Page 1

UNGDOMSLITTERATUR

Fabelprosa og realisme

TEMA: Denne delen av Nordnorsk Magasin handler om nyere ungdomslitteratur med tilknytning til Nord-Norge.

V

i har valgt ut seks forfattere, to har skrevet sjøl om forfatterskapet sitt for magasinet, og fire av dem er blitt inter­ vjuet av oss. To debutanter i Tromsø har kastet seg ut i forfatterlivet med temmelig ulike romaner. Monika Steinholm (Fuck ver­ den, 2015) og Elisabeth Øvreberg (Blodets galskap, 2015) har valgt helt forskjellige ­måter å fortelle historiene sine på. Steinholm forteller ei historie som er plassert i en nåtidig, realistisk verden, konkret lokalisert til Tromsø. Øvreberg har valgt å ­skape et eget, brutalt folkeferd utenfor kysten av Helgeland, dette er fabelprosa som er plassert tusen år tilbake i tid. Forfatteren Aina Basso blei nominert til Brageprisen da ungdomsromanen Inn i elden kom ut i 2013. Boka tar utgangspunkt i den historiske perioden på 1600-talet da omlag 80 ”trollkvinner” blei dømt til døden i Finnmark.

Med #Alfahann (2015) beveger forfatteren Jan Tore Noreng seg fra fabelprosa i sine tidligere bøker for barn og ungdom, og til realistisk miljø og fortellemåte i årets bok. Den handler om Torstein, en ung gutt i vår prestasjonsorienterte og koppsfikserte kultur. Siri Broch Johansen skriver både på norsk og på samisk. I ungdomsromanen Jeg er en skiløper (2014) forteller hun om Josef (Jovsset) og livet hans i Finnmark. Mot slutten går fortellinga ut over de realistiske rammene og lar Josef se verden fra en annen kant. Eva Jensen har skrevet bøker i over tretti år, og en rekke av bøkene hennes er for barn - eller for ungdommer. Hun har også oversatt og gjendiktet flere bøker fra andre språk og til norsk. Vi har valgt å ta med utdrag fra to av ungdomsbøkene hennes her. I tillegg finnes sjølsagt mange flere med nordnorsk og samisk tilknytning som skriver for ungdom! En som er veldig kjent, er jo Endre Lund Eriksen, som skriver ikke bare for små barn, men også unge mennesker i overgangen mellom barn og voksen. Han er en forfatter som gjerne

bruker humor som inngangsport når han tar opp tema som kan oppleves som vans­ kelige. En av forfatterne som vi ikke har med noen artikkel om denne gangen, er Sanne Mathiassen fra Finnsnes (hun bor på Østlandet nå). Sanne har gitt ut to ungdomsromaner med handling fra Finnsnes og Senja-området. Romanene er fra vår egen tid, og er lagt til et realistisk miljø. Begge bøkene tar opp ting som kan oppleves som problematiske for sårbare ungdommer. Den nyeste av de to romanene, Bare en time til, er omtalt her i dette magasinet. Vi har ikke tatt mål av oss til å si noe om alle som skriver for ungdom i dag, og heller ikke alle fra Nord-Norge som har skrevet for ungdom før. Og slett ikke om alle de forskjellige sjangrene som er i bruk, sjøl om vi svinger innom både fabelprosa, historisk fiksjon og nåtids-realisme. Kan vi konkludere med noe? Bare at litte­ raturen som skrives for unge mennesker er mangfoldig og dekker et bredt spekter av tema og fortellemåter, og vi vil påstå at mye av det som skrives er bra og spennende lesing! Nordnorsk Magasin 3/4 – 2015 35

Nordnorsk magasin tema ungdomslitteratur  

Temasider om ungdomslitteratur fra Nord-Norge, i Nordnorsk Magasin nr 3-4 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you