Page 1

Liker du å gå langrenn på Norefjell? –

Bidra til godt oppkjørte løyper!

NOREFJELL TURFORENING 2016


Liker du å gå langrenn på Norefjell? –

Bidra til godt oppkjørte løyper!

Denne årsberetningen gjelder for perioden 1. Januar 2016 til 31. Desember 2016.

Norefjell Turforenings oppgave er å ta vare på turterrenget på Norefjell ved å bidra til vedlikehold, utvikling og finansiering av skiløyper og stier på Norefjell. Foreningens arbeid utføres i Krødsherad, Sigdal og Flå kommune. Arbeidet utføres i samarbeid med Infrastrukturfond Norefjell, Norefjell Skisenter, Krødsherad Kommune og tilsvarende foreninger i nabokommunene Sigdal og Flå. Norefjell skisenter er utførende entreprenør med ansvar for tråkking av skiløyper. Oppdrag utføres med forbehold om vær og entreprenørens til en hver tid vurdering av forholdene, slitasje, bruk og antall gjester i område etc. Ved sesongslutt deles kostnadene mellom Norefjell Skisenter, Infrastrukturfond Norefjell og Norefjell Turforening. Foreningen er registret i foretaksregisteret med organisasjonsnummer 913 285 654, foreningens forretningsadresse er: Norefjell Turforening c/o Henning Haaland Rolfsbuktveien 20 1364 FORNEBU

Styret Styret består av 5 personer valgt blant hytteeiere, grunneiere og en representant fra Infrastrukturfondet i Krødsherad. Styreleder: Henning Haaland, hytteeier Nestleder: Guro Gulsvik, grunneier Styremedlem: Anders Haukedalen, hytteeier Styremedlem: Kristine Nore, grunneier Styremedlem: Knut Sønsteby, representant fra IF-Fondet Varamedlem: Morten Westbye, hytteeier Varamedlem: Helge Skare, hytteeier Varamedlem: Ole-Jacob Golberg, grunneier Varamedlem: Marianne Skjetne Bøe, grunneier Varamedlem: Knut Ringnes, representant fra IF-Fondet(Kasserer) Det er avholdt 4 styremøter i perioden i tillegg til regelmessig kontakt via telefon og e-post. Alt arbeidet i Norefjell Turforening utføres for på frivillig basis, det er ikke utbetalt styregodtgjørelse for perioden.


Liker du å gå langrenn på Norefjell? –

Bidra til godt oppkjørte løyper!

Styrets Arbeid Styret har i løpet av året fokusert på administrative rutiner, pusset opp foreningens nye hjemmesider, tilrettelagt for VIPPS betaling, besvart diverse henvendelser fra foreningens medlemmer og brukere av langrennsløypene på Norefjell, utsendelse av kontingent faktura og gjennomført koordineringsmøte mellom Eggedal Turlag og Norefjell Skisenter.

Økonomi Regnskapet for 2016 viser et overskudd på Kr 44 785 som foreslås overført til foreningens egenkapital. Mesteparten av foreningens inntekter blir innbetalt i perioden Desember - Mars, foreningens inntekter på 279 799 inkluderer derfor kontingent betalinger for sesongene 2015/2016 og 2016/2017. Foreningens egenkapital pr. 31.12 var Kr 446 692,-. For ytterligere detaljer så henvises det til vedlagte resultat og balanseregnskap.

Medlemskap Medlemskap og kontingent betaling til Norefjell Turforening er frivillig For sesongen 2015/2016 mottok foreningen innbetalinger fra 164 enkeltmedlemmer og 4 sameier/hytteeierforeninger på Norefjell.

Norefjell 23.03.20170 Guro Gulsvik

Anders Haukedalen

Henning Haaland

Kristine Nore

Knut Bøe Sønsteby


Norefjell Turforening 913285654

Resultatrapport

Regnskapsår: 01.01.2016 - 31.12.2016 Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2016 Periode

Akkumulert

33 500,00 119 000,00

33 500,00 119 000,00

20 000,00 96 150,00 7 849,72

20 000,00 96 150,00 7 849,72

Driftsinntekter 3921 Enkeltmedlem @ 500 Kr 3922 Familiemedlem @ 1000 Kr 3923 Firmamedlem @2000 Kr 3924 Kollektive Medlemmer 3925 VIPPS 3926 Andre Medlemmer

Driftskostnader 6401 Bidrag Løypekjøring Krødsherad 6811 Webdesign 6812 Domene Avgift 6820 Trykksaker

Driftsresultat Finansielle poster 8040 Renteinntekter, skattefrie

3 477,50

3 477,50

279 977,22

279 977,22

-200 000,00

-200 000,00

-20 000,00 -2 402,50

-20 000,00 -2 402,50

-12 663,00

-12 663,00

-235 065,50

-235 065,50

44 911,72

44 911,72

413,63

413,63

-540,00

-540,00

-126,37

-126,37

Ordinært resultat før skatt

44 785,35

44 785,35

Ordinært resultat

44 785,35

44 785,35

Årsresultat

44 785,35

44 785,35

8179 Annen finanskostnad

Utskrevet av Henning Haaland 15.02.2017 22.21.07

Visma eAccounting

Side 1 av 1


Norefjell Turforening 913285654

Balanserapport

Regnskapsår 01.01.2016 - 31.12.2016 Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2016 Ved periodens begynnelse

Endring

Ved periodens slutt

446 692,96

44 785,35

491 478,31

446 692,96

44 785,35

491 478,31

-446 692,96

-44 785,35

-491 478,31

0,00

0,00

0,00

-446 692,96

-44 785,35

-491 478,31

0,00

0,00

0,00

-446 692,96

-44 785,35

-491 478,31

0,00

0,00

0,00

EIENDELER

Omløpsmidler 1920 Bankinnskudd SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital (innskutt og opptjent) 2050 Annen egenkapital Udisponert resultat Udisponert resultat Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) Gjeld

Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Avvik

Utskrevet av Henning Haaland 15.02.2017 22.14.27

Visma eAccounting

Side 1 av 1


Liker du å gå langrenn på Norefjell? – Bidra til godt oppkjørte løyper!

NOREFJELL

TURFORENING

Norefjell Turforening er etablert for å bidra til at skiløypene på Norefjell blir preparerte til alles beste. Tusen takk til alle dere som ble medlemmer i fjor! Vi har ikke nådd kritisk masse enda, men det nærmer seg og vi håper å få enda flere medlemmer i år. Takk for alle gode og konstruktive tilbakemeldinger – de tar vi med oss inn i sesongen som kommer. Dersom du eller andre i din familie har glede av å benytte løypenettet på Norefjell håper vi at du/dere ønsker å bidra til at løypenettet blir preparert og utviklet. Beløpet innbetales til:

Satsene for sesongen 2016-2017:

Norefjell Turforening v/Knut E. Ringnes (kasserer) Kontonr. 1503 26 86998

Enkeltmedlem kr Familiehytte kr Firmahytte kr

Se vedlagte giro eller betal via: www.deltager.no/innmelding ntf

500,1.000,2.000,-

Vi er takknemlige for alle bidrag. Ønsker du å bidra med en større sum, setter vi ekstra stor pris på det!

Ved betaling, vennligst registrer navn, adresse og e-post.

God Tur! Norefjell 01.12.2016

Med vennlig hilsen Norefjell Turforening Henning Haaland

Anders Haukedalen

Kristine Nore

Knut Sønsteby

Guro K. Gulsvik

Kvittering Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

GIRO

Betalingsinformasjon

Betalingsfrist

Underskrift ved girering Husk: Skriv inn navn, adresse og e-post i feltet under

Betalt av

Blankettnummer

r

L

Snarest

P

L

□ □ Betalt til □

Norefjell Turforening

ro g n 1 A O IR G S B 6 F id 2 0

L

L

Belast konto Kundeidentifikasjon (KID)

H

Kvittering tilbake Kroner

Øre

Til konto

<

>

Blankettnummer

1503 26 86998 □


Liker du å gå langrenn på Norefjell? – Bidra til godt oppkjørte løyper!

Velkommen til skiløypene på Norefjell. Bruker du løypene på Norefjell regelmessig, og vil bidra til at løypene blir kjørt oftere? Meld deg inn i Norefjell Turforening. www.norefjellturforening.no Har du hytte i Sigdal kommune oppfordrer vi deg å melde deg inn i Eggedal Turlag www.eggedalturlag.no Krødsherad kommune og IF Norefjell tilrettelegger for idrett og friluft. Husk at det er båndtvang på Norefjell hele året. www.krodsherad.kommune.noMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.