Vekkelsesrapport februar 2017

Page 1

Nordic Harvest Mission

Vekkelsesrapport Flere enn

12.000 mennesker nådd med mat i Ukraina

Bønn • Misjon • vekkelse

Februar/mars 2017


Nordic Harvest Mission Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

Norge

Latvia

Filippinene

Bønnesenter Bibelskole Evangelisering

Familiehjelp

Barnehjem Familiehjelp Menighetsnettverk Studentarbeid

ISRAEL Evangelisering Menighetsarbeid

Zambia

Ukraina

Bønnesenter Menigheter

Bønnesenter Rehabiliteringssenter Eldresenter FamilieBarnehjem

Vekkelsesrapport Februar/mars 2017 3 4

LEIF J. JOHANNESEN

Så ble alt så stille Kjersti Gjermstad

Bønn- og fasteuke Tarjei Cyvin og Sissel Andreassen

6

Sammen for Trondheim

8

Vertskap for Pappa Guds nærvær

LEIF J. JOHANNESEN

håkon fagervik

12 Bønneinitiativ over hele landet

2

14 16

håkon fagervik

Bønnens hjertespråk Gunvald eikeland

Matpakker til glede og velsignelse

20 Reiserute håkon fagervik

21 Bli fast støttepartner 22 Gud svarer bønn!


/ Leder

Så ble alt så stille Jeg sitter og ser på Mor Theresas tale under utdelingen av Nobels Fredspris i Oslo i 1979. Det er sterk kost å høre hennes uredde og direkte tale til et land som har tillatt selvbestemt abort. Hun sier blant annet at «det er én ting jeg føler at jeg må dele med dere alle. Den største trussel mot freden idag er det uskyldige ufødte barns rop. For hvis en mor kan drepe sitt eget barn i sitt eget skjød, hvor mye mer kan ikke da du og jeg drepe hverandre? I Skriften står det skrevet: Glemmer vel en kvinne sitt diende barn? Men idag blir millioner av ufødte barn drept. Og vi sier ingenting. I avisene kan du lese at så og så mange blir drept eller ødelagt, men ingen snakker om de millioner små som har vært til, som er blitt fylt med det samme liv som du og jeg er fylt med.» Videre sier hun: «Vi bekjem-per abort med adopsjon. Tusenvis av barn har funnet et hjem hvor de er elsket, hvor de er ønsket, og hvor de blir tatt vare på.» Hun sier i den samme talen: «For meg står det slik at de nasjoner som tillater abort, er de aller fattigste.» Nå har stemmene stilnet. Ingen Mor Theresa eller Børre Knutsen taler det ufødte barns sak. 14001 barn

ble i 2015 registrert abortert i Norge. 88,4% ble ifølge Folkehelseinstituttet utført ved såkalt medikamentell metode. Her kan den gravide kvinnen får med seg medisin hjem og selv utføre handlingen som fratar et nytt liv muligheten å få leve opp. Tallet er det laveste som er målt siden registreringen startet i landet og karakteriseres av mange som historisk lavt. 14001 er et enormt tall! De t tilsvarer for eksempel omtrent hele Narviks befolkning. Det er blitt så stille! Stille på stortinget. Stille på prekestolen. Og stille i hjertet mitt. Vi som alltid har ment at dette er grusomt og en forferdelse for landet vårt, sier svært lite. Kanskje har vi sett at belastningen blir for stor både for oss selv og våre familier ved å si åpent at dette er en så grusom handling som vi kjenner i våre hjerter at det er. Kanskje er det også at vi sløves ned sakte men sikkert. Kanskje er det litt som om fartsgrensene skulle bli fjernet og ingen politi lenger var å se på veien. Det blir ingen direkte konsekvens av å kjøre for fort. Faren for liv og helse som var årsaken til fartsgrensene er det få som tenker på. Hvert menneske vet selv hva som er best. Jeg er ikke blant dem som

mener at lovgivning ikke spiller noen rolle for menneskers holdninger og handlinger. Nå tenker jeg likevel at de aller fleste norske mødre har så mye omsorg i seg at om de visste at det er et barn med hjerte som slår, med hender og føtter, fingrer og tær, munn og nesebor, et barn som beveger seg med egen kraft inne i hennes egen mage, da ville de aldri i verden tatt livet av barnet sitt! Et samfunn som normaliserer abort forkrøpler en mors samvittighet til å tenke at det er helt normalt å ta livet av sitt eget barn. Har denne måten å tenke på sneket seg under huden på oss slik at vi er blitt bedøvd og har mistet dømmekraften? Er det derfor alt er blitt så stille? Skremmende stille. Guds velsignelse! Din bror og venn

Leif J. Johannesen Daglig leder og redaktør

3


/ Levanger

Å søke Gud innenfor et nytt år Bønn- og fasteuke på Bønnesenteret

Det var som å komme til vannhullet og drikke! – Nesten som når dyra på savannen i Afrika samles ved vannhullet for å mette kroppene sine med vann. Det kjentes veldig godt å få bruke flere dager til å gå avsides og drikke – både i bokstavelig og i åndelig forstand – første uka i det nye året. Det var nydelige timer med bønn og tilbedelse, lovsang og masse hvile! Enkle bønnesamlinger og god tid! Det forunderlige er at Gud kommer når vi søker ham med hjertet i all enkelhet. Han preger atmosfæren med sin kjærlighet og sitt nærvær – og vi påvirkes av det. Den store konferansesalen var omgjort til åpent bønnerom. Her

4

var det felles bønnesamlinger to ganger hver dag. I disse samlingene ba vi blanet annet for forfulgte kristne og for Norge. Hver kveld var det lovsangsfest hvor dyktige lovsangsledere førte oss inn i lovprisning og tilbedelse. Alt var også lagt til rette for at den enkelte kunne søke Gud mellom fellessamlingene. I storsalen var det dempet musikk, bønnestasjoner, kors og nattverd, leselys, madrasser og puter og en ønskebrønn! Det er så deilig å slippe å være

«flink». På bønnesenteret er det stor romslighet og senkede skuldre. Mange av oss fastet, på forskjellige måter, men det var slett ikke nødvendig å faste for å delta på bønnog fasteuka. Samtidig er det slik at for den som ønsker å faste, så er det flott å kunne gjøre det i et åndelig fellesskap, slik som denne uka er! Siste kvelden var det kjærlighetsmåltid, et festmåltid med hvite duker, tente lys, hjemmelaget grønnsakssuppe og vitnesbyrd om hvordan Gud hadde berørt gjennom uka! Det skjer noe med oss når vi søker avsides med Jesus og bruker tid sammen med ham. En bedre måte å starte det nye året på kan jeg knapt nok tenke meg!


Det forunderlige er at Gud kommer når vi søker ham med hjertet i all enkelhet

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • •• • •• • •

a v Kj ersti G j er m sta d

Daniel Haddal, 29 fra Mo i Rana, deler her om sin vandring med Gud. Når man lever med Jesus blir livet utrolig spennende! Det har vært en eventyrlig reise det å få tjent Jesus. I fjor reiste jeg over 300 dager, og jeg fikk se Jesus berøre svært mange mennesker med sin kraft og godhet. For kort tid siden tok jeg toget ifra Oslo, der ble jeg sittende ved siden av ei som hadde delvis dårlig hørsel. Jeg delte med henne om Jesus, og hun tok så imot Jesus. Deretter ba vi sammen, og Jesus helbredet henne. Hun beskrev det som om øret bare poppet opp. Deretter kunne hun høre så godt som aldri før. Det jeg brenner for er å se mennesker satt i frihet. Jeg lengter etter at folk skal få et møte med Jesus. For at vi som Guds folk skal reise oss, er det viktig med disippelgjøring. Derfor bruker jeg mye av tiden min til å utruste og trene opp andre mennesker. Til vanlig bor jeg på Mo i Rana, der reiser jeg ut som evangelist for organisasjonen Kingdom Lifestyle. Det er svært spennende og jeg elsker det å kunne forkynne de gode nyhetene. Hjertelig hilsen

D a ni el Ha d d al www.kingdomlifestyle.no.

5


Bønneuka i Trondheim

Sammen for Trondheim Bønneuka i Trondheim er byens største årlige felleskristne prosjekt, og samler folk fra hele kirkelandskapet. De fleste frikirkene deltar, i tillegg til Den norske kirke. Bønneuka står i en lang tradisjon, men har lyktes med å være i utvikling. I dag består uka av mange ulike komponenter, blant annet 24/7 bønnevakt, formiddagssamlinger med lovsang og bønn, en tre-dagers bønneskole på kveldene som samler flere hundre, stort ungdomsopplegg den ene dagen, og outreach i gågata noen av dagene. Hans Weichbrodt og Kari Holm-

6

ås var de tilreisende talerne under Bønneuka 2017. Weichbrodt arbeider som inspirator innenfor den svenske Oase-bevegelsen, men har et spesielt hjerte for Trondheim. Gjennom mange år reiste han jevnlig til Trondheim for å be, uten å gjøre det kjent for noen. Heller ikke arrangørene av Bønneuka kjente til dette da han første gang ble invitert til byen. Nå har Weichbrodt gjestet Bønneuka i Trondheim i flere år på rad, og hans inspirerende undervisning om bønn er godt likt av alle. Kari Holmås kommer jo opprinnelig fra Trondheim, og har også tidligere

besøkt Bønneuka. Hennes budskap både utfordret og berørte. Det har nå gjennom mange år vært et godt samarbeid mellom Bønneuka i Trondheim og Bønnesenteret på Levanger. Samarbeidet har det siste året blitt ytterligere styrket, og denne gangen hadde teamet fra Levanger hovedansvar både for outreach i gågata og alle formiddagssamlingene.

Ta r j ei C y v in Leder for Bønneuka


/ Trondheim

– For et privilegium å få dele det beste vi vet! En uke i bønn for Trondheim sammen med folk fra byens menigheter, har vært en sterk opplevelse. Jeg opplevde det som en Guds agenda. Vi har fått velsigne og be for hverandre, bedt for styre og stell i Trondheim, både politikere, helsevesenet, skolene og mye mer. Vi ankom Trondheim mandag morgen og var snart i gang med ukas første bønnemøte. Siden gikk det slag i slag. Spennende og mange rike opplevelser i møte med både Gud og mennesker i løpet av dagene vi var der. Elever og stab fra Nordic School hadde fått hovedansvaret for formiddagssamlingene med lovsang og

bønn. Det var godt å få be for Trondheim by, og jeg tror vi var med og ryddet vei i det åndelige. Vi brukte god tid i lovsang og tilbedelse, og både bønnene og lovsangen var preget av en lengsel etter å se Guds vilje skje og Guds rike komme i Trondheim som i himmelen. Hver ettermiddag var vi ute i byen sammen med ulike bibelskoler i Trondheim. Vi satte opp et vaffeltelt øverst i Nordre gate, og forbipasserende ble tilbudt gratis vaffel og kaffe i tillegg til forbønn og samtale. En av dem, en mann jeg traff inne på et av kjøpesentrene, delte fra et langt og vanskelig liv. Jeg fikk en god samtale med han og fikk fortelle om

en Gud, en himmelsk Far, som elsker ham og som har gode tanker for ham. En Gud som er mektig til å fri oss ut fra enhver vanskelig situasjon. Jeg fikk også be for ham, og nå er jeg spent på om jeg vil høre om han igjen. For et privilegium å få dele det beste vi vet, nemlig Jesus, til mennesker som enda ikke kjenner Ham! På kveldene fikk vi være med på Bønneskole med Hans Weichbrodt og Kari Holmås. Utrolig spennende og ikke minst utfordrende undervisning. Jeg kjenner meg takknemlig for det vi har fått være med på.

a v Si ss el A n dre a ss en Elev ved Nordic School

7


Vertskap for Pappa Guds nærvær Det er ubeskrivelig når Guds fantastiske nærvær hviler over et sted. Det kjennes enten om man sitter og spiser i kafeteriaen, eller er midt i tilbedelsen under møtene. Slik var det fra dag én under konferansen med Leif Hetland. Man gikk ikke inn og ut av Gudsnærværet når møtet startet og sluttet. Gud hvilte med sitt nærvær over stedet gjennom hele konferansen. Tenk at vi får være vertskap for Pappa Gud!, tenker jeg. Da er det ikke rart at vi finner noen som står og gråter i et hjørne på grunn av Guds

8

berøring, eller en som springer opp og ned trappene for å teste om hun var blitt frisk etter at hun opplevde en berøring av Gud i kroppen sin. Over hele rommet gikk hender i været da Leif Hetland spurte om det var mennesker som hadde blitt helbredet. Selv opplevde jeg helbredelse også. Det er ikke ofte jeg opplever helbredelse, for jeg er sjeldent syk. Men første juledag falt jeg og slo hodet så kraftig mot isen at jeg ble sykemeldt i fem uker. Første del av konferansen var jeg så sliten at jeg

ikke orket å få med meg alt av møter. Jeg måtte hjem og hvile. Jeg ble bedt for, både av Leif Hetland og andre. Natt til lørdag våknet jeg med at det var et totalt skifte i kroppen. Det første jeg tenkte var: «Jeg er blitt helbredet!» Jeg blir fremdeles fortere sliten enn før, men det er et totalt skifte i forhold til hvordan det var. Gud er god! Det er lenge siden vi har opplevd en slik tilstrømning av mennesker til senteret som denne helgen. Det var fullt over alt. På parkeringsplassene, i salen og i kafeteriaen. Langt opp over


/ Levanger

Et en da sterkere fokus på å være vertska p for Guds nærvæ r.

a v L ei f J. Joh a n n e s en

D e t e r b a re Pappa Gu d sin p e r s o n l i ge stils t ed e væ relse s o m k a n skap e en slik a t m o s fæ re!

trappene satt folk og spiste lunsjen sin. Ingen ville gå. Alle ville ha med seg alt, var inntrykket jeg satte med. Slik er det når Gud er på gang! Man ønsker ikke å gå glipp av noe. Vi opplever at dette besøket av Hetland bringer med seg et skifte for oss. Et enda sterkere fokus på å være vertskap for Guds nærvær. Et sted der mennesker kan få reises opp til å være det Gud har kalt dem til. Mange har blitt såret i prosesser der Gud har møtt dem fordi de ikke har blitt mottatt eller forstått i menigheten eller sammenhengen

de har stått i. Vi ønsker å være et sted der «Ørnenes vinger» kan bli helbredet og mennesker reise seg til å være det Gud har kalt dem til. Familiefokuset var også en sterkt innslag i Hetlands forkynnelse. Leif sier han ikke har konferanser lenger, bare familiestevner. Fokuset på en stor pappa som er sammen med barna sine er ikke bare fascinerende å høre på, men fantastisk å oppleve. Det er bare Pappa Gud sin personlige stilstedeværelse som kan skape en slik atmosfære!

››› 9


At omtrent 25 svenske søsken fra Örnsköldsvik hadde kjørt 50 mil med buss for å hente inspirasjon til å starte bønnesenter i sin hjemby var også sterkt å oppleve. Vi hadde et eget møte med dem som var sterkt. En av dem kom med følgende profeti til landet vårt:

"Som jag har välsignat ert land med olja skall jag välsigna ert land med smörjelse. Tjock olja skall flöda från er, och från er midt skall väckelsens vindar komma. Oljan skall fatta eld och på samma sätt ni sålt er olja över världen skall väckelsens eld sprida sig från nationer till nationer. Nu är tiden för väckelsen.» I møtet etter dette profeterte Hetland nesten samme budskap uten å ha vært tilstede på møtet sammen med svenskene. Vi opplever at Gud kaller oss til mer bønn og innvielse på senteret. Du er hjertelig velkommen til å besøke oss for å være med på dette.

10

Annonse Vårtun Kristne Oppvekstsenter i Levanger er et oppvekstsenter i vekst. Vår visjon er:

Et kristent oppvekstsenter preget av Guds kjærlighet og omsorg, hvor hver enkelt, f egne forutsetninger, ut fra gis mulighet til å utvikle seg åndelig, fysisk, psykisk, faglig og sosialt

Vi er hele tiden på utkikk etter fagfolk som brenner for sitt fag og for Jesus. Vi har noen ledig plasser både i barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen i Du finner mer informasjon om oss på vår hjemmeside, www.vko.no eller på https://www.facebook.com/oppvekstsenter Kontakt oss gjerne på tlf. 74019910/45243610


Bli Med Håkon Fagervik og Leif J Johannesen på bønneskole i Israel 22. APRIL – 2. MAI 2017 HOTEL ORIT I NETANYA Årets bønneskole vil dette året nne sted på Hotel Orit i Netanya. Ca 800 meter fra middelhavet fantastiske strender og 10 minutters gange til sentrum ligger dette trivelige stedet som vi disponere alene som gruppe disse dagene. Vi legger i tillegg opp til en 4 dagers rundtur til Galilea og Jerusalem. Her blir vår norske fantastiske guide Elin Elkouby med oss. Elin bor i Israel og er spekket med kunnskap om både landet og folket. På formiddagene blir det bønn og bønneundevisning v Håkon og Leif J , og på kveldene lovprisning og betjening.

Pris: 16000kr fra Oslo, alt inkludert.

Påmelding til tlf: 74095051 epost: kontor@nordicmission.org www.hotelorit.com

www.facebook.com/hotelorit

11


Stor glede i Storumankyrkan når Arild Måsø forkynner Guds ord

Bønneinitiativ over hele landet Etter siste Vekkelsesrapport reiste jeg med et team oppover Helgelandskysten. Vi startet i Mosjøen og dro videre til Mo i Rana, Jektvik, Ørnes, Sør-Arnøy og Halsa. Gud gjorde mye flott på denne turen. Fra Mo ble Daniel Haddal med og var til stor velsignelse sammen med oss. Folk fikk møte Gud. Noen kom til forbønn for første gang, andre har rapportert tilbake til oss om helbredelser og møter med Gud på andre måter. Enkelte plasser var det fullsatt av mennesker og slik opplever vi at lengselen er stor i folket etter et sant møte med Gud. Høsten er stor, men arbeiderne få. Det må vi gjøre noe med! Bønneuker over hele landet Halleluja for det som skjer på bønnens område nå i landet vårt! Over alt begynner året med satsing på bønn. Det er bønneuker, bønn og fasteuker og flere uker med bønn og

12

faste på flere steder. Jeg tror jeg tør å si at det er mange år siden bønneaktiviteten har vært så stor i januar rundt i landet som nå. 2017 fra by til by Selv startet jeg i Salem Kristiansand 3. januar og var med på en del av deres bønneuke der. Vi hadde noen fine samlinger både i bønnerommet og i kveldssamlingene. Jeg reiste så videre til Lørenskog, hvor det var bønneuke for nedre Romerike i Salem Lørenskog. Arild Solberg var sammen med meg der og vi hadde noen sterke dager med morgenbønn, bønneseminar og kveldsmøter der folk kom fra et stort område på nedre Romerike og Oslo. Så bar det videre til Arendal og bønneuke sammen med mange av menighetene i området. Gjermund Igeland, Kjell Haltorp og flere kjente forkynnere var med disse dagene. Mye folk møtte opp allerede klokken

seks på morgenen og sto med utover dagen. På kveldene var det så å si fullsatt både i Filadelfia og i Misjonskirken der aksjonen ble avsluttet. Det var en slik herlighet over disse møtene. Lovsangen var sterk og mange søke Gud i forbønn. Flere hundre møtte opp på bønn og lovsang hver kveld. Det er så vidunderlig når Guds Ånd tar tak slik det skjedde her. Lunde, Notodden og Heddal Jeg reiste videre derfra til Lunde i Telemark, en vakker bygd og noen flotte mennesker å være sammen med der i en liten gruppe som kaller seg «Vetlekyrka». De har kjøpt et gammelt bedehus og startet med møter og bønnemøter som samler folk fra Lunde og bygdene rundt. Jeg fikk bo hos Gunnar og Tone Ajer. Gunnar gikk vår bibelskole forrige kull og er til stor velsignelse med sin sang og musikk. Jeg elsker å være på slike steder


___________

/ Håkons reiser

Storuman

Med de glade unge evangelister

a v Hå kon Fa g er v i k der jeg kan få være til velsignelse for slike som ikke har så mye besøk i løpet av året. Det var godt med folk på møtene og atmosfæren fra himmelen var sterk slik at folk møtte Gud på forskjellige måter. Etter Lunde bar det til Notodden og bønneuke for Notodden og Heddal. Så herlig å være her, og bo hos mine gode venner Birgit og Knut Sivertsen. Vi startet med bønn på morgenen fra klokken sju, og etter hvert kom mange ut og ble med på disse morgenbønnemøtene i Ambassaden som ligger på torvet i Notodden. Kveldsmøtene var i Betesda Heddal og det var fullsatt der kveld etter kveld og søndag formiddag. Det var en slik velsignelse å være sammen med vennene her, og igjen vekke gleden og troen på bønn i manges liv. Bønn er vidunderlig og Vår Himmelske far står ved sine løfter om å møte oss når vi søker Ham.

Flott bønnekonferanse i Sverige Første helgen i februar var vi invitert til Storuman på bønnekonferanse i Misjonskirken der. Anders og Lovisa Landstrøm hadde invitert oss på vegne av en del kristne som var blitt berørt av det de hadde opplevd på våre konferanser på Bønnesenteret i Levanger. Nå ville de ha noe lignende i Sverige også. Vi var ca 20 stykker fra vårt bønnesentermiljø som dro til Sverige og hadde en så fin konferanse. Arild Måsø og Nils Bueng var med, samt våre venner fra menigheten Pappas Hus i Arvesund. Mye folk var samlet fra et stort område i Nord-Sverige, og mange ble møtt av Gud. Folk ble frelst, helbredet og fornyet i møtene, og gleden var stor da vi dro derfra på søndag. Det er så herlig og se bønneilden spre seg over grensene og ta tak i nye steder der behovet er stort for et inngripen fra Gud.

Håkon Fa g er v i k

13


Bønnens hjertespråk Jesus bønneundervisning i Matteus 6,5-8 er fantastisk. Den er så praktisk og enkel, og setter de kristne bønnene i sine rette rammer. Bruk ikke mange ord – hvorfor? Fordi far vet hva dere trenger til. Dette forteller meg om en farsomsorg som er helt utrolig. Han leser våre tanker og våre hjerter slik at han på forhånd vet hva vi trenger allerede før vi ber.

Faderens hjerte for oss Dette er sterke ord om Guds farshjerte. Jeg er ikke uvesentlig for Ham, til og med

14

mine små bønner og korte bønner er effektive for Gud nettopp på grunn av hans kjennskap til meg og mine behov. Da blir hovedsaken i bønn å være i Guds nærhet, la seg bade i hans liv og salvelse. Og slik la han lese våre hjerters behov slik at han kan svare på dem.

Salme 37,4 er et annet bibelsted som løfter fram noe av det samme. «Ha din lyst og glede i Herren så gir

han deg det ditt hjerte ønsker.» Å ha sin lyst i, og å ha sin glede i, forbindes ikke med mye slit og strev, men heller med et overskudd av noe positivt som bobler fram på innsiden. Å forlyste seg i Herren er noe fantastisk som er gitt oss, og ikke minst gleden over Jesus og hans nærvær i våre liv. Det å leve i beundring av Jesus, se på ham, tenke på Ham og glede seg over ham fyller meg med en lyst til lovprisning slik at det blir vanskelig å holde igjen. Du blir som David som sier «Jeg vil lovprise Herren hver dag, og jeg vil gjøre det til evig tid.» (Sal 145,2.)


/ Inspirasjon

a v Håkon Fa g er v i k Jeg vil er en viljesbeslutning, en bestemmelse som hver enkelt av oss kan ta. Du kan si til deg selv jeg vil være en lovpriser, jeg vil forlyste meg i Herren. Og da skjer det forunderlige at Gud gir deg det som ditt hjerte lengter etter. STILLE TID MED GUD På Bønnesenteret har vi i mange år praktisert stille tid med Gud sammen. Noen kaller det soaking, vi kaller det kvalitetstid i Guds nærhet. Ofte legger vi oss ned eller sitter stille i en stol til dempet lovsangs-

musikk og slik bare åpner opp vårt hjerte for Jesu tiltale til oss og berøringen av Ham. Jeg er ikke flink å roe ned mine tanker, de vil ofte fare hit og dit i stillheten. Sist onsdag på vår bønnedag avsluttet vi dagen med stillhet innenfor Herren, og pluselig så lå jeg på benken der Far bare talte sitt kjærlighetsspråk til meg. Nærværet var sterkt, tårene rant og jeg kjente meg så elsket av min Himmelske pappa. Slik stunder er så dyrebare, forfriskende og fornyende. Da kjenner jeg bare en tørst og lengsel etter

mer av det samme. Så la oss i 2017 stille inn den rette kanalen til han som kjenner våre hjerter, han som vet hva vi trenger til før vi ber, og vil bløtlegge oss i den beste marinade, som er hans eget Gudsnærvær. Det er så tilgjengelig for deg og meg. La ikke travelheten stjele det fra oss, men slik Rom 12,1 sier, la oss bære oss selv fram for Gud. For å kjenne Han som er den gode far for sine elskede barn. God reise inn i Guds nærhet!

15


Tusen takk! Tusen takk til alle som har vært med å gitt matpakke til Ukraina! Tusenvis av Ukrainere har den siste måneden mottatt matpakker som mange av dere har vært med å gitt penger til. Vi ønsker å takke dere alle så masse. Mange mennesker har opplevd Guds kjærlighet i praksis den siste måneden. Matutdelingen i Ukraina har vært en stor velsignelse for tusenvis av mennesker. Rapportene fra Ukraina strømmer inn, masse folk har tatt imot Jesus, og opplevd Han personlig i sine liv. Folk er uendelig takknemlig for at der er noen helt fra Norge som tenker på dem. Vitnesbyrdene er sterke og lange, vi har tatt med noen her i Vekkelsesrapport.

G u n val d Ei kel a n d 16


17


Matpakker til glede og velsignelse Vi har delt ut over 400 matpakker. Alle vi som har besøkt de fattige har opplevd en spesiell Guds salvelse, og vi har fått bedt for alle dem vi har besøkt. De aller fleste av dem har bedt frelsesbønn med oss! Flere av dem vi har besøkt med matpakker har begynt å gå på møter hos oss, og er veldig åpne for Jesus. Vi leverte pakker blant annet til en landsby høyt i fjellet. Vi måtte bruke hest og slede, da det var så mye snø der. Vi har også levert 20 pakker i et fengsel. Det var stor glede i hjertene til dem som fikk hjelpen, og vi kjenner på stor glede for å se hvordan Gud virker gjennom praktisk arbeid. Vær med å be for alle som har fått matpakke, at de skal få oppleve mer av Jesus! Tusen takk for at vi får stå sammen med dere i dette viktige arbeidet for Guds rike. Tusen takk, fra oss brødre og søstre i Stebnyk, og fra alle dem som har fått hjelp i denne vanskelige økonomiske tiden i Ukraina.

V l a dimir Ku z mych

18

Vitnesbyrd fra utdelingen i Ukraina Matutdelingen i Olekseivka, hvor vi har eldresenteret, ble en sterk opplevelse for menigheten. 20 eldre kvinner tok imot Jesus.

Menigheten besøkte en familie der datteren lå til sengs med veldig høy feber. De ba for henne, og feberen forlot henne umiddelbart.


/ UKRAINA Malvina som er med i menigheten besøkte også flere familier med matutdeling. En familie ble frelst og tok imot Jesus, og det er full begeistring i hjemmet.

Utdeling av julegaver på Bønnesenteret har også vært en sterk opplevelse. Menigheten har invitert masse folk fra flere landsbyer, og mange har fått en sterk berøring av Jesus.

12.000

mennesker beregnet nådd i Ukraina med matpakker i jul og vinter

Julegavene fra Øygarden har blitt delt ut på skoler, og reaksjonen er overveldende. Rektor ønsker at de skal komme tilbake og fortelle dem om Jesus og menigheten. Det er full åpning for å forkynne evangeliet på skoler.

En fattig familie som slet med å få endene til å møtes tenkte at siste redning var å gå ut på gata og tigge. Da kom menigheten med mat til denne familien, og faren gråt som et barn. De er så takknemlig for at noen tenker på dem.

Hjelp Oleg å bli gjeldsfri I begynnelsen av januar gjorde vi en aksjon på Facebook for å hjelpe to nyfrelste mennesker i Ukraina for å slette gjelden deres. Oleg, som er krigsskadd fra krigen i Øst-Ukraina, ble frelst i høst etter et langt sykehusopphold. Han og hans kone Viktoria er meget aktive i menigheten, men hadde mistet livsmotet på mange måter på grunn av en gjeld på 280.000 norske kroner, som er en helt uoverkommelig sum i Ukraina. Innsamlingen har til nå innbrakt ca. 110.000, noe som er helt fantastisk, og en slik oppmuntring for dem. Vi fortsetter innsamlingen, slik at vi kan slette gjelden helt, og de kan begynne å leve normalt etter all lidelsen de har vært igjennom. Tusen takk til dere som har vært med så langt. Om du ønsker å bli med på dette se på vår webside om historien til Oleg og gi slik det står der, merket med «Oleg».

Håkon Fa g er v i k

19


r eise r u t e 16.-28. FEB

23.-27. FEB

24.-26. FEB

1.-5. mars

8.-9. Mars

10.-12. MARS

16.-19. MARS

17.-19. mars

20

Filippinene Grimerud Nasjonal Bønnekonferanse

Sandnes Bønneuke, fredheim arena

Karmøy Bønnekonferanse, troens ord

Østfold Bønnedager, degernes leirsted

Sarpsborg Himmelpuls

Søgne Bønnehelg, misjonskirken

Heddal Møtehelg, heddal misjonsmenighet

Leif J. Johannesen Anders Skarpsno Håkon Fagervik Håkon Fagervik, Anders Skarpsno Håkon Fagervik, Anders Skarpsno Håkon Fagervik, Anders Skarpsno Håkon Fagervik Anders Skarpsno

28.-30. MARS

Bergen

31. mars 1. April

Kjeller

31. mars 2. april

Borkenes

16. april

18. april - 19. mai

veien bibelskole

Lovsang17, Oslo Kristne Senter

Møtehelg, baptistkirken

Mo i Rana Påskemøte, familiekirka

Ukraina Zhmerynka

Leif J. Johannesen

Anders Skarpsno

Håkon Fagervik Håkon Fagervik

Gunvald Eikeland


Kjære venner,

Igjen inviterer vi til partnerkonferanse på Bønnesenteret. Dette har vært noen av de fineste konferanser vi har hatt, der vi får god tid sammen med våre venner i «NordicFamilien». Det er alltid kamp om plassene da vi har begrenset med overnattingsplass, men om det er fullt på huset så prøv og ordne deg en annen liggeplass og bli med oss disse dagene. Alt er gratis på denne konferansen, vi ønsker bare å vise deg hvordan vi setter pris på dette at du står med oss i det viktige arbeidet som

Nordic Mission gjør. Og husk du som leser dette du kan bli en Nordic Partner i dag, kryss av på blanketten som ligger ved her og bli en del av den store familien som tjener Gud gjennom Nordic Mission. Beste hilsen

Bli fast støttepartner til Nordic Harvest Mission Hvilken sektor vil du være fast støttepartner for? Misjon

Bønnesenteret

Familiehjelpen

Nordic School

Hvilket beløp vil du gi pr. måned? 200 kr

500 kr

1000 kr

Annet beløp:

Navn: Adr.: Postnr.:

Poststed:

E-post:

Tusen takk for at du vil bli fast støttepartner til Nordic Harvest Mission!

21


Gud svarer bønn! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

En kvinne fikk forbønn angående nyresvikt, og er nå erklært frisk! Legene mente hun egentlig skulle vært død.

En mann har slitt med å få jobb, men fikk flere jobbtilbud etter forbønn.

En kvinne har hatt mageproblemer over lang tid, men er nå er frisk etter forbønn!

En kvinne ble fullstendig helbredet fra ryggsmerter etter kunnskapsord og forbønn!

Ønsker du forbønn? Ta kontakt!  74 09 51 51

22

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org


Nordic Harvest Mission www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen

23