Page 1

Firmapresentasjon august 2013 CEO Anders Edbo anders@norgeseiendom.no +47 905 55 995


”Ard skal være den beste eieren for våre virksomheter. Gjennom et aktivt eierskap skal vi skape verdier og bidra i virksomhetenes forbedringsarbeid.” Børre Nordheim-Larsen

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


215

•Ard Group teller i dag over 1900 medarbeidere i over 12 land. •Samlet omsetning blir ca. NOK 2,7 milliarder i 2012

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


Nøkkeltall

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


NE Group AS

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


Selskapsstruktur

Ard Group AS

NorgesEiendom AS

NE Forvaltning AS

NE Prosjekt AS

NE Bolig AS

NE Drammen AS

NE Mølnholtet 8 AS

NE H&K AS

NE Industri AS

NE Sørumsand AS

NE Lier AS

NE Havnegaten 1 AS

NE Arctos AS

NE Holmestrand AS

NE Havnegaten 2 AS

NE Eitrheim I AS

NE Utvikling AS

Gjetergt, Drammen Nordahl Brunsgt, Drammen Fossveien, Lier

Gamle Riksvei, Krokstadelva NE Havnegaten 4 AS NE Favusgården KS

Gamle Riksvei 237 AS

Treschowsgt, Larvik Eikelund, Larvik Alfr. Andersen, Larvik

NE Byterminal AS Torstrand, Larvik Eitrheim, Odda Sørumsand Kanebogen, Harstad Favusgården, Harstad Foruten NE Byterminal AS som er 50,4 % eid, er resterende 100% .

www.ardgroup.no

Havnegt 2-4, Harstad

www.norgeseiendom.no


Selskapsstruktur

ARD Group AS NLI Utvikling AS 100%

NE Group AS (NLI Eiendom AS)

Gamle Riksvei 237 AS 100%

NE Forvaltning AS 100% 997 766 987 Gjetergata 18-20 AS 100% 995 494 051

NE Utvikling AS 100% 996 968 472

NorgesEiendom AS 100% 996 340 252

NE Prosjekt AS 100% 994 744 259 Treschows Gate 3 A AS 50% 981 973 410

Ambra Bygg AS 100% 983 718 914

Alfr. Andersen Eiendom AS 50,24% 996 340 252

Eikelund Eiendom AS 100%

Ambra Eiendom AS 49,76%/100%/16,88%

995 317 877 NE Drammen AS 100% 996 968 413

NE Bolig AS 82,94% 996 968 448

NE Holmestrand AS 100% 996 968 405

NE Industri AS 100% 996 968 421

NE Arctos AS 100% 996 968 251

NE Eitrheim 1 AS 100% 996 968 154

NE Eitrheim 2 AS 100% 996 968 081

Torstrand Eiendom AS 100%

NE Industri AS 100% 996 968 421

NE H&K AS 83,09%/16,91% 991 766 901

NE Lier AS 100% 996 968 316

NE H&K AS 83,09%/16,91% 991 766 901

NE Sørumsand AS 100% 996 968 219

NE Mølnholtet 8 AS 100% 996 968 073

NE Havnegaten 1 AS 100% 996 968 359

NE Havnegaten 2 AS 100% 996 968 057

NE Havnegaten 4 AS 100% 996 968 030

NorgesEiendom 2 AS 100 % 996 968 480

NE Byterminal AS 50,48% 968 615 122

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


Organisasjon Administrerende Direktør Anders Edbo

NE PROSJEKT AS Prosjekt- og utviklingsdirektør Lars Sverre Gjølme

Prosjektleder Runar Bekkhus Innleid Prosjektleder William Kornmo

NE FORVALTNING AS NE FORVALTNING AS CFO CFO Ivar Jørgensen Lene Bauer Eiendomsforvalter Aage Valderhaug

Utleiekonsulent Rolf Levin Jensen Regnskap/adm Regnskap/adm Mette Dramdal Mette Dramdal

Regnskapsfører Regnskapsfører Elise Pettersen Elise Pettersen www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


NorgesEiendom AS NorgesEiendom forvalter og utvikler egne og andres eiendommer gjennom våre 2 heleide selskap

NE Forvaltning AS - Næringseiendom - Industrieiendom - Bolig - Salg/Utleie - Økonomisk forvaltning

NE Prosjekt AS - Eikelund - Alfr. Andersen - Torstrand - Sørumsand Bolig - Sørumsand Næring - Kanebogen - Mølnholtet - Havnegaten 1 - 2 - 4 - Lier Bolig - Treschowsgate Bolig - Gamle Riksvei - Rehab- og konseptutvikling

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


• • •

• •

Teknisk: Driftsavtaler, bygningsmessig vedlikehold, HMS, felleskostnader, forsikring og strømavtaler. Økonomisk: Utfakturering, bilagsregistrering, regnskapsføring, purringer og rapporter. Utleie: Utarbeide tilbud, utarbeide leie og driftsavtaler . Markedsføre ledige lokaler

Fenistra: Vårt forvaltningssystem. Kjernen i forvaltningen. Alle data om bygg, leietakere, kontrakter m.m. blir lagt inn her. Leievarsling kjøres fra Fenistra. NAV/Navision: Bruker til føring av vårt regnskap. Cognos: Brukes til rapportering i konsernet.

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


Prosjekt- og utviklingsområdet i NorgesEiendom har som mål å være en ledende, pålitelig og fremtidsrettet aktør innen analyse, prosjektering og gjennomføring av eiendomsprosjekter. Vårt hovedfokus er initiativer relatert til bolig, næring, handel og industri. Vi har bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av både store og små prosjekter. Vi identifiserer og realiserer merverdi i våre eiendomsprosjekter ved å:  Kombinere klassisk eiendomsutvikling med innovativ og kremmerbasert forretningsutvikling  Synliggjøre eiendommens potensielle merverdi (”muligheter”)  Tilføre eiendommen kostnadseffektiv merverdi (”riktige investeringer”)  Etablere en klar strategi og plan for vedtatt utvikling (”prosjektledelse”)  Levere effektiv gjennomføring av ev. reguleringsprosesser (”nye/økte muligheter”)  Levere attraktive avkastningsmodeller (”gevinstsikring”)

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


Sør-Norge

www.ardgroup.no

Harstad

www.norgeseiendom.no


NE Havnegaten 1 AS Harstad NE Havnegaten 2 AS Harstad NE Havnegaten 4 AS Harstad NE Byterminalen AS Harstad

TOTALT BTA 35.744 m2

Leieinntekter: 20,2 MNOK

NE Mølnholtet AS Harstad NE Favusgürden KS Harstad

Utleiegrad: 94,9 %

Alfr. Andersen Eiendom AS Larvik

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


NÆRINGSEIENDOM

Org.nr.: 962 318 959 Eiendom: Havnegata 1, 9404 Harstad – Gnr 61 Bnr 324 Arealer: • BTA – 5.516 m2 • Tomt – 1.363 m2

Leieinntekter: • 2013 -

4.1 MNOK

Utleiegrad: • 2013 -

97,3 %

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


NÆRINGSEIENDOM

Org.nr.: 962 318 592 Eiendom: Havnegata 2, 9404 Harstad – Gnr 61 Bnr 326 Arealer: • BTA - 2.612 m2 (Garasjedel, hybeldel, kontor og Lagerdel) •

Tomt - 1.419 m2

Leieinntekter: • 2013 -

1.5 MNOK

Utleiegrad: • 2013 -

96 %

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


NÆRINGSEIENDOM

Org.nr.: 974 430 096 Eiendom: Havnegata 4, 9404 Harstad – Gnr 61 Bnr 333 Arealer: • BTA – 3.264 m2 • Tomt – 1.130 m2

Leieinntekter: • 2013 -

2.7 MNOK

Utleiegrad: • 2013 -

88 %

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


NÆRINGSEIENDOM

Org.nr.: 968 615 122 Eiendom: Torvet 8, 9405 Harstad – Gnr 57 Bnr 1025 Arealer: • BTA – 729 m2 • Tomt – 445 m2

Leieinntekter: • 2013 -

1.1 MNOK

Utleiegrad: • 2013 -

100 %

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


NÆRINGSEIENDOM

Org.nr.: 989 091 611 Eiendom: Mølnholtet 8, 9414 Harstad – Gnr 51 Bnr 653 Arealer: • BTA – 3.850 m2 • Tomt – 10.364 m2

Leieinntekter: • 2013 -

3.1 MNOK

Utleiegrad: • 2013 -

100 %

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


NÆRINGSEIENDOM

Org.nr.: 940 523 532 Eiendom: Nesseveien 2B, 9411 Harstad – Gnr 52 Bnr 176 Arealer: • BTA – 5.513 m2 • Tomt – 6.023 m2

Leieinntekter: • 2013 -

3.0 MNOK

Utleiegrad: • 2013 -

97,4 %

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


NÆRING OG HANDELSPARK

Org.nr.: 990 679 231 Eiendom: Ryesgt 28, 3250 Larvik - Gnr 3001 Bnr 73 Arealer: • BTA – 14.260 m2 • Tomt – 55.500 m2

Leieinntekter: • 2013 -

4,7 MNOK

Utleiegrad: • 2013 -

86 %

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


NE Eitrheim 1 AS Odda

TOTALT BTA 51.252 m2

NE Sørumsand AS Sørumsand NE Arctos AS Sandefjord

Leieinntekter : 35,3 MNOK

Torstrand Eiendom AS Larvik Gamle Riksvei 237 AS Sandefjord

www.ardgroup.no

Utleiegrad : 100 %

www.norgeseiendom.no


INDUSTRIEIENDOM

Org.nr.: 990 554 234 Eiendom: Eitrheim, 5750 Odda – Gnr 64 Bnr 146 Arealer: • BTA – 7.750 m2 • Tomt – 18.170 m2 Leieinntekter: • 2013 -

4.5 MNOK

Utleiegrad: • 2013 -

100 %

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


INDUSTRIEIENDOM

Org.nr.: 988 656 623 Eiendom: Industrivegen 22, 1920 Sørumsand – Gnr 41 Bnr 6 og 10 Arealer: • BTA – 17.803 m2 • Tomt – 48.000 m2 Leieinntekter: • 2013 -

16.8 MNOK

Utleiegrad: • 2013 -

97,5 %

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


INDUSTRIEIENDOM

Org.nr.: 938 987 556 Eiendom: Gneisveien 12, 3221 Sandefjord – Gnr 152 Bnr 35,82,87 Arealer: • BTA – 6.823 m2 • Tomt – 12.950 m2 Leieinntekter: • 2013 -

5.9 MNOK

Utleiegrad: • 2013 -

100 %

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


INDUSTRIEIENDOM

Org.nr.: 981 418 816 Eiendom: Ryesgt 28, 3255 Larvik, – Gnr 3001 Bnr 5 Arealer: • BTA – 16.500 m2 • Tomt – 45.000 m2 Leieinntekter: • 2013 -

5.7 MNOK

Utleiegrad: • 2013 -

100 %

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


INDUSTRIEIENDOM

Org.nr.: 941 459 153 Eiendom: Gamle Riksvei 237, 3055 Krokstadelva, – Gnr 42 Bnr 108 Arealer: • BTA – 3.760 m2 • Tomt – 11.230 m2 Leieinntekter: • 2013 -

2.9 MNOK

Utleiegrad: • 2013 -

100 %

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


NE Lier AS NE Drammen AS

TOTALT BTA 10.821 m2 Leieinntekter : 9,6 MNOK

NE Holmestrand AS Utleiegrad : 99 % Antall utleie enheter: 144

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


BOLIG

Org.nr.: 963 443 188 Eiendom: Fossveien 14,18,20, 3400 Lier – Gnr 95 Bnr 99 Arealer: • BTA – 7.736 m2 • BOA - 4.952 m2 • Tomt – 15.900 m2 • Antall leil: 49 stk 1-roms 33 stk 2-roms 9 stk 3-roms 9 stk 4-roms 8 stk hybler Leieinntekter: • 2013 -

www.ardgroup.no

6.6 MNOK

www.norgeseiendom.no


BOLIG

Org.nr.: 980 302 032 Eiendom: Nordahl Brunsgt 2, 3018 Drammen – Gnr 115 Bnr 547 Arealer: • BTA – 1.625 m2 • BOA - 1.084 m2 • Tomt – 1.470 m2 • Antall leil: 12 stk 3-roms og 4 stk 2-roms. Leieinntekter: • 2013 -

www.ardgroup.no

1.4 MNOK

www.norgeseiendom.no


BOLIG

Org.nr.: 976 286 480 Eiendom: Godakervn 11,12,14, 3080 Holmestrand – Gnr 53 Bnr 34,67,161 Arealer: • BTA – 1.460 m2 • BOA - 1.380 m2 • Tomt – 4.650 m2 • Antall leil: 20 stk 3-roms. Leieinntekter: • 2013 -

www.ardgroup.no

1.6 MNOK

www.norgeseiendom.no


NE Favusgården AS Harstad NE Eitrheim 2 AS Odda NE Sørumsand AS Sørumsand NE Lier AS Lier Alfr Andersen Eiendom AS Larvik Eikelund Eiendom AS Holmestrand

www.ardgroup.no

TOTALT TOMTE AREAL 163.203 m2

TOTALT UTBYGGINGSPOTENSIAL 90.500 m2 BRA

www.norgeseiendom.no


UTVIKLINGSPROSJEKT

Illustrativ – trinn I Org.nr.: 940 523 443 Eiendom: Arnøyveien, 9411 Harstad Arealer: • Tomt - 1.860 m2 • Utbyggings potensial 5.000 m2 BRA

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


UTVIKLINGSPROSJEKT

Illustrativ – trinn II Org.nr.: 940 523 443 Eiendom: Nesseveien mf, 9411 Harstad Arealer: • Tomt - 6.023 m2 (Vår tomt.) • Utbyggings potensial 10.000 m2 BRA

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


UTVIKLINGSPROSJEKT

Org.nr.: 890 554 172 Eiendom: Eitrheim, 5750 Odda – Gnr 64 Bnr 316 Arealer: • Tomt - 12.720 m2

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


UTVIKLINGSPROSJEKT

Områderegulering Org.nr.: 988 656 623 Eiendom: Industrivegen 22, 1920 Sørumsand – Gnr 41 Bnr 599 Arealer: • Tomt - 11.600 m2 • Utbyggings potensial 10.000 m2 BRA

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


BYGGEPROSJEKT

Utvikling av skreddersydd eiendom (prøvestasjon) Eiendom: Industriveien 22, Sørumsand Prosjektering og utvikling av prøvestasjon for Eureka Pumps AS. Etablering av en 60 meters brønn for testing av pumper og strømaggregater. Behov: 3,5 megawatt

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


PROSJEKT UTVIKLING

Org.nr.: 963 443 188 Eiendom: Fossveien, Lier Arealer: • Tomt – ca 10.000 m2

Utbyggings potensial 5.500 m2 BRA

14

www.ardgroup.no

18 20

www.norgeseiendom.no


UTVIKLINGSPROSJEKT

Org.nr.: 988 656 623 Eiendom: Ryesgt 28, Larvik Arealer: • Tomt - 55.000 m2 • Utbyggings potensial 30.000 m2 BRA

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


UTVIKLINGSPROSJEKT

Ny reguleringsplan Org.nr.: Eiendom: Våleveien , Holmestrand Arealer: • Tomt - 66.000 m2 • Utbyggings potensial 30.000 m2 BRA

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


UTVIKLINGSPROSJEKT

Eiendom: Havnegaten 1, 2 og 4, Harstad - Omregulering - P책bygg (leiligheter) - Nybygg

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


Losjeplassen Park Drammen - 2012 Gjetergata 18-20 Drammen - 2013

www.ardgroup.no

TOTALT BTA ca 5500 m2

www.norgeseiendom.no


PROSJEKT GJENNOMFØRT

Eiendom: Nedre Storgate 32, Drammen Losjeplassen Park Borettslag er et sentrumsnært boligprosjekt med en spennende og variert leilighetsmiks. Totalt antall leiligheter: 44 stk 2, 3 og 4-roms leiligheter. Fra 47 m2 til 128 m2 Alle leiligheter ble solgt. Ferdigstilt og overlevert høsten 2012. Fikk hedrende omtale ved utdeling av Drammen Bys Byggeskikkpris våren 2013.

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


PROSJEKT GJENNOMFØRT

Eiendom: Gjetergata 18-20, Drammen Nytt energi og miljøvennlig boligprosjekt under utførelse. 8 leiligheter i "passivhus standard” Passivhus - ekstra lavt energi behov. Alle leiligheter ble solgt. Ferdigstilt og overlevert våren 2013.

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


Konsept Rehabilitering Samarbeid med mange i konseptfasen: • NorgesEiendom • BBL • Skanska • Husbanken • Futurebuilt • Enova

Huskonvertering med ”Hatt & Frakk”

Nedslagsfelt: • Asker/Bærum/Buskerud/Vestfold/Telemark/Stavanger/Sandnes/Bergen/Trondheim

Facts & figures: • Potensielt utbyggingsvolum rundt 25.000 leiligheter (før1980) • 2.000.000 kvm BRA • Samtidig oppgradering til TEK10 eller bedre • Ny huskbankfinansering på gml leiligheter • Felleskostnader ikke høyere enn før ombygging • Bidrag fra investeringsfond i det enkelte borettslag • Egne eiendommer vil kunne være referanseprosjekt med oppstart i 2013

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


Pågående prosjektutvikling Eiendom: Nordahl Brunsgt 2, Drammen

Rehabiliteringskonsept – ”H&F” - bygge på sidene og i høyden. - fra 16 til 36 boenheter. - fra 1084 m2 til 1970 m2. Samarbeidspartnere - Innovasjon Norge - Enova - Husbanken - FutureBuilt - ZEB - NBBL Nedre Buskerud Boligbyggelaget - Skanska

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


P책g책ende prosjektutvikling Eiendom: Fossveien 14 og 18, Lier - fra 1344 m2 til 2719 m2 per blokk - omregulering av resterende omr책de er igangsatt

14

18

20

Tomt

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


Fremtidsprosjekter Eiendom: Treschowsgate 3 A, Larvik

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


Fremtidsprosjekter Eiendom: Mølnholtet 8, Harstad

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


Fremtidsprosjekter Eiendom: Sørumsand boliger

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


Kanebogen Teknologipark | Harstad I DAG:

kontorkompleks

utikling av nĂŚringsklynge

landskapsutvidelse www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


Mulig ny rundkjøring og interne veier


Mulig utbyggingsomr책de


Utvidelse av området med fylling i sjø


Parkeringshus under bakken


Promenade langs sjøen


Næringsbygg ved sjøen


NĂŚringsbygg langs riksvegen


Støyvoll mot riksveien


Grønt areal i næringsområdet med marina


Boliger på ny halvøy


Barnehage og SFO. Omr책de for lek


Perspektiv mot nord av mulig utbygging av nĂŚringsbygg


Mot øst


Mot vest


Mot sør


Mot nord


Indre park mot nord


Strandpromenade mot sør


Strandpromenade med marina


Hjemmelshavere Kanebogen Teknologipark

www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no


NorgesEiendom | oppsummering 1. Et fullsortiments eiendomsselskap med dedikerte medarbeidere innenfor • • • •

Utvikling av alle typer eiendomsprosjekter. Forvaltning av eiendom innenfor bolig, industri, handel og kontor . Kjøp og salg av eiendom. Porteføljestyring og rapportering for eiendomsbesittere; – Bolig for utleie. – H & K for utleie. – Industri/næringsparker for utleie.

2. Solide leieinntekter på egen eiendomsportefølje - MNOK 50+ for 2012. 3.

Kunnskapsrik og dynamisk organisasjon – 9 stk.

4.

Bredt nettverk mot tune partnere.

5. 200 fornøyde leietakere. 6. Mindre enn 5 % ledighet i eksisterende bygningsmasse. 7. Stort utbyggingspotensiale innenfor gjennomførte reguleringer. 8. Store pågående prosjekter for egen bok samt skreddersøm for flere av våre leietakere. www.ardgroup.no

www.norgeseiendom.no

2013 08 01 presentasjon ne  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you