Vekkelsesrapport august 2017

Page 1

NORDIC HARVEST MISSION

VEKKELSESRAPPORT

Encounter Festival 10 år

10 ÅR MED MØTER MELLOM HIMMEL OG JORD BØNN • MISJON • VEKKELSE

Aug/sept 2017


NORDIC HARVEST MISSION Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

NORGE

LATVIA

BØNNESENTER BIBELSKOLE EVANGELISERING KONFERANSER

FAMILIEHJELP

FILIPPINENE BARNEHJEM FAMILIEHJELP MENIGHETSNETTVERK STUDENTARBEID BØNNESENTER

ISRAEL EVANGELISERING MENIGHETSARBEID

ZAMBIA

UKRAINA

BØNNESENTER MENIGHETER FAMILIEHJELP

BØNNESENTER REHABILITERINGSSENTER ELDRESENTER FAMILIEBARNEHJEM

VEKKELSESRAPPORT August/september 2017 3 4

LEIF J. JOHANNESEN

Tro under press ANETTE STOKKE OG ANDREAS FJELLVANG

Encounter gjennom 10 år MARIA FJELLVANG

10 På eventyr med Jesus HÅKON FAGERVIK

12 En flott sommer med stevner HÅKON FAGERVIK

14 Kraften i evangeliet

2

15 16

EILIV PETTERSEN

Gutten med fødselsmerket TONJE HØYER

Awakening Europe i Praha LEIF J. JOHANNESEN

18 Peter Jackson 19

HERMAN FRANTZEN

Fra Hjerte

20 Gud svarer bønn!


/ LEDER

Tro under press Vi ber regelmessig for den forfulgte kirke på Bønnesenteret. Det har ført oss inn i en bønnenød som ofte sprenger tidsrammene vi har satt opp for samlingene. Vi henter inn informasjon om våre søsken som lider og ofte gir den Hellige Ånd oss inntrykk, bilder, og profetiske bønner. Dette gir en inderlighet og en medfølelse som jeg tror er en livsviktig del av forbønnens tjeneste. Hebreerbrevet 13,3 sier: Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. De siste årene har vi også møtt flere kristne som lever i livsfare på grunn av sin tro. Det som har vært overraskende er at mange av dem har en enorm glede og en sterkere kraft med seg enn det man vanligvis møter i vesten. Enda mer forunderlig er det når man hører noen av dem si «vi villle ikke byttet med dere i vesten». Forklaringen er at de møter i vestlig kristendom en lunkenhet og kraftløshet som for dem er helt uaktuell. De ville kanskje ikke overlevd med en slik form for kristendom? Så er vår tro i vesten også under press. For en tid siden hørte jeg uttrykket «demokratisk diktatur» for første gang. Finnes det meninger man ikke kan uttrykke offentlig uten at man automatisk settes i bås og fryses ut? Er vi under et «demokratisk

meningspress»? Jeg har venner som ikke tør si at de er jøder i Norge. Jeg leste nettopp om en ung gutt som fikk store problemer da han gikk inn på en café med en t-skjorte som uttrykte støtte til Israel. Jeg har venner som har fått kastet råtne egg mot huset sitt og mottatt sjikanetelefoner fordi de har stått opp for det ufødte liv. Det er vanskelig å si idag at jeg ikke tror det er rett at mennesker lever i homofilt samliv, uten å bli stemplet som «homohater» og ekstrem. Jeg kjenner flere homofile. Det har jeg gjort i årevis. De er like snille som de fleste andre jeg kjenner. Noen av dem er mye snillere og bedre mennesker enn mange heterofile jeg kjenner; inklusiv meg selv. Mange av dem har gått igjennom mye skam og smerte for å tørre å stå fram med sin legning. Jeg har ingen problemer med å sette meg inn i det, og jeg er sterkt imot sjikanering og hets av mennesker med andre legninger og holdninger enn det jeg selv har. Men det betyr ikke at jeg støtter valget de har gjort mht samlivsform. Eksemplene ovenfor handler jo ikke om motstand mot selve evangeliet, men de er eksempler på holdninger som bibeltro kristne alltid har vært veldig tydelig på. Nå er ikke signalene så tydelige lengre. Andre eksempler er at det sås tvil om det finnes en fortapelse, eller at Jesus ikke visste bedre enn at han kalte psykiatrisk sykdom for demoner. Kristentroen står under press her i vårt snille,

utdannede, fredelige Norge. Når troen og holdningene skal følge folket og massenes meninger, svekkes den og utvannes den. Ingen av oss ønsker vel å ha råtne egg kastet mot huset sitt. De fleste ønsker å leve stille og fredelige liv som ikke legges for mye merke til. Når en enkel og tydelig tro på Jesus bryter inn i mitt fredelige privatliv, hva gjør jeg da? De fleste gjør som man gjør med all smerte; fjerner årsaken til smerten. Da ender vi opp som anonyme kristne, eller også som kristne med en tilpasset tro. Det er tid for tydelig tro! Det betyr ikke at jeg mener vi er kalt til å gå i protesttog mot all verdens utglidning og synd, men vi er kalt til å leve og forkynne evangeliet. Det er et radikalt og sterkt budskap som til alle tider har vært både til anstøt for de som går fortapt og til en ufattelig velsignelse og glede for de som tar imot frelse. Sannheten og kjærligheten er baket sammen i sunn bibelsk tro. Jesus er full av nåde og sannhet! Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Kun den som elsker mye kan tale sannheten som den ble gitt fra Guds hjerte. Leif J. Johannesen Daglig leder og redaktør

3


ENCOUNTER GJENNOM 10 ÅR

– Han har møtt opp hver gang Det var etter fire uker på sommer team på Helgeland i 2006 at vi begynte å tenke på veien videre. Vi hadde opplevd store ting med Gud, sett Han gjøre store ting i oss og gjennom oss, og vi lengtet etter mer. Håkon Fagervik hadde gitt oss full tillit til å skape noe for ungdommer, og her sto vi med alle muligheter tilgjengelig. Vi begynte å drømme om hvordan vi kunne nå flest mulig ungdommer for å dele de gode nyhetene; «Gud er god, Han er i godt humør og Han gjør store ting i blant oss i dag. Han ønsker å bruke deg og meg». Vi drømte om å starte en festival hvor vi kun hadde én plan – og det var å ha all fokus på Gud! Vi ønsket å skape en at-

4

mosfære hvor Guds nærvær var, og vi kunne møte med Han! Vi hadde selv møtt Ham og erfart Ham, og hadde et sterkt ønske om å gi det videre til andre. Vi hadde blitt kjent med Øyvind Lund, og da ble det en naturlig å gjøre noe sammen med ham og gjengen på Smelteverket Levanger. Dermed var første Encounter sommeren 2007 et samarbeid sammen med Smelteverket. Med mer pågangsmot og entusiasme enn erfaring gikk vi i full gang med å arrangere festival. Det første året var det ikke mange oppgaver vi ikke gjorde! Godt hjulpet av en liten gjeng medarbeidere lagde vi lister,

organiserte matbestilling og servering, vi produserte festivalhefte, stod

VI ØNSKET Å S K A P E EN ATMOSFÆR E H VO R GUDS NÆRVÆ R VA R , OG VI KUNNE M Ø T E M E D HAN! i registreringen, ledet møtene og talte! Heldigvis for deltakerne slapp vi å lede lovsangen. Siden det har hel-


/ LEVANGER Kathrine Kunde, Halvor Aurlien, Andreas Fjellvang, Martin Kristoffersen, Garret Mathew Miller, Anette Stokke, Evan Reese, Michaela Thomas

a v A n ett e Stokke og A n dre a s Fj el lva n g digvis Herman Frantzen tatt over festivalsjefjobben og gjør en uvurderlig jobb. I 2008 hilste vi på Anders Skarpsno - et møte som skulle få betydning for både Encounter, og oss. Vi fikk oss en ny venn - for livet! Anders ble med på Encounter den sommeren, og etter det ble han med i styret, og har ledet lovsangsarbeidet sammen med LinnCathrine Berg siden. Anders’ visjon om å samle lovsangsledere fra hele landet har vært og er fremdeles en unik del av festivalen. Fra å være et lite arrangement for ungdommer fra Trøndelag og Helgeland, vokste Encounter seg i løpet av få år til å bli en møteplass for ungdom og unge voksne fra store deler av lan-

det. Når det gjaldt promotering hadde vi noe menneskelig innsats, men den viktigste markedsføringen var forvandlede liv. Festivalen ble startet ut i fra en lengsel om at Guds nærvær skulle være midtpunktet og skape en plass hvor mennesker kunne møte Gud. Når vi ser tilbake på de ti siste årene og de elleve festivalene vi har arrangert, kan vi bekrefte at vår lengsel har blitt oppfylt gang på gang. Gud er så trofast, Han har møtt opp hver gang og forandret hundrevis av liv. Vissheten om alle menneskene vi har fått møte, gått sammen med og sett bli forvandlet, gjør oss enormt rørte og takknemlig for alt Gud har gjort! (På neste side kan du lese noen av vit-

nesbyrdene som ble delt under 10 års jubileumskvelden) Under årets festival opplevde vi at vi fikk noen tanker om veien videre. Ordene «encounter, equip, send» har vært med oss helt fra begynnelsen. Vi har opplevd å bli møtt av Gud og vi har blitt utrustet gjennom fantastisk undervisning. Nå tror vi at det er en tid for å sendes. Det er en tid der vi skal gå ut i verden for å være lys og salt, og bringe evangeliet ut til de som ennå ikke har hørt de gode nyhetene. Dette er så spennende, og vi tror at både Encounter og Nordic Mission skal være en arena for akkurat dette, også i årene som kommer.

ENCOUNTER FOTOS: KRISTAN VIKESTAD / REBEKKA TEIGEN

5


6


7


VITNESBYRD FRA ENCOUNTER

10 år med Gudsmøter I år markerte vi Encounters 10-årsjubileum. Helt fra begynnelsen har møteplassen mellom himmel og jord, Gudsmøtene, vært sentralt i Encounter. Det hele handler om å skape en plass der Gud kan få komme med hele seg, og gjennom årene har det skapt en forvandling i mange menneskers liv. Under årets festival fikk vi høre glimt fra noen av dem som har blitt berørt gjennom årene. Her er det de forteller: LINN-CATHRINE BERG har ledet lovsang på Encounter i en årrekke, og var på Encounter aller første gang det ble arrangert. Hun forteller hvordan hun satt fri og hadde et møte med Gud som forandret henne for alltid. – Jeg lo og lo i to timer. Det var ikke latteren i seg selv som gjorde det så bra, men det som skjedde på innsiden – friheten som kom gjennom det. Jeg kjente virkelig at Gud er fantastisk! Når jeg ser tilbake ser

8

jeg at vendepunktet for meg var Encounter 2007, og jeg får fortsatt gå i det, i Guds trofasthet, hver dag. GRACE-ANNE SOLVANG kom til Encounter året etter, og forteller noe av hva det betydde for henne da hun kom første gang: – Jeg kom bare noen meter innenfor døra da det kom noen som spurte om de kunne be for meg. Mens hun ba, så jeg hjertet mitt som et steinhjerte. Jeg hadde jobbet så hardt for at Gud skulle elske meg – aktivitetene ble det som ble viktig, og gjennom årene hadde jeg blitt forknytt. Så så jeg at Gud gjorde hjertet mitt til et kjøtthjerte, og han tok bort de tingene som hadde bygd seg opp i hjertet mitt.

EIMUND SKJÆRET kom sammen med en ungdomsgruppe til Encounter i 2008. – Jeg møtte en gjeng med unge, sultne mennesker. Jeg hadde et valg; enten å bli støtt, eller å bli hungrig og desperat etter mer. Jeg valgte å bli hungrig og desperat. Jeg ble så sulten på et nytt nivå, å få oppleve Den Hellige Ånd slik jeg så menneske opplevde han der. Jeg sa til Gud at ’nå går jeg ikke ut herfra før du øser ut din Ånd på meg’. I en time ba jeg ’Kom!’. Så øste han Den Hellige Ånd på meg, og jeg begynte å le, gråte og riste. I fire dager var jeg som et vrak i Den Hellige Ånd, og var så forelsket i Jesus. Det er det det handler om; å bli så forelsket i Jesus at vi ikke kan annet enn å fortelle om Jesus til andre. HELENA SKARSEM har vært i ledergruppa for årets Encounter. Hun kom hit for første gang i 2008, og beskriver hvordan hun ble berørt av Jesus.


/ LEVANGER

– Jeg hadde en sånn lengsel etter Jesus, men var samtidig så nedbrutt og deprimert. Da det var tid for en velsignelsestunell kjente på frykt; jeg kjente meg ikke som en god nok kristen til at Gud kunne møte meg. Men plutselig var det som et lyn som slo ned i meg. Det var det sterkeste jeg hadde opplevd til det punktet; og jeg sa til Gud ’ikke la det stoppe!’. I tre dager holdt det på, og det så ekstremt ut, men det som skjedde på innsida var så dypt og ekte. Jeg husker ikke så mye fra den festivalen annet enn Jesus; Han var så nær – ansikt til ansikt. Det gikk så dypt og var så forvandlende. Jeg vet ikke hvor jeg ville vært om jeg ikke hadde kommet hit. LUKAS ABILDSTEN har sammen med sin familie, med ett unntak, vært på alle konferanser på Bønnesenteret siden 2009, og opplevd Gud igjen og

igjen gjennom det. Han forteller om en opplevelse han hadde på forrige års Encounter: – På skolen var jeg den eneste kristne i klassen, og det ble vanskeligere for meg å snakke om det på skolen. Jeg har hatt en lengsel etter å gjøre noe med Gud, men har ikke gjort noe av det. I fjor talte Ben Fitzgerald på møtet, og Gud viste meg profetier og ting fra fortiden. Han viste hvordan ilden min hadde slukket litt, og han la ny ved på slik at jeg kunne brenne igjen. Jeg kjente en sånn lettelse, og kjente på en sånn lengsel til å dra tilbake og påvirke dem jeg er blant. Det ble et skifte for meg. Siste året har jeg gått på bibelskole i Redding, og fått mange gjennombrudd, blitt fri fra menneskefrykt, og opplevd folk bli helbredet og frelst på gata. KAMILLA NORMANDBO har vært på Encounter i en årrekke, og brenner

for Jesus hvor enn hun går. I tenårene var hun også så sulten på Jesus, men kjente at hun ikke hadde den relasjonen med ham som hun lengtet etter. – Noen av venninnene mine hadde vært på Encounter tidligere, og hadde et nærvær med seg som jeg ikke hadde opplevd før. Det var helt vanvittig å møte en slik sulten og Jesusbegeistret gjeng. Noen snakket om at de kunne høre fra Gud, og sa at jeg også kunne profetere. Vi testet, og ble helt satt ut da vi fikk helt tydelige profetiske ord til andre. Jeg fikk også ord for livet mitt, som i ettertid har skjedd. Gud kom med sin kjærlighet, og jeg kjente at frykten prellet av. Å være på Encounter år etter år har forandret måten jeg ser Gud på, og hvordan jeg lever livet mitt.

9


Maria Mathea

Bakerst fra venstre; Kristian Trydal, Christian Lokoto, Maria Fje Ø

ENCOUNTER TEAM 2017

På eventyr med Jesus Det å være en kristen er ikke en prestasjon, men et liv. Gud elsker oss som vi er, og vi trenger ikke å prestere noe for at han skal se oss. Samtidig ser vi alt han har lagt ned i oss, og jeg tror vi kommer til å angre når vi kommer til evigheten og står foran Guds ansikt, hvis hele livet handlet om å bygge bare for en selv. Jeg tror og har sett at livet blir utrolig rikt når vi søker Guds rike først. Espen fortalte at «Jeg merket at i motsetning til tidligere for meg så synes jeg det var enkelt å snakke eller synge på en scene foran mennesker jeg ikke kjente. Jeg følte ingen prestasjonspress. Siden teamturen har det vært lettere å daglig leve fylt av den Hellige Ånd, det kommer av seg selv når jeg bruker tid med Gud»

10

ENGLEVAKT I LOFOTEN Da vi ankom Lofoten med ferga fra Bodø var det så nydelig ute at vi måtte stoppe flere ganger langs veien for å ta bilder og stå på longboard (skatebrett beregnet for veien og nedkjøring). Det vi ikke fikk med oss var at nederst i den ene bakken var det en ferist, så Maria Fjellvang fikk en bråstopp og slo hodet. Maria Gilde rakk akkurat å hoppe av, men fikk store sår på leggen. Det kunne se ganske mørkt ut, for turen var akkurat startet og to av tre ledere var skadet. Maria F. fikk hukommelsestap, så da var det bare en ting å gjøre – vi måtte be. På veien til legevakten kom all hukommelse tilbake, og et håndleddet til Maria G ble helbredet – det ble bedre enn det andre. I ettertid har det vært mindre

hodepine enn før turen, og det har ikke vært noen symptomer på hjernerystelse i ettertid. HELBREDELSER I KABELVÅG Vi var i Kabelvåg under markedsdagen, og jeg kjente at jeg måtte gjøre noe sprøtt eller en troshandling. Det skumleste jeg kom på var å få tak i mikrofonen på torget og dele om Guds godhet for alle. Jeg gikk og spurte om mikrofonen, og jeg fortalte at jeg vil gi en god hilsning og at vi var her for å be for syke. Han hadde selv smerter i nakken, og legen hadde sagt at det ikke kom til å bli bra. Vi ba, og han kjente en varme i nakken, og ble god. Han løftet opp hendene og sa det var som å fly. Mannen, som var av musikerne der, gikk rundt med resten av dagen med løf-


/ENCOUNTER TEAM Per Kristian og Margit vasket beina til hele teamet og sendte oss ut.

tian Viktestad, Maria Mathea Johnsen, Espen a Fjellvang. fremst fra venstre; Maria Gilde, Øivind Grindheim og Finn David Bergerud

a v Ma ri a Fj el lva n g tede hender. Vi fikk også være med på møter i Klippen i Borge og Betel i Leknes, og der kom den Hellige Ånd, og helbredet blant annet en rygg. Flere ble møtt av Gud og stadig kom det flere som ville ha forbønn etter møtet. TRÆNAFESTIVALENS ENGLER Gjennom og sammen med DTS Nordtun har vi fått innbydelse til å hjelpe til på Trænafestivalen, hvor vi er deres beste medarbeidere. Vi ble omtalt som «englene» blant ledelsen. Trænafestivalen er ingen kristen festival, men en utrolig vakker festival med god musikk i havgapet, samtidig som det er mye fyll. Det vi så da vi kom å tjene de var at vi fikk åpne hjerter til dem som ikke har noe øn-

ske om å være med i kirken. Plutselig ble flere med på samlingene våre. Ved opprydningen av baren lørdags kveld klokken 3.30 på natten, fortalte en av medarbeiderne at han hadde vondt ryggen. Han skulle egentlig snakket med en prest, så jeg tilbudte meg som prest. Jeg har tross alt gått tre år på bibelskole. Så der, midt på natten, fikk jeg være en prest og høre på ham og fortelle om Jesus. GIRET PÅ JESUS UIO Nordtun har sendt team til Træna i mange år, og skapt en god relasjon til folkene som bor der. Det var helt fantastisk å ha Øystein Rykkelid og datteren Ina Kristine som hovedleder for teamet på Træna. Hele familien kom og var

med og hjalp til. De hadde invitert med 20 venner som var gira på Jesus, så med oss ble det et stort team som spredte seg over hele festivalen, både i rigging av scener, i restauranten, dekor før festivalen, innsjekk til campingen, i baren og i hovedteltet. De hadde også ordnet med et telt kalt «Ka Du Trur?», hvor folk kom inn og fikk vafler og høre om Jesus. Jeg tror livet med Jesus er noe av det mest spennende man kan være med på. Han vekker vårt indre til liv, og han kom for å gi oss liv i overflod. Jeg opplevde at han var med oss på evangelisering og på ferie på stranden. Overalt er Han god, og Han elsker oss uendelig uansett hva vi gjør.

11


Lovsangen var frisk og sterk under Jesus Festivalen i Jesus Church i Oslo.

Trænafestivalen

En flott sommer med stevner og konf Også i sommer har jeg fått vært med på mye som har beriket meg som forkynner. Bare å se hvordan Guds folk samles på mange kanter av landet viser at vi ikke er ikke så få i dette landet som tilber Jesus og vil leve for ham. DET GUD GJØR PÅ SØRLANDET!

Andre pinsedag var jeg spurt om å komme til en av de nye menigheten rundt Kristiansand, Misjonskirka på Flekkerøy. Siri Iversen som er pastor der, var med meg på team som ganske ung jente og vi har holdt kontakten siden. Det har skjedd så mye i Kristiansandsområdet de siste årene med mange nyplantinger av menigheter rundt byen. Misjonskirka på Flekkerøya er en av dem. Det er så flott å komme dit hvor 2-300 er samlet i en gymsal de leier. Herlig lovsang og tilbedelse preger forsamlingen som består av mange unge familier. Gud var

12

der også denne pinsedagen og mange kom til forbønn i ettermøtet. Jeg takker Gud for alle nye menigheter som når ut til nye generasjoner. Be for Siri og de andre som står med henne i dette arbeidet. Jeg deltok også senere i Juni på «Sommer i Salem» i Kristiansand som alltid samler mye folk, og der mange søker Gud i forbønn. JESUSFESTIVAL I OSLO

Mitt hjerte brenner for Oslo hvor jeg og mange av oss fra Bønnesenteret har vært med i mer enn 15 år på bønnaksjonen «Bønn for Oslo» som går av stabelen i januar hvert år. Å, hvor viktig vi opplever det er å be for hovedstaden vår. Derfor var det sterkt for oss å bli med på 100 timer i bønn for Oslo som Jesus Church arrangerte. Vi var en god gjeng fra Bønnesenteret med der og er takknemlig for den bønneiver og visjoner for bønn som preger denne menigheten.

Disse dagene var det bønn og lovsang natt og dag i Markus kirke. Visjonen til Anne og Stephan Christiansen er at det skal etableres et bønnesenter i Oslo der bønn og barmhjertighet skal pågå 24 timer i døgnet året igjennom. Allerede nå har de bønn hver morgen kl. 05:00 der de samles for å be for byen. Oslo trenger dette, og velsignelsen vil slå ut i byen gjennom folket som søker Ham for å velsigne hovedstaden vår. BØNNEDAGER OG 50+ PÅ HEDMARKTOPPEN

Det er nesten blitt en tradisjon at jeg drar til bønnedagene på Hedmarktoppe,n. Også i år var jeg sammen med Anders Skarpsno, Arild Solberg og Øyvind Gaarder Andersen. Det er alltid så fint å stå sammen med disse som elsker bønn, og jeg fikk også være med på oppstarten av 50+-stevnet som kom dagene


/HÅKONS REISER Folk fra mange kanter i landet samlet på Myre til "Bønn og Vekkelseskonferansen"

Takmaleriet i Markus kirke i Oslo bekrefter visjonen Jesus Church har om et 24 times bønnehus i Oslo

nferanser etter på Toppen. Hedmarktoppen er et fantastisk sted som framsynte pinsevenner kjøpte for å etablere en stevneplass for Guds folk der oppe. Det er alltid så godt å komme dit. Ingunn Frøyshov som er primus motor i det hele ivrer for fortsatte bønnedager på Toppen så dette blir sikkert ikke siste gang jeg er med der oppe. ENCOUNTER FESTIVAL

Også i år fikk jeg med meg noen dager av Encounter Festival på Bønnesenteret. Det er så herlig å være med her. Flere hundre ungdommer som virkelig brenner for Jesus deltar hvert år i denne festivalen. Og også i år var det sterk forkynnelse og lovsang som preget møtene. Mange fikk møte Gud disse dagene. Også en gammel evangelist som meg var så berørt og velsignet etter denne festivalen.

a v Håkon Fa g er v i k EVANGELIESENTERETS LANDSSTEVNE

Mange somrer har jeg fått være med på Landsstevnet på Østerbo. For en rikdom det er å være med der! Også i år var jeg med som taler der og helt fra første bønnesamlingen i Evangeliekirken på morgenen kjente jeg så sterkt gleden over å være med disse herlige folkene i bønn. Du verden for noen sterke vitnesbyrd. Her møter du så klart noe med det sterkeste beviset i Norge på evangeliets kraft. Det er som et testlaboratorium på om evangeliet holder i møtet med de største og vanskeligste problemer i samfunnet og i enkeltpersoner sine liv. Helt utrolige vitnesbyrd fra mennesker som har prøvd alt for å bli fri, men ikke lykkes før de møter Jesus og hans kraft til befrielse. Sentermusikken er så herlig med Ole Petter i spissen en sterk blanding

av nyere lovsanger og gamle sentersanger. Mange fikk møte Gud også denne sommeren på Østerbo. Det er så berikende og være med på dette stevnet som bare vokser og vokser år etter år. BØNN OG VEKKELSE I VESTERÅLEN

I mange år har vi vært sammen med våre venner nordpå til bønn og vekkelseskonferansen i Finnmark. Denne gangen ble den flyttet ut fra Finnmark fylke og til Myre i Nordland. Vennene fra Myre har stått sammen med oss på en fantastisk måte i Finnmark før, derfor er det en slik glede å være her denne gangen. Mye folk samles fra Finnmark i nord til Kristiansand i sør. Hovedtyngden av de som kommer er fra Lofoten, Troms og Vesterålen. Det er så herlig å stå sammen med folket her i nordområdene.

13


/INSPIRASJON

Kraften i evangeliet Etter en ny sommer sammen med Evangeliesenteret både på Sandvik i Nordland og på Østerbo lever det i meg så sterkt hvilken kraft evangeliet representerer. Paulus skriver i 1.Kor. 1 om kraften i evangeliet og korsets kraft som ikke må svekkes gjennom en forkynnelse som tar bort den enkle sannheten i det Jesus har gjort for oss på Golgata.

først da de møtte Ham til frelse ble de løst fra avhengighet og synd. Paulus sier i 1. Kor. 2,4 at han brakte Ånd og kraft som bevis med seg i forkynnelsen nettopp fordi at grunnlaget til evangeliets gjennombrudd i menneskers liv og i byene han kom til skulle være Guds kraft. Byggesteinene var Guds kraft, de skulle bygges på Guds kraft sier vers 5.

MITT EGET LIV FORVANDLET VED KRAFTEN I EVANGELIET

NØKKELEN TIL GJENNOMBRUDD

Da jeg møtte Jesus som 15 år gammel gutt på et møte i Frelsesarmeen Kristiansand, var det et kraftens møte med Jesus fullbrakte verk. Jeg hadde prøvd å bli en kristen ved mitt eget strev og gode gjerninger, men ingenting fungerte. Så i løpet av noen minutter ved botsbenken gjorde Jesus alt det som måtte gjøres. Slik var min opplevelse av det å bli født på ny, ikke ulik mange av de som jeg har hørt vitne i sommer. Kraften i Jesus blod satte oss fri! Mange av guttene og jentene i evangeliesentermiljøet har prøvd alt for å bli fri før de kom til Jesus. Men

14

Vi ser det så klart i Apgj. 2 at svaret for vekkelse og gjennombrudd er Guds kraft. Når den Hellige Ånd kommer blir folket frelst, syke blir helbredet, og de som lider nød får hjelp. Siden har dette fulgt evangeliets framgang over alt der liv og vekkelse har brutt igjennom. Slik er det fortsatt – der Guds rike går sterkt fram er kraften i evangeliet det som er nøkkelen. Kombinasjonen av Guds kraft og kjærlighet til folket er så viktig også for vårt land nå slik at folket får se Jesus gjennom vitnesbyrdene om kraftige møter med Gud. DE MANGE VITNER ER BEVISET

a v Håkon Fa g er v i k På Østerbo i sommer vitnet mange om det nye livet de har fått. Også i møtet med politikerne var det vitnesbyrd som virkelig grep de som lyttet til. En av de første som kom inn til senteret etter at Ludvig hadde startet vitnet så sterkt om kjærligheten som hadde møtt ham da ham som rusavhengig kom inn. «Guds kjærlighet slo imot meg. Jeg var så svak som person at jeg måtte bli møtt av Guds kjærlighet igjen og igjen til jeg sto på føttene selv», fortalte ham. Noe av hemmeligheten med Ludvig Karlsen var nettopp den kjærligheten som gav guttene og jentene nye sjanser. Ut ifra den kjærlighet de møtte fikk de møte Jesu kraft til å sette dem fri. Jeg er så begeistret for evangeliet som er Guds kraft til frelse for alle de som tror. Fryd deg over det du også, og la oss dette arbeidsåret som nå ligger foran søke Den Hellige Ånds kraft over våre liv i enda sterkere grad gjennom bønn, faste og innvielse. Han er den som ikler oss sin kraft til styrke og brukbarhet for ham.


/BREV

Brev fra Eiliv Pettersen (Pensjonert forkynner i D.I.S.M.)

Gutten med fødselsmerket De to øyene Staulen og Seløy i Herøy kommune ligger nær hverandre. Selv om det i tidligere tider ikke var noen veiforbindelse mellom dem, var det etter måten stor trafikk på sjøen mellom dem. Årsaken var at på Seløy var det fiskekjøp og forretning noe det ikke var på Staulen. Skulle noen levere fisk eller foreta en handel, gikk turen gjerne til Seløy. Jeg var født og oppvokst på Staulen men reiste tidlig heimefra og bosatte meg etter hvert i Vesterålen, men var ofte på besøk i min barndomsheim. En gang, i mine unge år da jeg var heime en tur, ble jeg med far på hans lille motorbåt til Seløy for å handle. Utenfor Seløy-landet lå en robåt med en ungdom i ca. 15 årsalderen og fisket i det fine været. Gut-

ten hadde ryggen mot oss, men i det vi passerte på kort hold, snudde han seg og så på oss og jeg merket meg at den ene halvdelen av ansiktet var mørkere enn det andre og jeg skjønte straks at det måtte være et såkalt «fødselsmerke.» Da vi hadde passert ham snudde far seg til meg og sier: «Eiliv, den gutten skal du legge merke til. Det er noe spesielt med ham». Det ble sagt med ettertrykk og med en form for respekt. Far bekjente seg ikke som noen personlig kristen, men jeg forsto at dette «spesielle» hadde noe med guttens personlige åndelige liv å gjøre. Dette hadde han merket seg. På den tid kjente jeg ikke denne gutten, til det var aldersforskjellen for stor. Gutten var Håkon Fagervik.

Er det mulig å at Den Hellige Ånd kan sette sitt merke på en ungdom i en så tidlig alder, eller et barn for den saks skyld, slik at andre kan merke seg det? Ja, den kan. Der Herren får komme til blir det noe «spesielt» uansett alder. Det blir forandring slik at alt blir nytt. Vi hører og ser det til gangs når alkoholikere eller narkomane som har lagt samfunn og familie til byrde og selv har store lidelser, blir aktverdige samfunnsborgere og til glede for mange. Gud kan ikke bare alt, men MER enn alt. Hvor mye er så det? At den «spesielle» unggutten i tidlig alder hadde møtt Ham som kan gjøre alle mennesker mer eller mindre «spesielle», har ettertiden vist i hans omsorgsfulle tjeneste for dem som lite har.

15


Mer enn 10 000 mennesker fra hele Europa var samlet i tilbedelse

Rundt tusen m Bonnkes frelse

AWAKENING EUROPE I PRAHA

Å samstemt proklamere at «Europa Awakening Europe ble i sommer arrangert for tredje gang, denne gangen i Praha. Over 10.000 mennesker samlet seg for å tilbe Jesus og innta Prahas gater. Tonje Høyer forteller om sin opplevelse derfra. I år fikk jeg endelig gleden av å delta på Awakening, en storslagen fest og profetisk handling i tro for at sjeler skal bli frelst også på dette kontinentet. Det har tidligere blitt arrangert i Nuremberg i Tyskland og Stockholm i Sverige. Sistnevnte fikk jeg med meg gjennom God TV i fjor og da det gjorde såpass inntrykk som det gjorde

16

gjennom en skjerm, var jeg pent nødt å pakke meg til Praha i Tsjekkia da det ble arrangert der i år. Det er mye en kan si om en sånn hendelse. Det som gjorde mest inntrykk på meg og som jeg hadde sett mest frem til i forkant også, var lovsangen. Det er noe eget å stå i en folkemengde på rundt tjue tusen og

tilbe Den Ène, Sanne Gud. Det er noe eget når alle disse individene samstemt proklamerer at «Europa skal bli frelst». Vi vet jo at vi skal få svar. Ordene og lyden vår er mer enn bare ord og lyd, for Jesus kommer for en seirende brud! Ikke bare fra Afrika, Asia, Amerika og resten av verden, men herfra! Fra kontinentet som sendte misjonærer til alle disse stedene i utgangspunktet, men som kanskje noen steder mistet litt av den første kjærligheten. Disse proklamasjonene ga meg frysninger, men ikke bare på èn måte. De kom både fordi hardbarka


/ TSJEKKIA

en mennesker responderte på Reinhard relsesinnbydelse

Ben Fitzgerald leder disse samlingene som nå fylte sin tredje europeiske stadion.

skal bli frelst!» ateister som spotter Gud i dag skal prise Ham i morgen og det er sterkt å tenke på i seg selv, men også fordi jeg følte det ga gjenklang langt inn i evigheten. For sånn skal vi stå en gang og tilbe, på et glasshav blandet med ild og se Ham som Han er! Det andre som rørte meg, var at dette var mer enn bare et event for allerede bekjennende kristne. Det var mer enn bare et bønnemøte og det var mer enn bare tilbedelse. Det var en utrykking! Allerede før vi kom og det hele begynte, hadde det vært folk i gatene og forkynt og bedt for syke.

Under konferansen fortsatte det og alle deltakere ble oppmuntret til å bli med. Vi ble utstyrt med gratisbilletter og stormet byen i håp om å nå folk med evangeliet. Og folk ble nådd! Da Reinhard Bonkke inviterte til frelse på lørdagsmøtet, kom det fram tusen mennesker som ville ta i mot. Menigheten var i funksjon og det ga resultater! Jeg vet ikke tallene på hvor mange som ble friske, men det var mange, både på arenaen og ellers. Jeg hadde mange forventninger da jeg pakket kofferten min, og noen av dem ble møtt. Men det jeg

a v Tonj e Høyer sitter igjen med etter alt sammen, er ikke å ha deltatt på noe som nå er over. Jeg tror ikke vi aner hva det er vi har i vente! Kristendommen i Europa er ikke minner fra en svunnen tid. Det som har vært, er bare grunnvollen som vil støtte det som kommer!

DET ER HÅP!

17


PETER JACKSON:

Bærer av et aldeles nydelig budskap Igjen har vi hatt gleden av å ha besøk av Peter Jackson fra Toronto i Canada. Peter og kona Heather har vært formidlere av budskapet om Guds farskjærlighet helt siden 1983 da de møtte det gjennom Jack Winter, en av dem som var med å starte FatherHeart Ministries. Budskapet ble livsforvandlende for dem, og de har siden reist verden over med dette viktige budskapet. Når Toronto vekkelsen brøt ut i 1994 var de en del av det som skjedde der. Peter og

18

Heather startet allerede i 1995 opp Catch the Fires School of Ministy, som de ledet i to og et halvt år. Budskapet om Guds farshjerte ble en sentral del av den vekkelsen. Peter forkynner budskapet om Guds betingelsesløse farskjærlighet så utvetydig og klart at det ikke er rom for tvil. Pappa Gud elsker deg uansett hvor mye du har rotet det til. En av setningene han er kjent for er «Gud elsker deg like mye når du nettopp har tatt deg en lur som når

du nettopp har vekket opp en fra de døde!» Peter og Heather er ikke bare bærere av et budskap, men av en livsstil. Tidlig talte Gud til dem om at de skulle adoptere en femten år gammel jente. Kim, som hun heter, hadde gjennom gått de mest forferdelige overgrep og hadde vært innom et tosifret antall fosterhjem. Det tok tre år før budskapet om Guds Pappa-kjærlighet kom gjennom hennes murer.


/ KONFERANSE

Fra hjertet Elsket til frihet

a v L ei f J. Joh a n n e s en I dag kan man ikke merke forskjell på hvem som er deres biologiske datter og hvem som er den adopterte om man ikke kjenner dem. Kim er totalt restaurert og helbredet og får stadig være til hjelp for jenter som har gjennomgått noe av det som hun selv har vært igjennom. Besøk gjerne hjemmesiden til Peter og skaff dere den flotte undervisningen han har. www.peterjackson.org

"Jesus elsker deg." Hele mitt liv har jeg nikket gjenkjennende til disse ordene. Jeg hadde hørt det igjen og igjen, og trodde jeg forstod dybdene i det. Det var jo et enkelt faktum, ikke sant? Lite visste jeg at jeg egentlig ikke ante hva det innebar. Som en god kristen visste jeg godt hva kjærlighet var. Jeg kjente også godt til begrepet betingelsesløs kjærlighet. Alle gode kristne visste jo om det. Han elsker oss betingelsesløst. Uansett hva vi gjør. Bortsett fra at jeg ikke levde slik. Om ikke Jesus la betingelser på meg, så gjorde i alle fall jeg det. Jeg måtte sørge for å oppføre meg bra. Gjøre gode ting. Fortelle verden om Jesus. Løfte hendene i lovsangen. Lese min bibel. Be. Smile. Oppmuntre. Snakke positivt. Være en god kristen. Ikke misforstå meg. Alt dette er gode ting. Problemet er at jeg koblet det mot min egen verdi. Om jeg egentlig var god nok. Om jeg egentlig kunne komme så nær Gud som jeg ville. Om jeg kunne hvile med god samvittighet. Det var jo alltid flere gode ting som kunne gjøres. Det var liksom aldri helt nok. Men så forstod jeg noe. Jeg forstod at det jeg egentlig har visst hele livet faktisk stemmer. Jesus elsker meg. Uansett. Betingelsesløst. Det hele forandret seg da jeg innfant meg med at jeg er god nok, på grunn av det Han gjorde på korset. At Han er god nok. At Han elsker meg. Uansett. Absolutt uansett. Det åpner opp for en helt ny måte å leve på – ut fra kjærlighet. Leve elsket. Å vite at du er elsket er det første steget til å elske andre, og det åpner opp for å leve i frihet på en helt ny måte. For det er sant, det vi sier. Jesus elsker deg.

Her m a n Fra nt z en

19


GUD SVARER BØNN! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

En kvinne ønsket forbønn for en situasjon for henne og mannen som virket umulig, men nå er løst. De takker Gud for det han har gjort!

Et ektepar ville gå fra hverandre, men har nå valgt å fortsette livet sammen.

En mann var innlagt med alvorlige hjerteproblemer, og fikk beskjed om at lå for døden. Etter forbønn fant legene vann i lungene, mannen ble behandlet og sendt hjem. Takk, Jesus!

En kvinne forteller at hver gang hun ringer inn om forbønn for sønnen endrer situasjonen seg tvert!

ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!  74 09 51 51

20

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org


ANNONSER

Vårtun Kristne Oppvekstsenter i Levanger er et oppvekstsenter i vekst. Vår visjon er:

Et kristent oppvekstsenter preget av Guds kjærlighet og omsorg, hvor hver enkelt, ut fra f egne forutsetninger, gis mulighet til å utvikle seg åndelig, fysisk, psykisk, faglig og sosialt

Vi er hele tiden på utkikk etter fagfolk som brenner for sitt fag og for Jesus. Vi har noen ledig plasser både i barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen Du finner mer informasjon om oss på vår hjemmeside, www.vko.no i eller på https://www.facebook.com/oppvekstsenter Kontakt oss gjerne på tlf. 74019910/45243610

WWW.NORDICSCHOOL.NO

21


REISERUTE 14.-22. AUGUST

Ukraina

25.-27. AUGUST

Mosjøen

31.AUG3. SEPT

Tønsberg

8. - 11. SEPT

12. - 17. SEPT

16. - 17. SEPT

MISJONSTUR

HELGELANDSKONFERANSEN

REVIVAL ALLIANCE

Finnmark MØTER MED NILS BUENG

Håkon Fagervik Leif J. Johannesen Håkon Fagervik Leif J. Johannesen Anders Skarpsno

MØTESERIE I TANA MED GUNVALD EIKELAND OG TEAM FRA BØNNESENTERET

Elihu, Levanger MENIGHETSWEEKEND

Bønnesenteret Levanger

29. SEPT-

Bodø

BØNNEKONFERANSE

MANNSKONF

29. SEPT-

01. OKT

6. - 8. OKT

Håkon Fagervik

Kirkenær PINSEMENIGHETEN

Nådelandet LOVSANGSWEEKEND

10. - 15. OKT

Østfold

11. - 15. OKT

Degernes Leirsted

19. - 22. OKT

Skien Misjonskirke

Håkon Fagervik Leif J. Johannesen Anders Skarpsno

20.- 22. OKT

Ølen

Leif J. Johannesen

20.- 22. OKT

Bergen

Tana

21. - 24. SEPT

01. OKT

Håkon Fagervik

Håkon Fagervik

Anders Skarpsno

Håkon Fagervik Anders Skarpsno

Håkon Fagervik

BØNNEUKE

BØNNEDAGER

BØNNEHELG

Anders Skarpsno

Håkon Fagervik Leif J. Johannesen

MØTEHELG

MISSION, KRISTKIRKEN

Anders Skarpsno

NORDIC HARVEST MISSION www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

22

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen


BØNNEKONFERANSE, 25. - 28. JANUAR 2018 PINSEKONFERANSE MED SURPRESA SITHOLE OG JOHN ARNOTT , 18. - 21. MAI 2018

23