Vekkelsesrapport februar/mars 2019

Page 1

NORDIC HARVEST MISSION

VEKKELSESRAPPORT

JULEGAVEAKSJONEN 2018

Med mat, gaver og gode nyheter til 760 familier

BØNN • MISJON • VEKKELSE

Februar/mars 2019


NORDIC HARVEST MISSION Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Bønnesenteret i Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

NORGE

LATVIA

BØNNESENTER BIBELSKOLE EVANGELISERING KONFERANSER

FAMILIEHJELP

FILIPPINENE BARNEHJEM FAMILIEHJELP MENIGHETSNETTVERK STUDENTARBEID BØNNESENTER

ISRAEL EVANGELISERING MENIGHETSARBEID

ZAMBIA

UKRAINA

BØNNESENTER MENIGHETER FAMILIEHJELP

BØNNESENTER REHABILITERINGSSENTER ELDRESENTER FAMILIEBARNEHJEM MENIGHETSARBEID

VEKKELSESRAPPORT Februar/mars 2019 3 4 6 8

2

LEIF J. JOHANNESEN

Leder HÅKON FAGERVIK

Et sterkt bønneår i 2019 JULEGAVEAKSJONEN 2019

Bønn som forandrer nasjoner YURII NARTOVSKIY

Misjonsmark blir misjonærer

9

VITNESBYRD

Gud svarer bønn TEAM LIMITLESS

10 Å få være med på det Gud gjør i landet vårt LEIF J. JOHANNESEN

12 God og sterk vekkelsesatmosfære


/ LEDER

Forsakelse La oss smake på et ord, nemlig ordet forsakelse. Norsk Akademisk Ordbok beskriver betydningen av ordet som «frivillig oppofrelse eller avkall; selvfornektelse». I de fleste ordbøker jeg har sett i knyttes ordet spesielt til bibelsk språkbruk. Og Bibelen beskriver dette temaet fyldig, spesielt i Det Nye Testamentet! Det kan synes litt spesielt at nådens prestasjonsløse evangelium oppfordrer så sterkt til selvforsakelse. Det er for så vidt lett å forstå når det snakkes om å forsake synden, djevelen og det onde. Det lugger litt mer når det snakkes om å forsake de gode ting. Vi kan strekke oss til å forstå betydningen av faste både fra mat og sosiale goder, men allerede i dette begynner vi å smake på en virkelighet der det som oppleves smertefullt og vondt faktisk bringer en inn i en type rikdom og velsignelse som man ikke kommer inn i uten å gå inn gjennom dører av forsakelse. Men både Jesus og Paulus går lenger. Jesus snakker om å forlate mor, far og søsken for hans skyld og for evangeliets skyld. Paulus sier at han regner alt det som før var en vinning for ham som skrap, for det å kjenne Kristus er så mye mer verd! Han har tapt alt for å vinne Kristus. Vi vil gjerne vin-

ne, men helst uten å tape noe. Vi vil lykkes og oppfylle våre drømmer. Vi vil gjerne ha et navn som alle snakker vel om. Vi vil ha det gode liv. Vi vil ha det himmelske på jorden. Et liv uten smerte, lidelse og gråt. Men er det alltid det gode som fører til det beste? Er det som oppleves vondt alltid ondt? Bibelen beskriver en annen rangering av verdier her enn det vi er opplært til, spesielt i land der velstanden er stor. Faren for å miste det beste er størst der det meste handler om å realisere både seg selv og sine. «Den som vil frelse sitt eget liv skal miste det, og den som mister sitt liv for min skyld skal finne det», sier Jesus. Det ser ut som at vi ikke kan få i både pose og sekk. Om vi må velge, hva velger vi da? En av følgende av vårt gode liv er at vi gjerne unngår de delene av evangeliet som kan påføre oss smerte. Anonym kristendom kan bli en av de tragiske konsekvensene av det. Eller at vi presser kristendommen maksimalt til å bli minst mulig på kollisjonskurs med omgivelsene. Velger vi det gode og mister det beste? Om vi velger anonymitet vinner vi et mindre konfliktfylt liv men taper det frimodige vitnesbyrdet som er et av de

sterkeste kjennetegnene på bibelsk kristendom. Hvor går skillet mellom å ikke være dømmende og det å være redd for å støte og kanskje til og med å være feig? Jeg har noen ganger vært så feig at jeg i ettertid skammer meg langt ned i skosålene. Det ligger alltid guddommelig liv og velsignelse og venter på forsakelsens vei. Om vi velger å ta på oss lidelse som gode Jesu Kristi stridende, eller om Far skulle ta oss med inn i lidelse for at vi skal lære de høyt rangerte dyder av ydmykhet og lydighet. En av bønnens høvdinger, A. W. Tozer, sier: «Det er tvilsomt om Gud kan velsigne en mann høyt før han har såret ham dypt.» I denne verden ligger behovet og begjæret etter å frelse sitt liv så sterkt i margen på oss at vi står i fare for å miste kraften i evangeliet. Den som mister sitt liv for min skyld skal finne det!

Leif J. Johannesen Daglig leder

3


Flere møtte opp på bønnemøte klokken seks på morgenen i Arendal.

Et sterkt bønneår i 2019 Dette året har begynt på en sterk måte når det kommer til bønnelengsel i vårt land. I mange år nå har kallene vært mange for de første månedene i året til å komme og inspirere til bønn. Det er så mange forespørsler fra alle mulige menigheter til å komme for å hjelpe til i bønneuker i menighetene. Nå har jeg også i år lovet meg til noen faste steder der jeg har vært de siste årene, og allerede 3. januar var jeg og Arild Solberg i gang på Lørenskog med bønn for Romerike. Roger Skaug som er pastor i Salem Lørenskog sto også sammen med

4

sine bønnefolk for dette opplegget sammen med andre menigheter og enkeltpersoner. En har sagt at setningen i Apg. 4,31 kan settes foran alle vekkelser som verden har opplevd: «Da de hadde bedt». Det begynner der, og en ting er klart: om ikke vi som Guds folk søker Gud, hvordan skal vi tro at verden skal søke Gud? Gode venner, det skjer store ting i Norge på bønnens område, og jeg er så glad at jeg får være med på dette. Det var 4. året nå vi var med i Salem Lørenskog og flere av våre venner i Lørenskog sa at «denne uken ser jeg

a v Hå kon Fa g er v i k fram mot hele året igjennom.» Tenk når det blir så attraktivt å be. Halleluja for bønneveien! ARENDAL, EN BØNNENS BY Etter at jeg hadde vært på Lørenskog dro jeg videre til Arendal der så å si alle menigheter i byen hadde samlet seg for å be for sin by. Bønneuken startet på onsdag morgen klokken seks, og det forunderlige er at mange kommer allerede da når dørene åpnes på morgenen. Slik fortsetter dagene fra tidlig morgen til sene kveld. Vi begynte med omtrent 40 styk-


/ HÅKONS REISER Sørlandskirkens lovsangsteam i aksjon.

«DET SKJER STORE TING I NORGE PÅ BØNNENS OMRÅDE»

Sten Sørensen er også en fantastisk mann å stå sammen med. Det er godt å kunne stå kan sammen med brødre som brenner for bønn og vekkelse.

ker hver morgen klokken seks, og så økte det på kvelden til noen hundre som sto sammen i bønn for byen. Pastoren i Misjonskirken i Arendal var en av initiativtagerne for bønn for Oslo i sin tid, og brenner veldig for at dette skal fortsette i Arendal framover. Året igjennom er det faste felles bønnemøter klokken seks der mange kommer sammen fra alle menigheter for å be. Det er så sterkt med felleskapet mellom de troende, og vi knyttes bare mer sammen når vi ber sammen. STAVANGER MISJONSKIRKE Sammen med min god venn Asbjørn Johansen ble vi spurt av pastor Sten Sørensen om å komme til Stavanger Misjonskirke for å ha en bønnehelg. Det ble så fint, og mye folk kom fra flere menigheter i byen og var med oss. Folket fikk møte Gud gjennom

bønneseminarene og mye forbønn. I denne byen sto Asbjørns far Henry Johansen i en av de sterkeste vekkelser han var involvert i. Over tusen ble frelst i vekkelsen der før krigen. En vekkelse som var båret av et sterkt bønneliv. Den amerikanske bønneleden Armin Gesswein, som sto sammen med Henry Johansen i vekkelsen, sa følgende «Det var ikke før jeg kom til Sør-Korea at jeg opplevde slike bønnemøter som vi hadde i Stavanger under vekkelsen». Men så i 1976 stod sønnen Asbjørn i en vekkelse der de ba med over 400 til frelse. Av over 70 møter de hadde var det bare ett møte der ingen tok imot Jesus. Asbjørn er en av de gamle nålevende evangelistene som har bedt med flest mennesker til frelse i dette landet. Det er slik glede å stå sammen med ham i bønneuker rundt omkring.

EN HERLIG TUR TIL UKRAINA IGJEN Å hvor jeg elsker menigheten i Zhmerynka, menigheten som består av så mange mennesker som kommer fra en bakgrunn med rus, lidelse og fornedrelse og som i dag er skinnende eksempler på Jesu forvandlende makt. Det er som en blomsterkrans rundt mitt hjerte, som bare blir større og større jo flere vitnesbyrd jeg hører om det Jesus gjør. Ef. 3,18-19 sier at «sammen med alle de hellige kan vi fatte bredden og lengden, høyden og dybden ja kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap». Dette er det jeg ofte opplever når jeg er sammen med mine venner i Ukraina. De gir meg et større perspektiv og en dypere innsikt i Guds kjærlighet, så mye sterkere enn jeg kan få bare ved kunnskapen om hvor mye han har elsket oss. Her møter du Guds kjærlighet i det levende livet, forvandlede mennesker fra den dypeste fornedrelse til skinnende eksempler på hva Guds kjærlighet kan utrette i et menneskes liv. Menigheten vokser og nå ser det ut til at de endelig skal få sitt eget lokale ved et bygg sentralt i byen som de skal kjøpe. Denne menigheten er virkelig en håpets kilde til så mange som lider i Ukraina nå.

5


JULEGAVEAKSJONEN 2018

Glede og forundring i Julegaveaksjonen I årets julegaveaksjon fikk vi dele ut totalt 760 matpakker i Ukraina og Moldova, hvor hver pakke inneholder rikelig med mat for én måned for en familie. I Zhmerynka i Ukraina har vi i år laget 143 matpakker. Takket være disse matpakkene så løsnet det for oss å komme på besøk og starte husgrupper i landsbyer. Spesielt i landsbyen Lozove i Shargorod-området ble det stort oppstyr. Der fikk vi invitasjon til å dele ut julegaver i en barnehage, og dem var helt forundret over at de skulle få slike flotte gaver helt gratis. Folk var så rørt, og de tok oss gjerne med til sine venner og familie i tillegg. Det ble til spesielt stor velsignelse for både pensjonister og funksjons-

6

hemmede. De lever på lite hver måned, og er så hjertelig takknemlig at i det hele tatt noen bryr seg om dem. Blant dem vi fikk dele ut til gikk 15 av dem til sigøynerfamilier, som alle var overlykkelige. Disse kommer fra Moldova, og mange av barna har ikke mulighet til å gå på skole. De får ikke noe hjelp fra staten, og de har ofte absolutt ingenting. Det var kolossalt med glede og smil fra barna, vi har aldri opplevd noe lignende før. For noen av dem ble det første gang de åpnet en gave i sitt liv. I Stebnyk, helt vest i Ukraina, er

det delt ut 300 matpakker. I tillegg hadde vi et evangeliseringsmøte for fattige mennesker i byen vår. Her fikk vi delt ut 39 matpakker. På møtet fikk vi delt evangeliet om Jesus som er vår Frelser, og flere vitnet om hvordan de har blitt satt i frihet fra alkohol, narkotika og sykdom. Mange av dem ba med oss frelserens bønn, og ble invitert med i menigheten. Det er så spesielt å få være Jesu hender og føtter her på jorda. Kjære norske brødre og søstre, vi er så glad vi kan samarbeide og støtte hverandre. Vi er så velsignet som får delta i være en del av Guds omsorg for folk i Ukraina.

Yu rii Na r tov ski y og V l a dimir Ku z mych


/ UKRAINA OG MOLDOVA

VINNYTSA

56

ZHMERYNKA

304

STEBNYK

300

UKRAINA

MOLDOVA

MOLDOVA

100

7


/ SENTRAL-ASIA

MISJONSTUR FRA ZHMERYNKA TIL DET UNÅDDE DONGANG-FOLKET

Misjonmark blir misjonærer Dunganere er kinesiske muslimer som bor i Chui-dalen på grensen mellom sørenden av Kasakhstan og nordenden av Kirgisistan. Her bor det 120.000 av dem, og i Kina, 10 millioner. I denne regionen er mange nasjonaliteter samlet – kasakstanere, kirgisere, uighurer, usbekere, kinesere, koreanere og noen russere. Lovene i disse landene forbyr offentlig kristen forkynnelse. Kasakstanere og kirgisere har en nasjonal evangelisk kirke, mens dunganerne ikke har en etnisk kirke. Antallet kristne dunganere er under 100, og disse er spredt rundt om i russisk-talende slaviske kirker. Dette er fordi dunganere er utsatt for sterkt press og trusler. Dunganske familier er vaktsomme og stengt for andre kulturer. Siden disse familiene er muslimer og all kontroll over familiene ligger hos de eldste av mennene, vil konvertittene lide under ydmykelse, økonomisk

8

isolasjon og fysisk vold fra familiene. Det er derfor lettere for konvertittene å være alene i de forskjellige kirkene. Den ukrainske menigheten vår, «Håpets Kilde», samarbeider med kirken som består av dunganere, usbekere og uighurer, og pastoren i menigheten, pastor Idris, er selv dunganer. Det er viktig for oss å nå inn, føle med og forstå dette folket. Det var viktig for oss å støtte den lille gruppen med kristne ved å undervise, inspirere og mobilisere dem for å tjene sitt folk. Vi brukte mye tid på nattverd og bønn, og underviste om tro, tillit til det usynlige og forberedelse til det man forventer. Vi underviste også om hvordan man kan overvinne frykt, og ba mye for alle, noe som var til stor oppmuntring for våre brødre og søstre. Det skapte også tro og omvendelse – en ny familie. Vi besøkte også dunganesiske landsbyer og familier der vi snakket om Isa – Jesus – men da i sammen-

heng med spørsmål angående budene i Koranen. Det var viktig å vise respekt for den islamske kulturen og koranen. Når muslimene snakket om at Allahs nåde og frelse ved gjerninger, spurte jeg ofte om hvor mye nåde det var om man likevel måtte gjøre seg fortjent til frelsen. Så spurte jeg om jeg kunne fortelle dem om hva engelen i islam sier om Isas nåde og Hans offer. Ved slutten av turen deltok vi på en konferanse i regi av Alliance of Kyrgyz Churches, og denne konferansen brakte sammen kristne kirgisere, usbekere, uighurer og koreanere. De gledet seg stort over at mange muslimer hadde blitt kristne, og sammen lovsang de og tilba frelseren Jesus Kristus. Tanya Furman, Sveta Bondar, Yuri Nartovsky, pastor i kirken, og Vadim Sorokin, pastor i Troens Ord Moldova, deltok på turen.

Yu rii Na r tov ski y


GUD SVARER BØNN! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

Kvinne forteller at hun oppdaget ved kontroll at blodproppen og kulen på det ene øyet hadde minsket, og at smertene ble nesten helt borte etter forbønn.

Kvinne fikk økonomisk omveltning etter forbønn.

En person ble helbredet for ME og fibromyalgi på konferansen på Bønnesenteret.

Mann ønsket forbønn for jobb. Dette ordnet seg dagen etter!

ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!  74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org

9


SEIERSRAPPORT FRA 'TEAM LIMITLESS'

Å få være med på det Gud gjør i landet vårt! Jeg tar meg selv i måpe når jeg ser tilbake på de siste månedene med Team Limitless. Det er så spennende å få være med på det Gud gjør i landet vårt! Jo mer vi er på team, jo mer opplever jeg at det faktisk handler mindre om «Team Limitless» i seg selv, det handler om Gud! Det Han gjør. Hans lengsel etter gjenforening og fellesskap med oss mennesker. Hans hjerte for å åpenbare og manifestere hvem han er for verden. For et privilegium å få være med på dette, som Hans venner, medarbeidere og utsendte! Å bli ledet av Ham for å dele det gode budskap om hvem Han er, hva Han gjorde, og hva Han har gjort mulig for oss mennesker. Du kan også være med på det der du er! GUD SELV JOBBER MED MENNESKERS INDRE Er det en ting jeg sitter igjen med et-

10

ter disse månedene, så er det nettopp det at Gud er fullt ut aktiv i denne tid. Vet du at i skrivende øyeblikk så kaller Gud på menneskers hjerter? Kanskje det ikke er så synlig i det ytre, men som team så opplever vi at Gud åpner våre øyne for å se hvordan han jobber med mennesker og har jobbet med mennesker, til og med lenge før vi møter dem. I det jeg får dele evangeliet med mennesker, eller bare enkelt dele at jeg er kristen, oppleves det i responsen deres som at Gud allerede har latt tanker om hvem Han er kverne i deres indre. Kanskje er det ikke alltid slik at folk vil beskrive det som at de søker etter Gud. Men ofte, om jeg bare får sette meg ned å lytte til hva folk går

Team Limitless

Vi er et evangeliseringsteam sendt ut av Nordic Mission. Vi har satt til side ett år for å reise rundt i Norden med det fantastiske budskapet om Jesus! rundt å tenker på, lurer på, undres over, har jeg flere ganger blitt helt forbløffet over hvor søkende menneskers hjerter er etter evigheten. Evighetens mysterium. Evighetens opphavsmann og mål. Etter Jesus. Gud har lagt evigheten i alle menneskers hjerter (Fork. 3,11), og det er så spennende å få lov til å dele om hvem Jesus er til disse menneskene.


/ VITNESBYRD Korset, kjærligheten som drev han til død og oppstandelse, det evige livet med han. VITNESBYRD FRA OSLO Vår første tur i 2019 gikk til Oslo. Vi deltok på ei samling for evangelister arrangert av Acts8 som ble veldig viktig for teamet og videre retning. Vi opplevde en tydeliggjøring og skjerping av hva Gud kaller oss til. Viktigheten av å nå mennesker med sannheten er alt. Det står faktisk mellom evig liv - eller evig død. Vi hadde mange møter med mennesker fanget av rus. Det var spesielt å kjenne på Jesu kjærlighet for disse minste som har falt ut av samfunnets naturlige gang. De er så høyt elsket av vår Pappa i Himmelen! Hver enkelt er sett, kjent og kalt. Jesus gav absolutt alt for hver av dem. Vi fikk forkynne om Jesus, be, velsigne og hjelpe til der vi kunne. En eldre mann jeg stoppet opp for å snakke med hadde så utrolig vakre øyne at jeg ble helt satt ut. Var som å se rett inn i Jesu egne øyne. Det var mitt privilegium å be for ham, snakke med ham om og kjøpe litt matvarer han ønsket seg. Matteus 25:40: «Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.» ALTA Tidligere i høst var vi på en samtalekafé med tilbud for rusavhengige og andre som ønsker hjelp å støtte i hverdagen. Der møtte vi en dame som slet mye med vondt i kroppen, frykt og motløshet. Vi fikk bruke god tid på å oppmuntre til håp, og å gi byrdene til Jesus. Vi ba også for gjenopprettel-

E-post: team@nordicmission.org

se av en konfliktfylt relasjon med sønnen hennes som hun ikke hadde sett på lenge. Da vi ba for smerten hun hadde ved siden av brystkassen begynte smerten å flytte på seg til andre steder av kroppen, og vi skjønte at det måtte være en sykdomsånd som ble nervøs. All smerte forsvant etter at vi fikk kommandert den ut. Så ut

«VIKTIGHETEN AV Å NÅ MENNESKER MED SANNHETEN ER ALT»

STIAN STICKLER BAKKE Jeg er 36 år og kommer fra Svarstad i Vestfold. Jeg har et ønske om å få leve i vekkelse, og stadig oppdage mer av hvem Jesus er. Når jeg først gjør noe, liker jeg å gjøre det 100% -helhjertet, og skyver gjerne alt til side for å ha skikkelig kvalitetstid med noen. Jeg hører på puddelrock og holder meg trofast til de fire B-er: Bibel, bønn, bading og bespisning. #TheBestIsYetToCome #AlleTingVirkerSammenTilDetGodeForDen SomElskerGud

av det blå dukket plutselig sønnen til kvinnen opp ved siden av oss og slo av en hyggelig prat, noe som var helt ulikt ham. Moren ble helt forfjamset av glede over at Gud kunne gi så fascinerende kjapt bønnesvar, og kunne ikke få seg til å stå stille. FINNMARK Vi fikk holde et breakdance-kurs på en ungdomskole, hvor vi til slutt delte noen vitnesbyrd om helbredelse av blant annet leddgikt. Etter timen kom en jentegjeng fram og ville at vi skulle be for en jente som har hatt

Instagram: team.limitless_

SI HEI TIL VÅRT NYE TEAMMEDLEM:

leddgikt så lenge hun kan huske. Hun hadde vondt i kroppen om hun var for lenge i aktivitet og hver gang hun bøyde fingrene knakk det voldsomt. Vi ba to ganger og hun kjente at det ble varmt i ryggen men merket ikke noe forskjell i fingrene. Da vi senere møtte de på kvelden fikk vi høre at jenta ble mirakuløst helbredet med en gang hun hadde forlatt gymsalen. Det fantes ikke knirking i fingrene og da hun dro på håndballtrening neste uke hadde hun ingen smerter i kroppen! Takk Jesus for alt han gjør!

Facebook: Team Limitless - Se Norden frelst

Vi er spent på det Gud har for 2019! Om du kunne tenkt deg besøk av teamet, ta kontakt på e-post: team@nordicmission.org

11


BØNNEKONFERANSE PÅ BØNNESENTERET

God og sterk vekkelsesatmosfære Da en av Finlands mest kjente forkynnere avsluttet talen sin med å begynne å synge Halleluja-sangen fra Jesusvekkelsen fyltes bønnesenteret med vekkelsens ånd og atmosfære! Det preget hele helgen. Mange møtte Gud på sterke måter. Forkynnerne fra bønne- og vekkelsesmenigheten i Seinäjoki i Finland, Rauno Karmitsa

12

og Martti Kallionpää, og pastorparet fra bønnemenigheten i Örsköldsvik i Sverige, Maria og Thomas Nordberg, bar med seg en atmosfære av vekkelse som var så sterk at flere kommenterte «de kunne nesten ha talt om hva som helst, for atmosfæren de bar med seg var så sterk!» Da bønnesenteret i Levanger star-

tet i 2002 fikk det navnet Nordisk Bønnesenter. Egentlig er det først det siste året at det Nordiske fokuset har kommet opp for alvor. Vi har hatt to bønnekonferanser med nordiske ledere og forkynnere, og knyttet bønnekontakt med både finske og svenske bønneledere. Da vi denne helgen hadde forkynnere fra


/ LEVANGER

Begge foto: Arne-Bjørn Fossen

a v L ei f J. Joh a n n e s en Seinäjoki, Örnsköldsvik og Levanger som alle har bønnesentre som har opplevd kraften og effekten av bønn, opplevdes det som en begynnende oppfyllelse av noe profetisk. Vi ble i denne sammenheng også påmint en profeti som Rania Sayegh som er leder for et bønnesenter i Nasaret i Israel kom med for noen år si-

den. Hun så en pil der Finland var fjærene, Sverige var stammen og Norge var pilspissen. Det er ganske spesielt for når du legger en linjal på kartet fra Seinäjoki via Örnsköldsvik til Levanger, danner det en rett linje som i en pil. Vi merket kraften og hjertekontakten i bønn og nød for de nordiske nasjonene.

En samisk forbeder som har besøkt oss mye har i mange år profetert over og bedt for nasjonene med de korsmerkede flaggene. Kanskje er det det vi begynner å oppleve effekten av. Allerede har vi etablert kontakt med Island og vi ber om at både Danmark og Færøyene skal sendes til oss.

13


REISERUTE 14.-18. FEB

Meløy og Gildeskål

15.-17. FEB

Stange

22.-25. FEB

Nærbø

28. FEB3. MARS

1.-3. MARS

8.-10. MARS

15.-17. MARS

MØTESERIE

LOVSANGSWEEKEND

BØNNEHELG, BETEL NÆRBØ

Grimerud SAMMEN FOR HANS ANSIKT

Kautokeino og Tverrelvdalen

Håkon Fagervik Anders & Maren Skarpsno Håkon Fagervik Anders & Maren Skarpsno Håkon Fagervik

MØTER

Levanger

BØNNE- OG LOVSANGSHELG, FREDHEIM ARENA

15.-19. MARS

Innlandet

22.-25. MARS

Kristiansand

BØNENDAGER

MISJONSKONFERANSE

Leirsund

29.-30. MARS

Oslo

29.-31. MARS

5.-7. APRIL

PARTNERKONFERANSE

Sandnes

28.-31. MARS

Håkon Fagervik og Anders Skarpsno Leif J. Johannesen Håkon Fagervik Anders & Maren Skarpsno

Team Limitless Anders og Maren Skarpsno

LOVSANG 19

Søgne BØNNESHELG, SØGNE MISJONSKIRKE

Håkon Fagervik

Levanger LOKALE BØNNEHUSKONFERANSE

8.-12. APRIL

Engavågen

8.-14. APRIL

Volda

Team Limitless

24. APR4. MAI

Israel

Håkon Fagervik og Leif J. Johannesen

UIO NORDLAND DTS

BØNNESKOLE

Anders Skarpsno

•••• ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••

Ønsker du å kjøpe leilighet på Bønnesenterets nabotomt? 18 borettslagsleiligheter på 65-90 kvm skal bygges like ved Bønnesenteret. Ta kontakt dersom du er interessert, så holder vi deg oppdatert. For mer informasjon:

nordicmission.org/leilighet NORDIC HARVEST MISSION www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

14

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen


Fremtidige konferanser LOVSANGSSKOLE 10.-17. NOVEMBER 2019 IWORSHIP 15.-17. NOVEMBER 2019 Ønsker du å være medarbeider på en av våre konferanser? Påmelding for medarbeidere kommer på checkin.no

15


16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.