Vekkelsesrapport okt/nov 2019

Page 1

NORDIC HARVEST MISSION

VEKKELSESRAPPORT

BØNN • MISJON • VEKKELSE

Oktober/november 2019


NORDIC HARVEST MISSION Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Bønnesenteret i Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

NORGE

LATVIA

BØNNESENTER BIBELSKOLE EVANGELISERING KONFERANSER

FAMILIEHJELP

FILIPPINENE BARNEHJEM FAMILIEHJELP MENIGHETSNETTVERK STUDENTARBEID BØNNESENTER

ISRAEL EVANGELISERING MENIGHETSARBEID

ZAMBIA

UKRAINA

BØNNESENTER MENIGHETER FAMILIEHJELP

BØNNESENTER REHABILITERINGSSENTER ELDRESENTER FAMILIEBARNEHJEM MENIGHETSARBEID

VEKKELSESRAPPORT Oktober/november 2019 3 4 6 8

2

LEIF J. JOHANNESEN

Leder MAHLET MAZENGIA

Gud åpner dører HAAKON FAGERVIK

En sterk evangelistskole LEIF J. JOHANNESEN

Dypt berørt av Ukraina- enda en gang!

HAAKON FAGERVIK

10 En fantastisk uke i Finnmark HAAKON FAGERVIK

12 Bønnens ansvar HAAKON FAGERVIK

14 Herlig bønneuke på Karmøy HAAKON FAGERVIK

15 Herlige møter på Skudenes!


/ LEDER

Fredens Evangelium Det er en stor ære når vi i oktober tar imot pastorer fra Midtøsten til konferanse på senteret. Det kommer jødiske og arabiske pastorer fra Israel og pastorer fra Jordan og Syria. De kommer fra utrolig komplekse forhold. De Messianske jødene opplever sterk forfølgelse fra de ortodokse jødene i Israel. Flere arabiske kristne ”i Israel opplever at de ”presses” til å flytte fra byer som f.eks. Betlehem og Nazareth på grunn av voksende islamsk innflytelse . Kristne fra mange av de arabiske statene lever med fare for livet på grunn av sin tro. Spesielt mennesker som har gått over fra Islam til Kristen tro. Arabere og Jøder, kristne Jøder og kristne arabere har én felles anerkjent stamfar; Abraham. For oss kristne fra alle nasjonaliteter er Abraham vår stamfar i troen. Historien om relasjonene mellom Abrahams barn inneholder mye lidelse. Det gjør det i dag også. Mange vil vel hevde at når vi som kristne står fram og hevder at Kristus er den eneste veg til frelse legger enda mer konflikt inn. Kirkens maktbruk gjennomårhundrene gir sterkt begrunnede argumenter for slike tanker . ”Tidsånden” i vesten i dag presser meningene i retning av at alle blir salige i sin tro. Jeg tror vi som kristne blir preget i hjertet av slike holdninger selv om vi i tanken vet hva som er rett. Det gjør at vi blir mindre tydelig og store deler av

kirken havner i religionsdialog som løsning på ufreden. Jeg er ikke imot religionsdialog dersom det kan føre til at folk med forskjellig tro kan leve i fredelig sameksistens i hverdagen sin og man med trygghet kan sende barna sine på skole. De som skaper fred er aldri langt fra Guds rike. Tampen brenner! Vi hevder ikke at Kristus er det eneste svaret som et prinsipp, eller som en maktproklamasjon. Vi inviterer hvem som helst inn, uavhengig av nasjonalitet eller tro, til å kjenne , smake og granske hvem Kristus er og hva han skaper i folk som følger han. Hva preger et menneske og et samfunn som følger Kristus? Jeg mener kunnskapen som formidles om den kristne kirkes historie ofte er smalsporet kritisk og ikke har evnen til å formidle den enorme verdirevolusjon Kristus har skapt i vårt samfunn. Man skal ikke skrape mye på overflaten før man oppdager hvor mye av kilden til barmhjertighet, skoleverk, vitenskap kunst og kultur som har sitt opphav i etterfølgere av Kristus! Flere av dem vi nå får besøk av lever bokstavelig talt i skuddlinjen på grunn av sin tro. Dette bakteppet tydeliggjør kvaliteten og kraften i kjærlighetens og fredens evangelium som de bærer med seg. En av dem som nå kommer, besøkte oss for noen år siden og fortalte om tortur og trusler

han selv hadde opplevd på kroppen. Han hadde en glede og en humor som formidlet en slik frimodighet og tro på dette fantastiske evangeliet vi får være bærere av. Jeg kunne ikke registrere et snev av bitterhet, hevn eller hat i det han formidlet. Etter den tid begynte ISIS å herje landet og grusomme skildringer av tortur og drap ble formidlet til oss gjennom hans brev. Den omsorg han og hans familie og menighet formidler er Kristus i aksjon! Man behøver ikke lese Bibelen for å oppdage at alle mennesker er syndere. Det finner man fort ut uansett hvilken kultur eller nasjonalitet vi møter. Kraften i tilgivelse er prøvd av selve livet vi lever! Det gjenoppretter relasjoner og gir ny fremtid. Hvor finner du en Gud som tilgir betingelsesløst uansett hvor dypt fallet har vært? Du finner det ingen steder uten i Kristus Fredsfyrsten!

Guds velsignelse

Leif J. Johannesen Daglig leder

3


Gud åpner dører - Mennesker blir helbrede Det er så mye spennende som skjer i denne tid! Mennesker blir helbredet. Mennesker møter Jesus og blir frelst. I vårt land, i dag. Jeg kjenner jeg lengter slik etter at vi ikke lenger skal måtte dra til Afrika og Asia for å se Guds kraft i aksjon i store mål. Vi lengter etter og ber om å se det i vårt eget land, i våre byer. Vi ser det til en viss grad. Og det fyller oss med lengsel etter å se det ENDA mer!! Vi opplever at Gud åpner dører her på Levanger, på ulike arenaer. På gaten, blant ungdommer, studenter, og i blant oss som Guds folk. Mennesker blir helbredet og frelst. Det er som at vi har gått inn i ´´høst-sesongen´´, hvor høst mekanismene har trådt til.

4

«HØST» Det var en morgen jeg så ut av vinduet i stuen vår hjemme og la merke til treet i hagen. Bladene var plutselig blitt gule og oransje. «Det er jo sannelig blitt høst», tenkte jeg. Dagene er blitt kortere. Temperaturen har gått ned. Bladene har fått sin høstfarge. Det er innhøsting på høygir. Sånn er det bare. Fordi det er høst. Når Høstens Herre, den Allmektige Gud, i åndelig forstand sier at det er høst - da er det sannelig høst. Ikke bare er det høst, men Jesus sier at høsten er stor! Vi begynner å merke at de åndelige mekanismene er i sving. I bønn får vi være med å forberede marken, og vi ser at dører åpner seg. Aldri før har jeg i slik

grad som nå bedt så samstemt med Jesus når han sier; «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut (drive ut) arbeidere for å høste inn grøden hans.» - Matt 9:38 HELBREDELSE PÅ UNGDOMSMØTE På fredager samler vi ungdommene i byen for ungdomsmøte i en lokal menighet. I løpet av høsten har det kommet flere og flere ungdommer på disse kveldene. En fredagskveld var det flere som fikk oppleve Guds kraft gjennom helbredelse. Det var blant annet en ung jente der som hadde hatt intense smerter i halebenet over flere måneder. Hun fortalte at hun ikke kunne reise seg uten å


/ NORDIC TEAM

det og frelst! bli plaget, smertestillende hjalp ikke, og hun hadde prøvd seg hos kiropraktor uten noe særlig hell. Denne kvelden ble hun bedt for, og smertene forsvant helt! Takk gode Jesus! Det var også andre der som ble helbredet fra smerter i ryggen, og skade i kneet. FRELST PÅ GATEN En dag denne uken dro vi ut med bibelskoleelevene for å velsigne byen i bønn og evangelisering. Vi var en liten gjeng som ble minnet på et konkret sted i byen som vi skulle velsigne i bønn. Her møtte vi en dame som ville bli bedt for og vi fikk fortelle om Jesus. Hun satt med tårer i øynene og var så berørt av Gud. Ut i samtalen ville hun ta imot Jesus i livet, og ønsket videre

a v Ma h l et Ma z en gi a å komme på møte i menigheten for å ha fellesskap med andre kristne. Denne damen fikk erfare Jesus som det sanne håpet og livet! VITNESBYRD AV THEA For noen uker siden var vi på Helgelandskonferansen med Nordic-staben. Før kveldsmøtet på lørdagen var det noen ungdomsjenter som satt utenfor skolen der vi hadde konferanse. Mahlet og jeg gikk ut til dem, og der traff jeg ei jente som jeg hadde truffet tidligere på dagen. Vi snakket litt med jentene og fikk profetere og dele om Jesus med dem. De ble med inn på møtet. Jeg fikk snakket med en av jentene om tro. Hun trodde på en Gud, men hadde ikke tatt et personlig valg. Jeg fikk be

frelsesbønnen med henne, og hun opplevde en indre fred. Vi fikk god kontakt med ungdommene den kvelden og når møtekondisen tok slutt ble vi med dem ut. Det samlet seg flere og flere rundt bordet der vi satt. Vi fikk dele om Jesus, og fikk spørsmål som: «hvordan ble dere frelst?». Flere av dem fikk kjenne på Guds nærvær. Den ene jenta hadde slitt med betennelse i tåen og ble helt bra etter bønn. Søndag formiddag kom tre av dem tilbake for å lede forsamlingen på en morgendans, noe som skapte stor glede. Vi kan merke at Gud er på gang, at høsten er moden, og ungdommer lengter etter å få møte Jesus.

5


Vi var samlet over 70 stykker til evangelistskolen på Bønnesenteret

En sterk evangelistskole på Bønnesenteret Sebastian Stakset og Carl Gustaf Severin startet evangelisttrening i Sverige for ca. et år siden. Sebastian ønsket den neste skolen i Levanger, og slik ble det nå i september. Det ble en fantastisk flott skole der vi var ca. 70 personer fra Norge, Sverige og Finland som deltok. I tillegg til Sebastian og Carl Gustaf var Leiv Holstad og Kjell Haltorp

6

med oss. Og for en frisk skole det ble, meldingene tilbake er at «mitt liv er forvandlet etter denne uken». Og mange nye er blitt tent for å nå videre ut med evangeliet. BE DERFOR HØSTENS HERRE OM Å DRIVE UT ARBEIDERE En av de virkelig konkrete bønner

som Jesus lærte oss var bønnen om arbeidere for å ta inn hans høst. Jeg har i mange år bedt denne bønnen om at Herren måtte reise opp nye evangelister, annerledes evangelister enn meg selv, og spesielt dette med frimodige evangelister som kan nå den unge generasjonen med evangeliet. Og nå skjer det, plutselig har vi


/ LEVANGER

a v Ha a kon Fa g er v i k evangelister som Sebastian Stakset som vinner tusenvis for Jesus. Bare teltmøtene i sommer i Sverige har de bedt med over 1000 mennesker til frelse. FLERE UNGE KOMMER Det flotte nå er at flere nye unge evangelister kommer. Mahlet som reiser ut fra Bønnesenteret er en

av de nye unge som brenner for å nå den unge generasjon med evangeliet, Daniel Haddal og Elin Slotten er noen andre som stadig er innom hos oss og som ber med mennesker til frelse hele tiden. Som en gammel evangelist som har nådd 71 år i disse dager så er dette så oppmuntrende når jeg ser hvordan nye friske høstarbeidere kommer på

banen. Evangelistskolen retter seg jo ikke bare mo fulltidsarbeidere i Guds rike, men er tenkt å tenne en ny brann for evangelisering blant den jevne kristne. Her har vi mye land å innta, og jeg tror vi skal få høre mange sterke seiersrapporter i tiden som kommer.

7


Forvandla liv. Mammaen og pappaen til Oleg Soldatenko

Dypt berørt av Ukraina- enda en gang! Jeg har vært ganske mange ganger i Ukraina i løpet av de siste 20 årene. Jeg kommer hjem sterkt berørt hver gang! Ikke noe unntak når vi var fem personer fra Norge på misjonstur dit i August. Vi møter mye nød, men det som berører aller mest er å se forvandla liv! Både de som har blitt forvandlet for mange år siden og fremdeles lever i denne forvandlingen, og nye mennesker

8

som gjennom møtet med Jesus har blitt frelst. Ett eksempel er Sasja som kom på rehabeliteringssenteret vårt for to år siden. Da var han helt avhengig av rus. Nå var han tolken vår og en fantastisk gutt å være sammen med. Han fullroser Oleg som leder for rehabeliteringssenteret for måten han behandler de som er i opplegget.

Det myldrer av liv! På bønnesenteret , i menigheten og på eldresenteret. Det er så inspirerende å ha vært med på å få se dette arbeidet fra sin spede begynnelse til det det er i dag. Dette er typisk Jesus og Guds rike! Det starter som et lite sennepsfrø så vokser det seg til et stort tre med mange greiner. Takk til deg som er med på å støtte arbeidet her!

a v L ei f J


/UKRAINA Husmøte

Tilbake i menigheten. Mammaen til denne gutten vitner om hvordan han ble helbredet som baby når Haakon ba for han! Nydelige søte epler i eplehagen utenfor Eldresenteret På sykebesøk i landsbyen

Samla til møte i vinterhagen på eldresenteret

9


Vi hadde et herlig møte i Kautokeino, der vi møtte den store gleden over den nye bibeloversettelsen på nordsamisk.

Her er vi fra Bønnesenteret sammen i den vakre hagen til Leif og Myliss i Komagfjord

En fantastisk uke i Finnmark I månedsskiftet august september var vi et team fra Bønnesenteret på møtetur i Finnmark. Det ble en så fin reise, der flere tok imot Jesus og folk ble helbredet. Jeg begynte i Lakselv i menigheten Zion som jeg har besøkt mange ganger oppgjennom årene. Det er fint å møte gamle venner, noen av de har blitt frelst på mine møter og har i mange år blitt bevart i troen på Jesus. I dette møtet var det spesielt ved at midt i møtet så er det en dame som spør kan jeg bli frelst nå? Og selvfølgelig så stopper vi opp og ber for henne hvorpå hun stråler av glede over å ha møtt Jesus. KOMAGFJORD Nesten alltid når jeg er i Finnmark må jeg innom Komagfjord og våre kjære venner Leif og Mayliss Henriksen. De er begge slike bønnefolk som ber for

10

sine sambygdinger og lengter etter vekkelse i bygdene rundt dem. For meg som reiser så mye på lange møteserier så er det balsam å komme hjem til Mayliss og Leif og spise salttorsk og dele felleskapet med disse vennene. Vi hadde møte ute på terrassen deres i et nydelig sommervær den kvelden vi var der. I slike omgivelser opplever du Guds godhet ekstra sterkt i ditt liv. Komagfjord er en av de vakreste bygdene i Finnmark.

betydd så mye for mange av oss. Dette er en vekkelsesmenighet der mennesker stadig blir frelst, slik også denne helgen. Vi kom midt inn i den tragiske helikopterulykken der 5 unge mennesker mistet livet. Og vi møtte nøden sterkt som preget hele bygda når dette forferdelige skjedde. Det gode midt i det hele var at folket strømmet til møtene og vi fikk lede mennesker til frelse og be for mye nød i manges liv.

EN STERK HELG I TVERRELVDALEN I helga hadde vi møter i Betesda, Tverrevdalen. Det ble en fantastisk helg. Det er lenge siden jeg har kjent et slikt vekkelsesdrag over møtene som vi gjorde denne helga. Alle oss fra Bønnesenteret elsker å være i denne menigheten som har

ET HERLIG TEAM Vi var så fint et team fra Levanger denne turen. Gunvald som preker så flott, og Odd Inge Aarø og Steinar Setermo som deler Guds ord og står med i kjøring og forbønn i møtene. Det er en stor rikdom å være flere som står sammen når vi reiser ut fra Bønnesenteret.


/ HAAKONS MØTER Fullsatt i den gamle Misjonskirken i Haugesund

a v Ha a kon Fa g er v i k FLOTT UKE I ØSTFOLD Jeg har i flere år nå besøkt Østfold for en bønneuke på høsten, tidligere har vi vært samlet på Degernes Leirsted, men denne gangen besøkte jeg flere menigheter med undervisning og bønn. Og jeg elsker jo menigheten som et sted for bønn, ikke minst på grunn av det Jesus sa «Mitt hus skal kalles et bønnens hus blant alle folkeslag». Jeg kjenner så sterkt på å være med å oppmuntre folket til å ta i bruk de vakre lokalene som finnes på så mange steder for å utvikle et sterkere bønneliv i den enkelte menighet. Jeg er ikke kalt til reise rundt for å fortelle folk om at de ber for lite, men heller å skape en lengsel og iver etter bønn i deres liv. Og Gud som er god gir meg nåde på sted etter sted å være med på dette, jeg føler meg så svak mange ganger, men så kommer salvelsen av den

Hellige Ånd og setter bønn i fokus og så blir det bra. Den Hellige Ånd er jo bønnens ånd. Mange kommer til meg og sier at disse bønneukene i dette fylket har gjort en forskjell i mange menigheter. Jeg fikk bo hos min gode venn Enok Hansen som jeg virket mye sammen med på Kolahalvøya og der Nordic Mission ble født i 1992. Vi sto sammen i den sterke vekkelsen i Karasjok der vi fikk erfare bønnens kraft til forvandling av bygda. Og vi følte at vi bar noe av denne vekkelsesånden med oss når vi dro inn til Russland like etter at grensen var åpnet. Siden har vi vært venner med en sterk tro på bønn, noe som ikke minst Mariann, Enoks kone er en inspirator til med sitt sterke bønneliv. Det var intenst, men herlig å være sammen med vennene i Østfold denne uken.

NY BIBEL PÅ NORDSAMISK I slutten av August var det stor fest i Kautokeino, da ble for første gang på 124 år en ny bibeloversettelse på Nordsamisk lansert. Vi besøkte pinsemenigheten i Kautokeino helgen etter, og jeg snakket med Mattias noen dager før som med stor glede berettet at han hadde fått flere kasser med bibler opp til Kauto, men interessen var så stor at det ble altfor lite. På bildet ser du Marit Th. Gaup som begeistret forteller at hun har fått seg nye bibel. En som er så velsignet lett å lese i. Guds ord er en fantastisk rikdom for alle som får det på sitt eget språk. Bibelselskapet gjør en stor innsats i oversettelser og misjon til stadig nye områder der bibelmangelen er stor.

11


Bønnens ansvar Vi har i 17 år drevet Nordisk Bønnesenter på Levanger etter at flere av oss opplevde et kall til å be for Norge. Bønnesenteret har blitt et spesielt sted der mange tusen kommer innom i løpet av året for å søke Gud. Vi ser at dette stedet har gjort en stor forskjell i mange menneskers liv, men hva har det betydd for vårt land? Selvfølgelig har det betydning når enkeltmennesker får sine liv forvandlet, nye bønnegrupper startes og andre blir inspirert til å starte bønnehus på sine steder etc. Når jeg reiser møter jeg så mange som har blitt berørt av bønneatmosfæren på Levanger og startet bønnesamlinger enten i sitt hjem, sin menighet eller har laget seg et eget bønnested som de bruker jevnlig. Og for oss som tror at bønn forandrer landet vårt er dette enormt oppløftende.

12

«GÅR DET BRA MED LEVANGER, DA GÅR DET BRA MED NORGE.» I sommer kom en ung dame til meg og fortalte at hun hadde vært på et møte i USA der en profet hadde stått fram og sagt: «Jeg har et budskap til Norge» så sier han at Gud hadde gitt han dette: «Se til at det går bra med Levanger, for om det går bra med Levanger så går det bra med hele Norge» så spør han «er det noe som heter Levanger?» hvorpå hun kan fortelle at det er en liten by i Midt-Norge. Jeg ble så berørt av dette, både inspirert til å be mer for vårt land, men nesten skremt over at Gud har kalt denne byen til å bety mye i vårt land. En slik profeti fra en som ikke vet at Levanger finnes engang er en så klar tiltale at det nesten er skremmende. Men når vi får høre det så er det en veldig påminnelse til oss fra Gud for å ta mer ansvar i

bønn for vårt land. Og tenk nå har vi holdt på i over 17 år med daglig bønn på Bønnesenteret for vårt folk og land. For meg betyr det enormt å bli salvet og bedt for hver gang jeg reiser ut fra Bønnesenteret, en utskytningsrampe for evangelisten! DEN STORE BØNNELEDEREN ARON Når Aron fikk kallet som bønneleder til å be for folket sitt ble drakten hans lagt mye vekt på i Moses syn på fjellet, og det viktigste var bønnedelen av drakten. Det skulle lages to plater på skuldrene og en brystduk over hans hjerte med Israels stammers navn på. Slik skulle han minne Gud om folket når han sto for Herrens ansikt. 2.mos.28 Vi er også kalt til å aksle ansvar for folket vår gjennom vårt bønneliv. Samtidig som kallet berører vårt hjerte for folket som må bli frelst. Midt i vår svakhet føler vi på at vi


/ UNDERVISNING

a v Ha a kon Fa g er v i k tar et ansvar på våre skuldre for å minne Gud om Norge når vi ber på Bønnesenteret. Og vi er overbevist om at det er med å skape en forandring i det åndelige klimaet både lokalt og nasjonalt. At bønn er med og forandrer atmosfæren ser vi så klart i Ap.gj. 1,4 og kap.4,31 vekkelse bryter ut fra bønnemøtet. Så når Jesus oppfordrer oss å be og ikke gi opp i Luk 18, så vet han at det er en nøkkel til åndelig gjennombrudd. Utholdende bønn har alltid vært en forløper for vekkelse. En har sagt at setningen i Apgj.4,31 «Da de hadde bedt» kan settes foran alle vekkelser i historien. Bønn er så kraftfullt at når Jesus snakker om den store høsten som skal høsten inn så sier han i Luk.10 «Høsten er stor, men arbeiderne få, BE DERFOR høstens Herre å drive ut arbeidere til å høste inn grøden hans». Dette

viser hvordan Jesus løfter opp bønn som en forløper for vekkelse. Han sier ikke «gå ut og finn arbeidere» men BE UT ARBEIDERE til å ta inn høsten. JESUS LÆR OSS Å BE Det eneste som disiplene ba Jesus om å lære dem var om bønn. Luk.11,1. Grunnen var selvfølgelig at de så at Jesus bønneliv var selve grunnlaget for alt det som skjedde ut fra Jesus sin tjeneste. «Sønnen gjør ikke noe av seg selv, bare det han ser Faderen gjør,» se Joh.5,19-20. Derfor var Jesus bønneliv så viktig for hele hans tjeneste, kommunikasjonen med Far var selve kilden til alt det Jesus gjorde. Må Herren lære oss også å be slik at enda større under ,tegn og mirakler skjer ut fra vårt liv fordi vi kommuniserer med Far i Himmelen. HERREN VIL SALVE OSS

MED NÅDENS OG BØNNENS ÅND Det fantastiske med den kristne bønn er at den er nådebasert. Vi kalles ikke til en lovisk og rituell handling, men til å leve i flyten av Guds nåde. Jeg kaller meg selv for en storforbruker av Guds nåde. Det gjør jeg fordi jeg er så totalt avhengig av ny nåde fra Gud i alle ting jeg skal gjøre. Jeg fikk frelsens nåde den gang jeg ble født på ny, men jeg trenger nåde hele tiden i den tjenesten jeg har for Gud og i livet jeg lever til daglig. Og tenk at i Guds hjerte ligger en stadig lengsel etter å salve oss med «bønnenåde». Egentlig er det bare om vi vil, om vi vil ta oss tid i bønn så er nåden fra Gud over våre liv. Han ønsker at vi skal samarbeide med ham for frelse av folket vårt. Og når vi kjenner på vår svakhet så seier Rom.8,26 at han står parat og vil komme oss til hjelp i vårt bønneliv.

13


/ VITNESBYRD

Gud her gjort store ting i Torill´s liv

Herlig bønneuke på Karmøy og i a v Ha a kon Fa g er v i k Haugesund Mot slutten av September hadde jeg en herlig bønneuke i Haugesund. Det var så fint å være sammen med vennene der med Birger Wroldsen i spissen. Jeg fikk være sammen med Kjell Haltorp og det er jo en fornøyelse. Norges mest positive mann, med en sjelevinneriver som du ikke finner maken til. Vi hadde noen herlige dager i undervisning og bønn, og flere tok imot Jesus denne uken. Der møtte jeg Toril fra Tana, les om henne her. FASINERENDE MØTE MED TORIL BORK FRA TANA Få ting griper meg så sterkt som vitnesbyrdet fra nyfrelste som har fått sine liv forvandlet. I september møtte jeg en slik person som berørte meg sterkt med sitt vitnesbyrd.

14

Hun heter Torill og kommer fra Tana i Finnmark. Etter mange år med et liv i rus der hun er utsatt for mye vold, kommer hun til et krisesenter i nærheten av der hun bor. Og der på senteret finnes det en kristen dame som vitner om Jesus for henne. Hun åpner sitt hjerte, ber frelsesbønn og forvandlingen skjer. Nyfrelst reiser hun på rehabeliteringssenter på Karmøy. Der finner hun menigheten Troens Ord, møter Birger Wroldsen og blir en del av den kristne familien. Hun blir døpt i vann og døpt i den Hellige Ånd, alt blir nytt for Torill. Hun sitter på første benk i alle møter og drikker inn lovsang og forkynnelse. Og det hun mest vil fortelle om er hvor mye menigheten og folket der har betydd for henne de fire månedene hun har vært frelst. En

helt ny verden har åpnet seg opp for henne. Og hun har møtt en kjærlighet og omsorg som hun ikke visste fantes før hun møtte Guds folk. «De ber meg på middag nesten hver dag, henter meg til møter og viser meg en slik omsorg at det er helt utrolig» sier Torill og stråler som en sol. Og for en forvandling, hun viser meg et bilde av hvordan hun så ut da hun kom til krisesenteret og jeg kan se et nedkjørt mennesker. Mens hun nå stråler av det nye livet og felleskapet med Jesus. Når Torill vitner er som det spruter Jesus ut fra henne, det er så friskt og sterkt og jeg ser enda et liv som Jesus har forvandlet fra fornedrelse til seier med sin kraft. Gud velsigne Torill i det nye livet.


/ HAAKONS MØTER Nordic teamet på fjellet over den vakre byen Skudenes. Vi ber for byen og proklamerer «Skudenes du er ingen farløs by, men du tilhører din Himmelske Far».

Herlige møter på Skudenes! Sammen med Anders Skarpsno og Kolbjørn Lie hadde vi fine fellesmøter på Skudenes. Møtene var lagt opp til en felles bønnehelg med bønnemøter, undervisning og lovsang. Det er herlig når Guds folk står sammen fra alle forskjellige menigheter. Fokuset på bønn er noe som alle kan samles

om og i hele 18 år har de fra alle menighetene vært samlet til bønn kl.0600 tre ganger i uken. Det startet da jeg og et team hadde en møteserie i flere uker i pinsemenigheten. Folk ble frelst og møtt av Gud. Vi hadde da bønnemøter fra kl 06-10 hver dag. Lars som er med på bedehuset tenkte

a v Ha a kon Fa g er v i k at dette må vi fortsette med når de drar, så nå har de holdt på i 18 år. Det merkes når du kommer dit, det er en åpen atmosfære i møtene og mange ble møtt av Gud også denne gangen. Og for en velsignelse Anders og Kolbjørn er å ha med i slike møter.

15


« En global mobilisering av kirken » 19-20 september fikk jeg gleden av å være med på ”The Jerusalem Prayerbreakfast” i Helsinki. Det er første gang denne samlingen har vært holdt i Scandinavia. ”The Jerusalem Prayer Breakfast (JPB) er en bønnebevegelse som ble startet av og er ledet av det tidligere Knesset medlemmet Robert llatov. Tidligere U.S. Congressmedlem Michele Bachmann er nestleder. Hvert år samler JPB regjeringsmedlemmer og innflydelsesrike kristne ledere fra alle lag av samfunnet til en samling i Jerusalem Israel's hovedstad for å be om fred for Jerusalem (www.jpb2019.org)” Visjonen deres er “En global mobilisering av kirken til å samle

nationene til å forene seg i bønn for Guds hensikt med Israel og Jerusalem.” Det var til stor inspirasjon og nytte for meg å være med på disse samlingene. Det var fantastisk å se at de klarer å samle så mange innflytelsesrike mennesker med hjerte for både Israel og Herren! Det er bemerkelsesverdig også å se hvordan de har maktet balansen i forhold til å kunne samarbeide med Jødiske rabbier med i bønn og velsignelse for Israel og det Jødiske folket. For meg var det også sterkt å høre parlamentsmedlemmer med en slikt varmt hjerte både på finsk og svensk side! Vi ber om at Norge også må bli behørig representert her! Jeg følte meg privilegert som fikk være med.

a v L ei f J 16


GUD SVARER BØNN! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

En Iransk dame lå dødssyk på intensiven. De ringte inn og ble bedt for på bønnetelefonen og er nå helt frisk. Hun har tatt imot Jesus og skal begynne på bibelskole til høsten. Takk Jesus!

Gutt hadde problemer med å gå på skolen, dette snudde helt dagen etter forbønn. Rektoren uttalte at det må ha skjedd et under.

Kvinne bedre i halsen etter forbønn.

Mann ba om forbønn for angst, og merker nå bedring.

ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!  74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org

17


REISERUTE 15. - 21. OKT

Volda

Mahlet Mazengia m/team

17. - 20. OKT

Notodden

Håkon Fagervik

18.-20. OKT

Finnmark

18.-20. OKT

24.-27. OKT

1. - 2. NOV

29. OKT 3. NOV

MØTER

BØNNEUKE

MØTER MED ROY GODWIN

Tromsø

LOVSANGSHELG, FILADELFIA TROMSØ

Bjugn MØTER

Håkon Fagervik Anders Skarpsno

STORSØNDAG

6. - 10. NOV

Berg

Mahlet Mazengia m/team

Anders Skarpsno

6. - 11. NOV

Helgeland

Håkon Fagervik

10. - 17. NOV

Levanger

BØNNEKONFERANSE

BØNNESEMINAR MISJONSKIRKEN MAJORSTUA

Bjugn

Leif J Johannesen

Levanger Oslo

3. NOV

Håkon Fagervik

23. NOV

Mahlet Mazengia m/team

25. NOV 11. DES

MØTER

MØTER

LOVSANGSSKOLE

Trondheim

«RYDD VEI», MENIGHETENE I TRONDHEIM

Anders Skarpsno

Filippinene

Leif J Johannesen Håkon Fagervik

MISJONSTUR

••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••

••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• NORDIC HARVEST MISSION www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

18

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen


Ønsker du å være medarbeider på en av våre konferanser? Påmelding for medarbeidere kommer på checkin.no

19


UTRUSTET I LOVSANGSTJENESTEN NORDISK BØNNESENTER LEVANGER

10.-17. NOVEMBER 2019 VI INVITERER DEG MED PÅ EN SPENNENDE UKE MED LOVSANG, BØNN, UNDERVISNING, WORKSHOPS OG MER, SAMMEN MED ANDRE SOM HAR DET SAMME HJERTET. MED BLANT ANNET JAN & TOVE HONNIGDAL ANDERS & MAREN SKARPSNO LEIF J. JOHANNESEN FOR MER INFO: WWW.NORDICMISSION.ORG/LOVSANGSSKOLE 20