Vekkelsesrapport Juni 2016

Page 1

IN

AK Y DR

T!

NORDIC HARVEST MISSION

VEKKELSESRAPPORT Skal vi orflgeyt, te til N ppa? mamma og pa

Ben og Silje Dean er nye ledere for Nordic School BØNN · MISJON · VEKKELSE

Juni/juli 2016


NORDIC HARVEST MISSION Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

NORGE

LATVIA

FILIPPINENE

BØNNESENTER BIBELSKOLE EVANGELISERING

FAMILIEHJELP

BARNEHJEM FAMILIEHJELP MENIGHETSNETTVERK STUDENTARBEID

ISRAEL EVANGELISERING MENIGHETSARBEID

ZAMBIA

UKRAINA

BØNNESENTER MENIGHETER

BØNNESENTER REHABILITERINGSSENTER ELDRESENTER FAMILIEBARNEHJEM

VEKKELSESRAPPORT juni/juli 2016 3 4

LEIF J. JOHANNESEN

Lenge leve Bibelen! KATARINA HEDMAN

Nordic School i Drammen GRETE JENSSEN

6

– Tenk å bruke et år ved Jesu føtter!

8

– Send vekkelsesregn over landet vårt!

HERMAN FRANTZEN

LEIF J. JOHANNESEN

10 Bønneskole i Israel

2

14

HÅKON FAGERVIK

Noen drypp fra Håkons reiser ANDREAS FJELLVANG OG SILJE DEAN

18 Lederskifte i Nordic School REBEKKA SKJØRESTAD

22 Jesusfest: Ansikt til ansikt med Jesus INGUNN STÅLEM

28 Brev fra en støttepartner SEIERSRAPPORTER FRA FORBØNNSTJENSTEN

29 Gud svarer bønn!


/ LEDER

Lenge leve Bibelen! Vi tror på Jesus! Vi tror det han sier og vi tror det han sier om det som er skrevet i Bibelen. Rokker man ved det Jesus sier, rokker man ved Jesus selv. Rokker man ved Jesus rokker man ved Gud selv. At Jesus skulle ha begrenset innsikt, være barn av sin tid, er en skummel vei å gå. Man rokker da ved fundamentet for levende kristendom. Vi går ikke der. Vi tror det Jesus sier er sant! Jeg har vært pastor i Det Norske Misjonsforbund i en årrekke. Et av deres bekjennelsespunkter var at «vi tror at Bibelen er eneste rettesnor for liv og lære». Det er en bekjennelse vi fullt ut slutter oss til. Jeg er glad for det fundamentet min teologiske utdannelse på Ansgarskolen gav meg. Det ble aldri sådd tvil om Bibelen. Ingulf Diesen som var en av våre lærere gikk jo så langt at han mente Bibelen var inspirert av Gud til minste tøddel. Var det ting vi hadde problemer med å forstå ble det heller stilt spørsmål ved vår evne til å forstå enn Bibelens troverdighet. Jeg er utrolig takknemlig for det! Jeg har lest nok i Bibelen til å forstå hvor lite jeg forstår. Jeg har lest nok språk til å forstå hvor lite jeg forstår og hvor utrolig rikt det hebraiske og greske språk er. De utallige oversettelsene av Bibelen med

sin mangfoldighet av oversettelsesløsninger, oversatt av sprenglærde mennesker bekrefter det. Rent åpenbaringsmessig har jeg opplevd så mange ganger at ord jeg har lest hundrevis av ganger pluselig har åpnet seg og gitt en innsikt jeg ikke har vært i nærheten av tidligere. Da vi var i Israel tidligere denne måneden besøkte vi blant annet det israelske museet der dødehavsrullene er oppbevart. Det er interessant å se hvor marginale forskjeller som er mellom den såkalte Aleppokodeksen som skriver seg fra senest 930 e.Kr. og teksten i dødehavsrullene som er datert 1000 år tidligere. Forskjellene er overraskende få, selv om den av dødehavsrullene som inneholder Jesajas profeti er over 1000 år eldre enn den eldste kjente massoretiske utgaven av Bibelen. Dette viser hvor utrolig nøye jødene var med avskriftene av sine hellige skrifter. Nå er det selvsagt ikke slik at alt i Bibelen er direkte ord fra Gud. I de aller fleste tilfeller er Bibelen selv veldig tydelig på hva som er hva. Det er viktig for oss hva Bibelen sier om seg selv. Uttrykket Bibelen selv er sin beste fortolker, brukes mye

i Ungdom i Oppdrags School of Biblical studies. Det er et spennende utgangspunkt for å studere Bibelen. Et annet viktig prinsipp som en av mine gode lærere poengterte mye er at summen av Guds ord er sannhet (Salme 119,160). Det forhindrer løsrevne sitater som presses i retninger som er i strid bibelens totale vitnesbyrd. Her kommer også viktigheten av å lese skriftord i sin sammenheng. Bibelen har vært under angrep til alle tider. Den har overlevd! Jesus sier selv «For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt.» (Matt 5,18) Lenge leve Bibelen! Din bror og venn

LEIF J. JOHANNESEN Daglig leder og redaktør

3


Blant talerne var Andy Wallis fra Impact Church i Roskilde. Her holder han seminar om det profetiske.

NORDIC SCHOOL I DRAMMEN:

– Jeg ble helt fornyet! I april var Nordic School for andre året med å tjene på LYS i Drammen, en ungdomsfestival arrangert av Filadelfiakirken i Drammen med ungdomsleder Maria Torgussen i spissen. Med åpne armer og overveldende gjestfrihet ble vi ønsket velkommen inn i et stort team av medarbeidere bestående til stor del av medlemmer fra menigheten. Måten generasjonene arbeider sammen for å lage en plass hvor Gud får gjøre hva han vil gjorde stort

4

inntrykk på meg. Jeg tror at nettopp dette er utrolig viktig når vi ønsker å oppleve mer av Gud. Jeg tror nemlig han har stort behag i å se generasjonene stå sammen, og jeg kan med glede si at de vi møtte i Drammen har grepet noe av dette. Helgen var preget av stor hunger og lengsel hos ungdommene av å se mer av hvem Gud er og hva han sier. Mange ungdommer fikk tungetale og ble aktivert til å gå ut i Guds kraft gjennom de forskjel-

lige seminarene som var. Vi opplevde at Gud gikk dypere og ga en bredde til det gjennombruddet vi så på fjorårets LYS. Vi i Nordic School-teamet var med som forbedere, og vi kom alle innstilt på å tjene å gi av det vi fått av Gud, men opplevde å bli mye mer velsignet tilbake! Når vi tjener og gir ut, gir vi også Gud rom til å fylle oss på nytt! – Jeg ble helt fornyet på LYS! Tilbedelsen var nydelig og full av frihet, jeg


/ DRAMMEN Maria Torgussen er ungdomsleder i Filadelfiakirken

Tek st: Kata r in a He dm a n Foto: Fr i d a Hel g er u d opplevde en forløsning i det å drikke av Den Hellige Ånd, forteller Kristine Undeland med stor entusiasme. Hun beskriver helgen i Drammen som et av høydepunktene som elev på bibelskolen. Det er så nydelig å få se folk, særlig unge, ta nye skritt og få oppleve dypere dimensjoner av hvem Gud er; en kjærlig far som ønsker å leve i felleskap med oss og lengter etter å få fylle våre liv med sin underbare fred, overveldende glede og radikale frihet!

Det var en fantastisk bra helg! Det er få ganger jeg har kjent meg så elsket, vakker og ønsket, men samtidig så utrolig liten og hjelpeløs. Jeg valgte å gi det til Gud, og det forandret alt! Det handler ikke om meg! Gud vil røre mennesker og da søker Han etter villige hjerter å g jøre det g jennom. Himmelen var vidåpen! Vi lengtet etter mer, og Han møtte oss! JOHANNA LINDQVIST ÖRNSKÖLDSVIK

5


– Tenk å få bruke et år ved Jesu føtter! Da jeg startet på bibelskolen på Bønnesenteret i september i fjor, var det med et håp og en stor lengsel etter at jeg skulle få opptent min første kjærlighet til Jesus. Livet mitt lå på mange måter i ruiner etter mange år med helseplager, endeløse grublinger og en «utenfor-følelse» som aldri slapp taket. Jeg strakk aldri til noe sted. Ikke i arbeidslivet, ikke i relasjoner, og slett ikke i kirka! Resultatet var tilbaketrekning og en følelse av håpløshet.

6

Siden jeg bor i Levanger har jeg i alle år kjent til bibelskolen her, og vært inne på tanken om å søke, men ikke vært frisk nok til det. I fjor på denne tida, under nok en nedtur, talte Gud rett inn i hjertet mitt og sa «søk på bibelskolen nå!» Det slo ned som et lyn, og Gud og jeg ble øyeblikkelig enig om at det var en god plan. Siden fortalte jeg det til alle rundt meg, og hele familien gledet seg. Jeg tror nok at mannen min fattet nytt håp.

Skolestart kom, og jeg begynte på et helt nytt kapittel i mitt liv. Tenk å få høre til i en klasse! Det var så rikt! Jeg møtte mange inspirerende mennesker, var på overnattingstur på hytte med utedo og snorking i trange køyesenger. Hver dag syklet jeg til skolen forbi modne kornåkrer, sola skinte og jeg skinte! Himmelens sluser åpner seg, i form av en tåreflom jeg ikke hadde opplevd maken til. Gud berørte meg hele


/ VITNESBYRD

a v G ret e Juli e A. Jen ss en tiden. Det var som å være gjenstand for en himmelsk operasjon. Jeg lå under et varmt lys, og Gud endevendte meg. Bit for bit tok Han meg frem, studerte meg og sa «hmm, det der må vi ordne, og det der må leges, og disse vrangforestillingene må vi rett og slett skifte ut», og så videre. Det var nok for Ham å gjøre, og Han er ikke ferdig med meg. Heldigvis. Det har vært en fantastisk reise. Medelever, lærere, stab, og alle som er

innom på Bønnesenteret har vært med på å åpne himmelen for meg. Jeg har kjent meg så privilegert! Tenk å få bruke et år på å sitte i ro ved Jesu føtter. Ta tid i bønn, ta tid å leve i Ordet, være i stillhet så Den hellige Ånd kan tale til meg! Det er så rikt! Kanskje det aller viktigste som har hendt dette året er at jeg har fått en dyp visshet om at Gud er min Far, en god, god Far. Som ikke bare elsker meg, men også

skapte meg til å være den jeg er. Han sier at jeg er god nok! Så øver jeg meg på å være enig med Ham. Dette skoleåret er noe av det viktigste jeg har gjort i livet mitt. Jeg har blitt rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet. Jeg har fått en helt ny identitet. Jeg er datteren av en veldig rik og god Far. Jesus har blitt min største kjærlighet. Jeg vil alltid fortsette å søke Hans ansikt. «Vi har kommet til tro på kjærligheten» (1. Joh. 4,16).

7


65.000 vekkelsestørste kristne var samlet i LA. Foto: Benedicte Mella

‹‹Vekkelse er ikke lenger bare en fjern drøm, men en nær realitet››

– Send vekkelsesregn over landet Jeg fikk den store gleden av å delta på Azusa Now, en massiv bønnesatsing som gikk av stabelen i Los Angeles i april. Lou Engle fra TheCall samlet sammen med blant annet Bethel Church kristne fra hele verden til en hel dag med bønn og lovsang på 110-årsdagen til Azusa-vekkelsens utbrudd i samme by. På den olympiske arenaen i den amerikanske filmhovedstaden ble setene fylt opp av tusener i fargerike regnponchoer og brennende hjerter. Over 120.000 forhåndsregistrerte seg

8

til å delta, men da dagen falt på en av ytterst få regndager i det tørkerammede Sør-California, møtte 65.000 opp. Mange har spurt seg om hvorfor Gud inviterte til en global bønnesamling ( for det opplevdes nettopp som en direkte invitasjon fra Gud til å komme sammen) uten å sørge for godt vær. Men kanskje var det nettopp det som var hensikten - at vi kunne samles med en tørst etter vekkelse som heller ikke ruskevær kan stoppe? Og helt ærlig – når vi samles for å be om Guds Ånds regn over våre

nasjoner, bør vi da overraskes over at det regner i det naturlige? Gjennom 15,5 timer priste vi Gud, ba sammen, ble inspirert av historier om hva Gud gjør - vi gråt, vi lo, vi ropte og vi beundret Gud i stillhet. Flere reiste seg fra rullestoler, blinde fikk synet, og hender spratt i været over hele arenaen da man spurte om hvem som selv hadde opplevd å bli helbredet i løpet av dagen. Representanter fra store deler av amerikansk karismatisk kristenliv var til stede. Med navn som Heidi Baker,


/ LOS ANGELES

vårt! Loren Cunningham, Jack Hayford, Todd White, Mike Bickle, Bill Johnson, Arthur Blessit og Paul Cain kunne man skryte av en ganske imponerende talerliste, men det var ikke der fokuset var. Alt handlet om Jesus, og se Han igjen berøre våre nasjoner med vekkelse. En av tingene som slo meg så sterkt av enheten som var så synlig til stede. I en arena med å mye mennesker kunne man tro at man opplevde en distanse. Men de store avstandene og mengene krympet sammen til en fellesskap der vi som

a v Her m a n Fra nt z en troende får stå tett sammen - som én menighet, én brud. Skal vi se vekkelse er det ikke bare en styrke å stå samlet – det er en absolutt nødvendighet! Vi kan ikke bære Guds vekkelse med splittelse i blant oss. Dermed fikk vi gjøre en kollektiv bestemmelse om at vi vil kjempe for kristen enhet, og aldri snakke ned om andre kristne. Jeg kjenner at en brann er tent i meg. I årevis har jeg lengtet etter vekkelse, men nå kjenner jeg at jeg får være midt i det. Jeg er overbevist om at vi var vitne

til et globalt skifte denne ene dagen, med uante fremtidige konsekvenser. Vekkelse er ikke lenger bare en fjern drøm, men en nær realitet, som jeg vil gjøre alt for å se manifesteres i min egen hverdag. Dette er ikke tiden for å la ilden slukkes eller bøye under for presset fra samfunnet rundt oss. Dette er en tid for bønn. En tid for faste. En tid for å se Gud igjen berøre landet vårt med sin ild. Hvilket privilegium å få leve i denne tiden!

9


HEDDAL

Vi var et team som kjørte ned til Ølen for å ha bønnehelg. På veien dit hadde vi et møte hos våre venner i Heddal Misjonsmenighet. Vi ble overrasket over at det var fullt hus da vi kom, siden møtet ble planlagt kort tid i forveien. Gud kom på en sterk måte og møtte oss alle med sitt dype nærvær. I Ølen traff vi noen flotte mennesker og hadde en herlig bønnehelg sammen med dem. Igjen kom Gud med sitt nærvær og møtte mennesker på dypet. Det ble fortalt flere vitnesbyrd om at Gud hadde gjort forvandling i menneskers liv i løpet av helga, og vi fikk glede oss over at en ble frelst. Det var tydelig at dette var en helg som var godt forberedt i bønn. Vi opplevde at vi fikk knyttet nye vennskap og at hjerter smeltet sammen. Vi er så takknemlige og overveldet over å ha fått være med på det som Gud gjorde disse dagene.

L ei f , Per - Kr i sti a n , B etti t , G u n n , Siv A n n e og A ni t a

10

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ØLEN

Møtehelg i Ølen og Heddal

Utsikt over Jerusalem

S a m m en m e d Je su s i Jer u s al em!


/ ISRAEL

‹‹ Je su s er stått o p p og h a n b ekref t et d et m e d sitt m ekti g e n ær vær d en n e ett er mi d d a g en i hj er t et a v Jer u s a l em › ›

Bønneskolen i Israel Hvert år tar vi turen innom gravhagen i Jerusalem på vår årlige bønneskole i det lovede land. Hvert år avslutter vi med lovprisning og nattverdssamling på en av de stedene de har laget til for besøkende grupper. I år kom Guds Ånd så sterkt at nesten alt folket i hagen samlet seg omkring den lille plassen vi var samlet. Lovsangen lød på mange språk. Jesus er stått

opp og han bekreftet det med sitt mektige nærvær denne ettermiddagen i hjertet av Jerusalem. Dette sterke nærværet merket vi også når vi var samlet i «fangehullet» i Hanegalkirken. Håkon stemte i den gamle salmen Hin time i Getsemane. Stedet fyltes av Guds nærvær så vi ble stående i ærefrykt og takknemlighet over

a v L ei f J. Joh a n n e s en den fantastiske kjærligheten Jesus viste oss! Det å ha en bønneskole i Israel er flott på så mange måter. Det er mer enn bare å se plassene Jesus gikk. Vi får be om fred for hvert skritt vi tar i dette fantastiske landet. Det å se menneskeliv

›››

11


Fra sabbatsmåltidet på Sjømannskirka i Ashdod under bønneskolen

forvandlet et av bønnelivets store privilegier. Det skjer om igjen og om igjen når vi samles til bønn. Bønnesamlingene vi hadde på taket av sjømannshjemmet i Ashdod var preget av livsforvandlende kraft. Å få støtte Messiastroende jøder er også en ting vi legger vekt på når vi er i Israel. Pastor Israel Pochtars menighet, Beit Hallel, som vi har støttet i flere år, vokser stadig og har nå fått nytt lokale. De har måttet utvide til to Gudstjenester hver søndag og opplever stadig at nye mennesker kommer til tro. I en møteaksjon de hadde nord i Israel for noen uker siden gav over 800

12

mennesker til kjenne at de ville ta imot Jesus som sin frelser. Vi besøker også arabiske kristne som ofte har et veldig press på seg. Bønnesenteret til Rania Sayegh i Nasaret er et av stedene vi er innom. Det er sterkt det denne damen får stå i. Islam vokser i Nasaret. Mange kristne flytter ut, men Rania blir. Husk på henne og bønnesenteret hennes i bønn. Vi var ikke i Betlehem denne gangen, men vi traff en arabisk pastor som har menigheten sin der. Det er kjent at de kristne i Betlehem har en veldig vanskelig situasjon. Det er nesten ikke

Hvert år besøker vi

kristne igjen i Jesu fødeby. Ved opprettelsen av staten Israel i 1948 var det ca. 80% kristne. I dag har jeg lest undersøkelser som er nede i 10% kristne i Jesu fødeby. Husk på våre søsken her i bønn! Vi ber for det jødiske folk som vi vet har en helt spesiell plass i frelseshistorien (Rom 11,2527). Vi ber for hver enkelt nasjon at menneskene der må føle og finne Jesus (Apg. 17,26-27). Som enkeltpersoner ber vi for jøder, arabere, palestinere, nordmenn, ja, folk fra hver nasjon og hvert språk at de må finne veien til frelse i Jesus Kristus.


gravhagen i Jerusalem

NASARET

ASHDOD

JERUSALEM

13


Sammen med storfamilien til Viktor og Viktoria i Soroca

Noen drypp fra Håkons reiser I april reiste jeg sammen med Karl Vesterbukt til Moldova og Ukraina etter mange spørsmål om å komme dit. Det ble en fantastisk tur der vi fikk møte et rikt kristenliv i de to fattigste landene i Europa. Moldova fasinerte meg. Det var første gang jeg var der og vi hadde utgangspunkt i hovedstaden Chisinau. Det var lagt opp møter mange forskjellige steder i landet og det ble mye kjøring fra by til by fra lengst sør til nord og vest i

14

landet. Mange ble frelst på de forskjellige stedene vi besøkte, og lengselen etter Gud var stor på mange plasser. PASTORER MED BAKGRUNN I RUS Jeg tror nesten alle pastorene jeg møtte hadde hatt en fortid innen rus. De har blitt frelst og løst av Jesus og branner nå for Guds rike i landet. Den største menigheten i dette nettverket av kirker hadde rundt 700 medlemmer og hadde akkurat

fått startet på prosessen med å bygge sitt eget kirkelokale i hovedstaden. STOR NØD Noe av det mest gripende jeg møtte var frivillige fra menigheten i Chisinau som hadde startet et arbeide for barn som tilhørte familier med rusproblemer. De hadde fått leie gratis en underetasje i en stor boligblokk der de samlet barna etter skoletid til forskjellige aktiviteter for


/ HÅKONS REISER Diana ble forvandlet av Guds kjærlighet. Nå brenner hun for at andre skal få oppleve det samme

CHISINAU

a v Hå kon Fa g er v i k

å få dem bort fra gata. Her var det jenter som var prostituerte som 15-åringer og mye nød. Lederen for dette, en dame som heter Nina, ble mektig møtt av Gud når vi ba for henne. Hun bare gråt og gråt, og hadde vanskelig for å stoppe slik at vi kunne snakke med henne etter forbønnen. Før vi dro derfra fortalte hun at under forbønnen ble hun løst fra en frykt som hadde sittet fast i henne rundt det prosjektet de drev med. Nå var hun helt

løst og bare full av glede over å stå i arbeidet blant disse lidende barna. DIANAS GRIPENDE VITNESBYRD: – HVOR HADDE JEG VÆRT UTEN JESUS? I byen Soroca som ligger på grensen til Ukraina besøkte vi pastorparet Viktor og Viktoria som vi fra Nordic Mission har hjulpet med å bygge opp et hus til. Huset fungerer nesten som et barnehjem i

og med at de har adoptert inn barn fra familier som ikke fungerte og gitt dem et godt hjem. En av disse var Diana på 22 år. Hun var en strålende jente med et sterkt kall over sitt liv. Diana fortalte at da hun ble plassert i denne familien som 15-åring kom hun fra en familie der hun hadde bodd sammen med sin alkoholiserte mor og ble tatt fra moren av sosi-

»

15


Smekkfullt i musikkskolen. Vekkelsen brenner i menigheten Håpets kilde i Zhmerinka, Ukraina

almyndighetene og plassert hos Viktor. Da hun kom dit var hun i fullt opprør i tre år, og gjorde alt hun kunne for å plage sin nye fosterforeldre. Hun festet, drakk og herjet slik at hun bare var til problemer i det nye hjemmet sitt. Men Viktor og Viktoria viste henne bare kjærlighet, hun var kommet til et hjem der hun ble elsket fram til et møte med Jesus. Da hun var 18 år gammel møtte Jesus henne sterkt, hennes liv ble forvandlet og i dag er hun en av de beste studentene på universitetet i Chisinau. I tillegg har hun et mål om å bygge opp jenter fra tøffe bakgrunner til å bli sterke gode kvinner som skal være med å forvandle Moldova. «Vi trener, har skjønnhetskurs, ber, leser Guds ord og står sammen for at Gud skal kunne bruke oss i sin tjeneste», sa hun. Dette er jenter som kommer fra bakgrunner som hun selv og som forvandles gjennom hennes tjeneste. – Mamma sitter i fengsel på grunn av kriminalitet. Vi har ikke mye kontakt, men jeg ber for henne at hun også skal møte Jesus, sier Diana. Da vi kjørte til Ukraina sier hun «hvor har jeg vært i dag om det ikke var for Jesus?» Et forvandlet liv som vitner om Jesus forvandlende kraft som gir

16

framtid og håp til de håpløse. VEKKELSE I ZHMERINKA Siste helgen vi var på tur var vi med på møter i Zhmerinka hos pastor Yura. Den siste tiden har menigheten opplevd en sterk vekkelsestid og slik var søndagsmøtet også denne gangen. Flere ble frelst og Gud gjorde sterke ting i folks liv under ettermøtet. Det var bare så herlig å være i denne menigheten igjen. Guds herlighet er over de fattige ukrainerne som vi får lov å stå sammen med i tjenesten der nede. For en velsignelse! STERK KONFERANSE I HARSTAD I pinsen hadde Arild Solberg og jeg møter i Harstad sammen med evangelist Nils Pettersen og en lokal lovsangsgruppe fra Harstad. Flere tok imot Jesus i møtene og mange ble sterkt møtt av Gud i ettermøtene vi hadde. Dette er så herlige folk å være sammen med. Jeg er så takknemlig for Gudsfolket som finnes oppe i nord. Jeg vil bruke mye mer av min tid nå framover til møteserier i nord-Norge. OSLO 17. MAI Etter møtene i Harstad dro jeg ned til

En

Oslo for en flott 17. mai-feiring sammen med familien min der, hvor jeg også talte i Jesus Church. Jeg har i alle år satt slik pris på Stephan og Anne Christiansen og det flotte folket som står med dem i Oslo. Det er få menigheter som har et bønnemiljø som dem. De ber alle hverdager kl. 5-8 om morgenen, i tillegg til at de satser mye på å virkelig være et bønnehus midt i Oslo. Det var en helt utrolig lovsang og en stor velsignelse å være sammen med disse menneskene som har hatt en meget tøff tid med mediekjør det siste. Be mye for den menigheten med det vakre navnet Jesus Church. SJARKFISKEREN LINDA, FORVANDLET AV JESUS! Under pinsekonferansen i Harstad møtte jeg en frisk og brennende dame fra Gratangen. Hennes livshistorie var så sterk at når hun vitnet var alle i salen berørt av Linda Sofies vitnesbyrd. Linda forteller om hvordan Jesus forvandlet henne fra et liv i rus og fornedrelse helt fra ungdommen av. Vi lar henne fortelle: Jeg brukte alt av stoffer som fantes for å ruse meg og prøvde slik å døyve smerten


tøff jente i egen båt i et tøft yrke som fisker

fra en barndom med misbruk og en vanskelig oppvekst. Midt i det kaoset jeg levde i kom det en fysioterapeut til Gratangen som jeg fikk mye kontakt med. Denne dama vitnet stadig om at løsningen for mitt liv var å møte Jesu. Bare en gang vitnet hun med ord. Mesteparten av tiden vitnet hun med måten hun levde livet sitt for Jesus. Hun kom med nåde istedenfor fordømmelse, og alt jeg kjente til med kristendommen ble rokket i dette møtet med henne. Jeg levde et liv i synd, men hun pekte ikke på synden i livet mitt, men pekte hele tiden på Jesus. Jeg ble sterkt påvirket av dette og øynet et håp for å komme ut av mitt destruktive liv. Men det skulle gå enda to år før jeg fikk et forvandlende møte med Jesus. MØTTE JESUS HELT ALENE Etter at jeg hadde gått på sterke stoffer i to måneder nesten uten stopp, med lite søvn og lite mat var jeg helt nedkjørt. Da var det en fra rusmiljøet som så hvor elendig jeg var og sa til meg at «Linda nå må du komme deg bort herfra ellers så ender du dine dager slik». Jeg pakket bagen min, satte meg i bilen full av rus og kjørte fra stedet der vi hadde fester så lenge.

Flott å feire 17. mai i Oslo med mitt herlige barnebarn Keola

På veien hjem til min bror om natten ble jeg så tørst. Jeg fant en bekk og bøyde meg ned for å drikke av det klare vannet der. Da var det som Gud talte så sterkt til meg om det vannet som kunne slukke min indre tørst. Jeg kjørte videre og kom tidlig på morgenen hjem til min bror der døra var låst og de ikke var stått opp enda. Der i hagen til min bror ropte jeg på Jesus og sa «Jesus jeg vet ikke hvem du er, men jeg overgir livet mitt til deg». Da var det som en eksplosjon av glede og fred i mitt indre. Jeg hoppet opp og ned på plenen og jublet over det jeg hadde opplevd, og fikk en frelsesvisshet enda jeg ikke viste hva ordet frelst betydde. Da jeg kom inn til min bror snakket jeg bare om Jesus. De trodde jeg var blitt helt gal. Jeg ringte til Gunnhild, fysioterapeuten som hadde vitnet for meg og ropte i telefonen at jeg hadde møtt Jesus. Mens jeg snakket med henne sto jeg der og hoppet opp og ned av begeistring fordi det jeg hadde fått tak i var så sterkt. Etter denne opplevelsen, tenkte jeg at jeg måtte tilbake til mine venner som ruset seg for å fortelle dem om det som hadde skjedd. Men det holdt på og dra meg tilbake i rusen igjen.

PÅ BIBELSKOLE I STAVANGER Gunhild foreslo at jeg skulle ta meg et bibelskoleår for å bygge meg opp som kristen. Jeg kom da inn på Acta i Stavanger. De første ukene bare gråt og gråt jeg nesten hver dag. Det var som om Gud vasket ut alt det vonde jeg hadde opplevd. Noe av det sterkeste forvandlingen jeg har hatt har vært å gå i fra et liv med sterk hat mot menn, noe som hadde sin grunn i misbruket jeg opplevde som liten jente. Jeg har fått oppleve at Jesus gjennom Hans nåde gir meg kjærlighet til menn igjen, og stadig på forandrer han meg til å bli den Han har skapt meg til å være. Året i IMI ble et år av gjenopprettelse og helbredelse i mitt liv. Jeg ble enda noen år sørpå før jeg følte et kall til å dra nordover og begynne som sjarkfisker. De siste årene har jeg hatt min egen båt og drevet fiske. Jeg er med i en bønnegruppe her i området og reiser rundt på møter og deler mitt vitnesbyrd om alt Jesus har gjort i mitt liv. Jeg har gjennom disse årene fått av Jesus Kristus livet i Den Hellige Ånd, å hver dag få ny nåde til å vandre på Hans vei. Det er mer spennende og mer tilfredsstillende enn alt hva verden har å tilby.

17


Andreas Fjellvang tropper av som leder av Nordic School.

Lederskifte i Nordic School

Andreas Fjellvang overlater stafettpinnen til Silje og Ben Dean fra høsten 2016 Andreas Fjellvang som var med å starte Nordic School for snart syv år siden har ledet skolen siden. I ett år har han hatt permisjon og vært i Redding i California med sin familie. Nå opplever han at tiden er inne for å gi stafettpinnen videre. Silje og Ben Dean er klar til å ta over. Her er det de skriver om denne spennende skiftet på skolen vår.

L ei f J. Joh a n n e s en REKTOR

18

NORDIC SCHOOL OF SUPERNATURAL MINISTRY

Historie, nåtid og fremtid Ved slutten 2007 gav Gud Leif Johnny, Øyvind Hovset og meg en felles visjon om å starte en fulltidsbibelskole i Levanger. Nordic Mission hadde arrangert flere bønne- og evangelistskoler, og var klare for noe mer. Bønnesenteret ble den naturlige og perfekte plassen for bibelskolen og jeg ble spurt om å være skoleleder. Vår felles visjon var å skape en bibelskole der mennesker kunne møte Gud på dypet, for å bli satt fri og helbredet.


/ NORDIC SCHOOL

Stafettpinnen gis videre! En plass der de kunne bli utrustet til å leve som Jesus gjorde og sendes til å leve ut misjonsbefalingen i sin hverdag. Vårt slagord har vært «for deg som vil leve Jesus-livet i hverdagen». Høsten 2008 startet vi med vårt første bibelskolekull med 24 elever. 13 NYE ELEVER UTEKSAMINERT Når du leser dette har vi akkurat uteksaminert 13 elver i vårt 7. bibelskolekull. Siden oppstarten har 105 elever gått gjennom skolen vår. Under Encounter Festival i slutten av juni skal vi ha en stor familiesamling hvor alle Nordic School-elevene er inviterte.

Vi er så takknemlige for Guds trofasthet gjennom alle disse årene. Han er den som gav visjonen, og Han er den som møter og istandsetter elevene. NYE SKOLELEDERE Nå til høsten blir det noe forandringer i Nordic School. Jeg skal troppe av som skoleleder og Ben og Silje Dean skal ta over stafettpinnen. Silje er datter av Håkon Fagervik og Ben kommer fra Manchester, England. De har vært involvert i Nordic Mission gjennom design av Vekkelsesrapporten, mens de har bodd i

England. Jeg er overbevist at Ben og Silje vil kunne lede Nordic School videre til nye høyder.

A n dre a s Fj el lva n g AVTROPPENDE SKOLELEDER

S a ken for t s ett er p å n e st e si d e

19


20 Foto: Teegan Egerton


/ NORDIC SCHOOL

Ben Dean og Silje Fagervik møttes på Bethel School of Supernatural Ministry i California for10 år siden. De giftet seg i Levanger i 2008 og flytter deretter til Manchester hvor Ben har sine røtter. Her jobbet Ben som ungdomspastor i menigheten Kingsway Church i 7 år. De har 3 døtre; Naomi, Amelia og Lucy.

Da vi fikk spørsmålet om å ta over ledelsen av NSSM etter Andreas, ble vi først og fremst overrasket over forespørselen. Vi var godt etablert her i England i en fantastisk menighet og med familie og venner i nærheten. Men det var noe med det spørsmålet som vi ikke klarte å legge fra oss. De påfølgende ukene snakket vi mye om det, hvordan det ville sett ut, og om hva vi følte i hjertene våre. Vi hadde alltid sagt at om vi skulle flytte til Norge igjen, så måtte det være noe helt spesifikt som fikk oss «hjem» og at det måtte være noe vi begge kjente fred for. Og det var jo nettopp det; denne freden og gleden som fylte hjertene våre da vi tenkte på NSSM, Levanger og de flotte folkene der, som fikk oss til å si et stort JA til jobben! Jeg og Ben har stor tro på at å være kristen og leve et liv med Gud ikke trenger å være vanskelig eller kjedelig - heller tvert imot. For det pleide å handle om å prøve å imponere Gud. Om å løfte hendene høyest, å være

mest mulig «åndelig». Det pleide å handle om å fortjene Guds kjærlighet ved å gjøre mest mulig. Det ble fort en slitsom måte å leve livet med Gud. Lengselen etter det ekte var noe jeg alltid søkte. Så en dag traff den meg, som lyn fra skyfri himmel, denne ustoppelige kjærligheten! Jeg var ikke lenger den samme. Jeg møtte en Gud som viste seg å allerede være imponert av meg, uten at jeg hadde gjort meg fortjent til noe som helst. En Gud som er en stolt far. En som har troen på meg. Lille meg, som nå kunne vinne verden. Det er nettop det som skjer - når man møter den ekte Gud, den ekte Jesus. Man fylles med en dyp kjærlighet som varer livet ut. Plutselig handlet det ikke lenger om alt det man ser på utsiden. Det var meg, Jesus, og vårt vennskap. Det er noe så fantastisk som skjer når man skjønner at det ikke er noen avstand mellom oss og Gud (Rom

8.39). Plutselig ser man livet gjennom nye linser. Og hva skjer med en verden som opplever at de kan være helt nær en kjærlig Gud? Hva skjer med dama i kassa på butikken når hun ser hans kjærlighet i dine øyne? Kollegaer på jobben, medelever på skolen, venner og familie? Guds kjærlighet er smittsom. Og den forandrer liv. Og det beste er at den varer livet ut! Vi gleder oss til å bli kjent med de nye studentene i september. Vi gleder oss til å høre deres historier, og å få være en del av deres reise med Gud. Så kan vi drømme sammen om hvordan verden kommer til å se ut når enda flere forstår at de er sønner og døtre av Gud. Vi ønsker å vise verden en ekte og kjærlig far. Og en ting er sikkert; det begynner med meg og deg, og akkurat din rolle i det hele er uvurderlig.

Si l j e D e a n PÅTROPPENDE SKOLELEDER

21


JESUSFEST PÅ BØNNESENTERET I MAI

Ansikt til ansikt med Jesus Tek st : R eb ekk a S k j øre st a d Foto : Kat a rin a He dm a n

22


/ LEVANGER

» 23


Vi hadde med oss gjester fra misjonsfeltene våre både i Ukraina og Filippinene.

Siste helga i mai var alt stelt i stand for en ny bønnekon Ukraina, Filippinene, Sør-Afrika og England, var vi kl Allerede fra første sekund fylte Guds fantastiske nærvær salen, og det var lett å kjenne at Jesus ønsket å møte mennesker på en personlig måte denne helga. Tilbedelse til kongen strømmet fram umiddelbart, og det var tydelig å se at det var folk med sultne hjerter som hadde kommet sammen hit.

24

«Hellig, hellig, hellig, for evig er sangen som blir sunget i himmelen» synger Tryphina Sithole og åpner dermed talen til det første møtet på konferansen. Personlig opplevde jeg det som om Gud åpenbarte sin hellighet, noe som fikk hele forsamlingen til å respondere med ærefrykt for ham. Videre oppmuntrer Tryphina oss til å ha hjertene åpne – for-

di Gud har så mye! «Hver dag tales Guds navn på Bønnesenteret, hver dag blir hans navn opphøyet her» sier hun. Dette er i følge henne årsaken til Guds nærvær på dette stedet. ANSIKT TIL ANSIKT Det å møte Jesus ansikt til ansikt sto som et sentralt tema gjennom hele konferan-


/ LEVANGER «Gud ser etter et folk med nok tro til å bringe himmelen ned til jorda mens de fortsatt lever», utfordret David Campbell.

nferanse på bønnesenteret. Med besøk fra både lare til å sammen feire Jesus – frihetens konge. sen. Tryphina inspirerte oss virkelig til å ha felleskap med Gud. Vi trenger å kjenne Gud, se hans fjes og være der han er. Hun oppfordret oss til å søke Gud alene, til å være med ham i ensomhet. Noen ganger kan det være vanskelig å søke Jesus fordi sinnet vårt kan kjempe med andre ting og være distrahert. Men når vi ber med hele vårt hjerte så tar Gud

seg av alt det andre! Når vi søker ham så vil han komme, vi vil få møte Jesus ansikt til ansikt! Hvis vi blir vant til å gå til Gud alene, vil vi oppdage hvor vakkert det er. Det er dette som er et personlig forhold til Gud, forteller hun begeistret. «Vi ønsker ikke bare å snakke og synge om Gud, men vi ønsker å møte, kjenne og se ham».

Når vi spør Tryphina hva hun tror Gud gjør under denne konferansen svarer hun raskt at hun tror Gud forvandler hjerter, og gjør dem mer likt sitt eget. Videre tror hun at Gud lærer mennesker hvordan de konkret kan møte ham ansikt til ansikt i det skjulte stedet. Tryp-

»

25


Noli Opiniano, er leder for Nordics arbeid på Østre Samar i Filippinene, var blant gjestene på konferansen.

Lloyd Mende deler fra studentarbeidet på Filippinene.

Vi øn sker å m øt e, k j en n e og se ham TRYPHINA SITHOLE

hina tror også at Gud hever standarden når det kommer til bønn, og at han kaller Norge til seg selv. Hun tror på en vekkelse i dette landet, særlig blant de unge, og som så kommer til å spre seg videre til den eldre generasjonen. MØTE MENNESKER DER DE ER David Campell fra England var også med som hovedtaler på denne bønnekonferansen. Også han starter sin første tale med å fortelle hva han observerer her på bønnesenteret. «Gud etablerer en tynn plass her, mellomrommet blir mindre og mindre» sier han. Vi kan nå opp til det himmelske. Vi har fått muligheten til å ta del i

26

Guds herlighet, og til å være med på å bringe ned hans nærvær. «Gud ser etter et folk med nok tro til å bringe himmelen ned til jorda i mens dem fortsatt lever» forteller David. Også han mener at vi ikke primært trenger flere møter å gå til, men at vi trenger flere møter med Gud. David Campells hjerte var uten tvil å inspirere folk til å jobbe i åkeren. «Åndens gaver fungerer greit i en kirke, men de fungerer best ved de mørkeste stedene!» Han oppmuntret forsamlingen til å ikke bare oppholde seg i kirken, men til å møte mennesker der hvor de virkelig

er. Vi som er etterfølgere av Jesus, kan frimodig gå inn til de mørkeste steder, og sette lys på hele himmelen. «Gud bruker akkurat deg til å gjøre det som bare du kan gjøre». UT AV KOMFORTSONEN David er av den oppfatningen at kirken er i et skifte. Vi er nå klare til innhøstningen mener han. Den fornyelsen av den hellige ånd som vi fikk for 20 år siden, har kommet til en ny fase, og folket er nå klar til å oppleve hele fylden av det Gud har for dem og menneskene der ute. Mennesker


/ LEVANGER Tryphina Sithole delte sterkt om det nære vennskapet med Jesus. «Vi ønsker ikke bare å snakke og synge om Gud, men vi ønsker å møte, kjenne og se ham».

vil bli frelst på utsiden av kirkebygget, det er tid for å få kirken ut på gaten. «Mennesker ønsker ikke å komme i kirken, men dem ønsker gjerne å gå på kafé». I løpet av denne konferansen har vi fått lov til å bli minnet på to sannheter som eksisterer side om side. Vi trenger so absolutt å være alene med Gud og møte ham ansikt til ansikt. Bare slik kan vi bygge en dyp og personlig relasjon til ham. Samtidig er det veldig viktig å møte folket der dem er. Det er her underverkene skjer, og det er her vi får lov til å bevitne åndens gaver i full funksjon. Er du villig til å gå ut av din egen komfortsone for å se mer av Guds rike og herlighet?

27


Ennå en gang har jeg vært så heldig at jeg fikk plass på partnerkonferansen. Det er et stort priviligelium hver eneste gang. Denne gangen var bordene bokstavelig dekket for oss hele tiden, både for ånd sjel og legeme. I hele møtesalen var det dekket med småborder med hvite duker, roser og lys. Vi spiste frokost, lunsj og middag der. Innimellom all den gode maten ble vi vartet opp med inspirerende taler og mange sterke vitnesbyrd fra fjern og nær. Det er flott å høre fra Fillipinene og Ukraina. Anders Skarpsno med team ledet oss inn i lovsang og tilbedelse. Guds nærvær er så påtagelig sterkt tilstede. En merker at det er ett veldig tynt lag mellom himmel og jord på dette sted. Alt på grunn av alle bønnene som stiger opp som en velduft av røkelse til Gud. Det er enkelte mennesker som forundres over at en prioriterer å dra så langt for å møte Gud. For meg er det ca. 74 mil, men jeg har aldri angret. Guds tiltale og manifesterende nærvær betyr alt for meg. Alt av gammelt tankegods blir bytta ut med ny forfriskende vin fra Guds rike beholdning og en blir renset innvendig. Samtidig er det flott å møte gamle og nye venner og kjenne kjærlighetens fellesskap på tvers av menighetstilknytning og nasjonalitet. Hilsen en glad og takknemlig partner!

In gu n n St å l em

28

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Brev fra en støttepartner

ALAN SCOTT

UK

// NATHAN EDWARDSON

REDDING, CA

// BEN FITZGERALD

REDDING, CA

.

ANDREAS FJELLVANG // ANETTE & KRISTOFFER STOKKE ANDERS SKARPSNO // LINN-CATHRINE BERG

L E VA N G E R 24.-28. JUNI

W W W. E N C O U N T E R F E ST I VA L . N O


GUD SVARER BØNN! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

En ung jente har opplevd mye mobbing, og slitt med å få venner. I flere år har hun fått forbønn, og hun opplever nå at dette har snudd helt! Hun har kommet inn i et godt kristent miljø, fått flere venner enn hun har drømt om og får lov til å blomstre!

To takknemlige mødre ringte uavhengig av hverandre og fortalte at sønnene deres har fått jobb etter forbønn.

En kvinne har slitt med mye hodepine gjennom flere år. Etter at hun bad om forbønn er hun nå helt frisk!

En kvinne slet med senebetennelse i skulderen. Nå er smertene borte og behovet for smertestillende er ikke lenger til stede!

En kvinne opplevde sterke ryggsmerter, og dagen etter forbønn var smertene borte!

ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!  74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org 29


ANNONSE

Vårtun Kristne Oppvekstsenter i Levanger er et oppvekstsenter i vekst. Vår visjon er:

Et kristent oppvekstsenter preget av Guds kjærlighet og omsorg, hvor hver enkelt, ut fra f egne forutsetninger, gis mulighet til å utvikle seg åndelig, fysisk, psykisk, faglig og sosialt

Vi er hele tiden på utkikk etter fagfolk som brenner for sitt fag og for Jesus. Vi har noen ledig plasser både i barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen Du finner mer informasjon om oss på vår hjemmeside, www.vko.no i eller på https://www.facebook.com/oppvekstsenter Kontakt oss gjerne på tlf. 74019910/45243610

REISERUTE HÅKON FAGERVIK 17.-19. JUNI

Bønnekonferanse på Hedmarktoppen

11.-18. JULI

Misjonsreise Ukraina

24.-28. JUNI

Encounter Festival Bønnesenteret Levanger

28.-31. JULI

Bønn- og Vekkelseskonferanse Vadsø

2.-3. JULI

Konferanse Sandvik Folkehøyskole med Evangeliesenteret

LEIF J. JOHANNESEN 4.-10. JULI

Møter i Stebnyk, Ukraina

NORDIC HARVEST MISSION www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

30

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen / Foto fremside: Teegan Egerton


/ KALENDER


En annerledes bibelskole www.nordicschool.no