Page 1

nr 2–2012 · våren · 92. årgang

Klar for påsken! side 7–9

side 3

Orgelfondet frem i lyset

side 4–5

Danser i kirkerommet

side 11

Parhester på nytt


Nordstrand menighet

2

Utgis av Nordstrand og Ljan menighetsråd med seks utgaver i året. Neste nummer har materiellfrist 9. mai og dekker perioden 1. juni–23. august

nr 2–2012 · våren · 92. årgang

Åpent hverdager kl. 10–14 Lunsj 12.00–12.30. tlf. 23 62 98 00 Besøksadresse  Ekebergveien 238 Postadresse  Postboks 12 Nordstrand, 1112 Oslo epost post.nordstrand@oslo.kirken.no Gavekonto til menigheten  5063 63 33767 Hvis spesielt formål, angi det Sokneprest Espen Feilberg Jacobsen  Espen.Feilberg.Jacobsen@oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 03 Menighetsforvalter:  Jan Einar Hals, Jan.Einar.Hals@oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 02 Vik. Kapellan  Eivind Oftebro  tlf. 23 62 98 04, Eivind.Oftebro@oslo.kirken.no Diakon  Ingun Yri Øystese  tlf. 23 62 98 08/ 468 46 878 (mob), Ingun.Yri.Oystese@oslo.kirken.no Menighetssekretær  Magnar Haugeli Halvorsen  tlf. 23 62 98 06, Magnar.Haugeli.Halvorsen@oslo.kirken.no Husøkonom  Marit Nystedt  (bestilling av minne­samvær), tlf. 48 22 14 15 / 23 62 98 11 Kantor  Karen Haugom Olsen, Karen.Haugom. Olsen@oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 07 Barne- og ungdomsprest  Åse Maria Haugstad  Ase.Maria.Haugstad@oslo.kirken.no 23 62 98 05, 478 58 650 (mob) Menighetspedagog  Linda Kronen Sømme  tlf. 23 62 98 10, Linda.Kronen.Somme@oslo.kirken.no Medarbeider Onsdagsåpent:  Markus Agøy Sand markussand@mail.com, tlf: 913 45 387 (mob) Medarbeider ledertrening, ungdom:  Sara A. Utnem, s.utnem@gmail.com, tlf: 402 14 697 (mob) Nordstrand menighetsbarnehage  22 29 56 40, post@nordstrandmbf.no Sykehjemsprest Nordseterhjemmet  Jostein Vist tlf.: 907 43 156 Prest Midtåsenhjemmet  Torleiv Reitan tlf.: 22 28 76 89 Gravferdskontoret øst  tlf.: 21 93 78 60

Ljan menighet epost: post.ljan@oslo.kirken.no Adr. Furumoen 18D, 1168 Oslo, Tlf. 23 62 98 20 Åpent tirsdager og torsdager kl. 10–12 Gavekonto til menigheten  ­ 7877 08 02198 Sokneprest  Per Olav Vangen  tlf 23 62 98 23, per.olav.vangen@oslo.kirken.no, fridag: fredag. kontortid: torsdag 10–12 Menighetsforvalter:  Jan Einar Hals, Se Nordstrand Menighetskonsulent  Monica Holm  tlf 23 62 98 22, Monica.Holm@oslo.kirken.no, Diakon  Ingun Yri Øystese (deltid)  se Nordsstrand Trosopplæringsmedarbeider  Linda Kronen Sømme  Deltid, se Nordstrand Kantor  Magnus Køhn ­ e-post: Magnus.Kohn@oslo.kirken.no Diakoniarbeider  Sandra Liljedal  tlf 93 26 28 23, liljeda@online.no

Elektronisk materiell leveres til redaktøren eller Menighetssenteret, Ekebergvn. 238, postboks 12, Nordstrand 1112 0slo. Bilder som leveres digitalt, bør ha følgende spesifikasjoner: størrelse: minst 10x15cm med oppløsning: 300ppi – filformat: jpg – e-post: nordstrand@menighetsblad.no Menighetsbladet kan lastes ned gratis i pdf-format på www.nordstrand.menighetsblad.no

Klar for påsken! side 7–9

Orgelfondet frem i lyset

side 11

side 4–5

side 3

Danser i kirkerommet

Bladet finansieres med gaver og annonser.

Send din gave til bankgiro 1609 10 04546

Parhester på nytt 19.03.12 19.07

menighetsbladet 2-12.indd 1

Redaktør  Ottar Julsrud Tyslevveien 54, 1163 Oslo, Mobil: 90 52 39 39, e-post: julsrud@online.no

Trykk  Litografia, Oslo post@litografia.no

Forsidefoto  Dag Smemo Annonsekontakt  Øyvind Wisløff Mobil: 906 98 934 oyvind.wisloff@getmail.no

På den annen side Åse Maria Haugstad, barne- og ungdomsprest i Nordstrand

En annerledes uke Kalenderen min for påskeuka er helt åpen. Ingen ting er planlagt. For første gang på lenge har jeg det slik, og jeg undrer meg på om jeg har fått denne tiden i gave? Vanligvis ville jeg lagt planer og fylt opp, men gjennom vinteren har jeg bare avventet. Ingen hytte, ikke påskefjell eller tjuvstart på sjøsesongen. Ingen ventende familie, slekt eller venner bare tid. Hvis jeg klarer øvelsen med å vente, kan det jo tenke seg at påsken har noe å gi meg i stedet for at jeg skal fylle den opp? Å ha et vandringsperspektiv på livet og troen er viktig for meg. Gud er alltid større. Det å få være underveis handler om at det er stadig mer å erfare, lære og utforske av hvem Gud er. I dette perspektivet er det bredde, lengde, høyde og dybde for det livet jeg lever, og troen min forteller meg at Gud er en levende Gud som slår følge på veien. Påsken er en mulighet til å la hverdagens vandring møte den store vandringen. I Nordstrand kirke er tar denne vandringen form gjennom de ulike gudstjenestene vi feirer i påsken. Palmesøndag – Esel, Hosianna-rop og palmegrener. Dagen for inntoget i Jerusalem. Jesus møtes med forventinger og hyllest. Men hva slags konge er han? Hvordan leder han og hva er hans rike?

Styrer Ljan menighetsbarnehage   Christine Olavesen  tlf 22 75 01 40, eagles@online.no, http://www.ljanmenighetsbarnehage.no/ Vaktmester menighetshuset Naomi  tlf 403 38 996

Design  Erling@Smemo.no e-post: erling@smemo.no

Skjærtorsdag – måltidsfellesskap. Den gamle jødiske påskefeiringen får nytt innhold ved Jesus innstiftelse av nattverden. Vi blir

gitt et forbilde å tjene hverandre og bygge felleskap slik Jesus gjorde. Langfredag – smerte, lidelse og til slutt død. Alteret er nakent i kirken og kun fem roser symboliserer Jesu sårmerker. Jesus har gått lidelsens vei. Han vet hva svik, smerte, angst og død er. Påskeaften – fra mørke til gryende morgen. En dag med forventning. En dag som ikke helt rommer det forvandlingen bringer. Natten går mot dag og vi feirer gudstjeneste med dåp av konfirmanter. Påskedag – graven er tom! Kvinnene gikk til graven med blomster og kom løpende tilbake med gode nyheter. Morgensolen er et tegn på oppstandelsen, seier over døden og håpet om det evige liv. Kirken er klar for høytid og fest. Påsken er en annerledes uke. Hva annerledesheten innebærer for deg er du velkommen til å utforske i Nordstrand kirke. Det er en åpen mulighet å la Jesus bli med på din vei gjennom påskens høytid og hverdagens vaner. Jeg ser frem til dager med tid, og lengter mot solens stråler som forgyller både asfaltgater og påskefjellets vidder.

I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C. S. Lewis

Har du behov for en samtale?

DEN NORSKE KIRKE

Søndre aker prosti

Det aktuelle menighetsråd/fellesråd Prosten i Søndre Aker

Kirketorget DEN NORSKE KIRKE i Oslo Åpningstid: alle hverdager 08.00–15.30.

Prost Tore Kopperud  tlf.22 28 30 15 (priv.), Tore.Kopperud@oslo.kirken.no, Fridag fredag Det Prostekonsulent  Sigrid Schjander-Larsen  tlf. 23 62 97 94, Sigrid.Schjander.Larsen@oslo.kirken.no Kirkeforvalter  Anders Backer-Grøndahl Eide, Anders.Eide@oslo.kirken.no, tlf. 404 19 052

Vil dumenighetsråd/fellesråd melde dåp, finne frem til dato for vielse eller benytte deg av andre aktuelle Prosten i Søndre Aker ­kirkelige handlinger, så er det nå Kirketorget i Oslo som er stedet du får hjelp og service. Tlf. 23 62 90 09 | Mail: kirketorget@oslo.kirken.no | Post- og besøksadresse: Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo | Sentralbord for kirkene i Oslo: tlf. 23 62 90 00

På menighetskontoret vil det alltid være en til å møte deg eller formidle kontakt til en av prest­ene, dia­­ konene eller en annen av de ansatte. Du kan også ringe: tlf. 23 62 98 00 / 00, kl. 10–14. Gi ikke opp når livet trues: Kirkens SOS har krise­ telefon­tjeneste hele døgnet. Tlf. 815 333 00 Familiekontoret Oslo Sør tilknyttet kirken: Tlf. 23 38 44 80. Ta direkte kontakt mellom kl. 08.00– 15.00. Kontoret søker å hjelpe når det gjelder familie­ problematikk, men også ulike spørsmål knyttet til kriser for barn og unge. Enslige er også velkomne. Menighetsbladet 2–12


Kantor Karen Haugom Olsen flanker av Tor Holtan-Hartwig (t.v.) og Wollert Rud fra den revitaliserte Orgelpipens Venner.

3

Orgelpipens Venner utfordrer på nytt Det er gått noen år siden søkelyset ble satt på behovet for nytt orgel til Nordstrand kirke. Den første gaveaksje i det aksjeselskapet som ble etablert, fikk sitt stempel 26. februar 1976. På tide med et nytt, friskt initiativ? Tekst: Reidar Huseby Foto: Ottar Julsrud

– Ja, nå må vi nok jobbe, sier energiske Tor Holtan-Hartwig. I samtale med Menighetsbladet røper han at mange muligheter må og bør utnyttes i forbindelse med den planlagte ombygging og utvidelse av Nordstrand kirke. – Her er ingen tid å miste! Kreative innspill «Senior» Tor sier seg glad for gode medspillere i den nyetablerte Orgelkomiteen/Orgelpipens Venner. – Vi er generelt svært åpne for innspill fra kreative, gjerne yngre krefter i menigheten, sier han og anbefaler kontakt med Wollert Rud, Åsmund Sand, Torill Sandøe Møller og vår kantor Karen Haugom Olsen. – En kort repetisjon av formalitetene i kirkebyggsake, sier han videre: Kommunens engasjement hittil er avklart, slik at Oslo kirkelige Fellesråd/Kirkevergen er byggherre. På dette plan treffes den endelige beslutning i arkitektarbeidet og i fysiske og økonomiske saker. Vår Menighetsbladet 2–12

stedlige/lokale byggekomité under ledelse av Frank Hagen skal fungere som konsulent og hjelper for byggherren. Orgelpipens Venner sikter mot å være rådgiver og hjelper for den lokale byggekomiteen. Sambruk av orgler – Orgelpipens Venner har alt engasjert seg i understrekning av behovet for gode vilkår for en allsidig kirkemusikalsk virksomhet ledet fremme i kirkerommet, sier Holtan-Hartwig videre. – Vi noterer med glede at muligheter foreligger for et sambruk/kombinasjonsbruk av pipeorgler som kan plasseres dels nede i kirken, dels oppe på galleriet. Vi søker råd bl.a. hos domkantor og tidligere Nordstrand-­organist Terje Kvam i denne saken. Orgel­komiteen forutsetter at systemet med pipeorgel fortsatt legges til grunn i den videre planleggingen, slik utgangspunktet var for innsamlingen alt i 1976. Et nøkkelpunkt Av referat fra møte i komiteen fremgår det at Orgelpipens Venner fortsatt ser økonomien som et nøkkelpunkt. Det er nok begrenset hva som kan frigjøres av offentlige midler, totalt sett. – Vi må nå satse på blest omkring orgelsaken, lokalt i vårt miljø, poengterer Holtan-Hartwig. – Kreative innspill er kjærkomne, betydelige gaver enda mer! Kanskje en og annen kjenner «en rik onkel» eller kan tenke i retning av å tilgodese gjennom testament og arv ..? Vi må bli flinkere med å

fremheve musikkens plass i det kulturhuset kirken er lokalt, og å utløse (giver)glede over dette. Vær med og din gave på kontonr: 5063 63 33767, merket: orgelfondet

I mai 1978 undertegnet daværende leder av Nordstrand menighetsråd Per Svendsen – i forståelse med kirkevergen – en kontrakt for bygging av menighetens del av et 21 stemmers pipeorgel. Kommunal økonomi­ tørke og prioriteringer av andre nye kirke­ nybygg var årsaken til at byggingen av nytt orgel i Nordstrand ble kansellert. Det gamle orgelet på galleriet ble erklært kondemnabelt av domorganisten omtrent samtidig. Det er bare delvis spillbart. Ved siste reparasjon erklærte kirkevergen at det var siste gangen en vil satse på reparasjon av dette orgelet. Innsamling av midler til nytt orgel med hjelp fra Nordstrands Blad og Lions Club – med salg av aksjer til Orgelpipens Venner – som hadde startet opp i 1976 fortsatte ennå en tid, men ble deretter stilt i bero. Noen gavemidler er kommet inn underveis. I dag har orgelfondet passert 1,1 mill. kroner. Kostnadene med å bygge et 21 stemmers ­orgel vil i dag anslagsvis beløpe seg til kr. 7 mill., mens et digitalt orgel bare vil koste en brøkdel. Orgelkomiteen er likevel ikke i tvil om at Nordstrand menighet ut fra kirke­musikalske, kulturelle og miljømessige grunner bør satse på et pipeorgel.


4

Schirin Zorriassateiny har vært profesjonell danser siden midt på 1980-tallet. Hun glad for at det nå åpnes opp for dans også i kirkelige sammenhenger. – Dans kan være med på å forsterke det budskapet som forkynnes, sier hun. Menighetsbladet 2–12


Dans er feiring av livet En vever kvinne i burgunderrød kjole danser med myke, grasiøse bevegelser. Hun nærmest svever lydløst over gulvet – foran alteret i Nordstrand kirke. – Dansen kan bringe oss nærmere det guddommelige, sier Schirin Zorriassateiny.

Nærme seg det guddommelige – Jeg føler meg veldig feminin når jeg danser, og at det er min måte å komme i kontakt med det guddommelige. Det at jeg er kvinne og bruker dansen som uttrykksform, kan være med på å endre litt på den mannsdominerte symbol­bruken i kirken. Dansen har ingen skarpe kanter, og kan derfor virke inkluderende – helt i tråd med det kirkens intensjon. Gjennom dans og musikk beveger vi oss forbi ordene, og skaper resonans inn i det guddommelige. Både dans og musikk åpner oss og gjør oss mer mottakelige for det som er større enn oss, sier hun.

Tekst og foto: Morten Golimo

Nordstrand-boeren Schirin Zorriassateiny har danset hele sitt liv. Hun begynte med turn da hun var fem. På 1980-tallet var hun både norsk og nordisk mester i rytmisk sportsgymnastikk, og representerte Norge under OL i 1984. Nå driver hun med både yoga, rosenterapi og ulike former for dans. Til og med i kirken. I en tiårsperiode har hun vært engasjert som profesjonell danser av døvekirken i Oslo. Hun tar også oppdrag andre steder rundt om i landet i kirkelige sammenhenger for både hørende og døve. – Døvekirken har vært banebrytende når det gjelder å ta i bruk dans som virkemiddel i gudstjenesten. Det er noe nytt at kirker begynner å se at også dans kan være med på å berike gudstjenesten, sier Schirin. En ære å få danse i kirken Søndag 25. mars danset hun under gudstjenesten i Nordstrand kirke. Hun leste i forrige nummer av menighetsbladet at den nye gudstjenesteordningen inviterer også folk som ikke er aktive kirkegjengere til å delta. Så meldte hun seg til tjeneste, så å si. – Jeg er ikke noen typisk kristen, men har alltid vært på jakt etter et større åndelig rom, en slags overbygning over livet. Far tok livet av seg da jeg var femten år gammel, og det har nok gjort at jeg i ung alder fikk et sterkere forhold til liv og død. For at vi skal kunne leve fullt og helt, må vi kunne se døden mens vi a­ llerede er i livet. Kirken er for meg et sted hvor menneskene strekker seg etter noe større enn vi selv kan favne, og jeg kjenner den samme åndelige kraft enten jeg er i kirken, på yogamatten eller i naturen. Jeg opplever det som en ære å få være en av de første som har blitt invitert Menighetsbladet 2–12

Nordstrand-boeren Schirin Zorriassateiny har bred bakgrunn fra dansens verden.

inn i kirken med min dans. Det er på sett og vis som om jeg er med på å børste støv av veggene i kirkerommet med kroppen som virkemiddel. Grundige forberedelser Schirin gjør grundige forberedelser før hun påtar seg en oppgave med sin liturgiske dans. – Dansen skal være en slags feiring av det budskapet som forkynnes. For å få til det, må jeg gjøre meg kjent med kirkerommet og snakke med organist og prest slik at jeg kan plukke opp elementer fra prekenen og ­liturgiske elementer og symboler. Så kan jeg gjennom dansen skape enkle bilder som er med på å forsterke budskapet og kanskje bidra til å gi en ny dimensjon til gudstjenesteopplevelsen. Dansen kan for eksempel være en slags poetisk sekvens som en kommentar til prekenen, sier hun.

Dans under begravelse Schirin har også danset i begravelser, noe som virkelig er spesielt. – Jeg var en gang i en begravelse til en ung danser. Kirken var full av dansere, men ingen danset. Inni meg kjente jeg at det ville være helt naturlig å ære både Gud og den avdøde med dans. – Hvorfor skulle man danse? Schirin setter sitt intense, varmende blikk på meg og responderer spontant: – Hvorfor spiller man musikk? Hun svarer selv på sitt retoriske spørsmål: – Kirken har alltid brukt musikk, og noen av de største musikkverker vi kjenner, er kirke­ musikk. Musikk skaper stemning og rører ved følelsene våre. Det forsterker vår åndelige opplevelse. Musikk er noe vi kan hvile i. Slik er det med dans også. Dans er feiring av liv. Musikk og dans er ett og er med på å åpne flere av sansene våre. Det minner oss på at vi er kropp også. Forskjellen er bare at dansen er noe vi ser mens musikken er noe vi hører. Jeg kan forstå at noen kan oppleve dans i kirken underlig og fremmed. Men hvorfor skulle vi i større grad kunne akseptere å høre enn å se? Begge sansene kan gi oss en opplevelse av å komme nærmere Gud? Det er mye kraft i dans og bevegelse. Og jeg håper jeg kan være med på at menigheten skal få en enda sterkere opp­levelse under gudstjenesten gjennom dans, sier Schirin Zorriassateiny.

5


Engasjert samtale under kirkekaffen etter den første prøvegudstjenesten, søndag 11. mars.

6

Gudstjeneste-svar i alle retninger … Nordstrand gjennomførte sin første prøvegudstjeneste, ba del­ takerne om kommentarer – og fikk svar som sprikte i alle retninger. Kanskje ikke uventet når så mange nye elementer ble introdusert? Det gjaldt både liturgien, farge- og symbolbruk, musikk- og salme­valg og «møbleringen» i kirkerommet, med døpefont og lesepult nede i midtgangen og lysgloben og den ene nattverdstasjonen ved inngangsdøren. Tekst og foto: Ottar Julsrud

En av intensjonene med gudstjenesteformen i Den norske kirke er å gi den enkelte menighet mer armslag til å finne sine lokale form. Dermed må menighetene prøve ut noen av de mange nye mulighetene. – Prøvegudstjenestene skal vise noen eksempler på virkemiddelbruk, ikke presentere ferdige løsninger. Dette hadde vi tydeligvis ikke lyktes godt nok med å informere om før den første av prøvene, søndag 11.mars, konstaterer sokneprest Espen Feilberg Jacobsen. Mange av reaksjonene vi fikk inn i etterkant, må derfor rubriseres som misforståelser, mener han.

Hvilket ikke betyr at reaksjonene var gjennomgående negative. Evalueringsskjemaet inneholdt en «karakterskala» fra 1 (dårligst) til 6 (best) for hvert av de enkelte elementene i høymessen. Både her og til spørsmålet om totalopplevelse lå tyngdepunktet mellom 4 og 5. Men de utdypende svarene førte til følgende konklusjon på det påfølgende prestemøtet: Her var det ikke lett å trekke noen konklusjoner. Felles samling – Noen av svarene viser også en skepsis til å gjøre gudstjenesteliturgien til en populistisk greie, i stedet for overlate oppgaven til fagfolk? – Jeg tror det er nyttig med en temperaturmåler på hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer. Det er dette det er lagt opp til, ikke noe mer. Og jeg tror det er viktig at flere enn bare prestene er med i prosessen. Engasjement er sunt for kirken og gudstjenestelivet. For øvrig gjenspeiler nok spriket i svarene også at folk simpelthen har forskjellige behov når de kommer til gudstjeneste. Ett siktemål med reformen for Nordstrands del, er å smelte sammen ungdomsgudtjenester, familiegudstjenester, den «vanlige» høymessen og andre kategorier til en felles møteplass søndag formiddag. Dåpsfølger og foreldre til konfirmanter som medvirker er spesielt invitert til å fortelle hvordan de opplevde «sin» gudstjeneste. Og som det fremgikk av reformomtalen i forrige utgave av bladet, ønskes de som

ellers ikke går så ofte i kirken, velkommen til å komme med innspill og ideer! – Apropos populisme, var skalaen 1–6 valgt fordi terningen har seks øyne? – Mulig vi har blitt litt indoktrinert i terningkast i alle sammenhenger. Men terningen har jo sin symbolikk, ved at terningkastet og den siden av terningen du ikke ser, alltid summerer seg til det hellige tallet syv, selv om vi ikke ser helheten… Tre av de fem prøvegudstjenesterne gjenstår, alle søndag kl 11 i Nordstrand kirke: 29. april: Hovedgudstjeneste for alle, samme type som søndag 11. mars, men med andre musikalske varianter og uten dåp. 13. mai: Forenklet hovedgudstjeneste med barn – for alle. Et forslag til det som skal komme i stedet for tradisjonell familie­ gudstjeneste, derfor ønskelig at alle aldersgrupper er til stede. 19. august: Forenklet hovedgudstjeneste med ungdom – for alle. Etter denne gudstjenesten blir det menighetsmøte hvor forslag til ny lokal ordning skal fremlegges, etter forutgående behandling i menighetsrådet. De øvrige søndagene blir det en umiddelbar evaluering under kirkekaffen i menighets­ senteret, da med vekt også på plenumssamtale.

Menighetsbladet 2–12


Barnas påskegudstjeneste «Gutten med palmen» skal synges både i Nordstrand og Ljan kirke under Barnas påskegudstjenestene søndag 15. april kl. 11, dvs. første søndag etter påske. Barna i de lokale barnehagene er med i gjennom­føringen begge steder – og alle barn og foreldre er spesielt velkomne. Øv gjerne på denne sangen på forhånd, og på de andre sangene som skal synges denne søndagen: «Deg være ære» «Det var i soloppgangen» «Dine hender er fulle av blomster» «Påskemorgen slukker sorgen» «Jeg folder mine hender små» «Måne og sol» «Gutten med Palmen»

7

1.påskedag ønsker vi i Nordstrand kirke at barn går i blomsterprosesjon og pynter et kors i begynnelsen av gudstjenesten.

Glassmaleriene både i Ljan (bildet) og Nordstrand kirker kretser om påske­budskapet. Studer bildene litt ekstra neste gang!

Foreldre må gjerne være med, hvis barnet ønsker det. Møt frem kl 10.50 ved inngangs­ døren til kirken.

bibelord i dagligtale Kniven på strupen

Sluke kameler

(Sette en) kniven for strupen. Brukes nå om å gjøre alvor av noe, få et valg en må forholde seg til med aktiv handling. Brukes i Ordspråkene som advarsel mot å la seg lokke av verdens svikefulle rikdom: Når du sitter til bords med en hersker, tenk nøye over hvem du har foran deg, og sett en kniv på strupe hvis mat- lysten blir for stor. Ordspråkene 23,1–3

Brukt for å beskrive at noen går på kompromiss eller akkord med sine overbevisninger, ofte brukt om politikere.

Sareptas krukke Om et forråd som aldri tar slutt. En Sareptas krukke blir aldri tom og inneholder det utroligste. Under en stor tørkeperiode i Is- rael ble profeten Elia av Herren sendt til Sarepta, der en fattig enke sørget for at profeten hver dag fikk den maten han trengte. Maten kom fra en melkrukke og et oljekrus som Herren hele tiden sørget for var fullt. Krukken med mel og kruset med olje ble aldri tomme så lenge tørken varte. 1 Kongebok 17,7–16

Menighetsbladet 2–12

Avsile mygg og sluke kameler En som er opptatt av de små detaljene, men ikke bryr seg om de store og viktige saker og for- pliktelser. Ofte brukt om politikere som må svelge store kompromisser og gå på akkord med tidligere løfter. Fra Jesu ve-rop over de skriftlærde og fariseerne der han bl.a. sier: Blinde veiledere, som siler bort myggen, men sluker kamelen! Fariseerne silte drikkevannet før de drakk, for å unngå å sluke et innsekt, noe det var advart mot i Moseloven. Matteus 23,24 3 Mosebok 11,20–22


Ta en tur innom foajeen i Nordstrand menighetssenter, nabo­ bygningen til kirken, i disse dager! Der kan du oppleve påske­ budskapet i konsentrert form – takket være barna i menighetsbarnehagen. Landskapet og de ­bibelske figurene er nemlig ­produsert i Tyslevveien og fornyes hvert eneste år. 8

Tekst: Ottar Julsrud Foto: Dag Smemo

Der ser vi Jesus komme ridende inn i Jerusalem på et esel, og vi synes nesten vi kan høre jubelbruset og hosiannaropene mellom palmegrenene. Allerede i begynnelsen av mars var klippingen og limingen i full gang. Selve landskapsplaten står fortsatt trygt forvart på loftet. Men figurene til påskehøytidens innledning begynner å ta form rundt bordet. I samlingsstunden lyder den gamle fortellingen, dag for dag og trinn for trinn i forberedelsene. Ingen later til å være i tvil om forskjellen på disipler, kvinner ved graven og soldater. Figurene på plass – Formidle fortellingen uten å forkynne evangeliet? – Ja, så sier det regelverket som også en menighetsbarnehage er underlagt, og det etterlever vi selvsagt, sier en av «de voksne» rundt arbeidsbordet, Tyra Birkeland Evjen. Balansen kan være en utfordring, ettersom påskens innhold er viktig for meg personlig. Men vi får svært få klager, og foreldrene er positive til at vi fokuserer så sterkt på de kristne høytidene.

Påskebudskapet

En etter en blir figurene ferdige og midlertidig plassert i den lange bakken opp mot Golgata. Og er det til å begripe hvordan palmesøndagens jubel kunne ta en vending hvor alle plutselig ropte at Jesus skulle korsfestes? Lang­ fredagsdramaet blir omtalt i en form tilpasset alderstrinnet. Men påskemorgen bryter gleden løs på nytt. Og nå er de fleste figurene på plass. De største guttene har laget tøffe soldater, som rett nok ikke var tøffere enn at de ble skikkelig skremt da engelen rullet vekk steinen fra graven. Mens det var kvinnene som kunne løpe og fortelle hva som var skjedd.

Gode tradisjoner er viktig. En av dem er påske­ frokost i barnehagen med foreldre og – ikke minst – besteforeldre, og med rundstykker og kokt egg på menyen. En annen tradisjon er den felles påskegudstjenesten for menighetsbarnehagene som veksler mellom Ljan, Nordstrand, Bekkelaget og Bøler kirke. I år er det Nordstrands tur. Barna hører ikke bare presten fortelle, men gjør det han forteller om. Fotvask, for eksempel. Og oppstilling med palmegrener langs midtgangen, for å gi plass til Jesus. Flere av barnehagene i området er i kirken denne dagen.

Knerten i fint selskap Så er det dette med «lage-dager» og «ha-meddager» i en barnehage. Men Knerten kan nok ikke få være med i påskelandskapet, det har ­Louise stor forståelse for. Barbie får nok også nøye seg med å se på, selv om både hun og Knerten trives aldri så godt blant disipler og soldater.

– Ikke alle har så mye kunnskap om påskens innhold og budskap som barnehagebarna? – Nei, når høytiden er over, ligger de nok kanskje over gjennomsnittet, sier Tyra. Soldatene har sin plass flere steder i påskefortellingen. August B har laget noen av dem. Menighetsbladet 2–12


Fra påske til pinse Kristi himmelfartsdag

Kan du like mye om påsken og de andre kirkelige høytidene som barna i menighetsbarnehagen?

Jesus ble tatt opp til himmelen foran øynene på disiplene. Les mer: Lukas 24,46-53

Les deg opp, som en fin forberedelse til et kirkebesøk i de forestående høytidsdagene – eller som spennende lektyre i hytteveggen…

Pinsedag

Palmesøndag Jesus hylles av folket der han rider inn i Jerusalem. Les mer: Matteus 26,6-13

Disiplene er samlet i Jerusalem da Den hellige ånd kommer over dem og utruster dem til tjeneste. Dagen kalles derfor ofte Kirkens fødselsdag. Les mer: Johannes 14,15-21

Skjærtorsdag

2. pinsedag

Jesus vasker disiplenes føtter foran det siste måltidet, før han forrådes av Judas og tas til fange. Les mer: Lukas 22,14-23

Årets tekst på denne dagen har overskriften «Brødet fra himmelen».

Langfredag Rettssaken hvor Jesus dømmes til korsfestelse. Jesus opplever det totale mørke ved sin død på korset. Les mer: Markus 14,26-15.37

Påskedag Kvinnene finner graven tom, Jesus har beseiret døden og stått opp. Les mer: Matteus 28,1-10

Bevegelige helligdager Påskedag faller på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Fasten innledes askeonsdag, den 46. dagen før påskedag, mens Kristi himmelfartsdag kommer 40 dager etter påskedag (i år blir det dermed dobbeltfeiring torsdag 17. mai), og pinsedag kommer 50 dager etter påskedag. Navnet pinse kommer da også av det greske pentekoste, den 50. dagen.

2. påskedag Årets tekst på denne dagen har overskriften Jesus viser seg for disiplene. Les mer: Lukas 24,36-45 Fint å høre om påsken, synes August B. Martine og Ingeborg.

En etter en blir figurene klare for å innta påskelandskapet og synliggjøre budskapet.

Menighetsbladet 2–12

9


Køhn på plass i Ljan kirke

10

Bolig for menighetsarbeidere siden midten av 1960-tallet, i oppgradert versjon.

«Hedersboligen» oppgradert «Hedersboligen» i Oberst Rodes vei 91B har huset medarbeidere i Nordstrand menighet i snart 50 år. Nå er den pusset opp for nær 1,4 millioner kroner. – Da de to leilighetene i første etasje ble ledige omtrent samtidig, passet det fint å få tatt arbeidene i en helhetlig operasjon, forteller Asbjørn Torvik, styreleder i stiftelsen som er boligens eier. Leilighetene, som begge er på 60 kvadratmeter, fremstår nå med stue med kjøkkenkrok i en åpen løsning, samt to soverom. De to leilighetene i andre etasje er tidligere slått sammen til én, som for tiden er prestebolig for barne- og ungdomsprest Åse Maria Haugstad med familie.

Murmester Tom Hemstad har vært hovedentreprenør og ledet de øvrige fagområdene. Stiftelsen Nordstrand menighets hedersbolig har dekket halve oppussingskostnaden med egne midler og tatt opp lån på resten. Boligen som menigheten overtok som et legat midt på 1960-tallet er dermed oppgradert til 2012-standard. – Hedersboligen dekker et behov i menigheten, og det er hyggelig at menighetsrådet fortsatt ser mulighetene til å bruke leilighetene i rekrutteringsøyemed, sier styreleder Torvik.

Magnus Køhn er på plass som organist i Ljan kirke, i 42 prosents stilling. Køhn har musikk og kristendom grunnfag fra Bibelskolen i Staffeldtsgate, tok musikk mellomfag på Universitetet i Oslo og avslutter i disse dager sin mastergrad i musikkvitenskap på UiO. De siste tolv årene har han bodd i Oslo og virket som frilansmusiker og menighetsmusiker i en rekke frimenigheter. – I løpet av 2012 skal den nye liturgien implementeres i gudstjenestene. Jeg vil benytte anledningen til å takke dere som har vært med og spilt, og dere som har bidratt som forsangere, sier Køhn. Deres oppgave med å lede menighetens allsang blir spesielt viktig når den nye liturgien skal innarbeides, og jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeid. Jeg vil også ønske nye forsangere og instrumentalister velkommen til å bli med å bidra til å løfte sangen og musikken i gudstjenestene i Ljan kirke, tilføyer han.

Ny døveprest i Solveien Marco Kanehl er ansatt som ny døveprest i Signo og starter i jobben tirsdag 10. april. Det betyr at han vil bli å se på Conrad Svendsen Senter («Døve­hjemmet») i Solveien, en institusjon Nordstrand menighet har hatt god kontakt med i alle år. ­Kanehl kommer fra stillingen som sogne­ prest i Åsnes i Hamar bispedømme. Han er 45 år gammel, født og oppvokst i Hamburg og har bred erfaring fra prestetjenesten i Den norske kirke med ledererfaring fra ulike typer arbeid. Marco Kanehl kan ikke tegnspråk, men skal umiddelbart i gang med en intensiv opplæring.

Felles bursdagsfeiring på Ljan hvert halvår! Ljan menighet starter med felles feiring av jubilanter to ganger i året. Fyller du 80, 85, 90 eller 95++ i løpet av første halvår 2012 inviteres du nå spesielt til felles fødselsdagsfeiring i Ljan menighetshus 16.mai 2012. Det vil være kafè og bursdagsfeiring med servering, ­underholdning, bursdagskåseri, ­bursdagskake og utlodning. Faste gjester og jubilanter er hjertelig velkomne.

Takstmann medlem av NTF VÅTROMSVURDERING – SKADETAKSERING – VERDITAKSERING

Det meste i byggevarer! Orring Byggsenter tlf. 91 58 49 30 og 22 29 55 65

Slimevn. 4, Bjørndal Tlf.: 22 62 98 00 8 - 19 9 - 15 Menighetsbladet 2–12


Nordstrand og Ljan en god prosteskole Hege Fagermoen og Sven Holmsen sluttet i henholdsvis 2006 og 2007, etter elleve og 16 år som prester i våre menigheter. Og hvem skulle ha trodd at de i 2012 skulle bli parhester på nytt, som proster i hvert sitt prosti i vår naboregion Follo? – Årene i Nordstrand og Ljan kan ikke overvurderes når det gjelder læring og inspirasjon til den forestående prostetjenesten, sier Holmsen.

11

Tekst: Ottar Julsrud | Foto: Dag Smemo

Nordstrand har ellers hatt ord på seg for å levere biskoper til Den norske kirke. Men nå også som prosteleverandør, altså. Da det ble bestemt at Follo prosti skulle deles i to – Nordre og Søndre – søkte ­Fagermoen Søndre og Holmsen begge, i konkurranse med 16–17 til dels sterke kandidater. Og utfallet ble altså at begge fikk tilslaget. Hege Fagermoen flytter dermed sørover igjen, fra sokneprestegården i Skjåk. Mens Holmsen kan nøye seg med noen få kilometer – fra soknepresteboligen sør i Oppegård til den nye prosteboligen nord i Ski. Et eventyr – Jeg søkte bare Søndre fordi jeg har omtrent hele slekta mi i Nordre, og for dem vil jeg bare være Hege, sier Fagermoen – som er glad for utnevnelsen, men trist over å forlate Skjåk der hun er blitt glad i både folket, stedene og kirkene. Som ny Skjåk-prest for snart seks år siden dro hun i gang konfirmantleir og ble litt ungdomsprest ved siden av sokneprestjobben. – Et eventyr å være prest, både i Skjåk og på Nordstrand –  Du har ikke lagt deg til med Skjåk-aksent? – Bare når jeg skriver brev på nynorsk – og litt når jeg snakker lenge med folk, hevder Hege, som forteller at ektemannen Jan Rune – tidligere menighetsforvalter i Nordstrand – trenger et år til på Menighetsbladet 2–12

Nordre Follo prosti omfatter kommunene Oppegård, Ski og Enebakk med i alt 60.000 innbyggere. Søndre Follo består av Ås, Vestby, Frogn og Nesodden. Delingen av nåværende Follo prosti skjer formelt 5. august. Dette er to av de åtte-ni prostiene i Borg bispedømme. Både Holmsen og Fagermoen innsettes i juni.

Glad for utnevnelsen, trist å forlate Skjåk, sier Hege Fagermoen.

å avslutte sin rådmannsjobb i Skjåk kommune før han flytter etter. Prest også Prosten er leder for p ­ restetjenesten i sitt prosti, med mye ansvar delegert fra biskopen og mange oppgaver av administrativ og strategisk art – men ikke bare. I Follo er nemlig tjenesten organisert slik at prosten er menighetsprest halvparten av tiden, forteller Holmsen, som anser årene i Ljan og Nordstrand som en god skole. – Det gjelder menigheten som sådan, gudstjenestelivet og de jeg jobbet sammen med, herunder prostene Ole D. Hagesæther og Tore Kopperud. Lærdommen herfra ga meg trygghet til å søke prosteembetet, fastslår han. Begge de to er tilhenger av økt kirkelig selvstyre og at kirken selv skal utnevne sine biskoper og proster. Men når denne saken fortsatt står der den står, medgir begge at det ga en ekstra høytid med utnevnelse av Kongen i statsråd.

– Tiden på Nordstrand ga meg trygghet på å søke prosteembetet, sier Sven Holmsen.


Ny dato for sommerleir Nordstrand menighets ungdomsfellesskaps (NMUF) sommerleir har endret datoer til sommeren, og vi ber både foreldre og deltakere til å merke seg det. NB! Ny uke i forhold til tidligere år. Vi reiser på leir i uke 33 – mandag 13. august til lørdag 18. august Alle ungdommer fra det året de fyller 13 og oppover er velkommen til å bli med på leir. Mer info kommer. Spørsmål? Ta kontakt med Åse Maria Schmidt Haugstad, Barne- & ungdomsprest Nordstrand menighet. Kontor: 23629805 Mobil: 47858650

12

Nordstrand Normisjon Møtene finner sted i Nordstrand ­bedehus, Tyslevveien 79, kl.19.30 Torsdag 29. mars: Ragnhild Gjerdi taler. Sang v/Kari Løvang Torsdag 12. april: Vårfest: Gunnar Prestegård taler. Sang v/Aud Oftestad Torsdag 19. april: Klara Myhre taler. Emne: Haste eller Raste? En vandring med travle troende før og nå. Torsdag 26. april: Fredrik Ulseth taler. Torsdag 3. mai: Espen Feilberg Jacobsen taler. Sang ­ v/Arne og Karsten Rasmussen Lørdag 5. mai: Bønnesamling på Bedehuset kl. 10.00 Torsdag 10. mai: Arne T. Wisløff taler. Torsdag 24. mai: Vi får besøk av The Real Fake Band Torsdag 31. mai: Johannes Mangersnes taler. Sang v/ Johannes Gausdal Torsdag 7. juni: Avslutningsfest. Vi tar turen til Sjømannskirken på Bygdøy Eyvind Skeie blir med oss.

Korkonsert i Nordstrand kirke Søndag 29.april kl.18.00 inviterer Nordstrand barne- og ungdomskantori til konsert sammen med Røa jentekor og Canto-Rolvsøy. Vi vil framføre musikk av norske komponister som Haugen, Hernes, Hovland,

Kverndokk, Møller, Overøye og Ugland og avslutter konserten med en Rutter-avdeling, der blant annet Nordstrand ungdomskantori framfører «Dancing Day». Billetter kr.50/ barn under 18 år gratis

Det skjer på Ljan Onsdag 28.mars, kl. 11,30: Formiddagstreff: Musikkterapeutene; «Vårtoner, sang og musikk som gjør deg glad», Besøk av klasse fra Ljan skole Onsdag 18.april: Cafè på Ljan menighetshus ­kl.11,30–13,30. Salg av smørbrød, vafler, kaffe, te. Onsdag 2.mai kl. 11,30: Formiddagstreff: Ina Herrestad; «Glimt fra bymisjonens mangfold». Besøk av klasse fra Ljan skole Onsdag 16.mai: Cafè på Ljan menighetshus ­kl.11,30–13,30. Bursddagsfeiring for alle som fyller eller har fylt 80. 85, 90, 95 første ½ år 2012. Salg av smørbrød, vafler, kaffe, te – samt bursdagskake.

Svein Tindberg med kurs i Nordstrand Menighetssenter Onsdag 28.mars kl.19,00 har Svein Tindberg samling for tekstlesere og formidlere i Søndre Aker prosti med tema «Om å nærme seg og formidle hellige tekster».

«Hele kirken synger» Det arbeides med å få til en sangkveld i Nordstrand kirke i våres/forsommer. I fjor høst var det «Hele kirken ­synger» med familiekoret, mannskoret «Høiden», solister og Real Fake Band. Det arbeides med å få til noe lignende der allsang vektlegges. Vil bli nærmere annonsert, følg med!

Det skjer på Nordstrand Torsdag 29.mars kl. 11:30: Kirkens hyggetreff på Skovheim. Tor Wisløff: «Skolegutt i krigstid» Søndag 15.april kl. 18,00: UG – gudstjeneste for alle og av de unge. Åse M. Haugstad. Forsangere og band. Mandag 16. april kl. 11,30-13,15: «Når balansen svikter» Fysioterapeut Åse Bergheim og ergoterapeut Susanne Tengwall forteller og gir gode tips. Onsdag 18.april kl. 19: Stille kveld i kirken. Fredag 20. april kl.10.30-11.30: Åpen samtale om søndagens tekst på Poppelstien. Søndag 22. april kl.18,30: MCU – Messe Cafè Undervisning. Geir Gundersen har undervisningen. Torsdag 26.april kl.11.30: Kirkens hyggetreff på Skovheim: Anne Fjeldstad: «Arbeid med døvblinde» Søndag 13.mai kl. 18,00: UG – gudstjeneste for alle og av de unge. Eivind Oftebro. Forsangere og band. Mandag 14. mai mandags-cafè kl.11,30-13,15: «Norge har bursdag». Voksne og barn feirer sammen. Torsdag 24.mai kl.11,30: Kirkens hyggetreff på Skovheim: Olga Tvedt; «Inngang til pinse» Mandag 28.mai Kl.11,00, 2.pinsedag: felleskirkelig samling i Bøler kirke. Se egen notis.

Menighetsinfo på mail Ønsker du motta menighetens ukentlige nyhetsbrev på mail? Ta kontakt med post.nordstrand@oslo.kirken.no

Bli med i Givertjenesten!

Flere hundre barn og unge samles regelmessig til de forskjellige aktivitetene menigheten inviterer til. Mye er ledet av frivillige, mens noe er drevet av ansatte, som igjen er betalt av menighetens givertjeneste. I Nordstrand menighet har 134 husstander for 2011 lovet å gi totalt kr 1.003.996 til menighetens givertjeneste. Vil du være med å investere i barn og ungdom i Nordstrand menighet? Meld deg som giver du også. Kontakt Menighetssenteret eller bruk e-post: givertjenesten@nordstrand-menighet.no

I Ljan menighet ønsker vi nå å satse på å utvide giver­tjenesten. Vi har noen trofaste givere, men tror at mange flere kan være med i denne viktige tjenesten. Menighetens dåpsopplærings­medarbeider lønnes nå delvis av inn­samlede midler. Klarer vi å utvide givertjenesten, kan vi satse enda mer på barnearbeidet i ­menigheten. Vil du bli fast giver, ta kontakt med menighets­forvalteren. Tlf. 23 62 98 02 eller e-post post.ljan@oslo.kirken.no.

Menighetsbladet 2–12


Slekters gang Vigde: Tonje Grindheim Dyrlie og Hans Christian Birkeland, Susann Nysether og Terje Wibe DØPTE Martine Bredvold-Benasic, William Benjamin Kristiansen, Noah Andersen Pauschert, Leo Aleksander Johansen, Helene Gjelsnes Rygh, Ingrid Bekken Bratholm, Selma Thu Sandal, Pernille Andreasen Rønning, Kristoffer Stave Farstad, Sondre Nøren Østby, Noah Quiel, Lionel Furseth Gonzalo, Olivia Furseth Gonzalo, Ebbe Christoffer Skarsten Falang, Elly Edelie Breivikås, Mie Brenna Hanæs, Jonathan Bøhlerengen Aase, Johannes Neerland, Sebastian HagaOrvedal, Alexandra Nadja Sofie Giæver, Elise Ruiz-Davila, Gustav Karlsen Gjelsnes, Sofie Neeb-Haaland, Emilian Christopher Johannessen, Gabriel Ruiz-Davila, Ailo Hotvedt Torkelsen, Henni Meland-Tangen, Mille Madicken Husebye Lippestad, Frida Glemmestad Foss, Hans Frøvig Propfe, Fredrik Giske

17.mai arrangeres det ­nasjonalfest på Kirkebakken når barnetoget løses opp samles storfamilien. Sokneprestene Espen Feilberg Jacobsen og Per Olav Vanger deltar sammen med organist Karen Haugom Olsen og musikere. Nordstrand kirkekor og Nordstrand Barne- og ungdomskantori deltar med sang og musikk. Hornmusikk. Salg av is, pølser og brus.

Døde Solfrid Irene Bogstrand, Aud Helene Vereide, Ruth Elinor Johnsen, Reidun Aslaug Hermansen, Gerd Lyngaas, Hroar Scheibler, Kjell Fredrik Harvell, Helga Bjørge, Knut Bernt Berger, Odd Åge Arnesen, Berit Marie Hilda Ingvaldsen, Åge Halvdan Trondsen, Hjørdis Irene Madsen, Johannes Laksberg, Knut Haugen, Arne Strøm, Ragna Aasheim, Gjermund Johannes Wahl, Targerd Berg, Erling Ileby, Gjermund Bergum, Arne Rein Christiansen, Asbjørn Hansen, Inger Thuve, Annie Reidun Heigar, Margit Signora Hellebostad, Louise Therese Røer Juell, Ellinor Amundsen, Edith Oliva Steinert, Ruth Ovidia Fossum

Menighetenes årsmøte

Nordstrand Menighets årsmøte er søndag 22. april kl. 12.00 (etter gudstjenesten) på Nordstrand menighetssenter. Redegjørelse for kirkebyggsaken og om menighetssenteret.

Barn i blomster­ prosesjon 1.påskedag

MCU VÅREN 2012

Søndag 8.april (1.påskedag) kl.11.00 er det høytidsguds­tjeneste i Nordstrand, og der ønsker vi at barn går i blomsterprosesjon og pynter et kors i begynnelsen av gudstjenesten. Foreldre må gjerne være med, hvis barnet ønsker det. Møt frem kl.10.50 i våpenhuset.

FELLESKIRKELIG PINSEFEST I BØLER NYE KIRKE 2. pinsedag / 28. mai kl. 11 er det første gang (utenom ­vigslingsfesten) at menighetene i Søndre Aker samles i dette flotte kirkekomplekset. Og vi har flere med oss – representanter for migrantmenigheter og andre trossamfunn deltar også. Pastor i Misjons­ forbundet, Erik Andreassen, taler. Tore Kopperud og Bendik Vollebæk leder. Det blir mye sang. Det gis en gave til Stefanus-alliansen (For de forfulgte).

Semestertema: Messe SYNLIG Café Undervisning TRO 22. januar: Arnfinn Haram 19. februar: Tore Laugerud 18. mars: Lasse Heimdal 22.april: Geir Gundersen Nordstrand menighetssenter kl 18.30

2.påskedag Inviteres det til gudstjeneste kl.11 i St. Elisabeth-hjemmets kapell, Munkerudveien 52. Tore Kopperud forretter, og samlingen legger vekt på samling om Orden og Bordet. Velkommen til de som måtte ønske det sammen med Elisabeth-søstrene.

Ikke Skjærtorsdagsmåltid I år blir det ikke skjærtorsdagsmåltid etter kveldsgudstjenesten i Nordstrand kirke skjærtorsdag.

Formiddagstreffene med tur Onsdag 6.juni har formiddags­treffene på Ljan og Nordstrand felles tur til Lier Bygdetun. Biler går fra henholdsvis Nordstrand og Ljan ­menighetssentre kl. 10,30. Påmelding.

Sorggruppe. Har du mistet din ektefelle og kjenner det ville ha vært godt å møte mennesker som liknende erfaringer? Nordstrand og Ljan menigheter starter ny sorggruppe på dagtid. Møtene vil være tirsdager fra 10:30–12:00 (se program under). Gruppen vil samles åtte ganger. Samlingene ledes av Ann-Lisbeth Olsson; psykiatrisk sykepleier og diakon i Nordstrand og Ljan; Ingun Yri Øystese. For påmelding og spørsmål ta kontakt med Ingun Øystese; telefon 23 62 98 08 / 468 468 78 eller epost:ingun.yri.oystese@ oslo.kirken.no Tilbudet er gratis.

13


Rørleggertjenesten as Ekebergveien 312 1166 Oslo Tlf.: 22 28 90 98 roerl@online.no

Vis hva du føler

Annonse 100 x 60

03-04-08

15:50

Side 1

-send blomster

Ekebergvn.237, 1166 Oslo, tlf:22299228

Buketter

NORDSTRAND BEGRAVELSESBYRÅ I NY DRAKT

Dekorasjoner Alt til bruden

AVD NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

Bårebuketter 14

Kranser Ekebergveien 232 1166 Oslo Telefon: 22 28 57 33 • Telefax: 22 28 40 59 • E-mail: bestill@kobro-blomster.no

nordstrand tannlegesenter Nordstrandveien 62 – 1164 oslo Tlf: 22 29 59 39 Åpningstider: hverdager 08–20

Almenntannleger, spesialisterog tannpleiere tilbyr alle typer tannbehandling eventuelt i samarbeid med andre spesialister Tannleger mntf: Bård Andresen Per Hagen Arash Sanjabi (spesialist i endodonti) Janicke Liaaen Jensen (kirurgi og oral medisin)

Lambertseter Legesenter Legene

Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen Maida Ilic, Satish Arora og Charlotte Widerøe

Vi har ledig kapasitet på våre lister. God tilgjengelighet og kort ventetid. God kapasitet på Ø-hjelp.

Tlf. 22 74 90 50

Akutt hjelp

Tannpleier ntpf: Elin Antonisen og Merita Ismailovska

www.nordstrandtannlegesenter.no

+

Unn deg et sikrere hjem!

Sikringsskap

Mellombølgen 47, 1157 Oslo

+

Reduser CO2 utslipp tilsvarende 6 biler

Skift ut oljefyren med VARMEPUMPE, spar 50-80% av fyringsutgiftene.

www.lambertseterlegesenter.no

KJØP OG SALG AV EIENDOM HANDLER OM TILLIT! Vi håper at du ved valg av eiendomsmegler vil vektlegge at BEKKELAGET & NORDSTRAND EIENDOM står for: • Eiendomsmegleren med best lokal kunnskap om ditt distrikt • Gratis verdivurdering når du tenker på å selge din bolig

• Bred markedsføring av boligen • Personlig medvirkning av megler på visning • Profesjonell gjennomføring av salget • Råd og bistand i forbindelse med finansieringen •Konkurransedyktig salgsprovisjon

ALLE VÅRE MEGLERE ER STATSAUTORISERTE EIENDOMSMEGLERE – DIN TRYGGHET!

Fire av ti branner i hjemmet starter pga feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Vi skifter ut dine gamle sikringer med moderne jordfeil automater, som passer på det elektriske anlegget i hjemmet ditt. Gratis el-sjekk til en verdi av kr. 1.490,om du bestiller oppgradering eller nytt sikringsskap.

Nøkkelferdig anlegg, med elektriker, rørlegger og kjølemontør fra Elektropluss. Finansierings- og støtteordning fra Enøk! Markedets beste produkter for radiatoranlegg, vannbåren gulvvarme og luft til luft. Gratis veiledning og befaring.

Elektropluss avd. EKEBERG, Kongsveien 81C, 1177 OSLO E-mail: post@elektropluss.no

Elektropluss avd. EKEBERG, Kongsveien 81C, 1177 OSLO E-mail: post@elektropluss.no

Telefon 23 38 30 00 - www.elektropluss.no

Telefon 23 38 30 00 - www.elektropluss.no

Menighetsbladet 2–12


Livskvalitet, er hva det handler om! Vi har spesialisert kompetanse og god tid til deg! z Ortoser/støttebandasjer z Kompresjon/støttestrømper z Hudpleie z Sko/helsesko z Sårbehandling z Søvn og velvære

Vi bringer gjerne varene hjem til deg. Velkommen til oss!

Sæter Helsekost og Bandagistforretning

Ekebergveien 230 1166 Oslo tlf. 22 28 28 66 saeter@banda.no • www.banda.no

z Inkontinens z Urinretensjon z Stomi z Klinisk ernæring z Diabetes

av ing r e t tlev ep r u Å res o f L t jen på B dk r Go utsty

Velkommen til din lokalbokhandel!

A D V O K AT E N E PÅ N O R D S T R A N D Bennin, Brataas & Fjeldheim mna.

Familie – arv – skifte – skatt Ektepakt – testament – samboeravtale Fast eiendoms rettsforhold Bygg– og entrepriserett – mangler ved boligkjøp Alm. praksis Tlf. 23 38 64 00 – Faks 23 38 64 01 Ekebergvn. 228 C / Sæterkrysset Nordstrand www.advokatnor.no

Ekebergvn. 228 c, p.b. 93 Nordstrandshøgda 1112 Oslo Telefon 22 28 80 10

Fotpleie tilbake på Ljan F.O.M. januar 2011

Vi har også aromaterapi, voksing m.m. Gavekort selges før jul per. telefon.

De De første første 10 10 nye nye kundene kundene som som bestiller behandling får bestiller behandling får på første behandlingen. behandlingen. på første

-25%

Bestill på tlf. allerede nå!

Velkommen! Telefon 990 11 383 Herregårdsveien 1, 11 68 Oslo

Matkarusellen A/S Von Øtkensvei 1 1169 Oslo Tlf. 22 61 29 10

STEINAR BAREID

Husk Kneippens kneipbrød! – sunnhet i hver skive Fåes i de fleste

Lege SPESIALIST I ØYESYKDOMMER

Kongsveien 104, 1177 Oslo (BestHelse) Tlf 02359 / 22 28 63 64 Kontortid: 08.30–14.30 alle hverdager

dagligvareforretninger.

Tlf. 22 28 82 95

•Selskapslokaler •Møter •Catering Åpningstider: Man.-tors. 11.00–16.00, fredager kun selskaper og møter, lør.–søn. 11.00–15.00

inviterer til leie av hyggelige, velutstyrte selskaps- og møtelokaler i

Nordstrandhuset

Nordstrandveien 30. Ledig? – priser – reservèr på

www.nordstrandvel.no

tlf: 22 28 13 49 (man-fre kl. 09-18) Menighetsbladet 2–12

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

Olaf Helsets vei 2 – 0621 Oslo, Tlf. 22 29 82 82 – fax: 22 29 82 95 Tove og Stig Klemetsen – epost: post@skullerudstua.no

Nordstrand Sport A/S Nordstrandvn. 42 Tlf. 22 28 63 59 Godt utvalg i sportsartikler

Tannlege TROND TELJE

Spesialist i periodonti (tannkjøttsykdommer) Von Øtkensvei 1 Over Matkarussellen

Tlf. 22 61 32 01

15


TANKER OM RO Birgitte Brekke er medlem av Ljan menighetsråd «Sometimes decades pass and nothing happens. Then weeks pass and decades happen.»

16

Beskrivelsen ble brukt om fjoråret i New York Times. De tenkte særlig på den arabiske våren. For oss i Norge er det naturlig å legge til de grufulle hendelsene 22. juli. Mange av oss synes nok beskrivelsen også kan passe på perioder i egne liv. Når hendelser i familien, vennekretsen eller på jobben har snudd tilværelsen opp ned, på godt eller vondt. For meg er troen et verdigrunnlag i møte med de store endringene – i samfunnet og i livet. Bedre «coach» enn Jesus som lærte oss at nestekjærlighet er viktigst av alt, og som gjennom sitt liv konkret viste oss hva det dreier Birgitte seg om, finner jeg ikke. Brekke Jesus tok oppgjør med skriftlærde som brukte lover og religion til å undertrykke. Jesus behandlet samaritanere som likeverdige med jøder. Jesus lærer oss at det er viktig å se sårbarhet og sorg hos andre, og trøste og støtte snarere enn å dømme og fordømme. Troen ligger til grunn for mitt syn på inkludering av innvandrere, og behandling av barn av asylsøkere og rumenske tiggere. Jesus er for meg også en personifisering av menneskerettighetene. Han lærer oss at menneskeverdet er umistelig og at vi har et ansvar for å bidra til at andre lever verdige liv. Det handler selvfølgelig om sosiale, sivile og politiske rettigheter. Men i Norge i dag handler dette ikke minst om hvor mye tid vi er villige til å gi til andre. Til tross for stor velstand er mange ensomme og føler seg utenfor på skole, jobb og i nærmiljøet. Gjennom engasjement i menighet, frivillige lag og foreninger kan du og jeg være med å skape møteplasser der folk kan føle seg trygge på at de blir tatt i mot, og også selv være med å bidra. Jeg har erfart at tiden jeg gir til skolekorpset på Ljan og tiden jeg nå gir i menighetsrådet, er tid som teller – ikke bare for korpset og menigheten – men også for meg!

Perioden apr–juni

(Rett til forandringer forbeholdes. Se dagspressen.)

DATO: 1. april Palmesøndag Matt.26,6–13 5. april Skjærtorsdag Luk.22,14–23 6. april Langfredag Mark.14,26–15,37 7. april Påskenatt Mark.16,1–8 8. april Påskedag Matt.28,1–10 9. april 2.påskedag Luk.24,36–45 15. april 2.s.i påsketiden Joh.21,15–19 22. april 3.s.i påsketiden Joh.10,1–10 29. april 4.s.i påsketiden Joh.13,30–35

6. mai 5.s.i påsketiden Luk.13,18–21 13. mai 6.s.i påsketiden Matt.7,7–12

17. mai –Gunn-lovsdag, Kr.H.-fartsdag Matt.22,17–22 20. mai Sønd.før pinse Joh.3,16–21 27. mai Pinsedag Joh.14,15–21 28. mai 2.pinsedag Joh.6,44–47 3. juni Treenighets-søndag Luk.10,21–24 10. juni 2.s.i treenh.tiden Joh.3,26–30

NORDSTRAND KIRKE:

LJAN KIRKE:

kl. 11: Gudstjeneste v/Eivind Oftebro. Dåp. Offer: Kirkens Nødhjelp.

kl.11: Høymesse v/P.O. Vangen. Nattverd. Dåp. Offer:Menighetsarbeidet

kl.18: Nattverdgudstjeneste v/ Per Olav Vangen. Forsanger-gruppe fra kirkekoret. kl.11: Pasjonsgudstjeneste v/Tore Kopperud. Kirsti og Helge Birkeland medvirker. Nordstrand Kirkekor. 23: Påskenattsgudstjeneste m/ dåp av konfirmanter. Eivind Oftebro. Forsanger-gruppe 11: Høytidsgudstjeneste m/nattverd v/Espen Feilberg Jacobsen. Nordstrand Kirkekor og messingblåsere. Offer: Acta/Normisjon 11: Påskegudstjeneste i St. Elisabethhjemmets kapell v/Tore Kopperud. Nattverd. 11: Barnas Påskegudstjeneste v/Espen Feilberg Jacobsen. Offer: Søndagskolen. Kirkekaffe. 18: UG v/Åse M. Haugstad 11: Gudstjeneste m/dåp og nattverd. Eivind Oftebro. Konfirmanter deltar. Offer: KFUK/M speidere. Speiderne medvirker. Kirkekaffe. Årsmøte etter gudstjenesten 11: Høymesse v/Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer: Evangeliesenteret. Kirkekaffe. Forsangergr. fra kirkekoret. (prøvegudstjeneste) 13.30: Dåpsgudstjeneste. Ofring: Menighetens BU-arb. 11: Høymesse v/Tore Kopperud. Nattverd. Offer: Kirkens Bymisjon. Forsangergruppe fra K.koret. Kirkekaffe. 11: Sanse-gudstjeneste v/Åse M. Haugstad. Dåp. Offer: Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. (Prøvegudstj.) 18: UG v/Eivind Oftebro og Ungdomskantoriet 12: Stor markering på ­kirkebakken

kl.11: Høymesse. Nattverd. Per Olav Vangen. Offer: menighetsarbeidet. Kirkekaffe/Skjærtorsdagsmåltid. Se Nordstrand

ØSTMARKSKAPELLET Sports­ gudstjenester kl.12: Sportsgudstjeneste Pål Torkildsen

11: Høytidsgudstjeneste. Tore Kopperud. Nattverd. Offer: Normisjon Ytre.

11: Barnas Påskegudstjeneste. Menighetsbarnehagen deltar. Per Olav Vangen. Offer: IKO. Kirkekaffe

kl.12: Sportsgudstjeneste Gyro Sølvsberg kl.12: Sportsgudstjeneste Inge Lønning

11: Høymesse v/Espen Feilberg Jacobsen. Konfirmanter deltar. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet

kl.12: Sportsgudstjeneste Bjørn Mathisen

11: Gudstjeneste m/dåp. Per Olav Vangen. Offer: Norges KFUK/M

kl.12: Sportsgudstjeneste Tore Kopperud

12: Sportsgudstjeneste. Østmarkskapellet. Per Olav Vangen. Barnekoret deltar.

kl.12: Sportsgudstjeneste Per Olav Vangen

11: Høymesse v/Tore Kopperud. Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet.

kl.12: Sportsgudstjeneste Anne Austad. Familiedag med grilling

Se Nordstrand.

11: Høymesse v/Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Dåp. Offer: Norges Kr. Studentforbund. Kirkekaffe 11: Høytidsgudstjeneste. Dåp. Espen Feilberg Jacobsen. Offer: Menighetsarbeidet 11: Felleskirkelig pinsefest i Bøler kirke.

11: Gudstjeneste m/dåp. Per Olav Vangen. Offer: Norges Søndagsskoleforbund. 11: Høytidsgudstjeneste. Dåp. Offer: Franciskushjelpen

kl.12: Sportsgudstjeneste Dag Aulie

11: Felleskirkelig pinsefest i Bøler kirke.

11: Høymesse v/Tore Kopperud. Nattverd. Offer: Misjonsalliansen. Forsangergruppe fra kirkekoret. Kirkekaffe 11: Gudstjeneste v/Espen Feilberg Jacobsen. Dåp. Offer: Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Forsangergruppe fra Kirkekoret

11: Friluftsgudstjeneste på Ljansbadet. Per Olav Vangen.

kl.12: Sportsgudstjeneste Gunnar Kagge kl.12: Sportsgudstjeneste Øystein Larsen

11: Høymesse v/Eivind Oftebro. Nattverd. Dåp. Offer: Menighetsarbeidet

kl.12: Sportsgudstjeneste Elisabeth Torp

Menighetsbladet 2-2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you