__MAIN_TEXT__

Page 1

BÆREKRAFTIG Tenk miljø når du handler – det gjør vi!

Næringslivets støtteapparat


Bærekraft i Norengros Norengros skal være en virksomhet med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig og disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og adferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer. I 2018 ble det opprettet en egen prosjektgruppe for miljø og bærekraft i Norengros. Gruppen jobber tett med ledergruppen i Norengros for å lage en tydelig, ambisiøs og kommuniserbar strategi for miljø og bærekraft, som danner grunnlaget for fremtidige avgjørelser i Norengros. Målsetningen med prosjektet er å sørge for at Norengros er og forblir en ledende aktør på bærekraft og miljø innenfor vår bransje. Prosjektgruppen har satt opp fem hovedmål for prosjektet. Målene tar for seg de ulike delene av driften til Norengros og omhandler punktene strategi og lederskap, internt DNA, posisjonering, produkt og leverandør og egen drift. Denne brosjyren er bygget rundt disse målene og samler mål og tiltak på de ulike punktene.

1. STRATEGI OG LEDERSKAP

S.04

En tydelig, ambisiøs og kommuniserbar strategi for miljø og bærekraft, som setter retning og er en ledestjerne for fremtidige avgjørelser i Norengroskjeden. 2. INTERNT DNA

S.08

Begrepet bærekraft og bærekraftsprosjektet skal være forankret i organisasjonen. «Bære­ kraftskolen» skal etableres som et internt ressurssenter. 3. POSISJONERING

4. PRODUKT OG LEVERANDØR

S.24

Norengros skal gjennom målrettede tiltak øke andel salg av miljømerkede produkter, ta rollen som markedets ledende på «grønt sortiment», og være en premissgiver for bærekraft bakover i leverandørenes verdikjeder. 5. EGEN DRIFT

S.32

Alle grossister og kjedekontoret i Norengros har en intensjon om å bli klimanøytrale fra og med regnskapsåret 2019.

S.14

Norengros skal ta ta markedets sterkeste posisjon på bærekraft. Målet vårt er å gjøre det så enkelt som mulig for deg som kunde å velge de mest miljøvennlige alternativene – uansett behov, utfordring eller bransje.

3


1. STRATEGI OG LEDERSKAP

Norengros og FNs bærekraftsmål FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og nesten ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom spørreundersøkelsen My World. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Norengros’ bærekraftsmål I 2018 ble det opprettet en egen prosjektgruppe for miljø og bærekraft i Norengros. Gruppen jobber tett med

4

Bærekraftig – Strategi og lederskap

ledergruppen i Norengros for å lage en tydelig, ambisiøs og kommuniserbar strategi for miljø og bærekraft, som danner grunnlaget for fremtidige avgjørelser i Norengros-kjeden. Ett av målene er at Norengros skal ta markedets sterkeste posisjon på bærekraft. For å oppnå dette har vi valgt ut noen av FNs bærekraftsmål vi ønsker å legge vekt på. Norengros har som overordnet mål å bidra bærekraftig ved fokus på FNs Bærekraftsmål nr. 8 & 12. Disse 2 punktene vil være grunnpilarer for alt arbeid som gjøres i Norengros i perioden. I tillegg til to hovedmål er det naturlig for oss å fortsette å bidra til flere av de andre bærekraftsmålene til FN.


8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst Norengros jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder, blant annet gjennom samarbeidet med Etisk Handel Norge. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere.

12: Ansvarlig forbruk og produksjon Norengros vil stimulere våre leverandører til å miljøtilpasse egen ­virksomhet og produkter. Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.

Hva er bærekraftig utvikling?

Akse pta be

For å sikre bærekraftig utvikling må verdens­ samfunnet jobbe på tre områder:

Miljø lt

ig erd ttf Re

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

■■ Klima og miljø ■■ Økonomi

Gje n

n o m f ø r b ar

t

■■ Sosiale forhold Sammenhengen mellom disse dimensjonene avgjør om noe er bærekraftig.

Økonomi

Sosial

Bærekraftig – Strategi og lederskap

5


Klimanøytral kjede innen 2019 Norengros fyller 30 år og feirer med et ambisiøst mål om å bli klima­ nøytral allerede i 2019 – og dermed ta forbruksmarkedets sterkeste posisjon på bærekraft. Fra den spede begynnelsen i 1989 som en liten utfordrer i grossistmarkedet, er Norengros nå Norges største total­ leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. Med dette følger det et stort samfunnsansvar når det gjelder å finne de mest miljøvennlige løsningene – og hjelpe kundene med å velge de beste bærekraftige produktene. Hårete, men realistisk miljømål Der andre bedrifter ofte setter seg lengre tidsfrister på veien mot å bli klimanøytrale, ønsker Norengros å oppnå dette allerede i løpet av 2019. Daglig leder i Norengros, Hanne Martine Vedeler, mener de har det som skal til for å nå målet. – Vi ønsker å være i forkant og ha et håndfast og tydelig mål. Selv om målet om å bli klimanøytrale allerede i år kan høres hårete ut, er det samtidig noe vi mener vi kan få til, sier hun. Norengros har jobbet med tiltak for klima og miljø i flere år – først som miljøfyrtårnsertifisert bedrift, og senere som ISO-14001-sertifisert. De har lang erfaring med å hjelpe kundene sine å finne frem til de rette miljøvennlige produktene i en jungel av muligheter, og har vært involvert i flere bærekraftprosjekter de siste årene – blant annet et samarbeid med Private Barnehagers Landsforbund om plast- og giftfrie barnehager i Norge. I tillegg har Norengros hjulpet serviceselskapet Sodexo med å utvikle et miljøvennlig emballasjekonsept kalt «Overskuddsmat», som har redusert matsvinnet med to tonn i året ved landets største bedriftskantine hos DNB i Bjørvika. FNs bærekraftsmål i praksis I 2018 ble det opprettet en egen prosjektgruppe for miljø og bærekraft. Gruppen jobber tett med ledergruppen i Norengros for å lage en tydelig, ambisiøs og ­kommuni­serbar strategi for miljø og bærekraft, som danner grunnlaget for fremtidige avgjørelser i Norengros-kjeden. Ett av målene er at Norengros skal ta markedets sterkeste posisjon på bærekraft. For å oppnå dette har de valgt ut to av FNs bærekraftsmål de ønsker å legge vekt på fremover.

6

Bærekraftig – Strategi og lederskap

– Prosjektgruppen har jobbet veldig konstruktivt det siste halve året, noe som resulterte i målet om at Norengros skal bli klimanøytrale i 2019. De har også funnet ut hvilke av FNs bærekraftsmål hvor vi virkelig kan utgjøre en f­ orskjell, sier styreformann i Norengros, Johannes Berger. For at en så stor bedrift som Norengros skal bli klima­ nøytral, må det tas en grundig gjennomgang av driften for å finne alle områdene med forbedringspotensial. – For å nå målet om å bli klimanøytral i 2019, må vi ana­­ lysere driften og se på blant annet bilparken vår, lagerhold, strøm, reiser og andre ting som påvirker miljøet. Samtidig må vi også fortsette å lære opp selgerne våre, sier Vedeler. Hjelper kundene å velge miljøvennlige løsninger. Som en del av miljøarbeidet jobber Norengros sammen med underleverandørene sine med å tilby miljøvennlige produkter – og få flest mulig av kundene til å velge disse.

«

Ett av målene er at Norengros skal ta markedets sterkeste posisjon på bærekraft.

– Mye handler om å påvirke leverandørene av forbruks­ varene vi tilbyr, og sette krav til dem. Det handler også om å sørge for at kundene våre får tilbud og kunnskap om de riktige varene – at vi har dem i sortimentet, og at vi kan veilede kundene til å ta miljøvennlige valg og hjelpe dem med å drive mer bærekraftig, sier Vedeler. – Forbruksvarer blir i utgangspunktet sett på som noe negativt. Men klarer vi å snu dette til noe positivt og hjelpe kundene våre med å bruke minst mulig og velge de riktige varene, samtidig som vi frakter dem til markedet på en miljøvennlig måte, har vi gjort en viktig jobb. Målet vårt er å sørge for at forbruksvarer blir mest mulig bærekraftige. For vi kommer ikke unna å bruke dem, sier Berger.


Huldefossen, Førde


2. INTERNT DNA

Næringslivets støtteapparat Når du lykkes – lykkes vi. Vårt mål er å gjøre deg god – vi vil være ditt støtteapparat. Via sponsoratet med Norges Skiforbund har vi lært hvor viktig et godt støtte­apparat er for de som skal prestere i sporet. Alle trenger noen andre for å vinne. Til å preppe ski, til å kjøre løypemaskinen før sola står opp, til å lage mat, til å diskutere taktikk med. Noen som heier langs løypa, foreldre som støtter, backing når det røyner på. De som vinner gullet, står der på vegne av mange som har gitt kunnskap, lidenskap og tid. Ingen vinner uten et godt støtteapparat – i skisporet eller i forretninger.

8

Bærekraftig – Internt DNA

Vårt mål er å gjøre våre kunder gode – vi vil være støtteapparatet.

«

Ingen vinner uten et godt Det innebærer at vi skal bruke støtteapparat – i skisporet all vår kunnskap i forretninger og innsats på å hjelpe deg med å fine de beste produktene og løsningene for din ­virksomhet. Norengros ­ønsker å være en støttespiller i alle ledd – det er detaljene som avgjør.

eller


9 av 10

kunder anbefaler Norengros til andre ref. kundeundersøkelse nov. 2018

«

Bra utvalg, god service og en kundekontakt som er genuint opptatt av å finne de beste løsningene for meg! Sitat kundeundersøkelse nov. 2018

Vi gjør arbeidsdagen din enklere Alle vi som jobber i Norengros har fokus på en ting – å gjøre din arbeidsdag enklere. Det får vi til med markedets største vare­ utvalg, konkurranse­dyktige priser, effektiv logistikk og personlig oppfølging. Med Norengros som samarbeidspartner får du en positiv, engasjert og fremtids­rettet leverandør. I Norengros jobber vi hver dag for at våre kunder skal lykkes. Vi etter­streber å være

de du må ha med på laget for å komme på pallen i din bransje. For oss i Norengros er personlig service en selvfølge. Tilgjengelighet og tilstede­værelse er nøkkelord i vårt service­begrep. Våre konsulenter gir profesjonell v­ ei­ledning i hele prosessen, fra idé og behovsanalyse, til varene er ferdig levert og i bruk. Våre kunder skal slippe å tenke unødig på innkjøp av sine forbruksvarer, og dermed kunne fokusere på arbeidet de egentlig skal utføre.

Slik gjør vi arbeidsdagen din enklere ■■ markedets bredeste sortiment innen forbruksvarer – alt på ett sted ■■ personlig oppfølging og rådgivning ■■ høy fagkompetanse ■■ konkurransedyktige priser ■■ effektiv logistikk ■■ lokal tilstedeværelse

Bærekraftig – Internt DNA

9


F.v. Agnete Lysakerrud, Terje Brendbakken, Berit Lausund, Jørgen Bergsli og Gry Mjanger

Vår kompetanse – din trygghet Du skal være trygg på dine produktvalg. Våre ansatte har spesialkompetanse på din bransje. Hos oss får du både kunnskapen og produktene!

Vårt omfattende varesortiment gir våre kunder større valgfrihet og flere muligheter. I samarbeid med markeds­ ledende produsenter, kan vi tilby m ­ arkedets bredeste varespekter. Hos oss får du profesjonelle råd og ­personlig veiledning for å kunne velge de beste produktene til dine behov. Vi hjelper deg å sette sammen en p ­ ortefølje med alt fra standard­produkter til spesialløsninger – der sentrale ­stikkord er kvalitet, brukernytte, miljø og totaløkonomi.

10

Bærekraftig – Internt DNA

Totalt har vi over 200 f­ agspesialister innen våre vare­ grupper. Disse har bakgrunn som for eksempel: s­ ykepleier, husøkonom, kokk, emballasje-økonom, renholdsleder, interiørarkitekt, data­ingeniør, og/eller lang erfaring i ­bransjen.

«

Strekker seg det lille ekstra. For meg betyr det mye som kunde! Sitat kundeundersøkelse nov. 2018


Bærekraftskolen Som supplement til formell utdannelse og erfaring gjennomfører Norengros kontinuerlig opplæring av ansatte.

Vi kjører kurs med våre produsenter og egne fagsamlinger innen spesifikke bransjer og varegrupper. Alt dette gjør vi for å kunne tilby deg som kunde det siste av fagkom­ petanse innen våre produktområder. «Bærekraftskolen» er stedet vi samler alle tiltak og akti­ viteter som gjøres for å øke bevisstheten i organisasjon rundt bærekraft, samfunnsansvar, miljø og etisk handel. Her finner alle ansatte til enhver tid all ­informasjon og relevante linker til alt som omhandler bærekraftsarbeidet i Norengros.

Norengros har hatt fokus på dette gjennom mange år, men dokumentasjon og tiltak har vært spredt rundt i organisas­ jonen – nå har vi samlet det!

«

Norengros gjør alltid min hverdag lettere. Med god service, godt utvalg og gode rutiner, kan jeg trygt si at jeg er svært fornøyd. Sitat kundeundersøkelse nov. 2018

Drifts- og Prosjektdirektør Håkon Skjellevik-Heger snakker om bærekraft på Butikk Kick Off 2019.

Bærekraftig – Internt DNA

11


F.v. Mari Eide, Hans Christer Holund, Tiril Udnes Weng

På lag med de beste Norengros har vært sponsor for Langrennslandslaget siden 2003. Vi er stolte av å bidra til at Norge hevder seg i en av de mest tradisjonelle idrettene vi har.

Norengros sponser landslaget i langrenn Norengros har vært sponsor for landslaget i langrenn siden 2003. Vi har vært med på mange fantastiske opplevelser og sett nye, spennende talenter vokse frem. Både løpere og støtteapparat vet hva som skal til for å være best når det gjelder. Lagets samhold og faglige kompetanse inspirerer oss. På samme måte ønsker vi å være på lag med våre kunder.

12

Bærekraftig – Internt DNA

«

– Å være et Lagets samhold og støtteapparat faglige kompetanse slik at du kan fokusere på det inspirerer oss. du er best på. Den som vinner gullet, står der på vegne av mange som har gitt sin kunnskap, lidenskap og tid. Ingen vinner uten et godt støtteapparat i ryggen – i skisporet eller i forretninger.


Det handler om å gi tilbake Norengros er en landsdekkende kjede bestående av bedrifter med lokale eiere fra Kristiansand i sør, til Tromsø i nord. Alle bedriftene i Norengros er familiedrevet og har lange tradisjoner i sitt distrikt – det gjen­speiles i ønsket om å gi tilbake til lokal­ miljøet. Til sammen har de en rekke lokale ­sponsorater mot lokale idrettsklubber og andre organisasjoner. Legger om kursen med miljøvennlige valg Seilskipet Statsraad Lehmkuhl er et kjent skue i Bergen og en av byens aller største stoltheter.

En gave vi håper aldri blir brukt Ida Eides minnefond er en ideell stiftelse som har til formål å redde liv, både i og utenfor idretten. Dette gjør de ved å øke kunnskapen om, og tilgangen til livreddende første­hjelp i norsk topp og breddeidrett samt påvirke beslutnings­takere til økt bevissthet rundt hjertehelse i idretten og bidra til økt fokus og forskning på skjulte hjertefeil. Norengros er med på dette viktige arbeidet og stiller med både hjertestartere og kompetanse innen førstehjelp.

– Norengros er den samarbeidspartneren som ved å sponse oss, gjør det mulig å velge miljøvennlig forteller Haakon Steinar Vatle, daglig leder hos Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl i et intervju med Bergens Tidende i juni 2018. Statsraaden er en symboltung aktør, og med tusenvis av mennesker om bord i løpet av en skjærgårdssesong, håper stiftelsen at de grepene de gjør vil bli lagt merke til. Valget om å gå bort fra plast, er et ledd i stiftelsens mål om et bærekraftig skip som kan seile for «grønne seil». Det skal også installeres et batteri som gjør at skipet kan driftes med egenprodusert energi fra seilene.

Norges varmeste skjerf Flere av bedriftene i Norengros har i en årrekke støttet Kirkens Bymisjon. I 2017 utfordret de resten av Norengros til å bli med på strikkeaksjonen – det gav resultater. I anledning TV-aksjonen i 2018 til inntekt for Kirkens Bymisjon sitt arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn var Norengros med på å kle Norge med hjemmestrikkede oransje skjerf. Stor strikkeglede sørget for at vi leverte totalt 300 oransje skjerf til en utrolig god sak!

Bærekraftig – Internt DNA

13


3. POSISJONERING

Vi hjelper deg å tenke nytt – og miljøvennlig I 2019 har vi satt oss som mål å bli en klimanøytral bedrift. – Vi kan hjelpe deg å nå det samme målet!

Din samarbeidspartner for et bærekraftig forbruk Miljø og bærekraft er viktigere enn noensinne. Som Norges største leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor, har vi et samfunns­ansvar når det gjelder klima, miljø og bærekraft. Derfor jobber vi hver dag for å være i front – både ved å tilby de beste miljøvennlige produk­ tene og å motivere kundene våre til å gjøre klimavennlige valg i hverdagen. Riktige miljøvalg – vårt felles ansvar Norengros har i flere år vært sertifisert etter ISO 14001, som er standarden for miljøstyringssystemer. Med denne standarden utfordres vi til å sette oss nye og stadig høyere mål for alt vi gjør som kan påvirke miljøet. Vi er i gang med å utvikle en ny strategi som skal lede vei inn i en grønnere fremtid – en strategi som vil hjelpe både oss og kundene våre med å prioritere riktig i de viktige valgene. ISO-målene våre forplikter oss til å øke antall miljømerkede varer med 10 % hvert år. Små endringer i produktporteføljen kan ha stor innvirkning på miljøet, og derfor jobber vi målrettet både med å tilby de beste bærekraftige produktene og å oppfordre kundene våre til å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen.

14

Bærekraftig – Posisjonering

Vi hjelper deg å tenke nytt – og miljøvennlig Det er en stor og positiv utvikling i tilbudet av miljøvennlige alterna­ tiver, og vi jakter alltid på de mest bærekraftige og etiske produktene. Innkjøperne våre besøker de store internasjonale bransjemessene for å finne de nyeste og smarteste produkt­­ene fra de beste produsentene. Gjennom medlemskap i Etisk Handel Norge forplikter vi oss til å sette strenge miljøkrav til produkter og produksjonsprosesser hos leverandørene våre. Dette gjør at du som kunde kan være sikker på at produktene du velger er bærekraftige og miljøvennlige. Det skal være lett å velge miljø­vennlig Målet vårt er å gjøre det så enkelt som mulig for deg som kunde å velge de mest miljø­vennlige alternativene – uansett behov, utfordring eller bransje. Vi har over 200 fageksperter med full oversikt over siste nytt i de ulike produktgruppene. Og de hjelper deg gjerne med å gå gjennom produktene du har i dag, for å finne alternativer som både er bedre for miljøet, mer kostnadseffektive og mer praktiske for sluttbrukeren. Alle produkter med offisielle miljømerker er tydelig merket

i nettbutikken og i varekatalogene våre. Når du handler i nettbutikken vår, kan du raskt sortere ut og velge blant de nesten 4000 miljømerkede produktene vi har i varesortimentet. Vi forholder oss kun til offentlig godkjente miljømerkinger for å sikre etterprøvbarhet og transparens. Norengros tar miljøansvaret på alvor Nedfelt i Norengros’ forretnings­ filosofi heter det at «vi ønsker å bli oppfattet som en miljøbevisst servicebedrift». Dette er en uttalelse som forplikter, og som vi forsøker å leve opp til gjennom holdnings­ skapning internt og praktiske tiltak der det virkelig nytter. Dette har blant annet innvirkning på hvordan vi håndterer avfall, velger produkter til varespekteret vårt, driver produkt­ opplæring og jobber med merking av produktene våre. For enkelte produkt­ grupper har vi også etablert retur­ ordninger i samarbeid med kundene og leverandørene våre. Vi oppfordrer også deg som kunde til å tenke gjennom hvordan du selv kan bidra til å minimere miljøbelastningen av innkjøpene dine. Vi hjelper deg på riktig vei – blant annet med god merking av miljøriktige produkter og råd om hvordan du kan få mest mulig varer på én og samme leveranse. Tenk miljø når du handler – det gjør vi!


Duni Amuse-Bouche Bagasse er komposter­bare porsjonsformer i elegant og organisk design, produsert i fiber.


Etter at undersøkelser viste hvor mange giftige produkter barn utsettes for hver eneste dag, ­bestemte Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og Naturvernforbundet seg for å ta opp kampen mot miljøgifter i norske barnehager. Med seg på laget har de Norengros og Lekolar –  de to største leverandørene av barnehage­ produkter i Norge.


«

Da vi tok kontakt med de to leverandørene som leverer flest produkter til barnehagene, Norengros og Lekolar, sa de ja med én gang. Arild M. Olsen, Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbrund (PBL)

Sammen for plast- og giftfrie barnehager Da Private Barnehagers Landsforbrund (PBL) tok kontakt med Norengros for å ta opp kampen mot miljøgifter i norske barnehager var svaret enkelt. – Miljøgifter har vært et kjent problem i mange år – vi vet at de finnes i flere produkter vi bruker i hverdagen. De siste par årene har vi også blitt mer klar over problemene med mikroplast, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. – De små krabber langs gulvet og putter ting i munnen, og dermed kommer leker, tepper, gardiner og klær som inneholder disse stoffene enda tettere på. Barn oppholder seg også lenge innendørs på de samme stedene. Dette gjør barn særlig sårbare for miljøgifter, sier hun.

Bærekraftig – Posisjonering

17


Sammen om et langsiktig mål Prosjektet for å gjøre norske barnehager plast- og giftfrie er inspirert av tilsvarende arbeid i Sverige, og ble satt i gang etter at undersøkelser avslørte at flere av produktene som leveres til barnehager inneholder og avgir miljøgifter. PBL, Naturvernforbundet, Norengros og Lekolar går nå sammen om et langsiktig mål – å gjøre norske barnehager helt frie for produkter som inneholder plast og miljøgifter. Opplegget som skal gjøre målet til virkelighet innebærer opplæring av både barnehagebarn og -ansatte, og inn­­ kjøpsordninger som gjør det enklere å velge trygge, giftfrie produkter til de minste. For administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, var det en enkel oppgave å få med de største leverandørene på laget.

«

Vi har et mål om å kunne tilby dette til alle barnehagene i Norge, så både de ansatte og alle de 280 000 barna i norske barnehager skal få tilbud om opplæring og bli bevisst på at det finnes giftfrie alternativer. Arild M. Olsen, administrerende direktør i PBL

– Vi har et mål om å kunne tilby dette til alle barne­ hagene i Norge, så både de ansatte og alle de 280 000 barna i norske barnehager skal få tilbud om opplæring og bli bevisst på at det finnes giftfrie alternativer. Da vi tok kontakt med de to leverandørene som leverer flest produkter til barnehagene, Norengros og Lekolar, sa de ja med én gang, forteller Olsen. Vil legge til rette for barnehagene Norengros’ salgs- og markedsdirektør, Lars Kristiansen, forteller at de setter utrolig stor pris på initiativet, og at

18

Bærekraftig – Posisjonering

Norengros vil legge til rette for å gjøre det så enkelt som mulig å velge produkter som verken er skadelige for de små eller naturen.

«

Dette er viktig for fremtiden til barna våre, og vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe norske barne­ hager med å ta riktige produkt­ valg. Lars Kristiansen, Salgs- og markedsdirektør i Norengros

– Vi vet at det er vanskelig å finne frem til de rette produktene i en jungel full av muligheter. Men det kan vi som leverandør løse ved å ha gode bestillingsløsninger og tydelig produktmerking som gjør det enkelt å velge riktig, forteller Kristiansen. Esmark i Naturvernforbundet er enig i at gode innkjøps­ rutiner er avgjørende for at prosjektet skal lykkes. – Det handler om å ha gode rutiner når det kjøpes inn produkter – og at vi forsøker å unngå plastprodukter. Det finnes ikke bare farlige kjemikalier i gamle plastleker, men dessverre også i en del nye. Man kan også velge engangs­ artikler i andre materialer enn plast. Et langsiktig prosjekt Kristiansen er tydelig på at dette er et ambisiøst prosjekt som Norengros vil jobbe med i lang tid fremover. – Dette er en omfattende oppgave som vi ikke blir ferdig med i år. Det er et langsiktig prosjekt, og det at Naturvernforbundet har valgt å bli med, gjør at det nå virkelig ligger kraft bak det vi har satt i gang. Norengros støtter dette arbeidet fullt ut. Dette er viktig for fremtiden til barna våre, og vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe norske barnehager med å ta riktige produktvalg.


PBL, Naturvernforbundet, Norengros og Lekolar går nå sammen om et langsiktig mål – å gjøre norske barnehager helt frie for produkter som inneholder plast og miljøgifter. Fv. Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, Ida Fjeld, Pedagogisk leder Ragnas Hage og Lars Kristiansen, Salgs- og markedsdirektør i Norengros.

Bærekraftig – Posisjonering

19


Nytt miljøkonsept hos DNB reduserte matavfallet Etter at Sodexo lanserte miljø­konseptet «Overskuddsmat» reduserte DNB matavfallet med hele to tonn i året! Nytt miljøkonsept gir redusert matavfall – og fornøyde ansatte Med over 3500 besøkende hver dag, sier det seg selv at DNBs kantine er noe litt utenom det vanlige – det er faktisk Norges største restaurant! Her finner du et moderne serveringskonsept med flere matboder, en kaffebar med egen barista og en kiosk. Ansatte og gjester kan i tillegg glede seg over blant annet en varm kjøt­ trett og en varm fiskerett – hver eneste dag. Dette stiller naturligvis store krav til planlegging og innkjøp.

Bagasse er utvunnet av sukkerrør og kan kastes i matav­ fallet på vanlig måte – enda en bonus som kommer miljøet til gode. Sodexo har hatt ansvaret for DNBs personalrestaurant i Bjørvika siden 2012. Hallemyr kan fortelle at resultatene de nå har oppnådd, ikke hadde vært mulig uten gode samarbeidspartnere.

– Better Tomorrow 2025 er Sodexos plan for bærekraftig utvikling. Det bygger på FNs bærekraftsmål som har for­­pliktelser som er målbare og konkrete. For at vi skal – Med 5000 ansatte er det helt naturlig at personal­ nå målene våre om en bedre restauranten vår har et stort fremtid for alle, er vi avhengig utvalg. Det er mange ting å Vi jobber med Norengros som av å spille på lag med kundene ta hensyn til, og logistikken og samarbeidspartnerne våre. totalleverandør, som leverer må være god for at alt skal gå opp. De ansatte på kjøk­ alt av forbruksvarer til oss – fra Vi jobber derfor med Norengros som totalleverandør, som leverer kenet er veldig flinke når de renholdsprodukter til emballasje. alt av forbruksvarer til oss – fra kjøper inn mat, men uansett renholdsprodukter til emballasje. For oss er det enkelt å forholde hvor godt man planlegger For oss er det enkelt å forholde blir det ofte litt mat til overs, oss til noen som har alt. oss til noen som har alt. sier Stephan Härdi, Food &

«

Beverage Manager i DNB. Kvalitetsmat til en rimelig pris For å slippe å kaste mat som ikke blir spist, har Sodexo i samarbeid med DNB utviklet konseptet «Overskuddsmat». Det går ut på at de ansatte kan kjøpe dagens restemat til en billig penge og ta den med hjem til middag eller bruke den som overtidsmat. – Matsvinn på grunn av overproduksjon er det verste vi ser, og noe vi må bli kvitt. For oss er det viktig at all maten spises opp, og at emballasjen kan gjenvinnes. Vi er et stort selskap som må ta ansvar hele veien og hjelpe kundene våre med å ta enkle valg, sier Christian Hallemyr, Development & Deployment i Sodexo. Når kantinen stenger for dagen, sjekker de ansatte hvor mye mat som er til overs, og lager matbokser med over­ skuddsmaten i. Denne maten kan deretter DNBs ansatte kjøpe og ta med seg hjem. Miljøvennlig emballasje Emballasjen til overskuddsmaten er laget av et miljø­ vennlig og fornybart råstoff kalt bagasse.

20

Bærekraftig – Posisjonering

Storkundeansvarlig i Norengros, Gøril Nesje, forteller at Sodexo er en stor kunde og at dette er et viktig tiltak. – Sodexo er en veldig spennende kunde, fordi de er så frempå når det gjelder miljø og ønsker å ta et stort samfunnsansvar i likhet med oss. Som Norges største leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor, har vi et samfunnsansvar og et kundeansvar til å finne de riktige produktene til kundene våre. For DNB Bjørvika har vi sammen med Sodexo derfor utviklet et miljøvennlig emballasjekonsept som et ledd i å redusere matavfallet. Det nye tiltaket med overskuddsmat er populært blant de ansatte, som både smaker godt og er rimelig.Tiltaket har vært en stor suksess og ført til at DNB har redusert matav­ fallet med to tonn siden starten for et drøyt år siden. «Det synes vi er ganske bra!» sier Härdi. «Overskuddsmat» er bare ett av tiltakene Sodexo har iverksatt for å nå målet sitt om å redusere matavfallet med 50 prosent innen 2030 – et mål som er gode nyheter for både miljøet og forbrukerne.


Emballasjen til overskudds­maten er laget av et miljø­vennlig og for­­ nybart råstoff kalt bagasse.

Emballasjen til overskuddsmaten er laget av et miljøvennlig og fornybart råstoff kalt bagasse. F.v. Christian Hallemyr, Development & Deployment i Sodexo, Gøril Nesje, Storkundeansvarlig i Norengros og Henning Sveen, Fagsjef Emballasje Norengros Johs Olsen.

Bærekraftig – Posisjonering

21


Ren velvære på The Well Etter at The Well startet å bruke LifeClean, har renholds­ arbeiderne fått en enklere arbeidsdag og kan gjøre rent mer effektivt.

En luksusopplevelse utenom det vanlige. Det 10 500 kvadratmeter store velvære­ senteret har helt siden åpningen i 2015 gitt både norske og utenlandske gjester en luksusopplevelse utenom det vanlige. Med blant annet 11 bassenger, 15 saunaer og dampbad, japansk badehus, ulike mas­sasje­behandlinger og en egen restaurant, er dette det perfekte stedet for alle dem som ønsker å legge hverdagens stress bak seg.

og har svært rask virkningstid. Husøkonom på The Well, Hilde Kristin Sørum, skryter av hvordan LifeClean har bidratt til mer effektiv ren­­gjøring og en enklere arbeidsdag for renholds­arbeiderne på velværesenteret.

– The Well er et fristed – en oase av gode ting. Anlegget er på hele 10 500 kvadratmeter, så enten det er 10 eller 500 mennesker her, har man god plass til å nyte egentiden sin. Her kan man ligge ute og bade i 30 varmegrader og se på stjernehimmelen og snødekte trær, sier Annett Trehjørningen, salgssjef hos The Well. Annett forteller videre at god hygiene prioriteres høyt på The Well.

– Det er viktig for oss at alt er rent og pent, og at det er bakteriefritt. Før måtte vi ha folk på jobb etter stengetid. Rengjøringsmidlene vi brukte tidligere, satte krav til bruk av mye verneutstyr – og virkningstiden var på hele fire timer. Så neste morgen, når folk kom på jobb, måtte rengjøringsmidlene skylles av før gjestene kunne komme, sier Sørum.

«

Mer effektiv rengjøring For å tilby et spa-anlegg der gjestene kan trives og føle seg komfortable i rene og pene fasiliteter, bruker The Well rengjørings­ middelet LifeClean – et fleksibelt og miljø­ vennlig produkt som leveres ferdig blandet

22

Bærekraftig – Posisjonering

Her forventer besøkende kun det aller ypperste – ikke minst når det gjelder renhold.

Etter at The Well startet å bruke LifeClean, har imidlertid renholdsarbeiderne fått en enklere arbeidsdag og kan gjøre rent mer effektivt. Nå kan de ganske enkelt spraye over med produktet, og la det virke i to minutter for et perfekt resultat – uten spor av sopp, virus eller bakterier.


LifeClean virker på kun 2 minutter og etterlater et perfekt resultat – uten spor av sopp, virus eller bakterier.

Hjelp fra ekspertene Med på laget har The Well totalleverandøren Norengros som rådgiver for renhold og hygiene. Norengros har opparbeidet seg bred produkt- og bransjekunnskap og bistår også med ergonomisk utstyr og hjelpemidler som gir renholdsarbeidere en mindre belastende arbeidsdag. Salgskonsulent i Norengros, Marianne Sollund, forteller at det er flere grunner til at de anbefalte The Well å bruke LifeClean. – LifeClean er et miljøvennlig produkt som virker i løpet av to minutter og fjerner alt av bakterier og virus. Det er et produkt som ikke skaper noe særlig lukt, leveres ferdig blandet og er enkelt for rengjørerne å jobbe med. Man trenger dessuten ikke noe verneutstyr for å bruke det, sier Sollund.

Norengros er opptatt av helse og arbeidsmiljø – både blant egne medarbeidere og ute hos kundene sine – og legger vekt på å finne smarte løsninger som løser kundenes behov på en enkel måte. – Vi skal være en støttespiller for kundene våre. I tillegg til å levere renholdsrekvisita til The Well, skal vi også bidra til at rengjørerne kan jobbe mer ergonomisk og får en enklere arbeidshverdag, sier Sollund. Alt ligger dermed til rette for at gjestene på The Well kan senke skuldrene og nyte et kjærkomment avbrekk fra en stressende hverdag – uten å måtte bekymre seg over skitne overflater eller skumle bakterier.

Norengros skal være en støttespiller til kundene våre – vi har både kunnskapen og produktene som gir renholderen en enklere arbeidsdag. F.v. Hilde Kristin Sørum, Husøkonom The Well og Marianne Sollund, fagspesialist renhold Norengros Johs Olsen.

Bærekraftig – Posisjonering

23


4. PRODUKT OG LEVERANDØR

Bærekraftig produksjon gjennom hele leverandørkjeden Norengros jobber aktivt for at menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering blir ivaretatt i leverandørkjeden.

Kartlegger hele leverandørkjeden for å sikre etisk og bærekraftig handel Norengros jobber aktivt for at menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering blir ivaretatt i leverandørkjeden. Norengros har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2010, og har også utviklet egne etiske retningslinjer i samarbeid med Etisk Handel Norge. Retningslinjene baserer seg på FNs menneskerettighetserklæring og konvensjoner fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), og er et viktig redskap i arbeidet med å fremme trygge og rettferdige arbeidsforhold hos produsentene Norengros bruker.

«

– Vi står fast på prinsippene våre. Vi inngår aldri leverandøravtaler dersom vi har avdekket at aktøren ikke kan etterleve de etiske retningslinjene våre, sier Rasmus Valen, som er assisterende innkjøpssjef i Norengros. Risikovurdering av markeder Før Norengros inngår sentrale avtaler, må leverandøren skrive under på at de forplikter seg til å forhindre blant annet tvangsarbeid, ekstrem bruk av overtid, barnearbeid, brutal behandling på arbeidsplassen, diskriminering og korrupsjon. – Vi undersøker bransjen og landene leverandørene våre produserer i. Vi ser på de statistiske mulighetene

24

Bærekraftig – Produkt og leverandør

for menneskerettighetsbrudd og dårlig oppfølging av arbeidsrettigheter og miljø- og samfunnsansvar. Risikovurderingen gjøres også ut ifra våre egne etiske retningslinjer, sier Valen. Får oppdatert dokumentasjon via Factlines Jobben med å avdekke uansvarlige leverandører kan være utfordrende og krever systematisk arbeid. I tillegg til å benytte statistikk fra kilder som er tilgjengelig via Etisk Handel Norge, bruker Norengros det nettbaserte verktøyet Factlines, som gir virksomheter råd og støtte til hvordan leverandørkjeden kan kvalitetssikres. – Factlines er et system som forenkler arbeidet med å samle inn og dele o ­ ppdatert informasjon om leverandør­ kjeden. Her kan leverandørene selv dokumentere hvordan de jobber med miljø, klima og etiske krav, så det blir synlig for alle, sier Valen. Må forplikte seg til Norengros retningslinjer – Før vi inngår avtaler sender vi først ut et spørreskjema, der leverandøren må informere om alle produksjons­ steder og hvilke land de holder til i. Deretter gjør vi en risikoanalyse, før leverandøren må signere en egen­ erklæring om at de forplikter seg til å følge de etiske retningslinjene våre. Her ligger det også retningslinjer om at produktene blant annet skal innfri norske krav og ikke inneholde skadelige kjemikalier. Som en del av evalu­ eringen besøker vi også fabrikkene for å se på hvordan prosesser og rutiner overholdes, sier Valen. – I kontraktsmøtet fremlegges det informasjon om hvordan de skal jobbe med å innfri retningslinjene våre og hva arbeid med etisk handel betyr for dem.


Factlines er en uavhengig, norskeid løsnings­leverandør som gir råd og støtter virksomheter med kvalitetsikring og samfunnsansvar i leverandør­kjeden. De gjennomfører leverandør­kartlegging og leverer rapporter og risiko­analyser som gir oversikt og grunnlag for videre forbedrings­arbeid. Norengros bruker Factlines til å samle inn og få oppdatert informasjon om leverandørkjeden.

Etisk Handel Norge er en medlems­ organisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bære­kraftige leverandørkjeder. Norengros rapporterer årlig åpent om vårt arbeid med etisk handel.

Bærekraftig – Produkt og leverandør

25


Strenge prosedyrer for oppfølging Dersom en leverandør produserer i et land som bemerker seg negativt, følger Norengros nøye med.

evaluering i regi av den internasjonale bærekraftplatt­ formen EcoVadis. EcoVadis kartlegger og evaluerer tiltak for miljø, etisk handel og bærekraft i næringslivet.

«

– EcoVadis er ikke så kjent i Norge ennå, – Er det statistisk sannsynlighet for Målet med dette arbeidet er å sikre men veldig anerkjent internasjonalt. Vi har vært gjennom en om­­fattende brudd på retnings­ en mer bærekraftig produksjon evaluering. Etter å ha vurdert resulta­ linjene våre, tar vi tak i det. Det første – gjennom hele leverandørkjeden. tene våre, ga ekspert­ene fra EcoVadis oss en sølvrangering, Silver Recognition vi gjør er å bruke Rasmus Valen, assisterende innkjøpssjef i Norengros Level – som tilsvarer topp 30% av alle kartleggingen vår bedriftene som har tatt evalueringen, til å finne ut av hvor sier Valen. det er størst sann­ synlighet for at bruddene vil kunne oppstå. Ved hjelp av Det er kun 5% av de evaluerte bedriftene som har blitt Factlines-løsningen kan vi sende ut en preventiv rapport til rangert til gull. den aktuelle leverandøren, der de må svare på hvordan de jobber med problemstillingen og hvordan de vil forebygge – Vi er fornøyde med at vi rangerte høyt, men det er fort­ eventuelle brudd, sier Valen. satt mye vi kan bli bedre på, og vi har mye å strekke oss etter. Vi fortsetter å jobbe mot gull! Eksterne revisjonsselskaper – Under inspeksjoner kan det selvfølgelig være et annet bilde enn virkeligheten som blir servert, så det er viktig å ha et bredt og nøyaktig grunnlag for å kunne vurdere risiko skikkelig. I enkelte tilfeller har vi også brukt rapporter fra revisjonsselskaper for å få mer troverdig informasjon om den reelle situasjonen. Disse har i tillegg mulighet til å gå undercover og intervjue arbeiderne, sier Valen. – Målet med dette arbeidet er å sikre en mer bærekraftig produksjon – gjennom hele leverandørkjeden. Sølv i internasjonal rangering av samfunnsansvar – EcoVadis CSR Norengros’ innsats har gitt resultater. I mars 2018 kom Norengros blant topp 30% rangerte, etter en grundig

26

Bærekraftig – Produkt og leverandør

100% 80% 60% 40% 20% 0%

A - 93%

B - 89%

C - 93%

A Vedtatt CSR-strategi B Vedtatt etiske retningslinjer (CoC) C Oppfølging etiske retningslinjer (CoC)


Vi gjør det enkelt å velge miljøvennlig Vi leverer produkter som er miljømerket etter norske, nordiske og europeiske retningslinjer. Du har kanskje hørt om flere av de, men vet du hva de ulike miljømerkene innebærer? I dag har Norengros ca. 4000 miljømerkede produkter i vårt basissortiment. Vi ønsker å fremme økt miljøansvar og opp­­­muntre til utvikling og bruk av miljøvennlige produkter. I henhold til vår ISO-sertifisering har Norengros som mål­­setning å øke andelen miljømerkede produkter med 10% hvert år.

Hos oss er det enkelt å velge miljøvennlig produkter. Alle produkter med offisielle miljømerker er tydelig merket i våre varekataloger og i vår nettbutikk. Visste du at i nettbutikken gir vi deg som kunde mulighet til å filtrere på miljømerker, slik at kun miljømerkede produkter vises?

Svanemerket Svanemerket er de nordiske landenes offisielle miljømerke. Det har et livssyklusperspektiv – fra produksjon, i bruk og når det ender opp som avfall. Merket står for høye miljø­ standarder som testes jevnlig. Visst du at Svanemerkede produkter har samme ytelse som ordinære? Det er faktisk et kriterie for Svanemerket!

FSC (Forest Stewardship Council) FSC er eneste skogsertifisering som stiller internasjonale miljø, sosiale og økonomiske krav. Hovedmålet er at sertifiseringsordningen skal bidra til å utvikle et miljømessig, samfunns­nyttig, sosialt og økonomisk godt skogbruk i verdens skoger.

Bra miljöval Et miljømerke for fornybar energi. Det svenske merket viser hvilke produkter som er minst skadelige for miljøet, og i likhet med Svanemerket, vurderer merket alle relevante miljøproblemer gjennom hele produktets livssyklus. EU Ecolabel (EU-blomsten) Er miljømerket som EU tildeler produkter som oppfyller høye miljøkrav. Produsenter må dokumenter at produktene deres tilfreds­ stiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. EU-blomsten gir deg som forbruker mulighet for å velge de mest helse- og miljømessig trygge produktene. Den blå engel Den blå engel garanterer at produktene og tjenestene oppfyller høyest mulig miljø-, helse- og tjenestestandarder. Denne miljøord­ ningen har satt standarden for miljøvennlige produkter og tjenester i Europa siden 1978.

Komposterbar (DIN CERTCO) DIN CERTCO er en sertifiseringsorganisasjon basert i Tyskland, som arbeider med bl.a. komposterbare produkter av bioned­brytelig materiale. Streng miljøsertifisering på linje med Svanemerket, med sertifiserings­ standarden DIN EN 13432. Produktene som er merket med denne sertifi­ seringen nedbrytes naturlig, og minst 90% av det organiske materiale omdannes til CO2 og opptas av mikroorganismer. Nedbrytingen av materialet må dessuten ikke ha negative konsekvenser for miljøet med hensyn til plante­vekst og lignende. Grønt punkt Grønt punkt merket forteller at produsenten er tilknyttet en ordning for resirkulering av emballasje. Norengros er medlem av Grønt punkt og betaler vederlag for all emballasje som vi er vederlagspliktig for.

Bærekraftig – Produkt og leverandør

27


Miljø- og kostnadsbesparelser ved å bytte til co-ex-søppelsekker Siden 2016 har Norengros jobbet med å fase ut tradisjonelle avfallssekker og erstatte dem med avfallssekker som både er mer slitesterke, lettere – og som sparer miljøet! Tallenes tale er klar – det lønner seg å tenke miljøvennlig.

Den lille, store forskjellen 107 tonn Fra januar til mai i år har Norengros spart hele 107 PLAST SPART tonn plast sammenlignet med fjoråret – kun ved å bytte ut våre gamle én-lags avfallssekker. Nøkkelen ligger i et nytt materiale, såkalt co-extrudert polyeten, også kalt co-ex – som gjør at de nye avfallssekkene våre både er tynnere, mer slitesterke og bedre for miljøet. Produktansvarlig for emballasje i 1/3 Norengros, Rigmor Nilsen, forklarer hvorfor TYKKELSE en søppelsekk ikke bare er en søppelsekk: «Tradisjonelle søppelsekker er laget av ett lag resirkulert polyetenplast. Det som skiller co-exsekker fra disse er en mer avansert produksjon, som gjør det mulig å produsere sekkene med tre tynne lag med polyeten. Det betyr at man faktisk kan gå ned i tykkelse, og sekken forblir like sterk. Faktisk

28

Bærekraftig – Produkt og leverandør

tåler sekkene mer når de har flere lag, sammenlignet med tradisjonelle én-lags avfallssekker, og plasten kan strekkes litt mer før det går hull.» Dette gir en dobbel gevinst for miljøet: tynnere sekker betyr at vi bruker mindre plast, og ettersom de både er tynnere og lettere transporterer vi mindre i vekt og mengde, og dermed reduseres også CO-2-utslippene. Man må tørre å satse på miljø Som ved de fleste større endringer møtte Norengros en del skepsis ute i markedet da co-ex-sekkene først ble introdusert i 2016 – men for å skape endring må man tørre å satse. «For oss innebar det å stå i avgjørelsen om å bytte til co-ex», sier Rigmor. «For å finne ut hvor slitesterk en avfallssekk er, har man tidligere kun sett på tykkelsen til sekken. På grunn av at co-ex-sekkene er tynnere enn tradisjonelle avfallssekker, merket vi at noen kunder var usikre da vi først lanserte produktet. Men vi har hatt stor tro på produktet fra starten, og enkelte av avdelingene våre har rett og slett faset ut den gamle typen sekker full­stendig. Og det har det gått

over all forventning – kunden merker at co-ex-sekkene holder like godt, i tillegg til at de veier mye mindre – og ikke minst, er de konkurranse­ dyktige på pris!», sier Rigmor. Vi samarbeider med de beste Alle i Norengros tenker bærekraft og miljø hver eneste dag, uansett avdeling og arbeidsoppgaver. Men fordi Norengros ikke produserer noe selv, er det svært viktig med gode samarbeidspartnere som tenker miljøvennlig, og som stadig utvikler nye, miljøvennlige produkter. «Det er viktig for oss at alle våre leverandører ikke bare har de samme kravene til kvalitet som oss, men at de også har en miljøprofil vi selv kan stå inne for. Produsenten av co-ex-sekkene holder til i Sverige – så det er også en kortreist avfallssekk!», avslutter Rigmor. Ved å ha tett kontakt med leveran­ dørene sikrer Norengros også at alle selgerne har god produkkunnskap, og er i stand til å svare på spørsmålene kundene måtte ha, enten det gjelder usikkerhet om nye produkter eller andre spørsmål til hvordan de kan velge mer miljøvennlig.


Nye pappesker gir færre trailere på veiene og mindre avfall i naturen I Norengros er vi genuint opptatt av å finne miljøvennlige løsninger, både for selskapet og for kundene våre.

Med 38 butikker og 13 varelagre fordelt over hele landet, er det dessverre ikke mulig å unngå utslipp fra trans­ port. Selv om vi kun kjører trailerne når de er fulle, må alle gjenstander pakkes forsvarlig slik at alle bestillinger kommer frem dit de skal, i tide og uten skader. Da går det naturligvis med en del pappesker – og det både koster mye og blir høyere utslipp om man i tillegg må transportere mer fyllmateriale og luft enn nødvendig. I 2016 begynte Norengros derfor arbeidet med å finne en smartere måte å pakke varer på.

«

Målet var å se om det var mulig å finne en bedre måte å lage eskene på, uten å redusere verken kvalitet eller slitestyrke.

Mindre esker, samme kvalitet Norengros leter alltid etter nye måter å spare miljøet på, men varene skal fram, og selve frakten er ikke til å unngå. I 2016 gjennomgikk Norengros derfor sortimentet med 18 ulike typer pappesker og palleplater sammen med produsenten som leverer eskene, Smurfit Kappa. Målet var å se om det var mulig å finne en bedre måte å lage eskene på, uten å redusere verken kvalitet eller slitestyrke.

Dette var til tider utfordrende med den gamle pappen. «Den gamle typen resirkulert papir støvet mye, noe som gjorde at teipen ikke alltid festet seg skikkelig. Vi brukte anledningen til å endre litt på papirkvaliteten», sier Rigmor. «Festeflaten ble også forbedret, slik at teipen sitter bedre, men pappen som brukes er like miljøvennlig. Smurfit Kappa bruker kun materiale som er FSC-merket, og papiret er både nedbrytbart, kan gjenvinnes og resirkuleres.» Økt lagerkapasitet i alle ledd I tillegg til å optimalisere størrelsen på eskene, fikk også utseendet til 1700 eskene en oppgradering. «Vi ønsket at eskene skulle se mer like ut, være lettere å stable og bedre tilpasset FÆRRE PALLER/ÅR tiltenkt bruk. En ekstra bonus av at størrelsen på eskene har blitt redusert, er økt lagerkapasitet både for oss og kundene våre. Bare fra Smurfit Kappa til Norengros fraktes det nå 1700 færre paller hvert eneste år – noe som gjenspeiles i et redusert antall paller som sendes fra Norengros og ut til kundene», sier Rigmor.

Produktansvarlig for emballasje i Norengros, Rigmor Nilsen, forteller: «Løsningen ble å redusere bølgehøyden til pappen, samtidig som vi gjorde bølgene tettere. Slik ble eskene mindre, uten at det gikk på bekostning av hvor mye hver enkelt eske tåler. Nettopp det å sikre at kvaliteten på eskene ble gode nok var det viktigste for oss, og eskene ble grundig testet før vi kunne si oss fornøyde.»

Færre trailere og reduserte CO2-utslipp Den virkelig store besparelsen etter 25 oppgraderingen ligger i reduserte fraktkostnader og reduserte utslipp til naturen. Med mindre esker og en mer enhetlig utforming, får man plass FÆRRE TRAILERE/ÅR til flere varer på en pall, og det blir færre trailere på veien. Smurfit Kappa kjører nå 25 færre trailere til oss på ett år, bare på grunn av at pappeskene er mindre. I tillegg til at det sparer oss for fraktkostnader, gir det også en reduksjon i CO2-utslipp.

Bedre, mer miljøvennlig papir For å unngå skader på varene som fraktes er det også viktig at eskene holder seg lukket under transport.

Emballasjeutfordringen er noe Norengros fortsetter å jobbe med, og denne erfaringen viser at også små endringer virkelig kan utgjøre en forskjell!

Bærekraftig – Produkt og leverandør

31


5. EGEN DRIFT

Vi er der når du trenger oss Vi holder til i nærheten av deg og kjenner de lokale f­ orholdene godt. For oss i Norengros er personlig ­service en selvfølge. Alltid tilgjengelig – alltid tilstede. Norengros er en landsdekkende kjede bestående av Vi er overbevist om at god, personlig service aldri går ut bedrifter med lokale eiere fra Kristiansand i sør, til Tromsø i på dato – og at det alltid l­ønner seg å levere varer med et nord. Vi holder til i ditt nærmiljø smil. og ­kjenner derfor de lokale Er i nærmiljøet, lett å få Vi er aldri langt unna når du har behov forholdene svært godt. Vi er ­tilstede for deg – ikke bare kontakt med og leverer for våre produkter eller tjenester. Vår lokale tilstede­værelse og direkte l­ogi­stikk tilgjengelig. til avtalt tid! fra lokale fullsortiments­­lagre sikrer deg For oss i N ­ orengros er personlig tilgang til det du trenger – når du trenger Sitat kundeundersøkelse nov. 2018 ­service en selvfølge. det. Også når det haster. Det gjør deg mer effektiv i en hektisk hverdag. Vi vet at det er mer enn riktig sortiment, høy kvalitet og konkurranse­dyktige priser som gir fornøyde kunder.

«

32

Bærekraftig – Egen drift


«

Hele pakken til Norengros er så bra – fra vi bestiller og til den hyggelige sjåføren dukker opp og leverer. Sitat kundeundersøkelse nov. 2018

Kundekonsulenter Våre kundekonsulenter er lokalisert i nærheten av deg, og står parat for å gi faglige råd. Gi oss din utfordring – sammen finner vi en løsning som gjør arbeidsdagen din enklere. Butikker Velkommen til en hyggelig og lønnsom handel i våre butikker over hele landet – fra Mandal i sør til Tromsø i nord. Våre butikk­medarbeidere strekker seg langt for å hjelpe våre besøkende kunder. Kundeservice Våre hjelpsomme og kunnskapsrike kundebe­ handlere sitter klare til å hjelpe deg. Hva kan vi hjelpe deg med i dag?

Nettbutikk Du kan bestille våre produkter enkelt, raskt og sikkert i vår nettbutikk. En effektiv bestillingsform som tilbys alle våre kunder. Alltid åpen – alt du trenger. Kundespesifikke innkjøpsløsninger Har din bedrift en egen innkjøpsløsning eller er dere knyttet til en innkjøps­portal?

«

Enkelt å bestille og du får riktig produkt til rett tid – trenger ikke å bruke masse tid. Sitat kundeundersøkelse nov. 2017

Norengros har lang erfaring i å møte B2B-markedets mange og stadig e­ ndrede krav med tanke på i­ntegrasjoner, faktura m.m. Vi møter deg på den plattformen du er.

Bærekraftig – Egen drift

33


Rigget for fremtiden Alle vareleveringer fra dine leverandører belaster miljøet. Som totalleverandør av forbruksvarer får vi samlet et bredt utvalg varer på en og samme leveranse. I tillegg kan vi løpende samle opp dine bestillinger til større leveranser på faste leveringsdager og dermed senke leverings­ hyppigheten og dermed miljøbelastningen. Vi har 13 lokale fullsortiments­lagre og 38 butikker fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Disse sørger for unik til­­gjengelighet og hurtig distribusjon i hele landet.

Norengros Kjosavik 936 solcellepanel på taket på lageret på Forus. Med en forventet årsproduksjon på 182.000 KWh er dette et av de største anleggene i regionen!

«

Vi synes det er mye kjekkere å gjøre lokale investeringer og gjøre noe konkret, enn bare å kjøpe kvoter. Gunnstein Kjosavik, daglig leder i Norengros Kjosavik

Strøm med opprinnelsesgaranti De siste årene har flere av bedriftene i Norengros bygget nye, moderne fullsortimentslagere og butikker. Disse er bygget for fremtiden med lavere energi­bruk og moderne resirkuleringshåndtering. I tillegg har Norengros en felles strømavtale med opp­­rinnelsesgaranti som sørger for at byggene våre driftes kun med grønn strøm fra Hafslund sitt eget vannkraftverk Vamma. Egenprodusert strøm Selv med dette grunnlaget arbeider vi stadig med å redusere våre utslipp. Sommeren 2019 monterte

34

Bærekraftig – Egen drift

I tillegg til å produsere strøm for driften av bygget vil også deres tre elektriske varebiler nå lades med egenprodusert strøm. Grønn serverpark Alle våre tjenester er etablert i moderne miljøvennlige datasentre hos AWS (Amazon Web Services). AWS har en tydelig miljøpolicy og et uttalt mål om å være ledende innenfor miljøvennlig, bærekraftig drift av datasentre. I 2018 overskred AWS 50% bruk av fornybar energi.


Tar klima-grep med Tesla-lastebiler I 2018 bestilte Norengros Johs Olsen to Tesla Semi el-lastebiler som skal frakte varer rundt på Østlandet, helt utslippsfritt. Innkjøpet er bare ett av flere større ­investeringer innenfor varetransport i Norengros og en del av vår større satsing på klima, miljø og bærekraft. – Vi er spente på å ta i bruk Teslas nye og banebrytende el-lastebiler og vi håper de vil kunne dekke mange av våre transportbehov i fremtiden. Dagens klimasituasjon er alvorlig og det er viktig for oss å være en del av løsningen, heller enn en del av problemet, sier Bjørn Pedersen, ­administrerende direktør i Norengros Johs Olsen. Tungtransport er ansvarlig for mer enn 10 prosent av Norges klimagassutslipp. I følge Miljødepartementet er overgang til null- og lavutslippsteknologi for transport­ midler (som el- og hybridkjøretøy) og bruk av biodrivstoff viktige tiltak som kan redusere utslippene. Norge har påtatt seg store miljøforpliktelser i forbindelse med Paris-avtalen, noe som innebærer at transport­ sektoren raskt må finne bærekraftige drivstoffalternativer.

800 km rekkevidde I følge Tesla er den revolusjonerende elektriske laste­ bilen betydelig billigere i drift enn sine dieseldrevne ­konkurrenter. Og med inntil 800 km rekkevidde mellom hvert ladepunkt, vil den trygt kunne ferdes i lange ­strekninger på norske veier uten tilgang på strøm. Bilene leveres i slutten av 2019 eller i 2020. Skal bli best på klima og miljø I tillegg til de to el-lastebilene har flere av bedriftene i Norengros kjøpt inn el-varebiler som skal ta unna mindre forsendelser. – Klima og miljø blir et viktig satsingsområde for Norengros fremover. I tillegg til å innføre tiltak mot klimagass­utslipp kommer vi blant annet til å arbeide med å motivere kundene våre til å gjøre klimavennlige valg i hverdagen, samt gjøre flere andre grep. Det kan være så enkelt som å sørge for at lastebilene er fulle før de kjører så de slipper unødvendige turer, eller få kundene våre til å planlegge innkjøpene bedre og få samlet leveransene, forklarer Pedersen.

Bærekraftig – Egen drift

35


«

Siden vi investerte i video­konferanseanlegg har vi spart tusenvis av flyturer. Einar Tønnessen, IT-sjef i Norengros.

Bedriftene i Norengros holder til over hele landet – kjedeadministrasjonen Norengros AS ligger sentralt plassert på Helsfyr i Oslo.

Reduserer flyturer og e ­ ffektiviserer ­tidsbruken med videokonferanse Videokonferanse i over 10 år Ettersom Norengros er en landsdekkende kjede er behovet for møter med mennesker fra ulike deler av landet en daglig utfordring. For å løse dette har Norengros i over 10 år benyttet seg av videokonferanse. – Siden vi investerte i video­konferanseanlegg har vi spart tusenvis av flyturer forteller Einar Tønnessen, IT-sjef i Norengros. Han forteller at utnyttelsen av systemet er svært høy og har effektivisert tidsbruken internt betraktelig. – Med Skype fikk hver ansatt sitt eget videoanlegg, noe som effektiviserte tidsbruken ytterligere. Neste steg nå er Teams-møter på video der vi kan delta fra nær sagt alle plattformer fortsetter han.

36

Bærekraftig – Egen drift

I 2018 HADDE NORENGROS MER ENN

500

MØTER PÅ VIDEO MED ET GJENNOMSNITT PÅ 4 DELTAGERE

DET TILSVARER: 73.000 MINUTTER, 1200 TIMER ELLER

160

ARBEIDSDAGER!

Over 500 møter på video i 2018 Bare i 2018 holdt Norengros mer enn 500 møter på video­ og brukte 73.000 minutter i møter over video – det til­­ svarer over 1200 timer eller hele 160 arbeidsdager! Med et gjennomsnitt på 4 deltagende avdelinger i hvert møte blir reduksjonen av både reisetid og klimagasser utrolig høy.


Fyrstikkalléen 3B, 0661 Oslo

Lager Bragesvei 8, Gardermoen

Manufacturing/supplying following products/services: for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester: Management System Certificate To certify conformity with // Godkjent overensstemmelse med the Management System Requirements of // Styringssystemkravene i henhold til

Kjededrift, salg og distribusjon av forbruksvarer til NS-EN ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 offentlig NS-EN sektor og det private næringsliv. awarded // tildelt

Fyrstikkalléen 3B, 0661 Oslo

Certificate No // Sertifikat nr.: Lager

Bragesvei 8, Gardermoen

1604

Manufacturing/supplying following products/services: for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Kjededrift, salg og distribusjon av forbruksvarer til offentlig sektor og det private næringsliv. Certificate No // Sertifikat nr.:

1604

First issued // Utstedt første gang: 2016-04-18 Valid until // Gyldig til: 2019-04-18 Issued // Utstedt: 2018-06-15 Audit: Annual // Oppfølging: Årlig First issued // Utstedt første gang: 2016-04-18 Valid until // Gyldig til: 2019-04-18 Issued // Utstedt: 2018-06-15 Audit: Annual // Oppfølging: Årlig

Managing Director // Daglig leder

Lead Auditor // Revisjonsleder

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering as Kabelgaten 2, 0580 Oslo

Setter stadig høyere mål Managing Director // Daglig leder

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering as Kabelgaten 2, 0580 Oslo

Blant de 30% beste som er evaluert Norengros har Silver Recognition Level basert på vår EcoVadis CSR rangering (Corporate Social Responsibility). Norengros er dermed blant de 30% beste som er evaluert. Kun 5% av de over 55.000 bedriftene som er evaluert har fått høyere rangering. EcoVadis er en internasjonal plattform som brukes til å kartlegge hvilket nivå bedrifter er på i arbeidet med miljø, etisk og sosialt ansvar.

Lead Auditor // Revi

Norengros har jobbet med tiltak for klima og miljø i flere år – først som miljøfyrtårn­ sertifisert bedrift, og senere som ISO 14001-sertifisert. Norengros har siden 2016 vært sertifisert etter ISO 14001, som er standarden for miljøstyringssystemer. Med denne standarden utfordres vi til å sette oss nye og stadig høyere mål for alt vi gjør som kan påvirke miljøet. ISO-målene våre forplikter oss til å øke antall miljømerkede varer med 10% hvert år. Små endringer i produkt­porteføljen kan ha stor innvirkning på miljøet, og derfor jobber vi målrettet både med å tilby de beste bære­ kraftige produktene og å oppfordre kundene våre til å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen. Norengros er sertifisert i henhold til ­standardene NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2015 (miljø)

Sikrer grønn nærings­utvikling 11. juni 2018 signerte Norengros K.J. Brusdal avtalen som offisielt gjorde de til medlem av Klimapartnere Hordaland. Siden den gang har flere av de andre bedriftene i Norengros også blitt klimapartnere! Klimapartnere er partnerskap mellom offentlige og private virksomheter. De går i front for å finne klimavennlige løsninger, som sikrer grønn næringsutvikling.

Foto: Cecilie Bannow

Bærekraftig – Egen drift

37


Bedriftenes løfte til planeten Plastløftet er Grønt Punkt sitt program som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Fremtidens plastemballasje er smartere, mer innovativ og bærekraftig. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Norengros har tatt Plastløftet Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030. Sammen kan, og må, vi endre utviklingen – gi ditt plastløfte i dag!

Alle bedrifter må ta sin del ­ av miljøansvaret En bedrift har ansvar både for produkt og emballasje. For ­emballasjen er dette regulert i direktiv og avtale med myndig­ hetene. Gjennom Grønt Punkt Norge er medlemmene med på å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn. Norengros er medlem i Grønt Punkt ­Merket f­ orteller at produsenten er tilknyttet en ­ordning for resirkulering av emballasje. Som medlem i Grønt Punkt Norge tar vi ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. For norske ­produkter betyr Grønt Punkt-merket at ­produsenten eller importøren har betalt emballasje­ vederlag. Det er Grønt Punkt Norge som ­administrerer ordningen. Norengros betaler vederlag for all emballasje vi er vederlagspliktig for.

38

Bærekraftig – Egen drift

Etablerte retur­ordninger Norengros er medlem i Norsirk. Vi tar imot kasserte EE-­produkter (ikke hvitevarer) gratis. For enkelte produktgrupper har vi også ­etablert retur­ordninger i ­samarbeid med kundene og leverandørene våre.


norengros.no/miljo

Profile for Norengros AS

Bærekraftig – Tenk miljø når du handler, det gjør vi!  

Norengros skal være en virksomhet med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og...

Bærekraftig – Tenk miljø når du handler, det gjør vi!  

Norengros skal være en virksomhet med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og...