Vekkelsesrapport august/september 2018

Page 1

NORDIC HARVEST MISSION

VEKKELSESRAPPORT En sterk sommer for

S eb a sti a n Sta k s et i l eva n g er

! e k i r s Gud

ENCOUNTER TEAM • ENCOUNTER FESTIVAL • BØNN OG VEKKELSESKONF I KARASJOK

BØNN • MISJON • VEKKELSE

August/September 2018


NORDIC HARVEST MISSION Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Bønnesenteret i Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

NORGE

LATVIA

BØNNESENTER BIBELSKOLE EVANGELISERING KONFERANSER

FAMILIEHJELP

FILIPPINENE BARNEHJEM FAMILIEHJELP MENIGHETSNETTVERK STUDENTARBEID BØNNESENTER

ISRAEL EVANGELISERING MENIGHETSARBEID

ZAMBIA

UKRAINA

BØNNESENTER MENIGHETER FAMILIEHJELP

BØNNESENTER REHABILITERINGSSENTER ELDRESENTER FAMILIEBARNEHJEM MENIGHETSARBEID

VEKKELSESRAPPORT August/september 2018 3 4 6 8

LEIF J. JOHANNESEN

Leder HÅKON FAGERVIK

En sterk sommer for Guds rike HÅKON FAGERVIK

Å søke Gud av hele sitt hjerte

MAHLET MAZENGIA OG HELENA SKARSEM

Norge trenger evangeliet STIAN STICKLER BAKKE

10 Vitnesbyrd

2

LEIF J. JOHANNESEN

11 Forbønnens rom SONJA JOHANSEN

14 Encounter Festival LUKAS ABILDSTEN

18 Encounter Team 21 Gud svarer bønn! 23 Kalendar


/ LEDER

Takk Jesus for radikale kristne! Jeg elsker å møte mennesker som lever mye mer radikalt for Jesus enn jeg selv gjør. Noen ganger gjør det meg brydd og til og med provosert. Andre ganger føler jeg meg nesten som frafallen . Jeg elsker det! Jeg har en lidenskapelig trang til forsiktighet, ikke provosere noen og ikke skille meg ut. Spesielt i møte med ikkekristne mennesker Det er sjelden lang vei fra forsiktighet til taushet, og taushet har sjeldent frelst noen. Evangeliet er radikalt og man står i stor fare for å miste det om man blir overdrevet forsiktig. Det er veldig sjeldent at jeg har måttet mane meg selv til å være mer forsiktig når det gjelder å dele evangeliet. Det er et enormt konformitetspress i samfunnet vårt. Vi har sett det på fokuset på plastforsøpling som har vært den siste tiden. Det er en forsøpling som har foregått i mange tiår, men i løpet av uker har hele verdenssamfunnet satt fokus på det og folk plukker plast over alt! Det er positivt. Men konformitetspresset fører også til at ”samfunnet” mener det samme om så mye ! Jeg ble sjokkert over mine egne følelser da jeg en dag kjørte inn i byen med min gode diesel-bil. Plutselig tenkte jeg: Kommer folk snart til å se stygt

på meg fordi jeg kjører diesel? Holdninger har snudd i rekordfart og det selges brukte dieselbiler billig for tiden. Holdningene til evangeliet har også forandret seg. Når jeg gikk på skolen på 60 og 70 tallet, sang vi salmer og sa velsignelsen. I dag kan en lærer miste jobben om han gjør det. Holdningsendringene ser vi kanskje tydeligst i fanesaker som forholdet til homofili, abort og forholdet til Israel. Jeg snakket med et kristent ektepar som har jobbet som lærere i mange år. De har ikke vært kristne veldig lenge. Holdningen til Israel var opp og avgjort på lærerværelse. De var sterkt imot Israel. Det var selvsagt de også, uten at de nødvendigvis hadde satt seg grundig inn i situasjonen. Når de ble kristne forandret holdningen til Israel seg ganske umiddelbart uten at noen hadde lært dem at det var viktig å velsigne Israel. Det har vært litt skremmende å lese i media at mennesker som står for den type kristendom som jeg selv står for karakteriseres for ekstreme. Selvsagt tror jeg på at det bare er en vei til frelse gjennom Jesus Kristus. Selvsagt tror jeg på at det finnes en himmel og et helvete. Selvsagt tror jeg at mennesker kan bli friske ved at

vi ber for dem, men jeg ser overhode ikke på meg selv som ekstrem. Kanskje er jeg det bare ved å være en bibeltroende kristen? Det er friskt og viktig å stadig møte mennesker som lever dette ut i møte med samfunnet uten å la seg kneble av konformitetspresset. Livet går ikke ut fra hodet. Det går ut fra hjertet. Det hjelper ikke om jeg mener alt det rette om jeg ikke lever i det. Om jeg ikke lever i det vil jeg oppleve at hjertet mitt forandres av samfunnet omkring meg , slik at også mitt hjerte blir en del av det samfunnet som mener stikk imot det jeg selv står for. Da varer det ikke lenge før også jeg selv mener og står for det de gjør. Når noen f.eks har mistet nøden for at andre mennesker skal bli frelst, har det skjedd en dyptgripende forandring i et menneskehjerte. Da er det frigjørende smertefullt å utsettes for saftig, skarpt og godt evangelium. Omvendelse er sunt og godt for den kristne helse.

Din bror og venn Leif J. Johannesen

3


En del av forsamlingen i Karasjok

En sterk sommer for Guds rike

4

Også denne sommeren har vi fått være med på herlige ting ut fra Bønnesenteret på Levanger. For meg var det fint å være med på Encounterfestivalen denne gangen og se hundrevis av unge mennesker som lovpriser Herren og blir møtt av Ham.

møter de som søker Han. En ting som gledet meg var den villigheten til å stå med oss i misjonen med et stort offer til arbeidet. Det er lenge siden jeg har hørt en møteleder som har talt så sterkt om gleden ved å så inn i Guds rike. Gud velsigne denne flokken rikt i Mandal.

Jeg dro videre til Sørlandet for møter i Mandal og Kristiansand. For første gang besøkte jeg Sentrumkirken i Mandal. Det var en fin opplevelse, de samles i et kinolokale i byen og menigheten består av flotte mennesker som brenner for Guds rike. Lovsangen var vidunderlig og Gudsnærværet var sterkt. Mange folk søkte forbønn i ettermøtet og Gud er trofast og

Jeg dro videre til Sommer i Salem hvor vi hadde et godt møte med mye folk i sommervarmen. Mange kom også her til forbønn slik at det ble et langt ettermøte med samtale og bønn for mennesker. Min gode venn Geir Johannesen er pastor her og gjør et flott arbeide i denne byen som på mange måter må kalles for Norges Jerusalem når du ser alt kristenlivet som blomstrer i byen.

Ut fra Salem er det plantet flere nye menigheter rundt Kristiansand som blomstrer og vinner nye mennesker for Himmelen. MITT SKRØPELIGE HJERTE Jeg har denne vinteren og våren slitt mye med hjertet og hatt mye angina-smerter. Dette førte til at jeg fikk en tur til Feiringklinikken i begynnelsen av juli der de stentet meg på nytt. Jeg ble dårlig etter denne behandling og måtte avlyse en konferanse jeg skulle tale på, men nå i slutten av juli fikk jeg være med på Bønn og Vekkelseskonferansen i Karasjok. Det var herlig å være med der. Karasjok betyr mye for meg, jeg har så mange venner der og jeg elsker det folket som er så


/ HÅKONS REISER Leif Braathen i aksjon på gatemøte

Av Hå kon Fa g er v i k åpent for Gud. Vi hadde to herlige friluftsmøter i sentrum sammen med «Gatekirka,» og behovene bare springer imot deg når du er ute slik. Vi fikk be med mange på torvet ,og mange mennesker ble berørt av sangen og vitnesbyrdene, og flere kom på kveldsmøtene. Lengselen i folket er stor. Det var en stor gruppe fra Russland med oss i Karasjok og det var mange mektige vitnesbyrd om hva Gud gjør der inne. MYE LENGSEL I FOLKET Møtene ble holdt i idrettshallen i Karasjok, og folk kom fra et stort område for å være med. I høst opplevde jeg en sterk helbredelse i Alta der en ganske ung kvinne ble helbredet fra kreft. Dette her slått

inn i familien med full styrke, flere fra familien har møtt Gud så sterkt dette året, det er bare som Guds godhet har landet inn i en hel storfamilie. På lørdag kveld hadde jeg en fantastisk opplevelse, jeg hadde sittet ute ved campingvogna til denne familien fra Alta. Hørt denne sterke historien på nytt hvordan kreften hadde forsvunnet momentant etter forbønn og hvordan Gud hadde velsignet bedriften til denne familien. Så på kvelden kom foreldrene til hun som ble helbredet. Mora hadde bedt for mannen sin i flere år om at han måtte bli frelst. Nå kom de fram, og mannen overga sitt liv til Jesus. Hvilken glede det ble blant familie og venner som sto rundt oss. Senere kom det flere som ville komme tilbake til Jesus

med sine liv. Jeg var helt omskaket av glede etter denne kvelden. Neste morgen møtte jeg dette paret igjen før formiddagsmøtet. De var så glad for det som Gud hadde gjort i denne flotte mannens liv. Det er så ufattelig stort å få være med på dette. Guds rike kan ikke sammenlignes med noe annet i denne verden, hvordan det berører oss alle når vi ser kraften i det fullbrakte verket på Golgata. All ære går til Jesus, vår dyrebare frelser. Han er grunnen for alt som skjer, derfor skal han ha all ære for disse sterke opplevelsene vi får være med på.

5


Å søke Gud av hele sitt hjerte I hele mitt liv har jeg tenkt at bønn må være en hjertesak, noe som griper mitt hjerte og strømmer ut fra mitt hjerte. Derfor har jeg alltid tenkt på bønn som noe som må være ekte, naturlig og båret fram av et hjerte som elsker Gud vår far i himmelen. Som ung gutt ble jeg preget av noen enkle eldre bønnedamer som hadde bønn og fellesskapet med Jesus som sin store kjærlighet. Det var så merkbart i alt de gjorde, måten de snakket på og livet de levde. De rett og slett elsket Jesus, og deres bønneliv fløt ut fra denne Jesus-kjærligheten. HVOR VIKTIG ER HJERTEBØNNEN? Den siste tiden har kap. 28 i 2Mosebok opptatt meg. Moses er på fjellet og får beskrevet tabernaklet, dets utforming, innredning og alt som angår gudstjenestelivet blant det israelske folk. I dette kapitlet brukes det mye tid på Arons presetedrakt,

6

og jeg har stoppet opp ved de to avsnittene som snakker profetisk om bønnetjenesten. Det skal lages to steinplater der 6 av israels stammer skal skrives inn på hver plate og legges på Arons skuldre som en påminnelse når han står innfor Guds ansikt i prestetjenesten. Men så går Gud videre. Aron skal bære folket over sitt hjerte ved at det lages en brystduk der 12 av de vakreste edelstener flettes inn i gulltråd og slik skal Aron bære navnene på Israels stammer inngravert i disse edelstenene. Dette er et sterkt bilde på den nytestamentlige bønnetjenesten. Å AKSLE ET ANSVAR Jeg vet ikke om dette utrykket om å ta ansvar for sitt folk kommer fra denne historien i 2 Mosebok. Men bibelen kommer stadig med en oppfordring til oss om å ta ansvar for vårt folk og land i bønn. Dette er en meget viktig side ved vårt bønneliv.

Be for vårt land, vårt kongehus, våre politikere etc. Dette oppfordres vi til mange ganger i Guds ord. ANSVARSFØLELSE ER IKKE NOK Å vise ansvar for landet og folket er viktig, men ikke nok. Hele kristendommens kjerne er det hjerteforhold vi har til vår Himmelske far. Derfor er også bønnen fra et grepet hjerte viktig for å få et gjennombrudd i bønn. Legge merke til versene som sier hvordan denne brystduken med edelstener skulle lages av det fineste og kostbareste materiale. Det forteller meg hvor dyrebart det er for Gud at vårt hjerte er med slik at vi beveges av folkets nød og at vi gripes i vårt hjerte når vi ber. En eldre dame i Finnmark spurte meg for mange år siden om det var noe feil med hennes bønneliv fordi så snart hun ba kom gråten og nøden


/ UNDERVISNING

« Her ren s øy n e fa rer ov er h el e j ord en for kraf ti g å støtt e d en h v i s hj er t e er h el t m e d Ha m . »

a v Hå kon Fa g er v i k for folket i kommunen hennes så sterkt over henne. Jeg sa til henne du må være takknemlig for at du har fått denne bønnetjenesten for folket ditt. Gud har latt en liten del av den nøden han bærer for folket blitt lagt på ditt hjerte, derfor gråter du og kjenner på smerten av de ufrelstes situasjon når du ber. Denne grepenheten og bønnebyrden er ikke noe som skal få trykke oss ned, men bli som en indre «motor» og drivkraft i vårt bønneliv. Du ber så annerledes når hjertet ditt er grepet i bønn av kjærlighet til de du ber for. Jeg tror at her ligger noe av hemmeligheten til at en mammas bønner er så sterk i sin virkning. Hun har båret barnet under sitt hjerte og pleid og fødd det i barneårene, da kan du ikke annet enn å kjenne på nøden for det barnet du har født. PRAKTISK KJÆRLIGHET

En dame fortalte meg hvordan hun ut fra Arons brystduk hadde laget seg en bønneliste over sine barn og barnebarn og lagt den i brystholderen over sitt hjerte. Dette gav meg en ide om å bruke brystlommen på skjortene mine slik at jeg kan legge bønnebegjær over mitt hjerte. Nå har jeg laget meg lapper som jeg har der, der er mine barn, svigerbarn, barnebarn og andre ting som jeg ber for. Så tar jeg opp lappene gjennom dagen og minner Herren om dem slik Aron var kalt til å gjøre. I løpet av dagen har vi så mange muligheter til å stoppe opp, ta fram våre bønnelister og be av hjertet til vår Himmelske Far. Og husk når du berøres i ditt hjerte av de du ber for, «beveger du den arm som styrer verden». 2 Krøn. 16,9 sier; «Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte den hvis hjerte er helt med Ham.» Så venner, la oss be hjertebønner, og om vi mangler nød, la oss be om at Herren skal la gripe

vårt Hjerte på nytt og la nøden for folket ta tak i oss. Bønnens kraft er helt utenkelig, og spesielt når den bes fra et hjerte som er helt med Herren og som er grepet av Ham.

«... BIBELEN KOMMER STADIG MED EN OPPFORDRING TIL OSS OM Å TA ANSVAR FOR VÅRT FOLK OG LAND I BØNN»

7


SITUASJONSRAPPORT FRA LEDERNE FOR FAMILIEHJELPEN SOM VI STØTTER I RIGA

Hilser dere! Sender vår rapport for mai og juni. Hvordan går det med dere? Som vanlig vil vi takke dere og Herren for støtte. Takk! Vil dele med dere en nyhet. Vi besøkte en familie som hadde 3 barn og var narkomane. Barna ble tatt fra foreldrene til krise- senteret. Vi fikk greie på det og besøkte dem der sammen med Lena. Nå vi har tatt dem hjem til oss i familien vår. Vi ble godkjent som fosterforeldre og det er fortsatt mulighet for foreldrene å ta ungene tilbake hvis de forandrer livstil. Vi ber for dem fortsatt. Så nå har vi 6 barn: 3 jenter fra før + Sasha 11 år, Bogdan 5 år og Amelia på 2 år. På bildene ser dere når vi henta dem sammen med minste dattera vår. Sånne nyheter har vi. Ønsker dere Guds velsignelse. Hilsen, Segei

8

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

/ LATVIA

NORGE TRENGER EVANGELIET Nordic sender ut evangeliseringsteam fra august!

‹‹Vi vil at mennesker i Norge og hele verden skal få se, møte og erfare Hans kjærlighet. Vil du være med på å bidra inn i å se dette gjennom?››


Evangelistene kommer! Den siste tiden har flere unge mennesker signalisert hvordan de kjenner på et evangelistkall i sitt liv. Hvilket bønnesvar, jeg har i årevis bedt «Herre driv ut evangelister» til din høst. I årenes løp har jeg fått sett en del unge ta imot kallet, men høsten er så enormt stor. Utallige steder har ingen forkynnelse av Guds ord gjennom årets løp, derfor må det reises opp mange nye pionerer som går ut med evangeliet. Mange har sagt til meg «Håkon,

du er en av den utdøende rasen Evangelister». Jeg vet at det har blitt færre av oss etter hvert, men halleluja, nå kommer det en ny tid der Herren driver ut arbeidere til sin høst. Vi Nordic Mission vil gjerne sende ut så mange som mulig fra bønnesenteret i Levanger. Bønn og evangelisering har siden pinsedag vært knyttet uløselig sammen. Derfor er det viktig for oss å ut fra bønnesenteret sende arbeidere som kan ta inn høsten vi ber om hele tiden.

Her trenger vi deg til å stå med oss i bønn og ikke minst givertjeneste. Vi bygger opp en evangelistkasse som kan være et grunnlag for de som går ut. En arbeider er sin lønn verd. Om vi fikk mange nok med på dette vil vi garantert se vekkelse og liv på mange steder i vårt land. Bønn og evangelisering er eksplosive saker. Bli med oss i denne satsingen fram. Evangelist Haakon Fagervik

”Dere sier: Ennå er det fire måneder til innhøstningen. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene! De står alt hvite til høst!” Joh 4:35

‹‹Tiden er nå! Gud er i bevegelse. Og vi vil være med på det Han gjør.›› Vi opplever at Jesus har gitt oss et hjerte for å nå mennesker med evangeliet. Jeg, (Helena), hadde et sterkt gudsmøte der jeg så Jesus stå med åpne armer og ga en invitasjon til å ta del i vekkelsen som skjer. Valget er vårt. Vil vi ta del i det Han gjør? Svaret vårt er et klart ja! Mennesker er klare til å ta imot Jesus idag. Og vi vil ansvarliggjøres. Vi vil være med på innhøstingen og utvidelsen av Guds rike. Konkret betyr det at vi har satt av et år der vi aktivt og på heltid reiser ut i Norge

og Norden med team. Vi vil møte mennesker. Forkynne evangeliet. Be for syke. Se tegn, under & mirakler skje når vi skaper en landingsplass for Guds kjærlighet. ”Jeg har aldri møtt en slik kjærlighet før”. Det ringer i hodet mitt (Mahlet) fortsatt, hva denne jenta sa. Jeg hadde fått lov å dele evangeliet, det mest dyrebare uttrykket for kjærlighet, med henne. Der og da tok hun imot Jesus, overveldet av Hans kjærlighet for henne. Det var det som forandret våre liv. Og vi vet at

det er det eneste som har kraft til å forvandle menneskers liv i dag. Vi vil at mennesker i Norge og hele verden skal få se, møte og erfare Hans kjærlighet. Bli kjent med sin skaper! Bli satt ut i full frihet gjennom det Jesus gjorde på korset. Vi reiser ut i full tillit til en god Gud, som selv har dette på sitt hjerte; ’’Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.’’ (Timoteus 2:4)

Mahlet & Helena

Vil du stå sammen med oss om å se fremgang av evangeliet i Norden? Mahlet Mazengia og Helena Skarsem er satt til å lede dette teamet. De kunne fått seg jobb «hvor som helst», men gir seg helt til å ta med seg mennesker på team for forkynne evangeliet på heltid i landet vårt idag.

og misjon i Norge for denne perioden.

Vi trenger støttepartnere som kan være med å frigjøre mennesker som blir med på team, til heltidstjeneste

Du kan gi et fast månedsbeløp eller et engangsbeløp til konto: 4534 28 12736 Mrk: "tid for team"

KAN DU TENKE DEG Å VÆRE MED PÅ DETTE? PERSONLIG, ELLER SOM MENIGHET?

Ta kontakt direkte med teamlederene hvis dere har noen spørsmål, eller ønsker utfyllende informasjon om teamet: team@nordicmission.org Oppdateringer og vitnesbyrd om det gode Gud gjør på veien kommer underveis.

9


/VITNESBYRD

Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut Det var en søndagskveld i juni. Jeg sovnet greit (som jeg vanligvis gjør), men utpå natta ble jeg liggende våken noen timer. I tre-tida hørte jeg en lastebil som sto og duret på utsida. Etter ei stund ble jeg nysgjerrig på hva den gjorde der ute. Jeg gikk til vinduet for å undersøke, og oppdaget to godt voksne mennesker som holdt på med veimerking. De frisket opp gamle fotgjengerfelt. Det var tydelig at de ikke beveget seg så lett, men nærmest haltet rundt der ute i gata. Jeg fikk straks hjerte for disse to, og hadde lyst til å ta en tur ut. Da jeg tenkte videre på dette under et lite toalettbesøk, kom raskt frykten på banen, og jeg kjente en kamp på innsida. Tanken om at det var midt på natta, og at både dyne og pute ventet på meg, kom også. Men noe reiste seg i meg. Noen dager tidligere hadde nemlig tante og onkel sendt meg en kort påminnelse: "Frykt ikke, for Jeg er med deg. Se deg ikke

10

rådvill omkring, for Jeg er din Gud. Jeg styrker deg, ja, Jeg hjelper deg, Jeg holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd." JES 41,10. Hvis man alltid skal gi etter for den elendige frykten, vil man liksom aldri komme noen vei, men å stadig måtte kjempe imot frykten, blir veldig slitsomt i lengden. Tankene mine ble dratt mot en god venn, som ved mange anledninger har overtalt meg til å bli med på ting som jeg i utgangspunktet absolutt ikke har lyst til. Jeg ba: "Hellige Ånd, kan ikke Du overbevise meg, slik som min gode venn pleier å gjøre?" Jeg gikk og la meg igjen, men det tok ikke lang tid før bønnen var besvart. Plutselig kjente jeg en sterk kjærlighet til de to arbeiderne, så jeg spratt opp av senga og klærne kom på i ei fart. All frykt var borte, og vel ute i gata takket jeg så mye for den gode jobben disse to gjorde midt på natta, for at byen skulle bli finere. Det ble litt småprat, før jeg forsiktig spurte

om ikke de kjente at jobben tæret på kroppen. De måtte innrømme at etter 30 år i bransjen, begynte de å kjenne det. Jeg spurte om ikke jeg ganske enkelt kunne få be Guds velsignelse over dem og helsa dems. Mannen virket en smule brydd og fortsatte arbeidet, mens dama var veldig åpen og positiv. Jeg la hånda på henne og ba en kort bønn for dem begge. Så ønsket jeg dem ei fortsatt god natt og rettet nesa mot senga, men oppdaget raskt at gleden og begeistringa på innsida ikke tillot meg å sove helt ennå. Først måtte jeg hoppe og danse litt rundt på gulvet, mens jeg takket Gud for den frihet og tilfredshet jeg kjente, i det frykten måtte vike. Ei linje fra en engelsk sang passet godt til det jeg opplevde: "Du druknet min frykt i fullkommen kjærlighet."

a v Sti a n Stickl er B akke


/ UNDERVISNING

FORBØNNENS ROM II

I sist nummer av vekkelsesrapport begynte jeg å skrive om forbønnens rom. I dette nummeret fortsetter jeg ”vandringen ” i dette rommet. I dette nummeret skal jeg skrive om ”bønnebyrder” og dette som de gamle pinsevennene kalte ” å be seg igjennom”. BØNNEBYRDER Tidlig i min tjeneste som pastor i Bodø Misjonsmenighet opplevde jeg at Herren talte til meg om at jeg skulle få gå i Himmelrikets skole (Matt 13:52) De åtte årene jeg var der ble en enorm rikdom for mitt liv og min tjeneste. Jeg husker jeg satt og skrev i timevis om ting jeg opplevde Gud åpenbarte for meg. En av de tingene var bønnebyrder. Gud har sikkert prøvd å nå inn til meg med denne virkeligheten mange ganger, men inni meg var

det ”opptattsignal”. Jeg hadde et slikt komplisert følelsesliv at alt jeg kjente på tolket jeg som min egne problemer. Jeg hadde perioder der jeg rett og slett var deprimert . ”En av disse dagene” tenkte jeg også denne morgenen når jeg gikk inn i en sky av tungsinn. Men av en eller annen grunn kunne jeg kjenne at det var annerledes og etter hvert trengte Gud igjennom med tanken:” Du har det bra du Leif, alt er i orden med deg. Det er ikke dine byrder du bærer nå. Det er et annet menneske du ber for. Det gav meg frimodighet , kraft og retning i bønnen. Jeg bad til jeg kjente at byrden begynte å lette. Rett etter ringte telefonen. Jeg ”visste” med en gang at dette var det mennesket jeg holdt på å be for. Denne morgenen skapte et skifte i bønnelivet mitt. Ordene :”Du har det bra du Leif. Alt er i orden med deg.” ble en grunnsannhet for meg. Fokuset mitt skiftet . Jeg ryddet det indre rommet

mitt hver dag og gikk ut i dagen med vissheten om at ”alt er i orden”. Dette frigjorde hele det sensitive følelseslivet mitt til å bli et redskap for Den Hellige Ånd. Jeg husker jeg bad: ”Gud la hele meg bli et redskap for Den Hellige Ånd.” Jeg begynte å kjenne situasjoner på kroppen. Jeg kunne kjenne menneskers smerter fysisk når jeg ba for dem . Jeg kunne kjenne på hvordan mennesker hadde det når jeg kom inn i et møte eller inn i et rom. Bønnebyrdene ble et redskap for meg slik at jeg kunne be mer konkret og også be til ”byrdene” og smertene slapp taket. Som jeg skrev i sist nummer gav Gud oss byrder også for områder. Jeg husker jeg kunne ligge på gulvet og gråte av smerte for byen jeg bodde i. Andre ganger kunne vi springe rundt å rope : Gud du MÅ komme til byen vår! En periode var vi mange

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE 11


samlet jevnlig og ba om vekkelse for Bodø. Jeg husker det som om det var i går den dagen jeg hørte inni meg en tydelig røst : Nå kommer det! Nå kommer det! Vi jublet av glede over den vissheten. Vi hadde bedt oss igjennom! Det var sent på høsten og rett over nyåret braket det løs med vekkelse! En gang jeg ledet i lovsang i en menighet, brøt en dame som var med i lederskapet i menigheten inn midt i lovsangen. Først ble jeg litt irritert over at hun kunne gjøre noe slikt. Men jeg skjønte fort at dette var Gud. Hun satt i salen under lovsangen og kjente en enorm byrde for en pågående flyktningekatastrofe i et land i Afrika. Byrden ble så sterk at hun klarte ikke å tie. Det var et stammefolk som hadde blitt jaget på flukt og satt isolert uten tilgang på mat og vann i et jungelområde. Hennes byrde ble vår og sammen fokuserte vi på dette i en slags forbønnslovprisning. Midt i dette så jeg et syn. Jeg så en bro som ble ”åpnet” med hjelp inn til flyktningene. Jeg hørte ordene. Følg med på nyhetene når dere kommer hjem. Jeg hadde ikke før kommet hjem før en av møtedeltakerne ringte meg og sa : ”Har du hørt nyhetene?” Ordene de brukte på nyhetene var: ” Det er akkurat åpnet en bro for hjelpemannskapene inn til flykningene..” ”Fantastisk” tenkte jeg.” Tenk at lille oss får være med den allmektige Gud på jobb! Som jeg skrev tidligere våknet jeg en natt under Bønn for Oslo for noen år siden. Det var som om jeg hørte og følte noe av den Hellige

12

Ånds bønnesukk og nød for byen. Jeg husker jeg tenkte:” Tenk at Du har en slik nød for menneskene i vår hovedstad og jeg har så lite.”

brukte ofte utrykket om å «be seg igjennom». Og vi fikk virkelig se at gjennombruddsbønnen virket til vekkelse på Reine denne tiden.” HF

Haakon Fagervik har mange erfaringer både om bønnebyrder og om det å be seg igjennom , fra et langt liv som forbeder og evangelist. Jeg har bedt han skrive om et par episoder:

Den neste historien fortelles av Colombia misjonær Tore Sandring

GJENNOMBRUDD AV VEKKELSE. Som ung evangelist reise jeg og min bror Kai sammen en del i Lofoten der jeg var ansatt som distriktsevangelist fra 1970. Vi skulle ha en møteserie på Misjonshuset på Reine og kom dit. Vi samlet mye folk, vi sang duett sammen og brukte mye Kurt og Roland sanger som var populært på den tiden. Jeg husket at det var fullt hus men ikke noe gjennombrudd i møtene. En kveld etter et møte var det en bønnedame som kom bort til meg og sa. «Nei gutta det her går ikke , her må vi be oss igjennom, vi må møtes å be tel Gud om vekkelse» . Denne pinsevenn dama ble så med oss på bønnemøter på formiddagene der vi ba om et gjennombrudd. Hun var høylytt og aktiv i bønnen der hun ba både på Norsk og i tunger. Etter noen dagers bønnemøter sa hun «kjenn dåkker det, nå kjæm det vækkelse det er noe som skjer i ånden». Og plutselig var det som alt var forandret, møtene ble lette og åpne. Det var lett å få noe og preke over og folk begynte å bli frelst, Guds kall kom over bygda og folk ble kalt av Gud over alt. Mange kom i syndenød og ble frelst og vi ble stående i lang tid på Reine og be med folk til frelse. Denne bønnedama

Et par ganger i kvartalet besøkte jeg Candelaria. Først var det 8-10 timer med buss fra Medellin til Ituango, deretter mulldyrryggen en del timer før jeg kom frem til Antonios jordhytte. En ukes opphold der gikk med til å besøke de som bodde i dalen. Opplevelsen jeg skal fortelle om var veldig spesiell. Jeg kom frem til Antonio på ettermiddagen. Etter mange timer på reise, så jeg frem til et måltid med ris og bønner og deretter endelig få spenne opp hengekøya for en god natts hvile. Det ble annerledes. Her er ikke telefon eller avis eller radio som kunne brukes for å annonsere møter, så det var «jungeltelegrafen» som gjaldt. Det vil si at ved at vi besøkte hytter de påfølgende dager, begynte folk å snakke om at vi var kommet og det ble mer og mer folk på møtene på kveldene. Men denne spesielle kvelden satt vi og nøt maten da mørket falt på. Plutselig ser vi lys etter lys fra tranlamper som beveget seg på stiene som førte til Antonios hytte. Snart var plassen utenfor hytta full av folk. Jeg spurte hvordan de visste at vi var kommet til Antonio for å ha møter. Svaret var det samme fra hver eneste en: Nei, de bare fikk den tanken at de skulle gå til Antonio den kvelden. Det var altså Guds «jungeltelegraf» som hadde vært i funksjon, eller med andre ord, Den Hellige Ånd. Det ble servert kaffe på colombiansk


/ UNDERVISNING

vis, snart var det en som stemte i en sang og dermed var vi i gang. Lovsang tonet utover dalen i 1 time eller mer før jeg åpnet Bibelen og begynte å undervise. Jeg hadde ikke holdt på mer enn 20-30 minutter da den første spontant kom frem og ville gi livet sitt til Jesus. Så var det flere som gråtende kom frem og bøyde seg i syndenød. Flere kom frem for andre behov. Antonio og vi andre fikk en sen kveld før alle behov var bedt for og den ene etter den andre begynte på hjemveien mens de sang eller nynnet på lovsanger til Herren. Det var med takknemlighet til allmaktens Gud at vi kunne gå til ro i hengekøyene. Noe lignende hadde ingen av oss opplevet før. Noen uker senere fikk jeg brev fra min venn Håkon Fagervik. Han fortalte at han hadde blitt så minnet om å be for oss i Colombia. Det var en sterk bønnenød. Han fortalte både dag og tid på dagen da det skjedde. Jeg bladde i min dagbok og takknemlighetens tårer fylte mine øyne da jeg ble klar over at samtidig som vi hadde denne sterke opplevelsen i Candelaria i Andesfjellene, så var det en bror som ba for oss. Dette er samspillet mellom bønn og Åndens virke! Noen ber og på et helt annet sted virker Herren på forunderlig vis. Det minner oss om viktigheten av å be og gjøre som man blir minnet om, der og da. Godt å være på Herrens lag! Tore Sandring Gud formidler noe av sin nød til oss gjennom å gi oss bønnebyrder. Man kan stille seg spørsmålet hvorfor han gjør det? Er det nødvendig? Må Gud gjøre det slik for at han skal kunne handle? Det er et vanskelig tema å svare fullgodt

på, men kanskje går det an å tenke i så enkle baner at: 1) Gud har gitt mennesket myndighet over jorden . 2) At mennesket gjennom syndefallet underla seg djevelens autoritet og at han nå er blitt ”denne verdens fyrste. ” 3) At Jesus seiret over djevelen og over hans makt over mennesker gjennom å sone deres synder. 4) At vi mennesker ble tatt ut av mørkets makt gjennom den seieren. 5) At vi gjennom forkynnelsen av evangeliet og bønnens makt skal få samarbeide med Gud om å bringe verden på nytt under Guds Herredømme. Dette betyr selvsagt ikke at Gud ikke har makt til å handle! Hele verden er Hans og jorden er bare en skammel for hans føtter. Men Gud bryter ikke sine egne spilleregler. Hver gang vi ber er det en proklamasjon av at vi har ”byttet side”. Vi spiller ikke på lag med djevelen og vil ikke følge hans veier og hans planer for verden. Jeg tror derfor at Djevelen er livredd for all kristen bønn som blir bedt i Jesu Navn. Han vet at han gjennom menneskesønnen Jesus har mistet sin makt over menneskeheten. Han vet at han er underlagt alle mennesker som setter sin lit til dette navnet.(Luk 10:19) Gud har en enorm nød for at sine sønner og døtre, menneskebarna, skal komme ut av djevelens grep. Han gir oss som hans medarbeidere del i denne nøden slik at vi med større kraft og medfølelse skal be til vi ser gjennombrudd. Daniels bok beskriver slik som vi så i sist nummer av vekkelsesrapport at engler sendes ut som svar på bønn. De møter motstand i den åndelige verden. Daniels ydmykhet og pågåenhet førte til slutt til englenes gjennombrudd.

Daniel ba seg igjennom. Den gangen tok det 21 dager. Dette gjaldt åndskamp på høyeste plan. Det var snakk om åndsfyrster. Efeserbrevet beskriver for oss et hierarki også i den Sataniske verden. Her snakker vi om åndskamp helt ned på det personlige plan. Djevelen kalles jo også for fristeren. Jesus sier til Peter en gang: ”Djevelen har krevd å få sikte dere som hvete, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte! Når du en gang omvender deg , da styrk dine brødre.” (Luk 22: 31-32) Her ser vi bønnens makt i åndskampen helt ned på det personlige plan. Jesus hadde en bønnebyrde for Peter. At han skulle komme igjennom prøvelsene han stod foran. Jeg tror bønnens viktighet forringes mye fordi vi ikke forstår hvilken åndskamp vi befinner oss i. For mange år siden ”møtte jeg veggen” etter en lang og vanskelig menighetskonflikt. Jeg var helt ”utbrent” . Fremdeles kjente jeg byrder som kom over meg, men jeg hadde ingen kraft til å be lenger. Jeg måtte be Gud om å ta dette fra meg. Det gjorde Han. Aldri gjennom de årene som fulgte kjente jeg noen fordømmelse fordi jeg ikke maktet det samme som før. Stemmen var der som før: Alt er i orden med deg Leif. Du er bare blitt skadet i krigen og trenger tid på bli leget. !

a v L ei f J. Joh a n n e s en 13


14


ENCOUNTER FESTIVAL 2018

Fokus rettet på Jesus For 12. år på rad var det igjen tid for årets Encounter festival på bønnesenteret i Levanger. Over 400 ungdommer og unge voksne kom fra hele landet for å sammen rette blikket på Jesus. Festivalen, som ønsker å skape en plass der himmel og jord møtes, åpnet første kvelden med å bygge forventing for hva Gud er på gang med. I salen samles fokuset på korset, som er dekket med lys, og vi lovsynger og tilber Han som er verdig all vår oppmerksomhet. TILBEDELSE I ALLE SESONGER Det var en ære for oss å ha jordnære og inspirerende forbilder som talere under festivalen. Vi hadde besøk av blant annet Sebastian Stakset, Daniel Sæbjørnsen, Anita Gjerlaug og Andreas Fjellvang, i tillegg til våre kjære ledere på bønnesenteret, Håkon Fagervik og Leif Johnny Johannesen. Det ble talt engasjerende og sterke budskap om å ikke behøve å gå i egen kraft men å løfte blikket og leve i Guds nåde. Daniel Sæbjørnsen fortalte om sin historie om angst og strev og hvordan han ble ledet inn i åpenbaring om hvile i Guds nåde. Vår frihet kommer ikke fra egen kraft og gjerninger, men fra korset og det som Jesus allerede har gjort. Anita Gjerlaug delte et personlig budskap om tilbedelse i alle sesonger. Når vi opplever tunge dager i livet har vi muligheten til å tilbe Jesus i ærlighet, gjennom smerten. Denne helhjertede tilbedelsen er et privilegium vi har i en ufullkommen verden som vi ikke kan gi i en perfekt himmel. Den gir ære til Gud og samtidig bygger den vår tro og styrker vår relasjon til Ham. Å SØKE GUD FOR LANDET VÅRT Gud lover i 2. Krønikebok 7:14 at hvis Hans folk ydmyker seg og vender om vil Han høre, tilgi vår synd og lege landet. Sebastian Stakset talte om

omvendelse og dedikasjon til Jesus på ny og samlet knelte vi og innviet oss for Gud på vegnet av landet vårt. Festivalen er preget av at talerne er fra Skandinavia og det kjennes at dette er en tid for Norge og Norden. Gud kaller unge mennesker til å søke Han med hele seg for mer en seg selv, men for familiene våre, byene våre og landet vårt. Flere under festivalen opplevde dette som en tid der drømmer og visjoner vokser i hjertene våre. Andreas Fjellvang delte om ledelse og det å gå ut i det kallet Gud har lagt ned i oss og inspirerte til å gi seg til tjeneste. Gud vil utruste unge mennesker som sier ja til Hans kall og ledelse for et helt liv, et folk som vil følge Han til plasser der det kan virke mørkt. Dette kunne vi også merke var som en rød tråd gjennom festivalen. LYSET TAS UT AV BYGNINGEN Å være på festival er fantastisk, men det stopper ikke der! Vi kjente en nød for at det som skjer i salen må få påvirke verden utenfor. Fredag kveld holdt Sebastian Stakset konsert i Levanger sentrum og vi ble utfordret til å vitne om Jesus til folk i byen. Lyset som strålte ut fra korset i salen trengs å tas med ut av bygningen til folk som ikke har erfart den friheten vi har fått erfare gjennom Jesus. På torget fikk vi velsigne mennesker, folk opplevde helbredelse og frelse, og vi fikk kontakt med mennesker som ville bli med på møtene. Folk er sultne etter sannhet og frihet. Ikke bare vet vi hva svaret er, vi har møtt svaret. Vi kjenner svaret; Jesus. Vi forlot Encounter inspirert til å gi oss mer til å se Guds rike komme. Gud beveger seg i landet vårt og vi vil være med på det Han gjør!

a v S onja Joh a n s en 15


16


EN CO U N T E R F E STIVA L 201 8

17


Gatemøte i Mo i Rana.

På vei til Bodø stoppet vi og hadde lovsang på polarsirkelen. G stemning og mennesker som ble berørt av Gud. Her fikk vi blan annet be for et ektepar fra Tyskland som hadde reist til Norge fordi mannen hadde kreft – et Gudfeldig møte!

Encounter Team 2018 Rett etter Encounter festivalen dro vi 12 stykker ut på team med et ønske om å gi folk et møte med den levende Gud. Det var tolv uforglemmelige dager med mye bønn, gudsnærvær, samtaler og ikke minst masse moro. Mandag morgen (2.juli) kjørte vi oppover til Mo i Rana hvor vi ble tre dager, samt at vi ble en ekstra dag i byen på hjemveien. Vi ble tatt imot med stor gjestfrihet på Fjellvang gård noe som var til stor velsignelse for teamet. Her brukte vi mye tid sammen i bønn og lovsang for så å la Guds godhet og kjærlighet strømme gjennom oss ut til mennesker overalt hvor vi gikk. Turen startet med et pang og allerede første kvelden på gaten var det et par stykker som ønsket å ta imot Jesus som Herre! To av dagene rigget vi opp lydanlegg midt i sentrum for å ha lovsang, dans, drama og deling av evangeliet! Mange mennesker ble berørt, bedt for og fikk seg en gratis kopp kaffe og vaffel.

18

I løpet av de første dagene i Mo så vi flere helbredelser og til sammen 6 stykker som tok imot Jesus. VITNESBYRD FRA MO I RANA Lukas husker spesielt godt en hendelse fra Mo i Rana: Jeg gikk bortover gata og fikk plutselig øyekontakt med en dame som gikk syv-åtte meter fra meg. Jeg gikk mot henne og spurte om hun hadde noen smerter i kroppen, og hun svarte fort «ja, jeg har voldt overalt, kan du hjelpe meg med det?». Etter å ha bedt for henne to eller tre ganger forsvant alle smertene og hun begynte å fortelle at hun brukte og ha en relasjon med Jesus, men hadde gått vekk fra han for noen år siden. Hun forklarte hvordan hun som kristen hadde levd lunkent og følte seg som en hykler. Bibelverset fra Johannes åpenbaring 3,16 hvor det står at Gud spytter ut dem som er lunkne

fra munnen sin, hadde preget henne mye, og derfor hadde hun valgt å bli helt kald i stedet for å være lunken. Jeg delte Guds hjerte med henne en god stund før hun så endte opp med å vende seg tilbake til Jesus! BODØ Fra Mo i Rana gikk turen videre opp til fantastiske Bodø hvor vi ble 2 netter. På dagtid hadde vi lovsang, drama og deling av evangeliet i glasshuset. På kvelden inviterte vi til åpent møte i Bykirken, noe som ble et sterkt møte hvor flere fikk en dyp berøring av Gud. Etter møtet beveget vi oss ned i glasshuset for å dele ut vafler, kaffe og evangeliet utover kvelden. Glasshuset ble fylt med lovsang og i løpet av dagen var det 3 stykker som inviterte Jesus inn i livet sitt. VITNESBYRD FRA BODØ Det var spesielt en historie som


God nt

/ ENCOUNTER TEAM Teambilde med Hovenfjellet i bakgrunnen. F.v. Øyvind Grindheim, Kirsty Johansen, Heidi Roberts, Eivind Høye, Iver Aamot, Lukas Abildsten, Anund Vikingstad, Håkon Jernæs, Silje Trå Hervig, Maria Monsen, Kari Staaby og Lars-Ulrik Håbrekke.

a v Luk a s Abi l d st en gjorde inntrykk i Bodø forteller Eivind. Da vi på kveldstid stod og delte ut gratis kaffe og vafler kom to store sterke karer i 30årene forbi. Han ene hadde en del tatoveringer og jeg spurte om jeg kunne fortelle hva jeg tror tatoveringene betyr. Til tross for at han ble litt overrasket over spørsmålet så fikk jeg lov, og jeg begynte å profetere over han med utgangspunkt i tatoveringene. Jeg fortsatte med vennen hans og dem ble begge positivt overrasket over hvor bra det stemte. Jeg fikk også be for albuen til mannen med tatoveringer og han ble merkbart bedre. Dette vekket nysgjerrigheten deres og jeg fikk så fortalte evangeliet. Han ene mannen ønsket å invitere Jesus inn i livet og ha han som Herre. Vi ble stående og be sammen og det endte med et fantastisk øyeblikk hvor vi begge ble stående der i Guds nærvær. Det var så tydelig at mannen ble fylt av Guds nærvær, og ansiktet

hans strålte idet han gikk videre. Takk Jesus! LEKNES Turen fortsatte videre med ferge fra Bodø til Lofoten hvor vi ble de neste 6 dagene. Det er mange sterke opplevelser fra disse dagene, og en veldig tydelig opplevelse av å være ledet av Ånden i det vi gjorde. Vi hadde også et par herlige møter i Klippen (menighet) hvor hele teamet var i aksjon. Utover uken ble det tydeligere og tydeligere for oss hvorfor vi var i Lofoten. Flere profetiske ord som teamet fikk gikk på at Gud kroner Lofoten til å være et sted av tilbedelse. Den mektige naturen i Lofoten åpenbarer virkelig Guds herlighet, og folk fra hele verden reiser for å se Guds vakre skaperverk. Vi tror at Lofoten er et sted hvor folk skal få se, erfare og ta del i skaperverkets tilbedelse av Gud.

Det var flere nøkkelpersoner som Gud ledet oss til, og en av de mest konkrete situasjonene var fra Hovenfjellet som dere ser i bakgrunnen på bildet over. Før vi kjørte innover i Lofoten var det en i teamet (Håkon) som hadde en visjon av en krone som falt ned på et fjell, og at det så strømmet renhet og herlighet ned til stedene omkring. Den ene dagen kjørte vi på vei mot Svolvær for å dra på fjelltur, men på veien fikk Håkon øye på fjellet fra visjonen. Dermed kjørte vi naturligvis bort til fjellet og bestemte oss for å ta med gitar og cajun opp til toppen for å lovprise Gud der. Noen i teamet tok turen opp og kom tilfeldigvis i prat med en dame på toppen. Etterhvert kom det frem at tidligere på dagen hadde en venninne av henne sagt at hun skulle bli kronet til dronning i dag, og på gudfeldigvis endte hun opp med å møte oss på toppen av dette spesifikke fjellet. Det ble et

19


sterkt gudsmøte både for oss og henne da vi innså hvor tydelig Ånden hadde ledet oss sammen på toppen av fjellet. Vi tror virkelig dette er en nøkkelperson for hva Gud gjør i Lofoten, så vær gjerne med å be for henne. Det ble ingen vanlig fjelltur, men et gudsmøte på fjelltoppen som vi tror kommer til å være viktig for Guds rikes fremgang i Lofoten. Da vi kom ned fra fjellet hadde vi dåp av to stykker i teamet på stranden. Det er et fantastisk vitnesbyrd i seg selv, da han ene ble med på teamturen som ateist, og endte opp som frelst og døpt! Gjennom turen hadde vi et tydelig fokus på hvile, og brukte mye tid sammen i bønn, lovsang og fellesskap. Når vi hviler og går i Guds ledelse kan det skje så uendelige mye mer enn det vi selv kan prestere. Gud var så uendelig god mot oss! Den ene kvelden ba vi to konkrete bønner om at det skulle legge seg til rette økonomisk for at vi alle kunne dra ut på fisketur og surfe. Vi fikk bønnesvar på begge deler, noe som gav oss noen uforglemmelige opplevelser oppe i nord. Gud er en god pappa!

20

HVA HAR TUREN BETYDD FOR DEG? Encounter team var så bra og jeg er utrolig glad for at jeg dro! Jeg hadde noen veldig fine dager med et supert team, skikkelig gudsnærvær og den fine naturen i Nord-Norge. Jeg har fått se hvordan Gud kan bruke meg akkurat slik jeg er, og at jeg ikke trenger å etterligne noen andre for å evangelisere. Jeg har fått utfordre meg på det jeg har sett på som mine svakheter og fått erfare at Gud er sterk når jeg er svak. Før teamturen hadde jeg aldri turt å gå bort til fremmede og fortelle om Jesus, men nå har jeg sett hvor enkelt det kan være bare jeg er koblet på Gud og ikke gjør det i egen kraft. På turen fikk jeg se hvor mange som er åpne og sultne på Gud, det har motivert meg til å tørre å dele evangeliet mer i hverdagen også. Jeg har fått se at Gud har så mye godt for meg bare jeg åpner øynene og tørr å stole på Han i stedet for meg selv. - Silje Teamturen har vært veldig viktig og lærerik for meg. Jeg lærte mye om å tro på Gud. Å tro på at når jeg ber "bruk meg til å velsigne andre mennesker i dag", så gjør Han det

uten at jeg trenger å gjøre noe annet enn å bare være en sønn som beundrer pappa. Det var stort å få være med på å se mennesker bli helbredet og ta imot Jesus nesten hver dag. Man kjenner at dette er det livet Gud har for oss, og det kjennes overmåte godt! - Anund Til slutt må det nevnes at vi fikk noen mektige opplevelser av Guds nærvær på turen. Spesielt den ene kvelden/natten ble noen av oss sittende og øse ut hjertene våre for Gud i full ærlighet. Guds glede fylte oss og det ble et par uforglemmelige nattetimer med høylytt latter, profeti og nærvær! Det var en tydelig profetisk salvelse over teamet som vi fikk gleden av å vandre i oppe i Lofoten. Årets Encounter team var et fantastisk eventyr sammen med Gud og hverandre. Vi sitter igjen med en stor takknemlighet av å ha få vandret så konkret sammen med Ånden, og sammen med hverandre som familie disse dagene. Tusen takk til alle som har vært med og bedt for oss.


GUD SVARER BØNN! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

En far forteller at hans sønn fikk jobb nesten umiddelbart etter at de ba om forbønn!

Takk for fobønn! Gud hører bønn! Kvinne følte det vonde slapp.

Asbjørg ble bra igjen etter forbønn for en strekk i ryggen dagen før. Ble bra etter forbønn på telefon.

ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!  74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org

21


REISERUTE 24.-26. AUGUST

Mosjøen

31. AUG 2. SEPT

Søgne Misjonskirke

31. AUG 3. SEPT

Oslo

2. SEPT

HELGELANDSKONFERANSEN

LOVSANGSHELG

FORSKJELLIGE MØTER

Elihu Levanger TALE

2. - 5. SEPT

Jesus Church, Oslo

4. - 10. SEPT

Tana, Finnmark

7.-9. SEPT

DAY AND NIGHT

MØTESERIE

Kragerø FELLESKRISTNE BØNNEDAGER

Håkon Fagervik Anders & Maren Skarpsno Leif J Johannesen Anders & Maren Skarpsno

7. - 9. SEPT

London PRAYER GATHERING, CENTRAL HALL, WESTMINSTER

Håkon Fagervik

14. - 15. SEPT

Åre, Sverige

Leif J Johannesen

15. - 16. SEPT

Hovin

Leif J Johannesen

28.-30. SEPT

Heddal Misjonskirke

Håkon Fagervik

5. - 7. OKT

Leif J Johannesen

12. - 14. OKT

Anders & Maren Skarpsno Håkon Fagervik

HOLLANDGÅRDEN

Leif J Johannesen

MØTER PÅ BEDEHUST

BØNNEKONFERANSE

Betesda, Alta

Leif J Johannesen Håkon Fagervik

MØTESERIE

Kasfjord MØTER I BAPTISTMENIGHET

Leif J Johannesen

ANNONSE Vårtun Kristne Oppvekstsenter i Levanger er et oppvekstsenter i vekst. Vår visjon er:

Et kristent oppvekstsenter preget av Guds kjærlighet og omsorg, hvor hver enkelt, f egne forutsetninger, ut fra gis mulighet til å utvikle seg åndelig, fysisk, psykisk, faglig og sosialt

Vi er hele tiden på utkikk etter fagfolk som brenner for sitt fag og for Jesus. Vi har noen ledig plasser både i barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen Du finner mer informasjon om oss på vår hjemmeside, www.vko.no i eller på https://www.facebook.com/oppvekstsenter Kontakt oss gjerne på tlf. 74019910/45243610

NORDIC HARVEST MISSION www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

22

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen


Ønsker du å være medarbeider på en av våre konferanser? Påmelding for medarbeidere kommer på checkin.no

23


24