Page 1

Kampanje Juni 2017 - Medisinske forbruksvarer

3M CUROS™ DESINFEKSJONSHETTE FOR NÅLELØSE KOBLINGER

3M TEGADERM™ CHG KLORHEKSIDINGLUKONAT IV-BANDASJE

Desinfiserer på 1 minutt - holder tilgangen ren i 7 dager. Reduserer risikoen for intraluminal smitte. Vnr. 334443 Desinfeksjonshette PK a 270 stk. Pris pr stk Vnr. 334444 Desinfeksjonshette-strimmel PK a 10x25 stk. Pris pr stk

Kombinerer den antimikrobielle virkningen av CHG med gjennomsiktigheten, påliteligheten og brukervennligheten til Tegaderm™ filmbandasje. Spesielt utviklet for å redusere hudbakterier - den vanligste kilden til kateterrelaterte blodbaneinfeksjoner. Pris pr stk. Bandasjen Geleputen Ant pr pk Vnr. 217183 8,5 x 11,5 cm 3 x 4 cm 25 75,Vnr. 318107 10 x 12 cm 3 x 4 cm 25 75,Vnr. 310784 10 x 15,5 cm 3 x 7 cm 25 79,-

2,90 3,-

75-,

3M TEGADERM™ IV ADVANCED Avansert kateterfiksering - sikkert, kostnadseffektivt og komfortabelt. Pris pr stk. Størrelse Type kateter Ant pr pk Vnr. 334421 3,8 x 4,5 cm Små barn 100 Vnr. 229780 7 x 8 cm PVK 100 Vnr. 334423 5 x 5,7cm Barn 100 Vnr. 250473 6,5 x 7 cm PVK 100 Vnr. 250475 8,5 x 11,5 cm SVK, PICC, Epidural 50 Vnr. 250476 10 x 12 cm Universell 50

FRA

5,50 Det tas forbehold om trykkfeil og utsolgte produkter. Enkelte bilder kan avvike noe. Alle priser eks mva. Tilbudet gjelder 06. - 30. juni 2017

norengros.no/her-finner-du-oss

11,50 5,50 11,50 5,50 13,50 12,-

3M TEGADERM™ PICC/SVK KATETERSIKRING MED TEGADERM CHG BANDASJE Med silikonkleber. Utviklet for å minimere bevegelse og hindre kateter forskyvning. Pris pr stk. Sikringsenheten Bandasjen Ant pr pk Vnr. 334441 5,1 cm x 5,4 cm 8,5 cm x 11,5 cm 20 Vnr. 334442 5,1 cm x 5,4 cm 10 cm x 15,5 cm 20

115,155,-


Plassere Plassere

Forsegle Forsegle

NÅR TO KREFTER KOMBINERES, KAN FANTASTISKE TING SKJE Oppdag hva negativt trykk og Hydrofiber®-teknologi kan oppnå i kombinasjon Plasser bandasjen såret med Plasserover bandasjen over såret med åpningen øverst (når det er mulig) åpningen øverst (når det er mulig) og over intakt hud. Unngå og over intakt folder, hud. Unngå folder, flytt på den om flyttnødvendig. på den om nødvendig.

Sett festestrips alle sider på av alle sider av Settpåfestestrips bandasjen, med 1 cm overlapping bandasjen, med 1 cm overlapp for å sikre god forsegling. for å sikre god forsegling.

® Avelle®-systemet kan KobleKoble til Avelle Startkan Forsegle Forsegle til -systemet Start

Plassere Plassere Avelle®-systemet kan brukes på et bredt spekter av sårtyper

brukes brukes på et bredt på Når etspekter bredt spekter to krefter kombineres av sårtyper av sårtyperkan fantastiske ting skje

• Kroniske • Kroniske sår sår • Akutte sår • Akutte sår

• Kroniske sår

• Sår etter • Sår traumer etter traumer

• Akutte sår

• Subakutte • Subakutte sår og sårsår som og har sår som har

Plasser bandasjen Plasserover bandasjen såret med over såret med åpningen øverst åpningen (når det øverst er mulig) (når det er mulig) og over intakt og over hud. Unngå intakt hud. folder, Unngå folder, flytt på den om flyttnødvendig. på den om nødvendig.

• Sår etter traumer

Sett festestrips Settpå festestrips alle siderpå av alle sider av Koble pumpen, pumpeslangen og blå knappen for knappen å starte for å Koble pumpen, pumpeslangen og seg Trykk på denTrykk på den blå åpnet segåpnet bandasjen, med bandasjen, 1 cm overlapping med bandasjeslangen 1 cm overlapping godt sammen vedsammen ved NPWT. bandasjeslangen godt NPWT. for å sikre god for å forsegling. sikre god forsegling. å skru koblingene sammen. å skru koblingene sammen. • Hudlapper • Hudlapper og transplantater og transplantater

• Kirurgisk • Kirurgisk lukkede snitt. lukkede snitt.

• Subakutte sår og sår som har åpnet seg

BestillBestill separate pakninger med pumpe separate pakninger med pumpe Les bruksanvisningen Les bruksanvisningen for fullstendige forinstruksjoner. fullstendige instruksjoner. og/eller bandasjer og/eller bandasjer Start Start

AVELLE NPWT

KobleKoble til til

Avelle vacuumpumpe NPWT Pris på forespørsel.

Vnr. 343016

• Hudlapper og transplantater • Kirurgisk lukkede snitt.

Tilhørende Hydrofiber® bandasjer:

Bandasjestørrelse Sårputestørrelse Produktkode Vnr. 343017 Pakningsstørrelse 16x16cm PK a 5 stk. Bandasjestørrelse Pakningsstørrelse Sårputestørrelse Pro

Vnr. 343018

16x21cm 5

Når to krefter kombineres, kan fantastiske ting skje 16 cm x 16 cm 16 cm x 16 cm

343019 12x21cm 16 cm x Vnr. 21 cm 5 16 cm x 21 cm

Les bruksanvisningen for fullstendige instruksjoner.

Koble pumpen, Koble pumpeslangen pumpen, pumpeslangen og og bandasjeslangen bandasjeslangen godt sammen godt vedsammen ved å skru koblingene å skru sammen. koblingene sammen.

5

PK a 5 stk.

8 cmOppdag x 8 cm8hva 421552 cmnegativt x 8 cmtrykk og

4

Hydrofiber i kombinasj PKx a-teknologi 8 cm 135cm 5 8stk. cm kan x 13oppnå cm 421553 4 ®

12 cm x Vnr. 21 cm 5 12 cm x 21 cm 343020 12x31cm

5

4 cm 4stk. cm x 13 cm 421554 PKx a135cm

4

12 cm x 31 cm 12 cm x 31 cm

5

5

4 cm x 23 cm 4 cm x 23 cm 421555

4

PumpeenhetPumpeenhet

1

1

421551

4

Trykk på denTrykk blå knappen på den blå for knappen å starte for å starte NPWT. NPWT.

® 1. ASSESSMENT OF THE IN-VITRO PROPERTIES AVELLE® NEGATIVE THER 1. ASSESSMENT OF THE IN-VITRO PROPERTIES AVELLEPRESSURE NEGATIVEWOUND PRESSURE W

ConvaTec. 2. ConvaTec. Waring MJ,2.Parsons Physico-chemical characterisation of carboxymethylated spun Waring D, MJ, Parsons D, Physico-chemical characterisation of carboxyme BestillBestill separate separate pakninger pakninger med pumpe med pumpe Hobot JA, Newman Bowler PG. Scanning electron microscopic bacterial immobil Hobot GR, JA, Newman GR, Bowler PG. Scanning electron examination microscopicof examination of bac dressings. Biomaterials. 2003;24(5):883-890. 4. HFM-2015/017. Upubliserte data. 2015. ConvaTec Inc.C dressings. Biomaterials. 2003;24(5):883-890. 4. HFM-2015/017. Upubliserte data. 2015. og/eller og/eller bandasjer bandasjer

NYHET - AVELLE NPWT

ConvaTec kundeservice gratis grønt 800 30 89 ConvaTec kundeservice gratisnummer: grønt nummer: 08.30 –08.30 16.00–mandag til fredag 16.00 mandag til fredag

Bandasjestørrelse Bandasjestørrelse Pakningsstørrelse Pakningsstørrelse Sårputestørrelse Sårputestørrelse Produktkode Produktkode 16 cm x 16 16 cmcm x 16 cm

5

5

www.convatec.no www.convatec.no

8 cm x 8 cm8 cm x 8 cm 421552 Avelle er et 421552 varemerke av ConvaTec Inc. ©2015 ConvaTec Inc. AP-015984-MM Avelle er eteiet varemerke eiet av ConvaTec Inc. ©2015 ConvaTec Inc. AP-015984-M

16 cm x 21 16 cmcm x 21 cm

5

5

EMWCON723. EMWCON723. 8 cm x 13 cm 8 cm x 13 cm 421553 421553

12 cm x 21 12 cmcm x 21 cm

5

5

4 cm x 13 cm 4 cm x 13 cm 421554

421554

12 cm x 31 12 cmcm x 31 cm

5

5

4 cm x 23 cm 4 cm x 23 cm 421555

421555

Pumpeenhet Pumpeenhet

1

1

421551

421551

1. ASSESSMENT 1. ASSESSMENT OF THE IN-VITRO OF THE PROPERTIES IN-VITRO PROPERTIES AVELLE® NEGATIVE AVELLE®PRESSURE NEGATIVE WOUND PRESSURE THERAPY WOUNDDRESSING. THERAPY WHRI4520 DRESSING.MS128. WHRI4520 Upubliserte MS128. data. Upubliserte 2015. data. 2015. ConvaTec. 2. ConvaTec. Waring MJ,2.Parsons Waring MJ, D, Physico-chemical Parsons D, Physico-chemical characterisation characterisation of carboxymethylated of carboxymethylated spun cellulose spun fibres. cellulose Biomaterials. fibres. Biomaterials. 2001;22:903-912. 2001;22:903-912. 3. Walker M, 3. Walker M, ® alginate ) and alginate Hobot JA, Newman Hobot JA, GR,Newman Bowler PG. GR,Scanning Bowler PG. electron Scanning microscopic electron microscopic examination of examination bacterial immobilisation of bacterial immobilisation in a carboxymethylcellulose in a carboxymethylcellulose (AQUACEL®) and (AQUACEL dressings. Biomaterials. dressings. Biomaterials. 2003;24(5):883-890. 2003;24(5):883-890. 4. HFM-2015/017. 4. HFM-2015/017. Upubliserte data. Upubliserte 2015. ConvaTec data. 2015. Inc.ConvaTec Inc.

ConvaTec ConvaTec kundeservice kundeservice gratis grønt gratisnummer: grønt nummer: 800 30 800 995 30 995 08.30 –08.30 16.00–mandag 16.00 mandag til fredag til fredag www.convatec.no www.convatec.no Avelle er et varemerke Avelle er eteiet varemerke av ConvaTec eiet avInc. ConvaTec ©2015 ConvaTec Inc. ©2015Inc. ConvaTec AP-015984-MM Inc. AP-015984-MM EMWCON723. EMWCON723.

APY DRESSING. WHRI4520 MS128. Upubliserte data. 2015. cellulose fibres. Biomaterials. 2001;22:903-912. 3. Walker M, isation in a carboxymethylcellulose (AQUACEL®) and alginate

995 ConvaTec Norway AS Postboks 6464 Etterstad 0605 Oslo E-mail: convatec.kundeservice@convatec.com

Det tas forbehold om trykkfeil og utsolgte produkter. Enkelte bilder kan avvike noe. Alle priser eks mva. Tilbudet gjelder 06. - 30. juni 2017

norengros.no/her-finner-du-oss

Oppdag hva negativt trykk og

ConvaTec NorwayConvaTec AS Norway AS Postboks 6464 Etterstad Postboks 6464 Etterstad 0605 Oslo 0605 Oslo E-mail: convatec.kundeservice@convatec.com E-mail: convatec.kundeservice@convatec.com


NYHET

ASKINA DRESSIL BORDER Skumbandasje med stor silikon klebekant og sirkelrundt skumlag, spesielt egnet til små, vanskelige og dype sår. Klebelag av silikon med åpen struktur. Hydrofilt skumlag med god absorpsjonskapasitet. PK a 10 stk. Pris pr stk Vnr. 293752 6x6 cm

VERIFORTE™ Egenskaper: • Fremmer granulationen • Reduserer og forebygger inflammasjon • Stimulerer sårlegningsprosessen • Forebygger og hemmer biofilm og infeksjon • Kan brukes på ben, sener og brusk • Kan brukes til alle typer sår, også operasjonssår • Kan brukes i kroppens hulrom – eks. munn, ører, nese, bukhule • Reduserer odør • Kan brukes ved NPTW

Vnr. 344515 Vnr. 344519 Vnr. 344574 Vnr. 344572 Vnr. 344576

21-, 79,115,125,189,109,-

Sårskyllevæske 250ml Sårskyllevæske 500ml Sårgel 50g Sårgel 100g Sårskyllevæske for munn 250ml

ASKINA CALGITROL PASTE En ionisk, sølvalginat sårpasta. Dokumentert antimikrobielleffekt mot gram negative og gram positive bakterier, inklusive MRSA. 15 g.

ANBEFALT VED DIABETISKE FOTSÅR!

Vnr. 247326

59-, CURETTE ENGANGS SUSI Steril, enkeltpakket engangscurette. 180 mm. Dobbeltbøyd. PK a 20 stk. Pris pr stk. Vnr. 344142

ASKINA HEEL Unik anatomisk formet 2-lags hælbandasje. En klebefri skumbandasje med festebånd i skum og selvklebende borrelås. Indikasjoner: Behandling av moderat til sterkt væskende sår med varierende dybde på hælen som f.eks. trykksår grad I-IV, kirurgiske snitt, første- og andregradsforbrenninger. PK a 10 stk. Pris pr stk. Vnr. 229320 Heel

26-,

Det tas forbehold om trykkfeil og utsolgte produkter. Enkelte bilder kan avvike noe. Alle priser eks mva. Tilbudet gjelder 06. - 30. juni 2017

norengros.no/her-finner-du-oss

21-,


BYTT TIL NYE COAGUCHEK PRO II Forbedret utgave, nye funksjoner, samme veldokumenterte analysekvalitet CoaguChek Pro II til analyse av PT-INR og aPTT: • Veldokumentert CoaguChek-kvalitet; evaluert av SKUP • PT-INR-test godkjent for: - monitorering av Marevanbehandling - å avdekke faktormangel eller svikt • Resultater på under 1 minutt CoaguChek-metoden har over 80% markedsandel i primærhelsetjenesten i Norge.

Få 48 tester med på kjøpe t

Gjelder ved kjø p av varenr 32 1005 CoaguChek Pr o II innen 1. juli 2017.

3M COBAN™ 2-LAGS KOMPRESJONSSYSTEM - Komfortabel og stabil kompresjon i henhold til beste praksis Coban 2-lags kompresjonssystem brukes for å oppnå terapeutisk kompresjon ved behandling av venøse leggsår. Systemet består av to lateksfrie bind som hefter i hverandre. - Enkel å applikere - Behagelig å ha på seg - Pasienten kan bruke vanlige sko - Sitter på plass i opptil 7 dager Vnr. 262066

145-, Det tas forbehold om trykkfeil og utsolgte produkter. Enkelte bilder kan avvike noe. Alle priser eks mva. Tilbudet gjelder 06. - 30. juni 2017

norengros.no/her-finner-du-oss


KRYOKIRURGI Destruksjon av vev ved hjelp av kontrollert nedfrysing. Indikasjoner for kryobehandling er blant annet vanlige vorter, fotvorter, føflekker, hudpolypper, kondylomer, mollusker, seborroisk keratose, solar keratose og akner. Vnr. 111199

Kryopenn CryoAlfa S Refill patron, 16g Vnr. 264566 Refill patron, 25g Vnr. 91600

1390,345,525,-

SONODOM ULTRALYD PROBETREKK Trekk til ultralydprobe, ikke foliert, uten glidemiddel Ø34 mm. Vnr. 346398 Pose a 150 stk.

195-,

ENGANGSHANSKER TENDERCARE Nitril uten pudder, blå. Pk a 200 str S - L, pk a 180 str XL. Pris pr pk. S Vnr. 111251, M Vnr. 111252, L Vnr. 111253, XL Vnr. 287498

79-,

Det tas for­behold om trykkfeil og utsolgte produkter. Enkelte bilder kan avvike noe. Alle priser eks mva. Tilbudet gjelder 06. - 30. juni 2017

norengros.no/her-finner-du-oss


ZENA MEDISINSKAP, KOMPLETT Zena medisinskap med nytt design og innredning. Skapet leveres med rikelig utvalg av førstehjelpsutstyr. Skapet er robust, låsbart og har en hard og glatt overflate som gjør renholdet lett og enkelt. Zena medisinskap har regulerbare hyller for praktisk plassering av innholdet. Utstyrsutvalget er gjort med bakgrunn i Arbeidstilsynets anbefalinger. Vnr. 99051

, 895 ØYESKYLLESTASJON PLUM COMBIBOX DUO Lett tilgjengelig og lett synlig hvis uhellet er ute. Dispenserstasjon med 500 ml pH neutral og 500 ml øyeskyll. Vnr. 311674

Øyeskyllestasjon Combibox DUO 2x500ml inneholder: - pH øyeskyll NaCl 0,9% DUO 500ml - pH-nøytral øyeskyll DUO 500ml

450-,

Bestilling av refill: Vnr. 311689 pH øyeskyll NaCl 0,9% DUO 500ml 6 stk Vnr. 311681 pH-nøytral øyeskyll DUO 500ml 6 stk

99,199,-

FØRSTEHJELPSTASJON PLUM QUICKSAFE COMPLETE Plasseringsvennlig display som gjør førstehjelpsutstyret synlig og lett tilgjengelig. Førstehjelpstasjon QuickSafe Complete Vnr. 313113 Inneholder: - pH-nøytral øyeskyll 200ml - pH øyeskyll DUO NaCl 0,9% 500ml x 2 - QuickFix Elastic plasterrefill, 45 stk - QuickRinse øyeskyll ampuller 20ml x 5 - QuickCool branngel 3,5g - QuickClean sårrenseservietter, 20 stk - QuickStop kompressforbindingssett 1 stk 17x17cm og 2 stk 12x7,5cm Bestilling av refill: Vnr. 311680 pH-nøytral øyeskyll 200ml, 10 stk Vnr. 311689 pH øyeskyll DUO NaCl 0,9% 500ml, 6 stk Vnr. 313120 QuickFix Elastic plasterrefill, pk a 45 stk Vnr. 313118 QuickRinse øyeskyll ampuller 20ml, pk a 5 stk Vnr. 313117 QuickStop kompressforbindingssett, sett a 3 stk - 1 stk 17x17cm og 2 stk 12x7,5cm Vnr. 314737 QuickCool branngel 3,5g, pk a 18 stk Vnr. 313116 QuickClean sårrenseservietter, pk a 20 stk

Det tas for­behold om trykkfeil og utsolgte produkter. Enkelte bilder kan avvike noe. Alle priser eks mva. Tilbudet gjelder 06. - 30. juni 2017

norengros.no/her-finner-du-oss

149,- /stk 99,- /stk 49,- /pk 69,- /pk 89,- /sett 119,- /pk 49,- /pk

990-,


DAX CLINICAL HÅNDDESINFEKSJON 75%

DAX HÅNDDESINFEKSJON 85%

Etanolbasert hånddesinfeksjon som uskadeliggjøre sykdomsfremkallende mikroorganismer på huden. Alkoholstyrke på 75 volumprosent. Vnr. 342210 600 ml

DAX Alcogel 85 er en gel som er sammensatt av tre ulike alkoholer med etanol som hovedkomponent. Alkoholstyrken er 85 volumprosent. Oppfyller den europeiske normen for desinfeksjonsmidler, EN 1500. Vnr. 305885 600ml

23-, DAX OVERFLATEDESINFEKSJON 70 DAX Overflatedesinfeksjon 70 er beregnet for desinfeksjon av synlig rene overflater. En ferdig bruksløsning sammensatt av fire ulike alkoholer, med etanol som hovedkomponent. Alkoholstyrken er 70%. Vnr. 92693

25-, Det tas for­behold om trykkfeil og utsolgte produkter. Enkelte bilder kan avvike noe. Alle priser eks mva. Tilbudet gjelder 06. - 30. juni 2017

norengros.no/her-finner-du-oss

32-, NESTE GENERASJON DESINFEKSJONSMIDLER! Incidin Oxywipe S og Incidin OxyFoam S, er desinfeksjonsmidler med hurtigvirkende hydrogenperoksid og tensid. For effektiv, sikker og praktisk overflatedesinfeksjon. Klar til bruk. Godkjent i henhold til EN 16615. Vnr. 326076 Incidin OxyFoam S, 750 ml 99,Vnr. 326078 Incidin Oxywipe S, 100 stk 139,-

FRA

99-,


BESTILL EN OVALIA UNDERSØKELSESBENK - FÅ EN LIFTOMATKRAKK PÅ KJØPET! Ovalia tredelt undersøkelsesbenk med elektrisk høydejustering, justerbar rygg (justeres ved hjelp av gasslift), bredde 70 cm, fotkontroll, 4 hjul 125 mm med brems på hvert hjul, benholdere, skuff i rustfritt stål samt papirrull holder. Frakt kan tilkomme. Frakt kan tilkomme. Kan være bestillingsvarer. Vnr. 312782

23900-,

Undersøkelsesbenk

INKLUDERT

Levers i samme farge som Ovalia undersøkelsesbenk.

Krakk med setebredde 6 cm, regulerbar høyde med gasslift (48 til 68 cm) og krombelagt sokkel med 5 ben/hjul. Vnr. 285605

CARINA KOMPAKT PRØVETAKINGSSVOGN

SJÖBLOMS VIGGO INSTRUMENTBORD

SJÖBLOMS ASSISTERBORD

I polyetylen med 2 brett og 2 eller 3 skuffer, 4 stk 50mm låsbare hjul. Kapasitet liten skuff: 3 kg. Kapasitet stor skuff: 7 kg. Mål: 42x49x81cm. Frakt kan tilkomme. Kan være bestillingsvarer.

Stabilt instrumentbord i rustfritt stål med faste plater og lettrullende hjul. Høyde: 93 cm. Frakt kan tilkomme. Kan være bestillingsvarer. Vnr. 97603 50 x 40 cm 1790,Vnr. 297832 60 x 40 cm 1990,-

Helsveiset, forkrommet stålrørsstativ. Rustfri plate 60x40cm. 50 mm antistatiske hjul. Høyde 80-130cm. Frakt kan tilkomme. Kan være bestillingsvarer. Vnr. 206844

Vnr. 325703

4990,-

NYHET

Det tas forbehold om trykkfeil og utsolgte produkter. Enkelte bilder kan avvike noe. Alle priser eks mva. Tilbudet gjelder 06. - 30. juni 2017

norengros.no/her-finner-du-oss

2990-,

Kampanje juni 2017  

Tilbuet gjelder 06. - 30. juni 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you