Page 1

DEFINISI SOLAT Asal - bahasa Arab As-Sholah Solat - sembahyang dalam agama Islam. (Ta’rif / Pengertian ) : Bahasa (etimologi) - doa Istilah / syari’ah (terminologi) - ibadat yang terdiri daripada perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar (takhbiratul ihram) dan ditutup dengan salam (Assalamualaikum) Perbuatan ibadah yang menunjukkan perhambaan seorang insan kepada Penciptanya. Ibadah ini seumpama kita menghadap Allah SWT dan berkata kata denganNya. Solat dikerjakan dalam keadaan suci dan menutup aurat. Solat fardhu yang wajib didirikan ialah solat lima waktu sehari semalam, iaitu Subuh , Zohor , Asar , Maghrib , Isyak. Sekiranya seseorang tertinggal solat fardhu, wajib baginya untuk menggantikannya dengan niat qada’. Bagi mereka yang musafir, mereka diharuskan bagi solat dengan menqasar dan menjamakkannya.


SYARAT SAH SOLAT -SYARAT YANG MENENTUKAN KESAHIHAN SESUATU SEMBAHYANG


SYARAT-SYARAT YANG MEWAJIBKAN SESEORANG ITU MENUNAIKAN SOLAT FARDHU

Suci daripada haid dan nifas

Mempunyai fikiran yang waras dan boleh membezakan antara yang baik dan buruk.

Tidak wajib bagi orang kafir.

Tidak wajib bagi orang yang belum cukup umur.


RUKUN SOLAT 1) NIAT - menghadap kiblat dan membaca lafaz niat dalam hati Contoh (solat fardu zohor) :

‘Sahaja aku solat fardu zohor empat rakaat tunai kerana Allah Ta’ala’ 2) TAKBIRATUL IHRAM

“ Allah Maha Besar ”


3) BERDIRI TEGAK

4) Membaca Al-Fatihah

⑀౓瑸։ꑐ౼ば浀 ⑀ ౓ば Ă瑸ば浀 䝨ࢠ 䝨 Ϊ瑸౓Ϥ瑸ば浀 Ϣ ։ꑐ౼ば浀 ⑀౓瑸։ꑐ౼ば浀 䝨ࢠ Ϣ瑸 Ϊ˶浀 ⑀ Ă敲瑸 ϙ ꑐ ϳ Ϊ˵瑸Ă ϙ ꑐ ⑀ 䝨Ϊば浀 Ϧ瑸ϳ ϡ˸Ϯ Ϣ ։ꑐ౼ば浀 ࢠϳ⸲㔹౓ば浀 ౼ 瑸Ϣϴ ˸ Ζ౓Ă ό ⑀ ꑐば浀 ρ浀౼ Ϣ 㤮敲 ౓ば浀 ρ浀౼䝨呂ば浀 ⑀ 䝨ば ꑐ⸲ば浀 ϳ 瑸Ϣϴ ˸


5) Rukuk - dibaca sebanyak tiga kali

aΪ瑸౓Ϥ ϳ Ϣ瑸 Ă瑸ば浀 Ϣ䝨 Ϣ Ϥ瑸˵

‘Maha Suci Tuhan Yang Maha Agong dan segala puji bagiNya’’ 6) Iktidal 湉慶楬⁤慮慶 湉慶慮⁤慮 㰨 慶Ϥ⁤慮慶Σ 楬慮慶Σ慮 慶㵨慶慮 慶 ˴ 慶

‘Allah Maha Mendengar akan orang-orang yang memujiNya. Ya Tuhan kami ! Bagi Mu Segala Puji’


7) Sujud - dibaca sebanyak tiga kali

⁤湉⁤楬慮慶Σ⁤ 慶h 慶౓։慶౼ 慶LJ⁤ 慶 慶ϥ 慶Σ Σ

‘Maha suci Tuhan Yang Maha Tinggi dan segala puji bagiNya’


8) Duduk antara dua sujud LJ⁤ 慶։ ˴։ 慶h LJ⁤ ⁤Ϩ 慶։慶h LJ⁤˶⁤楬˶ 慶h LJ⁤ Ϩ˸ 慶h LJ⁤ Ϩ慶Ϩ 慶h LJ⁤˶ϧ ή 慶h LJ⁤ 慮慶

慶h LJ⁤慮ϧ⁤˸ή ⁤o 慶

‘ Ya Tuhanku! Ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupkanlah aku, angkatlah (darjat) aku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjukk, berilah aku kesihatan dan maafkanlah aku’ 9) Duduk tahiyat akhir


10) Baca tahiyat akhir

11) Selawat - dibaca semasa di dalam bacaan tahiyat akhir


12) Salam

ꦐ대 䘞౼ ϳ

i౓瑸։ ϳ 瑸Ϣ대瑸 ˸ Ϧ ꑐ ば浀

‘Sejahtera atas kamu dan rahmat Allah’ 13) Tertib


HIKMAH SOLAT 1) Kita dapat mendekatkan diri dengan Allah S.W.T 2) Kita dapat mengelakkan diri daripada terpesong ke jalan yang salah 3) Mewujudkan tanda pengabdian dan syukur kepada Allah SWT 4) Solat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil 5) Solat mencegah manusia daripada melakukan perkara keji dan melaksanakan amar makruf , nahi mungkar. 6) Solat Subuh - Wajah yang cantik Zuhur - Rezeki yang banyak Asar - Kesihatan yang baik Maghrib - Anak-anak yang cerdik dan berjaya Isyak - Tidur yang nyenyak tanpa gangguan.

Profile for norfazlina

SOLAT  

SOLAT  

Advertisement