Vekkelsesrapport feb/mars 2020

Page 1

NORDIC HARVEST MISSION

VEKKELSESRAPPORT

BØNN • MISJON • VEKKELSE

Februar/ mars 2020


NORDIC HARVEST MISSION Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Bønnesenteret i Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

NORGE

LATVIA

BØNNESENTER BIBELSKOLE EVANGELISERING KONFERANSER

FAMILIEHJELP

FILIPPINENE BARNEHJEM FAMILIEHJELP MENIGHETSNETTVERK STUDENTARBEID BØNNESENTER

ISRAEL EVANGELISERING MENIGHETSARBEID

ZAMBIA

UKRAINA

BØNNESENTER MENIGHETER FAMILIEHJELP

BØNNESENTER REHABILITERINGSSENTER ELDRESENTER FAMILIEBARNEHJEM MENIGHETSARBEID

VEKKELSESRAPPORT Febrauar/ mars 2020 3 4 5 6 7 2

LEIF J. JOHANNESEN

Leder HAAKON FAGERVIK

Bønn- og fasteuke på bønnesenteret HAAKON FAGERVIK

Forbønn for Nordic Mission HAAKON FAGERVIK

Bønneuker over hele Norge KJERSTI GJERMSTAD

Ytterøy hjelper Øst-Ukraina

8

GUNVALD EIKELAND

Tusenvis av Ukrainere mottok julegaver EGIL REINEMO

10 Nordic School på teamtur til Ukraina HAAKON FAGERVIK

14 Lovsangen i de vanskelige tidene HAAKON FAGERVIK

16 En sterk reise til Filippinene LEIF J. JOHANNESEN

22 Drømmen om Nordic Village i Hernani


/ LEDER

Vekk Bønnekrigerne! Hun er ikke den som roper høyt eller gjør mye vesen av seg. Hun har en vever skikkelse, men er et markant bønnemenneske. Hun har vært en bønnesøyle i byen lenge før bønnesenteret etablerte seg. Nå stod hun fremme under vår bønn og faste uke tidlig i januar og proklamerte: «Vekk bønnekrigerne! Vekk bønnekrigerne! Har bønn og krig noe med hverandre å gjøre? Det vet alle som har lest Bibelen at det har. Faktisk kan man ikke «komme utenom» uten å utøve stor vold på bønnens vesen. Et av Bønnens hovedmål er å kjempe for etablering av Guds rike i en verden som domineres av djevelen. Dette er så tydelig i Guds ord at jeg ikke vil bruke spalteplass på det. Det jeg vil si om dette handler mer om hvordan kampen kjempes. Bibelen beskriver ikke en kamp der vi angriper djevelen. Snarere tvert imot beskriver den at djevelen går til angrep på oss. Den handler ikke om at vi «brøler mot djevelen», men at han brøler mot oss som en løve som søker noen å oppsluke. Vi skal bli sterke i Herren, ta på Guds fulle rustning og stå imot ham faste i troen. Da skal han flykte fra oss og vi bli stående etter å ha overvunnet alt. Bibelen beskriver at Jesus har seiret over djevelen for oss og totalt avvæpnet han og at Jesus fører oss med i sitt seierstog overalt. Det er et seierstog som dufter av Kristus. Det er et seierstog som består av Kristne som stadig styrkes i Herren. De kles med klær for strid som et vern mot djevelens listige forsøk på å drepe Kristusliv og Kristus kraft i den troende og i menigheten. Efeserbrevet kapittel 6 sier at denne

livsviktige delen av det kristne livet foregår i bønn. Djevelen er en tyv, røver og morder. Han ønsker å stjele og drepe det Gud setter høyest og beskriver som det viktigste av alt. Bønn er en slik «fremfor alt» og «alltid «verdi. Djevelen har noen våpen som han kanskje har lykkes med i vår del av verden? To av dem, Vantro og stolthet har en utrolig effekt til å lamme kristne krigere. Vantro kommer gjennom mange kanaler. Alt fra en filosofi som fornekter Guds eksistens til et resultat av skuffelse og sorg man har opplevd i livet. «Gud hørte ikke når jeg ba og virkelig trengte hjelp.» Troens skjold slår store sprekker og vi blir lett offer for djevelens brennende piler. Resultatet kan ofte bli at man havner i en dobbelthet der man kjenner Guds sannheter med hodet men hjertet og den levende troen er lammet. Håpløshet kan lede to veier. Den kan lede oss inn i lammelse og likegyldighet. Vi er uskadeliggjort. Men håpløshet kan også lede oss inn i en dyp og inderlig søken etter Gud. Det er den viktigste kampen å vinne for en kristen kriger. En ærlig kriger som kjenner Guds Ord vil kjempe med Guds skrevne løfter og «presse seg inn på Gud til bokstavene begynner å leve og de skrevne løftene tales til hjertet av hans egen munn. Da smelter de sammen med den kristnes hjerte og blir ett med han ved troen. En slik kriger er farlig. Han er ladet med Guds mektige ord og kan legge festninger i Grus. Han har oppdaget at kristusautoriteten

kommer gjennom ydmykhet og det å miste seg selv. Han har ikke fokus på verken seg selv eller djevelen. Han er kristussentrert på veg inn for Guds trone og på veg ut til tjenesten han skal stå i. Den farlige stoltheten kommer også gjennom mange kanaler: • Den ateistiske filosofi som fornekter Gud. • Den kristne filosofi som sier at alt er gitt oss derfor trenger vi ikke mer å søke og be. • Den Kristne filosofi som drister seg til å plukke løfter fra bibelen og begynne å kjempe mot djevel og åndsmakter uten å ha tatt løftene med inn i Guds tronerom og bli gitt konkret åpenbaring og mandater som gir autoritet fra himmelen. Mange har blitt rammet her. Mennesker som hadde sterke bønneliv, men som i dag bare er skygger av hva de var. Kanskje gikk de utover sitt mandat? Gud kaller disse krigerne frem på nytt, sammen med resten av Guds folk. Vi trenger et kristenfolk som kommer ut av lammelse og likegyldighet. Som er nær folks nød og nær Guds hjerte. Det er et folk som ydmyker seg på vegne av seg selv, sin familie, sin by og sitt land. De trenger igjennom alle djevelens forsøk på å hindre dem i å søke Guds rike og «dra himmel ned» over enhver situasjon. Gud vekk bønnekrigerne og reis opp nye.

Leif J. Johannesen Daglig leder

3


en gud av nye begynnelser

Bønn- og fasteuke på bønnesenteret 6.-11.januar «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.» Jes.43,19 Bønnesenteret er virkelig et sted for å senke skuldrene! Det var nydelig å legge bort ord som «skal», «bør» og «må» og bare være seg selv, uten forpliktelser! Og det var utrolig godt å starte det nye året med å legge seg selv i bløt i en atmosfære av Guds nærvær! Det var rett og slett helt utrolig nydelig å få være i denne atmosfæren av Guds nærvær sammenhengende over flere dager! Vi påvirkes der, hos Jesus, og Han får slippe til med det Han ønsker. Nye begynnelser, nytt liv, nye veier og nye elver. Vi erfarte å stå sammen som troende søsken i bønn, tilbedelse og forbønn! Det var skikkelig inspirerende å be for Norge sammen! Forbønnen fløt lett disse dagene. Jeg tror at mange med meg opplevde å få påfyll og fornyet lyst til å be.

4

Det var bønnemøter hver morgen, bønn for Norge midt på dagen og om kveldene var det vekselvis lovsang og fokus på både indre helbredelse og fysisk helbredelse. Alt dette var en nydelig blanding av å søke Gud i et fellesskap, tilbe sammen, be for landet sammen og å motta fra Gud på det personlige planet! Vi opplevde at Gud i sin nåde kom med nærvær i samling etter samling! Samtidig var det også rik anledning til å bruke tid alene med Jesus mellom fellessamlingene. Konferansesalen var innredet som et stort bønnerom. Her ble alle samlingene holdt og det var godt å være i atmosfæren der mellom møtene også! Det var lett å be og fint å bare være der! Fokuset i bønn- og fasteuka var på bønn og det å søke Gud! Noen fastet, noen fastet delvis og noen

fastet ikke. Noe av det som er fint på bønnesenteret, er at det ikke finnes forventningspress. Det er helt ok å delta på bønn- og fasteuke uten å faste og det er helt ok å delta på bønnemøter uten å be høyt! En stor takk går til staben på bønnesenteret med Leif og Anita i spissen, for ei utrolig fin uke, for samlinger ledet av Den Hellige Ånd og enkel tilrettelegging for møter mellom Gud og mennesker! En Gud av nye begynnelser! Helt utrolig fint!!

a v Kj ersti G j er m sta d

VI OPPLE V DE A T GUD I SIN N Å DE KOM ME D N Æ RVÆ R I SAMLIN G E TTE R SA ML IN G!


/ LEVANGER

"Samle deg forbedere rundt om i landet som hver dag kan be minst 5 minutter for Bonnesenteret og / misjonen"

Forbønn for Bønnesenteret og Nordic Mission a v Ha a kon Fa g er v i k Da jeg opplevde kallet til å starte et bønnesenter midt i Norge var det så klart at det skulle være et sted for forbønn både mot nord og sørover i landet. Etter snart 18 år som vi har holdt på nå kjenner jeg bare enda sterkere hvor viktig dette stedet er for vårt land og folk. Da jeg ba for Bønnesenteret og Nordic Mission i dag kom denne tanken til meg «Samle deg forbedere rundt om i landet som hver dag kan be minst 5 minutter for Bønnesenteret og misjonen». Bladet vårt går ut til ca.

5500 abonnenter. Tenk om 10% av disse kunne forplikte seg til å be for Bønnesenteret og misjonen. Vi står hele tiden i en kamp for det arbeidet vi gjør og vi trenger din forbønn. Jeg blir alltid så glad når noen sier til meg «Håkon jeg ber for deg hver dag». Intet er større en dette. Klarer vi å finne 500 som kunne be fem minutter hver dag for det arbeidet vi står i? Det er garantert at vi ville merke det i det arbeidet vi står i. Mange av dere som får bladet vårt er pensjonister, er ute av

arbeidslivet og har tiden på deres side. Tenk om du kunne skrive oss på bønnelista di og sette av 5 min hver dag i bønn for Bønnesenteret, Misjonen og det arbeidet vi står i. Disse 18 årene har betydd noe for landet vårt, garantert, men vi trenger dine bønner for det som skal skje ut fra Bønnesenteret framover. Vil du stå med oss med dine bønner. JEG VET DU KAN GJØRE MYE ANNET ENN Å BE, MEN DU KAN IKKE GJØRE NOE VIKTIGERE ENN Å BE!

5


Bønnedager i Credokirken Bergen

Bønneuker over hele Norge nå i januar Fra den 2.Januar har jeg reist på bønneuker flere steder i landet. For femte året på rad begynte jeg i Lørenskog sammen med Arild Solberg. Vi sa til hverandre at dette var 20. gangen vi reiste sammen til Oslo i januar måned. Først 15 år under bønn for Oslo, og nå de siste 5 årene i bønn for Romerike med utgangspunkt i Salem Lørenskog der Roger Skaug er pastor. Det er alltid herlig å komme dit , slik var det også denne gangen. Noen sa til oss da vi kom, vi i menigheten gleder oss hele året på denne bønneuka som vi har hvert år. Mye folk sluttet opp om bønneuka, både der og i Filadelfia Rælingen der vi var siste søndagen. CREDOKIRKEN BERGEN Jeg dro da videre til Bergen og bønneuke i Credokirken. Mange andre menigheter sluttet opp om dette slik at vi var mye folk som sto sammen i bønn disse dagene. BØNNEUKA I ARENDAL Så derfra til Arendal, sammen med

6

Arild igjen, for 4 året på rad med så å si alle menighetene i byen sammen i bønn. Det var sterkt trykk i bønnen fra folk som er bestemt på å velsigne byen sin gjennom sitt bønneliv. Vi starter her kl. 06 på morgenen og fortsetter til sent på kveld. Jeg var sliten når jeg dro hjem, men for en velsignelse og være der. Så rause folk som velsigner oss med en av de største kollektene til misjonen gjennom året. BØNNEUKE I ALTA Jeg reiste så videre til Alta og Betesda Tverrelvdalen som jeg har besøkt så mange ganger før. Her hadde jeg med et team fra Bønnesenteret og vi fikk noen flotte dager i denne herlige menigheten oppe i nord. SKJER OVER HELE LANDET NÅ Dette er bare et kort resyme over det jeg har vært med på i januar. Om jeg skulle besøke alle steder jeg har blitt invitert til bønneuker

a v Ha a kon Fa g er v i k

nå, så har jeg måttet dele meg opp i mange deler. Og dette er det som jeg opplever så lovende for landet vårt nå, det er bønneuker og bønn og fasteuker over alt i landet. En har sagt at: «Historien er taus om vekkelser som ikke har startet med bønn». Det begynner alltid med oss som Guds folk, når vi ydmyker oss og søker Herren vil vi forløse noe nytt over landet vårt. Om jeg klarer å bevisstgjøre folk på dette, så vil vi se en atmosfæreforandring i landet der «Norge blir et land der det er lett å bli frelst og vanskelig å gå fortapt». Som det skjedde etter bønnemøtene i Jerusalem der de kunne si både i kapittel 1 og kapittel 4 «da de hadde bedt» eksploderte det i vekkelse. Når vi ber drar Gud på hjertene og vi vet at vårt land er i desperat behov av vekkelse i 2020. Hosea 11,4 sier at han drar dem til seg «med kjærlighetens rep» og det skjer når vi løfter folket vårt opp i bønn.


/ UKRAINA

Ytterøy hjelper Øst-Ukraina! Masse flotte klær, sko, sofaer, stoler, bord og senger m.m. ble sendt fra Ytterøy i november! Alle disse eskene, sekkene og møblene ble del av en større hjelpesending med trailer fra Levanger til Øst-Ukraina. Det var mange ytterøyninger som deltok! TUSEN TAKK til alle dere som ga klær, sko og møbler og slik er med å formidle håp til mennesker som mangler det meste! Og TUSEN TAKK til Ytterøyekspressen og J M Myhr Transport AS for gratis frakt over fjorden! Til sammen ble dette en skikkelig dugnad for å hjelpe andre! Behovene i Øst-Ukraina er enorme og de trenger virkelig vår hjelp.

Siden 2014 har Øst-Ukraina vært i krig. Over 10.000 mennesker er blitt drept i kamper og hundretusenvis har blitt drevet på flukt. Krigen har skapt mye lidelse og håpløshet. Det er mange som både sulter og fryser i Øst-Ukraina. Varene fra Ytterøy går til byen Luhansk og området rundt. Hjelpeaksjonen ble avsluttet med gratiskonserten HÅP i Ytterøy kirke. Det ble en flott kveld med de ukrainske musikerne Lena & Sofia, vår egen Tore Nøst og lovsangsbandet fra bønnesenteret i Levanger! Skikkelig musikalsk trøkk!! Også her TUSEN TAKK til alle dere som bidro til å gjøre det mulig å dele ut julegaveesker med matvarer til

fattige familier i Øst-Ukraina! Dere er med på å formidle håp! Både hjelpesendinga og konserten var et samarbeid mellom Ytterøy menighet og den ideelle misjonsorganisasjonen Nordic Harvest Mission, som drives fra bønnesenteret i Levanger. De har gjennom årene sendt mange hjelpesendinger til Ukraina, ofte i samarbeid med givere andre steder i Norge, og har pålitelige kontakter i Ukraina som gjør det mulig å få hjelpesendinga inn i krigsområdene i Øst-Ukraina og fram til menneskene som trenger hjelp.

a v Kj ersti G j er m sta d

7


/ UKRAINA

Tusenvis av Ukrainere i krigsherjede Øst mottok julegaver Først vil vi takke alle dere som gav inn til juleaksjonen 2019. Det har vært en utrolig god respons, og 2019 ble det året vi nådde ut til flest mennesker på en gang. 825 familie matpakker, og 960 julegaver med nye klær fra innerst til ytterst fra Giving Hands i Øygarden, samt to fullastede trailere med 25 tonn hjelpesending. Sammen er vi sterke, og sammen kan vi klare å hjelpe så mange som mulig. Dette klarte vi også denne julen, ukrainerne er overbegeistret over at det er folk helt fra Norge som tenker på dem. Øst-Ukraina var vårt hovedsatsingsområde dette året, samt litt i Vest og Sentral Ukraina. Mange mennesker tok imot Jesus, gleden og takknemligheten var stor, folket fikk hjelp og legedom til ånd, sjel og kropp denne julehøytiden. I Øst-Ukraina var det menigheten «Ark» i Slavyansk, Donetsk som vi samarbeidet med. De har igjen samarbeidet med mange lokale menigheter i hele regionen for utdeling av matpakker til de som virkelig trenger det. Etter mange år med krigstilstander i Øst, så er behovene enorme i mange byer og landsbyer. Flere hundre tusen har emigrert til andre land, men samtidig er det millioner av mennesker som bor igjen, og vil være boende i disse områdene. Vest - Ukraina samarbeider vi med menigheten «Good News» i Stebnyk der Vladimir Kuzmych er pastor, og selvfølgelig menigheten «Håpets Kilde» i Zhmerynka med pastor Yurii Nartovskyi i spissen. Her skal dere få en liten billedkavalkade fra utdelingene av mat og julegaver i Ukraina. « Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen». Tusen takk!

a v G u n va l d Ei kel a n d

8


9


Ute i Volda sentrum for å velsigne byen med vafler, bønn og evangeliet!

Nordic School på teamtur til Ukraina Natt til tirsdag 14. januar møtte tre forventningsfulle bibelskoleelever opp på Bønnesenteret i Levanger for avreise Ukraina. Iver Aamodt hadde vært i Ukraina tre ganger tidligere og var dermed for veteran å regne, mens Mathias Rein og Egil Reinemo var førstereisgutter. Med i reisefølget var Anders Skarpsno som teamleder og Ann Randi Noteng som medhjelper. Vi hadde hatt flere planleggingsmøter i forkant, men viktigst for turen var nok bønn og faste-uka for hele Nordic Mission fellesskapet første uka i januar, der vi

10

hadde regelmessige bønnesamlinger hver dag og også god tid avsatt til tilbedelse og stille stunder for å være i Guds nærhet. På flyplassen i Kiev ble vi hentet av pastor Jura og hans datter Sophia. I dagene som fulgte fikk vi stifte bekjentskap med mange av Nordic Missions kjære og trofaste venner og medarbeidere der borte. Vi fikk oppleve to innholdsrike og sterke uker der vi fikk tjenestegjøre på ulike måter. Det var lagt opp til familiebesøk (ca. 65 familier) i

landsbyer rundt Zhmerinka, der teamet stort sett var delt i to grupper for å nå flest mulig. Vi fikk samtale med familiemedlemmer, dele evangeliet og velsigne dem med mat og forbønn. Deres store gjestfrihet og åpenhet for evangeliet berørte oss alle. Vi hadde ansvaret for evangelistiske møter i to landsbyer, der vi startet med lovsang, delte vitnesbyrd og forkynte evangeliet. Når vi inviterte til forbønn, strømmet folket til og fikk oppleve


/UKRAINA

Zeynab deler sitt sterke vitnesbyrd om hvordan Jesus møtte henne og hele familien, fra deres muslimske bakgrunnog evangeliet!

a v E gi l R ein em o Guds godhet og nærhet. Videre var vi på skolebesøk og besøk på et eldresenter der vi ba for henholdsvis beboere og de ansatte. Ved å dele teamet i to, fikk vi være med på fire cellegruppemøter der vi delte vitnesbyrd, hadde noe undervisning og fikk be for både unge og voksne. Fellesnevner her var et sterkt fellesskap, åpenhet for hverandre og en lengsel etter å være i Guds nærhet og ha hjertekontakt med den oppstandne Jesus Kristus. Vi deltok på bønnemøter og hadde samtaler med menighetsledere

i vertskapsmenigheten Church Source of Hope, øving og undervisning med lovsangsgruppa i menigheten og deltakelse på søndagsmøtene i menigheten der vi deltok i lovsangen, delte vitnesbyrd og hadde preken begge søndagene. Kort oppsummert fikk vi ved Guds nåde delta med lovsang, vitnesbyrd, forbønn, samtaler, prekener og fellesskap, og kjente virkelig at vi fikk gå i ferdiglagde gjerninger. Vi fikk oppleve at flere tok imot Jesus som sin frelser, tilbakemelding om

flere fysiske helbredelser, indre helbredelse, gjenopprettelse og fornyelse av ekteskap og mange som fikk gode og sterke møter med Gud. Disse to ukene har satt sine spor, og flere av oss kjenner sterkt på at vi nok kommer til å reise tilbake til Ukraina, når Gud kaller oss til dette. Må Herren velsigne Bønnesenteret, Church Source of Hope og Ukraina rikelig i tida framover. Og, hjertelig takk til alle i menigheten som hjalp og støttet oss under oppholdet, med pastor Jura, Lyuba, mama Tanya og Olga i spissen.

11


12


Bli med oss til Israel i april 2020 Leif Johnny og jeg skal igjen lede en ny tur til Israel med venner fra Norge. Disse bønneskolene har vært en stor velsignelse for mange opp gjennom mange år. Det sterke felleskapet som utvikler seg gjennom et bønnemiljø omkranset av Det hellige lands mange opplevelser, er helt unikt. Det er så mange av dere jeg møter gjennom året som jeg gjerne skulle ha fått mer tid sammen med. I møtene mine her hjemme er det så mange å be for i ettermøtene at jeg nesten aldri får hilst ordentlig på mange jeg kjenner og ser i mine møter når jeg er andre steder. På en slik reise har vi god tid til felleskap. God tid til forbønn. God tid til å se landet sammen. Vi ber mye sammen, deler undervisning, vitnesbyrd og felleskap og har noe av de beste Israelsturene som finnes, etter det de som er med sier. Vi skal dette året bo i Netanya, et flott sted ved stranden av Middelhavet. Det blir en herlig rundreise i Galilea og til Jerusalem. Så hiv deg på telefonen og meld deg på. Vi har gjort disse turene så billig som det er mulig å få det til, så bli med bli med!! Vær rask å meld deg på da det er begrenset hvor mange vi kan ta med. Velkommen til et rikt felleskap i Israel!

a v Ha a kon Fa g er v i k

13


Lovsangen i de vanskelige tidene Jeg har i mye av mitt liv vært opptatt av lovsangens og takknemlighetens betydning i våre liv. Ikke minst etter at vi startet Bønnesenteret har lovsangen vært en av de bærende hovedsakene i det vi holder på med. Og for meg er lovsangen et naturlig utrykk for min begeistring for Jesus og et takknemmelighetens uttrykk til Ham for den nåde han har vist meg med sin død og oppstandelse for min frelse. Så møter jeg en del mennesker som sier: ”Det er enkelt for deg, du skulle bare ha visst hva jeg har gått igjennom i livet.” Og det er sant, Gud har vært utrolig god mot meg gjennom et langt liv. En god oppvekst i et trygt kristent hjem ute på en liten øy i et beskyttet miljø. Gud gav meg en god kone, min Liv, som jeg har fått vært sammen med i 52 år nå. Vi fikk 6 barn og etter hvert 16 barnebarn. Gud har gitt meg gode medarbeidere som har vært med å realisere det flotte arbeidet vi står i, med Bønnesenteret og et stort

14

misjonsarbeid i mange land. Og i tillegg så har Gud gitt oss mange gode venner og partnere som står med oss og har tiltro til det arbeidet vi gjør. Skulle ikke alt dette vekke meg til lovprisning? Selvfølgelig! Men ingen liv har bare gode dager, også i mitt liv har jeg opplevd tider med sykdom og slitsomme tider i arbeidet der nattesøvnen har blitt borte på grunn av grubling på løsninger på vanskelige problemer. Og når jeg ber kjenner jeg ofte på smerten over vårt folk og landets nød. Og i tillegg til dette involveres jeg i andres nød som virkelig river i sjela mi. Du skulle ha sett mobilen min hvor full den er av meldinger med bønnebegjær fra alvorlig syke mennesker, det tikker inn hele tiden. Det er klart at det smerter meg og få så mye nød inn hele tiden. Da snakker Bibelen om de som «sår med gråt og høster med fryderop». Dette er en naturlig del av livet. Og er du så bløthjertet som jeg er, så blir det mange tårer i enkelte

dager av livet. For meg ender det ofte med at jeg ikke kan be annet enn å bare viske Jesus, Jesus , Jesus for de som lider. Og han, min Jesus, kjenner deres nød på en måte jeg ikke kan kjenne. Hele min bønn og lovprisning blir bare et bønnesukk som går igjen gjennom hele dagen. Bibelen sier at til og med Jesu liv var slik, han gråt med oss og for oss. Joh.11,35 er Bibelens minste vers, og sier bare «Jesus gråt.» Hans hjerte ble beveget av medynk og omsorg selv om han visste at Lasarus skulle stå opp. Tenk på det du som er syk, også når helbredelsen ikke synes å komme, så gråter Jesus med deg i din smerte. I Hebr.5,7 står det; «Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop, med høye skrik og tårer» Samtidig står det at Jesus var salvet med gledens olje framfor sine brødre. Han var en gledens mann som frydet seg i den Hellige Ånd på tross av at han bar verdens nød på sitt hjerte. Paulus sier også at han selv ba for dem med tårer når han husket


/ UNDERVISNING

Min sjel lovsyng Herren og glem na ikke alle hans velgjerninger o

Salme 103

a v Ha a kon Fa g er v i k på menighetene rundt omkring. Samtidig sier han nesten i alle sine brev at «jeg takker alltid Gud for dere». Altså lå takken nær i Paulus sitt hjerte for alle menighetene han hadde vært med på å bygge opp. KAN TÅRER, NØD OG LOVSANG KOMBINERES? Vi finner flere sterke historier i Bibelen hvordan lovsangen var der nå alt var på det verste i lovsangernes liv. Den mest kjente historien er Paulus og Silas i fengslet i Filippi. De er tatt ut av den sterke vekkelsen i byen, pisket og mishandlet, kastet inn i det innerste fangehullet med hender og føtter låst fast i lenker. Da står det i Apgj.16,25: «Om natten holdt de bønn og sang lovsanger til Gud mens fangene hørte på dem.» Det kunne ikke være situasjonen som vekket lovsangen, for den var helt fryktelig og håpløs, det måtte være noe helt annet. I salme 100 finner vi en plan for

den gode lovsangen, det er ikke omstendigheter som vekker den, men egenskaper hos vår Himmelske Far som slår ut i lovsang i våre liv. Vers 4.-5 sier «Lov Herren og lovsyng hans navn for; 1. «Herren er god», 2. «Evig varer hans Miskunn» og 3. «Og hans trofasthet varer fra slekt til slekt». Om du leser nøye her så er det ingenting i vårt eget liv som legges til grunn for denne Lovsangen. Bare Guds godhet, hans miskunnhet og nåde, og hans trofasthet fra slekt til slekt. Dette grunnlaget for lovprisning er også der i en fengselscelle i Filippi, og i all smerte og nød som vi går igjennom her. Derfor er det Bibelen kan si «gled deg I HERREN alltid, igjen vil jeg si gled deg.» Vi forstår hverandres smerte, vi kjenner medynk og omsorg med de som har det vondt. Vi ber med tårer så mange ganger inn i lidende liv. Men midt i alt dette så er

Herren god, hans miskunn er evig og hans trofasthet varer. Det er en sannhet som ingen vanskeligheter kan omskape. Derfor sier Paulus i 1.Tess: «Takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.». Dette er en bestemmelse vi kan ta i vårt liv og leve ut i både onde og gode dager. Jeg sier ikke dette lettvint, noen av mine beste venner lider av alvorlig sykdom i disse dager og jeg kjenner smerten langt inne i sjela, som om det var jeg selv som led. Men midt i dette priser jeg Herren av hele mitt hjerte for hans godhet og for det hjem som venter oss når all lidelse og smerte er over her. Det vil alltid ende godt for den som elsker Jesus, og vårt mål er å møte Ham som vi skal få lovsynge som alltid her i evigheters evigheter. Så «Min sjel lovsyng Herren og glem nå ikke alle hans velgjerninger»! Salme 103.

15


Fantastisk velkomst fra Happy Church på flyplassen i Ozamis

En sterk reise til Filippinene I slutten av november og begynnelsen av desember var vi 12 stykker som reise på misjonstur til Filippinene igjen. Vi besøkte først Happy Church, som vi har besøkt i mer en 20 år og stått sammen med i mange forskjellige prosjekter den tiden som har gått. Vi ble ønsket velkommen på flyplassen slik bare Filippinenere kan gjøre det, med et stort banner med alle våre navn på. Vi har opplevd dette så mange ganger, men for de som er der første gang er dette sammen med velkomstsangene i Happy House en velkomst som rører hjertene. Under besøket i Happy Church får vi være med på mye sterkt. For meg er de kampanjene de har i forskjellige bydeler så sterkt å få være med på. Dyktige og salvede

16

musikere, dansere og et helt fantastisk dukketeater for barna. Alt er så gjennomført, og så får jeg være med å dele evangeliet med folket som har samlet seg i hundretall for å lytte. Sulten etter Guds inngripen i deres liv er så gripende, og de strømmer fram for å ta imot Jesus. Mørket senker seg over bydelen mens vi ennå ber for de syke som er kommet. Dette er sterkt å være med på, og gleden er stor for at nettopp deres del av byen har fått et ”Crusade” fra Happy Church. Så fortsetter etterarbeidet for den lille menigheten som samles i bedehuset der. Det store menighetslokalet som vi har vært med å bygge for Happy Church rommer flere tusen

mennesker. Menighetsfelleskapet består av så mye som ca. 15000 medlemmer fordelt på mange menigheter rundt omkring Ozamis og andre deler av Filippinene. Leif Johnny og jeg fikk besøke en av de andre Happy Church menighetene som ligger i Pagadian City 1,5 times kjøring fra Ozamis. Dette er en by med en overvekt av muslimer. Her er det en av de store menighetene, som over 29 år, er bygget opp av en kvinnelig Pastor Lita Aliman på 70 år. Leif sa til meg: «Hvor hun ligner på pastor Elvie!». Hun var en av Elvies første disipler og ble utsendt til denne byen for å starte menighet her. De er ca. 3000 medlemmer i menigheten nå og den vokser sterkt. Det er masse ungdom og unge familier med barn, samtidig


/FILIPPINENE

Ca 2000 Elever, foreldre og lærere, samlet i sportshallen i Giporlos

a v Ha a kon Fa g er v i k som de har en stor skolevirksomhet som drives ut fra menigheten. De hadde nå et enormt byggeprosjekt på gang for å utvide skolen sin. Det var helt fantastisk å være der da de feiret sitt 29 års jubileum. Hvilken lovsang og begeistring for Jesus som preget hele forsamlingen! Både Leif og jeg var grepet av de vi så i denne menigheten. Barnehjemmet som vi står ansvarlig for der nede. Det er alltid slik en velsignelse å besøke barna som synger for oss, og gleden over å få en god oppvekst for slike som ikke har noe håp ellers for sin framtid. En av de som bor på barnehjemmet er Kristine som er 15 år gammel. Hun kommer fra en forferdelig barndom med misbruk og omsorgssvikt.

Nå har hun fått et godt hjem på Barnehjemmet og gjør det knallbra på skolen. Hun er en brennende kristen og er med i ungdomsarbeidet i Happy Church. Hun forteller meg hvordan hun flere ganger har prøvd å ta sitt eget liv på grunn av den indre smerten og håpløsheten. Men nå er Jesus kommet inn i hennes liv og hun har fått menigheten som viser henne omsorg og er hennes familie nå. For oss i Nordic Mission er dette stort å få være med på. GIPORLOS På øya Samar, der vi har vårt største arbeide på Filippinene, går Guds rike fram på en sterk måte. Denne gangen skulle vi være med på en nysatsing i en by vi ikke hadde hatt virke i før. Vår studentleder

Loyd, hadde fått kontakt med en videregående skole der hvor vi fikk komme inn for å dele evangeliet med elevene. Etter tre dager med samlinger inne på skolen ble det hele avsluttet med en storsamling i en stor sportshall. Der samlet vi ca. 2000 mennesker. Dette var et første framstøt i den byen for å nå folket der med evangeliet. Vi har noen fantastiske ungdommer som fortsetter arbeidet i Giporlos. Det blir spennende å følge med utviklingen mot en levende menighet i denne byen. STORMØTE I HERNANI Vi avsluttet denne reisen med et stormøte foran rådhuset i Hernani. Lovsangen er helt fantastisk under disse møtene. Utrolig flinke dansere

17


Happy Church Pagdian City m Pastor Lita Aliman som leder folket i bønn og lovprisning

med lovsangs dans, og den enorme gleden i Gud inntar plassen når vi samles slik. Ca. 1000 mennesker var samlet og flere hundre tok imot Jesus på dette møtet. Det er mange som blir bedt for, behovene er mange. Jeg blir så grepet av alle disse fattige menneskelene med så mye sykdom, og kampene de står i til daglig som vi i vårt samfunn ikke er i nærheten av. Men de møter Jesus under forbønn og får nytt mot med et møte av han. På syke skal de legge sine hender og de skal bli helbredet, det er løftet vi har å gå ut på. Og så kommer vår himmelske far med sin hellige Ånd og møter den ene etter den andre. Det er det beste med det å få være evangelist, å se Jesus gripe inn. Vi kan stå og betrakte hans gjerninger i disse menneskenes liv.

18

NYE TENNER En av tenåringsjentene jeg ba for holdt seg for munnen når hun skulle fortelle hva hun behøvde. Hun nevner det ikke, men med en gang skjønner jeg at hun mangler tenner. Jeg spør henne og hun viser meg at alle fortennene er borte av tannråte. Jeg har fått fikset tennene til så mange på Filippinene, det er billig og betyr så mye for de som får det gjort, så vi samlet inn penger i gruppa vår og bare noen dager etter får jeg bilde av en lykkelig jente som har fått seg helt ny tanngard. Gleden er stor hos både oss som givere og den som mottar gaven. Herlig å få være til velsignelse fra oss i rike Norge.


Hvor er Elizabeth?

Dette er et spørsmål jeg har stilt så mange ganger når jeg har vært på Filippinene. Kort tid etter vi startet arbeidet på Samar besøkte jeg en bydel i Lorenta som de kaller Barangay åtte. Det som møtte meg der var så utrolig gripende. Barn som led og hadde det vondt på grunn av sult og vanskjøtsel. De fortalte at når de var sultne så spiste de sand fra stranda like ved. På denne plassen møtte jeg en jente som het Elizabeth. Hun var da ca. 12 år gammel og hadde flere mindre søsken. De bodde sammen med sin gamle bestemor Ingen av dem hadde gått på skole, de var alle preget av et liv i matmangel og fattigdom. Vi fikk henne og en av hennes brødre inn på 1. klasse på skolen, da var Elizabeth 13 år gammel. Broren hennes døde senere fordi han hadde spist sand som var forurenset. Men Elizabeth var med oss i arbeidet og trofast i menigheten mens hun gikk på skolen. Så etter noen år fant vi ut at hun hadde reist til Manila for prøve å finne seg arbeide der og jeg mistet kontakten med henne. Hver gang jeg var på Filippinene har jeg spurt om noen visste noe om Elizabeth, men ingen hadde kontakt med henne. Denne gangen fikk jeg beskjed via slektninger at hun bodde i Manila, men ikke hadde det bra. Jeg fikk kontakt med et søskenbarn i Manila og så ble vi enige om at jeg skulle møte henne på tur hjem.

ET AV MITT LIVS STORE ØYEBLIKK Jeg satt og ventet på henne på et kjøpesenter i Manila, og så kom hun med fire av sine seks barn. Jeg ble så overveldet av synet av henne at jeg klarte nesten ikke snakke. Gråten tok meg så jeg ba Per Kristian Fjellvang snakke nå med henne. Jeg kjente virkelig ordet som Jesus sier, det du har gjort mot en av mine minste små det har du gjort i mot meg. Hun jeg møter er blitt 32 år og har 6 barn, den minste tre måneder gammel. Hun har klart å flykte fra en voldelig og narkoman mann og har berget seg hos sitt søskenbarn Dori, som er 24 år og der de var 15 stykker i huset. Hun hadde kommet til dem uten noen ting, nesten uten klær og sko til barna så nå hadde de måttet låne henne alt hun og barna sto og gikk i. Hun var så preget av det harde livet. Babyen hylte og skrek fordi hun ikke hadde råd til melk og han var konstant sulten fortalte Dori. Men for et bønnesvar at vi fikk møte henne, vi fikk kjøpt masse morsmelkpulver til babyen og nye klær og sko til alle. Elizabeth fikk

mobiltelefon slik at vi kan ha kontakt med henne. Samtidig fikk vi kjøpt billett hjem til Samar og gitt henne en ny framtid tilbake i Lorente der hun vokste opp. Vi vil nå bygge hus til henne der, da det gamle huset som hun hadde fra bestemoren sin ble knust til pinneved da tyfonen kom inn over Samar på Julaften. Når dette skrives er hun tilbake på hjemstedet med sine seks barn. Pastorkona Chona Bianes i Lorrente har en slik omsorg for henne og allerede så er hun involvert i menigheten der. Barna hennes hadde ikke fødselsattest og var ikke registrert noen sted. Nå jobbes det med å få beviser på papiret at de er født. Vi i Nordic Mission vil engasjere oss enda mer i Barangay åtte, der nøden er stor og Elisabeth vil bli en del av dette arbeidet. Vi vil få barna hennes inn på skolen og sørge for henne med et godt liv framover. For en velsignelse å få hjelpe en av Jesu minste små. Be for Elizabeth og stå gjerne med oss økonomisk også for å ta vare på denne familien.

a v Ha a kon Fa g er v i k

19


BARNEHJEMMET VÅRT I HERNANI

«BESTE BARNEHJEM» prisen andre året på rad! For andre året på rad har barnehjemmet vårt i Hernani mottatt myndighetenes pris for beste ikke statlige barnehjem i regionen! Det er en stor hedersbetegnelse. Vi gratulerer alle våre fantastiske ledere og husmødre i Hernani!

20

Vi er så stolt over barna våre på barnehjemmet i Hernani! Utrolig flott å være sammen med! Her er det bare å hive seg med på neste tur vi har ned dit så får dere møte den fantastiske «familien» vår på andre siden av kloden.

PS. Så går det også an å være med å være faddere for barna våre. Ta kontakt med resepsjonen på bønnesenteret: Tlf 74095051, eller på mail: lillian@nordicmission.org

a v L ei f J


Nytt kirkebygg i Llorrente, Østre Samar! Menigheten i Llorrente har i årevis samles i en falleferdig bygning, som står på påler delvis ute i en elv. Sist vi var der var bygget så skjevt at vi hadde problemer med å stå i deler av kirka. En av dem som var med oss på turen kjente at han skulle være med å gi inn 50 000 kr til nytt bygg for denne meget aktive og

levende forsamlingen. Per Kristian Fjellvang fra Mo i Rana er nå nede i Filippinene for å starte prosessen med å sette opp en ny kirke for dem. Samtidig leder han arbeidet med å reparere misjonsbygget og andre bygg etter den siste tyfonens herjinger. De pengene vi har fått inn til kirkebygget er en fantastisk

startkapital, men det står enda en god del igjen før vi har nok til å fullføre bygget. Om du kan tenke deg å være med å gi inn til dette kan du enten Vippse til: #777789 eller gi inn til konto 4534 28 12736 og merke det med ”Kirkebygg”.

a v L ei f J

21


Smekkfullt kulturhus

Drømmen om Nordic Village i Hernani Med en fantastisk tur til Filippinene i Desember friskt i minnet, vekkes drømmen om å få bygge en «landsby» i Hernani til live. Mye av oppholdet vårt denne gangen var på en stor skole med ca 1500 elever der rektor åpnet dørene for oss på vidt gap. Denne helt nye positiviteten, som overhode ikke er vanlig overfor «ikke katolske» i dette området, skyldes at 15 av våre nyutdannede lærere har arbeidet som friville ved skolen i to måneder. De har snudd atmosfæren ved skolen totalt. I fra at elevene manglet respekt for både lærere og ledelse,

22

opplevde vi en situasjon preget av fred og ro. Elevene fremførte selv «teaterstykker» basert på bibelske verdier. Utrolig flott. Dette kulminerte i et stormøte i byens «kulturhus» med ca. 2000 deltakere. Mange av de lokale skolene i Østre Samar sliter med et så altfor lavt nivå. Det gjør at våre unge sliter når de skal komme seg videre i utdannelsen. Vi har et sterkt ønske om å få startet en kristen barneog ungdomsskole i Hernani. Vi har nå mange ferdigutdannede lærere i vårt system som kan gå rett inn i

etableringen av en slik skole. Etter tyfonen Yolanda i 2013 kjøpte vi en tomt for å sette opp hus på etter uværets ødeleggelser. Det skulle vise seg å ta tid for å få tomten godkjent for å sette opp hus på. Samtidig bygde myndighetene hundrevis av hus i nærheten som ingen ville bo i fordi det var ingen arbeids eller jordbruksmuligheter knyttet til det. Tidlig kom våre ledere til oss og sa: ”Vi må etablere arbeidsplasser samtidig som vi bygger hus.”


/FILIPPINENE

Elevene fremfører ett av sine stykker om Jesus

a v L ei f J DRØMMEN Min drøm er at vi skal få etablere på tomten vi eier: 1) Kristen Barne og Ungdomsskole med høy standard 2) Multi produksjonshall med etablering av flere småbedrifter 3) Boliger til både lærere og arbeidere 4) Lokal menighet

Vi har en drøm om å se en reformasjon blant Warai Warai folket. På flere områder ser vi at den allerede er begynt. Vi ser at det over år nå har foregått en disippelgjøring i våre menigheter som har gjort at lederskapsnivået blant våre unge holder høy standard. De har Guds ord og Ånd, og høye verdier. Vi har tomten, tegninger og lærere. Vi har en nystartet bedrift som går kjempebra og trenger produksjonslokaler. Vi har fantastiske, og sterkt voksende menigheter med lokale cellgrupper.

Men her trengs jo midler til å gjennomføre et slikt banebrytende prosjekt.

‹‹ VI HAR E N DRØ M O M Å SE E N RE FO RMASJON › ›

23


/ SVERIGE

Nytt bønnehus åpnet i Arvesund i Sverige Helgen 1-2 Februar fikk vi i Nordic være med på å åpne et nytt bønnehus. Pappas hus med familien Johansson i spissen har fått kjøpe den gamle Misjonskirken i Arvesund. Deres brann har vært å få starte et bønnehus der. Det var fantastisk å få være med på å se at var godt med folk som ville være med på å se at den gamle kirka ble etablert som bønnehus. Herrens nærvær hvilte over oss. Når jeg så dette stedet første gangen følte jeg sterkt at her kommer det til å komme folk fra hele Sverige for å søke Gud.

a v L ei f J

24


GUD SVARER BØNN! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

Mann helbredet fra bukspyttkjertel-betennelse Takk Gud!

Kvinne helbredet i magen etter forbønn

Mann hadde galleproblemer men ble bedre etter forbønn.

ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!  74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org

25


REISERUTE 13. - 16. FEB

Karihaug

Håkon Fagervik

19. - 23. FEB

Grimerud

Håkon Fagervik Leif J

26. - 29. FEB

29. FEB 1. MARS

5. - 8. MARS

13. - 15. MARS

MANNSMØTE

BØNNEKONFERANSE

Istanbul

PASTORSKONFERANSE M/ REACH THE NATIONS

Sandnes

MØTEHELG BAPTISTKIRKEN

Bergen

MØTESERIE I DIV. MENIGHETER

Håkon Fagervik Håkon Fagervik

19. - 22. MARS

Håkon Fagervik

23. - 29. MARS

Levanger

16. - 26. APRIL

PARTNERKONFERANSE

Åmli

MØTESERIE MISJONSMENIGHET

Håkon Fagervik

Amman, Jordan

Håkon Fagervik Leif J

Israel

Håkon Fagervik

UNDERVISNING I BIBELSKOLEN

BØNNESKOLE

••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••

GJENNOPPRETTELSEN AV DEN APOSTOLISKE TJENESTEN VIL RYSTE JORDEN OG NORGE.

FORSTÅ HVA GUD GJØR I DISSE DAGER

ÅPENT PASTOR OG LEDERKURS, MED PÅMELDING. VED PÅMELDING FØR 15. FEB: HELE KURSET KR. 1200, ENKELTDAG KR. 600. ETTER DENNE DATO KR. 1800 / KR700. WWW.PARADIGMESKIFTE.ORG ÅPNE MØTER MED UNDERVISNING, IMPARTATION M.M.

CHE AHN

HARVEST INTERNATIONAL MINISTRIES WWW.PARADIGMESKIFTE.ORG Terje Liverød

Jan Hanvold

••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• NORDIC HARVEST MISSION www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

26

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen


Ønsker du å være medarbeider på en av våre konferanser? Påmelding for medarbeidere kommer på checkin.no

27


28