Vekkelsesraport Feb/mars 2016

Page 1

Vekkelsesrapport Nordic Harvest Mission

F E B R U A R - M A RS 2 0 1 6

Filippinene: 800 overgir seg til Gud i ett møte!

650 matesker til Ukraina • Den enkle og salige vekkelsesbønnen BØNN • MISJON • VEKKELSE


Velkommen V ekkelses rap port • F E BR UAR - MAR S 2 01 6

• • • • • • • •

Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7 6 0 1 L E VA N G E R

M isjon Fa milie h jel p Hjel p esen d in g e r B a r ne h jem Re h a beli t e r in g ssen t r E Telt k a m pa nje r B ibelskole Fo r l ag

t l f. : + 4 7 7 4 0 9 5 0 51 f a x : + 4 7 7 4 0 9 5 1 52 B ø n n e te l e fo n : + 4 7 7 4 0 9 5 1 51

I Norge, Sverige, Filippinene, Ukraina, Zambia, Israel og Latvia.

e -mail: resepsjon@nordicmission.org web: www.nordicmission.org

Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J Johannessen.

dnb konto: 0536 23 38176 bankgiro: 4534 28 12736

2 . Ko r 2 , 1 4 -1 7

Regnskap et føres av Gideon Regnska p

INNHOLD Side 3

Bønn om favner med Guds armer!

Side 4-8

Vekkelseslivet på Filippinene

Side 10-11

Rapport fra Håkons møter

Side 12-13 Side 14-15

Av Leif J

Av Håkon Fagervik

Av Håkon Fagervik

Matpakker til Ukraina Av Gunvald Eikeland

Vekkelsesbønnen Av Håkon Fagervik

Side 2 • Vekkelsesrapport

Side 16-17

Spennende tider i Mosjøen Av Øyvind Hovset

Side 18-19

Av Leif J

Fastedager på Bønnesenteret

Side 20-23

Trondheim samlet i bønn

Side 24

Gud Svarer Bønn

Av Herman Frantzen


Bønn omfavner verden med Guds armer! sover ikke. Heldigvis handler Gud. Hans kapasitet er overveldende mye større enn vi noensinne kan klare å oppdrive om vi samler all kristenfolkets arbeidskapasitet. Det hadde sett dårlig ut om ikke det var virkeligheten. Gud viser suverent sin kjærlighet!

P

å et av våre bønnemøter nylig, kom Guds Ånd over oss. For meg resulterte det blant annet i at jeg så et tydelig indre bilde av at våre armer vokste inn i Guds armer til en stor omfavnelse av dem vi ba for. Da ba vi spesielt for barna i landet vårt at de ikke måtte bli ført vill bort fra troen på Gud. Det vokste frem en nød og et hjerte for dem, som gav oss en glød og en varme for den kommende generasjon. Vi ba om at barna skulle ha både drømmer og visjoner om Jesus. Guds rike tilhører jo dem! Hva som skjedde konkret vet jeg enda ikke, men at det skjedde noe i den åndelige verden den kvelden er jeg overbevist om. Det viktigste som skjer når vi ber er at Gud responderer i samsvar med sine løfter . Gud svarer bønn! Hvordan skjer dette?:

1) Gud handler suverent når vi ber! Han trenger ingen

menneskelige hender for å handle. Han trenger heller ikke engler for å handle. Gud har hender selv og han arbeider. Han slumrer ikke og

2) Bønn virker alene, men den blir aldri alene.

Ikke bare inviteres Gud inn i situasjonene, men veldig ofte lander visjoner ned i bønnefolket. Guds tanker for hva vi skal få være med på å gjøre. Jeg har ikke tall på alle gangene jeg har fått direksjoner og konkrete oppgaver «tildelt» i bønnemøter. Det tragiske er når man ikke handler på den ledelsen Gud gir oss i bønn. Det lammer oss og kan gjøre oss ufruktbare hvis dette får bli en livsstil. Men heldigvis; i all hovedsak, viser historien at bønnefolket er et aktivt og handlende folkeferd. Gud fyller oss lar oss få være med å spre hans kjærlighet. 3) Gud driver arbeidere ut til sin høst når vi ber.

Det er rett og slett artig å se den effekten av bønn. Folk kommer dettende inn ifra alle kanter når vi ber. De kommer inn i bønnemiljøet, og de kommer inn i andre enden av våre bønner. Bønn er en katalysator for Guds rike på et sted. Bare prøv så skal du få se. Gud fyller andre når vi ber slik at de får være med å spre hans kjærlighet.

4) Bønn aktiverer Guds engler. Det er en utvetydig

sannhet i Guds ord. Det er en fantastisk flokk av Guds tjenende ånder som utfører det Han vil og sendes ut, blant annet til hjelp for dem som skal arve frelsen. Englene sendes ut for å bringe Guds fantastiske omsorg til mennesker. Vi må likevel ikke havne i den grøften at vi begynner å dirigere engler eller begynner å søke deres nærvær. Heller ikke må vi tenke at Gud ikke handler uten at engler er i aktivitet. Moses var ikke fornøyd med å få en engel med seg på turen gjennom ørkenen. Hvis ikke Gud selv lovte å gå med ville ikke han gå noe sted. Jeg takker Gud for bønnens fantastiske verden. Jeg har ikke tall på antall bønnemøter jeg har vært med på senteret gjennom disse snart 14 årene vi har holdt på. Det er ytterst sjelden vi har hatt et kjedelig bønnemøte. Vi har ikke mye ritualer eller fastsatte systemer. Vi kommer sammen for å søke Gud og for å tilbe Ham. Vi kommer sammen for å be for menneskers behov og for å be for landet og verden vi bor i. Og Gud selv er med oss hver gang. Der han er der er det liv! Der han er er det godt å være. Han involverer oss i sitt fantastiske hjerte og i sine sterke armer. DIN BROR OG VENN

Vekkelsesrapport • Side 3


«Jeg har aldri hørt evangeliet forkynt slik før, så jeg måtte jo ta imot Jesus som min frelser» - Viseordføreren i Hernani

Vi hadde en fantastisk tur til Filippinene i desember der vi virkelig fikk oppleve vekkelsen i arbeidet vi står i på øya Samar. Bønnehuset som vi har bygget opp og som Leif Johnny var med å starte på misjonssenteret vårt i Hernani var vidunderlig. Å få være på plass klokken fem hver morgen sammen med våre filippinske venner var så sterkt. Vi fikk brukt mange timer hver formiddag til bønn, noe som virket inn på alt vi gjorde under dagene vi var på Samar. Mange ble frelst på denne turen. I Happy Church var det over 300 som tok imot Jesus på kampanjemøte og gudstjenesten deres. På Samar så vi bare i ett møte over 800 komme fram og ta imot Jesus. Blant annet viseordføreren i byen Hernani søkte Gud i dette møtet og vitnet etterpå så sterkt om hvordan han hadde møtt Jesus. «Jeg har aldri hørt evangeliet forkynt slik før, så jeg måtte jo ta imot Jesus som min frelser», sa han. Arbeidet vi driver på Filippinene bærer rike frukter og det er en sterk vekkelse som pågår blant Warai-Warai-folket. Håkon Fagervik Side 4 • Vekkelsesrapport


Fra det herlige bønnehuset vi har etablert i Hernani i Filippinene

Noen av teammedlemmene sammen med flere av lederne i menighetsnettverket vårt

Strålende velkomst i Happy Home. Pastor Elvie sitter fremst

Vekkelsesrapport • Side 5


Rundt 300 tok imot Jesus på gatemøte med Happy Church

Reisebrev – Uforglemmelig! Mitt hjerte smeltet for Filippinene! Jeg er så takknemlig for at jeg fikk være med på denne fantastiske turen. Lederne for teamet var suverene, og det hele fløt godt. Jeg opplevde et sterkt fellesskap i teamet. Filippinere helt skjønne mennesker som på tross av at de har lite av materielle ting har en sånn takknemlighet til Gud.

Side

Ett av høydepunktene var da jeg og Peter Grindås dro ut til en utpostmenighet langt unna sivilisasjonen. Mange mennesker hadde møtt frem, mange av dem små barn. De sang så vakkert av full hals en himmelsk lovsang. Det var helt uforglemmelig! Allikevel er det bare en av mange sterke opplevelser på turen. Igjen og igjen lot jeg 6meg • Vekkelsesrapport rive med at sang, dans og lovprisning – Gud er god! Jeg ønsker gjerne å dra på en slik tur igjen! Anne Lise Øen


Vekkelsesrapport • Side 7


Reisebrev – Turen gav meg gleden i tilbake i Kristenlivet! Jeg ble utfordret til å bli med på misjonstur til Fillipinene. Jeg var klar over at vi snakket om ett av Asias fattigste land og at det stadig var ødeleggende tyfoner på gang. Ut over dette var kunnskapen om landet minimal. Mine forventninger var knyttet til det å være med Håkon på tur og å få se de stedene Nordic Mission var engasjert. Misjonssenteret, barnehjemmet og utpostmenighetene i Hernani ble et høydepunkt! Jeg er rett og slett imponert over det arbeidet som er utført ut fra Nordic Mission. Et helt samfunn med tusenvis av mennesker er berørt av engasjerte mennesker fra Norge og det er innhøstningstid og vekkelse i landet. Misjonsturen skulle også berøre meg. Jeg opplevde å få tilbake gleden i mitt kristenliv. Vekkelsen, helberedelsene, møtet med fangene i fengselet,

bibelskolen, barnehjemsbarna, eldresenteret, studentene, menighetsarbeiderne, Happy Church og de fattige på landsbygda – alle utstrålte en smittende glede og jeg har aldri før hørt lovsang som denne. Alle sang med høy røst og med hengivelse. Jeg gråt i nesten hvert møte med disse menneskene, og en oppglødd trønder måtte stadig ned på kne og be. Beina sviktet ved et par anledninger. Men Herren talte tydelig til meg at jeg skulle komme meg opp på beina og utføre det han hadde sendt meg hit for. Og det fikk jeg ved Guds nåde mulighet til å gjøre. Jeg ble ledet ut i situasjoner jeg ikke var forberedt på og jeg opplevde at Gud ga meg det jeg trengte. Jeg vil gi honnør til reiseleder Herman

Sammen med den herlige og brennende studentgjengen i arbeidet vårt på Samar

Filippinere er et herlig folk

Studentene våre i Salcedo er full av Jesusbegeistring. Her står de foran «Life House», et studenthus bygget med midler fra Norge

Side 8 • Vekkelsesrapport

Frantzen, til Håkon og til de andre som var med på turen. Tenk at Gud satte oss ni sammen! Vi var svært forskjellige men vi opplevde en guddommelig enhet og en gjennomslagskraft. Denne turen har gitt meg venner for livet og jeg ser frem til å ta flere turer. John Arne Jenssen


Vekkelsesrapport • Side 9


Rapport fra Håkons møter Bønnemåneden januar Allerede 1. januar startet jeg og Arild Solberg den første bønnehelgen i Salem Lørenskog hvor Roger Skaug er pastor. Det er alltid så flott å være der, mye folk på bønn og Gud velsignet helgen sterkt med sitt nærvær. Vi dro videre til Haugesund der byens menigheter hadde samlet seg til bønneuke. Det er så flott når bønnens folk kommer sammen, og også vi som kommer utenfra blir møtt og berørt av Guds folks enhet og bønn. Etter 15 år på Bønn for Oslo I år var første gang på 15 år vi fra Bønnesenteret ikke deltok på Bønn for Oslo. Det var litt rart å ikke være med i år, men i stedet fikk vi satset både på bønn og fasteuke på Bønnesenteret og bønneuker i andre byer. Etter Haugesund dro jeg til Fosnavåg og hadde så fine møter i Bedehuset der, samt bønneseminar på Frikirken. Mange herlige venner kom sammen med en virkelig lengsel etter et dypere bønneliv blant folket. Jeg talte også på åpningsmøtet for bønneuka i Trondheim. Det er et flott opplegg der det bes gjennom en hel uke som start på det nye året. Bønn er så viktig for Trondheim by! For andre år i Askim Filadelfia Askim er en flott menighet som opplever sterkt at de har fått et kall til å være et bønnens hus i byen. Arild Solberg og

Side 10 • Vekkelsesrapport

jeg fikk noen sterke dager der med mye bønn og velsignelse av byen. Fra kl. 7 på morgenen var ganske mange i gang og stort sett hele dagen gikk med til bønn og forbønn for Askim. Hver kveld var det lovsangskveld med lokale sangere og musikere. Den Filippinske menigheten Living Word var også sammen med oss i helga, herlige mennesker som elsker lovprisning og tilbedelse. Seinäjoki, Finland Jeg har i mange år lengtet å komme til byen Seinäjoki i Finland og bønnemenigheten der. Nå har jeg og Leif Braathen vært på et herlig møte her. En sterk atmosfære og Jesusbegeistring preger forsamlingen. Kvelden startet kl 18.00 med bønn sammen med lederne og pastorene, og så gikk vi inn til det store møtet med flott lovsang og en sterk atmosfære. Både Leif og jeg måtte preke og i ettermøtet strømmet folk til forbønn. Vi ba for folk i nesten to timer og mange ble møtt av Gud på en sterk måte. De har 6 pastorer i menigheten og de vil så gjerne knytte kontakt med oss videre for bønn og vekkelse i Skandinavia. Neste morgen er det bønn igjen. Menigheten har 13 bønnemøter i uka og lever i livet som strømmer ut fra vekkelsesbønnen. Herlig å være der! Takk Jesus! Bønnekonferanse i Kolari Etterpå dro vi videre til den sterke bønnekonferansen i Kolari i Nord-Finland. I tre dager var i år 4-500 mennesker samlet i Kolari til bønnekonferanse. Vi var en del fra Levanger som fikk være med på mange sterke og spesielle møter ute på den finske vidden. Jorma som er pastor i området og som selv er en bønnens


mann er elsket av så mange over hele Finland. Her var det samlet folk fra Helsinki i sør til Kolahalvøya i Nord. Enkelhet og åndskraft Det som preger denne konferansen i forhold til andre samlinger er enkelheten i lovsang og forkynnelse. Her finner du ikke mye opptreden og fancy ting, men en enkel og sterk lovprisning og enkel men sentral forkynnelse. Mange møtte Gud under disse dagene, du så klart den Hellige Ånds virke i folks liv. Sterke manifestasjoner som gråt, latter og jubelrop var det mye av i møtene. Det som preget konferansen var mye bønn; ikke bare snakk om bønn, men her ba de virkelig til Gud. Vi fra Levanger var så takknemlig at vi fikk med oss denne konferansen i slutten av Januar. Håkon Fagervik

Mye folk samlet til bønnekonferanse i Kolari

Flotte samlinger i vår Frelsers kirke i Haugesund

Over 20 russere deltok på konferansen i Kolari

Vekkelsesrapport • Side 11


Matpakker

til ukraina

V

i ønsker å takke alle dere som var med å ga matpakker til Ukraina. Hundrevis av familier, og enkeltpersoner har nå mottatt matpakker, og ukrainerne ble helt målløs de de så innholdet. Menigheten i Zhmerynka har gjort en fantastisk innsats med utdeling, og når de sier at det er folk fra Norge som har samlet inn penger til matpakker, blir de helt overveldet at det er noen fra Norge som tenker på dem. Mange spør «hvorfor gjør dere dette?» For oss er svaret enkelt, vi ønsker å ligne på Jesus! Menigheten i Zhmerynka Tanja som er leder for det sosiale arbeidet har sammen med menigheten «Håpets Kilde» gjort en formidabel

innsats for å få gjennomført innkjøp og utdeling av matkasser. Da matbutikken s¨ at menigheten kjøpte inn så mye mat, spurte dem «hvorfor?», og da Tanja svarte, ble dem så rørt at butikkene sponset mat og gav rabatt på innkjøp. Så ble det plutselig enda mer mat til enda flere mennesker! Pengene som er gitt fra Norge har fått blitt til en stor velsignelse for flere tusen mennesker i Ukraina denne julehøytiden. Menigheten i Zhmerynka har opplevd en kraftig økning av mennesker som kommer til møtene, og menighetens folk har opplevd det som utrolig positivt å være med på utdeling av matpakker.

Et møte med en ukrainsk familie Familien Mila var en av hundrevis av familier som fikk matpakke. Historien til familien er ganske så vanskelig og gripende. Gjennom mange år har foreldrene slitt med alkohol, og det er ikke arbeid i sikte. Depresjonen og livsmotet griper dem, men tross alt klarer de å ta vare på hverandre og holde sammen som familie. Det var en forsiktig og tilbakeholdende familie vi møtte på. De var redd det var sosialmyndighetene som kom, og ville ta barna ifra dem. De har to flotte barn på 5 og 11 år. Foreldrene har slitt med alkohol i mange år, og de klarer ikke å komme seg ut av dette uføret de har kommet inn i. De er så fullstendig fortvilet, og desperate for sin livssituasjon. Da de forstod at vi kom fra en kristen menighet med matpakke og bibel, senket de skuldrene og inviterte oss inn. Da vi gav dem matpakken, ble de helt målløs, og etter hvert begynte barna å pakke opp matkassen. Da de så hva som var inni begynte foreldrene å gråte, og barna var helt ute av seg av begeistring. Det var meg og Maria som besøkte dem, og etter hvert begynte faren i huset å kjenne igjen Maria. De snakket i sammen, og fant ut at dem har vært «drikkekamerater» før i tida. Maria har i mange år nå vært fri fra alkohol, og vitner stadig om Jesus til mange. Vi begynte å be for familien, og det ble et sterkt bønnemøte i hjemmet deres. Det ble en helt spesiell opplevelse for oss alle, og de sa til meg og Maria at «dere må ikke gå fra oss, bli hos oss!» Vi tror at denne familien fikk en smak av himmelen denne dagen. Tanja

D

ette var en av mange familier som har blitt velsignet, ikke bare med timelig mat, men også med åndelig mat og en berøring av Jesus. På vegne av Ukraina og folket takker jeg dere fra dypet av mitt hjerte for deres gavmildhet, og godhet. Igjen, tusen takk! Gunvald Eikeland

Side 12 • Vekkelsesrapport


Matpakker til Ukraina

Vekkelsesrapport • Side 13


D

a jeg var med og startet Bønnesenteret i Levanger var det en som sa til meg: «Om du skal holde på i flere år med dette og dere skal holde ut så må du lage bønneritualer som dere kan praktisere hver dag på senteret.» Da var det noe som ropte inni meg «nei, nei, nei!» Min livshistorie er nettopp det motsatte, den enkle og naturlige bønn er slitesterk! Selv kom jeg fra en statskirkebakgrunn der gudstjenestelivet for det meste besto av rituelle bønner som ble fremsagt i gudstjenesten. Min opplevelse av dette var at det gav meg personlig lite. Så møtte jeg noen bønnedamer i pinsemenigheten Filadelfia Bodø mens jeg var fisker. I tre måneder var jeg der mens vi bygget om fiskebåten jeg var på. Deres bønneliv og bønnepraksis var som en frisk vårvind inn i mitt liv. Så enkelt, så ekte og så gledefylt. Deres bønneliv var preget av utsagn som «det er jo så herlig å be til Gud», «bønn er så vidunderlig», «nå skal vi ha oss et salig bønnemøte!» Jeg så hvordan øynene deres strålte ved å snakke om det friske livet som de hadde med Gud i bønn. Jeg drømmer så om å ta vare på denne bønnestilen og blankpusse igjen denne bønnetradisjonen som jeg kaller «vekkelsesbønnen.» Jeg ønsker så å plante det i unge mennesker sitt liv slik som jeg ble forvandlet som 16 år gammel gutt av dette. Dette er vekkelsesbønnen Bakgrunnen for denne bønneformen finner vi blant annet beskrevet i Apostlenes gjerninger kapittel 1 og 4. Den har siden fulgt vekkelsesbevegelsene opp gjennom historien, inkludert de mange vekkelser som har preget landet vårt på 18- og 1900-tallet. Det enkle bønnelivet var og er selve Side 14 • Vekkelsesrapport

fundamentet i de gjentatte vekkelser over alt i verden, også de som har kommet over Norge. Pastor og forsker J. Edwin Orr som har forsket mye på vekkelser i historien sier at «historien er taus om vekkelser som ikke har startet med bønn.» Min gode venn og pastor Jan Halvorsen som har skrevet en bok om Hans Nilsen Hauge forteller om de sterke bønnemøtene i Fredrikstad under haugevekkelsen. De kunne be til langt på natt fordi det lå en slik herlighet over deres bønneliv. Siden fortsatt dette i Franson-vekkelsen, og den læstadianske vekkelsen hadde bønnemøter der stedet skalv da de ba til Gud. Baptistvekkelsen var på samme måte båret av et sterkt bønneliv. Pinsvekkelsen var båret av bønnemøtekristne som elsket å be til Gud. De hadde bønnenetter, søkemøter og bønnemøter som kunne vare i mange timer i strekk. Under Lundevekkelsen og Mangsvekkelsen i Oslo var det et meget sterkt bønnemøteliv som bar det hele i år etter år. Under de sterke vekkelsene med Henry Johansen var bønnelederen Armin Gesswein fra USA med og han sier at «ikke før jeg kom til SørKorea opplevde jeg igjen slike bønnemøter som vi hadde i Stavanger og Haugesund under vekkelsene der». Det som bar vekkelsen var den enkle, friske, gledesfulle og tårevåte bønnen. Dette er den bønnen vi møter i hele Apostlenes gjerninger og som var beordret av Jesus selv i vers 1,4. Bønnemøtet på øvresalen var utskytningsrampen for vekkelsen i Jerusalem og gav oss en arbeidstegning for alt framtidig vekkelsesarbeid der vi regner med et gjennombrudd ved Den Hellige Ånd.


Det slitesterke bønnelivet I snart 14 år nå har vi drevet Nordisk Bønnesenter på Levanger. I årets løp kommer det flere tusen til denne lille byen i NordTrøndelag for å besøke Bønnesenteret. Så manges liv har blitt forvandlet her, sterke helbredelser har skjedd og mange har blitt frelst i bønnerommene våre. Hva er årsaken til dette? Svaret er livet som flyter ut fra den enkle bønn og lovprisning. Gudsnærværet som kommer når vi søker Ham og Ham alene. Så mange sier at det sterke med å komme til Levanger er nettopp atmosfæren som hviler over Bønnesenteret. Lovsang og bønn skaper Gudommelig atmosfære fordi det drar himmelen ned til oss. Vi trenger absolutt ikke bønneritualer for at det skal fungere. Vi har ingen bønnemantra eller oppsatte bønneritualer på senteret hos oss. Grunnen er at det vil føles helt unaturlig for det hjerte-til-hjerte-forholdet vi har til vår Himmelske Far. Like lite som jeg ritualiserer mitt forhold til Liv, min kone, vil jeg ritualisere mitt liv med Gud. I en relasjon som går fra hjerte til hjerte og fra ånd til Ånd er nettopp naturligheten, ektheten og enkelheten i lovprisning og bønn så viktig. Det er hva vi har som en bærebjelke i det vi tror og holder på med hele tiden på Bønnesenteret. Mye lovprisning, enkel bønn og forbønn der Jesus er i fokus hele tiden. Vi tror dette bevarer oss midt på veien og hjelper oss å ivareta vekkelsesbønnen fra vekkelsesgenerasjoner som har gått foran oss. De enkle forbederne Opp gjennom historien har det enkle bønnefolket båret vekkelsens liv i dette landet. Mange var ikke kjent av noen, du så dem aldri i aviser eller på noen plattform. Men i det skulte bar de fram Guds rike gjennom bønn. Denne oppgaven vil vi nå ta på alvor. Vi ber for Norge, vi går i forbønn, vi faster, vi lovsynger

og tilber og vi tror av hele vårt hjerte at vi er med og skaper en forandring i dette landet. Jesus har gjort bønnelivet så enkelt for oss at det skulle være mulig for alle å gripe det. Han sier «be så skal du få, for den som ber han får.» Det kan ikke sies enklere. Går du til religionene så er bønn komplisert. Du må be etter visse mønster, på visse måter, i visse stillinger og retninger. Men for den kristne bønn er vi løst fra alt dette og kan bare kommunisere med vår pappa i Himmelen på et enkelt vis. Vi er ikke fullkommen i det vi gjør, men vi har valgt den enkle veien som vi ser fungerer for så mange. Og det er salighetens vei i det enkle livet med Gud. Bønn er vidunderlig! Tenk at vår Far har gitt oss denne veien, lagt det inn i hele skaperverket slik at lengselen ligger der i oss til å søke ham, det er nåde over nåde. Og om du praktiserer bønn slik du møter i Guds ord med takken og lovprisningen som en plogspiss og en bærebjelke i ditt bønneliv vil du elske å be til Gud. Selvfølgelig står det kamp om vårt bønneliv. Alt av verdi står det kamp om, men vi kan bestemme oss for hva som skal prege vårt liv (Rom.12,3). Bønnen ligger i ditt hjerte og Herren kaller deg til å ta ut mer av den innfrosne kapitalen som ligger i ditt liv på bønnens område (1.Kor.1,9). Håkon Fagervik

Vekkelsesrapport • Side 15


Spennende tider i Mosjoen /

I

lengre tid har vi kjent til de gode folkene på Ungdom i Oppdrag (UiO) sin base på Nordtun i vakre Meløy, og vi har sett fram til å gjøre noe mer sammen med dem. I november la det seg til rette så vi kunne få en hel uke sammen, deres disippeltrenings-skole (DTS) og vår bibelskole (NSSM). Hva var vel da bedre enn å møtes halvveis mellom Levanger og Meløy, nemlig bønnehuset på Mosjøen. Så etter noen spennende timer på ekte nordnorsk vinterføre hadde vi en fullspekket bibelskoleuke foran oss sammen med den herlige gjengen fra Nordtun. Deres studenter var hovedsakelig ungdommer fra USA, men også noen fra New Zealand, Tyskland og Norge, så språkmessig følte vi oss noen ganger litt som på pinsedag, men på tvers av språk og kultur er det så fantastisk å ha fellesskap med andre som har hjertet i brann for vår gode Jesus!

V

i hadde mye undervisning om bønn og forbønn med vekt på den dypere kjennskapen til Jesus og fellesskapet med Hans Hellige Ånd. Dette kunne jo ikke forbli bare teori, så vi anvendte mye tid i felles lovsang og bønn, dette munnet tidvis ut i dyp stillhet der vi kunne kjenne Jesu hjerteslag både for oss og byen vi ba for. Således kunne vi videre be ut og dele det vi opplevde Ånden viste oss. Det er en mektig opplevelse! Side 16 • Vekkelsesrapport

Etterhvert i uken trillet vi også ut Vaffelkirken i sentrum. Der sto vi i snøværet for å prate med folk, svare på åndelige spørsmål, oppmuntre og be for mennesker. Forhåpentligvis varmet det både hjerter og kropper med litt vaffel og en god prat. Daniel Haddal var også med og ledet oss ut på det vi kaller «skattejakt». Da fikk vi snakket og bedt med mange, flere opplevde å bli helbredet. Flere ungdommer tok også imot Jesus der ute på gata etter lengre samtale med teamet!

D

et er gøy å være på en slik teamtur og se elevene våre i full utfoldelse! Jeg fascineres også av det stadige arbeidet som allerede foregår lokalt i Mosjøen. Der er det mange helter som står utrettelig på i både bønn, praktisk arbeid, og omsorg for menneskers beste. Vi deltok også på noen av disse ukentlige samlingene, og det var spesielt rørende å se omfanget av og hjertelaget i det internasjonale arbeidet der på bønnehuset, der mange av våre nye landsmenn får møte virkeligheten av Guds kjærlighet og omsorg. Etter denne uken fryder vi oss over å ha smakt noe fra selve himmelen, som åpner seg mer og mer over Mosjøen. Så vi kan skrive under på at spennende ting er på gang der, ja faktisk overalt hvor mennesker oppriktig søker Ham. Øyvind Hovset


“...så vi anvendte mye tid i felles lovsang og bønn, dette munnet tidvis ut i dyp stillhet der vi kunne kjenne Jesu hjerteslag både for oss og byen vi ba for.”

Benedicte Bjørkmo underviste under åpne bibelskoledager. Foto Katarina Hedman

Hele teamet, bestående av elever fra Nordic School og UIO Nordtun Vekkelsesrapport • Side 17


Innviet det nye året med bønnog fastedager på Bønnesenteret

Side 18 • Vekkelsesrapport


F

or første gangen på 15 år var vi ikke med på Bønn for Oslo. Vi hadde dette året avsatt dager med bønn og faste for landet vårt på bønnesenteret. Hoved målet for dagene var som alltid å søke Guds ansikt. Det er en oppskrift som alltid bringer liv med seg. Det kan virke banalt, enkelt og lite planlagt, men det fører oss alltid inn i et fargesprakende liv av mangfoldig bønn, og tar oss med inn i Guds agenda. Den Hellige Ånd har orden på sakene. Vi kan komme fra hver våre hverdager og være opptatt av så mange forskjellige ting, men når vi entrer bønnens rom, kommer vi inn i Hans planer og får se at vi kommer på samme spor uten en gang å ha snakket sammen på forhånd om det. Det ligger en sterk kraft i slike bønnesamlinger. Storsalen vår var satt opp med flere bønnesteder. Ett sted for å «hvile i Guds nærvær», ett som vi kalte «Jesus-hjørnet» som er et sted for å gå avsides for å fokusere på Jesus, lese bibeltekster om Jesus etc., et rom med bønnestasjoner

med forskjellige bønneemner for landet vårt, et stort Norgeskart som lå midt på gulvet slik at man kunne knele ned over landet vårt, et nattverds bord, et stort kors med steiner ved siden av slik at man kunne legge ned byrder ved korset. Vi hadde tre kraftsamlinger hver dag, og huset var åpent for bønn fra kl 07.00 om morgenen til kl 23.00 på kvelden. Hver kveld var det lovsangsfest med Anders Skarpsno spissen. Det er utrolig interessant å se hvordan Gud bare kom og fylte stedet med sitt fantastiske nærvær! Vår gode vaktmester Tom hvisket til meg første dagen: «merker du atmosfæren?!» Mye sterk bønn ble bedt for landet vårt disse dagene, og vi merket Guds hånd over våre liv. Flere sterke vitnesbyrd har kommet i etterkant av uka. Det blir flere slike uker hos oss gjennom dette året. Leif J

Vekkelsesrapport • Side 19


Side 20 • Vekkelsesrapport


Hele Trondheims menighet samlet i bønn

P

å starten av året er det en glede å se at det mobiliseres til bønn over hele landet, og som bibelskole fikk vi gleden av å delta på Bønneuka i Trondheim. Samtlige menigheter i byen er med på denne storsatsingen, som blant annet inneholder døgnkontinuerlig bønn for byen. Bønneuka har gått gjennom mange år, og det er sjette gang vi som skole deltar. Vi var ute på gata i Trondheim sentrum med vafler og forbønn tre dager. Vi fikk bli med noen av ildsjelene som har vært til stede der i årevis, og fikk med oss flere av bønneukas deltakere. Der fikk vi mange gode samtaler, og vi opplevde også at mennesker ble momentant helbredet på gaten.

Flere av formiddagene fikk vi samle til bønn og lovsang i en helt enkel og nedstrippet setting. Vi opplevde at himmelen åpnet seg, og vi fikk berøre inn i en bønnestrøm av Den Hellige Ånd. Det kom et Gudsnærvær som var så godt at vi ikke ønsket å stoppe da tiden var ute! Som gjestelærer under Bønneuka var Hans Weichbrodt, som underviste med sitt store engasjement og teologiske dybde, blant annet om hvordan Gud kaller oss som forbedere til den mektige bevegelsen Han er på gang med i landet vårt. Det er sterkt å få være sammen med menigheten i denne byen med så sterke åndelige og kirkelige røtter, og se at Gud alltid øser ut sin Ånd når mennesker søker Ham med iver. Lederskapet sier selv at engasjementet for bønn øker, og for første gang på mange år var bønnevaktene døgnet rundt fylt opp ved ukas start. Vi kjenner på betydningen av å stå sammen med Guds folk i bønn - og midt i en tid hvor verden preges av pessimisme kan vi være full av optimisme fordi vi vet at Gud er på gang! Vekkelsesrapport • Side 21


Nordre gate i Trondheim var vĂĽr base hvor forbipasserende kunne kose seg med vafler og kaffe

Side 22 • Vekkelsesrapport


Vekkelsesrapport • Side 23


GUD SVARER BØNN! SEIERSRAPPORTER F R A F O R B Ø N N STJ E N E ST E N HELBREDET I RYGG OG HOFTE

SÅR ER BORTE

En kvinne var sykemeldt på grunn av smerter i rygg og hofte, men har etter forbønn kommet seg og er nå tilbake i jobb.

En kvinne forteller at sår rundt nesen og en vorte har forsvunnet etter forbønn.

FRI FRA NIKOTIN

RYGGSMERTER FORSVANT En mann ba om forbønn for sin venns ryggplager. Litt senere forsvant ryggplagene, og de har ikke kommet tilbake.

En kvinne har sluttet med nikotinbruk etter forbønn.

KREFTFRI

INDRE BLØDNINGER STOPPET

En eldre kvinne takker Gud for at hun nå er kreftfri uten behandling!

En kvinne hadde indre blødninger, og fikk beskjed om at ingen medisiner kunne hjelpe henne. Etter forbønn forteller hun at blødningene har stoppet!

SØNN BLE FRELST

FIKK RETT MEDISIN En kvinne bad om forbønn for sin veninne som blant annet hadde plager med mye slim og hoste. Etter forbønn fant legene ut hva som var galt, og slimet og hosten stoppet.

En mann ba om forbønn om frelse for sin voksne sønn. Nå har han tatt imot Jesus!

FRI FRA HODEPINE En kvinne ble fri fra kronisk hodepine etter forbønn.

ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT! Side 24 • Vekkelsesrapport

 74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org


24.-28. juni

Vekkelsesrapport • Side 25


Vårtun Kristne Oppvekstsenter i Levanger er et oppvekstsenter i vekst. Vår visjon er:

Et kristent oppvekstsenter preget av Guds kjærlighet og omsorg, hvor hver enkelt, ut fra f egne forutsetninger, gis mulighet til å utvikle seg åndelig, fysisk, psykisk, faglig og sosialt

Vi er hele tiden på utkikk etter fagfolk som brenner for sitt fag og for Jesus. Vi har noen ledig plasser både i barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen Du finner mer informasjon i om oss på vår hjemmeside, www.vko.no eller på https://www.facebook.com/oppvekstsenter Kontakt oss gjerne på tlf. 74019910/45243610

• • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••

Annonse

Annonse

Velkommen til

BØNNEDAGER OG PÅSKEFEIRING i flotte omgivelser i Finnmark med evangelistene Håkon Fagervik, Nils Anders Bueng m.fl.

Disse dagene er spesielt satt av virkelig til å be for vårt kjære fylke Finnmark Skjærtorsdag 24. mars - 2. påskedag 28. mars Åpningsmøte kl.19.00 (torsdag) Vi har da også store mulighet for skiturer og utflukter på dagtid Karalaks leirsted ligger naturskjønne omgivelser utenfor tettstedet Lakselv Porsanger Kommune. Flott turterreng. Mulighet for isfiske, skigåing, scooterturer og m.m. Vi har snøscootere tilgjengelig i påskedagene. PS! Det blir Reinkjøtt og Ferskfisk til middag fra Finnmarksvidda og kysten. Pris for dagene er 2 000 kr. pr. pers (fullpensjon) Barnefamilier 5 000 kr. pr. familie (2 voksene + 2-3 barn under 12 år.) NB! Hvis barnefamilier melder seg på, så har vi muligheter for å ha barnemøter og aktiviteter for dem. Kontaktinfo: Marius Andersen Mob: 41465734 E-post: mariusandersen73@gmail.com

Nils A. Bueng Mob: 90151284 E-post: nilsbueng@gmail.com

Booking for overnatting til konferansenene åpner 2 måneder før hver konferanse

Håkons møter framover

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

19. - 21. feb Møteserie Flekkefjord 26. - 28. feb Baptistkirken Sandnes

Side 26 • Vekkelsesrapport

4. -6. mars Pinsemenigheten Kongsvinger

23. mars Betesda Alta, Finnmark

8. - 9. mars Frikirken Lovund

24. - 28. mars Bønnedager Karalaks, Lakselv, Finnmark

10. - 13. mars Pinsemenigheten Tjongsfjord

5. - 10. apr Møteserie i Moldova og Ukraina

15. - 17. apr Mannsmøte Lindesnes 20. - 24. apr Møter på Helgeland


Vekkelsesrapport • Side 27


Hjertelig velkommen til Partnerkonferanse!

Alle som støtter Nordic Mission på fast basis er hjertelig velkommen til Partnerkonferanse i Levanger. Her samles kjernen av Nordic-familien til en konferanse med mye godt fellesskap. Mat, overnatting og konferanse er gratis for deg disse dagene. Om du ikke er partner kan du registrere deg ved å sende inn denne slippen. For å melde deg på konferansen kan du ta kontakt med resepsjonen på telefon 74 09 50 51 (man-fre 10-13) eller på resepsjon@nordicmission.org.

Bli fast støttepartner til Nordic Harvest Mission Hvilken sektor vil du være fast støttepartner for? Misjon

Bønnesenteret

Familiehjelpen

Nordic School

Hvilket beløp vil du gi pr. måned? 200 kr

500 kr

1000 kr

Annet beløp:

Nordic Harvest Mission Svarsending 8787 0097 Oslo

Navn: Adr.: Postnr.:

Poststed:

E-post:

Tusen takk for at du vil bli fast støttepartner til Nordic Harvest Mission!