Page 1

... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

Nr. 5

2011

37. 책rgang


BEBOERBLADET Oplag ca. 3600 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen. Navngivne artikler dækker nødvendigvis ikke redaktionens synspunkter. Alle artikler fremsættes for forfatterens eget ansvar. Anonyme artikler m.v. optages, når navn samt adresse er redaktionen bekendt.

Administration:

Grafisk produktion

Steen Møller Andersen, kontor tlf. 9842 6111

Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 6111 fax. 9842 8072 Email: info@vesterport.dk www.vesterport.dk

Bladet trykkes af Nordtryk A/S. Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

Redaktionens adresse

Jørgen Jensen, Bangsbovej 6, 1.v, 9900 Frederikshavn tlf. 9843 0970 Email: mail.jensen@yahoo.dk

Redaktion

Afdeling 1: Else Marie Nielsen, tlf. 9842 6994 Afdeling 4: Jørgen Jensen, tlf: 9843 0970 (Ansvarshavende) Mail: mail.jensen@yahoo.dk Afdeling 5: Mette Hansen, tlf. 5115 8967 Mail: mh.steenberg@gmail.com Afdeling 6: Ruth Simonsen, tlf. 9679 3009 Mail: r.simonsen@mail.dk Afdeling 9: Leif Munch, tlf. 9848 2168 Mail: ruth-leif@turbofiber.dk Dette blad udkommer fredag den 9. december 2011. Næste blad udkommer ca. 10. februar 2012 Stof til dette blad bedes senest afleveret den 18. januar 2012 på mail til beboerbladet@vesterport.dk

2

Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 6111 fax. 9842 8072 Email: info@vesterport.dk www.vesterport.dk

Direktør:

Økonomichef:

Henning Jørgensen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9842 7085

Udlejningschef:

Bodil Jensen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9893 0305

Driftschef:

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 2398 3409

Bestyrelse:

Formand: Willem Kulk, Bangsbovej 16 1.h Tlf. 9842 0876 Næstformand: Joan Ejstrup Andersen, L.P. Houmøllersvej 170 Tlf. 2763 4414 Marianne Tilsted, L.P.Houmøllersvej 164 Tlf. 2483 3142 Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120 Tlf. 9843 4361 Eva Lyngen, L.P.Houmøllersvej 7 Tlf. 4157 0669 Jørgen Jensen, Bangsbovej 6,1.v Tlf. 9843 0970 Jonna Nielsen, Knudensvej 31 st.v Tlf. 9843 5701 Billedet på forsiden er fra det nyrenoverede Multihus i afdeling 6, Engparken. Foto: Jørgen Jensen


REDAKTIONEN Redaktionens hjørne

Redaktionen vil, i kommende udgaver af Beboerbladet, benytte denne faste rubrik til at bringe kommentarer og interviews i form af miniprotrætter af beboere eller ansatte i Vesterport

Portræt af Bodil Jensen

skulle informationer ud til beboerne, så blev de skrevet på en stencil og kørt igennem en duplikator med sværte. Det er helt fremmede begreber for den yngre generation. For 30 år siden fik beboerne udleveret en huslejebog med 12 sider, en for hver måned. Bogen var grundlag for betaling af huslejen, som beboerne foretog i de lokale pengeinstitutter. På det tidspunkt var der jo ikke noget, der hed PBS.

Redaktionen har haft en snak med Udlejningschef Bodil Jensen, som den 1. oktober 2011 har været ansat i Boligforeningen Vesterport i 30 år. Bodil er en af de medarbejdere, som har været ansat i længst tid. Bodil fortæl lidt om, hvordan forholdene var på kontoret i Vesterport, da du blev ansat i 1981. Da jeg tiltrådte, var kontoret indrettet i to små lejligheder på Knudensvej 33. Holger Baandrup var forretningsfører, og inklusive mig selv var der fire assistenter, hvoraf to var på deltid. Den ene var Baandrups kone. Jeg er udlært på et revisionskontor, og jeg skulle i mit nye job blandt andet beskæftige mig med bogføringen, som foregik på en gammeldags bogholderimaskine, hvor man manuelt tog kontokortene op af en kasse, når der skulle laves posteringer. Det var før IT udviklingen tog fart, og alt arbejdet foregik manuelt. Lejekontrakterne blev skrevet på en almindelig skrivemaskine, og når der

I 1983 fik jeg en ny kollega, det var Malte Nielsen, som året efter afløste Holger Baandrup som forretningsfører. Malte prægede som bekendt markant udviklingen i Vesterport i 27 år frem til sin afgang fornylig. Kan du nævne nogle milepæle for dig og for Vesterport i den lange periode, du har været ansat ? Jeg har lyst til at fremhæve det der skete med Fælledbo efter den gennemgribende renovering, der blev foretaget for 5-6 år siden. Før den vellykkede renovering var det et boligområde, der havde fået et ret dårligt ry i folkemunde. Der var stor udskiftning blandt beboerne, og ventelisterne var tomme. Nu er det stik modsat, nu er der stor interesse for at bo i Fælledbo. Det glæder mig meget, ikke kun som udlejningschef, men også fordi jeg holder af området, hvor jeg boede i en periode som ung. Fælledbo er en hyggelig landsby tæt på centrum i Frederikshavn. Der har været mange milepæle i den periode, hvor jeg har været ansat, men spaltepladsen skal jo også udnyttes til nogle fremadrettede ting.

3


REDAKTIONEN Der stilles større og større krav til bolig- sammen med min mand Steen, vores hund standarden, og der er et forholdsvis stort og et par katte i laden. Jeg har en datter og udbud af lejligheder i Frederikshavn kom- svigersøn samt to dejlige bonus-børnebørn i mune, det må også give nogle udfordringer Aabenrå. Til tider føler jeg, at det er lidt langt væk, men det er nok en følelse, jeg deler med til udlejningschefen ? mange mødre, der har børn boende i andre I løbet af nogle år har udlejningssituationen landsdele. langsomt ændret sig. Folk står ikke mere i en lang kø på en venteliste for at få en lejlighed. Når din travle arbejdsdag er slut, hvordan Det gælder både Vesterport, andre bolig- slapper du så af ? foreninger og private udlejere. Årsagerne Når jeg skal klare hjernen efter en lang er mange. Blandt andet har der i en periode arbejdsdag, er det med mine løbesko på og været mulighed for en gunstig finansiering af ofte sammen med min hund. – Jeg slapper også af med at arbejde i vores store have. – ejerboliger. Vi oplever også en ændret befolkningssammensætning og en vis fra- Jeg sætter stor pris på et godt slag kort med vennerne, det er guld værd. flytning fra kommunen. De nye udfordringer er for længst taget op I en periode har vi holdt vinterferie med på alle niveauer i Vesterport. Vi har løbende familie og venner i Østrig, det er dejlig og projekter for at gøre boligstandarden tids- hyggelig afslapning. – Som en kontrast til svarende i flere boligafdelinger. Jeg kan vores liv på landet kan Steen og jeg godt lide nævne Engparken, som står først for tur med at holde små ferier i europæiske storbyer. en renovering, og senere skal der renoveres på Provst Dreslersvej, hvor beboerne alleMed viceværten på job rede har været involveret i udarbejdelsen af en fremtidsplan for området. Vi skal også snart i gang med at bygge 84 attraktive familieboliger på Gl. Skagensvej. Parathed til omstilling er vigtig på arbejdsmarkedet, men det er også meget vigtigt på Viceværterne er Vesterports ambassadører og et delvis ændret boligmarked. Her synes jeg frontløbere, det er dem, der har den løbende kontakt med beboerne, når der skal laves Vesterport står godt rustet. service og reparationer i lejligheden. ViceMange læsere af Beboerbladet kender dig værterne er også med til at sprede trivsel for fra besøg på kontoret og fra beboermøderne, beboerne, når de vedligeholder og renholder men kan du ikke give os et lille indblik i din de udendørs arealer. baggrund og fortælle lidt om mennesket bag den professionelle udlejningschef ? Jeg er en pige fra landet. Jeg voksede op på mine forældres gård i Vogn ved Tolne, og jeg har både hakket roer og hjulpet til med høsten. Det var før børnearbejde blev et negativt begreb. – Da mine forældre døde, overtog jeg mit barndomshjem, hvor jeg bor

4


REDAKTIONEN REDAKTIONEN Den nysgerrige redaktion havde lyst til at få et lidt bedre kendskab til en viceværts funktioner og arbejdsdag, så redaktøren fik lov til at være ”medhjælper” en efterårsdag i november, og det blev aftalt med driften, at min partner skulle være Vicevært Lars Jørgensen i Afdeling 1, ”Det Gamle Vesterport” En kold og mørk mandag morgen kl. 06.57 rullede jeg i bilen hen ad mindernes boulevard på Lindegårdsvej, hvor jeg selv har boet som teenager for en menneskealder siden. Jeg parkerede over for nr. 20, og gik ind i den nye lyse driftsbygning, hvor Lars, Peter og Heine allerede sad og drøftede dagens program over en kop kaffe. Jeg blev rigtig godt modtaget, og efter at den medbragte madpakke var anbragt i køleskabet, fortalte Lars mig, at der den pågældende dag ikke var nogle planlagte syn af lejligheder, men at en tekniker fra Danfoss ville komme og lave Energi trim af varmestyringen i teknikrummene, og ham skulle vi tale med om forskellige problemer. Lars havde været tilkaldt i weekenden på grund af en strømafbrydelse i en hel boligblok, og elektrikeren fra Strandby El-Teknik havde løst problemet, så der skulle lige udskrives en rekvisition på computeren. Da det var gjort, så havde Lars nogle mindre rutinejobs, der skulle klares. Der blev kontrolleret vandniveau på varmeinstallationen i et teknikrum. En dørpumpe i kælderen blev justeret. En vaskemaskine med en defekt i den elektroniske reservation blev inspiceret. Kl. 8.10 blev vi tilkaldt af en beboer på grund af nedsivning af vand fra overboen, som var i færd med at få installeret nyt badeværelse. Det viste sig, at der havde været en utæthed i en samling, og at vandet var sevet ned i et køkkenskab i lejligheden nedenunder. Håndværker blev rekvireret, og Lars tog billeder af

skaden til en eventuel forsikringsanmeldelse. Efter Lars havde lavet lidt kontorarbejde med godkendelse af fakturaer, var der tid til en spisepause kl. 08.45 sammen med de andre kollegaer. Kl. 09.10 havde vi en snak med en tekniker fra Miele, som skulle reparere en vaskemaskine. En printplade blev skiftet.

Kl. 09.30 blev vi tilkaldt af en beboer til en stoppet køkkenvask. Afløbet blev renset med split. Ros til viceværten fra beboeren. Grej spulet og lagt på plads. Kl. 10.00 flytning af stole fra depotrum i gildesal, så teknikeren fra Danfoss kunne komme til at lave Energi-trim af varmestyringen. Tilkald og instruktion af elektriker for flytning af varmeregulator fra gildesal til depotrum. Kl. 11.10 Kontorarbejde med udskrivning af rekvisitioner og kontrol af fakturaer. Kl. 11.30 Tilkaldt af beboer på grund af manglende varme. Samtlige radiatorer i lejligheden udluftet. Kl. 12.00 Spisepause. Kl. 12.40. Jeg instrueres i hvordan en Egholm traktor fungerer. Jeg kører forsigtigt traktoren op til oplagspladsen i den vestlige ende af Lindegårdsvej. Jeg afhenter diverse plantematerialer og kører bagefter traktoren

5


REDAKTIONEN med materialerne til den østlige ende af Lin- virkelig indtrykket af lysten og viljen til at degårdsvej, hvor vi skal plante et kastanjetræ yde god service til Vesterports beboere. på bagsiden af Rema 1000. – Der bliver Tak for en lærerig dag ! gravet et stort hul, og jorden bliver gødet og vandet. – Dette kastanjetræ vil jeg prøve at følge i fremtiden.

Kontakt med læserne Beboerbladet er dit blad. – Redaktionen vil gerne i kontakt med dig. Vi vil gerne vide, hvad du mener om indholdet i bladet. Læser du kun informationerne fra din egen boligafdeling? Kl. 13.15 Afmontering af pumpe til Orienterer du dig også om, hvad der sker i springvand på hjørnet af Lindegårdsvej og andre afdelinger ? Abildgårdsvej. Pumpen rengjort og lagt i de- Er bladet let at finde rundt i ? pot til den skal bruges igen til foråret. Er der informationer og stof du mangler ? Kl. 13.40 Vaskemaskine er årsag til udfald af Vi vil gerne høre dine forslag, og hvis du har relæ. Elektriker tilkaldt. lyst til at skrive et debatindlæg, eller hvis du Kl. 14.00 Lars viser mig lidt rundt i bebyg- har en god historie om at bo i Vesterport, du gelsen. Vi kigger på en tom lejlighed. Et gerne vil fortælle læserne, så kontakt redakaf de små selskabslokaler i kælderen samt tionen. diverse rum til knallerter, minicrossere og Beboerbladet skal hele tiden være et levende barnevogne. – Lars forbereder dokumenter blad, og vi skal bringe stof, som læserne intil de følgende dages syn af lejligheder. teresserer sig for, det kan du være med til at Der kontrolleres fakturaer, og der hentes påvirke. og bringes papirer hos administrationen på Send din mening og forslag til os på: Abildgårdsvej. beboerbladet@vesterport.dk Kl. 15.00 Jeg får lidt tidligt fri efter en eller send en SMS på 25344192 spændende arbejdsdag. Som det forhåbentlig fremgår af min lille så kontakter vi dig. dagsrapport, så er viceværtens daglige opDu kan også tage direkte kontakt med en af gaver mangfoldige. Telefonen har ringet redaktionens medlemmer. meget , og der har været mange små opgaver, hvor jeg her kun har beskrevet nogle Vi glæder os til at høre fra dig. highlights. – Lars trives helt tydeligt med sit afvekslende arbejde. Han kan lide, at arbejdsdagen ikke er forudsigelig, og jeg fik

6


ADMINISTRATION Nyt fra Administrationen

TV priser fra 1.1.2012

Vedr. Bredbånd Nord Personale I Grundtvigs Have, Ravnshøj, Birketoften Vicevært i afd. 7 og 14 Gunnar Pedersen har og Koktvedparken er prisstigninger udsendt valgt at trække sig tilbage fra arbejdsmarke- direkte af Bredbånd Nord til de enkelte bedet og gå på pension fra 18. november. Gun- boere. nar nåede at være ansat i Vesterport i 32 år! Vedr. YouSee Herfra skal lyde en stor tak til Gunnar for Vesterport har her udsendt varsling af prisindsatsen i de mange år. regulering for TV-pakker pr. 1.1. januar 2012. Koktvedstien Færdiggørelsen af de 15-Flexboliger på Pakkepriserne er fra 1.1.2012: 97 kr. pr. måned Koktvedstien skrider planmæssigt frem, og Grundpakke: Mellempakke: 249 kr. pr. måned der forventes stadig aflevering af byggeriet Fuldpakke: 356 kr. pr. måned medio december. Beboere og plejepersonale tager byggeriet i brug fra 1. januar. TV2 er fra 1.1.2012 en betalingskanal – og

ganske som sædvanligt er der kanalændringGl. Skagensvej Frederikshavn Kommune har godkendt er. Der er nye kanaler: Disney Junior, TCC skema B for de 29 ældreboliger indrettet og TNT7 – og følgende kanaler udgår: TV2 til bofællesskab til fysisk og psykisk handi- film, TV5 Monde og TV 2 Nabo. Flere af kanalerne vil kun blive udsendt cappede (afd. 31). Dette betyder at økonomien i projektet efter digitalt f.eks. SVT1, ZDF og ekstrakanalen. afholdt licitation er godkendt af kommunen, Vi har oprettet et link på Vesterports hjemmeog i skrivende stund afventer vi kun de sidste side til YouSee – kanaloversigten. byggetilladelser. Der blev holdt 1. spadestik torsdag den 24. november. Du kan læse Nye regler for udlejning af garager mere om det på næste side i bladet. Pr. 1. januar 2012 har Vesterports bestyrelse Hvad angår de 84 familieboliger på Gl. Ska- besluttet, at ændre reglerne for udlejning af gensvej (afd. 30) arbejder vi på at kunne ind- garager, således at udlejningsreglerne harsende skema B til Frederikshavn Kommune moniseres med reglerne for udlejning af boliger. Det vil sige, at det er opskrivningstidsprimo december. punktet, der er afgørende for placeringen på Jeg vil afslutningsvis gerne benytte lejlig- ventelisten. Ændringen får ikke indflydelse heden til at ønske alle vore beboere og ikke- på den nuværende venteliste. bolighavende medlemmer, ansatte samt deres familier en rigtig glædelig jul og et Pr. 31. december 2011 gøres ventelisten op efter de nuværende regler, og personer der godt og lykkebringende nytår. herefter ønsker at blive skrevet op på 1000 tak for et rigtigt godt samarbejde i 2011 ventelisten, indplaceres efter de personer der allerede stod på ventelisten, ved overgangen til de nye regler.Der opkræves fortsat et årSteen Møller Andersen ligt gebyr på 100 kr. for at stå på ventelisten. Bodil Jensen

7


ADMINISTRATION ADMINISTRATION Første spadestik på Gl. Skagensvej. 29 plejeboliger til Frederikshavn Arkitekten for byggeriet Lars Christensen fra Prisme arkitekter a/s i Aarhus udtrykte sin Kommune Boligforeningen Vesterports store grund på Gl. Skagensvej over for Plantagen er ikke tom meget længere. - Torsdag den 24. november 2011 blev der foretaget det symbolske første spadestik til 29 kommunale plejeboliger med tilhørende servicearealer og fælleshus. Disse boliger er første etape i opførelsen af en helt ny bydel, som, når den er udbygget i løbet af 2012 og 2013, vil bestå af yderligere 84 attraktive familieboliger opført som lavenergi byggeri. Første spadestik blev foretaget på en regnvåd dag, hvor deltagerne fik brug for lidt beskyttelse af Vesterports medbragte paraplyer.

store tilfredshed med samarbejdet med Vesterport og Frederikshavn Kommune. Samtidig glædede han sig over et byggeri, der skiller sig ud, både hvad angår arkitektur og opførelse.

Nogle af de kommende beboere var til stede

Socialudvalgsformand Peter Nielsen foretog det første spadestik, og formanden for Vesterports bestyrelse Willem Kulk var nummer to til at sætte spaden i jorden. De udtrykte begge gode ønsker for det nye spændende byggeri. Vesterports direktør Steen Møller Andersen sluttede sin tale med at udbringe et leve for de nye plejeboliger og deres fremtidige beboere. Første spadestik

Direktør Steen Møller Andersen

8

Peter Nielsen og Willem Kulk


... et blad for beboere - lavet af beboere

NYT NYT NYT

Hvis du får dine tilbudsbreve på mail, kan du nu besvare dem på hjemmesiden. Ha´ dit medlemsnummer og pinkode parat og gå ind på www.vesterport.dk under ventelistelogin. Hvis du får dine tilbudsbreve på mail - får du også en sms med besked om at, der er mail fra Vesterport. God fornøjelse !

Besøg Vesterport på www.vesterport.dk Mangler du en pinkode for at se, hvilket nummer du står på ventelisten - så ring på tlf. 98426111 eller skriv på info@vesterport.dk - og vi sender den til dig

Administration og ekspedition Åbningstider:

Mandag 9.00 - 17.00 Tirs-torsdag 9.00 - 15.00 Fredag 9.00 - 12.00 Tlf . 98 42 61 11 Mail: info@vesterport.dk

HUSK HUSK HUSK Se også ledige lejligheder på www.vesterport.dk under “Her og nu” 9


AFDELING AFDELING 11 Afdelingsbestyrelsen Formand

DET GAMLE VESTERPORT Der køres stærkt i boligområdet

Nye chikaner opsættes på Lindegårdsvej!

Bruno Müller, Knudensvej 82, tlf. 2345 8187

Mail: brmu@frederikshavn.dk Næstformand og gæsterum

Kirsten Carla Nielsen Lindegårdsvej 45, st. th. tlf. 9842 2722 Rikke Balck Christensen, Stenbakkevej 37,1.h, tlf. 2962 1643 Else Marie Nielsen Knudensvej 31, tlf. 9842 6994 (beboerblad) Cindy Pedersen, Knudensvej 66, tlf. 9843 8306 Jonna Nielsen, Knudensvej 31, tlf. 9843 5701 Lene Heisel, Knudensvej 82 2.v, tlf. 9843 1708

Driftschef

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409 Gruppeleder Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84: Per Ritter, tlf. 2333 5712 privat: Horsensgade 22, tlf. 6073 4429. Viceværter Område: Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33: Lars Jørgensen, tlf. 2333 5713 privat: Atletikvej 49, tlf. 9843 9511 Knudensvej 46-68 og Abildgårdsvej 24-30 og Knudensvej 33-45: Benny Porsmose, tlf. 2333 5714 privat: Knudensvej 55, tlf.5316 2565. Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78 Peter Jensen, tlf. 2333 5715 privat: Odensegade 13, tlf. 9842 1472.

I afd. 1 deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

10

Vi har i årevis haft chikaner på Lindegårdsvej og alligevel er der en del trafikanter der kører for stærkt, og det skal elimineres ret hurtigt! Vejen er en privat/ fællesvej! Altså vores! Vi havde i de indledende overvejelser planer om at vejen skulle afspærres ca. på midten,men det var der for mange komplikationer med ! Derfor har vi valgt en anden form for fartdæmpning i stedet for nuværende, og ved disse chikaner udskifter vi de eksisterende runde træ stolper og andet! De nye chikaner bliver lavet i vedligeholdelsesfrit PVC materiale. I første omgang ser vi om der yderligere skal etableres ”Bump” på vejen nogle steder. Især de beboere der bor på vejen, har jo ret i ,at det skal være trygt at bo der,- og især for deres mindre børn som også færdes i området. Det er helt i tråd med afdelingsbestyrelsens opfattelse, at der køres urimeligt stærkt på Lindegårdsvej, men også på vejene ind til boligområdets parkeringsarealer. De fleste vil nok forstå det og være modtagelige for fornuft. Det er trods alt vores børns og andre bløde trafikanters sikkerhed, det handler om! Bruno Müller, formand


... et blad for beboere - lavet af beboere Aflåste opgangsdøre Afsnit 1 er det første sted, hvor det nye system er sat i gang og afprøvet. Der har været lidt besvær med at administrere tidspunkterne for, hvornår det automatiske låsesystem skal til- og frakobles. - I dagtimerne vil dørene være ulåste, da gæster til beboere, postbude og andre skal have uhindret adgang. Når låsesystemet er tilkoblet, skal politi, Falck og hjemmeplejen naturligvis kunne komme ind, og derfor har Beboerne bruger de fået udleveret en kode. Muligheden for deres egen nøgle i adgang med en kode har vi ikke villet stille “lukketiden” til rådighed for avisbudene.

Denne bruges af hjemmeplejen, falck politi o.l.

Håndtering af fysiske nøgler er besværligt, og det er en kilde til usikkerhed for beboerne. Bruno Mûller – Når der mistes nøgler, er der betydelige omkostninger til udskiftning af både nøgler og Så går der energi i låse, og det kan være svært at bevare overDet Gamle Vesterport! blikket over antallet af udleverede nøgler. Boligblokkene hos os kan også blive lavDriften har forsøgt at løse problemerne ved energi-boliger. at indstille låsesystemet til tidligt om morgenen, hvor avisbudene ofte kommer fra kl. 04.00. Man fandt det praktisk, at låsesystemet kun var tilkoblet fra kl. 23.00 til kl. 04.00, og sådan har det fungeret siden monteringen. – Imidlertid lever dette ikke op til afdelingsbestyrelsens intentioner om, at Foruden energioptimeringen i den forvenlåsesystemet skal skabe en fornøden tryghed tede kommende Seniorblok,- arbejder afdehos beboerne. lingsbestyrelsen sammen med Driftschef For at finde en løsning på den tidlige avi- Kim Dalby med at placere solceller på taget somdeling arbejdes der med muligheden af boligblokkene på Lindegårdsvej! for at opsætte en ”Avispostkasse” ved hver For at det giver størst mulig effekt og skaber opgang, som beboeren vil få udleveret nøgle mest mulig energi til ejendommene, er det til, og der vil blive forsøgt med låste indplanerne, at de placeres så de vender mod syd. gangsdøre fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Planerne er i sin spæde start, men der er ingen tvivl om, at vi er nødsaget til at ”være med” og at tilføre afdelingen alternativ energi,- også med andet ud over solcel-

11


AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

ler! Med de stadig stigende energipriser er løsning med solceller, designes så den på det meget store besparelser, der skal opnås. én gang fremstår som en stadig pæn bygDen erkendelse er der efterhånden bred ningsdel, og samtidig indgår i en arkitektoenighed om i afdelingsbestyrelsen, - hvor det nisk helhed med de omliggende eternittage! er vores opgave at frembringe ideerne og så Alene på Lindegårdsvej 1 til 63 er fællesforaflevere opgaven til teknikerne. bruget på ca. 60 000 kwh pr. år og svarende til 12000 pr. blok. Det dækker lys i trappeopgange - kælderbelysning - udvendig belysning og vaskerier!

Disse energiprojekter og processer står vi selvfølgelig ikke ene om i Det Gamle Vesterport,- men vi ønsker heller ikke at være bagefter,- og derfor vil beboerne i fremtiden høre meget mere om planerne! Og planerne er sat på beddingen!

Oplægget er som på tegningen at placere solcellerne på blokkene Lindegårdsvej 1 til 47. Anlægget er dimensioneret til at lave de 60 000 kwh og anlægget koster 1.900.000,kr. 1 kwh ca. koster 2,- x 60 000 = 120.000,- så bliver tilbage, at betalingstiden er på 16 år. Som det ser ud nu er det lang tid, men det er jo en betalingstid som er nedadgående, da priserne jo falder på solceller i øjeblikket.

Vi forventer en reduktion af betalingstiden, Der er et stykke vej, og der er ingen lette og det skal nævnes, at vi ikke endnu har regløsninger. De ”lavesthængende æbler” er net med service, vedligeholdelse, samt en allerede plukket! Vi har her i afdelingen i forrentning af et lån på 1.900.000. en årrække foretaget meget på energiområBruno Mûller det. Det er bare ikke tilstrækkeligt - der skal mere til og vi ved i princippet godt, hvilke Seniorblokken håndtag vi har at trække i for at den ældste afdeling med en indsats kan nærme sig det Der arbejdes på seniorblokken, og der gøres mest optimale for at holde beboernes energi- klar til møde med landsbyggefonden. udgifter nede. På afdelingsbestyrelsesmødet i januar 2012 kommer arkitekterne med materiale og oplæg til det videre forløb. Altan valg Der kommer altaner både mod øst og vest og de bliver i vedligeholdelsesfrit materialer.

Vi er begyndt projekteringen vedr. Lindegårdsvej med at starte en analyse af, hvordan solcelletaget bedst kan fungere sammen med de eksisterende boligblokke! Vi finder det vigtigt, at den samlede tag-

12

Altanerne vil ligne denne - dog dobbelt så stor i dybden.


... et blad for beboere - lavet af beboere

Moderniseringen af badeværelserne tegner til en succes!

Der er dags dato ca. 90 beboere, der har bestilt og godt 30 badeværelser er etableret i boligerne og i afdelingsbestyrelsen er vi glade for den tilslutning, som beboerne tog på beboermødet. Hvis du vil vide mere om ordningen af nyt badeværelse, og hvis du ønsker nyt i din bolig, er du velkommen til at rette henvendelse til Administrationen eller driftschefen. Ligeledes har du mulighed for selv at se et par prøvebadeværelser i showroomet i afdelingen.

Hobbyrum

I vores afdeling har vi faktisk mange hobbyrum der står til fri afbenyttelse for beboerne! Her vil du i et godt oplyst hobbyrum finde arbejdsbord med skruestik og ophæng til din cykel, hvis den skal ordnes. Din hoveddørsnøgle passer til døren. Brug Hobbyrummet! Det er dit og vores!

TRAILER PARKERING Spørg viceværten om der er en ledig plads til parkering af trailer i Trailergården.

Kontakt viceværten. Bruno Müller

13


AFDELING 1 Bedre indsamling af batterierne

DET GAMLE VESTERPORT at overskue. Som noget nyt i folderen er der tillæg med bl.a. ”Brugervejledning”, ”Muligheder i Det Gamle Vesterport” og lidt om hvad afdelingsbestyrelsen laver. God fornøjelse Bruno Mûller

Batterispande sættes nu op ved alle molokker i afdelingen

Vi vil gerne samle endnu flere batterier ind,- så de ikke havner på lossepladsen. Det er ikke småting, vi vendelboer kasserer, og det underbygger jeg med fakta, der siger at vendelboerne hvert år kasserer tre mio. batterier. Batterierne indeholder tungmetaller og skal derfor sendes til behandling, så de miljøskadelige stoffer som kviksølv og PCB kan tages fra, og det øvrige kan genanvendes. Disse muligheder er nu suppleret med muligheden for, at vi beboere kan aflevere batterier i særlige batteribeholdere, opsat ved molokkerne i alle tre afsnit i afdelingen og hvor de resterende er på vej til opsætning.

Gildesalen på Rosborgvej bliver handicapvenlig

Trappen til gildesalen Rosborgvej bliver renoveret, og der bliver monteret handicaplift. Inden da skal håndværkerafdelingen have den gamle hugget væk, samt reparere murværket. I første etape af renoveringen bliver det kun trappeafsnittet,- hvor der bliver etableret bedre tilgængelighed. Vi kigger efterfølgende på budgettet om, hvornår der er midler til at gøre det ene toilet handicapvenligt! Den forventede igangsætning af trapperenoveringen er fastsat til første kvartal 2012, - så vi er dækket ind, hvis vejret driller med sne og frost. Bruno Müller

Derfor skal der understreges vigtigheden ved at have alle med og at denne indsamling starter inde i boligen, og at det er Modtagerstationen der bringer det fra de gule batteribeholdere hjem til behandling som farligt affald på Modtagestation Vendsyssel.. Hvis vore beboere i Det Gamle Vesterport stiler efter at få samlet alle batterier ind, så er det nye tiltag endnu et skridt på vejen til et bedre miljø!

Trappen renoveres og med lift

Opdateret husorden er uddelt! Sidst på året har vi fået den ”nye” opdaterede Husorden omdelt til beboerne, og som du kan se er den ”Kogt” meget ned og nemmere

14

Toilettet udvides med et areal fra depotrum


... et blad for beboere - lavet af beboere

Det Gamle Vesterport Kære beboere!

Det er hermed igen en fornøjelse at indbyde til

i selskabslokalerne Abildgårdsvej 35

Fredag d. 24. februar 2012 kl. 18.00 Glæd dig selv og din ledsager! Kom til en herlig aften med:

9 9 9 9

Som Sædvanlig god mad!

Drikkevarer kan købes til favorable priser Dans til levende musik Kaffe Amerikansk lotteri med gode gevinster Pris pr. deltager 75.- kr. (betales i Gildesalen) Alle ønskes hjertelig velkommen!

Tilmelding Senest onsdag d. 20 feb. 2012! Ved: Else Marie Nielsen tlf:98 42 69 94/Kirsten Nielsen 98 42 27 22 Jonna Nielsen: 98 43 57 01

Vel mødt! Venlig hilsen Festudvalget 15


AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

Nu er det så tiden til årets julefest for børnene og deres forældre i Det gamle Vesterport. Det bliver holdt i den store gildesal på Abildgårdsvej søndag den 11. december fra kl. 13.00-16.00 Det vil glæde mig at se alle de glade nisse børn og voksne til en hyggelig eftermiddag med musik, æbleskiver, kaffe, sodavand og slik☺ Entre: GRATIS ☺ Mange julehilsner fra børneklubbens formand Elisabeth☺

Gæsteværelse For leje af gæsteværelserne tag kontakt til Kirsten Nielsen tlf: 9842 2722 Hvis du ikke træffer Kirsten så ring til Jonna Nielsen, tlf: 9843 5701

16


... et blad for beboere - lavet af beboere

Alle beboere og ansatte ønskes en god jul og et godt nytür

Venlig hilsen afdelingsbestyrelsen 17


AFDELING 4 Afdelingsbestyrelsen

Formand: Marianne Tilsted L. P. Houmøllersvej 164, tlf. 2483 3142 Mail: tilsted@nordfiber.dk

Næstformand: Jørgen Rasmussen, Bangsbovej 10, st.v, tlf. 2271 2084 Torben Groth, Bangsbovej 2,3, mf. tlf. 2666 0073 Sekretær: Hanne M. Pedersen, Provst Dreslersvej 61,1.h, tlf. 5052 4031 Brian Christensen, Bangsbovej 22, 3 v. Henrik Malmgaard, Provst Dreslersvej 44,st.v tlf. 52777936 Joan Ejstrup Andersen, L. P. Houmøllersvej 170, tlf. 2763 4414 Beboerblad Jørgen Jensen, Bangsbovej 6,1.v tlf. 9843 0970 Mail: mail.jensen@yahoo.dk Lokalinspektør Anders Hansen, privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf 2333 5722. Viceværter / Område: Bangsbovej 4-34 og E. Andersensvej 1-23: Per Larsen, tlf. 2333 5725 privat: Bangsbovej 22,2.h, tlf. 4294 9453 Pr. Dreslersvej 6-16, 21-31, 53-63: Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723 privat: Pr. Dreslersvej 26, 3 th. tlf. 2261 3586 Pr. Dreslersvej 18-60: Per Vilsøe, tlf. 2333 5721 privat: H. C. Lumbyes vej 14, tlf. 6062 1963 Pr. Dreslersvej 65-87: Anders Hansen, tlf. 2333 5722 privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 9843 8251 Bangsbovej 19-25 og L. P. Houmøllersvej 28-178 og Pr. Dreslersvej 1-19+33-51: Thomas Kiis, tlf. 2333 5724 privat: Fynsvej 1, tlf. 9843 9130 Koktvedparken 1-11 og 2-6 og Birketoften, Toftegårdsvej 50: Keld Fuglsang, tlf. 2333 5726 Privat: Sejrøvej 6, tlf. 9846 5930 I afd 4 deler Signe Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 og Mie Jørgensen Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

18

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Mariannes hjørne

I afdelingsbestyrelsen er vi kommet godt i gang med arbejdet efter beboermødet i september. Jeg blev valgt som ny formand, og der kom flere nye friske kræfter i bestyrelsen. Vi siger alle beboere tak for den tillid I viste os. Afdelingsbestyrelsen glæder sig til at medvirke ved gennemførelsen af fremtidsplanen for renovering af boligerne på Provst Dreslersvej og Elius Andersensvej, og i den forbindelse vil vi gerne sige en stor tak til de beboere, som deltog i forårets og sommerens workshops. – Nu venter vi spændt på Landsbyggefondens inspektion af bebyggelsen i løbet af vinteren, og vi skal nok holde jer informeret om udviklingen her i Beboerbladet. Nu nærmer vi os afslutningen på året med julehygge og nytårsfest, og i den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at Centret i Sydbyen, i lighed med tidligere år, holder juleaften med julemiddag for dem, som ikke har nogen at være sammen med. - Afdeling 4 giver et tilskud til arrangementet, så alle kan være med til en overkommelig pris. – Kender du nogen, som skal være alene juleaften, så gør endelig opmærksom på muligheden for at være sammen med andre i Centret. Jeg vil slutte med at ønske en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle beboere, viceværter og inspektør i afdeling 4. - Samtidig sender jeg de bedste julehilsener til alle ansatte i Vesterport. Marianne Kjær Tilsted, Afdelingsformand


... et blad for beboere - lavet af beboere Tilbageblik fra Aktivitetshuset i sydbyen. Høstfest Torsdag den 29. september blev der afholdt den årlige høstfest. Traditionen tro var bordene pyntet fint op med geoginer og efterårsblade og det gav den rette efterårsstemning. Der blev serveret hjemmelavet mad fra cafeen og alle blev mætte. Eftermiddagskaffen blev nydt med hjemmebagte småkager og musikunderholdning som sydbyensvenner havde sponsoreret. Alle havde en dejlig eftermiddag hvor der blev snakket og hygget omkring bordene.

kaffe og lagkage fra caféen. Til sidst var der tid til at prøve, om der var noget af alt det fine tøj som man måtte eje. Lørdagscafe Lørdag den 29. oktober blev efterårets lørdagscafe afholdt. Underholdningen blev denne dag leveret af Lis Madsen fra Tornby. Der blev sunget sammen, lyttet til små historier og Lis Madsen leverede selv et par solonummer. I pausen var der mulighed for at nyde den hjemmebagte lagkage fra caféen. Alle havde en hyggelig eftermiddag. En særlig TAK til de frivillige for hjælp denne dag. Billeder fra Frederikshavn Torsdag den 3. november havde Aktivitetshuset besøg af Bendt Jacobsen som har været ansat som fotograf ved Nordjyske igennem mange år. Han havde taget mange billeder med fra hans tid som fotograf i Frederikshavn. Der blev fortalt mange historier, og der blev snakket meget på kryds og tværs. En hyggelig eftermiddag med mange gode minder. Arbejdsaften Onsdag den 8. november blev en af to arbejdsaftner afholdt. Aktivitetshuset havde indbudt frivillige og brugere af huset til at komme og hjælpe til med at få lavet de mange fine ting færdige som skal sælges til vores julestue. Der blev arbejdet med det grønne og nisser. En hyggelig aften hvor der er tid til sjov og snak selv om der bliver produceret en hel del til julestuen. TAK til alle som gav en hånd med denne aften.

Modeshow Tirsdag den 25. oktober var tiden kommet JEG VIL GERNE FRA AKTIVITETSHUhvor, der skulle afholdes efterårets mode- SET ØNSKE ALLE EN GLÆDELIG JUL. show. Det var “Damernes butik” fra Ålborg som havde fremvisning af efterårets nyheder. De mange fine nyheder i efterårsmoden blev Annette Weesgaard, Aktivitetsleder fremvist af lokale modeller fra Aktivitetshuset. Efter modeshowet blev der serveret

19


AFDELING 4

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Præsentation af afdelingsbestyrelsen og suppleanter

Marianne Tilsted Formand

Jørgen Rasmussen Næstformand

Joan Ejstrup Andersen Afdelingsbestyrelsesmedlem

Brian Christensen Afdelingsbestyrelsesmedlem

20


... et blad for beboere - lavet af beboere

Hanne M. Pedersen Sekretær

Torben Groth Afdelingsbestyrelsesmedlem

Helle Kjær Nielsen Suppleant

Henrik Malmgaard Afdelingsbestyrelsesmedlem

Erik Madsen Suppleant

Bent Søegaard Suppleant 21


AFDELING 4

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Beboerhuset - Afd. 4 - Mølleparken

Nu har beboerhuset stået stille i et stykke tid, og afdelingsbestyrelsen har fået lavet nye vedtægter, så derfor kan huset igen benyttes af afdelingens beboere til mange forskellige aktiviteter. Der vil fra midten af januar 2012 være åbent om onsdagen fra kl. 19.00 til 22.00, hvor der er mulighed for at komme og lave noget kreativt, det kunne f.eks. være at male, forme ting i ler, lave dekorationer og papirklip. Kun fantasien sætter grænser. Tag dine ting under armen. Kom hen i Beboerhuset og vær med til at lave et kreativt værksted. Der vil være mulighed for at købe sodavand. Kaffen er gratis. Huset skal dekoreres, og du kan være med til at sætte dit kreative præg på væggene ved at male et billede. Der vil være lærred og maling til fri afbenyttelse.

Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen i Afdeling 4 – Mølleparken

22


AFDELING 5 Afdelingsbestyrelsen Formand/Hegnsudvalg

Vinni Gravesen, Fregatvej 199 Tlf. 6140 4196

Næstformand/Haveudvalg

Britta Bugge, Flotillevej 78 Tlf. 2196 9694

Sekretær

Lone Nyholm, Fregatvej 145 Tlf. 4234 0349

Haveudvalg

Annika Nielsen Leer, Fregatvej 375 Tlf. 2872 3599

Beboerblad

Mette Hansen, Fregatvej 221 Mail. mh.steenberg@gmail.com Tlf. 5115 8967

Inspektør

Jens Ole Nielsen, Prisevej 4 Privat tlf. 2343 8219

Viceværter

Område: Fregatvej 9-51 & 71-279: Leif Ingvartsen, tlf. 2333 5732 Privat: Søndergade 199, tlf. 2567 8917 Fregatvej 281-417 & Prisevej 32-70 & 3-79: Per Christensen, tlf. 2333 5733 Privat: Bækmojenvej 41, tlf. 9848 4598

Fregatvej 1-7 & 53-69 & Flotillevej 2-144 & Prisevej 2-30: Leon Møller, tlf. 2333 5731 Privat: Hans Tausens Vej 27, tlf. 2987 4925

I afd. 5 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

FÆLLEDBO Fra den nye afdelingsbestyrelse Så er den nye afdelingsbestyrelse kommet godt i gang. Desværre måtte vi ret hurtigt sige farvel til vores næstformand og redaktør Claus Lykke Nielsen. Britta Bugge er derfor indtrådt som næstformand og suppleant Mette Hedegaard Hansen som bestyrelsesmedlem. Det har medført en rokade i de arbejdsopgaver, vi varetager i bestyrelsen og kan ses i beboerbladet under pkt. afdelingsbestyrelsen. Vi har været på det årlige midtvejsmøde på Tannishus, hvor vi fik hilst på vores nye direktør Steen Møller Andersen, som orienterede om, hvad der sker lige nu i Vesterport bl.a. om vores nye byggeri på Gl. Skagensvej. Driftschef Kim Dalby fortalte om, at man er begyndt at kigge på mulighederne for brug af vedvarende energi i Vesterport. For at opkvalificere vores bestyrelse, tager vi på et kursus, der løber sig over 2 aftner i Ålborg. Kurset indeholder bl.a. stof om den almene boligsektor, boligorganisationernes formål og opbygningen af beboerdemokratiet. På afdelingsmødet i september blev vi pålagt at arbejde videre med forslaget om at få renoveret badeværelserne i de lave gule huse (efter samme princip som køkkenerne). Vi er så småt startet med at se på muligheder for indretninger, forskellige typer fliser, interiører samt priser. Mere herom på et senere tidspunkt. Vi går også og barsler med et børne- og ungeråd. Tanken bag dette er, at rådet skal samles et par gange om året for at give os ideer om, hvad børnene og de unge kunne tænke sig af nye tiltag, så Fælledbo bliver et endnu bedre sted at bo for børn og unge.

23


AFDELING 5 Vinteren er på vej og vi håber ikke den bliver lige så streng, som de to foregående år. Men lidt hvidt drys, ville nu være dejligt. Sidst men ikke mindst vil Afdelingsbestyrelsen ønske alle beboerne i Fælledbo, en rigtig god jul samt et lykkebringende nytår.

FÆLLEDBO

Fælledbo-klubberne - også noget for dig Bankoklubben Bankospil samt juletræfest Kirsten Sørensen, tlf. 3054 4861 Marion Kristensen, tlf. 2396 8441

Fredagsklubben Hygge-Dart Fredag kl. 19-24 Aldersgrænse:18 år Kirsten Sørensen, tlf. 3054 4861

Bankoklubben spilleplan

Billardklubben Tirsdag kl. 19-22 Hugo Sørensen, tlf. 3054 4860

Vi spiller i gildesalen i Fælledbo. Alle bankospil starter kl. 13.30. Der skal købes nye medlemskort

Børne- og ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl. 16.30-18.00 Karina Nielsen, tlf. 2348 6564

2012 Januar Februar Marts

den 15. & 29. den 12. & 26. den 11 & 25.

HUSK AFSLUTNING DEN 25. MARTS 2012 24

KOM OG VÆR MED !!


... et blad for beboere - lavet af beboere

Afdelingsbestyrelsesmøder Afdelingsbestyrelsen afholder møder hver den første tirsdag i måneden i perioden januar til juni 2012 og igen fra august til december 2012 Alle er velkomne til at komme og stille spørgsmål eller komme med nye ideer mellem 16.30 og 17.00. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen HAVECONTAINER 2012

Container tider: Søndag d. 29. april Kl 10:00 –12:00 og Kl. 14:00–16:00 Mandag d. 30. april Kl. 16:00 – 18:00 Søndag d. 24. juni Kl. 10:00 – 12:00 og Kl. 14:00 – 16:00 Mandag d. 25. juni Kl. 16:00 – 18:00 Søndag d. 26. august Kl. 10:00 – 12:00 og Kl. 14:00 – 16:00 Mandag d. 27. august Kl. 16:00 – 18:00 Søndag d. 14. oktober Kl. 10:00 – 11:30 og Kl. 14:00 – 15:30 Mandag d. 15. oktober Kl. 16:00 – 17:00

Mødereferater Et kort referat af afdelingsbestyrelsens møder bliver anbragt i udhængsskabet ved indgangen til vaskeriet kort tid efter mødets afholdelse. Du kan også læse referatet på Vesterports hjemmeside under afdeling 5. Lone Nyholm 25


AFDELING 6 Afdelingsbestyrelsen Formand

Gurli Nielsen, Engparken 120 Tlf. 9843 4361 / 2076 4361 Mail: gurlinielsen@nordfiber.dk

Næstformand

Bjarne Nielsen, Engparken 88 Tlf. 9843 2683 Mail: bjarneemil@gmail.com

Sekretær & udlejning af trailer

Max Jensen, Engparken 37 Tlf. 2297 4317 Mail: mdj@nordfiber.dk

Beboerblad

Ruth Simonsen, Engparken 118 Tlf. 9679 3009 Mail: r.simonsen@mail.dk Helle Nørgaard, Engparken 114 Tlf. 9841 0541

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 9843 3383

Viceværter

Område: Engparken 1-209: Anker Vesterskov, tlf. 2333 5734 Privat: Plantagevej 13, tlf. 9843 0009 Søparken 1-7: Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 9843 3383

I afd. 6 deler Christoffer Pedersen, Engparken 82 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

26

ENGPARKEN / SØPARKEN Formanden har ordet Julehilsen Så er vi allerede godt inde i julemåneden, og alle har sikkert travlt med juleforberedelserne. For børn og barnlige sjæle er december en dejlig måned og forventningerne er store. Julen tilbringes ofte i familiens skød, og det er utroligt rart at kunne være sammen med familie og venner. Det er imidlertid ikke alle, der har en familie at være sammen med i julen, men forhåbentligt vil de alligevel opleve en dejlig jul. Vi vil fra afdelingsbestyrelsens side ønske alle vore beboere og ansatte en rigtigt glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Nytårsaften bliver som regel fejret med manér. Alt verdens nytårsskyts bliver fyret af, og ind i mellem er det de arme postkasser, der må stå for skud. Det er ikke så spændende, men det kan undgås, hvis man fjerner sin postkasse inden nytårsaften. Det er ikke svært, for der skal bare fjernes nogle skruer. Hvis ikke man selv kan klare det, er man meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 20 76 43 61, så finder vi ud af noget. Åbent Hus i Multihuset i Engparken Lørdag den 19. november blev der afholdt et Åbent Hus arrangement i Multihuset i Engparken, så alle fik mulighed for at se de nye flotte faciliteter til beboeraktiviteter. En del beboere mødte op for at se Multihuset. Desuden var der gæster fra AM Totalbyg og fra Vesterport, både ansatte og fra organisationsbestyrelsen. Afdelingsformand Gurli Nielsen bød velkommen til gæsterne. I sin tale nævnte afdelingsformanden, at projekt Multihus havde været længe undervejs, men nu stod det endeligt færdigt, og afdelingsbestyrelsen var utroligt glade for resultatet. Oprindeligt var det meningen, at Multihuset skulle være en del af helhedsplanen i Eng-


... et blad for beboere - lavet af beboere parken, men takket være Malte, som afde- i allerhøjeste grad for dem, og det var vi i lingsbestyrelsen sendte en varm tanke, blev afdelingsbestyrelsen rigtigt glade for. der fundet en mulighed for, at Multihuset Venlig hilsen kunne starte før den øvrige renovering. Det Gurli Nielsen – afdelingsformand var nemlig en anden pulje, Multihuset kunne få støtte fra. Vesterports bestyrelse har lagt Billeder fra en god dag et stort arbejde i, at projektet skulle lykkes. Vesterport har altid bakket stærkt op om det gode sociale liv i afdelingerne. Vesterports formand, Willem Kulk, blev bedt om at videregive afdelingens store tak til bestyrelsen og ansatte. Der var også en stor tak til AM Totalbyg for det flotte arbejde, de har lavet. Afdelingsformanden fortalte, at Multihuset allerede var taget i brug. Der har været afholdt bankospil, og hver onsdag spilles der whist. Tirsdag den 22. november er alle beboerne i Engparken/Søparken inviteret til et møde, hvor de kan komme med ideer og ønsker til brugen af huset. Afdelingsformanden sagde, at det er afdelingsbestyrelsens håb, at rigtigt mange vil møde op, så der kan skabes en masse aktiviteter. Multihuset skal først og fremmest bruges til beboeraktiviteter, og derfor har afdelingsbestyrelsen besluttet, at det kun er beboerne, der kan leje Multihuset. Vore egne beboere vil helt sikkert passe ekstra godt på de fine faciliteter. Det var en rigtig dejlig eftermiddag med mange gæster, som alle var meget begejstrede for det flotte resultat. Der var lidt godt til ganen i form af pølser, øl/vand, kaffe m. småkager, mens der til børnene var frisklavede popcorn. Afdeling 4 havde været så venlige at udlåne deres fantastisk flotte popcornmaskine. Popcornene var en kæmpesucces hos børnene. Her til slut skal der lyde en kæmpestor tak til afdelingens ansatte, Anker og Per, for det kæmpe arbejde de lagde i at få de udvendige arealer ved Multihuset til at tage sig flotte ud ved Åbent Hus arrangementet. Det lykkedes

27


AFDELING 6

ENGPARKEN / SØPARKEN

JULETRÆSFEST Traditionen tro afholder Beboerklubben atter i år juletræsfest for alle børn i afdelingen (børnebørn og oldebørn er også meget velkomne). Arrangementet finder sted

søndag den 11. december kl. 13.30-15.30 i Multihuset i Engparken.

Billetter á kr. 20,- pr. stk. kan bestilles senest 9. december hos Gurli Nielsen på tlf. 9843 4361 (mobil 2076 4361) eller pr. mail: gurlinielsen@nordfiber. dk. Voksne er også meget velkomne. Du kan købe kaffe/gløgg med æbleskiver. Vi får atter i år besøg af den fantastiske Julemand, som vil synge og lege med børnene. Den flinke julemand har garanteret nogle store godteposer med til børnene. Med venlig hilsen

BEBOERKLUBBEN

JULEBANKOSPIL Beboerklubben afholder julebankospil

tirsdag den 13. december kl. 19.30 i Multihuset

Udover de sædvanlige 24 fine gevinster (som denne aften er ekstra fine) er der 2 store julekurve til en værdi af 400 kr./stk. Desuden er der en kaffemaskine sponsoreret af afdelingsbestyrelsen samt andre sponsorerede gaver. Der er ekstra gevinster på amerikansk lotteri samt gevinst til lavest opråbte nummer i hver halvleg. I pausen kan der købes gløgg og æbleskiver. ALLE er meget velkomne til årets sidste bankospil, så tag bare familie og venner med til et par hyggelige timer. Første bankospil i det nye år bliver tirsdag den 10. januar 2012. Bankoudvalget ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for opbakningen til vore bankospil. Med venlig hilsen

BANKOUDVALGET 28


... et blad for beboere - lavet af beboere

Bankospil i Engparken Beboerklubben afholder bankospil hver anden tirsdag (lige uger) i Engparkens gildesal. Alle er velkomne til et par hyggelige timer. Venlig hilsen Beboerklubben

- HUSK Afdelingen har en trailer, som beboerne kan leje.

Spadserertur i Engparken Jeg gik en tur i området og blev faktisk glad for at bo så dejligt et sted, men ak der kommer altid lidt malurt i bægeret. Nogle steder er hegnene mellem lejlighederne ret så miserable, og har behov for en kærlig hånd. Få det dog lavet – hammer og søm kan gøre underværker! På turen kom jeg også forbi Multihuset og ind af indkørslen kom der en turistbus, og hvem steg ud af bussen – det gjorde byrådet og andre, som havde interesse i renoveringen af Engparkens Multihus, som nu er klar til at blive taget i brug. Når man kommer ind i vaskeriet, er det første man får øje på bunker af vasket og tørret tøj, som ligger spredt over det hele – ikke noget kønt syn. Det vil sige at man har glemt, at man har vasket og bare ladt tøjet blive i maskinen – så næste bruger har været nødt til at tømme vaskemaskine eller tørretumbler. HUSK – når I er færdig med at vaske, at hente og tage jeres tøj med hjem. TAK… Ruth Simonsen

Korttidsleje (4 timer) koster 20 kr. Langtidsleje (24 timer) koster 50 kr. Det er Max Jensen, tlf: 2297 4317 eller Per Paaske, tlf: 5056 8117 der står for udlejningen, og de kan kontaktes på telefon. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 29


AFDELING 7 Afdelingsbestyrelsen Formand / Beboerblad

Bjarne Jepsen, Danmarksgade 22 b, st.h Tlf. 2639 0913 Jimmi Beck, Søgade 10, 1.h Tlf. 2671 6986 Henny Nielsen, Søgade 6,st Tlf. 2396 5818

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 9843 3383

Vicevært Område: Danmarksgade 21, 22 og 24 Søgade 2-10 og Rådhusstrædet 1-7 Jan Rysgaard, tlf. 2333 5716 Gyvelvej 8, 9981 Jerup

MIDTBYEN Tak for nu Gunnar Vores alle sammens vicevært Gunnar vil nu til at nyde sit otium efter mange år som vicevært i Vesterport. Det kan jeg godt forstå – nyd din nye tilværelse, den er tiltrængt. De sidste år har du været vicevært i afd. 7 og holdt de grønne områder meget velholdte og flotte. Det vil vi sige dig mange tak for. Det er jo altid dejligt, nar folk udefra går igennem vores anlæg, stopper op og nyder den flotte have – selv os beboere i Danmarksgade nyder det flotte arbejde. Selv her i vinteren 2010-2011, da der var så meget sne, holdt du fortorve og stier rene, så godt du kunne for fygning og storm, jamenjamen selv på dine fridage kom du tidlig om morgenen og fejede og skrabede sne væk. Gunnar man skal kende dig godt, for du har altid en god (sjov) kommentar til enhver opgave du får påført af os beboere. For eks. Fru Jensen på 81 år skal have skiftet en pære i loftet. Nu skal jeg hente en trappestige til dig, så kan du selv kravle op – jeg skal nok holde stigen.. Hr. Hansen med dårlige ben skal have lavet sin emhætte. Kan du ikke få din søn til det – han kan bedre nå…. Disse sjove kommentarer vil vi komme til at savne. Man skal jo kende din jyske lune og humor. Hermed vil jeg sige velkommen til vores nye vicevært Jan Rysgård, som vi håber vil holde vores grønne områder lige så flotte, som Gunnar gjorde det – måske anderledes – der kommer jo nye øjne på opgaverne.

I afd. 7 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

30

Formand Bjarne Jepsen


... et blad for beboere - lavet af beboere Løvfaldsfest

Man sang så det var en lyst og kunne knap stoppe.

Afdeling 7 holdt lørdag den 29. oktober 2011 Løvfaldsfest.

Næste punkt på programmet var dejlig klar suppe med boller og flutes, hertil et godt glas vin. En rigtig god eftermiddag.

Denne dejlige lørdag eftermiddag afholdt vi Løvfaldsfest i Gildesalen, Danmarksgade 22. Omkring 30 personer havde meldt deres ankomst, og der var som sædvanlig dækket flot op. Birthe havde lavet de lækreste lagkager til kaffen og musikken blev leveret af Frits Nordal, som spillede dæmpet. Da kagen var vel nede i maven, var der fællessang.

Derefter var der oprydning, opvask, støvsugning og gulvvask. Igen en rigtig god eftermiddag med stor hjælp fra dem vi kalder Tordenskjolds soldater, de er der altid for at hjælpe og får som tak blomsterne fra bordpynten. Vi ses til julefesten lørdag den 10. december. På bestyrelsens vegne Henny Nielsen

Forsømmelse Giv mig en dag - til at nå det forsømte ! Til at opleve noget af det som jeg drømte. Giv mig en dag - til at skrive mine breve ! Eller måske en dag til rigtigt at leve. Giv mig en dag - til at gøre noget vildt ! Til noget, som ikke er forudbestilt. Giv mig en dag - til at hjælpe min bror, beskæftige mine børnebørn, lille og stor. Giv mig en dag - til at hjælpe en ven, som bliver ramt af sygdom, igen og igen ! Giv mig en dag - til at gøre nogen glade ! Nogen, som mentalt er kommet til skade. Giv mig en dag - til at styre min kalender ! Så tiden bliver brugt på “alle” jeg kender. Giv mig en dag - hvor telefonen ej kimer ! Giv mig en dag - med “hundrede” timer ! Flemming Lindby 31


HÅNDVÆRKER AFDELINGEN NYT KØKKEN ??

Vesterports Håndværkerafdeling kan nu også tilbyde dig: ●afslibning ●oliering og lakering af gulve ●samt pålægning af vinyl & gulvtæpper

Du får selv medindflydelse på hvilket materiale og udseende dit køkken skal have. Et nyt køkken koster dig max. 497,- kr. pr. måned - og hvis du får boligstøtte kan der søges boligstøtte af denne stigning. Mange får derved betalt deres nye køkken i stigning af boligstøtten. Hvis du gerne vil have nyt køkken - så kontakt Jens Michael Jensen på tlf: 2566 3340.

Er du interesseret i dette, så giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud. Du kan evt. kontakte: Håndværkerafdelingen tlf. 9843 9666 - eller Servicemester Jens Michael Jensen tlf. 2566 3340

HÅNDVÆRKERAFDELINGEN Sønder Havnevej 28 9970 Strandby Tlf. 9843 9666 Fax. 9843 9566

Serviceafdelingen: TØMRER, MALER & VVS: Jens Michael Jensen tlf. 2566 3340

32

TØMRERMESTER, ENTREPRISEAFDELINGEN: Bjarne Kristensen tlf. 2566 3390


AFDELING 9 Afdelingsbestyrelsen Formand Leif Munch, Havnefronten 78 Tlf. 9848 2168 Mail: ruth-leif@turbofiber.dk Jytte Hansen, Havnefronten 68 Tlf. 9848 2621 Mail: jyt@bbnpost.dk Anne Marie Lehm, Fligen 10 Tlf. 9848 1069 Erland Eiersted, Stokken 11 Tlf. 2991 8441 Anna Nørgaard, Havnefronten 32

Lokalinspektør

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Formanden har ordet Det er en stille tid vi går i møde. Niels Ole lægger sidste hånd på de grønne områder. Græsset er slået og bedene luget. Så må vi se, hvad vinteren vil bringe af sne og is. Men det har jo ogsa sin charme, for så må vi hygge os indendøres. Der er stor aktivitet med at gøre vores hobbyværksted hyggeligt - og en stor stor tak for det. Det er også rart vi har fået en container mere til papiraffald på Havnefronten. Fredag den 4. november og lørdag den 5. november 2011 var vi til midtvejsmøde i Tversted. Der blev holdt foredrag om beboerdemokrati mv. ved konsulent Mogens Lausen fra Niras. Kim Dalby fortalte om vores energi-huse.

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 9843 3383

Vicevært Område:

Stokken 1-24, Fligen 1-20, Søndervej 20-26, Havnefronten 2-102 og Grundtvigs Have 5-33: Niels-Ole Rasmussen, tlf. 2333 5711 Privat: Haldsvej 33, 9970 Strandby tlf. 2444 0377

Men i øjeblikket er det julefrokosternes tid, og snart er det jul. Vi skulle få juleudsmykning langs kajen og Havnefronten, og det kan da kun blive hyggeligt.

I afd. 9 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36, Frederikshavn Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle beboerne i afdeling 9 samt alle i Vesterport en glædelig jul samt et godt nytår. Leif Munch

33


AFDELING 9

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Billeder fra afdeling 9

TORSDAGS CAFÉ Husk at vi mødes hver torsdag kl. 14.00 - 16.30, i Tårnet 34


N

... et blad for beboere - lavet af beboere

“FÆLLES SPISNING” Der er fælles spisning på følgende datoe den 12. januar 2012 den 23. februar 2012 den 29. marts 2012

AKTIVITETER PÅ ANKERPLADSEN Whistklubben spiller hver torsdag fra kl. 19.00 - ca. 22.00. 35,- kr. pr. gang incl. kaffe med brød. Der spilles 2 gange 16 spil. Evetuelle spørgsmål: Erland Eiersted tlf. 2991 8441

BANKOKLUBBEN HAVNEFRONTENS GILDESAL Vi spiller i gildesalen på Havnefronten. Alle bankospil starter tirsdage kl. 19.00.

2012 Januar den 10. og 31. Februar den 21. Marts den 13. og 27. April den 17. (afslutning) HALLO ! - HALLO !

SÅ ER DER IGEN JULEBANKO PÅ HAVNEFRONTEN, FÆLLESHUSET SØNDAG DEN 11. DECEMBER KL. 13.30 Dette bankospil er kun for beboerne i afdeling 9. Spillet er gratis - heri inkl. 5 plader pr. person. Øl eller sodavand I pausen kaffe og the samt æbleskiver med marmelade og sukker Vi glæder os til at se jer ! FINE GEVINSTER 35


AFDELING AFDELING 10 10 Afdelingsbestyrelsen

ÅLBÆK

Julehilsen

Formand

Hanne Bomholdt, Gårdbovænget 19, 9982 Ålbæk tlf: 5180 4576 Mail: hannebom@yahoo.dk Søren Kjellberg, Mølleparken 14 tlf: 2025 7719 Valgt som ikke bolighavende bestyrelsesmedlem

Vicevært

Ivan B. Jensen, Skagbanke 25, 9990 Skagen, privat tlf: 2758 6975

Driftschef

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 privat: Sneppevej 3 E, tlf. 2398 3409

I afd. 10 bliver beboerbladet sendt pr. post. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig til administrationen

36

Afdelingen ønsker alle beboere i afdelingen god jul og et godt og lykkebringende nytår


AFDELING 12 Afdelingsbestyrelsen Formand

Ole Hansen, Bangsbovej 42 Tlf. 9842 4772

Næstformand

Connie Petersen, Bangsbovej 78 Tlf. 9848 3520 Preben Svensson, Bangsbovej 82 Per Malmgaard, Bangsbovej 84 Tlf. 2819 5134 Eva Peschardt, Bangsbovej 64 Tlf. 9842 6911

LILLE BANGSBO Formanden har ordet Nu har vi fået de mørke timer, - det giver masser af tid til andre aktiviteter. Heldigvis har vi mulighed for mange indendørs fælles aktiviteter i vores dejlige fælleshus. På vores storskærm kan vi se de fjernsynsudsendelser, der er sjovest at opleve sammen med andre – f.eks. film, sportskampe eller prinsessebryllupper o.s.v. derudover forskellige videofilm, eller egne videooptagelser for at genopleve fælles arrangementer, eller se fotografier på storskærmen, så der kan blive hyggelige sammenkomster med snak, kaffe og kage.

Lokalinspektør

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 9843 8251

Vicevært

Område: Bangsbovej 38-84: Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723 Privat: Provst Dreslersvej 26,3.h, Tlf. 2261 3586

Fælleshuset giver ligeledes plads til fester, til det faste tirsdagsmøde, og til indendørs petanque, kortspil o.s.v.

I afd. 12 deler Signe Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

37


AFDELING 12 12 AFDELING

LILLE BANGSBO

Her op til jul bliver der mange fælles aktivi10 års jubilæum teter – i skoven for at hente gran, mos m.v. ligesom salen skal julepyntes med juletræ, Søndag den 14. august kunne seniorbofællesskabet Lille Bangsbo fejre 10 året for det nisser o.s.v. første spadestik, foretaget af Vesterports Planlagte eller gennemførte aktiviteter: bestyrelsesformand Kjeld Kaptain og vores - 10.11 Fællestur til andesteg på Tannishus Ruth Madsen. - 15.11 Demonstration flotte lys og.lign. - 15.11 Bingospil med flotte præmier - 22.11 Fællesspisning - 24.11 Skovtur efter gran m.v. - 27.11 Advent med æbleskiver og gløgg - 29.11 Demonstration af julekort m.m. - 04.12 Fællesudflugt til ”Nissehulen” Pandrup. - 09.12 Fællesudflugt til Salling Aalborg. - 13.12 Julefrokost i fælleshuset. Jeg håber, at der også bliver tid til andre aktiviteter og til sofaen, men man behøver da ikke at være med til det hele. Alle i Vesterport – Beboere, viceværter, bestyrelser og administration ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Ole Hansen

Afdelingen var vært ved en luksusbuffet med drikkevarer ad libitum og underholdning med musik, fællessang og festlige indslag. Som hædersgæst var Signe Vang inviteret, da hun sammen med Ruth Madsen var initiativtager til bofællesskabet. Det blev en herlig minderig dag. Ole Hansen

38


AFDELING 14 Afdelingsbestyrelsen Formand

Jenny Larsen, Barfredsvej 46,st.nr.3 Tlf. 9843 0080 Åse Bjørnbøg, Barfredsvej 46,st. nr. 4 Tlf. 9843 2859 Carsten M. Christensen, Barfredsvej 48, 1 nr. 3,

CHRISTIANSMINDE

Julehilsen Afdelingen ønsker alle beboere i afdelingen god jul og et godt og lykkebringende nytår.

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 9843 3383

Vicevært

Område: Barfredsvej 46-48: Jan Rysgaard, tlf. 2333 5716 Gyvelvej 8, 9981 Jerup

I afd. 14 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

39


AFDELING 17

INGEBORGVEJ OG RAVNSHØJ

Siden sidst Formand

Mogens Jensen, Mejerivej 24, Ravnshøj Tlf. 4028 6125 Dagny Sørensen, Mejerivej 28, Ravnshøj Tlf. 9848 4555 Kaj Gersbøll, Ingeborgvej 5, 2.v Elisabeth Andersen, Ingeborgvej 3, 1 nr. 5. Tlf. 9842 3958

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 9843 3383

Vicevært - Ingeborgvej

Så er juletiden startet og den 23. november var der julefrokost på Dagcentret. 90 deltagere havde en rigtig god fest med masser af julemad og god underholdning af Jens og Dorit. Den 14. december holdes der den traditionelle store julefest. Som foregående år får vi besøg af elever, som laver Luciaoptog. Eleverne synger julen ind og indslaget er meget populært og værdsat af alle på dagcentret. Det nye år starter, mandag den 2. januar, hvor Centerrådet er vært ved morgenkaffe kl. 9.00. Den 3. januar kl. 10.00 er der tøjudsalg ved Damernes Butik, så kom og få et godt tilbud.

Karl Johan Meyer, tlf. 2333 5717 Privat: Birkedalsvej 38, Elling tlf. 9848 2053.

Søndag den 8. januar kl. 13.30 holder De Syges Vel søndagscafe`, hvor alle er velkommen.

Vicevært - Ravnshøj

Den 11. januar kl. 13.00 får vi besøg af Dorte Larsen. Dorte har rejst rigtig meget verden rundt og kommer og viser os lysbilleder og fortæller om de mange spændende ting, som hun har oplevet og set. B.la. vises der billeder fra det fantastiske sted Gran Canyon og Arizona.

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 9843 3383

De populære Svend`s Svende starter op i det nye år mandag den 16. januar kl. 13.30 med musik og fællessang.

I afd. 17 deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

40

Dette er blot nogle af de aktiviteter, der er på programmet i januar. Vil du vide mere, er du velkommen til at hente BYNYT på dagcentret for januar måned. Bynyt kan også hentes på kommunens hjemmeside : du klikker på borger – seniorer og pension – aktivitetscentre – derefter ligger det i højre side. God fornøjelse. Aktivitetsleder Birte Hjermitslev


... et blad for beboere - lavet af beboere Vi mangler garn / garnrester Strikkeklubben, som består af frivillige damer og alle interesserede på Ingeborgvej er flittige med strikkepindende. Der strikkes lapper, som syes sammen til dejlige varme tæpper. Tæpperne afleveres på børnehjem i Rumænien til stor gavn og glæde. Har du garn du gerne vil donere til dette gode formål, så kan det afleveres på Dagcentret Ingeborgvej 2. Vi henter gerne hvis, der er behov for det. Ring på tlf.: 98 45 59 18 for at aftale nærmere.

ALLE BEBOERE I AFDELING 17 PÅ INGEBORGVEJ OG RAVNSHØJ ØNSKES EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR

MANGE JULEHILSNER FRA AFDELINGSBESTYRELSEN AFDELING 17 41


AFDELING 55 Afdelingsbestyrelsen Formand

Michael Iversen, Tunøvej 31 tlf. 4140 8246

Næstformand

Lisbeth Thomsen, Tunøvej 47 (beboerblad) tlf. 6130 7759 Mail: lisbeththomesen@hotmail.com Jørgen Heidemann, L.P. Houmøllersvej 12

Lokalinspektør

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Privat: Otto Sverdrupsvej 14 tlf. 98 43 82 51

Vicevært

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Privat:tlf. 98 43 82 51

I afd. 55 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

42

Formanden har ordet Vores bowling aften var en dejlig aften med masser af hygge og god stemning. Der var stor opbakning til arrangementet og derfor håber vi på at gentage successen til næste år. Afdelingsbestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår. Her kommer lidt billeder fra aftenen. Lisbeth Thomsen


... et blad for beboere - lavet af beboere

43


VINTERBILLEDER

Beboerbladet Vesterport  

Beboerblad for beboere i Vesterport i Frederikshavn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you