Vekkelsesrapport Okt/Nov 2016

Page 1

Nordic Harvest Mission

Vekkelsesrapport

med Jesus i Tromsø sentrum

Bønn · Misjon · Vekkelse

Oktober/November 2016


Nordic Harvest Mission Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

Norge

Latvia

Filippinene

Bønnesenter Bibelskole Evangelisering

Familiehjelp

Barnehjem Familiehjelp Menighetsnettverk Studentarbeid

ISRAEL Evangelisering Menighetsarbeid

Zambia

Ukraina

Bønnesenter Menigheter

Bønnesenter Rehabiliteringssenter Eldresenter FamilieBarnehjem

Vekkelsesrapport Oktober/November 2016 3 4

Kraften i stengte dører Sissel Andreassen

Høst i Nord Konferanse Martin Reén

6

Jesus forvandlet meg

7

Helgelandskonferansen

8

2

LEIF J. JOHANNESEN

Anna Maria Anker Winsnes

LEIF J. JOHANNESEN

Med Jesus i Tromsø sentrum

10

håkon fagervik

Et bønnens hus for alle folkeslag Silje dean

12 Nordic School Kjersti Gjermstad

16 Stabsdager på Seløy Gunvald Eikeland

17 Guds kjærlighet i praksis håkon fagervik

18 Reiserapport


/ Leder

Kraften i stengte dører Esekiel tar oss med til stengte dører. Under dørterskelen sildrer det vann. Man kan lure på hva som foregår bak de stengte dørene. Vannet som sildrer ut er nærmest magisk. Det vokser raskt til en elv man ikke kan vade i. Det spretter opp trær langs elvebredden som gir frukt en gang i måneden og som har helbredende blader. Der dette vannet kommer blir alt friskt og levende. Det snakkes om tørkeplasser for garn og fiske der det i dag ikke finnes antydning til liv. For et vann! Jesus står på den samme trappa noen hundre år senere og roper: «Om noen tørster han komme til Meg å drikke! Fra dens indre som tror på Meg skal det som Skriften har sagt renne strømmer av levende vann!» Dette sa Han om den Ånd de skulle få som kom til tro på Ham! Jesus sier at huset Hans er et bønnehus. Da snakker Han om tempelet. Det lekker fra tempelet. Det lekker fra bønnehuset! Noe av det viktigste man gjør i bønnens hus er å drikke av vannet Jesus tilbyr. Ikke bare én gang, men fortsette å drikke og drikke. Konsekvensene er enorme av å smake den søte foreningen med Jesus! Konsekvensene av Hans Nilsen Hauges liv er et direkte resultat ut av en som søkte Gud alene. En mann som sang; ’’Jesus Din søte forening å smake, lenges og trenges mitt hjerte og sinn’’ med en sånn nød at himmelen kom og overskygget ham.

Midt i en hard arbeidsøkt, midt på lyse dagen skjer dette som han beskriver i sin egen bok ”Religiøse følelser og deres værd”: "Nu blev mit Sind saa opløftet til Gud, at jeg ikke sansede mig, eller kan udsige hvad der foregik i min Sjæl; thi jeg var udenfor mig selv, og det første min Forstand samlede sig, da jeg fortrød, at jeg ikke havde tjent den kjære og over al Ting gode Gud, at jeg nu syntes intet i Verden var at agte. At min Sjæl følte noeget overnaturlig, guddommelig og salig, det mindes jeg til denne Dag saa klart, som det skulde være skeet for faa Dage siden, da det dog er 20 Aar forløben siden Guds Kjærlighed saa overvættes besøgte mig. Ingen kan heller fradisputere mig dette; thi jeg ved alt det gode i min Aand, som fulgte paa fra denne Stund, især den inderlige brænende Kjælighed til Gud og min Næste." Resultatene lot ikke vente på seg. Overalt der han gikk ble det sunnhet og liv. Han ble opphavet til flere tusen arbeidsplasser og var direkte initiativtaker til ca 30 bedrifter. Tusenvis av nye troende samlet seg i grupper over hele landet. Det er en kjent sak at man den dag i dag kan merke forskjell i det åndelige klimaet i områder Hans Nilsen Hauge var og der han ikke var. Hellig Ånd bevegelsen vokser enormt på verdensbasis. Mens kristendommen i sin helhet

har ligget noenlunde jevnt med befolkningsveksten de siste hundre år, har den pinsekarismatiske bevegelsen hatt en eksplosiv vekst siden 1905. Azusa Street har vokst til en elv som ikke lar seg vade. I 2014 hadde bevegelsen vokst til ca 631 millioner medlemmer mens den i 1970 talte 63 millioner. Ifølge Dr. Allan Anderson ved University of Birmingham er den beregnet til å nå 800 millioner i 2025. Enorme konsekvenser av en mann som satt med en eske over hodet i en stall i Los Angeles. Det lekker enda fra Azusa Street. Jesus sier i Matteus 6:6 ”Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Noen oversettelser tar med: “Og din Far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Det lekker fra lukkede dører! Det spiller ikke noen rolle om terskelen er høy eller lav når det bes til Gud. Da lekker det ut under terskelen. Guds velsignelse! Din bror og venn

Leif J. Johannesen Daglig leder og redaktør

3


Sterk lovsang med Anders og team

Høst i Nord Konferanse Konferanse med fokus på vekkelse i nordområdene. Det var med stor forventning vi inviterte talere fra Nordområdene. Vi fikk med oss Arild Måsø og Leif Braathen fra Finnmark, Jorma Lappalainen fra Finland, Martin Reen fra Sverige, og Pjotor Makarchuk fra Olinegorsk på Kolahalvøya i Russland. Nils Bueng, en av pådriverne for denne konferansen, var også med som forkynner. Nordområdene har alltid vært et sentralt satsingsområde for Nordic

4

Mission, så det var sterkt å kunne sette et slikt fokus på en av våre konferanser. Det var fantastisk å lytte til våre søsken fra Nord. På hver sin måte brakte de ”vekkelsens Ånd” med seg. Det ble et høydepunkt når Arild Måsø i samarbeid med våre lovsangere og musikere joiket lovprisning til den levende Gud. Det opplevdes historisk. Leif J ••••••••••••••••••••••••••••• fokus på vekkelse

Som finnmarking var det utrolig flott å få være med på en konferanse

med fokus på vekkelse og det Gud gjør i nordområdene. Det var veldig oppmuntrende. Gud talte på så mange forskjellige måter og gjennom så mange forskjellige mennesker. Martin Reen hadde et budskap som gikk rett inn hos meg. Han snakket om å leve i det intime samfunnet med Jesus, om hvordan Guds kjærlighet forandrer alt i måten vi lever på. Og ut fra Rom 8 talte han om at vi er fullstendig fri fra fordømmelse og at ingen og ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Det er en sånn kraft i denne kjærligheten og som


/ Høst i nord Håkon og Arild ber sammen

Jorma fortalte oss om hva Gud gjør i Finland

a v Si ss el A n dre a ss en Foto: R eb ekk a Tei g en han sa, man kan ta fra deg den ytre friheten og verdigheten men ingen kan ta fra deg den indre friheten du har når du forstår at Gud elsker deg. Et fantastisk budskap om å leve i og hele tiden erfare denne kjærligheten. Da blir det å be det mest naturlige du gjør. Da er det lett å glede seg sammen med andre når de opplever seier og framgang i livet sitt. Det er ingen konkurranse. Da er det lett å høre fra Gud både for seg selv og andre. Og vi fikk se på nært

hold hvordan Gud virker på en enkel og naturlig måte gjennom hans tjeneste, og mange fikk en hilsning fra Gud i form av kunnskapsord og profetier. Det var så mye fint som kom gjennom de ulike talerne, og ikke minst opplevde vi et utrolig Guds nærvær gjennom lovsangen. Det var veldig spesielt da Arild Måsø brukte sametromma si sammen med de andre lovsangerne. Det var som Den Hellige Ånd førte oss et nivå høyere opp. Det var en sterk og frigjørende opplevelse.

‹‹Guds kjærlighet forandrer alt››

5


/ intervju Martin Reen var en av talerne på Høst i Nord konferansen

Jesus forvandlet meg Intervju med Martin Reén

Fortell oss litt om deg, din familie og om hvordan du møtte Jesus? Jeg er 34 år gammel, er gift med min underbare kone Linda, og vi har 3 barn. To gutter, Isak og Benjamin, og en liten jente, Noomi. Jeg jobber som reisende forkynner og bor i Skelleftehamn som ligger i nordSverige. Helt siden jeg og Linda møtte hverandre har vi levd for å kjenne Gud mer og se Hans rike utbre seg i Skandinavia og utover verden. Det er det mest spennende og tilfredsstillende liv som finnes! Jeg møtte Jesus under en mørk tid i mitt liv, og Han reddet rett og slett livet mitt. På den tiden var jeg full av frykt, angst og hadde søkt hjelp og mening i ny-åndelighet. Det hjalp ikke, men Jesus kom inn i mitt mørke og ga meg mening og livsglede tilbake gjennom relasjonen med Gud. Jesus forvandlet meg fra å være et redd menneske, ødelagt og forvirret, uten mening, og Han har gjort meg til en opprettet person med visjon som nå får se andre frelst, helbredet og opprettet hver uke. It's all by grace!

6

Hvordan fikk du høre om Nordic Mission ? Jeg tror at det var da noen fortalte om bibelskolen Nordic School of Supernatural Ministry som dere har på Nordic Mission, og senere litt mer utfyllende når jeg og Håkon Fagervik bidro på samme konferanse.

åndelig gjennombrudd i Skandinavia. Jeg har lenge kjent at neste bølge av den Hellige Ånd kommer til å formidle en åpenbaring om Guds kjærlighet og hvor elsket vi er av Faderen. Dette kommer til å lede til at vi mer og mer lever ut vår frihet i Kristus og våkner opp til vår gudegitte hensikt.

Hva er din "hjertesak", altså hva eller hvilket tema elsker du å undervise om? Min hjertesak er nok å snakke om hvor ett vi er med Kristus gjennom det Han har gjort for oss på korset. Han bor i oss og har renset oss fra all synd, og gjort oss rene og hellige. Jeg elsker å undervise om Guds kjærlighet og nåde, hvor mye Jesus har gjort for oss på korset og om hvordan vi kan leve, leges og opprettes i en nær kjærlighetsrelasjon med Faderen. Jeg underviser også mye om profetisk tjeneste og opprettelsestjeneste, men alt dette er jo en frukt av at vi lever i flyten av Guds kjærlighet.

Det kommer også til å skape en trygghet som gjør at vi kan hedre hverandre i Kristi kropp der vi kommer til å legge bort ulikheter for å utbre Guds rike. Jeg tror vi kommer til å få se den største innhøstingen av mennesker i Skandinavias historie. De gode nyhetene er at vi ikke behøver å vente på denne bølgen. Vi er midt i den nå. Jeg ser det hende på mange plasser i Skandinavia allerede!

Hva ser eller føler du Gud gjør akkurat nå i Skandinavia? Jeg tror at vi står innfor et større

Hvor kan folk høre deg ? Skal du tale på noen konferanser i nærmeste fremtid? Man kan høre meg mange steder. Jeg underviser på konferanser, bibelskoler og seminarer nesten hver uke hovedsakelig i Sverige, Norge og Finland, men også i andre land.


/ Mosjøen Gatemøte med lovsang og vaffler i Mosjøen

Ledes av Ånden

Helgelandskonferansen Helgelandskonferansen var i år lagt til Mosjøen og ble holdt i aulaen på Mosjøen Videregående Skole. Møtene var godt besøkt, og folk kom fra Lofoten i nord, fra Levanger i sør, og fra flere steder der imellom. Det var en deilig atmosfære med frihet som ga forventning og åpen himmel. Det var herlig lovsang og veldig godt å lovsynge med søsken fra Levanger som bringer med seg en frimodighet og frihet under tilbedelsen som

smitter! Geir Johannesen ga oss fin, positiv og bibelsk forkynnelse og undervisning. Den var veldig praktisk og enkel, slik at det er lett å huske! En tankevekker da han talte om at vi ber om frelse for vår bygd/sted/ boligkvartal, og samtidig ser vi ikke hva Gud gjør på disse plassene. Vi må be Gud vise oss hva han gjør i vår by, og vi må respondere på det! Han talte også fra Esekiel 47 om å ta steget ut i livets elv - bli frelst.

a v A n n a Ma ri a A nker Win sn e s Deretter vade til knærne - dypere bønneliv. Så til hoftene - Åndens kraft og styrke i livet. Og så må man legge på svøm i elva og drives av strømmen ledes av Ånden, til de menneskene og stedene som er lavest! Vi fikk også høre sterkevitnesbyrd som gjorde inntrykk. Godt kristent fellesskap med Jesus i sentrum og vi merket et sterkt Gudsnærvær. Det var herlig dager, oppbyggende, frigjørende og trosstyrkende!

7


Flotte møteri Tromsø i 17 dager

m

Med Jesus i Tromsø sentrum I hele 17 dager har et team fra Nordic Mission vært å treffe i sentrum av Tromsø. Morgenene brukte vi i bønn for byen og så gikk turen ut til vår faste stand i sentrum. Vafler, lovsang, forbønn, samtaler og masse glede preget sentrum disse dagene. Det er utrolig hvordan hele atmosfæren skifter når man synger og vitner om Jesus. Mange stoppet opp, noen danset og andre sang med når vi sang Barnatro eller O Store Gud. «Musikken traff meg rett i hjertet» var det en dame som kommenterte.

8

Tromsø er jo virkelig Nordlysturismens by, så vi fikk snakket med folk fra store deler av verden. De som hadde boder på torget fikk vi også gode samtaler med, og tiggerne kom og fikk seg vafler og kaffe og var også fast med på møtene på kvelden. Folk var veldig åpne! Anita fikk veldig god kontakt med flere syriske flyktninger som kom fast på møtene. Vi ble invitert hjem til flere av dem. En av kveldene jeg forkynte om Jesus var det en syrisk familie der. De kunne hverken

engelsk eller norsk, men strålte under forkynnelsen. Atmosfæren av Guds fantastiske nærvær trenger ikke forklares i ord. De drakk inn av Guds godhet, og elsket å bli bedt for! Vi skaffet dem bibler på deres eget språk senere. Flere overgav seg til Gud og mange fikk sterke møter med Jesus når vi hadde vekkelsesmøter i Baptistkirka i byen på kveldene. Flere vitnet om helbredelse. Vi har tro på Tromsø! Vi tror at Gud har ting på gang i den fantastisk flotte byen!


/ TROMSø Folk fikk møte Jesus på gata i Tromsø

‹‹hele atmosfæren skifter når man synger og vitner om Jesus››

a v L ei f J Joh a n n e s en Anita deler av sitt hjerte

Linda forteller sterkt om sitt vitnesbyrd

9


Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folkeslag. Mark.11,15-17.

I dette avsnittet setter Jesus fokus på hva som er viktig i Hans hus og hva huset Hans skal være kjent som. Det er ikke mange ting Jesus poengterer så klart og legger slik vekt på når det gjelder Hans hus som dette. ET BØNNENS HUS. Da er det viktig for oss å spørre om min menighet, mitt gudshus er kjent som et bønnens hus? De gamle gudshusene ble før kalt bedehus nettopp på grunn av det Jesus sa. Men ofte har nettopp bønnen blitt en salderingspost i menighetene og gudshusene rundt omkring. I noen oversettelser så står det slik «Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folkeslag, men dere har gjort det til et hus for tyver og røvere». Om våre gudshus bli overlatt til alle andre aktiviteter enn bønn så er vi

10

lurt og frastjålet det viktigste som skulle prege våre menigheter. TYVENE STJELER DET MEST DYREBARE. Om våre kirker og menigheter ikke bruker tid i bønn, legger vi oss åpen for tyven som bare stjeler, myrder og ødelegger. De fleste tyver som bryter seg inn tenker, ”Hva er det mest verdifulle som finnes i dette huset?”. Det er det de er på jakt etter. Slik er det med Djevelen også, han er på jakt etter de mest dyrebare skattene vi har. Selve gullet i huset er bønnelivet, bønnefolket og lovprisningen som forgår i våre menigheter. Det første han vil stjele er jo nettopp denne skatten som vår Himmelske Far har gitt oss. Bønneveien - kilden til livet i enhver menighet. Dette er vi kalt til å beskytte og ta vare på.

Gullet må får hedersplassen i våre kirker. Bønnelivet må være aktivt og brennende. ALT FLYTER UT FRA BØNN. Disiplene til Jesus visste dette, de hadde sett det i Jesu liv. Derfor er det ene de ber Ham om dette; ”Herre, lær oss å be”. De visste at ut fra det intime livet i bønn med sin Far fløt velsignelse til folket rundt Jesus. BØNNEHUSET ER GLEDESHUSET. Det verset Jesus siterer fra er i Jesaia 56,7; ”dem fører Jeg til Mitt hellige fjell og lar dem glede seg i Mitt bønnehus”. Den gleden som flyter ut av bønn kan ikke fattes av mennesker som ikke ber. Og selve kilden til denne gleden er ikke huset, bønnemøtet eller den bønneaktiviteten vi har.


/ Inspirasjon

Av Hå kon Fa g er v i k Men det er Jesus selv, samfunnet med Ham og med vår Himmelske Far, dét er gledens kilde i vårt bønneliv. Derfor bruker Paulus dette utrykket ”i Ham” så ofte. Å glede seg i Herren er fantastisk. Jesus er en utømmelig gledeskilde. Det som mest drar meg mot bønn er samfunnet med Jesus 1. Kor 1:9 Det er også motivasjonen for at menigheten vår skal være et bønnens hus. Herren selv med all sin skjønnhet og herlighet. Å fryde seg over Ham i bønnehuset med masse lovprisning og takk. KAN MIN MENIGHET KALLES ET BØNNENS HUS? Dette er et så viktig og ransakende spørsmål til hele den norske kristenheten. Har tyven vært på besøk, kanskje i mange år, og stjålet det mest dyrebare vi har i huset,

vårt bønneliv? Det fantastiske med bønn er at når vi bestemmer oss for å begynne med bønn møter vi en Gud som har lovet å utgyte av bønnens og nådens ånd over oss. Han møter oss som Han møtte den fortapte sønnen, med åpne armer. Han lar oss få merke Hans gode favn når vi søker Han. Jeg har så mange ganger opplevd dette på forskjellige måter. For eksempel; jeg setter meg inn i bilen etter en stressende dag. Skal kjøre i 45 minutter til flyplassen som jeg så ofte gjør, også sier jeg: «min Himmelske far, nå kommer jeg til Deg igjen og vil ha samfunn med Deg på denne turen”. Så er Gudsnærværet der og sammen med lovsangen jeg spiller i bilen opplever jeg igjen og igjen hvordan Jesus kommer meg i møte og jeg vet meg elsket og hørt

av min Far som har ventet på meg. Tårene renner, Gud er så nær, du trenger ikke å bestille kontortid hos Ham, Han er der alltid for å møte deg. Så ukomplisert, naturlig, og enkelt. Dette er min Himmelske Far som visste at om vi gjør våre hus til bønnens hus så er det kilden til livet på alle områder av det vi holder på med. Dette har jeg erfart så sterkt personlig i mitt eget liv. Vi har erfart det på Bønnesenteret i 14 år nå. Tusentalls menigheter opplever det samme daglig, der gudshuset er et bønnens hus, der flyter velsignelsen. Dette er din del og rettighet. Gå foran, få noen med deg, og ta Jesu ord på alvor, la ditt hus bli et bønnens hus til velsignelse for alle som kommer dit.

11


Nordic School er i full gang på det åttende året! I skrivende stund reflekterer jeg over de siste månedene. Jeg, Ben og barna flyttet til Norge i slutten av juni. Sommeren besto av en meget lang og god sommerferie her, samtidig som vi skulle bli vant med norsk kultur igjen. Barna våre er født i England har kun vært i Norge på ferie før. Nå i oktober er jeg utrolig stolt over hvor godt de har justert seg til en helt ny kultur, et nytt språk og ny barnehage og skole. Med alt som har falt så flott på plass tenker jeg hele veien at det er Gud som har lagt alt så godt til rette for oss. Vi planla skolen i sommer og i september var vi i full gang! Vi har

12

10 flotte elever som kommer fra hele landet, og en super stab av lærere og frivillige. Vi dro på team-tur den første uken til Triangelheimen for å bli bedre kjent, og jeg ble så mponert av hvor åpne og trygge alle følte seg sammen. Vi delte latter og tårer og kjente at vi kom nærmere hverandre allerede da. Vårt ønske for skolen er at vi alle føler oss som en del av en stor familie. Det er viktig at vi alle kan komme som vi er, uansett hvor i livet vi befinner oss. Ikke alt er rosenrødt bare fordi man kjenner Jesus.

De første ukene snakket vi om treenigheten. Vi snakket om Gud som en kjærlig Far. En som bare har kjærlighet i blikket når Han ser på oss. En som er trygg, vis og ekte. En Far som ikke har skapt oss bare ved en tilfeldighet men som har lagt en fremtid i oss. Vi snakket om at vi er skapt i Hans bilde, helt uten skam, helt fri og elsket. Så tok vi for oss Jesus som vår venn, vår frelser, vårt alt. De siste to ukene har vi hatt om Den Hellige Ånd, og det å høre Hans stemme! Det har vært utrolig spennende! Flere kjente og hørte Gud på en helt ny måte, og fikk føle på Hans kraft og kjærlighet! Det er så fantastisk!


/ nordic school

‹‹Det er viktig at vi alle kan komme som vi er, uansett hvor i livet vi befinner oss›› Av Si l j e D e a n Hver skoledag starter vi i bønnetårnet med bønn og lovsang. Før vi begynner undervisningen snakker vi om ting Gud har gjort, deler vitnesbyrd om hans godhet i hverdagen og kjenner vi blir oppløftet og fulle av håp, klare for en ny dag. Når vi snakket om hvordan Gud snakker til oss i forskjellige språk; gjennom sanger, drømmer, tanker, natur, følelser osv, var det flere som kunne fortelle om at de hørte hans stemme på nye måter. En av studentene hadde hatt en sang på hjernen hele første uka hvor refrenget var “Let me love you”, og hun skjønte plutselig at det var Gud som hadde snakket til henne, helt personlig, helt nært.

Personlig ser jeg enda mer av hvem Jesus er gjennom hva Han gjør i studentene. Og jeg kommer til den samme konklusjonen hver eneste gang; Gud er bare kjærlighet. Den er så enkel og så full av kraft og liv, denne helt ufattelige kjærligheten Han har for oss. Når den går fra hodet til hjertet vårt, det er da vi kan se forandring i våre liv. Når vi vet at vi er elsket - betingelsesløst - det er da mirakler og tegn og under og spennene ting begynner å skje rundt oss. Mennesker som blir vist kjærlighet, de viser også kjærlighet til andre. Noen ganger er det vanskelig å

kjenne seg elsket, fordi man legger så mye vekt på gjerninger. Men Gud ser jo til hjertet, og Gud lager ikke søppel. Tvert i mot, Han har laget oss i Hans bilde, så når Han ser til hjertene våre, ser Han sine barn, sitt mesterverk, sin kjærlighetserklæring i fast form. Gud hadde en drøm, og den drømmen er oss. La oss begynne å innrømme for oss selv at vi er elsket - helt, ikke halvveis, men FULLSTENDIG ELSKET. Be gjerne for oss som stab og de herlige studentene våre. Vi er spent på resten av året!

13


Elever 2016/17 Nath ali e

Reza

Stin a

Z ey n ab

14

Si ss el

T h e a Ma rg ret e

Ju li e

S onja

Lin n Ma r t e


Stab 2016/17 Si l j e

B en

R eb ekk a

Her m a n

Kat a r in a

S a n dra

Hel en a

Kr i stin e

Fi li p

Ă˜ y v in d

15


/ Seløy På vei opp på fjellet Dønnamannen

Kristine har fått fisk!

Stabsdager på Seløy Etter at disiplene hadde fortalt Jesus om alt de hadde gjort, sa Jesus til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» Mark.6,31 Når jeg prøver å finne ord for å beskrive stabsdagene 24.-26.august, er det dette som kommer til meg! Vi ble invitert og vi dro avgårde over tjue personer, ansatte og frivillige med faste ukentlige oppgaver på Bønnesenteret, til vakre Helgeland. Om det ikke er akkurat øde, så er det i hvert fall stille og fredelig ute

16

på Seløy. Og hvile ble det – i alle fall for oss som ikke hadde lederansvar. Et tjenende lederteam med hjerte for staben sin, gjorde virkelig hva de kunne for at alle skulle ha det bra! Storstaben består av mange mennesker som har til dels svært forskjellige oppgaver og mange ser ikke så mye til hverandre til daglig. Vi er også en bunke mennesker som er på forskjellige steder i livene våre. Fellesnevneren er hjerte for Jesus og hjerte for Nordic! Det var derfor flott å bruke tid sammen, bli bedre kjent og bygge enhet og relasjoner. Som alltid har det åndelige fellesskapet

Av Kj ersti G j er m sta d

uvurderlig betydning i så måte og er det viktigste. I tillegg var det god tid til både sosialt fellesskap og friluftsliv. Jeg nevner gode samtaler rundt gode måltider, mat fra sjøen, friluftsmøte i fjæra, lovsang, bønn og forbønn og fortellingen om Håkons familiehistorie og det barske livet på kysten! Dessuten var det anledning til fisking og -for de sprekestebading, kajakkpadling og topptur til stupbratte Dønnamannen! Personlig blir jeg fylt av takknemlighet. Det er nåde å få tjene i dette fellesskapet!


/ ukrainA Familien Tretjakovu utenfor sitt nye hjem

Familien Tretjakovu flyttet inn Av G u n va l d Ei kel a n d i et nyere og bedre hus Støttepartnerkonferansen Under Støttepartnerkonferansen i vår samlet vi inn en gave for å hjelpe familien Tretjakovu å få kjøpt seg et nyere og bedre hus. Vi kom ikke helt i mål, men allerede uken etterpå fikk vi en gledelig telefon fra Odd Arnfinn Reinertsen fra Hjelperen Bruktbutikk i Søgne. De ønsket nemlig å være med å gi resten av beløpet så familien kan få kjøpt huset. Gjennom mange år har de bodd i et falleferdig hus bygd av leire. Far i huset har gjort alt han kan for å opprettholde huset så det ikke skulle falle ned. Vi ble bønnesvaret,

og drømmen gikk i oppfyllelse for denne flotte familien. Tenk at det er noen helt fra Norge som bryr seg om oss, sier mamma i familien. De er overveldet, og utrolig takknemlig for huset. Nordic Harvest Mission Vi ønsker å takke støttepartnere og Hjelperen Bruktbutikk i Søgne for gavene, som gav familien mulighet til å kjøpe seg et annet hus. Tusen takk for generøsitet, og hjertet for de fattige i Ukraina. Vi ønsker å fortsette å hjelpe de fattige, vår lengsel er at flere og flere skal få oppleve Guds

kjærlighet i praksis. Sammen så kan vi klare å nå ut til enda flere mennesker som så sårt trenger vår hjelpende hånd.

Guds kjærlighet i praksis

17


Mye folk på møter i Vadsø

Hærlige møter på Karmøy

Reiserapport fra Håkon Sterk Bønn og vekkelseskonferanse i Vadsø. Også i år fikk jeg være med på Bønn- og vekkelseskonferansen i Finnmark. Mye folk samles og pastor Max i Filadelfia og våre venner i Frelsesarmeen var glade for at vi la konferansen nettopp til Vadsø. Møtene var sterke og Gud virket i manges liv denne uken. Vi hadde et kjempeflott friluftsmøte på torvet som samlet mye folk. Og sammen med Nils Bueng

18

store arbeidet og de utrolig sterke vitnesbyrdene om forvandlede liv ved at mennesker har møtt Guds kjærlighet og omsorg. Etter dette fikk jeg være med og tale i Menigheten Troens ord på Fantastisk rehabiliteringsarbeide Karmøy og i sentrum av Haugesund. Dette er virkelig på Karmøy. I begynnelsen av september en bønnens menighet ledet var jeg taler på et 25 års av Pastor Birger Wroldsen, og Jubileum for Karmsund ABR arbeidet vokser både i nye som senter som er startet og drevet blir frelst og mennesker som av Halvor Hansen fra Skudenes. kommer tilbake til et sterkt liv Jeg ble så imponert over det med Gud. og kaptein Karin Morell fra Frelsesarmeen hadde vi et sterkt møte i Vadsø fengsel. Det er så herlig å være med i Guds rike i Finnmark.


/ Reiserapport En hærlig gjeng fra "Hjelperen"

FOLKET I BRUKTBUTIKKEN ”HJELPEREN” SØGNE. Dette folket som trofast jobber i bruktbutikken dag etter dag har vært en utrolig velsignelse for arbeidet vårt i Ukraina. For et hjerte for misjon de har. De har støttet oss i mange år og det er ikke bare vi, men flere misjonsorganisasjoner som har blitt velsignet av deres innsats. I sommer fikk jeg være sammen med mange av de i et velsignet husmøte i Søgne. Felleskapet med Guds folk er fantastisk!

‹‹forvandlede liv ved at mennesker har møtt Guds kjærlighet og omsorg››

19


reiserute Håkon fagervik 14.-16. okt 18. okt 19.-22. okt

Klippen Karmøy

22.-23. okt

Filadelfia Moss

Filadelfia Moss

27.-30. okt

Vegårshei

Degernes Leirsted

18.-20. NOV

Berg Misjonsmenighet

Bønneskole

ICCC møte

Bønnedager

Møter

Bønnedager

Møtehelg

24.-27. NOV

Farshjerte Konferanse

16.-17. NOV

IMI-kirken Stavanger

18.-20. NOV

Get Focused

Bønnesenteret Levanger

Leif J. Johannesen 6.-11. NOV

Lovsangsskole

11.-17. okt

Ukraina

Bønnesenteret i Levanger

Bønneskole

18.-20. nov

9.-11. DES

Kristiansand MANNSWEEKEND

Israelsseminar i Tverrelvdalen

anders skarpsno 13. -14. OKT

Froland Misjonskirke

16. OKT

Stjørdal Misjonskirke

21. -23. OKT

20

Lovsangskveld

Evangeliehuset Porsgrunn Lovsangshelg

28.-30. okt

5. NOV

6.-13. NOV

Awakening Europe Stockholm

Salem Trondheim Lovsangsdag Gudstjeneste

Lovsangsskole/iWorship Bønnesenteret i Levanger

29. NOV

ACTA Lovsangs_ & Bibelskole

Tønsberg

Bibelskolen i Trondheim Lovsangsdag


Gud svarer bønn! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

Kvinne overlykkelig etter forbønn, fikk solgt husvære etter 3mnd uten respons for salg. Hun var overbevist om at dette var bønnesvar

Kvinne forteller at svigerdatter er fri for vann i lungene etter forbønn!

Mormor forteller at jente er blitt frisk av spiseforstyrrelse og har klart å fullføre skolegangen! Hun ble bedt for over tid. Takk Jesus!

Påvist celleforandring i livmorhalsen forsvant etter forbønn! Kvinne er lettet og takker Jesus!

Ønsker du forbønn? Ta kontakt!  74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org

21


Annonse

Vårtun Kristne Oppvekstsenter i Levanger er et oppvekstsenter i vekst. Vår visjon er:

Et kristent oppvekstsenter preget av Guds kjærlighet og omsorg, hvor hver enkelt, ut fra f egne forutsetninger, gis mulighet til å utvikle seg åndelig, fysisk, psykisk, faglig og sosialt

Vi er hele tiden på utkikk etter fagfolk som brenner for sitt fag og for Jesus. Vi har noen ledig plasser både i barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen Du finner mer informasjon om oss på vår hjemmeside, www.vko.no i eller på https://www.facebook.com/oppvekstsenter Kontakt oss gjerne på tlf. 74019910/45243610

Nordic Harvest Mission www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

22

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen / Foto fremside: unsplash


/ Kalender

23



Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.