Page 1

landbruk

på Jæren

Framtids-

bonden ¬ Bøndene har investert millionar i moderne fjøs 

¬ Lye-bonde står bak applikasjon som set Noreg på kartet

Teknologi: Forsker Victor Rueda Ayala filmer jordet ved hjelp av drone.

Foto: Hilde Anette Ebbesvik


Tryggare: Sauebonden Bjørn Høyland kan til sommaren ha full kontroll på alle dei 270 sauene sine når han slepp dei ut i heia med kvar sin sendar rundt halsen. 

Foto: Hilde Anette Ebbesvik

Skal halda kontroll på sauene ved hjelp av mobilen Heile verda ser mot Rogaland og Lye-bonden som har utvikla applikasjonen Shiip. Før den i det heile tatt er lansert, har gründerane fått nær 36.000 bestillingar av den.

TA KONTAKT FOR PRIS PÅ DRENSRØR! HÅ: Bjarte – 99 16 13 73 TIME: Sverre – 90 93 19 86 KLEPP: Alf – 97 01 67 17

FK KLEPP FK BRYNE FK VARHAUG

Vi tilpasser også sandfangkummer

adsign.no

? E T F GRØ

Applikasjon: Bjørn Høyland har mange gongar vore bekymra over sauene som går i heia om sommaren. Har dei det bra? Rotar dei seg bort? Og kvar er dei eigentleg når du skal henta dei heim att? Bonden frå Lye tenkte i mange år på kva som kunne gjerast for å få svar på alle disse spørsmåla. Slik kom han på ideen om å laga ein applikasjon som gjev oversikt over saueflokken. – Det kan gå sju til ti dagar når du skal henta sauene. Tidene forandrar seg, og folk i dag har familie, skal ta ferie og det er vanskelegare å få nokon med lengre enn ei helg, seier Høyland. For fem år sidan kom han i kontakt med utviklingsselskapet Nortrace på Forus. I februar i fjor blei dei einige om å satsa, og i dag er det seks tilsette som jobbar med å utvikla funksjonen for å få den i sal til årets sesong. Alarmerer utanfor sona Utviklar Jon Martin Haarr opnar prototypen av applikasjonen som har fått namnet Shiip, og viser dei ulike moglegheitene dei har lagt inn til nå. – Her ser du området som Bjørn har teikna opp på kartet. Når ein sau går utanfor det markerte området, får du ein alarm. Ligg sauen lenge i ro kan det vera fare for at den er skada eller død, då får du også alarm, seier utviklaren. Kvar sau er merka med sin eiga brikke på halsbandet, og er ved hjelp av ein skannar registert og

lagt inn i applikasjonen. På ei oversikt kan bonden sjå alle sauene sine som små prikkar på kartet. Det er mogleg å trykkja på kvar enkelt sau og få ruta den har gått den siste veka, eller månaden. – Men de er ikkje redd for at dette tar bort gleda i å sanka sauer? – Eg meiner du ikkje gjer det. I staden for å nytta seks-sju dagar med 14-16 timar kvar dag, der folk blir trøtte og slitne, går det på null komma niks. Me vil halda på miljøet og det gilde med sauesanking, seier Høyland. Med Pokemon-go som har vore populært i det siste, trur dei også at dette kan rekruttera fleire unge. Via nytt nett Applikasjonen verkar enkel, men teknologien og innhaldet bak er mykje meir avansert. Då Bjørn Høyland fyrst hadde ideen, var det ikkje noko god løysing for å få dette til. Dei fleste har opplevd dårleg dekning ein stad på Jæren, og særleg på fjellet eller bondegardar. Så korleis skulle han få dette opp å gå? – Då eg møtte desse her, var dei veldig gira på å få noko til. Me vurderte satellitt, som var enkelt, men blei for dyrt. Det måtte bli til ein pris som var fornuftig til å bruka på dyr, seier Høyland. Dét, samt låg batterilevetid, gjorde at prosjektet stanga i veggen for bonden i mange år. Men så kom Høyland i kontakt med teleselskapet Telia, som såg på ideen som spanande. Dei har


Oversikt: Kartet viser kvar den eine sauen har gått den siste veka. Dei raude ringane indikerer ein alarm - sauen har bevega seg på naboen sitt område.

Fakta Applikasjonen Shiip ●● Kva: Eit dataprogram som kan installerast på smarttelefon eller nettbrett. ●● Utvikla av: Bjørn Høyland sitt selskap Norsk Landbruks Elektronikk AS i samarbeid med Nortrace på Forus. ●● Produsert: Hos Westcontrol på Tau. ●● Internett: Nyttar Telia sitt internett NB-IoT som kan senda mindre data raskare enn vanleg mobilnett. ●● Fungerer: Bonden må kjøpa ein sendar og oppretta ein konto ved hjelp av applikasjonen. I tillegg må du ha ein skannar som kan kopla sauen til sendaren. ●● Pris per sau: 750 kroner for sendar og 99 kroner i året. ●● Når lansert: Til sesongen startar. Sosialt: Denne gjengen har vore i kontakt nærast døgnet rundt det siste året for å utvikla applikasjonen Shiip. Det har gjeve dei godt samhald. Jon Martin Haarr (bakfrå til venstre), Rolf Ørland, Bjørn Høyland og Eric Macody Lund.

tatt i bruk eit nytt nettverk kalla Narrowband IoT (Internet of things), eller «tingenes internett». – Me nyttar breiband for mobil, men smalband på NB IoT. Det er små data som blir sendt, med låg hastigheit og som nyttar mindre energi. Det gjev lengre rekkevidde, forklarar Rolf Ørland. Mislukka test I fjor sommar testa utviklarane applikasjonen på 1000 sauer. Ein test bøndene som var med kalla mislukka. – Dei visste nok ikkje heilt kva det låg i det å vera med på ein test, seier Høyland. Bøndene var skuffa då dei såg sauene forsvann frå kartet, eller då dei mista kommunikasjonen med dyra på beita. Men for utviklarane var denne erfaringa avgjerande for å retta opp i feil. Ikkje minst var det viktig for å gje beskjed til Telia korleis dei skulle byggja ut nettverket for å sikra best mogleg rekkjevidde. I fylka der NB-IoT nå er oppgradert (Rogaland, Akershus, Austfold, Hedemark og Oppland), har signala ei rekkjevidde på 35 kilometer i kvar retning per mast. Økonomien i det? Teamet har fått ein million i utviklingslån frå Innovasjon Norge, samt 100.000 i etableringstilskot. Inntektene deira vil koma frå abonnement som bonden må

betala på 99 kroner i året per sau, samt innkjøp av sendaren som kostar 750 kroner per sau. Sauebonden innrømmer at det kan vera ei dyr investering, men for han sjølv betyr det betre nattesøvn og mange timar spara i å leita etter dyr som har gått seg bort. Høyland trur prosjektet kan gå i pluss for selskapa i 2020. – Brenner du for noko er ikkje pengane det viktigaste. For meg personleg var det dette med dyrevelferd som var viktig, seier Eric Macody Lund som er tilsatt i Høyland sitt selskap Norsk Landbruks Elektronikk AS. Hot i utlandet – Dette er framtida, slår dei fire fast. – Me er langt framme i verda på dette. Tenk at det er landbruket som er førande, seier Ørland. Telia laga i fjor sommar ein reklamevideo der Høyland fortel om prosjektet, og dei har ved fleire anledningar vore avbilda i bransjemagasin. Store produsentar har fått augo opp for dei små gründerane frå Rogaland, og dei har fått fleire invitasjonar til å fortelja om produktet. Denne veka reiser dei til World mobile congress i Barcelona for å fortelja og visa applikasjonen Shiip. – Det er verdas største messe, alle dei store er der, seier Ørland tydeleg begeistra, og legg til;

– Telefonica ville sjå på produktet. Dei er blant topp ti størst i verda. Heile verda ser på oss! Også i Noreg kvar applikasjonen blir lansert har mange allereie oppdaga dei. Til nå har dei fått bestillingar på nærare 36.000 abonnement, og det fleire månadar før applikasjonen er i marknaden.

Framtida for appen Når alt ligg klart med applikasjonen, er tanken at ideen kan nyttast på så mykje meir enn sauer. I fyrste omgang storfe, men etter kvart til kattar og hundar. Utviklarane diskuterer også korleis den same teknologien kan nyttast til å måla dieseltankar eller kor mykje kraftfôr bonden har

hatt. Målet er at teknologien skal føra til at tankane sjølv bestiller meir diesel direkte til forhandlar, i staden for at bonden må ta den jobben.

Hilde Anette Ebbesvik hae@jbl.no

– på lag med bonden

Bedriftsvegen 35, Klepp Stasjon • post@grudebygg.no • Tlf. 51 78 98 50 • grudebygg.no


Nå kjøring med tvillinghjul på traktor

Mads Ove Skrettingland Maskin • Gjødselmixing • Utkjøring med 12m3 doff • Pløying med stripeplog • Kunstgjødselspreiing med GPS • Silotrøing • Rundballesamling • Steinhenting • Direktesåing 6 m med GPS • Sprøyting med GPS • Horving og tromling • Dumperkjøring

NYHET!

KALVESEIL

• Til å registrere fødselsvekt på kalver • Enkel i bruk • Godt egnet til å flytte kalven med LEVERANDØR AV LANDBRUKSREKVISITA

madsi_660@hotmail.com • Maskin tlf. 484 50 365

Små eller store oppdrag. Alle er like viktige for oss!

BRYNE LANDBRUKSSERVICE AS Hålandsveien 31 4344 BRYNE

VI UTFØRER ALLE TYPER INSTALLASJONER I LANDBRUKET:

Tlf. 51 77 07 00 post@bls-as.no www.bls-as.no

STERKSTRØM BRANNALARM FIBER KABLING – NETTVERK KAMERALØSNINGER EL. KONTROLL OG TERMOGRAFERING

51 79 70 RINGRING 51 79 111170

SALG, SERVICE OG REPARASJON

EN GOD KONTAKT

FOR LANDBRUKET PÅ JÆREN Jæren AS, 4362 VIGRESTAD, tlf: 51791170 Elektrofag Jæren AS, 4362Elektrofag Vigrestad

I 45 år har vi drevet rørhandel på Vigrestad l Drensrør l Avløpsrør l Trekkerør l Kummer/ kumløsninger l Vannledning/ koplinger l Platon l Isodren l Drensrør med filter l Fiberduk ... og mye mer...

Kjent for r og lave prise ering! v le hurtig

Vi har lang erfaring innen landbruksdrenering og alternative løsninger innen VA til landbruket og entreprenører.

➤ Kubota ➤ Deutz-Fahr ➤ Zetor ➤ BvL ➤ McHale ➤ Krone ➤ Schaffer ➤ Stiga ++

Kom gjerne innom vårt kontor på Årsland for å se vårt store utvalg!

4362 Vigrestad

Kontakt oss på 51 43 75 06 eller se vår hjemmeside drens.no

Tlf: 51 65 23 30 | www.traktoroglandbruk.no

Elektrofag Jæren AS, 4362 VIGRESTAD, tlf:51791170 51791170 Elektrofag Jæren AS, 4362 VIGRESTAD, tlf:

RILLING SPALTEGULV

SAGING I FJØS

DIN LOKALE SPESIALIST INNEN BORING OG BETONGSAGING!

UTGRAVING

Ta kontakt for bestilling eller pristilbud!

 908 37 365 kays.no


ryne

E.VARHAUG transporterer det meste

ÅLGÅRD BRUKTBIL AS

Vi ønsker å kjøpe traktorer fra 2000 til 2017

på 80-120 hk 4x4, gjerne med laster. Serigstad forhøstere i god stand. Kverneland ploger og steinsvanser. Eldre traktorer, redskaper og anleggsmaskiner samt brøyt. Ta gjerne kontakt med Tore Sivertsen på 976 62 380 eller tore.sivertsen@lyse.net

transporterer • Høne/det meste:

E.VARHAUG

kyllinggjødsel - TRAKTOR Tlf: 982 24 530 Transport krokbil • Personlift 982 24 530 - GRAVEMASKIN Tlf: Transport krokbil -•TRUCK Traktorer - PERSONLIFT M.M. Elling Varhaug • Gravemaskiner Elling Varhaug Jærvegen 34 - 4365 NÆRBØ Jærvegen 34 - 4365 NÆRBØ

• Trucker Elling Varhaug

Elling Varhaug Jærvegen 34 - 4365 NÆRBØ

Jærveien 34, 4365 Nærbø

Tlf 982 24 530 for landbruk Vi produserer profilerte plater Vianor Bryne og industri.

Vardheiveien 50, 4340 Bryne

Tlf: 51 48 54 10

Spesialprofiler,beslag og kassetter knekkes på bestilling. Materiale: stål, plast, aluminium og rustfritt Vardheiveien 58 C, 4340 Bryne Tlf. 51 7710 90 379 60 Tlf. 481

Åpningstider: man-ons 07.30-16.30, tors 07.30-18.00 07.30-16.00 Vi leverer glassfiberarmerte lysplater, skruerog ogfre pakninger.

Vi produserer profilerte plater for landbruk og industri. Spesialprofiler,beslag og kassetter knekkes på bestilling. Materiale: stål, plast, aluminium og rustfritt

ER DU KLAR FOR VÅRONNA? Husk å sjekk utstyret før våren kommer. Vi fører alle typer landbruksdekk og felger.

Vi leverer glassfiberarmerte lysplater, skruer og pakninger.

BONDE æ me ikkje. Men me he utrulig respekt for det arbeidet bonden legge ned, dag etter dag, år etter år, og har dei siste 21 åra fått lov til å væra med å bygd fleire hundre moderne driftsbygninger på Jæren. Me he flinke smilande elektrikere som både forstår kæ dyra og bonden he behov for. Tenke du på å bygga ny driftsbygning eller renovere den du he? Ta kontakt eller kom innom, så kan me hjelpa til med vår erfaring. Har du en tegning eller bare nokre streker på en konvolutt?

Ta kontakt!

Kjøpmannsbrotet 3, Kleppe

Tlf. 51 78 87 90 Mandag-fredag 7-15


Slik kan den digitale framtida bli for bønder Lettare, meir lønsamt og miljøsparande arbeid. Det kan bli resultatet for bøndene om forskarane på Særheim klarar å gjera forskinga om til produkt. Drone: Sjå føre deg ein traktor som veit kvar på jordet det er dårleg jord, kvar dei fine plantene står, og som av seg sjølv sprayar berre der ugraset er. Ein traktor som er så smart at han kan kjøra av seg sjølv rundt på jordet og sørgjer for optimal drift. I halvanna år har forskar Victor Rueda Ayala ved NIBIO Særheim Bioforsk studert den rette tida på året for direktesåing for å halda

oppe produktiviteten til grasenga. Bildeanalyse kan fortelja bonden dekningsgraden, og om timotei eller raigras er redusert. Målet til forskarane er å finna løysinga som kan gjera at bøndene både sparar pengar, treng mindre gjødsel og ugrasmiddel, og kan utnytta jordene sine betre. Pinleg nøyaktig Rueda Ayala forklarar forskinga

med å visa ein sirkel. For det fyrste må ein innhenta data om jordet sitt. Forskaren har studert kva måtar ein kan måla områda sine med hjelp av sensorar montert på traktoren, ved dronar eller med mobilkameraet. I dag finnast utstyr som infraraudt kamera, og opptaksmateriale som kan markera kvar det er mest vatn på jorda.

Han tar oss med ut på jordet utanfor kontoret på Særheim i Klepp, og styrer opp ei drone der han har montert sitt eige kamera med fem linser under, for å måla ulike felt. – Her (på mobilskjermen) ser eg jordet frå lufta, og så må eg ha ein datamaskin for å få resultata frå det infraraude kameraet, seier forskaren. Tilbake på kontoret viser han oversiktsbilete av jordet og peikar på ein grå flekk der ein tydeleg ser at det er tørt. Ser ein på dei andre bileta, kan ein oppdaga meir nøyaktig kvar problemet ligg. – Så treng ein intelligente maskinar, robotar og traktorar som nyttar denne teknologien. Ein må ha utstyr som gjer at traktoren kan kjøra på den nøyaktige posisjonen. I tillegg må dei ha maskinar

som gjødslar større eller mindre mengde. Alt dette bør skje automatisk ut frå dataprogram, seier Rueda Ayala. Ved hjelp av teknologien kan bonden få eit produksjonskart som vil vera svært nyttig til dei neste åra. Ved hjelp av GPS-en kan informasjonen koordinerast til millimeteren på jordet. – Då veit bonden kvar han fekk lite utbytte, kva som kan gjerast og laga ein ny plan for neste år. Om til maskin Forskaren fortel at sjølve innhentinga av data om jordene til bøndene ikkje er det vanskelegaste, og at mange bønder i dag har utstyr til dette. –  Mange selskap sel sensorar og maskinar, men fortel ikkje bonden kva dei skal gjera med


Kan nå langt Ny teknologi: – Norsk landbruk har alltid vore rask med å ta i bruk ny teknologi, seier administrerande direktør i NIBIO, Nils Vagstad. Han meiner Rogaland har vore i ei særstilling når ein ser historisk på det, og viser til kva lokale gründerar har fått til innan landbruksteknikk og maskinteknologien. – Landbruk i Rogaland har alt mogleg potensiale til å liggja i front med teknologien. Berre koplinga til annan industri som oljeindustrien gjev store moglegheiter, seier Vagstad. – Korleis ser framtidsbonden ut? – Det er ein bonde som er svært avansert i alt han nyttar. Samtidig vil han aldri koma seg unna at det er kompliserte biologiske prosessar som bonden må forstå, som kva det vil seia å få ei ku til å yta godt, eller ei plante til å vekse, seier han. Vagstad seier avansert teknologi blir avgjerande i framtidig produksjonen av mat for å effektivisera, unngå plantesjukdommar, eller driva genredigering. Men det er kunnskapen

Nils Vagstad, NIBIO

hos bøndene som er avgjerande. – Bonden må vera open, nysgjerrig på det nye, men fortsett ha sitt sunne bondevett og ikkje mista den kritiske sansen.

Fjernar manuelle oppgåver

Studerer jordbruket: Forskar Victor Rueda Ayala nyttar drone for over jordet på Særheim for å læra korleis teknologien kan nyttast i presisjonsjordbruket. Foto: Hilde Anette Ebbesvik

Rolls Roys: Ein som jobbar tett med å utvikla digitale hjelpemiddel for bøndene er Per Varhaug hos Kverneland Group. Ei kjelde kalla Klepp-bedrifta «Rolls Roys» innan dette feltet. Varhaug er opptatt av å utvikla produkt som gjev bonden større tilgang til viktig data om jordbruket sitt. – Korleis kan landbruket sjå ut om nokre år framover? – Mange av oppgåvene me har i dag vil bli automatiserte og digitaliserte. Det handlar om å utnytta dei ressursane me har på best mogleg måte. Basert på data du aldri har hatt tilgang til tidlegare, kan du ta betre val, seier Varhaug. Gjennom arbeidet til Kverneland Group kalla «Im farming», har dei mellom anna utvikla produkt som GPS-styring og automatisering

av traktorane og utstyret. – Me tar bort manuelle ting som brukarane må gjera. Det kan vera plogen som justerer seg inn sjølv og tar høgde for jorde og kor brei han skal vera. Me knyter meir informasjon frå plogen og lagrar data til bruk for bonden, seier han. Utviklaren fortel at deira største marknad er i Frankrike, Tyskland, Nederland, UK og Irland, men bønder på Jæren og i resten av Noreg har også tatt i bruk slike hjelpemiddel. Per Varhaug meiner dei store investeringane vil løna seg på sikt. – Poenget er at du får større utbytte av det du legg inn. Det handlar om ressursar. Ein kan optimalisera det, og går dermed i pluss. Me nyttar mykje tid for å finna ut kva som vil gje meirverdi for bonden, seier han.

Film: Ved hjelp av telefonen kopla til fjernkontrollen styrer Victor Rueda Ayala drona som filmar jordet. Foto: Hilde Anette Ebbesvik

informasjonen. Rueda Ayala seier det kjem an på om bonden vil investera store pengesummar, om dei har interessa for teknologien og vil forstå korleis dei kan nytta data over jordene sine. Litt av jobben hans nå, er å forska vidare på korleis den innsamla dataa kan bli til ein maskin eller digital løysing som bonden kan ta i bruk om nokre år. Han ser føre seg at dette kan koma allereie om fem-seks år. Forskaren viser til eksemplar frå utlandet der dei har eigne traktorar til å klippa

brokkoliplanter, som ved hjelp av kamera veit kva som er brokkoli og kva som er ugras. Men han viser også til at ein har komen langt i Noreg. Bondevennen skreiv i byrjinga av denne månaden om GrassRobotics som fekk ti millionar av forskingsrådet for å utvikla strategiar for grovfôrproduksjon i eit våtare klima, ved robotisering og tilpassa frøblandingar.

Hilde Anette Ebbesvik hae@jbl.no

ALT FOR BONDEN!

CLAAS traktorer og høste­ maskiner kjøper du hos oss Torlandsveien 190 4365 Nærbø Tlf: 915 46 811 www.torlandmaskin.no


Sparer ti prosent kunstgjødsel Digitale verkty hjelper dei to bøndene både på jordet, i fjøset og hos grisane, men det er nokre ting dei framleis vil nytta hendene til. Oppgradering: I år 2000 var bonden Helge Steinsvoll stor skeptikar til mjølkerobotane som blei lansert. – Eg tenkte det var «spinngale» - det ville aldri verka, seier han og ler av det i dag. Han og kona Annelin tok over hans familiegard i 2008, og oppgraderte det til eit topp moderne fjøs som blei tatt i bruk for eitt år sidan. Ennå er det litt av teknologien dei må finna ut av, men automatisert mjølking ved hjelp av robotar gjev dagane deira langt lettare. – Det er godt å liggja i senga og tenkja at «nå mjølker me», seier Helge. Men det viktigaste med robotane er kanskje at dei får informasjon tidlegare om noko kan vera galt. Sterke robotar Ekteparet har 173 dyr, der 66 er mjølkekyr. I tillegg har dei 2100 grisar i grisehuset like ved. Familien Steinsvoll måtte ha eit familiemøte om robotane skulle få flytta inn, eller om dei skulle tilsetja fleire til å mjølka. – Barna har vore pådrivar for

robotar. Dei følgjer med, og er gira på dette. Det er ingen tvang om at dei skal overta, men at me har satsa og gjer det framtidsretta kan auka interessa, seier Helge og Annelin. Ved å få hjelp av robotane på garden, har dei betre rygg og kne, og ikkje minst; miljøet i fjøset er rolegare. Dei minnast tilbake til då dei mjølka med hendene, og måtte setja på bøylar på kyrne slik at dei ikkje skulle bli sparka. Ved overgangen til robotar, var frykta at robotane skulle få gjennomgå hos dei sterke dyra. – Men robotane er «galsterke». Roboten stikker ikkje av når dei sparkar, så dei har lært seg til at dei berre må stå stille, seier Helge. I tillegg er roboten langt flinkare til å mjølka enn dei hadde sett føre seg. – Den er «grasalt» flink til å mjølka. Roboten hugsar koordinatane på kvar den enkelte spenen på kua er. Så reknar den ut kvar spenen er med tanke på kor mykje mjølk det er i jura, seier bøndene. Vil nytta hendene Det er mange digitale verkty

ekteparet ser føre seg kan hjelpa bøndene i dei daglege oppgåvene, men det er også eit par oppgåver dei ikkje vil overlata til robotane heilt enno. – Det finnes lukerobotar til grønsaker som har lært å kjenna veksten. Når dei får utvikla dei meir, kan det bli aktuelt, seier dei. Problemet på garden deira der dei dyrkar kålrot, er at dei må ha netting over grønsakene mot flogar, og robotane klarar ikkje å gå under i dag. Ekteparet meiner at maskinane som finnes i dag til å henta opp kålrota heller ikkje er skånsame nok, noko som vil gå ut over lagringskvaliteten. Arbeidsnevane er i det arbeidet er difor ikkje til å koma bort frå. Halvannan månad på sommaren leiger dei inn tre arbeidarar som sår grønsakene, og som kjem att 1. oktober og blir til 23. desember for å hausta dei inn. – Me har ei tung jord, og eg ser ikkje føre meg at det blir mindre regn. Slik som det var i fjor hadde det vore umogleg med ein automatisert traktor, seier Helge.

Sammen med lokale samarbeidspartnere tilbyr vi smarte løsninger innen bygg og i-mek

Lely Vector

Lely Discovery

Lely Astronaut

Saknar vektkontroll I grisehuset blir ventilasjonen, fôringa og lyset automatisk styrt. I tillegg har dei installert brannalarm som blir kopla med varsel til telefonen. Men mange av oppgåvene med grisane skjer framleis manuelt. – Grisane må ha høy, halm eller silo og sagspon. Me er innom minst to gongar til dagen, seier Annelin. I tillegg må dei sjekka at grisane har ete opp maten, og fjerna skit frå båsane. – Eg har høyrd om dei som har vaskerotobar, men dei vaskar ikkje godt nok og du må inn for å ta resten, då har du likevel kleda på, og då er du like langt, seier Helge. Skulle det vera eit digitalt hjelpemiddel dei hadde trengt, ville det vore automatisk vekt på kvar gris. Bøndene har leverer dyra til Prima Jæren, og har grisane skal vera

innanfor ei spesiell vektklasse for produktet Jæren smak. – Me kunne ønskt oss eit enklare hjelpemiddel for å jaga griasane opp på vekta. Om det var ein skanning som sa noko om beinbygging, musklatur og feitt på kvar gris, seier Annelin. Sprayar mindre I traktoren har Helge installert ein GPS som fortel han kvar han har spraya kunstgjødsel. Bøndene veit at det har komen langt meir avanserte system dei siste åra, men enn så lenge fungerer ein enkel GPS veldig bra på Voll. – Ved drone kan dei sjå ugraset og gjødsla ved punkgjødsling. Men du må ha pengar i banken og interesse i det. Kanskje det ikkje blir så kostbart når dei får utvikla det. Det blir litt som me mobilen, seier dei to.

LANDBRUKSPRESENNING Trenger du ny silopresse, gjødselduk eller bare et overtrekk til redskapet? Vi kan levere skreddesydde presenninger til bonden. Bare spør! Det er kun fantasien som setter grenser for bruksområder og produksjoner.

Natura Step aviarsystem

Gi oss gjerne en utfordring, eller ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Fjøssystemer støtter kombinertlandslaget

www.fjossystemer.no

Øst 2634 Fåvang Tlf. 61 28 35 00 ost@fjossystemer.no

Fjøssystemers fangfront

Arbeidssomme: Helge og Annelin Steinsvoll har eit moderne fjøs der robotane tar seg av mykje av arbeidet, men arbeidskrafta deira vil garden aldri klara seg utan. Foto: Hilde Anette Ebbesvik

Sør

Vest

Nordvest

Midt

Bygg

sor@fjossystemer.no

vest@fjossystemer.no

nordvest@fjossystemer.no

midt@fjossystemer.no

bygg@fjossystemer.no

3178 Våle 4365 Nærbø 6770 Nordfjordeid 7473 Trondheim 2634 Fåvang VEST, 4365 NÆRBØ. Tlf. 51 60 - vest@fjossystemer.no Tlf. 33 30 69 61 Tlf. 51 43 39 60 43 39 Tlf. 57 86 25 05 Tlf. 72 89 41 00 Tlf. 61 28 35 00

TJESSEM PRESENNING

www.tjessempresenning.no • 454 88 300 Bedriftsveien 3, 4353 Klepp Stasjon


Trur oppgradert fjøs kan lokka barna til å overta Glade kyr: Bøndene på Vigrestad, Alf Magne og Silje Haarr har merka at kyrne stortrivst i det nye fjøset. Kua Nadia vil helst heilt opp i fjeset til Silje for litt kos.Foto: Hilde Anette Ebbesvik

Fakta Bønder i Hå ●● Namn: Silje og Alf Magne Haarr ●● Bur: Stavnheimsvegen, Vigrestad ●● Drift: Har totalt 126 kyr, kalvar og stutar, der 50 er mjølkekyr. ●● Gard: omlag 1 dekar

Fakta Bønder ●● Namn: Annelin og Helge Steinsvoll ●● Bur: Skasvegen, Voll ●● Drift: Har 173 kyr, der 66 er mjølkekyr og 43 er kalvar opp til seks månadar. I tillegg har dei 2100 grisar og leverer 220 tonn kålrabi kvar sesong. ●● Gard: Eit fjøs på 2,1 dekar og eit grisehus på like over 1 dekar.

GPS-en Helge har installert gjev han beskjed kor langt han har gjødsla, og kvar han må kjøra neste gang. Dette har spart dei for rundt 2500 kilo kunstgjødsel, tilsvarande 10 prosent av deira årlege forbruk. – Og så ser det betre ut på kjelvane med beine linjer, seier Helge.

Hilde Anette Ebbesvik hae@jbl.no

Å ha ei gardsdrift der roboten måker skit, der kyrne mjølker, mater og kostar seg sjølv kan freista ungdommen til bondelivet. Digital drift: Ei ku går inn til mjølkeroboten og gjerdet bak blir automatisk lukka. Maskina som les av øyretaggen til kua veit at den anten ikkje har venta lenge nok, eller må eta meir før ho får lov å bli mjølka. Difor går gjerde inn til roboten opp att, og indikerer at kua må gå ut. Men det nektar den. Då er ikkje kua i køen bak sein med å gje ho ein lite dytt i sida for å fortelja at det er på tide å gå ut. Slik går dagane i fjøset på Vigrestad. Kyrne mjølker seg sjølv, får fôr når dei trenger det, går bort til kostemaskina for litt massasje og bli reine heilt av seg sjølve. Det gjev bøndene betre tid til andre oppgåver. – Det har fungert utruleg godt, det er ei nytt tilvære for oss, seier bonden Silje Haarr. Må vera oppgradert For eitt år sidan opna offisielt det moderne

fjøset på Vigrestad. Investeringa fekk ein prislapp på seks millionar kroner, som var ei stor investering, men som likevel gjorde at bøndene kunne dobla bestanden. Med oppgraderinga installerte dei nye robotar for å letta arbeidet. Ut frå ladestasjonen kjører ein robot som skyv skiten til kyrne ned under golvet, og ved ein bås står ein maskin som automatisk gjev dyra fôr når dei treng det. Han kjenner att den enkelte kua ved hjelp av ein sendar ho har i øyra. Ekteparet trur oppgraderinga er heilt avgjerande for om dei får avtakarar i framtida. – Eg fyller 40 dette året, og me skal driva dette i mange år, men skal me motivera gutane til å overta må det vera «up to date», seier Silje. Ektemannen Alf Magne nikkar, og fortel at det har vore ei «rivande utvikling» i landbruket. Skummelt fyrst Dei to bøndene synes det er vanskeleg å sjå føre seg kvar landbruket vil vera om Vår leverandør av nokre år, men er sikre på at om bøndene

STØRST PÅ SMØREOLJE OG DRIVSTOFF Hos oss kan dere få alt. Fett – Olje – Smøremidler Kjemi – Drivstoff – Parafin VI LØYSER DE FLESTE PROBLEM. - Fyllestasjon for diesel. - Dieseltanker i alle varianter for salg og uteie.

tyske kvalitetsporter:

er omstillingsvillige og lar seg inspirera, kan dei nå langt. – Mykje var skummelt, og me har kikka i mange fjøs og høyrt rundt før me bestemte oss, men det har gått godt, seier Silje. I det ho snakkar går lyset i taket av. Det er lyst nok ute til at taklyset ikkje treng stå på og bruka straum. Når sola skin går persiennene opp, og kyrne får frisk luft og kan sjå den flotte utsikta mot sjøen og Nordsjøen. I sesongen kan dyra velja om dei vil gå ut og ned til den friske sjølufta, eller om dei vil bli inne og slapp av. Med andre ord; dyra styrer seg sjølv i større grad. Jobben til Alf Magne og Silje er å kontrollera varslar på telefonen, reingjera utstyr, fôrarbeid og anna førefallande. Men kanskje viktigast av alt; gje dyra mykje merksemd. For dette er ikkje sjenerte kyr. Dei kjem bort, dyttar mulen bort i handa di, og sluttar ikkje før dei blir klappa.

Hilde Anette Ebbesvik hae@jbl.no

Vår leverandør av Porter spesialtilpasset for landbruksbygg tyskeVår kvalitetsporter: leverandør av

Vi leverer porter i alle størrelser, spesialtilpasset landbruket. tyske kvalitetsporter: Leddheiseporter og rulleporter, i stål og aluminium, med Vår leverandør av Porter spesialtilpasset for landbruksbygg rustfrie skinner og beslagsdeler. Kontakt oss i dag og vi hjelper Porter spesialtilpasset for landbruksbygg tyske kvalitetsporter: Vi leverer porter i alle størrelser, spesialtilpasset landbruket. deg med en optimal løsning for ditt prosjekt. Vi leverer porter i alle størrelser, spesialtilpasset landbruket. Leddheiseporter ogogrulleporter, stålogogaluminium, aluminium, Leddheiseporter rulleporter, ii stål medmed Porter spesialtilpasset forgarasjeporter landbruksbygg rustfrie skinner og og beslagsdeler. Kontakt oss i dag oghjelper vi hjelper Vi leverer rustfrie skinner beslagsdeler. Kontakt oss i dag og vi & dører tilditt både privat landbruket. deg med en optimal løsning for prosjekt. deg med optimal løsning for ditt prosjekt. Vi leverer porter ien alle størrelser, spesialtilpasset ogaluminium, næring Leddheiseporter og rulleporter, i stål og med Vi leverer garasjeporter Vi leverer garasjeporter rustfrie skinner og beslagsdeler. Kontakt oss i dag og vi hjelper & dører til både privat & dørerfor til og både privat deg med en optimal løsning ditt prosjekt. næring og næring

Vi leverer garasjeporter & dører til både privat og næring

Ønsker du BEDRIFTSKORT ELLER DIESELTANK Kontakt oss på tlf. 51 64 24 00 Robotvegen 6, Bryne www.knapphus.no Asbjørn Haaland - Tlf. 928 45 333 asbjorn@knapphus.no Konrad Ree - Tlf. 915 24 449 konrad@knapphus.no

& DørsenterAS AS| |Vesthagen Vesthagen 10 Bryne PortPort & Dørsenter 10| 4344 | 4344 Bryne

Sentralbord: 400 05 113 | post@portogdor.no | www.portogdor.no Sentralbord: 400 05 113 | post@portogdor.no | www.portogdor.no

Port & Dørsenter AS | Vesthagen 10 | 4344 Bryne Sentralbord: 400 05 113 | post@portogdor.no | www.portogdor.no Port & Dørsenter AS | Vesthagen 10 | 4344 Bryne


landbruk

Tryggleik: Eivind og Gunhild Prestegård har investert 10 millionar i eit topp moderne fjøs der dei har god kontroll frå mobilen.Foto: Hilde Anette Ebbesvik

Fakta Bøndene ●● Namn: Gunhild og Eivind Prestegård ●● Bur: Timevegen, Bryne ●● Drift: 230 storfe, 150 vinterfôra sauer og 7.500 høner. ●● Gard: Eit fjøs på 1,8 dekar og eit på 2,2 dekar. ●● Produksjon: Har ei mjølkekvote på 570.000 liter, leverer 25-30 tonn storfekjøtt og har 100 kalvingar i året.

Full kontroll frå mobilen Gunhild og Eivind Prestegård har ein god tryggleik i telefonen som gjev dei varslar om noko ikkje stemmer i fjøset. Digitalisering: Før måtte Gunhild hjelpa Eivind med mjølkinga om morgonen slik at han kom seg på jobb som inseminør. Då var kvardagen styrt av klokka, og ein av dei måtte kanskje droppa barna sine aktivitetar om kveldstid. For snart fem år sidan måtte dei ta valet om å dei skulle satsa på gardsdrifta med nytt fjøs, eller slutta med mjølkedrift. Dei gjekk for det fyrste alternativet. Ekteparet valte å investera 10 millionar kroner i eit oppgradert fjøs, og installerte produkta til Lely T4C som blir kopla opp mot

ein datamaskin og applikasjon via telefonen. – På applikasjonen kan eg mellom anna sjå om kua er komen i brunst, eg får opp jurhelsa, eg får varslar om det er avvik på mjølking og eg har full kontroll over mjølkemengda, seier Eivind og viser på telefonen. Ved hjelp av ein sendar som kua får festa på halsen, kan datamaskina registera informasjon bøndene ønskjer. Tryggleik i lomma Gunhild har 7500 rugegghøner i eit fjøs ved sidan av kyrne, og steller

Vi satser på

Visatser satserpå på Vi landbruk! landbruk! Vi hjelper deg å få hjelperdeg degå å ViVi hjelper fåfå brikkene på plass! brikkenepåpåplass! plass! brikkene

EiendomsEiendomsmegling Eiendomsmegling megling

med dei på dagtid medan Eivind reiser rundt til andre bønder og inseminerer kyr. Alle robotane på garden til ekteparet sender informasjon direkte til telefonen til Eivind. Han kan når som helst gå inn og studera ei mengde informasjon frå kvar ku. Er det ei ku som anten får i seg lite mat eller ikkje gjev nok mjølk, får Eivind ein varsel på telefonen, og han har moglegheit til å gje beskjed til kona om å kontrollera det. I lomma har han med andre ord full kontroll over garden heima, medan han sjølv vitjar andre gardar.

– Reiser me på hytta sjekkar eg kvar dag. Det er ein god tryggleik. Er det noko unormalt kan eg gje beskjed til avløysarane, seier Eivind. – Men me kan aldri distansera oss frå dyra. Du får aldri den same tryggleiken som du får når du ser til dyra, men det er eit verktøy for å bli betre, seier Gunhild. Større fridom Den nye teknologien gjev bøndene fyrst og fremst meir fridom, og dei treng ikkje sjå på klokka heile døgnet. – Me har investert mykje i helsa vår. Me slepp det tunge arbeidet og har fått eit betre miljø, seier Eivind. Men dei presiserer at det framleis er nok å henga fingrane i. – Me får brukt meir tid på dyra, vasking, spyling og fôring, seier Gunhild.

Etter at robotane og det nye systemet var installert, merka dei at kyrne blei rolegare og meir nøgde då dei kan bestemma sjølv når dei vil mjølkast. Kyrne må venta eit viss antal timar etter kor langt dei er i laktasjon mellom kvar gong dei blir mjølka, og bøndene har merka seg at dei har ei innebygd klokke. – Dei veit når det nærmar seg, for då går dei kanskje to-tre gongar gjennom roboten og prøver å bli mjølka. Og på tredje forsøket får dei kanskje lov, seier Eivind. Ekteparet trur framtida bringer oppgraderingar og små justeringa for at landbruket skal bli enklare for bonden. – Eg trur ikkje det blir eit like stort skilje som då mjølkerobotane kom, seier Eivind.

Hilde Anette Ebbesvik hae@jbl.no

Over 850 framtidsretta kunder

Sparing Sparing og pensjon Sparing og pensjon

- krever en solid økonomipartner

og pensjon

SkadeSkade-

Skadeforsikring forsikring forsikring

PersonPerson-

Personforsikring forsikring forsikring

Vi kjenner godt

kjenner godt ViVi kjenner godt utfordringene og utfordringene og utfordringene behovene tilog landbruket, behovene landbruket, behovene tiltil landbruket, og tilbyr lokale rådgivere ogtilbyr tilbyrlokale lokale rådgivere og rådgivere som kan treffe deg på som deg påpå somkan kantreffe treffe deg gårdeneller eller gården påpå ettett av av gården eller på ett av vårelokale lokale kontor. våre kontor. våre lokale kontor. Kontaktoss oss Kontakt påpå Kontakt oss på tlf 915 02 002. tlftlf915 002. 9150202 002.

Lokale kontor

Lokale kontor Lokale kontor & egen land& egen land& egen landbruksrådgiver bruksrådgiver bruksrådgiver

Vipps

Vipps Vipps

Vi hjelper deg til effektiv ledelse. Regnskap, lønn og fakturering tar våre gode systemer seg av. Smarte løsninger, som elektronisk bilagsflyt sikrer enkelt og kostnadseffektivt samarbeid.

DriftsDriftsDriftskreditt kreditt kreditt

Finanisering Finanisering Finanisering

Les mer om alt vi kan bistå med på www.kleppgrl.no

Leasing Leasing

Leasing

REGNSKAPSTJENESTER // ØKONOMISK RÅDGIVNING // UTVIKLING OG STRATEGISKE VALG


BIOKALK 75

Du finner mye god

kompetanse på Nærbø! landbrukstenesterha.no

Til vedlikehaldskalking – den geniale måten å kalke på Ved tilføring av biokalk 75 i gjødsla nå vil ein ved utkjøring ha ei tynnare og meir homogen blautgjødsel. Biokalk inneheld 73% tørrstoff og ca. 54 % CaO. Pris pr. kg CaO er lik anna kalk på marknaden. Kalking og gjødsling gjer ein med dette i same operasjon, en det er avgjerande med god omrøring ved levering, og jamn spreiing for å få eit vellukka resultat.

SALG OG TRANSPORT

Sele Kalk AS Torstein: 959 71 737

hgrl.no Time Avløysarlag

TRANSPORT GJØDSEL VI TILBYR: ✔ Flytting ✔ Spreiing med kanon ✔ Transport av gjødsel

Time Avløysarlag tilbyr utlønning for bønder og mindre bedrifter. Me har gode forsikringsordningar. Time Avløysarlag har 260 medlemmer, for det meste bønder med husdyrproduksjon, som har behov for avløysing i helgerog ferier.

VI TILBYR OGSÅ: ✔ Omrøring av gjødsel ✔ Utkjøring med

Me kan tilby ordna lønns- og arbeidsvilkår. Det er også behov for personar som kan vera disponible på vekedager.

slangespreiing

Kapasitet med henger er 35 m3. TA KONTAKT:

986 66 223 - Håvard Garpestad

LANDBRUKSGjødseltransport AS SYSTEMER

957 71 737 - Jan Fuglestad

918 71 737 - Jon Terje Ellingsen

Time Avløysarlag, Hognestadvegen 86, 4344 Bryne. Tlf. 51 77 18 18 / 902 07 932 e-post: siv.erlandsen@n-lt.no web: time.avloserlag.no

OVER

50 ÅR

LANDBRUKSSYSTEMER Vi har et komplett program av ventiler og spjeld samt ferdige

pumpesystemer i PE-beholder. Mange Vi leverer vakum utgjødslingssystem fraårs fjøs tilerfaring gjødsellagerog testing for alle typer storfeog grisefjøs. i inn- og utland ligger bak vår suksess.

MED RØRLEGGERTJENESTER TIL LANDBRUKET

Vi har et komplett program av ventiler og spjeld samt ferdige pumpesystemer i PE-beholder. Mange års erfaring og testing i inn- og utland ligger bak vår suksess.

RIANOR AS / Vardheivegen 58, 4340 Bryne / Tlf: 915 64 440

Tlf. 51 77 82 00 • post@bryneror.no www.bryneror.no

RIANOR AS / Vardheivegen 58, 4340 Bryne / Tlf: 915 64 440

skarp.no

Vi leverer vakum utgjødslingssystem fra fjøs til gjødsellager for alle typer storfe- og grisefjøs.


Først i landet med mjølkeautomat i fjøset Kilnes gård er først i landet med å selje gardsmjølk frå automat, fortel avisa Stjørdals-Nytt. MJØLK: – Vi har tenkt på dette sidan vi var i Sverige og såg ein slik automat i 2016, seier ekteparet Karoline Sunde Storflor og Odd Magne Storflor som driv Kilnes gård i Sona til avisa. Ein mjølkeautomat som er tilknytt ein tank i fjøset er no installert. Når anlegget er ferdig kan kundane komme til garden og kjøpe heilt fersk mjølk. Det kan dei gjere på spesialflasker som Storflor har fått ordna. – Ein mjølkeautomat som dette finst ikkje i Noreg, men det er mykje utbreitt i andre

delar av Europa, seier Odd Magne Storflor. Automaten er produsert i Tsjekkia og pasteurmaskina kjem frå Tyskland. Mjølka skal ha ein temperatur på mellom 0 og 4 grader og ein feittprosent på mellom 4,2 og 4,7. Mjølka er ikkje homogenisert, så ho må ristast litt før bruk. – Salsoperasjonen er heilt sjølvbetent. Kundane kan ha med sine eigne flasker eller bøtter å fylle opp med mjølk. Eller dei kan kjøpe flasker frå automaten vår. Her er det moglegheiter til å kjøpe heilt fersk mjølk døgnet rundt til ein fornuftig pris, seier Karoline Sunde Storflor. (NPK) 

Foto: Colourbox

Gi sau og lam det aller beste

Sjekk vårt gode utvalg og priser på produkter til sau og lam! Les mer på www.fkra.no. fkra.no - ordretelefon 994 30 640

Please, lease me På tide å skifte utstyr eller gjøre nye investeringer? Riktig finansiering øker lønnsomheten. Vi hjelper deg å velge mellom lån og leasing av drifts- og anleggsmidler. Fordeler med leasing: Slipper kapitalbinding, enkelt å budsjettere og administrere, leien utgiftsføres som driftskostnad, binder ikke øvrige pantesikkerheter. Leie kan tilpasses sesongsvingninger. Ta kontakt – be oss om tilbud! DLL (De Lage Landen Finans Norge NUF) er vår samarbeidspartner av leasingprodukter.

Slik er jorda i Noreg For første gong er det laga ei samla oversikt over jorda i Noreg. I ti år har kartleggjarar reist Noreg rundt med jordbor for å kunne seie meir om eigenskapane til jorda i landet vårt. Jordsmonn: Eit omfattande feltarbeid i perioden 2006–2016 i regi av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) er no samla og levert i form av rapporten Jordsmonnstatistikk Norge. – Målet er at denne kunnskapen skal vere til nytte både for regionale planleggjarar og for nasjonal landbruks- og matpolitikk tilpassa lokale tilhøve, seier jordkartleggjar og avdelingsleiar Siri Svendgård-Stokke i ei pressemelding. Ho har leia arbeidet med utgreiinga. – I ei tid med aukande utfordringar knytt til matproduksjon, klima og energi, vil informasjonsbehovet for planlegging og beredskap vere aukande, seier ho. Spørsmål om jordkvaliteten, eller hellinga på arealet speler ei rolle for kva avlingspotensial jorda har. Det er også vesentleg for kva slags tiltak som bør setjast inn for å betre produksjonsevna. Jord til ulike føremål – Areala er delt inn i tre klassar, svært god, god og mindre god jordkvalitet. Vi har sett på landet under eitt, og delt inn i seks regionar. Ikkje overraskande, men no stadfesta, fann vi den beste jorda på det sentrale Austlandet, på Jæren og langs Trondheimsfjorden. I desse områda er det også samanfall mellom den beste jorda og områda der det bur flest folk. I desse områda er så mykje som 75–100 prosent av jorda av svært god kvalitet. Ifølgje Nibio-kartleggjaren er det i desse områda godt grunnlag for mange ulike vekstar, mellom anna korn. Her ligg både jordeigenskapar og klima godt til rette for eit variert jordbruk. – Vestlandet og Nord-Noreg er

Vasstrukken jord I rapporten er det også gjort ei inndeling av areala etter den evna jorda har til å frakte vekk overflødig vatn, saman med hellinga på terrenget. Desse to faktorane er avgjerande for produksjonsevne og avlingsnivå. – Sjølvdrenert jord vil vere ein stadig større fordel i eit framtidig meir nedbørrikt klima. For landet sett under eitt, er det estimert at litt under halvparten av den dyrka jorda er sjølvdrenert, seier Svendgård-Stokke. Innlandet skil seg ut med størst del av sjølvdrenert jord i landet. Austlandet har den lågaste. Her er store delar av jorda i klassen ”grøftebehov og flatt”. Størst funn i denne klassen er gjort langs kyststripa frå Sørlandet og Rogaland, via Vestlandet, til sør i Nordland og ved Trondheimsfjorden pluss Oslofjorden. Innhald av organisk materiale i jordsmonnet har stor innverknad på fysiske, kjemiske og biologiske forhold i jorda. Eit høgt innhald av organisk materiale gir ofte høgt vassinnhald i jorda, og låg bereevne. Det er generelt mykje organisk materiale i norsk jord samanlikna med andre delar av verda. Mineraljord Vel 70 prosent av den dyrka jorda i Noreg er estimert til å vere i klassen annan mineraljord, det vil seie at jorda har mindre enn 6 prosent organisk materiale i øvste sjikt. I slik jord med lågt innhald av organisk materiale er det eit potensial for å auke karbonlagring i jorda ved å tilføre meir organisk materiale gjennom til dømes jordbearbeiding, biokol og husdyrgjødsel. Rundt 90 prosent av denne typen jord finst i regionane Austlandet og Innlandet. (NPK)

Bondelaget ønskjer skattelette for klimatiltak KLIMA: Ei ny skatteordning for klimasatsing i landbruket kan vera med å sikra eit meir miljøvennleg landbruk, meiner Norges Bondelag. Forslaget er eitt av innspela frå organisasjonen til statsbudsjettet for neste år, fortel Nationen. Tanken til Bondelaget at bøndene brukar av driftsoverskotet

SOLSKJERMING KORTREIST

KVALITET Telefon 915 03290 www.jaerensparebank.no

dei to regionane som kjem dårlegast ut når det gjeld jordkvalitet. Jordsmonnet her er mest av alt eigna til grasproduksjon, seier ho.

RETT FRA FABRIKK

Ring oss: 411 10 100 www.norsol.no

sitt til å gjera miljøvennlege investeringar, men at dei berre skattar 15 prosent av summen dei investerer, skriv avisa. – Då vil investeringar i gardsdrifta som reduserer klimaavtrykket på garden, bli eit spleiselag mellom bonden og staten, seier generalsekretær Per Skorge i Bondelaget. Grøfting og større gjødselkummar blir nemnt som døme på klimatiltak ordninga kan omfatta. Det blir mellom anna peikt på at grøfting kan gje større avlingar utan at ein gjødslar meir. – Men det kan koma opp andre tiltak seinare som det kan svara seg å retta ordninga mot, seier Skorge. (NPK)


onsdag 28. februar 2018 | Annonsar | 23

BYGGVARER - MALING - VERKTØY - BADEROM - GULV - DØRER - HAGE

! G L A S ! G L A S SALG! ALLE PEISER FRA JØTUL, JØTUL DOVRE, ADURO OG WIKING

-30% (RABATT PÅ VÅRE ALLEREDE LAVE FØRPRISER) UTVALGET KAN VARIERE FRA BUTIKK TIL BUTIKK. GJELDER KUN LAGERFØRT

Illustrasjonsbilder

INFRA PLAN AVRETTINGSMASSE Sementbasert og fiberarmert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. 20 kg

PERGO LONG PLANK 1-STAVS LAMINAT

Pris pr m². Naturtro med lange planker. Landsby eik eller Roman eik. Mål (LxBxH) 2050x205x9,5 mm. Selges i pakker à 2,522 m²

- 25 ÅRS GARANTI

PR M2

- 30%

79

175

PÅ ALT LAGERFØRT LISTVERK (rabatt på våre allerede lave priser) Utvalge kan variere mellom butikkene Illustrasjonsbilde

WALLS2PAINT SPONPLATE

TG2 OSB UPUSSET KONSTRUKSJONSPLATE Pris pr plate. Plate til emballasje, byggavskjerming og underkledning bak gips m.m. Med not og fjær på to sider. Mål 12x600x2400 mm, kr 89,Mål 12x1200x2400 mm, kr 179,FRA KR FRA KR

89

DECO LOFT TAKBORD

Pris pr plate. Ferdig tilpasset for maling eller tapetsering. Med grunningsfolie på begge sider av platen, og deretter tapetsert med en fibertapet. Veggplatene monteres enkelt (med unik låseprofil) og males eller tapetseres. Str. 12x620 x2390 mm. Selges i 2-pk

129

159

Pris pr m². MDF plate til tak i fargen bomull. Kan også benyttes som veggpanel. Enkel å montere. Mål (TxBxL) 11x140x2390 mm

DISTRIKTETS LEDENDE BYGGEVAREKJEDE MED HELE 6 UTSALG!

MARIERO

FORUS

MADLA

SANDNES

KLEPP

BRYNE

Tilbudene gjelder t.o.m. 3. mars 2018. • Forbehold om utsolgt og trykkfeil. Enkelte varer lagerføres ikke av alle varehusene.

ÅLGÅRD

Åpent 9-21 (9-18)

Åpent 9-21 (9-18)

Åpent 9-21 (9-18)

Åpent 7-21 (9-18)

Åpent 7-21 (9-18)

Åpent 7-21 (9-18)

Åpent 7-21 (9-18)

Langflåtveien 21 Tlf. 51 82 50 30

Forusbeen 10 Tlf. 51 76 36 00

Treskeveien 7 Tlf. 51 86 14 00

Bruelandsenteret, Sandnes Tlf. 481 90 500

K. K. Kleppesvei 1 Tlf. 48 01 59 50

Hålandsveien 20, Bryne Tlf. 48 04 42 22

Ålgårdsheia 2-4 Tlf. 51 61 20 00

byggekonto

GYLDIG TIL

DnB NOR Bank ASA

GRATIS PARKERING • LAVE PRISER • GOD BELIGGENHET • ENKELT Å HANDLE

Billig byggevarehandel

Landbruk  
Landbruk