Page 1

Prisliste 3-lags vinduer og balkongdører Lavenergivinduer og dører med 3-lags glass, 2 energibelegg, 2 argonfyllinger og varmkant spacer. Alle priser er eks. mva - prisene er veiledende

Bedre økonomi,komfort og miljø Å bytte til 3-lags lavenergivinduer, er en miljøvennlig og framtidsrettet løsning. Med energieffektive vinduer kan du redusere strømutgiftene, samtidig som du får et mer komfortabelt innemiljø. Vinduene i en vanlig bolig utgjør bare 5-10 % av boligens ytterflate. Likevel kan varmetapet fra eldre vinduer utgjøre over 40 % av boligens totale varmetap.

Innholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8:

Generell informasjon HGU - Horisontalt glidehengslet vindu BSI - Bunn/side innadslående vindu SHU - Sidehengslet utadslående vindu FKN - Fastkarmvindu BDU - Balkongdør BDU - To-fløyet balkongdør

Bedre isolasjonsverdi gjør at du kan bruke større vindusflater, og dermed få mer naturlig lys inn i boligen. Du kan utnytte boarealet bedre, fordi du kan møblere tettere inntil vinduene. Vær oppmerksom på at den gode isolasjonsevnen fører til at vinduet kan rime på utsiden på kalde dager. Investering i 3-lags lavenergivinduer er en fremtidsrettet måte å øke verdien på boligen. Nye Norgesvinduer gir også bedre støydemping enn gamle vinduer, og er som regel enklere å vedlikeholde. Norgesvinduet er anbefalt av Enova! Les mer på www.norgesvinduet.no


Generell informasjon Bestilling:

Mål:

Kontakt vårt salgs- og servicekontor:

Alle modulmål f.eks modul 12 er nominelle. De eksakte mål er 15 mm mindre. Modul 12 = 1185 mm.

Norgesvinduet Svenningdal AS Tlf: 75 18 09 00 - Faks: 75 18 09 01 E-post: svenningdal@norgesvinduet.no

Ved bestilling angis breddemodul først, og deretter høyde, f.eks 11 x 12. Modul 11 bredde og modul 12 høyde.

Norgesvinduet Bjørlo AS Tlf: 57 88 50 00 - Faks: 57 88 50 01 E-post: bjorlo@norgesvinduet.no

Vinduer og balkongdører leveres med 92 mm karm.

Overflatebehandling:

Kvalitet:

Alle produkter er priset ferdig mal hvit (NCS S 0502 Y). Andre farger kan leveres, pris på forespørsel. Vinduene må kontrolleres hvert år. Etterbehandling må foretas etter behov.

Norgesvinduet leveres i laminert og fingerskjøtt furu. Emnene er vakuumimoregnert eller har kjerneved i ytterste lamell. Dette gir en god beskyttelse mot sopp og råte.

Se www.norgesvinduet.no og last ned vår bruks- og vedlikeholdsveiledning.

Alle våre profiler er avrundet med radius 3 mm som sikrer like tykk malingsfilm på hele vinduet. Det betyr bedre overflatekvalitet og lengre intervaller for vedlikehold.

Skyvedør leveres med 95 mm karm.

Glass: Glasstypen som er beskrevet i prislisten er 3-lags glass med 2 energibelegg, 2 argonfyllinger og varmakant spacer. I åpningsvinduene har dette glasset en u-verdi på 0,72, i fastvinduer er verdien 0,58, dette pga større mellomrom mellom glassene (kan kun brukes i fastvindu). (Ved spesielle værforhold på vinterstid kan det forekomme utvendig kondens på glasset, dette er en synlig bekreftelse på god isolering! Dette gjelder alle typer lavenergiglass. Les mer om fenomenet på våre web-sider.)

Side 2 For mer informasjon, se www.norgesvinduet.no


Prisliste 3-lags vinduer og balkongdører 3-lags glass med 2 energibelegg, 2 argon gassfyllinger og varmkant spacer. U-verdi glass: 0,72

HGU - Horisontalt glidehenglset vindu - HVITMALT NCS S 0502 Y Modul 5 6

BREDDE

7 8 9

BREDDE

10 11 12 13

BREDDE

14 15 16 17 18 19

5 3 376 4 220 3 464 4 330 3 557 4 446 3 652 4 565 3 766 4 708 3 871 4 839 4 000 5 000 4 123 5 154 4 247 5 309 4 368 5 460 4 490 5 613 4 657 5 821 4 869 6 086 5 049 6 311 5 230 6 538

6 3 459 4 324 3 547 4 434 3 557 4 446 3 735 4 669 3 849 4 811 3 955 4 944 4 084 5 105 4 206 5 258 4 396 5 495 4 595 5 744 4 793 5 991 5 005 6 256 5 237 6 546 5 435 6 794 5 635 7 044

7 3 733 4 666 3 821 4 776 3 557 4 446 4 009 5 011 4 124 5 155 4 229 5 286 4 441 5 551 4 660 5 825 4 879 6 099 5 097 6 371 5 314 6 643 5 545 6 931 5 795 7 244 6 016 7 520 6 245 7 806

8 3 851 4 814 3 939 4 924 3 557 4 446 4 127 5 159 4 266 5 333 4 486 5 608 4 730 5 913 4 968 6 210 5 206 6 508 5 442 6 803 5 679 7 099 5 935 7 419 6 217 7 771 6 466 8 083 6 716 8 395

• Åpningsbegrensning f.o.m. høyde M 6 • Luftesperre (låser rammen i 2 luftestilling) • Vakuumimpregnert furu / kjerneved i ytterste lamell • Kan leveres med alle glassvarianter

9 3 960 4 950 4 049 5 061 3 557 4 446 4 261 5 326 4 509 5 636 4 748 5 935 5 011 6 264 5 267 6 584 5 525 6 906 5 784 7 230 6 053 7 566 6 336 7 920 6 639 8 299 6 913 8 641 7 189 8 986

10 4 109 5 136 4 197 5 246 3 557 4 446 4 525 5 656 4 791 5 989 5 049 6 311 5 331 6 664 5 606 7 008 5 893 7 366 6 182 7 728 6 472 8 090 6 781 8 476 7 109 8 886 7 404 9 255 7 700 9 625

11 4 221 5 276 4 310 5 388 3 557 4 446 4 752 5 940 5 037 6 296 5 314 6 643 5 614 7 018 5 922 7 403 6 234 7 793 6 547 8 184 6 863 8 579 7 193 8 991 7 542 9 428 7 859 9 824 8 176 10 220

HØYDE

12 4 337 5 421 4 425 5 531 3 557 4 446 4 982 6 228 5 287 6 609 5 582 6 978 5 915 7 394 6 247 7 809 6 583 8 229 6 921 8 651 7 258 9 073 7 609 9 511 7 980 9 975 8 317 10 396 8 656 10 820

13 4 453 5 566 4 607 5 759 3 557 4 446 5 213 6 516 5 537 6 921 5 861 7 326 6 220 7 775 6 576 8 220 6 937 8 671 7 295 9 119 7 654 9 568 8 026 10 033 8 417 10 521 8 775 10 969 9 151 11 439

14 4 748 5 935 4 980 6 225 3 557 4 446 5 623 7 029 5 970 7 463 6 325 7 906 6 706 8 383 7 087 8 859 7 469 9 336 7 849 9 811 8 228 10 285 8 621 10 776 9 038 11 298 9 437 11 796

15 4 949 6 186 5 258 6 573 3 557 4 446 5 939 7 424 6 318 7 898 6 694 8 368 7 102 8 878 7 504 9 380 7 907 9 884 8 307 10 384 8 708 10 885

Eks. 9 151 11 439

16 5 111 6 389 5 464 6 830 3 557 4 446 6 190 7 738 6 595 8 244 6 997 8 746 7 426 9 283 7 849 9 811

Pris eks.mva Pris inkl.mva

• Rammen kan snus rundt slik at utsiden vaskes fra innsiden • Luftesperre (låser rammen i luftestilling) • Uten ventil, kan leveres med ventil som tillegg • Kan leveres med aluminiumskledning i valgfri RAL-farge

Side 3 For mer informasjon, se www.norgesvinduet.no


Prisliste 3-lags vinduer og balkongdører 3-lags glass med 2 energibelegg, 2 argonfyllinger og varmkant spacer. U-verdi glass: 0,72

BSI - Bunn-/ side- innadslående vindu - HVITMALT NCS S 0502 Y Modul

BREDDE

7 8 9

BREDDE

10 11 12 13 14

7 4 326 5 408 4 416 5 520 4 451 5 564 4 589 5 736 4 805 6 006 5 023 6 279 5 262 6 578 5 479 6 849

8 4 408 5 510 4 497 5 621 4 599 5 749 4 812 6 015 5 045 6 306 5 281 6 601 5 537 6 921 5 777 7 221

9 4 500 5 625 4 656 5 820 4 816 6 020 5 046 6 308 5 296 6 620 5 552 6 940 5 831 7 289 6 089 7 611

10 4 629 5 786 4 861 6 076 5 038 6 298 5 285 6 606 5 557 6 946 5 834 7 293 6 131 7 664 6 407 8 009

• Kan åpnes som bunn- eller sidehengslet • Èn vrider for betjening av alle funksjoner • Vakuumimpregnert furu / kjerneved i ytterste lamell • Kan kombineres med fastvindu i samme konstruksjon

Side 4

11 4 832 6 040 5 080 6 350 5 274 6 593 5 544 6 930 5 836 7 295 6 131 7 664 6 445 8 056 6 739 8 424

12 5 041 6 301 5 307 6 634 5 521 6 901 5 811 7 264 6 121 7 651 6 433 8 041 6 766 8 458 7 077 8 846

13 5 250 6 563 5 534 6 918 5 771 7 214 6 079 7 599 6 406 8 008 6 737 8 421 7 087 8 859 7 416 9 270

HØYDE

14 5 459 6 824 5 765 7 206 6 021 7 526 6 346 7 933 6 691 8 364 7 040 8 800 7 408 9 260 7 758 9 698

15 5 669 7 086 5 997 7 496 6 270 7 838 6 614 8 268 6 977 8 721 7 342 9 178 7 732 9 665 8 114 10 143

16 5 898 7 373 6 244 7 805 6 534 8 168 6 896 8 620 7 276 9 095

17 6 112 7 640 6 475 8 094 6 784 8 480 7 163 8 954 7 562 9 453

18 6 325 7 906 6 706 8 383 7 033 8 791 7 430 9 288

• Kan leveres med alle glassvarianter • Luftesperre (låser rammen i luftestilling) • Uten ventil som standard, kan velges som tillegg. • Kan leveres med aluminiumskledning i valgfri RAL-farge

For mer informasjon, se www.norgesvinduet.no


Prisliste 3-lags vinduer og balkongdører 3-lags glass med 2 energibelegg, 2 argonfyllinger og varmkant spacer. U-verdi glass: 0,7

SHU - Sidehenglset vindu - HVITMALT NCS S 0502 Y Modul 5

BREDDE

6 7

5 2 959 3 699 3 040 3 800 3 124 3 905

6 3 030 3 788 3 111 3 889 3 195 3 994

8

7 3 105 3 881 3 186 3 983 3 270 4 088 3 355 4 194

9

8 3 180 3 975 3 261 4 076 3 345 4 181 3 558 4 448 3 690 4 613

• Kan leveres med åpningsbegrensning, • Stormkrok • Vakuumimpregnert furu / kjerneved i ytterste lamell

9 3 272 4 090 3 353 4 191 3 437 4 296 3 681 4 601 3 905 4 881

HØYDE

10 3 374 4 218 3 455 4 319 3 667 4 584 3 889 4 861 4 129 5 161

11 3 477 4 346 3 558 4 448 3 856 4 820 4 096 5 120 4 354 5 443

12 3 582 4 478 3 666 4 583 4 050 5 063 4 308 5 385 4 582 5 728

13 3 688 4 610 3 843 4 804 4 244 5 305 4 519 5 649 4 810 6 013

14 3 794 4 743 4 020 5 025 4 438 5 548 4 730 5 913 5 042 6 303

• Tradisjonelle laftehengsler • Lukkehasper er standard. • Uten ventil

SHU2 - To-rams sidehengslet vindu - HVITMALT NCS S 0502 Y Modul 8 9

BREDDE

10 11 12 13 14 15 16

5 5 513 6 891 5 602 7 003 5 691 7 114 5 786 7 233 5 879 7 349 5 976 7 470 6 070 7 588 6 167 7 709 6 274 7 843

6 5 641 7 051 5 730 7 163 5 820 7 275 5 914 7 393 6 008 7 510 6 105 7 631 6 199 7 749 6 296 7 870 6 402 8 003

7 5 781 7 226 5 870 7 338 5 959 7 449 6 054 7 568 6 147 7 684 6 244 7 805 6 338 7 923 6 435 8 044 6 542 8 178

8 5 925 7 406 6 015 7 519 6 104 7 630 6 198 7 748 6 292 7 865 6 389 7 986 6 483 8 104 6 580 8 225 6 946 8 683

15 3 899 4 874 4 325 5 406 4 632 5 790 4 941 6 176 5 283 6 604

9 6 093 7 616 6 182 7 728 6 271 7 839 6 366 7 958 6 459 8 074 6 556 8 195 6 654 8 318 6 782 8 478 7 275 9 094

10 6 280 7 850 6 369 7 961 6 458 8 073 6 553 8 191 6 646 8 308 6 753 8 441 7 199 8 999 7 447 9 309 7 705 9 631

HØYDE

11 6 467 8 084 6 557 8 196 6 646 8 308 6 740 8 425 6 846 8 558 7 076 8 845 7 593 9 491 7 859 9 824 8 135 10 169

12 6 661 8 326 6 750 8 438 6 840 8 550 6 947 8 684 7 173 8 966 7 457 9 321 7 993 9 991 8 277 10 346 8 572 10 715

13 6 855 8 569 6 945 8 681 7 043 8 804 7 236 9 045 7 536 9 420 7 839 9 799 8 393 10 491 8 696 10 870 9 009 11 261

14 7 049 8 811 7 142 8 928 7 262 9 078 7 581 9 476 7 899 9 874 8 221 10 276 8 793 10 991 9 114 11 393 9 445 11 806

15 7 243 9 054 7 349 9 186 7 589 9 486 7 926 9 908 8 516 10 645 8 856 11 070 9 193 11 491 9 533 11 916 9 882 12 353

Side 5 For mer informasjon, se www.norgesvinduet.no


Prisliste 3-lags vinduer og balkongdører 3-lags glass med 2 energibelegg, 2 argonfyllinger og varmkant spacer. U-verdi glass: 0,58

FKN - Fastkarm vindu - HVITMALT NCS S 0502 Y Modul 5 6 7 8

BREDDE

9 10 11

BREDDE

12 13 14 15 16 17 18 19

5 3 376 4 220 3 464 4 330 3 557 4 446 3 652 4 565 3 766 4 708 3 871 4 839 4 000 5 000 4 123 5 154 4 247 5 309 4 368 5 460 4 490 5 613 4 657 5 821 4 869 6 086 5 049 6 311 5 230 6 538

6 3 459 4 324 3 547 4 434 3 557 4 446 3 735 4 669 3 849 4 811 3 955 4 944 4 084 5 105 4 206 5 258 4 396 5 495 4 595 5 744 4 793 5 991 5 005 6 256 5 237 6 546 5 435 6 794 5 635 7 044

7 3 733 4 666 3 821 4 776 3 557 4 446 4 009 5 011 4 124 5 155 4 229 5 286 4 441 5 551 4 660 5 825 4 879 6 099 5 097 6 371 5 314 6 643 5 545 6 931 5 795 7 244 6 016 7 520 6 245 7 806

8 3 851 4 814 3 939 4 924 3 557 4 446 4 127 5 159 4 266 5 333 4 486 5 608 4 730 5 913 4 968 6 210 5 206 6 508 5 442 6 803 5 679 7 099 5 935 7 419 6 217 7 771 6 466 8 083 6 716 8 395

• Åpningsbegrensning f.o.m. høyde M 6 • Luftesperre (låser rammen i 2 luftestilling) • Vakuumimpregnert furu / kjerneved i ytterste lamell

9 3 960 4 950 4 049 5 061 3 557 4 446 4 261 5 326 4 509 5 636 4 748 5 935 5 011 6 264 5 267 6 584 5 525 6 906 5 784 7 230 6 053 7 566 6 336 7 920 6 639 8 299 6 913 8 641 7 189 8 986

HØYDE

10 4 109 5 136 4 197 5 246 3 557 4 446 4 525 5 656 4 791 5 989 5 049 6 311 5 331 6 664 5 606 7 008 5 893 7 366 6 182 7 728 6 472 8 090 6 781 8 476 7 109 8 886 7 404 9 255 7 700 9 625

11 4 221 5 276 4 310 5 388 3 557 4 446 4 752 5 940 5 037 6 296 5 314 6 643 5 614 7 018 5 922 7 403 6 234 7 793 6 547 8 184 6 863 8 579 7 193 8 991 7 542 9 428 7 859 9 824 8 176 10 220

12 4 337 5 421 4 425 5 531 3 557 4 446 4 982 6 228 5 287 6 609 5 582 6 978 5 915 7 394 6 247 7 809 6 583 8 229 6 921 8 651 7 258 9 073 7 609 9 511 7 980 9 975 8 317 10 396 8 656 10 820

13 4 453 5 566 4 607 5 759 3 557 4 446 5 213 6 516 5 537 6 921 5 861 7 326 6 220 7 775 6 576 8 220 6 937 8 671 7 295 9 119 7 654 9 568 8 026 10 033 8 417 10 521 8 775 10 969 9 151 11 439

14 4 748 5 935 4 980 6 225 3 557 4 446 5 623 7 029 5 970 7 463 6 325 7 906 6 706 8 383 7 087 8 859 7 469 9 336 7 849 9 811 8 228 10 285 8 621 10 776 9 038 11 298 9 437 11 796

• Rammen kan snus rundt slik at utsiden vaskes fra innsiden • Luftesperre (låser rammen i luftestilling) • Uten ventil

15 4 949 6 186 5 258 6 573 3 557 4 446 5 939 7 424 6 318 7 898 6 694 8 368 7 102 8 878 7 504 9 380 7 907 9 884 8 307 10 384 8 708 10 885

16 5 111 6 389 5 464 6 830 3 557 4 446 6 190 7 738 6 595 8 244 6 997 8 746 7 426 9 283 7 849 9 811

Eks. 9 151 11 439

Pris eks.mva inkl.mva

Side 6 For mer informasjon, se www.norgesvinduet.no


Prisliste 3-lags vinduer og balkongdører 3-lags glass med 2 energibelegg, 2 argonfyllinger og varmkant spacer. U-verdi glass: 0,7

BDU - Balkongdør utadslående - HVITMALT NCS S 0502 Y B x H

Tilsvarende produkt

Brystning

8 x 20

HGU 12

908

8 x 20

FKN 15

552

8 x 20

FKN 16

452

9 x 20

HGU 12

908

9 x 20

FKN 15

552

9 x 20

FKN 16

452

10 x 20

HGU 12

908

10 x 20

FKN 16

452

8 x 21

HGU 12

1008

8 x 21

FKN 15

552

9 x 21

HGU 12

1008

9 x 21

FKN 15

652

9 x 21

FKN 16

552

9 x 21

FKN 17

452

10 x 21

HGU 12

1008

10 x 21

FKN 16

552

• Èn eller to-fløyet • Valgfri brystningshøyde (minimum 25 cm) • Dørbrems, kan "låses" trinnløst i åpen luftestilling • Åpningsbegrensning på 110 grader

Side 7

3-lags glass 8 210 10 263 8 507 10 634 8 619 10 774 8 665 10 831 8 963 11 204 9 093 11 366 9 149 11 436 9 597 11 996 8 402 10 503 8 760 10 950 8 868 11 085 9 126 11 408 9 237 11 546 9 367 11 709 9 363 11 704 9 745 12 181

Eks. 9 151

Pris eks.mva

11 439

Pris inkl.mva

• Kan leveres som sikkerhetsdør med innbruddsforsterkning • Rullestolterskel som standard (krav ved livsløpsstandard) • Kan leveres med ulike låssystem, se under

For mer informasjon, se www.norgesvinduet.no


Prisliste 3-lags vinduer og balkongdører 3-lags glass med 2 energibelegg, 2 argonfyllinger og varmkant spacer. U-verdi glass: 0,7

BDU2 - To-fløyet balkongdør utadslående - - HVITMALT NCS S 0502 Y B x H

Tilsvarende produkt

Brystning

14 x 20

FKN 16

452

14 x 21

FKN 16

552

15 x 20

FKN 16

452

15 x 21

FKN 16

552

15 x 21

HGU 12

1 008

16 x 20

FKN 16

452

16 x 21

FKN 16

552

17 x 21

FKN 16

552

3-lags glass 15 111 18 889 15 355 19 194 15 577 19 471 15 824 19 780 15 108 18 885 16 048 20 060 16 297 20 371 16 787 20 984

Tips: 2-fløyet balkongdør er et godt alternativ til skyvedør. Her får du åpnet hele dørbredden (minus karmbredden på 2 x 57 mm.)

Tips: Ved valg av lav brystning er det viktig å tenke på personsikkerhet. Velg sikkerhetsglass på èn eller begge sider. Dette er en billig forsikring mot stygge skader hvis uhellet er ute. Pris: på forespørsel

Låssystem for balkongdøren Utvendig utstyr Blindskilt Sylinder m/ nøkkel Blindskilt Sylinder m/ nøkkel

Innvendig utstyr Låsknapp Sylinder m/ nøkkel Sylinder m/ nøkkel Låsknapp

Art.nr: 3315 3317 3318 3319

Pris Std. 758 445 445

Side 8 For mer informasjon, se www.norgesvinduet.no

Prisliste 3-lags glass  

Prismatriser

Prisliste 3-lags glass  

Prismatriser

Advertisement