Page 1

EUJSRSEIKVASEOLEVLIADAG UBMA ETSOP TAPE MBALLASJE TOGMLTIUETILBEHØR STYR T L E F OG FOLIE A K A L P CATERINGEMBALLASJE I M OGNLMTNUTIIELORKIRBGRTLGSOAREURDMKEENNINSUBIERKAPK /REGNEMASKINER R E R O T A SKYTTELSE EVEESKER MMELYKTER OABGTLS/AGLOPNRIRREEKIKRSIESEEKTAKTLALABP MBALLASJE E FORBRUKSMATERIELL R E T T E K I T E IKONTOR NER K S A M R O T N O R E L Å K S RETENSAOOKPRATLTAPNYPPEKKAKK KELB G/-REKVISITA TILBEHØR O R DUSTRILIM FORMER SMØNMEJITLSULOIIMLPNEIRIRMPOPEATUPTNEALGLREKVISITA AOMØBKISREGSSNAKIMROF EMBALLASJE BALLASJE GLPRNEJEISKTALNKLAAABMYPELGNABLNREID/EVØGJLNIMIPMEDTØTS ARKIVERING MBALLASJE E T S A KEBUNNER AEMIMKVSKEIRRREPERENTRNSEOSLMETETPOG BITA ALLASJE RKING FATPAPIR TO YEKLLSBRETT EB BY /GFNIRKISELLAP L N O K TORSDAG 15.MARS KL. 08:00-17:00, ØYRANE 4 EPIRKAØRHEBALIAT GUTSTYR AUDIOVISUELT OATAD KALP POSER GGSPAPIR N I R E V T R E L Å K S KEESKER ANRKIENTROG KTEAUTPFOLIE N N I FILM E J S A L L A R A PAOBPMKAETSLALLPUH/RENIKSAMETFEH L O V N MPING/INNPAKKING E D T Ø T S BATTERIER MBALLASJE E T S O P RESIOG OTPEALOMMELYKTER R E T T E K TAD MSFORMER U I N I M U L A KEPYNT A K ALLASJE B M E G N I R E T A C GAVEESKER EPGRATNIPIADEJPNSAIILPLBAOBNMKNETSIOP 42 RULLER KUN: R O T N O K EMBALLASJE R E T S M O L B BLEKKPATRONER/-REKVISITA SMERKING IROKTSPNKOUIKABØLGEPAPP IDBGNERIKMROEMFASTIRAP D R SSER A ATERIELL M R NDUSTRILIM I INRKAE.PMNNGNN.NMIEREPILRÅEEKTESL/VUEIKKFFRAAK NGSPAPIR BLYANTER ING E/VISKÅLER KRØPREMIUM A RENS R PANTNEMBALLASJE IA/GDNIPMEDTØTS IKAKEBUNNER LJØVEDERLAG MBALLASJE ERM GNEIJRESERTHAAEECLDGBLNNALIKEIBKTLAM EKVISITA E OG BRETT A K EYN PTAITSM G N I R E A L SUELT I V O I D UTSTYR U A TOALETTPAPIR TTDUKTEØTLLTEESUSIVOIDUA ORMER SSMU U/ IUNIRMG UN LK A IOP DATAARKIVERING NPAKKING NB.ATPAPIR I M E NDERHOLDNING K N O R MATERIELL K B R F ALIMOGRBEOGPRINNPAKNINGSPAPIR FANKETTER ERLLESIKRING/BESKYTTELSE EE/TTSTMLOMMELYKTER AOLIBEBPNAIRPKOTENSOTAKSMILENGER/REROTALUKLAK KAKEESKER R R JE S REKVISITA A L L A EETOKNYOLEGMREMOL GO REIRETTAB ALLASJE BMEGNIRETBATAPE CM R DATAETIKETTER I M ATRONER/-REKVISITA BID TILBEHØR GNIREVIKRA SMATERIELL KLPUP RKBLKRFOLIE OIEFFL.VOG AKAT OG M KAKEPYNT R I P A P T A F R E N I S A M R O T N O K RIPTAPSTAY FASTREIK M E K R E M Y T S T U T L E U S I V O I D U A S I V K E R / R E N O R T A P K K E L B REETILNOKONTOR AGOYMLLBIF RETTEKITE DATAMEDIA F LIE ETKYLEMMOL GO REIRETTAB ASTEMBALLASJE LORGRFPAEGKASOTEØEAVMADJGLLIIFIRBØLGEPAPP VEESKER AKIVERING KASSER M R O T N O K R I P A P A T I S I V K E R / R E N O DENVIR RMAEEILTKIRASTSEUM ASGEGTNNIAMYRLBOF RTAPKKELB DATATILBEHØR/-RENS RKIVERING RIELL STRILIM UMIOIRLBRETTTEIPNDRENAUTNBTSEAAKIUADTKDINRSIREIEMVTNKARYELBERPROTNOK KETTER OGSER EMBALLASJE REKSEEKAKGNGNIIR RP EEVEIVKLRILAKAYTR AFDAATAD ELEKTRONIKK ELT UTSTYR U S I V O I D U A R E N N E DIA E M A T A D NEYPN EKAN STEMBALLASJE OGNLDØRNPOGBTBRETT OGEREPAPP UNI REBBRETT EÅSSABKEKK ATRUKTEBRUETTETNLRKEEKOMIAITRVREKAOPNTFASDMOUKINIMULA PALLESIKRING/BESKYTTELSE R BEHØR/-RENS LERJISTOAEALLNLTAABGIMDKEOSRAAIEDM TEIRMERIPAEKATETAPITDSFTGTENEAIHNABKTAPANDNI GO .BMERETSMOLB ERGONOMI MELYKTER /HULLAPPARATER RKEESKER E K S E E K A K ISMERKING RGOANRIPRKRTKIEKSEELRLLLLAEIPOPOGKASONPETILBEHØR REIJ-P/SRAOLØLHK PLAKAT /BESKYTTELSE AEBBMLIETGATNAIDRETAC NIKK T O R P UMINIUMSFORMER AGROYTAPEKEANGLKPOANAKRIIGDDNTIENANLMLDPEILIOBRKHAERNTKATEMDNAENSULDIK/UBKRKBIRNOOFRTKELE BEHØR LLTI/ TN ETIKETTER REKVISITA MI OLKANSBMOEGTSRRALEEP NNIMEOANPTOIGSERILVEKUERKEJSALLABME ÅLER AKEPYNT ASJE LK PLASTEMBALLASJE ØLGEPAPP RFORMINGSMATERIELL EREBLYANTER OMSTEREMBALLASJE LSJEABLTLKABTIBERMKKREETEIOSSSTOOSELPPSABKNEEREVETTTR/RIEIRKP-EIAT/KFPE TFRSAAFØKHEBLITATAD ØTDEMPING/INNPAKKING TGSMATERIELL Ø JELGEPAPP SNIASKBRLEMLIAGSIRBRNPMEISERLSLEEIANREIEKLTIOAM POSER G FMTGSOSGAMNLLIMIF ROF R E L P M E N I M R O F NPAKNINGSPAPIR N I LE PR STK FYLLEPENNER RKIVERING AALLASJE IPE NG/BESKYTTELSE RBAM KTAIRTSEELAEÅLKDLSGEARPNREEINDNNREENDPKSEELLELELOYVAFAHGKREDNU/KKINORTKPRESTK POSTEMBALLASJE NNER /INNPAKKING GENPIPEMLEDLR TYØTFES TTREETK AMERN PIA IAPLO RPAGTALSTLR ULBUDEHN//I RRENIIKPSAAMPETEFETHSIL M I L G O TILBEHØR G O T A K A L P TERINGEMBALLASJE A C I M N EPRATOTGANILDNUIBKNNLIAK HEFTEMASKINER/HULLAPPARATER AETIKETTER T A D REGNEMASKINER / R E ASKINER/HULLAPPARATER M E T F KYTTELSE SMEREOBTTNES/OHAKDGLPLN.OMI.FRMRTITEKEREKTRS/IBAEESEFGKTFOAAERKKLENLNAUBPEKAK PRISMERKING ALLASJE B ONNGNIFIIBRKENVIKSNRAIARMEETRRETDNOEEKLTANKI OEK DING INTOR NNBINDING DATAMEDIA ERRBRUKSMATERIELL OETLE/EUGKSESIFOVAFORRIADLTEUKSE-AA O/MKPERAERENLTITEPKSNNSYAYPMOESKETANEKGKERR/REERMOTALUKLAK ILBEHØR TRREKVISITA VINN SKÅLER UTSTYR T PEAPTEAGLM ØB IS REG SSN AKIMROF MBALLASJE LPTRAEIRNRDIPREKVISITA LLASJE AGOBEREMEBØIRELEJTTTIALSTBLOIAM KAFFE/TE ØR/-RENS OMMELYKTER O T N O K reisegavekort MLLRAOBTMNEOGKALREDEVØJLIM KIVERING ALLASJE BINGRNKDORRMANTAEEPMLKERKAFOR TESLKIBSIPRAPAØLDEG PJPLIJEMKJSSSRAAOUPRIVAT. RE ER/-REKVISITA STØTDEMPING/INNPAKKING på kr. FOR DIN BEDRIFT. TTNYETOKKLSELBY TPAPIR A F E S L E T / G N I R K I S E L L A P R E N N E P F R E T N A Y L B KALENDERE RHOLDNING ATLEIUSDKILNVAUKK/ERKATKRISIIOVNKTERONRROOTNTKOKK ELE ATORER/REGNEMASKINER

ÅPNINGSFEST

149

Mykt, hvitt toalettpapir av premium kvalitet.

3-lag 35 meter på rullen 42 ruller pr. pakke Bæreeske for enklere håndtering Førpris: 299,- pr sekk. Maks 3 sekker pr. kunde.

TØYVASK OMO COLOR/HVITT

TØYMYKNER SOMMERFRISK COMFORT

4,5kg. Maks 4 stk pr. kunde.

5L. Maks 3 stk pr. kunde.

99

79

Mer info på baksiden

10.000,-


DISPENSER + 1 RULL WRAPMASTER DISPENSERSYSTEM Unikt dispensersystem for film og aluminiumsfolie. Film og folie blir kuttet av skarpe kniver.

149 500 GRAM

799

249 HVIT DUK TIL DEN STORE DAGEN

PR RULL

Duk på rull 1,25x25m, hvit. Dunicel er et unikt borddukmateriale. Vekten og fallet i duken gjør Dunicel til et naturlig valg når kvalitet og utseende teller.

FRIELE FROKOSTKAFFE Friele frokostkaffe fin 500g catering. 15 poser pr. kartong.

FIRESTOP - BRANNSLUKNINGSSPRAY Godkjent for alle brannklasser Slukker raskt og effektivt Lett å ta med Lang kastelengde - 2 meter. Brukeren kan stå på trygg avstand Etterlater ikke søl som ved bruk av pulverapparat. Nedkjøling - kjøler ned fra 2000 til 135 grader på 45 sek. Miljøvennlig brannslukker Brytes helt ned i naturen på 28 dager

SANITISER - LANGTIDSVIRKENDE OVERFLATEDESINFEKSJON 750ml, BarrierTech. Dreper og gir en effektiv langtidsbeskyttelse mot bakterier, sopp, mugg, alger og smittsomme virus. Kan brukes på de fleste overflater uten å skade. Svært miljøvennlig.

99 VASKE-/AVFETTINGSMIDDEL POWERPREP

199

750ml, BarrierTech. Powerprep løser opp og fjerner smuss,skitt, og fettflekker på de fleste overflater. Ekstremt effektivt mot f.eks. hudog såpefett i dusjanlegg etc. Vannbasert og inneholder ingen løsemidler. Svært miljøvennlig.

69

Alle priser inkl. mva. Tilbudene gjelder 15. - 17. mars 2018 (K.J. Brusdals butikker). Det tas for­behold om trykkfeil og utsolgte produkter. Enkelte bilder kan avvike noe.


REKVISITA BATTERIER OG LOMMELYKTER ERGONOMIEMBALLASJE PLAKAT OG TILBEHØR FILM OG FATPAPIR FOLIE BLEKKPATRONER/-REKVISITA ETIKETTERFILM OGPLASTEMBALLASJE FOLIE GAVEESKER BLYANTERGAVEESKER FORMINGSMATERIELL POSER INDUSTRILIM NÅ INDUSTRILIM DATAARKIVERING FYLLEPENNER END POSTEMBALLASJE KAKEBUNNER OGOGBRETT KAKEBUNNER BRETT ALUMINIUMSFORMER DATAETIKETTER A LA BLOMSTEREMB.OGCATERINGEMBALLASJE INNPAKNINGSPAPIR HEFTEMASKINER/HULLAPPARATER KAKEESKER PRISMERKING KAKEESKER VER FORBRUKSMATERIELL ALUMINIUMSFORMER DATAMEDIA KAKEPYNT INNBINDING SKÅLER 12 STK KAKEPYNT EDATATILBEHØR/-RENS EMBALLASJE REKVISITA KASSERBLOMSTEREMBALLASJE I BØLGEPAPP PRI KAFFE/TE FATPAPIR STØTDEMPING/INNPAKKING KASSER I BØLGEPAPP EMBALLASJE S FILM OG FOLIE ! INNPAKNINGSPAPIR ELEKTRONIKK/UNDERHOLDNING KALENDERE GAVEESKER PALLESIKRING/BESKYTTELSE VRI OPP OG BRUK IGJEN! TAPE EMBALLASJE INDUSTRILIM PLAKAT OG TILBEHØR SVAMP CATERINGEMBALLASJE ERGONOMI - TORK ALLBRUKSKLUT MIRACLEAN KALKULATORER/REGNEMASKINER KAKEBUNNER OG BRETT PALLESIKRING/BESKYTTELSE Allsidig klut, nyttig for en rekke oppgaver. 100x60mm. 12 stk pr. pakke. KAKEESKER PLASTEMBALLASJE FORBRUKSMATERIELL Den er slitesterk og absorberende både i våt Miraclean er ekspert på å fjerne alle vanskelige flekker. ETIKETTER KONTORMASKINER og tørr tilstand. Brukes med vann, ingen kjemikaler. KAKEPYNT POSEROG KONTOR PLAKAT TILBEHØR KASSER I BØLGEPAPP POSTEMBALLASJE 5 pk pr. krt. Maks 1 krt pr. kunde REKVISITA FORMINGSMATERIELL KONTORMILJØEMBALLASJE MILJØVEDERLAG EMBALLASJEPLASTEMBALLASJE ARKIVERING PRISMERKING FATPAPIR PALLESIKRING/BESKYTTELSE FYLLEPENNER KONTORREKVISITA PLAKAT OG TILBEHØR SKÅLERAUDIOVISUELT POSER UTSTYR FILM OG FOLIE PLASTEMBALLASJE HEFTEMASKINER/HULLAPPARATER KONVOLUTTER STØTDEMPING/INNPAKKING BATTERIER OG LOMMELYKTER POSER POSTEMBALLASJE GAVEESKER INNBINDING POSTEMBALLASJE KOPIPAPIRTAPEPRISMERKING BLEKKPATRONER/-REKVISITA PRISMERKING KONTOR KAFFE/TE M.M. SKÅLER KULEPENNER INDUSTRILIM BLYANTER SKÅLER STØTDEMPING/INNPAKKING ARKIVERING KAKEBUNNER KALENDERE VI HAR ALT TAPE AUDIOVISUELT UTSTYR OG BRETT LAMINERING ALUMINIUMSFORMER DATAARKIVERING STØTDEMPING/INNPAKKING BLOMSTEREMB. OGOG INNPAKNINGSPAPIR BATTERIER LOMMELYKTER KAKEESKER KALKULATORER/REGNEMASKINER KONTOR CATERINGEMBALLASJE LISTEPAPIR/BLANKETTER DATAETIKETTER TAPE BLEKKPATRONER/-REKVISITA ARKIVERING DIV. FORBRUKSMATERIELL KAKEPYNT KONTORMASKINER MERKESYSTEM AUDIOVISUELT UTSTYR FATPAPIR BLYANTER DATAMEDIA KONTOR BATTERIER OG LOMMELYKTER FILM OG FOLIEKASSER I BØLGEPAPP KONTORMILJØ DATAARKIVERING PAPIR GAVEESKER BLEKKPATRONER/-REKVISITA INDUSTRILIM DATATILBEHØR/-RENS ARKIVERING BLYANTER KAKEBUNNER DATAETIKETTER OG BRETT EMBALLASJE TIL ARBEIDSPLASSENKONTORREKVISITA PERMER KAKEESKER DATAARKIVERING ELEKTRONIKK AUDIOVISUELT DATAMEDIA UTSTYR DATAETIKETTER KAKEPYNT PALLESIKRING/BESKYTTELSE KONVOLUTTER KASSER I BØLGEPAPP PRINTERBÅND DATATILBEHØR/-RENS DATAMEDIA OG ERGONOMI BATTERIER LOMMELYKTER EMBALLASJE DATATILBEHØR/-RENS PLAKAT OG TILBEHØR PALLESIKRING/BESKYTTELSE KOPIPAPIR ELEKTRONIKK PROTOKOLLER ELEKTRONIKK/UNDERHOLDNING PLAKAT OG TILBEHØR ETIKETTER BLEKKPATRONER/-REKVISITA ERGONOMI ERGONOMI PLASTEMBALLASJE PLASTEMBALLASJE KULEPENNER A4 SKRIVEBLOKKER ETIKETTER POSER FORMINGSMATERIELL BLYANTER ETIKETTER POSTEMBALLASJE POSER FORMINGSMATERIELL LAMINERING PRISMERKING STEMPLER FORMINGSMATERIELL HÅG CAPISCO 8106 FYLLEPENNER OG RASK LASER MULTIFUNKSJONSMASKIN FYLLEPENNER DATAARKIVERING SKÅLER KOMPAKT POSTEMBALLASJE FYLLEPENNER STØTDEMPING/INNPAKKING LISTEPAPIR/BLANKETTER HEFTEMASKINER/HULLAPPARATER Capisco 8106 er enTAPE tidløs, Brother MFC9330CDW er en rimlig, kompakt og rask fargelaser OG LIM fleksibel kontorstol av TAPEDATAETIKETTER multifunksjonsmaskin. HEFTEMASKINER/HULLAPPARATER høyeste kvalitet. INNBINDING HEFTEMASKINER/HULLAPPARATER PRISMERKING Det er ikke uten grunn at KAFFE/TE M.M. KONTOR - Skriver (tosidig utskrift), skanner, kopiering og faks opptil A4. mange sverger til TARIFOLD denne INNBINDING Trådløst/kablet nettverkstilkobling og 9,3 cm berøringsskjerm. KALENDERE INNBINDING ARKIVERING--DATAMEDIA stolen på sin arbeidsplass. Utskriftshastighet er opp til 22 spm i både sort/hvit og farger. SKÅLER MERKESYSTEMER AUDIOVISUELT UTSTYR KALKULATORER/REGNEMASKINER KAFFE/TE - Miljømerket med Nordiske Svanen, Blå Engel og oppfyller Mange justerings- TONERE/-LASERREKVISITA KAFFE/TE Star-krav. BATTERIER OGEnergy LOMMELYKTER muligheter gir en mer DATATILBEHØR/-RENS KONTORMASKINER KALENDERE aktiv og ergonomisk riktig STØTDEMPING/INNPAKKING KONTORMILJØ TUSJPAPIRBLEKKPATRONER/-REKVISITA sittestilling. BLYANTER KALENDERE ELEKTRONIKK/UNDERHOLDNING KONTORREKVISITA KALKULATORER/REGNEMASKINER TAPE PERMERDATAARKIVERING DATAETIKETTER KONVOLUTTER KONTORMASKINER KALKULATORER/REGNEMASKINER ERGONOMI KOPIPAPIR DATAMEDIAGOD KVALITET TIL KNALLPRIS! PRINTERBÅND KONTORMILJØ KULEPENNER DATATILBEHØR/-RENS Scandicopy multifunksjonspapir av svært ELEKTRONIKK/UNDERHOLDNING KONTORMASKINER ETIKETTER god kvalitet. LAMINERING KONTORREKVISITA KONTOR A4, 80g, Svanemerket. PROTOKOLLERERGONOMI LISTEPAPIR/BLANKETTER ETIKETTER KONTORMILJØ FORMINGSMATERIELL KONVOLUTTER MERKESYSTEM FORMINGSMATERIELL ARKIVERING SKOLEMATERIELL KOPIPAPIR PAPIR FYLLEPENNER KONTORREKVISITA FYLLEPENNER HEFTEMASKINER/HULLAPPARATER PERMER INNBINDING AUDIOVISUELT UTSTYR KULEPENNER SKRIVEBLOKKER PRINTERBÅND KAFFE/TE KONVOLUTTER HEFTEMASKINER LAMINERING KALENDERE BATTERIER OG LOMMELYKTER PROTOKOLLER STEMPLER LISTEPAPIR/BLANKETTER SKOLEMATERIELL KALKULATORER/REGNEMASKINER KOPIPAPIR HULLAPPARATER SKRIVEBLOKKER BLEKKPATRONER TAPE OG LIMKONTORMASKINER KONTORMILJØ MERKESYSTEMER STEMPLER KONTORREKVISITA KULEPENNER INNBINDING KONVOLUTTERDATAARKIVERING FOR DEG PRIVAT. FOR DIN BEDRIFT. TAPE OG LIM PAPIR TARIFOLD

149

99

199

DU TRENGER

3790

4990

149


GAVEESKER POSTEMBALLASJE T EM AUDIOVISUELT UTS FILM INDUSTRILIM PLAKATCO ERGONOMI KALKULATORER/ PRISMERKING KAKEBUNNER OG BRETT OG LOM PALLESIKRING/BES BATTERIER PLASTEM GAV KAKEESKER F ETIKETTER KONTORMASKIN SKÅLER KAKEPYNT POSEROGK PLAKAT BLEKKPATRONER/ IND ALUMINIUMSF KASSER I BØLGEPAPP www.kjbrusdal.no E FORMINGSMATERIELL POSTEMB KONTORMILJØ STØTDEMPING/INNPAKKING MILJØVEDERLAG EMBALLASJEPLASTEM A BLYANTER KAK BLOMSTEREMBA PRISMERFA PALLESIKRING/BESKYTTELSE FYLLEPENNER KONTORREKVISI TAPESKÅLERA PLAKAT OG TILBEHØR DATAARKIVERING KAK INNPAKNING F PLASTEMBALLASJE HEFTEMASKINER/HULLAPPARATER KONVOLUTTER STØTDEMB POSTEM POSERALUMINIUM DATAETIKETTER KAK CATERINGEMBA G INNBINDING TAPE POSTEMBALLASJE KOPIPAPIR KONTOR PRISB DATAMEDIA PRISMERKINGBLOMSTERE KONTOR KAS FORBRUKSMA IN KAFFE/TE M.M. INNPAKNIN SKÅLER KULEPENNER ARKIVERING ARKIVERIB DATATILBEHØR/-R STØTDEMPING/INNPAKKING MIL CATERINGEM EMBALLASJE RE K KALENDERE OG SATSER I FØRDE! TAPE LAMINERING AUDIOVIS AUDIOVISUELT UTSTYRFORBRUKSM ALUMINIUMSFO D STØTDEMPING/INN ELEKTRONIKK/UN PAL FA BLOMSTEREMB BATTERIE K KALKULATORER/REGNEMASKINER KONTOR LISTEPAPIR/BLA EMBALLASJ CATERINGEMBA BATTERIER OG LOMMELYKTER D ERGONOMI BLEKKPAT ARKIVERING DIV. FORBRUKS PLA FILM K FATPAPIR KONTORMASKINER FATPAPIR MERKESYSTEM AUDIOVISUELT UTSTYR BLEKKPATRONER/-REKVISITA BLYANTER D ETIKETTER OG FOLIE FILM FOL BATTERIER OG LOMMELYKTER FILMOG PLA GAV K KONTORMILJØ GAVEESKER DATAARK PAPIR BLEKKPATRONER/-REKVISITA BLYANTERGAVEESKER INDUSTRILIM D AR FORMINGSMATER BLYANTER KAKEBUNNER POS INDUS DATAETIK O E KONTORREKVISITA INDUSTRILIM PERMER KAKEESKER DATAARKIVERING DATAARKIVERING E AUDIOVISUE FYLLEPENNER DATAMED KAKEPYNT POS KAKEBUNNER O DATAETIKETTER KAKEBUNNE P ALUMINIUMSFORMER KONVOLUTTER KASSER I BØLGE PRINTERBÅND DATATILB DATAMEDIA OG E BATTERIER LOMM BLOMSTEREMB. OGDATAETIKETTER INNPAKNINGSPAPIR HEFTEMASKINER/ EMBALLASJE KAKEESKER PRI KAK DATATILBEHØR/-RENS P PALLESIKRING/ KOPIPAPIR CATERINGEMBALLASJE ELEKTRON PROTOKOLLER ALU DATAMEDIA KAKEPYNT ELEKTRONIKK/UNDERHOLDNING PLAKAT OG TILB E BLEKKPATRONER/-R INNBINDING FORBRUKSMATERIELL VELKOMMEN! ERGONOM SKÅ KA PLASTEMBALLA ERGONOMIKASSER FYLT PÅSKEEGG P KULEPENNER EMBALLASJE REKVISITA I BØ Offisiell åpning av butikk nr. 40 SKRIVEBLOKKER POSER BLO DATATILBEHØR/-RENS ETIKETTER ETIKETTER F KAFFE/TE FATPAPIR POSTEMBALLAS med ordfører Olve Grotle STØ KASSER I BØL EMBALLASJ P FORMINGSMATERIELL LAMINERING PRISMERKING FILM OG FOLIE STEMPLER FORMING klokken 15:00 INN ELEKTRONIKK/UNDERHOLDNING DATAAR FYLLEPENNERPALLESIKRIN KALENDERE SKÅLER F GAVEESKER Servering av kaffe og kaker TAP EMBA P FYLLEPEN STØTDEMPING/ LISTEPAPIR/BLANKETTER HEFTEMASKINER/HULLAPPARATER INDUSTRILIM TAPE OG LIM PLAKAT OGHT CAT ERGONOMI TAPEDATA KALKULATORER/R INNBINDING KAKEBUNNER OG BRETT HEFTEMAP PALLESIKRING/BESK PLASTEMBA KAFFE/TE M.M. KONTORFOR KAKEESKER TARIFOLD ETIKETTER INNBIND IN D KONTORMASKINE KALENDERE ARKIVERING KAKEPYNT POSER KON PLAKAT OG TI for 2000,- eller mer på åpningsdagen S MERKESYSTEMER AUDIOVISUELT U KALKULATORER/REGNEMASKINER KAFFE/TE Alle kunder somer medhandler TONERE/-LASER KASSER I BØLGEPAPP EM FORMINGSMATERIELL i trekningen av et gavekort påKONTORMASKINER POSTEMBAL DATATILBEHØ BATTERIER OGKLO KONTORMILJØ MILJØVEDERLAG EMBALLASJEPLASTEMBA ARK KALENDER BLEKKPATRONE S PAPIR KONTORMILJØ PRISMERKI TUSJ Trekning mandag 19.mars FYLLEPENNER BLYANTERFAT kr. 10.000,-PALLESIKRING/BESKYTTELSE ELEKTRONIKK/UNDER KONTORREKVISITA KONTORREKVISITA KALKULAK

57020820

VI EKSPANDERER 15. mars 2018 åpner vi ny butikk på Øyrane 4. Vi gleder oss til å kunne tilby proffutstyr til alle i Sunnfjord!

Om Norengros K.J. Brusdal

Med butikk og lager lokalt i Førde øker vi servicetilbudet for bedriftene i Sunnfjord og resten av Sogn og Fjordane. Vi tilbyr profesjonell og faglig kvalifisert hjelp til alle våre kunder. Vår sjåfør og våre lokale selgere skal kjenne behovene til den enkelte bedrift. Vi er stolte av å kunne tilby både bedrifter og privatpersoner i Sunnfjord et stort utvalg av varer. Vi leverer forbruksvarer og utstyr innenfor områdene storhusholdning, kontormøbler og interiør, emballasje, kontor- og datarekvisita, så vel som forbruksvarer til legeog tannlegekontor, sykehus og institusjoner.

Norengros K.J. Brusdal AS er en landsdekkende grossistkjede som selger alt innenfor emballasje, kontor-og datarekvisita, kontormøbler, storhusholdning og medisinske forbruksvarer. Vi er totalt 90 ansatte på K.J. Brusdal, og omsatte for 260 mill i 2017.

K.J. Brusdal har hovedkontor og lager på 10.500 m2 i Arna. Vi har butikker i Arna, på Sotra, på Stord og i Førde. Butikkene er tilgjengelige for privatkunder så vel som bedriftskunder.

Velkommen til vår nye og flotte butikk på Øyrane 4!

169

500 gram

Åpningstilbud Norengros Førde  

Norengros K.J. Brusdal åpner butikk i Førde 15.mars 2018. Se alle knalltilbudene i vår tilbudsavis!

Åpningstilbud Norengros Førde  

Norengros K.J. Brusdal åpner butikk i Førde 15.mars 2018. Se alle knalltilbudene i vår tilbudsavis!