Page 1

Μπάνσ σκο Χειμεερινά πα ακέτα 201 11‐2012  Προ οτεινόμεννα πακέτα α από Αθ θήνα  .   Bellevuue Residence hotel‐4* 

     Κόσττος πακέτου κκατ' άτομο σεε  δίκλλινο(αεροποριικά‐μεταφορέές‐3 νύχτες)  Belle evue Residencce hotel ‐ 4* ((με πρωινό)  Belle evue Residencce hotel 4*  (μ με ημιδιατροφ φή) 

 

23‐ 29/12‐55/1(min 5  6‐ 1‐22/1 2/11 & 16‐27 7/1/12 & & 7/3‐10/4/12 2  28/12 2/11 νύχχτες)  15//1/12 € 200 € 24 40       € 220 € 25 55 € 4480   € 260

28/1 1‐ 6/3/1 12 € 225 5 € 240 0  

Belvederee Holiday club b hotel‐4* 

  Κόσττος πακέτου κκατ' άτομο σεε δίκλινο (αερ ροπορικά‐ μετα αφορές‐3 νύχττες)  Belvedere Holidayy club 4*  (με π πρωινό)  Belvedere Holidayy club 4*  (με η ημιδιατροφή)    

1‐‐ 27/12 2/11

28/12 2/12‐ 2/1 1/12

33‐ 9/1//12

10/1‐ 29/2/1 12

1/3‐ 10/4/1 12 

€ 32 20 

€ 3 375 

€ 3330 

€ 285 5 

€ 240 0 

€ 35 55 

€ 4 405 

€ 3360 

€ 295 5 

€ 275 5   

Florimontt hotel casino & spa ‐ 4* 

     16‐22/122/11 & 23‐2 26/12/11 & 27‐29/12/111 &  Κόσττος πακέτου κκατ' άτομο σεε  δίκλλινο (αεροπορρικά‐μεταφορές‐3 νύχτες)  1‐31/33/12  6‐29/2/12  6 16/1‐5/2//12  Floriimont hotel caasino & spa 4 4* (με ημιδ διατροφή)  € 2110  € 220  € 210   Υπο οχρεωτική χρέέωση για δείπ πνο Χριστουγέέννων €35 ‐ Πρωτοχρονιάς  € 70 

30/12 2/11‐ 6/1//12 

7‐ 15/1//12

€ 320 

€ 22 25   

      


Emerralnd spa hotel ‐ 4* 

  Κόσττος πακέτου κκατ' άτομο σεε δίκλινο(αεροπορικά‐ μετα αφορές‐3 νύχττες)  Emerald spa hoteel 4*  ημιδιατροφή)  (με η

20‐ 2 6/12/11

27/12/11‐ 2 4/1/12

5/1‐14/1/12 & 5 & 26/2‐ 10/4/122 

15//1‐ 3/2//12

4/2‐ 25/2/1 12

€ 260 

€ 305 

€ 245 

€ 220 

€ 240 0   

 Elegaant hotel & sp pa ‐ 4* 

      23‐‐ Κόσττος πακέτου κκατ' άτομο σεε  δίκλλινο(αεροποριικά‐μεταφορέές‐3 νύχτες)  27/12//11 Elega ant spa hotel 4* (με πρωιννό)  € 2660  Υποχρεωτική χρέωση για δείπννο Πρωτοχροννιάς € 70 

28/12//11‐ 4/1/1 12 € 32 25

5/1‐ 9/1/12 € 265 5

10/1‐2/22/12 &  5/3‐31//3/12  € 2000 

3//2‐ 4/3 3/12 € 2 220

1/4‐‐ 30/4/1 12 € 180 0

   M olerite hotel ‐ 3* 

  ροπορικά‐ Κόσττος πακέτου κκατ' άτομο σεε δίκλινο (αερ μετα αφορές‐3 νύχττες)  Mole erite hotel 3**  (με ό όλα τα γεύματτα & ποτά) 

27/12 2/11‐ 5/1//12

6//1‐ 12/1 1/12

13//1‐ 27/11/12

28/1 1‐ 1/3/12

2/3‐ 12 15/4/1

€ 26 65 

€ 2 230 

€ 2115 

€ 22 20 

€ 210 0   

  Royaal Towers hote el ‐ 4* 

  Κόσττος πακέτου κκατ' άτομο σεε  δίκλλινο(αεροποριικά‐μεταφορέές‐3 νύχτες)  Roya al Towers hottel 4*  (χωρ ρίς γεύματα)    

1‐222/12/11 & 12 2/1‐1/2/12 & 23‐27/12/111 & 4‐11/1/12 2  20/2‐10//4/12  & 2‐119/2/12  € 260 0 

€ 3310 

28/12/11 1‐ 3/1/12 € 400   


Premier Luxxury mountaiin resort ‐ 5*

   Κόσττος πακέτου κκατ' άτομο σεε  δίκλλινο(αεροποριικά‐μεταφορέές‐3 νύχτες)  Prem mier Luxury M Mountain reso ort 5* (Με πρωινό)    

1//12‐ 22/112/11 

23/12‐ 30/1 12/11

31//12/11‐ 7//1/12

€ 3395 

€ 540 

€ 580  €

88/1‐ 1/2‐ 311/1/12 29/2 2/12 €€ 400 

€ 4 440 

1/3‐ 15/4/1 12 € 395 5   

Kempinskki hotel grand arena ‐ 5* 

     23 1‐ 3‐ Κόσττος πακέτου κκατ' άτομο σεε  δίκλλινο(αεροποριικά‐μεταφορέές‐3 νύχτες)  22//12/11 25/12 2/11 Kem mpinski hotel ggrand arena 5 5*  (με π πρωινό)  € 580  € 680   Υποχρεωτική χρέωση για δείπννο Χριστουγένννων €45 ‐ Πρρωτοχρονιάς € € 95 

       

26/12 2/11‐ 7/1/12

8//1‐ 12/22/12

19/2 2‐ 27/3//12

18/3‐‐ 14/4/1 12

€ 8 895 

€ 6650 

€ 585 

€ 520 0 

   Σε όλλα τα παραπά άνω πακέτα π περιλαμβάνο ονται  Αερο οπορικά εισιτήρια με την Ο ΟΑ από Αθήνα α για Σόφια (α απ’ ευθείας πττήσεις)  Μετα αφορές από κκαι προς το αεεροδρόμιο της Σόφιας  3 δια ανυκτερεύσειις στο ξενοδοχχείο της επιλο ογής σας   Πρω ωινό ή ημιδιαττροφή‐σύμφω ωνα με την επιιλογή σας     Σημεειώσεις  Δεν έέχει γίνει καμ μία κράτηση  Τα π περισσότερα ξξενοδοχεία έχουν έκπτωση στην περίπτω ωση κράτησηςς‐εξόφλησης ε εντός Νοεμβρρίου  Στηνν περίπτωση π που θέλετε να α συμμετάσχεττε στην οδικήή αναχώρηση, μπορείτε να ακολουθήσεττε τα δρομολό όγια πούλμανν της  εταιρ ρείας μας από ό Θεσσαλονίκκη. Σε αυτή τη ην περίπτωση θα αφαιρέσεετε από το πακέτο της επιλοογής σας ‐€35 5 κατ’ άτομο κκαι  δεν θ θα προσθέσεττε φόρους αεροδρομίων. Θ Θα επιβαρυνθθείτε με την μετάβασή σας από Αθήνα‐Θ Θεσ/νίκη‐Αθήνα.  Οι τιιμές των πακέέτων έχουν υπ πολογιστεί για α ελάχιστη συ μμετοχή 4 αττόμων σε κάθε ε μεταφορά ααπό/προς αεροδρόμιο της  Σόφιιας     Δεν π περιλαμβάνο ονται  Φόροι αεροδρομίίων & επίναυλλα καυσίμων (€109)       

NORDIC EXPEERTS LTD  60 KOLOKOTRO ONI STR. P.C . 10560  ATH HENS  TEL.+30 210 32552235   FAX +30 0 210 325483 31   WEB W WWW.NORDIX.GR & WWW W.NORDIX.G GR/EN EMAIL INFO@NORRDIX.GR  Quality & Environmen nt Managem ment System m ISO 9001:2 2008 / 140001: 2004   

Μπάνσκο Χειμερινά πακέτα 2011-2012 ATOMIKA AΠΟ ΑΘΗΝΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  

Μπάνσκο Χειμερινά πακέτα 2011-2012 ATOMIKA AΠΟ ΑΘΗΝΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you