Vekkelsesrapport april 2017

Page 1

Nordic Harvest Mission

Vekkelsesrapport

En ny generasjon forbedere på Østre Samar! Bønn • Misjon • vekkelse

April/mai 2017


Nordic Harvest Mission Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

Norge

Latvia

Filippinene

Bønnesenter Bibelskole Evangelisering

Familiehjelp

Barnehjem Familiehjelp Menighetsnettverk Studentarbeid

ISRAEL Evangelisering Menighetsarbeid

Zambia

Ukraina

Bønnesenter Menigheter

Bønnesenter Rehabiliteringssenter Eldresenter FamilieBarnehjem

Vekkelsesrapport April/mai 2017 3 4

LEIF J. JOHANNESEN

Bønn for den forfulgte kirke herman frantzen

Å knytte sammen folket i nord i bønn Rebekka Skjørestad

6

Familiefest på bønnesenteret

8

En velsignet vinter på reise

håkon fagervik

silje dean

10 Forandring fryder!

2

11 12 14

sonja johansen

Team til Mosjøen håkon fagervik

Vekkelseskristendommen Benedicte Mella

Nordic Fire LEIF J. JOHANNESEN

16 Fantastiske Filippinene 20 Reiserute


/ Leder

Bønn for den forfulgte kirke Over lengre tid har jeg kjent meg minnet på å fokusere mer på forbønn for den forfulgte kirke. I januar i år besluttet vi å ha et daglig bønnemøte for våre søsken rundt om i verden som lider for sin tro. Hver dag kl 12 fra mandag til fredag samles vi i bønn for dette temaet på senteret. Det finnes mye tilgjengelig oppdatert informasjon tilgjengelig på internett. Vi har begynt å lese oss opp på informasjon om de landene hvor det er vanskeligst å være kristen. Åpne Dører har god informasjon om disse landene. Det samme har Voice of the Martyrs. Disse, med flere, gir oss også innblikk i enkeltpersoners historier. Det har vært en utrolig utvikling i disse bønnemøtene. Vi har kjent at bønnenøden har tatt tak i hjertene våre. Vi tenkte i utgangspunktet at disse bønnemøtene skulle vare ca 15 minutter, men vi blir sjelden ferdig før det er gått en time. Vi har også sett for oss at vi skal ta nattverd på disse samlingene som et tegn på enhet med våre lidende søsken. Når et

lem lider lider vi andre med. Vi har bedt for mange av landene på Åpne dører sin liste, men spesielt har vi bedt mye for Nord Korea, Somalia og Syria. Vi har også bedt for kristne i muslimske land generelt. Det finnes mange historier om at når det foregår bønneaksjoner rettet mot muslimske land, øker intensiteten av drømmer og syner av Jesus blant muslimer. Det gir stor inspirasjon til forbønn. For oss har det også vært naturlig å støtte økonomisk en menighet i Syria gjennom en lokal forening i Levanger som i årevis har hatt kontakt med en menighet der. Vi hadde besøk av Pastor Raji på bønnesenteret for noen år siden. Det ble et mektig møte med en kristen som har opplevd både tortur og mange typer forfølgelse uten å bøye av eller gi etter for frykt. En frimodig og glad mann stod fram og forkynte Guds Ord for oss. Det er sterkt å møte slike kristne! Gjennom hele

de siste års grusomheter i Syria har Herren holdt sin hånd over dem slik at de har fått være til hjelp for mange. Rapportene vi har fått fra dem har fortalt om forferdelige situasjoner som spesielt konvertitter fra Islam har gått igjennom. Vær med oss å be for den forfulgte kirke hver dag kl 12. Bruk gjerne informasjonen du finner på Åpne dører sin hjemmeside: www.opendoors.no De har der en oversikt som kalles: World Watch List. Den er også på Norsk. Guds velsignelse! Din bror og venn

Leif J. Johannesen Daglig leder og redaktør

3


Wanda Fost på Bønnesenteret

Å knytte sammen folket i nord i b Wanda Fost er bønneleder i Canada, og kom til Norge i forbindelse med «Sammen for Hans ansikt» på Grimrud gård. Hun reiste gjennom Norge i etterkant av konferansen, og ønsket å besøke Bønnesenteret. Vi fikk høre fra henne under et morgenbønnemøte hos oss, og vi ble dypt berørt av det hun hadde å si. Gjennom 40 år har Wanda bedt for nordområdene, og for Norge spesifikt. Det var derfor stort for henne å endelig få komme hit. I bønnemøtet fortalte hun hva hun har opplevd Gud har talt over Norge og nordområdene.

4

– For 40 år siden gav Gud meg en visjon. Jeg lå og sov da jeg brått våknet av lyden av en hund som holdt på å rive i stykker en katt. Jeg løp til vinduet i håp om å stoppe kampen, men da jeg kom til vinudet var det ingen der. Min mann hørte heller ingen ting, fortalte Wanda – På den tiden visste jeg ingenting om visjoner og syner, men jeg spurte Gud hva dette var. I mitt indre så jeg mennesker som krøllet seg sammen og stønnet i stor smerte. En av dem reiste seg og så på meg, og jeg så inn i ansiktet til en inuittkvinne dekket av tårer og smerte. I det øyeblikket åp-

net Gud hjertet mitt til folket i nord, og jeg begynte å be uten opphold for dem. Jeg var 25 år gammel da, og den bønnen har vært med meg de siste 40 årene, fortalte hun. – På den samme tiden talte Gud til meg om hele nordkalotten, og at han ønsker å koble hele toppen av jorden sammen i bønn. I hele verdenshistorien har det enda ikke skjedd. Men han talte også til meg om Norge – at Canada og Norge er nøklene til folket i nord. Norge lå så sterkt på hjertet mitt at jeg begynte å be for dere, sa Wanda. I disse 40 årene har hun øn-


foto: Sven Weum

/ levanger

bønn sket å dra hit, men fortalte at den rette timingen ikke har vært før nå. – Jeg trodde at Gud ville åpne en dør for at jeg skulle få reise til Norge den gangen, men Herren sa til meg at jeg ikke skulle selv la det skje – Han skulle åpne døren for meg. Jeg ba, og jeg ventet, ba og ventet. Og nå har han åpnet døren for meg til å komme!, sa Wanda beigeistret. – Jeg har allerede koblet inuittene i Canada sammen i bønn. Eskimoene er et fredens folk, som aldri har hatt en borgerkrig. Det samme gjelder for samene. Han har

a v Her m a n Fra nt z en gitt både Canada og Norge tilgang til jordens topp – jorden krone – for å vise sin herlighet. – Jeg vet ikke hvordan Han vil gjøre dette, men jeg vet at det ikke er en tjeneste eller organisasjon som skal ha æren. Det er vi som hele Guds folk. Hva vil skje når hver nasjon på jordens topp, men én stemme, begynner å proklamere Guds herlighet, og utøselsen av Hans ånd?, spør hun. – Jeg ser en ild over jordens topp som smelter hjertene. Gud sier «kom inn i min drøm!». Mens Wanda var hos oss fikk vi stå oppleve at vi står sammen

i bønn for landet vårt, og sammen med de andre landene representert på Nordkalotten. Hun pekte også på viktigheten av å ha blikket festet på Gud i bønnen. Bønnen kan aldri sentreres rundt behov og bønneemner, men rundt beundringen av Jesus. – Be som en brud, ikke som en tigger!, sa hun. – Vi har møttes til bønn i Canada i hver uke i 10 år nå, og ingen av bønnemøtene har sett like ut. Alt handler om Hans nærvær – å gi Ham førsteplassen!

5


Familiefest på bønnesenteret Den 24. – 26. mars var vi klare til å feire en skikkelig fest sammen på bønnesenteret Vi hadde lenge gledet oss til å være sammen med familien vår på støttepartnerkonferansen. Et sterkt fellesskap og en familiestemning preget hele konferansen. Helga før denne konferansen fikk jeg lov til å besøke en fantastisk gjeng i Mosjøen. Allerede her fikk jeg høre at folk gledet seg meget til denne konferansen - mye på grunn av den

6

herlige eplekaken Håkon Fagervik alltid pleier å lage når det er duket opp til fest. Heldigvis var det også et dekket bord med denne eplekaken som ventet oss når vi startet denne feiringen på Nordic Mission fredag ettermiddag. Denne helga fikk vi gleden av å høre våre eksklusive talere fra eget hus. Blant annet Leif Johnny Johannessen, Håkon Fagervik og

Ben Dean delte sine åpenbaringer og vitnesbyrd med oss. Anders Skarpsno med team ledet oss inn i tilbedelse. Allerede på det første kveldsmøtet senket Guds herlighet og nærvær seg i rommet når vi begynte å tilbe ham. Det opplevdes veldig sterkt å få lov til å komme sammen som en familie, og å tilbe og ære vår konge samlet i fellesskap. På dette møte nevnte Leif Johnny at han kunne tilbedt hele kvelden, da det også er dette som foregår i himmelen hele tiden. Derfor


/ konferanse

a v R eb ekk a S k j øre sta d fylles i følge ham også bønnesenteret med så mye tilbedelse. Personlig opplevdes det som om Gud tente en ny lengsel i sitt folk etter ham denne kvelden. Også på de andre møtene fikk vi påfyll og oppmuntring fra de forskjellige talerne. Det som gikk igjen når jeg pratet med gjestene våre var at de følte seg hjemme her på Nordic Mission. Det er fint å være en del av dette fellesskapet og familiefølelsen er stor, fikk jeg fortalt. Konferansen er

et sted for påfyll og bønnesenteret er den store inspirasjonskilden, kunne en annen kvinne fortelle meg. Det jeg kanskje fikk høre mest av når jeg snakket med folk på denne konferansen var takknemligheten for å være en del av dette. Og det er nettopp dette vi også ønsket å uttrykke gjennom denne støttepartnerkonferansen – takknemlighet til vår fantastiske familie som ønsker å stå sammen med oss.

‹‹Konferansen er et sted for påfyll og bønnesenteret er den store inspirasjonskilden››

7


De kom i tusentall på "Himmelpuls" i Sarpsborg

En velsignet vinter på reise Denne vinteren har vært spesiell med ekstra mange reiser og flotte møteserier på mange steder. Det mest interessante er den lengselen etter bønn og bønneundervisning som jeg møter på stadig flere steder. Forespørslene står i kø og jeg har ingen mulighet å følge opp alle de som vil ha besøk for et bønneseminar eller en bønnehelg. Filadelfia Lyngdal Det er så inspirerende å besøke steder der de har tatt tak i bønnearbeidet på en spesiell måte. Det har skjedd i Pinsemenigheten Filadelfia Lyngdal. De har hatt to bønnemøter hver dag i perioder og virkelig satset på mye bønn i menigheten. Dette merkes når du kommer dit; atmosfæren var sterk og mange fikk møte Jesus denne helga. Etter Lyngdal dro jeg til Fredheim Arena i Sandnes, en flott menighet innen Vestlandske Indremisjon.

8

Første kvelden strømmet folk på for bønneundervisning, og folket bar seg svett på ekstrastoler til de som etter hvert fylte rommet til trengsel. Også her møtte mennesker Gud og gleden over helgen var stor da jeg dro derfra på mandag. Jesus bekrefter så sterkt sitt løfte om «hvor to eller tre er samlet i mitt navn er jeg midt i blant dere.» bønneuke på Karmøy I overgangen februar/mars var vi samlet mange predikanter og lovsangere i menigheten Troens ord i Kopervik. Det er så flott det som har skjedd i denne menigheten der de har satset på bønn hver dag året igjennom. Atmosfæren var mettet av Guds nærvær og mange fikk møte Gud disse dagene. Det er godt og stå sammen med pastor Birger Wroldsen og alle hans

flott medarbeidere i vekkelsesarbeidet på Karmøy og Haugesund. Himmlepuls i Sarpsborg Første uka i mars ble spesiell. Først var det bønnedager på Degernes Leirsted og møtehelg i Sarpsborg med Daniel Kolenda. For et fyrverkeri av en evangelist, og samtidig så ekte og naturlig i måten å være på. Lederen for Pinsevennenes Ungdomssamarbeid i Østfold som arrangerte møtene regnet med at det var ca. 2000 mennesker innom disse møtene. Mange møtte Gud på sterke måter i ettermøtene. Under frelsesinnbydelsen som Kolenda hadde strømmet mennesker fram for å ta imot Jesus og fornye sitt forhold til Ham. Anders Skarpsno og jeg hadde også bønn kl. 0600 på konferansen og mange kom for å søke Gud i tid-


/ Håkons reiser Daniel Kolenda i Norge

Sterk lovsang i Søgne

a v Håkon Fa g er v i k lig morgentid. Selv var jeg så fornyet etter disse møtene. Kolenda er han som har overtatt etter Reinard Bonke og bærer mye av den samme ild og brann som Bonke er bærer av. Søgne Misjonskirke Jeg hadde med meg et flott team fra Nordic Mission da jeg besøkte Søgne denne gangen. For en herlig pastor og menighet å være sammen med! Så velsignende og raus at det preget alle møtene med et sterkt nærvær av Den Hellige Ånd. Folk ble både frelst, helbredet og møtt av Gud på mange måter i disse møtene. Mine venner fra Bønnesenteret var med og vitnet sterkt om Jesus og ba for mange som ble møtt av Gud under forbønnen. Jeg fikk også med meg et møte med bruktbutikken Hjelperen i Søgne som har stått med oss i arbeidet i Ukraina. Det er alltid

så flott å være sammen med disse menneskene og møte den generøsitet de har vist oss gjennom mange år. En sjekk på 50.000 til Ukraina fikk jeg også overlevert i dette møtet. For en velsignelse for folket i Øst som er i stor nød. Takk Jesus for slike mennesker som har et hjerte for de som lider! Lena og Sofia fra Ukraina De siste ukene har jeg hatt med meg Lena og Sofia Nartovska på møtene. For en døråpner disse to er i vårt land! Ikke bare på grunn av musikken deres, som er fantastisk, men også den sterke måten som de begge vitner på og er representanter for vår gode far i Himmelen. Det har vært så sterkt å ha de med disse tre ukene i Norge. Takk til Ukraina som sender oss slike flotte vitner fra Vekkelseslivet i Zhme-

rinka. Det er en stor ære og jobbe sammen med slike mennesker som på mange måter er en frukt av det arbeidet Nordic Mission har hatt i Ukraina gjennom mange år. Etter disse første månedene i 2017 ser jeg slike muligheter i vårt land. Bønnemøtene popper opp over alt, de kristne søker virkelig Gud på mange steder nå. For en stor velsignelse for vårt land og folk. Gud er god mot oss.

J esus be krefter så sterk t sitt løfte om hvor to eller tre er samlet i mitt navn er jeg midt i blant dere.

9


Forandring fryder! - NSSM blir nå en 4 månedlig bibelskole! Fra august i år, kommer bibelskolen til å få nytt format. Det blir én skole fra august til desember, og så en ny i februar, som varer til mai. Hva gjorde at dere ønsket å endre formatet fra 9mnd til 4?

Grunnen er at vi ønsker å gi flere muligheten til å ta bibelskolen. For mange er et helt år lenge å ta seg fri fra jobb eller studier. Vi har sett andre bibelskoler rundt om i verden som også har kortere varighet og som lykkes godt med det. Kommer innholdet i skolen til å bli annerledes?

Nei, vi kommer til å undervise om de samme temaene som nå, bare noe mer komprimert. Men absolutt like bra! Hvordan ser en skoledag ut?

Vi starter hver dag med felleskap og bønnemøte sammen med de andre på bønnesenteret, før vi går inn i to undervisningsbolker. Det kan variere litt i henhold til gjestelærere og undervisningstema, og hva Den Hellige Ånd vil gjøre!

Kan du si litt om hvilke temaer dere underviser i bibelskolen?

Vi har noen hovedtemaer vi følger, blant annet Gud som far, Guds rike, Bønn og intimitet med Gud, og det å leve i frihet. Vi har flere faste lærere som underviser, samt besøk av gjestelærere både fra Norge og utlandet. Hva vil du si til de som har tenkt på å gå på bibelskole

Det at vi er basert på Bønnesenteret er en stor ressurs. Vi får lære av mennesker som har bønn, misjon og lovsang nært til hjertet. Vi får i tillegg være med på konferansene som holdes her og får hjelpe til med det praktiske rundt disse eventene. I løpet av skolen blir det også mulighet til å være med på noen kortere innlandsreiser om man ønsker det.

men er litt i tvil?

Jeg vil si at det skader ikke å sende inn en søknad! Jeg tror det er svært få som angrer på å bruke 4 måneder til å søke Gud, og det han har for oss! For han har bare gode planer for oss, fulle av håp og fremtid. Hva annet vil du si om skolen?

Vel, det er mye en kunne sagt, men det jeg vil legge vekt på er at gjennom å ta en slik skole, er det nesten garantert at du begynner å se deg selv og de rundt deg gjennom Guds øyne. Vi underviser mye om Guds uendelige kjærlighet for oss. At han alltid er God og at hans øyne er fulle av kjærlighet i møte med oss.

Vi har en lengre utenlandstur mot slutten av bibelskolen. Tidligere år har denne turen gått til land som Fillippinene og Ukraina. Og så vil jeg legge til at skolen egner seg like godt for ungdommer som de litt eldre! Det er jo Jesus den handler om, og med han finnes det ingen aldersbegrensninger. Dette blir så spennende og vi gleder oss til skolestart i August! Blir du med oss?

- Si l j e D e a n

- Vi har fortsatt ledige plasser! søknadsskjema finner du på www.nordicschool.no 10


/ mosjøen

Team til Mosjøen Den tredje helgen i mars reiste vi en liten gjeng fra bønnesenteret nordover til Mosjøen. Det var god stemning på turen, med bønn og lovsang. Tidligere hadde vi fått flere kunnskapsord og oppmuntringer. Vi brukte god tid på å be ut det vi følte var på Guds hjerte for byen. På torsdag kveld fikk vi være med å lede lovsang og be for byen på Misjonshuset. Dette fikk vi gjøre sammen med en trofast gjeng som

møtes ukentlig på for å be for byen. I løpet av helgen gikk vi ut og delte ut kaffe, ba for mennesker og tilba Jesus på gata. Mens vi sang og spilte fikk vi erfare Guds nærvær i gatene og det var som om atmosfæren skiftet. Vi fikk et inntrykk av Guds hjerte for byen og vi fikk kjenne på håpet og gleden Gud har over over byen. På fredag kveld var vi med på et ungdomsmøte i Betel-menigheten. Vi spiste pizza og tilbrakte tid sammen

a v S onja Joh a n s en med en herlig gjeng morsomme og talentfulle ungdommer. Etter å ha ledet lovsang sammen, delte vi våre vitnesbyrd med de. Den røde tråden for kvelden var Guds ubetingete kjærlighet for oss – Hans sønner og døtre – og at Gud har en hensikt for våre liv. Vi fikk lov å be for hver enkelt av ungdommene og delte ord til oppmuntring. Etter en helg i Mosjøen er det ingen tvil om at Gud ønsker å bevege byen!

11


Vekkelseskristendommen Jeg har tidligere skrevet om det jeg kaller for ”vekkelsesbønnen” som har gått foran vekkelser og vært en del av alle de sterke vekkelsesbevegelser som verden har sett. Det begynner med Guds hus, der de kristne søker Gud først og effekten av denne søken er at de ufrelste kommer til Jesus med sine liv. Jeg opplevde det i mitt eget liv hvordan bevisstheten av min meningsløshet og min synd ble forsterket på grunn av mine foreldres og min bestemors bønner. Min reaksjon på dette var at jeg ville forbedre meg til å bli god nok for Gud men ingenting fungerte på innsiden som gav meg fred. Ikke før jeg som en angrende synder lå ved botsbenken på Frelsesarmeen i Kristiansand og overgav mitt liv til Jesus, da strømmet freden og gleden inn som et resultat av Jesus sin frelsesgjerning på korset for mitt liv. FIKK MØTE VEKKELSESFOLKET SOM UNG Da jeg begynte som evangelist i Misjonsforbundet var dette en bevegelse som var preget av vekkelseslivet

12

som hadde skrevet Misjonsforbundets historie. Troen på vekkelse var levende i livene og bønnene til alle oss som jobbet der. Franson-vekkelsen og Mangesvekkelsen var stadig med i forkynnelsen som oppmuntret oss alle til å tro på vekkelse. Franson kom som en ildebrann inn i Skandinavia, berørt av Moody vekkelsen i Chicago, der tusen hadde blitt frelst i løpet av 16 måneder fra Okt. 1876 til Januar 1878. Hans sterke forkynnelse av at ”Jesus kommer snart” og hans fokus på ettermøter førte til at over alt ble mennesker vakt og søkte frelse i hans møter. Så kom Mangs-vekkelsen som samlet skarer i Oslo og mange andre byer i Norge der mange tusen ble frelst. Teltet på Majorstua med Mangs rommet 7000 mennesker og bønnerommet var fullt av syndere som søkte frelse kveld etter kveld. I 1967 gikk jeg på Ansgarskolen og fortsatt besøkte Mangs Oslo og Ansgarskolen. Og et av vekkelsesmøtene i gamle Betlehem ble livsforvandlende i mitt liv. Jeg satt på galleriet sammen med noen av mine venner, vi hadde

bestemt oss å gå til baptistkirken for å se en Billy Graham film etter møtet. Men da Mangs hadde talt ble jeg som sugd ned i bønnerommet der Frank Mangs la sine hender på meg og ba for meg. Jeg gråt i tre dager nesten uten stopp og Gud gjorde et dypt verk i mitt liv disse dagene. Det sterke med dette møtet var atmosfæren av vekkelse. Mangs ble spurt en gang ”hva er vekkelse” han svarte vekkelse er ”atmosfær” himmelsk atmosfære. Misjonsforbundet hadde på denne tiden mange sterke vekkelsesevangelister som stadig sto i vekkelser og jeg fikk da et kall til å bli en av dem. VEKKELSESBUDSKAPET I de fleste vekkelsesbevegelser har budskapet vi møter i Apgj. 2,38 vært sentral ”Omvend dere og tro på Herren Jesus så skal dere bli frelst.” En har sagt at dette budskapet preget Mangs sine taler i Oslo under vekkelsesårene. ”Hvem er en kristen? Hvorfor er jeg en kristen? Hvorfor er ikke du en kristen? Og hvordan skal jeg bli en kristen?” Han la sterk vekt på forskjellen med å kalle seg kristen


/ inspirasjon Håkon i aksjon i den storste då̊ pen i Waraifolkets historie

a v Håkon Fa g er v i k på grunn av at vi bor i et kristent land, tilhører en kristen kirke der vi er døpt som barn, og det å være en levende kristen som har møtt Jesus til frelse. Kontrasten mellom religiøsitet og levende kristenliv var mye framme i forkynnelsen. Hele Oslo var skaket av denne vekkelsen, noen sier 10.000 ble frelst andre 20.000. Jeg tror det siste tallet er mest rett da flere menigheter i byen økte medlemstallet sitt med tusener i disse årene. Bare Misjonsforbundet økte med 6000 medlemmer under Mangs-vekkelsen. DETTE BLE MIN BAKGRUNN SOM EVANGELIST Et radikalt budskap til frelse ble også mitt budskap som ung evangelist. Og ganske tidlig fikk jeg stå i vekkelse på flere steder. Mennesker kom i syndenød og søkte frelse på sted efter sted. Da jeg startet som distrikts-evangelist i Lofoten var jeg snart omgitt av en gjeng unge nyfrelste som fulgte meg rundt på mine møter. Jeg døpte ca. 50 unge i

løpet av ganske kort tid. Vekkelsen brant. Det var oppslag i Lofotposten der prestene advarte mot meg og møtene jeg hadde, men Gud var med og stadig nye fikk sterke frelsesopplevelser og forvandlede liv. Jeg og Liv var nygifte og hele vårt liv var preget av troen på vekkelse. Bønnenetter, vekkelsesmøter og gateaksjoner preget hele vårt liv. Huset var stadig fullt av unge mennesker som var sulten på mer av Jesus. Dette var starten for meg på et liv der troen på vekkelseslivet har preget meg. Bønn om vekkelse og forkynnelse til vekkelse har vært mitt liv. Og har du møtt ilden og atmosfærene som ligger i ordet vekkelse er du aldri fornøyd med noe annet. NORDIC MISSION EN VEKKELSESBÆRER I årenes løp har jeg fått be med en del tusen mennesker til frelse. Mange i Norge, men aller mest i andre land jeg har reist i. Den sterke vekkelsen vi har fått opplevde de siste årene på Filippinene blant WaraiWarai folket er kanskje det som har

gjort størst inntrykk på meg nå. Å døpe 198 Filippinere i Stillehavet, og så komme tilbake og døpe 230 neste gang er så sterkt. Møte ungdommer som under sterk forfølgelse fra familien lever så overgitt til Jesus. Når vi ser den forvandlingen som skjer i et helt folk der vekkelsen slår inn, gir oss troen på at fortsatt er det vekkelse Norge behøver. Det ber vi om og det jobber vi for. En ekte vekkelse med syndenød, sterke omvendelser og forvandlede liv er svaret for Norge som land og et folk der håpløsheten fører til de dype krisene vi ser i mange menneskers liv. Stå med oss i den pågående bønnen om vekkelse du også. Løftene og profetiene om et gjennombrudd i Norge er mange og vi som lever midt oppe i dette livet i bønn og vekkelse kjenner på hele kroppen at noe er på gang i vårt land nå. Stå med oss på Bønnesenteret i bønnekampen for vekkelsens gjennombrudd på sted etter sted i vårt land.

13


Nordic Fire

Bønne- og lovsangsfolk samlet for å r «Dette er den slekt som vender seg til Herren og som søker ditt ansikt, Gud!» (Salme 24:6) I februar holdt vi en litt annerledes samling for bønne- og lovsangsfolk fra hele landet. Målet var å lovprise Jesus, tale ut Hans ord og løfter over Norge og be om Hans vilje for landet. Midt oppi dette ble det også spilt inn en lovsangs-CD. Ryddet vei for Jesus – Formålet med disse dagene, som vi kalte «Nordic Fire», var ikke en ordinær konferanse, men å samles som arbeidere for å rydde vei for Jesus i

14

landet vårt, forteller Anders Skarpsno som var initiativtaker og visjonsbærer for samlingen. For fem år siden fikk han visjonen om å gjøre en live innspilling av en plate på bønnesenteret. Gjennom disse årene har Gud gitt stadig drypp om hva det skulle handle om, og noe av det som ble viktig var å samle strategiske ledere for bønne- og lovsangsarbeid i hele landet for å komme sammen i enhet. – Det tok tid før timingen opplevdes rett, men da jeg kjente

at det begynte å nærme seg, fikk jeg dette bekreftet på flere måter, blant annet gjennom et tydelig profetisk budskap og andre herlige bekreftelser, forteller Anders. Tiden er kommet – Jeg tror dette er tiden for oppfyllelsen av de mange profetiske ordene Gud har talt over Norge, og opplever at den proklamasjonen jeg kjente vi skulle gjøre denne helgen, handler om å være med å rydde vei for Jesus og å skape et skifte i landet vårt. Vi er mange som har bedt lenge ut fra ord som Gud har gitt for dette landet, og


/ Levanger

rydde vei for Jesus nå tror jeg det var en tid for å komme sammen som mødre og fedre i landet og gjøre et tydelig arbeid i enhet. Et veldig trøkk – Hvordan opplevde du at denne helgen som du har forberedt så lenge ble? – En har mange forventninger når en har planlagt noe i så lang tid, men likevel er det vanskelig å se for seg hvordan det vil bli. Jeg hadde en opplevelse av et enormt trøkk gjennom dagene, som plutselig slapp lørdag kveld da det ble ropt ut at «nå gjør vi det vi er kommet hit for å gjøre!» Det var en opplevelse av at

vi reiste oss og tok eierskap. Jeg tror vi har et mandat til å være med å bestemme noen ting gjennom bønn, når vi tar det forvalterskapet som er blitt gitt oss. En strategisk innspilling Scenen på Bønnesenteret var usedvanlig spekket med dyktige musikere og sangere fra hele landet denne helgen. Det var en bredde, bokstavelig og billedlig talt, i instrumenter, vokalister og tjenestegaver. Også dansere og malere var på plass for å tilbe under de mange samlingene som først og fremst var preget av tilbedelse og

a v B en e dict e Mel l a proklamasjoner. – Hvor viktig var CD-innspillingen i dette? – Det var jo det første jeg fikk se av visjonen, at vi skulle gjøre en innspilling. Etter hvert som jeg fikk mer bilde av hva Gud ville, ble det nesten underordnet at vi skulle gjøre en plate, men jeg opplever likevel at det er en viktig bit av visjonen fordi det gjør at denne proklamasjonen fortsetter videre: ikke bare at vi hadde en kul helg, men som noe strategisk som vi fortsetter med, forteller Anders.

15


200 ledere

Fantastiske Filippinene

Sprengfulle kirker og mange unge mennesker i menighetene Per Kristian Fjellvang og jeg er akkurat kommet tilbake fra en fantastisk tur til Filippinene. I de fleste menighetene våre er det nå overfylte lokaler. Vi besøkte menighetene i McArthur og San Roque på søndagen, og folk stod og satt utenfor. Det er en voldsom vekst og mange unge mennesker har overgitt seg til Gud. Pastor Noli har hatt et sterkt fokus på å nå de 70% av Filippinenes befolkning som er under 35 år. De har satt inn hovedfokuset på å nå dem

16

med evangeliet. Det har de lykkes med. Unge mennesker er aktivt med i menighetenes ledelse. De voksne og eldre er gode disippelgjørere og er på ingen måte pasifisert i dette. Bønnedag for 200 ledere Lørdagen var satt av til å ha bønnedag for lederne i menighetene. Det

ble en eksplosjon av bønn og lovprisning. Midt under lovprisningen kjente vi oss ledet til å invitere unge mennesker til å innvie seg til forbønnens tjeneste og til å bli bønnekrigere for Østre Samar og for landet sitt. Mange kom frem og Guds Ånd bevegde seg så sterkt at de fleste ikke klarte å stå på beina men ble liggende under Guds kraft. Det ble både helbredelse og frigjøring for mange. Det var knallsterkt å se så mange unge innvie seg til forbønnens tjeneste.


/ filippinene samlet til bønnedag!

Frelse på morgenbønnen i Hernani

‹ 70% av F ilippinenes befolkning som er under 35 år. ›

Bønnetårnet Hernani har fått sitt eget bønnetårn, og det er flittig i bruk av de forskjellige gruppene i menigheten. Da vi var der hadde vi bønn hver morgen fra klokken seks. Mange av dem som var på morgenbønnemøtet hadde jeg ikke møtt før. Det var litt rart, synes jeg. De var liksom ikke helt med på lovsangen. Det viste seg å være en gruppe lærerskolestudenter som hadde praksis på barnehjemmet. Den tredje morgenen inviterte Noli til frelse. Åtte av dem

overgav livet sitt til Jesus på dette morgenbønnemøtet! Det ble en annen deltakelse på bønnemøtene etter dette. Også på disse bønnemøtene opplevde vi sterke nedslag av Den Hellige Ånd. Den ene morgenen kom det et sterkt profetisk budskap om to elver som flyter sammen til en mektig elv. Den norske og den filippinske elva flyter sammen til en mektig bevegelse som får en veldig innflytelse på Østre Samar! Vi synes å merke at vi står i et klimaskifte i arbeidet vårt. Vi takker

Jesus for hva som er i ferd med å skje på Østre Samar. Studentene Lloyd Mendes arbeid blant studenter bærer stor frukt. Jeg hadde møte med 20 av lederne for studentarbeidet iKonek som drives av NHBC, arbeidet vårt på Østre Samar. Mange av dem har gjennomgått forfølgelse både fra familie og lærere på grunn av sin tro. En av dem, en gutt fra en av øyene utenfor Salcedo ble bokstavelig talt kastet ut hjemmefra da han fortalte

››› 17


Barna i Hernani dansa for o

Lederne for studentarbeidet

foreldrene om omvendelsen sin. Som så mange andre mistet han økonomisk hjelp og kom seg ikke til skolen. Men han ville verken oppgi troen eller utdannelsen sin, så han svømte lange avstander for komme seg til skolen på fastlandet. Jeg fikk møte denne fantastiske gutten. Det var en ære! Lederne i arbeidet vårt kjøpte inn matvarer og dro den 40 minutter lange båtturen til øya der gutten bodde. De gav mat til foreldrene og etter hvert tinet de opp så det gikk an å snakke sammen om situasjonen. Be for disse studentene! Resultatet på sikt er at mange av dem får med seg både foreldre og søsken

18

etter en tid nå de ser forandringene i livet til disse ungdommene! Jeg hørte flere slike vitnesbyrd fra ungdommene. En av ungdommene fortalte om hvordan konflikten tårnet seg opp i forhold til moren hennes. Gråtkvalt fortalte hun om hvordan hun i stedet for å ta igjen gjorde mer husarbeid i hjemmet. Hun sa til mammaen sin: «Se på livet mitt mamma. Er jeg den samme som før?» Som mange andre hadde hun opplevd en radikal forandring i livstilen sin da hun ble en kristen. Mammaen hennes måtte innrømme det. Det er også interessant å se at mange av våre ungdommer er allerede uteksaminert og har fått

lærerjobber rundt om i distriktet. Lærerne har stor innflytelse på samfunnet der de bor. På den måten får evangeliet fotfeste i mange unge mennesker. Barnehjemmet Jeg blir så berørt av å møte barna på barnehjemmet vårt. De er så fortrolige og kontaktsøkende. Selvsagt måtte jeg spille fotball med dem en av dagene også. Det likte både de og jeg, selv om jeg fort merket at det ikke er kroppslig øving vi har lagt mest vekt på i Nordic Mission. Det virker som barna blir godt ivaretatt på alle vis. De virker harmoniske og blir fulgt opp tett


oss.Utrolig flott gjeng!

En ny generasjon "bønnekrigere" Denne unge jenta fra San Roche kommed et knallsterkt profetisk budskap om Østre Samar!

a v L ei f J Joh a n n e s en

‹ ‹ So m m a n g e andre hadde hun opplevd e n r a d i ka l f o r a n dr i n g i livstilen sin da h u n b l e e n kristen.››

med skolegang og leksehjelp. Det er fantastisk å se utviklingen deres fra gang til gang. Mange har jo også traumatiske bakgrunner. Kirken i McArthur Per Kristian Fjellvang fulgte opp kirkebygget i MacArthur, som vi har gitt penger til. Her har de kommet godt i gang, og Per Kristian har en egen evne til å få enda mer fortgang i ting. Taket kom på, og planleggingen av støping av gulv kom på plass. Det er flott at vi i Norge kan være med å hjelpe også på denne måten: Mindanao Per Kristian Fjellvang og jeg besøkte også Davao denne gangen. Pastor

Fred Castillio er veldig syk, og det er en vanskelig situasjon for Jireh Mission. Vi møtte representanter fra 10 forskjellige menigheter i organisasjonen. Det er et sterkt ønske både hos pastor Fred og hos pastorene etter å ha en tettere tilknyning til Nordic Mission fremover. Vi hadde gode samtaler med dem. Vær med å be om at vi finner på hvilken måte vi best kan hjelpe disse menighetene og pastorene fremover. Vi har støttet Jireh Mission i mange år, spesielt barnehjemmet deres på Samal Island. Dette er, som vi tidligere har skrevet, lagt ned. Jeg er fylt av takknemlighet over at vi får være med å se så mange mennesker få forvandlede liv!

19


reiserute 16. april

Mo i Rana

17. april

Levanger Vineyard

18. april

18. apr - 19. mai

25. apr - 9. mai.

21. april

21. - 23. april

Påskemøte, familiekirka

Påskegudstjeneste

Bibelskolen i Trondheim

Håkon Fagervik Anders Skarpsno Anders Skarpsno

Lovsangsdag

Ukraina

Gunvald Eikeland

Zhmerynka

Ukraina Stebnyk, Zhmerynka

Nordic School

28.-30. April

29. april

5. - 7. mai

30. mai

Misjonskirken Majorstua

Håkon Fagervik

Bønneseminar

5. juni

Betania Stathelle Lovsangshelg

22.april 2. mai

Israel

24.- 27. april

Filadelfia Kristiansand

Anders Skarpsno Håkon Fagervik Leif J. Johannesen

Bønneskole

Anders Skarpsno

Elihu Levanger inspirasjonshelg

Trondheim Vårfest NMS

London Bønnekonferanse med Eurovision

Trondheim Lovsangsdag, Bibelskolen i Trondheim

Flekkerøy misjonskirke

15.-17. juni

Jesus Church Oslo

17.-21. juni

Hedemarktoppen

25. juni

Møtehelg

Bønnedager og 50+

Kristiansand Sommer i Salem

Ny CD plate med Håkon Fagervik

"Å for en kjærlighet"

bestille wia Nordic Mission sin nettbutikk. 20

kr . 180,- + porto.

Anders Skarpsno Håkon Fagervik, Anders Skarpsno Anders Skarpsno Håkon Fagervik Håkon Fagervik Håkon Fagervik Håkon Fagervik


Annonse Vårtun Kristne Oppvekstsenter i Levanger er et oppvekstsenter i vekst. Vår visjon er:

Et kristent oppvekstsenter preget av Guds kjærlighet og omsorg, hvor hver enkelt, ut fra f egne forutsetninger, gis mulighet til å utvikle seg åndelig, fysisk, psykisk, faglig og sosialt

Vi er hele tiden på utkikk etter fagfolk som brenner for sitt fag og for Jesus. Vi har noen ledig plasser både i barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen Du finner mer informasjon om oss på vår hjemmeside, www.vko.no i eller på https://www.facebook.com/oppvekstsenter Kontakt oss gjerne på tlf. 74019910/45243610

encounter team 2017 I år arrangeres Encounter Team endelig igjen! Den 28. juni blir det roadtrip til noen av de fineste delene av Nordland. Målet er å spre Guds rike og å ha det gøy. Vi lover god stemning, lovsang, bønn, utfordringer, helbredelser, familie, fjelltur, vill natur og surfing. Vi har få plasser, så du må melde interesse fort. Kravet for å være med er å elske Jesus, men det er også en fordel om du liker å ha det gøy!

Tid: 28. juni - 10. juli

Pris: 3500 kr

Påmelding: post@encounterfestival.no

21


Gud svarer bønn! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

En kvinne som hadde problemer med hjerteklaff og hjerteflimmer ble helt bra etter forbønn!

Sterke smerter i fot og kne forsvant momentant etter forbønn!

En baby som egentlig skulle haste-fødes før termin, utviklet seg helt normalt til over termin etter forbønn, sier en glad mormor.

Ønsker du forbønn? Ta kontakt!  74 09 51 51

22

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org


Nordic Harvest Mission www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen

23Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.