Page 1

PRODUKTKATALOG #2 PRODUCT CATALOGUE 2


INNEHÅLLSFÖRTECKNING Table of contents 2. Miljöarbete / Environmental work 6. Våra varumärken / Our brands 7. Nordiskt Papper AB

KAPITEL I Chapter I

10. 17. 18. 24. 25. 30. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 46. 47. 48. 50. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 60.

Tonpapper / Construction paper Färgat papper / Coloured paper Gladkartong / Coloured board Färgad returkartong / Coloured recycled board Dekorationskartong / Decoration board Reklamkartong / Photo board Silkespapper / Tissue paper Kräppapper / Crepe paper Wellpapp / Corrugated paper Glanspapper / Glossy paper Sugarpapper / Sugar paper Metallkartong & Spegelkartong / Metal cardboard & Mirror cardboard Pärlemokartong & Metallfolie / Pearlescent board & Foil Specialprodukter / Special products Mixsats / Mix Rita Original - Ritpapper / Rita Original - Drawing paper Litoposter papper / Litoposter paper Rita Retur - Returbaserat ritpapper / Rita Retur Recycled drawing paper Växtpapper & Kvistkartong / Water technique colouring paper & Recycle board Förvaring / Storage & Staffli / Easel Rullar / Rolls Akvarellpapper / Artist paper/Aquarelle Skiss- /ritblock / Drawing pads Akvarellblock / Watercolor Specialkartong och skivmaterial / Special cardboard and board material Grå returkartong / Grey recycled cardboard Rullar & Papperkassar / Rolls & Paper bags Hobbymaterial / Hobby material Pappersramar & Passepartout / Paper frames & Passepartout

KAPITEL II Chapter II

62. 65. 66. 67.

Förvaring / Storage Torkhyllor / Drying shelves Learning curve / Learning curve Stafflin / Easel

KAPITEL III Chapter III

70. Akvarellpapper / Artist paper 72. Målarduk på ram / Canvas on frame 73. Dukpanåer & Canvas på rulle / Canvas panels & rolls 74. Skiss- /ritblock / Drawing pads 75. Akvarellblock / Watercolor 76. Växtpapper / Water technique colouring paper 77. Hobbymaterial / Hobby material 78. Fabriano / Fabriano

KAPITEL IV Chapter IV

80. Flourescerande / Flourescent 81. Specialkartong och skivmaterial / Special cardboard and board material 82. Grå returkartong & Textpapper / Grey recycled cardboard & Text paper 83. Screenkartong & Passepartout / Screen cardboard & Passepartout 84. Lättviktsskivor / Foam boards

KAPITEL V Chapter V

86. Obestruket / Uncoated 87. Bestruket / Coated 88. Pigmenterat / Pigmented

KAPITEL VI Chapter VI

90. Rullar & Topp- & mellanlägg / Rolls & Top & Protection board 91. Mjölkpapp / Cover material 92. Övrigt täck- & skyddsmaterial / Other cover & protection materials

KAPITEL VII Chapter VII

94. Kaffefilter / Coffee filter

96. Beställning & kontakt / Order & contact details

1


MILJÖARBETE Environmental work

I vår bransch är aktivt miljöarbete en självklarhet och en grundpelare i ett seriöst företag. Sedan flera år är merparten av våra produkter Svanen-certifierade och vi har även produkter med det tyska miljöcertifikatet ”Der Blaue Engel” samt FSC®-certifierade produkter i sortimentet. Vi jobbar dagligen med att hitta nya tillverkare och kvaliteter som har så lite miljöpåverkan som möjligt. Som producent tar vi ansvar för våra produktförpackningar och är aktiva i uppsamling av förpackningar och emballage.

2

In our industry, active environmental awareness is both obvious and basic in a serious business. For some years now many of our products have been certified by the “Nordic Eco Label” and we even have products in our range that are marked with the German environmental certificate “DER BLAUE ENGEL” as well as FSC®. We are continually looking for new suppliers and qualities that have the least possible effect on the environment. As a producer ourselves we take full responsibility for our packaging materials and are actively engaged in sorting and recycling schemes.


FSC®  Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council skall främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

To promote an adequate management of forests, providing the assistance required to achieve an environmentally appropriate and economically viable exploitation of natural resources, avoiding deterioration or affectation of such resources, of the ecosystems, or of the surrounding communities.

Miljöanpassat Ett miljöanpassat skogsbruk värnar skogens mångfald, ekologiska processer och skogens produktionsförmåga.

Environmentally appropriate Environmentally appropriate forest management ensures that the harvest of timber and non-timber products maintains the forest’s biodiversity, productivity, and ecological processes.

Socialt ansvarstagande Ett socialt ansvarstagande skogsbruk skapar möjlighet för individer och lokala samhällen att ta del av skogens nyttigheter. Det stärker ett lokalt engagemang och initiativ som främjar en långsiktig skogsskötsel.

Socially beneficial Socially beneficial forest management helps both local people and society at large to enjoy long term benefits and also provides strong incentives to local people to sustain the forest resources and adhere to long-term management plans.

Ekonomiskt livskraftigt Ekonomiskt livskraftigt skogsbruk innebär att skogliga åtgärder ska ge tillräcklig lönsamhet, utan att det sker på bekostnad av skogliga resurser, ekosystem eller väsentliga samhällsbehov.

Economically viable Economically viable forest management means that forest operations are structured and managed so as to be sufficiently profitable, without generating financial profit at the expense of the forest resource, the ecosystem, or affected communities. The tension between the need to generate adequate financial returns and the principles of responsible forest operations can be reduced through efforts to market the full range of forest products and services for their best value.

3


SVANEN Nordic Eco label Vårt samhälle orsakar att olika miljögifter kommer ut i naturen på flera sätt. Kemikalier sprids genom produktion av mat, kläder, elektronik, leksaker och mycket annat av det vi använder i våra liv. De direkta utsläppen från avlopp, skorstenar eller olyckor är ofta relativt lätta att åtgärda. De diffusa utsläppen däremot, kan vara svårare att komma åt. De kommer från produkter under hela deras livslängd, både när de används och även när de kasseras – om inte prylarna samlas in så att de kan återanvändas. Spridningen av miljögifter riskerar att bli ett snabbt växande problem för både oss och kommande generationer, om vi inte ställer om till ett giftfritt samhälle. Svanen ställer tuffa krav på skadliga kemikalier. Målet är att skapa en vardag som är bra för både miljön och för människors hälsa. Text: Pär Holmgren

Our society causes various toxic pollutants released into the environment in several ways. Chemicals are spread through the production of food, clothing, electronics, toys and many more of the things we use in our everyday life. Direct emissions from drains, chimneys or accidents are often relatively easy to fix. The fugitive emissions, however, may be more difficult to access. They come from products throughout their life span, both when used and even when they are disposed of – if not collected so they can be reused. The spread of environmental toxins risks becoming a rapidly growing problem for us and for future generations, if we do not ask for a poison-free society. The Nordic eco label sets tough demands on harmful chemicals. The goal is to create a living that is good for both the environment and human health. Text: Pär Holmgren

4


MILJÖDEKLARERAT Environmental declaration

Miljödeklarerat papper Ett miljödeklarerat papper och dess dokumentation ger information om papprets unika miljöegenskaper: produktens beståndsdelar, energikonsumtion, utsläpp i luft och vatten samt avfallshantering. Dokumentationen är direkt produktrelaterad och innehåller detaljerad och öppen information och fakta. En upphandling ställer ofta mycket höga krav på dokumentation, vi har därför tagit fram ett överskådligt och väl anpassat dokument som kommer hjälpa er. Ovan ser ni exempel på ett miljödeklarerat papper samt en kravspecifikation från en kommun i sverige.

Environmental declaration An environmental declaration document provides information on the paper's unique characteristics: the product's ingredients, energy consumption, emissions to air and water and waste management. The documentation is direct product related and contains detailed and transparent information and facts. Procurement often sets very high standards of the documentation; we have therefore developed a detailed document that will help you. Above you can see examples of an environmental declaration papers as well as a specification of a municipality in Sweden.

5


VÅRA VARUMÄRKEN Our brands

6

Rita Original är det varumärke som vi använder för våra miljöcertifierade produkter, certifierade med Svanen eller FSC®. I katalogen är dessa produkter märkta med just RITA Original logon.

RITA Original is the brand that we use for our environmentally certified products, the products are either certified with the Nordic Ecolabel or FSC®. In the catalog, these products are marked with the RITA Original logo.

För oss är miljöarbetet oerhört viktigt, ni kan känner er trygga i att stora delar av vårt sortiment är Rita Original märkt. Vi jobbar konstant med att certifiera fler av våra produkter.

For us, environmental work is extremely important; you can feel you safe in large parts of our catalog is RITA Original noticed. We constantly work to certify more of our products.

Väljer du en produkt ur RITA Original sortimentet så får du en premiumprodukt där det ställts höga krav på tidigare nämnt miljöarbete men också på dess kvalitet.

If you choose a product from the RITA Original range you get a premium product, made with high environmental demands but also with high quality.

Varumärket Portofino innehåller produkter av högsta kvalitet men som saknar en miljöcertifiering av något slag, merparten av dessa produkter har istället något som vi kallar ”miljödeklaration”, mer om detta fanns att läsa på föregående sida.

The brand Portofino contain products of the highest quality but lacking an environmental certification of any kind, most of these products have instead something that we call "environmental declaration", more on that could be read on the previous page.

Portofino består av en mängd olika produkter allt från färgat papper till glanspapper och metallkartong.

Portofino consists of a variety of products ranging from colored paper to glossy paper and metal cardboard.


NPA NORDISKT PAPPER AB NPA Nordiskt Papper AB

NPA Nordiskt Papper AB etablerades 1971 och har vuxit till en solid och väletablerad organisation inom specialpapper och kartong. Bolaget är ett familjeägt handels- och produktionsföretag, med egen konvertering, lager och distribution. Företaget arbetar med ett globalt nätverk av pappersbruk som producenternas förlängda arm, med en djup kunskap, pålitlighet och flexibilitet.

NPA Nordic Paper AB was established in 1971 and has grown into a solid and well established organization in specialty paper and cardboard. The company is a family trade and production company, with its own conversion, storage and distribution. The company works with a global network of paper mills as the producers extended arm, with a deep knowledge, reliability and flexibility.

Marknaden utgår främst ifrån hela Sverige och Skandinavien samt sträcker sig ut till Europa och även vissa delar av Nordamerika och Asien. Genom våra kunder; distributörer, grossister, återförsäljare och förädlare skickas stora kvantiteter/tonnage av special utvalda kvalitéer av papper och kartong. Med eget cellulosalaboratorium servar och säkerställer vi kundernas behov av kvalitet.

The market is primarily based all over Sweden and Scandinavia but extends out to Europe and some parts of North America and Asia. Through our customers; distributors, wholesalers, resellers and processors large quantities / tonnage of specially selected grades of paper and paperboard are shipped. With its own cellulose laboratory services and ensures customer needs for quality.

7


Blomma tillverkad av kräppapper. På sidan 34 hittar du hela vårt sortiment av käpp. Flower made of crepe paper. On page 34 you find our full range of crepe paper.

8


KREATIV & HOBBY

KAPITEL I Chapter I

Tonpapper / Construction paper F채rgat papper / Coloured paper Gladkartong / Coloured carton F채rgad returkartong / Coloured recycled carton Dekorationskartong / Decoration board Reklamkartong / Photo carton Silkespapper / Tissue paper Kr채ppapper / Crepe paper Glanspapper / Glossy paper Sugarpapper / Sugar paper Metallkartong / Metal cardboard P채rlemorkartong / Pearlescent board Specialprodukter / Special products Mixsats / Mix

9


FÄRGER  TONPAPPER 80110 G Colour - Construction paper 80-110 gsm

10

1. Nougat / Nuthatch brown

8. Röd / Rosella red

15. Mörkblå / Starling blue

22. Smaragdgrön / Woodpecker green

2. Kaffebrun / Coffee brown

9. Julröd / Christmas red

16. Klarblå / Kingfisher blue

23. Lövgrön / Parakeet green

3. Chamois / Chamois

10. Mörkröd / Dark red

17. Aquablå / Peacock blue

24. Vit / Osprey white

4. Citrongul / Canary yellow

11. Rosa / Flamingo pink

18. Duvblå / Swallow blue

25. Grå / Owl grey

5. Rapsgul / Oriole gold

12. Gammelrosa / Bullfinch pink

19. Mintgrön / Warbler green

26. Blyertsgrå / Wagtail grey

6. Solgul / Goldcrest yellow

13. Magenta / Magenta

20. Grön / Leafbird green

27. Svart / Raven black

7. Orange / Fantail orange

14. Lila / Plover purple

21. Grangrön / Forest green

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


TONPAPPER Construction paper Genomfärgat papper med en slätyta. Idealiskt att änvända till måla, rita och skriva. Coloured through paper with a smooth surface. Ideal to use to paint, draw and write.

80 g / gsm 5 7

9 12

14 15

16 22

23 10 ark × 10 färger 27 / 10 sheets × 10 colours

Storlek / Size

Antal / Amount

Artikel / Article

A4

100

111226

Våra storpack är speciellt framtagna med barnet i fokus. Satsernas sammansättningar är till för att utveckla och stimulera barnens kreativitet utan några begränsningar. Our big pack is developed specifically with the child in mind. The kit compositions are intended to develop and stimulate children's creativity without any restrictions.

100 g / gsm 2 4 5

7 8 9

12 14 15

16 22 23

24 Storpack 15 färger / Big pack 15 colours 25 A3 - 1 sh × 15 colours, A4 - 3 sh × 15 colours 27 A5 - 3 sh × 15 colours, A6 - 6 sh × 15 colours

Antal / Amount

Artikel / Article

195

111227

11


TONPAPPER Construction paper Genomfärgat papper med en halvrå yta. Pappret är Svanen certifierat. Idealiskt att änvända till måla, rita och skriva. Leveras i enkelpack. Coloured through paper with a half rough surface giving a perfect surface for drawing, painting and different creative purposes. The paper is certified by the Nordic Ecolabel. Supplied in single pack.

110 g / gsm 1 2 3 5 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27

12

Nougat / Nuthatch brown Kaffebrun / Coffee brown Chamois / Chamois Rapsgul / Oriole gold Orange / Fantail orange Röd / Rosella red Julröd / Christmas red Rosa / Flamingo pink Gammelrosa / Bullfinch pink Lila / Plover purple Mörkblå / Starling blue Klarblå / Kingfisher blue Aquablå / Peacock blue Duvblå / Swallow blue Mintgrön / Warbler green Grön / Leafbird green Grangrön / Forest green Smaragdgrön / Woodpecker green Lövgrön / Parakeet green Vit / Osprey white Blyertsgrå / Wagtail grey Svart / Raven black

A2

A3

A3

A4

A4

A4

1 ark / sheet 20 ark / sheets 100 ark / sheets 20 ark / sheets 250 ark / sheets 500 ark / sheets 111026 111083 111055 111094 111010 111097 111125 111013 111069 111041 111091 111119 111007 111063 111035 111219 111090 111006 111034 111218 111089 111117 111005 111061 111033 111092 111120 111008 111212 111093 111009 111213 111109 111137 111025 111214 111107 111135 111022 111078 111050 111215 111106 111023 111051 111133 111021 111108 111024 111104 111020 111128 111016 111210 111103 111131 111019 111047 111102 111017 111211 111074 111046 111217 111085 111001 111216 111115 111003 111086 111114 111002 111058 111030

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


TONPAPPER Construction paper 110 g / gsm Vit / Osprey white Svart / Raven black Svart / Raven black Svart / Raven black Svart / Raven black Svart / Raven black Svart / Raven black Svart / Raven black Svart / Raven black Grå / Owl grey

cm Storlek / Size 45 × 64 45 × 64 A2 45 × 64 64 × 90 25 × 32 25 × 32 A4 A4 A4

Antal / Amount 10 10 100 250 250 250 500 2000 500 500

Artikel / Article 111146 111145 111142 111144 111175 111196 111143 111170 111197 111198

Premium Premium Premium

111170

13


STORPACK Mixed colour pack Våra storpack är speciellt framtagna med barnet i fokus. Satsernas sammansättningar är till för att utveckla och stimulera barnens kreativitet utan några begränsningar. Our big pack is developed specifically with the child in mind. The kit compositions are intended to develop and stimulate children's creativity without any restrictions.

110 g / gsm

Antal / Amount

Artikel / Article

5

9

16

22

27 100 ark × 5 färger / 100 sheets × 5 colours

25 × 32

500

111148

5

9

16

22

27 100 ark × 5 färger / 100 sheets × 5 colours

A4

500

111147

12

14

17

23

24 100 ark × 5 ljusa färger / 100 sheets × 5 bright colours

A4

500

111149

9

14

15

21

27 100 ark × 5 mörka färger / 100 sheets × 5 dark colours

A4

500

111150

1

5

11

14

19 100 ark × 5 jordfärger / 100 sheets × 5 earthy colours

A4

500

111151

6

12

16

23

26 100 ark × 5 klara färger / 100 sheets × 5 vibrant colours

A4

500

111152

3

12

14

19

25 100 ark × 5 pastellfärger / 100 sheets × 5 pastel colours

A4

500

111153

5

9

16

22

27 250 ark × 5 färger / 250 sheets × 5 colours

A4

1250

111233

5 7

9 12

14 15

16 21

23 100 ark × 10 basfärger 27 / 100 sheets × 10 basic colours

A4

1000

111161

1 3

4 6

8 11

17 18

20 100 ark × 10 ljusa färger 22 / 100 sheets × 10 bright colours

A4

1000

111162

1 5

7 9

12 16

17 21

22 25 ark × 10 färger 27 / 25 sheets × 10 colours

A2

250

111165

1 5

7 9

12 15

16 21

22 25 ark × 10 färger 27 / 25 sheets × 10 colours

A2

250

111160

5 7

9 12

14 15

16 21

22 20 ark × 10 färger 27 / 20 sheets × 10 colours

A3

200

111164

111153

14

cm Storlek / Size

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

111148

111151

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


STORPACK Mixed colour pack 110 g / gsm Storpack 8 färger / Big pack with 8 colours A2 - 25 sh × 8 colours, A3 - 50 sh × 8 colours A4 - 100 sh × 8 colours Storpack 10 färger / Big pack with 10 colours A2 - 10 sh × 10 colours, A3 - 20 sh × 10 colours A4 - 80 sh × 10 colours, A5 - 70 sh × 10 colours A6 - 20 sh × 10 colours Storpack 10 färger / Big pack with 10 colours A2 - 10 sh × 10 colours, A3 - 20 sh × 10 colours A4 - 50 sh × 10 colours, A5 - 60 sh × 10 colours

5 7

9 12

15 16

22 27

5 7

9 12

14 15

16 21

22 27

5 7

9 12

14 15

16 21

22 27

5 7

9 12

14 15

16 21

5 7

8 12

14 15

16 21

22 Storpack 10 färger / Big pack with 10 colours 27 A2 - 10 sh × 10 colours, A3 - 20 sh × 10 colours A4 - 40 sh × 10 colours, A5 - 80 sh × 10 colours 23 Storpack 10 färger / Big pack with 10 colours 27 A2 - 10 sh × 10 colours, A3 - 20 sh × 10 colours A4 - 80 sh × 10 colours, A5 - 70 sh × 10 colours A6 - 20 sh × 10 colours

Antal / Amount

Artikel / Article

1400

111169

2000

111156

1400

111157

1500

111168

2200

111199

111168

15


STORPACK Mixed colour pack 110 g / gsm

Storlek / Size

1 3 4

5 6 7

8 9 11

12 14 15

16 17 20

21 22 23

24 27

1 3 4

5 6 7

8 9 11

12 14 15

16 17 20

21 22 23

24 27

1 4 5

6 7 8

9 11 12

14 15 16

17 18 20

21 22 23

26 27

1 3 4

5 6 7

8 9 11

12 14 15

16 17 20

21 22 23

24 27

2 3 4

5 6 7

8 9 11

12 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

1 2 3

4 5 6

7 8 9

11 12 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25 26

27

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 80 ark × 27 färger 26 / 80 sheets × 27 colours 27

Antal / Amount Artikel / Article

20 ark × 20 färger / 20 sheets × 20 colours

A3

400

111159

40 ark × 20 färger / 40 sheets × 20 colours

A4

800

111158

50 ark × 20 färger / 50 sheets × 20 colours

A4

1000

111163

100 ark × 20 färger / 100 sheets × 20 colours

A4

2000

111167

100 ark × 24 färger / 100 sheets × 24 colours

A4

2400

111155

100 ark × 25 färger / 100 sheets × 25 colours

A4

2500

111154

A4

2160

111200

Våra storpack är speciellt framtagna med barnet i fokus. Satsernas sammansättningar är till för att utveckla och stimulera barnens kreativitet utan några begränsningar. Our big packs are specially designed with the child in mind. The compositions are developed to stimulate children's creativity without any restrictions.

111167

16

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


FÄRGAT PAPER Coloured paper 120 g / gsm 5

9

16

22

27

1 2 3

4 5 6

7 8 9

11 12 14

15 16 17

Storlek / Size

18 19 20

21 22 23

24 25 26

27

Antal / Amount Artikel / Article

100 ark × 5 färger / 100 sheets × 5 colours

A4

500

111173

10 ark × 25 färger / 10 sheets × 25 colours

A3

250

111174

170001 Förvaringshylla för A4. Se sidan 61 Storage shelf A4, see more at page 61

120 g / gsm Guld / Gold Silver / Silver

A4 100 ark / sheets 111220 111221

17


FÄRGER  FÄRGAD KARTONG 160 & 180 G Colour - Coloured carton 160 & 180 gsm

18

1. Kaffebrun / Coffee brown

6. Julröd / Christmas red

11. Klarblå / Kingfisher blue

16. Vit / Osprey white

2. Citrongul / Canary yellow

7. Rosa / Flamingo pink

12. Aquablå / Peacock blue

17. Blyertsgrå / Wagtail grey

3. Solgul / Goldcrest yellow

8. Magenta / Magenta

13. Grangrön / Forest green

18. Blyertsgrå / Wagtail grey

4. Orange / Fantail orange

9. Lila / Plover purple

14. Smaragdgrön / Woodpecker green

5. Röd / Rosella red

10. Mörkblå / Starling blue

15. Lövgrön / Parakeet green

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


TONKARTONG Coloured carton Kartong i 20 färgglada kulörer för skolpyssel och hobbyverksamhet. Kartongen är Svanen certifierat. Serien Träfri, har fin yta och finns i gramvikt 160 gram. Vi levererar i stolekar från A6 upp till A2 och 45x64cm Coloured carton with 20 deep colours for crafts and hobbies. The product range is certified with the Nordic Ecolabel. The cardboard is woodfree, with a fine grain and is available in 160 gsm. The product range is available from A6 up to A2 and 45x64cm.

160 g / gsm 1 3

4 6

8 11

12 14

15 Storpack 10 färger / Big pack with 10 colours 16 A2 - 10 sh × 10 colours, A3 - 20 sh × 10 colours A4 - 40 sh × 10 colours, A5 - 80 sh × 10 colours

1 3

4 6

8 11

12 14

1 2 3

4 6 7

8 9 10

11 12 13

15 Storpack 10 färger / Big pack with 10 colours 16 A2 - 10 sh × 10 colours, A3 - 20 sh × 10 colours A4 - 40 sh × 10 colours, A6 - 80 sh × 10 colours + 125 sh 100 gsm white A4 14 Storpack 15 färger / Big pack with 15 colours 15 A2 - 3 sh × 15 colours, A3 - 6 sh × 15 colours 18 A4 - 12 sh × 15 colours, A6 - 24 sh × 15 colours

Antal / Amount

Artikel / Article

1500

116003

1625

116004

675

116005

Våra storpack är speciellt framtagna med barnet i fokus. Satsernas sammansättningar är till för att utveckla och stimulera barnens kreativitet utan några begränsningar. Our big packs are specially designed with the child in mind. The compositions are developed to stimulate children's creativity without any restrictions.

116003

19


GLADKARTONG Coloured carton 180 g / gsm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kaffebrun / Coffee brown Citrongul / Canary yellow Solgul / Goldcrest yellow Orange / Fantail orange Röd / Rosella red Julröd / Christmas red Rosa / Flamingo pink Magenta / Magenta Lila / Purple Mörkblå / Starling blue Klarblå / Clear blue Aquablå / Peacock blue Grangrön / Forest green Smaragdgrön / Woodpecker green Lövgrön / Leaf green Vit / White Blyertsgrå / Wagtail grey Svart / Black

A2 10 ark / sheets 118005 118007 118010 118011 118008

118019 118018

118015 118014 118001 118002

100 ark / sheets 118069 118070 118071 118072 118075 118076 118073 118077 118078 118084 118083 118082 118081 118080 118079 118066 118068 118067

A3

A4

A4

20 ark / sheets 118117 118114

10 ark / sheets 118094

100 ark / sheets 118049 118050 118051 118052 118055 118056 118053 118057 118058 118064 118063 118062 118061 118060 118059 118047 118048 118046

118095 118113 118136 118109 118116 118112 118115 118111 118110 118107 118106 118108 118118 118134 118119

118096 118097

118098

118100 118099 118091 118093 118092

Genomfärgad kartong tillverkad av returbaserat material med svagt strukturerad yta. Colourthrough cartonboard produced from recycled based material with slightly textured surface.

20

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


GLADKARTONG Coloured carton

118129

118130

180 g / gsm

118131

118132

Storlek / Size

Antal / Amount

Artikel / Article

A2

50

118129

A2

50

118130

1

6

13

16

18 10 ark × 5 färger jul / 10 sheets × 5 colours christmas

1

2

3

4

5

3

7

8

12

15 10 ark × 5 färger sommar / 10 sheets × 5 colours summer

A2

50

113131

1

13

16

17

18 10 ark × 5 färger höst / 10 sheets × 5 colours autumn

A2

50

118132

180 g / gsm Vit / White Svart / Black

10 ark × 5 färger påsk / 10 sheets × 5 colours easter

A6 250 ark / sheets 118138 118137

118046

21


GLADKARTONG Coloured carton 180 g / gsm 1 2 4

6 9 10

14 15 16

18

2 4 6

7 10 11

14 15 16

18

2 4 6

7 10 11

14 15 16

18

2 4 6

7 10 11

14 15 16

18

2 4 6

7 10 11

14 15 16

18

2 4 6

7 10 11

14 15 16

18

2 4 6

7 10 11

14 15 16

18

2 4 6

7 10 11

14 15 16

18

2 4 6

7 10 11

14 15 16

18

cm Storlek / Size

Antal / Amount

Artikel / Article

10 ark × 10 färger / 10 sheets × 10 colours

42 × 60

100

118104

23 ark × 10 färger / 23 sheets × 10 colours

A2

230

118087

10 ark × 10 färger / 10 sheets × 10 colours

A3

100

118041

10 ark × 10 färger / 20 sheets × 10 colours

A4

100

118088

20 ark × 10 färger / 20 sheets × 10 colours

A4

200

118089

25 ark × 10 färger / 25 sheets × 10 colours

A4

250

118042

30 ark × 10 färger / 30 sheets × 10 colours

A4

300

118090

25 ark × 10 färger / 25 sheets × 10 colours

A5

250

118124

25 ark × 10 färger / 25 sheets × 10 colours

A6

250

118043

Våra storpack är speciellt framtagna med barnet i fokus. Satsernas sammansättningar är till för att utveckla och stimulera barnens kreativitet utan några begränsningar. Our big packs are specially designed with the child in mind. The compositions are developed to stimulate children's creativity without any restrictions.

22

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


GLADKARTONG Coloured carton 180 g / gsm

Antal / Amount

Artikel / Article

Storpack 10 färger / Big pack with 10 colours A2 - 10 sh × 10 colours, A3 - 20 sh × 10 colours A4 - 40 sh × 10 colours, A6 - 80 sh × 10 colours

1500

118139

Storpack 10 färger / Big pack with 10 colours A2 - 5 sh × 10 colours, A3 - 10 sh × 10 colours A4 - 40 sh × 10 colours, A5 - 50 sh × 10 colours A6 - 60 sh × 10 colours

1650

118133

2 4 6

7 10 11

14 15 16

18

1 2 4

6 7 10

11 13 14

18

1 2 3

4 6 7

8 10 11

12 13 14

15 16 18

Storpack 15 färger / Big pack with 15 colours A2 - 3 sh × 15 colours, A3 - 7 sh × 15 colours A4 - 13 sh × 15 colours, A6 - 11 sh × 15 colours

750

118044

1 2 3

4 6 7

8 10 11

12 13 14

15 16 18

Storpack 15 färger / Big pack with 15 colours A2 - 6 sh × 15 colours, A3 - 6 sh × 15 colours A4 - 27 sh × 15 colours, A5 - 33 sh × 15 colours A6 - 28 sh × 15 colours

1500

118045

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

Storpack 18 färger / Big pack with 18 colours A4 - 4 sh × 18 colours, A5 - 1 sh × 18 colours A6 - 2 sh × 18 colours

108

118126

16 17 18

118044

23


FÄRGAD RETURKARTONG Coloured recycled carton Genomfärgad kartong tillverkad av returbaserat material med svagt strukturerad yta. Colourthrough cardboard produced from recycled material with slightly structured surface.

195 g / gsm

Antal / Amount

Artikel / Article

10 ark × 10 färger / 10 sheets × 10colours

100

119001

20 ark × 10 färger / 20 sheets × 10 colours

200

119002

50 ark × 10 färger / 50 sheets × 10 colours

500

119003

Storpack 10 färger / Big pack with 10 colours A2 - 10 sh × 10 colours, A3 - 20 sh × 10 colours A4 - 20 sh × 10 colours, A5 - 40 sh × 10 colours

900

119004

Storpack 10 färger / Big pack with 10 colours A2 - 10 sh × 10 colours, A3 - 10 sh × 10 colours A4 - 20 sh × 10 colours, A5 - 40 sh × 10 colours A6 - 80 sh × 10 colours

1600

119005

Våra storpack är speciellt framtagna med barnet i fokus. Satsernas sammansättningar är till för att utveckla och stimulera barnens kreativitet utan några begränsningar. Our big packs are specially designed with the child in mind. The compositions are developed to stimulate children's creativity without any restrictions.

119005

24

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


FÄRGER  DEKORATIONSKARTONG 225 G Colour - Decoration board 225 gsm 1. Nougat / Nuthatch brown

6. Röd / Rosella red

11. Mörkblå / Starling blue

16. Lövgrön / Parakeet green

2. Kaffebrun / Coffee brown

7. Julröd / Christmas red

12. Klarblå / Kingfisher blue

17. Vit / Osprey white

3. Rapsgul / Oriole gold

8. Rosa / Flamingo pink

13. Aquablå / Peacock blue

18. Grå / Owl grey

4. Solgul / Goldcrest yellow

9. Gammelrosa / Bullfinch pink

14. Grangrön / Forest green

19. Blyertsgrå / Wagtail grey

5. Orange / Fantail orange

10. Lila / Plover purple

15. Smaragdgrön / Woodpecker green

20. Svart / Raven black

25


DEKORATIONSKARTONG Decoration board Genomfärgad kartong i 29 matta härliga färger, perfekt för hobby och skapande. Produkterna är svanen certifierade och finns i en mängd format. Colourthrough carton in 29 vibrant colors, perfect for hobbies and creation. The products are certified with the Nordic Eco label and are available in a wide range of formats.

225 g / gsm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

26

Nougat / Nuthatch brown Kaffebrun / Coffee brown Rapsgul / Oriole gold Solgul / Goldcrest yellow Orange / Fantail orange Röd / Rosella red Julröd / Christmas red Rosa / Flamingo pink Gammelrosa / Bullfinch pink Lila / Plover purple Mörkblå / Starling blue Klarblå / Kingfisher blue Aquablå / Peacock blue Grangrön / Forest green Smaragdgrön / Woodpecker green Lövgrön / Parakeet green Vit / Osprey white Grå / Owl grey Blyertsgrå / Wagtail grey Svart / Raven black

45 × 64 cm 10 ark / sheets 112026 112027 112013 112015 112007 112006 112005 112008 112009 112025 112023 112022 112021 112165 112018 112017 112001 112004 112003 112002

20 ark / sheets

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

112170 112118 112173 112172 112117 112168 112116 112171 112177 112119 112115 112176 112175 112174 112121 112169 112120

25 ark / sheets 112189 112210

112208 112209 112215

112212 112211 112214 112213 112217

112216

100 ark / sheets 125 ark / sheets 112055 112191 112056 112197 112044 112199 112036 112195 112194 112034 112209 112193 112038 112192 112054 112052 112051 112205 112204 112048 112203 112046 112202 112030 112207 112032 112031

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


DEKORATIONSKARTONG Decoration board A2

225 g / gsm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 ark / sheets

Nougat / Nuthatch brown Kaffebrun / Coffee brown Rapsgul / Oriole gold Solgul / Goldcrest yellow Orange / Fantail orange Röd / Rosella red Julröd / Christmas red Rosa / Flamingo pink Gammelrosa / Bullfinch pink Lila / Plover purple Mörkblå / Starling blue Klarblå / Kingfisher blue Aquablå / Peacock blue Grangrön / Forest green Smaragdgrön / Woodpecker green Lövgrön / Parakeet green Vit / Osprey white Grå / Owl grey Blyertsgrå / Wagtail grey Svart / Raven black

225 g / gsm Vit / Osprey white Svart / Raven black Svart / Raven black

112159 112145 112139 112138

112141 112157 112155

A4

100 ark / sheets 100 ark / sheets 112083 112111 112112 112098 112072 112100 112092 112062 112066 112082 112080 112079

112153 112151

112076

112149 112133

112074 112058

112134

112060 112059

Storlek / Size A6 A5 A4

Storpack svart / Big pack Raven black A2 - 25 sh, A3 - 50 sh, A4 - 100 sh, A5 - 200 sh

64 × 90 cm

112090 112093 112094 112110 112108 112107 112104 112103 112102 112086 112089 112088 112087

Antal / Amount 450 200 200

Artikel / Article 112131 112132 112114

375

112129

112129

27


DEKORATIONSKARTONG Decoration board Matt genomfärgad kartong för exempelvis skyltning, hobby, montage m.m. Trough coloured matte board that can be used for signage, hobbies and different kinds of assembelys.

Våra storpack är speciellt framtagna med barnet i fokus. Satsernas sammansättningar är till för att utveckla och stimulera barnens kreativitet utan några begränsningar. Our big packs are specially designed with the child in mind. The compositions are developed to stimulate children's creativity without any restrictions.

225 g / gsm

Antal / Amount

Artikel / Article

1 3

5 7

9 10

11 12

15 20

Storpack 10 färger / Big pack with 10 colours A2 - 10 sh × 10 colours, A3 - 20 sh × 10 colours A4 - 40 sh × 10 colours

700

112122

1 3

5 7

9 10

11 12

15 20

Storpack 10 färger / Big pack with 10 colours A2 - 10 sh × 10 colours, A3 - 20 sh × 10 colours A4 - 40 sh × 10 colours, A6 - 80 sh × 10 colours

1500

112164

2 3 5

7 9 10

11 12 14

15 17 20

Storpack 15 färger / Big pack with 15 colours A2 - 3 sh × 15 colours, A3 - 7 sh × 15 colours A4 - 13 sh × 15 colours, A5 - 27 sh × 15 colours

750

112123

1 3 4

5 7 8

9 10 11

12 13 14

Storpack 12 färger / Big pack with 12 colours A2 - 5 sh × 12 colours, A3 - 10 sh × 12 colours A4 - 10 sh × 12 colours, A5 - 20 sh × 12 colours A6 - 20 sh × 12 colours

780

112187

15 16 20

112126

28

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


DEKORATIONSKARTONG Decoration board 225 g / gsm

cm Storlek / Size

Antal / Amount

Artikel / Article

45 × 64

60

112219

3

10

13

16

6

7

8

9

10

10 ark × 5 färger röd–lila / 10 sheets × 5 colours red–lila

A4

50

112183

3

4

5

6

17

10 ark × 5 färger gul–röd / 10 sheets × 5 colours yellow–red

A4

50

112184

1

2

17

19

20

10 ark × 5 jordfärger / 10 sheets × 5 earth colours

A4

50

112185

11

12

13

15

16

10 ark × 5 blå–grön / 10 sheets × 5 colours blue–green

A4

50

112186

6

7

8

9

10

10 ark × 5 färger röd–lila / 10 sheets × 5 colours red–lila

A2

50

112179

3

4

5

6

17

10 ark × 5 färger gul–röd / 10 sheets × 5 colours yellow–red

A2

50

112180

1

2

17

19

20

10 ark × 5 jordfärger / 10 sheets × 5 earth colours

A2

50

112181

11

12

13

15

16

10 ark × 5 färger blå–grön / 10 sheets × 5 colours blue–green

A2

50

112182

3 7

12 16

17 20

45 × 64

120

112167

1 3

7 15

17 19

20

10 ark × 7 färger julpack / 10 sheets × 7 colours christmas

A5

70

150007

2 7

11 14

17 20

G S

25 ark × 8 färger julpack / 25 sheets × 8 colours christmas pack

45 × 64

200

112218

3 5

7 9

10 12

15 16

17 20

5 ark × 10 färger / 5 sheets × 10 colours

45 × 64

50

112126

3 5

7 9

10 12

15 16

17 20

10 ark × 10 färger / 10 sheets × 10 colours

45 × 64

100

112125

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

45 × 64

16

112127

1 3 4

5 6 7

8 9 10

11 13 14

15 17 19

20

45 × 64

20

112128

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

A4

200

112130

15 ark × 4 färger påskpack / 15 sheets × 4 colours easter pack

20 ark × 6 färger / 20 sheets × 6 colours

19 1 ark × 16 färger 20 / 1 sheets × 16 colours 1 ark × 20 färger / 20 sheets × 20 colours 19 10 ark × 20 färger 20 / 10 sheets × 20 colours

29


FÄRGER  REKLAMKARTONG 270 G Colour - Photo carton 270 gsm

30

1. Nougat / Nuthatch brown

8. Röd / Rosella red

15. Klarblå / Kingfisher blue

22. Vit / Osprey white

2. Kaffebrun / Coffee brown

9. Julröd / Christmas red

16. Aquablå / Peacock blue

23. Grå / Owl grey

3. Chamois / Chamois

10. Mörkröd / Dark red

17. Duvblå / Swallow blue

24. Blyertsgrå / Wagtail grey

4. Citrongul / Canary yellow

11. Rosa / Flamingo pink

18. Grön / Leafbird green

25. Svart / Raven black

5. Solgul / Goldcrest yellow

12. Magenta / Magenta

19. Grangrön / Forest green

6. Orange / Fantail orange

13. Lila / Plover purple

20. Smaragdgrön / Woodpecker green

7. Mörkorange / Lobster orange

14. Mörkblå / Starling blue

21. Lövgrön / Parakeet green

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


REKLAMKARTONG Photo board Specialkartong för hobbyverksamhet. Kartongen är genomfärgad och har en lätt strukturerad yta. Speciality cardboard for art and crafts. Colourthrough with a slightly structured surface.

270 g / gsm Kaffebrun / Coffee brown Rapsgul / Oriole gold Solgul / Goldcrest yellow Orange / Fantail orange Röd / Rosella red Julröd / Christmas red Mörkröd / Bordeaux Lila / Plover purple Mörkblå / Starling blue Klarblå / Kingfisher blue Grangrön / Forest green Smaragdgrön / Woodpecker green Vit / White Blyertsgrå / Wagtail grey Svart / Raven black

300 g / gsm Guld / Gold Silver / Silver

35 × 50 cm

A4

50 × 70 cm

10 ark / sheets 113003 113004 113028 113008 113000 113002 113029 113007 113006 113005 113027 113001 113010 113030 113009

50 ark / sheets

20 ark / sheets 113023

113032

113019

113024 113025

113026

45 × 64 cm 5 ark / sheets 113033 113034

31


REKLAMKARTONG Photo board

270 g / gsm

cm Storlek / Size

4 6 8

9 10 11

15 17 20

22 25

1 4 6

8 9 11

13 14 16

20 22 25

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25

Antal / Amount Artikel / Article

1 × 11 färger / 1 × 11 colours

35 × 50

11

113012

1 × 12 färger / 1 × 12 colours

35 × 50

12

113018

3 × 25 färger / 3 × 25 colours

A3

75

113013

3 × 25 färger / 3 × 25 colours

35 × 50

75

113014

5 × 25 färger / 3 × 25 colours

A3

125

113031

5 × 25 färger / 3 × 25 colours

A4

125

113015

10 × 25 färger / 10 × 25 colours

A4

250

113016

270 g / gsm

32

1 4 6

8 11 12

13 14 15

16 19 20

21 22 25

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

Antal / Amount Artikel / Article

16 17 18

19 20 21

22 23 24

Storpack 15 färger / Big pack with 15 colours A2 - 3 sh × 15 colours, A3 - 7 sh × 15 colours A4 - 10 sh × 15 colours, A5 - 20 sh × 15 colours

600

113011

25 Storpack 25 färger / Big pack with 25 colours 50x70 - 2 sh × 25 colours, 35x50 - 2 sh × 25 colours A4 - 10 sh × 25 colours, A6 - 40 sh × 25 colours

1350

113017

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


SILKESPAPPER Tissue paper 25 g / gsm Brun / Brown Gul / Yellow Orange / Fantail orange Röd / Red Rosa / Flamingo pink Lila / Purple Mörkblå / Starling blue Ljusblå / Swallow blue Grön / Green Ljusgrön / Light green Vit / White Svart / Black

50 × 70 cm Antal / Amount 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets

Artikel / Article 190110 190106 190112 190103 190114 190109 190108 190105 190104 190113 190107 190111

25 g / gsm

cm Storlek / Size 50 × 70

Antal / Amount 5kg

Artikel / Article 1600067

5 färger / 5 colours

50 × 70

125 ark / sheets

190100

10 färger / 10 colours

50 × 70

250 ark / sheets

190101

15 färger / 15 colours

50 × 70

375 ark / sheets

190102

Vit / White

33


KRÄPPAPPER Crepe paper 40 g / gsm Gul / Yellow Orange / Orange Röd / Red Blå / Blue Grön / Green Vit / White Guld / Gold Silver / Silver

Storlek / Size 0,5 × 2,5 m 0,5 × 2,5 m 0,5 × 2,5 m 0,5 × 2,5 m 0,5 × 2,5 m 0,5 × 2,5 m 0,5 × 1,5 m 0,5 × 1,5 m

40 g / gsm 10 färger / 10 colours

34

Artikel / Article 190006 190008 190003 190005 190004 190007 190001 190002

190001

190002

Storlek / Size

Rl/förp / Rl/pkg

Artikel / Article

0,5 × 2,5 m

10

190009

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


WELLPAPP Corrugated paper Wellpapp, i flera starka färger, i storleken 50x70 cm. En vågig framsida och en slät baksida. Lämpliga för tillverkning av egna böcker, inramningar och annat hobbyarbete. Corrugated paper, in several bright colors, in size 50x70 cm. A smooth side and a ‘wavy’ side. Suitable for making your own books, photo frames and other arts and crafts.

cm Storlek / Size 50 × 70 50 × 70 50 × 70 50 × 70 50 × 70

Vit / White Röd / Red Blå / Blue Grön / Green Gul / Yellow

Antal / Amount 10 ark / sheets 10 ark / sheets 10 ark / sheets 10 ark / sheets 10 ark / sheets

Artikel / Article 160099 160100 160101 160102 160103

cm Storlek / Size

Antal / Amount

Artikel / Article

10 färger / 10 colours

50 × 70

10

160098

15 färger / 15 colours

50 × 70

15

160104

160105

På rulle / Rolls Färg / Colour Guld / Gold Silver / Silver

Storlek / Size 57 mm × 15 m 57 mm × 15 m

Artikel / Article 160105 160106

160106

Wellpapprulle / Corrugated cardboard on reel Wellpapprulle / Corrugated cardboard on reel Wellpapprulle / Corrugated cardboard on reel Wellpapprulle / Corrugated cardboard on reel Wellpapprulle / Corrugated cardboard on reel

Storlek / Size 0,2 × 75 m 0,5 × 75 m 0,7 × 75 m 1 × 75 m

Artikel / Article 734025 734026 734015 734016

35


GLANSPAPPER Glossy paper 82 g / gsm Brun / Brown Gul / Yellow Orange / Orange Röd / Red Lila / Purple Blå / Blue Ljusblå / Light blue Grön / Green Vit / White Svart / Black Silver / Silver Guld / Gold

35 × 50 cm Antal / Amount 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets

Artikel / Article 160080 160088 160082 160087 160089 160090 160081 160091 160093 160092 160095 160094

82 g / gsm

36

Glanspappersserien består av 10 högblanka färger i gramvikten 82 g. Ena sidan färgad och den andra vit. Ett klassiskt gummerat papper som säkert alla skolbarn kommit i kontakt med. Ger i sina starka färger glada och kontrastrika resultat. The Gloss Paper series consist of 10 glossy colours in substance 82 gsm. One side coloured the other white. A classic gummed paper that surely all children have come in contact with. Provides a cheerful and contrasting result with it’s bright colours.

cm Storlek / Size

Antal / Amount

Artikel / Article

20 × 5 färger / 20 × 5 colours

30 × 50

100

160000

5 × 10 färger / 5 × 10 colours

30 × 50

50

160001

10 färger / 10 colours

20 × 25

10

160013

10 × 10 färger / 10 × 10 colours

21 × 24

100

160079

12 färger / 12 colours

30 × 50

100

160077

Storpack / Big pack

35 × 50

25

160096

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


SUGARPAPPER Sugar paper 100 g / gsm

cm Storlek / Size

Antal / Amount

Artikel / Article

10 × 10 färger / 10 × 10 colours

51 × 63,5

100

160030

25 × 10 färger / 25 × 10 colours

A2

250

160031

25 × 10 färger / 25 × 10 colours

A4

250

160032

700

160033

Storpack 10 färger / Big pack with 10 colours A2 - 10 sh × 10 colours, A3 - 20 sh × 10 colours A4 - 30 sh × 10 colours

180806 Ett mycket användbart återvinningspapper i milda, naturnära färger. Ger en fin bakgrund vid målning i olika tekniker. Utmärkt som inlaga i egentillverkade böcker samt att sy i.

180805

A very useful recycled paper in soft, natural colours. Gives a nice background for painting in different techniques. Excellent as a inlay in self-produced books and for sewing patterns.

Kollagebok / Collage book Kollagebok vit / white Kollagebok svart / black

Storlek / Size A4 A4

Antal / Amount 20 blad / pages 20 blad / pages

Artikel / Article 180805 180806

37


METALLKARTONG Metal cardboard Metallkartong med en färgad sida och en sida i silver. Metal cardboard one side with colour and one side in silver.

280 g / gsm Guld-silver / Gold-silver Silver-silver / Silver-silver Guld-silver / Gold-silver Silver-silver / Silver-silver Guld-vit / Gold-silver

cm Storlek / Size 35 × 50 35 × 50 35 × 50 35 × 50 42 × 60

Antal / Amount 10 ark / sheets 10 ark / sheets 5 ark / sheets 5 ark / sheets 10 ark / sheets

Artikel / Article 142041 142042 142044 142045 190200

142044

142045

SPEGELKARTONG Mirror cardboard 280 g / gsm Röd-vit / Red-white Blå-vit / Blue-white Grön-vit / Green-white Svart-vit / Black-white Guld-vit / Gold-white Silver-vit / Silver-white 2 ark x 6 färger / 2 sheets x 6 colors

38

cm Storlek / Size 25 × 35 25 × 35 25 × 35 25 × 35 25 × 35 25 × 35

Antal / Amount 20 ark / sheets 20 ark / sheets 20 ark / sheets 20 ark / sheets 20 ark / sheets 20 ark / sheets

Artikel / Article 142052 142053 142054 142055 142039 142040

25 × 35

12 ark / sheets

142056

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


PÄRLEMOKARTONG Pearlescent board 280 g / gsm 5 × 10 färger / 5 × 10 colours

Storlek / Size

Antal / Amount

Artikel / Article

A4

50

160017

Pärlemokartong, genomfärgad, 1-sidig metallic färgad ad 280g kartong. Tillgänglig i 10 olika färger i A4 format. Pearlescent board, colourthrough, one sided metalicic coloured 280 gsm cardboard. Available as A4 in 10 colour.r.

160017

METALLFOLIE Foil Tvåsidig, guld på baksidan av varje ark. Two sided, gold on the back of each sheet.

cm 5 × 5 färger / 5 × 5 colours

Storlek / Size

Antal / Amount

Artikel / Article

30 × 50

25

142043

39


SPECIALPRODUKTER Special products cm Växtpresspapper / Flower pressed paper Kolteckningspapper / Charcoal sketching paper Rispapper / Rice paper Kvist- och returfiberpapper / Recycled paper with twigs

Gramvikt / Grammage 180 g / gsm 100 g / gsm 12,7 g / gsm 100 g / gsm

Storlek / Size 40 × 47 25 × 32 A3 A4

Antal / Amount 250 ark / sheets 500 ark / sheets 100 ark / sheets 100 ark / sheets

Artikel / Article 160029 160014 160047 160085

160029 160047 160014

160085

Mönsterpapper / Patterned paper Mönsterpapper / Patterned paper Mönsterpapper / Patterned paper

Gramvikt / Grammage 25 g / gsm 25 g / gsm

Storlek / Size 1,5 × 50 m 1 × 50 m

Artikel / Article 160057 160065

Mixpack / Mix packs Färger / Colours

Antal / Amount

Artikel / Article

2000

150002

1100

150008

110 g / gsm A4 - 100 sh × 7 colours

135 g / gsm A4 - 1000 sheets

225 g / gsm A4 - 30 sh × 10 colours

110 g / gsm A4 - 50 sh × 10 colours

180 g / gsm A4 - 10 sh × 15 colours, A4 - 20 sh × 15 colours

225 g / gsm 45 × 64 - 10 sh × 10 colours

270 g / gsm 35 × 50 - 10 sh × 5 colours

40

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


MIXSATS Mix Strimmellåda / Boxed paper strips 10 färger + cd / 10 colours + cd 10 färger / 10 colours 110, 160, 225 g / gsm 110, 160, 225 g / gsm

Antal / Amount 5 kg 5 kg 10 kg 15 kg

Artikel / Article 150005 150014 150003 150004

Sats med pappersremsor, sorterade i olika färger, bredder, gramvikt och längd. Medföljer CD-skiva med bilder på produkter skapade med pappersstrimlor. Set of paper strips, sorted in different colours, widths, grammage and length. Packaged with a CD with pictures of products created with paper strips.

Kollagelåda / Collage box Kollagelåda storpack / Large collage box

Antal / Amount 920 ark / sheets

Artikel / Article 150001

Kollagelåda storpack med blandning av olika kartong- och papperskvaliteter, färger och format. För att skapa collage på sommarminnen, jul- och påskpyssel, samt övriga hobby och ddekorativa uppgifter. LLarge collage box with a mix of cardboard and paper, colours aand sizes. Can be used to create a collage of summer memories, CChristmas and Easter crafts, and other hobby and decorative deta tails.

150001

Innehåll

Content

» 25 ark A2 Falskartong 345 gr » 1 ark x 20 färger A2 Dekorationskartong 225 gr » 25 ark Vit A2 Dekorationskartong 225 gr » 50 ark A4 Växtpapper 140 gr » 25 ark A4 Akvarellpapper 225 gr » 10 ark x 10 färger A3 Sugarpaper 100 gr » 100 ark A3 Svart Tonpapper 110 gr » 80 ark Vit A5 Linnepräglad kartong 225 gr » 10 ark x 24 färger A4 Tonpapper 110 gr » 50 ark 10x14cm Kontaktplastkort » 25 st Medium Kolkritor » 150 ark A4 Kolteckningspapper 100 gr » 10 st A3 Wellark » 2 ark x 10 färger 25x20 cm Klippapper » 5 ark x 5 färger A4 Fluorescerande kartong 270 gr » Medföljande CD med inspirationsbilder

» 25 sheets A3 Folding boxboard 345 gsm » 1 sheets x 20 colours A2 Decoration board 225 gsm » 25 sheets White A2 Decoration board 225 gsm » 50 sheets A4 Water technique colouring paper 140 gsm » 25 sheets A4 Artist paper 225 gsm » 10 sheets x 10 colours A3 Sugar paper 100 gsm » 100 sheets Black A3 Construction paper 110 gsm » 80 sheets A5 Linen Embossed White board 225 gsm » 10 sheets x 24 colours A4 Construction paper 110 gsm » 50 sheets 10x14cm Contact plastic cards » 25 pieces medium sized Charcoal » 150 sheets A4 Charcoal sketching paper 100 gsm » 10 sheets A3 Corrugated paper » 2 sheets x 10 colours 25x20cm Glossy paper » 5 sheets x 5 colours A4 Fluorescent 270 gsm » CD with pictures in each box

41


RITPAPPER Drawing paper Träfritt ritpapper som används med fördel till att skissa, rita eller måla med krita, blyerts, tusch och vattenfärg och övriga målarfärger. Wood-free drawing paper used to advantage to sketch, draw or paint with chalk, pencil, ink and watercolor and other paints.

100 g / gsm A2 A3 A3 25 × 32 cm 25 × 32 cm A4 A4 A4 - Hålad / Punched A4 - Storpack / Big pack

135 g / gsm A2 A3 25 × 32 cm 25 × 32 cm A4 A4

170 g / gsm A1 A2 A3 25 × 32 cm A4 A4 - Storpack / Big pack

1403225 Antal / Amount 250 250 500 250 500 250 500 250 1400

Artikel / Article 1403252-FSC 1403250-FSC 2600079-FSC 1403225-FSC 2600070-FSC 1403254-FSC 2600083-FSC 1403251 123019

Antal / Amount 250 250 250 500 250 500

Artikel / Article 1403150-FSC 1403153-FSC 1403255-FSC 2600071-FSC 1403154-FSC 1403155-FSC

Antal / Amount 250 250 250 250 250 1000

Artikel / Article RP170A1-FSC 1433577-FSC 1433573-FSC 1433555-FSC 1433574-FSC 123020

Vårt ritpapper är certifierat med FSC®, spårbarhetscertifieringen garanterar att det går att spåra en FSC® produkt genom hela distributions- och produktionskedjan, bakåt, ända till den skog som är ursprunget för den certifierade varan. Our drawing paper is certified by FSC®, traceability certification guarantees that it is possible to trace a FSC® product throughout the production and distribution chain, backward, until the forest that is the origin of the certified product. FSC® (Forest Stewardship Council) är en internationell organisation för certifiering av skogsbruk och främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. För att ett papper ska kunna FSC-certifieras krävs att det, helt eller delvis, tillverkas av massa från FSC-certifierad skog. Det krävs också att tillverkaren av papperet har FSC CoC-certifikat. Läs mer på hemsidan, www.fsc-sverige.org FSC® (Forest Stewardship Council) is an international organization for certification of forest management and promotes environmentally appropriate, socially beneficial and economically viable management of the world's forests. For a paper to be FSC-certified requires that, in whole or in part, made from pulp from FSC-certified forests. It is also required that the manufacturer of the paper is FSC CoC certificate. Read more at their website, www.fsc.org

42

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


RITPAPPER Drawing paper Naturvitt papper, där den ena sidan är blank och den andra matt. Lämpar sig bra till bl.a kol-, vax- färg- och kritpennor. Natural white paper, one side is smooth and the other matte. The paper is well suited among others for painting with coal, wax colors and crayons.

120 g / gsm A3 A3 A4 A4

Antal / Amount 250 1250 250 2500

Artikel / Article 123026 123014 123025 123015 123026

LITOPOSTER PAPPER Litoposter paper Litoposter papper är ett papper med en sida med grov/rå yta samt en sida med en glatt yta som påminner om spännpapper (se sida XX). Tack vare sina olika egenskaper är pappret alldeles utmärkt får att rita med kol eller blyerts, måla med pastellkritor eller akvarell. Pappret kan även användas som material till mallar vid textiltryck. Litoposter paper has one side with a rough surface and a side with a smooth surface that resembles drawing paper (see page XX). Due to its two different characteristics, the paper is very well suited to draw with charcoal or pencil, paint with pastels or watercolors. The paper may also be used as materials for the textile printing templates.

90 g / gsm A1 A2 A3

Antal / Amount 100 100 100

Artikel / Article 161001 161002 161003

43


RETURBASERAT RITPAPPER Recycled drawing paper 100 g / gsm A3 AA

115 g / gsm Storpack / Big pack A2 - 50 sheets, A3 - 300 sheets, A4 - 1200 sheets, A5 -800 sheets

135 g / gsm 25 × 32 cm A4

Antal / Amount 500 500

Artikel / Article 123021 2600091

Antal / Amount

Artikel / Article

2300

123012

Antal / Amount 250 250

Artikel / Article 2600090 2600088

Rita Retur – 100% returbaserad ritpapper, högbulk och prisvärd kvalité. Finns i 100, 115 och 135 g i alla A-format. Pappret har en lagom rå yta som lämpar sig för all typ av teckning och målning. Rita Retur – 100% return based drawing paper, high bulk and affordable quality. Available in 100, 115 and 135 gsm in all A format. The paper has a moderately rough surface that is suitable for all types of drawing and painting.

123012

SKISS & TECKNINGSKARTONG Drawing cardboard 225 g / gsm 46 × 64 cm A6

44

Antal / Amount 10 125

Artikel / Article 112029 142027

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


RITPAPPER STORPACK Drawing paper big pack 135 g / gsm

Antal / Amount

Artikel / Article

Storpack / Big pack A2 - 100 sheets, A3 - 200 sheets A4 - 300 sheets, A5 - 200 sheets

800

123001

Storpack / Big pack A2 - 100 sheets, A3 - 200 sheets A4 - 400 sheets, A5 - 800 sheets

1500

123004

Storpack / Big pack A2 - 100 sheets, A3 - 200 sheets, A4 - 400 sheets A5 - 500 sheets, A6 - 600 sheets

1800

123005

Storpack / Big pack A2 - 100 sheets, A3 - 200 sheets, A4 - 400 sheets A5 - 400 sheets, A6 - 800 sheets

1900

123003

Storpack / Big pack A3 - 250 sheets, A4 - 1250 sheets A5 - 500 sheets

2000

123002

RITPAPPER MIXPACK Drawing paper mix pack Antal / Amount

Artikel / Article

1850

123023

123005

100 g / gsm A4 - 250 sheets, A5 - 500 sheets

135 g / gsm A3 - 250 sheets, A4 - 400 sheets

170 g / gsm A2 - 200 sheets, A3 - 100 sheets

220 g / gsm 50 × 64 cm - 50 sheets

45


VÄXTPAPPER Water technique colouring paper 140 g / gsm A4 25 × 32 cm 25 × 32 cm 32 × 44 cm 24 × 32 cm 40 × 48 cm 50 × 64 cm Storpack / Big pack 48 × 48 cm - 100 sheets, 25 × 32 cm - 100 sheets, A4 - 100 sheet, A5 - 100 sheets, A6 - 100 sheets 19 × 32 cm

Antal / Amount 500 ark / sheets 250 ark / sheets 500 ark / sheets 250 ark / sheets 250 ark / sheets 250 ark / sheets 250 ark / sheets

Artikel / Article 160027 160024 160025 160039 160038 160026 160040

500 ark / sheets

160028

Häfte 32 s / Booklet 322 pp

190300

Växtpapper 140 g är ett våtstarkt målnings- och teckningspapper, det är speciellt framtaget för akvarell med blötläggningsteknik. Pappret finns tillgängligt i format från A6 upp till A2 och 50 × 64cm. 140 gsm water technique colouring paper. The paper quality is especially designed for the water soaking technique for water colours. Available in sizes 25 × 32 cm and 50 × 64cm.

KVISTKARTONG Recycled board cm 400 g / gsm

46

Storlek / Size 45 × 64

Antal / Amount 125 ark / sheets

Artikel / Article 160016

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


FÖRVARING Storage Pappersförvaring / Paper storage Förvaringshylla / Storage shelf Förvaringshylla med hjul / Storage shelf with wheels Tork- & Förvaringshylla / Drying & Storage shelf Förvaringshylla / Storage shelf Hjulset Hjulset (4 hjul) / Wheel set (4 wheels)

Pappersstorlek / Paper size Mått / Measurement Artikel / Article 50 × 70 cm 75 × 30 × 51 cm 170002 50 × 70 cm 75 × 31 × 51 cm 170006 A4 22,5 × 47 × 20 cm 170003 A4 25 × 60 × 31 cm 170001 8961009

170002 170001

170003

STAFFLI Easel Staffli dubbelsidigt / Easel double sided Bordsstaffli / Table easel

Mått / Measurement 60 × 115 cm 30 × 42 cm

Artikel / Article 170005 170004

170004

170005

47


RULLAR Rolls 25 g / gsm Mönsterpapper / Tracing paper

42 g / gsm Skisspapper / Translucent sketching paper Skisspapper / Translucent sketching paper Skisspapper / Translucent sketching paper

45 g / gsm Ritpapper / Drawing paper

80 g / gsm Ritpapper / Drawing paper

100 g / gsm Ritpapper / Drawing paper Ritpapper / Drawing paper

110 g / gsm Spännpapper / Drawing paper on reels Spännpapper / Drawing paper on reels Spännpapper / Drawing paper on reels

48

Storlek / Size 1 × 50 m

Artikel / Article 160065

Storlek / Size 64 cm × 50 m 45 cm × 50 m 33 cm × 50 m

Artikel / Article 180826 180825 180824

Storlek / Size 77 cm × 340 m

Artikel / Article 123024

Storlek / Size 47 cm × 30 m

Artikel / Article 123013

Storlek / Size 75 cm × 133 m 34 cm × 25 m

Artikel / Article 160056 123011

Storlek / Size 1,5 × 25 m 1 × 25 m 0,5 × 25 m

Artikel / Article 160023 160022 160021

160021

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Vitt MG kraftpapper. En sida glättad och en sida med rå yta. White MG kraft paper, one glossy side and one side with a rough surface.

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


RULLAR Rolls 135 g / gsm Spännpapper / Drawing paper on reels Spännpapper / Drawing paper on reels Spännpapper / Drawing paper on reels

Storlek / Size 1,5 × 25 m 1 × 25 m 0,5 × 25 m

Artikel / Article 160053 160052 160051

160052 Vitt kraftpapper med 2-sidig matt yta. White kraft paper with 2-sided matte surface.

135 g / gsm Spännpapper / Drawing paper on reels Spännpapper / Drawing paper on reels

Kvist- och returfiberpapper / Recycled paper

Storlek / Size A3 A4

Antal / Amount 250 ark / sheets 250 ark / sheets

Storlek / Size 1,4 m × 26 m

Artikel / Article 160055 160054

Artikel / Article 160076

Skyddsplast / Cover foil Täckfolie MINI LDPE / Cover foil Skyddsfolie / Cover foil

Storlek / Size 2 × 25 m 1,3 × 50 m

Artikel / Article TFM22535 TF1350100

TF1350100

49


AKVARELLPAPPER Artist paper / Aquarelle Nordiskt Pappers konstnärspapper står för välkända och exklusiva kvaliteter. Som underleverantör till grossister och återförsäljare, förser vi professionella konstnärer med material som garanterar deras framtid. The artist papers supplied by Nordiskt Papper are of well known and of high quality. As a supplier to wholesalers and retailers, we provide professional artist with material to safeguard their future.

160 g / gsm A3 A4 A3, A4

Akvarellpapper / Artist paper Antal / Amount 100

Artikel / Article 118128

250

118127

300

132013

PH-neutralt akvarellpapper i lösa ark med fin gräng. Passar bra att använda till akvarell-, gouache-, tusch- blyerts- och pastellarbeten. PH-neutral watercolor paper in loose sheets. Suitable for use with watercolor, gouache, felt-tip pencil and pastel works.

Watecolo

225 g / gsm

Antal / Amount 25

Artikel / Article 132003

50

132002

50

132001

A3, A4, A5

175

132004

A3, A4, A5, A6

275

132005

A2 A3 Watecolo® är en utmärkt kvalité för akvarellmålningar, oljefärger och att rita och skissa på. PH-neutralt. Lösa akvarellark. Bomullsbaserat med 25 % lump. Klassisk medium akvarellgräng.

Akvarellpapper / Artist paper

A4

Watecolo® is a perfect quality for painting with water colours or oil and for sketching and drawing. PH-neutral. Loose aquarelle sheets. Cotton-based with 25% rag. Classic medium aquarelle grain.

50

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


RITAKVARELL Artist paper / Aquarelle paper 180 g / gsm

Antal / Amount 50 ark / sheets 100 ark / sheets 200 ark / sheets

Artikel / Article 160042 160043 160044

A2 - 25 sheets, A3 - 50 sheets A4 - 100 sheets, A5 - 100 sheets

275 ark / sheets

160048

A2 - 50 sheets, A3 - 100 sheets A4 - 200 sheets, A5 - 400 sheets

750 ark / sheets

160049

A2 A3 A4

PH-neutralt akvarellpapper i lösa ark. Varm-vit med fin gräng. Passar bra att använda till akvarell-, gouache-, tusch- blyerts- och pastellarbeten. PH-neutral watercolor paper in loose sheets. Warm-white with fine grang. Suitable for use with watercolor, gouache, felt-tip, pencil and pastel works.

Fabriano® 200 g / gsm Fabriano Watercolor Studio 200 g / gsm Fabriano Watercolor Studio 200 g / gsm Fabriano Watercolor Studio 200 g / gsm Fabriano Watercolor Studio 200 g / gsm Fabriano Watercolor Studio Mixsats

Storlek / Size 50 × 70 cm A2 A3 A4 A3, A4, A5, A6

Antal / Amount 50 ark / sheets 25 ark / sheets 50 ark /sheets 100 ark / sheets 275 ark / sheets

Artikel / Article 132015 132016 132017 132018 132019

Syrafria akvarellark av hög studiokvalitet i en blandning av ligninfria bomulls- och cellulosafibrer. Medelgräng. Passar också till olje- och torrpasteller. Acid-free watercolor sheet of high studio quality in a blend of lignin free cotton and cellulosic fibers. Average grain. Also suitable for oil and dry pastels.

51


SKISS /RITBLOCK Drawing pads 70 g / gsm A4

Skissblock / Sketch pad

Antal / Amount 70 ark / sheets

Artikel / Article 180810

Antal / Amount 50 ark / sheets 50 ark / sheets 80 ark / sheets 80 ark / sheets

Artikel / Article 180803 180804 180800 180802

PH Neutralt / PH Neutral Vitt papper / White paper Limmad topp / Glued

80 g / gsm A3 A4 A4 A4

Skisspapper / Sketch pad Skisspapper / Sketch pad Spiral kortsida / short side Spiral långsida / long side

Skisspapper

Transparent 80g 50 ark/block

A3

x x

A3 A4 A3 A5

Ritblock / Drawing pad Ritblock / Drawing pad Spiral kortsida / short side Spiral kortsida / short side

180803

Skisspapper

Transparent 80g 50 ark/block

A4

PH Neutralt / PH Neutral Vitt papper / White paper x - Limmad topp / Glued

120 g / gsm

Art.nr.

Art.nr.

180804

5 055373 109541

Antal / Amount 30 ark / sheets 30 ark / sheets 40 ark / sheets 40 ark / sheets

Artikel / Article 180813 180812 180808 180807

Antal / Amount 100 ark / sheets

Artikel / Article 123006

5 055373 109558

x x

PH Neutralt / PH Neutral Vitt papper / White paper x - Limmad topp / Glued

135 g / gsm A4

Ritblock / Drawing pad

PH Neutralt / PH Neutral Vitt papper / White paper Limmad topp / Glued

52

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


AKVARELLBLOCK Watercolor 140 g / gsm A2 A3 A4

Akvarell / Watercolor Akvarell / Watercolor Akvarell / Watercolor

Antal / Amount 16 ark / sheets 16 ark / sheets 16 ark / sheets

Artikel / Article 180817 180816 180815

Antal / Amount 10 ark / sheets 10 ark / sheets

Artikel / Article 180823 180822

Antal / Amount 20 ark / sheets 20 ark / sheets 20 ark / sheets

Artikel / Article 180821 180820 180819

Limmade i överkant / Glued at the top Studiekvalitet / Studio quality PH-neutralt / PH-neutral Fin gräng / Fine grain

140 g / gsm A3 A4

Akvarell / Watercolor Akvarell / Watercolor

Utan framsida / Without the front Limmade i överkant / Glued at the top Studiekvalitet / Studio quality PH-neutralt / PH-neutral Fin gräng / Fine grain

180 g / gsm A2 A3 A4

Akvarell / Watercolor Akvarell / Watercolor Akvarell / Watercolor

Limmade på alla fyra sidor / Glued on all four sides Högre studiekvalitet / High studio quality PH-neutralt / PH-neutral Medium gräng / Medium grain

53


SPECIALKARTONG OCH SKIVMATERIAL Special cardboard and board material Falskartong / Folding boxboard 300 g / gsm 350 g / gsm 350 g / gsm 350 g / gsm 350 g / gsm 440 g / gsm 440 g / gsm 780 g / gsm

Yta / Surface Slät - Rå / Smooth - Rough Slät (bestruken) - Rå / Smooth (coated) - Rough Slät (bestruken)- Rå / Smooth (coated) - Rough Slät (bestruken)- Rå / Smooth (coated) - Rough Slät (bestruken)- Rå / Smooth (coated) - Rough Slät - Slät / Smooth - Smooth Slät - Slät / Smooth - Smooth Rå - Rå / Rough - Rough

Färg / Colour Vit / White Vit / White Vit / White Vit / White Vit / White Vit-Grå / White-Grey Vit-Grå / White-Grey Vit / White

cm Storlek / Size 43 × 61 72 × 102 51 × 72 A3 A4 72 × 102 50 × 70 71 × 102

Antal / Amount 50 ark / sheets 10 ark / sheets 20 ark / sheets 100 ark / sheets 100 ark / sheets 10 ark / sheets 10 ark / sheets 10 ark / sheets

Artikel / Article 142012 142003 142002 142005 142004 142011 142013 142029

Beteckningen falskartong kommer från engelskans folding box board, förkortat FBB. Till skillnad från homogenkartong byggs falskartong upp av olika typer av massa, alltid med någon form av mekanisk massa i centerskiktet. Det ger inte samma seghet och rivstyrka men å andra sidan får falskartong högre styvhet och bulk tack vare sin uppbyggnad. Unlike homogeneous carton, folding box board, FBB, is built up of different types of pulp, but always with some form of mechanical pulp in the center layer. It does not provide the toughness and tear resistance but on the other hand the FBB has a higher stiffness and bulk due to its construction.

UNDERLÄGG Cover material Tjock stryktålig kartong som passar som skrivbordunderlägg. Thick durable cardboard that can be used as cover for work desks.

550 g / gsm Naturvit kartong / Nature white cardboard 550 g / gsm Grå kartong / Grey cardboard

54

cm Storlek / Size 35 × 50 35 × 50

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Antal / Amount 20 ark / sheets 20 ark / sheets

Artikel / Article 142035 142036

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


GRÅ RETURKARTONG Grey recycled cardboard

cm Färg / Colour 400 g / gsm Grå / Grey 550 g / gsm Grå / Grey 1050 g / gsm Grå / Grey 1050 g / gsm Grå 1,6mm / Grey 1,6mm 1920 g / gsm Grå 3mm / Grey 3mm

Storlek / Size 45 × 64 70 × 100 72 × 102 72 × 102 72 × 102

Från 400 g upp till 1920 g , med en tjocklek ifrån 0,1 mm upp till 5 mm. I variande storlekar efter önskemål. - Golvskyddspapper / Mjölkkartong / PE-belagd - Blockpapp - Mellanläggskartong / Toppark - Hyllspapper - Pärmpapp

Antal / Amount 125 ark / sheets 10 ark / sheets

Artikel / Article 160016 142038 142034 142007 142006

Available from 400 gsm up to 1920 gsm, thickness ranging from 0,1 mm to 5 mm. Sizes according to your needs. - Floor protection paper / Milk Carton Board / PE-coated cardboard - Backside to drawing/writing pads - Interleaving board / Top sheets - Core Board - File folder paper

55


RULLAR Rolls 40 g / gsm Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt

80 g / gsm Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt

Size / Size 150 cm × 50 m 100 cm × 200 m 75 cm × 266 m 57 cm × 350 m 40 cm × 375 m 20 cm × 375 m

Artikel / Article 160064 160063 160062 160061 160034 160060

Size / Size 150 cm × 66 m 120 cm × 83 m 100 cm × 100 m 75 cm × 133 m 75 cm × 100 m 57 cm × 175 m 55 cm × 175 m

Artikel / Article 160058 160059 160037 160046 160036 160045 160035

Golvskyddspapper / Floor cover material Golvskyddspapper / Floor cover material

Size / Size 1200 mm × 30 m 1200 mm × 21 m

Artikel / Article GSP120030-S GSP120021

PAPPERSKASSAR Paper bags Kraftiga papperskassar tillverkade kraftpapper. Kan dekoreras och användas för att ta hem alla föremål vid terminsslut. Though paper bags made of kraft paper. Can be decorated and used to bring home all the items at the end of the semester. 16 - Liter 30 - Liter 44 - Liter

56

Mått / Measurement 260 × 140 ×320 mm 320 × 140 ×420 mm 450 × 170 ×480 mm

Antal / Amount 200 200 200

Artikel / Article PPBK16 PPBK30 PPBK44

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


HOBBYMATERIAL Hobby material Broderi- och sykort / Embroidery & stitch card Storlek / Size Sykort / Stitch card Broderikort / Embroidery card

8 motiv / designs

Antal / Amount 48 st / pieces 40 ark / sheets

Artikel / Article 150006 150011

Antal / Amount 16 rl/kart / rl/box 16 rl/kart / rl/box 50 ark / sheets

Artikel / Article 160011 160012 160015

Självhäftande / Adhesive KL Remsa / Strip Brun / Brown KL Remsa / Strip Vit / White Kontaktplastkort / Contact plastic cards

Storlek / Size 48 mm × 200 m 48 mm × 200 m 10 × 14 cm

Kolkritor / Charcoal Medium Extra tjocka / X-thick

Storlek / Size 4–6 mm 10–12 mm

Antal / Amount 25 st / pcs 4 st / pcs

Artikel / Article 160019 160020

Videkol används i klassrum, av professionella konstnärer, arkitekter och ritare och av målare för sina preliminära skisser. Willow charcoal is used in classrooms, by professional artists, architects and draftsmen and by painters for their preliminary canvas sketches.

57


HOBBYMATERIAL Hobby material

160202

160203

160201

160200

Styropor / Styrofoam 3 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Pressprint / Press print Flätad / Braided Block / Block Ram / Frame Canvas / Canvas

Storlek / Size 30 × 30 cm 50 × 50 cm 50 × 50 cm 50 × 50 cm 50 × 50 cm

Antal / Amount 10 ark / sheets 8 ark / sheets 8 ark / sheets 8 ark / sheets 8 ark / sheets

Artikel / Article 160041 160200 160201 160202 160203

Hobby och målarpannå av styropor, för att skapa, måla och dekorera på. Produkterna har en riktigt struktur i skivan för att skapa roliga hobbyarbeten och kreativa väggdekorationer, och är dessutom ljuddämpande. Lätt att måla på med de flesta hobbyfäger, lim, glitter samt fästa övrigt pysselmaterial som t.ex piprensare, fjädrar, stift och paljetter. Kan enkelt monteras på vägg med dubbelhäftande tejp eller fästkuddar. Mått: 50 x 50 cm, 10 mm tjock. Hobby and paint pan of polystyrene, to create, paint and decorate on. The products have a real structure in the disc to create fun craft projects and creative wall decorations, and is also dampens sound. Easy to paint with most hobbies Fager, glue, glitter and attach the rest craft materials such as pipe cleaners, feathers, pins and sequins. Can be easily mounted on the wall with double-sided tape or adhesive pads. Dimensions: 50 x 50 cm, 10 mm thick.

58

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


HOBBYMATERIAL Hobby material Display & utställningsskärm som fungerar lika bra på mässan som i klassrummet. Tillverkad i 7mm kartong vit fram och baksida. Display & exhibition monter that works both at the fair and in the classroom. Made out of 7 mm cardboard with white front and back.

Display & utställningsskärm / Display & exhibition monter Utställningsskärm

Storlek / Size 190 × 360 (4 × 90) cm

Antal / Amount 4 delar / parts

Artikel / Article 170007

170007

Special / Special products Lekhus / Playhouse “Colour me in”

Storlek / Size 80 x 110 x 88 cm

Artikel / Article 904322

Lekhus av wellkartong för barnen att utöva sina kreativa och dekorativa sinnen. Rolig och fantasifull lekstuga med dörr och fönster med färdig skissade motiv för barnen att fylla i med färg. Lätta att bygga upp, samt att ta ner. Kan packas undan till ett tunt paket. Playhouses of corrugated cardboard for children to exercise their creative and decorative minds. Fun and imaginative playhouse with door and windows with pre-sketched designs for kids to fill in with color. Easy to build up and take down. Can be packed away into a thin package.

904322

59


PAPPERSRAMAR Paper frames 350g / gsm 350g / gsm 350g / gsm 180g / gsm

A3 A4 A3 - 5 pcs, A4 - 5 pcs, A5 - 5 pcs, A6 - 5 pcs, A7 - 5 pcs A3 - 20 pcs, A4 - 20 pcs, A5 - 20 pcs, A6 - 20 pcs, A7 - 20 pcs

Färg / Colour Vit / White Vit / White Vit / White Svart / Black

Antal / Amount 100 st / pcs 100 st / pcs 25 st / pcs 100 st / pcs

Artikel / Article 142057 142058 142059 142060

142060

142059

PASSEPARTOUT Passepartout Syrafri naturfärgad passepartoutkartong. Acid-free nature white passepartout cardboard.

cm 500 g / gsm

60

Storlek / Size 70 × 100

Antal / Amount 5 ark / sheets

Artikel / Article 160018

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


MÖBLER

KAPITEL II Chapter II

61


FÖRVARING Storage

Måtten visas som: Bredd × Höjd × Djup/längd The dimensions are shown as Width × Height × Depth / Length

Flätat runt en stålram. Kraftig men ändå lätt korg, som lämpar sig för många olika typer av förvaring. Finns i flera olika storlekar. Braided around a steel frame. Strong yet light basket, suitable for many different types of storage. Available in different sizes.

Korgar / Baskets Flätad korg m. handtag / Wicker basket w. handles Flätad korg m. handtag/ Wicker basket w. handles Flätad korg / Wicker basket Flätad korg m. handtag/ Wicker basket w. handles Flätad korg m. handtag/ Wicker basket w. handles Flätad korg / Wicker basket Flätad korg / Wicker basket Flätad korg m. handtag/ Wicker basket w. handles KUBIK

Storlek / Size 450 × 157 × 290 mm 420 × 77 × 290 mm 195 × 170 × 100 mm 230 × 230 × 230 mm 330 × 330 × 330 mm 295 × 245 × 160 mm 245 × 245 × 150 mm 360 × 360 × 360 mm

Artikel / Article 14200 14201 14202 14203 14204 14205 14206 930105

14201

14202

930105

14200

Materialskåp / Materials cabinet Materialskåp m. lås / Materials cabinet w. lock KUBIK 3-fack björk / 3 compartments birch KUBIK 6-fack björk / 6 compartments birch KUBIK 9-fack björk / 9 compartments birch

Storlek / Size 80 × 210 × 42 mm 120 × 50 × 40 mm 120 × 90 × 40 mm 120 × 130 × 40 mm

Artikel / Article 8953200 8953208 8953209 8953210

Vårt materialskåp är tillverkat av bok melamin och KUBIK serien är tillverkat av vitpigmenterat björk plywood. Our material cabinet is made out of beech melamine. The KUBIK series is made of white pigmented birch plywood.

8953208

8953200

62

8953209

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

8953210

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


FÖRVARING Storage Pappersförvaring / Paper storage Förvaringshylla / Storage shelf Förvaringshylla med hjul / Storage shelf with wheels Tork- & Förvaringshylla / Drying & Storage shelf Förvaringshylla / Storage shelf Förvaringshylla Premium / Storage shelf Premium * Hjulset Hjulset (4 hjul) / Wheel set (4 wheels)

Pappersstorlek / Paper size Mått / Measurement Artikel / Article 50 × 70 cm 75 × 30 × 51 cm 170002 50 × 70 cm 75 × 31 × 51 cm 170006 A4 22,5 × 47 × 20 cm 170003 A4 25 × 60 × 31 cm 170001 A3+ 49 × 90 × 33 cm 903836 8961009

* Leveras monterad / Comes fully assembled

Förvaring för papper, tillverkade i kraftig MDF, finns med eller utan hjul. Levereras omonterade. Paper storage made in a steady construction of MDF. Flat packed.

170003

903836

170001

170006

170002 8961009

63


FÖRVARING Storage

Måtten visas som: Bredd × Höjd × Djup/längd The dimensions are shown as Width × Height × Depth / Length

Hobby- & materialvagn / Hobbies & materials cart Hobbyvagn / Storage cart Materialvagn för papper & färg / Materials cart for paper & colours Materialvagn för färg & hobby / Materials cart for colours & hobby

Storlek / Size 54 × 80 × 105 cm 112 × 71 × 75 cm 123 × 81 × 45 cm

Artikel / Article 903600 8960998 8960999

8960999

8960998

Materialvagn med fackindelning för till exempel kritor, målarfärg, flaskor och penslar. Pappersfack för A6, A4, A3 och 50 × 70 cm. Stabil konstruktion av lönnmelamin. Hyllplan av MDF och låsbara hjul. Leveraras färdigmonterad. Storage trolley with compartments for eg crayons, paint, and brushes. Paper trays for A6, A4, A3 and 50 × 70 cm. Rugged birch melamine. Shelves in MDF and lockable wheels. Comes fully assembled.

Förvaringsvagn för allt hobbymeterial inom skola och förskola. Av lönnmelamin och med låsbara hjul. Inkluderar fem låga transparenta backar av kraftig PP-plast och fyra utdragbara hyllor för pappersförvaring upp till A2-format. Levereras färdigmonterad. Storage trolley for all hobby materials in schools and preschools. Made of birch melamine and with lockable wheels. Includes five low transparent crates of strong PP plastic and four pull-out shelves for storing paper up to A2 format. Comes fully assembled.

Hobbyvagn med massor av praktiska förvaringsutrymmen, tre hyllplan av bokmelamin. Leveraras färdigmonterad. 903603

64

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Storage cart for hobby materials with lots of handy storage spaces, three shelves made of beech melamine. Comes fully assembled.

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


TORKHYLLOR Drying shelves Torkställ metall / Drying shelf metal Torkhylla metall / Drying shelf metal Torkhylla stor / Drying shelf large Torkhylla liten / Drying shelf small

Storlek / Size 43 × 90 × 33 cm 68 × 121 × 44 cm 78 × 164 × 50 cm 48 × 164 × 50 cm

Artikel / Article 903603 8961000 8961001 8961002

Mobil torkställning på hjul med 25 torkhyllor. Metallram som används för torkning av stora ark såsom collage, målningar eller foton. Pulverlackerad metallram. Mobile drying rack on wheels with 25 drying shelves. Metal frame that is used for drying large sheets such as collages, paintings or photos. Powder coated metal frame.

903603

Lätthanterlig och stabil torkkhylla med metallram. 10 hyllor av MDF och ram i vitlackerad metall. Levereras färdigmonterad. Easy to handle and stable drying rack with metal frame. 10 drawable shelves in MDF. Frame in white powder coated metal.Comes fully assembled.

8961000

Smidig och stabil torkhylla med 13 hyllplan. Tillverkad av björkmelamin och hyllplan av MDF. Levereras färdigmonterad med låsbara hjul. Flexible and stable drying rack with 13 shelves. Made of birchmelamine and shelves made of MDF. Comes fully assembled with lockable wheels.

8961002

Smidig och stabil torkhylla med 13 hyllplan. Tillverkad av björkmelamin och hyllplan av MDF. Levereras färdigmonterad med låsbarahjul. Flexible and stable drying rack with 13 shelves. Made of birch melamine and shelves made of MDF. Comes fully assembled with lockable wheels. 8961001

65


LEARNING CURVE Learning Curve

Måtten visas som: Bredd × Höjd × Djup/längd The dimensions are shown as Width × Height × Depth / Length

Förvaringsserien Grocare Learning curve är elegant tillverkad i massiv europeisk björk. Kommer med en hållbar, miljövänlig UV beläggning för premium skydd eller Vitt högtryckslaminat. Förvaringshyllan levereras med bromsade hjul. Utformad med en öppen baksida för ökat ljus, luftflöde och dubbel åtkomst. The storage series Grocare Learning Curve is finely crafted from Solid European Birch Ply. Finished with a durable, environmental UV coating for premium protection or white High-Pressure Laminate (HPL). With lockabe wheels. Designed with an open back for increased light, airflow and dual access.

Två hyllplan m. toppförvaring / Double shelf & tray top Två hyllplan m. toppförvaring / Double shelf & tray top 9-18 förvaringsbackar / 9-18 storage trays 9-18 förvaringsbackar / 9-18 storage trays 9-18 förvaringsbackar m. toppförvaring / 9-18 storage trays & tray top 9-18 förvaringsbackar m. toppförvaring / 9-18 storage trays & tray top

14828-3

14801-3

14828

Mått / Measurement 105 × 45,5 × 78 cm 105 × 45,5 × 78 cm 105 × 45,5 × 78 cm 105 × 45,5 × 78 cm 105 × 45,5 × 78 cm 105 × 45,5 × 78 cm

Färg / Colour Björk / Birch Vit / White Björk / Birch Vit / White Björk / Birch Vit / White

14801

Stryktålig högtryckslaminat med rundade hörn för att minimera skaderisken.

Miljövänlig UV beläggning för premium skydd.

Ultra durable high preassure laminate with rounded corners to minimize the risk of injury.

Enviromental friendly UV coating for premium protection.

14800-3

Artikel / Article 14828 14828-3 14801 14801-3 14800 14800-3

14800

Låsbara hjul Lockable wheels

Förvaringsbackar / Storage box Låg grön / Low green Låg röd / Low red Låg transparent / Low transparent Hög grön / High green Hög röd / High red Hög transparent / High transparent

66

Mått / Measurement 31 × 7,7 × 42 cm 31 × 7,7 × 42 cm 31 × 7,7 × 42 cm 31 × 15,7 × 42 cm 31 × 15,7 × 42 cm 31 × 15,7 × 42 cm

Artikel / Article 14222 14223 14221 14212 14213 14211

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


STAFFLIN Easel Bordstaffli. Dubbelsidigt, hopfällbart. Stadig konstruktion av trä med tre olika inställningar. Table easel. Double sided, foldable. Sturdy construction made of wood with three different settings.

1760004

Bordsstaffli / Table easel Väggstaffli / Wall mounted easel Backar till väggstaffli / Boxes for wall mounted easel

Storlek / Size 30 × 42 cm 198 × 108 × 17 cm

Artikel / Article 170004 170009 170010

1760010 1760009

67


STAFFLIN Easel

1760005

Staffli dubbelsidigt / Easel double sided

Storlek / Size 60 × 115 cm

Artikel / Article 170005

Stadigt, dubbelsidigt staffli med en sida justerbar i höjdled med fyra höjdinställningar. För både rulle och ark. Största rullbredd 50 cm. Stadigt, dubbelsidigt staffli med en sida justerbar i höjdled med fyra höjdinställningar. För både rulle och ark. Största rullbredd 50 cm.

68

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


KONSTNÄRSMATERIAL

KAPITEL III Chapter III

Målarduk Dukpanåer Ritpapper Akvarellpapper Ritakvarell Skiss-/ritblock Växtpapper Kvistpapper Rullar Hobbymaterial Specialkartong och skivmaterial Grå returkartong Kapaplattor

Canvas Canvas panels Drawing paper Artist paper Watercolour paper Drawing pads Water technique colouring paper Twig paper Rolls Hobby material Special cardboard and board material Grey recycled cardboard Foam boards

69


AKVARELLPAPPER Artist paper Fabriano® 200 g / gsm 200 g / gsm 200 g / gsm 200 g / gsm 200 g / gsm

Watercolor Studio Watercolor Studio Watercolor Studio Watercolor Studio Watercolor Studio Mixsats

Storlek / Size 50 × 70 cm A2 A3 A4 A3, A4, A5, A6

Antal / Amount 50 ark / sheets 25 ark / sheets 50 ark /sheets 100 ark / sheets 275 ark / sheets

Artikel / Article 132015 132016 132017 132018 132019

Syrafria akvarellark av hög studiokvalitet i en blandning av ligninfria bomulls- och cellulosafibrer. Medelgräng. Passar också till olje- och torrpasteller. Acid-free watercolor paper of high studio quality in a blend of lignin free cotton and cellulosic fibers. Average grain. Also suitable for oil and dry pastels.

Somerset® 280 g / gsm

Velvet Radiant White

Storlek / Size 560 × 760 mm

Antal / Amount 100 ark / sheets

Artikel / Article 621001

Somerset® är ett världsledande traditionellt grafikpapper. Formverktyget är tillverkat av 100% bomull för hög arkivstandard. Ytan har en mild textur, mjuk och godmodig natur, och arket är starkt och stabilt nog för att säkerställa utmärkt tryck. Det förblir plant efter tryckning och ger lång livslängd till allt arbete. Somerset® is a world leading traditional printmaking paper. Mould made from 100% cotton to high archival standards. The surface has a gentle texture, soft and good-tempered nature, and is a strong and stable enough sheet to ensure excellent printing. It remains flat after printing and offers durability and long life to finished editions of work.

Bockingford® 300 g / gsm

Bockingford

Storlek / Size 560 × 760 mm

Bockingford® är ett vackert engelskt akvarellpapper, traditionellt tillverkat på en cylinder-formmaskin på St Cuthberts Mill. Detta är ett högkvalitativt papper tillverkat med hjälp av rena material till arkivstandard.

70

Antal / Amount 10 ark / sheets

Artikel / Article BF5676-300

Bockingford® is a beautiful English watercolour paper, traditionally made on a cylinder mould machine at St Cuthberts Mill. This is a high quality paper made using pure materials to archival standards.

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


AKVARELLPAPPER Artist paper Saunders Waterford® 300 g / gsm 300 g / gsm 425 g / gsm 638 g / gsm

Rough High White Rough White Rough High White Rough White CP/NOT

Storlek / Size 560 × 760 mm 560 × 760 mm 560 × 760 mm 560 × 760 mm 788 × 1091 mm

Antal / Amount 10 ark / sheets 100 ark / sheets 100 ark /sheets 100 ark / sheets 5 ark / sheets

Artikel / Article 621002 621003 621004 621005 621006

Saunders Waterford® är ett utsökt akvarellpapper, traditionellt tillverkat på en cylinder-formmaskin. Detta är den högsta akvarellkvaliteten som tillverkas av St Cuthberts Mill och är godkända av Royal Watercolour Society. Tillverkat av 100% bomull. Varje ark behandlaas med kalciumkarbonat för att skydda färdiga alster från missfärgning. Saunders Waterford® is an exquisite watercolour paper, traditionally made on a cylinder mould machine. This is the superior quality watercolour paper made by St Cuthberts Mill and comes with the Royal Watercolour Society’s endorsement. Made using 100% cotton, the highest quality papermaking material, to high archival standards. Each sheet is buffered with calcium carbonate to help defend finished pieces of work from discolouration caused by acids present in atmospheric pollution.

Arches® 640 g / gsm 640 g / gsm

Arches GT Arches GT Rough

Storlek / Size 750 × 1050 mm 1016 × 1524 mm

Antal / Amount 10 ark / sheets 5 ark / sheets

Artikel / Article 621007 621008

Tillverkat på det traditionella sättet, på en cylinderform, har detta papper en harmonisk naturlig gräng. Fibrerna är jämnt fördelade, vilket gör pappret mer stabilt, med mycket begränsad deformation. Tillverkad av långa 100% bomullsfibrer, kan Arches® Watercolour papper absorbera mycket vatten utan att slå sig eller orsaka färgerna att blöda. Exklusivt för Arches®: det är ytbehandlat med naturligt gelatin, vilket innebär att det kan repas utan att rivas sönder eller ludda. Det bevarar även färgernas lyster och transparens samtidigt som det förhindrar att färgerna tränger in i papperet. Made the traditional way, on a cylinder mould, this paper has a harmonious natural grain. The fibres are evenly distributed, making the paper more stable, with very limited deformation. Made of long 100% cotton fibres, Arches® Watercolour paper can absorb a lot of water without warping or causing the colours to bleed. Exclusive to Arches®: it is sized to the core with natural gelatin, which means it can be scratched without tearing or linting. It also preserves the lustre and transparency of the colours whilst preventing paints penetrating into the thickness of the paper.

71


MÅLARDUK PÅ RAM Canvas on frame Färdigspänd och färdigbehandlad (3ggr) duk av 100 % bomull. Lämplig för både olje- och akrylfärg samt arbeten med schabloner, stämplar och decoupage. Den relativt hårda ytan gör duken lätt att arbete med. Prestretched and coated (x3) canvas made of 100% cotton. Suitable for both oil and acrylic painting as well as wotk with stencils, stamps and decoupage. The relative hard surface makes it easy to work with.

Målarduk på ram / Canvas on frame Målarduk på ram / Canvas on frame Målarduk på ram / Canvas on frame Målarduk på ram / Canvas on frame Målarduk på ram / Canvas on frame Målarduk på ram / Canvas on frame Målarduk på ram / Canvas on frame Målarduk på ram / Canvas on frame Målarduk på ram / Canvas on frame Målarduk på ram / Canvas on frame Målarduk på ram / Canvas on frame Målarduk på ram / Canvas on frame Målarduk på ram / Canvas on frame Målarduk på ram / Canvas on frame Målarduk på ram / Canvas on frame

72

Gramvikt / Grammage 280 g / gsm 280 g / gsm 280 g / gsm 280 g / gsm 280 g / gsm 280 g / gsm 280 g / gsm 280 g / gsm 280 g / gsm 280 g / gsm 280 g / gsm 280 g / gsm 280 g / gsm 280 g / gsm 280 g / gsm

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Mått / Measurement 10 × 10 × 1,1 cm 15 × 15 × 1,7 cm 18 × 24 × 1,7 cm 20 × 20 × 1,7 cm 24 × 30 × 1,7 cm 30 × 30 × 1,7 cm 30 × 40 × 1,7 cm 40 × 40 × 1,7 cm 40 × 50 × 1,7 cm 40 × 60 × 1,7 cm 50 × 50 × 1,7 cm 60 × 60 × 1,7 cm 20 × 20 × 3,7 cm 30 × 30 × 3,7 cm 90 × 120 × 3,7 cm

Antal / Amount 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5

Artikel / Article 140001 140002 140003 140004 140005 140006 140007 140008 140009 140010 140011 140012 140013 140014 140015

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


DUKPANÅER Canvas Panels Dukpannåer är ett högkvalitativt alternativ för målning i olja och akryl. Våra dukpannåer är tillverkade i färdigbehandlad (3ggr) 100% bomull och utsträckta för hand. Canvas panels is a high-quality alternative for painting oils and acrylic colours. Our Canvas panels are made from coated (x3) 100% cotton and stretched by hand.

Gramvikt / Grammage 280 g / gsm 280 g / gsm 280 g / gsm

Dukpanå / Canvas Panel Dukpanå / Canvas Panel Dukpanå / Canvas Panel

Mått / Measurement 18 × 24 cm 24 × 30 cm 30 × 40 cm

Antal / Amount 10 10 10

Artikel / Article 140101 140102 140103

CANVAS PÅ RULLE Canvas Rolls Målarduk av 100% bomull, färdigbehandlad. Canvas made from 100% cotton, preprepared.

Canvas på rulle / Canvas Roll Canvas på rulle / Canvas Roll

Mått / Measurement 0,7 × 10 m 1,4 × 10 m

Artikel / Article 140150 140151

73


SKISS /RITBLOCK Drawing pads 70 g / gsm A4

Skissblock / Sketch pad

Antal / Amount 70 ark / sheets

Artikel / Article 180810

Antal / Amount 50 ark / sheets 50 ark / sheets 80 ark / sheets 80 ark / sheets

Artikel / Article 180803 180804 180800 180802

PH Neutralt / PH Neutral Vitt papper / White paper Limmad topp / Glued

80 g / gsm A3 A4 A4 A4

Skisspapper / Sketch pad Skisspapper / Sketch pad Spiral kortsida / short side Spiral långsida / long side

Skisspapper

Transparent 80g 50 ark/block

A3

x x

A3 A4 A3 A5

Ritblock / Drawing pad Ritblock / Drawing pad Spiral kortsida / short side Spiral kortsida / short side

180803

Skisspapper

Transparent 80g 50 ark/block

A4

PH Neutralt / PH Neutral Vitt papper / White paper x - Limmad topp / Glued

120 g / gsm

Art.nr.

Art.nr.

180804

5 055373 109541

Antal / Amount 30 ark / sheets 30 ark / sheets 40 ark / sheets 40 ark / sheets

Artikel / Article 180813 180812 180808 180807

Antal / Amount 100 ark / sheets

Artikel / Article 123006

5 055373 109558

x x

PH Neutralt / PH Neutral Vitt papper / White paper x - Limmad topp / Glued

135 g / gsm A4

Ritblock / Drawing pad

PH Neutralt / PH Neutral Vitt papper / White paper Limmad topp / Glued

74

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


AKVARELLBLOCK Watercolor 140 g / gsm A2 A3 A4

Akvarell / Watercolor Akvarell / Watercolor Akvarell / Watercolor

Antal / Amount 16 ark / sheets 16 ark / sheets 16 ark / sheets

Artikel / Article 180817 180816 180815

Antal / Amount 10 ark / sheets 10 ark / sheets

Artikel / Article 180823 180822

Antal / Amount 20 ark / sheets 20 ark / sheets 20 ark / sheets

Artikel / Article 180821 180820 180819

Limmade i överkant / Glued at the top Studiekvalitet / Studio quality PH-neutralt / PH-neutral Fin gräng / Fine grain

140 g / gsm A3 A4

Akvarell / Watercolor Akvarell / Watercolor

Utan framsida / Without the front Limmade i överkant / Glued at the top Studiekvalitet / Studio quality PH-neutralt / PH-neutral Fin gräng / Fine grain

180 g / gsm A2 A3 A4

Akvarell / Watercolor Akvarell / Watercolor Akvarell / Watercolor

Limmade på alla fyra sidor / Glued on all four sides Högre studiekvalitet / High studio quality PH-neutralt / PH-neutral Medium gräng / Medium grain

75


VÄXTPAPPER Water technique colouring paper Växtpapper 140 g är ett våtstarkt målnings- och teckningspapper, som är speciellt framtaget för akvarell med blötläggningsteknik. 140 gsm water technique colouring paper. The paper quality is especially designed for the water soaking technique for aquarelle.

140 g / gsm A4 25 × 32 cm 25 × 32 cm 32 × 44 cm 24 × 32 cm 40 × 48 cm 50 × 64 cm Storpack / Big pack 48 × 48 cm - 100 sheets, 25 × 32 cm - 100 sheets, A4 - 100 sheet, A5 - 100 sheets, A6 - 100 sheets 19 × 32 cm

76

Antal / Amount 500 ark / sheets 250 ark / sheets 500 ark / sheets 250 ark / sheets 250 ark / sheets 250 ark / sheets 250 ark / sheets

Artikel / Article 160027 160024 160025 160039 160038 160026 160040

500 ark / sheets

160028

Häfte 32 sidor / Booklet 32 pages

190300

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


HOBBYMATERIAL Hobby material cm Vikt / Weight 100 g / gsm 100 g / gsm

Kolteckningspapper / Charcoal drawing paper Kvist- och returfiberpapper / Recycled paper

Storlek / Size 25 × 32 A4

Antal / Amount 500 ark / sheets 100 ark / sheets

Artikel / Article 160014 160085

Ritkol / Charcoal Medium Extra tjocka / X-thick

Storlek / Size 4–6 mm 10–12 mm

Antal / Amount 25 st / pcs 4 st / pcs

Artikel / Article 160019 160020

160085

R Ritkol används i klassrum, av professionella konstnärer, arkitekter och ritare och av målare för sina nä ppreliminära skisser. W Willow charcoal is used in classrooms, by professional artists, architects and draftsmen and by painters for their preliminary canvas sketches. fo

Pappersstompfer / Paper stompfer Size 2 Size 4 Size 6 Size 7 Mixpack - 3 × S2, 3 × S4, 3 × S6, 3 × S7

Storlek / Size 6 × 120 mm 9 × 142 mm 12 × 150 mm 14 × 170 mm

Antal / Amount 12 st / pcs 12 st / pcs 12 st / pcs 12 st / pcs 12 st / pcs

Artikel / Article 140200 140201 140202 140203 140204

Stompfer tillverkas av pressat papper, det används för att forma och skugga på blyerts- och kolteckningar. Stompfer is made of compressed paper, it is used to shape and shade of pencil and charcoal drawings.

77


FABRIANO® Fabriano® Fabriano Artistico® 300 g / gsm

Vit Rå / White Rough

Storlek / Size 560 × 760 mm

Antal / Amount 10ark / sheets

Artikel / Article 133001

Fabriano Artistico är formtillverkad, produceras av 100% bomull, klor och är syrafri, kan bevaras under lång tid - ISO9706 (lång livslängd). Idealisk för akvarell, tempera, gouache, akryl, kol, grafit och teckning. Det är också lämpligt för tryck. Fabriano Artistico is mouldmade, produced with 100% cotton, chlorine and accid free, guaranteeing long conservation and inalterability over time - ISO9706 (Long life). Ideal for watercolour, tempera, gouache, acrylic, charcoal, graphite and drawing. It is also suitable for printmaking.

Fabriano Watercolour Studio® Storlek / Size 500 × 700 mm

200 g / gsm

Antal / Amount 25 ark / sheets

Artikel / Article 132022

Fabriano Akvarell Studio är gjord av en värdefull blandning av bomull (25%) och träfri cellulosamassa. Frånvaron av syra och respekten för lång livslängd förordningen (ISO9706). Det är dimensionerat internt och externt för att garantera optimal absorption. Idealisk för akvarell, tempera, gouache, akryl, bläck och att teckna på. Fabriano Watercolour Studio is made of a valuable mixture of cotton (25%) and wood free cellulose pulp. The absence of acid and the respect for the Long life regulation (ISO9706) . It is sized internally and externally guaranteeing the optimal absorbtion. Ideal for watercolour, tempera, gouache, acrylic, ink and drawing.

Fabriano Accademia® Storlek / Size 500 × 650 mm 700 × 1000 mm

200 g / gsm 200 g / gsm

Antal / Amount 100 ark / sheets 100 ark / sheets

Artikel / Article 132101 132102

Accedemia ritpapper är tillverkat av träfritt och syrafritt cellulosa av hög kvalitet, det garanterar lång bevarande över tiden (ISO-9706 Long Life). Dess inre och yttre dimensionering gör den resistent mot upprepade raderingar. Det är rekommenderat för konstnärer för skiss och rita med blyerts, kol, pastell, färgpenna och bläck, liksom gouarche. Accedemia drawing paper is made of highly quality wood free and acid free cellulose, guaranteeing long conservation over time (ISO-9706 Long Life). Its internal and external sizing renders it resistant to repeated erasures. its recomended for artists for sketching and drawing with pencil, charcoal, pastel, coloured pencil and ink, as well as gouarche.

Fabriano Ecological Artist® 200 g / gsm 200 g / gsm

Block / Pads Block / Pads

Storlek / Size A3 A4

Antal / Amount 25 ark / sheets 50 ark / sheets

Artikel / Article 132202 132201

Vit ekologisk ritpapper, syrafritt, produceras med 100% återvunnet massa. Kallpressad yta, väldigt vitt i jämförelse med ett vanlig returpapper. Dess inre och yttre dimensionering gör den idealisk för skisser och ritning med blyerts, kol, pastell, färgpenna och bläck. White ecological drawing paper, acid free, produced with 100% post consumer recycled pulp. Cold press surface very white in comparison with a common recycled paper. Its internal and external sizing makes it ideal for sketches and drawing with pencil, charcoal, pastel, coloured pencil and ink

78

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


DISPLAY & SK YLTMATERIAL

KAPITEL IV Chapter IV Screenkartong Passepartout

Screen carton Passepartout

79


FLOURESCERANDE Flourescent 80 g / gsm Grön / Flourescence Green Magenta / Flourescence Magenta Orange / Flourescence Orange Röd / Flourescence Red

90 g / gsm Gul / Flouresence Yellow

270 g / gsm Grön / Flourescence Green Gul / Flouresence Yellow Magenta / Flourescence Magenta Orange / Flourescence Orange Röd / Flourescence Red

95 g / gsm Röd / Flourescence Red Grön / Flourescence Green Gul / Flourescence Yellow Magenta / Flourescence Magenta Röd / Flourescence Red Grön / Flourescence Green Gul / Flourescence Yellow Magenta / Flourescence Magenta Orange / Flourescence Orange Röd / Flourescence Red

80

cm Size / Size 70 × 100 70 × 100 70 × 100 70 × 100

Antal / Amount 250 ark / sheets 250 ark / sheets 250 ark / sheets 250 ark / sheets

Artikel / Article 430001 430003 430004 430005

Antal / Amount 250 ark / sheets

Artikel / Article 430002

Antal / Amount 100 ark / sheets 100 ark / sheets 100 ark / sheets 100 ark / sheets 100 ark / sheets

Artikel / Article 430006 430007 430008 430009 430010

Fluorescerande enkelsidig textpapper. För butiksskyltning och annan display. Fluorescent single sided paper. Suitable for outstanding displays and signage.

cm Size / Size 70 × 100

cm Size / Size 70 × 100 70 × 100 70 × 100 70 × 100 70 × 100

Rullar / Rolls Size / Size 70 cm × 50 m 70 cm × 20 m 70 cm × 20 m 70 cm × 20 m 70 cm × 20 m 35 cm × 20 m 35 cm × 20 m 35 cm × 20 m 35 cm × 20 m 35 cm × 20 m 35 cm × 20 m

Fluorescerande dubbelsidig textkartong. Passar bra både till skyltning och hobbyarbeten. Fluorescent double sided paper and board. Suitable for both signage and hobby work.

Artikel / Article 420017 420013 420011 420014 420012 420009 420007 420010 420015 420008 430010

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


SPECIALKARTONG OCH SKIVMATERIAL Special cardboard and board material Falskartong / Folding boxboard 300 g / gsm 350 g / gsm 350 g / gsm 350 g / gsm 350 g / gsm 440 g / gsm 440 g / gsm 780 g / gsm

Yta / Surface Slät - Rå / Smooth - Rough Slät (bestruken) - Rå / Smooth (coated) - Rough Slät (bestruken)- Rå / Smooth (coated) - Rough Slät (bestruken)- Rå / Smooth (coated) - Rough Slät (bestruken)- Rå / Smooth (coated) - Rough Slät - Slät / Smooth - Smooth Slät - Slät / Smooth - Smooth Rå - Rå / Rough - Rough

Färg / Colour Vit / White Vit / White Vit / White Vit / White Vit / White Vit-Grå / White-Grey Vit-Grå / White-Grey Vit / White

cm Storlek / Size 43 × 61 72 × 102 51 × 72 A3 A4 72 × 102 50 × 70 71 × 102

Antal / Amount 50 ark / sheets 10 ark / sheets 20 ark / sheets 100 ark / sheets 100 ark / sheets 10 ark / sheets 10 ark / sheets 10 ark / sheets

Artikel / Article 142012 142003 142002 142005 142004 142011 142013 142029

Beteckningen falskartong kommer från engelskans folding box board, förkortat FBB. Till skillnad från homogenkartong byggs falskartong upp av olika typer av massa, alltid med någon form av mekanisk massa i centerskiktet. Det ger inte samma seghet och rivstyrka men å andra sidan får falskartong högre styvhet och bulk tack vare sin uppbyggnad. Unlike homogeneous carton, folding box board, FBB, is built up of different types of pulp, but always with some form of mechanical pulp in the center layer. It does not provide the toughness and tear resistance but on the other hand the FBB has a higher stiffness and bulk due to its construction.

UNDERLÄGG Cover material Tjock stryktålig kartong som passar som skrivbordunderlägg. Thick durable cardboard that can be used as cover for work desks.

550 g / gsm Naturvit kartong / Nature white cardboard 550 g / gsm Grå kartong / Grey cardboard

cm Storlek / Size 35 × 50 35 × 50

Antal / Amount 20 ark / sheets 20 ark / sheets

Artikel / Article 142035 142036

81


GRÅ RETURKARTONG Grey recycled cardboard

400 g / gsm 550 g / gsm 1050 g / gsm 1050 g / gsm 1920 g / gsm

Färg / Colour Grå / Grey Grå / Grey Grå / Grey Grå 1,6mm / Grey 1,6mm Grå 3mm / Grey 3mm

Storlek / Size 45 × 64 70 × 100 72 × 102 72 × 102 72 × 102

Från 150 g upp till 1920 g , med en tjocklek ifrån 0,1 mm upp till 5 mm. I variande storlekar efter önskemål. - Golvskyddspapper / Mjölkkartong / PE-belagd - Blockpapp - Mellanläggskartong / Toppark - Hyllspapper - Pärmpapp

Antal / Amount 125 ark / sheets 10 ark / sheets

Artikel / Article 160016 142038 142034 142007 142006

Available from 150 gsm up to 1920 gsm, thickness ranging from 0,1 mm to 5 mm. Sizes according to your needs. - Floor protection paper / Milk Carton Board / PE-coated cardboard - Backside to drawing/writing pads - Interleaving board / Top sheets - Core Board - File folder paper

TEXTPAPPER Text paper 100 g / gsm Vit / White Vit / White

82

Size / Size 70 × 100 50 × 70

Antal / Amount 250 ark / sheets 250 ark / sheets

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Artikel / Article 241001 241002

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


SCREENKARTONG Screen cardboard cm 400 g / gsm 450 g / gsm 450 g / gsm 620 g / gsm 620 g / gsm 770 g / gsm 770 g / gsm 770 g / gsm 1000 g / gsm 1000 g / gsm 1000 g / gsm 1100 g / gsm 1100 g / gsm 1600 g / gsm 1600 g / gsm

Storlek / Size 72 × 102 72 × 102 51,5 × 73 73 × 103 51,5 × 73 A4 73 × 103 51,5 × 73 A3 73 × 103 51,5 × 73 70 × 100 50 × 70 70 × 100 50 × 70

Antal / Amount 50 ark / sheets 50 ark / sheets 50 ark / sheets 50 ark / sheets 50 ark / sheets 25 ark / sheets 50 ark / sheets 50 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 20 ark / sheets 20 ark / sheets

Artikel / Article 142014 142015 142016 142017 142018 142032 142019 142020 142046 142021 142022 142023 142024 142025 142026

Kartongen är en tvåsidig displayboard främst avsedd för screentryck. Dess tvåsidigt bestrukna yta ger överlägsna utskriftsegenskaper. Serimatt erbjuder också enastående bulk, dess tjocklek- och styvhetsegenskaper är jämförbart med liknande produkter. Kartongen är också lämplig för offsettryck. The carton is a twin-sided display board intended primarily for screen printing. Its double-coated surface provides superior printing characteristics. Serimatt also offers outstanding bulk, thickness and stiffness qualities in comparison with similar products. Serimatt is also suitable for offset printing.

PASSEPARTOUT Passepartout Syrafri naturfärgad passepartoutkartong. Acid-free nature white passepartout cardboard.

cm 500 g / gsm

Storlek / Size 70 × 100

Antal / Amount 5 ark / sheets

Artikel / Article 160018

83


LÄTTVIKTSSKIVOR Foam boards cm 3 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Färg / Colour Vit / White Vit / White Vit / White Vit / White Vit / White Svart / Black Vit / White Vit / White Svart / Black Vit / White Vit / White Vit / White Vit / White Svart / Black Vit / White Vit / White Vit / White

Storlek / Size 70 × 100 35 × 50 35 × 50 35 × 50 50 × 70 50 × 70 50 × 70 50 × 70 50 × 70 70 × 100 70 × 100 70 × 100 70 × 100 70 × 100 35 × 50 50 × 70 70 × 100

Antal / Amount 25 ark / sheets 4 ark / sheets 8 ark / sheets 50 ark / sheets 1 ark / sheets 1 ark / sheets 2 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 2 ark / sheets 2 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 25 ark / sheets 4 ark / sheets 2 ark / sheets 2 ark / sheets

Artikel / Article 160078 160005 160004 160069 160050 160010 160003 160070 160072 160002 160009 160071 160075 160073 160008 160007 160006

Självhäftande / Adhesive Självhäftande / Adhesive

Slät och stabilt skivmaterial med polystyrenbaserad skumkärna. Storlek upp till 3000 × 2000 mm Tjocklekar från 3 mm upp till 10 mm Följande kombinationer finns tillgängliga: - Vit / Vit - Vit / Självhäftande - Svart / Svart - Svart / Grå

Smooth and rigid sheet material with Polystyrene foam based core. Size available up to 3000 × 2000 mm and thicknesses from 3 mm to 10 mm. The following combinations are avaliable: - White / White - White / Self-adhesive - Black / Black - Black / Grey

84

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


INKJET & PLOTTER

KAPITEL V Chapter V

85


OBESTRUKET INKJET & LASERPAPPER Uncoated inkjet & laser printer paper 80 g / gsm Inkjetpapper TE80 (2” kärna) Inkjetpapper TE80 (2” kärna) Inkjetpapper TE80 (2” kärna)

90 g / gsm Papper på rulle (2” kärna) Vit Papper på rulle Vit Papper på rulle (2” kärna) Vit Papper på rulle (3” kärna) Vit Inkjet Vit Ekonomi Papper på rulle Vit Inkjet Vit Ekonomi

105 g / gsm Inkjetpapper Gul P113U Inkjetpapper Gul P113U Inkjetpapper Gul P113U Inkjetpapper Gul P113U Inkjetpapper Gul P113U Inkjetpapper Gul P113U Inkjetpapper Gul P113U Inkjetpapper Gul P113U Inkjetpapper Gul P113U Inkjetpapper Gul (2” kärna)

105 g / gsm Inkjetpapper Gul P113U Inkjetpapper Gul P113U

86

Size / Size 91,4 cm × 120 m 84,1 cm × 120 m 59,4 cm × 120 m

Artikel / Article 218005 218004 218003

Size / Size 100 cm × 175 m 100 cm × 50 m 70 cm × 175 m 70 cm × 150 m 70 cm × 50 m 59,4 cm × 50 m 50 cm × 50 m

Artikel / Article 219107 219106 219108 219109 219101 219104 219102

Size / Size 100 cm × 50 m 91,4 cm × 50 m 59,4 cm × 50 m 70 cm × 50 m 70 cm × 50 m 61 cm × 50 m 59,4 cm × 50 m 50 cm × 100 m 50 cm × 50 m 42 cm × 50 m

Antal / Amount 4 rullar / rolls 1 rulle / roll 4 rullar / rolls 2 rullar / rolls 1 rulle / roll 1 rulle / roll 2 rullar / rolls 1 rulle / roll 1 rulle / roll 1 rulle / roll

Artikel / Article 231012 231009 231005 231007 231008 231006 231011 231010 231004 231003

Size / Size A3 A4

Antal / Amount 500 ark / sheets 500 ark / sheets

Artikel / Article 231002 231001

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

231001

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


BESTRUKET INKJETPAPPER Coated inkjet paper 100 g / gsm Transjet Pro Papper Papper PGM (2” kärna) Papper PGM (2” kärna) Papper PGM (2” kärna) Inkjetpapper 866DT Papper PGM (2” kärna) Papper PGM Inkjetpapper 866DT Inkjetpapper 866DT Papper PGM (2” kärna) Papper PGM (2” kärna) Inkjetpapper 866DT Inkjetpapper 866DT Papper PGM (2” kärna) Papper PGM (2” kärna) Inkjetpapper 866DT Inkjetpapper 866DT Inkjetpapper 866DT Inkjetpapper 866DT Inkjetpapper 866DT Papper PGM (2” kärna)

100 g / gsm Inkjetpapper Vit Inkjetpapper Vit

140 g / gsm Vit Inkjet Swissmatt 973

Size / Size 162 cm × 120 m 127 cm × 90 m 106,7 cm × 90 m 106,7 cm × 45 m 100 cm × 50 m 91,4 cm × 90 m 91,4 cm × 50 m 91,4 cm × 50 m 91,4 cm × 50 m 91,4 cm × 45 m 84,1 cm × 120 m 70 cm × 50 m 70 cm × 50 m 70 cm × 45 m 61 cm × 45 m 59,4 cm × 50 m 59,4 cm × 50 m 59,4 cm × 40 m 50 cm × 50 m 50 cm × 40 m 42 cm × 120 m

Artikel / Article 254001 221004 221007 221003 221109 221006 221013 221110 221110-S 221002 221011 221108 221108-S 221005 221001 221105 221105-S 221104 221107 221108 221009

Size / Size A3 A4

Antal / Amount 500 ark / sheets 500 ark / sheets

Size / Size 59,4 cm × 25 m

Artikel / Article 254170

Artikel / Article 252002 252001

252001

87


PIGMENTERAT INKJET & LASERPAPPER Pigmented inkjet & laser printer paper 100 g / gsm Inkjetpapper TE90 (2” kärna) Inkjetpapper TE90 (2” kärna) Inkjetpapper TE90 (2” kärna) Inkjetpapper TE90 (2” kärna) Inkjetpapper TE90 (2” kärna) Inkjetpapper TE90 (2” kärna) Inkjetpapper TE90 (2” kärna) Inkjetpapper TE90 (2” kärna) Inkjetpapper TE90 (2” kärna) Inkjetpapper TE90 (2” kärna)

100 g / gsm Färglaserpapper Premier Färglaserpapper Premier Färglaserpapper Premier Färglaserpapper Premier Färglaserpapper Premier

190 g / gsm Digi Color Laser Vit

88

Size / Size 106,7 cm × 91 m 106,7 cm × 45 m 91,4 cm × 91 m 91,4 cm × 50 m 91,4 cm × 45 m 70 cm × 45 m 61 cm × 91 m 61 cm × 45 m 59,4 cm × 45 m 42 cm × 45 m

Artikel / Article 219014 219008 219013 219017 219007 219015 219012 219003 219002 219001

Size / Size A3 A3 A4 A4 A4

Antal / Amount 500 ark / sheets 500 ark / sheets 500 ark / sheets 500 ark / sheets 250 ark / sheets

Artikel / Article 253004 253006 253003 253005 253001

Size / Size 500 mm

Antal / Amount 2 rullar / rolls

Artikel / Article 232002

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


EMBALLAGE & SK YDDSPAPP

KAPITEL VI Chapter VI

89


RULLAR Rolls Brunt kraftpapper på rulle med 40 eller 80 grams ytvikt. Använd pappret som omslagspapper eller utfyllnadsmaterial till förpackningar, ett enkelt sätt att skydda ömtåliga varor. Brown kraft paper on a roll, 40 gsm or 80 gsm weight. Use as paper wrapping or padding materials to packaging, a simple way to protect fragile goods.

40 g / gsm Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt

Size / Size Artikel / Article 20 cm × 375 m 160060 40 cm × 375 m 160034 57 cm × 350 m 160061 75 cm × 266 m 160062 100 cm × 200 m 160063 150 cm × 50 m 160064

80 g / gsm Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt Omslagspapper brunt

Size / Size Artikel / Article 55 cm × 175 m 160035 57 cm × 175 m 160045 75 cm × 100 m 160036 75 cm × 133 m 160046 100 cm × 100 m 160037 120 cm × 83 m 160059 150 cm × 66 m 160058

TOPP & MELLANLÄGG Top & Protection board Topp & mellanlägg används vid transport. De stabiliserar produkterna, sprider vikten jämnt och säkerställer därigenom att produkterna inte skadas under transport. Det översta arket erbjuder dessutom ytterligare produktskydd när pallarna skärs upp. Mellanlägg är ett miljövänligt alternativ till plastprodukter vid transport eftersom de är 100 % återvinningsbara och tillverkade av en förnybar resurs. Top & insert sheets are used in transports. They stabilize the products, spreads the weight evenly, thereby ensuring that the products are not damaged during transport. The top sheet also provides additional product protection when the pallets are cut up. Top & insert sheets are an environmentally friendly alternative to plastic for transport because they are 100% recyclable and made from a renewable resource.

90

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


MJÖLKPAPP Cover material För tillfällen då målarpappen är för klen! Mjölkpapp är ett mycket slitstarkt och tåligt PE-belagt kartongmaterial som står emot spackel, färg, puts samt annat vått spill. Pappen är helt perfekt att använda vid kakelsättning, spackling, målning samt VVS-jobb och är så pass nötningståligt att du utan problem kan använda det på stenbelagda ytor utomhus. Mjölkpappen kan användas på alla typer av underlag. Mjökpapp finns i en mängd dimensioner och format. Oplastade, enkel- & dubbelplastade, bruna, vita eller svarta.

Oplastad / Non-PE Vit 200-230g / White 200-230gsm Vit 200-230g / White 200-230gsm Vit 220-240g / White 220-240gsm

Plastad / PE-Coated

Vit 200-230g / White 200-230gsm Vit 200-230g / White 200-230gsm Vit 200-230g / White 200-230gsm Vit 200-230g / White 200-230gsm Vit 240-275g / White 240-275gsm Vit 240-275g / White 240-275gsm Vit 240-275g / White 240-275gsm - Dubbelplastad / Double coated Vit 240-275g / White 240-275gsm - Dubbelplastad / Double coated

For times when plastic cover is too weak! Cover material aka Mjölkpapp is a very durable and resistant PE-coated cardboard material that resists filler, paint, plaster and other wet waste. The board is perfect to use for tiling, plastering, painting and plumbing job and is sufficiently abrasion-resistant that you can safely use it on paved surfaces outdoors. The cardboard can be used on all types of surfaces. Mjökpapp available in a variety of dimensions and format. Not coated, single & doubled plastic coated, brown and white or black.

Size / Size 75 m2 75 m2 75 m2

Bredd / Width 700-950 mm 1300-1500 mm 1300-1500 mm

Artikel / Article 541003 541006 541004

Size / Size 30 m2 36 m2 75 m2 75 m2 75 m2 75 m2 20 kg/rl 75 m2

Bredd / Width 1300-1500 mm 700-950 mm 700-950 mm 1300-1500 mm 700-950 mm 1300-1500 mm 600-900 mm 1300-1500 mm

Artikel / Article 54101630 54101736 541017 541016 541014 541007 541024 541008

91


ÖVRIGT TÄCK & SKYDDSMATERIAL Other cover & protection materials Skyddsplast / Plastic cover foil Täckfolie MINI / Mini Cover foil Skyddsfolie / Cover foil

Storlek / Size 2 × 25 m 1,3 × 50 m

Artikel / Article TFM22535 TF1350100

Täckfolie tillverkad i 100% ny LDPE råvara, till följd av detta är folien helt transparent. Täckfolie används med fördel till inslagning, fuktskydd eller täckningsändamål. Tillverkad i polyeten som vid förbränning bara bildar koldioxid och vatten.

Cover foil made of 100% new LDPE raw material, as a result of this, the foil is completely transparent. Cover foil is preferably used for wrapping, moisture protection or coverage purposes. Made of polyethylene which when burned evaporates into carbon dioxide and water.

TF1350100

Wellpapprulle / Corrugated cardboard Wellpapprulle / Corrugated cardboard Wellpapprulle / Corrugated cardboard Wellpapprulle / Corrugated cardboard Wellpapprulle / Corrugated cardboard

Storlek / Size 0,2 × 75 m 0,5 × 75 m 0,7 × 75 m 1 × 75 m

Artikel / Article 734025 734026 734015 734016

Emballage som passar bra till varor med oregelbundna former och vassa hörn. Tillverkad av enkelwell, ett slätt och ett korrugerat pappersskikt. Emballage which is suitable for products with irregular shapes and sharp corners. Made of single face corrugated, a smooth and a corrugated paper layer.

92

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


K AFFEFILTER

KAPITEL V Chapter V

93


KAFFEFILTER Coffee filter Som producent och distributör, kan vi erbjuda kaffefilter av högsta kvalitet. As a producer and distributor, we can offer you coffee filters of the highest quality.

Våra filterrullar kommer i standardstorlekar som passar de flesta kommersiella filterkaffemaskiner. These filter papers come in standard sizes to fit most commercial bulk brew filter coffee machines.

Filterrullar / Filter rolls New Generation Abaca New Generation

Format / Size 89 mm × 200 m 89 mm × 200 m 100 mm × 200 m

Cc 30 mm 30 mm 30 mm

Antal / Amount 5 5 5

Artikel / Article 10089 10089-abaca 100100

Hushållsfilter / Cone filters Format / Size 1×4 1×4 1×6 1×6

Färg / Colour Oblekt / Unbleached Blekt / Bleached Oblekt / Unbleached Blekt / Bleached

Antal / Amount 200 st / pcs 200 st / pcs 200 st / pcs 200 st / pcs

Kartong / Carton 12 förp / packs 12 förp / packs 12 förp / packs 12 förp / packs

Artikel / Article 100104 200104 100106 200106

Pyramidfilter / Pyramid filters Format / Size 202

94

Färg / Colour Blekt / Bleached

Antal / Amount 200 st / pcs

Kartong ng / Carton 5 förp / packs

Lägg din order direkt – sales@nordisktpapper.se

Artikel / Article 200202

Kontakta vår kundtjänst – 08-36 86 50


KAFFEFILTER Coffee filter Vi tillverkar 90/250mm och 110/250mm cateringfilter. Storleken på dessa filter bestäms av att man först mäter filtrets bottendiameter och sedan dess ytterdiameter. We are producing 90 / 250mm and 110 / 250mm catering filter. The size of these filters is determined by first measuring the filter base diameter and then its outer diameter.

Cateringfilter / Basket filters Format / Size 90/250 mm 90/250 mm 110/250 mm 110/250 mm

Färg / Colour Oblekt / Unbleached Blekt / Bleached Oblekt / Unbleached Blekt / Bleached

Förpackning / Pack 250 st / pcs 250 st / pcs 250 st / pcs 250 st / pcs

Kartong / Carton 4 förp / packs 4 förp / packs 4 förp / packs 4 förp / packs

Artikel / Article 10090 20090 100110 200110

Vi tillverkar urnfilter till alla förekommande kaffebryggare på marknaden. Storleken på dessa filter bestäms av att man först mäter filtrets ytterdiameter och sedan dess bottendiameter. We are producing urnfilter to all existing coffee machine on the market. The size of these filters is determined by first measuring the filter's outside diameter and then its base diameter.

Urnfilter / Urn filters Format / Size B5 B10 B20

Liter / Liters 5 10 20

Färg / Colour Blekt / Bleached Blekt / Bleached Blekt / Bleached

Antal / Amount 500 st / pcs 500 st / pcs 500 st / pcs

Artikel / Article U360110 U437152 U535203

95


BESTÄLLNING & KONTAKT Order & Contact details För order och övrigt kontakt: Telefon: 08 - 36 86 50 E-post: sales@nordisktpapper.se Webb: www.nordisktpapper.se

For orders and other contact: Phone: 08 - 36 86 50 E-mail: sales@nordisktpapper.se Webb: www.nordisktpapper.se

Besöksadress: NPA Nordiskt Papper AB Svarvaregatan 11 341 34 LJUNGBY

Visiting address: NPA Nordiskt Papper AB Svarvaregatan 11 SE-341 34 LJUNGBY Sweden

Huvudkontor & Lager i Ljungby / Head office & Warehouse in Ljungby

Kontor & Lager i Brunna/Kungsängen / Office & Warehouse in Brunna/Kungsängen

96


www.nordisktpapper.se

2

Produktkatalog 2  

Sortimentskatalog för Nordiskt Papper AB | Prisvärt sortiment av Papper, Kartong, Pyssel och Kreativt material. #ritpapper #tonpapper # deko...

Produktkatalog 2  

Sortimentskatalog för Nordiskt Papper AB | Prisvärt sortiment av Papper, Kartong, Pyssel och Kreativt material. #ritpapper #tonpapper # deko...

Advertisement