Page 1

... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

Nr. 3

2013

39. 책rgang


BEBOERBLADET Oplag ca. 3500 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen. Navngivne artikler dækker nødvendigvis ikke redaktionens synspunkter. Alle artikler fremsættes for forfatterens eget ansvar. Anonyme artikler m.v. optages, når navn samt adresse er redaktionen bekendt.

Grafisk produktion

Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 6111 fax. 9842 8072 Email: info@vesterport.dk www.vesterport.dk

Bladet trykkes af Nordtryk A/S. Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

Redaktionens adresse Ruth Simonsen Email: r.simonsen@mail.dk

Redaktion

Afdeling 1: Claus Jacobsen, tlf. 60435304 Mail: claushj@live.dk Afdeling 4: Henning Conradsen, tlf: 3022 0948, henning.conradsen@gmail.com Afdeling 5: Mette Hedegaard Steenberg, tlf. 5115 8967 Mail: mh.steenberg@gmail.com Afdeling 6: Ruth Simonsen, tlf. 9679 3009 Mail: r.simonsen@mail.dk (Ansvarshavende) Afdeling 9: Jytte Hansen, tlf. 9848 2621 Mail: jyt@bbnpost.dk Dette blad udkommer fredag den 28. juni 2013. Næste blad udkommer ca. 11. oktober 2013 Stof til dette blad bedes senest afleveret den 24. september 2013 på mail til beboerbladet@vesterport.dk

2

Administration:

Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 6111 fax. 9842 8072 Email: info@vesterport.dk www.vesterport.dk

Direktør:

Steen Møller Andersen, kontor tlf. 9842 6111

Økonomichef:

Henning Jørgensen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9842 7085

Udlejningschef:

Bodil Jensen, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 9893 0305

Driftschef:

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 privat tlf. 2398 3409

Bestyrelse:

Formand: Willem Kulk, Bangsbovej 16 1.h Tlf. 9842 0876 Næstformand Eva Lyngen, L.P.Houmøllersvej 7 Tlf. 2333 5781 Lene Heisel, Knudensvej 82,2.v Tlf. 2073 1708 Mette Hedegaard Steenberg, Fregatvej 221 Tlf. 5115 8967 Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120 Tlf. 9843 4361 Marianne Tilsted, L.P. Houmøllersvej 164 Tlf. 2483 3142 Brian Kjær, Regulusvej 11 Tlf. 2374 9716 Billedet på forsiden er fra Søparken


ADMINISTRATION Nyt fra Administrationen Fladstrandsparken Den 14. maj blev der holdt åbent hus i Fladstrandsparken. Selv om vejret ikke viste sig fra sin bedste side havde mere end 200 interesserede alligevel trodset blæst og regn for at se nærmere på de forskellige boligtyper i længehusene. Da længehusene er klar til indflytning 1. september er tildelingen af boliger påbegyndt.

Kursus i brug af hjertestartere I samarbejde med Trygfondens kampagne ”Parat til hjertestart” var alle beboere i Vesterport blevet tilbudt et kursus i brugen af hjertestarter samt hjertelungeredning. Interessen for at deltage var meget stor, og 126 af Vesterports beboere er nu blevet uddannet i brugen af hjertestarter. Det er virkeligt positivt, at så mange har ønsket at kunne hjælpe i tilfælde af hjertestop. De opsatte hjertestartere har lykkeligvis ikke været i brug endnu, men det er betryggende at vide, at såfremt der en dag bliver brug for dem, så er der rigtig mange af beboerne, der er i stand til at træde til og hjælpe.

Helhedsplaner Renoveringen af Mølleparken og Engparken forløber planmæssigt. Tidsplanmæssigt kører de 2 renoveringsprojekter næsten parløb, så de er ca. lige langt i Ny hjemmeside forløbet. Udbudsprocessen er i fuld Det er blevet besluttet at lave en ny gang og første del af EU-licitationen – hjemmeside for Vesterport, som vi den såkaldte prækvalifikationsfase, hvor forventer at kunne lancere i løbet af interesserede totalentreprenører kan anefteråret. Den hjemmeside vi har i dag søge om at måtte give tilbud - er netop er da brugbar, men tiden er løbet fra den, afsluttet. Af de indkomne ansøgninger så der er nu et behov for at gøre den udvælges 7 totalentreprenører til hvert bedre – både i brugeranvendelighed og renoveringsprojekt, som på baggrund af struktur. udbudsmaterialet giver tilbud. At vi hele tiden forsøger at gøre tingene Afdelingsbestyrelserne godkender udbedre, er med til at fastholde Vesterport budsmaterialet inden dette udsendes til som byens førende boligforening. de totalentreprenøre der skal give tilbud. Resultatet af licitationerne kendes ved Steen Møller Andersen udgangen af 2013. De totalentreprenører der tildeles opgaven vil så skulle bruge noget tid på at detailprojektere, inden Referat fra Ikke Bolighavende Møde selve renoveringsarbejderne som planMøde for ”ikke bolighavende medlemlagt kan iværksættes i foråret 2014. mer” blev afhold den 14. maj, hvor ca. Ikke-bolighavende møde 60 personer deltog. Den 14. maj blev der afholdt møde for På mødet fortalte Direktør for Frederikikke-bolighavende medlemmer. shavn Kommune, Bent Westerberg om Mødet forløb godt med gode indlæg og forventningerne til det fremtidige boligspændende diskussioner. Se referat fra behov i Frederikshavn. Han pointerede mødet andet sted i bladet. bl.a.: 3


ADMINISTRATION ADMINISTRATION • •

De ældre vil bo centralt. Mange flere vil leje frem for at eje problem for dem som vil sælge. • Få store boligforeninger og et stort privat marked. • Forventning om 2.000-2.500 færre indbyggere i 2018 i kommunen. • Primære alder for boligskift er gruppen 20-40 år. Vesterports Direktør Steen Møller Andersen fortalte om Fladstrandsparkens udvikling og orienterede om renoveringsprojekter og nye tiltag. Orientering om processen siden mødet i 2010. De 29 ældreboliger var klar til indflytning oktober 2012, og byggeriet af de 84 familieboliger blev opstartet i august 2012, da der var en del forurening, som skulle oprenses forinden. Planerne om en Havnefronten 2 – et nyt projekt med 80 familieboliger, er sat lidt på ”standby”, på grund af eftervirkningerne af finanskrisen Helhedsplanen for Mølleparken om nedrivning af 160 boliger, facaderenovering, 46 lejligheder med øget tilgængelighed og renovering af badeværelser, altaner, ventilation/vand/varme/el. Renoveringen ventes opstartet i 2014 og varer til nedrivning af 3. blok i 2018. En Helhedsplan på vej i afdeling 1 Det er besluttet at få lavet en byggeteknisk gennemgang og ud fra den få lavet en helhedsplan, som der så skal søges midler til i landsbyggefonden.

Formand for afdelingsbestyrelsen Ole Hansen orientering om ”Lille Bangsbo”. Ole Hansen orienterede om opstarten af ”Lille Bangsbo” bofællesskabet. 4

Det var en langvarig proces, hvor de fysiske forhold var de sidste, da man ville bruge indledningen til, at man havde lært hinanden at kende. Fortalte om de ting der sker i fællesskabet i Gildesalen, værksted og i fælleshuset. Der er et køkkenhold der arrangerer kaffe hver tirsdag og sammen spisning 1 gang om måned. Første tirsdag i hver måned afholdes der arbejdsmøde. Udlejningschef Bodil Jensen I 2012 var der 450 flytninger – der er dog flere eksempler på personer, som har boet i lejligheden i 50 år. Der er heldigvis kun et par lejligheder i lejetab om måned. Der vil blive iværksat reklamer i ANR og Nordjyske for at undgå lejetab. Der er ca. 3.200 der betaler for at opretholde deres medlemsnummers værdi. Af de 3200 er der ca. 600 der i dag har en bolig. Der er ca. 500 ”ikke bolighavende medlemmer” som er på venteliste til en lejlighed. Der bliver flere ældre i kommunen, hvilket vi forsøger at tilpasse udbuddet efter. Afslutningsvis var der valg af 2 repræsentanter til Vesterports repræsentantskab for IBH. På valg: •Repræsentant Brian Kjær •Repræsentant Benny Sørensen •Suppleant Gitte Rugholt •Suppleant Roger Mortensen Valgt er : •Repræsentant - 20 - Søren Gaarmann •Repræsentant - 12 - Kaj Hermansen •1. Suppleant - 10 - Bjarne Abildgaard •2. Suppleant - 6 - Benny Sørensen


... et blad for beboere - lavet af beboere

HUSK HUSK Se også ledige lejligheder på

Åbningstider:

www.vesterport.dk under “Her og nu” eller ring på 9842 6111

Administration og ekspedition Mandag 9.00 - 17.00 Tirs-torsdag 9.00 - 15.00 Fredag 9.00 - 12.00 Tlf . 9842 6111 Mail: info@vesterport.dk

MYRER Redaktionen har fået dette fantastiske tip af Ole Hansen fra Afdeling 12, “Lille Bangsbo” - vi vil gerne viderebringe dette - og hører gerne om det også har hjulpet hos dig !!

Økologisk myregift 1/2 kop mel 1/2 kop flormelis 1 teske bagepulver. Skaffemyrerne slæber det ned til de andre myrer, der så får ondt i mavsen m.m. Hilsen Ole Hansen

5


ADMINISTRATION ADMINISTRATION Billeder fra Hejsegilde

Tirsdag den 14. maj 2013 kl. 15.00 var der “hejsegilde” i Fladstrandsparken. Efterfølgende blev der holdt åbent hus i 3 af lejlighederne. Her kommer der et par stemningsbilleder fra en god dag.

6


... et blad for beboere - lavet af beboere NYT FRA ADMINISTRATIONEN Så er datoer for årets oedinære beboermøder fastlagt, og møderne vil blive afholdt således:

Afdeling 1 - Det Gamle Vesterport Mandag den 9. september 2013 kl. 19.00 i Gildesalen på Abildgårdsvej 35.

________________ Afdeling 4 - Mølleparken

Afdeling 10 - Ålbæk

Onsdsag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Gildesalen i Ved Brugsen.

Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Ålbæk. ____________________

_________________

Afdeling 5 - Fælledbo

Afdeling 12 - Lille Bangsbo

Tirsdsg den 10. september 2013 kl. 19.00 i Gildesalen i Fælledbo.

Tirsdag den 17. september 2013 kl. 16.00 i Fælleshuset Lille Bangsbo.

_________________

_____________________

Afdeling 6 - Engparken

Afdeling 14 - Christiansminde

Onsdag den 18. september 2013 kl. 19.00 i Gildesalen i Engparken.

Torsdasg den 19. september 2013 kl. 19.00 i kælderen på Barfredsvej.

__________________

Afdeling 7 - Midtbyen Torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 i Gildesalen Danmarksgade. ___________________

Afdeling 9 - Elling og Strandby Mandag den 16. september 2013 kl. 19.00 i Gildesalen i Tårnet..

______________________

Afdeling 17 Ingeborgvej og Ravnshøj Onsdag den 18. september 2013 kl. 13.00 i Dagcenteret på Ingeborgvej. ______________________

Afdeling 55 Mandag den 23. september 2013 kl. 19.00 i Gildesalen på Abildgårdsvej 35.

7


ADMINISTRATION ADMINISTRATION Fladstrandsparken Byggeriet “Fladstrandsparken” er et anderledes byggeri, hvor lejlighederne næsten bliver færdigproduceret på fabrik og opsættes i moduler. Her er et par stemningsbilleder fra onsdag den 19. juni 2013, hvor terrassehusene bliver leveret i moduler.

8


... et blad for beboere - lavet af beboere

Administrationen ønsker alle beboere og medlemmer en god sommer

9


AFDELING1 1 AFDELING Afdelingsbestyrelsen Formand

Bruno Müller, Knudensvej 82, tlf. 2345 8187

Mail: brmu@frederikshavn.dk Næstformand og gæsterum

Kirsten Carla Nielsen Lindegårdsvej 45, st. th. tlf. 9842 2722 Jette N. Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.v tlf. 2252 5999

Beboerblad

Claus Jakobsen, Knudensvej 78, st.h tlf. 6043 5304, Mail: claushj@live.dk Cindy Pedersen, Knudensvej 66, tlf. 9843 8306

Jonna Nielsen, Knudensvej 31, tlf. 9843 5701 Lene Heisel, Knudensvej 82 2.v, tlf. 2073 1708

Driftschef

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409 Gruppeleder Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33: Per Ritter, tlf. 2333 5712 privat: Horsensgade 22, tlf. 6073 4429. Viceværter Område: Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84: Jan Rysgaard, tlf. 2333 5713 privat: Gyvelvej 8, 9981 Jerup tlf. 3115 8034 Knudensvej 46-68 og Abildgårdsvej 24-30 og Knudensvej 33-45: Benny Porsmose, tlf. 2333 5714 privat: Knudensvej 55, tlf.5316 2565. Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78 Peter Jensen, tlf. 2333 5715 privat: Odensegade 13, tlf. 9842 1472. I afd. 1 deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

10

DET GAMLE VESTERPORT Formanden har ordet Der kommer en udfordring på affaldsområdet.

Der bliver en dag når vi i fremtiden kan se at kildesorteringen er til gavn for vores afd. gennem udvikling. Tiden er ikke til diskussion om hvad, men hvordan og hvornår. Her vil jeg tro at der kan gå en rum tid, da vi for nuværende er i planlægningsfasen, og hertil kommer der høringer og andet der så til sidst skal ende med en lovgivning. Fastsættelse af sidstnævnte er vanskelig at spå om, - men et bud kan være 1 - 2 år? Indtil for nogle få hundrede år siden var der ikke meget på affaldsområdet der var planlagt, og i dag kan vi se i boligafdelingerne at vi er nået langt bl.a. med god og fornuftig planlægning Det har krævet nye skikke, ændre vaner og især uvaner. Kildesortering i mindre køkkener i de ældre almene boliger, der er opført for mange år siden, eksempelvis fra sidst i 40’erne og op til 60’erne. Dem som aldrig har boet i disse boliger foreslår typisk at sorteringskasserne anbringes i skabet under køkkenvasken!!! Min opfattelse med at komme af med især vores husholdningsaffald er, - at kildesorteringen starter i hjemmet i vores afdeling, men at det skaber store problemer at løse, da vi nu har små køkkener, og især da vi vel taler om at få brug for 3 - 5 sorteringskasser. I det hele taget er det vanskeligt at finde den fornødne plads i de mindre køkkener, hvor der som regel er mangel på skabe, da opvaskemaskinen og køle/ fryseskabet også kræver et høj, - og et underskab. Hvis beboeren så yderlig skal afgive et underskab til kildesortering af affald, - ja


... et blad for beboere - lavet af beboere så har vi det omtalte pladsproblem. Hvad kan tænkes at der er af andre løsningsmodeller? Tidsperspektivet med handlingsplanen for klimaoptimeringen og ombygningen af boligerne i afdelingen løser ikke problemet inden for et år eller to! Da jeg kan fornemme at handlingsplaner ligger noget længere ud i fremtiden. En mulig løsning, - med mindre, at vi bruger den sociale ingenørkunst, ved at beboerne sorterer udenfor ved diverse affaldsbeholdere ved deres bolig. Det vil hovedsagelig dreje sig om affald som Glas –Metal – Plastdunke - Papir – Plastfolie –Batterier og organisk affald. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren skal give målet at spare på resurserne og skåne miljøet. Det skal kunne betale sig, uden at det bliver dyrere!

Navnet Vesterport

Med dette indlæg har ikke jeg ikke i sinde at skrive en traditionel organisationshistorie, - men i stedet, stort set holde mig til emnet om navnet Vesterport og hvorfor gav man egentlig en boligforening dette navn.

Vesterport var et navn, der adskilte sig lidt fra tidens typiske navne på boligforetagner, som dog så dagens lys adskillige år før. Det var bygge,-boligforetagner som Arbejdernes Andels Boligforen-

ing (AAB) Arbejdernes Kooperative Byggeforening (AKB) Københavns Almene Boligselskab (KAB) o.sv.. Her i det jyske dukkede mere lokalprægede navne op som Brabrand Boligforening, Frederikshavn Boligforening af 1945, Andelsboligforeningen Himmerland m. fl. og det var nemmere for omverdenen at sætte geografisk på plads. Efter besættelsens ophør i 1945 var der på boligområdet opstået et stort behov, og man var klar til at forberede og planlægge den fremtidige boligpolitik i Frederikshavn. Samtidig så man, at en stor del af boligmassen i kommunen var i en dårlig og utidssvarende stand! Derfor var det målet at bygge for alle borgere og især dem som trængte til en sund bolig og ikke var velbeslået. Det var et af formålene med vores boligforening! Og så tog det fart! Nogle initiativrige borgere holdt 1946 et stiftende møde, med det formål at opføre billige og gode boliger på arealet vest for Frederikshavn by! Selv om mange dengang mente,- at det var et ualmindeligt godt stykke ude på landet,- ja så var planen at gennemføre det omfattende byggeri, især for arbejderklasen der voksede i takt med industrien her i Frederikshavn. Man skulle jo finde et navn til den nye boligforening,- og selvfølgelig, eller naturligt, var det passende at have et navn der kunne lokaliseres og at det passede til området og især den del af byen hvor de første boliger i den nye boligforening skulle opføres! Området hvor der skulle bygges lå ved byens vestlige indfaldsport ad Hjørringvej! 11


AFDELING 1 Jeg tror at man allerede her har dannet sig en mening om navnet, i det man kaldte det ”den vestlige indfaldsport”! Så hvis dette holder stik, så havde man måske på et tidligt tidspunkt grundlaget for, vel nok det nuværende navn – Vesterport. Som mange Frederikshavnere kan erindre, var det på den tid nærmest på landet at disse ”boligblokker” skulle opføres! Og at tale om byområde skulle længere mod øst ad Hjørringvej og ind mod byen. Her lå købstadens markjorder nærmere byen, nemlig øst for Skelvej, der dannede skellet mellem land og by. Så byport har man sådan set aldrig haft! Den må vi tænke os til og det nærmeste man kommer en sådan, er det gamle konsumptionshus, der lå i Vestergade lige øst for Kurt Madsens bageri. Der har i tiderne været andre navne, så vi må lidt tilbage til dåben af vores boligforening, fordi at d.11. januar 1946 omtales det i Frederikshavns Avis,- at Frederikshavns Andelsboligforening, får en kommunal kaution på et lån til opførelsen af boliger. Tidsmæssigt passer det, for de første boliger har haft en byggeperiode på et par år, og som vi i dag kender som afsnit I der er gået i drift (regnskab) i 1948. Som jeg kan se, kan navnet forvirrer lidt! For da jeg kom i Vesterport for 23 år siden, hed vi Andelsboligforeningen Vesterport. Det blev for ca. en halv snese år siden kortet ned til navnet Vesterport, som det meste af Frederikshavn kender og at navnet er en lokal boligforening.

DET GAMLE VESTERPORT i København, ligger Vesterport station som er navngivet efter den københavnske byport Vesterport, som indtil 1858 lå ved den nuværende Rådhusplads, ca. 400 meter fra stationen. Denne byport der blev opført i 1583 og ombygget 1668, er en af de første der har båret navnet Vesterport! Foruden denne byport med navnet Vesterport i hovedstaden, fandtes ligeledes Østerport og Nørreport. Disse tre er begreber i dag og som man kender i det daglige. Der var også Amagerport, som bruges mindre som begreb i dag. Disse fire byporte var på det tidspunkt rene bygningsværker og der blev opkrævet bompenge ved passage. Ved siden af Vesterport station ligger Hotel Imperial på adressen ”Ved Vesterport”. Så mange firmaer o.l. holder til her i Vesterport-området nær centrum! For at snakke mere om Vesterportnavnet mens vi er på ”øen”, er det ikke kun i hovedstaden navnet dukker frem. I håndboldbyen Slagelse finder vi Slagelse Boligselskab afdeling Vesterport, der for knap 50 år siden opførte Slagelses ”længste hus” med ca. 75 boliger. Afdelingsformandens adresse bærer også navnet Vesterport, nemlig Vesterport nr. 8, 2.h. Og i Næstved befinder der sig et privat udlejningsforetagende med boliger på adressen Vesterport - Fabriksvej 2 -12 .

I Fåborg på Fyn, er der foruden den meget gamle byport Vesterport fra 1400 tallet, også et navn med Vesterport, nemlig i Odense, hvor Vesterport P- hus med 337 p-pladser ligger på Rugårdsvej. Nu skal man ikke tro at navnet Vesterport står alene her i Frederikshavn! For at slutte af med denne gennemgang Nogle få kilometer fra hvor jeg er født af Vesterport-navne, foruden vort eget 12


... et blad for beboere - lavet af beboere her i Frederikshavn, findes der yderlig navne her i moderlandet, der jo ikke bør forbigås. Og det er i Varde, hvor vi finder Brancheforeningen –for dyr, som har adressen Vesterport 8 H. Også et boligforetagende finder vi i Aarhus der hedder B-U-S, der har det formål at udvikle boligkoncepter til borgere med særligt behov. De har adressen Vesterport 3. Og lige i nærheden, Vesterport 1, er der også et boligkontor, der bærer navnet Kollegiekontoret i Aarhus. Et meget kendt foretagende i Århus har også tilknytning til navnet Vesterport: Det er det gamle bryggeri Ceres, der kom til verdenen for et par hundrede år siden. Dengang boede der 9000 indbyggere,og hvor en brændevinshandler og købmand, samt to apotekere, opførte bryggeriet der hvor vejene fra Silkeborg og Viborg mødtes. Stedet kaldtes dengang ”uden for Aarhus Vesterport”. Det må ha´været et herligt sted! Så dukker navnet Vesterport atter op, og det i Grenå, hvor Grenå Auto holder til på adressen Vesterport- 8500 Grenå. Sluttelig ligger der i Horsens en boligafdeling nr. 6 med navnet Vesterport, der er opført i årene 1944- 47 med i alt 210 boliger og 9 erhvervslejemål. Ganske vist har en port mange steder været indgangen til en by og vel også til storbyernes adskillige baggårde, hvor mange har boet og stadig bor! Betegnelsen byport må vi som sagt tænke os til her i Frederikshavn, og at den skulle være årsagen til navnet i

vores boligforening! Men vi har navnet Vesterport ! Og det interessante i det er,- at det er et begreb i Frederikshavn! Bruno Müller

Dengang var der også legeredskaber

Græsset var ikke så trimmet dengang

Og så var der tid til en snak ved hækken De beboere, som har boet her rigtig længe - ca. 50-60 år - er velkommen til at præcisere lidt mere om billederne fra dengang. Hvis du har noget at fortælle, så send det til administrationen, mrk: Redaktionen.

13


AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

GOD SOMMER VI HOLDER SOMMERFEIRE INDTIL 11. SEPTEMBER KL. 16

Så kom suge-og spulerøret i gang på Lindegårdsvej HILSEN KÆLDERKLUBBEN ROSBORGVEJ

TRAILER PARKERING Spørg viceværten om der er en ledig plads til parkering af trailer i Trailergården.

Kontakt viceværten. Bruno Müller

Glade børn på legepladsen


AFDELING AFDELING 1 44 AFDELING Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen Formand Hanne M. Pedersen

Formand Pr.Dreslersvej 61, 1.h, tlf. 5052 4031

Bruno Müller, Knudensvej 82, tlf. 2345 8187 Mail: hamope@hotmail.com

Mail: brmu@frederikshavn.dk Kasserer Bent Søegaard L.P. Houmøllersvej tlf. 4019 7251 Næstformand og 156, gæsterum

kirsten-bent@turbofi Kirsten Carla Nielsenber.dk Sekretær Stinne Lindegårdsvej 45,Engholm st. th. tlf. 9842 2722 Pr.Dreslersvej 69, 2.v, tlf. 3058 0599 Jette N. Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.v santa_lotti@yahoo.dk tlf. 2252 5999 Pr.Dreslersvej 65,1.h Pernille Nielsen, tlf. 6084 0494 Beboerblad normann9397@gmail.com Claus Jakobsen, Knudensvej 78, st.h Heidi Jensen, Pr.Dreslersvej 79,1.h tlf. 6043 5304, Mail: claushj@live.dk Tlf. 2185 1635 HannePedersen, Christiansen, L.P. Houmøllersvej 136 Cindy Knudensvej 66, tlf. 9843 8306 Tlf. 2064 5071 Jonna Nielsen,Henning Knudensvej 31, tlf. 9843 5701 Beboerblad Conradsen Bangsbovej 32, 3.v, tlf. 3022 0948 Lene Heisel, Knudensvej 82 2.v, tlf. 2073 1708 henning.conradsen@gmail.com Lokalinspektør Anders Hansen, Driftschef privat: Otto Sverdrupsvej 14, Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111 tlf 2333 5722. privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409 Viceværter / Område: Bangsbovej 4-34 og E. Andersensvej 1-23: Gruppeleder Per Larsen, tlf. 2333 5725 privat: Bangsbovej tlf. 4294 9453 Abildgårdsvej 43-4922,2.h, og Lindegårdsvej 1-33: Pr. 21-31, PerDreslersvej Ritter, tlf.6-16, 2333 571253-63: Tommy P. Jensen, tlf.22, 2333 privat: Horsensgade tlf. 5723 6073 4429. privat: Pr. Dreslersvej 26, 3 th. tlf. 2261 3586 V Pr.iceværter Dreslersvej 18-60: Område: Henrik Sørensen, tlf. 2333 5721 privat: Bispehaven 9, tlf.og 2014 9806 Lindegårdsvej 35-63 Knudensvej 70-84: Pr. 65-87: Jan Dreslersvej Rysgaard, tlf. 2333 5713 Anders Hansen, tlf. 2333 Jerup 5722 privat: Gyvelvej 8, 9981 privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 9843 8251 tlf. 3115 8034 Bangsbovej 19-25 og L. P. Houmøllersvej 28-178 og Pr.46-68 Dreslersvej 1-19+33-51 + Gl. Knudensvej og Abildgårdsvej 24-30 Skagensvej: Thomas og Knudensvej 33-45:Kiis, tlf. 2333 5724 privat: Fynsvej 1, tlf. Benny Porsmose, tlf.9843 23339130 5714 Koktvedparken 1-11 og 2-6 og 2565. privat: Knudensvej 55, tlf.5316 Birketoften, Toftegårdsvej 50: Knudensvej 27-31, 9A-11F, Keld Fuglsang, tlf. 2333 572613A-13G og Rosborgvej 2-6 6, ogtlf. Stenbakkevej Privat: Sejrøvej 9846 5930 29-71, 38-78 Peter Jensen, tlf. 2333 5715 privat: Odensegade 13, tlf. 9842 1472. I afd 4 deler Rikke Hansen, Otto Sverdrupsvej I afd. 1 deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 og Mie Jørgensen Otto Sverdrupsvej 36 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, blad, så så henvend henvend dig dig her. her.

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Formanden har ordet SÅ kom der masser af løv på træerne. Endelig tør vi tro på, at det bliver sommer!

“Kærlighedsstien” når den er smukkest

Forsommer i afdeling 4 i billeder.

Afdelingens smukke “indgangsparti”. 15


AFDELING 4

Det er en fornøjelse at færdes i vores flotte og velholdte afdeling.

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Græsset trimmes. Beboerne nyder forsommeren - og området.

Kønne sommerpiger på græsset. Vi er glade for, at viceværterne, genetablerede petanquebanen, og det er dejligt at se, at den bliver brugt af alle aldersgrupper.

SÅ bliver kirsebærtræerne ikke flottere ottere. 16

Der spilles......


... et blad for beboere - lavet af beboere •Der arbejdes videre med etablering af ophængsskab ved driftsbygningen på P.D. vej.

....og grilles........og hygges....... En appel til rygerne Kære Rygere Vores viceværter holder vores omgivelser så pænt, og der STÅR faktisk nogle udmærkede askekummer ved opgangene. Så er der da ingen grund til, at der ligger cigaretskod og flyder ved siden af dem – vel? Det giver sådan et træls indtryk. Vær søde at bruge kummerne – og hjælp os alle sammen med at holde vores afdeling pæn. Markvandring Den 8. maj foretog afdelingsbestyrelsen sin årlige markvandring, og gennemgik afdelingens udearealer – og tog stilling til vedligeholdelsesopgaver, ændringer og eventuelle nyanskaffelser. Nogle af tiltagene: •Ved Koktvedparken opsættes et nyt skur. •Skilte og postkassestativer i Sydbyen er blevet malet. •I Beboerhuset er der sat flugtvejsskilte op – og monteret ekstra håndtag på dobbeltøre i store sal. •Der blev givet tilladelse til udvidelse af nogle rækkehushaver på P.D. vej. •Der etableres legeplads ved Koktvedparken.

Børneloppemarked i Beboerhuset Lørdag den 25. maj afholdt Beboerhuset og afdelingsbestyrelsen børneloppemarked. I det fine vejr samledes en flok forældre og børn på Beboerhusets plæne ud til Vrangbækvej og havde nogle hyggelige timer, mens de solgte deres ”lopper”. En dejlig dag, som vi håber, vil blive gentaget – snart!

Flere billeder fra Loppemarkedet 17


AFDELING 4

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN

Folkefest ved Dalig Brugsen Den 12. juni deltog afdelingsbestyrelsen i Daglig Brugsens herlige udendørsarrangement, hvor vi var én af sponsorerne. Vi havde også fået opstillet en lille bod, hvor alle kunne få oplysning om Mølleparken, samt deltage i en konkurrence om bæreposer med afdelingens logo.

Pernille er klar i afdelingens bod

Der var mulighed for at kigge nærmere på brandbilen - og prøve brandfolkenes udstyr.

Stor aktivitet i hoppeborgen 18


... et blad for beboere - lavet af beboere

Der var masser af liv på pladsen hele dagen.

“Vil du danse med ?”

Og bålhygge med stegning af skumfiduser.

Afdelingens bold-konkurrence skulle til at begynde.

Så kom sambadanserne....

Nogle af de glade vindere... 19


AFDELING 4

Selvom man bare er knap 1 år, kan man godt vinde et års forbrug af chips. Fastelavnsfest i Beboerhuset. På grund af en fejl var nedenstående billeder ikke kommet med i sidste nummer af Beboerbladet....

20

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN


... et blad for beboere - lavet af beboere Nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har besluttet, at hvis en gruppe beboere ønsker at arrangere en sommerfest, er de MEGET velkomne til - sammen med mindst ét bestyrelsesmedlem - at arrangere den. Bestyrelsen vil give et tilskud på kr. 50 for hver deltagende person fra afd. 4 – dog max kr. 3000. Trine Lauridsen og hendes familie flytter desværre fra afdelingen, hvorfor hun i bestyrelsen erstattes af suppleant Henning Conradsen. som er indtrådt. Vi vil savne dig, Trine – men siger herigennem tak for din indsats. Bestyrelsen har besluttet, at begrænse brugen af salen ved aktivitetscenteret i Sydbyen af hensyn til de omkringboende. Mere herom senere. Fra afdelingsbestyrelsen skal rettes en stor tak for et super godt samarbejde til vores altid positive inspektør, Anders Hansen, og hans stab af aktive og dygtige viceværter. I gør et kæmpe arbejde – og vi skønner på det!

Knallertgarage

Også tak for samarbejdet til Vesterports administration. Alle beboere og deres familier, driftsafdelingens folk og administrationen ønskes en rigtig god sommer Med venlige sommer-hilsener Hanne Møller Pedersen

Står du og mangler et sted til din knallert? Der er i øjeblikket ledige knallertgarager på Provst Dreslersvej. Kontakt administrationen på tlf. 9842 6111 og hør nærmere 21


AFDELING AFDELING 55 Afdelingsbestyrelsen Formand/Hegnsudvalg

Vinni Gravesen, Fregatvej 199 Tlf. 6140 4196

Næstformand/Hegnsudvalg/Beboerblad

Mette H. Steenberg, Fregatvej 221 Tlf. 5115 8967 Mail: mh.steenberg@gmail.com

Haveudvalg/ Sekretær

Britta Bugge, Flotillevej 78 Tlf. 2196 9694

Haveudvalg/ Husdyr

Verner Sørensen, Freatvej 369 Tlf. 5058 0822 Ditte Larsen, Fregatvej 417 Tlf. 2624 1922 Mail: xxdittexx@hotmail.com

Inspektør

Jens Ole Nielsen, Prisevej 4 Privat tlf. 2343 8219

Viceværter

Område: Fregatvej 9-51 & 71-279: Leif Ingvartsen, tlf. 2333 5732 Privat: Søndergade 199, tlf. 4231 7600 Fregatvej 281-417 & Prisevej 32-70 & 3-79: Per Christensen, tlf. 2333 5733 Privat: Bækmojenvej 41, tlf. 9848 4598

Fregatvej 1-7 & 53-69 & Flotillevej 2-144 & Prisevej 2-30: Leon Møller, tlf. 2333 5731 Privat: Hans Tausens Vej 27, tlf. 2987 4925

I afd. 5 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

22

FÆLLEDBO Nyt fra Afdelingsbestyrelsen Så er sommeren her og vejret er blevet varmere. Hvor er det en herlig fryd for øjet, at se alle de flotte haver der dukker op her ude rundt omkring. Vi vil dog her gerne benytte lejligheden til, at bede jer om ikke at benytte affaldsskakten til haveaffaldet, men i stedet for benytte de havecontainre, som bliver opsat i løbet af året. Det, at solen er over os, får ikke kun blomsterne til at springe ud. Glade børn leger i hele området, og smilende beboere hilser over hækken. Husk dog at vise hensyn til de andre beboere, idet der bliver meget lydt, og man derfor nemt kan blive til gene for sine naboer. Derudover så er det vigtigt at huske, at lige så hyggeligt det kan være at grille i haven, lige så farligt kan det være, hvis man ikke passer på. Derfor, husk at tage alle de forholdsregler der skal til, før der åbnes ild på terrassen. Sommer betyder for mange ferie, også for vores viceværter. Derfor håber vi, at I vil være ekstra tålmodige i juli måned, da vi kører med færre hænder end normalt. Selv om vi måske ikke får ordnet alt i løbet af sommeren, så skal viceværterne nok sørge for at det blive ordnet så snart der er tid igen. Afdelingsbestyrelsen er ligeledes gået på ferie, men kan i nødstilfælde træffes via telefon. Skulle der være brug for at kontakte et afdelingsbestyrelsesmedlem kan dette ske til: Britta Bugge fra d. 1 juli til 12 juli – Mette Steenberg fra d. 13 juli til d. 22 juli – Vinni Gravesen fra d. 23 juli til d. 5 august, derefter er vi alle tilbage på vores poster.


... et blad for beboere - lavet af beboere I juni måned omdelte afdelingsbestyrelsen en ”Indtrængende appel til samtlige beboere i Fælledbo” og denne appel kan havde haft effekt på flere forskellige måder. Appellen var en nødsaget ting, da vi som medlemmer af afdelingsbestyrelsen bruger flere timer i løbet af måneden med beboere, som oplever gener fra husdyr og deres ejere. Dette kan ikke være rigtigt. Vi vil rigtig gerne hjælpe, men så skal det være i form af en skriftlig klage til afdelingsbestyrelsen eller til Vesterport. Klagen skal indeholde relevante og konkrete oplysninger, således vi kan tage sagen op på et møde, og dermed håndtere problemet. Som enkelte medlemmer kan vi i vores fritid ikke stille noget op, ud fra en mundtlig klage over telefon eller på stierne. Til sidst vil vi i afdelingsbestyrelsen gerne ønske jer alle en rigtig god sommer…

!!! VIGTIGT !!! Hvis man ikke læser de meddelser, som kommer fra Vesterport og afdelingsbestyrelsen fritager det ikke beboeren for ansvar. Afdelingsbestyrelsen

Mødereferater Et kort referat af afdelingsbestyrelsens møder bliver anbragt i udhængsskabet ved indgangen til vaskeriet kort tid efter mødets afholdelse. Du kan også læse referatet på Vesterports hjemmeside under afdeling 5. Mette Steenberg Afdelingsbestyrelsens møder: Afdelingsbestyrelsen mødes hver den første tirsdag i måneden kl. 18.30. Du er velkommen til at kigge ind, hvis du har noget på hjertet eller noget i brænder for at dele med andre Bemærk der ikke afholdes møder i juli 2013. Afdelingsbestyrelsen 23


AFDELING 5 Sommer

Det er sommer Solen skinner Glæden kommer Det giver røde kinder Jordbærerne er søde Himlen er blå Hjemmet er øde Folk er ude at gå Fuglene synger Haverne gror Livet igen begynder Her hvor jeg bor Ukendt

FÆLLEDBO Vi håber på at se en masse friske børn og voksne til nogle hyggelige kampe og for os der er lidt ældre en gang god motion. Da vi har en stor boldbane med masser af grønt græs, er det tilladt at tage en ven eller veninde med. Skulle der være nogle fra de øvrige afdelinger i Vesterports regi der kunne tænkes sig at deltage, ja så på med skoen og kom og vær med. Der skal dog huskes på, at for dette her kan lade sig gøre, så skal vi være mindst 10 personer. Skulle vejret svigte os og der står ned i TYKKE stråler, ja så bliver der nok ikke meget spil, men frygt ej lidt grå vejr. Ses til en forhåbentlig rigtigt sjov og dejlig ferie. Med venlig hilsen Mette Steenberg & Flemming Nielsen

SOMMER…SOMMER OG SOL… Dette kan kun betyde - Hygge og sammenværd. Så til alle børn og voksne i afd. 5 Skoleferien m.m. er lige rundt om hjørnet, og i denne anledning vil vi gerne byde jer velkommen til en gang onsdags, rundbold henover sommeren. Dette lille initiativ vil finde sted på fodboldbanen – hver onsdag i juli og august fra kl. 19.00 til kl. 20.30 ca. Der vil stå en voksen med bat og bold, klar til at spille. 24

HAVECONTANIER 2013 Container tider: Søndag den 18. august kl.10 – 12 og kl. 14 – 16 Mandag den 19. august kl. 16 – 18 Søndag den 6. oktober kl. 11 – 12 og kl. 15 – 16 Mandag den 7. oktober kl. 16 – 17


... et blad for beboere - lavet af beboere

Fælledboklubberne - også noget for dig

Bankoklubben Spillet afholdes på fastlagte søndag kl. 13.30 Britta Bugge, tlf. 2196 9694 Dartklubben Hygge-dart Fredag kl. 19 - 24 Aldersgrænse 18 år Lone og Jørgen Nielsen, tlf. 5048 6557 Bordtennisklubben Onsdage kl. 19 - 21 Kim Christiansen, tlf. 4044 4534 Billiardklubben Tirsdage kl. 19 - 21 Øl og sodavand medbringes selv Kim Christiansen, tlf. 4044 4534 Børne- og ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl. 16.30 - 18.00 Karina Nielsen, tlf. 2348 6564 KOM OG VÆR MED !! 25


AFDELING 6 Afdelingsbestyrelsen Formand

Gurli Nielsen, Engparken 120 Tlf. 9843 4361 / 2076 4361 Mail: gurlinielsen@nordfiber.dk

Næstformand

Tanja Røge, Engparken 49 Tlf. 2099 0057 Mail: tigerqvinde@hotmail.com Max Jensen, Engparken 37 Tlf. 2297 4317 Mail: mdj@nordfiber.dk Per Paaske, Engparken 91 Tlf. 5056 8117

Sekretær og beboerblad

Ruth Simonsen, Engparken 118 Tlf. 9679 3009 Mail: r.simonsen@mail.dk

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

ENGPARKEN / SØPARKEN Nyt fra afdelingsbestyrelsen Så er sommeren kommet, og det er rigtigt dejligt. Nu kan vi igen sidde udenfor og nyde synet af de glade børn, der leger i gårdene. Jeg er så heldig at bo lige ved sandkassen, så jeg bliver ofte budt på en skøn ”sandkage”, når jeg sidder ude. Ungerne er altid så søde at spørge mig, hvilken kage jeg helst vil have – og vupti så er den bagt. Engparken er et dejligt sted at bo, fordi vi har så mange dejlige børn – og børn giver liv i en afdeling. Det kan godt være, at der falder lidt sand uden for sandkassen og det kan godt være, at legesagerne nogle gange glemmes i sandkassen, men hvad gør det, når bare ungerne har det sjovt. En stor tak til alle de dejlige unger, som med sjove bemærkninger er med til at bringe glæde i hverdagen! På afdelingsbestyrelsens vegne vil jeg ønske alle beboere og ansatte en rigtig dejlig sommer. Venlig hilsen Gurli Nielsen – afdelingsformand

Viceværter

Område: Engparken 1-209: Anker Vesterskov, tlf. 2333 5734 Privat: Plantagevej 13, tlf. 9843 0009 Søparken 1-7: Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

I afd. 6 deler Christoffer Pedersen, Engparken 82 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

26

Banko Forårssæsonen sluttede af med et stort bankospil den 14. maj. Der var mange ekstragevinster samt to gavekort sponsoreret af afdelingsbestyrelsen. En stor tak til dem der har hjulpet ved bankospillene. En særlig stor tak sender vi til Ingrid som har bagt de lækreste kringler til os. Bankoudvalget ønsker alle en rigtig god sommer. Første spil i efterårssæsonen er tirsdag den 20. august kl. 19.30. Vi håber at se jer alle sammen! Venlig hilsen Bankoudvalget.


... et blad for beboere - lavet af beboere Container til haveaffald Vær opmærksom på at vi 4 gange årligt har opstillet container til haveaffald. Containeren vil være opstillet på containerpladsen på følgende datoer: Søndag den 30. juni kl. 10-12 og kl. 14-16 samt mandag den 1. juli kl. 16-18 Søndag den 25. august kl. 10-12 og kl. 14-16 samt mandag den 26. august kl. 16-18

Aktiviteter i Multihuset Banko - Hver anden tirsdag (lige uger) kl. 19.30 Børneklub - hver onsdag kl. 15.00-17.30 Whist - hver onsdag kl. 19.00

Søndag den 13. oktober kl. 10-12 og kl. 14-16 samt mandag den. 14. oktober kl. 16-18 Husk containeren er kun til haveaffald. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

- HUSK -

Afdelingen har en trailer, som beboerne kan leje. Korttidsleje (4 timer) koster 20 kr. Langtidsleje (24 timer) koster 50 kr. Det er Max Jensen, tlf: 2297 4317 eller Per Paaske, tlf: 5056 8117 der står for udlejningen, og de kan kontaktes på telefon. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 27


AFDELING 6 Nyt fra Søparken Der er blevet holdt olympiske lege i Søparken - og her kommer der et par billeder fra dagen. Per Hansen, Vicevært.

28

ENGPARKEN / SØPARKEN


AFDELING AFDELING 77 Afdelingsbestyrelsen Formand / Beboerblad

Henny Nielsen, Søgade 6, st Tlf. 2396 5818 Mail: henny.hyldal@gmail.com Jimmi Bech, Søgade 10, 1.h Tlf. 2671 6986 Gitte Rugholt, Danmarksgade 24 Tlf. 2241 8328

Driftschef

Kim Dalby, kontor 9842 6111 Privat: Fiskergade 14, tlf. 23983409

Vicevært Område: Danmarksgade 21, 22 og 24 Søgade 2-10 og Rådhusstrædet 1-7 Kurt Nielsen, tlf. 2333 5716 Carl Nielsensvej 14, tlf. 3013 4459

MIDTBYEN Formanden har ordet Kære alle beboere i afdeling 7 Det er et herligt vejr. Vi har alle godt af solen og så bliver vi lidt kønnere, når vi bliver solbrændte. Der er i øjeblikket ikke meget på bedding. Lørdag den 15. juni var der “store plantedag”. Vi mødtes i haven bag Danmarksgade 22 kl.13 og hjalp hinanden med at plante nyindkøbte grønne potteplanter. De skal så fordeles rundt i havestuerne. Der vil blive lavet kaffe og nogle er så rare at de bager kage. Vi havde en rigtig dejlig eftermiddag. Åse Morsing og Kirsten Nielsen, er godt i gang med at arrangere en aktivitetsklub. Der er opstart med en spis-sammen aften onsdag den 26. juni, og jeg kan da kun opfordre jer alle til at møde op. Vi kan på denne måde måske forebygge ensomhed. Maden smager til hver en tid bedre, når man sidder sammen med andre og spiser. Kirsten har en del erfaring , omkring spil, stolegymnastik og anden form for underholdning. Så mød op og kom med nogle forslag. Lad os sammen bruge tiden på en god og hyggelig måde. Ud over førnævnte, er der nok en udflugt på vej i august måned. Der vil blive omdelt info om dette når vi nærmer os august. Ha`en rigtig god sommer.

I afd. 7 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

Henny Nielsen. 29


HÅNDVÆRKER AFDELINGEN NYT KØKKEN ??

Vesterports Håndværkerafdeling kan nu også tilbyde dig: ●afslibning ●oliering og lakering af gulve ●samt pålægning af vinyl & gulvtæpper

Du får selv medindflydelse på hvilket materiale og udseende dit køkken skal have. Et nyt køkken koster dig max. 514,- kr. pr. måned - og hvis du får boligstøtte kan der søges boligstøtte af denne stigning. Mange får derved betalt deres nye køkken i stigning af boligstøtten. Hvis du gerne vil have nyt køkken - så kontakt Jens Michael Jensen på tlf: 2566 3340.

Er du interesseret i dette, så giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud. Du kan evt. kontakte: Håndværkerafdelingen tlf. 9620 5430 - eller Servicemester Jens Michael Jensen tlf. 2566 3340

HÅNDVÆRKERAFDELINGEN Sønder Havnevej 28 9970 Strandby Tlf. 9620 5430 Fax. 9843 9566

Serviceafdelingen: TØMRER, MALER & VVS: Jens Michael Jensen tlf. 2566 3340

30

TØMRERMESTER, ENTREPRISEAFDELINGEN: Bjarne Kristensen tlf. 2566 3390


AFDELING 9 Afdelingsbestyrelsen Formand - Beboerblad Jytte Hansen, Havnefronten 68 Tlf. 9848 2621 Mail: jyt@bbnpost.dk

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Nyt fra bestyrelsen

Så kom Mælkebøtterne og gaven fra Ankerpladsen kom flittigt i brug.

Næstformand Benny Nielsen, Stokken 5 Tlf. 9621 4142 Kasserer Arnold Sørensen, Fligen 20 Tlf. 9848 1925 Erland Eiersted, Stokken 11 Tlf. 2991 8441 Anna Nørgaard, Havnefronten 32 Tlf. 4092 2123

Anna Nørgaard nød det, men den er til fri afbenyttelse for beboerne i afd. 9.

Lokalinspektør

Den 4. juni var bestyrelsen på markvandring i alle 4 boligafsnit. Per Hansen noterede de mangler eller reparationer der viste sig undervejs. Generelt så det godt ud. Dørene til skurene på Havnefronten har det ikke godt, men vil blive malet og repareret. Malerarbejdet på Ankerpladsen er i fuld gang og det ser godt ud.

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært Område:

Stokken 1-24, Fligen 1-20, Søndervej 20-26, Havnefronten 2-102 og Grundtvigs Have 5-33: Niels-Ole Rasmussen, tlf. 2333 5711 Privat: Haldsvej 33, 9970 Strandby tlf. 2444 0377

I afd. 9 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36, Frederikshavn Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

Vi sluttede i Tårnet og afholdt derefter bestyrelsesmøde. Bestyrelsen gjorde her opmærksom på nødvendigheden af at få 31


AFDELING 9 udskiftet/repareret stolene i gildesalen på Havnefronten og at der blev taget hensyn til det i 20 årsplanen.

Vi blev gjort opmærksom på at beboerne ikke ret tit gjorde brug af muligheden for Forsyn. Man skal huske at dette forsyn skal foretages inden man opsiger lejligheden. Til Sommeren hører også: Vi har fået vores ”dele” grønne mand igen - velkommen til ham. Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer.

Afdelingsbestyrelsens mødetidspunkt er ændret fra kl. 15 til kl. 13.30

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

AKTIVITETER PÅ ANKERPLADSEN Whistklubben spiller hver torsdag fra kl. 19.00 - ca. 22.00. 35,- kr. pr. gang incl. kaffe med brød. Der spilles 2 gange 16 spil. Evetuelle spørgsmål: Erland Eiersted tlf. 2991 8441

Bankoklubben Havnefronten i gildesalen Vi spiller på følgende datoer Sæson 2013 Sommerferie 10. september 1. oktober 22. oktober 12. november

TORSDAGS CAFÉ Husk at vi mødes hver torsdag kl. 14.00 - 16.30, i Tårnet 32

26. november 10. december - julespil Alle bankospil starter kl. 19.00


AFDELING 10

ÅLBÆK

Afdelingsbestyrelsen Formand

Hanne Bomholdt, Gårdbovænget 19, 9982 Ålbæk tlf: 5180 4576 Mail: hannebom@yahoo.dk

Kontaktudvalg/Brugerråd

Dan Kyk Jørgensen, Gårdbovænget 5

Birthe Lene Hansen, Gårdbovænget 1 Tlf. 2282 3280

Vicevært

Ivan B. Jensen, Skagbanke 25, 9990 Skagen, privat tlf: 2758 6975

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

I afd. 10 bliver beboerbladet sendt pr. post. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig til administrationen

33


AFDELING 12 12 AFDELING Afdelingsbestyrelsen Formand

Ole Hansen, Bangsbovej 42 Mail: lissiolehansen@nordfiber.dk Tlf. 9842 4772

Næstformand

Connie Petersen, Bangsbovej 78 Tlf. 3049 4220 Preben Svensson, Bangsbovej 82 Per Malmgaard, Bangsbovej 84 mail; per.malmaard@hotmail.com Tlf. 2819 5134 Eva Lundal, Bangsbovej 64 Tlf. 9842 6911

Lokalinspektør

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 9843 8251

LILLE BANGSBO Formanden har ordet Muligheder Indenfor de fleste områder er der normalt flere muligheder at vælge imellem, - men at finde på noget nyt til beboerbladet af almen interesse er svært, - især når der ikke er sket de store forandringer. – Andre skribenter har nok lignende problemer! Beboerne i Lille Bangsbo glæder sig over og udnytter de muligheder der er for forskellige oplevelser. Nogle har valgt at deltage i større udlandsrejser, eks.: Istanbul, Cypern, Sydtyskland/Norditalien, Spanien, Krydstogt osv., - eller bare en tur i sommerhuset. Andre deltager i ture indenfor landets grænser f.eks.: Den gamle by og Aros i Århus, Sønderjylland osv.

Vicevært

Område: Bangsbovej 38-84: Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723 Privat: Provst Dreslersvej 26,3.h, Tlf. 2261 3586

Naturligvis er der også de sædvanlige aktiviteter, petanquespil, spontane dagture, grill, vedligeholdelse af vores smukke område, hvor man sammen med andre kan deltage, - eller måske bare nyde et stille liv på egen eller på en af vores dejlige fællesterrasser. - alt efter interesse. Så det skal nok blive en god sommer! En god sommer ønskes til alle.

I afd. 12 deler Rikke Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

34

Hilsen Ole Hansen


AFDELING 14 Afdelingsbestyrelsen

CHRISTIANSMINDE

GOD SOMMER

Formand

Jenny Larsen, Barfredsvej 46,st.nr.3 Tlf. 9843 0080 Mail: jenny.a.f@live.dk Trine Annette Jensen, Barfredsvej 48,st. nr.4 Tlf. 4013 4451 Carsten M. Christensen, Barfredsvej 48, 1 nr. 3, Tlf. 5012 1109

Driftschef

HILSEN AFDELINGSBESTYRELSEN

Kim Dalby, kontor 9842 6111 Privat: Fiskergade 14, tlf. 23983409

Vicevært

Område: Barfredsvej 46-48: Kurt Nielsen, tlf. 2333 5716 Carl Nielsensvej 14, tlf. 3013 4459

I afd. 14 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

35


AFDELING 17

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ

Formanden har ordet Formand

Mogens Jensen, Mejerivej 24, Ravnshøj Tlf. 4028 6125 Dagny Sørensen, Mejerivej 28, Ravnshøj Tlf. 9848 4555

Alle beboere i afdelingen ønskes en god og solrig sommer. Her kommer billede af det sidste nye i afdelingen - et crosser-skur på ingeborgvej.

Bodil Olsson, Ingeborgvej 7, 1.v. Tlf. 2467 0119

Driftschef

Kim Dalby, kontor 9842 6111 Privat: Sneppevej 3 E, tlf. 23983409

Vicevært - Ingeborgvej

Lars Jørgensen, tlf. 2333 5717 Privat: Atletikvej 49, tlf. 9843 9511

Vicevært - Ravnshøj

Per Hansen, tlf. 2333 5736 Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Mogens Jensen, Formand

Tilbageblik på Ingeborgvej Modeopvisning torsdag den 2. maj i samarbejde med Senior Shoppen. Der var god mulighed for at både se og prøve alt det nye forårstøj. Damerne fra Centerrådet gik rundt blandt de fremmødte, så alle kunne se det flotte tøj i friske farver Her ses Vera i dejlige friske forårsfarver. I afd. 17, Ingeborgvej - deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. I ravnshøj - deler Mie Jørensen, Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

36


... et blad for beboere - lavet af beboere Sindal Musikfestival blev besøgt af en 16 kg. kartofler blev skrabet rene af de hel flok fra dagcentret på Ingeborgvej. mange flittige hænder og som det ses, Hele dagen var der musikalsk under- var der dyb koncentration rundt bordet. holdning, og det store trækplaster var Johnny og Bjørn, som forstod at underholde. Et fint arrangement, hvor alle købte frokost og hyggede sig.

Onsdag den 12. juni havde vi den store oplevelse at høre Ældresagens Sangkor. De mange dejlige danske sange lød flot fra det store sangkor. Mange af sangene Elisabeth og Elly, som bor på Ingekunne de fremmødte synge med på og borgvej havde en hyggelig dag fuld af alle havde en hyggelig eftermiddag. god musik og i godt selskab med øvrige Tak til Ældresagens Sangkor for de deltagere fra dagcentret på Ingeborgvej. skønne toner! Nyt tilbud Kursus i blomsterbinding ved erfaren og dygtig underviser. Kurset starter onsdag den 21. august og sidste dag er onsdag den 18. december. Pris for hele forløbet er 200,- kr. eksl. diverse materialer. Vil du vide mere vedr. tilmelding m.m. kontaktes dagcentret på tlf. nr.: 98 45 59 18

Så er der gang i rengøring af de nye danske kartofler ! Dagen inden blev der Dagcentrets månedsblad kan læses på gravet nye kartofler op i VASEN. Karkommunens hjemmeside : toflerne blev nydt næste dag sammen www.frederikshavn.dk med marinerede sild og karrydressing. – ældre – aktivitetscentre – læs mere – Dagcenterbladet Ingeborgvej. Her kan du bl.a. se cafeteriets menuplan, de forskellige aktiviteter. God fornøjelse. aktivitetsleder Birte hjermitslev 37


AFDELING 30 Gruppeleder

Per Ritter, Horsensgade 22, tlf. 2333 5712 Privat tlf. 6073 4429

Viceværter

Thomas Kiis, tlf. 2395 5727 Træffes mandag og torsdag Privat: Fynsvej 1, tlf. 9843 9130

I afd. 30 deler Nana Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

FLADSTRANDSPARKEN

Sidste nyt !! Der er stadig ledige 3- og 4 værelses lejligheder i den nybyggede afdeling “Fladstrandsparken”. Kontakt udlejningsafdelingen for yderligere spørgsmål og opskrivning til disse lejligheder.


AFDELING 55 Afdelingsbestyrelsen Formand

Michael Iversen, Tunøvej 31 mail; holme1@ofir.dk tlf. 4140 8246

Formanden har ordet Hej alle ! Nu hvor man sider og skriver det her til bladet, er det jo sommer og mange skal til at grille eller har gjort det mange gange.

Næstformand

Lisbeth Thomsen, Tunøvej 47 (beboerblad) tlf. 6130 7759 Mail: lisbeththomesen@hotmail.com Finn Hjertensgaard, Viborggade 22 Tlf: 9843 2589

Lokalinspektør og vicevært

Anders Hansen, tlf. 2333 5722 Privat: Otto Sverdrupsvej 14 tlf. 98 43 82 51

Jeg sagde I ville høre noget, når jeg/vi fik noget nyt angående 5 års planen. Det har vi og så alligevel ikke - det vil sige at der stadig snakkes om de mangler vi har noteret. Der blev sendt sedler rundt først på året om at man vil komme rundt og se på nogle sokler, men det blev udskudt på grund af vejret, da der blev vinter igen, og så kunne man ikke komme rundt og ind til beboerne. Arne Andersen er i dialog med det rådgivningsfirma, som lavede den rapport til os om det der skal laves. De fører ordet sammen med Vesterport. Så alt er iorden og kører som det skal. Jeg får at vide med det samme, hvis der er noget. Vi er i fin kontakt med Anders og han siger til, hvis der er noget – men som jeg sagde så er det sidste udkald! Her til slut kan I alle have en rigtig god sommer.

I afd. 55 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

Michael Iversen, formand

39


Beboer- og fritidsklubber i VESTERPORT Afd. 1, 4, 5, 6 og 7 Afd. 1 Billardklubben Kælderklubben Formand Erik Hansen tlf. 6185 0496 Børneklubben Elisabeth Paulousek tlf. 2563 3323 Afd. 4 Beboerklub og fritidsklub Allan Jensen Nick Rasmussen

Afd. 5 Bankoklubben Bankospil samt juletræsfest Britta Bugge, tlf. 2196 9694

Dartklubben Hygge-Dart Fredag kl. 19-24 Lone & Jørgen Nielsen, tlf. 5048 6557 Bordtennisklubben Tirsdag kl. 19-21 Kim Christiansen, tlf. 4044 4534 Børne- og Ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl. 16.30-18 Karina Nielsen, tlf. 2348 6564 Afd. 6 Beboerklubben Kontaktperson Max Jensen, Engparken 37 tlf. 2297 4317 Afd. 7 Torsdagsklubben Kontaktperson Ann Brandstrup, Rådhusstræde 4 tlf. 9843 1215

Beboerbladet Vesterport nr. 3-2013  

Beboerblad for beboere i Vesterport i Frederikshavn