__MAIN_TEXT__

Page 48

Förutsättningar för lyckad implementering Det är viktigt att börja med att identifiera individer som är entusiastiska över denna typ av lösning. Detta gäller både patienter och personal. Patienter måste ha en surfplatta eller smarttelefon eller en nyare version av en iPod och kan behöva hjälp med att konfigurera och hantera appen och medicinsk utrustning. Procedurer har utvecklats under projektet. Dessa rutiner innebär att testa allt tidigt och avbryta om det inte fungerar. Veckomöten hålls med projektledare, IT, tjänsteleverantören och personer som arbetar med övervakning för att identifiera problem på ett tidigt stadium. Nya arbetsflöden har utvecklats för de sköterskor som övervakar patienterna. Vårdpersonalen har kunnat delta och påverka arbetet.

Uppföljning och utvärdering Statistik är lätt att se och allt följs upp varje vecka och månadsvis. Enkäter kan skickas via systemet och vårdcentralerna har egna Facebook-sidor som innehåller information om hur man deltar och hur man registrerar sig.

Sagt av användare ”Vi kontrollerar blodtrycket runt 50 gånger per dag. Vi skulle inte kunna utföra så många kontroller på kliniken. Man kan säga att jag träffar runt 50 personer, men att det sker i den digitala världen.” Distriktssköterska ”Jag kan styra mitt liv på ett nytt sätt. Jag är en del av min egen vård.”  Patient

Slutsats Lösningen kan både användas i landsbygdsområden och mer urbana områden och kan även skalas upp till hela regionen. Lösningen har börjat användas för KOL och utmattningssyndrom samt för förebyggande verksamhet när det gäller vikt, motion och antirökkampanjer. Ett samarbete har också inletts med specialistvård avseende hjärtsvikt.

48

Profile for Nordens välfärdscenter

Vård och omsorg på distans  

Den här publikationen innehåller de 24 mest betydelsefulla digitala lösningarna inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder. Det de har...

Vård och omsorg på distans  

Den här publikationen innehåller de 24 mest betydelsefulla digitala lösningarna inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder. Det de har...