Vekkelsesrapport april/mai 2020

Page 1

NORDIC HARVEST MISSION

VEKKELSESRAPPORT

TID FOR Å KOMME HJEM- TID FOR

å søke Gud!

BØNN • MISJON • VEKKELSE

April/mai 2020


NORDIC HARVEST MISSION Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Bønnesenteret i Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

NORGE

LATVIA

BØNNESENTER BIBELSKOLE EVANGELISERING KONFERANSER

FAMILIEHJELP

FILIPPINENE BARNEHJEM FAMILIEHJELP MENIGHETSNETTVERK STUDENTARBEID BØNNESENTER

ISRAEL EVANGELISERING MENIGHETSARBEID

ZAMBIA

UKRAINA

BØNNESENTER MENIGHETER FAMILIEHJELP

BØNNESENTER REHABILITERINGSSENTER ELDRESENTER FAMILIEBARNEHJEM MENIGHETSARBEID

VEKKELSESRAPPORT April/mai 2020 3 4 6 8

LEIF J. JOHANNESEN

Leder

HAAKON FAGERVIK

ANITA THRANA

14 Flotte Møteserier i Norge

LEIF J. JOHANNESEN

15 Bønnen i koronatider

MATHIAS REIN

16 Teamtur til Heddal Misjonsmenighet

På pulsen fra bønnesenteret Å hjelpe de fattige Gud er god!

10 En velsignelse for hele nasjonen 2

HAAKON FAGERVIK

12 Sterke Vekkelser

HAAKON FAGERVIK

EGIL REINEMO

BETTIT OLJEMARK

17 Jeg har tapt mitt hjerte til Filippinene


/ LEDER

Et folk på kne! Koronaviruset har slått inn også i Norge. Kirker og bedehus har stoppet møter og offentlige arrangement. Konfirmasjoner og bryllup blir utsatt og begravelser blir streamet og åpen bare for de aller nærmeste. Ikke en gang bønnemøter kan gå som før. Men jeg tror det er mange år siden det har blitt bedt så mye som i disse dager. Bønnelenker, videobønnemøter, bønn over telefon og gode gammeldagse bønner alene eller med to eller tre på god avstand fra hverandre. Over hele landet, ja over hele verden tas det bønneinitiativ og invitasjoner til å delta i bønn og faste. Gjennom alle tider har det vært slik at vanskelige tider drar mennesker nærmere Gud. Jeg vil ikke spekulere i hvorfor denne pandemien rammer verden nå, men konsekvensen av den er definitivt et enormt øket bønnetrykk! Gud har alltid vært en Gud som elsker å svare på bønn.

bare middelet som gjør oss i stand til det viktigste: Samfunnet med Gud. Nåden gjør at Gud kan behandle meg som sønn. Han oppdrar meg. Nettopp når jeg var på toppen av min «nådeforståelse» og bare visste at jeg visste, at jeg visste at jeg var 100% elsket, kunne han begynne å oppdra meg. Det førte meg inn i år med opplevd tap og ydmykelse. Det underlige er at gjennom den tiden ble kjærligheten til Gud sterkere og sterkere og min opplevelse av å være elsket av Gud tok helt av. Det har blitt en sterk erfaring av at Ingenting kan skille meg fra Guds kjærlighet i Kristus. Når du opplever Guds kjærlighet gjennom trengselstider blir hans kjærlighet mer enn overfladiske ord. Paulus skriver om det han har opplevd i Romerbrevet kapittel 8. Det er derfor han har full visshet om det han skriver. Guds kjærlighet var hos han selv midt i de utroligste trengsler han opplevde.

Du skal ikke lese lenge i Bibelen før du skjønner at Gud ikke bryr seg særlig om bønner som bare er fraser eller religiøse ritualer. Gud hører ikke lyder som kommer ut fra munner. Han har alltid lyttet etter hjerter. Jeg har mange ganger tenkt at alt har vært i skjønneste orden med mitt åndelige liv. Man kan være så opptatt av Guds nåde at man tror det er nåden som er det viktigste. Nåden er

Vi i Norge har seilt på første klasse i mange år. Hva har det gjort med oss som nasjon? Man trenger vel ikke være profet for å skjønne at det ikke har ført oss nærmere Gud. Hvordan er temperaturen i Kristenfolket? Er våre sammenkomster full av Guds herlighet og nærvær? Er han så nær i våre samlinger at vi ikke får gjennomført våre

programmer. Kanskje lengselen etter Hans nærvær ikke engang er der? Gud har aldri vært særlig interessert i våre programmer. Han er på jakt etter hjerter. Det dype felleskapet med han både på det personlige planet og i felleskaper mellom de troende og Ham selv. Han bruker et så rødmende bilde på fellesskapet mellom oss og Ham som felleskapet mellom brudgom og brud. Som en brudgom lengter etter sin Brud, så brennende er hans kjærlighet til oss. Min bønn i denne tiden er ikke først og fremst fri oss fra det vonde, men fra det onde . Det onde er når et folk forlater kilden med levende vann og hogger seg sprukne brønner. Jeg ber om at nøden skal skape bønner Gud hører. Jeg ber om at vi ydmyker oss for Gud, ber og søker hans ansikt, vender oss om fra vår onde ferd slik at han kan tilgi folkets synder og lege landet. Når vi søker hans rike først, skal vi få alt det andre i tillegg.

Leif J. Johannesen Daglig leder

3


På pulsen fra bønnesenteret Etter en sterk bønne- og fasteuke i begynnelsen av året, hvor vi gikk i forbønn for landet, kjente vi alle behovet for å øke bønnetrykket på Bønnesenteret. Til tross for mer strømforbruk, åpnet vi storsalen og hadde flere forskjellige typer bønnesamlinger, både der og i bønnetårnet. DET HAR VÆRT VELDIG INSPIRERENDE Folk har vist engasjement og iver etter å be. Tilbakemeldinger fra de som har deltatt på disse samlingene er bl.a. at de har opplevd fornyelse i bønnelivet sitt. En del sier de har fått mer frihet og inspirasjon til å be mer enn tidligere. Det har kommet en ny nød for folk og situasjoner. På noen bønnemøter har vi opplevd at Gud har badet oss i sin kjærlighet og sitt nærvær. Det har gitt dyp indre legedom hos flere. Vi har fått høre vitnesbyrd om at dyp smerte

4

og traumatiske opplevelser har blitt løftet av i Gudsnærværet, uten at noen ba for dem. I disse tider med coronaviruset, har vi ikke kunnet samles som vi har pleid og gjort, men har derfor funnet andre måter å be sammen på. Vi har bl.a. laget en bønnelenke der vi kan be hjemmefra og dermed fortsette det som har startet i bønn. Mange har satt seg opp på bønnelenken allerede, og vi håper at dere lesere vil være med å skrive dere på og stå sammen med oss i bønn. Lenken finner du på Facebook, Nordic Mission hva skjer. Trenger du hjelp, kan du sende melding til egil.reinemo@hotmail. com. Vi kan se at engasjementet for bønn har økt, kanskje enda mer på grunn av situasjonen vi er i. På Bønnelenken har vi satt opp noen punkter som vi tenker er viktige å be for i denne tiden.

• «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege deres land.» 2. Krøn. 7:14 • «For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus» 2. Kor. 10: 3-4 BØNNEPUNKER: • Vi ber om at dette blir en tid hvor folk skal søke Gud, og at kristne skal vekkes til bønn. • Vi ber om beskyttelse ut fra salme 91, og takker for Guds godhet og proklamerer ut Hans løfter. • Vi ber for kong Harald, dronning


/ LEVANGER

a v A nit a T h ra n a B øn n e s ent erl e d er Sonja og deres familie om beskyttelse og styrke, og at Herrens nærvær må være over og i dem. • Vi ber om beskyttelse for regjering og storting, og at de må få Åndens visdom og ledelse i sine avgjørelser. • Vi ber spesielt for statsminister Erna Solberg om beskyttelse, og visdom til å lede rett. • Vi ber for helsepersonell, og at de skal være til hjelp for pasienter, kollegaer og pårørende. • Vi ber om Herrens velsignelse og beskyttelse over familiene, om sunne og gode relasjoner. • Vi ber om at smitten fra Coronaviruset skal stoppe, for helbredelse for de som er blitt syke og for løsning på de negative økonomiske og sosiale konsekvensene dette får for Norge

og verden. Vi har også utvidet forbønnstelefonen fra kl.10-13 til 10-15 og nå er det flere av oss som betjener den. Tlf: 74095151. Vi oppfordrer folk til å være kreative i bønn. Be på telefon, Skype, Messenger, o.l., dele nattverd sammen (gjerne på tlf) Opprette bønnevandringer, dra på turer, og selvfølgelig overholde de restriksjoner som er gitt av myndighetene. Husk: « Gleden i Herren er din styrke» - og salme 91. Før det kom restriksjoner på det å samles offentlig, hadde vi noen sterke bønnemøter der det kom viktige budskap for tiden vi er i nå. Her er noe av det som ble sagt: • ”Hvordan kan du være min munn, når /hvis du ikke kjenner /har hørt mitt hjerte.”

• ”Gud blåser i basunen over landet for å vekke bønnekrigerne. Vekterne som skal stå på muren må finne sin plass for å våke med åpne øyne.” • ”Når vekterne har sovnet, hvem skal da våke? Mitt forsvarsverk over landet er mitt folk som ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre.” 2. Krønike 7:14 ”Det er dette folket som Jeg kaller til å stå på muren til et vern for landet.” • ”Jeg har grått over landet, over mitt folk for jeg tenkte at det er et folk som lengter etter tett samfunn, et folk som lengter etter å leve så nært inn til mitt hjerte. Se nå lar Jeg lar min hånd på nytt strekkes ut og drar deg nært til mitt hjerte. Du skal få høre hjerteslagene mine.”

5


Dukkevogner kjøpt på loppemarket , vasket og levert til oss. Dukker som Nansy har kjøpt og strikket dukkeklør til. Og mange givere som har gitt. Dukkevogner med dukker blir pakket for seg og levert til mange dukkemammer i Ukraina.?

Venner og fa

LEDEREN FOR «GIVING HANDS» UNNI INSTEGÅRD I ØYGARDEN:

«Ingenting skal få stoppet oss i dette viktige arbeidet med å hjelpe de fattige» Hun vet hva det vil si å vokse opp med utrygghet. Hun kjenner følelsen av å ikke bli sett. Unni Instegård vokste opp med det. Kanskje er det derfor hun alltid har hatt en brennende lengsel etter å hjelpe andre. Kanskje var det dette Gud hadde forberedt henne på som hennes livskall. Når Hallvard Hasseløy var på besøk på bedehuset på Øygarden for å fortelle om situsasjonen i Ukraina for mange år siden våget hun seg inn på møtet sammen med en venninne. Det skulle bli livsforvandlende ,ikke bare for henne , men for utrolig mange som hun har fått være med å hjelpe.

6

Hallvard viste en film om en jente på 12 år som fortalte at hun en gang holdt på å bli voldtatt. Da ba hun til Gud og Han sendte en venninne som kom henne til unnsetning og berget henne fra ugjerningen. De forferdelige forholdene disse jentene levde i overveldet Unni. Hun ble sittende å gråte både på møtet og i bilen hele kvelden. «Dette MÅ jeg være med å gjøre en forskjell på.» Unni overgav livet sitt til Jesus. I mange år hadde hun vært en frafallen, men dette ble slutten på det livet. Dette ble starten til organisasjonen «Giving hands» og et mangeårig samarbeid med Hallvard Hasseløys arbeid i Ukraina. De par siste årene har vi vært så heldige å få lov å samarbeide med

dem. De er ikke mange, men har et utrolig pågangsmot. Her er det både familie og venner som deltar. Til og med en dame på 92 år, Aslaug Neverdal har sitt eget mottak i Klokkarvik. Hun strikker og tar imot andres håndarbeid og gaver. Sønnen hennes fikk et råd en gang om å prøve å roe ned sin mor litt. Hans svar var tydelig. : «Mamma ? Nei, nei ! Hun har fått et helt nytt liv hun!» Arbeidet har ikke alltid vært lett, men Unni sier: «Ingenting skal få hindre oss i å hjelpe» Alle gavene pakkes møysommelig inn. Alle får et personlig kort i julegaven sin som forteller om hvor verdifulle de er og hvor høyt Gud elsker dem. Hver jul går det


/ UKRAINA

amilie som lastet på bilen, der Bogdan var sjøfør, En flott arbeidsinnsats av de sjeldne, mange timer med tung tak, men bare smil og glede.

en trailer full av julegaver til fattige barn i Europas fattigste land. I tillegg til dette samler de inn hjelpesending. Nå har de akkurat sendt av gårde en trailer med sykehussenger de har fått! Vi takker Gud for slike ildsjeler og at vi får være med på å ta del i den brannen de bærer på!

a v L ei f J

Her er et lite brev jeg fikk fra Unni : Hei Leif. Sender deg en hel " haug" med bilder. Det ble i meste laget, men det er fra ulike settinger. På lasting

Mor og datter. Toril og Belinda som har pakket hundrevis av pakker. Fantastiske personer som gjør ett formidabel arbeid i Giving Hands,

av traileren, og så mye fra alt det fantastiske som har blitt strikket til barna i Ukraina. For oss er det som gull å pakke inn i julegaver. Vi er så takknemlige til Gud og dere for å få være med på dette misjonsarbeidet. Mange er med, noen kjenner vi, andre sender kasser til Aslaug Neverdal, på 92 år, med klær og ting de kjøper til julegavene. Flere syr toalettvesker som de fyller med tannkrem og tannbørste og deodorant. Mange syr uiltetepper til babyer, og jakker. Vi er så overveldet over alt det flotte vi får. En dame strikker tepper til de eldre på eldresenteret i Zhemerynka.. I styret for Giving Hands;

Unnni Instefjord, leder. Olav Bøe, nestleder Linda Rong Jakobsen, ansvar for økonomi Ragnhild Marie Songstad Ellers er det familie og venner som hjelper med på lasting av trailer. Så er det et flott team som har et hjerte for å lage flotte gode pakker til barna, Vi er ca. 6 stykker som er med på å pakke, men vi er som oftest 3 stykker hver gang. Guds velsignelse, Vennlig hilsen,

Un ni Ron g In st ef j ord

7


Bønnesamling

RAPPORT FRA UKRAINA

Gud er god! Jeg har ikke peiling på hva jeg skal skrive annet enn at Gud er god! Midt oppi alt verden truer med, er Gud den samme. Mitt navn er Mathias Rein. Jeg er bibelskoleelev på Nordic Mission, og nå er jeg i min tredje uke i Ukraina. Jeg kom hit like før alt styret med korona ble virkelig ille og nå er redselen hos folk i verden virkelig på topp. Jeg kan ikke gå på media uten å se hvor skummelt det som skjer er. Men det jeg har lært i de siste månedene er at; når vi som Guds folk setter vår lit til Ham så trenger vi ikke å frykte. I disse ukene har jeg vært nødt til å sette all min lit til Pappa Gud og jeg har vært, og er, 100 % avhengig av

8

Forbønn

Hans ledelse gjennom dagene. Og jeg frykter ikke, for jeg vet at min Gud er større enn alt verden kan kaste i min retning Jeg trives utrolig godt her i Ukraina og har ikke lyst til å reise hjem med det første. På grunn av korona er flyplasser og det meste stengt, så jeg trenger visst ikke tenke på det enda. Jeg har fått være med på veldig mye spennende her. Jeg får stadig vekk mulighet til å dele mine opplevelser med Gud og å snakke om nye åpenbaringer i ordet. Jeg har fått be for mange og merker virkelig Guds kjærlighet for folket. Jeg sender en hilsen med Josva 1:9

a v Mathi a s R ein


/ HAAKONS MØTER Husmøte

Nattverdsmøte

Godt å jobbe praktisk også

Hei Leif. Takk for Mathias! Vi har en veldig fin tid sammen. Han bor sammen med oss og er til stor hjelp. Han reiser sammen med ulike ledere i menigheten og besøker landsbyene og han jobber sammen med meg på bønnesenteret. Når Lena kommer tilbake så vil jeg og Mathias reise en tur til Onufrievka, til kirken til Alyona og Nicholas. Vi vil også være i Krivoy Rog i to hovedkirker der. Takk Leif for tilliten du viser meg ved at jeg får ha Mathias hos meg. Pastor Yurii

9


10


11


Grimerud

Pastor Firas fra Irak står i et rikt arbeide i en by nord i Irak der han leder 10 menigheter

Pastor To menigheter i B som har har en arb

Sterke Vekkelser STERK NASJONAL BØNNEKONFERANSE PÅ GRIMERUD I slutten av februar var vi flere fra Bønnesentert som fikk være med på den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud. Det ble en sterk samling med vel 500 deltagere. Og jeg så for meg om alle disse ble spredt ut over landet og dannet sine små og store bønneseller i byer og bygder vil vi se en stor forandring i landet. Det er så herlig å være på Grimerud, du føler deg så velkommen og denne basen for UIO i vårt land har vært et kildevell av velsignelse på så mange vis. Det var sterke møter og mange som fikk møte Gud under disse dagene. Vi reiset hjem så takknemlig til Gud for hans godhet mot oss at vi får være en del av dette folket som forandre vårt land gjennom bønn.

12

STERKE DAGER I ISTANBUL Jeg hadde den gleden av å være invitert som taler på en pastorkonferanse i Istanbul. Det er min gode venn Kjell Haltorp og hans misjonsorganisasjon Reach the Nations som i mange år har hatt disse ledersamlingene for pastorer fra land i Midt-Østen. Og for en glede det er å være sammen med disse Herrens frontsoldater i tøffe land der det ikke er enkelt å forkynne evangeliet. Det ble mange gripende møter der vi hører historier som berører oss så sterkt, og viser oss at i disse muslimske landene finnes det mange helter som på tross av forfølgelse og en tøff hverdag, brenner for at deres folk skal få evangeliet og bli frelst. VEKKELSE Spesielt fra et av landene fikk vi høre om store menigheter og sterke

vekkelser. Fra en av hovedstedene i et av de landene som har vært preget av krig og uro i mange år, fikk vi høre at det er så åpent og at det vitnes om Jesus over alt. Islam har på mange måter tapt ansiktet gjennom blodbadene mellom forskjellige Islamske grupper. Dette gjør at mange er søkende og lengter etter Jesus. En annen ting som preger det vi hørte fra våre venner i de muslimske landene er hvordan Jesus åpenbarer seg for mennesker. Så mange blir frelst gjennom drømmer og syner. Det viser at Jesus har et slikt hjerte for dem som lider og er undertrykt. VEKKELSE I IRAK To pastorer fra Irak kom med sterke vitnesbyrd om det Gud gjør i landet. Pastorene vi var sammen


/HAAKONS MØTER

Tonee Leder flere Bagdad samtidig n bedrift som gir beide til mange.

Kjell ber for pastorene og lederne fra Tyrkia

Istanbuls gater er pakket med mennesker

a v Ha a kon Fa g er v i k med ledet Nazarene menigheter der Pastor Kalil fra Amman er biskop for alle disse menighetene i Midt-Østen og på Kypros. Dette er vekkelsesmenigheter som vinner mange for Gud og som har et sterkt engasjement for å nå mennesker som er i nød. Dette har ført til at de hjelper tusenvis av flyktninger fra krigsområdene gjennom sitt menighetsarbeid. STERKT Å HØRE FRA TYRKIA Tyrkia har vært beskrevet som et av verdens mest uevangeliserte land, og så mange ganger har jeg spurt meg selv hva skjer i Tyrkia. I denne konferansen møtte vi over 20 ledere fra forskjellige byer i Tyrkia, og vi fikk høre om mange menigheter i flere deler av landet og i Istanbul. Fra en av de største menighetene

var det en ung dame som ledet i lovsang som fortalte om hvordan muslimer søkte til menigheten deres for hjelp i sykdom og med plager med onde ånder. De så hele tiden hvordan Jesus grep inn med befrielse og helbredelse gjennom deres forbønner. De var ca. 400 med i denne menigheten og de samles i en gammel Armensk kirkebygning som var flere hunder år gammel. Det var så sterkt når disse våre venner ledet i lovsang.

forretningsmann og drev en fabrikk der de hadde frossen frukt som ble solgt over hele landet. Han hadde 60 arbeidere som var i produksjonen hans. Han fortalte gripende om sitt liv der han hadde blitt tatt til fange og torturert av kriminelle som presset han for mye penger for å slippe han fri. Han vet at han står i fare hver dag, men han elsket sitt folk og ville være i Bagdad så lenge Herren kalte han til å stå der.

Istanbul er en by med over 15 millioner mennesker. Det er helt forunderlig når du går i gatene der og ser hvor tettpakket det er med mennesker over alt. Evangelisten Kjell var begeistret av å se så mye «fisk» hvor han enn gikk. Hovedpastoren i den Nazarene menigheten i Bagdad var også

Sammen med Kjell Haltorp, Dennis Greenidge og Birger Wroldsen

13


Flotte Møteserier i Norge SANDNES BAPTISTKIRKE Etter at jeg hadde vært i Istanbul bar det rett til Sandnes og Baptistkirken der. Dette er en menighet som har stått med oss i misjonsarbeidet i Ukraina på en helt fantastisk måte. Også denne gangen var det fint å være der, og mye folk kom både på bønneseminar på lørdag og på søndagens møte. Behovene er mange, men det er så rikt å få stå i en tjeneste der du opplever Guds omsorg sterkt for de som lider. ETTER DETTE FIKK JEG BESØKE BERGEN Min gode venn Per Oskar Gutvik, som reiste med meg på team i sin ungdom, har ofte spurt om jeg kunne komme for en møteserie i Bergen. Nå fikk jeg det til slik at vi hadde møter på Hellevik Bedehus og Kristkirken. Dette ble en fin opplevelse med mye folk på begge steder.

14

Kristkirken har vært en velsignelse for Bønnesenteret gjennom både voksne og ungdommer som har kommet til oss i Levanger. Og Herman Fransen som har jobbet hos oss i mange år bar med seg så mye velsignelse fra denne menigheten opp til Levanger. Jeg møtte også Reidar Paulsen som startet Kristkirken, og jeg snakket med han om hvordan profetien om kilden midt i Norge var en av hovedgrunnene til at Bønnesenteret ble startet. Denne profetien sto i bladet ”Visjon” som Reidar gav ut på 90 tallet. Jeg tar den med her i bladet igjen da jeg tror vi på Bønnesenteret har fått være med på noe viktig i vårt land disse årene (ca.18 år nå). Dette profetiske synet viser hva Gud ønsker å gjøre i landet vårt framover. Vi tror at vi får være en kilde til liv på Bønnesenteret gjennom det bønnearbeidet som pågår der, og at vi er en del av det kildevannet som skal dekke Norge

a v Ha a kon Fa g er v i k med liv i tiden framover. SÅ FLOTT MENIGHETSSENTER Kristkirken har akkurat nå flyttet inn i et helt nytt menighetssenter som de har kjøpt. Et bygg med store muligheter og hele 650 sitteplasser i hovedsalen. Pluss mange muligheter ellers. Jeg fikk også være med å salve og be for bønnerommet som de hadde etablert sentralt i bygget. Det er mange i menigheten som brenner for bønn så det var så sterkt å få være med sammen med disse og innvie dette bønnerommet.


/ LEVANGER

Bønnen i koronatider Disse tider, når jeg skriver på dette, er en merkelig tid på mange måter. Alle mine planlagte møteserier framover den nærmeste tiden er blitt avlyst. Bønnemøtene som samler mye folk på Bønnesenteret kan vi ikke ha mer nå. Så det blir bønnemøter på nettet og bønn i hjemmet som gjelder. Den siste uken har jeg hver kveld på min facebookside lagt ut en liten video på ca. 4-5 minutter. Der snakker jeg om bønn og andre ting som arbeider i meg

meg i løpet av dagen. Og det forunderlige er at mange lytter til dette, kanskje så mye som ca. 10.000 har vært innom på enkelte kvelder pluss mange som deler det videre på sine sider. Og mange kommer med tilbakemeldinger og takker for det jeg legger ut. Også flere som jeg kjenner og som ikke jeg vet kaller

seg for kristne, skriver og takker for disse små andaktene jeg sender. Jeg tror at i en tid som denne så er det mange som søker Gud. Vi må fortsatt be mye for vårt folk og land. Om ikke vi som Guds folk søker Gud, kan vi heller ikke forvente at de ufrelste søker Gud. STÅ MED OSS I EN VANSKELIG TID Nordic Mission er en trosmisjon der vi er helt avhengig av Gud og de venner som tror på vårt arbeide og står med oss i det vi gjør. Nå ligger nesten alt av aktivitet nede her i vårt land og det er klart at dette preger arbeidet vårt på så mange måter, ikke minst når det gjelder vår økonomi. Jeg selv hadde mange møteserier som var planlagt nå i mars og april, men nå ser det ut som om alt må avlyses. Dette rammer oss sterkt fordi jeg hver uke er ute i felten forkynner Guds ord og samler inn midler til vårt bønne og misjonsarbeid. Vi har nesten ingen virkelig store givere i vår misjon, men overlever og driver på grunn av et trofast misjonsfolk som hører fra Gud og sender sine gaver måned for måned. Det er nå ca.28 år siden misjonsarbeidet vårt ble etablert og vi merker nå at flere av våre trofaste givere har blitt flyttet hjem til Himmelen og ikke lengre kan stå med oss. Derfor trengs det så sårt at flere nye kommer til slik at vi kan gå videre i dette fruktbare arbeidet

777789

som vi driver. «Mange bekker små gjør en stor å» sier ordtaket, og slik tenker jeg nå i denne tiden. Når vi er mange som gir skal det ikke til så mye fra hver før det blir til stor velsignelse for folket Gud har kalt oss til å betjene. Jeg elsker ordet som står i 2.Kor.9,11 «Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven.» Dette forteller oss at Gud gjerne vil at vi skal ha rikelig, men han vil det ikke for at vi skal berike oss selv, men for at vi skal være et folk som gjerne vil gi. Norge er ufattelig rikt, og vi har vært kjent som et giverland. Jeg tror at mange ikke tenker over at det som slår tilbake på oss er en himmelsk lov som sier at den som gir han får. Vers 6 i dette kapittelet sier: «Og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse.» Om du vil stå med oss nå så kan du gi både på Vipps og på vanlig overføring på bank. Stå også med oss også i bønn for økonomien vi trenger din bønnestøtte på dette området nå. På midtsidene har vi lagt profetien om kilden i Norgesdalen som kom i en Vineyard-konferanse i Oslo 1997 og som grep meg sterkt. Dette var et av de elementene Gud brukte når han kalte meg til å starte Bønnesenteret i Levanger

a v Ha a kon Fa g er v i k

Kontonr. 4534.28.12736

15


/HEDDAL

Teamtur til Heddal Misjonsmenighet Bønnesenteret ble invitert til Heddal Misjonsmenighet helga 7.-9. februar, og det var med forventning til hva Gud ville gjøre denne helga, Tordis Helland, Gunn Kristensen, Ann Randi Noteng, Ingunn Normo og Egil Reinemo reiste til Alvdal torsdag ettermiddag. Vi overnattet i lokalene til Alvdal pinsemenighet, og vi takker for utstrakt gjestfrihet. Fredag fortsatte ferden, og Leif Johnny Johansen (teamleder) og Tom Stian Johnson sluttet seg til teamet. Kveldsmøte fredag ble teamet ønsket velkommen og presentert for menigheten, med informasjon om opplegget for helga. Det var lagt opp til morgenbønn lørdag og søndag, seminar lørdag formiddag, kveldsmøte lørdag og formiddagsmøte søndag. Menighetens ledelse overgav møtene til teamet, og vi takker for den tillit som ble vist oss. Menigheten utfordret oss med temaet: «Snakke sant om livet.» på lørdagens seminar. Det ble en sterk formiddag når bl.a Gunn, Tom Stian

16

og Ingunn delte om Guds omsorg gjennom tunge perioder av livet. Veldig trosstyrkende å høre hvordan Gud er med gjennom prøvelser i livet. . Prøvelser og fristelser har samme ord på hebraisk, og blir ofte brukt om hverandre. Leif vektla at Gud ikke frister, men at Han gjennom prøvelser alltid har til hensikt å gjøre oss sterkere. Guds hensikt er at vi skal komme igjennom, renset og hele. Det er ikke alt vi forstår; Guds tanker er langt over våre tanker, men Gud vil alltid være der med sin nåde og trøst, -og sannhet, uansett omstendighet. Han oppfordret menigheten til å la Kristi Ånd råde grunnen. Det er ikke så interessant hva Hvermansen mener, men hva som ligger på Guds hjerte. I formiddagsmøtet søndag delte Egil sitt vitnesbyrd, og han talte om Guds trofasthet, og at menigheten er kalt til fellesskap med Gud og med hverandre med utgangspunkt i Salme 139 og 1. Kor. 12, 4-11. Paulus underviser om tjenestegavene i menigheten, og at vi er kalt til å være lemmer på

Kristi kropp der Jesus er hodet. Egil sammenlignet menigheten med et symfoniorkester. Det kommer ikke lyd fra orkesteret når instrumentene ligger på stolradene. Det er først når instrumentene tas i bruk og det øves, det blir resultater. Og når dirigenten hever taktstokken, smelter de ulike instrumenter sammen og det oppstår samklang og harmoni. I sin avslutning av møtet oppfordret Leif sterkt til alltid å leve i lyset og i fellesskap med hverandre. Det ble satt av god til forbønn i møtene, og mange benyttet anledningen til gode samtaler og bli velsignet i Herrens nærvær. Møtehelga ble avsluttet med en bønnetunnel der menigheten ble velsignet. Vi takker Heddal misjonsmenighet for at vi fikk være sammen med dem denne helga. Teamet vil også takke Ann Randi for god og sikker kjøring, og Leif Johnny for trygg og raus teamledelse. Mest av alt takker vi Gud for Hans nærvær og velsignelse i møtene.

a v E gi l R ein em o


/FILIPPINENE

Jeg har tapt mitt hjerte til Filippinene Nå har jeg vært i Filippinene igjen. Det er like spennende hver gang jeg drar, for jeg aner ikke hva som skal skje. Jeg kan komme med mine egne planer og ønsker, men vil gjerne legge de til sides for å se hva Gud vil gjøre. Helt fra jeg var lita jente har jeg vært fascinert av Asia, asiatiske folk og deres kultur. I 2012 var jeg på min første tur til Filippinene og hjertet mitt ble så tapt med en gang. Både i fjor og i år har jeg vært der en lengre periode alene. Det å være der over

lengre periode hjelper meg å få mer innblikk i kultur. Å bli kjent på en dypere måte er noe jeg elsker. Noe som har festet seg etter denne gangen er fra et møte i Biliran. Det ble delt veldig enkelt og fint om nåde og om hva Jesus gjorde på korset for oss; at Han tok på seg all verdens synd. Folk ble møtt og de kom frem for frelse og forbønn. Under forbønn ble folk kvitt smerter i rygg og skuldre og det var noen som fikk bedre syn. Halleluja!! Det var SÅ

sterkt! Det å se noen bli helbreda er noe av det beste man kan se! I Hernani, der jeg holdt til meste parten av tiden, er det et veldig fint bønnemiljø. Der har jeg flere ganger fått vært med noen rundt i forskjellige hjem og bedt for folk. Det er så sterkt å få se den kjærligheten de har for dem vi ber for og hvor langt de er villig til å dra for å forkynne evangeliet.

a v Eli s a b eth «B ettit » O l j em a rk

‹‹UNDER FORBØNN BLE FOLK KVITT SMERTER I RYGG OG SKULDRE OG DET VAR NOEN SOM FIKK BEDRE SYN. HALLELUJA!!›› 17


GUD SVARER BØNN! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

Kvinne hadde tannkjøttbetennelse og antibiotika hjalp ikke, men ble helt frisk etter forbønn.

Kvinne forteller om fine blodprøver etter forbønn!

Kvinne ble helbredet fra rygg og hofteproblemer. Nå kan hun bevege seg og gå med rett rygg!

Datter 90% bedre etter alvorlig hodeskade.

ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!  74 09 51 51

18

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org


REISERUTE På grunn av myndighetenes restriksjoner i forbindelse med Korona viruset og smittefaren ved det, er alle våre møter og reiser innstilt inntil videre. Følg med på vår hjemmeside www.nordicmission.org og på vår facebook side. Forbønnstelefonen vår (74 09 51 51) er åpen fra kl 10-15 alle hverdager. Resepsjonen (74 09 50 51) er åpen for telefoner alle hverdager 10-13. •••• •••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••

••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• NORDIC HARVEST MISSION www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen19


NÅ BLIR LEILIGHETENE PÅ NABOTOMTA TIL BØNNESENTERET EN VIRKELIGHET! Mange av bønnefolket rundt om i landet har vært interessert i å kjøpe leilighet rett ved bønnesenteret. Nå er det formelt sett klart til å starte på nabotomten vår. Det er en stor glede for oss. Det vil være fantastisk å få mye bønnefolk boende som naboer til bønnesenteret! Firmaet som har dette prosjektet, Gamle Kongevei nord v/Andreas Nilsen, sier leilighetene blir organisert som et boligbyggerlag. Priseksempler: 3 roms 68m2 4 roms 103,5 m2 3 roms 84 m2

2. etg Innskudd kr 795 000 husleie kr 6 492 1. etg Innskudd kr 1 287 000 husleie kr 10 345 2.etg Innskudd kr 1 170 000 husleie kr 9 153

Estimert bokostnad er 3,1%. Det tas forbehold om prisendringer

TA KONTAKT MED GUNVALD EIKELAND HOS OSS FOR MER INFO OG FULL PRISLISTE: KONTOR@NORDICMISSION.ORG TLF 74095051 10.00 -13.00 Illustrasjonsbilde - Endringer kan forekomme.

20