Page 1

Kommunestyrekandidater 2

1

Eskil Persen 1978

3

Vigdis Hamre Ingdal 1968

4

Bertrand Hardie 1958

Elisabeth Persen 1981

STEM VÆRØY SENTERPARTI 09. SEPTEMBER 2019

HELE VÆRØY senterpartiet.no/vaeroy


VÅR POLITIKK for hele Værøy

Kjære velgere Vi i Værøy Senterparti er stolte over å kunne presentere vårt valgprogram for kommunevalget 2019-2023! I flere år har det vært ett stort behov for ett distriktsvennlig parti på Værøy. Engasjerte og motiverte listekandidater er klare for fire år med hard jobb. Vi er ett etterlengtet friskt pust i lokalpolitikken. Programmet vårt viser at vi ikke lover mere enn vi kan holde. Værøy er ett godt sted å bo, men kan bli enda bedre på noen områder. Vi ser fremover mot ett Værøy i vekst. Følgende hovedområder og enkeltsaker skal vi i Værøy senterparti konsentrere oss mest om i neste valgperiode Næringsutvikling

• Værøy senterparti vil jobbe for en fremtidsrettet næringspolitikk • Vi ønsker å få på plass en næringssjef på Værøy for å stimulere til økt sysselsetting og gjøre det enklere å starte opp med nye bedrifter og utvikle ideer. I tillegg til å ivareta eksisterende bedrifters behov. Skal også legge til rett for økt turisme uten at det skal gå på bekostning av naturen • Vi skal være en pådriver for forbedring av innseiling til Værøy havn • Vi skal jobbe for at ungdom på Værøy skal få tilgang på rekruteringskvoter

Kultur, idrett og friluftsliv

• Vi støtter utbygging av eksisterende skole med tilknytting til flerbrukshall • Vi ønsker å legge til rett for ett rikt og variert kulturtilbud både til barn og voksne • Vi vil jobbe for å få til en utlånskonteiner med friluftsutstyr (vannsport og vinteridrett) der skole, barnehage og private kan låne utstyr til utendørsaktiviteter for barn og voksne hele året

Barn og ungdom

• Vi skal opprettholde det gode barnehagetilbudet vi har på Værøy • Vi vil at prosjektet med bygging av ny skole i tilknytting til flerbrukshallen skal fortsette

Helse og omsorg

• Vi ønsker å bygge ett nytt sykehjem tilpasset fremtidens behov. Både for å øke livsgleden til de eldre og minske slitasje på de ansatte, og det skal legges til rette for sosial aktivitet for våre eldre • Vi ønsker at rus, psykiatri og ettervern skal prioriteres

Værøy som egen kommune

• Vi vil ha fokus på at Værøy skal bestå som egen kommune • Værøy kommune bør styres fra Værøy for å sikre innbyggerne ett godt tjenestetilbud • Vi vil jobbe for ett permanent stedlig politi for at Værøy fortsatt skal være ett trygt sted å bo

Samferdsel

• Vi vil jobbe for å at dagens helikoptertilbud skal bestå, men ønsker å jobbe for rabattordninger for skoleungdom • Vi vil Jobbe for bedre fergetilbud til Værøy og egne rabattordninger for innbyggerne på Værøy • Vi vil jobbe for at veinettet på Værøy blir utbedret Kommuneøkonomi • Når budsjetter og økonomiplaner er vedtatt, skal disse følges tett opp, med realistiske og målbare tiltaksplaner • Eiendomsskatten skal ikke økes • Sørge for å ha gode vedlikeholdsplaner for kommunens bygningsmasse for å spare oss for dyre utgifter i fremtiden

Profile for Nordland Senterparti

Værøy Senterparti  

Valgprogram for perioden 2019-2023

Værøy Senterparti  

Valgprogram for perioden 2019-2023

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded