Page 1

STUDIEKATALOG 2018/2019


2


Innhold Velkommen til NIH

5

Studentliv 6 Karrieremuligheter

8

Norges største utdanningstilbud i idrett 10 Bachelorprogram 12 Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag

14

Bachelor i trening, helse og prestasjon

16

Bachelor i friluftsliv

18

Bachelor i Sport Management/idrett og samfunn

20

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

22

Masterprogram

24

Årsstudium 26 Påbygningsstudier

27

Reis på utveksling

28

Opptak

30

Norges idrettshøgskole har blitt ny!

31

3


4


Velkommen til NIH!

Å være i bevegelse er fantastisk. Å løpe en tur,

kjent.

danse, skate eller spille en håndballkamp skaper

Studentmiljøet på høgskolen er helt særegent.

opplevelser og utvikling. Hva er det egentlig som

Det skyldes blant annet alle aktivitetene som

skjer? Hva skjer med kroppen når vi rører oss?

studentene gjør sammen, både på campus og

Hva skjer med en gruppe som beveger seg

på turer, men også under praksisopphold og på

sammen? Hvordan kan fysisk aktivitet påvirke

ulike ekskursjoner. Studentpuben Høydehuset

et helt samfunn?

og studentforeningene GiGass, Sosiale NIH og NIHI bidrar til en unik studietid.

Vi på Norges idrettshøgskole (NIH) lurer på alt dette – og mye mer. Fra belastningen på en

Mangfoldet i studiene gir mange og varierte

bestemt muskel til hvordan kroppsøvingsfaget

karrieremuligheter for kandidater med

har endret seg gjennom tiden. Fra hvilken

NIH-utdanning. Mange av våre studenter

langrennsteknikk som er mest effektiv til

utdanner seg til faglærere i kroppsøving og

hvordan idrett kan bli mer inkluderende for

idrettsfag, men det finnes også en rekke andre

innvandrere. NIH er et spesialisert universitet for

spennende muligheter. Les mer om dette på

idrettsvitenskap. Vi studerer og utforsker idrett

side 8 og 9. Med fem ganger så mange søkere

og fysisk aktivitet i vid forstand. Bevegelse har

som vi har studieplasser, er NIHs bachelor-

med helse å gjøre, men også med dans, læring

utdanninger blant de mest populære i Norge.

og utvikling. Som student fra 2018 innvier du Nye NIH; en På NIH finner du de fremste fagmiljøene på felt

totalrehabilitert ny campus. Våre nye saler,

som idrettsskader, friluftsliv, trening, presta-

kantine, svømmehall og undervisningsrom gir

sjonsutvikling og idrettens betydning i samfun-

fantastiske muligheter for utfoldelse og læring.

net. Våre forskere er internasjonalt anerkjente.

Benytt muligheten til å være i bevegelse –

Som student får du disse forskerne både som

kroppslig, mentalt og sosialt. Ta huset i bruk!

forelesere og veiledere. Fordi klassene er relativt små blir forelesere og studenter godt

Lars Tore Ronglan rektor

Olav Skrudland studentstyreleder

5


Ved NIH har du mulighet til å kombinere faglige og personlige interesser innen idrett. Det å velge utdanning med både hjerte og hjerne har mye å si for trivsel og motivasjon i fremtidig arbeid.

Du finner et eldorado av ski-, sykkel- og treningsmuligheter rett utenfor NIH. Nordmarka byr i tillegg på fantastiske muligheter for friluftsliv.

Med idrett som hobby og studium

Nordmarka som nærmeste nabo

STUDENTLIV Norges idrettshøgskole er en liten og intim vitenskapelig høgskole med campus like ved Sognsvann, og rett ved T-banen som tar deg til Oslo sentrum på 15 minutter. Studentmiljøet oppleves som trygt og godt, og studentforeningene sørger for at du får en spennende og morsom studiehverdag.

Nær relasjon til anerkjente forskere e forskere som Som student på NIH får du anerkjent små, blir forelesere og forelesere. Fordi studieklassene er studenter godt kjent.

Omfattende idrettsanlegg NIH har trolig et av Norges mest omfattende idrettsanlegg for studenter. En splitter ny svømmehall, turnhall, styrkerom, idrettshall, garderober og kantine står klar til bruk. Vi gleder oss til å tilby studentene et enda bedre og mer moderne NIH!

SiO

Laboratorium NIH regnes som en av de mest velutviklede forskings­ institusjonene i Europa innen fysisk aktivitet, lek og idrett – i skole, arbeid og fritid. Våre laboratorium benyttes til både under­ visnings- og forskningsformål og deles inn i: Laboratorium for for bevegelsesanalyse, fysiologisk laboratorium, styrke­laboratorium, biokjemisk analyselaboratorium og feltlaboratorium.

6

NIH er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) som arbeider for at livet rundt studiene skal bli så enkelt og utviklende som mulig. SiO har over 8000 hybler og leiligheter i Oslo. Studentbyene Kringsjå og Fjellbirkeland ligger rett ved NIH. SiO tilbyr blant annet også barnehage, studenthelsetjeneste, rådgiving. Les mer på www.sio.no


Høydehuset er stedet for de sosiale happenings. På Høydehuset er det alltid god stemning! Faste arrangementer er vår månedlige quiz, x-russefest , halloween og nissefest.

Studentpuben Høydehuset

Studentforeningen GiGass er gruppen for deg som alltid er klar for nye utfordringer enten det er ski, snowboard, longboard, surfing eller klatring. Vi arrangerer kule events og turer til innog utland.

Studentforeningen GiGass

Studentidrettslaget NIHI NIHI er idrettslaget for deg som liker organisert trening. Dette er et tilbud for alle nivåer! Vi kjører faste treninger hver uke i håndball, volleyball, fotball, futsal, badminton og kondis. Vi ønsker at din studiehverdag skal være så gøy som overhodet mulig, og at vi sammen har SUPER AWESOME FUN TIME!

Studentforeningen Sosiale NIH Sosiale NIH er gruppen for deg med et stort sosialt hjerte. Vi er opptatt av å skape magiske øyeblikk og tilbyr sammenkomster på tvers av retninger og trinn. Vi arrangerer blant annet fester på Sognsvann, Ophelia og nyttårsball på Chateu Neuf.

Engasjer deg! Som student har du muligheten til å engasjere deg i de ulike studentforeningene ved NIH, i styret eller ved eksternt arbeid relatert til studiene. Et engasjement vil både på kort og lang sikt gi deg en sosial plattform og et nyttig nettverk enten det er på høgskolen eller i arbeidslivet.

@nih_sognsvann

Fadderordningen NIH ønsker at du som student skal få en best mulig studiestart, og at du skal trives. Eksisterende studenter stiller derfor som faddere og vil hjelpe deg gjennom den første tiden som student. Fadderne viser deg rundt på campus og svarer på alt du måtte lure på. I løpet av den første uken arrangeres det en rekke sosiale aktiviteter du sent vil glemme.

7


www.nih.no/karriere

Tidligere NIH-studenter jobber blant annet i skolen, særforbund innen idretten, idretts­ kretsene og andre frivillige organisasjoner. Noen jobber med friskvern og livsstilsendring i kommuner, mens andre jobber i helsesektoren, for eksempel med trening og kreft. NIH’ere arbeider også innen friluftsliv, som trenere i bredde- og eliteidrett, på laboratorier og som ledere. Kandidater fra Norges idrettshøgskole har mange muligheter! Her får du møte noen av dem.

Fanny Marie Endresen

Iver Lund Aakre

Spesialkonsulent i idrettsavdelingen, Bymiljøetaten i Oslo

Grunnleggjar av guide- og opplevingsfirmaet ”Fyrst og Fremst.” Faglærar i kroppsøving og idrettsfag

Bachelor i Sport Management/idrett & samfunn

Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Mine arbeidsoppgaver er alt fra saksbehandling rettet mot drift, vedlikehold og utleie av flere av kommunens idrettsanlegg, samt ulike utredningsoppgaver i forbindelse med behov for nye anlegg, kontraktsoppfølging, anskaffelser og noe rettet inn mot bruksrettsavtaler og kommunale garantier i forbindelse med søknader om spillemidler. Kort oppsummert gjør jeg veldig mye forskjellig.

Eg har brukt lærarutdanning på ein litt annan måte enn det “vanlege”. Eg har starta firmaet Fyrst og Fremst, som tilbyr fjellopplevingar, og eg ser kor verdifull lærarutdanninga er i arbeidet med å ha med meg menneske på tur.

En typisk arbeidsuke kan være en blanding av rutineoppgaver som fakturering og saksbehandling i forbindelse med utleie av idrettsanlegg, og oppfølging av pågående saker og henvendelser. Jeg har også en rekke møter med ulike idrettsorganisasjoner og samarbeidsmøter med avdelingen. I tillegg går det med noe tid på mindre anskaffelser som for eksempel innkjøp av varesalgsautomater til et svømmeanlegg. Mitt råd: Prøv, enten det gjelder jobbsøking eller utfordrende arbeidsoppgaver. Ha troen på deg selv!

8

Det beste med jobben min er å kunne ta med folk ut i naturen, og leggje til rette for at alle skal kunne få storslåtte fjellopplevingar og meistring på sitt nivå. Det er noko heilt spesielt med relasjon som kan oppstå i ein slik setting, og det er her eg føler faglærarutdanninga frå NIH er god å ha med seg! Mitt råd: Gå for noko du interesserar deg for!


På www.nih.no/blistudent og Youtube kan du se ulike karrierevideoer og studentintervjuer

Johan Egil Rudi

Emilie B. Jakhelln

Fotballtrener/Ullern IF Fotball

Prosjektleder, Trygg Trafikk

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

Bachelor i trening, helse og prestasjon. Masterfordypning innen idrettspsykologi

Jeg har en veldig variert rolle i Ullern Fotball. Trenerrollen er i seg selv en variert rolle. På dagtid er det mye planlegging av treningsinnhold, analyse av kamper og treninger, samt tilbakemeldinger til spillere ut fra video fra gårsdagens trening. Det er videre økter for spillere som går på skole og har åpninger i timeplanen sin. I jobben min er det også mye administrativt arbeid og samtaler og diskusjoner om daglige og langsiktige saker for klubbens utvikling. Ofte er dagene lange med kamper og treninger til sent på kveld, men dagene er aldri like og det er stor variasjon fra dag til dag.

Som ansatt i Trygg Trafikk jobber jeg med mye forskjellig. Jeg har tidligere hatt prosjektlederansvar for refleks og årets Nasjonale refleksdag, som hver høst markeres over hele landet. Nå jobber jeg som prosjektkoordinator og motivator på et ungdomsprosjekt og som prosjektleder for et av organisasjonens største utviklingsprosjekter - Kursprosjektet.

Som senterleder for ROS senter i Oslo/ Akershus (50%) jobber jeg med ulike administrative oppgaver knyttet til drift av senteret. Jeg har også personalansvar for de ansatte. I tillegg sørger jeg for at senteret er synlig for våre samarbeidspartnere og at tilbudet vårt gjenspeiler behovet til våre brukere. Det er også viktig for meg å ha direkte kontakt med brukerne.

Som prosjektleder har jeg det overordnede ansvaret for at vi når målene som er satt for prosjektet. Dette innebærer å sette opp planer for alt som skal gjøres – ned til de minste detaljer, motivere og sørge for at alle i prosjektgruppen vet hva de skal gjøre til enhver tid og at vi ligger ”on track”.

Hos Apexklinikken jobber jeg som selvstendig næringsdrivende idrettsbiolog og ernæringsrådgiver. Her har jeg ansvar for vår fysiologiske testlab og utfører testing av laktatprofil og maksimalt oksygenopptak, i tillegg til noe løpsanalyse og kostholdsveiledning.

Mitt råd: Uansett hvilken utdanningsinstitusjon du velger - reis på utveksling! Det er hittil det beste halvåret av mitt liv.

Mitt råd: Følg interesser og magefølelsen når du velger utdannelse.

Mitt råd: Utnytt årene på NIH - still krav til lærere og veiledere, og oppsøk de faglige ressursene på høgskolen.

Mari Ourom Senterleder hos Rådgivning om spiseforstyrrelserr (ROS). Idrettsbiolog/ernæringsrådgiver ved Apexklinikken Bachelor i trening, helse og prestasjon. Masterfordypning innen fysisk prestasjonsevne

9


www.nih.no/blistudent

Norges største utdanningstilbud innen idrett Norges idrettshøgskole er Norges største tilbyder av idrettsfaglig utdanning, både på bachelor- og masternivå. NIH er i tillegg en vitenskapelig høgskole og et spesialisert universitet for idrettsvitenskap med landets sterkeste fagmiljø innenfor feltet. Flere av verdens fremste forskningsmiljø på idrettsskader, toppidrett, idrettspsykologi og fysisk aktivitet

og helse finner du på NIH. Som student får du disse forskerne både som forelesere og veiledere. NIH tilbyr totalt fem bachelorprogram. Programmene kvalifiserer for videre studier på masternivå. Valg av bachelorprogram avgjør hvilket idrettsfaglige område du kan fordype deg i på masternivå.

Doktorgrad/Ph.d

Master i idrettsvitenskap Grad

Master

Kroppsøving og pedagogikk

Idrettsmedisin

Fysisk prestasjonsevne

Kultur og samfunn

Coaching og psykologi

Varighet

2 år 120

Studiepoeng

120

Bachelor Grad

Bachelor

Varighet

3 år 180

Studiepoeng

180

10

Bachelor

Bachelor

Bachelor

Bachelor

Bachelor

faglærer i kroppsøving og idrettsfag

friluftsliv

trening, helse og prestasjon

Sport management/ idrett og samfunn

trenerrollen og idrettspsykologi


NIH tilbyr også års-, påbygnings-, deltids- og andre masterstudier. Årsstudiet, påbygningsstudiene, friluftsliv (deltid) og kroppsøving (deltid) kan inngå i en bachelorgrad, og kan innfri fordypningskravet til enkelte masterretninger.

Årsstudium

Påbygningsstudier

• • •

Idrett og samfunn

Se side 26 for mer informasjon

Fysisk aktivitet og funksjonshemming Idrett, kultur og utviklingssamarbeid Praktisk-pedagogisk utdanning

Se side 27 for mer informasjon

Deltidsstudier • NIH Aktiv • Friluftsliv • Kroppsøving • Topptrener 1 • Trening og kreft/AKTIV-instruktør

Andre masterstudier • Master i idrettsfysioterapi (neste opptak 2019) • European Master in Physical Activity and health

11


Ved NIH kan du ta fem ulike bachelorprogram. Enkelte av programmene tilbyr studieretninger underveis i studiet. Det betyr at du pü andre üret velger èn av to retninger som blir grunnlag for spesialiseringen din.

12


Bachelorprogram Med en bachelorgrad fra Norges idrettshøgskole (NIH) har du tilegnet deg bred kompetanse innenfor idrettsfaget. Det gir utgangspunkt for en spennende karriere. Fellesnevneren er arbeid med mennesker, fysisk aktivitet og bevegelse og folkehelse, enten på individ eller samfunnsnivå, innenfor offentlig eller privat sektor. Som student på NIH kan du velge mellom fem ulike bachelorprogram. Flere av emnene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). Dette gjelder treningslære, idrett og samfunn og aktivitetsfag. De andre fagene er programspesifikke.

for prestasjonsutvikling, og hvordan treningsmetoder og veiledning brukes til systematisk påvirkning for å bedre miljø, utvikling og prestasjoner. På andre studieår velger du èn av to studieretninger; trenerrollen eller idrettspsykologi. Les mer på side 23.

Bachelor – faglærer i kroppsøving og idrettsfag Utdannelsen gir deg lærerkompetanse i kroppsøving og idrettsfag og følger nasjonale regler for både innhold i lærerutdanning og krav til opptak. Utdanningen vektlegger samspillet mellom teori og praksis. Les mer på side 15.

Bachelor i Sport Management/ idrett og samfunn På bachelorprogrammet tilegner studentene seg kunnskap som gir forutsetning for ledelse og arbeid i idrettsorganisasjoner og i frivillig, offentlig eller kommersiell sektor. På andre studieår velger du èn av to studieretninger; Sport Management eller idrett og samfunn. Les mer på side 20.

Bachelor i trening, helse og prestasjon Utdanningen bygger på naturvitenskapelige emner og gir deg teoretisk og praktisk kunnskap til å planlegge og lede trening med ulike grupper. På andre studieår velger du èn av to studieretninger; fysisk aktivitet og helse eller trening og prestasjon. Les mer på side 16. Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi Utdanningen gir deg kunnskap om individuelle og grupperelaterte forutsetninger

Bachelor i friluftsliv Utdanningen gir studenter teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter, holdninger og erfaringer som grunnlag for å jobbe med mennesker i natur. Første studieår er felles med bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag, og har fokus på grunnleggende emner med relevans for både idrett og friluftsliv. Les mer på side 19.

Generell informasjon Med unntak av bachelor-faglærer i kroppsøving og idrettsfag så har bachelorprogrammene et helt semester åpent som kan fylles med emner fra NIH eller fra en av våre mange internasjonale partneruniversiteter i blant annet Australia, USA, Canada, Tyskland, København, eller Storbritania. Les mer om utveksling på side 28. Se side 30 for opptakskrav. Ridderuka Norges idrettshøgskole har lang tradisjon for deltakelse på Ridderuka på Beitostølen Helsesportsenter. Dette er et obligatorisk arrangement i løpet av første studieår, og gjennomføres på tvers av bachelor programmene. Ridderuka er verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger og et av høydepunktene på første studieår. Som NIH student får du mulighet til å være ledsager for en av utøverne gjennom hele uka, som avsluttes med Ridderrennet.

13


Øk din kunnskap om: • profesjonsfaget– lærerrollen, eleven, klassen, læringsprosesser, relasjoner samfunn og skole • lagspill, individuelle idretter, svømming, livredning, dans, lek og friluftsliv • inkluderende kroppsøving • helsepedagogikk i skolen

Eivind Rødland Student 26 år Fra Kristiansand Jeg søkte meg til NIH hovedsakelig fordi jeg ønsket en faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Utover det fristet de gode fasilitetene som blant annet turnhall, svømmehall og volleyballbaner. Jeg liker at flere av foreleserne våre skriver pensumlitteraturen vi bruker i undervisningen. Det tyder på dyktige lærere. Videre er det sosiale miljøet fantastisk. På grunn av variert undervisning og godt oppmøte blant studentene blir vi en sammensveiset gjeng. Studentforeningene tilrettelegger også for ulike aktiviteter som blant annet volleyball, fotball og badminton. Studentene blir der med godt kjent på tvers av klassene.

14

Jeg studerer ved NIH for å bli en best mulig idrettspedagog. Målet mitt er å bli action sport- eller friluftslivslærer ved en folkehøyskole.


Bachelor – faglærer i kroppsøving og idrettsfag 180 Grad

Varighet

Studiepoeng

Bachelor

3 år

180

Faglærerutdanningens mål er å skape gode lærere som inspirerer elevene, og gir dem et positivt møte med kroppsøving og idrettsfag i skolen.

Innhold Som faglærerstudent får du kunnskap om lærerrollen, klasseledelse og kommunikasjon. Gjennom teoretiske og praktiske arbeidsformer får du trygghet i din lærerrolle. Du vil få erfaring med mange typer bevegelsesaktiviteter og utvikle dine skapende og kreative evner. Din samlede kompetanse vil omfatte både målrettet trening og mer spontan lek og fysisk utfoldelse. Faglærerstudenter lærer å: • fremme glede, spenning og utfordring • bidra til gode opplevelser, mestring og utvikling av elevers selvbilde • arbeide med ulike problemstillinger knyttet til undervisning, for eksempel tilrettelegging for elevers ulike forutsetninger.

Organisering og arbeidsformer Programmet legger opp til at du får en veksling mellom teoretiske og praktiske arbeidsformer som er relevante for læreryrket. Arbeidet med aktivitetslære og basisfag integreres med profesjonsfag, praksisopplæring og fagdidaktisk refleksjon. Praksisperioden er 70 dager. Muligheter i arbeidslivet Ved fullført treårig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag har du bachelorgrad og du kan undervise i grunnskolen og i videregående skole. Mastergrad gir lektorkompetanse. Videre studier Ved fullført bachelor-faglærer i kroppsøving og idrettsfag har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk.

15


Bachelor i trening, helse og prestasjon 180 Grad

Varighet

Studiepoeng

Bachelor

3 år

180

Er du interessert i mennesker, fysisk aktivitet, folkehelse og prestasjon i idrett? På bachelorprogrammet tilegner du deg nødvendig forståelse og kunnskap om sammenhenger mellom ernæring, trening, helse og prestasjon slik at du kan bli den beste rådgiveren, veilederen, treneren og motivatoren, enten det er arbeid med barn, unge, voksne, eldre, toppidrettsutøvere, eller befolkningen generelt. Innhold Utdanningen bygger på naturvitenskapelige fag og gir deg teoretisk og praktisk kunnskap til å planlegge og lede trening med ulike grupper. Du utvikler kunnskap til å forstå hvordan fysisk aktivitet, inaktivitet og systematisk trening kan påvirke vår helse og fysiske yteevne. Flere av emnene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). De resterende emnene er programspesifikke. På andre studieår velger du èn av to studieretninger; fysisk aktivitet og helse eller trening og prestasjon. Praksis På studieretningen fysisk aktivitet og helse gjennomføres det tilsammen seks ukers praksis hos en av våre eksterne samarbeidspartnere. Organisering og arbeidsformer Programmet vektlegger forelesninger,

16

laboratoriearbeid, problembasert læring, egenstudier og gruppearbeid med og uten veiledning. Du tilegner deg nødvendig kunnskap til å utarbeide undervisningsopplegg. Du lærer også å lede aktivitet tilpasset forskjellige behov hos grupper og enkeltindivider. Muligheter i arbeidslivet Utdanningen kvalifiserer til arbeid som rådgiver, instruktør eller trener i treningssentre, idrettsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner (Turistforeningen og Skiforeningen), idrettsbarnehager, offentlige etater (Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og fylkeskommuner) og i private bedrifter med tilhørende virksomhet. Studieretningen fysisk aktivitet og helse kvalifiserer blant annet til jobber i frisklivssentraler, rehabiliterings- og helseinstitusjoner og ved arbeidsfysiologiske testlaboratorier.

Studieretningen trening og prestasjon kvalifiserer blant annet til jobber som fysisk trener i ulike idretter (ballspill og individuelle idretter), barne- og ungdomstrener og arbeid ved arbeidsfysiologiske testlaboratorier. Videre studier Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisin eller fysisk prestasjonsevne.


­

Øk din kunnskap om: • humanfysiologi, anatomi og bevegelseslære • arbeidsfysiologi • forebyggende- og helsefremmende fysisk aktivitet • fysisk trening i ulike idretter • Instruktørrollen • ernæring, helse og prestasjon • helsepsykologi

Magnus Breines Student 26 år Fra Tjøtta, Nordland Jeg søkte NIH fordi jeg hadde venner som studerte her og de snakket veldig varmt om miljøet på høgskolen.

Målet med utdannelsen min er å søke doktorgradsstipendiat her på NIH etter fullført mastergrad.

Jeg opplever det faglige og sosiale miljøet som helt topp! Foreleserne har den faglige tyngden som kreves, og vel så det. Det er også et veldig bra faglig miljø blant studentene. Det sosiale miljøet på høgskolen er kjempebra, mye på grunn studentforeningene som arrangerer ulike events og turer. Det bidrar til at det blir lett å bli kjent med studenter fra andre klasser.

17


Øk din kunnskap om: • læringsteori og pedagogiske problemstillinger • didaktikk og ledelse • pedagogisk- entreprenørskap • kultur og samfunn • natur- og kulturmiljø • naturopplevelse • friluftslivsaktiviteter

Giovanna M. B. de Moraes Student 20 år Fra Brasil/Oslo Grunnen til at jeg søkte meg til NIH var for å kunne studere friluftsliv. Jeg hadde hørt om høgskolen fra tidligere studenter. De fortalte at det var flinke og kompetente lærer som gjorde studiehverdagen god. Det faglige og sosiale miljøet på høgskolen er veldig bra. Foreleserne har høy faglig kompetanse, og det er kvalitet på undervisningen. Det er også en veldig sosial høgskole hvor man får mulighet til å bli bedre kjent med medstudenter i og utenfor klassen. Det kan man blant annet takke alle de sosiale arrangementene for. Student-

18

foreningene tilrettelegger for et godt og inkluderende studentmiljø på tvers av klassene. I tillegg er studentene generelt veldig åpen og det er lett å bli kjent med hverandre. Jeg har alltid vært interessert i friluftsliv. Ettersom pedagogikk er en sentral del av studiet ønsker jeg å mikse friluftsliv med lærerutdanning, og kanskje jobbe i en barnehage eller på en barneskole.


Bachelor i friluftsliv 180 Grad

Varighet

Studiepoeng

Bachelor

3 år

180

I bachelorprogrammet kan du kombinere din interesse for friluftsliv med friluftsliv som fag, og som kilde til helse og livskvalitet for alle aldersgrupper uavhengig av ambisjonsnivå. Med fagkompetanse innen friluftsliv bidrar du til å skape natur- og mestringsglede hos andre mennesker. Innhold Programmet gir studenter teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter, holdninger og erfaringer som grunnlag for å jobbe med mennesker i natur. Første studieår er felles med bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag, og har fokus på grunnleggende emner med relevans for både idrett og friluftsliv. Andre og tredje studieår legger primært vekt på friluftslivsfaglige tema. Emnene pedagogikk, ledelse og entreprenørskap står sentralt i studiet. I løpet av studiet kan du fordype deg i ulike fagretninger; • naturbasert reiseliv og naturguiding • friluftsliv barn, unge, skole • friluftsliv og helse Praksis I løpet av de tre årene vil studentene få erfaring fra ulike praksissituasjoner. I siste

semester gis studentene anledning til en lengre praksisperiode/internship i en bedrift, institusjon eller organisasjon. Organisering og arbeidsformer Mye av undervisningen er lagt til turer og opphold utendørs, over flere dager og med døgnkontinuerlig virksomhet. Det vil videre være undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning, individuelle studieoppgaver, gruppeoppgaver og øvingspraksis. Muligheter i arbeidslivet Friluftslivsfaglig kunnskap og kompetanse har økende relevans innenfor stadig flere sektorer i samfunnet. Utdanningen kvalifiserer til følgende arbeid; • friluftslivslærer/aktivitetsleder/ assistent/veileder ved barnehager eller

skoler. • naturguide/turleder/veileder innenfor turisme- og reiselivsbransjen • kursleder/aktivitetsleder/veileder i event bransjen og innenfor kursvirksomhet • aktivitetsleder/turleder/assistent/ veileder innen helsesektoren • friluftslivslærer/aktivitetsleder/veileder/ saksbehandler/konsulent innen offentlig forvaltning og i frivillige organisasjoner. Videre studier Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk.

19


Bachelor i Sport Management/ idrett & samfunn 180 Grad

Varighet

Studiepoeng

Bachelor

3 år

180

Bachelorprogrammet er en samfunnsfaglig utdannelse innen idrett. Den passer for deg som er interessert i idrett administrativt og/eller samfunnsvitenskapelig, enten det gjelder arbeid knyttet til organisasjon og ledelse, idrettsarrangement og sponsing, eller idrett i et samfunnsperspektiv med vekt på blant annet idrett og media, barn og unges idrettsdeltakelse eller inkludering av minoriteter.

Innhold I programmet tilegner studentene seg kunnskap som gir forutsetning for ledelse og arbeid i idrettsorganisasjoner og i frivillig, offentlig eller kommersiell sektor. Første året gir bred innføring i idrettsfaget, med praktisk og teoretisk kunnskap om ulike idretter og idrettens samfunnsmessige betydning. Flere av emnene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). De resterende emnene er programspesifikke. Fra andre studieår velger du èn av to studieretninger; Sport Management eller idrett og samfunn. På studieretningen Sport Management lærer du blant annet å lede og arbeide i idrettsorganisasjoner, frivillig, offentlig eller kommersiell sektor. Du lærer også økonomi, juss, 20

forvaltning/saksbehandling og markedsføring anvendt på idrett.

seminarer, samt selvstendig arbeid individuelt og i grupper.

På studieretningen idrett og samfunn lærer du blant annet om ulike samfunnsfaglige og humanistiske perspektiver med relevans for å forstå idrett som kulturfenomen samt idrettens rolle og betydning for samfunnet

Muligheter i arbeidslivet Programmet utdanner til leder-, og rådgivingsstillinger innenfor idretten, både i offentlig og privat sektor. Det er relevant for ulike deler av offentlig forvaltning, og media/kommunikasjonsbransjer. I tillegg er programmet relevant for yrker i kultursektoren og frivillig sektor. Videre gir det gode forutsetninger for strategisk planlegging og ledelse.

Praksis I løpet av andre studieår, på studieretningen Sport Management, gjennomfører studentene en praksisperiode på seks uker. Denne gjennomføres i en privat eller offentlig organisasjon som jobber med idrett. Organisering og arbeidsformer Programmet har en blanding av lærerstyrt undervisning og selvstudium. Det legges opp til aktiv deltagelse i

Videre studier Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning kultur og samfunn.


­

Øk din kunnskap om: • organisasjon og ledelse • frivillighet • offentlig forvaltning • politikk • idrettsjuss • markedsføring • norsk idrett i et internasjonalt perspektiv • økonomi

Stian Skjerahaug Student 25 år Fra Sola, Stavanger Jeg søkte NIH av én grunn - min lidenskapen for idrett. og mitt ønske om å jobbe innenfor idretten. NIH tilbyr den fremste idrettsutdannelsen i landet, det var derfor ingen tvil om hvor jeg skulle søke. Før jeg startet på NIH, hadde jeg allerede bestemt meg for å ta en spesialisering i Sport Management. Målet mitt er nå utvidet til å gjelde videre studier på masternivå. Jeg trives veldig godt som student på

NIH. Fagene som tilbys på studieprogrammet er relevante, innholdsrike og spennende. I tillegg er studiet sterkt knyttet opp mot arbeidslivet gjennom praksisperioder. Studentmiljøet er overlegent. Det er alltid noen jeg kan slå av en prat med enten over en kaffe eller mellom forelesninger. Det er i tillegg veldig lite som overgår en skikkelig NIH fest. Målet med utdannelsen er å jobbe innenfor Norges idrettsforbund eller Olympiatoppen, gjerne med toppidrett.

21


Øk din kunnskap om: • din fordypningsidrett • treningslære • coaching/ledelse • idrettspsykologi

Lotte Aune Student 21 år Fra Stavanger Jeg søkte NIH fordi idrettspsykologi virket utrolig spennende og lærerikt. I tillegg hadde jeg hørt mye positivt om det faglige og sosiale miljøet på høgskolen. Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker. Ved å ta denne bacheloren har jeg fått god innsikt i hvor viktig det mentale aspektet er for idrettsutøvelsen. Å være student på NIH er veldig fint. Vi har dyktige forelesere som er eksperter på sine felt, og som tar seg tid til diskusjoner og spørsmål enten det er under, etter eller utenom forelesningene. Det sosiale samholdet NIH er fantastisk, og jeg føler

22

meg heldig som er en del av det. Vi spiser sammen i kantinen, samarbeider om fag eller trener sammen. På fritiden har vi studentforeninger med engasjerte medstudenter som organiserer ulike aktiviteter. Målet med utdannelsen er å tilegne meg oppdatert kunnskap om den rolle det mentale aspektet har for idrettsutøvelsen, relasjoner og motivasjon. Jeg er usikker på hva jeg skal bli, men kunnskapen jeg tar med meg fra NIH motiverer meg til å jobbe for at idretten skal være tilgjengelig for alle, uansett forutsetninger.


Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi 180 Grad

Varighet

Studiepoeng

Bachelor

3 år

180

Forståelse av både fysiske og mentale elementer er viktig i arbeid med mennesker, enten det gjelder som trener i et idrettslag eller på landslaget, eller som idrettspsykologisk veileder og koordinator i et særforbund. Utdanningen passer for deg som ønsker å arbeide med planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av trening eller idrettspsykologisk veiledning for utøvere på ulike ferdighets- og aldersnivå. Innhold Programmet gir deg kunnskap om individuelle og grupperelaterte forutsetninger for prestasjonsutvikling, og hvordan treningsmetoder og veiledning brukes til systematisk påvirkning for å bedre miljø, utvikling og prestasjoner. Flere av emnene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng ). De resterende fagene er programspesifikke. Praksis I samarbeid med Norges Idrettsforbund og/eller et særforbund eller klubb gjennomfører du trener/veileder-praksis i en fordypningsidrett i løpet av studietiden. Hvilke fordypningsidretter som tilbys, kan variere fra år til år. Praksis vil være en del av både andre og tredje året.

Organisering og arbeidsformer Undervisningen gjennomføres i form av forberedelse til og deltakelse i forelesninger, seminarer, kollokvier og gruppearbeid, samt selvstendige studier i tillegg til problembaserte prosjekt koblet til idretten eller annen relevant praksis. Det vil videre gjennomføres seminarer og kollokvier med dybdediskusjoner mellom forelesere og studenter. Studentene vil også arbeide med ulike oppgaver og prosjekter på egen hånd og i student grupper. Muligheter i arbeidslivet Programmet utdanner til relevante trener-, leder og veiledningsstillinger innenfor idretten, både i offentlig og privat sektor. Utdanningen tilfredsstiller videre særforbundenes krav til trenere på høyere nivå. Utdanningen kvalifiserer til følgende arbeid;

• trener på alle alders- og prestasjonsnivå, også landslag, koordinator, trener og sportssjef ved skoler, også toppidrettsskoler, idrettsklubber og lag. • koordinator og veileder i Norges Idrettsforbund og særforbund • aktivitetsansvarlig og trener/ veileder i offentlig sektor • idrettspsykologisk veiledningsvirksomhet Videre studier Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og idrettspsykologi.

23


Masterprogram 120 Grad

Varighet

Studiepoeng

Master

2 år

120

Har du et ønske om fordypning innenfor et fagfelt, eller kanskje du har en forskerspire i magen? Da er våre masterprogram noe for deg! NIH tilbyr master i idrettssvitenskap, idrettsfysioterapi samt internasjonalt masterprogram. Mastergraden kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsfaglige problemer og oppgaver. På NIH kan du ta mastergrad som bygger på den bachelorutdannelsen du har tatt, og den studieretningen du har valgt. Første studieår gir deg idrettsvitenskapelig og metodisk innsikt. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som gjennomføres på andre studieår, under veiledning av fagpersoner ved NIH. Masterprogrammet gir deg tittelen master i idrettsvitenskap. Innhold Gjennom programmet får du inngående kunnskap om idrettsfaget og spesialisert innsikt i et avgrenset område. Utdanningen gir deg kunnskap om idrettsvitenskaplige teorier og metoder, og innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger knyttet til idrettsforsking. Du får også erfaring med å arbeide selvstendig og analytisk med utviklings- og forskningsproblemer, og evne til å vurdere andres forskning. Innholdet i bacheloren din avgjør hvilke idrettsfaglige områder du kan fordype deg i (se side 10). På NIH kan du ta master innen disse studieretningene;

24

• kroppsøving og pedagogikk • idrettsmedisinske fag • fysisk prestasjonsevne • kultur og samfunn • coaching og psykologi Organisering og arbeidsformer Masterstudiet krever at du deltar aktivt i forelesinger og andre arbeidsformer som gruppearbeid og presentasjoner. Master i idrettsfysioterapi Oppstart høsten 2019. European Master in Physical Activity and Health European Master in Physical Activity and Health gir deg kunnskap om fysisk aktivitet i helsefremmende arbeid med basis i et flerfaglig perspektiv. Studiet er todelt med første år i Roma ved University of Rome, Foro Italico og andre år ved NIH. Muligheter i arbeidslivet Masterprogrammet gir idrettsvitenskapelig kompetanse med spesialisering, som gjør at du stiller sterkere på arbeids-

markedet. Din studieretning på bachelor og masternivå, er med på å avgjøre hvilke typer jobber du er kvalifisert for. Tidligere studenter arbeider for eksempel i idrettsorganisasjoner, offentlig sektor med helsefremmende og forebyggende tiltak og i skoleverket. Enkelte jobber også i privat sektor med sponsing, events og prosjektledelse. Videre studier Mastergraden kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsstudier. For informasjon om NIHs doktorgradsprogram, se www.nih.no/phd.


­

Øk din kunnskap innen en av disse retningene: • coaching og psykologi • fysisk prestasjonsevne • idrettsmedisin • kroppsøving og pedagogikk • kultur og samfunn

Kaja Haugen Student 25 år Fra Bergen Jeg søkte NIH fordi jeg hadde hørt mye bra om høgskolen. Jeg er veldig glad i trening og idrett, og opptatt av det positive som idrett og fysisk aktivitet tilfører samfunnet. Å være student på NIH er veldig bra, spesielt sosialt. Det er lett å bli kjent med nye folk, enten på treninger med studentidrettslaget eller på quiz og fester arrangert av Høydehuset/Sosiale NIH. På masterbrakka har vi vaffelfredag annenhver uke. Her samles masterstudenter fra de ulike fagseksjonene. Som masterstudent får man i tillegg mange muligheter til å delta på seminarer, kurs

eller andre arrangementer. Selv har jeg deltatt på én måneds seminar hos den Internasjonale Olympiske Akademi i Hellas. Når jeg er ferdig utdannet har jeg lyst til å jobbe administrativt med tilrettelegging av idrett og fysisk aktivitet. Målet med utdannelsen er derfor å skaffe meg nødvendig kunnskap. I den anledning gir NIH meg grunnlaget og nettverket jeg trenger.

25


Årsstudium 60 Varighet

Studiepoeng

1 år

60

Årsstudiet idrett og samfunn gir en grunnleggende innføring i forskjellige aspekter ved idrett og fysisk aktivitet. Studiet har generell studiekompetanse som opptakskrav, og du kan kombinere det med andre utdanninger. Årsstudiet kan inngå som del av en bachelorgrad, og innfrir fordypningskravene for opptak til enkelte retninger på master i idrettsvitenskap. Idrett og samfunn Er nordmenn født med ski på beina? Årsstudiet i idrett og samfunn bruker filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver for å vurdere idretten som kulturfenomen og hvilken verdi idretten har i samfunnet. Emner i studiet er: • Historiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver på idrett • Idrett og media • Norsk idrett i et organisatorisk perspektiv • Helse, kultur og samfunn Du får innsikt i idrettens betydning for individ og samfunn, og du lærer blant annet om framveksten av den moderne idretten, forholdet mellom idrett og miljø og om idrett, etikk og filosofi. Under-

26

visningen er en kombinasjon av lærerstyrt undervisning, ulike former for gruppearbeid, fremføringer og individuelt studium. Årsenhet i idrett og samfunn kvalifiserer for opptak til andre året på bachelor i Sport Management/idrett og samfunn. Søkere blir vurdert i en egen kvote. I kombinasjon med andre studier vil årsenheten gi en plattform for å arbeide med idrett innenfor journalistikk, idrettspolitikk, i offentlig forvaltning m.m.


Påbygningsstudier 60 Varighet

Studiepoeng

1 år

60

Studiene fysisk aktivitet og funksjonshemming og Idrett, kultur og utviklingssamarbeid kan inngå i en generell bachelorgrad i idrettsvitenskap. Praktisk-pedagogisk utdanning er et påbygningsstudie som gir lærerkompetanse. Påbygningsstudiene innfrir fordypningskravene for opptak til enkelte retninger på master i idrettsvitenskap. Fysisk aktivitet og funksjonshemming Påbygningsstudiet i fysisk aktivitet og funksjonshemming gir deg kunnskap om tilpasset fysisk aktivitet for mennesker med ulike funksjonshemminger innenfor rehabilitering, psykisk helsevern, skole og idrett. Studiet er praksisnært, hvor totalt 11 uker tilbringes i praksis innenfor nevnte områder. 6 uker av høstsemesteret er lagt til Beitostølen helsesportsenter for undervisning og praksis. Idrett, kultur og utviklingssamarbeid Påbygningsstudiet i idrett, kultur og utviklingssamarbeid gir deg innsikt i forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid, andre kulturer og idrett som kulturfenomen. Studiet inneholder et praksisopphold. Praksisoppholdet gjennomfører du som

frivillig for en av NIHs samarbeidspartnere for bistandsarbeid. Praktisk-pedagogisk utdanning Påbygningsstudiet gir deg inngående kunnskap om kroppsøvingsfaget og idrettsfagenes plass i den norske skolen. Du vil videre tilegne deg bred kunnskap om undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer. Etter endt utdanning kan du utøve en profesjonsetisk holdning, anvende faglitteratur, bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer nyskaping i faget. I studiet inngår emner i pedagogikk og fagdidaktikk, samt 60 dager praksis i grunnskole og videregående skole. Fullført PPU gir undervisningskompetanse i kroppsøving og relevante valgfag for grunnskolen, og i kroppsøving og idrettsfag for videregående skole.

27


Reis på utveksling! Et utvekslingsopphold gir deg nye perspektiver og erfaringer som er viktig i fremtidens arbeidsmarked. Du møter de beste fagmiljøene innenfor idrett, lærer språk, og får venner fra hele verden. Verden venter – ta sjansen Som student ved Norges idrettshøgskole har du mulighet til å dra på utveksling til en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Utvekslingsoppholdet er en integrert del av utdannelsen. Du kan med andre ord reise på utveksling uten å tape tid i studiene dine. Et utvekslingsopphold gir deg nye perspektiver og erfaringer som er viktig i fremtidens arbeidsmarked. Du møter de beste fagmiljøene innenfor idrett, lærer språk, og får venner fra hele verden. Du får i tillegg økt utbytte av utdanningen, både faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Ved å oppleve ulike tilnærminger til fagstoffet vil du få en annen forståelse av faget ditt. Studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som økt toleranse, nysgjerrighet og evne til problemløsning. Dette gjør utvekslingsstudenter til attraktive arbeidstakere. Et utenlandsopphold gir deg også

28

muligheter til å knytte vennskap og nettverk på tvers av landegrenser. Mange får venner for livet. Et semester går fort og du har en enestående sjanse til å bo en periode i utlandet. Grip muligheten! Hvor kan du reise? Som utvekslingsstudent er mulighetene mange! Enten du søker varmere strøk og surfing, snø og slalåm, friluftsliv i fjell og fin natur eller en europeisk storby. NIH har samarbeidsavtaler med over 30 institusjoner i store deler av verden: Canada, USA, Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland, Australia og Spania. Internasjonalt kontor hjelper deg med å finne den partnerinstitusjonen som er mest relevant for ditt studieprogram. Økonomisk støtte Utenlandsoppholdet er godkjent som en del av studiet ditt. Du beholder derfor lån og stipend fra Lånekassen. I tillegg får du

reisestøtte. Skal du på utveksling innen Europa og Norden er det meget gode stipendordninger gjennom utvekslingsprogrammene Erasmus+ og Nordplus. Søknadsfrist Søknadsfristen for utveksling er 15. februar og 15. september. Vi hjelper deg Vi hjelper deg både i planleggingsprosessen og selve søknadsprosessen. Ta en tur innom vårt internasjonale kontor eller bestill veiledningstime: utveksling@nih.no Les mer om dine muligheter her: www.nih.no/student/utveksling/


Jenny Aambø, student ved Montana State University, USA Jeg dro på utveksling fordi det var en flott mulighet til å kombinere utdanning og reising, utvikle språkkunnskaper og møte nye mennesker fra hele verden. Jeg valgte Montana fordi jeg er veldig glad i friluftsliv. Det er kort reisevei til den kjente nasjonalparken Yellowstone og skianlegg som Big Sky og Bridger Bowl. Jeg sitter igjen med ny faglig kunnskap, og mange nye erfaringer rent personlig. Jeg vil absolutt anbefale utveksling! Det gir mulighet for unike opplevelser, økt faglig kompetanse samt et nytt og internasjonalt nettverk. Johanna Sveen Belbo, student ved University of Ottawa, Canada

Bojan Blumenstein, student ved Deutsche Sporthochschule, Köln

Jeg valgte å dra på utveksling fordi jeg ønsket å oppleve en ny kultur, møte mennesker fra hele verden, utvikle språkkunnskapene mine og studere emner jeg ikke fikk tilbud om ved NIH. Jeg valgte Ottawa fordi jeg har hørt mye positivt om byen, spesielt faglig. I tillegg var jeg interessert i å reise utenfor Europa og til et engelsktalende land. Det faglige utbyttet fra oppholdet er stort. Professorene er veldig dyktige, hyggelige og hjelpsomme. I tillegg var fagene jeg tok veldig interessante. Jeg vil anbefale alle å benytte seg av muligheten til å reise på utveksling!

Jeg dro på utveksling for å få et nytt syn på idrett og for å bli kjent med nye mennesker. Grunnen til at jeg valgte idrettshøgskolen i Köln (Spoho) er fordi det er en ren idrettshøgskole. Spoho har mer enn 6000 studenter og har et gigantisk tilbud på forelesninger, seminarer og aktivitetsfag. I Tyskland er prestisje å studere ved Spoho. Tyskland har nemlig en annen idrettsfilosofi enn Norge. Jeg anbefaler på det sterkeste å dra på utveksling. Det er en uforglemmelig opplevelse. Du kommer aldri til å angre!

Daniel Hopen, student ved University of Queensland, Australia Jeg valgte å dra på utveksling for å få muligheten til å møte nye mennesker fra hele verden, i et nytt land med en annerledes kultur. Queensland er et godt utgangspunkt for surfing, regnskog, tropiske øyer og kritthvite strender. Jeg sitter igjen med uerstattelige minner og mange nye venner fra hele verden. Faglig sett har det vært interessant å erfare hvordan kommersialisering og Sport Business generelt preger markedet i mye større grad enn i Norge. Jeg vil anbefale alle å dra på utveksling! Kom dere ut og se verden!


Opptak Norges idrettshøgskole har ett opptak i året til alle våre heltidsstudier. Fristen for å søke om opptak er 15. april for studiestart høsten samme år. Opptak til bachelorstudiene og årsstudiet ved NIH gjøres via Samordna opptak. Mer informasjon om opptaksprosedyre, frister og krav om dokumentasjon finner du på www.samordnaopptak.no. Dette er opptakskravene til våre forskjellige studier: Bachelor – faglærer i kroppsøving og idrettsfag • generell studiekompetanse • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget matematikk (224 timer), eller bestått matematikk på høyere nivå • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget norsk (393 timer) og • minst 35 skolepoeng Øvrige bachelorstudier og årsstudier • generell studiekompetanse eller • realkompetanse

30

Opptak til andre studieår bachelor • første år idrettvitenskap eller • idrett årsstudium Søkere til andre studieår på faglærerutdanningen må i tillegg møte opptakskravene til bachelor – faglærer i kroppsøving og idrettsfag beskrevet tidligere. Årsstudium i drett og samfunn fra NIH kvalifiserer for direkte opptak til andre år bachelor idrettsvitenskap, studieretning Sport Management. Søkere vil bli vurdert i egen kvote. Master i idrettsvitenskap For opptak til masterstudier må søkere både ha en bachelorgrad og minimum 120 studiepoeng fra idrettsfag. Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng). Søkere må også innfri fordypningskravet til den enkelte masterretning.

Påbygningsstudier De forskjellige påbygningsstudiene har forskjellige opptakskrav. Se www.nih.no/studier/praktiskinfo for mer informasjon. Doktorgradsprogrammet For doktorgradsstudier gjelder egne opptaksregler. Se www.nih.no/phd Kontaktinformasjon Opptak til heltidsstudier E-post: opptak@nih.no Telefon: 23 26 20 30 Opptak til deltidsstudier Se www.nih.no/deltidsstudier for kontaktinformasjon til de forskjellige studiene.


Norges idrettshøgskole er ny! Nærmere en milliard kroner er brukt for å oppgradere høgskolens anlegg. Vår ambisjon er å bli Europas flotteste campus for idrettsutdanning!

I 1968 åpnet Norges idrettshøgskole dørene for de aller første studentene. I år fyller vi 50 år. I løpet av disse årene har tusenvis av studenter, forelesere og andre nytt godt av vårt mangfoldige anlegg. Det har satt sine spor – og nå er en sårt tiltrengt rehabilitering avsluttet og klar for å tas i bruk av våre studenter. De nødvendige midlene er bevilget til opprustning av blant annet svømmehall, idrettssaler, garderober og kantine. Vi gleder oss til å se deg!

31


Våg å satse på lidenskapen din!

Norges idrettshøgskole Sognsveien 220, Oslo Telefon: +47 23 26 20 00

Opptak til heltidsstudier E-post: opptak@nih.no Telefon: 23 26 20 30

www.nih.no

NIH Studiekatalog 2018/2019  
NIH Studiekatalog 2018/2019  

Alt du trenger å vite om studietilbud, studentliv og karrieremuligheter ved NIH.