Page 1

02-07 Αναχ/ςθ ΒΡΑΔΥ

04-08 Αναχ/ςθ ΒΡΑΔΥ

Premier Mountain Resort 5* Πρωινό

6 μζρεσ 4 νφχτεσ

5 μζρεσ 3 νφχτεσ

Ενιλικασ ςε δίκλινο

455

355

Ενιλικασ ςε Junior ςουίτα – 2 άτομα

546

386

Ενιλικασ ςε extra κρεβάτι ςε Junior ςουίτα

430

300

Παιδί μζχρι από 6-12 ετών με τουσ γονείσ

250

210

Παιδί 0 ζωσ 06 ετών με γονείσ

75

75

Best Western Florimont 4* Πρωινό

6 μζρεσ 4 νφχτεσ

5 μζρεσ 3 νφχτεσ

Ενιλικασ ςε δίκλινο

364

279

Ενιλικασ ςε δίκλινο ςτοφντιο & Dlux

380

290

Ενιλικασ ςε 1 υπνοδ+κακ/κό 2 άτομα

386

297

Ενιλικασ ςε πρόςκετο κρεβάτι

315

248

Παιδί μζχρι από 6-12 ετών με τουσ γονείσ

265

195

Παιδί 0 ζωσ 06 ετών με γονείσ

228

155

Hotel Perun Lodge 4* Πρωινό

6 μζρεσ 4 νφχτεσ

5 μζρεσ 3 νφχτεσ

Ενιλικασ ςε δίκλινο ςτοφντιο

354

295

Ενιλικασ ςε 1 υπνοδ+κακ/κό 2 άτομα

418

335

Ενιλικασ ςε πρόςκετο κρεβάτι ςε διαμζριςμα

356

290

Παιδί 5 ζωσ 12 ετών με τουσ γονείσ

212

169

Παιδί 0 ζωσ 05 ετών με γονείσ

75

75

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

NORDIC EXPERTS LTD 60 KOLOKOTRONI STR. P.C. 10560 ATHENS TEL.+30 210 3255235 FAX +30 210 3254831 WEB WWW.NORDIX.GR & WWW.NORDIX.GR/EN EMAIL INFO@NORDIX.GR Quality & Environment Management System ISO 9001:2008 / 14001: 2004

1


Hotel Mountain Paradise 4* Πρωϊνό

6 μζρεσ 4 νφχτεσ

5 μζρεσ 3 νφχτεσ

Ενιλικασ ςε δίκλινο ςτοφντιο

250

220

Ενιλικασ ςε 1 υπνοδ+κακ/κό - 2 άτομα

258

215

Ενιλικασ ςε 2 υπνοδ+κακ/κό - 4 άτομα

242

205

Ενιλικασ ςε πρόςκετο κρεβάτι

226

205

Παιδί 6 ζωσ 12 ετών με τουσ γονείσ

160

190

Παιδί 0 ζωσ 06 ετών με γονείσ

75

145 75

Sunrise Park & Spa Hotel 4* Πρωϊνό

6 μζρεσ 4 νφχτεσ

5 μζρεσ 3 νφχτεσ

Ενιλικασ ςε δίκλινο ςτοφντιο

250

220

Ενιλικασ ςε 1 υπνοδ+κακ/κό - 2 άτομα

258

215

Ενιλικασ ςε 2 υπνοδ+κακ/κό - 4 άτομα

242

205

Ενιλικασ/παιδί ςε μεηονζτα - 5 άτομα

242

205

Ενιλικασ ςε πρόςκετο κρεβάτι

226

190

Παιδί 6 ζωσ 12 ετών με τουσ γονείσ

160

145

Παιδί 0 ζωσ 06 ετών με γονείσ

75

75

Hotel Hermes 3* Πρωϊνό

6 μζρεσ 4 νφχτεσ

5 μζρεσ 3 νφχτεσ

Ενιλικασ ςε δίκλινο

340

285

Ενιλικασ/παιδί ςε μεηονζτα 3 άτομα

340

285

Ενιλικασ ςε πρόςκετο κρεβάτι

250

218

Παιδί 0 ζωσ 11 ετών με γονείσ

75

75

NORDIC EXPERTS LTD 60 KOLOKOTRONI STR. P.C. 10560 ATHENS TEL.+30 210 3255235 FAX +30 210 3254831 WEB WWW.NORDIX.GR & WWW.NORDIX.GR/EN EMAIL INFO@NORDIX.GR Quality & Environment Management System ISO 9001:2008 / 14001: 2004

2


Martin 4* Πρωϊνό

6 μζρεσ 4 νφχτεσ

5 μζρεσ 3 νφχτεσ

Ενιλικασ ςε δίκλινο

255

267

Ενιλικασ ςε πρόςκετο κρεβάτι

195

177

Παιδί 4 ζωσ 12 ετών με τουσ γονείσ

150

115

Παιδί 0 ζωσ 04 ετών με γονείσ

75

75

Guinness Hotel 5* Πρωινό

6 μζρεσ 4 νφχτεσ

5 μζρεσ 3 νφχτεσ

Ενιλικασ ςε δίκλινο ςτοφντιο

344

258

Ενιλικασ ςε 1 υπνοδ+κακ/κό - 2 άτομα

385

275

Ενιλικασ ςε 2 υπνοδ+κακ/κό - 4 άτομα

357

235

Ενιλικασ ςε πρόςκετο κρεβάτι

289

230

Παιδί 2 ζωσ 12 ετών με γονείσ

255

155

Παιδί 0 ζωσ 02 ετών με γονείσ

75

75

Sport Hotel 4* Πρωινό

6 μζρεσ 4 νφχτεσ

5 μζρεσ 3 νφχτεσ

Ενιλικασ ςε δίκλινο

384

275

Ενιλικασ ςε δίκλινο ςτοφντιο

395

295

Παιδί 2 ζωσ 12 ετών με γονείσ

272

212

Παιδί 0 ζωσ 02 ετών με γονείσ

75

75

Evelina palace 4* Πρωινό

6 μζρεσ 4 νφχτεσ

5 μζρεσ 3 νφχτεσ

Ενιλικασ ςε δίκλινο

285

245

Ενιλικασ ςε πρόςκετο κρεβάτι

265

235

Παιδί 2 ζωσ 12 ετών με γονείσ

150

212

Παιδί 0 ζωσ 02 ετών με γονείσ

75

75

NORDIC EXPERTS LTD 60 KOLOKOTRONI STR. P.C. 10560 ATHENS TEL.+30 210 3255235 FAX +30 210 3254831 WEB WWW.NORDIX.GR & WWW.NORDIX.GR/EN EMAIL INFO@NORDIX.GR Quality & Environment Management System ISO 9001:2008 / 14001: 2004

3


St. Ivan Rilski 4* Πρωινό

6 μζρεσ 4 νφχτεσ

5 μζρεσ 3 νφχτεσ

Ενιλικασ ςε δίκλινο

305

245

Ενιλικασ ςε πρόςκετο κρεβάτι

269

215

Παιδί 6 ζωσ 12 ετών με γονείσ

233

145

Παιδί 0 ζωσ 06 ετών με γονείσ

75

75

Hotel Belmont 4 Πρωινό

6 μζρεσ 4 νφχτεσ

5 μζρεσ 3 νφχτεσ

Ενιλικασ ςε δίκλινο ςτοφντιο

275

220

Ενιλικασ ςε 1 υπνοδ+κακ/κό - 2 άτομα

295

245

Ενιλικασ ςε 2 υπνοδ+κακ/κό - 4 άτομα

255

215

Ενιλικασ ςε πρόςκετο κρεβάτι

288

245

Παιδί 6 ζωσ 12 ετών με γονείσ

238

195

Παιδί 0 ζωσ 06 ετών με γονείσ

75

75

Grand Montana 4* Πρωινό

6 μζρεσ 4 νφχτεσ

5 μζρεσ 3 νφχτεσ

Ενιλικασ ςε δίκλινο ςτοφντιο

275

250

Ενιλικασ ςε 1 υπνοδ+κακ/κό - 2 άτομα

295

320

Ενιλικασ ςε 2 υπνοδ+κακ/κό - 4 άτομα

255

215

Ενιλικασ ςε πρόςκετο κρεβάτι

288

245

Παιδί 6 ζωσ 12 ετών με γονείσ

238

195

Παιδί 0 ζωσ 06 ετών με γονείσ

75

75

NORDIC EXPERTS LTD 60 KOLOKOTRONI STR. P.C. 10560 ATHENS TEL.+30 210 3255235 FAX +30 210 3254831 WEB WWW.NORDIX.GR & WWW.NORDIX.GR/EN EMAIL INFO@NORDIX.GR Quality & Environment Management System ISO 9001:2008 / 14001: 2004

4


ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ Μεταφορά με πολυτελζσ ποφλμαν, διαμονι ςτο ξενοδοχείο τθσ επιλογισ ςασ με τθν ανάλογθ διατροφι, αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, ςυνοδόσ του γραφείου μασ, και ελεφκερθ χριςθ πιςίνασ , ςάουνασ, γυμναςτθρίου του ξενοδοχείου. ΢ΗΜΕΙΩ΢Η: Το τρίκλινο δωμάτιο είναι δίκλινο με πρόςκετο κρεβάτι. Το πρόςκετο κρεβάτι δεν είναι κανονικό κρεβάτι. Πρόςκετο εννοείται είτε ο καναπζσ που ανοίγει και γίνεται κρεβάτι, είτε το πτυςςόμενο που διπλώνει ςτα δφο. Ενιλικεσ και παιδιά ταξιδεφουν υποχρεωτικά με διαβατιριο νζου τφπου ι ταυτότθτα νζου τφπου με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. ΢ε καμία περίπτωςθ δεν ευκφνεται ο διοργανωτισ ι το ςυνεργαηόμενο γραφείο για τθν αδυναμία επίδειξθσ των ταξιδιωτικών εγγράφων κατά τον ζλεγχο ςτα ςφνορα. Οι κάτοχοι μθ ελλθνικών εγγράφων ζχουν τθν ευκφνθ για τθ διζλευςθ των ςυνόρων. Οι υπθρεςιακζσ ταυτότθτεσ δεν αποτελοφνε ταξιδιωτικό ζγγραφο (αςτυνομικών, λιμενικών, πυροςβεςτών κ.ά.). Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεφουν με ζνα γονζα χρειάηονται επικυρωμζνθ ςυγκατάκεςθ του άλλου γονζα. Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεφουν χωρίσ τουσ γονείσ τουσ χρειάηονται επικυρωμζνθ ςυγκατάκεςθ και από τουσ δφο γονείσ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ Επιπλζον γεφματα και ποτά, ειςιτιρια τελεφερίκ/λιφτ, προαιρετικζσ διαςκεδάςεισ, προαιρετικζσ εκδρομζσ, ειδικά προγράμματα ςωματικισ ευεξίασ όπωσ διάφορα είδθ μαςάη και προγράμματα ομορφιάσ.

NORDIC EXPERTS LTD 60 KOLOKOTRONI STR. P.C. 10560 ATHENS TEL.+30 210 3255235 FAX +30 210 3254831 WEB WWW.NORDIX.GR & WWW.NORDIX.GR/EN EMAIL INFO@NORDIX.GR Quality & Environment Management System ISO 9001:2008 / 14001: 2004

5

Φώτα Bansko  

02-07 Αναχ/ςθ ΒΡΑΔΥ 04-08 Αναχ/ςθ ΒΡΑΔΥ Ενιλικασ ςε πρόςκετο κρεβάτι 315 248 Ενιλικασ ςε δίκλινο ςτοφντιο 354 295 Ενιλικασ ςε 1 υπνοδ+κακ/κό...