Norges kristelige studentforbund

Norges kristelige studentforbund

Norway

Norges kristelige studentforbund (NKS) har siden 1899 vært et møtested for tenkende og engasjerte unge mennesker. Les mer om oss på:www.forbundet.no!

Generalsekretær: Torkil Hvidsten

Leder: Alex Ramstad Døsvik

Stiftet i 1899.

Vårt formål er å "vekke og styrke kristen tro og identitet blant studenter, samle dem om arbeid for Guds rike, blant gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling".