#"-'$ 7$C/(+*+'0$ =*+',$2I",$"7;M/*07(-$2+"-8,2+*($$ N''-"$08O$ !"#$%$&'()*+',-"$$ ./"0$%$1/"2$%$34#05-*$$ 6,-7'8**9+:-"$%$6,-7'8**;8<-"$$ =*/95,-"$/($)*+',-5;/*-)/:-"$%$>9)*-"$$ ?*+5,$%$!7<-"08;$%$./"00-;;-$ @))<7'07'(58,5,A"$%$B9<+**+54-$$$ C-'(4#"7'(5970*-"$%$D-57'E-;54/'5970*-"$%$F+*7'($$ G4-975;$/($<7/*/(75;$)*+',-2-"'$ H+''7'(58,5,A"$%$FI*-7'5,"89-',-"$

F??GC)1C)H2I@2@J&*4'&*0HI&%*'H*@'B0@*

JA5+"9+,8"-"$/($)K"-"$9L9L$$

!"#$%&'%()*+,*+-.-**/0)1)(2*****3$45*67*89*76*:9*****;0<5*67*89*76*:7* =>?'2@5*?'2@A"(%2@BC$D'E)'*


19

Freedom F1 121092 Presisjonsfrø Utviklingstid ca. 65 dager. Kraftigvoksende sort som gir hvite, fine og faste hoder. God dekking og godt bladverk. Dyrkes forsommer, sommer og høst. Fortaleza F1 120452 Presisjonsfrø Kraftigvoksende og opprett sort rett etter Freedom. God dekking og tunge, hvite hoder. Dyrkes forsommer, sommer og høst. Cleobis 121002 Presisjonsfrø Klumprottolerant! Opprett og kompakt sort med utviklingstid litt etter Freedom. God dekking. Planta er spevokst og trenger gode forhold. Fin farge og kvalitet på hodene. Korlanu F1 120742 Presisjonsfrø Opprett, mellomstor og robust plante noen dager etter Freedom. Hvite og fine hoder. Meget god dekking. Synergi F1 121352 Presisjonsfrø Opprett og kompakt plante noen dager etter Freedom. God dekking. Fin kvalitet på hodene. Spesielt fin på høsten. Delfino F1 121242 Presisjonsfrø Opprett og middels kraftigvoksende sort 3 - 5 dager etter Freedom. Delfino skal gjøds­ les godt tidlig i kulturen for å bygge nok bladverk, og har da god dekking. Tunge, høyrunde og kompakte hoder. Fin bukettering. Dyrkingssikker sort som i tillegg til å være godt egnet til industri, også er en fin konsumsort. Liria F1 120472 Presisjonsfrø Kraftigvoksende og opprett, fin plante. Ca. 1 uke etter Freedom. God dekking og fin kvalitet på hodene. Aktuell til både konsum og industri.

Grafitti

SV 5818 F1 120642 Presisjonsfrø Kraftigvoksende og opprett sort ca. 1 uke etter Delfino. Meget god dekking. Gir store, tunge og faste hoder. Er først og fremst en industrisort. Bør ikke plantes etter 10. juni.

ROMANESCO Veronica F1 135362 Presisjonsfrø Relativt tidlig romanesco med faste, fine hoder. Sommer og høstdyrking. White Gold 135304 Presisjonsfrø Sort til ettersommer og høstdyrking. Opprett plante. Celio F1 135202 Presisjonsfrø Halvtidlig romanesco med faste, fine hoder. Varmetolerant sort til ettersommer og høstdyrking.

FARGET BLOMKÅL Emeraude F1 135404 Presisjonsfrø Grønn blomkål med veksttid ca 70 dager. Sterk mot gjennomgroing. For sommer- og høstdyrking. Sunset F1 135402 Presisjonsfrø Oransje blomkål. Ca 60 dager. Rask sort som kan dyrkes vår og høst, men blir lett strekt og løs på sommerholdene. Jaffa F1 133542 Presisjonsfrø Oransje blomkål. 75–85 dager. Forbedret Sunset, mer kraftigvoksende og betyde­ lig seinere. Tyngre og fastere hoder enn Sunset. Bør ikke plantes etter 15.juni. Sommerhold bør plantes innen 20. mai. Grafitti F1 135382 Presisjonsfrø Kraftigvoksende plante som gir lilla hoder. Veksttid ca. 70–75 døgn.

Celio

BROKKOLI

...................................................... Koros F1 133022 Presisjonsfrø Kompakt plante med fint kuvede hoder med tung stilk og god vekt. Jevn. Utvi­ klingstid ca 53–55 dager. Er først og fremst en tidligsort, men kan også brukes på høsten. Sorten er svaktvoksende og næringskrevende. Aquiles F1 133874 Presisjonsfrø Hovedsort tidlig. Kompakt plante med pent buet hode og middels knoppstørrelse, god kvalitet. Utviklingstid ca 55 – 60 dager. Ei spevokst plante som krever ekstra næring og gode vekstforhold for å bli stor nok. Malibu F1 133032 Presisjonsfrø Halvtidlig sort, mellom Aquiles og Ironman. Mellomstor, åpen og fin plante. Middels knoppstørrelse. Jevne og fine hoder med god tyngde og fin form. Kuba F1 133042 Presisjonsfrø Mellomstor, åpen og fin plante med vekst­ tid som Ironman eller noen dager før. Jevn og fin. Hodet sitter høyt. Fin form og farge. Dyrkes vår, forsommer og høst. Eos F1 133024 Presisjonsfrø Mellomstor, åpen og fin sort noen dager tidligere enn Ironman. Finknoppa, tunge, kompakte hoder med god form. Er finest på vår/forsommer og ettersommer/høst. Lord F1 133911 Standardfrø 133912 Presisjonsfrø Kraftigvoksende og med kompakte hoder. Jevne fine knopper. Kan brukes i alle hold. Veksttid som Marathon og sorten er et alternativ til denne. Litt sterkere enn Marathon mot cat-eyes. Sommer og høst.


20

GRØNNSAKER Marathon F1 133782 Presisjonsfrø Storvokst, fleksibel og dyrkingssikker sort til alle jordarter. En del blad og sideskudd under hodet gjør sorten sein å høste. Som­ mer og høst. Ironman F1 133592 Presisjonsfrø Hovedsort. Noen dager seinere enn Marat­ hon. Meget tunge, kompakte og fint buete hoder med grov stilk. Fine knopper. Er svak mot gjennomvoksing. Meget fin høst-sort, kan også brukes om sommeren. Covina F1 133026 Presisjonsfrø Veksttid noen dager etter Ironman. Mellom­stor, åpen og fin plante. Fin form, grov stilk og god tyngde. Hodene kan sitte litt lavt i planta. Parthenon F1 133915 Presisjonsfrø Kraftigvoksende sommersort 3–5 dager etter Ironman. Gjødsles forsiktig, planta kan fort bli for stor. God på vanskelig jord. Blir betydelig seinere på høsten, og bør først og fremst brukes på sommerhold. SV 1002 F1 133017 Presisjonsfrø Veksttid ei snau uke seinere enn Ironman. Mellomstor plante med tunge, fine og vel­ dig jevne hoder. Hodene sitter relativt høyt i planta og er lette å høste. Naxos F1 133532 Presisjonsfrø Kraftigvoksende sommersort, ca 1 uke etter Ironman. Fine hoder, småknoppet og med god vekt. Sterk mot varmestress og lange dager. Gjødsles forsiktig. Høstes innen utgangen av august. Steel F1 133913 Presisjonsfrø Fin åpen plante, og meget tunge, kompakte og pent buete hoder. Sorten er betydelig seinere enn Ironman, og bør plantes før 1.juli. Sterk mot bakterieråte.

PRISER BROKKOLI Presisjonsfrø kr/1000

2.500 frø 10.000 frø 50.000 frø

Sirtaki F1

312

262

250

Aquiles F1

176

148

141

Koros F1

176

148

141

Kuba F1

176

148

141

Eos F1

176

148

141

Parthenon F1

201

169

161

Ironman F1

201

169

161

Steel F1

201

169

161

SV 1002 F1

201

169

161

SV 3277 Lord F1

131

111

106

Malibu F1

131

111

106

Covina F1

131

111

106

Marathon F1

131

111

106


Triton

65-75 dager. Hovedsort til ettersommer og høst. Mellomstor og opprett plante med tunge, høyrunde og kompakte hoder. Til industri og konsum.

Koros

F1

Sein og svakt konisk sort med lange, slanke, pene og velfylte røtter. Godt bladverk. Triton har fin farge og meget god smak. God lagringsevne.

F1

Rask sort, ca 55 dager, til dyrking vår og høst. Kompakt og næringskrevende plante med finknoppede og pent buete hoder.

Kuba F1

Mercurio F1

Middels tidlig, jevn og fin sort. Hodet sitter høyt. Fin form og farge. Dyrkes vår, sommer og høst. Sterk mot varmestress.

Middels sein, sylindrisk til svakt kon sort. Lang, velfyllt og pen. God smak og godt bladverk.

HM.CLAUSE S.A. Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - FRANCE Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 - Fax +33 (0)4 75 57 57 79

Communication Division | NO2081 | 11-15 HM.CLAUSE - Non contractual photographs - All rights reserved - © 2015

Delfino F1

Eksklusiv forhandler i Norge: NORGRO AS, p.b.4144, 2307 Hamar, tlf.32228555


22

GRØNNSAKER KÅLROT

.................................................... Frøstørrelse: 250–350 frø pr. g. Såteknisk er det en fordel med stort frø for å få riktig utma­ ting med såmaskin på friland. Presisjonsfrø: Størrelsessortert frø med spire min 92 %. Beising: Standardbeising mot sopp vil være Rovral og Apron. Mundial er ikke lenger tillatt i kålrot. Ekstra størrelsessortert frø: Frøstørrelse i utgangspunktet 1,50–1,75 mm. Spire % som regel på høyde med presisjonsfrø. Ved lavere spire % selges ES-frø også i str. 1,80–2,00 mm evt. 1,60–1,80 mm / 1,75–2,00 mm. Bangholm Magres 138532 Ekstra størrelsessortert Bangholmtype som ligner mye på Ruta, men med litt mindre blad og kortere rot­ hals. Magres har mer siderøtter enn Vige. 25 g

100 g 250 g 1000 g ES-frø beiset 68,- 165,- 322,- 1.114,-

Vige 138581 138583 138584 138586 138588

Std. økologisk Beiset ES 1,60–1,80 mm Beiset ES 1,80–2,00 mm Beiset presisjonsfrø 1,80–2,00 mm Piller (2.75–3.25 mm)

Norsk sort, meget avlingsrik både ved tidlig dyrking under plast og til seinere såing/ planting. Lagringsevnen er god. Vige har rund form og glatt overflate. Skallfargen er fiolett og kjøttfargen gulhvit. Lite siderøt­ ter, og lett å pusse! Rothalsen er kort. Vigod 138596 Beiset presisjonsfrø 138598 Piller (2.75–3.25 mm) Norsk foredling, utvalg i Vige. Genetisk ensartet sort. Betydelig jevnere enn Vige. Bra farge. Noe svakere bladverk.

Kolibri

Neve ( Linje 34) 138612 Beiset presisjonsfrø Slektning av Vigod. Rund, pen og jevn sort. Meget fin skoltfarge og godt samlet hovedrot. Neve er kanskje litt mindre vegetativ enn Vigod, og må ha tilstrekkelig næring. Begrenset frømengde.

GRØNNKÅL

25 g

RØD GRØNNKÅL

100 g

250 g

1000 g

Vige beiset ES 1,50–1,75 Vige beiset ES 1,75–2,00 310,- 725,- 1.450,- 5.000,-

Vige beiset pres 1,75–2,00 Vigod beiset pres 1,50–1,75 355,- 840,-

1.665,- 5.775,-

.................................................... Reflex F1 131852 Presisjonsfrø Mørk grønn, middels kruset og frisk sort. Holder fargen meget godt, også på de eldste bladene.

Redbor F1 131862 Presisjonsfrø Middels kruset, rød. Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst 2500 frø 10.000 frø 50.000 frø Pres. frø 222,- 184,- 173,-

Pris piller pr. 1000 ved kjøp av minst Vige og Vigod piller

50.000 250.000 27,70,- 25,50,-

KNUTEKÅL

.................................................... Korist F1 135812 Presisjonsfrø Tidlig. Grønn, rund og fin form. Mild og god på smak. Dyrkes hele sesongen. Kolibri F1 135822 Presisjonsfrø Lilla knutekål med rund, fin form. God farge. Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst 2500 frø 10.000 frø 50.000 frø Pres. frø 341,- 286,- 244,-

KINAKÅL

.................................................... Frøstørrelse: Ca. 300 frø pr. g. Spiretid: 4–5 dager. Spiretemp.: 20–22°C. Frøkvalitet: Det anbefales presisjonsfrø der det kan skaffes. Beising: Se etikett. Oppal: Kinakål er utsatt for stokkløping ved lave temperaturer. Temperaturen i oppalet er særlig viktig, og må ligge på 20–25°C. Lang dag induserer også blomstring. Faren for stokk­løping øker derfor ved tidlig utplanting. Jevn vanntilgang for å hindre uttørking mot­ virker også stokkløping. Ved oppal for tidlig utplanting bør det benyttes store potter slik at oppalstida kan forlenges. Preduro F1 128742 Presisjonsfrø Tidlig og kompakt sylinderformet sort. Frisk og fin utvendig farge, og god innven­ dig farge. Dyrkes tidlig og forsommer. Wa Wa Sai F1 128722 Presisjonsfrø Kompakt sylinderformet halvtidlig sort. God innvendig og utvendig farge. Dyrkes vår og sommer.


PRISER KINAKÅL HVITKÅL

Presisjonsfrø kr/1000

.................................................... 2.500 frø

50.000 frø

Vitimo

125 105 100

Preduro

125 105 100

Manoko

125 105 100

Wa Wa Sai

125

Suzuko

125 105 100

Sprinkin

125

105 105

100 110

Janin

125 105 110

Richi

125 105 110

Kiseki

125 105 100

Enduro

125 105 100

Bazuko

125 105 100

Bilko

125 105 100

Manoko F1 128392 Presisjonsfrø En allround-sort som kan dyrkes fra de tidligste hold og utover. Kan ikke lagres. Kompakte hoder med grønn frisk farge. Knyter seg godt under varme forhold. Noe ytre bladrand. Dyrkes vår og sommer.

Kiseki F1 128306 Presisjonsfrø Halvsein sort med lang og slank tønne­ form. Frisk og fin utvendig grønnfarge og god gul innvendig farge. Til ettersommer, høst og lager. Har vist lovende lagringsre­ sultater i forsøk.

Sprinkin F1 128592 Presisjonsfrø Noen dager seinere enn Manoko. Frisk, halvkrusete og kraftigvoksende/storvokst sort for sommer- og høstdyrking. Fin mellomgrønn ytre farge og god innvendig farge.

Enduro F1 128322 Presisjonsfrø Mellomstor sort med sylindrisk fin form. Frisk grønn utvendig farge og bra innven­ dig farge. Lukker bra. Til ettersommer, høst og lager.

Richi F1 128672 Presisjonsfrø Hovedsort. Frisk og fin sort med meget god farge både utvendig og innvendig. Mellomstore, tønneformede hoder. Kan brukes sommer, ettersommer og høst.

Reaction

10.000 frø

Suzuko F1 (BE 2961) 128308 Presisjonsfrø Halvsein sort med middels stort tønnefor­ met hode. Mørk mellomgrønn utvendig farge, og fin mørk gul innvendig. Sommer, ettersommer og høst. Har vist lovende lagringsresultater i forsøk.

Bazuko F1 (BE 2949) 128304 Presisjonsfrø Ny Bilko-type. Lange, slanke hoder med mørk grønn utvendig farge, og noe bedre innvendig farge enn Bilko. Til ettersommer, høst og lager. Bilko F1 128522 Presisjonsfrø Lang og slank sylindrisk form. Frisk grønn ytre farge, litt lys og grovnervet inni. Sterk mot klumprot men svak mot ytre bladrand.

Frøstørrelse: 250–350 frø pr. g. Spiretid: 4–6 dager. Spiretemp.: Min. 5°C, optimal ca. 20°C. Frøkvalitet: Det anbefales presisjonsfrø til såing i plugg/torvblokk. Beising: Se etikett. Plantetall pr. da: Dette avhenger av sort, ønsket størrelse og vekstforhold. Noen sorter må plantes tett, mens andre får mangelfull utvikling ved for tett planting. F.eks. Castello tåler tett planting (6000–7000 pl./da), men da vil veksttida forlenges med 1–2 uker sammen­ lignet med normal avstand (4000–5000 pl./ da). Noen sorter, f.eks. Bartolo, må ikke plan­ tes for tett, da vil de få mangelfull utvikling. Generelt kan vi tilrå: Sommer/høstkålsorter: 4500–7000 planter pr. da. Vinterkålsorter: 3500–5000 planter pr. da. Industrisorter: Maks 3000 planter pr. da. Jetma F1 123512 Presisjonsfrø Hovedsort tidlig under plast, ca 5 dager før Parel. Tåler å stå relativt lenge på felt uten å sprekke. Jevn og rund, fin kål med bra farge. Katarina F1 123632 Presisjonsfrø Ny tidligsort med veksttid ca som Jetma. Jevne og pene, runde til høyrunde hoder. Robust plante med større og kraftigere ramme enn Jetma. Står godt i felt. Har vært fin i praktisk dyrking. Constable F1 123762 Presisjonsfrø Tidligsort med kraftigere ramme og noe større hoder enn Jetma. Veksttid ca. som Jetma. Runde til høyrunde hoder.

23


24

AKTUELLE HODEKÅLSORTER Høstperiode Sort

Ca veksttid

Mai

Juni

Juli

Aug

1–9 Sept

Okt

9 = best

Form

Farge

Sprekk

Lagring 1

Legat

50 – 55

R

3

1

Katarina BE 2876

50 – 55

R

3

2

1

Jetma

52 – 56

R

3

2

1

CLX 39157

52 – 56

R

4

4

1

Parel

57 – 60

R/HR

5

5

3

Tiara

60 – 63

R/HR

6

6

3

Sir

65 – 70

R/FR

5

6

4

Shelta

70 – 80

R

8

7

5

Mozart

80 – 90

R

8

7

5

Castello

80 – 90

R/HR

8

8

6

Verdeco

85 – 95

R

8

8

6

Kilajack

90 – 100

R

8

8

6

Junior

100 – 110

R

8

9

7

Reaction

120 – 135

R

8

9

7

Lennox

135 – 140

R/HR

7

9

8

Bartolo

140 – 145

R/HR

8

9

9

Kilaxy

140 – 145

R/HR

8

9

9

Expect BE 2791

140 – 145

R/HR

8

9

9

Passat BE 2801

120 –125

R/FR

7

5

Erdeno

125 – 135

R/FR

8

6

Lennox

135 – 145

R/HR

9

8

Typhoon BE 2802

135 – 145

R

9

8

65 – 75

R

Integro

90 – 100

R

X

Rovite

135 – 140

R

(X)

Industri:

Rødkål: Primero

Kons.

Ind.

X (X) X

Bandolero

135 – 140

R

X

X

Autoro

140 – 145

HR

X

(X) (X)

Lodero BE 2819

145 – 150

R

X

Klimaro

145 – 150

R

X

Rodima

145 – 150

R/HR

X

Rodon

145 – 150

HR

(X)

Sortens planlagte dyrkningsperiode

Prøvesort

X X X

X

X


25

Parel F1 123742 Presisjonsfrø Hovedsort etter Jetma. Veksttid ca 60 dager. Pene faste hoder til å være som­ merkål. Meget fin farge og konsentrert høsting.

Junior F1 124382 Presisjonsfrø Sein høstkål/tidlig vinterkål. Kompakte, runde og fine hoder med kort indre stilk. God farge. Kan lagres noen måneder.

Sir F1 124422 Presisjonsfrø Rund til svakt flatrund sort ca 1 uke seinere enn Parel. Kraftigvoksende plante. Står høyt på stilken. Sunn og frisk med god holdbarhet på feltet.

Reaction F1 124492 Presisjonsfrø Kompakt vinterkål-sort med jevne, runde og pene hoder. Frisk og robust plante. Kan bli småfallen på skrinn eller veldig tung jord. Næringskrevende. Må få nok næring tidlig for å bygge tilfredsstillende ramme.

Shelta F1 124472 Presisjonsfrø Tidlig høstkål. Lita, kompakt plante med jevne, runde og pene hoder. Ca 1 uke tid­ligere enn Castello.

Lennox F1 123752 Presisjonsfrø Ca. 1 uke tidligere enn Bartolo, noe lysere i fargen. Velkjent avlingsrik sort for langtidslagring. Til konsum og industri.

Mozart F1 123532 Presisjonsfrø Jevn, middels kraftigvoksende og frisk høstkål med utviklingstid ca. som Castello. Mørke og runde hoder med fin struktur og kort indre stengel.

Bartolo F1 123791 Standardfrø 123792 Presisjonsfrø Hovedsort for langtidslagring. Avlingsrik og dyrkingssikker sein vinterkål, ca 140 vekstdøgn. Sorten er svak mot trips og er sein å pusse, men har meget god lagringsevne.

Castello F1 123661 Standardfrø 123662 Presisjonsfrø Hovedsort i høstkålproduksjonen. Bør plantes tett for ikke å få for store hoder under gunstige vilkår. Også god som kort­ tids lagringssort i strøk med kort veksttid.

Expect F1 123642 Presisjonsfrø Kraftigvoksende og frisk sein sort til lang­ tidslager. Hodene er høyrunde og svakt pæreformet. Er betydelig lettere å pusse enn Bartolo, og lagringsevnen ser ut til å være like bra. Sorten er på dyrkingsgrensa i Norge, og kan bare anbefales i de beste strøk.

SORTER TIL INDUSTRI Erdeno F1 123732 Presisjonsfrø Hovedsort til fabrikk. Særdeles avlingsrik sort med runde/høyrunde hoder av fin kvalitet. Tåler å stå lenge på feltet uten å sprekke. Lagrer godt ut februar måned. Typhoon F1 124552 Presisjonsfrø Veldig kraftigvoksende industrisort med veksttid rundt Lennox. Stor ramme og stort avlingspotensiale. Mer vinterkål-struktur enn Erdeno. Pris for Erdeno og Junior: Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst

2.500 frø

10.000 frø 50.000 frø Presisjonsfrø 252,- 232,- 215,Pris for andre sorter Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst

2.500 frø

10.000 frø 50.000 frø Presisjonsfrø 213,- 177,- 167,-


GRØNNSAKER

26

PRISER ROSENKÅL RØDKÅL

.................................................... Primero F1 131502 Presisjonsfrø Sort for tidlig skjæring med fin indre og ytre kvalitet. Står godt på felt til tidligsort å være. Integro F1 131572 Presisjonsfrø Rund og kompakt høstsort til konsum. Kan lagres i noen uker. Rovite F1 131602 Presisjonsfrø Hovedsort til industri. Runde, fine hoder. Relativt sterk mot bladrand, men får bladrand når den blir overmoden. Står godt i felt. Bandolero F1 131514 Presisjonsfrø Stor, kraftigvoksende plante litt seinere enn Rovite i utviklingstid. Står godt i felt. Runde til høyrunde hoder og stort avlings­ potensiale. Konsum og industri. Klimaro F1 131652 Presisjonsfrø Sein konsumsort til langtidslagring. Rodima F1 131512 Presisjonsfrø Sein og rund sort, først og fremst til konsum lager. Sterk mot bladrand.

Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst

2500 frø

10.000 frø 50.000 frø Presisjonsfrø 213,- 177,- 167,-

Presisjonsfrø kr/1000

2.500 frø 10.000 frø 50.000 frø

Gustus

439 391 372

Maximus 439 391 372 Crispus

589 522 500

Gladius 589 522 500 Marthe

283 251 239

Irene

283 251 239

Brigitte

283 251 239

ROSENKÅL

.................................................... Frøstørrelse: 200–350 frø pr. g. Spiretemp.: Optimal 15–20°C. Gustus F1 130412 Presisjonsfrø Tidligsort, 10–14 dager før Maximus. Maximuslignende plante, men større og kraftigere. Runde, pene roser. Lett å blekke. Kan bli for vegetativ ved for sterk N-gjødsling. Irene F1 130322 Presisjonsfrø Ca 1 uke tidligere enn Maximus. Lang og frisk plante som står godt. Lett å blekke. Litt større roser enn Maximus, glatte og pene, og relativt jevne på stokken. Marthe F1 130342 Presisjonsfrø Noen dager tidligere enn Maximus. Planta er lenger og mer vegetativ, og står godt. Runde, glatte og pene roser, og jevn på stokken. Gladius F1 130182 Presisjonsfrø Rundt Maximus i veksttid. Mellomstor plante som står godt. Feller blad fint. Glatte, pene roser. Maximus F1 130332 Presisjonsfrø Hovedsort. Glatt, rund og jevn. Middels høy plante som står meget godt. Fleksibel sort mht. gjødsling og planteavstand. Trenger mer nitrogen enn mange andre sorter. Crispus F1 130302 Presisjonsfrø Klumprottolerant! Maximus-type, litt kraftigere og noen dager seinere. Jevn, pen og meget frisk sort.

Rovite

Brigitte F1 130172 Presisjonsfrø Sein og middels kraftigvoksende sort. Meget runde og fine roser. Glatt og fin, men har noe vingeblad. God farge.


27


GRØNNSAKER

28

SPISSKÅL

SAVOYKÅL

....................................................

....................................................

Hispi F1 132052 Presisjonsfrø Tidlig spisskål med jevn utvikling, faste hoder og fin grønn farge. Kort holdbarhet i felt.

Alcosa F1 136122 Presisjonsfrø Tidligsort, ca 65 dager. Rund, pen og kompakt.

Tourima F1 132018 Presisjonsfrø Fin halvtidlig sort til dyrking hele sesongen. Duchy F1 132022 Presisjonsfrø Hovedsort. Mørk grønn og halvsein spisskål til ettersommer, høst og korttidslagring.

Daphne F1 136032 Presisjonsfrø Tidlig høstsort, litt seinere enn Alcosa. Rund, pen og jevn. Mørk mellomgrønn. Produsa F1 136132 Presisjonsfrø Høstsort, ca 80 dager. Jevn og pen. Robust og kraftigvoksende plante. Ovasa F1 136028 Presisjonsfrø Sein høstsort, ca. 110 dager.

Duchman F1 132024 Presisjonsfrø Forbedret Dutchy, til vanlig og mini-pro­ duksjon. Veldig spiss og fin. Litt mørkere enn Duchy, og noen dager seinere. Kan lagres noen måneder.

Paresa F1 136042 Presisjonsfrø Sein sort til lagring, ca. 150 dager.

Monarchy F1 132016 Presisjonsfrø Spiss og fin sein sort, spesielt godt egnet til lagring.

Caraflex F1 132093 Presisjonsfrø Mørk grønn farge og fin form. Sein, glatt, jevn og veldig spiss. Veksttid noen dager senere enn Dutchy. Til ettersommer, høst og lager. Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst

2500 frø

10.000 frø 50.000 frø Presisjonsfrø 218,- 182,- 172,-

Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst 2500 frø

10.000 frø 50.000 frø Presisjonsfrø 218,- 182,- 172,-


Motion Beste sort til langtidslagring Fordeler for dyrkeren

18 +

1. Høy kvalitet også etter langtidslagring 2. Meget faste og runde løker 3. Beste skallkvalitet på markedet 4. Meget grotreg på lager 5. Stor avling og høy verdi etter langtidslagring 6. Halvsein sort

Motion har nå vært dyrket i flere år i Danmark med meget gode resultater. Dette gjelder både i praksis hos den enkelte dyrker og i offisielle forsøk. Motion gir stor avling av fine, runde och jevne løker. Etter lagring har den hvert år ligget helt i toppen når det gjelder resultat ut av lager. Dette gjelder avling, skallkvalitet, fasthet og helhetsinntrykk. Motion er det beste valget til langtidslagring.

103 102 101 100 99 98 97 96

8,5 8 7,5 7 6,5 6

Skallkvalitet: (på basis av UIKC resultater)

Motion

Hovedsort i Holland

Fasthet: (på basis av UIKC resultater) 115 110 105 100 95 90 85

Motion

Hovedsort i Holland

Grotreghet: (på basis av UIKC resultater)

Motion

Hovedsort i Holland

TM


30

GRØNNSAKER KEPALØK

.................................................... Frøstørrelse: 220–350 frø pr. g. Anbefalt såmengde: Direkte såing: 200– 400 g frø pr. da. Stikkløkproduksjon: 4,0–6,5 kg pr. da. Frøkvalitet: Løkfrø leveres som standardfrø til stikkløkproduksjon. For direkte såing anbefales presisjonskvalitet.

SETTELØK

.................................................... Setteløken er norskavlet, statskontrollert vare. Løken er varmebehandlet gjennom lagringspe­ rioden for å motvirke stokkløping. Det er viktig å lagre løken riktig i tida mellom sortering og setting. Vi anbefaler lagring ved god ventila­ sjon og 0–3°C. Temp. fra 3–15°C fremmer stokkløping. Vi leverer økologisk dyrket setteløk av sortene Hytech og Red Baron. Summit F1 140215 Standardfrø 140216 Systembeiset standardfrø Tidlig Rijnsburger med en meget rund, jevn og fin form. Tynn hals og meget god skallkvalitet. Summit er grotreg, og egner seg godt til langtidslagring. Sterk mot stokkløping. Allroundsort! Hypark F1 140932 Systembeiset standardfrø Tidligere Hytech type med jevn fin rund form og stor avling. God lagring. Hytech F1 140237 Systembeiset standardfrø Hovedsort. Rund til flatrund, jevn og pen Rijnsburger, middels tidlig. Kraftig­ voksende sort med god skallkvalitet og lagringsevne.

RØDLØK Red Baron 140905 Standardfrø 140906 Systembeiset standardfrø Tidlig-middelstidlig sort, med noe varier­ ende lagringsresultater. Rund/høyrund form, sterk rødfarge. Red Ray F1 140934 Systembeiset standardfrø Ny Hyred/ Redbaron type med bedre rot­ system enn Hyred. Rund fin form og god lagring. Retano F1 140936 Systembeiset standardfrø Meget pen rødløk med intens fin rødfarge. Rund og fin form og tynn hals. Pris pr. pkn. á 250.000 frø/ 1 kg systembeiset std.frø Summit, Hytech, Hyline, Hypark og Red Baron kr 2.200,Red Ray, Retano, Motion og Hyred kr 2.640,-

SJALOTTLØK

.................................................... Sås direkte på friland. 50–70 frø pr. løpemeter. April/mai. Høsting: ca. 15.8.–15.9. Conservor 141330 Presisjonsfrø Avlang sort, litt «bananform». Rødere i fargen enn Ambition. Monique 141312 Presisjonsfrø Avlang rødbrun Conservor-type. Picador 141333 Presisjonsfrø Alternativ til Conservor. Pris pr. 1000 frø 72,-

STORVOKST KEPALØK (Salatløk) Exhibition 140505 Standardfrø Storvokst løk som ved planting over Østlandet kan oppnå en gjennomsnitts­ vekt på 400-500 g eller mer. Sorten har tynt skall og er vanskelig å lagre. Løken har tykk hals, bør derfor kuttes før høsting og tørkes umiddelbart. Løken har mild smak i forhold til vanlig løk og egner seg godt til salat. Såing først i april, planting ca. 10. mai. Pris pr. pkn. á 10.000 frø 303,-

Hyline F1 140240 Systembeiset standardfrø Litt rundere Hytech-type. Kraftigvoksende sort med god skallkvalitet og lagrings­ evne. Hysky F1 140953 Systembeiset standardfrø Summit F1

Ambition


31

STIKKLØK PRISER VÅR 2016

PRISGRUPPE 1

SUMMIT, HYTECH OG HYPARK

Str 20-100 kg 100 kg 240 kg 500 kg 1.000 kg 2.500 kg 5.000 kg 7.500 kg 10.000 kg NR.2 19,83 18,81 17,80 16,78 15,76 14,75 14,24 12,00 11,80 NR.3 30,40 28,84 27,28 25,72 24,16 22,61 21,83 18,40 18,08 NR.4 31,30 29,69 28,09 26,48 24,88 23,27 22,47 18,94 18,62 PRISGRUPPE 2

MOTION, RED BARON OG RED RAYStr 20-100 kg 100 kg 240 kg 500 kg 1.000 kg 2.500 kg 5.000 kg 7.500 kg 10.000 kg NR.2 21,08 20,00 18,92 17,84 16,76 15,67 15,13 12,76 12,54 NR.3 31,57 29,95 28,33 26,71 25,09 23,48 22,67 19,10 18,78 NR.4 32,43 30,77 29,10 27,44 25,78 24,11 23,28 19,62 19,29 PRISGRUPPE 3 RETANO, MEDALLION OG PRØVESORTER  Str 20-100 kg 100 kg 240 kg 500 kg 1.000 kg 2.500 kg 5.000 kg 7.500 kg 10.000 kg Nr.2 23,17 21,98 20,79 19,60 18,41 17,23 16,63 14,02 13,78 Nr.3 34,18 32,43 30,68 28,92 27,17 25,42 24,54 20,69 20,33 Nr.4 35,06 33,26 31,47 29,67 27,87 26,07 25,17 21,22 20,86

SYLTELØK

VÅRLØK

SUKKERMAIS

Vaugirard 141360 Standardfrø Liten, hvit sylteløk. Erstatter Kønigin. Noe mer kraftigvoksende enn denne.

Katana F1 141965 Standardfrø Rask og jevn sort til bruk tidlig.

Frøstørrelse: Ca. 6 frø pr. g. Frøbehov: 1,0–1,2 kg pr. da. Spiretemp.: Minimum 12°C, optimal 20°C. Vi benevner typene ofte som «normaltsøte», «supersweet» og «gourmetsorter». Normalsøte sorter bør ikke dyrkes sammen med de andre mais-typene. Det kan lett føre til krysspollinering, og dette vil bl.a. gå ut over sukkerinnholdet/søtsmaken.

....................................................

25 g 100 g 250 g 1000 g 112,- 326,- 664,- 2.303,-

....................................................

Totem 141911 Standardfrø Kompakt, mørk, opprett og jevn sort til dyrking sen vår-sommer-tidlig høst. Dyr­ kingssikker sort med rel. lang veksttid Performer 141922 Presisjonsfrø Langskaftet, mellomgrønn og opprett sort uten løkdanning til bruk hele sesongen. Avlingsrik. Pris pr. pkn. á 10.000 frø 115,-

....................................................

Spirit F1 145185 Standardfrø Normalsøt. Veldig tidlig, ca. 1 uke før Sheba. Lav plante med litt korte kolber, men store fine korn på kolben. Åpner seg ikke i tuppen. Sheba F1 145241 Standardfrø Supersweet. Tidlig og noe spevokst plante, som trenger gode forhold. Lange og slanke kolber. Vokser ikke gjennom i tuppen. Søt og god smak.


GRØNNSAKER

32

Sunsweet F1 145180 Standardfrø Supersweet. Kraftig og robust tidligsort, rundt Sheba i utviklingstid. Kolber på ca 20 cm, og med store korn. God spise­ kvalitet. Spring Sun F1 145285 Standardfrø Gourmetsort. Utviklingstid litt etter Sheba. Meget søt og god smak. Pene, middels lange kolber. Robust og kraftigvoksende plante. Starshine F1 145187 Standardfrø Normalsøt. Halvtidlig sort. Stor og kraftig plante som gir fine kolber med saftig og god smak.

MAINEPE

MELON

Frøstørrelse: Ca. 400 frø pr. g. Frøbehov: Tidlig produksjon på seng: 400–500 g frø pr. da. Dyrking på drill for lagring: 150–200 g frø pr. da.

Frøstørrelse: Ca. 35 frø pr. g. Spiretemp: 23–25°C. Planteavstand: 2–2,5 pl./m2.

....................................................

Solanepe 142210 Standardfrø Tidligste sort, for driving og første frilands­ hold under plast. Blå skoltfarge. Målselvnepe 142216 Standardfrø Norsk sort. Sterk mot stokkløping. God smak. Gul farge og flatrund form. Egnet for lagring.

Midnight Sun F1 145290 Standardfrø Gourmetsort. Hovedsort. Noen dager seinere enn Sheba. Lang, velfylt og meget pen mais. Kan stå lenge i felt uten å åpne seg.

25 g 100 g 250 g 1000 g 210,- 490,- 948,- 3.280,-

Tasty Sweet F1 145150 Standardfrø Den seineste av de aktuelle supersweetsortene. Sorten må kun brukes i de beste dyrkingsområder. Kolbene er lange og gir en meget fin kvalitet.

10 g 25 g 100 g 250 g 1000 g 109,- 327,- 817,- 1.525,- 5.445,-

Pris pr 1000 ved kjøp av minst

10.000 frø 50.000 frø 100.000 frø Midnight Sun og Spring Sun 288,- 250,- 216,Andre sorter 162,- 143,- 140,-

Fukukomachi F1 142224 Standardfrø Meget rund og jevn form. Intens hvit farge.

....................................................

Aroma F1 146100 Standardfrø Avlingsrik sort med velformede, gul-orange frukter av god kvalitet. Saftig og god smak. 50 frø 100 frø 542,- 815,-

250 frø 1000 frø 1.764,- 5.426,-

VANNMELON Sugar Baby 146550 Standardfrø Grønne, runde frukter på 2–2,5 kg. Rødt kjøtt med frisk, god smak. Utviklingstid ca. 75 døgn. 2,5 g 10 g 25 g 68,- 100,- 237,-

100 g 526,-

250 g 1.261,-


33

PAPRIKA

SPISS/EKSTRA SØT PAPRIKA

Frøstørrelse: Ca. 150 frø pr. g. Spiretemp: Ca. 25°C. Planteavstand: Ca. 3 pl/m2.

Palermo 147430 Standardfrø Rød, spiss paprika.

BLOKKTYPER

Rubiero 147436 Standardfrø Rød, spiss paprika. 15–20 cm. lang.

....................................................

California Wonder 147405 Standardfrø Middels kraftig vekst, god avling. Fruktene blir først grønne, seinere frisk røde. Sort for hobby- og småskaladyrking på friland og i kaldhus. Saskia 147015 Standardfrø Middels kraftig vekst, god avling. Fruktene blir først grønne, seinere frisk røde. Sort for hobby- og småskaladyrking i kaldhus. Pris pr.1000 frø ved kjøp av minst 100 frø 1.148,-

250 frø 916,-

1000 frø 732,-

Ferrari 147220 Standardfrø Rød/grønn blokktype for varmhus med lys. Fiesta 147206 Standardfrø Gul paprika for varmhus.

Oranos 147438 Standardfrø Orange, spiss paprika. Xanthi 147040 Standardfrø Gul, spiss paprika.

Pris pr.1000 frø ved kjøp av minst 250 frø 1000 frø 2500 frø Fiesta 5.866,- 4.915,- 4.481,Ferrari 6.653,- 5.784,- 5.201,Palermo 4.400,- 3.685,- 3.300,Rubiero 11.081,- 10.157,- 9.235,Oranos 11.440,- 10.065,- 8.580,Xanthi 11.440,- 10.065,- 8.580,-

CHILI-PEPPER

.................................................... Fireflame 147330 Standardfrø Middels kraftigvoksende plante med 10–12 cm røde , skinnende frukter. Shakira 147355 Standardfrø Høy kraftigvoksende plante med 15 cm lange røde , blanke frukter. Pris pr.1000 frø

100 frø 2.734,-

250 frø 2.158,-

1000 frø 2.050,-


34

AKTUELLE PURRESORTER Juli

Høstperiode Aug Sept

1–9 Okt

Farge

9 = best Oppretthet

Sort

Skaftlengde

Volta F1

25 – 32

6–7

7

Duraton F1

22 – 28

7

6

Krypton F1

20 – 26

8

6–7

Copernicus F1 RS 1418

25 – 32

7

7

Belton F1

25 – 28

8

8

Curling F1

18 – 23

8

8

Longton F1

28 – 35

9

9

Lexton F1

25 – 30

9

9

Poulton F1

18 – 23

9

9

Prøvesort

PURRE

.................................................... Frøstørrelse: 350–400 frø pr. g. 1 g frø gir 200–250 gode planter. Såmengder: Ca. 8–10 g frø/m2. Spiretemp.: Optimal 18–20°C, min. 5°C. Frøkvalitet: De fleste purresorter leveres nå som piller, men noen sorter kan også leveres som presisjonsfrø. Noen sorter leveres også som forspirt eller «primed» frø. Dette øker først og fremst jevnheten i spiringa, og korter også ned spiretida ca. 1 døgn. Volta F1 150192 Presisjonsfrø 150194 Piller Tidlig, langskafta og mellomgrønn sort for ettersommer og tidlig høst. Opprett og avlingsrik. Duraton F1 150444 Piller Ny tidligsort, tidligere enn Krypton. Rela­ tivt langskafta, og med god farge. Litt uryddig vekst, men fin etter pussing.

Linkton F1 150494 Piller Tidlig, langskafta og mørk mellomgrønn sort. Opprett, jevn og pen. Krypton F1 150274 Piller Tidligsort noen dager etter Volta. Den er mørk mellomgrønn og har middels skaft­ lengde. Kan stå lenge utover ettersomme­ ren og høsten, og gir stor avling. Belton F1 150212 Presisjonsfrø 150214 Piller Halvsein, langskafta og opprett sort for høst og korttidslagring. Mørk blågrønn farge. Meget jevn og pen. Lexton F1 150022 Presisjonsfrø 150024 Piller Hovedsort til sein høst og lager. Meget opprett, mørk blågrønn og jevn. Lett å rense.

Curling F1 150184 Piller Sein og opprett sort med middels skaft­ lengde og mørk blågrønn farge. Til sein høst og lager. Longton F1 150122 Presisjonsfrø 150124 Piller Sein sort med utviklingstid ca som Lexton. Meget opprett, mørk blågrønn og jevn. Longton er langskaftet, i noen tilfeller i lengste laget for konsum. Kan også brukes som sein industrisort. Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst 10.000 frø 100.000 frø/piller Pres.frø 183,- 165,Piller 201,- 182,-

AUBERGINE

................................................... Black Beauty 146600 Standardfrø Mørk lilla, glinsende frukter.

1 g 55,-

10 g 187,-

50 g 836,-


35

PASTINAKK

.................................................... Frøstørrelse: Det selges praktisk talt bare piller av pastinakk. Frøbehov: Ca. 40.000 piller pr. da. Spiretemp.: 5°C. Pacific 148054 Piller Tidligsort. Jevn, fin og middels glatt. Kraftig og friskt ris. Kan bli grov i toppen og bladfestet ved utsatt høsting.

Pris pr 1000 ved kjøp av minst

10.000 piller 66,-

100.000 piller 60,-

BETER

Boldor F1 155331 Presisjonsfrø Bete med klarere og litt lysere innvendig gulfarge enn Golden Eye. Avalanche F1 155340 Presisjonsfrø Hvit bete. Veldig vegetativ sort, som erfa­ ringsmessig har høyere spirefaktor enn de andre sortene. Bør sås med 30% mindre frø pr. løpemeter.

....................................................

Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst

Picador 148044 Piller Lang og velfylt tidligsort. Glatte og pene røtter med et kraftig og friskt ris.

Frøstørrelse: 75-100 frø pr. g. Anbefalte såmengder: 1,2 - 1,4 kg pr. da. Spiretemp.: Optimal 15-20°C, min. 8-10°C.

RUNDE, RØDE

Albion 148034 Piller Kraftigvoksende og robust sort, kanskje litt tidligere enn Archer. Sorten har gro­ vere skuldre, er litt mer kon og tyngre.

Boro F1 155512 Presisjonsfrø Frisk og kraftigvoksende sort. Hovedsort for høst og lagring. Boro har et solid og sjukdomssterkt bladverk, jevne røtter og meget god indre farge.

Golden Eye (Touchstone Gold) 155319 Presisjonsfrø Bete med en intens gulrød innvendig farge.

Archer 148004 Piller 148005 Ubeisa piller Lange, svakt koniske røtter. Gladiator 148024 Piller Veksttid ca som Archer, men er litt mer kraftigvoksende. Har større bladfeste, litt kraftigere skuldre, og kan i mange tilfeller gi større avling. Panorama 148064 Piller Veksttid ca. som Archer. Lang og slank type, med et grunt og fint bladfeste. Middels glatt rot, og kort bladverk.

Boro

Javelin 148015 Piller Sein sort til sein høst og lager. Lang, slank, glatt og pen rot.

Action F1 155462 Presisjonsfrø Alternativ sort til Boro. Glatt, fin form. God indre farge. Aktuell for alle hold. Kan lagres. Bettolo F1 155562 Presisjonsfrø Kraftigvoksende sort ca. 1 uke seinere enn Boro. Sterk mot bladsjukdommer. Høy brix og meget god smak. Bettolo kan være litt mer kantete i formen enn Boro og Action. God lagringsevne.

RUNDE, ANDRE FARGER Guardsmark 155329 Presisjonsfrø Chioggia-bete, også kalt polka-bete. Har vekselsvis røde og hvite ringer inni.

25.000 frø 100.000 frø 500.000 frø Presisjonsfrø 13,10 11,68 11,14

Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst

25.000 frø 100.000 frø 500.000 frø Presisjonsfrø 62,- 55,- 52,-

SYLINDRISKE, RØDE Carillion 155481 Standardfrø 155482 Presisjonsfrø Halvlang rot. Glatt overflate og god gjennomfarging. Sorten er kraftig­ voksende og får lett en del krok. Taunus F1 155552 Presisjonsfrø Glatt, pen og relativt rett. Fin farge og sterk mot stokk. Taunus er slank, og må ikke sås for tett. Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst

25.000 frø 100.000 frø 500.000 frø Presisjonsfrø 24,04 21,65 20,58

Taunus


GRØNNSAKER

36

BLADBETE /MANGOLD JAPANSK REDDIK ....................................................

....................................................

SPINAT

Bressane 170401 Standardfrø Grønne blad med hvite nerver.

Frøstørrelse: Ca. 70 frø pr. g. Frøbehov: Ca. 400 g pr. da. Japansk reddik er en type reddik som gir 30–40 cm lange og 6–8 cm tykke røtter. Planteavstand: Ca. 10 cm i raden.

Frøstørrelse: Ca 100 frø pr. g (1000 frø = 10 g) Frøbehov: Ca. 80 g pr. 100 m rad.

Bali (BE 2592) 170442 Standardfrø Grønne blad med røde nerver. Red Chard 170438 Standardfrø Grønne blad med røde nerver.

April Cross 152901 Standardfrø Lange, hvite røtter med glatt overflate. Sterk mot stokkløping. Utviklingstid ca. 60-70 døgn.

Yellow Chard 170430 Standardfrø Grønne blad med gule nerver.

10 g 25 g 100 g 250 g 121,- 284,- 633,- 1.344,-

100 g 250 g 286,- 532,-

RUCCOLA

1000 g 2500 g 1.904,- 4.665,-

Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst

25.000 frø 100.000 frø 500.000 frø Presisjonsfrø 21,64 19,49 18,52

REDDIK

.................................................... Frøstørrelse: Ca. 75–125 frø pr. g. Anbefalte såmengder: 3–4 kg pr. da. Spiretemp.: Optimal 12–15°C, min. 5°C. Celesta 152742 Ekstra størrelsessortert frø Rund og frisk rød reddik med glatt over­ flate. Faste knoller med meget god kva­ litet. 100 g 250 g 1000 g 230,- 487,50 1600,-

Rosetta 152782 Ekstra størrelsessortert frø Rund pen sort med pen rødfarge og god kvalitet. Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst 1.000 frø 10.000 frø 100.000 frø 24,- 19,- 17,-

Ruccola Serrata 190583 Standardfrø beiset Eruca sativa. Kultivert ruccola. Mørk, rask, finfliket, relativt tynnbladet ruccola. Ruccola vill 190575 Standardfrø Diplotaxis tenuifolia, ettårig Frøstørrelse: 4000 frø/gram Mer kompakt plante, sterkere smak og mer flikete blad enn kultivert ruccola. 25 g 86,-

100 g 330,-

250 g 763,-

Grazia 190573 Beiset standardfrø 190567 Piller Vill ruccola med mørkere blad og mer opp­ rett voksemåte. Godt flikete blad og sterk mot stokk. Tricia 190555 Standardfrø OBS GÅR I STK. Vill ruccola med litt bredere blader. Litt raskere enn de andre ville sortene. Sterk mot stokk. Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst 100.000 frø 500.000 frø 1 mill. frø 0,53 0,44 0,40

Kr 137,- pr. 1000 piller.

Roadrunner F1 170174 Beiset std Glattbladet, rund, rask spinat til bruk vår og høst. Res 1-11, 13. Donkey F1 170178 Ubeiset std 170179 Beiset std Semi-savoy, mørk og tykkbladet sort til hele sesongen. Res 1-11,13.

Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst

....................................................

10 g 50,-

....................................................

25.000 frø 100.000 frø 250.000 frø 8,80 7,15 6,60

SALAT

.................................................... Frøstørrelse: Ca. 800 renfrø pr. g, de fleste sortene leveres som pilletert frø. Spiretemp.: Optimal 14–18°C, maks. 20°C. Frøkvalitet: Pilletert frø spirer min. 95 %. Salatfrø bør oppbevares ved 5°C. Bremia eller salatbladskimmel: For å ha full bremiaresistens må sortene nå ha BL 1-32. Det er særlig om høsten problemet er størst. Salatbladskimmel opptrer både på friland og i veksthus. Lusresistens. Mange av sortene har resistens mot salatbladlus (Nasanovia, NR) og sala­ trotlus (Pemphigus/PB) i tillegg til resistens mot salatbladskimmel. Det er nå funnet en variant av salatbladlus som bryter Nasanoviaresistensen i Europa. Den nye «lusa» har fått navnet NR1, den «gamle» heter NR0. Sorter med resistens mot NR1-lusa er under utvikling. Sortene som finnes på markedet i dag har bare resistens mot NR0. NB! Salatfrøprisene er gyldige fram til 1. juli 2016. Frø som leveres etter denne datoen, faktureres til ny pris.


37

AKTUELLE ISBERGSORTER Sortene er prøvd rangert etter tidlighet

Dyrkingsprogram

Sort

Resistens PB

BL

Match

NR0

1 – 16

Hode-str. 1 – 10

Ensemble

1 – 27, 29

6

Etude

1 – 26, 29

6–7

Cellist

1 – 30

X

7

Kuala

1 – 31

X

6–7

Design

1 – 27, 29 1 – 31

X

6–7

1 – 26, 28, 30

X

7

1 – 31

X

6–7

Diamantinas Morinas Gustinas RZ 45-67 Platinas

1 – 23, 25, 31

Templin

X

1 – 31

Argentinas

1 – 26, 28, 31

X

1 – 31

Gondar NUN 120

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

6–7

1 – 31

Umbrinas RZ 45-32

Mai

7

X

7

X

7–8

X

7–8

X

7–8

X

8

Prøvesorter (P)til små-prøving RZ 45-192

P

1 – 31

RZ 45-114

P

1 – 31

NUN 145

P

1 – 31

X

X

7

X

8–9 7

Beste dyrkningsperiode

Resistens:

Antatt dyrkningsperiode

BL: Bremia Line, PB: Salatrotlus, NR0: Salatbladlus

SALAT – HODESALAT Jolito 158175 Pilletert frø Mellomstor, blond, pen sort med full Bremiaresistens for hele sesongen. BL 16-31 + NR0. Veronique 158165 Pilletert frø Mellomstor, frisk grønn hodesalat til hele sesongen. Friland. BL 1-32+NR0.

SALAT – ISSALAT – ISBERG Match 160534 Pilletert frø Tidlig sort med store, fine hoder. Kun vår­ dyrking. Ingen resistens. Ensemble 160584 Pilletert frø Tidlig sort med kompakte, runde, pene hoder. For dyrking på friland og i tunell tidlig vår og sen høst. BL 16-27, 29.

Ikebanas 160594 Pilletert frø Kompakt, rask, jevn og pen sort til bruk hele sesongen. BL 16-32, NR0. Etude 161046 Pilletert frø Rask sort med kompakte, runde og jevne hoder. Holder form og størrelse bra, selv under varme forhold. Kan dyrkes fra tidlig og ut august der en ikke har problemer med lus og bremia. BL 1-27,29 Design 160994 Pilletert frø Kompakt, rund , rask og pen sort. Fin sommersort på lettere jord der en ikke har problemer med Bremia eller lus. BL 1-27,29 Diamantinas 161080 Pilletert frø Mellomstor, rund og mørk isberg for dyr­ king hele sesongen. Jevn og rask sort, med kort høstevindu. 1-32+NR0

Morinas 160624 Pilletert frø Mellomstor, frisk og dyrkingssikker sort til forsommer – sommer - høst. Sein til å fylle seg , den har dermed et langt høstevindu. BL 1-26, 28-30+NR0 Platinas 161084 Pilletert frø Mellomstor, pen, meget dyrkingssikker sommer/høstsort for alle jordtyper der en ikke har problemer med Bremia. BL 1-23,25, 31+NR0+Pb Templin 160614 Pilletert frø Relativt stor isberg med mørke, runde, jevne hoder som fyller seg sent. Langt høstevindu. Sterk mot bladrand. Fleksibel, dyrkingssikker sort til sommer- og høst­ dyrking. BL 16 -32, NR0

Lollo Bionda

Rød ekebladsalat

Radichio Rosso


38

GRØNNSAKER Gondar 161008 Pillerter frø Storvokst middels sein sort med et godt høstevindu til dyrking tidlig vår og sein høst. BL 1-31+NR0

Ekeblad Rød

Umbrinas 161103 Pilletert frø Storvokst sort til dyrking vår og høst. Argentinas-type med bedre resistens. BL 16-32,NR0

Rutilai 163745 Pilletert frø Litt mer kompakt, mellomrød ekeblad med skinnende blad. BL 16-32, NR0

Faunas 161038 Pilletert frø Meget storvokst sort med langt høste­ vindu og høy avling. Prøves i storskala hele sesongen, først og fremst til industri, men også på tung/vanskelig jord. BL 16-32, Pb, NR0

Rasta 162501 Pilletert frø Rask lollo til vår- og høstdyrking der en ikke har Bremiaproblemer. BL 16-27,29, NR0

Jasperinas 160654 Pilletert frø Mellomstor, litt større Diamantinastype med lengre høstevindu. Prøves spesielt på jord der hodestørrelsen ofte blir liten. Prøves hele sesongen. BL 16-32,Pb, NR0 Jaylinas 160664 Pilletert frø Mellomstor, mørk, rund Diamantinas-type til prøving hele sesongen. BL 16-32,NR0

SPESIALSALAT PÅ FRILAND Ekeblad Grønn

Kirinia 163850 Pilletert frø Kompakt, mellomgrønn og frisk ekeblad som egner seg hele sesongen. BL 1-31 + NR0

Cornouai 163740 Pilletert frø Rask, middels stor ekeblad med pen, mellomrød farge. BL 16-32, NR0

LOLLO ROSSO

Antonet 162412 Pilletert frø Stor, mellomrød, jevn og pen lollo til bruk hele sesongen. BL 16-32, NR0

LOLLO BIONDA

Aleppo 162652 Pilletert frø Stor, blond, finkruset og rask lollo til dyrking fortrinnsvis på våren. BL 1-27,29,30+NR0 Libeccio 162548 Pilletert frø Stor, mellomgrønn, grovkruset lollo til hele sesongen. BL 16-32, NR0

Vili 162544 Pilletert frø Mellomstor, grovkruset, pen lollo til hele sesongen. BL 16-32, NR0 Langero 162416 Pilletert frø Ny, mørkere Aleppo-type. Stor, relativt finkruset, blond og flott. BL 16-32, NR0

BATAVIA – GRØNN OG RØD

Tourbillon 161158 Pilletert frø Åpen type. Kompakt, friskt grønn og pen sort. Dyrking hele sesongen. BL 16-28,30-32,NR0,Pb. Naide 161115 Pilletert frø Åpen type. Rødbrun, mellomrød farge. BL 16-32, NR0.

DIVERSE BLADSALAT

Frillice 158414 Pilletert frø Friland og veksthus. «Vestfoldsalat/ Crispi». Kompakt bladsalat med brede, mørkegrønne, sprø, isberglignende blad med spisse tupper. Ingen bremiaresistens. Finstar 158405 Pilletert frø Frillicetype som først og fremst egner seg på friland som et alternativ til Frillice. Begrenset Bremiaresistens.


39

PRISER PÅ SALATPILLER Pris pr. 1000 piller ved kjøp av minst 5.000 10.000 25.000 50.000 Isberg

Hodesalat Hjertesalat

Romano

Lollo rosso

Lollo bionda

Ensemble

254

225

213

203

Design

254

225

213

Etude

254

225

5.000 10.000 25.000 50.000 Cornouai

366

325

307

292

203

Rutilai

366

325

307

292

213

203

Gourmandine

286

254

240

229

Match

237

212

201

190

Tevion

317

282

267

254

Realist

317

282

267

254

Mirette

269

240

227

Ekeblad rød

Ekeblad grønn Kibou

366

325

307

292

Kristine

269

240

227

216

Naide

333

296

281

267

216

Finstar

277

246

234

222 222

Diverse

Ardinas

333

296

281

267

Frillice

277

246

234

Diamantinas

333

296

281

267

Ritsa

206

183

173

165

Platinas

333

296

281

267

Funly

333

296

281

267

Ikebanas

333

296

281

267

Multy

428

381

361

343

Umbrinas

333

296

281

267

Triplex

480

426

402

382 382

Faunas

333

296

281

267

Multired 54

480

426

402

Jasperinas

333

296

281

267

Multigreen 60

480

426

402

382

Jaylinas

333

296

281

267

Experience

480

426

402

382

Gondar

333

296

281

267

Seurat

480

426

402

382

Morinas

333

296

281

267

Templin

333

296

281

267

Frisee

Aquino

480

426

402

382

Korbi

317

282

267

254

Jolito

366

325

307

292

Arlonia

317

282

267

254

Susana

340

302

287

273

Kassy

317

282

267

254

Xanadu

254

225

213

203

Domari

317

282

267

254

Xaroma

333

296

281

267

Minelly

317

282

267

254

Xenalora

333

296

281

267

Lineal

317

282

267

254

Xamena

333

296

281

267

Primafin

317

282

267

254

Thumper

333

296

281

267

Indigo

254

225

213

203

Leonardo

254

225

213

203

Hampole

333

296

281

267

Thetford

333

296

281

267

Thimble

333

296

281

267

Westham

317

282

267

254 184

Carolus

230

204

194

Octavius

317

282

267

254

Sefana

333

296

281

267

Corbana

333

296

281

267

Quintus

333

296

281

267

Antonet

366

325

307

292

Rasta

366

325

307

292

Klausia

325

288

273

260

Soltero

325

288

273

260

Bartoli

325

288

273

260

Libeccio

366

325

307

292

Vili

366

325

307

292

Langero

366

325

307

292

Dinaro

366

325

307

292

Locarno

269

240

227

216

Licato

366

325

307

292

Radiccio


40

GRAND RAPID-typer Ritsa 162301 Renfrø 162304 Pilletert frø Rask, stor og frisk rapid til dyrking først og fremst i vinterhalvåret. Sterk mot bladrand. Ikke bremiares. 10 g

25 g

100 g 250 g Renfrø Ritsa 164,- 386,- 1.472,- 3.163,-

Tourbillon 161158 Pilletert frø Kompakt, jevn og pen salat til dyrking sommerhalvåret. BL 16-28,30-32,NR0,Pb.

ROMANOSALAT Quintus 163266 Pilletert frø Middels stor, mørk og rask romano. Slank form, lukker godt, og danner en fin kjerne. Anbefales vår/sommer/tidlig høst. BL 16-20,22-25,28-30,32,NR0 Octavius 163044 Pilletert frø Stor, blond og sein til å fylle seg. Relativt sterk mot bladrand og stokk. Sommer og høst. BL 16-31, NR0 Sefana 163030 Pilletert frø Miditype som kan prøves hele sesongen. BL 16-32,NR0

HJERTESALAT STOR (mini-romano) Thimble 162868 Pilletert frø Litt rundere, kortere Xaromatype som er rask og lukker godt i toppen. Anbefales for dyrking hele sesongen. BL 16-32, NR0. Xanadu 162904 Pilletert frø Mørk, rask, frisk og pen sort som er meget dyrkingssikker. Sterk mot bladrand. Anbefales vår og forsommer p.g.a.Bremia. Ingen Bremiaresistens. Xaroma 162914 Pilletert frø Slank, mørk og pen hjertesalat til dyrking vår-forsommer. Dyrkingssikker sort til hele sesongen der en ikke har Bremiaproblemer. BL 16-27,29,NR0. Xenalora 162879 Pilletert frø Hovedsort. Slank, pen Xanadutype. Rela­ tivt stor, med fin lukking i toppen. Fyller seg langsomt. Anbefales for dyrking hele sesongen. BL 16-32, NR0.

Xamena 162875 Pilletert frø Slank, mørk, pen, litt kortere Xaroma-type til sommerdyrking. BL 16-32, NR0.

LITEN (baby-romano) Thumper 162920 Pilletert frø Kompakt, mellomgrønn, rund og rask. BL 16-32, NR0. Hampole 162866 Pilletert frø Kompakt, slank, mørk , pen sort til hele sesongen. BL 16-32, NR0.

FRISÉESALAT FIN FRISEE (tres fin maraichere)

Korbi 161630 Pilletert frø Storvokst, opprett og mellomfin. Middels sterk mot stokk og bladrand. Anbefales vår og høst. Kassy 161418 Pilletert frø Finbladet, stor, flott frisee med opprett vekst.

MULTILEAF RØD

Triplex 163938 Pilletert frø Kompakt, mørkerød lollotype med fin­ oppdelte, spisse, sterke og sprø blader. BL 16-30, NR0. Multired 54 158441 Pilletert frø Mellomstor, mørkerød Triplextype med finoppdelte blad fortinnsvis for vår og høstproduksjon. BL 16-32, NR0.

GRØNN

Multigreen 60 158420 Pilletert frø Mellomstor, mørkegrønn multileaf med lett flikede, relativt brede blad. Dyrkings­ sikker. BL 16-32, NR0. Experience 158435 Pilletert frø Storvokst, blond type med finoppdelte, friseelignende blad. BL 16-32, NR0.

SALANOVA RØD

GROV FRISEE

Seurat 163944 Pilletert frø Rundbladet og kompakt med knallrød farge og tykke blad til dyrking hele sesongen. BL 16-32, NR0.

Domari 161410 Pilletert frø Stor, grov frisee. Mer opprett, raskere Myrna-type. Relativt sterk mot stokk og bladrand.

GRØNN

Myrna 161642 Pilletert frø Grov, mellomstor og sein. Sterk mot bladrand og stokk.

Minelly 161416 Pilletert frø Stor, opprett, sterk mot bladrand. Fyller seg raskt. Prøves vår-sommer-høst.

RADICCHIO ROSSO Indigo 163444 Pilletert frø Meget jevn, fin sort med god farge. Sterk mot stokk. Rel. tidlig. Sorten kan brukes hele sesongen. Leonardo 162564 Pilletert frø Storvokst, jevn og pen sort til hele sesongen. Ca.1 uke senere enn Indigo.

Aquino 163920 Pilletert frø Rundbladet, stor og lysegrønn med opprett vekst og tykke blad. BL 16-32, NR0.


41

New Variety Jasperinas RZ

Jasperinas delights with vigour and excellent field standability Description Bl: 16–32/Nr: 0/Pb • medium-sized, very vigorous iceberg • round to flat-round shape, quick filling for long field standability • suitable for fresh market and processing due to good leaf layering • healthy, semi-upright base for easy harvest and mechanical packaging • strong against bolting and tipburn

www.rijkzwaan.no


42

GRØNNSAKER SELLERI

....................................................

PRISER SELLERI

Frøstørrelse: Ca. 1500–2000 frø pr. g. Spiretemp.: Optimal: 18–20°C med fullt dagslys. Ved oppal i februar/april må ikke temperaturen komme under 18°C (stokkløping). Såmengder: For prikling: 5 g frø pr. m2 gir 300–-4000 planter. Oppalingstid: 6–8 uker.

Pris pr. 1000 piller/frø

Quickpiller Det aller meste av selleridyrkingen foregår nå med forspirte piller. De aktuelle frøfirma garanterer smittefritt frø ( Septoria/Selleribladflekk ) i pillene. Siden frøet som er brukt i piller er forspirt må man regne en leveringstid på 3–4 uker.

Prinz

10.000 piller 50.000 piller 100.000 piller

Diamant 241 207 194 Ilona

254 214 201

Rowena 254 214 201 Balena 254 214 201 303 255 240

Premio 254 214 201 Mambo 254 214 201 Jive

254 214 201

Stetham 265 225 212 Kelvin

265 225 212

Greensleeves 235

KNOLLSELLERI Prinz 165241 Standardfrø 165244 Forspirte piller Hovedsort. Opprett og kompakt bladverk. Fin til bunting og til salg med bladverk. Sterk mot stokk, kan plantes tidlig. Prinz er også en fin lagersort. Balena 165381 Standardfrø 165384 Forspirte piller Mellomstort, meget opprett bladverk. Runde knoller med lite siderøtter. Jevn og pen sort. Fin til bunting og til salg med bladverk. Ligner Prinz og har samme bruksområde. Rowena 165371 Standardfrø 165374 Forspirte piller Ilona-type med lavere og mer kompakt bladverk. Runde knoller som står relativt høyt i bakken. Godt samlet rotmasse. Kan også brukes til bunting. Sterk mot septoria. Diamant 165291 Standardfrø 165294 Forspirte piller Ligner Brilliant, men har glattere knol­ ler. Står høyere i bakken enn Brilliant og har derfor bedre samlet rotmasse. Lett å pusse. Ikke den sterkeste mot septoria. Ilona 165351 Standardfrø 165354 Forspirte piller Kraftigvoksende og bladrik sort som gir stor avling. Brukes mest til industri. Litt flatrunde knoller. Svampvev kan fore­ komme. Konsentrert hovedrot, og relativt lite siderøtter.

Conga

199

189

254 214 201

1 g Greensleeves 261

2,5 g 364

Elena 165224 Forspirte piller Forbedret Ilona-type. Kraftigvoksende med middels opprett bladverk. Rundere knoller enn Ilona, og litt mer konsentrert hovedrot.

STILKSELLERI

Conga 166152 Standardfrø 166154 Forspirte piller Opprett, tidlig og lys mellomgrønn. Glatte stilker, med lite fiber og mild smak. Premio 166143 Standardfrø 166144 Forspirte piller Mellomgrønn, langstilka og opprett sort noen dager seinere enn Conga. Saftig og god smak. Noen ribber. Sterk mot septoria. Mambo 166001 Standardfrø 166004 Forspirte piller Opprett, mellomgrønn, frisk og kraftigvok­ sende sort. Tjukke, lange stilker med noe ribber. God smak. Sterk mot septoria.

10 g 936

25 g 2.211

100 g 4.912

Jive 165876 Forspirte piller Meget lang og opprett sort. Glatte, pene og godt samlede stilker. Saftig og relativt mild smak. Stetham 166164 Forspirte piller Langstilket, opprett og mørk grønn sort med middels tykke stilker. Noe ribber. Sterk mot septoria. Saftig og markert smak. Kan lagres. Titus 166054 Forspirte piller Lang, opprett og godt samlet rot. Mørk mellomgrønn farge. Tykke, kjøttfulle stilker med saftig mild smak. Lovende lagringsresulteter. Kelvin 165878 Forspirte piller Opprett, langskafta, middels ribbet og mørk ny Stetham-type. Jevn og fin. Bør også prøves til lager. Greensleeves 166041 Standardfrø 166044 Forspirte piller Slanke, tynne stilker og mørk grønn farge. Mye fiber og kraftig smak. Hovedsort til lager.


43

SQUASH

.................................................... 6–7 frø pr. gram. 140–165 gram pr. 1000 frø. Ca. 1 plante/m2. Mirza F1 171141 Standardfrø Mjøldoggtolerant og virusresistent. Kompakt og åpen plante. Mørkegrønne, sylindriske frukter. For ettersommer og høst. Tosca F1 171071 Standardfrø Mjøldoggtolerant. Hovedsort friland. Tidlig sort med mellomgrønne, sylindriske frukter. God kvalitet hele sesongen. Kraftigvoksende plante som kan bli litt lang. Kan dyrkes vår, sommer og høst. Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst 50 frø 100 frø 250 frø 1000 frø 5000 frø 2.463,- 2.063,- 1.942,- 1.815,- 1.650,-

Bengal F1 171025 Standardfrø Hovedsort for veksthus. Pene, sylindriske frukter med fin, grønn farge. Lite kølle­ form. Kraftig plante. Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst 100 frø 250 frø 1000 frø 6.738,- 5.984,- 5.390,-

GUL SQUASH Sunlight 171027 Standardfrø Halvtidlig sort med gule, sylindriske frukter.

HVIT SQUASH Opal 171111 Standardfrø Tidlig sort som gir grønnhvite, sylin­ driske frukter. Relativt åpen plante­ type. Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst 100 frø 250 frø 1000 frø 2.200,- 1.870,- 1.705,-

SKORSONNERROT

.................................................... Frøstørrelse: 75–100 frø pr. g. Hoffmans SP 169303 Standardfrø Velkjent tysk standardsort som også fun­ gerer godt i Norge. Lange, slanke røtter. 25 g 100 g 250 g 152,- 330,- 660,-

ARTISJOKK

.................................................... Madrigal 146820 Standardfrø Vanlig grønn artisjokk som kan dyrkes på friland i Norge på spesielt gunstige steder.


44

GRØNNSAKER TOMAT

.................................................... Frøstørrelse: 300–400 frø pr. g. Spiretemp.: Optimal 22–25°C, min. 12 °C. Resistens: I sortsomtalen er følgende betegnelser benyttet: TSWV: Tomat Spotted Wilt Virus TYLCV: Tomat Yellow Leaf Curl Virus ToMV: Tomat Mosaic Virus Cf: Cladosporium fulvum Ft: A-E: Fulvia fulva (ex cladosporium fulvum) Fol: Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici For: Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici Va: Verticillium albo-atrum Vd: Verticillium dahliae Ma: Meloidogyne arenaria Mi: Meloidogyne incognita Mj: Meloidogyne javanica Wi: Silvering (Chimera) Ol: Olpidium On: Odium neolycopersici Pl: Pyrenochaeta lycopersici Sbl: Stemphylium botryosum f.sp.lycopersici Si: Silvering HR: Høy resistent IR: Medium resistent NB: Tomatfrøprisene er gyldige fram til 1. juli 2016. Frø som leveres etter denne datoen, faktureres til ny pris.

TOMAT - VARMHUS Elanto F1 175561 Standardfrø ToMV Cf Fol:0,1 For Va Wi Ol Fruktstørrelse 95–105 gram. Runde fine frukter. Meget kraftigvoksende Aromatatype. Tidlig. Store fine klaser og god avling. Fin fruktkvalitet og meget god smak. Arvento F1 175658 Standardfrø ToMV Cf:1-5 Fol:0,1 For Va Wi Hovedsort. Fruktstørrelse 95–100 gram. Middels kraftig og middels lang plante. Stor avling av faste og veldig jevne skin­ nende fine frukter. Noe toleranse mot mjøldogg. Pionento F1 (72-389) 176171 Standardfrø HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/ Vd:0/Si IR On (ex Ol) Fruktstørrelse 90-100 gram. Arventotype, fast og produktiv plante. Noe lengre plante enn Arvento, sterkt generativ. Bladene vokser rett ut fra stammen.

Callanzo F1 (72-752) 176181 Standardfrø HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si IR On (exOl) Fruktstørrelse 110-120 gram. Generativt sterk plante som er åpen i vekst. Stor avling. Medium resistent mot mjøldogg.

Dometica F1 179111 Standardfrø ToMV Ff:1-5 Fol:0,1 For Va Fruktstørrelse 80-90 gram. Vegetativ sort med runde, jevne og blanke frukter. Fine frukter med god smak.

KLASETOMAT

Harzfeuer F1 175191 Standardfrø Fruktstørrelse 60–70 gram. Meget tid­ lig frilandssort som gir faste, runde og velformede frukter av god kvalitet. Sorten Harzfeuer kan gi 6–10% planter med «potetblad». Disse får ikke normale frukter og må derfor sorteres vekk på ung­ plantestadiet.

Cappricia F1 175961 Standardfrø ToMV Ff:1-5 Fol:0,1 For Va Hovedsort. Fruktstørrelse 110–130 gram. Generativ og åpen sort. Pene klaser med faste, fine og holdbare frukter. Fin sort å dyrke. Middels lang plante. Mecano F1 175021 Standardfrø ToMV Cf Fol:0,1 For Va Wi Fruktstørrelse 110–120 gram. Kort og middels vekst­kraftig plante med flate, fine klaser hvor det grønne også har god hold­ barhet. Fruktene er glatte, jevnt fargede og blanke. Smaken er god. Dometica F1 179111 Standardfrø ToMV Ff:1-5 Fol:0,1 For Va Fruktstørrelse 85–90 gram. Vegetativ sort med runde, jevne og blanke frukter. Fine frukter med god smak. Foundation F1 176201 Standardfrø HR Ff (A-E) Fol:0 (US1) Fol:1 (US2) ToMV (0,1,2) Va Vd IR On 120 gram. Sterk plante med god vekst. Røde, fine og faste frukter med god holdbarhet. Sorten kan også brukes til løsplukk.

TOMAT - FRILAND/HOBBY

Supersweet 100 F1 175641 Standardfrø Meget søt cherry med små, fine frukter. Kaldhus og hobby. Gourmet 175155 Standardfrø Fruktstørrelse 70–80 gram. Tidlig sort for kaldhus og friland. Gir jevne, fine frukter selv ved relativt lave temperaturer.

CHERRYTOMAT

Sassari F1 179119 Standardfrø ToMV/Ff1-5/Fol: 0,1/For/Va/Vd/Ma/Mi/Mj Hovedsort. Fruktstørrelse 15–18 gram. Cherry for løsplukking. Splitter klasen lett. God smak. Stor avling.

TOMAT - KALDHUS

Favorita F1 175741 Standardfrø ToMV Cf:1-5 Fol:0,1 For Va Wi Ca. 15 gram. Sterkt generativ sort. Lange klaser med 20-30 frukter. Meget god smak.

Mecano F1 175021 Standardfrø ToMV Cf Fol:0,1 For Va Wi Fruktstørrelse 90-100 gram. Kort og mid­ dels vekstkraftig plante med flate, fine klaser hvor det grønne også har god hold­ barhet. Fruktene er glatte, jevnt fargede og blanke. Smaken er god.

Tastery F1 179120 Standardfrø ToMV/TSWV/TYLCV/Ff 1-5/Fol: 0,1/Va/Vd/Ma/ Mi/Mj Klasecherry, Fruktstørrelse 18–20 gram. Sterkt generativ sort. God kvalitet og smak. Tomaggio 177643 Standardfrø HR ToMV/Va:0/Vd:0/Fol:0/For IR On Klasecherry, pinseres på 12-14 frukter. Fruktstørrelse 20-22 gram. Åpen plante, med fine klaser. Frukten er sterk mot sprekking.


45

PERLETOMAT

Sweetelle F1 179074 Standardfrø HR Ff:A-E/Fol:0 (US1)/ToMV:0-2 IR M Perletomat med en vekt på 10-12 gram. Generativ plante med god fart. Veldig søte og fin form, god holdbarhet etter høsting. Garincha F1 179064 Standardfrø HR ToMV/Fol:0,1 IR TSWV/Ma/Mi/Mj Fruktstørrelse 11-12 gram. Santa-type med lange klaser som bærer godt med frukt. Sorten er sterk mot fruktfall, åpen plantevekst.

COCKTAILTOMAT

Brioso F1 177641 Standardfrø HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si IR Lt/On (ex Ol) Fruktstørrelse 35-45 gram. Sterkt vegetativ vekst, åpen plante. Flate klaser med flotte frukter som er høye på lycopen. Sorten passer også til lysproduksjon.

PLOMMETOMAT Marola F1 (RZ 72-170) F1 177564 Standardfrø HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR On (ex Ol) Fruktstørrelse 90-100 gram. Åpen, sterk og generativ plante. Høstes som klase og løs med jevne fine frukter, flott form uten for spiss ende.

Substrate producer

Delioso F1 176001 Standardfrø HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si IR Ma/Mi/Mj Fruktstørrelse 35-45 gram. Vegetativ plante som bærer godt. Bør styres genera­ tivt. Frukter med mye smak. Passer også til lysproduksjon.

&

RenLuftig

Susanti F1 177637 Standardfrø HR ToMV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For IR Ma/ Mi/Mj Klase og løsproduksjon. Fruktstørrelse 100-110 gram. Ved klase bør den pinseres på 5-6 frukter. Savantastype, gir fine og faste frukter. Sorten er ikke resistent mot Silvering, det bør en være obs på ved høy negativ diff. Prunus F1 175805 Standardfrø ToMVFol:0,1/For/On/Va/Vd/Si Fruktstørrelse 90–110 gram. Litt større Conquereror-type. God holdbarhet, og jevne, fine frukter. Til både løsplukking og klase.

substraat-perlite I agra-perlite I agra-vermiculite Pull Rhenen

+31 318 471001

www.pullrhenen.nl


46

GRØNNSAKER PRISER TOMATFRØ BUSKTOMAT

Totem 177531 Standardfrø Fruktstørrelse 30–40 gram. Faste, fine frukter. Kraftig hovedstamme og sterke sideskudd gir kompakt vekst. Plantehøyde ca. 50 cm. Tidlig bæring. Kan dyrkes til august. Red Robin 179031 Standardfrø Fruktstørrelse 20–30 gram. Litt lavere i veksten. Tett, kompakt plante, ca. 40 cm.

AMPELTOMAT

Pendulina rød 179051 Standardfrø Fruktstørrelse ca. 35 gram. 2–3 planter pr. ampel. Henger meget fint. Thumbler 179041 Standardfrø Fruktstørrelse ca. 20 gram. Ampel/ busktype. Anvendelig for hobbydyrkere, plantetiltrekkere/plantesalg til bruk i urner og ampler. Terenzo 175012 Standardfrø Fruktstørrelse ca. 20 gram. Thumbler-type, kanskje litt mer kraftigvoksende. Tidlig og avlingsrik. God smak.

BIFFTOMAT Belle F1 175393 Standardfrø ToMV Va Vd Fol:0,1 Hovedsort til kaldhus/hobby. Fruktstørrelse 170–210 gram. For å heve fruktstørrelsen bør klasene trimmes til 4–5 blomster.

Pris pr. 1000 frø ved kjøp av minst

100 frø

Dometica

10798 7785 5969 5696 5449

Mecano

10798 7785 5969 5696 5449

Careza

10798 7785 5969 5696 5449

Tastery

10798 7785 5969 5696 5449

Sassary

11624 8381 6427 6133 5867

Elanto

12548 8965 6968 6604 6274

Arvento

12548 8965 6967 6604 6275

Capricia

12548 8965 6967 6604 6275

Prunus

12548 8965 6967 6604 6275

Foundation

14400 10440

Belle

250 frø

1000 frø

2.500 frø

10.000 frø

7920 7560

7200

3962 2831 2204 2097 1982

Flavorina

20028 17039 13291 12631

Annamay

20028 17039 13291 12631

Romana

17254 12325

9626 9081

Orama

17254 12325

9626 9081

Ministar

17254 12325

9626 9081

Harzfeuer

1540 1321 1027 974

Gourmet

2642 2245 1800 1709 1618

925

Totem

2642 2245 1800 1709 1618

Thumbler

2642 2245 1800 1709 1618

Supersweet 100

7595

5399

4194

4004

3798

Pendulina Rød

1540

1321

1027

974

925

Red Robin

7595

5399

4194

4004

3798

Favorita

7595 5399 4194 4004 3798

Cheresita

7595 5399 4194 4004 3798

Jasper

7595 5399 4194 4004 3798

Starbuck

9642 6959 5473 5201 4953

Starbuck F1 175393 Standardfrø ToMV Va Vd Fol:0,1 Fruktstørrelse 200–220 gram. Bifftomat for varmhus.

Plommetomat


Best

Nebula Lemonade Dulcemiel Tontelle Sweetelle Dunne Edioso Bamano KM5512 Belido Yolita Clodano Rotstokk Kardia

i sma

k!

47


48

KRYDDER KRYDDER

.................................................... Utvalget som presenteres her er NORGROs standard- sortiment av krydder. Vi kan ved tidlig bestilling skaffe et noe større sortiment hvis etterspurt mengde blir stor nok.

2,5 g 10 g 25 g 100 g 55,- 62,- 86,- 268,-

Anis 190050 Pimpinella anisum, ettårig Frøstørrelse: 200 frø/gram Basilikum stor grønn Marian 190077 Ocimum basilicum, ettårig Kompakt, mørk, jevn og pen, med blanke blader til potter. Frøstørrelse: 700 frø/gram Basilikum stor grønn Edwina 190109 Ocimum basilicum, ettårig Storvokst. Mørk, jevn og pen for pottepro­ duksjon. Fleksibel og sterk mot sykdommer. 10 g 59,-

25 g 72,-

100 g 143,-

250 g 330,-

Basilikum rød Rosie 190111 Ocimum basilicum, ettårig Frøstørrelse: 700 frø/gram

10 g 74,-

10 g 92,-

25 g 146,-

100 g 550,-

25 g 184,-

100 g 612,-

Basilikum, Sitron 190086 Ocimum Canum, ettårig Frøstørrelse: 700 frø/gram

Dill

25 g 62,-

100 g 122,-

250 g 287,-

Brønnkarse 190115 Nasturtium officinalis Frøstørrelse: 4000 frø/gram 10 g 55,-

25 g 95,-

100 g 354,-

25 g 55,-

100 g 117,-

100 g 165,-

250 g 318,-

1000 g 684,-

100 g 207,-

250 g 398,-

1000 g 855,-

Kinagressløk 141020 Allium tuberosum Frøstørrelse: 300 frø/gram 10 g 25 g 100 g 250 g 55,- 110,- 428,- 978,-

250 g 818,-

Estragon, Mexikansk 190145 Artemisia dracunculus dracunculoides, flerårig, Tagetes lucida Frøstørrelse: 10.000 frø/gram

10 g

25 g 86,-

25 g 108,-

Fennikel (Bladfennikel) 190180 Foeniculum vulgare dulce, ettårig Frøstørrelse: 200 frø/gram

Basilikum Thai, Siam Queen 190094 Ocimum Basilikum Storbladet og aromatisk med smak av kanel og anis. Frøstørrelse: 700 frø/gram 2,5 g 55,-

10 g 55,-

Koriander Marino 190375 Coriandrum sativum, ettårig, til potteproduksjon Frøstørrelse: 100 frø/gram

Koriander Cruiser 190358 Til friland. Sterk mot stokk.

Borago (Agurkurt) 190110 Borago officinalis, ettårig Frøstørrelse: 60 frø/gram

1 g 10 g 25 g 100 g 55,- 244,- 550,- 2078,-

Basilikum, Kanel 190092 Ocimum Cinnamon, ettårig Frøstørrelse: 700 frø/gram 2,5 g 55,-

Basilikum, Piccolino (Dverg) 190088 Ocimum basilicum, ettårig Småbladet og kompakt med sterk og god basilikumsmak. Frøstørrelse: 700 frø/gram

250 g 232,-

Isop 190200 Hyssopus officinalis, flerårig Frøstørrelse: 2700 frø/gram 2,5 g 10 g 25 g 100 g 55,- 67,- 98,- 268,-

Kjørvel 190320 Anthriscus cerefolium, ettårig Frøstørrelse: 500 frø/gram

Lavendel, Engelsk 190411 Lavendula angustifolia (vera) Frøstørrelse: 1000 frø/gram 2,5 g 55,-

10 g 62,-

25 g 146,-

100 g 514,-

Løpstikke 190440 Levisticum officinalis, flerårig Frøstørrelse: 300 frø/gram Merian 190470 Majorana hortensis, ettårig Frøstørrelse: 5000 frø/gram 10 g 55,-

25 g 79,-

100 g 306,-

250 g 703,-

Oregano, Gresk 190480 Origanum vulgare ssp, hirtum, flerårig Frøstrørrelse: ca. 9000 frø/gram Bruksområde: Som vanlig oregano, men denne har bedre og sterkere smak. Mynte, Grønn 190500 Mentha spicata Frøstørrelse: Ca. 12.000 frø/gram 1 g 10 g 25 g 100 g 55,- 244,- 550,- 2.078,-

Basilikum

Koriander Marino

Sitronmelisse


49

Rosmarin 190560 Rosmarinus officinalis, flerårig Frøstørrelse: 800 frø/gram 1 g 10 g 25 g 100 g 55,- 366,- 763,- 2.566,-

Sar (Sommersar) 190620 Satureja hortensis, ettårig Frøstørrelse: 1400 frø/gram Syre 190680 Rumex acetosa, flerårig, lysegrønn. Frøstørrelse: 1000 frø/gram 2,5 gr 10 gr 25 gr 100 gr 55,- 98,- 138,- 385,-

Syre rød, Red sorrel 162028 Rødstilket syre med lysegrønne blader 2,5 gr 10 gr 25 gr 100 gr 55,- 144,- 231,- 578,-

Selleripersille/Bladselleri 190640 Apium graveolens 10 g 55,-

25 g 86,-

100 g 122,-

BLADPERSILLE

Frøstørrelse: Ca. 700 frø pr. g. Såmengde pr. dekar: Skjermdill: Ca. 250–500 g frø. Bladdill: 2–4 kg frø.Dill spirer sent, men krever ikke spesielt høy temperatur.

Felicia 119019 Standardfrø Kraftigvoksende og mørk bladpersille med lange stilker. Kompakt finbladet til potteproduksjon.

Dill Ella 107640 Bladdill. Kompakt mørk og pen til potteproduksjon i veksthus. Frøstørrelse: 700 frø/gram

Laica 119025 Italian Giant-type. Stor, mørk og kraftigvoksende. Friland.

25 g 100 g 250 g 1000 g 147,- 187,- 363,- 1.210,-

25 g

Dill Goldkrone 107576 Bladdill. Kraftigvoksende, bladrik dill som går sent i stokk. Dill Superdukat 107530 Blad- og skjermdill. Kraftigvoksende, bladrik sort med store skjermer. Leveres kun ubeiset. 25 g 100 g 250 g 1000 g 189,- 292,- 545,- 1.650,-

250 g 213,-

Salvie 190590 Salvia officinalis, flerårig Frøstørrelse: 250 frø/gram Sitronmelisse 190650 Melissa officinalis, ettårig Frøstørrelse: 2000 frø/gram Timian, Vinter 190710 Thymus vulgaris, flerårig (dårlig overvintring i Norge) Frøstørrelse: 5000 frø/gram 1 g 10 g 25 g 100 g 250 g 55,- 62,- 117,- 440,- 1.038,-

Salvie

DILL

GRESSLØK Frøstørrelse: 200–250 frø pr. g. Direkte såing: 0,5–2 kg pr. da 30–65 cm radavstand For planting: 50 g pr m2, plant ut grupper av planter med 20 cm avstand Nelly 141019 Middels finbladet, mørk gressløk til dyrking på friland.

100 g 250 g 1000 g Standardfrø 58,- 133,- 255,- 883,-

Gigante d’Italia 119002 Stor, mørk og kraftigvoksende. 25 g

100 g 250 g 1000 g Standardfrø 22,50 59,- 132,- 450,-

KRUSPERSILLE Frøstørrelse: 500–800 frø pr. g. Såmengder: 10–100 g frø pr. da. Spiretemp: 20–25°C. Minimum: 10–12°C. Wega 116997 Darki-type. Finkruset, rask og jevn sort til friland og veksthus. Petronelia 116804 Darki-type med noe mer kompakt vekst, mørk farge og god krusing. Velegnet både til potter og friland 10 g 25 g 100 g 250 g 1000 g 77,- 114,- 261,- 513,- 1.731,-

Biggy 141076 Grovbladet, mørk gressløk, spesielt beregnet til potteproduksjon i veksthus. 10 g 25 g 100 g 250 g 1000 g 88,- 206,- 481,- 927,- 3.207,-

Bladpersille

Lavendel

Timian


50

FRUKT OG BÆR


51

Bærplanter og grunnstammer NORSK SERTIFISERT PRODUKSJON Sertifisert produksjon har som formål å sikre tilgang på friske planter av god kvalitet og riktig sort. All produksjon av planter til videre salg skal skje i samsvar med bestemmelsen gitt i Forskrift om planter og tiltak mot skadegjørere (2000-12-01 nr. 1333). Sertifisert plante­ produksjon skal i tillegg tilfredsstille kravene gitt i Retningslinjer for sertifisert produksjon av hagebruksvekster. For å tilfredsstille kravene til sertifisert produksjon kreves det at man tar utgangspunkt i en sortstestet kjerneplante, som er renset og testet for relevante skadegjø­ rere. Sagaplant AS har etablert kompetanse og fasiliteter for rensing av kjerneplanter. Kjerneplanten blir så utgangspunkt for eliteplanter som igjen leveres til sertifiserte planteprodusenter for oppformering av det vi kaller sertifiserte planter. Sertifiserte planteprodusenter tilknyttet NORGRO AS skal oppfylle strenge krav til dokumentasjon og hygiene i alle ledd av produksjonen. Produsentene godkjennes og kontrolleres regelmessig av Mattilsynet. Testing for skadegjørere utføres regelmessig etter fastsatte retningslinjer.

JORDBÆRPLANTER

........................................................................................................................................................................... Norske jordbærplanter Alle planteprodusentene tilknyttet NORGRO er sertifiserte, og produserer jordbærplanter av høy kvalitet. Vi tilbyr tre forskjellige kvaliteter av jordbærplanter • Overvintret pluggplante er en plante som leveres i 54 hulls pluggbrett med et volum på 75 ml. Plantene er overvintret på kjøl- / fryselager eller under dekke på friland. Dette er planter som kommer meget raskt i gang etter utplanting. Best resultat oppnås dersom man planter før plantene begynner å vegetere om våren. Disse plantene gir et meget godt utgangspunkt for god avling fra påfølgende år. Enkelte sorter kan også leveres i 10 pakk for salg gjennom gartnerier og hagesenter. • Barrotsplanter løftes opp av jorda i april /mai. Dette er planter som etablerer seg raskt, men det er viktig å plante snarest mulig etter mottak av plantene for å få best mulig etablering. Etter planting er det viktig med hyppig vanning for å få en jevn etablering av feltet. • Årets pluggplanter leveres i en liten 66 hulls plugg med 40 ml jordvolum. Ved planting i juli vil disse gi en akseptabel avling året etter. Planting i løpet av de første 10 dagene av august vil gi redusert, men tidlig avling, mens planting i løpet av august vil gi et godt grunnlag for etablering av feltet året etter. Det er viktig å plante umiddelbart etter mottak for å unngå stopp i veksten. Jordbærplanter fra Fragaria Holland Fragaria Holland er en sammenslutning av 4 planteprodusenter som leverer jordbærplanter sertifisert etter nederlandske krav. Dette er produsenter som setter høye krav til sin egen produksjon, og der vi kjenner deres rutiner for å forebygge spredning av farlige plantesjukdommer. NORGRO AS kjøper utenlandske planter kun fra disse produsentene, og har satt som krav at det skal være kvalitet EE (Extra Elite) som i det nederlandske sertifiseringssys­ temet også kan brukes til morplanter. Ingen planter har stått mer enn en sesong på friland etter oppformering i insektsfrie veksthus. Fra Nederland kan vi tilby følgende kvaliteter: • Frigo A er barrotsplanter med en kronediamter på 9 - 12 mm. Disse plantene er velegnet til vårplanting der en ikke skal høste før året etter. Blomsterstilker bør fjernes i etableringsåret. • Frigo A+ leveres i flere størrelser, og kan brukes i 60 dagers kultur, se tabell 1. Den minste størrelsen kan imidlertid også anbefales til å etablere store planter for avling påfølgende sommer. Antallet blomsterstilker vil kunne variere med sort, lagringstid og forhold under blomsterdannelsen. Produsentene følger imidlertid produksjonen nøye for å komme så nær det optimale som mulig. Den største kvaliteten kan gi mye små bær dersom den etableres i den varmeste tida om sommeren. Tabell 1 Sortering

Kronediameter

Antatt antall blomsterstilker

A+

12 – 15 mm

2

A(2)+

14 – 18 mm

3–4

A(3)+

Over 18 mm

4–6

• Ventebedsplanter er planter som er plantet om i løpet av siste sesongen for å gi dem bedre plass til å utvikle en stor krone med mange blomsterstilker. Disse blir tatt opp i løpet av desember / januar, og fryselagres som barrotsplanter på samme måte som frigo planter. Disse sorteres etter følgende størrelse: Se tabell 2. Tabell 2 Sortering

Kronediameter

Antatt antall blomsterstilker

WBL

15 – 18 mm

3–4

WBM

18 – 22 mm

4–6

WBH

Over 22 mm

6–9

• Tray A er planter som er produsert i potter, og har derfor med seg hele rota fra etableringssesongen. Anbefales til tidligproduksjon i veksthus og dyrking i substrat. Planter av Tray A kvalitet kan gi 6 - 9 blomsterstilker.

...........................................................................................................................................................................


52

FRUKT OG BÆR Under presenteres en kort omtale av de sortene som tilbys gjennom NORGRO AS. Ulike klimasoner og klimavariasjoner gjør at ikke all informasjon passer over alt i vårt langstrakte land. Dette gjelder spesielt antydet modningstid. Sorter du finner interessante, men som man ikke har lokal erfaring med, bør derfor testes i mindre skala før etablering av større felt. Sortene er listet opp i forhold til modningstid. Det er her angitt hvilke kvaliteter og sorte­ ringer som kan leveres: PL = Norsk pluggplanter BR = Norsk Barrotsplanter ÅP = Norsk årets pluggplanter PK = Norsk 10 pakk FR = Nederlandske frigoplanter alle stør­ relser WB = Nederlandske ventebedsplanter alle størrelser TR = Nederlandske tray-plant

Zefyr Leveres som: PL/ÅP/PK Sorten er Dansk, og den tidligste vi dyrker i Norge, modningstid 8–10 dager før Korona. Gir middels til stor avling med bra bærstørrelse i starten av sesongen, men bærstørrelsen går ned utover i høste­ perioden. Sorten har middels sterk vekst­ kraft, opprett og litt åpen vekst. Sorten er middels sterk til sterk mot gråskimmel, men svært utsatt for meldugg. Bærene er sterkt røde i skallet, men blir betydelig lysere mot midten. Egner seg godt til frisk­ konsum, men er ikke aktuell for industri. Vinterherdig, og egner seg godt i våre nordligste fylker. Honeoye Leveres som: PL/BR/ÅP/FR/WB/TR Amerikansk sort som først og fremst dyrkes på grunn av at den er tidlig, og er betydelig mer holdbar enn Zefyr. Modningstid 5–7 dager før Korona.

Sonata

Åpne og svaktvoksende planter. Bærene er faste og store, med pent utseende. Fargen er intensiv rød til mørk rød, med ensartet farge på hele overflaten. Holder godt på bærstørrelsen gjennom pluk­ kesesongen. Smaken er nøytral syrlig, men rimelig godt smaksinntrykk. Honeoye er sterk mot gråskimmel, men svak mot meldugg. Plantene er lite vinterherdige og må dekkes med fiberduk for å unngå frostskade. Rumba Leveres som: PL/BR/ÅP/FR/WB/TR Nederlandsk sort som modner omtrent på samme tid som Honeoye. Kraftige planter som gir store og faste skinnende røde bær. Sammenlignet med Honeoye, gir den noe større avling, og har lenger holdbarhet. Smaken er relativt nøytral, men høstes den ikke for tidlig gir den et godt smaks­ inntrykk. I tillegg til tidligproduksjon på friland er Rumba også en høyaktuell sort til produksjon i tunell. Tilbakemelding fra Sverige tyder på at sorten er hardfør omtrent på linje med Florence. Det anbe­ fales derfor vinterdekking med fiberduk og eventuelt klimaduk. Sorten er rettsbeskyt­ tet i Norge, og det er ikke tillatt med egen oppformering. Dyrkere vil bli avkrevet dyrkeravtale før planter kan leveres. Nobel NYHET Leveres som: PL/ÅP Ny norsk sort fra Graminor. Sorten er 4 - 6 dager tidligere enn Korona, og har vist seg å kunne konkurrere med denne også i smak. Sorten er svært holdbar og bærene er jevne og pene, selv om størrelsen er litt mindre enn for de første Korona bærene. Størrelsen holder seg imidlertid jevn gjen­ nom hele sesongen. Det gjenstår ennå å høste en del erfaringer. Så langt ser det ut til at sorten er sterk mot gråskimmel, men kan være noe utsatt for rotstokkråte.

Rumba

Nobel

Korona Leveres som: PL/BR/ÅP/PK/FR Denne Nederlandske sorten er fortsatt hovedsortene for konsum produksjon i Norge. Modner 2–4 dager tidligere enn Senga Sengana og 8–10 dager etter Zefyr. Sorten er sterktvoksende, svak mot mel­ dugg og øyeflekk, middels sterk mot grå­ skimmel. Bærene er store, lette å plukke, men noe vanskelig å hamse. Sorten gir stor avling, men bærstørrelsen reduseres med avlingsårene. Meget god og aroma­ tisk smak. Ypperlig til konsum, men liten/ kort holdbarhet etter høsting. Sonata Leveres som: PL/BR/ÅP/ FR/WB/TR Nederlandsk sort med modningstid mellom Korona og Polka, og har lengre høsteperiode uten markerte høstetopper. Sorten har velformede, koniske og store bær med god smak og god holdbarhet. Bærene er skinnende lyserøde med rosa­ farget, saftig fruktkjøtt. Sorten er sterk mot meldugg, moderat sterk mot jordbær­ svartflekk, men utsatt for rotstokkråte. Sorten danner mange sidekroner som er grunnlag for god avling og den har god holdbarhet i omsetningsleddene. Sorten er rettsbeskyttet i Norge. Sonata er ikke til­ latt for oppformering for eget bruk, ei heller til salg eller annen avhending. Dyrkere vil bli avkrevet dyrkeravtale før planter kan leveres. Saga NYHET Leveres som: PL/BR/ÅP Denne nye sorten fra Graminor er det knyttet store forhåpninger til som kom­ binasjonssort til konsum og fabrikk. Modningstiden er omtrent den samme som for Korona og Sonata, og smaken er meget god. Første høsteår i felt av noe størrelse var i 2015, og vi samler erfaring for å kunne si mer om hvor motstandsdyk­ tig den er mot sjukdommer.

Saga


53

Frida Leveres som: PL/ÅP/PK

Senga Sengana Leveres som: PL/ÅP/PK

Florence Leveres som: PL/BR/ÅP/ FR

Norsk kraftigvoksende sort fra 2001, som er egnet både til konsum og konserves. Modner 2–4 dager senere enn Korona. Gir normalt en god avling og har faste gjennomfargede bær med noe syrlig smak. De første bærene er ofte sterkt kantet og store.

Gammel Tysk sort med modningstid noen dager etter Korona. Sorten er sterk mot meldugg, rotstokkråte og lærråte, men svak mot gråskimmel. Stabil, god avling, men bærene blir fort bløte og småfalne og kan derfor vanskelig forsvare dagens plukkepris. Bærene er mørke røde og godt gjennomfarget, god i smak.

Engelsk sort som modner ca. 10–14 dager senere enn Korona. Florence har blitt en populær sort i Norge fordi den kan brukes for å forlenge sesongen. Middels kraftig plante, meget god sykdomsresistens generelt, men litt utsatt for øyeflekk. God smak, noe lys bærfarge, men gir meget gode avlinger og har god holdbarhet i omsetning og salg. I helhet og smak ligger sorten litt under Korona, men egenska­ pene som fasthet og sykdomsresistens er bedre. Sorten kan være utsatt for frost og bør dekkes med fiberduk om vinteren. Sorten er rettsbeskyttet i Norge og kan ikke oppformeres uten at det foreligger avtale med sortseier, og lisens betales.

Polka Leveres som: PL/BR/ÅP/PK/FR/WB/TR

Bounty Leveres som: PL/BR/ÅP

Nederlandsk sort som modner 1–2 dager etter Korona. Plantene har middels kraftig vekst med mange kroner. De blir derfor noe tette, men sorten er relativt sterk mot meldugg og gråskimmel. Bærene er mid­ dels faste, med pent utseende, og rimelig god holdbarhet. Mørk farge også innven­ dig. Bærstørrelsen har lett for å gå fort ned etter 2. avlingsår. Smak er søtsyrlig og god, egner seg godt til friskkonsum. Lett å hamse. Noe brukt til industri. Svak mot lærråte og rotstokkråte. Sorten bør gjøds­ les moderat. Polka er meget vinterherdig, og passer godt i våre nordligste fylker.

Kanadisk sort som kom på det norske markedet rundt 1980. Modningstiden er 2-7 dager senere enn Senga Sengana. Plantene er middels store, friske, med opp­ rett vekst. Sorten er lite utsatt for gråskim­ mel og bladflekksykdommer. Bærene har en fin rød glans, med frø som ligger utenpå bærene. God holdbarhet og søt smak.

Frida

Polka

Varnes

Glen Fyne

Malwina NYHET Leveres som: PL/BR/ÅP/FR/WB/TR Ny tysk sort som modner ca. 2 uker senere enn Florence. Bærene er mørkerøde med god smak og akseptabel holdbarhet. Avlingsnivået ligger noe under Sonata. Denne sorten er meget sen, og kan være et godt alternativ for den som ønsker å forlenge sesongen utover den tiden vi har Florence. Fra Sverige rapporteres det om at sorten overvintrer godt, men vi kjen­ ner foreløpig ikke til hvordan den danner blomster under forskjellige klimaforhold i Norge. Sorten er rettsbeskyttet, og det vil bli avkrevd dyrkeavtale.


54

FRUKT OG BÆR BRINGEBÆRPLANTER

........................................................................................................................................................................... Bringebær er en kultur som passer godt i vårt nordiske klima, og med nye holdbare sorter har det vært en formidabel økning i produksjon de siste årene. Sortimentet vi presenterer er produsert på materiale som er renset og kontrollert for aktuelle planteskadegjørere. Planteprodusentene tilknyttet NORGRO AS er sertifiserte. Plantene leveres fortrinnsvis i 8 cm jiffy pot, men enkelte sorter kan også leveres som pluggplanter for driving til langskudd eller større potteplanter.

........................................................................................................................................................................... Glen Ample 201-520411 8 cm Jiffy 201-520421 Plugg

Veten 201-521311 8 cm Jiffy 201-521321 Plugg

Varnes 201-521111 8 cm Jiffy 201-521121 Plugg

Hovedsort til både til konsum og industri. Sorten er middels tidlig og gir høy avling. Plantene er kraftige og stenglene er tor­ nefrie med lange opprette lateraler. Store røde bær med lang holdbarhet. Relativt svak mot rød rotråte og en del andre sopp­ sjukdommer.

Norsk sort (1961). Tidlig sort med mod­ ningstid i siste halvdel av juli. Sorten gir stor avling. Opprett, fin vekst med lite tor­ ner. Mørke store fine avlange, syrlige bær med svært gode konserveringsegen skaper, men dårlig egnet til friskkonsum da bærene ofte er bløte.

Sorten har litt torner. Kraftig vekst. Gule avlange middels til små bær, men fastere bær enn Veten. Sorten kan være en spe­ sialsort for friskkonsum. Kan være utsatt for frost.

Glen Fyne 201-520611

Asker 201-520111 8 cm Jiffy 201-520121 Plugg

8 cm Jiffy

Modner noen dager tidligere og er litt søtere på smak enn Glen Ample, men bærene er en tanke mindre. Plantene er middels kraftige med tornfrie stengler. Avlingspotensiale som for Glen Ample eller litt høyere. Sorten er moderat motta­ kelig for rød rotråte. Sorten egner seg godt for maskinhøsting. Cascade Delight NYHET 201-521611

Gammel Tysk middels tidlig sort. Små, lyserøde og runde bær med god smak som kan minne om villbringebær. Liten avling og sen å plukke. Resistent mot rød rotråte og sterk mot bringebærbladmidd. Mange, relativt korte og tynne skudd med torner. Vinterherdig. Sorten egner seg i småhager. Stiora 201-520911 8 cm Jiffy 201-520921 Plugg

Amerikansk sort med stor avling og store koniske faste bær. Modningstiden er til­ nærmet den samme som for Glen Ample. Sorten egner seg svært godt til industri, og ser ut til å kunne bli akseptert også i frisk­ konsum. Sterk mot rød rotråte. Lange late­ raler som kan trenge ekstra støtte for ikke å knekke under høsting eller kraftig vind. Ved kjøp av denne sorten kreves det avtale om ikke å bruke sorten til formering.

Middels tidlig sort, som gir god avling. Skudda har torner, men ikke vurdert som sjenerende ved høsting. Vekstkraften er under middels. Store lange bær med god smak og holdbarhet.

Glen Ample

Ny norsk sort fra Graminor. Meget god smak og holdbarhet. Runde bær med stør­ relse tilnærmet Glen Ample. Avlingen i forsøk har vært god og sorten har vist seg sterk mot bladmidd. Modner 7 - 10 dager senere enn Glen Ample. Sorten egner seg kun til frisk konsum. Anitra (RU974 07002) PRØVESORT 201-521511 Ny norsk sort til fra Graminor. Koniske fris­ krode bær som modner på samme tid som Glen Ample, men har en mer konsentrert høsteperiode. Sorten egner seg meget godt til industri, men har for lite smak for friskkonsum markedet. Sorten er sterk mot bladmidd.

Preussen 201-520811 8 cm Jiffy 201-520821 Plugg Gammel tysk sort, navngitt 1919. Mildere og søtere smak enn Veten, men gir et blast og lite fargestabilt syltetøy. Bra avling. Kraftige, men få skudd med lite torner. Bra vinterherdig.

Veten

Ninni (RU044 03073) PRØVESORT 201-521411

Cascade Delight

Ninni

Anitra


55

GRUNNSTAMMER

........................................................................................................................................................................... Vi kan tilby et bredt sortiment av Norsk­produserte grunnstammer. Materialet har utgangspunkt i vevskultur eller frø, og er renset og testet for et vidt spekter av planteskadegjørere. Frukttre grunnstammer leveres i to kvaliteter etter diameter 20 cm opp på stammen. 6–8 cm og over 8 cm.

EPLER

........................................................................................................................................................................... A2 201-530122 6-8 mm 201-530112 8-10 mm En kraftigvoksende grunnstamme, som i dag nesten utelukkende brukes til trær som skal selges gjennom hagesenter. Antonovka 201-530222 6-8 mm 201-530212 8-10 mm Frøformert kraftigvoksende, og svært hardfør stamme fra Russland. Lite brukt i kommersiell fruktproduksjon, men aktuell til prydepler og trær til villahager. MM 106 201-530422 6-8 mm 201-530412 8-10 mm Relativt kraftigvoksende stamme fra East Malling i England. Brukes en del i øko­ logisk produksjon. Sorten er middels hard­ før. Noe utsatt for virus og rothalsråte.

M 26 201-530522 6-8 mm 201-530512 8-10 mm Hardfør sort fra East Malling i England. Tidligere mye brukt grunnstamme, men er litt kraftig for moderne plantinger. Stammen er produktiv og gir svært god fruktkvalitet. B9 201-530322 6-8 mm 201-530312 8-10 mm Hardfør Russisk stamme med middels kraftig vekst. Litt svakere vekst enn M 26, og brukes mye til middels- til svakt vok­ sende sorter, samt områder der M9 ikke er hardfør nok. Sorten er resistent mot rothalsråte.

M9 Lancep 201-530622 6-8 mm 201-530612 8-10 mm Sorten er svaktvoksende og meget godt egnet for moderne fruktproduksjon. Trærne kommer tidlig i bæring, men rotsystemet er svakt, og trærne er helt avhengig av oppbinding. Stammen er sterk mot virus og rotstokkråte, men er lite hardfør.

M 9 RN 29 201-530722 6-8 mm 201-530712 8-10 mm Er en klon med litt kraftigere vekst, men har ellers de samme egen­skapene som Lancep.

PÆRER

........................................................................................................................................................................... Brokmal 201-540122 6-8 mm 201-540112 8-10 mm Kryssning mellom pæresortene «Old Home» og «Farmingdale». Middels kraftig og kommer tidlig i bæring.

Pyrus communis 201-540422 6-8 mm 201-540412 8-10 mm Frøformert kraftigveksande stamme. Hardfør sort som kommer sent i bæring og gir kraftige trær.

Kvede Adams 201-540222 6-8 mm 201-540212 8-10 mm Belgisk utvalg av Kvede som er noe brukt til pæreproduksjon. Kommer tid­ lig i bæring og gir god fruktsørrelse og kvalitet. Inkompatibel med en del sorter. Mellompoding med Klara Frijs kan være aktuelt. Mindre hardfør enn Pyrus grunn­ stammene.


56

FRUKT OG BÆR KIRSEBÆR

................................................................................................................ Colt 201-560122 6-8 mm 201-560112 8-10 mm Middels kraftig stamme fra East malling i England. Kommer tidlig i bæring og gir god avling. Kompatibel med de fleste sorter av kirsebær, men problem er registrert i Van og Sunburst. Gisela 5 201-560222 6-8 mm 201-560212 8-10 mm Svaktvoksende stamme fra Tyskland. Svært produktiv, men krever kraftig beskjæring. Kun aktuell til søt kirsebær.

Gisela 6 201-560322 6-8 mm 201-560312 8-10 mm Middels kraftig Tysk stamme. Gir større frukter enn Gisela 5, men noe mindre avling. Aktuell kun til søt kirsebær.

PLOMMER

...................................................... St. Julien A 201-550322 6-8 mm 201-550312 8-10 mm Engelsk utvalg av frøstammer fra St. Julien. Mest brukte plommegrunnstamme i Norge. Har middels kraftig vekst, og kommer tidlig i bæring.

Prunus avium 201-560423 6-8 mm 201-560413 8-10 mm Denne stammen gir et kraftigvoksende tre med store bær. Fungerer greit med både sur- og søtkirsebær og er mest aktuell på felt med lett jord, eller dersom man ønsker store trær.

Norskprodusert og friskt plantemateriale for et nordisk klima Nasjonalt ledende i å framstille klimatilpasset, Nasjonaltplantehelsesenter, plantehelsesenter, ledende i å framstille klimatilpasset, sykdomskontrollert og sortsekte plantemateriale for norske forhold. sykdomskontrollert og sortsekte plantemateriale for norske forhold. Vi leverer elite- og kontrollert plantemateriale til det norske hagebruket, slik som:

Vi leverer elite- og kontrollert plantemateriale til det norske hagebruket, slikAktuelle som: sorter av kjerne- og steinfrukt. Aktuelle sorter av ulike bærarter. Stort frøkildeogfrukt-, klonutvalg klimatilpasset grøntanleggsplanter. Både • Planter og frø til bær-avog grøntanleggsbransjen. busker ogformerte trær. • Eksklusivt planter etter avtale. Utvalgte sorter av ulike blomsterarter på oppdrag for blomstergartnere og småplanteprodusenter. Sortiment, priser, og nyheter finner du på www.sagaplant.no.

Sagaplant

F r i s ke pl anter

Sagaplant AS Prestegardsvegen 17 Sagaplant AS 3812 Akkerhaugen Kyrkjevegen 17, 3812 Akkerhaugen Tlf.: 35 95 65 50 - Fax: 35 95 84 66 Tlf.: 35 95 65 50 - Fax: 35 95 84 66 E-post: post@sagaplant.no E-post: post@sagaplant.no www.sagaplant.no


57


58

BLOMSTER

UNGPLANTER OG FRØ

...........................................................................................................................................................................

NORGRO har et bredt utvalg av ungplanter og frø til alle sesonger. Gjennom våre to profesjonelle samarbeidspartnere, Volmary og G3 Ungplanter, sørger vi for å gi dere produsenter det beste utgangspunktet i produksjonen med et sortiment som når både den store produksjonsgartneren og de litt mindre produsentene med hagesenter eller eget utsalg. Et av våre mål er å bidra til og opprettholde mangfoldet i norsk blomsterproduksjon.

...........................................................................................................................................................................

Flyfoto av foredlingsstasjon og prøvefelt på Kaldenhof, Münster.

Volmary er et internasjonalt, uavhengig familieeid selskap med hovedkontor i Münster, Tyskland. Volmary feiret i 2015 sin 90-års dag og styres i dag av tredje generasjon Volmary. Erfaringen tilegnet gjennom disse årene viser seg nå i profesjonelt genetisk plantemateriale som bidrar til å gi gartneren de beste resultater under slagordet «Grow for Gold». Anno 2015 har Volmary tilnærmet 700 ansatte på verdensbasis. Hovedvekten av disse er lokalisert i Tyskland, men mange er også stasjonert andre steder i verden. På Kaldenhof i Münster foregår det meste av foredlingsarbeidet. Her testes også alle sorter over flere år, både i veksthus og på friland, før det eventuelt tas inn i sortimentet.

ligger i dag side om side med flere av de største foredlingsfirmaene i verden i et av verdens mest klimagunstige områder for mor- og ungplanteproduksjon. Selv om det i dag er økonomisk vekst i området preges lokalsamfunnet fortsatt av fattigdom. Dette har Volmary tatt på alvor og drifter både skole og barnehage der barna har gratis tilgang til undervisning og oppfølging fra helsepersonell. Parallelt med dette pågår det flere jordbruksrelaterte prosjekter – blant annet for å sikre bakteriefri melk fra kvegbøndene i området.

Produksjonen av frø- og ungplanter forgår primært på Volmary young plant production i Senden. Dette er også logistikksentralen, hvor alle ordrene pakkes og sendes videre. En del av den vegetative ungplanteproduksjonen forgår også hos Volmary Polska i Kampinos, Polen. Her er det etablert et laboratorium av ypperste klasse for vevsformering.

Morplantene til Volmary er strategisk plassert på to steder – Fleurantalya i Antalya, Tyrkia og Kentalya i Naivasha, Kenya. Her produseres stiklingene i insektsikre spesialdrivhus under strenge hygienekrav. Farmen i Kenya ble i sin tid kjøpt av Goldsmith før den ble revet ned og erstattet med nye, moderne drivhus. Den

Forsøksfelt Volmary Polska, Kampinos.


59

Logistikk på høyt nivå. Kapasiteten her er på 20.000 brett om dagen.

Høsting av stiklinger på Fleurantalya, Tyrkia.

Pelargonium morplanter Fleurantalya, Tyrkia.

Kentalya ligger strategisk plassert ved Naivashasjøen i Kenya.

NORGRO har valgt Volmary som samarbeidspartner på grunn av deres innovative og profesjonelle tilnærming til hagebruksnæringen, samt deres sosiale og etiske profil. Gjennom dette samarbeidet sikrer vi at dere som gartnere får tilgang til nytt og eksklusivt plante- og markedsføringsmateriale. Jobben er ikke gjort før forbrukeren er fornøyd, og på forbrukerportalen www. volmary.com finnes det en rekke tips til dyrking, temaer om planter og spennende oppskrifter.

Group investerer de i kontrollert skogplanting i Brasil. En del av dette prosjektet består også av ulike sosiale- og økonomiske initiativ for å sikre bærekraftig utvikling i regionen. Les mer på www.forestcarbongroup.com

I det 21-århundre er klimaproblematikken en av våre største utfordringer. Dette erkjenner Volmary. Gjennom Forest Carbon

Moderne, innsektsikre plastdrivhus i Kenya.

Vi sender ut vårkatalogen til alle våre kunder som ønsker det, men du finner den også på våre hjemmesider www.norgro.no/blomster


60

BLOMSTER

G3 Ungplanter oppstod tidlig på 1990-tallet etter idé fra Reidar Ljones. Selskapet ble stiftet i 1998, og består i dag av Harald Ljones, Johan Kristiansen og Ivar Funderud. Produksjonen til G3 Ungplanter er fordelt mellom de tre gartnerier: Ljones leverer urota stiklinger samt småplanter av Julestjerne og Begonia. Kristiansen leverer stiklingsformerte småplanter, mens Funderud leverer frøformerte pluggplanter. I tillegg til det har G3 nære relasjoner til flere av de store foredlingsfirmaene i Europa, og utvider stadig sitt sortiment. Etter den offisielle oppstarten i 1998 ble det raskt etablert et prø­ vefelt i Grimstad, og gjennom de siste 15 årene har G3 Ungplanter testet ut utallige sorter her, men også andre steder i landet.

Oversiktsbilde av deler av prøvefeltet hos Kristiansen gartneri.

BLOMSTERFRØ Gjennom mange år har vi hatt et stort lager av blomsterfrø på Sælid. Det har vist seg utfordrende å opprettholde et bredt sortiment på lager og samtidig sikre at våre kunder til enhver tid får den beste frøkvaliteten. Vi vil fortsatt ha lager av enkelte sorter, men fra 2016 vil Volmary overta som vår hovedleverandør av frø. Denne løsningen vil gi dere som kunder bedre tilgang på informasjon om produktene gjennom hovedkatalogen til Volmary, mens vi som leverandør oppnår vårt mål om å alltid levere den beste kvaliteten.

Prøvefeltet hos Kristiansen er i dag et av de største i Europa, og tester rundt 1500 sorter hvert år. Dette arbeidet er utrolig verdi­ fullt, og bidrar til at dere som produsenter kan velge kvalitetssorter som presterer i både produksjon og hos forbruker. G3 markedsfører i dag sine ungplanter rettmessig under slagordet «Spesialist på norske forhold». Besøk www.g3.no for mer infor­ masjon om G3 sine produkter. Her finnes også bilder av sortimen­ tet og en rekke dyrkningsveiledninger. Vi i NORGRO er stolte over å ha en solid norsk samarbeidspartner på laget, og under et felles verdigrunnlag om å opprettholde lokal, norsk blomsterproduksjon møter vi den nye sesongen.

Flotte Calibrachoa ampler på prøvefelt.


61

BLOMSTERLØK I 2016 innledet NORGRO et samarbeid med Tuberbulb Export om levering av blomsterløk. Tuberbulb spesialiserer seg på løk – og knoll leveranser til Asia, USA, Canada og Europa. Tuberbulb er lokalisert i Hillegom, Holland. Her håndteres løk og knoller på 14000m², og årlig omsettes 90 millioner løk og knoller herfra. Hos Tuberbulb er kvalitet hovedfokus, og derfor er de også foretrukket leverandør til Keukenhof, Hollands største og mest unike blomsterløk utstilling. Hver vår blomster 7 millioner løk her, og hele 800 sorter Tulipaner! Er du Blomsterløk kunde hos NORGRO, eller ønsker å bli det, vil du nå få tilgang på et enda større sortiment med flere spesialsorter.

KONTAKT Staffan Bengtsson Produktsjef Blomster & Planteskoler staffan.bengtsson@norgro.no 916 93 103

Merete Hokstad Ordrebehandler merete.hokstad@norgro.no 918 26 183

Kristin Bjørgli Evensen Fagkonsulent Blomster kristin.bjorgli.evensen@norgro.no 952 79 237

Vi leverer vanningsanlegg til alle typer grønnsakproduksjon  Spredevanning  Dryppvanning  Frostvanning  Overrisling  Minispredere  Tåkeanlegg  Automatisering  Filter  Gjødselblandere  Pumper

Verdier i hver dråpe

Dryppvanning AS er en total leverandør av vanningsutstyr. Vi har lang erfaring innen salg av vanningsutstyr til jordbruket, blant annet til grønnsak, frukt og bær – produksjon. Vi har også leveranser til veganlegg, offentlige og private anlegg, ridesentre og sportsanlegg. Vi er behjelpelige med beregninger, dimensjoneringer og montasje. Ta kontakt for et uforpliktende planleggingsmøte og tilbud.

Dryppvanning DryppvanningASAS Smågårdsveien PB 4144, 2307 20 Hamar 2846 Tlf: 61Bøverbru 19 46 00 Tlf 61 19 46 00 salg@dryppvanning.as salg@dryppvanning.as www.dryppvanning.as www.dryppvanning.as


62 62

SETTEPOTET

VELG SERTIFISERTE SETTEPOTETER FRA NORGRO

........................................................................................................................................................................... Det er flere viktige grunner til å gjøre regelmessige innkjøp av sertifiserte settepoteter. Faglig dyktighet og nye, friske, sertifiserte settepoteter er de to viktigste forutsetninger for å lykkes i potetproduksjon. Potetknollene er en vegetativ del av potetplanten, og det med­ fører at mange potetsjukdommer overføres fra morplanten til de

nye knollene. Dersom det da stadig tas settepoteter fra foregå­ ende avling uten at det gjøres noe med sjukdommer, vil avlingene med årene bli stadig mindre og kvaliteten vil bli dårligere.

SERTIFISERTE SETTEPOTETER FRA NORGRO ER:

........................................................................................................................................................................... • Sortsrene • Fri for smitte av PCN, lys og mørk ringråte, skadelige virus og andre farlige sjukdommer og skadegjørere • I henhold til forskriftenes krav om innhold av virus-, sopp- og bakteriesjukdommer, samt kravene til varekvalitet

poteter dekkes inn ved høyere avlinger og bedre kvalitet. Svært mange kjøper inn så mye sertifiserte settepoteter hvert år, at de har til hele salgsarealet neste år. Oppformeringen bør da skje på isolerte «gode potetarealer» hvor det tidligere er dyrket lite poteter og med et 4–årig vekstskifte. Ved å kjøpe hele sitt behov for settepoteter hvert år, sparer man de kostnadene en egenoppformering innebærer og man er sikrere på å ha en god settepotet å sette.

• I god fysiologisk kondisjon for rask spiring. Flere og flere opp lever at kostnadene med å kjøpe inn nye sertifiserte sette-

BESTILLING

........................................................................................................................................................................... Bestille settepoteter fra NORGRO Settepotetsalget er organisert gjennom to salgsavdelinger; en på Østlandet ved Asbjørn B. Moen, og en i Midt-Norge ved Øystein Nilsen i Namdal Produsentlag. Som kunde i Midt-Norge, NordNorge eller Nordvestlandet skal du først og fremst ta kontakt med Øystein Nilsen. Som kunde andre steder i landet tar du kontakt med Asbjørn B. Moen. Settepotetdyrkerne våre er fordelt mellom de to salgsavdelingene, men beholdningene blir samkjørt og settepotetene levert ut i fra ditt ønske om leverandør og parti, forutsatt at praktiske hensyn ivaretas. NORGRO ser gjerne at du foretar din bestilling på internett. Dette gjøres ved å oppsøke nettadressen www.settepotet.no. Du kan også ringe eller sende inn vedlagte bestillingsskjema. Resultater fra vekstkontroll og vintertest av årets settepotetpartier, er også tilgjengelig på nettsiden. Ønsker du generell infor­masjon om potet og potetdyrking, er nettsiden www.potet.no en god nettside. Vi jobber for å være så effektive som mulig i vår kommunikasjon med deg som kunde, og benytter oss mest mulig av e-post og sms som kommunikasjonskanal. Det er derfor viktig at vi har riktig kontaktinformasjon om deg. NORGRO AS er opptatt av å levere settepoteter til riktig tid. Vi ber derfor om at ønsket leveringstid oppgis ved bestilling. Av hensyn til logistikkmessige forhold må vi gjøre tilpasninger i forhold

til ønske om leveringstidspunkt. Settepotetene bør ikke være ønsket levert vesentlig tidligere enn nødvendig, da lang tid mel­ lom sortering og setting tærer på kvaliteten. Potetknollen er en levende plantedel som bevarer sin kvalitet best ved minst mulig håndtering og kortest mulig tid fra håndtering til setting, noe som er viktig å tenke på i forbindelse med bestilling. Det er fullt mulig å dele opp bestillingen av en sort i to leveringer. Settepoteter levert fra NORGRO AS blir sortert, emballert og lastet opp direkte fra den enkelte gård hvor de blir dyrket. Settepotetene blir levert i flere typer emballasje, og dette gjenspeiler seg i ulik pris. Levering i 800 kilos storsekk er standard-emballasje.

Internett: www.settepotet.no


NB! Ved henvendelse kan egen potetkatalog sendes.

63

Foto: Borghild Glorvigen

KONTAKTPERSONER FOR BESTILLING AV SETTEPOTET:

........................................................................................................................................................................... Sør- Norge: Asbjørn Moen, selger/fagkonsulent Mobil 913 97 495 asbjorn.moen@norgro.no

Nord-Vestlandet/Midt-Norge/ Nord-Norge: Øystein Nilsen, selger Mobil 957 23 146 Telefon 74 28 27 59 oystein@nampro.no


‘NO LIMITS’ in (bio) agricultural and horticultural films and packaging

AS

We create ‘SOLUTIONS’ NORGRO AS FORHANDLER:  Kleibergsestraat 4, 4265 GB GENDEREN, Netherlands, T +31(0)416 35 81 00, info@oerlemansplastics.nl, www.oerlemansplastics.nl MK4 Innrullingsmaskin

Gulrotnett

Norge

Spesialist på nett

MK4 Utrullingsmaskin

Insektnett og fuglenett er tilgjengelig i forskjellige maskestørrelser for å kontrollere Kålflue, Gulrotsuger, Jordloppe, Bladlus, Trips og fugl. Antihagl/Fuglenett

Nettene har en brukstid på 10­12 år og er i flere bredder fra 3,65 meter opp til ca. 30 meter. Aktuell i flere ulike kulturer. Særlig populær i Gulrot, Kålrot og til økologisk dyrking.

26 x 200 meter ruller

Vi tilbyr også inn­ og utrullingsmaskiner. Kålrotnett

For mer informasjon, kontakt: Henrik Stenberg ­ 404 60 104 eller selger i ditt område. Fugleskade på Salat

Fiksert inn/utrullingsmaskin


DRIFTSMIDLER

65

FIBERDUK

NYHET! Klimaduk med ekstra tykkelse for enda bedre beskyttelse.

.................................................................................. Vår Novagryl (19g) fiberduk er med sin patenterte produksjon tettere og jevnere enn andre fiberduker på markedet. En jevn duk sørger for god lysgjennomgang, god strekkfasthet og klimaeffekt. Vårt fiberdukmerke er Novagryl. V.nr. 199-400140 199-400070 199-400100 199-400030 199-400076 199-400120 199-410293 199-410291 199-400095 199-477295 199-477300

Artikkel Agryl Fiberduk, 17 g Agryl Fiberduk, 17 g Agryl Fiberduk, 17 g Agryl Fiberduk, 17 g Novagryl Fiberduk, 19 g Agryl Fiberduk, 17 g Novagryl fiberduk, 19 g Novagryl fiberduk, 19 g Novagryl fiberduk, 19 g Sandsekk til fiberduk (vevd) Sandsekk til fiberduk (PE)

Str. 2,0x100 m 2,0x250 m 4,0x250 m 6,5x250 m 10,5x250 m 12,8x250 m 12,8x250 m 13,6x250 m 16x250 m 100/pk 300/krt

PS! Ønskes andre størrelser, må dette bestilles innen 20.02.2016/2017.

INSEKTNETT

.................................................................................. Insektnett er et «plastnett» som benyttes til generell insektbeskyttelse. Nettet er å få med forskjellige maskestørrelser, avhengig av hvilke insekt kulturen skal beskyttes mot. Størrelsen på nettet er i hovedsak 13 eller 26x50m, -100m og -200m. Lagervare vil være størrelser nevnt under, mens andre størrelser er å få på bestilling. Alle dukstørrelser og maskestørrelser bør være i bestilling før 01.02.2016/2017. V.nr 199-400195 199-400175 199-400190 199-400241 199-400242 199-400243 199-400245 199-400246 199-400247 199-400160 199-400161

Str. 13x50 m 13x100 m 13x200 m 13x100 m 13x200 m 26x200 m 13x100 13x200 26x200 13x100 13x200

Tiltak mot Kålflue i kålrot og andre kålvekster Kålflue i kålrot og andre kålvekster Kålflue i kålrot og andre kålvekster

Gulrotsuger, Tege, Gulrotflue Gulrotsuger, Tege, Gulrotflue Gulrotsuger, Tege, Gulrotflue Lus i potet Lus I potet Lus i potet Hagl og fugl i bl.a. salat Hagl og fugl i bl.a. salat

KLIMADUK TIL BÆR

.................................................................................. Arrigoni klimaduk beskytter mot frost, vind og dyretråkk. Klimaduken demper vinden som kan tørke ut og skade plantene. Med klimaduken vil også fiberduken ligge mer i ro, slik at varmetapet blir mindre og plantene ikke skades. Ved barfrost vil klimaduken få et rimlag som lager et beskyttende teppe mot frost. Kombinert med fiberduk vil effekten av dette øke. Elg, hjort og rådyr kan ofte være et problem i jordbæråkeren. Klimaduken tåler dyretråkk uten å revne. Med klimaduk på fiberduken vil heller ikke dyra komme igjennom og ned til plantene.

V.nr. Vekt 199-400316 38g/m2 199-400311 38g/m2 199-400330 48g/m2

Str. 12,8x250 m 16,0x250 m 12,8x250 m

PS! Andre størrelser kan skaffes på bestilling.

BÆRNOT, SORT PE. Bærnot i ønsket størrelse kan skaffes på bestilling.

FOLIER/FILMER TIL FRILAND

.................................................................................. PLASTFOLIE Oerlemans Solfangerfolie Dette er en anerkjent og sikker solfangerfolie gjennom en årrekke. Denne solfangerfilmen kjennetegnes med god strekkfasthet og tåler derfor den norske våren ved legging og avtak veldig godt. Leveres med hylse av plast. V.nr. Tykkelse/mm Bredde/m Lengde/m m/hull u/hull 199-415021 0,02 1,60 1000 x 199-415038 0,02 1,70 1000 x 199-415046 0,02 1,70 1000 x 199-415048 0,02 1,80 1000 x 199-415051 0,022 1,80 1000 x 199-415047 0,027 1,70 1000 x 199-415121 0,027 1,80 1000 x Tunnelfolie til friland. V.nr. Tykkelse/mm Bredde/m Lengde/m 199-415132 0,08 3,0 358 NB! Oerlemans solfangerfolie/tunnelfolie er bestillingsvare på grunn av produksjonstid. Vare må bestilles innen 01.02.2016/2017. Andre typer film og folier. V.nr. 199-415111 199-405025 199-405030 199-405040 199-405055 199-405070 199-405080 199-405220

Varetype Tykkelse i mm Bredde/m Hullfolie 0,040 0,05 12,5 Salatfilm 16/17hull 0,035 1,57 Salatfilm 20/20hull 0,035 1,57 Salatfilm 20/30hull 0,035 1,57 Salatfilm 20/40hull 0,035 1,57 Salatfilm 25/40hull 0,035 1,57 Salatfilm 28/40hull 0,035 1,57 Jordbærfilm u/hull 0,045 1,4

Lengde/m 100 500 500 500 500 500 500 500

BIOFILM Biologisk nedbrytbar ugrasfolie (m/maisstivelse som ingrediens). V.nr. 199-410090 199-410190 199-410175 199-410180 199-410105 199-410205 199-410123 199-410125 199-410109 199-410114 199-410119 199-410120

Varetype Tykkelse Bredde/m Biofilm u/hull 0,012 1,50 Biofilm u/hull 0,015 1,50 Biofilm u/hull 0,015 1,20 Biofilm u/hull 0,015 1,40 Biofilm u/hull 0,025 1,40 Biofilm u/hull 0,018 1,50 Biofilm u/hull 0,012 1,57 Biofilm u/hull 0,012 1,57 Biofilm 20/20hull 0,012 1,50 Biofilm 20/30hull 0,012 1,50 Biofilm 28/40hull 0,012 1,50 Biofilm 20/40hull 0,012 1,50

Lengde/m 1250 1250 1250 1250 1000 1250 1250 2000 1000 1000 1000 1000


66

DRIFTSMIDLER

199-410166 Biofilm 28/40hull 199-410160 Biofilm 20/40hull 199-410215 Biofilm u/hull

0,012 0,012 0,012

1,57 1,57 1,75

1000 1000 1250

PS! Kan være noe begrenset lagermengde av visse hullingstyper på Salatfilm og Biofilm. Andre tykkelser, bredder og lengder, samt hulling kan skaffes på forespørsel innen 01.02.2016/2017.

JORDDEKKE Jorddekke er en vevd folie fremstilt av polypropylen. Folien holder ugresset borte på en miljøvennlig måte, samtidig som den slipper vann og luft gjennom. Folien leveres med sort som standardfarge, men på forespørsel kan vi også levere den i hvit farge. V.nr. Artikkel 199-414125 Jorddekke, sort 199-414130 Jorddekke, sort 199-414135 Jorddekke, sort 199-414140 Jorddekke, sort 199-414145 Jorddekke, sort 199-414150 Jorddekke, sort 199-414155 Jorddekke, sort 199-414205 Jorddekke, sort 199-414175 Jorddekke, sort 199-435314 Fixpin, 3mm 199-435312 U-bøyle, 3mm

Str. 0,50x100 m 1,05x100 m 1,30x100 m 1,40x100 m 1,65x100 m 2,10x100 m 3,30x100 m 4,20x100 m 5,25x100 m 5x35 cm 5x15 cm

50stk/bunt 1.500stk/kart

STANDARD PLASTFOLIE/PLANFILM Klar folie V.nr. Tykkelse/mm Bredde/m Lengde/m 199-430130 0,04 1,90 27 199-430140 0,04 3,00 25 199-430150 0,04 4,00 25 199-430155 0,06 6,00 25 199-430165 0,10 3,00 25 199-430170 0,10 10,00 25 199-430290 0,20 3,00 25 Sort folie 199-430210

0,04 3,00

25

Hvit folie, uv. stabilisert 199-430230 199-430235 199-430090 199-430230 199-430100

0,03 2,00 0,03 3,00 0,03 3,00 0,05 3,00 0,10 3,00

100 100 100 100 50

Sort/Hvit folie 199-430647 199-430657 Perf. 199-430656 199-430655 Perf. 199-430648

0,07 1,30 0,07 1,30 0,07 1,60 0,07 2,10 0,07 2,10

300 250 250 300 300

Perforert pottebordsfolie 199-430610 (so/hv) 0,05 199-430570 (grå) 0,05

2,00 2,00

Veksthusfolie Vennligst ta kontakt angående bredde og lengde.

300 300


67

GJØDSEL OG MIKRONÆRING .................................................................................. Våre krav til kjøper av gjødsel jmf. forskrifter fra «Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB». Ved kjøp av gjødsel for en profesjonell bruker som jordbruker, veksthusdyrker og anleggsgartner, skal det kunne dokumenteres at ved­ kommende er bruker med legitim rett. Dette gjelder AN-gjødsel med verdi større enn eller lik 16%. Det vil si at det er kjøper som må dokumentere sin status som en legitim profesjonell bruker. Det er forbudt å omsette gjødsel med 16% nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat til privatpersoner eller andre enn de som er nevnt ovenfor.

SPESIALGJØDSEL Azelis V.nr. 194-602170 194-602180 194-602160 194-602210 194-602120 194-602230 194-602220 194-602215 194-601170 194-603160 194-601900 194-601910 194-605175

Artikkel Pakn.str. Ant./pl. Pioner Mikro Plus m/jern 10 ltr. 60 Pioner Mikro Plus m/jern 1000 ltr. 1 Pioner Mikro m/jern 5 ltr. 108 Pioner Jernchelat 6 % DTPA 25 ltr. 24 Pioner Jernchelat 6 % EDDHA 25/5 kg 40 Resistim 0-7-11 Kaliumfosfit+Biostimulant 10 ltr. 60 Resistart 6-4-7 Kaliumfosfit + ATS 10 ltr. 60 Resibase 0-13 17 Kaliumfosfit 10 ltr. 60 Kalinitrat, Multi K pHast 14-0-38 25 kg 48 Kalinitrat, Multi K Mg 12-0-36, Prillet (for friland) 25 kg 48 Monoamoniumfosfat (MAP) 12-27-0 25 kg 48 Monokaliumfosfat (MKP) 0-23-29 25 kg 48 Magnisal (Magn.nitrat) 11N-10Mg 25 kg 36

Yara V.nr. 194-601140 194-601150 194-605035

VEKSTHUSGJØDSEL YARA V.nr.

Artikkel

194-601040 194-601050 194-601010 194-601030 194-601110 194-601160

Kristalon Brown 3-11-38+2,4 Mg+Mikro Kristalon Flower 14-4-21+2Mg+S+Mikro Kristalon Indigo 9-5-25 +4,2Mg+S+Mikro Kristalon Plus 8-3-27+3,9Mg+S+Mikro Calcinit Gartnervare, Prillet Kaliumnitrat Krista-K (13-0-38),

Kg/pkn. Ant./pl. 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

48 48 48 48 48 48

VEKSTHUSGJØDSEL Azelis NPK – Gjødsel uten mikronæringsstoffer 194-602080 Pioner Blå 14-3-23+Mg 194-602060 Pioner Gul 10-4-26+Mg 194-602070 Pioner Rød 9-5-30+Mg 194-602030 Pioner NPKCL 7-3-30+Mg 194-602200 Pioner Hortensia 14-0-27+Mg 194-602130 Pioner Resirkulering 8-5-33+Mg

25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

48 48 48 48 48 48

NPK – Gjødsel med mikronæringsstoffer 194-602010 Pioner Basis Gul 11-4-28+Mg 194-602020 Pioner Basis Rød 6-4-22+Mg 194-602021 Pioner Basis Agurk 7-5-29+Mg 194-602022 Pioner Basis Tomat 6-4-30+Mg

25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

48 48 48 48

Artikkel Tenso Iron, Jernchelat Rexolin YaraVita Croplift

Kg/l pr. enhet 1 kg 1 kg 5 kg

Diverse leverandører V.nr. Artikkel 194-601965 Salpetersyre 62 % 194-601640 Aluminiumsulfat 194-602270 ATS Ammoniumthiosulfat 194-601770 Jernsulfat 194-601850 Kobbersulfat 194-601880 Mangansulfat 194-601990 Sinksulfat

Kg/l pr. enhet 25 ltr 1/25kg 25 kg 25 kg 1/25 kg 1/25 kg 1/25 kg

Azelis langtidsgjødsel V.nr. Artikkel Varighet Kg/pkn. 194-603130 Multi Cote 14-3-12 + 6 mnd. 1000 tab/spann 1,2Mg+TE, tablett 194-603110 Mulit Cote 15-3-13 + 4 mnd. 25 1,2Mg+TE 194-603120 Multi Cote 15-3-13 + 6 mnd. 25 1,2Mg+TE 194-603140 Multi Cote 15-3-13 + 8 mnd. 25 1,2Mg+TE Azelis organisk/økologisk gjødsel V.nr. 194-602450 194-602460 194-602464

Artikkel Pioner N-max 7-1-2+Mg+TE (Tomat) Pioner K-max 3-1-7+Mg+TE (Agurk) Pioner Complete 6-1-3+ Mg+TE(Krydder, oppal)

Kg/ pkn. 20 ltr. 20 ltr. 20 ltr.

Magnesiumsulfat (Bittersalt), Kalisulfat (Hortisul), Organisk N-gjødsel (Aminosol) og Solubor er også godkjent for økologisk dyrking.


Produkter til gjødselvanning og bladgjødsling Profesjonell gjødsling – Basis for optimal vekst, avling og kvalitet Gjødselvanning Pioner NPK Makro Pioner NPK Basis (med Mikro) Pioner Mikro Pioner Jernchelat – DTPA og EDDHA

Resistim Styrker røtter og planter

Ferdig formulert bladgjødsel Lebosol Calcium Forte og Aminosol Wuxal Calcium og Wuxal Microplant …og mange andre formuleringer fra Lebosol og Aglukon (Wuxal)

Organisk gjødsel Pioner flytende organisk gjødsel til økologisk produksjon

Eli Ronglan: 905 22 102 · E: eli.ronglan@azelis.no Kirsten R. Starkey: +45 21 27 25 30 · E: kirsten.starkey@azelis.dk Niels Holmenlund: +45 51 23 45 51 · E: niels.holmenlund@azelis.dk www.azelis.com

Creating value, growing together


69

Frilandsgjødsel V.nr. Artikkel 194-605060 Fullgjødsel 12-4-18 Mikro 194-605065 Fullgjødsel 18-3-15 194-605070 Fullgjødsel 6-5-20 Mikro 194-605157 Kalksalpeter 194-605156 Kalksalpeter m/bor 194-603160 Multi-K Mg,kalinitrat, prillet 12-0-36

®

Kg Ant/pl. 25 48 25 48 25 48 25 48 25 48 25 48

Bladgjødsel V.nr. Artikkel 194-605025 YaraVita Bortrac 150, bor, 5 ltr. 194-605220 YaraVita Seniphos, fosfor, 10 ltr. 194-605225 YaraVita Stopit, 10 ltr. 194-605030 YaraVita Caltrac, kalsium, 10 ltr. 194-605240 YaraVita Zintrac 700, sink, 5 ltr. 194-605180 YaraVita Magtrac, magnesium, 10 ltr. 194-605185 YaraVita Mantrac, mangan, 5 ltr. 194-605235 Kalsiumklorid 194-601980 Urea 46-0-0 194-601680 Boraks 194-602265 Aminosol 9 % N 194-602270 ATS, ammoniumthiosulfat 194-602280 Kobberoxychlorid, 51 % CU 194-601975 Solubor DF, 17,5 % B 194-602300 Wuxal Calcium 10,7%Ca+10%N+Mg+TE 194-602310 Wuxal Microplant 194-601692 Calcium Forte 194-602115 Kalium Plus 3-12-15+Mikro 194-602320 Robustus 10,8%Ca+7%B 194-602325 Lebusol Svovel 800, 80%S 194-601790 Kaliumbikarbonat Kalk 194-605830 194-605825 194-605850 194-605870

Kalk Agri Brent Kalk Agri Brent Kalk Agri Aktiv, Lettbrent Kalk Granulert Dolomitt

CULTILÈNE STEINULLPRODUKTER

Kg/pkn. 2/krt 2/krt 2/krt 2/krt 2/krt 2/krt 2/krt 25 25 25 10 ltr. 25 25 25 10 10 10 ltr 10 ltr 10 ltr 10 l 25 kg

500 25 500 20

.................................................................................. STEINULLMATTER NYHET! Exact Air er en ettårig matte med stigningsgrad teknologi fra bunn til topp. Dette gir en vertikal fordeling av vanninnhold og reduserer den våte sonen i bunn av matten. Røttene får da oksygen selv i den våte sonen og mulighet til å utvikle de fine rothårene. Optimaxx/X-fibre er en lettere ettårig matte med kryssfiber, til agurk og tomat. Exellent/Exact er en ettårig matte med høyere vannbinding til agurk og tomat. Maxxima er matter med ekstra høy vannbinding for kulturer som trenger dette. Exact Flora anbefales til roseproduksjon, dvs. flerårig bruk. Denne fås også med X-fibre. Disse typene er å få innpakket og uinnpakket i forskjellige str. Nevner her de mest solgte: V.nr Type Str. 199-407046 Exact Air 1200/150/75 mm innpakkede 199-407047 Exact Air 1000/150/75 mm innpakkede 199-407135 OptimaXX/X-fibre 1000/150/75 mm uinnpakkede 199-407140 OptimaXX/X-fibre 1000/200/75 mm innpakkede 199-407146 EXXcellent X-fibre 1200/115/75 mm innpakkede 199-407145 MaXXima/X-fibre 1200/150/75 mm innpakkede 199-407045 Exact Flora Rose 1000/300/75 mm uinnpakkede 199-407055 Exact Flora Rose 1330/150/75 mm uinnpakkede PS! Vi skaffer også andre eller spesialtilpassede str. på forespørsel.

PLANTEBLOKKER NB! Cultilene planteblokker leveres med normal eller nedbrytbar plast, og de kan skaffes med drypphull for vanning diagonalt ut for planten eller med vanningsring (donut). Såplugger/macroplugger/planteblokker til tomat og roser: V.nr Artikkel l/br/h i mm 199-407030 Macroplugg, rund 46/40 384 pr kart 199-407005 Macroplugg, rund 60/40 250 pr kart 199-407070 Planteblokk, firkantet 50/50/50 3500 pr pall 199-407080 Planteblokk, firkantet 75/75/84 3200 pr pall 199-407075 Planteblokk, firkantet 75/75/65 3200 pr pall Firkantede planteblokker til veksthusgrønnsaker 199-407020 Planteblokk m/plast 100/100/65mm, med 25/15-hull 199-407060 Planteblokk m/BIOplast 100/100/65mm, med 25/15-hull 199-407065 Planteblokk m/BIOplast 200/100/65mm, med 25/15-hull 199-407015 Planteblokk m/BIOplast 150/100/65mm, med 25/15-hull

2040/pall 2040/pall 1020/pall 1440/pall

Andre muligheter på hulling i planteblokker: Pl.hull diam.: 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 38, 40, 46, 48 mm Pl. hulldybde: 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

PERLITE/VERMICULITE

.................................................................................. V.nr. Str. Liter Ant. pr. pall 199-440115 Planteperlite grov (1,5-6mm) 100 30 stk 199-440120 Planteperlite med. (0,6-3mm) 100 30 stk 199-440510 Vermiculite grad 2 (0-3mm) 100 30 stk 199-440215 Perlite Plantepute 120cm x 20cm 21 82 stk 199-440221 Perlite Plantepute 120cm x 30 cm 24 71 stk NYHET! Planteputene kan nå leveres med stiplede plantehull og med ferdige drenshull på en eller begge sider.


70

DRIFTSMIDLER

VEFI PRODUKTER

.................................................................................. Engangs pluggbrett 526x316 mm, med skjørt, engangs. Sort PS V.nr. Artikkel Ant./ krt. 199-455325 VP 53/252 Pluggbrett m/252 hull 50 199-455310 VP 53/160 Pluggbrett m/160 hull 45 199-455305 VP 53/112 Pluggbrett m/112 hull 45 199-455285 VP 53/66 Pluggbrett m/66 hull 40 Pluggbrett 60 x 40 cm, 0,9 mm sort (tidl. hvit). V.nr. Artikkel 199-455360 VP 260 Pluggbrett m/260 hull 199-455355 VP 160 Pluggbrett m/160 hull 199-455350 VP 96 Pluggbrett m/96 hull 199-455340 VP 77 Pluggbrett m/77 hull 199-455330 VP 54 Pluggbrett m/54 hull

Ant./ krt. 50 50 50 50 50

Plantekasser / Containere V.nr. Artikkel Ant./ krt. 199-455090 PK 060 Plantekasse 60x30 u/hull 25 199-455080 PK 060 Plantekasse 60x30 m/hull 25 199-455070 PK 050 Plantekasse 53x32 u/hull 50 199-455060 PK 050 Plantekasse 53x32 m/hull 40 199-455100 PP 4 4-pakk, 128x151x60 mm 600 199-455105 PP 6 6-pakk, 128x151x60 mm 600 199-455055 PK 053 Light m/hull 65 Pluggbrett til jordbær V.nr. Artikkel 199-455010 PB 54, 1mm Spesialbrett m/54 hull 199-455015 PB 66, 1mm Spesialbrett m/66 hull

Ant./ krt. 50 50

Runde potter/ PP-Produkter V.nr. Artikkel Ant./ krt. 199-455192 SB 606-R Syst.brett for PR 306 ABS 35 Merket SS 199-455160 PR 806Light 6x5,8 cm for vannkult. 3024 199-455200 SB 806-R Systembrett for PR 806 ABS 35 199-455170 PR 909 9 cm sort rund potte (8 cm høyde) 2600 199-455215 509/18 Syst.brett til PR 909 44 199-455120 PP 10 single I kartong 200 199-455240 TB 056 Brett til PP 10 50 Firkant potter V.nr. Artikkel Ant./ krt. 199-455020 PF 306 6x6x5,5 cm 4320 199-455045 PF 375 7,5x7,5x7 cm 2400 199-455220 SB/TB575-24 Transportbrett, PF375 50 199-455225 SB/TB575-28 Transportbrett, PF375 50 199-455025 PF 308 8,5x8,5x6,5 cm, grønn 2160 199-455030 PF 308 8,5x8,5x6,5 cm, sort 2160 199-455195 SB 608 Systembrett for PF 308 40 199-455210 SB/TB508-18 Dyrk-/transportbrett til PF308 60 199-455040 PF 310 10,5x10,5x7,5 cm 1500 199-455185 SB 510 Syst.brett for PF 310 53x32 45 PS! Strekkode på firkantpotte mot tillegg.

Pris på forespørsel Type potte Volum/potte Passer i brett PF306 0,145 PF375 0,273 SB/TB575-24 el. -28 PR909 0,35 SB509/18 og TB908/6 PF308, grønn 0,33 TB508-18 og SB608 PF308, sort 0,33 TB508-18 og SB608 PF310 0,55 SB510 VEFI VOLUMENHETER V.nr. Artikkel Ant./ krt. 199-455110 PP6/9 cm Dobbel, 6-pack/9 cm rund 2576 199-455125 PP10 Dobbel, Dobbel 10-pakkenhet 3080 199-455115 PP10 Singel, Singel 10-pakkenhet 2400 199-455250 TB056, Brett for PP10 dobbel/singel 1652 199-455216 SB 509/18, Syst.brett til PR 909 1014 199-455130 PP-10 vol, 10-pakk på pall. 2208 199-455230 TB054 vol, Brett til 10-pakk på pall 975 199-455035 PF 308, pall, 8,5x8,5x6,5 cm, sort 25200 199-455162 PR807, Rund salatpotte 10206 199-455202 SB807R, Brett til PR807 350/krt. PS! Strekkoder mot tillegg.

VEFI BLOMSTERBRETT 4 brett pr. hylle V.nr. Artikkel 199-457565 199-457570 199-457530 199-457535 199-457540 199-457545 199-457575 199-457580 199-457585 199-457590 199-457555 199-457560 199-457520 199-457525 199-457510 199-457515

Ant./ pall. 12 cm x 10 hull 12 cm x 10 hull m/vannreservoar 12 cm x 8 hull 12 cm x 8 hull m/vannreservoar 12 cm x 8 hull 6,5 cm høyt, hull 12 cm x 8 hull 6,5 cm høyt, m/vannreservoar 12 cm x 11 hull 6,5 cm høyt, hull 12 cm x 11 hull 6,5 cm høyt, m/vannreservoar 11 cm x 12 hull 11 cm x 12 hull m/vannreservoar 11 cm x 10 hull 11 cm x 10 hull m/vannreservoar 11 cm x 8 med hull 11 cm x 8 hull m/vannreservoar 13 cm x 6 med hull 13 cm x 6 hull m/vannreservoar

1000 1000 1000 900 1000 1000 1106 1106 1000 1000 1064 1064 1000 1000 1183 1183

3 brett pr. hylle 199-457550 199-457600 199-457605

12 cm x 12 el. 8 hull 10/11 cm x 14 med hull 10/11 cm x 14 hull m/vannreservoar

800 1040 1040

Teknisk utstyr Pris på hjelpeutstyr som fylle/sålinje, groingssystemer, pottemagasiner og grep leveres på forespørsel.


71

Type pluggbrett VP53/252 VP53/160 VP53/112 VP53/104 VP53/66 VP53/54 VP260 VP160 VP96 VP77 VP54

Antall plugg pr brett 252 160 112 104 66 54 260 160 96 77 54

Antall brett/kvm 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4

Brettstr. i cm. 53x32 53x32 53x32 53x32 53x32 53x32 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40

-Pluggbrett -BĂŚrkurver -BĂŚrkurvlokk -Vannkultur produkter -Utplanting -Poser -Etiketter

VEFI AS Nedre Eikervei 37 B 3045 Drammen Tel: 32 80 82 00 Email: marked@vefi.com

Sum pluggvol. pr. brett 3 2,9 2,6 3,4 2,7 2,7 4,2 4,0 5,1 4,9 4,9

Antall krt/pall 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20

Brett/ krt /pall 50 45 45 40 40 40 50 50 50 50 50


72

DRIFTSMIDLER

POTTER, AMPLER, STØTTEGITTER OG PLANTESKÅLER

SPRØYTESTØPTE

.................................................................................. TEKU - POTTER fra Poppelmann De innehar et rikt sortiment på thermopotter/lettpotter og sprøytestøpte potter med multihull i pottebunnen. Runde blomsterpotter Lettpotter (=L) og vanlige sprøytestøpte potter (=S) finnes i sort som standardfarge, og terracotta som bestillingsvare. Lettpottene med 5 og 8 graders vinkel. EAN kode i form av en etikett, eller opp til fullfargetrykk etter eget design. Se www.poeppelmann.com

V.nr. 199-466926 199-466865 199-466926 199-466848 199-466923 199-466808 199-466851 199-466705 199-466771 199-466731 199-466922 199-466925 199-466862 199-466927 199-466800 199-466863 199-466805 199-466911 199-466707 199-466855 199-466920 199-466921 199-466704 199-466713 199-466764 199-466881 199-466909 199-466757 199-466419 199-466721 199-466924 199-466789 199-466857 199-466726 199-466666 199-466599 199-466138 199-466473 199-466803 199-466790 199-466391

Artikkel VCG 9 VCG 9 VCG 9 VCG 9 VCG 9 VCG 10,5 VCG 11 VCG 12 VCG 12 VCG 12 VCG 12 VCG 13 VCG 13 VCG 15 VCG 17 VCG 17 VCG 19 VCG 9 F VCH 11 vol. VCH 11 vol. VCH 11 vol.. VCH 11 vol. VCH 13 vol. VCH 13 vol. VCH 13 vol. VCH 13 vol. VCH 17 VTG 9 VTG 9 VTD 10 VTD 10 VTD 10 VTD 10 VTD 10,5 VTD 11 VTD 11 VTD 12 VTD 12 VTD 12 VTD 13 VTD 13

Grader Høyde 5 5 5 5 hvit 5 farger 5 5 hvit 5 5 5 hvit 5 hvit 5 5 hvit 5 hvit 5 5 hvit 5 5 5 5 5 5 5 5 5 hvit 5 hvit 5 hvit 8 8 8 8 8 hvit 8 hvit 8 8 8 8 8 8 hvit 8 8

Ant.krt.

6,8 11 x 3600 6,8 6,8 11 x 3600 6,8 6,8 11 x 3600 8,2 11 x 2072 8,6 9,4 9,4 11 x 1449 9,4 9,4 11 x 1449 10,2 11 x 1143 10,2 11,5 13,3 11 x 500 13,3 14,9 11 x 344 9 11 x 3132 9,2 9,2 11 x 1932 9,2 9,2 11 x 1932 10,6 10,6 11 x 1428 10,6 10,6 11 x 1428 15 11 x 500 6,8 6,8 11 x 3780 7,5 7,5 11 x 2880 7,5 7,5 11 x 2880 8,1 8,3 8,3 11 x 2100 9,1 9,1 11 x 1420 9,1 9,8 9,8 11 x 1088

Ant.pall 48375

V.nr.

Artikkel

199-466629 199-466602 199-466630 199-466603 199-466644 199-466104

MXC 10,5 6 7,9 1430 MXC 12 6 9,4 756 MXC 12 Løs MXC 13 6 9,9 738 MXC 13 Løs MXC 14 MXA 17 6 14 266 MXA 19 6 15,7 216 MXA 19 Løs TO 10 D 8 7,7 1850 TO 11 D 8 8,4 1130 TO 11 D Løs

Grader Høyde

Ant.krt.

199-466643 199-466100 199-466102 199-466406 199-466407 199-466409 199-466628

TO 12 D 8 9,5 830 TO 12 D Løs TO 13 D 8 10,4 790 TO 14 D 8 10,6 670 TO 14 D Løs TO 15 D 8 11,4 572 TO 15 D Løs

Ant.pall 37620 22110 20400 17500 8750 6000 49300 30576

26400 23520 19200 20520

48375

Det finnes også en høyere versjon av TO pottene men da i BD utgave. Fra 9–13 cm. 25452 18564 18564

14940 10206 7650

26505 26505 18768 18768

49000 35640 35640 29700 25200 19800 19800 14960

Se også høy container potter i MCL / EC versjon Fra 12–27 cm. Vennligst ta kontakt hvis det ønskes andre typer, størrelser, m/ EANmerking eller levert løspakket på pall. 5-graders potte har en bredere bunn som gir et større pottevolum, dette kan også medføre noe mer problemer jmf. blomsterbrett.

DESCH PLANTPAK- POTTER Lettpotter. Leveres med 5 og 8 graders vinkel. Standardfarge er sort og terracotta, men leveres i alle kjente farger på forespørsel. Mot bestilling kan pottene skaffes med EAN-kode på etikett eller opp til 4-fargers trykk. NYHET fra Desch: De fleste pottestørrelser kan leveres som nedbrytbare D-GRADE. Se www.d-grade.com Artikkel 9 cm 9 cm M 9 cm H 9,5 cm Vo 10 cm 10,5 cm L 10,5 cm H 11 cm Vol 11 cm 11 cm H 12 cm L 13 cm L 14 cm XL 15 cm L 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm L 12 cm H 13 cm L 13 cm H 14 cm L

Grader 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8

Volum 0,30 0,32 0,36 0,38 0,41 0,465 0,525 0,525 0,55 0,55 0,65 0,835 0,94 1,25 0,285 0,40 0,52 0,62 0,75 0,80 0,97 1,00

Høyde Ant./krt. 7,0 2520 7,8 2015 8,8 1900 8,4 1920 7,8 1890 7,8 1300 9,0 1250 9,0 1250 8,8 1490 9,8 1440 8,8 950 9,6 735 9,0 420 10,8 6,7 2950 7,8 1890 8,8 1440 8,8 1140 10,0 1140 9,6 830 11,2 490 10,4 500

Ant./pall 2x32760 2x31980 2x31980 2x26640 2x25400 2x15730 2x15400 2x15400 2x18500 2x18200 2x12900 2x9575 2x8830 2x8370 2x34320 2x26035 2x18600 2x16080 2x15650 2x11230 2x11200 2x11200

Overnevnte er bare et utdrag av pottestørrelsene som leveres fra Desch Plantpak.

Støttegitter

PS! 5-graders potte har en bredere bunn som gir et større pottevolum, dette kan også medføre noe mer problemer jfr. blomsterbrett.


73

COMBIPOT Sprøytestøpte veksthuspotter. Unikt drenssystem, passer alle bord, velegnet til alle kulturer. Stort utvalg i standardfarger, opp til 6-fargers trykk. Se www.combipot.dk Artikkel Volum Høyde Ant./krt. Ant./pall 6 C 0,085 4,8 4725 8 C 0,19 5,8 2310 46200 9 C 0,27 6,6 1680 38752 9,5 C 0,315 6,8 1680 35984 10 C 0,374 7,4 1360 26928 10,5 C 0,435 7,5 1360 25704 11 C 0,5 8,1 1180 24000 11,5 C 0,565 8,3 960 19800 12 C 0,659 8,8 868 20196 12,5 C 0,721 9,2 868 19278 13 C 0,84 9,5 720 15300 13,5 C 0,97 10,0 660 15 C 1,25 10,7 430 11685 15,5 C 1,46 11,4 430 16 C 1,7 12,3 366 17 C 2,1 13,2 270 Tomatpotte 12 BT Hvit

0,715

9,2

Potteskjulere - leveres i ønskede farger. 6 S 9 S 10 S 11 S 12 S

980

1242 780 720 560 516

E-PLA Dekorative potter, planteskåler og ampler fra E-PLA i Holland. Last ned brosjyre på www.e-pla.nl og bli overbevist! Kan levere farger også i små serier. Serie SANDRA - dekorative potter Artikkel Volum Høyde SAN 14 1,1 11,4 SAN 17 2 13,7 SAN 19 3 15,2 SAN 21 4 16,5 SAN 23 5 18 SAN 26 7,5 20,6 SAN 29 10,3 23,3 SAN 31 12 25,5

Ant./krt. Ant./pall 56 10752 44 5500 43 4257 40 3000 35 2415 34 1632 50 1200 40 880

Serie MIRANDA - planteskåler For størrelse 23 cm se KARINA eller VERA. Obs Karina finnes også i hvit. Artikkel Volum Høyde Ant./krt. Ant./pall MIR 23 2,7 10,2 4900 KAR 23 2,4 9,7 55 4500 VER 23 2,6 9,7 60 4140 MIR 27 4,3 14,2 63 3000 MIR 30 6,0 15,5 50 1800 MIR 33 7,5 17,2 52 1300

CombiPotatoes are a lush and decorative AMPLER Teku feature on the terrace www.poeppelmann.com balcony, the sunDen ordinære ampel er i utgave TCA og MAL som har etthe innvendig vannreservoar, det er også mulig å få en utgave i 25 og 27 cmroom med drenshull i or the garden. bunn og heter da MAK. Denne leveres også med snap-on underskål. Av oppheng er det 33-60 cm standard, i 50 cm har vi også et oppheng med større krok for 1,5 tomms rør (åpning 34 mm). Standard farger: Hvit, terracotta og grønn. Andre farger på forespørsel. V.nr. 199-466015 199-466020 199-466016 199-466021 199-466033 199-466568 199-466567 199-466566 199-466570 199-466569 199-466098 199-466028 199-466772 199-466029 199-466037 199-466027 199-466076 199-466081 199-466462

Artikkel 20 cm hvit 20 cm hvit 20 cm terracotta 20 cm terracotta 25 cm hvit MAL 25 cm hvit MAL 25 cm terracotta MAL 25 cm terracotta MAL 25 cm grønn MAL 25 cm grønn MAL 27 cm hvit MAL 27 cm hvit MAL 27 cm terracotta MAL 27 cm terracotta MAL 27 cm grønn MAL 27 cm grønn MAL 30 cm hvit 30 cm hvit 30 cm terracotta 30 cm terracotta

A new and convenient way to enjoy a vegetab Ant./nett Ant./pall garden. 46

Vol. i liter 2,5 ltr 2,5 ltr 2,5 ltr 46 2,5 ltr 4,2 ltr 46 4,2 ltr 4,2 ltr 46 4,2 ltr 4,2 ltr 46 4,2 ltr 5,6 ltr 46 5,6 ltr 5,6 ltr 46 5,6 ltr 5,6 ltr 46 5,6 ltr 7,5 ltr 38 7,5 ltr 7,5 ltr 38 7,5 ltr

4600 4600 2760

CombiPotatoes are a lush and decorative feature on the terrace, the balcony, the sunroom or the garden.

2760

Watch2760 the potatoes’ development by lifting 2208 the inner pot out. 2208

When 2208 the potatoes reach the desired size, 1672 A new and convenient one can pick the desire way to enjoy a vegetable number 1672 of potatoes, a garden. STORE AMPLER ter which the inner po Arca is placed V.nr. Artikkel Vol. i liter Ant./kart. back into the 199-466005 38 cm m/kjetting, terracotta 13 12 outer pot. The potatoe 199-466818 38 cm m/kjetting, hvit 13 12 then continue to grow Product info

Sprøjtestøbte urtepotter i 20 forskellige standardfarver

Watch the potatoes’ development by lifting the inner pot out. When the potatoes reach the desired size, one can pick the desired number of potatoes, after which the inner pot is placed back into the outer pot. The potatoes then continue to grow.

Gespritzte Blumentöpfe in 20 unterschiedlichen Standardfarben

Den rigtige farve på urtepotten fremhæver

Den richtigen, farbigen Blumentopf Ihre

dine specielle planters kvaliteter! Rekvirer

speziellen Pflanzen in Highlight – Qualität

prøver og find den helt rigtige farvekom-

Fordern Sie Mustertöpfe bei uns an und Si

bination. Med CombiPot standardfarver

finden bestimmt die richtige Farbkombina

kan du matche tidens trend, og sende et

tion. Mit CombiPot Standardfarben sind S

effektfuldt signal til forbrugeren. Du er

im Trend der Zeit und setzen ein Signal fü

også velkommen til at kontakte os, ved

den Verbraucher. Sollte Ihre Farbe nicht be

ønske om en helt speciel farve, som ikke

den Standardfarben dabei sein, nehmen

er standard. Vi finder en løsning med den

Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir finden ein

farve, du ønsker.

Lösung für Ihre Wunschfarbe.

Both adults and childr can enjoy watching an harvesting the new, de cious potatoes. Lilla Lila Purple

Rosa Rosa Rose

Hyacintrosa Hyazinthen Rosa Hyacinth Rose

Babyrosa Baby Rosa Baby Rose

Grå Grau Grey

Kongeblå König Blau Royal Blue

Violet Violett Violet

CombiPotatoes are eas to clean when they are taken straight from th pot. Blå Blau Blue

Hyacintblå Hyazinthen Blau Hyacinth Blue

Olivengrøn Olivgrün Olive green

Hvid Weiss White

Sort Schwarz Black

Grøn Grün Green

Lime Lime Lime

Tegl Terrakotta Terracotta

Rød Rot Red

Orange Orange Orange

Gul Gelb Yellow

Guld Gold Gold

Sølv Silber Silver

De viste farver kan afvige fra produkterne • Die gezeigten Farben können von den Produkten abweichen • The displayed colours may dif


74

DRIFTSMIDLER

LETTAMPEL Teku V.nr. Artikkel Vol. i liter Ant/krt. 199-466623 14 cm hvit 0,90 ltr. 1000 14 cm hvit 0,90 ltr. 199-466003 15 cm hvit 1,15 ltr. 800 15 cm hvit 1,15 ltr. 199-466041 19 cm terracotta 2,50 ltr. 384 19 cm terracotta 2,50 ltr. 199-466039 19 cm grønn 2,50 ltr. 384 19 cm grønn 2,50 ltr. 199-466040 19 cm hvit 2,50 ltr. 384 19 cm hvit 2,50 ltr. 199-466042 22 cm hvit 3,60 ltr. 230 22 cm hvit 3,60 ltr. 3312 199-466044 22 cm terracotta 3,60 ltr. 230 22 cm terracotta 3,60 ltr. 199-466043 22 cm grønn 3,60 ltr. 230 22 cm grønn 3,60 ltr.

STØTTEGITTER Ant./pall 12400 11100 5136 5136 5136

3312 3312

LETTAMPEL FRA DESCH PLANTPAK Artikkel Grader Volum Høyde Ant./krt. Ant./pall Deco 17cm Deco 19 cm 2,4 2x2940 16 cm skål 0,85 6,4 cm 2x4830 C 19 RIB 5 3,80 15,5 cm 2x2790

Teku V.nr. 199-466167 199-466169 199-468171 199-466174 199-466175

Artikkel Ant/nett Ant/pll STG 10,5-11cm 846/krt 10340 STG 12 cm 630/krt 8100 STG 13 cm 407/krt 5280 STG 17 cm 75/nett 3300 STG 19 cm 75/nett 2700

PLANTESKÅLER Teku V.nr. 199-466263 199-466605 199-466265 199-466600 199-466267 199-466269 199-466270 199-466271

Artikkel Vol/ltr Ant/nett 17 cm terracotta 1,0 80 17 cm terracotta 1,0 20 cm terracotta 1,7 50 20 cm terracotta 1,7 23 cm terracotta 2,5 60 23 cm terracotta 2,5 27 cm terracotta 4,0 50 27 cm terracotta 4,0 30 cm terracotta 5,5 35 30 cm terracotta 5,5 35 cm terracotta 9,0 30 35 cm terracotta 9,0

VSA 23 TON

MAK 25 TERRACOTTA

VTD 12 TERRACOTTA

MXC 12 SCHWARZ

Ant/pall 10560 5000 4320 2400 1925 1050


75

PLANTESKOLEPOTTER, sort (+ terracotta på bestilling)

PLANTESKOLEPOTTER FRA IPP - LAV TYPE

Teku Artikkel 199-466238 MCI 17 199-466153 MCI 18 199-466535 MCI 19 199-466155 MCI 20 199-466797 MCI 21 199-466593 MCI 23 199-466594 MCI 26

Artikkel Størrelse 199-466194 LBCZ 2,0 ltr. 199-466197 LBCZ 3,0 ltr. 199-466198 LBCZ 4,0 ltr. 199-466199 LBCZ 5,0 ltr. 199-466637 LBCZ 7,5 ltr. 199-466638 LBCZ 10,0 ltr. 199-466192 LBCZ 12,0 ltr. 199-466193 LBCZ 15,0 ltr. 199-466195 LBCZ 20,0 ltr. 199-466196 LBCZ 25,0 ltr. Rosepotter fra IPP 1 ltr. – 7 liter

Str. 2 ltr./17 cm 2,5 ltr./18 cm 3 ltr./19 cm 3,5 ltr./20 cm 4 ltr./21 cm 5 ltr./23 cm 7,5 ltr./26 cm

Ant/nett Ant/pall 259 8415 216 7200 208 5625 70 4200 70 4200 65 3510 55 2145

En billig og god planteskolepotte med veldrenert bunn i 3 nivåer.

PLANTESKOLEPOTTER FRA IPP www.ipp.bytom.pl Art.nr. 199-466200 199-466627 199-466201 199-466205 199-466206 199-466207 199-466208 199-466736 199-466209 199-466210 199-466202 199-466203 199-466204

Artikkel SBX 1 Ltr. SBX 1,3 Ltr. SBX 1,5 Ltr. SBX 2 Ltr. SBX 2,5 Ltr. SBX 3 Ltr. SBX 3,5 Ltr. SBX 4 Ltr. SBX 5 Ltr. SBX 7,5 Ltr. SBX 10 Ltr. SBX 12 Ltr. SBX 15 Ltr.

Dim/cm Ant.pall 13x10,4 9800 14x11,3 6996 15x12 6360 17x13,5 4620 18x14,5 3744 19x15 3300 20x16,3 3300 21x16 2484 23x18,3 2116 26x20,5 1120 29x22,9 980 31x25,5 720 32,7x25,8 600

ROSEPOTTER FRA IPP www.kreuwel.nl Art.nr. 199-466635 199-466607 199-466608

Artikkel RP 1 Ltr. RP 2 Ltr. RP 3 Ltr. RP 4 Ltr. RP 7 Ltr.

Dim/cm Ant./pall 17,6 x 11,2 4680 20,0 x 12,7 3600 22,0 x 14,3 2300 23,7 x 15,4 1800 27,0 x 17,6 1520 30,0 x 19,4 1020 32,0 x 20,7 900 34,0 x 22,2 666 38,0 x 24,7 520 41,0 x 26,5 420

Høye Planteskolepotter fra Kreuwel og IPP på opp til 30 cm og 14 Liter.

FIRKANTPOTTER FOR PLANTESKOLE/HAGEBRUK Sprøytestøpte Størrelse Volum Ant./krt. Ant./pall 9x9x10 0,50 1260 16560 10x10x11 0,72 1200 14400 11x11x12 1,00 660 10000 13x13x13 1,40 7308 15x15x15 2,30 4410 15x15x20 3,15 4512 Lettpotter Størrelse 9x9x8 PP 9x9x10 PP 11x11x12 PP

Volum 0,50 0,56 1,00

Ant./krt. 2600 2500 1275

Dim/cm Ant.pall 11,5x13,5 9300 PLUGGBRETT FRA DESCH PLANTPAK 14x18 4224 For småplanter/prikling i planteskole, 16x20,5 3724 utvendig dim. 52,5 x 30 cm / Høyde normalt 7 cm. 18,5x21,5 3096 Ant. hull Hull dim. Ant./krt. 22x25,6 1650 66 H 4,70x4,60 30 84 H 4,15x4,05 35 En full palleplass er 2 paller oppå hverandre. 104 H 3,70x3,40 30 Vi har i tillegg planteskolepotter fra Kreuwel Plastics. 144 H 3,00x3,00 30 www.kreuwel.nl

ET UTVALG AV BRETT VI FORHANDLER

Ant./pall 36000 35200 17000

Ant./pall 1200 1200 1200 1200

NB: Bestillingsvare Brett til planteskolepotter

NORMPACK409

NORMPACK412

Normpack413

NP206


76

DRIFTSMIDLER

TRANSPORT/SALGSBRETT FRA DESCH PLANTPAK Serie NORM-PACK 200 serie NORM-PACK 400 serie LG-Cup Serie A-Tray Shuttle trays Danske mål serie

Utv. dim. 28x40 cm 25x56 cm 31x56 cm 31x56 cm 25-31x56 cm 30x53 cm

Utdrag av forskjellige brettyper: Type Serie 3H/19 cm NP 400 4H/17 cm NP 400 6H/14-15 cm NP 400 7H/13-14 cm NP 400 8H/13 cm NP 400 9H/12 cm NP 400 18H/9 cm NP 400 6H/13-14 cm LG-Cup 8H/13-14 cm LG-Cup 6H/17 cm A-Tray 7H/15 cm A-Tray 8H/14 cm A-Tray 10H/13 cm A-Tray 12H/12 cm A-Tray 16H/10 cm A-Tray 24H/9 cm A-Tray

Ant. pr. hylle 6 5 4 4

Høyde Ant./pall 8,0 1600 8,0 1600 7,5 1600 8,0 1600 5,0 1600 7,0 1600 7,2 1600 8,0 1320 8,0 1320 7,0 1320 7,0 1320 8,0 1320 7,0 1320 6,0 1320 5,5 1320 5,0 1320

Passer potte 3-3,5 ltr. 2 ltr. 1,5 ltr. 1 ltr.

Ant./pall 240 270 270 270

PACK-SYSTEMER FRA DESCH PLANTPAK Type 1x6-pack 2x6-pack 1x10-pack 2x10-pack 1x10-pack 2x10-pack 2x6-pack 1x6-pack 1x6-pack

Utv. dim. 14,0x25 cm 28,0x25 cm 14,0x25 cm 28,0x25 cm 31,5x14 cm 31,5x28 cm 36,0x27 cm 31,5x21 cm 39,0x24 cm

Hull dim. 55x70 mm 55x70 mm 55x44 mm 55x44 mm 58x58 mm 58x58 mm Ø 9,0 cm Ø 10,5 cm Ø 13,0 cm

Ant.krt./pall 400 200 400 200 360 180 1764 3780 3150

For stort utvalg av såbrett og pluggbrett fra Desch Plantpak, se www.desch-plantpack.com

Teku pottebrett

De fleste brett leveres med eller uten dren. Serie Utv. dim. Standard CC 314x532 mm NORM-PACK 400 250x560 mm LG-Cup serie 314x561 mm

Ant. pr. hylle 4 5 4

4

SUPERTRAY FRA DESCH PLANTPAK Utv. dim. 125x66 cm 172x65 cm 130x67 cm 150x59 cm

TRANSPORT/SALGSBRETT TIL GARTNERI FRA SKY-LIGHT

Utdrag av forskjellige brettyper: Type Serie Høyde Ant./pall 18H/9cm Standard 5 1125 15H/10 cm Standard 5 1125 10H/11 cm Standard 5 1125 12H/11 cm Standard 5 1125 14H/11 cm Standard 5 1125 8H/12 cm Standard 5 1125 10H/12 cm Standard 5 1125 6H/12-13-14 cm Standard DYP 8 870 8H/12-13-14 cm Standard DYP 8 870 12H/10 cm Standard DYP 8 1005 12H/11 cm Standard DYP 8 1005 14H/11 cm Standard DYP 8 1005 8H/12-13 cm NP 400 5 1152 9H/12 cm NP 400 5 1152 12H/10-11 cm NP 400 5 1152 12H/12 cm LG-Cup 7 870 24H/9 cm LG-Cup 7 870 For mer detaljerte opplysninger og nedlastninger av brosjyreblad, se www.sky-light.dk


✔ Virkemåte: Kontakt og gjennom munn. Translaminær. Lite temperaturfølsom. ✔ Virkeområde: Virkning mot alle stadier fra egg til voksen midd. ✔ Anbefaling: 200 - 250 ml pr. dekar etter høsting. Importør: Distribusjon i Norden: Felleskjøpet Agri SA · Depotgata 22 · 2000 Lillestrøm · www.felleskjopet.no Det er forbudt å bruke Milbeknock i strid med godkjent bruksområde og dosering. Les alltid etiketten før bruk. Tilvirker: Mitsui Chemicals Agro, Inc., Japan.


78

DRIFTSMIDLER

JORD OG TORV

.................................................................................. DEGERNES TORVSTRØFABRIKK PROFFPRODUKTER V.nr. Artikkel Pakn.str Ant./pall 191-482300 Veksttorv medium 5/25 80 ltr. 36 191-482420 Veksttorv medium 5/25 160 ltr. 21 191-482455* Veksttorv grov 5/40 80 ltr. 36 191-482430 Veksttorv grov 0/40 160 ltr. 21 191-482180 Pluggtorv 0/5 80 ltr. 36 191-482190 Pluggtorv 0/5 160 ltr. 21 191-482170 Naturtorv 5/25 160 ltr. 21 191- 482160 Naturtorv grov 0/40 160 ltr. 21 191-482255 Økologisk torv, grov, Debio 80 ltr. 36 191-482250 Økologisk pluggtorv m/perlite 80 ltr. 36 191-482330 Veksttorv m/lav pH. 5/25 80 ltr. 36 191-482610 Vekstjord m/sand 5/25 80 ltr. 30 191-482605 Pottejord m/sand og leire 5/25 80 ltr. 30 191-482630 Julestjernejord m/20% Perlite 80 ltr. 30

SPESIALPRODUKTER V.nr. Artikkel Ant./pall 191-482940 Torvblokk 20x45x45cm 40 191-482820 Plantepute lang m/20% Perlite 100

KONSUMENTPRODUKTER V.nr. 191-482130 191-482140 191-482150 191-482155

Artikkel Blomsterjord Blomsterjord Blomsterjord Norsk Plantejord

Pakn.str. Ant./pall 10 ltr. 144 20 ltr. 120 50 ltr. 39 50 ltr. 45

PS! De fleste produkter kan leveres i storsekk, 1,3kbm, storball, ca. 6 eller 3 kbm og løst i bulk. Vi kan også utføre spesialproduksjoner på bestilling – vennligst ta kontakt om dette.

PRODUKTER TIL INNBLANDING I JORD/TORV V.nr. Artikkel 191-485110 Svensk Leirgranulat fin 191-485115 Svensk Leirgranulat grov

Alt som leveres i 80 ltr. er fuktet og ferdig til bruk. Alt i større emballasje er relativt tørt. * Godt egnet til dyrking av agurk og tomat rett i sekken.

Ny design. Nytt innhold. Nyttig Rotkraft.™

Vår historie går helt tilbake fra år 1603. I denne perioden har vi fokusert på å lage produkter av høy kvalitet. Både for yrkesgartneren og hageentusiaster. Vi og du vet at jord ikke bare er jord, derfor har vi enda en gang gått grundig til verks. Vi har brukt våre 400 år med erfaring, gjort grundige undersøkelser, og ikke minst lyttet til forbrukerne. Nå har vi utviklet Rotkraft™, en forsterkning av humus og fulvosyrer som gir sterkere røtter, et bedret næringsopptak og en mer optimal utnyttelse av gjødselen i jorda. Designet på sekkene er også nye. Vi har beholdt de etablerte navnene og lagt til enkle og oversiktlige tabeller. For forbrukeren som skal handle jord, blir det nå enklere å finne riktig type jord. Vi har synliggjort næringemner, sikting, og bruksområde på sekkene.

Vi håper vårt Premiumsortiment med nytt design og nytt innhold faller i god jord!

Pakn.str. Ant./pall 20 kg 48 20 kg 48


79

JIFFY

HASSELFORS GARDEN KONSUMENTPRODUKTER V.nr. Artikkel 191-484230 Blomsterjord 191-484250 Blomsterjord 191-484270 Blomsterjord 191-484280 Blomsterjord 191-484320 Haga plantejord 191-484300 Så- og kaktusjord 191-484375 Orkidéjord 191-484330 Plantejord naturgjødslet 191-484355 Pjord 191-484340 Rhododendronjord 191-484350 Rosejord 191-484400 Solmull gjødslet 191-484420 Solmull naturtorv 191-484540 Hønsegjødsel pelletert 191-484555 Kugjødsel 191-484520 Leca 8-14mm 191-484515 Leca 8-14mm 191-484510 Leca 8-14mm

Pakn.str. Ant./pall 4 ltr. 300 10 ltr. 84 18 ltr. 132 40 ltr. 54 40 ltr. 48 10 ltr. 84 4 ltr. 100 40 ltr. 48 50 ltr. 48 40 ltr. 60 40 ltr. 48 150/50 ltr. 21/48 150/50 ltr. 21/48 15 ltr. 72 40 ltr. 51 45 ltr. 30 10 ltr. 84 4 ltr. 192

PS! Vi fører dessuten et stort utvalg av pyntestein fra Hasselfors. Be om katalog! PROFFPRODUKTER V.nr. Artikkel 191-484130 E-jord Krav-godkjent (Øko) 191-484335 P-jord 191-484120 S-jord m/Perlite 191-484140 U-jord

Pakn.str. Ant./pall 50 ltr. 39 50 ltr. 48 50 ltr. 45 50 ltr. 45

Alle proffproduktene til Hasselfors er tilsatt «Rotkraft» – konsentrert naturlig humus for bedret spiring og rotstimulans. BARKPRODUKTER V.nr. Artikkel 191-485185 Prydbark/Pyntebark, Furu 191-485195 Dekkbark, Furu 191-485197 Dekkbark, Gran, Furu

.................................................................................. JIFFY-POTS Runde V.nr. 199-450280 199-450230 199-450130

Artikkel 6x6 cm m/slisser, knotter 6x6 cm 8x8 cm, slisser

Strips V.nr. 199-450135 199-450285 199-450290 199-450140

Artikkel Ant./ krt. 4x5 cm 6000 (500x12) 5x5 cm, slisser 3960 (330x12) 6x6 cm, slisser 2400 (200x12) 8x8 cm 1242 (207x6

Ant./ krt. 3000 3000 1400

JIFFY-7 Single V.nr. 199-450195 199-450145 199-450160 199-450165

Artikkel 24 mm torvbrikett 30 mm torvbrikett 38 mm torvbrikett 42 mm torvbrikett

Ant./ krt. 2800 2000 1000 1000

Pellet-Pack Briketter pakket i brett. Brikettstørrelse, (brettstørrelse) V.nr. Artikkel Ant./ krt. 199-450155 33 mm, (32x52 cm) 1800 (30x60) 199-450150 33 mm, (32x52 cm) 2520 (30x84) 199-450215 33 mm, (32x52 cm) 3120 (30x104) 199-450220 41 mm, (32x52 cm) 1120 (28x40) 199-450260 33 mm, (32x52 cm) 67.600 (650x104) lev. dir. på pall

JIFFY POT-PACK Pakn.str. Ant./pall 50 ltr. 48 50 ltr. 48 80 ltr. 36

ØVRIGE VEKSTMEDIER Vulkansk stein (pimpestein) fra Bara mineraler; Heklagrow. Leveres i 20 ltr., 48 sekker pr. pall og i 1250 ltr. storsekk i fargene grå, rød og sort.

Runde. Brikettstørrelse, (brettstørrelse) V.nr. Artikkel 199-450240 5,5x5 cm, slisser (30x50) Leveres også på pall med 8000stk (200x40)

Ant./ krt. 720 (18x40)

Firkantede. Brikettstørrelse, (brettstørrelse) 199-450245 6x6 cm, slisser (30x50 cm)

1125 (25x45)

Strips. Brikettstørrelse, (brettstørrelse) 199-450235 4x5 cm, med hull (30x50 cm) 199-450240 5x5 cm, slisser (30x50 cm)

3696 (33x112) 1980 (33x60)

Jiffy 7C 30 mm

Jiffy Pots Jiffy 22 mm 104


80

DRIFTSMIDLER

DIVERSE DRIFTSMIDLER

GUMMISTRIKK

.................................................................................. BLOMSTERPINNER/ETIKETTER Splittbambus, natur spisset. V.nr. Lengde 199-435209 40 cm

Ant. pr. bunt 5.000

Splittbambus, grønn spisset. V.nr. Lengde 199-435190 25 cm 199-435193 30 cm 199-435194 40 cm 199-435195 50 cm 199-435198 60 cm

Ant. pr. bunt 5.000 5.000 5.000 2.500 2.000

Tonkinstokker V.nr. 199-437005 199-437020 199-437030 199-437040 199-437045 199-437065 199-437085 199-437110 199-437135 199-437170

Lengde Tykkelse/mm 60 cm 5/8 75 cm 8/10 90 cm 10/12 105 cm 10/12 120 cm 12/14 150 cm 15/17 180 cm 15/17 210 cm 18/20 270 cm 18/20 420 cm 28/30

V.nr. 199-435079 199-435075 199-435081 199-435076 199-435082 199-435083 199-435084 199-435085 199-435086

Artikkel Gummistrikk Nr. 8 Gummistrikk Nr. 12 Gummistrikk Nr. 14 Gummistrikk Nr. 16 Gummistrikk Nr. 16/3 Gummistrikk Nr. 18 Gummistrikk Nr. 18/3 Gummistrikk Nr. 20 Gummistrikk Nr. 20/3

Ant./ krt. 20 20 20 20 20 20 20 20 20

KNIVER/BESKJÆRINGSUTSTYR

Ant./eske 2.000 500 500 500 250 200 200 100 100 25

Andre tykkelser og lengder på forespørsel

STIKKETIKETTER OG MERKESKILT V.nr. Artikkel Farge Lengde mm Materiale Stk i pakn. 199-435244 Stikketikett Gul 120 Furu 50 199-435245 Stikketikett Gul 150 Furu 50 199-435246 Stikketikett Gul 190 Furu 50 199-435247 Stikketikett Gul 250 Furu 50 199-435248 Stikketikett Gul 300 Furu 50 199-435272 Stikketikett Hvit* 80 Plast 1.000 199-435261 Stikketikett Hvit* 100 Plast 1.000 199-435264 Stikketikett Hvit* 120 Plast 120/1.000 199-435270 Stikketikett Hvit* 220x25 Plast 1.000 199-435163 Merkeskilt Hvit 80x48 mm, Plast 10 40 cm høy 199-435162 Merkeskilt Hvit 110x65 mm, Plast 10 40 cm høy

199-340819 199-700515 199-700516 199-700517 199-700510 199-700528 199-700557 199-700559 199-700545 199-700546 199-700553 199-700568 199-700569 199-700558 199-700561 199-340810 199-340816 199-340813 199-340338 199-340374 199-340376 199-340388 199-340394

Lærveske til rosesakser Beskjæringssaks nr. 6. For små hender. Beskjæringssaks nr. 7. Rullehåndtak. Beskjæringssaks nr. 9. For venstrehendte. Beskjeringssag nr. 600. Sammenleggbar. Greinsaks nr. 21. 63 cm lang. Tucano greinsaks M 80. 80 cm lang. 1050 gr Tucano greinsaks M 100.100 cm lang. 1210 gr Greinsag Silky gomtaro 300 mm Greinsag Silky zubat 330 mm Skaft teleskopskaft silky 4,9 meter Wolf teleskopskaft alu 2,2-4mtr ZM-V4 Wolf toppsag proff RE-PM bladlengde 36cm Wolf RC-M toppsaks m/snor Wolf greinsaks RR-650 krt.=4. Liten snittekniv m/4,5 cm blad Kålkniv m/18 cm blad. Buet spiss. Kålkniv m/15 cm blad, sort plastskaft. Buet egg. Kniv Mora med gummiert håndtak. Victorinox Lommekniv. 3.9010 Buet egg. Victorinox Lommekniv. 3.9050 Rett egg. Øyo flåkniv 65 Knivsliper Vulkanus Metall.

Ps! Vi skaffer et enda bredere utvalg av div. kniver og beskjæringsutstyr. Kontakt oss vedr. ditt behov!

PELLENC ELEKTRISK BESKJÆRINGSUTSTYR Vi fører et bredt utvalg av Pellenc elektrisk beskjæringsutstyr. Greinsaks, kjedesag, hekksaks og gresstrimmer.

*Stikketiketter i plast kan bestilles i flere farger: Gul, rød, blå, lilla, grønn, orange og rosa. 500 stk./pakn. Ved ekspederinger under hel kartong legges ekspedisjonstillegg på 30 % til i prisen. K 200

Diverse kålkniver


81

UNDERVANNINGSMATTE

OPPBINDING

Vattex undervanningsmatte er fremstilt av syntetisk fiber og vil ikke råtne. Ved dekking med sort plastfolie hindres gjennomgroing av røtter og algevekst i matten, og temperaturen på bordet vil øke med ca 1 grad.

NORGRO skaffer stort sett alt du har behov for innen oppbinding av planter. Ta kontakt med oss så finner vi frem til beste løsning for deg.

V.nr. Str. 199-700040 1,20x40 m 199-700045 1,65x40 m 199-700050 1,80x40 m 199-700025 1,20x40 m, m/sort perf. plast 199-700030 1,65x40 m, m/sort perf. plast 199-700035 1,80x40 m, m/sort perf. plast

199-435292 199-435295 199-435291 199-435290

..................................................................................

V.nr. Str. 199-700015 1,60x100 m 199-700020 1,80x100 m 199-700080 0,12x100 m for hyller 199-700010 1,90x100 m

REDUSOL®/REDUCLEAN®

.................................................................................. Nytt middel til effektiv skygging av veksthus. ReduSol® er regnbestandig og det vil derfor være nok med en behandling i løpet av sesongen. En bøtte på 20 kg holder til skygging av 400600 m2. ReduSoll® fjernes enkelt v/påføring av ReduClean® og lett spyling av veksthuset etter noen minutter. Artikkel ReduSol® ReduClean® Reduheat

Kg/ pkn 20 kg 25 kg 15 kg

OLJE OG SMØREMIDLER

.................................................................................. 199-540100 199-540073 199-540066 199-540056 199-540057 199-540076 199-540005 199-540025 199-540020 199-100142 199-100143 199-100342

TIEFIX (STRIPS TIL OPPBINDING/BINDING) 25 cm lengde 20 cm lengde 15 cm lengde 10 cm lengde

35 bunter á 1.000 stk. 50 bunter á 1.000 stk. 50 bunter á 1.000 stk. 70 bunter á 1.000 stk.

DIVERSE OPPBINDING

FIBERTEX

V.nr. 199-100286 199-100280 199-100282

..................................................................................

Olje Rymco 10W-30 traktor universal Olje Rymco Endurox motorolje LD15W-40 Olje Rymco Europa rs motorolje 10W-40 Olje Rymco Hydra AW 32 hydraulikkolje Olje Rymco Hydra AW 46 hydraulikkolje Olje Rymco sagkjede Bensin oljebl. 2T. Motorsagbensin Fett PC Universal EP2 400 gr. Fett Pearless LLG400 gr. Frostvæske Antifreeze kons. Frostvæske Antifreeze kons. Vindusspylervæske

20ltr. 20ltr. 4ltr. 20ltr. 20ltr. 4Ltr. 5ltr.

4 Ltr. 20 Ltr 4ltr.

V.nr. Artikkel 199-435004 Miljøtråd agurk/tomat m/180mm krok12m.Krt=528stk 199-435008 Miljøtråd agurk/tomat m/180mm krok14+3m.Krt=280stk 199-435010 Miljøtråd agurk/tomat m/180mm krok15+4m.Krt=378stk 199-435015 Miljøtråd agurk/tomat m/180mm krok8+4m.Krt=350stk 199-435016 Miljøtråd agurk/tomat m/140mm krok7+4m.Krt=432stk 199-435017 Miljøtråd agurk/tomat m/krok 12+m m. Krt=432stk 199-435019 Miljøtråd agurk/tomat m/krok 9+5 m.Krt=432stk 199-435052 Bringebærklips plast 70mm Universal pk=1000 199-436001 Bringebærclips plast 110mm Universal pk=1000 199-340040 Bringebærnett, maskeåpning 15x17 cm, rull 2,04x500 mtr 199-340041 Bringebærnett, maskeåpning 15x17cm, rull 2,04x1000 mtr 199-435139 Nellikringer til oppbinding 199-435093 Tomatklips til oppbinding 21mm 10.000 stk./krt 199-340357 Oppbindingsstrikk 11cm pose=250STK 199-340359 Oppbindingsstrikk 16cm pose=180STK 199-340363 Oppbindingsstrikk 23cm pose=90STK 199-435144 Oppbindingsbånd 50 mm x 50 mtr på rull 199-435148 Oppbindingsclips med kjedebånd pk=100 stk 199-435149 Oppbindingsring nr. 3 - 1kg=2330stk. Krt.=4kg. 199-435152 Oppbindingsstrømpe grønn 3,5mm nøste 1kg 199-340369 Veske blå for oppbindingsstrømpe nøste 199-435154 Oppbindingsstrømpe 4 mm grønn rull=300mtr 199-435318 Oppbindingsclips Jobu 25 mm (krt=25x500 ) 199-435320 Oppbindingsclips Jobu 32 mm (krt=20x500 ) V.nr. Artikkel 199-435214 Stabfix clips nr. 1 -135/45, 500/krt 199-340331 Sticofix nr. 2, R+S, pk=500 stk 199-340341 Sticofix verktøy for montering av clips 199-435066 Deltex tråd nr. 4. 3 mm 400daN 12kg 1000m 199-435068 Deltex trådholder H9 1000 stk./krt 199-435063 Crapal 4 tråd for frukt 2,5mm. Rll=650mtr 199-220048 Trådstrammer m/klikklås for frukt 199-220050 Trådstrammer liten for frukt 199-340343 Trådstrammer, Mowein 199-435101 Jordanker for frukt, lengde 100 cm, Ø 14 cm 199-435117 Max bindetang HT-B Max tape flere tykkelser og farger 199-435071 Gripple Plus medium for frukt 2,0-3,25mm. PK=20 199-435070 Gripple Twister 2,0-3,25mm. PK=100 199-435074 Grippletang Torq for frukt Spør oss hvis det er noe du savner, vi hjelper deg gjerne.

Pottebordsfilm

Salatfilm


82

DRIFTSMIDLER

HØSTEUTSTYR

.................................................................................. V.nr. 199-340302 199-340304 199-340308

Artikkel Høstekurv «Norsk» for frukt Høstekurv aluminium for kirsebær Høstekurv plastbelagt for frukt liten 8 kg

199-230095 Penetrometer frukt, fasthetsmåler 199-230094 Refraktometer 0-32%

BÆRNOT V.nr. Artikkel 199-340011 Bærnot skreddersydd, sort PE, maskestr 22x22mm Vår leverandør skreddersyr i ønskede lengder og bredder.

VILTGJERDE V.nr. Artikkel 199-340029 Viltgjerde rll 2,08 x 50 mtr 199-340033 Viltgjerde/skogsplanteringsnett rll 2,00 mtr x 50mtr Ring oss for en fagprat slik at vi finner riktig løsning for deg og ditt behov.

PERSONLIG VERNEUTSTYR V.nr. Artikkel 199-200074 Halvmaske Scott Profile 2TM 199-200078 Helmaske Promask 2 Silikon grå Støvmasker med og uten ventil Sprøytedresser M/L/XL/XXL 199-250362 Støvelbeskytter Hvit 45 (høy modell) 20 stk/pk 199-250360 Skobeskytter Heavy Duty (lav modell) 100 stk/pk Hørselvern Peltor med og uten radio Vernesko Vi har HMS i fokus og fører et godt utvalg av verneutstyr; filter til masker, førstehjelpsutstyr, øyeskylleflaske, vernebriller med mer.

HANSKER Vi har et meget bredt utvalg av hansker i dame- og herrestørrelse. Engangshansker i latex, vinyl og nitril. Hansker godkjent til håndtering av plantevern. Arbeidshansker i okse- og svinelær. Monteringshansker. Bomullshansker med og uten gummibelegg og hansker som beskytter mot kuttskader. Mange av modellene er også i vinterfôret utgave.

BEKLEDNING OG SKO Vi har et variert utvalg av solid regntøy, gummistøvler, arbeidssko og arbeidstøy for sommer- og vinterbruk fra blant annet Viking, HellyHansen og Wenaas. Mange modeller på lager.Vi skaffer alt fra deres kataloger.

VEGETABILSK OLJE V.nr. Artikkel 198-481019 Rapsolje, GMO-fri, næringsmiddelkvalitet

Størrelse 10 ltr

RENGJØRING OG DESINFEKSJON V.nr. 198-481024 198-481026 198-481025 198-481006 198-481007 198-481010 198-481003 198-481017 198-481018 198-481011 199-100314 199-100312 199-100334

Artikkel All Clear Sprøytevask Veksthusvask Veksthusvask Grønnsåpe Quit25. Økologisk såpe Grønnsåpe Quit25. Økologisk såpe Zence Gartnersåpe Grønnsåpe Trine Multicid-F, desinfiseringsmiddel Natriumhypokloritt 15% Hydrogenperoksid 35% Håndsåpe Håndsåpe Tomatin «mot tomathender»

Størrelse 5 ltr 5 ltr 25 ltr 25 ltr 5 ltr 5 ltr 5 ltr 20 ltr 25 ltr 25 ltr 1 ltr 5 ltr 500 ml

Spør oss om det er noe du savner.

LIMFELLER

.................................................................................. V.nr. 250-655400 205-655410 205-655436 205-655401 205-655066 205-655430 205-655409 205-655072 205-655425 205-655408 205-655063 205-655420 205-655407 205-655067 205-655431 205-655432

Artikkel GUL 32x7cm dobbeltsidig plast GUL 25x10cm dobbeltsidig plast GUL 25x10cm dobbeltsidig papir GUL 20x40cm dobbeltsidig plast GUL 25x40cm dobbeltsidig plast, delbar GUL 10x125m på rull 1 GUL15x125m på rull 1 GUL 30x100m på rull 1 BLÅ 32x7cm dobbeltsidig plast BLÅ 32x7cm dobbeltsidig papir BLÅ 25x10cm dobbeltsidig plast BLÅ 25x40cm dobbeltsidig plast, delbar BLÅ 10x125m på rull BLÅ 30x100m på rull Rebell Amarillo for kirsebærflue Rebell Orange for gulrotflue

Ant/pk 36 10 20 20 20

36 36 10 20 1 1 8 15


83

TILLEGGSPRODUKTER, Biologisk plantevern

............................................................................................................................... V.nr. 205-655102 205-655073 205-655445 205-655024 205-655309 205-655308 205-230063 205-230062

Artikkel Signalklips blå, grønn, organge, rød og lilla Biobox Nematodedoserer aquanemix 2% Blåser for tripsrovmidd, stihl she71 elektrisk drevet Scaniavital kambium 350 gr, Sårpasta til frukttrær Scaniavital silica 250 ml, Sårpasta til tomatplanter Lupe dobbel forstørrer 4 x og 8 x Lupe forstørrer 6 x

Ant/pk 50 50

ARRICOVER www.arrigoni.it

innovative Crop Cover net protects against hoarfrost, heavy rain, wind, insects, birds and animals


PLANTEVERN

84

BLADLUS Skadedyr

Nyttedyr

Preparatnavn

Bladlus, bl.a. agurkbladlus og ferskenbladlus

Aphidius colemani Bladlussnylteveps

Aphi-line C

Bladlus, bl.a. agurkbladlus og ferskenbladlus

Aphidius colemani Bladlussnylteveps

Aphidius-System

500 stk 5000 stk

Bladlus, bl.a grønnflekketveksthusbladlus og rosebladlus

Aphidius ervi Bladlussnylteveps

Aphi-line E

250 stk

Bladlus, bl.a grønnflekketveksthusbladlus og rosebladlus

Aphidius ervi Bladlussnylteveps

Ervi-system

250 stk 1000 stk

Aphidius ervi 250 stk+ Aphidius colemani 250 stk Bladlussnylteveps

Aphi-line CE mix

500 stk

Bladlus

Aphidius ervi 250 stk+ Aphidius colemani 500 stk Bladlussnylteveps

Aphidius MixSystem

750 stk

Bladlus

Aphidoletes aphidimyza Bladlusgallmygg

Aphido-line A

1000 stk

Aphidoletes aphidimyza Bladlusgallmygg

Aphidoletes System

Bladlus

Bladlus

Chrysoperla carnea Gulløyelarve

Chrysopa-system

Cryptolaemus montrouzieri Ullusmarihøne

Cryptolaemus System

Skadedyr

Nyttedyr

Preparatnavn

Hærmygg, Trips, Soppmygg, Vannfluer og Spretthaler (Jordboende stadier)

Hypoaspis miles Rovmidd

Hypoline m

Hærmygg, Trips, Soppmygg, Vannfluer og Spretthaler (Jordboende stadier)

Hypoaspis miles Rovmidd

Bladlus

Ullus

Pakning

Bekjempelse Forebyggende

Lett

Kraftig

0,15/m² Annen hver uke

0,5/m² Hver uke 3 behandlinger

1/m² Hver uke 3 behandlinger

0,15/m² Annen hver uke

0,5/m² Hver uke 3 behandlinger

1/m² Hver uke 3 behandlinger

0,15/m² Annen hver uke

0,5/m² Hver uke 3 behandlinger

1/m² Hver uke 3 behandlinger

1–2/m² Annen hver uke

5/m² Hver uke 3 behandlinger

10/m² Hver uke 3 behandlinger

1000 stk 10 000 stk

5/m² hver uke til angrepet er under kontroll

40/m² 2 behandlinger på 8-10 dager til angrepet er under kontroll

25 stk 100 stk

2/m² Hver uke 2 behandlinger

10/m² Hver uke 2 behandlinger

500 stk 5000 stk

1000 stk 2000 stk

HÆRMYGG Pakning

Bekjempelse Forebyggende

Kraftig

10.000 stk 25.000 stk 125.000 stk 100/m² 1 behandling

Hypoline m

Lett

10.000 stk 25.000 stk 125.000 stk

200/m² 1 behandling

200/m² 1 behandling


85

HÆRMYGG forts. Pakning

Bekjempelse

Skadedyr

Nyttedyr

Preparatnavn

Hærmygg, Trips, Soppmygg, Vannfluer og Spretthaler (Jordboende stadier)

Hypoaspis aculeifer Rovmidd

Hypoaspis System A

10.000 stk 25.000 stk

100/m² 1 behandling

200/m² 1 behandling

200/m² 1 behandling

Hærmygg, trips

Steinernema feltiae Nematode

Nemasys SF

50 mill.

0,5 mill/m² 1 behandling

1 mill/m² 1–2 behandl.

2 mill/m² min. 2 behandl.

Nyttedyr

Preparatnavn

Encarsia formosa Mellussnylteveps

Encar-line F

Forebyggende

Lett

Kraftig

MELLUS (KVITFLY) Skadedyr Veksthusmellus

Pakning

1000 stk, 5000 stk 10.000 stk

Encarsia formosa Mellussnylteveps

Encarsia System

Bomullsmellus

Eretmoucerus eremicus Mellussnylteveps

Eret-line E

Bomullsmellus

Eretmoucerus eremicus Mellussnylteveps

Eretmoucerus System

5000 stk 10.000 stk

Veksthusmellus, Bomullsmellus

Encarsia formosa + Eretmocerus Eremicus Mellussnylteveps

Eret-line Mix

10.000 stk

Veksthusmellus, Bomullsmellus

Encarsia formosa+ Eretmoucerus eremicus Mellussnylteveps

Eretmix System

Veksthusmellus, Bomullsmellus

Macrolophus pygmeaus Rovtege

Macro-line C

Veksthusmellus, Bomullsmellus

Macrolophus pygmeaus Rovtege

Macrolophus System

Næring for Macrolophus pygmeaus

Ephestia kuehniella Steriliserte egg av voksmøll

Nutrimac

10 g

Paecilomyces fumosoroseus nyttesopp

PreFeRal WG

500 g

Amblyseius swirskii Tripsrovmidd

Swirski-line

Veksthusmellus, Bomullsmellus

Forebyggende

Lett

Kraftig

1,5/m² Hver uke

3/m² Hver uke 5 behandlinger

9/m² Hver uke 5 behandlinger

1,5/m² Hver uke

3/m² Hver uke 3 behandlinger

9/m² Hver uke 3 behandlinger

3/m² Hver uke

6/m² Hver uke 3 behandlinger

9/m² Hver uke 3 behandlinger

0,5/m² Annen hver uke

0,5/m² Annen hver uke 2 behandlinger

5/m² Annen hver uke 2 behandlinger

3000 stk 15.000 stk

Veksthusmellus

Veksthusmellus, Bomullsmellus

Bekjempelse

3000 stk

5000 stk 10.000 stk

250 stk 500 stk 250 stk 500 stk

Sprøyting: 0,1% konsentrasjon Dypping av stiklinger: 0,3% konsentrasjon

Se mer info under ‘’trips’’ Amblyseius swirskii Tripsrovmidd

Swirskii-System

Se mer neste side >


PLANTEVERN

86

MINÉRFLUE Skadedyr

Nyttedyr

Preparatnavn

Pakning

Minèrflue

Diglyphus iseaea Minérflue-snylteveps

Diglyphus System

250 stk

Minèrflue

90% Dacnusa sibirica + 10% Diglyphus iseaea Minérflue-snylteveps

Dac/Dig-line

250 stk

Nyttedyr

Preparatnavn

Phytoseiulus persimilis Middrovmidd

Phyto-line P

Spinnmidd

Phytoseiulus persimilis Middrovmidd

Phytoseiulus System

Spinnmidd

Feltiella acarisuga Middgallmygg

Felti-line A

250 stk

Spinnmidd

Feltiella acarisuga Middgallmygg

Feltiella System

250 stk

Nyttedyr

Preparatnavn

Orius majusculus Rovtege

Ori-line M

Trips

Orius majusculus Rovtege

Orius-System

1000 stk

Trips

Amblyseius cucumeris Tripsrovmidd

Ambly-line CU (løst)

50.000stk 250.000 stk

Bekjempelse Forebyggende

0,25/m² Hver uke

Lett

Kraftig

0,1/m² Hver uke 3 behandlinger

1/m² Hver uke 3 behandlinger

0,5/m² Hver uke 3 behandlinger

2/m² Hver uke 3 behandlinger

SPINNMIDD Skadedyr Spinnmidd

Pakning

Bekjempelse Forebyggende

Lett

2000 stk 2000 stk 10.000 stk

2/m² Hver 3.uke

Kraftig

6/m² 1–2 ganger

20–50 /m² hver uke min. 2 ganger

1/m² hver uke 4 behandlinger

5/m² hver uke 4 behandlinger

TRIPS Skadedyr Trips

Pakning 500 stk 2000 stk (nymfer)

25.000 stk 50.000 stk 125.000 stk 250.000 stk

Trips

Amblyseius cucumeris Tripsrovmidd

Amblyseius-System (løst)

Trips

Amblyseius cucumeris Tripsrovmidd

Ambly-line CU (småposer)

200 poser m.krok 260 poser m.krok 500 poser u.krok

Trips

Amblyseius cucumeris Tripsrovmidd

Amblyseius-System (småposer )

250 poser m.krok

Trips, Veksthusmellus, Bomullsmellus

Amblyseius swirskii Tripsrovmidd

Swirski-line (løst)

Trips, Veksthusmellus, Bomullsmellus

Amblyseius swirskii Tripsrovmidd

Swirskii-System (løst)

Bekjempelse Forebyggende

Lett

Kraftig

0,5/m² Hver 2. uke 2 behandlinger

1/m² Hver 2.uke 2 behandlinger

10/m² 1 behandling

50/m² 1–2 behandlinger

100/m² Hver 2. uke

200–300/m² Hver 2. uke

0,4 pose/m² Hver 3.–4. plante Hver 6. uke

1 pose/m² Hver 2.plante Hver 5. uke

2 poser/m² Hver plante Hver 4. uke

50/m² 1–2 behandlinger

100/m² Annen hver uke

200/m² Annen hver uke

25.000 stk 125.000 stk

25.000 stk 50.000 stk


87

TRIPS forts. Pakning

Bekjempelse

Skadedyr

Nyttedyr

Preparatnavn

Trips, Veksthusmellus, Bomullsmellus

Amblyseius swirskii Tripsrovmidd

Swirski-line (småposer )

Trips, Veksthusmellus, Bomullsmellus

Amblyseius swirskii Tripsrovmidd

Swirskii-System (småposer)

Trips, hærmygg

Steinernema feltiae Nematode

Nemasys SF

Nyttedyr

Preparat-navn

Steinernema kraussei Nematode

Nemasys L

50 mill. 250 mill

Se etikett

Phasmarhabditis hermaphrodita Nematode

Nemaslug

12 mill 30 mill 250 mill.

Se etikett

100 poser u.krok 500 poser m.krok

100 poser 500 poser

Forebyggende

Lett

0,4 pose/m² Hver 3.–4.plante Hver 3.–4. uke

1 pose/m² Hver 2. plante Hver 3.–4.. uke

Kraftig

2 poser/m² Hver plante Hver 3. uke

Se mer info under «hærmygg»

ANDRE Skadedyr Rotsnutebille

Snegler

Pakning

Bekjempelse Forebyggende

Lett

For mer veiledning eller hjelp til å sette opp et program for biologisk plantevern: Ta kontakt med våre fagfolk!

Aphidius Ervi

Aphidoletes aphidimyza

Hypoaspis miles

Eretmocerus eremicus

Dacnusa sibirica

Phytoseiulus persimilis

Kraftig


88

PLANTEVERN

Orius majusculus

Macrolophus pygmeaus

Cryptolaemus montrouzieri

Dacnusa sibirica

Phytoseiulus persimilis

Orius majusculus

· Raskere etablering

· 3 ganger så mange predatorer · Lengre aktivitet

· Forbedret kontroll av mellus og trips

Innovators in ICM

www.syngentabioline.com


BIOLOGICAL CROP PROTECTION AND POLLINATION

• BUMBLEBEE POLLINATION

• GREENLAB

• FLYING DOCTORS®

• PARASITIC NEMATODES

• BIOLOGICAL CROP PROTECTION

• MONITORING

Biobest Belgium NV, Ilse Velden 18 | B-2260 We sterlo T| el: +32.14.25.79.80F| ax: +32.14.25.79.82


90

EMBALLASJE

EMBALLASJE KURVER, BEGER, FILM OG POSER

..................................................................................

EPLEBRETTLOMMER Vi har blå eplebrettlommer som passer til 40 x 60 cm eske. Andre størrelser og fasonger kan skaffes. Polypropylen, 500 stk/ kartong V.nr Ant hull - diameter 203-473001 22 HULL – 100 mm 203-473002 23 HULL – 100 mm 203-473003 25 HULL – 90-100 mm 203-473004 27 HULL – 85-90 mm 203-473005 30 HULL – 80-85 mm 203-473006 32 HULL – 80-85 mm 203-473007 33 HULL – 80-85 mm 203-473008 35 HULL – 80-85 mm 203-473009 37 HULL – 70-80 mm 203-473010 39 HULL – 70-75 mm 203-473011 42 HULL – 70-75 mm 203-473012 45 HULL – 65-70 mm 203-473013 48 HULL – 65-70 mm 203-473014 52 HULL – 60-65 mm Cellulose V.nr 203-800500 203-800502 203-800505 203-800510 203-800515 203-800520 203-800525 203-800530 203-800535 203-800540 203-800545 203-800550 203-800555 203-800560 203-800565 203-800570

Antall hull - diameter 25 HULL 90-95 mm 22 HULL 90-95 mm 27 HULL 90-95 mm 30 HULL 85-90 mm 32 HULL 80-85 mm 33 HULL 80-85 mm 35 HULL 75-80 mm 36 A HULL 75-80 mm 36 B HULL 75-80 mm 37 HULL 70-75 mm 39 HULL 70-75 mm 42A HULL 70-75 mm 42B HULL 70-75 mm 45 HULL 65-70 mm 48 HULL 65-70 mm 52 HULL 60-65 mm

Beger Utvalget av beger er mye større, ta gjerne kontakt for vareprøver og katalog! Vi har også pappbeger til epler, og kan skaffe beger i kartong. Stk/ Krt/ V.nr Artikkel Kvalitet Størrelse mm krt pall 203-477004 B19H65 PP 13gr 244x145x65 750 20 203-477045 B19H65, sort PP 13 gr 244x145x65 750 20 203-477005 B19H65 PP 15gr 244x145x65 750 20 203-477046 B19H60 PET 15gr 245x146x60 750 20 203-477106 B19H40 PET 13gr 245x146x45 750 20 203-477122 B19H40 PP 13gr 244x245x45 750 20 203-477009 B22H25 PET 9gr 187x115x25 1500 15 203-477010 B22H25 PET 9gr 187x115x25 1500 15* 203-477011 B22H38 PET 11gr 187x115x38 1400 15 203-477012 B22H58 PET 11gr 187x115x58 1400 15 203-477014 B22H75 PET 14gr 187x115x75 1000 18 203-477015 B23H35 PET 5gr 143x94x35 2600 15 203-477016 B23H50 PET 5gr 143x94x50 2600 15 203-477017 B26H45 PP 12gr 151x190x45 750 15 203-477019 B26H60 PP 12gr 151x190x60 700 15

203-477021 B29H120 PET 22gr 182x182x120 203-477022 B29H120 PET 25gr 182x182x120 203-477099 B29H45 PET 13gr 182x182x45 203-477024 B29H70 PET 20gr 182x182x70 203-477027 B31H60 PP 13gr 143x183x60 203-477130 B39H25 PP 11 gr 180x130x25 203-477126 B9H29 PET 7g 145x121x29 203-477128 Lokk CF9H16 PET til B9 203-477034 Lokk CF22/L H22 PET til B22 203-477038 Lokk CF22/L H28 PET til B22 203-477039 Lokk CF29/L H36 PET til B29 203-477040 Lokk CF23/L H28 PET til B23 203-477999 Clamshell SET1000 PET 33gr 135x114x85 203-100100 Nexpan 68 sort EPS 180x100x19 203-100180 FM/58 sort PP 190x115x58 203-100185 500Q58 PP 145x130x58 203-100190 500Q58 sort PP 145x130x58 203-100200 BFLH060H PET 244x156x60 203-100205 Lokk CVBFL00STH PET 248x160x10 203-100210 RU191H64 PET 191x118x64 203-100215 FC 105 PP 193x115x105 203-100220 IF/75 PP 185x116x75 203-100300 SN70-25 sort PP 180x130x25 203-100302 SN70-50 sort PP 180x130x50 203-100310 F250/149 PET 142x96X49 203-110023 Lokk LC32 PET 118x193x32 203-110025 Lokk C32 PET 118x193x32 203-110027 Lokk C25 PET 118x193x25 203-110060 Q1000/100 PET 182x182x100 203-110065 Q1500/120 PET 27 g 182x182x120 203-110070 Q1500/120 L PET 24 g 182x182x120 203-110075 Q1500/120 L u/hull PET 24 g 182x182x120 203-110100 U65 PP 245x145x65 203-110120 SA 60 PP 185x145x60 203-110125 SA 40 PP 185x145x40 203-110127 SA100 PP 185x145x100 203-110147 U45 PP 245x145x45 203-110150 U55 PP 13 g 245x145x55 203-110155 UN55 PP 11 g 245x145x55 203-110157 UN55 sort PP 11g 245x154x55 203-110200 F250/CL75 rPET 124x94x75 203-110210 Lokk LQ26 u/hull PET 186x186x26 203-110212 Lokk T-500/A-25N PET 191,5x117x25 203-110215 Lokk SF500 u/hull rPET 178x138x14 203-110220 SPT30 u/hull rPET 173x134x30 203-110225 PAF12H33 sort PET 140x130x33 203-110230 Lokk CVPAF12 PET 130x120x19 203-110235 V20 PP 193x115x20 203-110240 V30 PP 193x115x30 203-110245 V45 PP 193x115x45 203-110250 G50 svart uten hull PP 287x187x50 203-110260 F500/f58 rPET 190x115x58 203-110261 F500/F68 rPET 190x115x68 203-110265 FOL/80 PP 245x145x80 203-110270 T40 sort PP 145x130x40 203-110280 T500/CL110 rPET 190x115x110 203-110420 F60/45 u/hull 13 gr rPET 182x182x45 203-110430 F60/70 u/hull 16,1 gr rPET 182x182x70 203-110450 F60/45 m/hull 17,5 gr rPET 182x182x45 *Bobleplast i bunnen

600 600 650 650 720 600 1140 810 1000 1000 400 1500 440 1000 2240 1200 1200 600 400 520 1200 1000 900 825 2300 550 550 550 650 650 650 650 600 960 1000 880 600 600 680 680 1080 390 924 864 968 720 2400 800 800 800 432 1518 1400 550 900 480 927 900 927

18 18 18 18 15 24 24 20 12 12 18 12 20 15 15 14 14 16 16 20 15 15 16 16 25 20 20 20 16 16 16 16 18 12 12 12 18 18 18 18 18 12 16 16 16 20 32 18 18 18 12 25 25 18 20 20 16 16 16


91

ILIP BÆRKURVER V.nr.

203-477030 203-477032 203-477084 203-477086

Hull i Farge Nummer bunnen

Klar B9 Blå B9 Klar B9H60 Klar B9

Størrelse L x B x H i mm

Med 143x120x75 Med 143x120x75 Med 143x120x60 Med 143x120x75

Plast kvalitet

PP PP PET PET

Antall gram

500 500 400 500

Antall pr. kartong

1000 1000 1050 1050

VEFI BÆRKURVER Vi leverer også bærkurver med etikett.

V.nr.

203-457090 203-457025 203-457015 203-457095 203-457100 203-457615 203-457105 203-457135 203-457145 203-457155 203-457060 203-457070 203-457071 203-457125 203-457035 203-457065 203-457050 203-457200 203-457205 203-457220 203-457230 203-457235 203-457004 203-457003

Hull i Farge Nummer bunnen

Grønn Grønn Blå Blå Klar Klar Sort Blå Sort Sort Blå Sort Sort Klar Klar Sort Sort Sort Sort Sort Blå Klar Klar Klar

1 Med 1 Uten 1 Uten 1 Med 1 Med 1 Uten 1 Med 3 Med 3 Med 3 Uten 3 Uten 3 Uten 3 Med 3 Med 3 Uten 3 Med 3 Uten 3XL Med 3 Med 3 Uten 3 Med 3 Med Lokk til nr 3 Lokk til nr 3 Ekstra hull

Størrelse L x B x H i mm

142 x 126 x 67 142 x 126 x 67 142 x 126 x 67 142 x 126 x 67 142 x 126 x 67 142 x 126 x 67 142 x 126 x 67 141 x 122 x 70 141 x 122 x 70 141 x 122 x 70 141 x 122 x 55 141 x 122 x 55 141 x 122 x 55 141 x 122 x 55 141 x 122 x 43 141 x 122 x 43 141 x 122 x 43 141 x 122 x 82 141 x 122 x 70 141 x 122 x 43 141 x 122 x 70 141 x 122 x 70 142 x 123 x 43 142 x 123 x 43

Plast kvalitet

Antall gram

PS 500 PS 500 PS 500 PS 500 PS 500 PS 500 PS 500 PS 500 PS 500 PS 500 PS 400 PS 400 PS 400 PS 400 PS 300 PS 300 PS 300 PET 500 PET 500 PET 300 PET 500 PET 500 PET PET

Antall pr. kartong

1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000


92


93

FILMER TIL PAKKING AV GRØNNSAKER NORGRO kan skaffe et bredt utvalg filmer med og uten trykk, ta kontakt for mer informasjon! V.nr Beskrivelse 203-400215 Flowpack BOPP 340 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400217 Flowpack BOPP 350 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400225 Flowpack BOPP 380 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400230 Flowpack BOPP 400 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400235 Flowpack BOPP 420 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400240 Flowpack BOPP 440 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400245 Flowpack BOPP 460 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400250 Flowpack BOPP 480 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400260 Flowpack BOPP 520 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400265 Flowpack BOPP 540 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400270 Flowpack BOPP 560 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400275 Flowpack BOPP 570 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400290 Flowpack BOPP 610 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400300 Flowpack BOPP 700 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400310 Flowpack BOPP 700 mm, 25 my makroperforert 3x 203-400320 Flowpack BOPP 470 mm, 25 my laserperforert, rosa, til gulrot 203-400400 Flowpack BOPP 560 mm, 25 my laserperforert, salat

203-477615 Pakkefilm brokkoli Aliprot PE 400 mm x1500 m 11 my. Manuell 203-477610 Pakkefilm brokkoli Aliprot PE 600 mm x 2000 m 10my. Maskinell 203-477526 Pakkefilm brokkoli OMNI S22 PVC 600 mm x 2000 m 11my. Maskinell 203-477512 Pakkefilm brokkoli OMNI S22 PVC 400 mm x 1500 m 11my. Manuell

STREKKFILMER TIL SVØPING AV PALLER V.nr.

Artikkel

Størrelse

203-477578 Strekkfilm hvit

450 mm x 300 m 20 my

203-477579 Strekkfilm

450 mm x 300 m 17 my

203-477584 Strekkfilm, maskin. Strukket

450 mm x 3000 m 8 my

203-477611 Strekkfilm maskin. Flowra makroperforert små hull

450 mm x 3300 m 7 my

203-477612 Strekkfilm manuell. Flowra makroperforert små hull

450 mm x 300 m 7 my

203-477613 Strekkfilm maskinell. Agri makroperforert store hull

430 mm x 4000 m 9 my

203-477614 Strekkfilm manuell. Agri makroperforert store hull

430 mm x 600 m 9 my

PLASTPOSER V.nr Beskrivelse Størrelse Ant/kart

203-400405 Flowpack BOPP 610 mm, 30 my laserperforert, salat

203-300003 Isbergsalat «Norske produkter»

380 x 260 mm, 20 my

203-400410 Flowpack BOPP 700 mm, 25 my laserperforert, salat

203-300007 Buntgulrotpose

615 x 390/130 mm 35 my 1 500

203-300017 Buntgulrotpose

500 x 350/130 mm, 40 my 1 500

203-477504 Krympefilm agurk 400 mm x1500 m 20 my Mikroperforert

203-470018 Kinakål

415 x 300/210 mm

2 500

203-477500 Krympefilm agurk norsk flagg 400 mm x1500 m my

203-478602 Stangselleri m/trykk

160 x 37 mm

4 500

203-200000 Krympefilm agurk 400 mm x 3000 m 15 my Mikroperf. PL=36

203-478640 Romanosalat

215 x 350 mm, 30 my

203-200022 Bandolær agurk 80 mm x 1500 m 203-477506 Bandolær agurk «Norske produkter» 4 mm x 1000 m

203-300200 Sukkererter m/flapp og limstripe

150 x 190 mm

203-200120 Krympefilm 700 mm x 2650 m 15 my, antidugg

203-300070 Epler «Norske Epler»

300 x 400 mm, 45 my

3 200

203-200130 Krympefilm 350 mm x 2 x 135 m , 15 my, antidugg

203-477507 Krympepose agurk

110 x 330 mm

5 000

203-200140 Krympefilm 700 mm x 3200 m, 12,5 my, antidugg

203-477508 Krympepose agurk

110 x 370 mm

5 000

203-200150 Krympefilm 350 mm x 2 x 1600 m, 12,5 my, antidugg

203-300060 Krympepose agurk

110 x 370 mm

14 000

203-200160 Krympefilm 300 mm x 2 x 1067 m, 19 my, antidugg

203-300065 Krympepose agurk

110 x 370 mm

14 000

203-200170 Krympefilm 550 mm x 2 x 1325 m, 15 my, antidugg

203-477529 Krympepose sellerirot, mikroperforert

270 x 200 + 60 mm

203-477531 Krympepose squash, mikroperforert

14 x 300 + 30 mm

203-200190 Krympefilm 550 mm x 2 x 1600 m, 12,5 my, antidugg


94

EMBALLASJE

PAPPKASSER TIL FRUKT, BÆR OG GRØNNSAKER

203-300100 Vakuumpose

400 x 500 mm

500

203-300110 Vakuumpose

300 x 400 mm

1 000

V.nr.

203-300115 Vakuumpose

200 x 300 mm

1 000

203-470085 4314/04 Norske produkter/Vikingskip 1s. 40x30x14 500

203-478062 0,25 kg

150 x 220 mm

6 000

203-470095 4320/04 Norske produkter/Vikingskip uten 40x30x20 350

203-478004 0,5 kg frukt

180 x 270 mm

4 000

203-470180 6412/AJB Norske produkter/Vikingskip 1s. 60x40x12 310

203-478006 1 kg frukt

200 x 370 mm

3 000

203-470190 6412/AJB Vikingskip/Bær

1s. 60x40x12 310

203-478012 1,5 kg

250 x 370 mm

3 000

203-470215

1s.

203-478014 2 kg kinakål 203-478052 Økologisk landbruk

160 x 300 mm

203-478054 Økologisk gulrot 1 kg

230 x 390 mm

203-478056 Økologisk landbruk

300 x 320 mm

203-478058 Økologisk landbruk

320 x 580 mm

Produkt Navn

PE Str

Eske 3-pack bærkurver

Ant/pl

1050

04 - Manuell AJB - Manuell 2 700

PE - Vannavstøtende belegg

PAPIREMBALLASJE

203-478034 Plastpose med rødt håndtak til 2 kurver

1000

203-477335 2 kg Brun kraft, potet

500 bunt/pll

203-478040 Plastpose med rødt håndtak til 3 kurver

1000

203-477337 2,5 kg, potet

150 pr. pakn.

203-478650 Spisspose

2000

203-477340 5 kg, potet

150 pr. pakn.

203-477334 10 kg, potet

100 pr. pakn.

305 x 180/0

NETTSEKKER TIL VED

203-477344 15 kg, potet

25 pr. pakn.

203-477346 25 kg, potet

2000 stk/pall

203-477288 60x80cm

60 L

100/2000 stk/bunt

203-477290 60x100cm

80 L

50/2000 stk/bunt

203-477292 192x135cm

Til Europall

203-477305 Papirbærepose til blomster

203-477294 225x135cm

Til Hydropall

203-477345 Avfallsekk papir m/ trykk 160 ltr

NETTSEKKER TIL GRØNNSAKER

203-477338 25 kg (Oikos/øko), potet

løspakket 250 pr. pakn. 50 pr. pakn.

PLASTSEKKER

203-477284 32x50 cm Rød 5 kg

2000 stk/bunt

V.nr.

Bredde/Høyde

203-477276 40x60cm Rød

10 kg

2000 stk/bunt

203-477537 5 kg

35 x 60 cm

2000

203-477280 45x70cm Rød

15 kg

2000 stk/bunt

203-477298 10 kg

40 x 70 cm

400

203-477282 51x80 cm Gul

25 kg

2000 stk/bunt

203-477304 10 kg kålrot m/hull

40 x 90 cm

350

203-477300 15 kg gulrot og kål /hull

45 x 95 cm

300

203-477296 15 kg kjøtt u/hull

50 x 90 cm

250

203-477302 25 kg m/hull

50 x 110 cm

250

Ant/kart

JULETRENETT 203-477200 Juletrenett 25 cm x 300 m 203-477202 Juletrenett 34 cm x 300 m 203-477204 Juletrenett 45 cm x 300 m 203-477206 Juletrenett 55 cm x 300 m 203-477208 Trakt for 25cm glassfiber 203-477210 Trakt for 34cm glassfiber 203-477214 Trakt for 45cm glassfiber

AVFALLSEKKER V.nr.

Artikkel

Størrelse

203-477262 Sort, 70 my 160 l.

12 rl/krt

203-477260 Sort, 42 my 100 l.

15 rl/krt

DIV. EMBALLASJE V.nr.

Artikkel

Størrelse

Ant/kart

203-999050 Absorbsjonsmatte til beger 80 mm x 120 mm 3000 stk/krt 203-900001 Tape med egen logo

50 mm x 66 m

36 stk/krt

203-900002 Tape til isbergsalatposer

12 mm x 66 m

144 stk/krt

203-999015 Kasseinnlegg salat

125 cm x 58 cm

199-340168 Strappetape sort

19 mm x 66 m

96 stk/krt


95

We pack

your products


Landbruksmaskiner

TEKO ÅKERSPRØYTE

CAMPO SLEPESPRØYTE

BDX

1000 liter åkersprøyte med hydraulisk bom, tankstørrelser 200-1200 liter. Bommer fra 6-21 m.

Tank 1700/2100 liter. Bom 12m/15m/16m/18m.

Manuelle bommer fra 6-18 m.

EXPO 200/300/400/600

FUTURA SLEPESPRØYTE FRA 600-3000 LITER

TURBO TEUTON 600

Trepunkt tåkesprøyter fra 200 til 600 liter.

Slepesprøyter fra 600-3000 liter med flere typer viftehus.

Tåkesprøyte for frukt og bær.

KANONSPRØYTE Sprøyting i juletreproduksjon, skogsprøyting, jernbane og beiter.

SKOVHAVE JORDBÆRBOM

www.bjerknes.no - tlf. 33 14 19 00


Landbruksmaskiner

COMEB STEINNEDLEGGER

EMY BEDFRES

COMEB STEINNEDLEGGER

Buet bed for jordbær/bringebær.

Lager opphøyd bed i størrelse 130/140/160/180 cm.

Lager steinfritt så- og plantebed, kan kombineres med drill.

SAMON STRENGLEGGER

COMEB SEKSJONSFRES

AGRICOLA SÅMASKIN

Strenglegging og rengjøring av løken, kan kombineres med løkavtopper.

Radrensing i alle kulturer, fåes i størrelser fra 14 cm-76 cm, også frontmontering.

Vakumsåmaskin for alle typer grønnsaker med enkelt- og dobbeltrad.

BEFUKTNINGSANLEGG

STORSEKKFYLLER

RULLEBORD

Fylling av kasser for potet, løk m.m. For alle typer grønnsakog potetlager, trelast, konfeksjon, tekstil og kjøling m.m.

Finsortering av poteter og rotvekster.

1310 VASKER Vasking av poteter og rotvekster.

www.bjerknes.no - tlf. 33 14 19 00


98

Bestillingsliste Navn:

Mottatt:

Adresse: Postnr.: Sted: Telefon Telefax:

Varenr.

Varenavn

Mobiltlf.:

Antall

Bestillingen sendes: NORGRO AS, Postboks 4144, 2307 HAMAR eller til e-post: norgro@norgro.no

Telefon: Frøbestilling:

908 00 373 954 66 010

Ă&#x2DC;nsket leveringstid: Sted: Dato: Sign.:

www.norgro.no


Returadresse: NORGRO AS Postboks 4144 2307 HAMAR

Knowledge grows

Kunnskap gir vekst • Kristalon® • YaraLiva® CALCINIT® • YaraMila® FULLGJØDSEL® • YaraLiva® KALKSALPETER™ • YaraVita® GJØDSLER DU GRØNNSAKER, FRUKT OG BÆR RIKTIG, VIL DETTE GI DEG GODE AVLINGSRESULTATER SOM: • • • •

God vekst Smakfull, velformet frukt med riktig farge og størrelse Frisk plante som klarer en god blomsterinitiering på seinsommeren Kaliumrik og sterk plante mot frost og vinterskader

Yara er totalleverandør av gjødsel, både til tørrgjødsling og gjødselvanning for alle kulturer. Kontakt din forhandler for mer informasjon og bestilling av gjødsel.

www.yara.no

Norgro katalog 2016/2017  

NORGRO hovedkatalog

Norgro katalog 2016/2017  

NORGRO hovedkatalog