Page 1

Nür livet slutter Bag mig er brugte dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kÌrlighed.

2018


Når livet slutter Når et menneske dør, skal der skrives en dødsattest af en læge. Det kan være egen læge eller lægevagten. Som oftest vil man benytte egen læge indenfor normal konsultationstid. Visse steder vil lægevagten ikke køre ud, hvis afdøde ligger på et plejehjem. Lad personalet på plejehjemmet rådgive jer - de ved hvad de plejer at gøre på stedet. Tidligere skulle der gå 6 timer før lægen måtte skrive attesten, men i dag skal der blot være sikre dødstegn – det er op til lægen at afgøre, om attesten kan skrives. Det er vigtigt, at lægen afkrydser om afdøde har en pacemaker - og såfremt der sidder en sådan SKAL den fjernes - enten af lægen eller hospitalet. Nogle pacemakere er så specielle, at kun hospitalet kan fjerne dem. Bedemanden skal have dødsattesten ved afhentning. Bedemanden må IKKE lægge en afdød i kisten, før han/hun har fået udleveret en underskrevet dødsattest. Hvis man findes død eller der er andre mistænkelige omstændigheder ved dødsfaldet, skal politiet tilkaldes. Politiet afgør i samarbejde med embedslægen om legemet kan frigives eller om der skal foretages yderlige undersøgelser - afdøde kan ønskes overført til Retsmedicinsk Institut. Når der er politi involveret går der ALTID ekstra tid og en højtidelighed kan IKKE fastlægges før politiet har afsluttet deres undersøgelser. Som oftest lægges afdøde i kisten i sit eget tøj, men det er også muligt at købe en skjorte hos bedemanden. Afdøde må gerne have smykker på. Hvis afdøde ligger på plejehjem kan man vælge at være til stede og se afdøde i kisten og såfremt man ønsker det kan der ”synges ud”. Man kan også fravælge at synge og blot følge kisten ud til rustvognen. 2


På hospitalet kan man også være til stede, i forbindelse med at afdøde lægges i kiste og køres til kapel. Hospitalet har en kirkesal eller et lille rum, hvor man kan se afdøde i kisten før den lukkes. Ofte har familien taget afsked, og så er det blot bedemanden, der afhenter afdøde og kører kisten til kapellet.

Samtalen med bedemanden Ved samtale med bedemanden skal der tages beslutning om en masse ting. Tidligere skulle man aflevere diverse attester (dåb, vielse m.m.) til bedemanden. Dette er ikke længere nødvendigt, idet vi er overgået til at anmelde digitalt, og oplysningerne ligger i systemet allerede. Hvis afdøde er medlem af folkekirken og ikke har nedskrevet, at han/hun ikke ønsker gejstlig medvirken, skal præsten kontaktes for aftale omkring højtideligheden. Nogle præster vil helst kontaktes af bedemanden og andre af de pårørende. Her vejleder bedemanden gerne, idet vi kender præsterne. Afdøde køres til kapellet i den kirke hvor højtideligheden skal holdes, såfremt der er et kapel - ellers køres til alternativt kapel. Bedemanden vejleder og rådgiver om alle praktiske ting vedrørende dødsfaldet og højtideligheden, bl.a.: • kontakt til præst, kordegn og kirkegård • kistevalg • urnevalg • kistepynt, kirkepynt og andre blomster • annoncer • salmeblade • gravsten • begravelseshjælp

3


Bedemandens opgaver er alt det praktiske der ligger før og efter kirken. I kirken er det præsten man laver aftaler med, hvis man har særlige ønsker til højtideligheden. Bedemanden er til stede i kirken og hjælper kirketjeneren med de praktiske opgaver og med at pakke evt. blomster ud. Hvis afdøde er medlem af folkekirken er det normalt, at benytte folkekirken og dens præster, med mindre afdøde har truffet andre valg. Hvis familien ikke ønsker noget højtidelighed, har præsten lov til at foretage jordpåkastelse m.v. Her har familien ikke pligt til at deltage mod deres ønsker og det er alene præsten der afgør, om der skal foretages noget. Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken kan man ikke forvente, at man kan komme i kirken, ej heller at præsten vil medvirke. Her er det alene den enkelte præst der træffer afgørelse om, hvorvidt det er muligt. Hvis det ikke er muligt kan man afholde højtideligheden i et kapel – her ved bedemanden hvilke muligheder der er. Man kan her selv vælge, om man vil have en organist til at spille (der er orgler i de fleste kapeller) eller om der skal spilles musik fra CD. Hvis en af afdødes familie eller venner kan holde talen ved båren er det en mulighed, ellers tal med bedemanden om det problem. Det er dyrere at erhverve et gravsted på kirkegårdene, hvis man ikke er medlem af folkekirken. På kirkegårdene findes der flere muligheder for gravsteder Man kan blive sat ned i fællesgraven (i folkemunde kaldet ”de ukendtes grav” eller ”anonym fællesgrav). Her sætter kirkegården urnen ned og familien kan som oftest ikke få lov til at overvære nedsættelsen. Her kan der ikke lægges sten på og man kan ikke få at vide, hvor urnen er sat ned.

4


I plænen kan man erhverve brugsretten til et gravsted. Her er der som regel plads til 4 urner og der udstedes et skøde på gravstedet. Fredningstiden er de fleste steder 10 år, hvorefter perioden kan forlænges, hvis familien ønsker det. Her kan man lægge en stenplade og hvis det er ønsket lave plads på stenen til en evt. ægtefælle som senere kan sættes ned i samme gravsted. Der er plads til flere urner - men oftest kun til en stenplade. Man kan også blive kistebegravet i plænen. Man kan erhverve brugsretten til et traditionelt gravsted, både til urne og til kiste. Her er størrelsen meget forskellig og således også prisen. Et sådant gravsted skal passes af familien, med mindre man vælger at betale kirkegården for at passe det. Nogle kirkegårde kræver, at det er kirkegårdens personale der passer gravstedet mod betaling. Her kan man plante hvad man vil og sætte ting, men kirkegården kan gøre indsigelser mod, at man sætter ting der kan være krænkende for andre eller være anstødelige. Priserne på kirkegårdene varierer kolossalt meget. Noget kan på én kirkegård være gratis og det samme kan på en anden kirkegård koste mange tusinde kroner. Man kan ikke vælge en anden kirkegård på grund af prisen. Hvis afdøde har skrevet ned, at det er et ønske, kan asken spredes på havet. Det kan familien selv gøre eller man kan få hjælp fra bedemanden. Hvis afdøde har skrevet ønsket ned, har man ret til askespredning uden yderligere ansøgninger - ellers er det præsten, der som begravelsesmyndighed afgør om det kan tillades. For at få tilladelse til at lave et gravsted på privat jord er det en betingelse, at grunden er mindst 5000 kvadratmeter og at der tinglyses en servitut på grunden. Det må samtidig ikke kunne ses, at der er et gravsted - det skal være helt diskret.

5


Begravelseshjælp fra kommunen kan udbetales efter følgende kriterier: Priserne i dette afsnit ændres hvert år 1. januar - vær opmærksom på det, hvis det er en ældre pjece der læses i. Hvis man er født før 1. april 1957 har alle ret til et mindstebeløb på 1.050,00 kr. uanset afdødes formue. Til børn under 18 år udbetales der 9.200,00 kr. uanset evt. formue. En person uden ægtefælle som har en formue under 18.400,00 kr. modtager det maksimale beløb som i 2018 udgør 11.000,00 kr. Hvis personen ejer over 29.400,00 kr. bortfalder begravelseshjælpen - dog ikke de 1.050.00 kr. man er berettiget til hvis man er født før 1. april 1957. Hvis afdøde har en formue på over 18.400,00 kr. og under 29.400,00 kr. nedsættes de 11.000,00 kr. med en krone for hver krone der er over de 18.400,00 kr. En person med ægtefælle eller børn under 18 år, som har en samlet formue under 36.700,00 kr. modtager det maksimale beløb, som i 2018 udgør 11.000,00 kr. Hvis ægteparret ejer over 47.700,00 kr. bortfalder begravelseshjælpen - dog ikke de 1.050.00 kr. man er berettiget til hvis man er født før 1. april 1957. Hvis ægteparret har en samlet formue over 36.700,00 kr. og under 47.700,00 kr. nedsættes de 11.000,00 kr. med en krone, for hver krone der er over de 36.700,00 kr. Hvis afdøde er medlem af Sygeforsikringen Danmark ydes der begravelseshjælp hvis det er i gruppe 1 eller 2. Her udgør beløbet 1.400,00 kr. Beløbet udbetales automatisk til boet. Nogle (dog meget få) fagforbund yder et mindre beløb til begravelsen.

6


I tiden efter dødsfaldet og når begravelsen har fundet sted, opstår der ofte en stor tomhed. Verden går videre for alle andre og man forstår slet ikke, at de bare kan gå og gøre dagligdags ting. Der er også opgaver som afdøde før har udført, som andre nu skal tage over med og endelig er der de situationer, hvor man har plejet en kær i tiden op til døden, og hvor man pludselig får al sin tid tilbage og slet ikke kan administrere ”friheden”. Det er vigtigt, at man fortsat tager kontakt med de efterladte og også bliver ved med at tale om den afdøde. Efter nogle måneder kan et dødsfald virke langt væk men for de efterladte står tiden nærmest stille og sorgen er fortsat meget nærværende. Især mærkedage og højtider kan være uhyggeligt svære at komme igennem for mange efterladte, her kan lidt udefrakommende opmærksomhed og forståelse være meget velkommen. Man kan tale med egen læge eller kommunen hvis man ønsker vejledning om regler for psykologhjælp og økonomisk støtte hertil. NOTER

7


Når man mister en person man holder af, står man i en af livets aller sværeste kriser og det er samtidig på et sådant tidspunkt, at man skal tage stilling til en ufattelig masse ting. Man tror man kan forberede sig på et dødsfald, men som regel sker der alligevel ting, som man ikke lige er forberedt på. Døden kan komme som et chok, men den kan også komme som en lettelse. Ofte undskylder pårørende, når de skal fortælle, at de faktisk er lettede over, at afdøde fik fred, men der er absolut ikke noget galt i at føle den lettelse. Det er meget svært at se, at en højt skattet person lide og det giver slet ingen mening, hvis der ikke er udsigt til helbredelse eller bedring. Når døden er indtruffet så ring til bedemanden. Bedemanden er der for at sørge for at få det hele sat i rammer og give jer fred til at pleje hinanden, jeres følelser og sorg. Denne pjece er skrevet for at oplyse om alle de ting der skal gøres - og som bedemanden hjælper med. Samtidig indeholder den nogle praktiske oplysninger om andre ting i forbindelse med et dødsfald.

Vi er der, når I har brug for os! Ring og aftal tid for en samtale

Nordsjællands BEGRAVELSESFORRETNING Bedemand Bodil Sund Postadresse og administration: Mørdrupvej 4, 3060 Espergærde Mørdrupvej 4, 3060 Espergærde · Asminderødgade 46, 3480 Fredensborg · Vesterbrogade 31B, 3250 Gilleleje Telefon 49 13 05 04 / 21 72 04 16

Når livet slutter.  

Pjecen er skrevet for at oplyse om alle de ting der skal gøres - og som bedemanden hjælper med. Samtidig indeholder pjecen nogle praktiske o...

Når livet slutter.  

Pjecen er skrevet for at oplyse om alle de ting der skal gøres - og som bedemanden hjælper med. Samtidig indeholder pjecen nogle praktiske o...

Advertisement