Vekkelsesrapport desember 2018

Page 1

NORDIC HARVEST MISSION

VEKKELSESRAPPORT

‹‹ET BARN ER O S S F Ø DT, E N SØNN ER OSS GITT OG HERREDØMME E R L AG T PÅ H A N S SKULDER››

BØNN • MISJON • VEKKELSE

Desember 2018


NORDIC HARVEST MISSION Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Bønnesenteret i Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

NORGE

LATVIA

BØNNESENTER BIBELSKOLE EVANGELISERING KONFERANSER

FAMILIEHJELP

FILIPPINENE BARNEHJEM FAMILIEHJELP MENIGHETSNETTVERK STUDENTARBEID BØNNESENTER

ISRAEL EVANGELISERING MENIGHETSARBEID

ZAMBIA

UKRAINA

BØNNESENTER MENIGHETER FAMILIEHJELP

BØNNESENTER REHABILITERINGSSENTER ELDRESENTER FAMILIEBARNEHJEM MENIGHETSARBEID

VEKKELSESRAPPORT Desember 2018 3 4 6 8

LEIF J. JOHANNESEN

Leder TEAM LIMITLESS

Det er så kraft i bønn! TONJE RENATE HØYER

Bønn som forandrer nasjoner

TONJE RENATE HØYER

HÅKON FAGERVIK

16 Kunstmaleren UDI HÅKON FAGERVIK

20 Den dype lengselen GUNVALD EIKELAND

School of Fire

22 Julegaveaksjonen 2018

ANDERS & MAREN SKARPSNO

J. JOHANNESEN 24 LEIF Ny administrativ leder

10 Lovsangsskolen 2018

2

HÅKON FAGERVIK

14 Sterk uke i Jordan


/ LEDER

Et barn er født! Jesus ble unnfanget av Den Hellige Ånd i Jomfru Marias morsliv. Han var Guds sønn kommet i kjøtt og blod i samme øyeblikket. Det var ikke noe punkt under hele graviditeten at Jesus ikke var Guds sønn. Han ble født og vokste opp og ble verdens frelser. Maria var en tøff jente! Josef må ha vært en hedersmann! Sammen bar de fram barnet . Jeg tror ikke de valgte det engang. Alt annet ville være utenkelig. Til tross for som det ofte er påpekt, - tvil om farskapet, ingen fast bopel og langt borte fra alle de kjente. Det var ingen enkel situasjon Jesus ble født inn i. Likevel, det var denne situasjonen Gud valgte å la sin sønn bli født inn i. Det viser med all tydelighet at livet som blir til i mors mage er ukrenkelig. Det er ikke gitt noe menneske retten til å avslutte et liv. Ingen kvinne og ingen mann. Ikke på noe tidspunkt er barnet i mors liv en del av kvinnens kropp. Det er et selvstendig menneske totalt avhengig av mors og fars omsorg både i og utenfor mors mage. Det vil det være i mange år fremover. Også gjennom utfordringer ,sykdommer og tider der man som foreldre lurer på om man selv klarer med alt man er satt til å verne om. Jeg er glad jeg er omgitt av kvinner og menn som står på livets side. Som ikke tenker at det er et valg om man

skal bære frem et barn som er blitt til i mors liv. Det er en selvfølge! Jeg er glad jeg kjenner mennesker som Kristin og Jan Torland som fikk vite i uke 29 av svangerskapet at lille Joy Therese ikke kom til å overleve. Likevel bar de henne frem. Hun levde i 3,5 timer. Jeg fikk være med å begrave henne. Det var en hellig stund! Jeg er glad jeg kjenner mennesker som Bente og Rolf Thomsen som fødte en gutt som overlevde ved mirakel etter mirakel, som ikke er frisk enda , og som koster dem masse krefter hver dag. De er helter! Det må vel sies at det er mannfolka som har vært feige og ansvarsløse og stukket av når de har trengtes som mest. Når mødre kjemper for retten til å selv velge å ta bort barn som er blitt til i deres eget mors liv er det et sterkt sykdomstegn på et samfunn som beveger seg på kollisjonskurs med både livet og Han som skaper det. Det er et skremmende raseri som har gitt seg til kjenne i mange byer i disse dager. Jeg har møtt det tidligere når vi arrangerte møte med Børre Knutsen i Bodø for mange år siden. Vi måtte brøyte oss vei gjennom en flokk av sinte kvinner med strikkepinner for å komme inn på møtet. Da jeg fikk åpnet døren og kommet meg inn ble jeg møtt av en kjærlighetsatmosfære uten sidestykke og en mann som talte med en slik visdom og varme som jeg

aldri hadde hørt før. Kontrasten var enorm! Jeg er glad Gud fant Maria og Josef som ”foreldre” til Jesus. De visste at det ikke var et enkelt liv som lå foran dem og sønnen de skulle få. De gjorde en fantastisk jobb. Jesus var ikke bare Guds sønn, han var og menneskesønnen. Maria og Josef oppdro Jesus til å bli en staselig kar ! En mann uten svik og med et stort hjerte! Vel forberedt på det kallet og meningen med livet han skulle leve! Alle barn er en Guds gave. 12733 av disse fantastiske gavene ble forkastet i Norge i 2017. Det er nesten 20% av alle barn som statistikken sier ble til i mors liv i landet vårt i fjor. Ett av fem barn ble valgt bort! Jeg sørger over barna Norge har mistet og alt vi kommer til å gå glipp av. Nå gleder jeg meg til å feire Jesu fødsel sammen med folk som fikk lov å leve! Det er ikke noen selvfølge i velstands Norge.

Din bror og venn Leif J. Johannesen

3


SEIERSRAPPORT FRA 'TEAM LIMITLESS'

Det er så kraft i bønn!

Siden sist har teamet vært på Helgelandskysten, Levanger, Bodø og i skrivende stund; Tromsø. Gud er mektig tilstede hvor enn vi reiser, og vi er så takknemlig til Ham som legger alt til rette sånn at vi kan gå i ferdiglagte gjerninger. Tusen takk til deg som er med og ber; Vi merker at veien er forberedt! VITNESBYRD FRA GATA I MO I RANA: - Midt i sentrum av Mo i Rana stod vi på stand med vafler og lovsang. Plutselig kom det en gutt og bare stilte seg foran oss. Jeg så han hadde gipset armen og gikk bort for å spørre hva som hadde skjedd. Han hadde skadet albuen, og jeg fikk lov til å be for han. I forlengelse av bønnen fikk jeg dele flere vitnesbyrd om helbredelser som vi opplever Jesus gjør idag og denne gutten bare lysnet mer og mer

4

til. Sittende over vafler og is fikk jeg dele evangeliet med han, og da jeg spurte hva han tenkte om det var hans første respons: «Ja så klart må jeg tro på dette. Det er jo helt tullete å ikke tro på dette!» Det var helt tydelig at Gud allerede drev og kalte på hjertet hans. Han delte med meg noen overnaturlige hendelser han selv hadde opplevd og som andre hadde delt med han. Midt i det hele fikk jeg fortsette å introdusere Jesus for denne gutten, og plutselig ble det naturlig at han stod ovenfor et valg. Han hadde tidligere anerkjent en

tro på at det måtte finnes en Gud og den historiske Jesus, men han kunne jo leve dette livet sammen med den levende Jesus hver dag! I respons til dette ønsket han å selv be og invitere Jesus inn i hjertet sitt! Tenk, der midt i sentrum fikk jeg lede han i frelsesbønnen og hjem til Far! For en ære! Gud er så fantastisk! Han åpenbarer seg for unge og gamle gjennom evangeliet; som bærer kraft til å frelse ethvert liv! - Møtte tre 11-årige jenter som var så sulten på Sannheten. De turte å stille de store spørsmålene voksne ofte hopper over: «Hvor havner jeg når jeg dør», «hvordan vet man at det er Gud som snakker, og ikke meg selv», «hvordan kan jeg bruke tid med Ham?» Vi hadde en lang fin samtale om Jesus og hvem Han sier vi er. Deretter


/ VITNESBYRD

fikk jeg be for alle tre som deretter ble helbredet for smerter i albuer og en ankel. Det ble som et utropstegn som forseglet alle sannhetene om Gud jeg hadde fått lov til å dele. Gud er en god Pappa, som rører ved oss idag. Ikke bare spesielt utvalgte for 2000 år siden. VITNESBYRD FRA BODØ Vi hadde en egen stand på en alternativmesse hvor vi representerte Jesus – midt blant sjamaner,

spåmenn, healere og klarsynte. Helt fantastisk hvor mektig Den hellig ånd var tilstede. Gud elsker alle med en inderlig nidkjærhet, også de som tilhører det okkulte. De er jo bare bortkomne barn på leting. Vi som kristne trenger aldri å være redd for mørket: «Større er Han som bor i oss, enn han som bor i verden.» Vi fikk elske mennesker, spille lovsang, be til helbredelse, velsigne, profetere, tale sannhet, og vitne om Jesus, den eneste veien. Vi bygde nære

relasjoner til disse fine, fortapte menneskene og fikk møte de med sann kjærlighet hvor de tidligere hadde kjent seg forkastet av kristne. Ei jente i tidlig 20-års alderen tok imot Jesus nattestid da vi var ute for å betjene byen. Hun var så kalt av Gud at jeg ikke kunne nevne Jesus eller Pappa Gud uten at hun begynte å strigråte. Hun fortalte at hennes bestemor og svigerfar var kristne som ba for henne. Det er så kraft i bønn! Bønnebarna blir frelst!

Vi har hatt et helt fantastisk halvår med fokus på nordområdene i Norge. Gud gjør så mye i landet vårt i denne tiden. På nyåret opplever vi at Gud kaller oss sørover. Ønsker du eller menigheten deres besøk av evangeliseringsteamet? Vi kan kontaktes over E-post: team@nordicmission.org

Instagram: team.limitless_

Facebook: Team Limitless - Se Norden frelst

Ønsker du å støtte oss økonomisk? Du kan gi et fast månedsbeløp eller et engangsbeløp til konto: 4534.28.12736 Merk: "Tid for team"

!

Guds rike velsignelse

5


BØNN SOM FORANDRER NASJONER

John Mulinde

26 - 28 oktober hadde vi æren av å ta i mot John Mulinde – en kjempe i Guds rike og som har gjort seg til partner med Herren for nasjonen sin og har sett den forvandlet. Det første en la merke til med hjertet hans, var ydmykheten. Han åpnet konferansen med setningen: «Vi kommer ikke til dere som eksperter, men som medpilgrimmer.» Likevel var det tydelig at de har sett noe vi i Norge fortsatt lengter etter å se. Ikke bare på grunn av vitnesbyrdene, men på grunn av atmosfæren av Gud de hadde med seg. Møtene var preget av en veldig ærefrykt og renhet, og en tyngde jeg til da bare har kjent sporadisk i

6

møter, typisk i blaff under lovsangen. Denne helga hvilte den konstant, og alvoret og overgivelsen dette førte med seg var vakkert både å oppleve og være vitne til. Uganda var før et land folk trodde Gud hadde glemt. Hvor menneskeliv ikke var noe verdt og krig fordervet sinnene. Der volden ikke tok livet av mennesker, gjorde AIDS det, og folket skammet seg sånn over å være ugandere at de tok på seg

nasjonaliteten til nabolandene hvis de ble spurt om hvor de kom fra. Midt i elendigheten kom det til slutt et ord fra presidenten om at det bare er Gud som kan hjelpe, og han mobiliserte folk til å be. Hvilket de gjorde. Mulinde sa tydelig at vi har et valg når det kommer til å søke Gud eller ikke, men det er konsekvenser ved alt vi velger og den som venter på Herren skal få ny kraft. Det er fastsatte tider for hver nasjon; en besøkelsessyklus, om du vil. For å få gjennombrudd er det viktig å bevege seg i Guds tid, og kjenne Guds hensikt for nasjonen. I følge Mulinde har hvert land en


/ LEVANGER

Av Tonj e R en at e Høyer forløsende hensikt. Når vi reiser oss i den som Guds folk, åpner dørene seg til vekkelse, og det blir en velsignelse for, og påvirkning på andre nasjoner. På grunn av dette blir enhver nasjon stått i mot av djevelen, som har to strategier for å hindre oss i det Gud har tenkt: Den ene er plage og undertrykkelse; sult, krig og fattigdom. Når folk ikke tror at Gud er god, kan de nemlig ikke gi seg helhjertet til Ham. Dette var det som skjedde med Uganda før de kristne samlet seg til bønn og faste. Den andre er avslapning og slumring. Vi forføres til å tro at Gud er irrelevant, vi kaller ondt for godt

og godt for ondt, og så tror vi at vi selv har full kontroll. Vi dikterer hva Gud skal være for oss framfor å underordne oss hva vi skal være for Ham. Noe som vel kan sies å være det som har skjedd med Norge og vesten. Men det er håp! Hvis vi endrer vår tankegang om bønn og ikke bare ber når det er krise, men finner Guds hensikt for nasjonen vår (som gjerne er det motsatte av hva en ser utfolde seg negativt); hvis vi ber trofast ut fra denne med proklamasjon, samt blir klar over at fienden vår er djevelen og ikke medmennesker, vil vi se ting skje.

Uganda er et eksempel til etterfølgelse. VHO spådde at nasjonen ville kollapse i 1997 som følge av AIDS-epedemien da den gjenværende befolkningen var for svak til å ta vare på økonomien. Etter at kristne har bedt og fastet har AIDS-tallene gått ned, og inflasjonsraten har gått fra 380% til mellom 6 og 8. Det internasjonale pengeforbundet og Verdensbanken ser Uganda som et eksempel på økonomisk gjenopprettelse i Afrika. HVA KAN VEL IKKE SKJE I NORGE HVIS VI OGSÅ TAR BØNN PÅ ALVOR?

7


«Hele atmosfæren var preget av lengselen etter hva Gud skulle gjøre» Etter pinsekonferansen tidligere i år var det med stor forventning vi tok i mot John og Carol Arnott med team på bønnesenteret. Denne gangen for en hel uke med "School of fire". Det var rundt hundre og seksti påmeldte og hele atmosfæren var preget av lengselen etter hva Gud skulle gjøre. Det er vanskelig å komprimere en uke med åpenbaring til en halv side i Vekkelsesrapport, men det meste av undervisningen gikk på indre helbredelse. Først når

8

vi er hele og gjenopprettet inni, kan vi fokusere utover med rette motiver. Det hele åpnet med korsets kraft, enhet og seieren vi allerede har vunnet, hvilket la grunnvollen for resten av uka. Det var snakk om farstyper og morstyper, generasjonsforbannelser, årsaken til at vi har blitt som vi har blitt og sant sønnekår. Det ble undervist om "soaking" (eller hvilen i Guds nærvær som vi kaller det på senteret) som en kilde til helbredelse, og det var ikke


/ LEVANGER

mangel på vitnesbyrd om noe av det som ble tatt opp. Carol snakket dessuten om eder og dommer, også kjent som så- og høsteprinsippet. "Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt". Det var ledede bønner av tilgivelse, og frasielse av synd, vaner og tankemønstre.

Det er sterkt å se det skiftet som skjer for tiden. Mye av det som forkynnes fra store plattformer har blitt forkynt tidligere, men det er likevel annerledes. Det er en annen skarphet ved de samme ordene og jeg tror det har med tiden vi lever i å gjøre. Ting stikker dypere og Ordet får kommet bedre til og rense oss. Bruden gjør seg i stand.

Av Tonj e R en at e Høyer

9


LOVSANGSSKOLEN 2018

Å samle folk for å utruste dem til et liv i tilbedelse og lovprisning 4-11 november var vi en god gjeng samlet til Lovsangsskolen på Bønnesenteret i Levanger. Vi var 27 deltakere fra alle kanter av landet, fra Alta i nord til Søgne i sør, fra Bømlo i vest til Halden i øst. Mennesker med sult etter mer av Jesus og en lengsel etter å lære og erfare mer av hva lovsang og tilbedelse dreier seg om! Lovsangsskolen ble til ut i fra noe Gud hadde lagt i hjertene til både meg og Leif Johnny sammen med flere av de som har vært med å lede denne skolen. Vi ønsket å samle folk for å utruste dem til et liv i tilbedelse og lovprisning.

10

Studier av tilbedelsen i Guds Ord og erfaringer i eget liv og tjeneste hadde vist oss at det fantes skatter som vi kunne få del i. At vi kunne få erfare at Himlenes rike komme nær med kraft til helbredelse, legedom og frihet for folk som var bundet. At det fantes en salvelse som utgjorde forskjellen. At vi kunne høre Guds stemme og fungere i Åndens gaver. Vi så at nøkkelen til dette var å søke inn i Guds nærvær og dypere inn i fellesskapet med Jesus! Etter flere «hjertesamtaler» ble Lovsangsskolen til, høsten 2012.

Dagene på Lovsangsskolen var preget av masse god tid i bønn og lovsang. Vi merket tydelig hvordan Guds nærvær hvilte over Bønnesenteret disse dagene! Det opplevdes som en slags tyngde av Guds herlighet, velbehag og nåde som både var der og tiltok utover uka. Dagene var preget av en opplevelse av at Gud var sterkt tilstede og gjorde store og dype ting i livene våre. Min personlige opplevelse var at Gud pløyde dypt i hjertene våre og satt ting i stand. Dette gav mange av elevene også uttrykk for. Hver dag


/ LEVANGER

Av A n d ers og Ma ren S k a r psn o

hadde vi solid og god undervisning og workshops av blant annet Jan og Tove Honningdal, Maren og Anders Skarpsno, Leif Johnny Johannesen og Linn-Cathrine Berg. De delte fra Guds Ord og delte åpent fra livene sine. Det ble også gitt god tid til betjening gjennom uka.

IWORSHIP iWorship var også i år avslutningen på lovsangsskolen. Elevene fikk være med å lede ulike økter fra morgen til kveld.

Da undervisningsdelen var over, gikk vi inn i iWorship og hadde hele helga til å bare være innfor Gud. Dette var også en tid hvor flere av deltakerne fikk prøve seg på å både lede og å være med å lede lovsang

iWorship er bønn og tilbedelse i 42 timer i strekk med en enkel visjon om å søke Hans hjerte! iWorship er et åpent og gratis arrangement der vi kommer sammen fra ulike plasser for å tilbe Kongenes Konge og sette

i en setting hvor fokuset bare var å tilbe Gud og bruke tid i Hans nærhet.

oss selv til side for å være i Hans nærhet og søke inn til Hans hjerte for våre liv. Jeg opplevde at Gud talte til oss og utfordret oss disse dagene om at det er en tid der Han kaller sitt folk til innvielse og overgivelse. Det er en tid for å ydmyke oss og legge oss på alteret; å omvende oss fra våre onde veier, og søke inn på Hans veier. ”Rydd plass til Kongenes Konge i hverdagen, og løft opp Hans Hellige Navn over hele Norges land!”

11


‹‹På lovsangsskolen på Nordic har jeg fått utvidet horisonten ang. hva lovsang egentlig er. Jeg har alltid elsket vå synge, men fokuset har ikke alltid vært på han jeg synger til. Jeg har lært at stil og fremføring er mindre viktig, og at omgivelsene ikke betyr så mye når jeg står fremfor tronen og synger. Lovsangen kommer fra han og synges til han som all ære skal ha. Bønn er viktig, slik at Gud får være med i riktig sangvalg, og fokuset er på han. I tillegg utløser lovprisning Guds hærlighet. Gud tar bolig i vår lovsang.

Han elsker at vi løfter opp hans navn. Helliggjørelse utløser D.H.Å's kraft, og tilgivelse setter fri til tjeneste for han. Etter 5 dager med flott undervisning og workshop fikk vi delta i praktisk trening på iWorship. Jeg spilte og sang sammen med ei dame i 1 1/2 time i strekk tidlig lørdags morgen. Da ble magen fylt med D.H.Å, og Guds kraft kom rundt hjertet mitt. Jeg sa til Gud: Nå er det nok ;) Det var veldig hærlig å få oppleve Gud på en ny måte. Jeg ønsker å være disponibel for Gud, og brukes når og der han har bruk for

meg. Takk for flott undervisning og en super iWorship- helg. Anbefales til alle!›› - SONJA

‹‹ Lovsangsskolen var en fantastisk bra uke! Jeg fikk masse god undervisning og god veiledning fra staben i min vandring i lovsangen. Har lært at jeg ikke trenger å sammenligne meg, men at jeg kan gjøre det på min måte.›› - EVA MARIA NILSSEN

‹‹ Jeg kom hit og trodde at jeg var en lovsangsleder, men jeg fant fort ut at jeg egentlig bare er en fyr som har Jesus i hjertet og som leder i felles sang. Gjennom denne uka her har jeg virkelig skjønt flere sider av hvem Gud er, og forstått kraften i tilbedelse. Og jeg går herfra ikke bare som en «sekundær lovsangleder», men også en som har noe av det primære på plass.›› - SIMON ANDRÉ OLSEN

12


Bli med pĂĽ Lovsangsskolen 2019!

13


Storbyen Amman med 5 millioner mennesker. Det var 2,5 millioner før Krigene i Irak og Syria nå her byen ca 2,5 millioner flyktninger i tillegg til sin jordanske befolkning.

Sterk uke i Jordan Jeg har i november fått være sammen med Per og Sølvi Rønnhovde i deres arbeide i Midtøsten. Det har vært helt fantastisk både og møte og være sammen med dem og se det rike arbeidet de står i. Jeg sitter nå her og skriver dette til dere. Disse dagene har jeg vært på en av mine mest gripende turer noen gang: Jeg har fått være med blant de lidende kristne i Midtøsten. Min gode venn Kjell Haltorp gjennom sin misjon «Reach the Nations» har virket her i mange år og har lenge spurt meg om å reise til de kontaktene han har i flere land

14

her nede. Men jeg har vært så travel at det aldri har passet. Når jeg nå er her har det vært som en åpenbaring om hvor sterkt Jesus virker blant muslimene. Jeg har hovedsakelig undervist på en bibelskole med ca. 45 elever. Mange av de er flykninger fra krigen i Irak og Syria som har møtt Jesus de siste årene. Temaet mitt for undervisningen var bønnens muligheter, og hvordan Den hellige ånd kommer oss til hjelp i vår svakhet. Alle dagene var så sterke der Ånden virket på oss alle. Men siste dagen var det som et vær

fra Himmelen kom og bare møtte oss med en slik kraft som det er lenge siden jeg har opplevd. Mange ble døpt i Den hellige ånd, andre ble helbredet, en dame ble befridd fra onde ånder og ansiktet henne var helt forandret etterpå. I to timer var det som bølge på bølge av Guds kraft kom over oss. Å, hvor lykkelige disse kristne var etter dette. Et slikt håndslag fra vår gode himmelske Far, til mennesker som lever med dødstrusler over sitt liv om familie eller andre får vite at de er kristne. Mange av disse har blitt truet på livet


/ HÅKONS REISER Av disse er det mange som har sett Jesus i et syn eller drømmer.

av familien sin fordi de søker Jesus. DRØMMER OG SYNER En ting som griper meg sterkt er hvordan så mange av muslimene opplever at Gud møter dem gjennom drømmer og syner av Jesus. Denne uka har jeg hørt flere slike vitnesbyrd enn jeg tror jeg har hørt i hele mitt liv. Jeg har vært frelst 55 år og har aldri sett Jesus i et strålende lys slik mange av de forteller. Dette forteller meg om hvordan Gud har en spesiell kjærlighet til de unådde og hvordan hans hjerte brenner

for den muslimske verden. Vi må virkelig stå med den muslimske befolkningen ennå sterkere i bønn framover. Lengselen etter Jesus og åpenbaringen av ham er så sterkt for de som vi møter her nede. De kommer ut av religiøs trelldom og opplever å møte Jesus så sterkt. Sett arbeidet som drives her på din bønneliste og stå med Kjell og hans medarbeidere i det sterke vekkelsesarbeidet som pågår her.

«... ET VÆR FRA HIMMELEN KOM OG BARE MØTTE OSS MED EN SLIK KRAFT SOM DET ER LENGE SIDEN JEG HAR OPPLEVD»

Av Hå kon Fa g er v i k

15


Kunstmaleren UDI i hans flotte galleri i Jerusalem.

«... I løpet av den tiden var det som om noen utenfor ham selv førte penselen, han sier det var som han var som i en transe mens han malte et kristusansikt, noe som han aldri før hadde gjort.»

16


/ HÅKONS REISER

Den gripende historien om kunstmaleren UDI i Jerusalem. Jeg prøver alltid når jeg er i Jerusalem å besøke galleriet «Blue and white» som ligger i det jødiske kvarteret i byen. Denne gangen ble det en sterk opplevelse. Kunstmaleren Udi, som er en av Israels mest kjente malere og som har vært syk i over et år, fortalte meg om sin helbredelse gjennom bønn, og tiden etter dette. Udi driver et galleri i handlegaten til det jødiske kvarteret i Jerusalem. Her har han drevet i mange år og overtok galleriet etter sin far som også var kunstmaler. Han er en flott mann, varm og omsorgsfull og folk jeg kjenner i Jerusalem elsker å besøke ham på galleriet hans bare for å se, eller å slå av med prat med ham. Og det ser alltid ut som han har god tid. Det første som skjer når du kommer dit er at han serverer deg et glass kaldt vann, og så begynner praten. Han forteller om galleriets historie som galleri, butikk, overnattingsplass for husløse med mer. Så går han videre for å presentere maleriene sine. En spennende reise i opplevelser og malerkunstens forskjellige sider. Man skjønner snart at dette er noe mer enn et galleri og et utsalgsted for kunst, hele mannen oser av omsorg og et hjerte for folk han møter. Et av Israels mest kjente malerier, som viser soldater ved klagemuren som står sammen med en mann dekket av et bønnesjal, er utrolig flott. Han beskriver det som et bilde som forteller om hvordan jødene ikke klarer seg uten Guds hjelp på tross av soldater og våpenmakt. De må alle søke Gud i bønn. Jeg har snakket mye med Udi på tidligere turer til Israel, men denne gangen var det så spesielt. ET ÅRS SYKDOM For litt mer enn et år siden ble

Udi alvorlig syk. Brått mistet han all kraft i kroppen og kunne ikke stå på bena en gang. Han ble fraktet til sykehuset, som ikke kunne finne at noe var feil, han måtte slutte alle sine aktiviteter og ble sengeliggende hjemme med mange turer inn og ut av sykehus. Ingen leger kunne hjelpe ham, men mange kristne som hadde vært innom butikken hans kom hjem til ham for å be om helbredelse. Men året gikk og ingenting skjedde. Så var det en sørkoreansk gruppe som var på tur i Israel som tok turen innom ham for å be om helbredelse før de reiste hjem. På flyplassen møtte denne gruppen en annen sørkoreansk gruppe som var på tur inn i Israel. De fortalte om Udis situasjon og på vei til Jerusalem og hotellet de skulle bo på, kom de innom Udis hjem for å legge sine hender på ham og be. Da skjedde det noe: Selv om han fortsatt var svak dro han til atelieret sitt for å male igjen. Han kom dit ca. kl. 18.00 på kvelden og ble der til kl 08.00 på morgenen. I løpet av den tiden var det som om noen utenfor ham selv førte penselen, han sier det var som han var som i en transe mens han malte et Kristus-ansikt, noe som han aldri før hadde gjort. Og så sier han at nå etter dette har han malt mange bilder av Jesus Kristus. «Da jeg hadde malt det store ansiktet av Jesus stilte jeg det ut i vinduet mitt. Like etterpå kom en annen av

de som har butikk i strøket bort og så på bildet og spurte om det var et maleri av Jesus Kristus. Jeg bekreftet det, og da ble den ortodokse mannen rasende på meg for at jeg nå hadde begynt å male bilder av Jesus. Jeg tok bildet bort fra vinduet og sa til mannen at jeg skulle sette det lenger inn i butikken slik at han ikke skulle bli støtt.» Men nå sto det igjen på førsteplass i vinduet hans, og han kaller det «den sørgende mannen». Alle som ser det ser at det er Jesus det er bilde av. EN MANN SOM OPPLEVER GUD Vi spurte Udi om dette har ført til at han regner seg som en kristen etter helbredelsen. Dette vil han ikke bekrefte. Han sier han vet det er Gud som har helbredet ham, og ca 10% av maleriene hans er nå malt i denne «transen» som han opplever. Ut av det kommer det alltid bilder med bakgrunn i Det nye testamentet. Bilder som Løven av Juda, Den gode hyrde og Bruden er alle bilder som har sin bakgrunn i sterke Gudsopplevelser som Udi har hatt etter helbredelsen. For en jøde er ordet «kristen» veldig belastet siden det var det «kristne» Europa som sto bak holocaust og forfølgelsen av jødene i mange hundre år før det. Derfor er det så mye enklere å snakke med de om å være etterfølgere av Jesus og å tro på Jesus som Guds Messias. Jeg tror Udi er en av disse som etter sine sterke opplevelser bærer på en overbevisning og tro i sitt hjerte på at Jesus virkelig er Guds Messias for både jøder og hedninger. Denne mannens liv er forvandlet gjennom et møte med den oppståtte og levende Jesus; et forandret liv gjennom de kristnes bønner.

Av Hå kon Fa g er v i k 17


Ønsker du å kjøpe leilighet på Bønnesenterets nabotomt? Utbygger (Andreas Nilsen) ønsker å bygge totalt 18 leiligheter på tomta. Størrelsene på leilighetene vil være fra 65-90 kvm. Forslaget er sendt til kommunen for regulering, og denne antas å være ferdig i starten av 2019. Her har du mulighet å komme tidlig inn i prosessen og få en leilighet som passer ditt behov. Tomten er meget solrik og det vil bli godt med uteområde som kan nytes ved finværsdager. Tomten skal opparbeides med et stort grøntareal med beplantning, lekeplass og møtearena for beboerne. Her vil du bo landlig til, men samtidig sentralt.

18

Leilighetene er kun 1,5-2 km fra Levanger sentrum. Tomten ligger midt i mellom både barnehage, butikk, barne- og ungdomskole og Nord universitet. Alle dagligdagse servicefunksjoner vil være innen gangavstand, og veien til skolene er sikker.

husbanken. Det vil bli opprettet et borettslag med lavt innskudd og lave bokostnader, slik at leilighetene skal passe for alle. Nyt en helt ny leilighet uten å måtte tenke på plenklipping, vedlikehold og høye driftskostnader. Ha mer tid til overs som du kan bruke på det som er viktig for deg.

Med både nærhet til sentrum, Nordic Mission og naturskjønne Røstad med promenaden rundt sjøen, ligger alt til rette for stor trivselsfaktor.

Er du interessert å vite mer om leilighetene, meld inn din interesse til oss. Vi vil holde alle interesserte oppdatert under hele prosessen.

Alle leiligheter blir levert med moderne og god standard. Utbygger håper å få leiligheten finansiert via

Av A n dre a s Ni l s en PS: Ta kontakt med oss på Bønnesenteret for mer info.


BØNNESENTERETS VARMEPUMPE ER ØDELAGT OG VI TRENGER NY! HAR DU MULIGHET TIL Å BIDRA?

Bønnesenterets vaktmester må bare oppgitt konstatere at varmepumpa vår har tatt kvelden

Bønnesenterets varmepumpe har tatt kvelden. Vi har undersøkt pris hos flere firma, og ny pumpe vil koste 231.250 kr inkl. moms og montering. Det er en sterkt belastning på Nordics allerede vanskelige økonomiske situasjon. Om du har mulighet å være med å bidra økonomisk til dette hadde vi satt enormt stor pris på det. Økonomisk sparer vi over 30 000 kr årlig i reduserte strømutgifter på å montere en slik pumpe. Giro: 4534 28 12736

mrk: varmepumpe

Vipps: #777789

19


«Hvor Herrens Ånd er DEN DYPE LENGSELEN ETTER DEN HELLIG ÅND Som 15-åring fikk jeg et sterkt møte med Jesus og ble født på hos i Frelsesarmeen Kristiansand. Jeg jobbet på en sildesnurper i et tøft miljø, men ble bevart fordi jeg hadde møtt Jesus på en livsforvandlende måte. Denne gudsopplevelsen ved botsbenken i Kristiansand skapte en dyp lengsel etter mer av Gud i mitt hjerte. Jeg var hjemme sommeren etter for å gjøre slåttonna på det lille småbruket vi hadde. Mellom slåtteøktene hadde jeg en sekk liggende i fjøsgangen, der jeg ofte bøyde kne, gråt og ba til Gud at jeg måtte få et like sterkt møte med Ham på nytt som jeg hadde hatt i Frelsesarmeen. Men jeg trengte jo ikke å bli født på ny en gang til, det jeg trengte var en dåp i Den hellige ånd, noe som jeg aldri hadde hørt om. Jeg reiste til Trondheim for å besøke en tante der. Hun tok meg først med på et møte i Maranata, og på dette møtet opplevde jeg en underlig sitring i kroppen som jeg ikke hadde opplevd før. Neste kveld var vi på møte i Betel Pinsemenighet. Jeg gikk fram i ettermøtet og bøyde mine kne, og da kom Guds kraft over meg så voldsomt at jeg ikke klarte å kontrollere kroppen min, og jeg ristet og skaket under Guds nærvær. Jeg var så lykkelig den kvelden, min

20

dype lengsel var møtt av Guds hellige Ånd. I et helt år ristet jeg og skaket så snart jeg skulle be, og når jeg var på møter der gudsnærværet var sterkt. Jeg spurte mange predikanter hva årsaken til denne skjelvingen var, men få kunne gi meg en annen forklaring enn at det var et resultatet av Den hellige ånd som var over meg. TØRSTEN FORTSATTE I MITT LIV Gjennom et langt liv med Gud har opplevelsen av Den hellige ånd vært så dyrebar for meg. Jeg har fått stå i en del vekkelser oppgjennom årene, og lengselen etter mer av Gud har hele tiden preget mitt liv, en tørst etter stadig mer av Den hellige ånd. Derfor var det ikke lenge etter at Torontovekkelsen brøt ut at jeg kjente jeg måtte over for å få en berøring av det som gjør at tusentalls mennesker strømmer til denne lille menigheten i Canada. Siden har det blitt flere turer over dit, til en menighet som jeg elsker og et folk som bærer den samme tørsten etter Gud som jeg selv bærer på. Hver gang jeg har vært i Toronto har jeg erfart en fornyelse og en sterk berøring av Den hellige ånd. Det gjør også at jeg har blitt kjent med John og Carol Arnott og flere av de mest sentrale talerne som brukes der. Flotte mennesker som Randy Clark, Heidi Baker, Bill

Johnson og mange andre. Dette har så ført til at det skrives en del om Bønnesenteret og Nordic Mission som en misjonsorganisasjon som har tilknytning til forkynnere som er vranglærere, New Age-forkynnere etc. Noen vil ikke besøke Bønnesenteret på grunn av de forkynnerne vi bruker, andre gir utrykk på andre måter at vi farer vill når vi har slike som John og Carol på besøk. PÅ FRUKTEN SKAL TREET KJENNES På internett kan man finne alt mulig om alle, for og imot det meste av forkynnere og bevegelser. For en tid siden raste striden rundt Benny Hinns tjeneste. Da jeg undersøkte litt nærmere fant jeg ut at utgangspunktet for denne kritikken var folk som var imot alt som heter vekkelseskristendom: De fornekter tungetale, dåpen i Den hellige ånd, det profetiske og alt det som preger den åndsfylte vekkelseskristendommen. Slik er det ofte rundt dette med kritikken av Toronto-vekkelsen, Bethel i Redding og lignende strømninger. De som er kritiske til dette er ofte kritiske til alt som heter pinsekristendom. Nå er det slik at alt av vekkelsesstrømninger har enkelte sider som ikke er bra, nettopp fordi mennesker er involvert i det som skjer, men om man over tid


/ UNDERVISNING

der er det

frihet»

ser på frukten av disse bevegelsene er det helt fantastisk hva Gud har fått gjøre både gjennom Torontovekkelse, Bethel og mye annet som Gud i sin godhet besøker oss med. Heidi Baker er en av de som fikk sitt liv forvandlet i Toronto. Tenk hvilken vekkelse hun har fått stå i i Afrika og andre steder der Gud har brukt henne sterkt. Tusenvis av barn har fått et hjem og en ny framtid i denne kjærlighetsvekkelsen som hun står i. Suprise Sithole er leder i Heidis menighetsnettverk der de har 17.000 menigheter i flere land i det sørlige Afrika. For en frukt av vekkelse. Sterke helbredelser skjer, mange døde er vekket opp, og tusener blir frelst og får et nytt liv. Om ikke dette bekrefter at treet er godt som denne frukten kommer ut fra, så skjønner jeg ikke noen ting. FØRSTE PINSEDAG PÅ SENTERET Denne pinsen hadde vi besøk av både John og Carol Arnott og Surprise og Tryphina Sithole. For meg ble det den sterkeste pinsen jeg noen gang har opplevd. Første pinsedags morgen falt Den hellige ånd så sterkt over oss som forsamling. Mange liv ble forvandlet i dette møtet der Den hellige ånd bare tok over hele møtet. John står så trygg, enkel og avslappet, taler bare Guds ord på en fantastisk

måte og så virker Gud. Her er det ikke noen som skaper en stemning, ingen mennesker om gjør noe som kan opphisse folk. En enkel forkynnelse som bare bekreftes av Guds nærvær på en utrolig sterk måte. Folk blir satt i frihet, helbredet og frelst denne dagen, en frukt som vi finner over alt der Jesus går fram. Har du mulighet, besøkt nettbutikken vår og kjøp opptaket fra dette møtet, det vil berøre deg sterkt. FRIHET FOR DEN HELLIGE ÅND 2 Kor. 3:17 sier «hvor Herrens Ånd er der er det frihet». En av de tingene som er en utrolig viktig verdi for oss på Bønnesenteret, er å skape en plass der det er frihet for Den hellige ånd å virke. Vi ønsker at møtene våre skal være «eid» av Den hellige ånd. Hvordan det ser ut i det daglige kan være så forskjellig ettersom Ånden virker, men det som mange besøkende kommenterer er det sterke nærværet som preger senteret og møtene vi har. Og om det er noe som er nåde fra Gud så er det dette! Vi er livredde for å miste denne sannheten om Bønnesenteret, det må være et nærværsenter, et Guds hus, der Gud med sin Hellige Ånd virkelig bor. Denne bestemmelsen gjør at vi vil ha kontakt med mennesker, forkynnere og bevegelser som lever

et liv i Ånden, som tørster etter Gud og deler av dette livet med oss andre. Vi er ikke blind for svakheter som finnes i alle bevegelser, inkludert hos oss selv, men vi vil være mer opptatt av å søke Gud og lovprise Hans navn, enn å være kritisk til andre. Et langt liv har lært meg å elske alt Guds folk, og å være mer opptatt av å passe på bjelken i mitt eget øye enn flisen i min brors øye. Vi vil skape en plass der mennesker møter sin himmelske pappa, blir forvandlet ved Guds Ånd og får et nytt liv ved å møte Jesus som sin frelser. Derfor er vi så takknemlig for at Gud har satt oss i kontakt med mennesker som bærer på den samme lengselen som oss og som stadig ber bønnen «MER, HERRE!» Vi vil følge det kall som Gud gav meg for snart 20 år siden, å bygge opp et sted for lovprisning og forbønn midt i Norge. Nå har vi hatt Bønnesenteret i 16 år, og Gud har i sin godhet velsignet oss så rikt. Kampen er der alltid for å bevares i det som er Den hellige ånds plan med oss og det vi står i. Men ved Guds godhet og nåde skal vi lykkes og bevares som et sted der det er stor frihet for Den hellige ånd å gjøre sine gjerninger. Velkommen til Bønnesenteret, der vi stadig lengter etter mer av Herren til vekkelse i Norge.

a v Hå kon Fa g er v i k 21


Julegaveaks

FOKUS: ISRAEL OG UKRAINA Julehøytiden nærmer seg med stormskritt, og vi i Nordic Mission er igjen klare til å samle inn penger til matpakker for å gi fattige barn og familier en verdig julehøytid. Tusenvis i Ukraina og Moldova har blitt hjulpet tidligere år, mange har tatt imot Jesus, og virkelig fått erfart hva julen egentlig handler om. Dette året ønsker vi å utvide til enda et land, nemlig Israel. Sammen med pastor Israel Pochtar i menigheten Beit Hallel i Ashdod, vil vi være med å støtte jødiske barn og familier med matpakker. Tro det eller ei – det er mange familier som virkelig trenger en hjelpende hånd. Mange har det vanskelig økonomisk, og spesielt dem som akkurat har kommet til Israel. I år vil vi være med å gjøre denne Julehøytiden og Hanukka til en uforglemmelig høytid, der alle kan se at vi i Norge står sammen med det jødiske folk og viser Jesu hjertelag til hans utvalgte folk. De trenger oss som aldri før, og etter flere dager med krigføring mot landet trenger de at noen virkelig bryr seg om dem. La oss være med å bety en forskjell. Gode trofaste støttepartnere! Vi håper at dere igjen vil være med å bety en stor forskjell for barn og familier i disse landene. Ukraina, Moldova og Israel er landene vi støtter i år. Merk ditt land på gaven du gir, ente via bankoverføring eller Vipps. På forhånd tusen takk på vegne av folket i disse land.

Giro: 4534 28 12736

22

merk: <land> (eks: Ukraina / Israel)

Vipps: #777789


sjonen 2018

VISSTE DU AT: • Hanukka er en åtte dager lang jødisk høytid der man feirer gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem. • I 2015 kom det 26.000 jøder fra Europa tilbake til Israel. • I Ukraina er det 3 millioner som trenger humanitær hjelp. (Kilde: Flyktninghjelpen) • Ukraina har vært i borgerkrig siden 2014, og 800.000 mennesker er drevet på flukt. • Moldova er et av Europas fattigste land.

a v G u n va l d Ei kel a n d

Nye jødiske innvandrere har veldig lite materielle eiendeler og dårlig økonomi. De kommer til Israel med håp om et bedre liv for dem, og deres barn. Det er vår oppgave fra Gud, å hjelpe dem, og nå ut til dem med mat, klær, sengetøy og hvitevarer som de trenger for å bo i husene sine. Sammen er vi hendene som gir klær og mat til disse kjære folkene, og for det ønsker vi å takke dere alle sammen! Kjærlighet og velsignelser, Pastor Israel Pochtar

Tusen takk! Giro: 4534 28 12736

merk: <land> (eks: Ukraina / Israel)

Vipps: #777789

23


24


/ LEVANGER

Nordic mission får ny administrativ leder Gunvald Eikeland har i de siste ni årene vært administrativ leder på Bønnesenteret. Han kom hit allerede våren 2006 på bønneskole. Høsten 2006 ble han ansatt og har gjennom årene blitt en krumtapp i hele virksomheten. De fleste som har vært i kontakt med senteret har snakket med Gunvald. Nå kommer en ny tid. For å spare penger har Nordic besluttet å ta mye av økonomi og regnskap på huset . Gunvald begynner derfor som økonomiansvarlig og kommer i tillegg til å reise en del som evangelist. Harald Kobbevik har påtatt seg hovedansvaret for regnskapet mot et ørlite vederlag. Ansvaret for Nordic Stol, hjelpesendinger og Ukrainaarbeidet kommer Gunvald fortsatt til å ha hovedansvaret for. Vi takker Gud for Gunvald. Han har lagt ned en kjempejobb på senteret og for misjonen og vi er veldig glad for at han ikke blir borte, men bare får en ny rolle! Administrasjonslederrollen overgir han til Ingunn Nordmo fra Bodø fra og med 1 desember. INGUNN NORDMO Ingunn er født i Bodø oppvokst Fauske. Hun er enslig og har to gutter på 21 og 25 år. Hun ble frelst i 1999 etter å ha vært innom New Age. Etter et sterkt møte med Gud begynte hun å søke Gud. «Jeg gikk gjennom en tøff periode i lovet mitt. Jeg var virkelig desperat! En dag sa jeg: «Kjære Gud, nå må du hjelpe meg! Jeg klarer ikke dette mer!» Da kom det en sånn mektig fred over meg, men jeg skjønte ikke da at det var Gud. Etter dette begynte jeg å få åndelige opplevelser og det kom hjelp på merkelige måter, helt konkrete ting. I løpet av to uker

forsvant angst og depresjon En dag hørte jeg Guds tale med hørbar røst. Før det trodde jeg ikke på noe! Jeg lette for å finne svar, først i New Age, men ingen kunne svare meg. Jeg fikk ingen gode svar før jeg traff en pastor. Jeg spurte han: «Hvordan kan jeg vite hva som er hva i mine opplevelser?» Han sa: «Jesus er veien sannheten og livet!» Da fikk jeg en aha-opplevelse og alt datt på plass! Siden den gangen har jeg aldri tvilt på Jesus er veien til Gud. På denne tiden flyttet jeg fra Fauske til Bodø for å gå på skole. Da jeg lette etter leilighet i avisa var det en annonse som liksom lyste opp. Etter en tid ble jeg kjent med Anita Thrana, som nå er bønnesenterleder på Nordic, gjennom en kristen mann som gikk i min klasse. Det viste seg at hun bodde i samme gaten som oss og at våre gutter gikk i samme klasse. Anita gikk i Misjonskirka og jeg ble med både i kirka og i cellegruppa hennes. På den tiden trodde jeg fremdeles på reinkarnasjon da jeg enda ikke hadde fått opplæring i den kristne troen. Til Bønnesenteret kom Ingunn første gang sammen med Anita på den første bønnekonferansen vi arrangerte på senteret i 2002. Siden har hun vært fast gjest. «Det har rett og slett vært livsnødvendig for meg å komme hit», sier hun. Ingunn har jobbet i Frelsesarmeens rusomsorg i Bodø i 13 år. Hun har vært leder for Frelsesarmeens kvinnehus i 2 år og bo- og omsorgssenteret i 8 år. Ingunn har i mange år hatt en

lengsel etter å flytte til Levanger, og hele tiden har hun tenkt at om hun skulle flytte, ville hun jobbe på Bønnesenteret. Hun har også vurdert å ta vanlig jobb i Levanger, men fikk aldri ro for det. «Jeg bare må være mye på senteret», sier hun. «Jeg må drikke av kilden der.» «Når det plutselig åpnet seg en dør for meg til å begynne som administrativ leder på Nordic , var ikke vanskelig å takke ja! Visst går jeg kraftig ned i lønn, men det får ikke hjelpe! Jeg er klar for nye utfordringer. Det kjennes nesten ut som det kallet jeg fikk da jeg ble frelst. Det er akkurat som om Gud sier at nå gjør du det faktisk det jeg kalte deg til! Jeg har aldri traktet etter lederroller. Jeg har blitt dratt inn i det uten at jeg har søkt på det en gang. Jeg har store forventninger til hva Gud skal gjøre fremover. Ikke først og fremst med meg selv, men at Gud skal gjøre noe i landet og at jeg skal få være med på det! Det sitrer i meg med tanken på at jeg skal få være med på å gjøre den viktigste jobben som gjøres i Norge! Kanskje viktigere enn statsministerens jobb, til og med», sier Ingunn og ser på meg med et blikk som spør: «Gikk jeg for langt der?» «Bønn betyr så utrolig mye! Frelsesarmeen har alltid ligget mitt hjerte nær, men Nordic ligger enda nærmere. Jeg tror ingen vet hvor mye dette stedet betyr for meg!» ”Vi gleder oss til å arbeide sammen med deg Ingunn!” Hjertelig velkommen til Nordic !

a v L ei f J

25


26


Hei! Jeg er Debora. Gud har gjort ting i hjertet mitt på NSSM som jeg trodde kom til å ta flere år. Gud har vist meg at jeg ikke lenger trenger kjenne meg fordømt eller "ikke god nok" og at jeg kan få ta imot den friheten som allerede er tilgjengelig for meg, fordi Jesus døde på korset. Om du vil oppleve Faderens kjærlighet og få ditt liv forvandlet skal du søke på Nordic.!

Hei, jeg er Maiken. For meg har NSSM vært livsforvandlende. Det er det beste som noensinne har skjedd meg. Når jeg startet på skolen, så var jeg veldig redd, hadde menneskefrykt og angst. Jeg var ikke sosial i det hele tatt og brukte å gjemme meg bort. Nå er jeg veldig sosial, er ikke redd for å være meg selv og jeg klarer å snakke fremfor folk igjen! Jeg er blitt så mye bedre kjent med min himmelske far, og nå har jeg endelig skjønt hvor mye han elsker meg. Og han elsker meg MASSE! Å få vite det har snudd livet mitt opp ned, på en positiv måte!

Hei! Jeg er Tobias. Å være elev ved Nordic har hjulpet meg til å skifte fra fokuset på alle mine problemer, til å fokusere på Jesus. Jeg vet at det er håp uansett hvor man har vært. Det har ført meg tilbake til den gamle flammen og brannen for Jesus- det rene og enkle evangeliet.

BLI MED OSS PÅ EN 4 MÅNEDERS BIBELSKOLE HER PÅ LEVANGER FULL AV LOVSANG, BØNN OG UNDERVISNING!

SØK NÅ FOR Å BLI MED PÅ NESTE SKOLE! 16. JANUAR TIL 29. MAI 2019 WWW.NORDICSCHOOL.NO 27


28


GUD SVARER BØNN! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

Kontakten mellom to søstre ble gjenoprettet etter forbønn fra bønnesenteret!

"Jeg fikk tilbake nattesøvnen etter forbønn!"

Kvinne forteller at en tøff og vanskelig jobbsituasjon endret seg totalt etter forbønn.Nå blir hun møtt med velvilje og favør!

ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!  74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org

29


REISERUTE 16 DES

20 DES

Trondheim «VI LOVSYNGER JULEN INN», MOSAIC

Marnardal JULEKONSERT, MARNARHEIMEN

3-6 JAN

Lørenskog

9 - 13 JAN

Arendal

7 - 12 JAN

11 - 13 JAN

17 - 20 JAN

24 - 27 JAN

BØNNEUKE SALEM

FELLES BØNNEUKE

Levanger BØNN- OG FASTEUKE, BØNNESENTERET

Karmøy BØNNEKONFERANSE, TROENS ORD

Lyngdal BØNNEUKE FILADELFIA

Levanger BØNNEKONFERANSE BØNNESENTERET

Anders & Maren Skarpsno Anders & Maren Skarpsno Håkon Fagervik Håkon Fagervik Leif J Johannesen, Anders & Maren Skarpsno Anders & Maren Skarpsno

31 JAN - 3 FEB

1-3 FEB

4-5 FEB

Håkon Fagervik Håkon Fagervik, Leif J Johannesen, Anders & Maren Skarpsno

Grimstad BØNNEUKE MISJONSKIRKEN

Tønsberg

Anders & Maren Skarpsno

«ÅPEN HIMMEL» KONFERANSE

Tønsberg UNDERVISE PÅ BIBELSKOLEN, TØNSBERG FRIKIRKE

15 - 18 FEB

Meløy

22 - 24 FEB

Nærbø

Håkon Fagervik

Anders Skarpsno

Håkon Fagervik

MØTESERIE

BØNNEHELG BETEL

Håkon Fagervik

•••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••

Er du sykepleier/ hjelpepleier? Det flotte eldresenteret vårt i Ukraina trenger sårt flere helsearbeidere. Vi er på jakt etter mennesker som kan tenke seg å arbeide som frivillige i kortere eller lengre perioder som ”helsemisjonærer”. Ta kontakt med Gunvald Eikeland hos oss om det er noe du kan tenke deg: kontor@nordicmission.org

B Ø N N E KO N F E R A N S E M E D J O H N M U L I N D E :

25. - 28. OKT

NORDIC HARVEST MISSION www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

30

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen


Fremtidige konferanser PINSEKONFERANSE: 6. - 9. JUNI 2019 Ønsker du å være medarbeider på en av våre konferanser? Påmelding for medarbeidere kommer på checkin.no

31


32