Page 1

16

mod Mølholm

Gyldig fra 11/8 2019

City Syd Dyrskuepladsen Dyrskuevej Vester Mariendal Skole Oluf Borchs Vej Sygehus Syd Aalborg Busterminal (B) Sankt Jørgens Gade Annebergcentret Mølholmsvej

af

.... 5.11 | 5.19 5.23 5.27 5.30 .... .... ....

.... 6.03 | 6.11 6.15 6.19 6.26 6.30 6.32 6.40

.... 6.18 | 6.26 6.30 6.34 6.41 6.45 6.47 6.55

.... 7.00 | 7.08 7.12 7.16 7.23 7.27 7.29 7.37

.... 7.30 | 7.38 7.42 7.46 7.53 7.57 7.59 8.07

Hverdage 7.54 8.24 | | 8.00 8.30 8.09 8.39 8.13 8.43 8.17 8.47 8.23 8.53 8.27 8.57 8.29 8.59 8.37 9.07

City Syd Dyrskuevej Vester Mariendal Skole Oluf Borchs Vej Sygehus Syd Aalborg Busterminal (B) Sankt Jørgens Gade Annebergcentret Mølholmsvej

af

11.54 12.00 12.09 12.13 12.17 12.23 12.27 12.29 12.37

12.24 12.30 12.39 12.43 12.47 12.53 12.57 12.59 13.07

12.54 13.00 13.09 13.13 13.17 13.23 13.27 13.29 13.37

13.24 13.30 13.39 13.43 13.47 13.53 13.57 13.59 14.07

13.54 14.00 14.09 14.13 14.17 14.23 14.27 14.29 14.37

Hverdage 14.24 14.54 14.30 15.00 14.39 15.09 14.43 15.13 14.47 15.17 14.53 15.23 14.57 15.27 14.59 15.29 15.07 15.37

15.24 15.30 15.39 15.43 15.47 15.53 15.57 15.59 16.07

15.54 16.00 16.09 16.13 16.17 16.23 16.27 16.29 16.37

City Syd Dyrskuepladsen Dyrskuevej Vester Mariendal Skole Oluf Borchs Vej Sygehus Syd Aalborg Busterminal (B) Sankt Jørgens Gade Annebergcentret Mølholmsvej

af

18.16 | 18.22 18.31 18.35 18.39 18.45 18.49 18.51 18.59

18.46 | 18.52 19.01 19.05 19.09 19.15 19.19 19.21 19.29

19.16 | 19.22 19.31 19.35 19.39 19.45 19.49 19.51 19.59

Hverdage 19.46 20.16 | | 19.52 20.22 20.01 20.31 20.05 20.35 20.09 20.39 20.15 20.45 20.19 20.49 20.21 20.51 20.29 20.59

.... 20.53 | 21.01 21.05 21.09 21.16 21.20 21.22 21.30

.... 21.53 | 22.01 22.05 22.09 22.16 22.20 22.22 22.30

.... 22.23 | 22.31 22.35 22.39 22.46 22.50 22.52 23.00

.... 21.23 | 21.31 21.35 21.39 21.46 21.50 21.52 22.00

8.54 | 9.00 9.09 9.13 9.17 9.23 9.27 9.29 9.37

9.24 | 9.30 9.39 9.43 9.47 9.53 9.57 9.59 10.07

9.54 | 10.00 10.09 10.13 10.17 10.23 10.27 10.29 10.37

10.24 | 10.30 10.39 10.43 10.47 10.53 10.57 10.59 11.07

10.54 | 11.00 11.09 11.13 11.17 11.23 11.27 11.29 11.37

11.24 | 11.30 11.39 11.43 11.47 11.53 11.57 11.59 12.07

16.24 16.30 16.39 16.43 16.47 16.53 16.57 16.59 17.07

16.54 17.00 17.09 17.13 17.17 17.23 17.27 17.29 17.37

17.24 17.30 17.39 17.43 17.47 17.53 17.57 17.59 18.07

17.54 18.00 18.09 18.13 18.17 18.23 18.27 18.29 18.37

Arriva

Profile for Nordjyllandstrafikselskab2019

H_dage | Aalborg 16 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB  

H_dage | Aalborg 16 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 16 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB  

H_dage | Aalborg 16 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Advertisement