Vekkelsesrapport August 2016

Page 1

Nordic Harvest Mission

Vekkelsesrapport

En møteplass ved korset Encounter Festival 2016

Bønn · Misjon · Vekkelse

August/September 2016


Nordic Harvest Mission Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

Norge

Latvia

Filippinene

Bønnesenter Bibelskole Evangelisering

Familiehjelp

Barnehjem Familiehjelp Menighetsnettverk Studentarbeid

ISRAEL Evangelisering Menighetsarbeid

Zambia

Ukraina

Bønnesenter Menigheter

Bønnesenter Rehabiliteringssenter Eldresenter FamilieBarnehjem

Vekkelsesrapport August/September 2016 3 4 8

LEIF J. JOHANNESEN

Selvsagt tror vi... Benedicte Mella

En møteplass ved korset Ida Benjaminsen

Bønnens fingeravtrykk HÅKON FAGERVIK

10 Ukraina i våre hjerter herman frantzen

14 Vekkelse - verdt å gi livet sitt for

2

16

Herman frantzen

Forvandlet av Jesus LEIF J. JOHANNESEN

18 Frelse, Helbredelse, dåp, lek og fjelltur! Seiersrapporter fra forbønnstjensten

21 Gud svarer bønn! 23

kalender


/ Leder

Selvsagt tror vi… ...at døde kan vekkes opp og at syke kan helbredes i Jesu navn! Hvorfor tror vi det? Vi tror det fordi Jesus sier det. Vi tror det fordi Bibelen er full av eksempler på det, både i Det Nye og i Det Gamle Testamentet. Vi tror ikke at helbredelser og kraftgjerninger opphørte med apostlene, tvert om; vi tror at dette er noe som er ment å øke i kraft og omfang. Vi lærte på teologisk seminar at Joel 3 profetien «En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker», er noe som i økende grad kommer til å skje. Det kan leses av selve grammatikken. Når Jesus sier vi skal gjøre større gjerninger enn han gjorde kan vel det vanskelig mistolkes. Han helbredet syke og vekket opp døde. Jeg har ennå til gode å se noen gode argumenter for at Bibelen underviser at helbredelser, tegn og under skulle opphøre med apostlene. «Allerede nå, enda ikke» var et prinsipp våre lærere på teologisk seminar lærte oss. Guds rike har allerede kommet, og samtidig venter vi på at det skal komme med fullstendighet. Det er et prinsipp som jeg lett kan omfavne. Det stemmer med Guds Ord. Det stemmer også med den erfaringen både jeg og andre som har levde både lengre og langt sterkere liv med Gud har erfart. Jeg har opplevd under ganske mange ganger, og jeg har opplevd at mennesker jeg har bedt og fastet for har dødd fra meg. Jeg tror at Gud er både miraklenes Gud og at han er all trøsts Gud. Så lenge vi lever her på jorden kommer vi til å oppleve at døden innhenter oss før eller senere. Derfor vil all helbredelse og dødes oppvekkelse være midlertidige. Ikke desto mindre er de tegn på at det finnes et bedre og sterke rike som allerede nå har brutt

inn i det som skal forgå. Jeg går inn i enhver forbønnssituasjon med troen på at Gud vil helbrede. Ofte er min tro på at det kommer til å skje ikke så sterk. Men fokuset mitt har i årenes løp skiftet. Fra å ha fokus på min egen evne til å tro, til å ha fokus på en fantastisk mektig Gud som kan bruke slike svake skapninger som meg. Derfor er jeg like overrasket og begeistret hver gang jeg opplever under. Det har i sommer vert ganske stor oppmerksomhet rundt Supresa Sithole og hans evne til å vekke opp døde. Mange har snakket i store bokstaver mot denne slags virksomhet. Vi som kjenner Supresa personlig og har hatt ham på våre konferanser mange ganger i årenes løp kjenner ikke igjen beskrivelsen av han og hans tjeneste. Supresa fremstår som en meget ydmyk og balansert person. Han sier selv at «folk fra vesten kommer og vil vite hvordan vi vekker opp døde. Da svarer jeg 'det vet jeg ikke. Vi kan ikke vekke opp døde.'» For en tid tilbake ble en død kvinne bragt til dem. De bad ikke for henne. Hun bare lå der mens de lovpriste og sang. Plutselig kom damen til live. Mange slike vitnesbyrd kan han fortelle om. Supresa er ikke den eneste som kan vitne om dødes oppvekkelse i vår tid. Det er mange vitnesbyrd på det også i vår del av verden. En jordmor fortalte meg en gang for mange år siden at hun hadde vært med på en fødsel der barnet kom livløst ut. Helsepersonellet rundt henne gjorde alt i sin makt for å få liv i barnet, men ingenting hjalp. Da kom det en djervhet over henne, og hun tok barnet i hendene sine og sa: «Her er det bare en ting som hjelper». Så ba hun om Gud om hjelp. Plutselig kom det liv

i den lille kroppen! Jeg tror at det er sant det Jakob sier at vi ikke har fordi vi ikke ber. Ber vi så får vi. Det er et grunnprinsipp. Derfor skjer det mer helbredelser der det bes for syke enn der det ikke bes for syke. Det er kraft i å spørre. Jeg tenker også på at vi kanskje ikke opplever så mye helbredelser fordi vi har for stort fokus på oss selv, som om det er vi som skal gjøre det. Men Gud satte forskjellige gaver i menigheten. Helbredelsesgaver er én kategori av dem. Kanskje burde vi være mer oppmerksomme på mennesker som har slike utrustninger blant oss? Ikke være så redde for å «hente dem inn». Ikke alltid tenke at alle kan helbrede. Edin Løvås fortalte engang en opplevelse han hadde i en møteserie. I ettermøtet opplevde han en bølge av helbredelser. Omtrent alle han ba for ble helbredet. Dette hadde han ikke opplevd før og han var veldig begeistret og opprømt over den salvelsen som var over han. Det var bare ett problem. Det var en mann som fulgte etter han overalt og la henda på alle han ba for. Edin ble litt irritert over dette og spurte noe i menigheten hvem han var han der spesielle karen som fulgte etter ham over alt? De svarte: «Å han ja han har helbredelsens nådegave han!» Da skjønte Edin hvorfor helbredelsen fløt så sterkt den kvelden. Din bror og venn

Leif J. Johannesen Daglig leder og redaktør

3


En møteplass ved korset Korset var samlingspunktet for Encounterfestivalen 2016. Gjennom helgen lå eller satt ungdommer rundt korset under, etter og i mellom møter og seminarer. Ingen brydde seg om at lunsjen ble kald. De var kommet for å være sammen med Jesus. Ingen scene Det første som slår oss når vi ankommer åpningsmøtet fredag kveld, er at det ikke finnes en scene

4

og et publikum i hovedsalen på Nordisk Bønnesenter. Et stort trekors er satt opp i midten av rommet, og alle stolene vender innover mot dette. Effekten er uslåelig. –Vi opplever at Gud har gitt oss en visjon for årets konferanse der vi setter Jesus først, forteller Anette Stokke med pasjon. Sammen med Andreas Fjellvang er hun grunnlegger for Encounterfestivalen, og fikk fyre startskuddet for festivalen med

å preke fredag kveld. -Alt dreier seg rundt hvem Han er, hvem Han sier at vi er og hva Han sier at vi er kalt til, sier Anette med smittende iver. -Vi ønsker at alle som kommer til Encounter skal få en dypere lengsel etter å leve i renhet, hellighet og frihet. Lovsang prioriteres Tiden i lovsang på alle møter og seminarer har høy prioritet og er ikke bare et punkt i programmet. Festi-


/ encounter festival

Lovsangsteamene er satt sammen av lovsangere fra ulike lovsangsmiljøer i hele landet.

a v B en e dict e Mel l a Foto: Kata rin a He dm a n valledelsen setter lovsangen så sentralt fordi de tror at dette er en viktig arena for å oppleve mer av Jesus. Anders Skarpsno og Linn-Cathrine Berg dannet sammen med sine team av sangere og musikere den innerste sirkelen i mengden av unge mennesker som søkte inn mot korset gjennom helgen. –Mange av de som er med i lovsangsteamet får vanligvis betalt for å spille og synge ulike steder i lan-

det ellers i året. Encounter derimot, gir ikke honorar til lovsangerne, men likevel ønsker alle å komme igjen år etter år fordi de trenger det rent personlig, forteller Linn-Cathrine Berg. Hva mener du med at de trenger det? –Vi tenker på dette som en oase som er viktig for tjenesten vår resten av året. Mange av oss opplever å få nye drømmer og visjoner når vi er med på Encounter. Vi opplever nesten at vi

får innta nytt territorium i lovsangen her, fordi ledelsen har satt av mye tid og gir stort rom til å søke dypere inn i tilbedelsen og til Guds hjerte. Nordmenn og amerikanere I tillegg til de norske bautaene som fast er med å preger Encounter Festival, var Nathan Edwardson fra The Stirring i California, Alan Scott

»

5


Ben Fitzgerald er opprinnelig fra Australia, men bor nå i Europa med en brann for å se kontinetet vunnet for Kristus.

fra Vineyard Causeway Coast og Ben Fitzgerald fra California tilstede i løpet av dagene. Ben Fitzgerald har nylig flyttet til Europa, og er grunnlegger av Awakening Europe, som samler tusenvis av mennesker på store stadioner til bønn og evangelisering. Nøkkeltid for Europa Ben Fitzgerald opplever at Europa er i en nøkkeltid i Guds historie. –1,7 millioner mennesker forlot kirken i Europa i fjor, slår han fast. -De fleste av disse er i de nordiske landene. Det er prisen å betale for en kirke uten kraft, advarer han. –Jeg lever for å være med å reise opp rå, Jesuselskende mennesker som skiller seg klart og tydelig fra verden. Ikke fordi de er religiøse, men fordi de er fylt med Jesus.

6

Frelst i doplangerhus Ben Fitzgeralds historie er full av vanskeligheter. Det startet da faren tok livet sitt da Ben var 10 år. Reaksjonen på dette førte ham ut i alkohol og stoffmisbruk og en kriminell livsstil. Han ble brått frelst gjennom at Gud snakket til ham midt på natten på rommet sitt der han bodde i en doplangers hus. Tårer triller mens Ben forteller frelseshistorien sin. –Jeg begynte å lese Bibelen i timevis hver dag, og så begynte jeg å kopiere Jesus. Jeg hadde ikke sett noe Youtube-klipp av folk som evangeliserte, jeg bare gjorde det jeg leste. Bens historie går innom en periode på syv år som en av lederne i Bethel Church i Redding, California. Nå har han nylig flyttet, sammen med sine medarbeidere i The God

Fest Team, til Tyskland, hvor de i fjor stod bak å samle 3200 mennesker fra 25 nasjoner til den første såkalte Awakening Europe. Hva var fruktene etter Awakening Europe i Tyskland i fjor? –Fruktene etterpå var at menighetene begynte å lede mengder av mennesker til Gud, uten å ha gjort det på årevis. De begynte å bli modige og frimodige. Det var verdt alt sammen å se den mengden av mennesker som ble frelst under konferansen og etterpå. I år skal Awakening Europe gjøres igjen, denne gangen i Stockholm i oktober. Humanisme og frykt Ben og temaet opplever i møte med Skandinavia en sterk humanistisk ånd.


/ encounter festival

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

–Vi opplever at det stilles mange spørsmål fra kristne leire ut fra frykt i stedet for tro, samt mye apati og politisk korrekthet innad i menighetene, forteller Ben. –Kampen er verdt det på grunn av utfallet, men jeg tror at Gud lengter etter å se sitt folk i Norden og Skandinavia med en barnlig sult etter ham. Mange har det, men mange ikke. Ben Fitzgerald snakker med lidenskap om dette kontinentet som han har flyttet til, og lengter etter at det skal bli slutt på kompromissgjøring av den livsstilen som Jesus viser oss, og en villighet til å faktisk gjøre arbeidet vi er kalt til. – Jeg kan ikke gå på kompromiss med Ordet, sier Ben som en konklusjon og samtidig en oppfordring til oss alle om å holde fast ved det samme.

• • • • • • •

7


Tilhører Ida Benjaminsen

Vi tror at Gud taler til oss hele tiden, og at det finnes uendelig mange uttrykk. Profetisk kunst er en av dem! Ida Benjaminsen var med lovsangsteamet som kunstner under Encounter Festival. Her er hennes tanker bak maleriene hennes.

8


/ Kunst

Bønnens fingeravtrykk Som sikkert mange andre også opplever, har jeg lenge syntes det har vært vanskelig å bruke tid i bønn. Det har føltes nytteløst og tungt, og jeg har ikke hatt tålmodighet til å vente på bønnesvar. Jeg har trodd på en løgn om at en enkel bønn ikke er merkverdig, og den kan ikke utgjøre en forskjell. Det var lett å falle for den løgnen. Men bibelen viser oss at bønn er noe vi ikke kan være foruten. Jesus trakk seg ofte tilbake for å be i sin tid på jorden, og uten bønn og tid med sin Far kunne han ikke ha gjennomført sin tjeneste. Bibelen sier: Du, når du ber, gå inn i ditt bønnerom!(matt 6:6) Den sier også: Be, så skal det bli gitt dere. (matt 7:7).

Bibelen sier til og med at vi skal be uten opphold. I tiden før Encounterfestivalen i år, har Pappa Gud avslørt løgnen om bønn i mitt liv, og mint meg på disse skriftstedene. Jeg som Kristen tror på Gud, og jeg tror også da på Hans ord, Bibelen. Hele bibelen. Og den sier ikke bare at vi skal be, men den gir et løfte at vi skal få det vi ber om. Et løfte om at vi skal få svar. Og det tenker jeg er et løfte den onde ikke ønsker at vi skal tro på. Han vil heller at vi skal tro på løgnen. For å understreke poenget ytterligere, fortsetter Gud å vise meg kraften i bønn. Under maikonferansen på Nordic i år, satt min søster og noen

a v Id a B enja min s en flere og ba sammen og søkte Gud. Da så hun sin venninne sitte å gape. Hun hørte ordene hun ba, men munnen beveget seg ikke. Foran henne satt en engel med en gull-skål under munnen hennes. Ut av munnen og ned i skålen kom det en kraftig masse, en bevegende substans som man kunne se og ta på. Da skålen var fylt opp, fløy engelen rett opp til himmelen med den, og en ny engel sto klar for å ta i mot neste bønn. Det er dette jeg har prøvd å illustrere gjennom maleriet. Et bilde som forklarer og viser at hver enkel bønn er unik og kraftfull, og har sin egen autoritet og design. Sitt eget fingeravtrykk. At en enkel bønn av tro kan flytte fjell!

9


Rapport fra Håkons reiser

Ukraina i våre hjerter I juli måned reiste jeg igjen til Ukraina med en gruppe på ti fra forskjellige plasser i Norge. For en flott tid vi opplevde der borte! Mange ble frelst og velsignelsen over våre egne liv er så sterk etter en slik tur. Jeg tror at uten unntak var vi fornyet etter å ha vært sammen med vår kristne familie i øst. Mange ting på en slik tur gjør inntrykk, men jeg vil ta med to historier som grep meg dypt på denne turen. Dette du leser om her er frukten av vårt arbeide som du er med og ber for, og støtter i misjonen.

10

Sigøynerjenta Malvina: Jeg fikk se Jesus Sigøynerjenta med det vakre smilet kommer fra en bakgrunn der du undres at det er mulig å overleve. Første gang jeg møtte henne var for 6 år siden da hun ble døpt. Hun hadde da blitt frelst som et resultat av Maria Soldatenkos vitnesbyrd og evangelisering. Hun kommer fra en livssituasjon med så mye vold og smerte og står helt alene med tre små barn som hun tar seg av.

Jesus åpenbarte seg Da jeg var i Ukraina i april ville hun ikke smile da tennene hennes bare var råtne stubber. Vi fikk henne til tannlege, og i dag har hun det vakreste smilet med kritthvite tenner. Nå i juli da vi møtte henne igjen hadde hennes minste gutt på 5 år vært syk i lang tid. Hun tok bussen inn til Vinitsa, som er regionshovedstaden, for å få legehjelp for han. Mens hun satt på bussen gråtende på grunn at hun kjente seg så alene i verden med alle sine problemer og sin hjelpeløs-


/ ukraina Malvina fikk møte Jesus ansikt til ansikt.

Det er høsttid i Ukraina

a v Håkon Fa g er v i k

het, åpenbarte Jesus seg og talte til henne. Malvina sier; «Han hadde det vakreste ansikt jeg har sett, mørkt krøllet hår og dype brune øyne. Han satt på en trone i så vakre klær og plutselig visste jeg at han hadde nr. 41 i sko på føttene. Han så meg rett inn i øynene og sa ’Malvina, alt skal bli bra til slutt, bare stol på meg.’ Jeg spurte han hvorfor jeg måtte gå gjennom så mye problemer. Da svarte Jesus meg ’du skal bli til hjelp for mange som lider, da du selv vet hva lidelse er.’ Jeg kan ikke forklare om dette var et

syn eller om Jesus virkelig var der på bussen sammen med meg, for alt var så virkelig. Etter dette var jeg så glad. Jeg kjenner bare fred og velsignelse over mitt liv, og jeg har fått en ny frimodighet til å vitne om Jesus hvor jeg enn er.» Maria som er nabo og betyr mye for Malvina sier at hun er en Ester blant sitt eget folk, sigøynerne i området her. Be for Malvina. Det er et tøft liv i hverdagen hvordan hun som en enslig mor skal klare livet dag for dag.

Miraklet Oleg fra Zhmerinka En av de mest utrolige historier jeg har hørt i hele mitt liv, fikk jeg lytte til en kveld i Zhmerinka i Ukraina. Byen har fått tilbake mange skadde soldater fra østfronten i landet og en av dem er Oleg. Han kommer fra en krig som til nå har krevd flere liv enn hele den andre verdenskrig krevde i Norge.

»

11


Oleg og hans kon`e Viktoria.

Oleg drev som møbelsnekker i Zhmerinka og hadde en god butikk når han ble utkalt til krigen i øst. En dag sto han sammen med en annen soldat og holdt utkikk mot Russland. Tårnet de sto oppe i var en 18 meter høy stålkonstruksjon. Plutselig kom det en granat fra øst som traff tårnet der de sto og sprengte hele tårnet i småbiter. Oleg husker bare smellet og våkner opp av at han finner seg selv liggende på bakken med en jernbjelke over seg. Han kan ikke se, men finner ut at huden fra panna er falt ned over det ene øyet så han skyver pannehuden opp og ser at kameraten ligger ved siden av ham helt istykkerrevet. Selv er han nesten naken, uniformen og alt av klær er revet av i eksplosjonen. Det eneste som er igjen er trusa som ligger nede på knærne, og litt av t-skjorta på den ene armen hans. Når han puster ser han en stråle av blod som kommer ut fra halsen så

12

han tar t-skjortebiten og trykker mot såret i halsen. Tilbake til militærbasen Da han komm seg opp på føttene tenkte han bare at her er det snikskyttere over alt, så han må komme meg mot basen deres. Han holder panna på plass med den ene hånden og trykker t-skjorta mot halsen med andre hånden. Springer, kryper og går i 2,5 km, mens han opplever å bli svakere å svakere på grunn av blodtapet. Når han kommer nær leiren tror kameratene at det er en såret russer som kommer og vil skyte ham. Men så hadde de et passord som han klarer å rope. Ordet er «engel» så han roper «engel, engel!». Da skjønner de at det er en av deres egen og får han til sykehus der operasjonen starter tre timer etter eksplosjonen. Han er så hardt skadet at han blir liggende 6 måneder på sykehus og får mye be-

handling gjennom det halve året. – I dette halve året opplever jeg en forferdelig tid, jeg har sterke psykiske plager, mareritt om natta, og om det ikke hadde vært for kona mi hadde jeg vær en gal mann i dag. Kona mi er den beste psykolog, og vi har snakket og snakket om alt jeg har stevet med hele tiden. Kroppen har blitt mer og mer restaurert, men psykisk har det vært en meget slitsom tid også etter at jeg har kommet hjem fra sykehuset. Ville snakke med en pastor – Etter hvert vokste mine plager og frustrasjonen til en lengsel etter Gud, og jeg tenkte jeg måtte få snakke med en prest, sier Oleg. Jeg oppsøkte en prest i den russisk ortodokse kirke og fikk snakke med han om mine plager. I 40 minutter snakket jeg med han om min opplevelse. Han satt ganske sløv og lyttet til min historie. Da jeg var


/ ukraina Å se utover menigheten Håpets kilde er som å se en bukett av mirakler. Alle har de sine sterke historier om forvandlede liv der Gud har løst dem fra de mest fornedrende livsituasjoner til et helt nytt liv med Jesus.

ferdig sa han til meg ’du er ikke verd noen ting, du skulle flytte ut i skogen og leve sammen med dyrene der. Du er ikke verd å leve sammen med din familie for du har vært i en krig mot dine russiske brødre. Du burde skamme deg.’ Så la han hodet tilbake og lot som han sov og at samtalen var over. Da tenkte jeg du er ingen sann Guds tjener, du er en hykler. Og så gikk jeg derfra enda mer frustrert enn da jeg kom. – Da var det noen som fortalte meg om pastor Youra, at han var en god mann som hadde hjulpet så mange. Jeg fikk tak i han og vi møttes. Med det samme jeg så Youra var det som om Gud kom meg i møte, jeg opplevde Guds nærvær så sterkt bare i å møte ham. Og i to timer satt vi og snakket sammen, han ba for meg og jeg ble møtt av Gud. Min åndelige lengsel ble sterkt møtt i møte med denne mannen, sier Oleg.

Tok imot Jesus Søndag den 17. juli hadde vi er sterkt møte i musikkskolen i Zhmerinka. Det var fullpakket med folk og et sterkt Gudsnærvær. Å tale i slike møter er vidunderlig, det er som ordene bare kommer til deg fra Himmelen. Da jeg inviterte til frelse var det 12 som rakte opp hendene. Oleg og Victoria var der, og de løftet begge hendene på frelsesinnbydelsen. Hun løftet begge hendene med en slik iver at det var sterkt å se på. De kom fram gråtende og tok imot Jesus. Mens vi nordmenn fikk legge våre hender på dem ba Youra synderens bønn med denne gruppen av frelsesøkende, og gleden var stor når vi kunne ønske dem velkommen inn i Guds rike. Oppfølging av de nye Pastor Youra har et enormt hjerte for de elendige som kommer til menigheten. Slik er det også med Oleg

og kona. I tiden Oleg hadde ligget på sykehus fikk de ingen hjelp fra myndighetene. Medisinene måtte de kjøpe selv. Dette har ført til at de hatt måttet låne penger for å overleve. Nå har Youra gått inn i denne problematikken, forhandlet med lånegiverne om å ikke ta så høye renter fra de og avtalt en tilbakebetaling av gjelden. Vi i Nordic Mission kommer så inn med den hjelp vi kan gi til de nye som kommer. Slik kan vi vise Guds kjærlighet både åndelig og praktisk til disse menneskene som trenger det. Vi ser i Apostlenes gjerninger hvordan de tok vare på hverandre i den kristne familien slik som ingen andre. Be for Oleg og hans familie. Jeg tror at det miraklet som har skjedd med ham er fordi Gud har en spesiell hensikt med hans liv. Han er en meget dyktig og intelligent mann og jeg er så spent på den veien Gud vil lede ham framover.

13


Foto: Katarina Hedman

Gabe Ahn:

Vekkelse - verdt å gi livet sitt for Som sønn av vekkelsesgeneralen Ché Ahn har vekkelse alltid vært en synlig realitet for Gabe. Allikevel la han ned en lovende skuespillerkarierre i Hollywood for å se vekkelse bryte frem enda mer. I juni var de på besøk på Bønnesenteret. Ché Ahn er opprinnelig fra Sør-Korea, men han opplevde et kall fra Gud til å flytte til Los Angeles. Der startet han menigheten Harvest Rock Church, forkortet HRock. Kort tid etter menighetens oppstart kom Guds Ånd på en mektig måte, og tusenvis stimlet til Mott Auditorium i Pasadena, hvor de holdt til. Sammen med John Arnott, som på den tiden stod i et massivt utbrudd av Guds kraft i Toronto, fikk han stå i vekkelse midt i Amerikas

14

underholdningsmetropol, og i tre år holdt de kontinuerlige vekkelsesmøter. Gabe fikk vokse opp i denne vekkelsen, og helt fra tidlig alder fikk han møte Gud. Allerede som treåring tok han standpunktet om å følge Jesus og ble døpt, og han har fulgt Jesus siden det. Som voksen begynte han en karriere som skuespiller i Hollywood, inntil han en dag møtte på en kvinne ved navn Joye Dawson. Hun snakket om

vekkelsens ånd. – En av grunnene til at vi ikke ser fylden vekkelse er fordi vi ikke ber slik vi burde be, sa hun, og ordene traff Gabe i hjertet. – Jeg visste jeg måtte respondere på ordet, og bekjente fremfor hele forsamlingen at jeg ikke hadde bedt om vekkelse slik jeg skulle. Jeg ville forplikte meg til å be for vekkelse, forteller Gabe. Kort tid etter spurte Gud «hva vil du for livet ditt?» Gabes respons var «Gud, gi meg vekkelse!» – Vekkelse har en pris. Jeg måtte


/ gabe ahn

a v Her m a n Fra nt z en legge ned livet mitt for å se vekkelse. Det mest verdifulle for meg på den tiden var skuespillerkarrieren min. Jeg la alt ned for Ham, og samme dag forklarte jeg for agenten min at jeg ikke ville ta flere oppdrag, forteller Gabe. Tidligere i år ble Gabe og hans kone Monica innsatt som hovedpastorer i menigheten HRock, etter Ché og Sue Ahn. Gabe og Monica har nå fullt fokus på å bygge den lokale menigheten i Pasadena, mens hans foreldre kan fokusere mer på den internasjonale reisevirksomheten. – Hva med vekkelsen g jør den så verdifull for deg at du vil legge ned

alt for å se det? – Vekkelsens lønn er alltid større enn offeret. Den kan ha mange uttrykk. Mennesker omvender seg, enhet vokser frem, kirken kommer til live og sprer Guds rike utenfor kirkens vegger. Mennesker blir frelst, samfunnet leges og gjenopprettes, og mennesker samles i bønn og lovprisning. – Det er viktig for oss å forstå at vi ikke ser vekkelse i samfunnet før det får skje i oss på et individuelt plan, fortsetter Gabe. – Min store bønn er å få leve i vekkelse hver dag. Vi elsker når Guds herlighet åpenbares, og tegn og under skjer, men det vi ønsker er å se frukt som varer; at vi

møter Gud på en slik måte at vi er annerledes etterpå. – Hvordan kan vi som kristne forberede oss for det Gud ønsker å g jøre? – Vi trenger å forberede oss individuelt, og la Gud ransake oss slik David ba. Vi må også vokte oss fra å fordømme verden, men heller omvende oss fra vår egen synd og la Ham helbrede oss. – Det er en ting å se mennesker bli frelst, men en annen ting å se mennesker bli disippelgjort. Vekkelsens endemål er å se mennesker bli gjort til disipler av Jesus.

15


Monica Ahn vokste opp i Brasil, uten noen kontakt med aktive kristne.

Forvandlet av Jesus

Tek st: Her m a n Fra nt z en

Monica Ahn vokste opp med mye smerte, uten at hun ante hvem Jesus var. Gjennom et møte Jesus ble hele hennes liv forvandlet, og ringvirkningene har berørt langt forbi henne selv. Her er hennes historie. – Jeg vokste ikke opp i en kristen familie. Hvis Gabe er det hvite fåret, er jeg det svarte, ler Monica. – Men nå er jeg vasket hvit i Jesu blod! – I 23 år visste jeg ikke at Gud eksisterte. Jeg hadde aldri hørt at Han elsker meg, eller at Han døde for meg. Alt jeg hadde hørt om var religion. Min verden lå i ruiner – Jeg vokste opp i Brasil. Mine foreldre ble skilt da jeg var 11 år. Det var en veldig vond skilsmisse. Min far var utro med min mor, med hennes beste venninne. Min mor forstod det først da de begge forsvant samtidig. De kranglet mye og gikk fra hverandre, og som et resultat stengte jeg ned følelsesmessig. Jeg klarte ikke å prosessere smerten, og utviklet det jeg tror var post-traumatisk stressyndrom. Gjennom tenårene var jeg deprimert og følelsesløs. Jeg verken smilte eller

16

gråt, men var konstant trist. Hele min verden lå i ruiner. – Min mormor bodde i Los Angeles, og inviterte min mor til henne. Der møtte hun Jesus og ble frelst. Jeg var omtrent 15 år på denne tiden. Jesus kom inn i rommet hennes, klemte henne og helbredet henne. Så begynte hun å be for hele vår familie. – Jeg og mine søsken bodde med min far. Han hadde mye bitterhet, og i ti år hørte jeg min far si at «jeg skal aldri gifte meg med din mor igjen!» Men etter at min mor gikk inn i bønn og faste snudde det hele, og de valgte å gifte seg igjen. Nå har de vært gift igjen i 14 år! Abort – I seks år hadde jeg en kjæreste som jeg trodde jeg skulle gifte meg med, men det var ingen god relasjon. Vi såret hverandre mye, og han var ofte utro

mot meg. Jeg var deprimert og klarte ikke å stole på andre mennesker. – Som 16-åring ble jeg gravid, og jeg valgte å ta abort. Jeg drepte min baby! Gjennom aborten åpnet jeg en dør for en dødens ånd, og jeg kjempet med enda mer depresjon. Men nå vet jeg at han er i himmelen. Jeg hadde et møte med Jesus der han viste meg barnet mitt. Det var en liten gutt. Han ville vært 19 år i dag! Møtet med Jesus – Som 23-åring ble jeg med på en leir. En vennine hadde fått fra Gud at hun skulle be og faste for at jeg skulle bli med på denne leiren. Hun sa faktisk til Gud at «det er umulig! Monica er for vanskelig!», ler Monica. – På leiren hadde jeg et møte med Den Hellige Ånd. Det er vanskelig å forklare, men det var som om at han tok meg til seg, dro


/ monica ahn Foto: Katarina Hedman

‹‹Plutselig forstod jeg at det finnes en Gud, og Han vet alt om meg!››

meg opp fra gjørmen, og satt meg i kirken! Det var som at en lyspære ble slått på. Plutselig forstod jeg at det finnes en Gud, og Han vet alt om meg! Opplevelse av Guds kjærlighet – Det startet en reise med mange møter med Ham. Midt på natten kunne jeg høre Hans stemme, og jeg opplevde mye overnaturlig indre helbredelse. I to dager hørte jeg en stemme si «Jeg er trofast», før jeg forstod at det var Gud som snakket. Så sa han at «mennesker kan forlate deg og såre deg, men Jeg vil aldri forlate deg. Jeg er trofast». Tidligere skalv jeg bare jeg snakket med andre mennesker, men i dette øyeblikket forsvant all min menneskefrykt. – Min lille kirke i Brasil tok virkelig imot meg, slik som jeg var. Jeg var virkelig et rot. Tenk på den vanskeligste personen du kan tenke

deg å dele evangeliet med – det var meg! Men min leder omfavnet meg, og lærte meg historiene fra bibelen. Jeg hadde aldri hørt om David og Goliat, Abraham, Isak, Jakob, Ester eller noen av de andre trosheltene. – Jeg sa faktisk til vennene mine etter at jeg ble en kristen; «hvorfor sa dere aldri til meg at Jesus elsker meg?». De var for redd for meg, ler Monica. Helbredelse på dypet – Helbredelse er en prosess, og prosessen tok mange år for meg. Jeg lærte å stole på Ham. Gi aldri opp! Fortsett å søke Ham, gi aldri opp. Min mor bad i ti år. Så ble jeg frelst, min far frelst, min bror frelst, min søster frelst - hele familien ble frelst! – De fleste vennene mine ble også frelst, en etter en. Min tidligere kjæreste bad aldri om tilgivelse, og jeg snakket aldri mer med ham etter at vi gjorde det slutt. Inntil nå – for

bare en uke siden sendte han meg melding og sa at han har gitt sitt liv til Jesus! Han bad om tilgivelse for all smerten han forårsaket. hans– Da jeg var 29 hadde jeg et nytt sterkt møte med Gud. Jeg var flink å lese bibelen, be, og visste alt hva jeg burde gjøre. Da jeg en dag ville be, fikk jeg ikke til å si noe. Jeg forstod ikke hva som foregikk. Men så sa han «Monica, du snakker så mye. Nå er det min tur å snakke!». I en hel uke klarte jeg ikke å be med ord i det hele tatt, og hver dag fortalte Han meg hvor mye Han elsker meg, og at Han døde på korset for å gjenopprette hele mitt liv. Etter en hel uke skjedde det et skifte i meg. Noe ble gjort hel. Nå kunne jeg ta imot Hans kjærlighet! – Korset har gjort meg helt ny! Han ser på meg som helt ren. Jesu blod er nok!

17


på leir i Ukraina

Frelse, Helbredelse, dåp, lek og fjelltur! I begynnelsen av juni var Herman Franzen og jeg talere på ungdomsleir vest i Ukraina. Vladimir Kuzmyc som vi har samarbeidet med i mange år har spurt oss flere ganger om dette, og nå fikk vi det til. Vladimir sin sønn, David, var leder for leiren. Første kvelden vi var der overgav

18

fem unge mennesker seg til Jesus. Det var så sterkt å se flere av dem få et slikt sterkt møte med Gud! Vi ba også mye for syke. Herman ledet an en kveld med flott forkynnelse og mange kunnskapsord. Mange kom frem og ble helbredet. Det var veldig inspirerende å høre vitnesbyrdene dagen etter. Ungdommene spratt

opp en etter en og fortalte om hva Gud hadde gjort. 10-12 ungdommer vitnet om konkrete helbredelser. På et av møtene falt en ung jente av benken ned på gulvet. Dette var mens forkynnelsen akkurat hadde begynt. Vi lurte på hva som skjedde med henne. De bar henne ut og sendte bud på oss. Jeg sluttet å


/ ukraina

a v L ei f J. Joh a n n e s en forkynne og lot lovsangerne overta mens vi gikk for å se hvordan det gikk med jenta. Hun hadde opplevd mange traumatiske ting som hun delte med oss. Etter hvert fikk vi lov å be for henne, og hun ble fullstendig fri! Møtet kunne fortsette og jenta kom inn og var med. Hun kunne vitne

om et helt forvandla liv! Takk Jesus! På lørdagen fyltes stedet med menighetsfolk fra regionen. 11 personer skulle bli døpt i elva rett ved leirstedet. Som invitert taler fikk jeg være med å døpe. Kaldt var det, men utrolig herlig og friskt å få være med på dette! Vladimir som har vært en primus

motor for dette leirstedet, har virkelig fått til et fantastisk sted. Det er mye i bruk. Hele sommeren går med til forskjellige leirer. Før vi var der hadde de leir med folk som kom fra krigsområdene i øst. Mange fattige og traumatiserte mennesker møtte Gud og fikk god omsorg de dagene de var der.

19


r eise r u t e Håkon fagervik 26.-28. AUG

2.-4. sept

8.-18. sept

Helgelandskonferansen Mosjøen Videregående skoles aula

Karmsund ABR Senter og Troens Ord Karmøy

Baptiskirken Tromsø Møteserie

13. sept 22.-25. sept 6.-9. okt

Stjørdal Misjonskirke Bibelskolen

Høst i Nord Bønnesenteret i Levanger

Misjonskirken Narvik Møteserie

14.-16. okt

Klippen Karmøy

22.-25. sept

Høst i Nord

Bønneskole

18.-23. okt

Bønneuke i Østfold

27.-30. okt

Bønneuke Vegårdshei

17.-23. okt

Olegseivika Ukraina

28.-30. okt

Awakening Europe

Leif J. Johannesen 26.-28. aug

8.-18. sept

Helgelandskonferansen Mosjøen Videregående skoles aula

Baptiskirken Tromsø Møteserie

6.-9. okt

Bønnesenteret i Levanger

Bønneskole

Heddal Misjonskirke Bønnekonferanse

anders skarpsno

20

2.-18. Sept

Baptiskirken Tromsø

9.-11. Sept

Tønsberg Frikirke

22.-25. Sept 16. OKT

Høst i Nord Bønnesenteret i Levanger

Stjørdal Misjonskirke

Stockholm


Gud svarer bønn! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

En kvinne har hatt kreft i magen, og gått på cellegift og stråling, men er nå helt frisk!

En kvinne hadde en vanncyste i ryggen som skapte smerte i en fot. Det gjorde det vanskelig å stå og gå. Nå er hun helt frisk!

En ung kvinne har slitt med tunge psykiske lidelser, fungerer nå utmerket igjen!

En tobarnsfar har vært alvorlig syk, men fikk nylig bevisstheten tilbake, og er nå klar for opptrening.

Ønsker du forbønn? Ta kontakt!  74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org

21


Sammen for Tromsø, 1.-18.Sept. For vel et år siden var vi ca.20 stk. fra Bønnesenteret som besøkte Baptistkirken i Tromsø for to møteuker i samarbeide med lokale kristne i byen. Vi opplevde det så flott å være der og fikk så gode tilbakemeldinger etterpå at vi ønsker å gjøre det igjen. Vi kjente virkelig på velsignelsen av alt bønnearbeidet som har pågått i mange år i byen. Tromsø er en internasjonal by med folk fra over 140 nasjoner. Byen er en stor misjonsmark med flere tusen

studenter. Vi tror byen er viktig for det Gud vil gjøre i nord. Når vi samarbeider med Baptistkirken er det nettopp fordi menigheten ser viktigheten av å være et bønnens hus I byen, som satser på bønn og innvielse for folket de bor og lever blant. Nå vil vi satse igjen og stå sammen med våre venner der oppe. Og også denne gangen regner vi med å være en god gjeng fra Bønnesenteret som vil be og evangelisere i byen.

Møteserien blir i Baptistkirken som er vårt vertskap pluss at noen andre menigheter har gitt melding om at de vil koble seg på denne serien. Om du vil be spesielt for oss fra 1. -18. Sept. Er det fint. Har du mulighet å komme og være med oss i byen så ta gjerne turen til Tromsø denne tiden. De som vil lede an fra oss på Bønnesenteret er Leif Johnny Johannesen, Anita Thrana, Anders Skarpsno og Håkon Fagervik .

Annonse

Vårtun Kristne Oppvekstsenter i Levanger er et oppvekstsenter i vekst. Vår visjon er:

Et kristent oppvekstsenter preget av Guds kjærlighet og omsorg, hvor hver enkelt, ut fra f egne forutsetninger, gis mulighet til å utvikle seg åndelig, fysisk, psykisk, faglig og sosialt

Vi er hele tiden på utkikk etter fagfolk som brenner for sitt fag og for Jesus. Vi har noen ledig plasser både i barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen Du finner mer informasjon i om oss på vår hjemmeside, www.vko.no eller på https://www.facebook.com/oppvekstsenter Kontakt oss gjerne på tlf. 74019910/45243610

Nordic Harvest Mission www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

22

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen / Foto fremside: Foto Jonas Adolfsson/Världen Idag


/ Kalender

23