Vekkelsesrapport januar/februar 2018

Page 1

ABCDEFGF NORDIC HARVEST MISSION

VEKKELSESRAPPORT

BØNN • MISJON • VEKKELSE

Februar / mars 2018


NORDIC HARVEST MISSION Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

NORGE

LATVIA

BØNNESENTER BIBELSKOLE EVANGELISERING KONFERANSER

FAMILIEHJELP

FILIPPINENE BARNEHJEM FAMILIEHJELP MENIGHETSNETTVERK STUDENTARBEID BØNNESENTER

ISRAEL EVANGELISERING MENIGHETSARBEID

ZAMBIA

UKRAINA

BØNNESENTER MENIGHETER FAMILIEHJELP

BØNNESENTER REHABILITERINGSSENTER ELDRESENTER FAMILIEBARNEHJEM

VEKKELSESRAPPORT Februar/mars 2018 3 4

LEIF J. JOHANNESEN

#metoo og kristen moral HÅKON FAGERVIK

Forakt ikke den ringe begynnelsens dag MAHLET MAZENGIA

6

Helhjertet, takknemlighet og kjærlighet

7

Store forventninger

KIRSTY JOHANSEN

HÅKON FAGERVIK

10 Minn hverandre om å glede seg

2

12 14

LEIF J. JOHANNESEN

Takk Jesus for Evangeliesenteret! HÅKON FAGERVIK

– Det pågår en bønnevekkelse i landet vårt! LEIF J. JOHANNESEN

17 I Bønnens hus er det mange rom 20

KIRSTY JOHANSEN

Fra Hjertet

21 Gud svarer bønn!


/ LEDER

#metoo og kristen moral Det er med stor forundring og interesse jeg har fulgt medieoppslagene rundt den såkalte #metoo kampanjen. Det var ingen dommedagspredikant som utløste denne kampanjen. Den oppsto midt i filmens Mekka, Hollywood. Herfra har det i løpet av få måneder spredt seg utover store deler av verden, også hit til lille Norge. Den avdekker en ukultur som har spredt seg i mange miljøer, også opp på regjering og stortingsnivå. Media kaster seg på og bretter ut navn og bilder av kjente politikere som har ”forbrutt” seg. Spesielt har dette rettet seg mot seksuell trakassering og alkoholbruk. Jeg tenker at det var godt denne bølgen ikke kom fra kristenfronten. Da hadde det vel blitt dømt ut som gammelmodig kristen pietisme. Nå har den kommet med en slik kraft at knapt noen tør å reise seg imot den. Jeg takker Gud for det. Dette synliggjør med stor tyngde at de eldgamle bibelske budene om seksualitet ikke ble gitt for å ta livsgleden og friheten fra folk, men de ble gitt for å beskytte det fineste og vareste som kanskje er gitt oss mennesker: Kjærligheten mellom mann og kvinne. Bibelen beskriver en dimensjon i forhold til seksualitet som er ment å beskytte både kvinne og mann. Denne dimensjonen heter renhet. Den går ikke bare på handling, men

også på holdning. Jesus snakker om dette i bergprekenen i Matteus 5. Den som ser på en kvinne for å begjære henne har allerde begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Hvem kan med hånden på hjertet si at de aldri har forbrutt seg i tanken? Men Jesus møter oss ikke som media møter mennesker . Jesus er full av nåde og sannhet. Han skyver ikke under teppet og bagatelliserer, men han dømmer heller ikke den som av hjerte omvender seg. Hos han møter du nåden først. Så kan vi også tåle å se sannheten både om oss selv og våre feiltrinn, men også sannheten om tilgivelsens kraft og nådens gave til å leve annerledes. Bibelen er veldig tydelig på at dette er som en slags krig vi er kalt til å kjempe. At den som kan styre sitt sinn er bedre enn den som inntar en by. Det gamle ordtaket om at slett selskap forderver gode seder er det visdom i. Nå er det slik at man ikke lenger behøver å gå på fest for å ha dårlig selskap. Hollywood har sørget for det også. Det kommer i stua og rett på mobilen. Urenheten er lett tilgjengelig. Her etterlyser jeg ridderlighet. Menn og kvinner som setter sin ære i å leve rent. Vi trenger jo ikke starte med ”kappe av oss selv handa” som frister til fall. Vi kan jo starte med å kutte bort filmer og innflytelse som

leder til fall. Jeg er så naiv at jeg tror kvinner merker om noen ser på dem med begjær. Jeg er så naiv at jeg tror kvinner lengter etter ridderlige menn som ærer dem og ikke ser på dem som sexobjekter, verken i eller utenfor ekteskapet Her har vel også kvinnene ansvar med hensyn til hvordan de opptrer og hvordan de går kledd, hvilke signaler de sender. Jeg tror også at vi menn, når vi rydder grundig innvendig, vil finne verdier som forandrer maktbalansen i vår sjel. Vi er på ingen måte prisgitt drifter og begjær. Bibelen sier at vi trenger hjelp i fra Himmelen. Det står Jesus klar til å gi, men jeg tenker at både kristne og ikke kristne også kan nå langt med daglig å øve seg i ridderlighet. Når partimøter blir besluttet tørrlagt på grunn av alkoholens negative følger og noen og enhver vil være ytterst forsiktig med å gi uønsket seksualisert oppmerksomhet til andre ønskes det varmt velkommen. Hadde jeg vært Jesus nå, hadde jeg nok vært fristet til å si: ”Hva var det jeg sa.” Din bror og venn Leif Johannesen

3


4


/FILIPPINENE

FANTASTISK REISE TIL FILIPPINENE

Forakt ikke den ringe begynnelsens dag Etter to fantastiske uker på Filippinene går min tanker igjen og igjen til begynnelsen på dette arbeidet. Det kallet jeg fikk på en hybel i London der jeg kjente Guds kall til den folkegruppen som heter Warai-Warai folket. Starten på dette arbeidet var så kampfullt, med så mange advarsler om hvor farlige det var. Hvordan de hadde en sterk okkult kraft som ble brukt til å ramme evangelister og misjonærer. Hvordan vi prøvde så mange ting som ikke fungerte, arbeidere som lurte oss godtroende nordmenn. Og slitet med å få ting på plass for et solid arbeide på Samar. Og så står jeg der i dag og ser bare så vidunderlige frukter av det vi startet for ca. 20 år siden. Da vet jeg at dette er bare Guds nåde og Guds inngripen igjen og igjen. Vi har fått sett så mange ganger, der var Gud og der var Gud, og der var Gud igjen. Og det er klart våre hjerter gripes når vi får døpe 260 nyfrelste i Stillehavet,

be med ca. 1000 nye til frelse og se hvordan Gud griper mennesker med evangeliet, og helbreder og frigjør så mange. DETTE ER NORDIC MISSION

Jeg kjente så sterkt på denne turen at dette er det vi i Nordic Mission ønsker å se. Et sterkt bønneliv blant de nye som kommer, og ut fra det, mange som søker Gud i vekkelsen som går over dette folket. Og Østre Samar står i brann av vekkelse, folket blir frelst, kommer inn i cellegrupper og blir bevart som kristne. Dette er liv fra Himmelen over dette fattige området på Filippinene. SAMFUNNSKONSEKVENSER

Det var så gripende å være med på innvielsen til 11 nyutdannede lærere som Nordic Mission har støttet for at de skulle få sin utdannelse og lisens til å være lærer. Så sto de der glade og lykkelige for at endelig var

de i mål etter mange års studier på universitetet, og hadde fått sine lisenser til å være lærer i den offentlige skolen. Og lærere trenger befolkningen. Barna er mange og det trenges bare flere og flere lærer til skolene. Og så kommer disse brennende kristne inn i skolen der de har så mange muligheter til å dele Jesus med de oppvoksende generasjonene. BEGYNNELSEN ER OFTE SVAK OG FORSIKTIG

Men så kommer Gud i sin nåde og velsigner. Dette er sannheten om vårt liv. Vi får et kall, kjenner på utilstrekkeligheten og mangler ofte mot til å gå inn i det Gud kaller til. Men så når vi svarer ja begynner Gud å handle og vi ser Guds rike gå fram i fra noe smått til store ting. Bare Gud skal ha æren. Slik er det blitt i arbeidet vårt på Samar. All ære til Jesus for det.

a v Hå kon Fa g er v i k

5


Barnebandet i Billiran vant hjertene! (trommisen er 4 år)

Helhjertet, takknemlighet og kjærlighet Vi har hatt noen fantastiske dager på Filippinene! Jeg blir fortsatt rørt over tanken på at en gjeng nordmenn kan reise til en helt annen del av jorden, til en helt annen kultur, møte mennesker som er veldig ulike oss selv, med andre normer og interesser, men fortsatt oppleve at det er noe som fører oss sammen. Noe som samsvarer i ånden. Noe vi har til felles. Nettopp Jesus! Vår frelser og venn. Selv med ulike språk og ulik bakgrunn, kunne vi disse dagene stå sammen som brødre og søstre og tilbe Gud vår skaper, som én menighet, én brud. Helt nydelig! Lyden av sann tilbedelse fra filippinerne har både oppmuntret, inspirert og utfordret meg.

6

Lovsangen under møtene er én ting, men også i hverdagslivene deres. Det er ikke mange steder jeg har opplevd en slik glede, begeistring, overgivelse og tillit til Gud som blant dette helhjertede folket. Verken lav inntekt eller noen form for materielt behov får lov til å hindre deres takknemlige hjerter i å elske og ære Gud; for den Han er, det Han har gjort og det Han stadig gjør. Og det stopper ikke der. Jeg følte det konstant oste takknemlighet og kjærlighet fra livene til disse filippinerne og til menneskene rundt. Guds kjærlighet var så synlig iblant dem, som blant annet uttrykte seg i måten de så rikelig velsignet oss gjennom sin varme gjestfrihet. En slik generøsitet har jeg sjelden opplevd!

Måten våre filippinske søsken velger å elske på, med hele seg, har virkelig rørt hjertet mitt, og Jesus lærer meg også fra Ordet når jeg tenker på dem. Etter at Jesus deler det nye budet med disiplene sine – at de skal elske hverandre, slik Han har elsket dem – legger Han til: ”Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.” (Joh 13:34-35) Jeg har tro på at nettopp Guds kjærlighet synliggjort blant filippinerne, som er så radikalt annerledes enn den kjærligheten samfunnet har å tilby, vil forandre nasjonen deres, vil forandre verden!

a v Ma h l et Ma z en gi a


/FILIPPINENE

Store forventninger På et av de første møtene vi hadde sto jeg foran scenen med de andre forbederne og ventet på at folk skulle komme fram til forbønn. Mange hadde store forventninger til at det skulle skje store mirakler den kvelden. Jeg ble plassert foran en dame som var ca 70 år gammel og lam i hele høyresiden av kroppen. Hun hadde hatt hjerneslag som hadde gjort henne stum, og lam i armen og fingrene på høyre side. Stå kunne hun bare gjøre ved hjelp fra datteren. Jeg lurte på hvordan Gud kunne helbrede en så åpenbar sykdom. Datteren og jeg ba Gud fjerne lammelsen og helbrede henne. Jeg følte Gud sa han hadde helbredet henne, men det så ikke ut som om noe skjedde. Vi ba videre og

plutselig begynte hun å si «Jesus». Hun gjentok og gjentok det. Gud gav styrke til armen og fingrene og hun begynte å gripe med høyrehånden. Etter hvert kunne hun løfte armen, og hun gikk hjem for egen maskin. Takk Jesus!

a v Kirsty Joh a n s en

7


På besøk i Mahaplag igjen

Åpning av Nykirka i McArthur

Pastorseminar i Happy Church

8


/FILIPPINENE

9


GLED DERE I HERREN!

Minn hverandre om å glede seg Fil. 3,1: Paulus skriver mye om gleden i Gud i Filipperbrevet. I dette verset sier han at han blir ikke trett av å minne om dette igjen og igjen. For oss som opplever bønnens glede er det viktig å inspirere hverandre til stadig å fryde seg og glede seg i bønn. Hele mitt liv ble forvandlet av noen enkle bønnedamer i Bodø da jeg var 16 år gammel. De viste meg en bønnevei som var overstrødd med glede. Gleden i Gud var det som preget hele deres liv, derfor snakket de om bønn som en herlighet som Gud hadde gitt oss. «Det er så herlige å be», »det er

10

så skjønt å søke Gud» «nå skal vi ha oss et salig bønnemøte» slike ord hørte du ofte fra disse som elsket bønn. dette har preget mitt liv siden. Jeg klarer ikke med min beste vilje og se på bønn som et ork eller en slitsom plikt som vi har fått. Men jeg vil bruke mye av min bønnetid til takk og lovprisning og virkelig praktisere Salme 100 der vers 4-5 sier «Gå inn gjennom portene hans med takkesang og inn i forgårdene hans med lovsang.» om du ser på denne salmen så er grunnlaget for denne bønnestilen at «Herren er god og hans miskunn varer evig». Når

vi legger dette til grunn kan vi prise Herren under alle omstendigheter. LOVSANG OG TAKK PÅ TROSS AV.

I natt sov jeg lite, vi hadde et lite barnebarn i senga vår som var syk og urolig hele natta. Men da jeg sto opp, trøtt og trasig, tonte lovsangen i mitt indre. Jeg kom ned til vårt morgenbønnemøte på Bønnesenteret og her fikk jeg enda mere styrke av å stå sammen med brødre og søstre som ber og søker Herren. Grunnen til den stabile gleden i Gud er ikke at alle dager er rosenrøde og uten problemer. Men grunnen til min glede lig-


/ INSPIRASJON

FIL. 3,1

a v Hå kon Fa g er v i k ger et annet sted, nemlig i at Herren er god og at hans nåde er evig. Det er som et anker som aldri slipper taket, uansett hvor mange stormer som blåser rundt mitt liv. Min takknemmelighet er festet i Herrens godhet og nåde. Det er derfor Paulus kan si «Gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si Gled dere.» Å LÆRE SEG GLEDEN.

Gleden i Gud er ikke bare en følelse , men noe vi kan trene oss opp ti,l og lære inn i vårt liv. Det hele har med det fokus vi har på Jesus og vår Far i

Himmelen. Du kan bestemme deg for å takke under alle forhold nettopp fordi Gud er god. GLEDEN ER EN ERFARING.

Selvfølgelig kan jeg ikke mase deg til glede, glede er ikke noe jeg kan "henge på ditt liv» . Men å glede seg i Herren er noe vi kan erfare og leve i hele tiden. Det var nettopp i byen Filippi Paulus og Silas satt innesperret i det innerste fangerom med pisket rygg og hender og føtter i blokken. Det var her lovsangen tonte så sterkt at fangene hørte på dem, fengslet ristet i

sine grunnvoller og fangenes lenker ble låst opp. Kanskje er det med dette i bakhodet Paulus skriver om å glede seg i Herren alltid, under alle forhold. Han hadde noe å vise til når det gjalt å glede seg i vanskeligheter. . Han hadde erfart det på kroppen derfor kunne han si at han blir ikke trett av å gjenta det. Jeg skriver det på nytt og på nytt: «Gled dere i Herren.» Ta ut mer av gledeskontoen over Jesus fullbrakte verk og alt han i sin godhet gjør mot deg hver dag. Gud velsigne deg til glede!

11


Sentermusikken i sving

Friluftsmøte og vaffelkirke

BØNNEKONFERANSE PÅ BØNNESENTERET

Takk Jesus for Evangeliesenteret! Det må være umulig å være ateist etter å ha vært på møter med evangeliesenteret! Vitnesbyrdene om forvandla liv er så sterke, ekte , fargerike og utrolig overbevisende at det treffer en rett i hjertet. Vi satt noen ledere sammen på første benk under møtene på bønnesenteret og jeg må innrømme at det gikk med en del papir til å tørke tårer. Det var ikke bare senterguttene og -jentene som vitnet, men flere av lederne på evangeliesenteret vitnet selv om livene sine. Fra å være ødelagte av rus og et hardt liv, har de nå friske liv med familie og lederjobber.

12 12

Når man smaker på slike liv, om det er når de forkynner, eller forteller om livene sine, formelig oser det av Guds godhet og nåde. Det er en tropp som lever i ekte pinsekristendom der bønn har en selvsagt og sentral rolle. Om de synger fra senterboka i god gammeldags fjøspønk-stil, som de selv kaller det, eller leder i moderne lovsang, tar de oss rett med inn i Guds nærvær. Å være med dem på gata er et eventyr! På lørdagen under konferansen kjørte vi ut vaffelkirka vår ned til sentrum og stekte vafler, hadde friluftsmøte og prata med folk som kom

forbi. Når disse folka fortalte vitnesbyrdene sine ble mange dypt berørt. Jeg må bare si at jeg elsker denne gjengen fra Evangeliesenteret! Velkommen tilbake til bønnesenteret! NORDISK BØNNESAMARBEID

Patrik Sandberg fra Sverigebønen, et av de største bønnenettverkene i Sverige, var også et veldig inspirerende besøk. Den måten de systematisk ber for Sverige på har vi mye å lære av. Bl.a har de et sterkt fokus på bønnesatsinger i alle kommuner på nasjonaldagen. Når vi startet opp bønnesenteret i 2002


/ LEVANGER Jon Ivars sang og vitnesbyrd ,en av de mange vitnesbyrd som gjorde inntrylkk.

kalte vi det Nordisk Bønnesenter. Vi har hatt spredte besøk fra Sverige og Finland og noen personer som jevnlig har vært med oss disse årene fra broderfolket, men ellers har det ikke vært et organisert bønnesamarbeid med våre naboland. Nå ser det ut til at det kan bli et sterkere ”bønnebånd” mellom oss. Vi arbeider nå med å få til en stor Nordisk bønnekonferanse i oktober på bønnesenteret. Ranya Sayegh fra Nasaret hadde en visjon der hun så en pil. Norge var spissen, Sverige stammen, og Finland

fjærene. Hun mente dette var et bilde på hvordan Gud kom til å jobbe gjennom de nordiske landene. I et møte under innvielsen av et Nordisk bønne-

senter i Örnsköldsvik i Sverige ble denne visjonen løftet frem. En ung mann kommenterte da at om man trekker en rett strek på kartet fra Seinajokki i Finland gjennom Örnsköldsvik i

Sverige kommer man rett på Levanger om man fortsetter inn i Norge. De tok det som et sterkt tegn på at det er bånd mellom disse stedene. Fra Finland har vi flere ganger hatt besøk fra Seinajokki, og fra Sverige er det ikke lenge siden vi hadde besøk fra en stor delegasjon fra Örnsköldsvik. Dette er ikke noe menneskeorganisert, men vi ser og tror at Gud fører oss i de Nordiske landene tettere sammen i bønnearbeidet.

L ei f J. Joh a n n e s en

13


Folk var hengivne og grepet av Gud kl.0600 på morgenen i Grimstad

Mye folk samlet under fellesmøtene i M

HÅKONS REISER

– Det pågår en bønnevekkelse i landet vårt! BØNNEUKER I JANUAR

Også i dette året har jeg vært innbudt til forskjellige bønne-uker rundt i landet, og har når dette skrives vært i Salem Lørenskog og Filadelfia Rælingen på «Bønn for nedre Romerike». Dette er en felles bønneuke for menigheter rundt Oslo. Vi fra Bønnesenteret har i 15 år deltatt på bønn for Oslo, men de siste tre årene har jeg og Arild Solberg deltatt på denne uken helt i begynnelsen av Januar. Bønnefolket er alltid så flott å være sammen med. Roger Skaug som er pastor på Lørenskog og Hans Kristian Hektner fra Filadelfia Rælingen er noen flotte folk som elsker bønn.

14

Vi begynte den 3. januar og fortsatte til over søndag den 7.1 før det bar videre til Arendal og den felleskristne bønneuken der. ENDA EN FLOTT BØNNEUKE I ARENDAL

Jeg har de siste årene sagt mange ganger at det pågår en Bønnevekkelse i landet vårt. Arendal er en av byene som vitner om det. Det er få steder der vi opplever en slik oppslutning om bønneuka som i denne byen. Nesten alt som kan krype og gå av menigheter i byen er engasjert. Dette gjør at mange stiller opp både på de fellessamlingene vi har og på bønn gjennom dagen. En viktig ting

i en slik uke er lovsangstjenesten. Mange menigheter i Arendal har så flotte lovsangere og musikere som deltar denne uka. Det er et yrende bønneliv i Misjonskirka som fungerer som bønnerom denne uka. Når byens behov løftes opp og vi deler oss inn i grupper som ber høre du en summing som foregår over hele salen av de mange som løfter sin røst til sin Himmelske far. TIDLIGBØNN

Allerede kl 6 på morgenen er det mye folk i kirka. Bilene står tett på parkeringsplassen, kaffen og tevannet er kokt, et fruktfat er satt fram med


/ HÅKONS REISER

Mosjøen

oppskåret frukt og så er vi igang dag etter dag i bønn for byen. Kl.1700 på dagen hadde vi samlinger rundt i de forskjellige menigheter som var med der viktige bønneemner ble lagt fram rundt de forskjellige behov i byen og behov i bydelene som er representert. Til kveldssamlingene fylles kirka opp og et par hundre mennesker gir seg hen i bønn, lovsang, og forbønn. Mange kom fram til forbønn i ettermøtene og flere vitnet om helbredelse og nye møter med Jesus. ETTERVIRKNINGEN

Det som preget bønneuka i fjor og også i år er en sterk lengsel etter å fortsatte resten av året med mye bønn i menighetene. Fjorårets bønneuke var et virkelig fraspark for mere bønn i flere menigheter. Det samme sier pastorene nå, vi vil øke bønnetrykket og øke fellesbønnen i byen. Dette er noe av det som jeg aller mest ønsker når jeg

Sterkt å stå sammen med Pastor Roger Skaug i Lørenskog. I dette møtet var også min slektning Vivian Zahl Olsen og henne mann Per Hauan med. Herlig!

deltar på slike uker; å få sette igang en kjedereaksjon av bønn som varer året igjennom. Jeg er sliten etter to slike intense uker, men samtidig salig for at vi får være med og innspirere og skape bønneglød i så mange miljøer som mulig i dette landet. Pastor J. Edvind Orr sier etter å ha forsket på bønn og vekkelse i mange år at «historien er taus om vekkelser som ikke har startet med bønn». Da vet vi veien også i Norge for et gjennombrudd av vekkelse og liv i vårt land. Folket vårt er i desperat nød etter vekkelse og liv i dette landet. Det er vårt ansvar som kristne, forbønnens ansvar, ingen regjering, eller myndighet kan ta dette ansvaret. Det ligger på våre skuldre som Guds folk i dette landet. Derfor la oss BE.

fellesmøtene i byen. Møtene var i pinsemenigheten Betels lokaler med søndagsgudstjenste i Dolstad kirke. Det er godt å være med når Guds folk samles fra alle menigheter i en by, slik var det også i Mosjøen denne gangen. Det var så flott å få møte den nye pastoren i pinsemenigheten Kjetil Holen som var sammen med oss i møtene. Som alltid er det flott å stå sammen med Guds folk, få velsigne og be for de.Også denne gangen var det mange som ble møtt av Gud og vitnet om fornyelse og helbredelse. Jeg trives så godt i fellesmøter, har bestandig elsket alt Guds folk, så jeg elsker å være sammen med de som kommer fra de forskjellige menighetene. Det er så viktig at vi velsigner hverandre og ber for hverandre.

FELLESMØTER I MOSJØEN

Sammen med et team på 6 stykker fra Bønnesenteret dro jeg til Mosjøen for

a v Hå kon Fa g er v i k

15


16


/ UNDERVISNING

Jesus kaller i Matteus kapittel 21 tempelet for bønnens hus. Som det i tempelet fantes en mengde rom til forskjellige deler av gudstjenestelivet, er det også mange rom i bønnens hus. Jeg tenker at man kan se på hvert rom som et aspekt ved bønnens mangfoldighet. Ofte kan vi bli forvirret, eller også begrenset om man tenker at bønn bare er én ting. Ofte kan man falle i den grøften at man blir værende i det siste rommet man har oppdaget, og til og med tror at det er det eneste rommet som finnes. De forskjellige tidene har ofte hatt forskjellige bønnestiler. Det kan også sies om de forskjellige kirkesamfunn. I mine første år som kristen var min personlige bønn ensbetydende

med å ligge på kne ved senga. Ofte ble ordene hurtig brukt opp og jeg ble liggende å tenkebe. Da vi var samlet til bønn, satt alle på stoler i en ring og en og en ba etter tur. I den sammenhengen jeg da var, var det ikke naturlig å be i tunger. Jeg var også lite kjent med både profetisk bønn og bønn for syke. Etter hvert kom jeg inn i mer karismatiske sammenhenger. Da ble jeg introdusert for både tungetale og en mer ildfull og engasjert bønnestil. Etter hvert kom jeg inn i sammenhenger der profetiske bønner, kunnskapsord og konkrete opplevelser av helbredelse ved bønn var en del av virkeligheten. På 90-tallet ble mange med meg influert av trosbevegelsen. Bønn ble en viktig del av det som foregikk i

menighetene. Det var ofte preget av en sterk og pågående bønnestil. Ofte ba man i tunger samtidig og hele forsamlingen var engasjert i bønn. I denne tiden ble jeg introdusert for bønnebyrder og det å be igjennom ting. Jeg med mange opplevde sterke bønnesvar både på det personlige plan , men også for byen. Det var mitt første møte med en liten ”vekkelse” som førte til at et 60 talls mennesker ble frelst over en kort periode. På 2000 tallet ble jeg introdusert for begrepet soaking, eller ”hvile i Guds nærvær”, som vi på senteret kaller det. Vi ble oppfordret til å legge oss på gulvet mens lovsangere og musikere spilte salvet lovsang over oss i forsamlingen. Mange opplevde sterke ting i møtet med denne ”nye” formen å be på.

17


I noen nummer av Vekkelsesrapport fremover tenkte jeg å ta dere med inn i noen av de rommene i bønnens hus som har vært og er viktige for meg. Jeg skal se på det bibelen beskriver om bønn, men det blir selvsagt preget av det som gjennom årenes løp har blitt mitt eget, og vil selvsagt derfor være begrenset. 1) INTIMITETSROMMET

«Gud være takk som kalte oss til samfunn med sin sønn Jesus Kristus.» (1. Kor 1:9) Dette er favorittverset til Haakon Fagervik. Han kaller det sitt første og viktigste kall. Heidi Baker sier «frukt kommer ut fra intimitet.» Skal man bære frukt for himmelen må man bruke god tid i det nære fellesskapet med Jesus. Intimitetsrommet er det viktigste rommet i Bønnens hus. Hvordan bønnen i dette rommet praktiseres, vil se forskjellig ut fra person til person, men hovedfokuset er at vi trer inn i det Aller Helligste hvor det ikke foregår noen form for aktivitet. Her er det bare Gud og du. Profeten Samuel hadde sove-

18

rommet sitt i rommet der paktens ark var. Det var her Herrens ord ble åpenbart for han og han lærte å kjenne Herren. Jeg har møtt denne formen for prestasjonsløs bønn i flere tidsperioder i livet mitt, men aldri så sterkt og fokusert som når jeg ble introdusert for soaking. Det revolusjonerte bønnelivet mitt. Det bes sjelden noen ord i denne bønneformen. Man er en mottaker. BRINGE SJELEN TIL RO

Tidlig etter at jeg ble introdusert for dette, bestemte jeg meg for at dette skulle være min start på dagen. Jeg ba Gud vekke meg tidlig, og det gjorde han. Da går jeg ned i stua og setter på lovsangsmusikk og legger meg ned på sofaen og sier «Herre, her er jeg!». I ca en time ligger jeg på sofaen. Har jeg vært sent i seng hender det at jeg sovner i perioder, men jeg går alltid ut av disse bønnetidene med fred og uthvilthet. Veldig ofte er ikke natten nok for meg til å få prosessert alle tankene og følelsene inni meg. Jeg har holdt på med morgensoaking i snart 10 år nå. I begynnelsen var jeg frustrert over meg selv. Jeg kunne ikke bringe sjelen

min til ro. Så snart jeg la meg ned begynte tankene å fly og rastløsheten å krible i beina. Jeg husker jeg leste en bok av Wilfred Stinissen og bøker av andre med katolsk tradisjon om hvordan de overgav lem for lem til Jesus i bønn. Jeg gjorde også det. Igjen og igjen. Litt etter litt kom freden og jeg kunne gå inn i Guds kjærlige nærvær raskere og raskere. Guds nærvær og fred er over meg og jeg opplever meg elsket og ivaretatt.

HANS TRO OG ÅPENBARINGSKRAFT TRENGTE IGJENNOM MINE LØGNTANKER OG BRAKTE MEG INN I PAPPA GUD SINE KJÆRLIGE ARMER.


/ UNDERVISNING

Gud VÆre takk som kalte oss til samfunn med sin sØnn Jesus Kristus 1 kor 1:9

Det er ikke alltid jeg hører Gud tale. Faktisk har jeg vært i en periode på flere måndeder der jeg ikke syntes jeg fikk noe impulser. Men jeg fortsatte min gode vane, og Gud kom med sin åpenbaring og sitt dyrebare nærvær. Når timen er over setter jeg på en kopp kaffe og setter meg ned med Guds ord og bruker tid til å ”spise” ordet. Jeg gaper ikke lenger over store avsnitt, men grunner på ordet og opplever gang på gang at jeg ser ting jeg aldri har sett før selv om jeg har lest det mange mange ganger tidligere. Jeg ber også for ting som ligger meg på hjertet, men jeg bruker vanligvis ikke mye tid til sterk forbønn i denne tiden om ikke det skulle være helt spesielle situasjoner. Dette er ikke et arbeidsrom, det er kjærlighetsrommet. TRENGE GJENNOM LØGNTANKER

I mange år hadde jeg problemer med å komme inn i Guds nærhet. Jeg var så plaget med dårlig selvbilde at det skapte store problemer for mitt kristne liv. To ”monster” preger ofte mennesker som plages med dårlig selvbilde: 1) Forkastelse

2) Tvil Jeg klarte ikke å skjønne at det var disse som var årsaken til mitt berg- og dalbane-kristenliv før Gud ved sin nåde sendte en mann til meg som viste meg veien til å erfare rettferdiggjørelsen. Hans tro og åpenbaringskraft trengte igjennom mine løgntanker og brakte meg inn i Pappa Gud sine kjærlige armer. Den ånd av forkastelse som hadde holdt meg i fangenskap siden jeg var liten gutt, ble helt brutt. Hos meg kom troen som en følge av rettferdiggjørelsen. Jeg visste at jeg var elsket. Da kunne jeg begynne å tro. GUD MØTER MENNESKER

Fra den tiden begynte jeg å få åpenbaringer. En gang jeg hadde vært i bønn til Gud to timer hver dag i mange måneder uten å oppleve noe, fikk jeg en åpenbaring av at jeg sto i himmelen. Atmosfæren forandret seg i det lille rommet jeg var i. Da falt jeg på mitt ansikt innfor den levende Gud. Jeg var så liten så liten , men opplevde meg så utrolig verdifull og elsket på samme tid. Himmelen og Guds nærvær har fra den tid aldri vært en fjern

virkelighetDet som også er interessant er at jeg samtidig begynte å invitere menneske til slike soakingbønnemøter. Jeg underviste litt om hva det ville si og hva Bibelen sier om denne type bønn, så satte jeg meg ved pianoet og begynte å spille og synge profetisk over folket både via kjente sanger og intuitivt inspirerte sanger som ble til der og da. Samtidig hadde vi et bønneteam med oss som gikk rund og velsignet folk ved å legge en hånd forsiktig på skulderen deres. Sjelden ble det bedt høylytte bønner, men kanskje stille enkle ord av velsignelse, og mange ganger uten ord. Vitnesbyrdene lot ikke vente på seg. Mange opplevde Guds tiltale i bilder og tanker og noe opplevde seg sterkt møtt av de profetiske signalene som kom fra oss som ledet. Dette er ikke det eneste rommet i bønnens hus, men jeg tror det er det viktigste for det ivaretar det viktigste nemlig det intime kjærligehtsfellskapet med Jesus!

a v L ei f J. Joh a n n e s en

19


Fra hjertet Med ham er ingenting umulig Jeg er halvt afrikaner og har levd de første 11 år av mitt liv i Afrika. Vi var tilbake i Zimbabwe for noen år siden på ferie og hadde kjørt langt ute i «bushen». Vi fant en liten klinikk der ute. Alle dørene og forsyningene i klinikken var stjålet. En sykepleier kom en gang i uken på sykkel. Det store vanntårnet som tilhørte klinikken var tom på grunn av manglende vedlikehold. Under skyggen av et tre satt en liten gutt med kolera. Familien hadde gått en hel dag for å komme dit. Til klinikken uten sykepleier, og uten vann. I det vi pratet med dem, passerte det en høygravid, tungpustet kvinne med mannen sin bak oss på vei inn i bushen. Sykepleier kom ikke i dag. Vi var i sjokk. Vi gav bort vannet vi hadde med oss og kjørte videre. Hva mer kunne vi gjøre? Lidelse kan virke brutalt på nært hold. Virkeligheten kan oppleves håpløs i øyeblikket. Men vi er ikke uten håp og Gud i verden! Med ham er ingenting umulig! Navnet Emmanuel betyr Gud med oss. Jesus kom for å seire over verden og sette fangene fri. Han er før alle ting og alt består ved ham. Mange av Jesu gjerninger handlet om å lindre; å «dele brød med de sultne, la de hjemløse og hjelpeløse komme i hus…». En stor del av Guds natur er en bevegelse i kjærlighet mot de svake og undertrykte. Hans natur er barmhjertighet. Når vi virkelig blir ett med ham (Johannes 17) viser han oss sitt hjerte for mennesker. Vi lever fra hans seier og i kjærlighet til ham og kan derfor ta steget fram med ham. Vi kan forandre ting! Og vi kan bygge noe! Vi vil ha vann i tårnet og helsetjenester. Vi vil at folk skal møte Jesus. Det er mange mennesker i verden som trenger hjelp. Men først når vi blir ett med ham og lever i hans kjærlighet blir hjertet beveget til å gå sammen med ham. Da kan vi virkelig gjøre en forskjell. For med ham er ingenting umulig.

Kirsty Joh a n s en 20

ANNONSE

Vårtun Kristne Oppvekstsenter i Levanger er et oppvekstsenter i vekst. Vår visjon er:

Et kristent oppvekstsenter preget av Guds kjærlighet og omsorg, hvor hver enkelt, f egne forutsetninger, ut fra gis mulighet til å utvikle seg åndelig, fysisk, psykisk, faglig og sosialt

Vi er hele tiden på utkikk etter fagfolk som brenner for sitt fag og for Jesus. Vi har noen ledig plasser både i barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen i Du finner mer informasjon om oss på vår hjemmeside, www.vko.no eller på https://www.facebook.com/oppvekstsenter Kontakt oss gjerne på tlf. 74019910/45243610

40 000 kr I år kan du få fradrag i skatten på gaver inntil 40 000 kr. Vi vil berømme myndighetene for denne håndsrekningen til vårt viktige arbeid. Ønsker du fradrag, da trenger vi ditt personnummer.


GUD SVARER BØNN! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

En kvinne skadet en blodåre alvorlig i forbindelse med en undersøkelse. Legen forventet langvarie plager, men etter forbønn forsvant smertene og plagene etter én uke!

En kvinne forteller at hun har blitt helbredet for migrene.

En kvinne skulle opereres for nyrestein, men da operasjonen skulle begynne fant de ingenting! All ære til Jesus!

En mann ønsket forbønn for smerter i en skadet fot. Dagen etter var han smertefri!

ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!  74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org

21


REISERUTE 12.-16. FEB

18. FEB

22-25. FEB

23-25. FEB

26. FEB

Tønsberg Frikirke "ÅPEN HIMMEL ØST"

Levanger Vineyard MØTE

Grimerud SAMMEN FOR HANS ANSIKT

Bergen MØTE

Oslo ICCC MØTE PÅ PUST MAJORSTUA

1.-4. MAR

Lunde, Telemark

3-4. MAR

Flekkerøy

5 MAR

6 MAR

MØTESERIE

FLEKKERØYA MISJONSKIRKE

Flekkerøy BØNNESEMINAR FLEKKERØYA MISJONSKIRKE

Flekkerøy MANNSMØTE

Anders & Maren Skarpsno Anders & Maren Skarpsno

9-11 MAR

Harstad

Leif J Johannesen, Anders & Maren Skarpsno

9-11 MAR

Evangeliehuset Porsgrunn

Håkon Fagervik

9-11 MAR

Storuman Sverige

Håkon Fagervik

16-18 MAR

Levanger

Håkon Fagervik

21. MAR

Froland

Anders & Maren Skarpsno

20-22 MAR

Bergen

Håkon Fagervik

21-22 MAR

Mosjøen

Håkon Fagervik

25 MAR

Mo i Rana

Leif J Johannesen

LOVSANGSHELG

BØNNEKONFERANSE

PARTNER KONFERANSE

REACH THE NATIONS

VEIEN BIBELSKOLE

SANDVIK

FAMILIEKIRKA

Anders & Maren Skarpsno Håkon Fagervik Håkon Fagervik Leif J Johannesen Håkon Fagervik Leif J Johannesen Anders & Maren Skarpsno Håkon Fagervik

Anders Skarpso ansatt i Nordic Mission Maren og AndresSkarpso Skarpsno giftetansatt seg i sommer. De har bosattMission seg i Levanger. Anders Anders i Nordic

har riktig nok bodd i Levanger i 5 år , og har vært tett tilknyttet bønnesentert i disse årene. Han har bl.a hatt ansvaret for lovsangsledelsen konferanser. Maren og Andres Skarpsno giftet seg i sommer. De har bosatt på segvåre i Levanger. Anders Anders er ennok av debodd mesti brukte lovsangslederne Norge. har riktig Levanger i 5 år , og har ivært tett tilknyttet bønnesentert i disse årene. Han har bl.a hatt ansvaret for lovsangsledelsen på våre konferanser. Fra 1 februar ansatt på bønnesenteret. Han og Maren kommer til å reise Anders er eneravhan de mest brukte lovsangslederne i Norge. sammen for å lede i lovsang rundt om i landet slik som før, men nå under Nordic Anders og Maren kommer også tilkommer å ha lederskap Fra 1 Missions februar erparaplyen. han ansatt på bønnesenteret. Han og Maren til å reise forsammen utviklingen lovsangsarbeidet på om bønnesenteret. ønsker for åavlede i lovsang rundt i landet slikVisom før, dem men hjertelig nå under velkommen! Nordic Missions paraplyen. Anders og Maren kommer også til å ha lederskap for utviklingen av lovsangsarbeidet på bønnesenteret. Vi ønsker dem hjertelig velkommen!

NORDIC HARVEST MISSION www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

22

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen


23