NORDIC 20 - prosinec 2011

Page 1

NORDICMAG 20 PROSINEC 2011

JAK SE ROZCVIČIT PŘED BĚŽECKÝM LYŽOVÁNÍM

CENA: 59 KČ | 2,49 €

WWW.NORDICMAG.CZ

LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH

TOULÁNÍ

KRÁL ČESKÝCH ALCHYMISTŮ

MARATÓN PO ZAMRZLÝCH JEZERECH

POZOR! VÝPARY PŘI MAZÁNÍ LYŽÍ JSOU JEDOVATÉ!


NOVÁ ATOMIC WORLDCUP SKATE FEATHERLIGHT

www.suunto.com

Navštivte testovací centrum Suunto a zdarma otestujte! Podrobnější informace o testovacích centrech naleznete na www.amersports.cz.

NOVÁ ATOMIC WORLDCUP SKATE FEATHERLIGHT. Je díky ultra lehkému Nomexovému jadru a Densolitovým bočnicím o vysoké molekulární hustotě nejlehčí Atomic lyže. Její unikátní konstrukce a neuvěřitelně nízká hmotnost, pouhých 460 g*, podporují explozivní odraz a maximální dynamiku ve skluzové fázi. * Worldcup Skate Featherlight (178 cm)

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz


3

NORDICSPORT 6 8 10 14 16 22 25 26

– ! " # $ „ “

NORDICLOPPET 52

ENGADIN – Z & , 60 & $

NORDICTOUR 62

&

NORDICUNIVERZITA

36 38 40 42 50

% – – & ' ( )* # $ + ' & ! $ ,

FOTO: ATOMIC

28 30


4

! " #$ % & ' ( ) * ) ! ! + , -." -//.0

! "# $% % & ' & ' % ! ! ' ' (# !

(# % ! $% ) " * ) & " * )(" * + (" & ' & , ' & ' (" ' -! ! " ' . % ! & ! /' ( ! ' ( ! "0 ( ' ( "

( 1 ! % ' % ! ! ! ' "(! ( ' 2 ' ( 3" ' 2 ' & "# & % ( ! &!

! ( 3 & " & ( / ! " 4 ( ' (" ' & (" 5 % &! " & !0 ' % ! 2 ' & $% & '4 (" ( % (" ( ! &!0 ( 6789: ( ( # : % ! " '4 / ' 0 ! " 4 ; & 1 < $ # & & ' ' ! 1 ' 6 & !0 ! & ! ( ( % 2' 6 7 = 2 ' ! 0

! = = (" ' ! ( 2 >

0 ?@@A 9 6 & ' ! ' " 2 '# & %( ( = 2 ' # B ( # 1 2 ! . ' " 1C % ! " ( D TomĂĄĹĄ Gnad

REDAKCE AUTOR PROJEKTU Petr Socha ŠÉFREDAKTOR TomĂĄĹĄ Gnad ZĂ STUPCE ŠÉFREDAKTORA KarolĂ­na Frederiksen GRAFIKA Josef DujĂ­Ä?ek MarkĂŠta AntonĂ­Ä?kovĂĄ INZERCE Petr Havelka MarkĂŠta KarlovĂĄ Hanka TopolovovĂĄ Ĺ ĂĄrka VachunkovĂĄ DISTRIBUCE Andrea RosenbaumovĂĄ Hana KonviÄ?kovĂĄ Veronika KolĂĄĹ™ovĂĄ INTERNET TomĂĄĹĄ Roba REDAKTOĹ˜I zĂĄvodnĂ­ lyĹžovĂĄnĂ­ Marek PazderskĂ˝, TomĂĄĹĄ Nohejl, TomĂĄĹĄ Macek, Martina ChrĂĄstkovĂĄ mazĂĄnĂ­, profesionĂĄlnĂ­ rady Marian MĂĄlek, Jan Žåk odbornĂŠ texty, trĂŠnink Petr Jakl, MiloĹĄ MatouĹĄek, TomĂĄĹĄ Gnad materiĂĄl JaroĹĄ Gregory Ĺ˜ehoĹ™ek, Jan Zampr, Radim NyÄ? biatlon TomĂĄĹĄ Hermann cestovĂĄnĂ­ Jiří Ĺ afrĂĄnek ADRESA REDAKCE HusitskĂĄ 344/63 130 00 Praha 3-Ĺ˝iĹžkov redakce@snow.cz 222 780 286 PříspÄ›vky, fotograďŹ e a nĂĄzory zasĂ­lejte na adresu redakce.

Cover foto: SALOMON Cena: 59 KÄ? / 2,49 EUR

VYDAVATEL SLIM media s.r.o., IČ: 27175511,

HusitskĂĄ 344/63, Praha 3 JAZYKOVĂ KOREKTURA Anna JunkovĂĄ, Radek Holub INZERCE inzerce@snow.cz PĹ˜EDPLATNÉ Informace na www.nordicmag.cz nebo na predplatne@snow.cz VychĂĄzĂ­ 4x roÄ?nÄ›. Toto Ä?Ă­slo vyĹĄlo 24. listopadu 2011, dalĹĄĂ­ vyjde 5. ledna 2012. MK ÄŒR: E17201, ISSN: 1802-2979 RozĹĄiĹ™uje PNS a.s. a sĂ­ĹĽ sportovnĂ­ch prodejen. ÄŒlĂĄnky oznaÄ?enĂŠ tĂ­mto logem jsou komerÄ?nĂ­ prezentacĂ­.

OFICIĂ LNĂ? PARTNER

PARTNEĹ˜I ÄŒeskĂ˝ svaz biatlonu JizerskĂĄ padesĂĄtka Ĺ umavskĂ˝ skimaraton


Série běžek a bot XIUM je výsledkem profesionální spolupráce mezi našimi závodníky, našimi inženýry a naším vývojovým a produkčním týmem. Běžky a boty z této série dosahují vynikající výkonnosti na jakémkoliv sněhu za jakéhokoliv počasí. Nikdy předtím jsme takovouto úroveň kvality, výkonnosti, skluzu, stability a přesnosti nedosáhli. Nyní se o těchto neobyčejných vlastnostech série Výhradním dovozcem a distributorem pro ČR je firma Bretton s.r.o., tel.: 272 088 321, www.bretton.cz

XIUM můžete přesvědčit i vy.

X-IUM WC CLASSIC Nízká hmotnost, komfort, pružnost v ohybu a stabilita.

X-IUM CLASSIC WCS NIS C2 Nejuniverzálnější lyže na klasiku.


6

9 ( ' S8 ' (" ( ' 2 , ' 3 - 9 6! F K 3 8 % F K T 3 3 T ( " > 3 ! 1 & 3 6 T 7 % F K

TEXT: TOMÁŠ GNAD FOTO: PETR MICHL

MLÁDEŽE V LIBERCI # ) C $ $ $ C , ! V W C ) & # $ $ )X MK-1L>: -MH8 ./0127 %2:HLK +L4H2?>. ( %+* 3L H>5-?@ 0>.@ -./012@9> 0.@9LOL# JMC 9-M7B78 41-KH-?:B78 8?;=9) LH:B > 20:B L?C K-145R -./012345R YL4H2?>. 0.@9LOL 1<L94H>?MC 3L ?K78-.:-M M9@.-4H 0.>9R78 41-KH-?7T ?L ?;5M [\ >O [] .LH) /H- >57L 4L 5-:>3B ?L 9?-M.LHR78 7/5.L78 > ?O9/ ? .278R78 .LHL78 = 2:272>H2?/ 4-72C >7L L?K-145R78 -./012345R78 ?RJ-KT ( *) :272@H-KL0 > =>5.>9>HL.L0 H=?) 0>.R78 -./0123C 45R78 8LK 9-K-4HL:7T V4H>K68- 5-:H2:L:HMX 4L 4H>. :> 1-F@H5M ^_) .LH 02:M.68- 4H-.LHB 4-MF>4:R 1KL=29L:H L=2:@K-9:B8- -./01234568- ?RJ-KM >7`ML4 -QQL) LH:B 41-KH/ 0;./ 4-MH;O:B 1KLC 026KM ? K-7L [^^[ ? KM4L.M# =20:B - 9?> K-5/ 1-=9;32 ? -4H; a ? -J-M 1<B1>9L78 3LPH; 1-9 4H>KR0 :@=?L0 ( MK-1L>: -MH8 ./0127 >/4*) HISTORIE EYOWF V ČÍSLECH

Místo AOSTA ANDORRA LA VELLA SUNDSVALL POPRAD VUOKATI BLED MONTHEY JACA SZCZYRK LIBEREC

Rok Počet účastníků Počet zemí 1993 708 33 1995 447 40 1997 991 41 1999 819 40 2001 1 111 40 2003 1 242 41 2005 1 200 41 2007 1 284 43 2009 1 620 47 2011 1 550 44

?/4-56 1KL4H2O2 H;78H- YL4H2?>.T 4?;9FB H>56 H-# OL 3L3278 4-MF@4HB 34-M 4.>?:-4H:B =>8>3-?>C 7B > =@?;KLF:6 7LKL0-:2@./# 1- 9-JM 3L3278 HK?@:B 8-<B -./012345R -8LS# :L78/J;3B 4.2J/ 41-KC H-?7T > K-=8-9FB78# 1<2 ?/8.>P-?@:B :L3.L1PB78 =@?-9:B5T =:B :> 1-FL4H ?BH;=T 4H@H:B 8/0:> > :> 4H-O@K/ 4H-M1>3B ?.>35/ ?PL78 0L9>2.24HT) J; -./012@9/ 9:L4 <B9B 4-72>7L L?K-145R78 -./012345R78 ?RJ-KT > 3L3B 5-024L 1K- .LH:B :LJ- =20:B ?>K2>:HM + => 4-MF2::-4H2 4 1<B4.MP:R02 0L=2:@K-9:B02 2 L?K-145R02 YL9LK>7L02 > -KQ>:2=>F:B02 ?RJ-K/ +) L :>9>K0- 4L H>56 H>H- >57L :>=R?@ -./0C 12@9-M -./012345R78 :>9;3B) P>5 MO = :B H>56 :;C 5HL<B -./012-:272 ?/K-4H.2# 30L:M30L >.L41-S J;OC 5/:; :> ./OB78! >K2H 3bKQL:-?@ ( -K)*# M.2C 3> L1>.-?-?@ ( M4)*# K24H2:> &02QM:-?@ ( 4H)*# = :>P278 KL1KL=L:H>:HT >KH2: -M5>. > M=>C :> -7M0-?@) [_) 20:B L?K-145R -./012345R YL4H2?>. 0.@C 9LOL %+ 4L 5-:>. .LH-4 ? 2JLK72) - 9?-M .LHL78 H>5 -1K>?9M -O2.> =20:B 41-KH-?2PH;# 59L 1K-JB8>.- :L9@?:- 024HK-?4H?B 4?;H> 9-41;.R78) > =>8>3-?>7B0 7LKL0-:2@.M J/.> :-42HL.5-M

-./0123456 1-78-9:; 1<2 =>1>.-?@:B -./0123456C 8- -8:; FH/<:@4-J:@ 9-K-4HL:L75@ 024HK/:; KL1MJ.25/ ? J;8M :> ./OB78 LHK> /:F27-?@ = 2JLK7L) L3B 4.-?> 9-5M0L:HM3B =-91-?;9:-4H 3LPH; 1<L9 =@?-9/! );! '"

(" ' % * -Q- .2JLKL756 -./012@9/ =?RK>=S-?>.- 1;H 1K4HT# 7- 0@ :> KM7L 5>O9R F.-?;5) -=L?<L:@ 9.>S 4/0J-.2=M3L ?4H<B7:-4H# 9T?;KM > 1<@HL.C 4H?B) >1<>OL:@ 1K>?27L 3L ?RK>=L0 41-.M1K@7L# 41<B=:;:B 2 ?=@3L0:6 U7H/ F.-?;5> ?TF2 F.-?;5M# 41-KH-?7L ?TF2 41-KH-?72) L 0-7:R0 1-3BHC

5L0 .29B KT=:R78 =L0B# K>4 > ?/=:@:B) -9>:@ KM5> 4-MF>4:; =:>0L:@ QL4H- M=:@:B# 4/01>H2B 2 :>JB=L:6 1-0-72) 1K@?; H>5-?@ >H0-4Y6K> 2 29L@./ 1K-?@=L3B 4-MH;OL 20:B78 L?K-145R78 -./012345R78 YL4H2?>.T 0.@9LOL) ;H 3L 5KM8T :> -./0123456 ?.>37L) c KL1KLC =L:H>:H2 0>.R78 F2 ?L.5R78 =L0B# >c ? >:H27L F2 9:L4 a ?PL78:/ 41-KH-?7L 4H@.L 41-3M3L 4HL3:6 8L4.-! /78.L32# ?RPL# 42.:;32d .L 1<L4H-OL ?BH;= 0TOL JRH 1-M=L 3L9L: > 1-K>OL:R78 JR?@ ?B7L# 1;H =@5.>9:B78 -./0C 12345R78 =@4>9 =T4H@?@ 1.>H:R78 ? 5>O96 ?;5-?6 5>HLQ-K22 a H-.LK>:7L# 4-.29>K2H># 8M0>:240M4# 1-K-=MC 0;:B > Y>2K 1.>/) STANOVENÍ VÝZNAMU TÉTO AKCE VYCHÁZÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KE SPORTU. > & > & 2 < ' 2& ?E . ( ! ( = FGH7IJK LE?? ! 2' ' $ " % % & < ( ( J : ( MMM ( # ( ' ! ' !" 2 # N ' ( ( !0 & 2 ! % ( ! ( !& ( %C & & ! ! $2 ! 2' ( ! (" % $ > & ( OM P 2 ' QE P ' ("

( ( ' ?@ P & ( # - " 0

( 2 ( ( ( RO P 2 ' MA P ( ( ' AQ P B! ' ! ( !&


7

>:9> &M.7-?@ P6Y-?>.> 9-JK-?-.:B5T0# 5HL<B 4L 4H>K>.2 - 78-9 -./012@9/ 0.@9LOL) ;.> 1-9 4LJ-M e__ .29B# 9-JK-?-.:B5T# -9 PL4H:@7H2 9- -409L4@H2 .LH# 0L=2 :202 2 :;5-.25 72=2:7T) [e_ 3278 1T4-J2.- ? -./0123456 ?L4:272 :> 8>K7-?C 45R78 5-.L3B78# fe_ ?L ?PL78 >KL@.L78# :> LPH;9M# ?L L472# ? <B=5@78 2 L3927B78) J/HL5 J/.2 1L:C 9.L<2# 1K>7M3B7B :>1<B5.>9 ? H245-?2:; --. Lg4# 59L 9;.>.2 KL1-KH@OL F2 1-<2=-?>.2 K-=8-?-K/) M9B5 320 F>4H- =?-:2. MO ?L H<2 8-92:/ K@:-) >O9R 9L: J/.- H<LJ> 1<21K>?2H :> PL4H H24B7 1-K7B 1K- H60;< PL4H:@7H 4LH F.L:T 41-KH-?:B78 ?R1K>? 0.@9LO:2756 -./012@9/) MK72# +2:-?6 F2 H>.-?6 a ?P278:2 42 5M78/:2 0L:=/ :> >K7-?; 1-78?>.-C ?>.2) L3?B7L HM J-9-?>. H<LJ> =?;<2:-?R QM.@P) @?-9/ ? J;8M :> ./OB78 1K-J;8./ ? J;OL7560 >KL@.M L4L7) 2?@75@ 5M.24> H>0 :LJ/.> - :27 8-KPB :LO 1<2 f__^) L3L:-0 - H-0 4HM9L:HC 5> 5.>427568- Q/0:@=2> LHK> /:F27-?@ 1K-8.@C 42.>! )-2 &! ( " ! ( " (" ( ' 9 ' (% & ( " 1 0 &! &! * @?-9/ ? J;8M :> ./OB78 1K-J;8./ ? -J-M HL78C :25@78 J;8M :> H<2 KT=:6 ?=9@.L:-4H2 > ?L 40BC PL:R78 PH>YLH@78 (f 9B?5/# f 78.>172*) L3.L1PB78 M0B4H;:B 4L 9-4H>.- =@?-9:B5T0 > =@?-9:27B0 = ?/41;.R78 ./O><45R78 4H@HT# 8.>?:; =L 4L?LKM ?C K-1/! -K45># &?6945># +2:45> > ;0L75>) L.5L0 4L J;OL75R78 4-MH;OB =UF>4H:2.- f] 4H@HT)

3 6

5 ?/H-MOL:R0 7B.T0) >P20 -KQ>:2=@H-KT0 9;5M3L0L => M41-<@9@:B 9>.PB ?K78-.:6 >57L :> :>PL0 U=L0B > 9T4H-3:-M KL1KL=L:H>72 :> 1-<>9>HL.456 UK-?:2) -72H/ -KQ>:2=@H-KT :L3.61L ?/4H28.> >HL<2:> /F-?@# ?R5-::@ <LC 92HL.5> -KQ>:2=>F:B8- ?RJ-KM! )GH7IJ (" ( D 6 (" < % ( ! U

2

Âť G ( H 7 ! ( I J FGH7IJK ! ( & ( ' ÂŤ 3>5 42 ?L9.2 :>P2 0.>9B J;O72' -0@7B8- 1K-C 4H<L9B 0-7 9-J<L :L?/MO2.2) -:5MKL:7L 4L =9L 4LP.> ?L.5@ > H>5 4L :>9;3L :> =245 0L9>2.B K-=C 1./:M./) L3.L1PB8- M0B4H;:B 9-4@8.> :>9;3:@ LHC K> -?@5-?@ = .-?>: >K.-?/ >K/# 5HLK@ -JC 4>92.> 9?>5K@H PL4H6 0B4H-) 7B.2 =@?-9M 1K-8.@42C .>! )B '" ( (" ' ( 2% (% * >=@:B J/.- 1- 7L.-M 9-JM ?L.02 1K-J.L0>C H2756# ?=8.L9L0 5 1K-0;:.2?60M 1-F>4B# 5HLK6 1>:-?>.- F>4H- 2 ? 1KTJ;8M =@?-9M) LK?24:B HR0 -?PL0 1K>7-?>. =5MPL:; > :> 5>O9R =@?-9 J/.- :>0>=@:- ?L.02 9-J<L) - FH?KH5> 4L =@?-92.- 1-M=L :> M0;.60 4:;8M# >O :> 1@HLF:B =@?-9 PH>YLH 1<21>9. :> M0;.R 4:B8 9K-J:R 1-1K>PL5) K>H; J/./ ?L.27L :@K-F:6# 0:-=B 4L 9-0:B?>3B# OL 1K- HMH- ?;5-?-M 5>HLQ-K22 >O 1<B.2P) @?-92.- 4L :> 4HL3:R78 HK>HB78 3>5- 1<2 9-41;.R78 ? K-7L f__^)

>P20 KL1KL=L:H>:HT0 9;5M3L0L => 9T4H-3:-M KL1KL=L:H>72 > 1<L3L0L 9>.PB 1-4HM1:6 5KTF5/

( ! 9 0 ' ( " (" ( ( ( & !

! ( & 7 < ' 2& 2 ( ( ' ! % ' ( C ( ' % ( ( & < ' ( ' !

' ( 1 ( GH7IJ &! (

' % 1 " ( C ( ( & / ( % ( ( % *

> U1.:R =@?;K 4.-?> :L31-?-.>:;3PB8-! )7 < 0 ' &! 2 ( " ( '

2& * <L5. :> >9KL4M 1-<>9>HL.T >HK275 275L/) „ EYOWF )B =

( ( ( & C ! " ( * N 1 VUG 87WWG ( ' - ' ! ( 2& '

B 3 6 ' (" '

VĂ?SLEDKY NAĹ ICH NEJLEPĹ Ă?CH ZĂ VODNĂ?KĹŽ:

DÊlka tratě 7,5 km klasicky – dívky 10 km klasicky – chlapci Sprint klasicky – dívky Sprint klasicky – chlapci 5 km bruslení – dívky 7,5 km bruslení – chlapci KombinovanÊ ťtafety 4x5 km kasicky + bruslení + klasicky + bruslení

UmĂ­stÄ›nĂ­ naĹĄich reprezentantĹŻ 6. mĂ­sto Petra NovĂĄkovĂĄ 16. mĂ­sto Petr Knop 13. mĂ­sto Lucie CharvĂĄtovĂĄ 23. mĂ­sto Karel PĂ­Ä? 6. mĂ­sto Petra NovĂĄkovĂĄ 23. mĂ­sto Petr Knop

PoÄ?et startujĂ­cĂ­ch 74 zĂĄvodnic 85 zĂĄvodnĂ­kĹŻ 42 zĂĄvodnic 42 zĂĄvodnĂ­kĹŻ 80 zĂĄvodnic 95 zĂĄvodnĂ­kĹŻ

8. mĂ­sto K. PĂ­Ä?, P. NovĂĄkovĂĄ, P. Knop, L. CharvĂĄtovĂĄ

20 ĹĄtafet


8

VE SPRÁVNÉ STOPĚ $ , ) & C & ) & ) V # #X f[ $ ) TEXT: TOMÁŠ NOHEJL FOTO: RADEK PETRÁŠEK/SL ČR

> 1-9=20 :> HK6:2:5-?60 5L01M >784HL2:M MO -J> 0>=@5/ 9-5@=>. 1K-8:>H) L ?RJ;=B78 1- 4M78M 9- 5-17L :> U4L7B78 FH/<25K@H 1;H 02:MH 9-5-:7L ?/K-?:>. .LH2HR >MLKT? KL5-K9d -H?K9B H- 2 :> ./OB78' > ?RK>=:;3PB ?R4.L9L5 42 1-0RP.L. MO .-:2) V /1>C 9>.- H- 1LKYL5H:;# 3L:OL 34L0 4L :;3>5 M?><2.#X 1<2=:@C ?@) <L9 =20-M :>4H-M12. 9- .2JLKL756 M5./ 5 HKL:6C KM LHK@45-?2# >?P>5 :@4.L95/ 0-:-:M5.Ll=/ =9L?>4C H-?>./ 3L8- Y-K0M ?B7# :LO 42 9-5@=>. 1<L94H>?2H) >0 J/ HL9/ 0-8. 9-4@8:-MH .LH-4' V @9 J/78 4L 9-4H>. 9- 4?;H-?68- 1-8@KM > H<LJ> =B45>. J-C 9B5# H- 4L M?29B) > ?K78-. 0@0 024HK-?4H?B 4?;H> 9- fm .LH ? HMKL7560 K=LKM0M) 4L0 ?/HK?>.L7 4 0L:C PB 42.-M# ?/4-5@ :>90-<45@ ?RP5> > 5.>42756 HK>H; J/ 02 0-8./ ?/8-?-?>H#X 1<L0RP.B)

-78@=B =L 4>0-H/ ? .L4L H<2 52.-0LHK/ -9 L4L:B5M) -0> 0>3B 4H>?LJ:B n K0M# 5 H-0M Y>K0M 1.:-M =?BC <>H) H/<27LH -?7B > 4L90 5K>?# 3L3278 4H@9- 1.@:M3B K-=PB<2H >O :> 4L909L4@H) .L ?BHL# 3>5 39L H>8.L 1K@C 7L 5 9M8M :-K45R0 J;O7T0) >5-?@ 8LKL4L -8>MC Q-?@ 1-0@8@ ? 78.B?;) .-:o>H@ 5K>4>?27L 4L M H-8- 4H28:L Y-H2H 9- 0l9:B78 OMK:@.T > 1>5 3LPH; 45.B=LH 0L9>2.L :> 4?;H-?60 P>012-:@HM) V Lo 4L P5-.-M > ./O-?@:B0 4HB8@0 9-0> 0BS 1K@7L > H@H> H- HK-P5M 8T< :L4L) .L 4:>OB0 4L#X <B5@ V -KF>X) L ?PL0M H-H2O 4HB8@ J;O:6 9L::B 4HM92M0# 3L ? H<LHB0 K-F:B5M # 4H>?LJ:B8- 2:OL:RK4H?B

? K>=L) V >4H>?2. 34L0 42 ?B7 =5-MPL5 :> .6H-# ?/C P.2 02 ?4H<B7) K?@5 34L0 0;. 4>06 ?RJ-K:6# >.L 2 H<Lc@5 PL.#X <B5@ 4 1T?>J:R0 1<B=?M5L0) >0B4H- 1K@=9:2: 3L=9B 9- P5-./ > :> 4HK>8-?45R78 5-.L3B78 4@0 9KHB 45K21H>) V L: 4L J-3B0# >J/78 1<2 U:>?; :LC 78/H2. :;3>5-M :L0-7#X ?29B 3L92:R 1K-J.60) ?.@9@ H-8- -1K>?9M 8-9:;) V <B?# :LO 34L0 8K-H2. ./O-?@:B# 34L0 8-9:; Y-H2. =K7>9.-?5-M# 8.>?:; 1<BK-9M# > 1>5 H>5/ FLH. 7L4H-124/) 5@=> .-92 >KC .M5 - =HK-45-H>:6 1-.@K:B ?R1K>?;# HM 0@0 0-7 K@9#X ?/1K@?B) V L H- -9-.:R 5.M5 4 1L?:R0 78>K>5HLKL0) O 42 H- ?PL78:- 4L9:L# 0-8. J/ :;7- 9-5@=>H#X 1-H?K=M3L ?;H-4.>? >.FB5# 3L4L:275R 1>HK2-H# 5HLKR 1T4-JB M :@K-9:B8- HR0M) L39K>0>H2FH;3PB 824H-K5M ?P>5 = 0.>968- ./O>C <L 0M4BHL 9-.-?>H) -:2 1<2 ?R.LHM :> J;O5@78 4L -H72 M9;.>.- P1>H:;) V L: 34L0 42 ?=1-0:;.# OL 34L0 :;7- FLH. - 1<B=:>7B78# >.L ?TJL7 42 H- :L1<21-MPC H;.)X L9.2 9- >MH># 3L.2 9- :L0-7:27L > H>0 :>3L9C :-M H@H> 1>9:M.) l0># ?KHM.:B5 9- .-0-M7L# H<2 9:/ ? M0;.60 41@:5M) V >78K@:2.2 340L 8-# MO =>4 3L=9B :> ./OB78) >K-?>.2 :@4# OL H- 9L?;H>9L?>9L4@H 1K-7L:H .29B :L1<LO23L) ;4B7 1- H-0 M3L. :> &M0>C ?; FH/<27LH 52.@5T#X 9-9@ 3L:) -0M 4L <B5@ QL:/ :LC =:2F2HL.:-4H2)

-KF2F5-?> K-92:5> 41-KH-?>.> 8-9:;# 9-?-.L:6 HK@?2.> ? -K45M# 2O:B 0LK27L :LJ- 9-5-:7L :>

.3>P7L 4 0L9?;9/) T3F2.2 42 >MH-# 7L4H-?>.2# J;8>C .2) .L 4 - 9L?;H .LH 0.>9PB0 JK@78-M 3L: 1K- K>9-4H > O@9:6 =@?-9/) O 3L9:-M 8- 1-O@9>. HKL:6K >?29 78KL2LK! V L.L# 0@0 :L0-7:R# 1-H<LJM3M =@45-5 :> 9L4BH5M MK-.-11LHM)X -?@FL5 3L: -9?;H2.! V K-F :L'X /C 8K@. > a 9KM8R 9L: 0M JL= 9>.PB78 -H@=L5 > 5-0L:C H@<T 1<2:L4.2 9-0T 5.MJ-?-M =@?-9:B 5-0J2:6=M +6:2hM) - J/.- HL1K?L 1<L9 1;H2 .LH/i 3LPH; 3L9:- a 0-O:@ -4M9-?6 a 4LH5@:B) 9/O ?/K>=2.2 4 K-92F2 0L=2 92?@5/ 9- -?68- ;4H> :> -K>?; :> 4?;H@5# 78/H2.> 0>02:5> 1-9 4HM1:2 ?BH;=T 5?;H2:-?R 1MQ6H) 9 3bK:> j8.2L8-d L3UC 41;P:;3PB8- J;O7L ?PL78 9-Ji V <2H-0 H>0 41>9. ? 1-4.L9:B =>H@F7L#X ?=1-C 0B:@ 0.>9B5) LH-4 J/ MO :> :-?R78 HK>HB78 ?L 4?>8M 5-17L >KM4@5M K@9 1K-8:>. :L3=@<2?;3PB L4>) V <27BH5> 5.>425-M# 0-8. J/ H- =5M42H) .L 0M4B0L 1LF.2?; ?/45.@9>H 1K-QK>0# >J/ :LJ/. =>H>OL:R 9- MKL75>#X 1.@:M3L HKL:6K 2K-4.>? LHK@4L5) L4BH5> H>0 FL5@ 9L4LH 9:B 1-H6) > ?L.5R ?R4.L9L5 3LPH; :>9;3L FL5@) /8K@. 427L 1<L9.-:2 3M:2-K45R =@?-9 :> fk 50 ?-.:; ?L P?69C 456 KM45?>..>K:;# :> 0L9>2.L =L P>012-:@HT# 3>5- 3L8- 1<L93L=972 >MLK 4 >5PL0# >.L =>HB0 :L9-C 4@8.) ! L? & ! ! 9

> & ! Trenér: - 3

! % % 2& ( ' ! S$UB = ! & 3 ' ! ( ' ' ! Nejlepší výsledky: ! ? L ( 2 ( J LE?E FX? J: & #K ! QY ( & ! !

2 ' ( LEER LEE@ N @Y ? ! (% 2 LEER LEE@ ! X -S8 LE?? ' F ! ( Z & % K ! Materiál: >! , J ' , 1 ( & & ' , [ Y ; \ 9]


VIRTUAL CUP: TAK TROCHU JINÝ ZÁVOD Ȗ Ñnlt xm vjs | nut tx~ uxÕ rux w lr xuw |}xy |r ½jt yºr wrlq vxl wn~Ñrs j }jt |w qx yxmv wt j yx j| yºnmnv yu wx jwÎlq }n{v wnlq wnvxqx~ yxºjmj}nu x ur wr}Õ n}x½w wx rwtj ȗ ~y ½jt yºrw ½ lnuj wx vxÑwx|}r à wjk rwmr rm~ uw v ºnw |ru wj }ºnlq |} uÎlq }{j} lq yx lnux~ rv~Õ xÑw s|}n |n | w nv ȗ ~y ~Ñ |n}tjurÕ nw}x wn ½nmw y{xsnt} k u |y~½ß } w ~Ñ wj j }t~ un}x½w lq y{ mwrw sjtx l tur|}rlt |x~} Ñ | v ½unwtx~ wjk mwx~} jt}r w v r {nt{nj w v |yx{}x lËv vxÑß wx|} yxv ºr} |r | u wj j}{jt}r w lq v |}nlq {ny~kurt Ö mxtxwln vwxqm r }jvÖ tmn |n |}jwmj{mw vj|x Î xm jwr yxº mj} wnß vËÑnÕ ȗ ~y sn }x}rÑ xmnv ç r{ß }~ uw väÕ y{j r }x wjvnw Ö Ñn |rln |} un smn x wnsuny½ j|Ö yxºjm Ñnkº t~ j lnw Ö jun xm wnv yn w mjwÎ }n{v w txw w Õ nqx Ä j|}w lr y{xs Ñm s }{jÀ |jvx|}j}w n | v xuw v j|n yxm mxqunmnv wj rpjlnÕ xmw mnw |r }nm ~{ ~sn}n |jvr yxmun | Îlq vxÑwx|} Õ ËÑn}n |r yxß tj} wj mxk{ yx j| Ö wnsuny½ k Ñnltx~ ox{v~Ö wx u Ñn wnkx }ºnkj wj }xÖ jÑ k ß }nt {xmrw yxsnmn wj ½} r} }lqÎwrÕ ȗ ~y |n snmn wj yºrkurÑw ėĕ tv mux~qÎlq }{j} lqÖ qxmwÎlq y{x xkj |} ß

u k q~ wj u Ñ lqÕ t{~q j½} } wÎ wj½ v k{xw x Îv xu vyrxwrtnv j unv Ȗnwlnv | wjyº tujm j nmn mx Ȗnmºrlqx j r n{ß |tÎlq qx{ lqÖ yxm }n |n wj ½~vj |tx~

rum~Ö tmn }{jÀ k {ju mju½ kÎ juÎ {ny{nß nw}jw} rux½ Ȗn º j j}{jt}r w |}xy | y~wlnv | }x t jur} wjk mwn xmw xt{~q x v |} wj x{j Ö snsÑ ß v ºru { u k u |}xy {xt~ ĖĞĞĖ ~kxv { Ȗ~lq}jÕ ½nlqw }{j} k u j wjvnw w wj rpjl mx mj}x Îlq |x~kx{ËÖ t}n{ |r vËÑn}n |} qß wx~} yx{} u~ Õ r{}~jul~yÕl mx j½rlq ì r { vlr y{xsnt}~ jyËs nwÎlqí wj rpjl r |vj{}yqxwË | wj rpj w jyurtjl Õ x y{xsn} }{j}r ~Ñ |}j snw wjq{ } Î|unmtx Î |x~kx{ y } wj ½ } xºnwÎ y{xÔ u wj yx{} u~Ö tmn | |} v j½r }{j|~ txw}{xu~sn j jy ½n Îß |unmnt mx Ñnkº t~Õ ȗ wnk~mn}nßur w qxmx~ | ~v |} w v |yxtxsnwrÖ vËÑn}n |r }x lnu turmw m } w txurt{ } sn½} snmwx~Õ

ȗ ~y sn mju½ v n |yx{}x w lq y{xsnt}Ë |yxun wx|}r U ȗ ȗ Ö t}n{ mux~qxmxk |yxw x{~sn |uj w l tur|}rlt xm x~{ n {jwlnÖ r{x mã }jurj r n|t

xux y{x Ñr x}Õ xkmxk xm m~kwj mx ur|}xß yjm~ |n snmw x l tur|}rltx~ |x~} ÑÖ rvj yj}º k ÑtjºËvÕ U ȗ j yj{}wnºr }xqx}x y{xsnt}~ mxm js j}{jt}r w lnw Ö j }x wnß snw } ËvÖ jun r } v wj mju½ lq yx rl lqÕ m |n }nm Ö Ñn qn|ux |x~} ÑnÖ t}n{ } {m Ö Ñn ȗ ~y sn xmÖ n t}n{ v | wrß tmx wnyºnmsnmnÖ u n | wjm| tx~ sn½} mxß yuwr} }x~ çÙj wnvËÑn}n w v wn q{ }äÕ xt~m | }nm wnu t yºnm|}j j s m ~mÎlqjw v kju t~Ö tx~½ns}n ȗ ~yÕ nw rvw k Ñnlt |}xy |}j{}~sn ĖÕ y{x|rwln j yx}{ jÑ mx txwln kºn wj ėĕĖėÕ


10

I VETERÁNI MAJÍ SVOJE

# ) ) " & C # $ $ & ) C # " ) TEXT A FOTO: JOSEF VEJNAR

?;H-?6 49KMOL:B ?LHLK@:T %-K.9 >4HLK4 44-C 72>H2-: (% * ?=:25.- ? U:-KM [^]f => UFL.L0 43L9:-7L:B H;78 ?LHLK@:T a J;O7T :> ./OB78 :> 7LC .60 4?;H;# 5HL<B 3LPH; :L78H;3B M5-:F2H =@?-9:B 5>C K26KM) % :>JB=B 0-O:-4H 4L 5>O9-K-F:; =UC F>4H:2H ?K78-.:R78 =@?-9T >4HLK4 %-K.9 M1 ( % * > H/ 34-M 1-?>O-?@:/ => :L-n 72@.:B 024C HK-?4H?B 4?;H> ?LHLK@:T ? J;8M :> ./OB78) K?:B -n C 72@.:B >4HLK4 %-K.9 M1 4L M45MHLF:2. => UF>4C H2 ef_ =@?-9:B5T = 9?>7LH2 =L0B ? K-7L [^]m ? LC .L0>K5M ?L 4H@H; %247-:42:) ?PL0 :L-n 72@.:B [) K-F:B5 M41-<@9>.2 >:>o>:6 32O ? K-7L [^]_) @?-9T 4L 0-8-M UF>4H:2H 0MO2 2 OL:/ -9 m_ .LH ?L ?;5-?R78 5>HLQ-K2B78 1- 1;H2 .LHL78 > H- 3>5 ?K78-.-?B 41-KH-?72# H>5 2 H2 JL= >0J27B :> FL.C :6 M0B4H;:B) H>FB# OL 0>3B K@92 HL:H- 9KM8 41-KHM

> >H0-4Y6KM ?L.5R78 0L=2:@K-9:B78 =@?-9T) % 3L F.L:L0 0L=2:@K-9:B ./O><456 YL9LK>7L + ) .L:45R02 4H@H/ % 34-M ? 4-MF>4:-4H2 ?PL78:/ ./O><456 ?L.0-72! &?6945-# -K45-# +2:45-# # >:>9># M45-# ;0L75-# H@.2L# &?R7>K45-# >5-M45-# 9@.L 1>5 M4HK@.2L# -?R 6.>:9# @:C 45-# -.>:945-# .-?L:45-# L45@ KL1MJ.25># +K>:C 72L# L.5@ K2H@:2L# &1>:;.45-# ;.-KM45-# 4H-:45-# >1-:45-# >=>784H@:# 2H?> > M7L0JMK45-) L45@ KL1MJ.25> 4L 4H>.> F.L:45-M =L0B % ? K-7L [^^] :> % ? >5L .>729# 59L J/. 1<23>H 2<B >Y5> 4H) = :278-?> K>92PH; 3>5- @K-9:B <L92HL. => L45-M KL1MJ.25M) 9 H-8-H- K-5M 4L H>56 1K>?29L.:; =@?-9T % UF>4H:B 5-.L0 f_am_ FL45R78 =@?-9:B5T) ;5HL<B = :278 42 9-0T 1<2?L=.2 2 0L9>2.L# ?FLH:; H;78 :L37L::;3PB78)

<L9HB0 4L =@?-9:B72 1<28.>P-?>.2 :> >4HLK4 2:92C ?29M@.:; > 3L9:B0 = :L3U41;P:;3PB78 ? H6 1-F@HLF:B 9-J; J/.- >4HLK4 ? K) [^]] ? K>5-M4560 LLYL.C 9M# 59L 0L9>2.-?-M J2.>:72 L78T ?RK>=:; 4?R02 H2HM./ ?/.L1P-?>.2 JR?>.B U41;P:B KL1KL=L:H>:H2 ? J;8M :> ./OB78 .>:5> >M.T > 2<B LK>:) 4-MF>4:-4H2 3L ? L456 KL1MJ.27L F.L:45@ =@5.>9:> -KQ>:2=-?>:R78 >4HLK4 ? 1-FHM 77> [__ ./O><T) K-7L f__m J/.> 45M12:> =>KLQ24HK-?@C :> 3>5- 9KMOL:B L45R78 LHLK@:T ? J;8M :> ./C OB78 ( *# 59/O :> M?-.:;:6 0B4H- -94H-M12?PB8- @K-9:B8- <L92HL.L 2<B8- >Y5/ J/. =?-.L: 2:Q) 2C J-K -MJL5 ([^ep*) 1<2J.BOL:B >H0-4Y6K/ >4HLK4 0-8M ?/78@=LH = 1-4.L9:B78 1;H2 K-F:B5T# :LJ-c 1<L9 1>9L4@HC 5-M ?;5M 34L0 4L ?LHLK@:45R78 :L=UF>4HS-?>.) R0 1K?:B0 J/.- =>-7L@:456 >4HLK4 ? K) f__] ? 7 >.. ?L 4H@H; 9>8- :> 4L?LK-?R78-9; ) > H-H- 0B4H- -9.6H>.> 1-FLH:@ f]F.L::@ 45M12C :> L78T 4 HB0# OL 1- 45-:FL:B JM9L 7L4H-?>H 1- ) PL78:/ =@.LO2H-4H2 -8.L9:; =@?-9T# 1-J/HM > 9>.PB8- 1K-QK>0M =>32Pc-?>. 2J-K -MJL5) - 1<B.LHM 9- >: +K>:7247> 340L 4L =>1T3FL:R02


11

3 #& ' XE & 1

HL.6 =9L ? 02:M.-4H2 1-<@9>.2 3M:2-K456 024HK-?C 4H?B ? J;8M :> ./OB78) .>?:-4H:B =>8@3L:B 1K-J;8.- ? 1@HL5 => 1-FLH:6 UF>4H2 :@4HM1L0 ?PL78 ?R1K>? ? 7L:HKM 0;4H> 9- ?L.56 8-5L3-?6 8>./# 59L 4L 1KL=L:C H-?>.2 4?R02 H>:72 2 1T?-9:B -J/?>HL.6 H;78H- 5-:F2: a 9-0-K-9B 2:92@:2) .>4H:B 024HK-?4H?B =>F>.- 4-J-H:B0 =@?-9L0 5.>4275-M HL78:25-M :> m_ 50) L:H- 4/4H60 3L9:-H.2?R78 =@?-9T 3L 5>O9-K-F:; 4HL3:R) >FBC :@ 4L =@?-9L0 :> m_ 50# 1-M=L =@?-9:B72 :>9 k_ .LH 0>3B HK>c =5K@7L:-M :> 1-.-?2:M) KM8R 9L: a ? :L9;.2 3L :> 1K-QK>0M 4HL3:@ 96.5> HK>HB# >.L ?-.:-M HL78:25-M (JKM4.L:B0*) -H- 4L 5>OC 9-K-F:; 1K>?29L.:; 4H<B9@# H>5OL :@4.L9M3B7B K-5 4L =>FB:@ ?-.:-M HL78:25-M) 1-:9;.B 3L :> 1K-C QK>0M 5K@H5@ 924H>:7L [_ 50 a 9-1-.L9:L 5.>C 4275/ > -91-.L9:L ?-.:@ HL78:25>) - UHLK:B0 9:2 ?-.:> :@4.L9M3B 4H<L9LF:B PH>YLH/ \h e 50) :278 0M4B 4H>KH-?>H >.L41-S f =@?-9:B72 ? 1<BC 4.MP:6 ?;5-?6 5>HLQ-K22# 9-1.:;:2 0-8-M JRH 4H>KPB02 =@?-9:B5/) K?:B 9?> U4L5/ 4L J;OB 5.>C 4275/# 9>.PB 9?> ?-.:-M HL78:25-M) L FH?KHL5 3L :> 1-<>9M 0>K>H-: :> \e 50 (=@?-9:B72 :>9 k_ .LH m_ 50* ?-.:-M HL78:25-M > ? 1@HL5 H- 4>06 HL78:25-M 5.>4275-M) - >KL@.M ?=9@.L:68- >42 m 50 :@4 ?-=2./ 48>HH.-?6 >MH-JM4/# 5HLK6 7L.R 9L: 1L:9.-?>./ 0L=2 >1>KH0@:/ 4 MJ/H-?>:R02 ?R1K>?>02 > 4H>C 92-:L0) PM9L 1>:-?>.> -78-H> 3>5 =L 4HK>:/ 1-<>9>HL.T > 0B4H:B78 -J/?>HL.# H>5 2 -4H>H:B78 ?R1K>?) PL 9-5M0L:H-?>.> F>4H@ =>4H>?L:B =7L.> :L=:@0R78 .29B 4 :>JB95-M -9?-=M :> 4H>KH =@?-9T) 9B.:B 0LK2F>:6 J/.2 478-1:2 J;8L0 5K@H56 7L4H/ 49;.2H 4?T3 O2?-H-124# ?FLH:; =@O2H5T = 7L4H 1- ?K-1; > 9-5-:7L 2 1- L456 KL1MJ.27Ld K>H; J/./ P2K-56# > 3>5 32:>5 :LO 1<2 H;78C H- 4?;H-?R78 >57B78# ?RJ-K:; 1<21K>?L:6) H> 7>K>?>:/ a >MH-0-J2./ - -J3L0M m .# 1<L4M:M.2 1- 4?6 -4L >O 9- 0B4H> 4H>KHM ? 7 >..) L4H> ?L9.> 1<L4 K-=1@.L:-M L?>945-M 1-MPc :> 4L?LK > HKC ?>.> 7L.R 9L:# >:2O J/78-0 41>H<2.2 =>4:;OL:-M 5K>32:M) L1K?L :> 5-:72 9:L 4 :>KT4H>3B7B :>90-<C 45-M ?RP5-M 340L =>F>.2 1K-3BO9;H =20:B 5K>32:-M) PL 1<L5-:>.- 1-<>9>HL.456 8-K456 0;4HLF5- 7 >.. :> J<L=B78 =>0K=.68- 3L=LK> >/LHHL >5L# 59L 340L H>56 4-M1L<2.2# >.L 4 9?-M0LHK-?-M M.LC OL.-M ?K4H?-M 4:;8M) -9.L 0B4H:B78 :L:B ?R320C 5-M# OL 4-MFLH FLK4H?; :>1>9>:68- 4:;8M J/ ?/C H?-<2. => =20M >O 9?>7LH20LHK-?-M ?K4H?M) -<>9>C NAĹ E VĂ?SLEDKY NA MASTERS 2008:

Kategorie Věk 50–54 Věk 50–54 Věk 70–74 Věk 40–44 Věk 40–44 Věk 55–59 Věk 55–59 Věk 55–59 Věk 50–54 Věk 40–44

JmĂŠno Josef Vejnar Josef Vejnar Bohumil Zacharda Petra ÄŒervenkovĂĄ Petra ÄŒervenkovĂĄ JiĹ™i SĂ˝kora JiĹ™i SĂ˝kora JiĹ™i SĂ˝kora Josef Vejnar Petra ÄŒervenkovĂĄ

TraĹĽ 10 km klas. 45 km klas. 15 km klas. 10 km klas. 10 km brus. 45 km klas. 30 km klas. 10 km klas. 30 km brus. 30 km klas.

Umístění 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10.

. 1 LEE@

" " " # $%& ?@RX N B N I ^ U 1 ?@RA N

7 ^ 678 ?@RQ N ^ 86 ?@RO N > 3 ^ U 1 ?@RM N T ^ J:6 ?@RR N = ^ 1UB ?@R@ N V & ^ 16 ?@@E N _ ^ IG ?@@? N B & ^ :B1 ?@@L N 1 < ^ U 1 ?@@X N W ^ 678 ?@@A N J ^ WG8 ?@@Q N ^ 16 ?@@O N T ( ^ J:6 ?@@M N J < ^ :B1 ?@@R N > 3 ^ U 1 ?@@@ N W [ ^ U: LEEE N T ^ IG LEE? N - .

^ 1UB LEEL N V & ^ 16 LEEX N = ^1UB LEEA N >

^ 678 LEEQ N T < ^8U LEEO N $

1 N ; ^:B1 LEEM N 8 ^ J:6 LEER N -

N : ^ U 1 LEE@ N 1 N W & ^ J81 LE?E N J ^ IG LE?? N < N$ ^ 16 LE?L N 7& [ ^ WG8 LE?X N 1 < ^ :B1 LE?A N T` '&` ^ 1U LE?Q N 8U LE?O N J81

:>90-<45@ ?RP5> [m__ 0 J/.> 1K- :@4 4:L42HL.C :@) K-n . HK>H; J/. =?.:;:R 4 1-0;K:; :@K-F:R0# f 50 9.-M8R0 4H-M1@:B0 >42 :> p) 52.-0LHKM) -H- 4H-M1@:B 45MHLF:; ?PL78:/ 1K-?;<2.-# 2 59/O :LJ/C .- LhHK60:B) >PL ?R1K>?> H>9/ =@?-92.> JL= ?RC K>=:R78 U41;78T 4 <>9-M M0B4H;:B 9- [_) 0B4H>)


12

- ' - LEE@ 1 3 3 = $

<LJ>OL :> 0L9>2.-?6 1-=27L 340L :259- :L9-C 4@8.2# -4HM9M 340L 4?R02 ?R5-:/ ? 42.:6 5-:5MKL:C 72 9-0@7B78# 5>:>945R78 > 1<L4 f__ F.L:T FBH>3BC 7B KM456 ?R1K>?/ FL45R0 ./O><T0 K-=8-9:; :LMC 9;.>./) >5H25> 1K- =@?-9:B5/ M42.M3B7B - 0L9>2.L 3L 4HL3:@ 3>5- ?PM9L ?L 4?;H;) /9KOLH 3LH 1-8K-0>C 9; 4 ?L9-M7B 45M12:-M# > 59/O :> H- JM9L# H>5 ?L ?8-9:60 0B4H; -93LH) L87L 4L H- 1BPL) @0 34L0 H- =>O2. 1<2 1-5M4L78 - fam U:25/# >.L 1<2 ?/K-?C :>:-4H2 =@?-9:B5T 4L H- ?L.02 H;O5- 1K-?@9B) >C 5-:L7 34L0 45-:F2. 1<2 4?6 1KL026<L > H>5H275R78 78/J@78 4L 4:>8-M JRH ?L1<L9M 9?>5K@H :> p) 0B4C H;) K- =>3B0>?-4H 34-M 1<2.-OL:/ H>JM.5/ 4 :L3.L1C PB02 ?R4.L95/ FL45R78 =@?-9:B5T# ?FLH:; 9:L4 32O :LO23B7B8- 5>0>K@9> 2K5/ R5-K/) > 5-:L7 5>O968- 024HK-?4H?B 3L M41-<@9@: 1-<>9>HL.2 ? 1@HL5 =@?;KLF:R J>:5LH# 1<2 5HLK60 340L 4L ?P278:2 48K-0@O92.2 ? 8-5L3-?6 8>.L) 9L 340L -9 1-<>9>HL.T -J9KOL.2 :> 1>0@H5M 5-?J-3C 456 P@H5/ 4 L0J.60L0 >4HLK4 f__] > 5-?C J-3456 5.-J-M5/) PL 4L -9L8K@?>.- ?L ?L.560 4H/.M# 12?- HL5.- 1K-M9L0# ?B:> J/. 9-4H>HL5 > 1K-C ?@9;:B H>:LF:B78 5KL>7B 340L 42 MO2.2 >O 9- U1.:6C 8- =@?;KM) @0 4L 1<2=:@0# OL 9KM8R 9L: K@:- 1<2 -93L=9M ?L \ 8-92:/ K@:- 4L F.-?;5 :L7BH2. :L3C .61L) -91-.L9:B78 8-92:@78 2 H2 = :@4# 7- 1-O2C

.2# 42 32O HK-Mq 2 <B92H >MH> ? :>PB 5-.-:;# 5HLK@ M3BOC 9;.> 40;KL0 :> -24L) >5 ?29BHL# :L:B :>PB0 7BC .L0 1-M=L =@?-92H# >.L =@K-?LS =L306:> 1<2 =@?-C 9L78 :> ?=9@.L:6 4HK>:; =L0;5-M.L 2 :;7- 1-=:>H) >5 340L ? 1-FHM >42 fm .29B ?L \ ?-=L78 1-5K>F-C ?>.2 3LPH; [f 9:B ? 7L4H-?@:B 1- =@1>9:B0 1-J<LC OB > :> =@?;K 2 ? -5-.B Lg -K5M) K-P.2 340L 03) WK>:9 >:/-: > m :@K-9:B 1>K5/ # :>?PHBC ?2.2 >4 LQ>4# >: +K>:7247- 2 1L?:-4H2 4 -J@?>:-M ?;=:27B .7>HK>=# 1K-8.69.2 42 -4 :QL.L4 2 n .0-?6 >HL.26K/ ? -../g--9M# 5-M1>.2 4L ? 27860 -7LC @:M > :>?PHB?2.2 4L5?-3-?R 1>K5 2 >H.LHT0 =:@0-M >:H> -:27M) <2 4?60 9KM860 4H>KHM :> >4HLK4 - K-5 1-=C 9;32 ? K-7L f__^ ?L YK>:7-M=4560 MHK>:4# :>9 WKL:-J.L0# 34L0 32O J/. =5MPL:;3PB > :>?B7 34L0 0-8. 5-:=M.H-?>H <>9M ?;7B 4 7L.-M 1.L3@9-M :>C P278 -4H<B.L:R78 =@?-9:B5T a 1-FB:>3L 0>=@:B0 > HL4H-?@:B0 ./OB >O 1- -JFLK4H?-?@:B :> HK>H2# :LC J-c :@4 ? FL456 ?R1K>?; J/.- 1<L4 m_) > 0B4H- 340L 7L4H-?>.2 ?;HP2:-M -4-J:B02 ?-=/ > MJ/H-C ?>.2 340L 4L ? -./0123456 ?L4:272# 1-4H>?L:6 M 1<BC .LO2H-4H2 ? K-7L [^k]) <LJ>OL -9 9-J/# 59/ MHK>:4 8-4H2.- -./012-:25/# 32O M1./:M.- \[ .LH# J/.- 0-O:6 ?PM9L ?/1-=-K-?>H -./012345-M H6C 0>H25M) c MO H- J/. -./012345R -8LS# -./0123C

NAĹ E VĂ?SLEDKY NA MASTERS 2009

Kategorie Věk 50–54 Věk 35–40 Věk 35–40 Věk 50–54 Věk 50–54 Štafeta M 04 Věk 45–49 Věk 45–49 Věk 30 – 34 Věk 45–49 Věk 45–49

JmĂŠno Josef Vejnar Pavel Petr Pavel Petr Josef Vejnar Josef Vejnar ÄŒeskĂĄ republika (Balatka, Vejnar, DemjanoviÄ?, Ĺ imĹŻnek) Miroslav Balatka Miroslav Balatka Pavel HrubĂ˝ Eva HejtmĂĄnkovĂĄ Miroslav Balatka

TraĹĽ 45 km klasicky 30 km klasicky 45 km bruslenĂ­ 30 km klasicky 10 km bruslenĂ­ 4 x 5 km 30 km klasicky 45 km klasicky 45 km bruslenĂ­ 15 km klasicky 10 km bruslenĂ­

Umístění 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 7.

456 5KM8/ :> >1>KH0@:L78 > 4H>?J@78 ?/MOB?>C :R78 ? 1KTJ;8M 8LK F2 1.>5@H/ ? -J78-9L78) L3C ?B7L :@4 =>M3>.> 42.MLH> 45-5>:45R78 0T4H5T# 5HLC K6 4L H/F2./ :> 5-172 :>9 MHK>:4) <2 1K-8.B97L >KL@.M 340L J/.2 8K92 :> :>PL8- 1K?:B8- -./0123C 4568- ?BH;=L =L =20:B78 45-5>:> 2<B8- >PC 5M# 3L8-O U41;78/ = H;78H- 8LK 1-<>9>HL.6 ? >KLC @.M =?;F:2.2 :> 1>0;H:B 9L47L) ;HP2:> = :@4 42 :> H/H- 4.>?:6 -5>0O25/ 9B5/ HL89L3PB0 HL.L?2=:B0 1<L:-4T0 =L 45-5T > 8-5L3L O2?; 1>0>HM3L > 340L K@92# OL 42 0TOL0L H>H- 0B4H> 4?-J-9:; 1K-78@C =LH) J.>4H WKL:-J.LC 46KL 4 J;OL75R02 HK>H;02 ? MHK>:4 4L :@0 :/:B 1KL=L:H-?>.> 2 3>5- 5>:92C 9@H :> f_[]) L=2 [m__ ./O><2 4L ?L 4?;H-?6 P12F7L >4HLK4# 59L J/./ H>5-?6 KL1KL=L:H>F:B 8?;=9/ 3>5- H>.-?6 -JLKH- 9L -.H# 3L8- 5K>3>: .n - 92 WK2Q-K2- F2 9-0@7B 2.2>:L W>2..>K9# :L=HK>H2.2 >:2 LP2) - H<BC .LH6 >J4L:72 0L9>2.B 45-:F2.2 :;5-.25K@H 9- 9L4@H6C 8- 0B4H> > 1<2?L=.2 H<2 7L::6 5-?/# - 5HLK6 4L =>C 4.-MO2.2 -4LY L3:>K ([^ep* > >?L. LHK ([^k^*) @C ?-92.- 4L :> -5K>32 0;4HLF5> > ?L.25-M ?R8-9-M 1K- ?;HP2:M ?R1K>? J/.- H-# OL 4L =@?-9:B72 9-4H>.2 =L 4?R78 >1>KH0@:T ? -./0123456 ?L4:272 :> 4H>KH# ?=9@.L:R >42 [ 50# :> ./OB78) 7L:2.2 340L H- 8.>?C :; 5L 5-:72 P>012-:@HM# 59/ =>F>.- ?/9>H:; 1KPLH# > 0/ 340L 0-8.2 9- 4H>KHM JRH ? 4M78M ? :>PB MJ/C H-?:;) K>H; J/./ H;O56) L9./ 1K?:B 1-.-?2:M U9-C .B0 > HL1K?L 1<2 -H@F7L :> 3L8- 9KM86 4HK>:; =>C F>./ :L1<B3L0:; 4H-M1>H) @K-F:6 ?B7L :LO f 50 9.-M86 4H-M1@:B >42 m#e 50 1<L9 7B.L0 9>.- ?PL0 =@?-9:B5T0 -1K>?9M 1-<@9:; =>JK>H) @4.L9-C ?>. 9.-M8R 43L=9 9- 7B.L# ?L 5HLK60 4L 9>.- ?.2C ?L0 1-0>.R78 ./OB 8-9:; =HK>H2H) <L4?;9F2.2 340L 4L - H-0 1<2 PH>YLH@78# 59/ :> 1-4.L9:B0 52.-0LC HKM 1<2P.- :>PL 9KMO4H?- - 3>4:-M 0L9>2.2) 1K-C H-OL 34L0 -9 =>F@H5M 4JBK>. 3L: JK>0J-K-?6 0LC 9>2.L# ?/=5-MPL.2 340L 4 LHKL0 >?.L0 0-O:-4H 5 ?/.L1PL:B 1<B1K>?/ ./OB M 4LK?24:B78 =@4HM17T 5 :@5M1M 1K@P5M ) >H- 2:?L4H27L 4L ?/1.>H2.> 8.>?:; ? =@?;KLF:60 0>K>H-:M# 5HLKR 4L 9-3BO9;. :> 0-5K60 n K:M > :> ./OL 34L0 42 2 9B5/ =?-.L:6 5-0J2:>72 5.24HK-?R78 ?-45T :L0-8. 4H;C O-?>H) J> 340L :>5-:L7 ?/J-3-?>.2 0L9>2.L) @C ?;KLF:R J>:5LH ? WKL:-J.L# 5>0 :@4 1-<>9>HL.6 9-1K>?2.2 4?R02 >MH-JM4/# J/. 9T4H-3:-M HLF5-M => :>PB UF>4H2 :> H-0H- >4HLK4) :L9;.2 K@:- 340L 4L H<2 = :>PB ?R1K>?/ 1<L4MC :M.2 - ?B7L :LO f__ 52.-0LHKT :> 4H>KH pk 52.-0LHC KT 9.-M868- =@?-9M ?-.:-M HL78:25-M K>:43MK>4C 42L::L) .2?L0 =:>F:68- 4:;OL:B > =HBOL:6 9-1K>C ?/ 340L 4H>KH H-8-H- =@?-9M# =><>=L:68- 9- 4LC K2@.M %-K.9.-11LH# =0LP5>.2 >42 - H<2 02:MH/ > J/.2 :M7L:2 1<L93BO9;H PL4H24LHF.L::-M 1K?:B ?.:M) >C 5-:L7 ? 5-:5MKL:72 H60;< m___ =@?-9:B5T -J4>C 92. ? >J4-.MH:B0 1-<>9B -4LY L3:>K ep) 0B4H- > - ?B7L :LO \e 02:MH =?BH;=2. ? 5>HLQ-K22# >?L. LHK J/. p[) > J/:;5 L..LK fe_) >5 H- J/.> 9T4H-3:@ HLF5> => :>PB ?R1K>?-M 9- +K>:72L) „


SPEED AND STYLE.

www.sporten.cz

Vlastní stopou. robustní a stabilní. TO JE highlander.

Profil [mm]: 54-48-52 Délky [cm]: 180 - 185 - 190 - 195 - 200 - 205 - 210 V provedení s hladkou skluznicí nebo lisovaným protismykem.


14

MÁ ZÁPOČET %B'6>B9 X +5* 9)9 8Q;*B9+14), ](@9 ?1@)9X 3(X*; )1:^01 ?>)'(_< '[1B ?*61 *+^? ]89G 2>6 *)/IX_< KH-9-h:B0 J;O5><L0 34L0 4L 427L :L4H>.# >.L J;O5/ 34L0 42 1-<B92. > =>J;8>H 42 -JF>4 39M) /9C .B0 ? 2H?B:-?;# KMP:6 8-K/ ?/H?@<B KL.26Y :>PLC 8- 0;4H>) > -OB0 >KM 3L ?O9/75/ JK=- 4:B8 > ? -5-.B 9L4BH5/ 52.-0LHKT 5K@4:R78# M1K>?L:R78 J;OL75R78 HK>HB) @9 J;8@0 H<LJ> -5-.- &12F@5M# :> .B:-?L7 :LJ- -5-.- /4.2?L:) 27L 4L 9- 8-K :L9-4H>:M H>5 F>4H-# 3>5 J/78 42 1<@.# >.L =>4L 0@0 ?R8-9M# OL 42 0-8M ?/J;8:-MH# 59/O 3L -1K>?9M 5K@4:;) O9/75/ H>58.L :>JLKM Y/=2F5M > 3LPH; 42 1K-F24HB0 8.>?M ? :@98LK:R78 1<BK-9:B78 LhHLK2C 6KL78) BJB 4L 02# OL :> J;O5@78 34-M :> K-=9B. -9 5.>427568- 3-QQ2:QM L.202:-?@:/ -H<L4/# 5HLK6 1TC 4-JB :> J6K7L > 8-.L:;# > = H-8-H- 9T?-9M 02 ?/C 8-?M3B) 1-=2H2?:B78 UF2:7B78 :> 76?:B 4/4H60 >:2 :L0.M?B0)

TEXT A FOTO: ŠÁRKA JANSOVÁ

a # # $ # V X) # ) '=6>)1 *89=69+12 ?*61 9@?'(0>+' 'B1 + (9B>G (' B1612I ?*61 *1 898=+, 8=9?1B )' -/0(52I< %Q1@89(B5@5: 01 X0 + :'61Q*(, [(9B21\ 9L1>5# :> J;O5/ 34L0 4L 1-4H>?2. >O ? 1-=9:B0 32C :-P4560 ?;5M# J;8L0 4?R78 4HM92B :> +>5M.H; H;C .L4:6 ?R78-?/ > 41-KHM :> :2?LK=2H; >K.-?; ? K>=L) L# OL J/ 0:L JB.@ 4H-1> :L.@5>.># >.L 1>HC :@7H .LH 34L0 4HK@?2. ? 1-9KMFB ?K78-.-?68- 41-KC HM > H- 924721.B:; 92>0LHK@.:; -9.2P:6) @?-9:; 34L0 1.>?>.) O ? K@072 4HM92B 340L 42 0M4L.2 V1<2C F278:-MHX 5L ?PL0 41-KHT0 > J;8 :> ./OB78 1>HC <2. 5 :20) 4H>H:; = J;OL5 34L0 9;.>. :> + 2 =@C 1-FLH)

'( )' *+, -/012(, 3'456(7 +389:;)561< U40;?L0# 1K-H-OL ?PL78:-# 7- ? 1-9@:B 1K-YLC 42-:@.:B78 J;O5><T ?/1>9>.- =9@:.2?; 3L9:-9MPL# J/.- 1K- :@4 >0>H6K/ HK24H:B) M4L.2 340L ?/1>9>H H>5 40;P:;) >.- :@0 :;5HLKR0 9-7L.> 1K@72 4L :> J;O5@78 M9KOLH 1<2 3B=9; = 5-17L# =?.@PH; ? =>C H@F5@78) >?B7 :LP.- 3L: - Y/=275-M 5-:9272 > 4>C 0-H:6 =?.@9:MHB HL78:25/ J;8M# >.L 2 - 41K@?:-M HL-K22 0>=@:B) -78-12. 34L0# OL 3>5- 1.>?72 7L.@ .6H> 1-4HM1:; =B45@?>3B V1-72H ?-9/X# H>5 2 J;O5>C <2 0M4B 0BH V1-72H 4:;8MX) -O 34L0 4>0-=<L30; :L0;.# >.L :>5-:L7 34L0 HM [e50 HK>c MJ;8.) K-C PL. 34L0 > HL: =@1-FLH = J;OL5 ) PRAHA 9 - HARFA Českomoravská 41 (500 m od O2 Arény) te.: 284 811 212 otevřeno denně 9-21

29 (@7-72I +5: )'-;@B' `4'*6 + )/?'(,: 8/(),: -/012(,: 35+9@X< @9 42 J;8@0 4@0 1K- 4LJL > :L34L0 42 324HR# =9> J/78 :;3>5R0 =1T4-JL0 V-J-8>H2.X >H0-4Y6KM =@C ?-9M) -O:@ J/78 >.L M41;. 3>5- 5-025 :> J;OC 5@78) PL78:/# 3LO 4L UF>4H:B ? H-0H- 5K@4:60 41-KHM :;3>5R78 =@?-9:B78 5.@:B# -J92?M32 > 1<LC 32 320 8-9:; U41;78T) 9- ?B# >O JM9M 0BH 1-<@9:; :>J;8@:-# H<LJ> 4L 1<21-3B0) a ! /(& ' ?@O? - ' 8!&! ! b7@B>[6/& > ! 3@/B5);& <! ' B ( J 2 ! ( 3 ' ! %='29+); 3(X[1)9*6>& '( 2 ! ! "9X4'*), 8='29+); 3'Q'31);& '( ' &

& ! 9@>))c *6'+& & 2 ! "89=69+); 35?:7& (# ' ( ! &

!

PLZEŇ Náměstí Republiky 22 tel.: 377 222 324 otevřeno po-pá: 9-18, so: 9-13, ne: 15-20

MLADÁ BOLESLAV Náměstí Republiky 823 tel.: 326 334 444 otevřeno po-pá: 9-18, so: 9-13, ne: 15-20


15

HÝČKEJTE SE TÍM NEJLEPŠÍM

S-LAB SKATE PRO # & # $ C # " W ' , , C # ) & + C # , C $ )

L3B 5?>.2H/ ?/=5-MPL.> -9 K-5M f__^# 59/ J/.> J-H> 1<L94H>?L:># <>9> L.2H:B78 =@?-9C :B5T ?;H-?68- 1-8@KM# 3L: :>0@H5-M 30L:M30L ::>C >K2: .-Y44-:-?-M# 8LKL4L -8>MQ-?-M# 8>K.-HHL >..>-?-M# >K7M4L L..:LK> :LJ- 02.> -L:44-:>) K- .LH-PL5 4L C >J 5>HL K- -J.65.> 9- :-C ?68- 9L42Q:-?68- 8@?M# 5HLKR .>9B 4 3L3B ?R5-:C :-4H:B 9-02:>:7B) -H> 4L H-H2O ?/=:>FM3L :L3L: 0:-8R02 ?/78/H@?5>02# 5HLK6 41-KH-?7T0 M4:>9C

:B O2?-H# >.L H>56 45?;.R0 5-0Y-KHL0) M9LHL 4L ? :B 7BH2H 3>5- ? 9KM86 5TO2) LH2H6 =5MPL:-4H2 =L ?PL78 ?R5-::-4H:B78 45M12: 1K-0BH.> n K0> 9- 1-MO2HB 0>HLK2@.T H6H- H-1 J-H/) ;O5- :> :B JM9LHL 8.L9>H 78/JMi >:2 1<2 8.L9@:B 0>h20@.:B8- ?R5-:M :LPLH<2C .2 ?R?-3@<2 2:?L:7B) 9 1>H/ 1- P12F5M 4L 0B4B 0>C h20@.:B 1-91-K> 1<L:-4M 4B./# 02:20>.2=-?@:B 41-C H<LJ/ L:LKQ2L 2 ?@8/ J-H/) V 9/O 34L0 1-1K?6 :>C =M.> C >J 5>HL K-# ?;9;.> 34L0# OL 0; MF2:B

Nejlepší oblékají CRAFT.

www.vavrys.cz

K/78.L3PB#X 1K-8.@42.> ::>C >K2: .-Y44-:-?@) V L UO>4:; 1-8-9.:@# >.L =@K-?LS ? :B 7BHB0 1<2K-=L:6 41-3L:B 4 ?@=@:B0 > ./OL02) >8.L J-H> 3L H- :L3.L1C PB# 7- 34L0 59/ =5M42.>#X 9-1.:2.>) C >J 5>HL K- 3L 4-MF@4HB :-?6 :>JB95/ H-1 0-9L.T :> JKM4.L:B -9 >.-0-:M# 1-KHY-.2- %-K.9 M1 <>9/ 9-1.SM3B C >J 5>HL > OL:456 41L72@.5/ C >J 2H>:L 5>HL)

www.amersports.cz


16

JAK SE ZÁVODÍ

TEXT A FOTO: PETR JAKL

ANEB DRAHÁ VSTUPENKA DO LYŽAŘSKÉHO RÁJE ' # & ) C C # # C # $ $ ) & & C # , ) /O-?@:B ? > >:>9;# 9?-M 0LQ>4H@HL78 LC ?LK:B 0LK25/# 4L ?/?B3L.- -9 4?68- ?=:25M HK-C 78M -9.2P:; -9 H-8- L?K-14568-) /OL 1<2P./ 9- 0LK25/ 4 :L3?;HPB 1K>?9;19-J:-4HB 41-.M 4L 45>:92:@?45R02 1<24H;8-?>.72 32O ? [^) 4H-.LC HB) / 41-.M 4L 4:;O:27L02 1T?-9:; 4.-MO2./ 3>5- 1K>7-?:B 9-1K>?:B 1K-4H<L9L5# =1-F@H5M 8-K>C .T0# 1-=9;32 1>5 H<LJ> 2 9-JK-9KM8T0 9-JR?>C 3B7B0 2?-5R =@1>9 ? 9-J@78 =.>H6 8-KLF5/) O 9- 9KM86 4?;H-?6 ?@.5/ 4L =@?-92.- ?B7L 06:; :> .-5@.:B78 UK-?:B78# ./O><456 =@?-9/ 1>5 J/./ 1K- 0B4H:B Y>K0@<L ?L.5R0 4?@H5L0 41-3L:R0 4L =20:B02 .29-?R02 ?L4L.27L02) R3205-M :LC J/./ :>1<B5.>9 >:2 :;5-.25>9L::B 0>K>H-:/ 1-C 9-J:68- 78>K>5HLKM 3>5- 9:LP:B -MK 9L +K>:C

7L) /O-?@:B 0;.- 2 1<L4>8 9- 32:R78 -J.>4HB) > 4L?LKM 4H@HM >2:L ?L 0;4H; +-KH L:H :>1<BC 5.>9 ?=:25.> ?L FH/<27@HR78 .LHL78 02:M.68- 4H-C .LHB ./O><45@ ?R7?25-?@ =@5.>9:> 1<21K>?M3B7B ?-C 3@5/ 1K- J-3-?6 -1LK>7L ? .1@78 => ) 4?;H-C ?6 ?@.5/) h24HL:72 J;OL7568- ./O-?@:B 3>5- =@?-9:B8- 41-KHM ?:L4./ 9- 1-?;9-0B 0LK2F>:T > >:>C o>:T :-?-9-J6 =20:B -./0123456 8K/) .-0-C ?R02# > :L3L: 1K- ./O-?@:B# J/./ ./0123456 8K/ ?L `M>g >..L/ ([^k_*# 5HLK6 4-M4H<L92./ 1-1K?6 ? 824H-K22 ?PL78:/ 41-KH/ :> 3L9:- 0B4H- > ?PL78:/ 41-KH-?7L 9- 3L9:6 ?L4:27L) -=4@8.6 5>.2Y-K:456 ?/45-8-K456 U9-.B .LOB7B 5-.L0 3L=LK> >8-L# 59L 4L K/ -9L8K@?>./# 3L H>56

9-9:L4 3L9:-M =L 4?;H-?; :L3K-=4@8.L3PB78 > :L3C =:@0;3PB78 ./O><45R78 -J.>4HB) - 3L3B0 -J?-9M 3L K-=4LH- :;5-.25 J;OL75R78 7L:HLK FBH>3B7B78 9-8K-0>9/ 4H-?5/ 52.-0LHKT M1K>?-?>:R78 4H-1) >O96 = :@4.L9:R78 -./012@9 ( >5L .>729# >.Q>K/# >.H >5L 2H/# >:7-M?LK* ?H245./ 9- ./C O><456 0>1/ H-8-H- 5-:H2:L:HM ?O9/ 9>.PB :-?6 J;OL756 4H<L9245-# 5HLK6 =T4H@?@ 9-9:L4 3L9:B0 = 7L.-4H@H:B78 7L:HLK ?R5-::-4H:B8- 2 ?K78-.-C ?68- ./O-?@:B) @4.L9:; ?=:25>3B7B 0L:PB 2 0>.@ 7L:HK># F>4H- ?/K?>:@ 92?-56 1<BK-9;# K-4H.> > 9-9:L4 K-4H-M ? >:>9; 2 3>5- 8-MJ/ 1- 9LPH2) ?;HP2:/ = :278 :L78/JB ./O><45@ 78>H> F2 >.L41-S 4KMJ# 1T3F-?:># ./O><45@ P5-.> > ?L.27L F>4H- 2 4/4H60 M0;.68- -4?;H.L:B) 1<L4 H/H- J;O5@0 =>4.BJL:6 1-90B:5/ :LC 34-M ?R4.L95/ :> 41-KH-?:B0 1-.2 H>5-?6# 3>56 J/ 4L 9>./ :> 1K?:B 1-8.L9 -FL5@?>H) T?-9T 3L :;C 5-.25) 2O 3L:-0 1<B4HM1 5L 41-KHM 3L ? -J-M =LC 0B78 32:R# :LO 3>5R =:@0L M :@4) >K26K> 41-KC H-?7L ? 0LK27L :L:B 1K- ?;HP2:M 0.>9R78 >:2 3L3278 K-92FT ?/4:;:R0 O2?-H:B0 7B.L0) 1-KH 3L 1-M=L 4-MF@4HB =9K>?68- O2?-H:B8- 4H/.M M H;78# 5HL<B - :;3 M42.M3B# :> O2?-J/HB 42 3B0 ?/9;.@?>3B ?L


17

?;HP2:; 1<B1>9T 41-KH-?72 1-78@=L3B7B = 78M9C PB78 ?K4HL?) J-8>HPB78 K-92:@78 9@?>3B K-92C FL M 4?R78 K>H-.L4HB 1<L9:-4H 5?>.2H:B0M ?=9;.@C :B > 41-KH-?@:B 4?R78 9;HB 1-91-KM3B 1<L9L?PB0 3>5- MO2HLF:-M =@J>?M > ?/1.:;:B 3L3278 ?-.:68- F>4M) >.PB0 Y>5H-KL0 -?.2?SM3B7B0 ?=H>8 5 H>5 41L72n 75R0 41-KHT0 3>5R0 3L J;8 :> ./OB78 3L -J;0> :@K-9:B0 0L:H>.2H@0 ?B7L ?/8-?M3B7B =@C 3L0 - 5-.L5H2?:B 41-KH/# H/12756 K/78.-M >57B 2 ?L.5R0 0:-O4H?B0 -4-J:B78 4-MJ-3T) 1-C 5M9 4L ?PL -9L8K@?> 1-9 3L9:-M 4H<L78-M 41-C

.>4H:B HKL:6K45R 4/4H60 ?=9;.@?@:B 3L =>C .-OL: :> 1;H2 HKL:6K45R78 H<B9@78) K- -J9KC OL:B H6 :L3:2OPB 4H>FB >J4-.?-?>H :;5-.25 ?B5L:C 9-?R78 4L02:@<T# :>-1>5 1K- =B45@:B :L3?/PC PB78 H<B9 0M4B HKL:6<2 1K-3BH :;5-.25> 41L72>.2C =-?>:R02 4L02:@<2 4HL3:; 3>5- 1K-5@=>H 0:-C 8-.LH-M 1K>h2 ? -J-KM) >:>9; >:2 ? :LLh24HM3B 41-KH-?:B ?;9L75@ ?R=5M0:@ 7L:HC K># -J9-J:@ 41-KH-?:B0 2:4H2HMHT0 3>5 3L =:@C 0L = L?K-145R78 =L0B# 5HLK@ J/ 4L 020- 32:6 1-9B.L.> 2 :> ?R78-?; > ?=9;.@?@:B P12F5-?R78

» $ ! " 2 & T ! ( & ! / & ( < ! ( (" % % % « .M 4 K/78.R0 -JFLK4H?L:B0 > 324HR0 1>K5-?>7B0 0B4HL0# 3L H- 3LPH; 1<2H>O.2?;3PB) > 02.-4H 34-M :>:L3?RP JK@:/ 43L=9-?6 ./O-?@:B > 4:-gJ->KC 92:Q) M5M ? KM7L 4 H;02H- Y>5H/ 39L 2 1-=-K:-4H 0692B > 4 :B 41-3L:R n :>:F:B H-5 1L:;= -9 41-:C =-KT) O ?;HP2:-M ? 1-4.L:B <>9; 1<278@=B ? U?>C 8M MKF2H@ Y-K0> 4H@H:B 1-91-K/) - H-8-H- -JC K>=M 1>5 = 1-78-12HL.:R78 9T?-9T 3L: 4H;OB =>C 4>9B0L J;8 :> ./OB78)

KANADSKÉ BLÝSKÁNÍ %e " >H- > 9>.PB U45>.B K-=?-3L 41-KHM 42 M?;9-0MC 3B 1<L9L?PB0 ? 1-4.L9:B 9L5@9; ? >:>9;) > =>F@H5M H-8-H- H24B72.LHB 4L 1-9><2.- :L?.@9C :B 7L.-5>:>9456 41-KH-?:B -KQ>:2=>72 >:>92C >: 1-KH L:HKL 1<L94H>?2H 41-KHM3B7B ?L<L3:-4C H2 0LH-925M 9.-M8-9-J68- HK6:2:5-?68- 4/4C H60M# 1-4HM1:; 4L ?OB?>3B7B 1-9 =5K>H5-M ( -:Q LK0 H8.LHL L?L.-10L:H*) HL7 7LC .68- 1K-3L5HM# :>HMK>.2=-?>:R 5>:>945R 0L=2C :@K-9:B Lh1LKH ? -J.>4H2 1LK2-92=>7L HK6:2:C 5M 9K) 4H?>: >/.2 :L1<B78@=B 4>0-=<L30; 4 :2C FB0 -J3L?:R0) /4H60 3L K-=F.L:;: :> 3L9:-HC .2?6 LH>1/ -91-?B9>3B7B ?;5-?60M ?R?-32 41-KC H-?7T 4L ?PL02 :@0 =:@0R02 >HK2JMH/ 4/4HL0>C H27568- K-=?-3L 1-8/J-?R78 478-1:-4HB > 9-C ?L9:-4HB) >3B0>?-4HB MKF2H; 3L# OL >/.2 :L-1-C 0B3B ?R=:>0 3>5 1<L9P5-.:B78 Y/=275R78 >5H2?2H (H=?) 7H2?L H>KH# 1K- 9;H2 9- k .LH* H>5 2 :LC =J/H:-4H Y/=275R78 >5H2?2H 1- 45-:FL:B 41-KC H-?:B 5>K26K/ >O 9- 1-=9:B8- 4L:2-K4568- ?;5M (H=?) 7H2?L Y-K 2?L*) F :L39<B?L ? Q-.YM (d*# J/. 1-4HM1:; HL:H- 4/4H60 1<LH>?L: :> 1-H<LJ/ 2 9>.PB78 41-KHT ?FLH:; J;8M :> ./OB78) L9:-HC .2?6 LH>1/ 34-M 1KL=L:H-?@:/ 1-9 =>1>0>H-?>C HL.:R02 > 0-H2?M3B7B02 :@=?/ 3>5- @5.>9/ 8K-M (+ 9>0L:H>.*# @5.>9/ HK6:2:5M ( L>K:2:Q H- K>2:*# >5 HK6:-?>H ( K>2:2:Q H- K>2:*# >5 =@C ?-92H ( L>K:2:Q H- -01LHL*# 0;:B =@?-92H ( K>2:2:Q H- -01LHL* > 0;:B ?/8K@?>H ( K>C 2:2:Q H- %2:*) H-0H- J>.L:B 3L 1K-QK>0 1KLC =L:H-?@: :L3L: ./O><456 ?L<L3:-4H2# >.L 1<L9LC ?PB0 K-92FT0 1-HL:72@.:B78 =@?-9:B5T)

HKL:6K45R78 5@9KT) 1<L4H- 3L =<L306# OL UK-C ?LS =@5.>9:B8- J;OL7568- ./O-?@:B ? >:>9; 0@ ? 1-4.L9:B78 .LHL78 ?=L4HM1:-M HL:9L:72)

"$e % e % " e < ./O><45R78 -J.>4HL78 >:>9/ 1K-JB8>3B :> ?/4-56 UK-?:2 J;OL756 1K-QK>0/ 1K- 1<L9C P5-.:B > 0.>9PB P5-.:B ?;5# H=?) >75K>JJ2H4 1K-QK>0/ (1-30L:-?>:6 1-9.L ./O><4568- 12C -:RK># :-K4568- 1<24H;8-?>.7L V >75K>JJ2HX -8>::4L:>*) /H- :;5-.25 HR9:T HK?>3B7B =@C J>?:6 ./O><456 1K-QK>0/# 5HLK6 .-5@.:; :>C ?PH;?M3B 9L4BH5/ 9;HB# 34-M -KQ>:2=-?@:/ 1<LC ?@O:; 9-JK-?-.:B5/ > J;O:; 4L 3278 UF>4HC :B 2 K-92FL 0>.R78 ./O><T) 1<2JR?>3B7B0 ?;C 5L0 ./O><T ?P>5 J-8MOL. 1-0;K:; F>4H- UK-C

?LS :@4.L9:R78 1K-QK>0T 4.@J:L) H- :L3L: 7- 9- MJR?>3B7B8- 1-FHM 9;HB# >.L 2 7- 9- HK6:2:5-?6 5?>.2H/) L9:B0 = ?L.5R78 .202HT 34-M 5K-0; :LC 9-4H>H5M 5?>.2H:B78 HKL:6KT 2 ?=9@.L:-4H2 > 9L:C :B (41BPL :-F:B* 9-J> HK6:2:5T) -5@.:B ./O><45@ 4H<L9245> 34-M ?;HP2:-M ?=9@.L:@ :;5-.25 52.-0LC HKT -9 0;4H > 9;H2 34-M ?R8K>9:; -95@=@:/ :> 9-1K>?M K-92F2) H-8-H- 9T?-9T 34-M HK6:2:5/ -KQ>:2=-?@:/ ?;HP2:-M - ?B5L:9L78 > M 4H>KPB78 5>HLQ-K2B (O>7H?- > 9-K-4H* 1>5 3L9:-M# 0>h2C 0@.:; 9?>5K@H ? HR9:M > H- ?R8K>9:; => M0;.6C 8- -4?;H.L:B) - 3M:2-K45R78 5>HLQ-K2B 1>5# 1<LC 9L?PB0 ? 0L:PB78 5.MJL78# F>4H- ?/9KOB 1-M=L -4>0-7L:B 3L9:-H.2?72 HK6:M3B7B 1- ?;HP2:M HR9C :L 4>02) /H- :L9-4H>H5/ 4L 4:>OB 42.:;3PB 5.MC J/ 4 1.>7L:R02 HKL:6K/ >.L41-S F@4HLF:; L.202C :-?>H :L1K>?29L.:R0 -KQ>:2=-?@:B0 -HL?<L:R78 5K@H5R78 5L01T# :> 5HLK6 34-M F>4H- =?@:/ 2 =@C ?-9:2756 > HKL:6K456 7L.LJK2H/) 9B5/ :20 4L :> H/H- 5L01/ ? 8-3:60 1-FHM 43BO9;3B 3>5 41-KH-?C 72# H>5 2 9-JK-?-.:B HKL:6<2 = J.B=568- 2 ?=9@.L:6C 8- -5-.B) L:B ?R3205-M :> H;78H- HK6:2:5-?R78 5L01L78 ?29;H :> 3L9:-0 0B4H; ? >572 >O 9L4BHC 5/ 0.>9R78 >H.LHT 2 3L3278 HKL:6KT) -MF>4:; 4 5.MJ-?-M .2:2B YM:QM3L 2 ? :;5HLC KR78 5>:>945R78 1K-?2:72B78 1-0;K:; 9-JC <L -KQ>:2=-?>:R 4/4H60 4H<L9-P5-.4568- 41-KC HM# 3L8-O 3L J;8 :> ./OB :L-90/4.2HL.:-M 4-MF@4C HB) -J<B =@?-9:B72 1>5 =7L.> 1<2K-=L:; =@?-C 9B 3>5 :> 4?>=-?R78 4-MH;OB78# H>5 2 :> H;78 4H<LC 9-P5-.45R78# 1-<@9>:R78 =@0;K:; ? 32:R78 HLKC 0B:L78) .L 1-5M9 3L 5.MJ-?@ F2::-4H ? :;5HLC KR78 5.MJL78 ? H-0 .L1PB0 1<B1>9; 7L.-K-F:B# H> 4H<L9-P5-.45@ 3L 1>5 MO ?R8K>9:; 3L: > 3L: 4LC =l::B) - =J/HL5 K-5M 4L 41-KH-?72 ?;:M3B 32:R0 41-KHT0 :LJ- :L9;.>3B :27) H<L9-P5-.PHB HKL:6C <2 4L KL5KMHM3B = <>9 MF2HL.T H;.L4:6 ?R78-?/) RC 8K>9:B =@?-9:B HL78:25-M ?L 4H<L9-P5-.456 .2=L > (" ( 2 !


18

» ! Y ' ' 2 F6 9 ( K & &! % " ( «

$! (" ( ( ! (%

3L 1>5 1-M=L JKM4.L:B) :2?LK=2H:B UK-?LS J;OL7C 568- ./O-?@:B ? >:>9; 1-4HK@9@ -KQ>:2=-?>C :-4H) :2?LK=2H/ ? ./O><45R78 -J.>4HL78 427L 0>3B 4?6 ./O><456 HR0/# :2706:; H/ :L41>9>3B 9- ?/C JK>:6 45M12:/ 41-KHT 4 :@K-5/ :> 41-KH-?:B 4H2C 1L:92> 1K- =@?-9:B5/) HM9L:H2 ?;HP2:-M HK6:MC 3B 4>02) "F>4H:B 4L -HL?<L:R78 :@K-9:B78 4-MH;C OB# 59L 34-M ?/8-9:-7-?@:2 =?.@Pc# > 1.:B 4-MF>4C :; 2 :-02:>F:B 5K2H6K2> 1K- UF>4H :> 4?;H-?R78 M:2?LK=2@9@78) > =0B:5M 4H-3B# OL :> HMH- 4?;H-C ?-M 4HM9L:H45-M 4-MH;O 34-M 1K>?29L.:; ?/124-C

% " e \\\ b e 2.:-M 4HK@:5-M 4-MF>4:68- 5>:>94568- 4/4H6C 0M 3L Lh24HL:7L H=?) :@K-9:B78 K-=?-3-?R78 7L:C HLK ( >H2-:>. L?L.-10L:H L:HKL*# -J9-J/ :>C P278 4H<L924L5 ?K78-.-?68- 41-KHM) / 0>3B 32O F@4HLF:-M n :>:F:B 1-91-KM :L3L: = 1K-?2:F:B78 ./O><45R78 4?>=T# >.L 40;<M3B H>0 =1K-4H<L95-C ?>:; 2 4H@H:B 9-H>7L) - 5>O968- =L FH/< Lh24C HM3B7B78 5>:>945R78 7L:HLK 34-M 1<23B0@:2 =@?-9C :B72 3M:2-K45R78 > 4L:2-K45R78 5>HLQ-K2B 41.SM3BC

» $ (" ( ! 2 ' " ' ( ' ' % %

# « ?@:/ 5-:5MK=/ 3>5 1K- 9-1K-?-9:6 HR0-?6 HKLC :6K/# H>5 2 >424HL:H/ > 4LK?240>:/# 5HL<B 42 4?-M UF>4H :> 5>O96 = H;78H- >57B 8K>9B ?R8K>9:; =L 4?6 5>14/) 259/ ? :L9@?:6 02:M.-4H2 4L :L4H>C .-# OL J/ :LJ/.- 3L92:6 0B4H- HKL:6K> F2 4LK?24C 0>:> -J4>=L:-)

7B 5K2H6K2> 1<L9L0 9>:@ ./O><45R0 4?>=L0) ;02 5K2H6K22 3L MKF2HR 1-FLH :@K-9:B78 5.>42n 5>F:B78 J-9T :>4JBK>:R78 ? 1<L9LP.6 4L=l:;) >56 ?.>4HC :B 1<23LHB 3L ? 1-94H>H; 3L9:-9M786) /O><45R 4?>= 1- M5-:FL:6 4L=l:; M?L<L3:B 4L=:>0 :-C 02:-?>HL.:R78 =@?-9:B5T 9- 3L9:-H.2?R78 7L:HLK

> =@?-9:B5 42 ? 1<B1>9; =@30M 4@0 1-9@ O@9-4H - 1<23LHB) L ?P278:2 9- 7L:HK> ?4HM1M3B) =8.LC 9L0 5 H-0M# OL 42 5>O9R F.L: HK6:2:5-?68- 7L:C HK> 8K>9B ?L.5-M F@4H :@5.>9T 4@0# ?FLH:; H=?) HK6:2:5-?68- 1-1.>H5M (MKF2H@ -J9-J> P5-.:6C 8-*# 0>3B P>:72 :> 1<23LHB 2 =@?-9:B72 = 5-:7L 4LC =:>0M) K- M1<L4:;:B# HK6:2:5-?R 1-1.>HL5 JR?@ ? K-=0L=B [_ >O [e H24B7 9-.>KT K-F:;# 9>.PB 4H-?C 5/ >O H24B7L 9-.>KT MHK>HB =@?-9:B5 => MJ/H-?@:B# 7L4H-?:6 F2 0>HLK2@.-?6 ?/J>?L:B (./O>< 42 1.>C HB 2 =@?-9:B 5-0J2:6=M*) 1<B1>9; ?/4-56 ?RC 5-::-4H2# F2 9-5-:7L =><>=L:B 9- KL1KL=L:H>FC :B8- 9KMO4H?># 0@ F.L: 7L:HK> :@K-5 :> 8K>=L:B 0L:PB F2 ?;HPB F@4H2 H;78H- :@5.>9T = 1K-4H<L9C 5T 4?>=M 2 41-:=-KT 3L9:-H.2?R78 7L:HLK) > =@C ?-9:B5-?; 5>K26<L 4L H>56 0TOL 41-:=-K45/ 1-C 9B.LH 3L8- VK-9:RX 5.MJ) @?-9:B5 H-H2O 4H@.L =@C ?-9B 1-9 3L8- 306:L0 (d* > HK6:2:5-?6 7L:HKM0 0TOL M=>?<BH 4 HB0H- 5.MJL0 40.-M?M - 1-91-C <L =@?-9:B5>) 20- H- 34-M 1K>?29L.:; ?/124-C ?@:> :-02:>F:B 5K2H6K2> :L3L: :> F.L:4H?B ? :@C K-9:B0 HR0M# >.L 2 :> UF>4H :> ?K78-.:R78 4?;H-C ?R78 =@?-9L78) L-KLH275/# >.L -JF>4 2 1K>5H27C 5/# 3L H>5 0-O:6# OL 4L :> :;5HLK6 =@?-9/ 4?;C H-?68- 1-8@KM :LJ- 2 3M:2-K456 > 4L:2-K456 02C 4HK-?4H?B 4?;H> :-02:M3L 2 >H.LH 9-4M9 :L=><>C =L:R 9- KL1KL HR0M) ?PL0 -1;H 3>5- F@4HLFC :R 4>0-1.@H7L)


>h20@.:B 1-91-K> ? 1-4.L9:B78 .LHL78 1>5 40;<M3L 5L 5>:>94560M KL1KL=L:H>F:B0M HR0M) R=:>0:R0 5K-5L0 ?1<L9 ? JM9-?@:B 42.:68- KL1KL=L:H>F:B8- 5@9KM J/.> 1<L9 :;5-.25> .LH/ :>HMK>.2=>7L M4> ?>:> >J/5-?># 9.-M8-9-J; O23B7B8- > =@?-9B7B8- ? L?LK:B 0LK27L) :HLKC ?L:7L 4?>=-?R78 YM:572-:@<T ?/4-5- ?L ?.@9:B78 5KM=B78 1<B:L4.> 4?6 -?-7L) L8- :@4.L9:6 1<23LC HB 9- 5>:>9456 KL1KL=L:H>7L 1>5 K-=3L.- 5>:>9C 45R ./O><45R K/78.B5) >F>.2 4L =.L1P-?>H 2 -4H>HC :B F.L:-?6 HR0M# =?RP2. 4L H-5 1L:;=# 5HLKR =.L1C P2. :@4.L9:; HK6:2:5-?6 1-90B:5/# > 9-JK6 ?RC 4.L95/ ?L 4?;H-?60 1-8@KM :> 4LJL :L:L78>C ./ 9.-M8- FL5>H) .-9/ H6H- 1K@7L 427L :L1<2P./ U1.:; ?F>4# 3>5 4L -FL5@?>.-# HL9/ :> -./012@9; ?L >:7-M?LKM# :2706:; 32O ? :@4.L9M3B7B 4L=lC :; f_[_r[[ 4L 0-8.2 >:>o>:6 1/P:2H :L H>5 U1.C :; 1<L5?>12?R0 H2HM.L0 024HKT 4?;H> ?L 41K2:HM 9?-327# > H- 9B5/ 42.:60M 1@KM# 5HLKR H?-<2. =5MC PL:R ) LK48>g > 0.>9R ) >K?L/)

$" % e $ <L4H-OL Lh24HM3L ?T.L ?/9>H 4L ? 5>:>945-M 7L4H-M# 42.:; =>5-<L:;:R >0LK275R 2:92?29M>.24C 0M4 H;0H- 4:>8@0 JK@:B > 2 4>02 0LK2F>:6 42 H- =7L.> 1K>Q0>H275/ 1<2=:@?>3B) LP5LKR -KQ>:2=-?>C :R J;OL75R ./O><45R 41-KH 3L H>5 ?L ?;HP2:; 1<B1>C 9T ? KM5@78 3L9:-H.2?R78 4H@H:B78 ./O><45R78 >4-C 72>7B :LJ- 2 32:R78 ?;HP2:-M :L=@?24.R78 49KMOL:B > 41-.5T) ;OL75@ 4L57L 0LK2756 :@K-9:B ./O><C 456 > 4:-gJ->K9-?6 >4-72>7L ( * 4L 4H>K@ ?RC 8K>9:; - -KQ>:2=>72 4-MH;OB# 1-5KR?@ -KQ>:2=>FC :;# >.L 2 n:>:F:; F2::-4H KL1KL=L:H>F:B8- HR0M# ?PL0 -4H>H:B0 4.-O5@0 ?B7L06:; 1-M=L 9-1-KMC FM3L 3>5 ./O-?@:B -KQ>:2=-?>H) =8.L9L0 5 42.:6C 0M 1-4H>?L:B 43L=9-?68- ./O-?@:B > 4:-gJ->KC 9M 34-M J;OL756 n:>:F:B 1K-4H<L95/ :> :@K-9:B UK-?:2 -0L=L:6 > 3L3278 ?RPL K-4HL > 5.L4@ M0;KC :; -J9-JB 1<L9# 1<2 > 0L=2 3L9:-H.2?R02 -./012C @9>02) ' # U 1 2 2 & '

1-4.L9:B78 .LHL78 4L 1<L7L 3L: -J3L?M3B 4:>C 8/ - JM9-?@:B 7L:HK@.:B 0LH-925/) > ?P>5 Lh24C HM3L =>HB0 3L: ? 8KMJR78 K/4L78 :> 1>1B<L (HL9/ :> gLJM*) -9-J:; 3L H-0M 2 ? -J.>4H2 ?=9;.@?@C :B HKL:6KT) >HB0 ? 1-F@H7B78 3L 4:>8> - 7L:HK@.:B ?=9;.@?@:B > M9;.-?@:B HKL:6K45R78 .27L:7B) K>hL ?P>5 -1;H 1-5M.8@?@ => HL-K2B > ?=9;.@?@:B 0@ 41BC PL 1-9-JM -KQ>:2=-?@:B HKL:6K45R78 5-:YLKL:7B# 1MJ.25-?@:B ?B7L06:; 1-1M.@K:; :>MF:R78 HLhHT :> 4?>=-?R78 2:HLK:LH-?R78 4HK@:5@78 :LJ- ?=@C 3L0:68- 1<L9@?@:B =5MPL:-4HB) 59/O 4L 9@ ?PL-JL7:; <B72# OL J;8 :> ./OB78 3>5- ?/HK?>.-4H:B 924721.B:> 1<B.2P >0LK27560M :>C HMKL.M :L?/8-?M3L# ./O><45@ 0.@9LO:275@ =@5.>9C :> ? 3L 1-0;K:; P2K-5@) -MH;O2?-4H 0.>9R0 0LK2F>:T0 :L78/JB > 5>O9R K-5 4L ? 92?2=:B78 5?>.2n5>7B78 :> :@K-9:B P>012-:@H 1- 7L.R78 H@C HL78 UF>4H:B ? 9-K-4HL:L75R78 > 3M:2-K45R78 5>C HLQ-K2B78 J;O:; 4H-?5/ 4H>KHM3B7B78) .-M8-.LH-M HK>927B ? >0LK275L0 41-KH-?:B0 4/4H60M 3L P5-.:B 41-KH) <L4H-OL 1<L?>OM3L -JC .BJL:-4H 41-KH-?:B78 8LK# H>5 2 2:92?29M@.:B 41-KC H/ 3>5- J;8 :> ./OB78 34-M J;O:-M 4-MF@4HB P5-.C :B78 41-KH-?:B78 1K-QK>0T 4H<L9:B78 P5-. 2 M:2C ?LK=2H) 9L ?P>5# -1K-H2 >:>9;# 32O F>4H- 78/JB 9-JK@ ?T.L 5--K92:-?>H :>1<B5.>9 4H<L9-P5-.45-M 4-MH;O 4 5.MJ-?-M) L =7L.> J;O:6# OL 9-J<B ./O>C <2 KL1KL=L:HM3B 4-MF>4:; 3>5 4?-M P5-.M# H>5 2 4?T3 5.MJ) 8.>?:B0 =@?-9:B0 -J9-JB >J4-.?M3B F>4C H- >O m >O \ =@?-9/ HR9:; > H- 1- 9-JM 02:20@.C :; 9?-M 0;4B7T) >K>9-h:; 34-M :> H-0 1>5 .61L 0.>9B ./O><2 =L 4H@HT :LJ- -J.>4HB# 59L 3L9:> =L 4.-OL5 1-5M.8@?@) -0;K:; ?L.5-M HK>927B ? 3L Lh24HL:7L H=?) 41-KH-?:B78 >5>9L02B# 4H<L9C :B78 2:HLK:@H:B78 P5-. 5-0J2:M3B7B78 ?RM5M 4 7LC .-K-F:B0 HK6:2:5-?R0 1K-QK>0L0) >H- -J9-C J> :>P278 41-KH-?:B78 Q/0:@=2B :>JB=B 1-9-J:-M 4HKM5HMKM ?FLH:; MJ/H-?@:B# 4HM9L:H2 ?P>5 1.>HB 1.:6 P5-.:6 2 ?;HP2:M -4H>H:B78 -4-J:B78 :@5.>9T# 7L4H-?:68- 2 0>HLK2@.:B8- ?/J>?L:B)


20

2 0.@9LO:2756 1K-QK>0/) >39-M 4L 2 -KQ>:2=>7L# 5HLK6 :L0>3B ?L 4?60 1K-QK>0M 3L: ?R5-::-4HC :B 41-KH) >1<B5.>9 :L=245-?5> 1T4-JB7B 1-9 :@C =?L0 >2:L %2:HLK 1-KH4 L:HLK 42 ?/H5.> => 7B. ?/MOBH J;OL756 ./O-?@:B ? >2:L# :L34L?LK:;C 32 1-.-OL:60 4H@HM :> ?R78-9:B0 1-J<LOB # 3>5- 1K-4H<L9L5 -4?;H/ =9K>?68- >5H2?:B8- O2?-C H> 9;HB > 0.@9LOL) K-0; 32:68- H>H- -KQ>:2=>C 7L 5>O9-M =20M -J3BO9B 1K>?29L.:; 4 -J3L0:R02 HK>2.LK/ :>.-OL:R02 J;OL75R0 :@9-JBF5L0 .-C 5@.:B P5-./ ? K-=8.L8.R78 Y>K0@<45R78 -J.>4HL78 > => ?L9L:B P5-.L:R78 2:4HKM5H-KT# F>4H- 2 ?L 41-.M1K@72 4 HR0-?R02 HKL:6K/ > 3L3278 =@?-9C :B5/# 1<L94H>?M3L J;O5/ 3>5- =@J>?:6 41-KH-?:B :@F2:B > 4-MF>4:; -KQ>:2=M3L P5-.:B 2 020-P5-.:B ./O><45-M ?RM5M) 24H; 3L 1K- >0LK2756 J;OL756 ./O-?@:B J-.L4C H2?6# OL =L0; :;5-.25>:@4-J:R78 -./012345R78 ?BH;=T > 024HKT 4?;H> ? 4L?LK456 5-0J2:>72 4HL3C :; 3>5- 5?>.2H:B78 J2>H.-:24HT 4L 2 4 1-0;K:; P2C K-5-M J;OL75-M =@5.>9:-M 3L: 4H;OB 1K-4>=MC 3L 1K>?29L.:;32 ?L 4?;H-?6 J;OL756 P12F7L) - :B 4L ? 1-4.L9:B78 .LHL78 -JF>4 1-9B?@ JR?>.R 024HK 4?;H> 9- fm .LH K24 +KLL0>:# 1>HK:; 9-1.@7L3B7B :> 4?6 F>4H6 =9K>?-H:B 5-01.25>7L# :LJ- ?L 4?;C H-?60 1-8@KM 4 32O -1>5-?>:R0 U41;P:R0 =@C <L=L0 =@?-9B7B 41K2:HLK5> 255>: >:9>..) L.C 5-?; 3L ?P>5 KL1KL=L:H>F:B =@5.>9:> U=5@ > 4H>?B :> 3LPH; MOPB78 =@5.>9L78 3M:2-K456 =@.-8/) @C K-9:B HR0 4L ? 4-MF>4:-4H2 1-HR5@ 4 n :>:F:BC 02 P5KH/# :> 5HLKR78 4L 1>HK:; 1-9L14>./ 2 :LUC 41;78/ >0LK275R78 ./O><T :> 1-4.L9:B -./012@C 9; > :@4.L9:; 2 024HK-?4H?B 4?;H>) L:B H>5 -n C 72@.:; 30L:-?@:- >:2 3M:2-K456 KL1KL=L:H>FC :B 9KMO4H?-) >1<B5.>9 :> 0L=2:@K-9:B 3M:2-KC 456 4-MH;OL Lh24HM3L 5>O9-K-F:; -HL?<L:@ :-C 02:>7L# 4HL3:; 3>5- 5-:5MK=/ :> 9-1K-?-9:6 HKL:6K/ > 4LK?240>:/) 2HM>72 ? 4-MF>4:-4H2 =>C 78K>SM3L Lh24HL:7L H=?) :@K-9:B HKL:2:5-?6 45MC 12:/# 1K>7M3B7B 4 ?/JK>:R02 ./O><2 9- f[ .LH# 5HLC <B ?P>5 :L0>3B O@9:-M ?RK>=:-M n :>:F:B HR0-C ?-M 1-91-KM)

g b $ b g B ' '

$ f \ < >1K-4H- ?R4-4H:6 1-4H>?L:B 1<L4>8M3B7B 4?-M 1-1M.>K2H-M 2 8K>:27L 0@ ?L H@HL78 M:2C ?LK=2H:B 41-KH# 3L8-O 3L J;8 :> ./OB78 -1;H :L9B.C :-M 4-MF@4HB) L342.:;3PB M:2?LK=2H:B HR0/ ? 1-9C 4H>H; 4M1.M3B Lh24HL:72 HK6:2:5-?R78 4H<L924L5) / 1>5 34-M ?=8.L9L0 5 42.:60M n :>:F:B0M =@C =L0B 478-1:/ :>JB=LH 9-0@7B0# >.L 2 9K>YH-?>C :R0 =>8K>:2F:B0 4HM9L:HT0 a J;O7T0# 1-0;KC :; 5?>.2H:B HK6:2:5-?6 1-90B:5/ > 1K-4H<L9:27C H?B0 0-H2?>F:B78 4H21L:92B ?/H?-<2H 1K- H/ :L3C .L1PB H60;< 1.:; 1K-YL42-:@.:B 1K-4H<L9B) HMC 9L:H2 1>5 5>O9-K-F:; J-3M3B ? K@072 4-MH;O:B8- 4/4H60M ( @K-9:B >4-72>7L M:2?LK=2H:B78

41-KHT* - 1<L4H2O 4?6 >.0> 0>HLK 1K-H2 -4H>HC :B0 P5-.@0) 2 :L3=9>H:;3PB = :278 34-M ?R5-:C :-4H:; 478-1:2 1.:; -J4H@H 2 ? 2:92?29M@.:B 5-:C 5MKL:72 -HL?<L:R78 >0LK275R78 024HK-?4H?B) -C 8MOL. =9L ?P>5 78/JB :@?>=:-4H) J4-.?L:H2 1- FH/<.LH6 2:HL:=2?:B 4HM923:B > =@?-9:B LH>1;# F>4C H- :> ?K78-.M 4?6 ?R5-::-4H2# -1-MPH;3B M:2?LKC =2H:B =.>H-M 5.L7) <2 ?4HM1M 9- 1K>5H27568- O2?-C H> 1>5 <LPB Lh24HL:F:B 1K-J.60/# 9@?>3B 1<L9:-4H 1K>7-?:B 5>K26<L > 4 ?K78-.-?R0 ./O-?@:B0 ?L ?;HP2:; 1<B1>9T 5-:FB) <L4H- :;5-.25 1-.-1K-C YL42-:@.:B78 4L:2-K45R78 HR0T :>JB=B H;0 :L3=>C 1@.L:;3PB0 0-O:-4H ./O><45/ V9-OBHX) ;5HLK6 = H;78 .61L -KQ>:2=-?>:R78 H>56 0/4.B :> 4?-M JM9-M7:-4H > ?L9-M 4-MF>4:; 4L 4L:2-K45R02

L =<L306# OL ?K78-.-?6 J;OL756 ./O-?@:B :L0@ =?.@PH; ? M4H.@:- :> KTOB78) > 9KM8-M 4HK>:M 42HM>7L# ?L 5HLK6 4L 0M4B ./O><456 -KQ>:2C =>7L 2 4>0-H:B 41-KH-?72 1-4H>K>H 4>02 - 4LJL# 320 9@?@ ?L.5-M :L=@?24.-4H > ?-.:6 KM7L ? 8.LC 9@:B :-?R78 7L4H) H-0H- 1-98-MJB 9-78@C =B =@5-:2H; 5 ?L.5R0 =HK@H@0 41-KH-?:B78 H>.L:C HT) -0M :L1-0@8@ >:2 45MHLF:-4H# OL ?;HP2:> 41-KH-?:B78 1K-QK>0T ?FLH:; ./O-?@:B 3L 1-M=L 4L=l::B =@.LO2H-4HB > 1<L9L?PB0 ? HK6:2:5M 0.@C 9LOL H>5 78/JB 7L.-K-F:B 4/4HL0>H2F:-4H > 9.-MC 8-9-J@ 1-4.-M1:-4H) > 9KM8-M 4HK>:M ?L 4:>C =L - U41;78 0-8-M ?=:25>H =7L.> -K2Q2:@.:B > :LC -H<L.6 :@1>9/ :LJ- 2 7L.6 1K-QK>0/# 5HLK6 1<2C :L4-M 2 =>3B0>?6 ?R4.L95/) <B5.>9L0 0TOL JRH H=?) L.L:R =@?-9:B 1K-3L5H (WKLL: >72:Q K-C 3L7H* =>.-OL:R :> 1-91-KM 4L:2-K4568- =@?-9C :B8- HR0M) K-3L5H ?=:25. 1<2 L5-.-Q27560 KLC


5KL>F:B0 -MH9--K-?60 =><B=L:B .LOB7B0 ? .L4B78 M 0;4HLF5> K>Y4HJMK/ ?L 4H@H; LK0-:H) .LC :-?6 H-8H- 7L:HK> 9-4H@?@3B 1.:-M =@?-9:B > HK6C :2:5-?-M 1-91-KM ?FLH:; =>32PH;:68- 7L.-K-FC :B8- MJ/H-?@:B > 4HK>?-?@:B# 5HLK-M V41.@7BX 4?-M 5>O9-9L::B 1K>7B 1K- 7L:HKM0 JL= :@K-C 5M :> ?R1.>HM) R0 0@ ?L 4?60 4H<L9M -9 .LH-PC 5> 2 FLK4H?-M F.L:5M >0LK27568- KL1KL=L:H>F:BC 8- HR0M 9M LKQ>:H) >1K-H2 H-0M >:>9> M5>=M3L 4:>8M ?/9>H 4L 7L4H-M MKF2H6 7L:HK>.2=>7L 1-9.-OL:-M F@4C

K- L?LK->0LK2F>:/ ?PL-JL7:; H/1275@ ?/C 4-5@ 5-0M:25>F:B UK-?LS# 478-1:-4H 1K-9@?>H 4?6 U41;78/# 9-?L9:-4H ?64H 5-:4HKM5H2?:B 92C >.-Q > :;59/ >O 1<L8:>:@ 9/78H2?-4H ?/3@9<2H 4L 5L ?PL0M# 34-M 9T.LO2HR02 1K?5/ 1K- ?=@C 3L0:6 1<L9@?@:B =5MPL:-4HB > PB<L:B ./O><C 456 -4?;H/) K- H/H- ?.>4H:-4H2 3L 3>5- 4H?-<LC :R L.L5HK-:275R 4?;H ./O><45R78 2:HLK:LH-?R78 0>Q>=B:T) >O9-9L::B :-?2:5/# KL1-KH@OL = HM=L045R78 2 0L=2:@K-9:B78 >57B# 5-0L:H@C <L > K-=J-K/# =1K@?/ - F2::-4H2 5.MJT# 1-4H<LC

» 6 2 U 1 ( 2 = % ! 2 ( ( ( ! / ( ! 2 ! "# « HLF:; 2 4H@H:B 1-91-K-M) -H- M4B.B 3L .202H-?>:6 -8K-0:-M K-=.-8-M =L0; =H;OM3B7B 5-0M:25>C 72 > ?L.27L F>4H- =:L0-OSM3B7B K/78.L3PB PB<L:B :-C ?R78 0/P.L:L5 > 0LH-9) ?29L:H:; 9?; :L3.61L YM:QM3B7B LH>1/ ?R78-?/ ./O><T a LH>1> =@5.>9:B 1<L941-KH-?:B 1<B1K>?/ > 1>5 >O LH>1> ?K78-.-C ?6 41-KH-?:B 1<B1K>?/ a 1-4HK@9>3B HM 1K-4H<L9C :B F@4H# HL9/ LH>1M =@5.>9:B > 41L72@.:B) 9L 3L ?R?-3 1-9-J:R =>HB0 H-0M >0LK27560M) J/HB > :LJ/HB 1<B1>9:R78 H>.L:HT K-=8-9M3L 1K2-K2HC :; K-92F-?45@ 1-91-K> > 1>5 >K0@9> 9-JK-?-.C :R78# 8T<L F2 .61L ?=9;.>:R78 HKL:6KT) .L 2 =9L 1.>HB# OL 9-JKR0 :@1>9T0 4L 0L=L :L5.>9-M) <B5.>9L0 3L :L9@?:6 =>.-OL:B :L=@?24.68- .-5@.C :B8- HK6:2:5-?68- 7L:HK> ? 32O:B -J.>4H2 :H>C K2> ( -MH8LK: :H>K2- K>2:2:Q L:HKL*) H<L924C 5- 1-4H>?L:6 = F@4H2 :> 4>0-n:>:7-?@:B 4>0-HC :R02 41-KH-?72 > = F@4H2 :> 41-:=-K45R78 9>KL78 2 :> 1-91-<L 5.MJ/# => :;O =@?-9:B72 4H@.L =@?-C 9B# 4H>8M3L = J.B=568- 2 ?=9@.L:68- -5-.B 3>5 FLKC 4H?6 >J4-.?L:H/ 4H<L9:B P5-./# H>5 2 M:2?LK=2HC :B 4HM9L:H/ H-MOB7B 1-5K>F-?>H ? K-=3LH6 ./O><C 456 5>K26<L)

8/ :L=:@0R78 ./O><45R78 :>9PL:7T# >.L 2 1<BC 41;?5/ F.L:T :@K-9:B78 KL1KL HR0T# 2:=LK@H/# :>JB95/ HKL:6K45R78 0B4H# 1-=?@:5/ :> >57L# 1<L94H>?L:B :-?R78 ./O><45R78 1K-9M5HT# Y-C H-Q>.LK2L# -n72@.:B F2 4-M5K-0@ ?29L> >H9) - ?PL 0-8-M ./O><2 :>3BH :>1<B5.>9 :> 4HK@:5@78 +>4HLK452LKM F2 52HK>hM# gLJL78 =>0;<L:R78 ?R8K>9:; :> =@?-9:B ./O-?@:B) K- P2K-5-M =@C 5.>9:M ?LHLK@:T :>-1>5 1MJ.25M3L >4HLK452C LK# ?B7L :> P2K-5-M ./O><45-M ?L<L3:-4H 4L 1>5 -K2L:HM3L K-447-M:HK/ 52LK) L.27L >Q2.:B 3L :> 4?R78 gLJ-?5@78 2 5>:>945@ ./O><45@CJ;C OL75@ >4-72>7L# 3L3BO 4HK@:5/ 4L :L-0L=M3B 3L: :> 4HK-8@ U<L9:275@ -=:@0L:B# >.L 34-M P2K-C 5-M 2:Y-K0>F:B 9>H>J@=B ?FLH:; :>1-3L:B :> 3L9:-H.2?6 5.MJ/ 1- 7L.6 >:>9;) > =0B:5M H>56 4H-3B -HL?<L:R HK8 HKL:6K45R78 1K>7-?C :B78 0B4H) -?6 HKL:6K456 1-=27L 34-M ? -J-M 4H@HL78 ?/8.>P-?@:/ ?L<L3:;# 9- 5-:5MK=T 4L H>5 0-8-M 1<28.@42H =@3L072 H<LJ> 2 = 7L.68- 4?;H>) H- 3L 3L9:> = 7L4H# 3>5 =?/P-?>H 5KL92H J;OL7568- ./O><4568- 41-KHM# > :L3L: => -7LC @:L0) „


22

LOUČENÍ

S ÚSMĚVEM TEXT: TOMÁŠ HERMANN FOTO: RENÉ MIKO

" # C ) C C $ $ ) , # # # & # ) + ) V 2>H.-:M 34L0 ?;:-?>.> K-5 -9 K-5M ?B7# ?R5-:/ H-0M >.L ?TJL7 :L-91-?B9>./#X 1-5KF2.> K>0L:/ 9L:5> L3:>K-?@) V 5>O9R0 9>.PB0 =@?-9L0 34L0 42 1<L4H@?>.> ?;<2H > 1<2H-0 02 K-5/ MHB5>./#X 1-124M3L K-=1-.-OL:B 1-4.L9:B78 4L=l:)

NABÍDKA USPÍŠILA KONEC ZÁVODNÍ KARIÉRY - K-=3B0@:B - ?.>4H:B 41-KH-?:B 1LK41L5H2?; 4L 3B 1-4H>?2.> :>JB95> 1K@7L :> 1-4HM -J78-9:B =@C 4HM15/:; =:>F5/ 9.-) V <L0RP.L.> 34L0 - H-0 -9 5-:7L .L9:>) :>5-:L7 34L0 42 1- 4L=l:; <L5.>! K-F :L'X /.- K-=8-9:MH-) 2>H.-:# KLC 1KL=L:H>7L# ?L.56 4?;H-?6 =@?-9/# H- ?PL 4L :>C 3L9:-M 4H>.- 02:M.-4HB) :L4 3L K@9># OL 4L 9-5@=>.> 1-4H>?2H :> ?.>4HC :B :-8/) V ?;9-02.> 34L0 42# 3>5 3L O2?-H 41-KC H-?7L 3L9:-9M78R) >O9R 4L - :;8- 1-4H>K@) ;7- =><B9B HKL:6K# :;7- 0>:>OLK# 9>.PB 4?>=i :/:B' /:B 4L 0M4B0 3@ 4H>K>H - =@5>=:B5/) 59/O 4L 02 1-9><B 9-JKR -J78-9# 3L H- 4HL3:R 1-72H 3>5- 41-KH-?:B U41;78#X 1<L0BH@ :>8.>4) 6 "

>5- -J78-9:B =@4HM15/:; 3L=9B :> 1KLC =L:H>7L# ?R4H>?/ 2 ?L.LHK8/# => 5.2L:H/) FB 4L 0>K5LH2:QM > -J78-9-?@:B) V :B0@0 H- 3>5- ?L.5-M ?R=?M) 4L0 4H@.L :> =>F@H5M# 1K@7L 0; J>?B > 0@0 1-72H# OL 9;.@0 :;7- 40/4.M1.:68- > 34L0 MO2HLF:@)X >O9-1@9:; ?K78-.-?R 41-KH 9L:5> L3:>K-?@ :L-94M=M3L) V KF2H; :>MFB F.-?;5> 924721.B:;# -9<B5@:B 2 0M 9@ 1-=:@:B# OL U41;78 :L1<278@=B =>9>K0-)X

SILNÁ GENERACE >H<2.> 5 42.:6 QL:LK>72 H>.L:H-?>:R78 J2>H.-:24C HL5) 1-.LF:; 4 >Q9-M L=.LK-?-M > .@K-M -K>?7-?-M ?/J-3-?>./ PH>YLH-?6 4H<BJK- :> 3M:2-K4560 024HK-?4H?B 4?;H> f__[ ? KM4560 8>:H/ C >:42345M) L3278 1LK41L5H2?:B HR0 4L ?P>5 K-=1>9.) .@K> -K>?7-?@ 9>.> MO 9@?:- 1<L9:-4H J;OL7560M ./O-?@:B > 1<L4 KL1KL=L:H>72 4L 9-4H>.> >O 5 9@.5-?R0 J;8T0) >Q9> L=.LK-?@ M5-:F2.> 5>K26KM 1<L9 1T.9KM8R0 K-5L0# 1- -./012345R78 8K@78 ?L >:7-M?LKM)

9" . % & ' +

9L:5> L3:>K-?@ ?/9KOL.> M J2>H.-:M :L396C .L) O ?L =02S-?>:60 K-7L f__[ :>8.69.> 1-C 1K?6 2 9- KL1KL=L:H>F:B8- HR0M > =UF>4H:2C .> 4L 4?;H-?68- P>012-:@HM ? -5.3M7L) L 4HBC 8>7B0 =@?-9; 9-J;8.> :> \p) 0B4H;) @4.L9-?>C .> UF>4H :> -./012345R78 8K@78 ? >.H >5L 2H/# 59L -J4>92.> fm) 0B4H- ?L ?/HK?>.-4H:B0 =@?-C ZDENKA VEJNAROVÁ ! Datum a místo narození: 22. 6. 1981 v Jilemnici ! b7@B>[6/& Jablonec nad Nisou ! 1?+/6[; `*8/2I7& ! L ' % = - LEE? ! M 3 w ' LEEQ^LEEO – vytrvalostní závod ! ?E 3 T LEEM^LEER – vytrvalostní závod ! ?O - LEEX !0- N ' ! LX .7 LEEL > ! – vytrvalostní závod ! | " .7 N LEEL LEEO LE?E ! |


9 & & ! ( ("

9;) L ?;H-?60 1-8@KM 9-J;8.> :L3.61L 4L90@ ? -78n .=L:M ? 4L=lC :; f__erf__k :> 1>H:@7H252.-0LHK-?6 HK>H2) - -1 L: :>8.69.> 3LPH; - 9?> K-5/ 1-=9;32 ? -:H2-.>8H2# 59L -J4>92.> [_) 0B4H-)

BIATLON MÁ V GENECH -9:L4 32 0K=B# OL :L0-8.> 1-5K>F-?>H 1-9 HK6:2:5-?R0 ?L9L:B0 -H7L) 9L:;5 L3:>K 1<21K>?-?>. ? 1-.-?2:; ^_) .LH FL45-M 0MO45-M KL1KL=L:H>72# 4 :BO ?/J-3-?>. :>1<B5.>9 4H<BJK- ? =@?-9; 8.B9L5 :> 024C HK-?4H?B 4?;H> [^^e ? 2H>.456 :HLK4L.?;) -H6 ?P>5 1<LPL. 9- >5-M45># 59L ? KT=:R78 YM:57B78 1T4-JB 9-9:L4) V 9/O 0; H@H> HK6:-?>.# 7BH2.> 34L0# OL H- 0@ 40/4. > <@9) .L1P-?>.> 34L0 4L) :>. 0; :L3.61L > K-=M0;. 02)X >4H- ?/MOB?>.> K>5-M456 1-8-4H2::-4H2 > 1<21K>?-?>.> 4L ? -78n .=L:M) V 1;H:; 42 M?;9-0M32# 3>56 H- J/.- 1- 41-KH-?:B 4HK@:7L Pc>4H:6 -J9-JB#X ?=1-0B:@ K-9>F5> = 2.L0:27L)

e % " b $ L9.L U41;P:68- =?.@9:MHB 1K>7-?:B 5>K26K/# 0@ 1<L9 4LJ-M 3LPH; 3L9L: 7B. 2 :> 1-.2 -4-J:B0) V > -.27L3:B >5>9L022 MO 0@0 8-H-?6 ?PL78:/ =5-MP5/) ;8L0 =20/ 7872 ?/1K>7-?>H J>5>.@<45-M 1K@72 > 1>5 32 -J8@C 32H#X 1.@:M3L 4HM9L:H5> -J-KM >:>QL0L:H ?L ?L<L3:6 41K@?;) 60> J>C 5>.@<456 1K@7L' 1-.LF:6 30;:B 0>:OL.T) V >HB0 4L 0; H- :LHR5@# >.L 4:>9 H- =?.@9:M#X M40B?@ 4L) 1K@?; 40B78 3L H- 5-<L:B# 5HLK6 3B ? 1KTC J;8M 5>K26K/ 78/J;.- 0-O:@ :L3?B7L)


24

. ( (!

K24H25/ a -K2L:H>7L ? HLK6:M 4L =@5>=L0 J;8@:B) K?5/ HMK24H25/ >.L 1-4HM1:; 02=L./ > :> =@5.>C 9; 0L=2:@K-9:B78 5-:H>5HT 4L 41-KH 1<2J.2O-?>. 45>:92:@?4560M 1-3LHB -K2L:H>F:B8- J;8M) K?C :B =@?-9 4L M45MHLF:2. ? K-7L [^e_ ? 8<2JL78# ? K-7L [^ef 32O 1K-J;8.- 1K?:B 24HK-?4H?B > ?L 4HL3:60 K-7L 4L H>56 M45MHLF:2. 1K?:B ./O><C 45R -K2L:H>F:B =@?-9)

b " $ " "

TEXT: RADOVAN KUNC FOTO: MILAN VENHODA

$ C # & ) ) C # ) 70'Q*(c 9=>1)6'4); -/I p bq je vytr?>.-4H:B =20:B 41-KH# 5HLKR 41-3M3L J;OL756 ./O-?@:B > :>?2Q>72 ? HLK6:M) K- U41;78 ? ./O><C 4560 -K2L:H>F:B0 J;8M 3L K-=8-9M3B7B ?/:25>3B7B Y/=275@ 1<21K>?L:-4H > ./O><45@ HL78:25> J;8M :> ./OB78# ? 5-0J2:>72 4L 478-1:-4HB =?-.2H 42 1-9.L 0>1/ :L3.L1PB ?>K2>:HM 1-4HM1M) - ?PL 3L H<LJ> JL=78/J:; KL>.2=-?>H 2 1<2 ?/4-56 Y/=2756 =@H;O2)

$ " b /O><45R -K2L:H>F:B J;8 3L 924721.B:># 5HLK@ ?=:25.> 1T?-9:; = 5.>427568- -K2L:H>F:B8- J;8M) -.6J5-M -K2L:H>F:B8- J;8M 3L 5>:92:@?2L# 1-C 9-J:; 3>5- M J;8M :> ./OB78# 5HLK@ 0@ 1K- :;3 29L@.:B 1-90B:5/ a K-=.L8.6 .L4/ > -K2L:H>F:; :@K-F:6 HLK6:/) T?-9 5L ?=:25M H6H- 924721.BC :/ .=L :>.6=H ?L ?R7?25M ?-3L:45R78 9T4H-3:B5T ? 1-=L0:B :>?2Q>72) K?:B =@?-9 ? -K2L:H>F:B0 J;8M 4L 5-:>. MO ? K-7L []^p ? :-K4560 4.M# 5HLK68- 4L :> HK>H2 [_#e 50 4L H<L02 5-:HK-.>02

=UF>4H:2.- -40 0MOT) >4 ?BH;=L J/. [ 8 \[ 02:) >.PB =@?-9/ :@4.L9-?>./ 8:L9 9>.PB =20M) -C 4HM1:; 4L -K2L:H>F:B J;8 2 K-=PB<2. H>56 9- 4-M4L9:B8- &?6945> > +2:45># 59L J;8L0 1K?C :B 1-.-?2:/ f_) 4H-.LHB ?=:25./ :@K-9:B 4?>=/# 4/4C H60 4-MH;OB >H9) - 9>.PB78 0B4H 4H<L9:B ?K-C 1/ > 4?;H> 4L =>F>. PB<2H >O ?L 9KM86 1-.-?2:; f_) H-.LHB > 9:L4 4L -K2L:H>F:B0M J;8M ?;:M3L -5-C .- 02.2-:M .29B :> 7L.60 4?;H; ? kp 4H@HL78 :> ?PL78 5-:H2:L:HL78) PL78:/ :@K-9:B 4?>=/ =>C PH2cM3L L=2:@K-9:B YL9LK>7L -K2L:H>F:B8- J;8M +# 5HLK@ ?=:25.> ? K-7L [^k[ ? 9@:4560 8.>?C :B0 0;4H; -9>:2)

b " g %$b - L45> (KL41) HL89L3PB8- L45-4.-?L:45>* 4L -K2L:H>F:B J;8 9-4H>. =@4.M8-M HMK24HT# 5HL<B 1<2?L=.2 =5MPL:-4H2 1K@?; = 1-J/HM ?L 5>:92:@C ?22 > ?/H?-<2.2 4?-32 ?>K2>:HM ?/78@=L3B7B ?B7L = HMC

24HK-?4H?B 4?;H> ? 4L 5-:@ 5>O96 9?> K-5/# 024HK-?4H?B 4?;H> 3M:2-KT > 024HK-?4H?B ?K-1/ 9-41;.R78 5>O9-K-F:;) -MF>4:; 1K-JB8>3B 2 =@C ?-9/ 4?;H-?68- 1-8@KM) > 1K-QK>0M 024HK-?C 4H?B 34-M H/H- =@?-9/! 41K2:H# 1<2 5HLK60 4L ?/MC OB?@ LhHK60:; 8M4H6 4BH; 4H-1 > 5HLKR HK?@ [_ >O [e 02:MH# 4H<L9:B ?=9@.L:-4H# H=?) 0299.L HK?>3B7B >42 \e 02:MH# 9.-M8@ HK>c# H=?) .-:Q# 5HLKR 3L 41LC 72n 75R 9.-M8R02 1-4HM1/ > 0@ HK?>H pe >O ^_ 02C :MH 1K- OL:/ > ^e >O [__ 02:MH 1K- 0MOL# > H<BC F.L::6 PH>YLH/ 4 9-J-M HK?@:B 3L9:-8- U4L5M >42 m_ 02:MH) L3.L1PB =@?-9:B5/ ? :>39L0L ? 4L?LKC 45R78 =L0B78! +2:45M# &?6945M# -K45M > H>56 ? M45M) K- H/H- =L0; 8K>3L 1<L9L?PB0 P2K-5@ =@5.>9:># ?RJ-K:6 4:;8-?6 1-90B:5/ > 0>1-C ?; :@K-F:6 =@?-9/ 5>O9R =20:B ?B5L:9) 1-0/C 4.:-M P12F5M ./OL => :202 >.L MO 34-M FLPHB =@?-9C :B72 41-.M 4L &?R7>K/# - FL0O 4?;9FB 2 1@K 0L9>2C .B =B45>:R78 :> :L31KL4H2O:;3PB78 4?;H-?R78 =@C ?-9L78)

% b K>c 4L :>?K8M3L H>5# >J/ 1K-?;<2.> Y/=275-M =9>H:-4H > -K2L:H>F:B 9-?L9:-4H) K2L:H>F:B :@C K-F:-4H HK>H; 0M4B -91-?B9>H ?R5-::-4H:B > ?;C 5-?6 UK-?:2 1<B4.MP:6 5>HLQ-K2L) 0B4H;:B 5-:HC K-. > 7L.5-?@ 5-:7L17L HK>H; 0M4B ?/.MF-?>H K-.2 :@8-9/)


2 (" >7;

6.5/ HK>HB ? 3L9:-H.2?R78 =@?-9L78 4L .2PB ? =@?24.-4H2 :> 78>K>5HLKM HLK6:M# H/1M =@?-9M > 9>:6 5>HLQ-K2L) @?-9B 3>5 3L9:-H.2?72# H>5 2 PH>C YLH/) K-0; 5-:HK-.:B78 J-9T# 5HLK6 34-M ? HLK6:M -=:>FL:/ FLK?L:-C JB.R02 .>012-:/# :L:B =@?-9:B HK>c ? HLK6:M =:>FL:@) K>c 3L 1-M=L =>5KL4.L:@ :> 0>1;# 5HLK-M 9-4H>:L =@?-9:B5 :> 4H>KHM) L8- U5-.L0 3L 1K-3LH ? 7- :L35K>HPB0 F>4L 1-4HM1:; ?PL78:/ 5-:HK-./ ?L 4H>:-?LC :60 1-<>9B) <2 ?-.J; 1-4HM1T 0L=2 3L9:-H.2?R02 5-:HK-.>02 =@?-9:B5 =?>OM3L ?=9@.L:-4H# 1<L?RPL:B# 5?>.2HM > PB<5M ./O><45R78 4H-1) -:HK-./ -J4>8M3B 0>.6 L.L5HK-:2756 =><B=L:B > 34-M M0B4H;:/ ?R8K>9:; :> ./O><C 45R78 4H-1@78 :LJ- 1-96. :278) >4 =@?-9:B5> 4L ? 7B.2 ?/FHL = L.L5HK-C :27568- F21M# 5HLKR 0@ 1<21L?:;:R :> KM7L) 21 =@K-?LS =>=:>0L:@?@ 0L=2F>4/ 0L=2 3L9:-H.2?R02 5-:HK-.>02# > H>56# =9> =@?-9:B5 >J4-.?-?>. 5-:HK-./ ?L 41K@?:60 1-<>9B) PL78:/ 1-H<LJ:6 2:Y-K0>7L 1K- ?RJ;K HK>4/ > -K2L:H>72 ? HLK6:M .=L ?/FB4H = 0>1/ 1K- ./O><45R -K2L:H>F:B J;8# 5HLK@ 4L :> 5>O9R =@?-9 41L72@.:; 1<21K>?M3L) >1/ 34-M 0:-8L0 1-9K-J:;3PB :LO J;O:6 HMK24C H2756 > 5K-0; HLK6::B78 9LH>2.T 34-M ? :278 =>5KL4.L:/ ./O><456 4H-1/) @?-9:B 1K-4H-K 4L =1K>?29.> 0>1M3L 1<L9 4L=l:-M# >.L =@5KL4 4H-1 4L 1K-?@9B 1-9.L >5HM@.:B8- 4H>?M HLK6:M > 4:;8M >O 1<L9 =@?-9L0) /C O><456 4H-1/ 34-M ? 0>1; K-=.2PL:/ 1-9.L 4?6 PB<5/ > 5?>.2H/# 7-O 3L 1K- =@?-9:B5> 3L9:B0 = 8.>?:B78 5K2H6K2B ? K-=8-9-?@:B 1<2 ?-.J; 1-4HM1M) /1275R =@?-9:B 1K-4H-K 3L .L4:>HR :LJ- 1-.--HL?<L:R HLK6:# -J5.-C 1M3B7B ./O><456 HK>H; 1K- J;8 :> ./OB78 :LJ- J2>H.-:) -5-.B ./O><45R78 HK>HB 4L K-.J-M > 45UHK/ M1K>?M3B 1K- =@?-9 ? 9>.PB 4H-1/) B0 8M4HPB 3L 4Bc 4H-1# HB0 0>1-?; :@K-F:;3PB =@?-9 .=L ? H-0H- 1K-4H-KM 1<21K>?2H) <2 ?L.5R78 0L=2:@K-9:B78 =@?-9L78 4L ? HLK6:M M1K>?B 2 ?B7L :LO [__ 52.-0LHKT ./O><45R78 4H-1) K- =@?-9 4L ? 1-94H>H; M1K>?M3B 9?> 9KM8/ ./O><45R78 4H-1! P2K-56 4H-1/ 1K- JKM4.L:B > U=56 4H-1/ 1K-C 3LH6 1-M=L 45UHKL0# ?L 5HLKR78 =@?-9:B5 0TOL 3LH 3L:-0 4-M1>O:R0 -91278L0) 1K@?; 8M4H@ 4Bc H;78H- U=5R78# HL78:275/ :@K-F:R78 > :;C 59/ 2 0;55R78 4H-1 -9 45UHKM# :> 5HLKR78 5<2O-?>H5/ > -9J-F5/ :@4.LC 9M3B 1- 1@K 9L4BH5@78 0LHKT# 9;.@ = ./O><4568- V-K2L:c@5MX 5K@4:-M =@C J>?M# 5HLK-M =@?-9:B72 1K-JBK>3B 3LPH; 9.-M8- 1- 45-:FL:B =@?-9M) /J>?L:B ./O><4568- -K2L:H>F:B8- J;O7L 3L 4HL3:6 3>5- 1K- ./O-?@:B ?-.:-M HL78:25-M# 7-O 34-M ./OL# 8-.L > J-H/ :> JKM4.L:B) >?B7 3L L.L5HK-:275R F21# :> -K2L:H>72 JM=-.> > 0>1:B5# 5HLKR 0@ =@?-9:B5 M1L?:;:R :> 8KM92 > 9- 5HLK68- 42 ?5.@9@ 0>1M) „


26

„OLYMPIJSKÁ“ f__e & # $C # z $ f__] ) " ) TEXT: TOMÁŠ HERMANN FOTO: PAVEL LEBEDA/SPORT-PICS.CZ, MICHAL ZICHÁČEK

24H-K22 FL4568- J2>H.-:M 1>5 :>9-JK- =0;:2.> 4-J-H> k) =@<B f__]) .>4-?@:B 9L.LQ@HT = ?B7L :LO e_ =L0B :> ) -:QKL4M L=2:@K-9:B J2>H.-:-?6 M:2L ? K>=L 1<2<>92.- 8:L9 ? 1K?:B0 5-.L ?-.J/ 024HK-?4H?B 4?;H> 1K- K-5 f_[m 1K@?; -?60M ;4HM :> -K>?;) /4-F2:># 9- H6 9-J/ V L55>X HM=L04568- J;OL7568- ./O-?@:B# 4L 1K-0;:2.> ? K@3 J2>H.-:24HT) V 2>H.-: 3L :>PB -./012@9-M#X <L5. 1-=9;32 1KL=29L:H -KQ>:2=>FC :B8- ?RJ-KM 2<B >0=>)

" f % f /:LKQ275R LYL5H 1<2?L9. :@4.L9:; 9- -?68- ;4H> :> -K>?; ( * 9>.PB ?K78-.:6 >57L) K-7L f__^ H- J/.- 024HK-?4H?B ?K-1/ ? .LH:B0 J2>H.-:M# ? =20; f_[[ 4?;H-?R P>012-:@H 9-C K-4HM > 3M:2-KT ? J2>H.-:M# ? =@<B .LH-P:B8- K-5M 024HK-?4H?B 4?;H> ? J2>H.-:M :> 5-.LF5-?R78 ./OB78) LP5LK6 U42.B 1-<>9>HL.T ?P>5 40;<M3L 5 -KQ>:2=>72 9?-M :L31KL4H2O:;3PB78 J2>H.-:-?R78 >57B a ?;H-?68- 1-8@KM f_[f > 32O =02S-?>:6C 0M 024HK-?4H?B 4?;H> f_[m) V PL78:-# 7- 340L 9;.>.2 > 1-<@9>.2 9-4M9# 340L =?.@9.2#X <B5@ 41-KH-?:B <L92HL. -KQ>:2=>F:BC 8- ?RJ-KM .>4H202. >5LP# 5HLKR 42 >.L M?;9-0M3L# OL 9-4>?>9:B F2::-4H J/.> 3L: 3>5R042 1K-.-QL0 F2 HK6:2:5L0) V >P2 45MHLF:-M 1<21K>?L:-4H > :>PL 5?>.2H/ 1K-?;<B >O ?;H-?R 1-8@K > 024HK-?4H?B 4?;H>) <23L9L 4?;H-?@ L.2H># 1<23L9-M FL45@ 2 =>8K>:2F:B 0692># 1<23L9-M H24B7L Y>:-MP5T 2 8-4HT) PL78:- JM9L ?;HPB > H>56 1-9 ?;HPB 5-:HC K-.-M# :LO 340L J/.2 9-4M9 =?/5.B)X

% 9- >KL@. 1-KH-?:B8- 5.MJM ? -?60 ;4H; :> -K>?; =:@# ?29;. J;8L0 .LH-P:B8- .6H>

> 1-9=20M# 3>5 4L 0;:2. 1<L9 -F20>) R4H>?J> 1K-JB8@ ?L 9?-M LH>1@78# 5HLK6 1-9K-J:; 1-12C 4M3L0L) K?:B LH>1> 32O J/.> 9-5-:FL:>) KM8@ 4L KL>.2=M3L > ? 7L.60 K-=4>8M JM9L 9-5-:FL:> ? K-7L f_[f) 7L.> =@4>9:B =0;:-M 3L ?R4H>?J> :-?R78 HK>C HB :> 4?>=B78 >KM4-?> 5-17L) V K-n . HK>HB ?=:2C 5>. ?L 41-.M1K@72 4 -9J-K:B5/ L=2:@K-9:B J2>HC .-:-?6 M:2L) 4-M 9-4H>HLF:; P2K-56# 0>3B -91-C ?B9>3B7B ?RP5-?R 1K-n .# 5HLKR 9-5-:>.L 1K-?;<B 478-1:-4H2 41-KH-?7T > :>?B7 34-M 2 -4?;H.L:6) - M0-O:B 3L3278 ?/MO2HB 2 1K- >HK>5H2?:B ?LFLK:B =@C ?-9/#X M1<L4SM3L .>4H202. >5LP) 8>K>5HLK HK>HB :>?B7 ?/8-?M3L 2 J;O7T0 :> ./OB78) -?6 -5KM8/ JM9-M H>56 ?/MO2H6 1<2 U:-K-?60 ?;H-?60 1-C 8@KM J;O7T# 7-O 1-H?K92. {KQ >1-.# P6Y J;OL756 5-024L L=2:@K-9:B ./O><456 YL9LK>7L + ) ;OC 72 4L :> /4-F2:M ?K>7B 4L 4?;H-?R0 1-8@KL0 1- H<L78 .LHL78) :25@H:B 34-M ? H6H- 4-M?24.-4H2 9?> HM:L.-?6 HMJM4/# 5HLK6 1K-78@=L3B 1-9 42.:27B# 41-3M3B7B -?6 ;4H- :> -K>?; 4 .>78-?27L02# > H>56 4L 41-KH-?:B0 >KL@.L0) L9L: HMJM4 =>?L9L =@?-9:BC 5/ :> :-?6 HK>H;# 9KM8R 3L ?K@HB =1;H 5L 4H>92-:M) 9>.PB =0;:/' /K-4H.- :-?6 1>K5-?2PH;# =@5.>9:> 1K- 1<L:-4-?6 ?-=/# =7L.> :-?6 =@=L0B JM9-M 0BH 41-KH-?72# =?;HP2. 4L KL=LK?-@K ?-9/ 1K- ?RK-JM HL78:27568- 4:;8M > K-=PB<L:/ 34-M 2 HK2JM:/) V L3278 5>1>72H> 3L 9L4LH H24B7) K- 4?;H-?R P>012-:@H 1>5 3LPH; 1<24H>?B0L HK2JM:/ 0-J2.:B#X 9-1.SM3L 2<B >0=>) V 4>0-=<L30; 1-FBH@0L 4 0:-O4H?B0 92?@5T 5-.L0 HK>H2# 3>5 3L ? -?60 ;4H; =?/5L0)X -<>9>HL.6 -FL5@?>3B 3>5 9>?/ Y>:-MP5T = ;0L75># -K45># M45> > 9>.PB78 =L0B# 59L 3L J2>H.-: 1-1M.@K:B# H>5 ?;<B ? =@3L0 2 HM=L045R78 92?@5T)

" b $ vwxx vwxv 1" 2 ! ( 34-} >! " N FL K } B ! ( ( } 8 ( ' } 3 & ' % ' ( ' } 7 ! " 2 } 3 & # " ! } $!& ( % ( $:3 3 11" 2 ! ( 5 34-} . ! ' 7 ' ( } >! " & ~ ! } 3" ( ( % ' } .( ( &

} 8 '% " N & & ! 1 } 8 '% " N & & ! } 6 & 9 N } 7 & ! " } 6 & & 7=w } 3" ( } 3 } 8 '% " (" ' } .( " ( } .( ( ' 7=w 1 } 3" ! ( ' } .( ( ( B$ '! } 3 ( B$ } .( ( ' & } $ % (" ! } : = N ( & ' ! } 7' ^ ' 2 & & ' ! LE?L

% < K-F J/ 0;.2 FLPHB Y>:9-?6 ?;H-?R 1-8@K ? J2>HC .-:M :>?PHB?2H' -5M9 1-02:L0L >HK>5H2?2HM -9?;H?B 3>5- H>5-?-M# 34-M =9L 02:20@.:; 9>.PB H<2 9-JK6 9T?-9/) % g\ ?;H-?R 1-8@K ? J2>H.-:M 4L ?K>C 7B :> U=L0B L456 KL1MJ.25/ 1- 9.-M8R78 m[ .LC HL78d >1-4.L9/ M :@4 =@?-92.> L.2H> ? .L9:M [^][) L89/ 4L ?;H-?R 1-8@K -9L8K@. ? >KL@.M 9M>K9 M @78/0-?> ? KMP:R78 8-K@78) 8-9-M -5-.:-4HB M H-8- J/./ 2 9?; -4-J:-4H2 4-MF>4:6C 8- 0L=2:@K-9:B8- J2>H.-:M) KL=29L:H :C 9LK4 L44LJLKQ 1T4-J2. HL89/ 3>5- 8.>?:B HKL:6K :-K456 KL1KL=L:H>7L) 27L1KL=29L:H > 1KLC =29L:H L4568- 4?>=M J2>H.-:M @7.>? +2<HB5 J/. F.L:L0 HR0M K-=8-9FB78) 1K-1-4 FL45-4.-C ?L:PHB J2>H.-:24H6 HL89/ 4.>?2.2 2 U41;78) 2:92?2C 9M@.:B0 =@?-9; 9-J;8. H<LHB >K-0BK &20T:L5)


27

$ g\ LPHB KL1KL=L:H>:H2 0>3B ?R5-:C :-4H :> H-# >J/ 2 ? K-7L f_[f :>?@=>.2 :> &20T:C 5T? U41;78) 278>. &.L42:QK 4L 02:M.-M 4L=lC :M ?K@H2. 9- >J4-.MH:B P12F5/# 59/O 45-:F2. 9L?@C HR ? 7L.5-?6 5.>42n 5>72 ?;H-?68- 1-8@KM > H<2C 5K@H ?/4H-M12. :> 4HM1:; ?BH;=T# ?FLH:; =@?-9M PH>YLH) V ?;9-0M32 42# OL H> .>c5> 3L 8-9:; ?/C 4-5-) J/78 H>5-?R ?R4.L9L5 =-1>5-?>. :LJ- 9-5-:7L ?/.L1P2.# 3L H<LJ> JRH :> 9-JKR78 0B4C HL78 1<L4 7L.-M 4L=l:M# > 1K-H- 42 :L0-8M 9-C ?-.2H ?R1>9L5#X M?;9-0M3L 42 K-9@5 = LH-8K>C 9M) 0@ 5 H-0M 9-JK6 1<L91-5.>9/) V - :L39TC .LO2H;3PB 3L# OL 34L0 =9K>?R) /8RJ>3B 4L 02 :L0-C 72 2 =K>:;:B) ;<B0# OL H- H>5 =T4H>:L 2 ? 1KTJ;C 8M 4L=l:/ > JM9M 0-72 J-3-?>H - :L3?/PPB 1<BFC 5/)X H- 1.>HB 2 1K- ) 5-.- ?;H-?68- 1-8@KM ? -?60 ;4H;) =@.-=L 34-M :>?B7 >K-4.>? -M5M1# :9<L3 -K>?L7# LK-:25> BH5-?@ :LJ- W>JK2L.> -M5>.-?@) \ L: ?29;H =KL5-:4HKM-?>:R >KLC @. ? -?60 ;4H; :> -K>?; 4H-3B => H-) 7- 3L 9T.LO2H6# :259- 3L3 = /4-F2:/ :L-9:L4L) /MO2HB ?P>5 :LJM9L 1-M=L 1K- ?K78-.-?R 41-KH 3>5- 34-M ?;H-?6 1-8@K/ ? J2>H.-:M# J;OL7560 ./C O-?@:B :LJ- :> 8-K45R78 5-.L78# >.L 2 1K- 41-KC H/ ?R5-::-4H:B > KL5KL>F:B# =5K@H5> 1K- P2K-5-M ?L<L3:-4H) KL@. 3L :>?B7 9T.LO2HR0 HK6:2:5-C

- 5 <

?R0 7L:HKL0 1K- 0B4H:B 5.MJ/ > 9>.PB 41-KH-?7L > HR0/ = L45> F2 =>8K>:2FB)

% " % $

L456 KL1MJ.25/) L KL>.2H-M# OL L45@ KL1MJ.25> :LJM9L ? :L3J.2OPB JM9-M7:-4H2 8-4H2H >57L H/1M .LH:B78 > =20:B78 -./012345R78 8LK F2 024HK-?4H?B 4?;H> :LJ- ?K-1/ ?L Y-HJ>.L) H-0M :L0@C 0L QL-QK>n 756 1<L91-5.>9/ >:2 L5-:-0275R 1-HL:72@.) V 2>H.-: 3L :>PB -./012@9-M#X <B5@ 2<B >0=>) 2>H.-: 3L -./012@9-M 1K- /4-F2:M# -./012@9-M 1K- ) „

LP2 -1>5-?>:; 1-H?K=M3B# OL 34-M =9>H:R02 -KQ>:2=@H-K/ > 9-JKR02 Y>:-MP5/) c H- 32O J/./ > 34-M 4?;H-?6 P>012-:@H/ ? .L9:B0 8-5L32 > ? 9>.PB78 5-.L5H2?:B78 41-KHL78# 024HK-?4H?B 4?;H> ? 7/5.24H27L# PROGRAM V. KOLA SVÄšTOVÉHO POHĂ RU V BIATLONU ?L ?L4.-?@:B :LJ- NOVÉ MÄšSTO NA MORAVÄš 9.–15. 1. 2012 ?-9:B0 4.>.-0M# DEN: PROGRAM: L?K-145R P>012C PondÄ›lĂ­ 9. ledna 2012 TrĂŠninky muĹži / Ĺženy -:@H ? >H.LH27Li ĂšterĂ˝ 10. ledna 2012 OďŹ ciĂĄlnĂ­ trĂŠninky muĹži / Ĺženy H- 340L 4H@.L 3L: StĹ™eda 11. ledna 2012 / 14.15 hod. VytrvalostnĂ­ zĂĄvod / Ĺženy M -./012345R78 41-KC ÄŒtvrtek 12. ledna 2012 / 14.15 hod. VytrvalostnĂ­ zĂĄvod / muĹži HT > 1-0B3B0L H<LJ> PĂĄtek 13. ledna 2012 / 14.30 hod. RychlostnĂ­ zĂĄvod / Ĺženy 7/5.-5K-4# q -KJ>. Sobota 14. ledna 2012 / 13.45 hod. RychlostnĂ­ zĂĄvod / muĹži :LJ- 0-H-7/5.-C NedÄ›le 15. ledna 2012 / 12.45 hod. StĂ­hacĂ­ zĂĄvod / Ĺženy ?-M L.5-M 7L:M NedÄ›le 15. ledna 2012 / 14.30 hod. StĂ­hacĂ­ zĂĄvod / muĹži

VYHRAJTE

HOLE A RUKAVICE LEKI 7I='?61 I9B1 ' =X('+>21 *1 *7*6,:1: =>yy1= "I'=( )' (61=c *89B,I5 )'8Q;(B'@ > X(5[ b'X1=\

$ ' '

+L:-06: # 5HLKR ?.@9:L >.14560M ./C O-?@:B 4L 4H@.L ?B7L 1K-4>=M3L 2 0L=2 J;O72) -?-M 1-42.-M HR0M 3L M5@P >MLK# 5HLKR 5 H6H- 41-.M1K@72 020- 32:6 <L5.! V -9:; 0; =>M3>. 4/4H60 K2QQLK 8>K5# HL9/ 41-3L:B 8-.L > KM5>?27L# 5HLKR =>C HB0 :259- 32:R :L:>JB=B) -8M <B7H# OL 0:; -4-J:; ?L.02 ?/8-?M3L) >JB=B -1K>?9M 29L@.:B 1<L:-4 4B./ 9- =@J;KM) >.PB ?L.C 5-M ?R8-9M ?29B0 1<2 452>H.-:L78 > =@?-C 9L78# 59/ 3L :MH:6 0;:2H :LJ- 4M:9@?>H 8-.L) >9/ 3L H- 3L: 7.275 > 3L9LHL) - 3L MKF2H; :;5-.25 7L::R78 9L4LH2:L5 F2 ?HL<2C :L5 5 9-JKM)X

x\ 21)'& 8T. 5>HL >2KY-2. | KM5>?27L >7L 8>K5 v\ {\ 21)'& 8T. K-44.2HL | KM5>?27L 8>K5 KM24LK

vĂ­ce na:

B (

www.snow.cz/souteze


28

LYŽAŘSKÁ ' $ ) C # C } $ ) $ C # # # ) TEXT: PETR JAKL, FOTO: KATEŘINA DOKOUPILOVÁ

HL3:6 3L H- 2 4 .2945R0 -KQ>:2=0L0) @C.2 H;.- 1-C 9>H -1H20@.:B ?R5-:# :L-FL5@?L3HL# OL 8- 1-9@ ? 1K?:B 02:MH; =@?-9M :LJ- 2:HL:=2?:B8- HK6:2:5M 28:L9 1-H6# 7- 34HL ?/4H-M12.2 = >MH> :LJ- ?/45-C F2.2 = .>?2F5/) >4H>KH-?>H ?PL78:/ H;.L4:6 1-78-C 9/ :MH:6 1K- 1K@72 H;.> ?L ?/PPB78 -H@F5@78 ?/C O>9M3L MKF2H-M 9-JM) >1<B5.>9 =5MPL:R Y-HJ>.24C H> ?B# OL 59/O ?/J;8:L 9- =@1>4M JL= 9T5.>9:68- K-=J;8@:B# :>H@8:L 42 4?>. 8:L9 1<2 1K?:B0 45.M=M)

T ( ( & ! 6 '

K78-.-?B >H.LH2 1-H?K9B# OL 1<2 2:HLK?>.-?60 HK6C :2:5M :L:B :L3K/78.L3PB HL: 1K?:B# >.L >O HL: 9KM8R F2 H<LHB 2:HLK?>.) ;.- 1-H<LJM3L K-=L8<@H 0-H-K) 87LHLC.2 JRH HKL:9/# ?K>cHL 4L 1<2 K-=7?2F-?@:B 5L 4H>K6 9-JK6 4-5-.456 Q/0:>4H27L) K-MOL:B# P?28@C :B# M5.@:;:B# 1<L95-1@?@:B# =>5-1@?@:B F2 1-45>5-C ?@:B 3L =1;H) H>H275R 4HKLF2:5# HK>92F:; =><>=-?>:R ? U?-9M HK6:2:5M# 9-4H@?@ ? 1-4.L9:B 9-J; -9 -9C J-K:B5T FLK?L:-M 5>KHM) ?@9;3B# OL 4L 0TOL 0>C

N ( U '(" 2 ( & !

(" ( N ( 3 ' # ' ( % ( 6 (" (

h20@.:B0 1K-H>OL:B0 4?>.M 1- 9-JM H<27LH2 > ?B7L 4L5M:9 4:BO2H :@4.L9:; 3L8- ?R5-::-4H >O - m_ ~) >-1>5 >5H2?>7L 4?>.T > P.>78 9/:>0275R0 7?2FLC :B0 1<2?L9L H;.- 9- 4HL3:68- 1-8/J-?68- KLO2C 0M# 3>5R 1- K-=7?2F7L ? :>PL0 1<B1>9; J;O:; :@C 4.L9M3L) >5- 1<B5.>9 ?8-9:6 ./O><456 K-=?2F5/ 340L 1K- ?@4 ?/JK>.2 7?2FL:B 4 8-.L02) 1-94H>H; :27 :-?6C 8-# MO 4H><B 4-5-.-?6 7?2F2.2 4 8-.B) - 0TOL JRH 1K>5H2FH;3PB :LO 1- [eC >O f_02:MH-?60 .L8560 K-=3LO9;:B =>4H>?2H :> ?8-9:60 0B4H;# 4M:9>H ./OL > ?/MOBH H- 7- 3L 9-4.-?> 1- KM7L# HL9/ 8-.L) L:B >:2 :MH:6 4H>8-?>H 1-MH5> =L =@1;4HB# 7-O -7LC :B 1<L9L?PB0 J-K72 4 KM5>?2F5-?R02 1-MH5/) L: H- 787L HK-78M P25-?:-4H2 > 1K>hL ? H-0# 3>5 42 8-.L 1K- 3L9:-H.2?6 7?25/ 1-45.@9>H 9- KM5/) ?2FL:B 3L 4>0-=<L30; 1-MO2HL.:6 2 1K- 9>.PB HK6:2:5-?6 >5C H2?2H/# 59L 4L 8-.L ?/MOB?>3B# HL9/ 5-.LF5-?6 ./OL# J;8 4 8-.L02# :LJ- 2 :-K927 g>.52:Q) ?.>4H:B 1K>C hL 1-H?K=M3L0L# OL 42 ./O><2 :> HL:H- 9KM8 K-=7?2C FL:B K/78.L =?/5:-M# :L8.L9; :> H-# OL H-H- 7?2FLC :B V4 :@F2:B0X 0TOL ?:64H ?B7L =@J>?/ 2 9- F>4H- 9-4H :M9:6 > :L1-1M.@K:B F@4H2 HK6:2:5M# => 5HLC K-M 1<L9L?PB0 0.@9LO K-=7?2F5M 1-?>OM3L)

% @5.>9:B 1K>?29.-! 4:>OHL 4L <>92H 7?25/ 4/4HL0>C H275/# ?/=5-MPL:R 1-4HM1 3L H=?) -9 8.>?/ 5L P12FC 5@0) @ H- 4?-M .-Q25M# 4?>./ 1K>7M32 ? MKF2H60 <LC H;=72# 5HLKR ?;HP2:-M =>FB:@ ? -J.>4H2 5K5M > 40;C <M3L >O 5 78-929.T0) >O9R 7?25 1K-?@9;3HL 9-

'( N ( 7 & ! & !& '

. (" ( " (" ( ( 3 # ( ' ( ( Y Q

N ' '

("

3 Y '


29

'( 0 /

! ( 3 Y ( (" ( ("

N ( 3 Y ' & !

'( N ( & 2 ("

3 ( ( ! 7& !& '

$2( (" 3 $! ( ( ! ( # '(" (

$'( (" ( N Y /

3 6 (" ("

(

'("

' N (" ( ! 3 3 ("

0>h20@.:B# >.L 4H@.L 1<B3L0:6# 1-.-8/) 7?25T HKMC 1M 3L 8.>?> ?O9/ ? 3L8- 1K-9.-MOL:B (3>5- 1<2 ./O><C 4560 J;8Md*# M -H@F2?R78 7?25T 8.>?> K-HM3L 4 HKMC 1L0) 1<B1>9; 802HT 34-M 5-:FLH2:/ ? 1<20;<LC :60 :>H>OL:B# M 802H@:B :-8>0> 1-FBHL3HL LhC HK> 4 80-H:-4HB ./O@5T) >O96 = 0>h20@.:B78 1-C

$2 (" & 2 ("

%( ! ( 3 3" # ( (

$2 (" & 2 ("

%( ! 3 3" # ( ( & 2%

.-8 0TOLHL 9-4@8:-MH ?O9/ 3L9:B0# 9?;0> :LJ- 2 ?B7L -1>5-?@:B0 F2 802H/) >O9R 7?25 1K-?@9;3C HL >.L41-S 1;H5K@H# ? 29L.@:B0 1<B1>9; >O 9L4LHC 5K@H) ?25/ ?/JBKL3HL 9.L 78MH2 > 1-H<LJ/# 9-9KC OM3HL 1-90B:5M K-=7?2F2H 7L.6 H;.-) L.5-?@ 9-J> K-=7?2F5/ J/ 4L 0;.> J.BO2H 5 9L4LH2 02:MH@0) &5@C

7( # ( 2 ' ( ! /

( 3 T 2 ' !

7( ' ' % (" B ( '(" ( 6 &

7( 2 (" ( ( ! ' ! 3 0 ! ( ! ! 9# ( ( ' !

.M 7?25T 4>0-=<L30; K-=P2<M3HL 9.L 4?R78 1<L9C 4H>? > =5MPL:-4HB) -5M9 :L787LHL U1.:; ?/:LC 78>H 2 5.>4275R 4HKLF2:5# 1>5 :;5HLK6 =L 4?R78 -JC .BJL:R78 7?25T =><>oHL# ?2= :>PL -JK>=-?@ Q>.LK2L# >.L 1K-H>8M3HL 1-M=L 5K@H7L (0>h20@.:; 9- e 4LC 5M:9* > :;5-.25K@H -1>5M3HL) „

7( 2 (" ( ( ! (" ( ! 3 ! ( ! !

7( ' " % B ( '(" ( 6 ! ' ( ("


30

TEXT: JAROŠ ŘEHOŘEK FOTO: SWIX

CESTA K VÍTĚZSTVÍ OD MINULOSTI PO SOUČASNOST # $ ,# , C ,) $! & , % , " , & ) > 5-:72 .LH-P:B8- .24H-1>9M 42 ./O><45@ ?L<L3C :-4H 1<21-0B:@ :L:@1>9:6# >.L - H- 9T.LO2H;3C PB ?RK-FB) K@?; 1<L9 ke .LH/ J/.> =>.-OL:> n KC 0> % a 4-MF>4:R .B9K 4?;H-?6 1K-9M57L ./C O><45R78 ?-45T > J;OL75R78 8-.B# ?R=:>0:R 1K-C 9M7L:H -J.LFL:B 2 4LK?24:B78 5-01-:L:H 1K- J;C OL756 2 43L=9-?6 ./O-?@:B) -3o0L 4L 41-.LF:; 1K-3BH 824H-K2B ?=:25M# K-=?-3L# 8.L9@:B# HL78:-.-Q275R78 2:-?>7B 2 :LC 4FLH:R78 ?BH;=4H?B % -9 02:M.-4H2 >O 1- 4-MF>4:-4H) <BJ;8 =>FB:@ 3LPH; - :;5-.25 .LH 9<B?L :LO -:-8- 824H-K27568- f]) [[) [^\k) =20; K-5M [^mp ?BH;=B ?/:25>3B7B P?6945R ./O>< >KH2: >H4J- ? J;8M :> [p 50 :> -..0L:5-.L:M) -90B:5/ 34-M H/1275/ 45>:92:@?456 a 4M78R 4:B8 > 0K@=# O@9:R 1K-J.60 4 0>=@:B0) <BH-C 0L: H-0MH- ?BH;=4H?B 3L 2 3L8- 5K>3>: -K3L W>C JK2L.44-:) L: :>-1>5 1@K 9:B 1<L9HB0 1<2 4?60 ./O-?@:B =>O2. 4:;8-?6 > 1-?;HK:-4H:B 1-90B:5/# => 5HLKR78 :>0>=>H J/.- ? HL89L3PB78 1-90B:C 5@78 ?-45-?@:B H60;< :L0-O:6) ;59/ ? H-0H- -5>0O25M ?=:25@ 0/P.L:5> =>FBH :> ?;9L756 J@=2 HL4H-?>H ?-45/ > 4:>O2H 4L ?/?2:-MH ?-45/ :-?6# 5HLK6 J/ 1-0-8./ ./O><2 ?/<LP2H 2 42HM>7L 9- H6 9-J/ 1-5.@9>:6 => :L<LP2HL.:6) > =>F@H5M \_) .LH =?B9>?R >KH2: >H4J- HL4HM3L KT=:6 ?-45-?>7B 40;42 > V?><BX 4?-3L ?-45/) > 1-9=20 [^\f ?P>5 3L8- ?RK-J:> ?/8-C

<B > <>9> KL7L1HT > ?R4.L95T Lh1LK20L:HT 3L =HK>7L:>) W>JK2L.44-: 3L ? H6 9-J; ?L9-M7B0 1K>7-?:B5L0 :L3C ?;HPB P?69456 Y>K0>7LMH2756 41-.LF:-4H2 4HK> ) >JB=B 1<BHL.2 >H4J-# 5HLKR 3L 1-C 5.@9@: => 1K?:B8- Lh1LKH> :> ?RK-JM > ?R?-3 ?-45T# 1K@72 ? H6H- 41-.LF:-4H2) >H4J- :>9PL:; 1<23B0@ > HB0 =>FB:@ 1K@7L :> 45MHLF:; ?;9L7560 ?R?-32 :-?R78 ./O><45R78 ?-45T) L H<LJ> 42 M?;9-02H# OL 9- H6 9-J/ J/./ 8.>?:B02 4MC K-?2:>02 1K- ?RK-JM ?-45T 9L8LH# 7/5.24H2756 1.@PH;# ?FL.B ?-45 > O2?-F2P:6 HM5/) L?R8-9-M H;78H- 0>HLK2@.T J/.> 1<2 ?RC K-J; ?;HPB8- 0:-O4H?B 3L3278 1K-0;:.2?@ 5?>.2C H>) >H4J- M42.-?:; 1K>7-?>. 4L 4?R02 ?;9L75RC 02 41-.M1K>7-?:B5/ = 4HK> :> :-?R78 40;C 4B78 ?-45T# = :278O ?;HP2:M 4@0 HL4H-?>.) >1<) ? =20; [^\e 1K-?L9. :> k H24B7 HL4HT 1<2J.2OC :; 9?-M 4LH KT=:R78 40;4B) > =@5.>9; 1-5MC 4T 4L 3L?2.-# OL 3L H60;< :L0-O:6 ?/?2:-MH 3LC 9L: M:2?LK4@.:B ?-45# 5HLKR J/ 1-5K/. ?;HP2C :M 4:;8-?R78 > 1-?;HK:-4H:B78 42HM>7B) 5@=>.- 4L# OL 3L 1-H<LJ> ?/K-J2H .L15>?6 ?-45/ 9- 1-9C

$2 & #

0B:L5 8KMJPB8- > ?.8568- 4:;8M > H?K96 ?-45/ 1K- FLK4H?R 3L0:-=K::R 4:B8) <BK-9:B 0>HLK2C @./ J/./ :>8K>=L:/ 4/:HLH275R02 :> J@=2 M0;C .R78 1K/45/<27 > K-1:R78 1K-9M5HT) /H- 4MK-C ?2:/ 0;./ 4H>:9>K9:B > :L0;::6 ?.>4H:-4H2# 7-O J/.- 1K- :@4.L9:-M 1KT0/4.-?-M ?RK-JM ?L.C 02 9T.LO2H6) /H- 0>HLK2@./ J/./ ?L40;4 JL=J>KC ?6 > :;5-8- = HR0M ?R?-3-?R78 1K>7-?:B5T :>C 1>9.- 1<29>H 9- :278 J>KL?:6 12Q0L:H/ > HB0 3L J>KL?:; -9.2P2H a ?=:25@ .LQL:9@K:B =@5.>9:B <>9> ?-45T a FLK?L:R# 0-9KR > =L.L:R HM8R# FLK?L:R > 0-9KR HL5MHR 5.24HLK) +2K0> 4HK> ?/124M3L


31

4-MH;O :> :@=L? :-?R78 ?-45T) @?K8T 4L 478@C =B 1<L4 [__ a :>1<) 202# 2.-# LK> >1-9)# :>5-C :L7 3L ?/JK@: :@=L? ) L:H- :@=L? J/. ?P>5 =@8/ M1K>?L: :> % # 7-O 0;.- ?/?-.>H >4-72C >72 gL9L: (&?6945-* > g>h (?-45*) >.PB 0-O:6 ?/4?;H.L:B 1K- =0;:M :> % 3L# OL 1K-9M5H-C ?R 0>:>OLK 41-.LF:-4H2 4HK> 4L 30L:-?>. %>.C .2:# F2 OL -J78-9:B 41-.LF:-4H 41>9>3B7B 1-9 4HC K> 4L 30L:-?>.> %>..7-) c H>5 F2 H>5# :@=L? % > 1K?:B 1K-9M5H-C ?@ <>9> ?-45T J/./ 1<L94H>?L:/ :> H245-?6 5-:C YLKL:72 f]) [[) [^\k) L4H> % => ?BH;=4H?BC 02 =>FB:@ > 4L: 9?-M 0MOT a >KH2:> >H4J- > -K3L W>JK2L.44-:> a 4L =>FB:@ :>1.S-?>H) -F@HLF:B 45L142 1K-YL42-:@.:B78 ./O><T 5 :-C ?R0 ?-45T0 ?L &?6945M :L3.61L K-=1HR.2./ 9-JC K6 ?R4.L95/ ./O><T# 5HL<B % =>F>.2 1-MOBC ?>H) Ln :2H2?:B0 =.-0L0 4L 4H>.> P?6945@ UF>4H :> ?L ?) -<272 ? K-7L [^\]) > H;78C H- 8K@78 ?/8K@. :> HK>H2 e_ 50 2.4 >K44-:# :> HK>H2 [] 50 >KH2: M:94H-0# -J> =L &?6945># > PH>YLHM :> \ h [_ 50 K-?:;O &?6945-) &?69-?6 =B45>.2 5K-0; 3L9:6 JK-:=-?6 2 9>.PB 2:92?29M@.:B 0L9>2.L) P278:2 1-MO2.2 ?-45/ % d

"# a " 4-MF>4:6 9-J; ? 1-94H>H; :L-99;.2HL.:6 41-3LC :B g2h > -K45-) 9-J; 3L8- ?=:25M ?P>5 H-0M J/.- 32:>5) /.- 5K@H7L 1- 9KM86 4?;H-?6 ?@.C 7L# ? -K45M J/. =>?L9L: 1<B4:R 1<B9;.-?R 4/4C H60 > ?-45/ 4L :L40;./ =L &?6945> 9-?@OLH) +2KC 0> 4HK> 0;.> ? -K45M 32O <>9M .LH 4?-32 97LC <2:-M 41-.LF:-4H > K-=8-9.> 4L 3L3B0 1K-4H<L9:27C H?B0 =>FBH ?-45/ 1<B0- ? -K45M ?/K@J;H a 1>C K>.L.:; 4 ?RK-J-M ?L &?6945M) K-J.60L0 ?P>5 J/.- -1>H<2H ?RK-J:B =><B=L:B) ? H6H- 78?B.2 =>4@8C .> Pc>4H:@ :@8-9># 59/ 0>:>OLK 4HK> 1-H5>. ? -KL:45-QM (9:LP:B 1<L90;4HB 4.>* 1<2 2:41L5C 72 :-?; =>5-M1L:R78 1K-4H-K :@0-<:B5> 3-KC :> K24H2>:4L:># 5HLK60M :>JB9. 1K@72 ?L n K0;) K24H2>:4L:# =?/5.R = 0-<L 1<L5-:@?>H K-=.2F:6 1<L5@O5/# =>324H2. ? 1-94H>H; =L VPK-H-?2PH;X 1K?C :B 1K202H2?:B ?RK-J:B =><B=L:B > 4 :;5-.25> =>0;4HC :>:72 K-=J;8. ?RK-JM 77> \ ___ ?-45T 9L::;) 9 =20/ [^\] 4L H>5 1K?:B ?-45/ % ?/K-JL:6 ? -K45M =>F>./ 1K-9@?>H) 2706:; =9>.L5> :LJ/.- ?/8K@:-) &?69-C ?6 ? -9?;56 <L?:2?-4H2 4 -K/ 1-9:25>.2 KT=:@ -1>H<L:B# >J/ 1-9:25@:B % ? -K45M =HBO2C

B ( # !& & 2

1K>?2. 1K?:B# 9:L4 32O .LQL:9@K:B 2:4HKM5H@O:B n .0 3>5 0>=>H % a VW.29L >:9 WK21X)

" % | "# a " % $ K-7L [^\] K-=P2<M3L % 4?-32 :>JB95M ?-4C 5T - 1K-9M5H/ 1K- 45-5>:/ > 43L=9-?6 ./O-?@C :B) :@4.L9:; ? 4L=l:; [^\^a[^e_ 32O 9-9@C ?@ :> HK8 M7L.L:-M <>9M 45.M=-?R78 ?-45T 1K- 43L=9-?6 ./O-?@:B) 7L.60 =@1>9:B0 4?;H; =>FBC :@ 1-?@.LF:@ 8-41-9@<45@ 5-:3M:5HMK> > %

6 ' AE ' 2 - - & #' .2) [] :-K45R78 ?RK-J7T ?-45T# ? FL.L 4 HK>92F:BC 02 ?RK-J72 K>H.2L F2 L4HJ/L# =>.-O2.- 9-5-:7L V @K-9:B YL9LK>72 ?RK-J7T ?-45TX# 5HLK@ 0;.> JRH 3>5-M42 8K@=B 1K-H2 % ) +L9LK>7L :L0;C .> 9.-M86 HK?@:B) ?RJ-K:@ 1-?;4H % 4L PB<2.> -9 L.2H:B78 :-K45R78 ./O><T# H>5 4-MF>4C :; 2 -9 ./O><T KL5KL>F:B78# 1K- 5HLK6 % 1<2C

4L V?L=LX :> H6H- ?.:;) /O><45R 41-KH ? 7LC .60 4?;H; 4L 1KM97L K-=?B3B) % =>FB:@ 5 ?-4C 5T0 9-9@?>H 2 KT=:6 P5K>J5/ :> ?-45/# OL8.2F5/ >H1) K-9L3 ?-45T ? -K45M 1-4HM1:; 1<L5K>FMC 3L UK-?LS 1K-9L3L ?L &?6945M > :@=L? % 4L 4H@?@ 4/:-:/0L0 1K- V?-45X# H3) 1K-9M5H# JL= 5HLK68- 4L O@9:R ./O>< :L-JL39L) K-7L [^k\ 3L

9Ln :2H2?:; ?RK-J> ?-45T 1<L4M:MH> =L &?6945> 9- -K45># 59L ?RK-J> 1K-JB8@ 32O ? 0-9LK:B0 =><B=L:B ? 5>KLK ? -KL:45-QM) 2706:; 1-=27L % :> 4?;H-?60 HK8M =9>.L5> :L:B 3L9:-=:>F:@) -45/ % 1-MOBC ?>3B ?L ?L.56 0B<L KL5KL>F:B ./O><2# >.L P12F5-C ?B =@?-9:B72 F>4H- ?/MOB?>3B ?-45/ 5-:5MKL:F:B78 =:>FL5) >42?:B KL5.>0:B 5>01>:B ? 9-J; 5-:@:B K-5M [^kk ? 4.- 4L % 4:>OB HL:H- 4H>? =0;:2H) ? 4L=l:; :@4.L9M3B7B M=>?BK@ 9-8-9M 4 HKL:6KL0 :-K4568- :@K-9:B8- HR0M J;O7T a 990M:9L0 L:4L:L0# 5HLKR 0@ HL4H-?>H :-?; ?/?B3L:6 1K-9M5H/) H@.L 3LPH; ?L % >5H2?C :; 1T4-JB7B >KH2: >H4J- 1<L9@?@ 1-4HM1:; L:4L:-?2 7L.-M <>9M ?=-K5T) L4H-?@:B 3L ?L.C 02 F>4-?; :@K-F:6# >.L 1<2:@PB V-?-7LX) L9:-8- =20:B8- 9:L K-5M [^p[# 59/ 1-?;HK:-4H:B 1-9C 0B:5/ ? 2..L8>00LKM J/./ ?L.02 :@K-F:6# ?/C 8-9:-7M3L L:4L: ?=-KL5 1-9 FB4.L0 Cpp^ 3>5- ?/:25>3B7B :> 9>:6 1-90B:5/) L: ?-45 4L 4H>. .LC QL:9-M > :L4L -=:>FL:B .ML hHK>) 9B5/ 4.-C O2H6 > 9T5.>9:6 1K-7L9M<L HL4H-?@:B 4?R78 1K-C 9M5HT 4L :> =>F@H5M p_) .LH % 4H>. 4?;H-?-M 3L9:2F5-M ? 1K-9M572 ?-45T)


32

B " ! " !

L 4HL3:6 9-J; 1KM97L K-4HL 1-1M.>K2H> J;8M :> ./OB78 ? ?K-1; 2 L?LK:B 0LK27L) >FB:>3B 4L 3L=92H 9@.5-?6 J;8/# 5HLK6 9@.L 1K-1>QM3B J;8 :> ./OB78) > =?RPL:-M 1-1H@?5M 1- ?LP5LK60 ?/J>?L:B 1K- J;8 :> ./OB78 3L :-K45R 1KT0/4. ?FLH:; % 9-J<L 1<21K>?L:d >HL<45@ P?6945@ n K0> 4HK> 1<L?@9B 4H@.L ?B7L -91-?;9:-4H2 :> :-K45-M 97L<2:-M n K0M# 2 7- 4L HRFL Lh1-KHM =J-OB 9- 32:R78 =L0B) K-7L [^pf 1<278@=L3B 9- n K0/ % 9?> 0.>9B 0MO2 a >K>.9 3LK5L 3>5- 1K-9M5H-?R 0>:>OLK > L2Y -KQL:4L: 3>5- ?L9-M7B ?R?-C 3-?6 .>J-K>H-<L) J> ?RJ-K:B ./O><2 > =@K-?LS -9J-K:; >5>9L0275/ ?=9;.>:B .296# 5HL<B -9 H6 9-J/ 4H@.2 1K>5H275/ M ?PL78 02.:B5T 9>.PB8- K-=C ?-3L % ) - -K45> 1<L9>.> ? K-7L [^p\ 4HK> ?LP5LK-M -91-?;9:-4H => ?R?-3 > ?RC K-JM 1K-9M5HT) L:H- K-5 3L 1K- % > ./O><C 45-M 824H-K22 9T.LO2HR 2 ? 32:R78 -8.L9L78) -:@ 4L ?L P?694560 +>.M:M# :> 5HLK60 4L 1-1K?6 ?L ?;HPB 0B<L -J3L?M3B ./OL 4 1-./LH8/C .L:-?R02 45.M=:27L02# 5HLK6 ?/O>9M3B 2 1-:;5M9 -9.2P:6 1-4HM1/ 1<2 ?-45-?@:B > U1K>?; 45.M=:27) L 4HL3:60 K-7L 4HK> 5M1M3L H-?@KC :M K/Q?L 2.3L9>.> ? 2..L8>00LKM# 5HLK@ 1K-C 9M5-?>.> P12F5-?6 J;OL756 8-.L 4HL3:68- 306C :> > J/.> ? H-0H- -J-KM 4?;H-?-M 3L9:2F5-M) 2.C 3L9>. 1K-9M5-?>. 8-.L 1K- KL5KL>F:B 2 L.2H:B ./C O><L > :> ?K78-.M 4?68- ?R?-3L ?/K@J;. >O 02.2C l: 1@KT 1<L?@O:; J>0JM4-?R78 8-.B) > ?L +>.M:M 4L -J3L?M3B 2 :-?6 0-9L./ .L85R78 > 1L?C :R78 9MK>.-?R78 8-.B)

>.PB >5?2=27B n K0/ 4HK> ?L 1K-41;78 % J/.- ? K-7L [^pk 0>K5LH2:Q-?6 1K-1-C 3L:B 4 -9;?:B n K0-M 9.-# 5HLK@ J/.> ?L 4?;H; ?L9-M7B n K0-M ?L ?RK-J; 4/:HLH275R78 (:/.-C :-?R78* -9;?T > 5-0J2:6= 1K- J;8 :> ./OB78) % :HLK:>H2-:>. H>5 ? H6 9-J; =>8K:-?>. H<2 n K0/ a % # 2.3L9>. > 9.-) 9.- 1- :;5-.25> .LHL78 = H-8-H- 1>KH:LK4H?B -94HM1M3L > 3L 1K-C 9@:- 9- &?R7>K45>) 2HM>7L 4L 1-4HM1:; ?/?B3L.> > 0>HL<45@ n K0> 4HK> 4L K-=8-9.> ?;:-?>H 1-M=L ?RK-J; .6C

6 ( ~

#

F2?) % J/. :> 1K-9L3d >0-=<L30; 4L -J3L?2C .> 7L.@ <>9> 5-M1;78H2?R78 =@3L07T) 2 ?P>5 0;.2 =@3L0 1-M=L - :;5HLK-M = F@4HB 1-KHY-.2> % (:>1<) >0LK275R -8:4-: % 0;. =@3L0 1-M=L - ?RK-JM ?-45T*) >PH;4HB 2 ? H-0H- -5>0O25M 4LC 8K@.> K-.2 48-9> Pc>4H:R78 :@8-9# 5HLK@ ? 9T4.L9C 5M =:>0L:>.># OL % =T4H>. ? :-K45R78 KM5-M) +2K0M 5M1M3L 1- 46K22 3L9:@:B ? .24H-1>9M [^p] 2:C ?L4H-K -8>: L:K25 :9KL4L: a 1K-4H<L9:27C H?B0 K-92::68- 8-.92:QM 2L9L0>::4# 3L9:-8- = :L342.:;3PB78 ? -K45M) K- =>3B0>?-4H .=L M?64H# OL 3L9:B0 = 1<L95T K-92:/ :9KL4L: J/. 3L9L: = 1KT5-1:B5T ./O-?@:B ? -K45M a 25-.>2 :9KLC 4L:) % 4:>9 >:2 :L0-8. ? 9>:60 -5>0O25M :>3BH .L1PB8- ?.>4H:B5>) :@4.L9M3B7B78 .LHL78 9-78@=B 5 9>.PB0M K-=C ?-32 1K-9M57L > ? K) [^]f 3L K-=8-9:MH- ?/K@C J;H ./O><456 8-.L# 5HLK6 9-=:>./ =:>F:R78 HL78C :-.-Q275R78 2:-?>7B# 1-M=L 1-9 =:>F5-M % ) H6 9-J; 3L % ? -J.>4H2 J;OL75R78 8-.B 3L9C :B0 =L 9?-M :L3?;HPB78 ?RK-J7T :> 4?;H;) -5 [^]f J/. =@K-?LS K-5L0 5-:@:B ? 4.-) -C P.- H>0 5L 5MK2l=:B 42HM>72# 5HLK-M 4H>KPB 1<B=:2?C 72 J;OL7568- ./O-?@:B 0-O:@ 1>0>HM3B = 1<LC :-4M) > 1-4.L9:B0 U4L5M PH>YLH 0MOT 1<2P.@1. > =.-02. M4 >?3>.-? 8T.5M 9-0@7B0M :-K456C 0M =@?-9:B5-?2 99?>KM K>>) J> :@4.L9:; 9-41MKH-?>.2 ? 0KH?60 =@?-9; :> 1K?:B 1-=272) @?-9 0;. H>5 ? ./O><456 824H-K22 1-1K?6 > :>C 1-4.L9 9?> ?BH;=L =@?-9M PH>YLH) -:-M =.-0LC :-M 8-.B J/.> 8T. % # H>5OL# 3>5 M?@9;. 9-J-C ?R H245 a % J/. 2 M :L34.>?:;3PB =.-0L:2:/ J;C OL75R78 8T.L5 ? 824H-K22) K-7L [^]k 9-78@=B 5L 4H;8-?@:B ?RK-J/ ?-45T = 1<L90;4HB 4.> 9- 2..L8>00LKM) - 1K-4H-K# 59L 4L 9- H6 9-J/ ?/K@J;./ ./O><456 8-.L) 9L J/.> 0-O:@ 9>.PB Lh1>:=L L?L:H) =?;HC P-?@:B 1K-4H-K) -1K?6 H>5 J/.> 1-9 3L9:-M 4H<LC 78-M ?RK-J> 8-.B# ?-45T 2 ?L9L:B 41-.LF:-4H2) % + a :@=L? ?-45M# 5HLKR 3L :LC -99;.2HL.:; 41-3L: 4 n K0-M % ) :2 ? H-0C


33

H- 1<B1>9; :LJ/.> 7L4H> 5 U41;78M 1<L9L0 9>:@) K-7L [^]\ 42 1K-YL4-K W>0J>KLHHL = M:2?LKC 42H/ ? 2H>.456 >9-?; 1-9>. 1>HL:H-?-M 1<28.@PC 5M :> JB.R 1K@PL5# 5HLKR ?RK>=:; KL9M5-?>. H<LC :B) H6 9-J; 32O 1K>7-?>. 1-9 8.>?2F5-M :L3?;HC PB8- 1LHK-78L027568- 5-:7LK:M ? H@.22 a n KC 0/ :278L0) /.- HL4H-?@:- 1-MO2HB H6H- ?L.02 9K>86 4MJ4H>:7L ?L ?-47B78 1K- >.1456 ./O-?@C :B# >?P>5 JL= ?RK>=:;3PB78 U41;78T) O :@4.L9:6 HL4H/# 5HLK6 1K-?@9;. 2H>.45R :@K-9:B HR0 J;OC 7T ? =20; [^]e# -98>.2./ 45K/HR 1-HL:72@. 40;42 q M-K5>KJ-:T 1K- ./O-?@:B) :L3?;HPB0M ?RK-JC 72 ?-45T# % # J/.> :@4.L9:; :>JB9:MH> LhC 5.M=2?2H> 9>.PB8- ?R?-3L# 924HK2JM7L 2 1K-9L3L :-C ?68- 1K-9M5HM) B0 4L -HL?<L.> =7L.> :-?@ LH>C 1> ?-45-?@:B 45.M=-?R78 > ? 0L:PB 0B<L 2 -9K>C =-?R78 F@4HB 45.M=:27) ?L9L:B ?-45M LK> + ? =20; [^]pa[^]] 1<2P.- 1<L4:; 9- -J9-JB# 59/ 9-78@=L.- 5 ?R?-32 :-?6 HL78:25/ J;8M :> ./OB78 a JKM4.L:B) > J/.> 0:-8L0 ?B7L :LO HL78:25> 5.>4275@ =@?24.@ :> 7- :L3.L1PB0 45.M=M ./OB) K- L.2H:B =@?-9:B5/ J/. ? H-0H- 40;KM 3>4:-M ?-.C J-M :-?R P12F5-?R ?-45 % +) -?R 4/4H60 45.M=-?R78 ?-45T % # 5HLKR J/. M?L9L: :> HK8 ? K-7L [^^f# 1-4B.2. 1-C 4H>?L:B % 3>5- 4?;H-?6 3L9:2F5/ ? 1K-9M5C 72 ./O><45R78 ?-45T) L ?P>5 =>3B0>?6# OL -9 ?RPL M?L9L:68- K-5M 9-9:L4 J/.- :> ?-47B78 %

9-4>OL:- ?B7L ?BH;=4H?B ?L ?;H-?R78 1-8@KL78 ? >.14560 ./O-?@:B :LO ? J;8M :> ./OB78) +.M-KC 5>KJ-:/ 4L -9 H6 9-J/ =>F>./ ? KT=:60 1-0;C KM 1-MOB?>H 2 ? :2OPB78 <>9@78 45.M=-?R78 ?-4C 5T a -=:>FL:B + F2 + > ? 0L:PB 0B<L 2 M ?-45T -9K>=-?R78 a HM8R78 2 5.24HKT) >H- .@H5> =.L1P2.> 45.M=-?6 ?.>4H:-4H2 ?-45T# 45.M=:27L :L:>0K=>C ./ > ?-45 4 1<B9>?5L0 q M-K5>KJ-:T J/. -9-.:;3C PB 1K-H2 :LF24H-H@0) % 4L -9 1-.-?2:/ ^_) .LH 4H@?@ 3>4:R0 .B9KL0 2 ? U1K>?; 45.M=:27 > ?RK-J; 1K-4H<L95T a 5>KH@FT# OL8.2FL5# 9K@O5-?>FT >H1) 1K- HMH- U1K>?M) @K-?LS HL4H-?>7B HR0 % 2:HL:=2?:; 41-.M1K>7M3L 4 :L3?;HPB02 ?RK-J72 J;OL75R78 ./OB a +2478LK (:>1<) HL78:-.-Q2L KLg>hL9* F2 >948M4 ( + >4L*) >.14560 ./O-?@:B J/.> :>?@=@:> H;4:@ 41-.M1K@7L 4 n K0-M H-027 2 :;5HLKR02 9>.PB02 ?RK-J72) L.R 4/4H60 ?-45T 3L 1KTJ;OC :; 2:-?-?@: > 9-1.S-?@: - :-?6 ?-45/# 5HLC K6 ?=:25>3B :> =@5.>9; H;4:6 41-.M1K@7L ?;9L7C 5R78 1K>7-?:B5T % # ?=1-0LS0L ?RPL M?LC 9L:6 306:- L2Y> -KQL:4L:># 5HLKR 4L 4H@.L 1-C 9B.B :> =.L1P-?@:B ?-45-?>7B8- 4/4H60M % # > 3L8-O 1<B9-0L5 V ) % X 3L ?L.02 ?R4H2OC :R# HL4H-?>7B8- HR0M % (J;OL7568- 2 43L=C 9><4568-*# KL1KL=L:H>F:B78 9KMO4HL? 3L9:-H.2C ?R78 =L0B > ? :L1-4.L9:B <>9; P2K-56 0>4/ KLC

B & '


34

$2 & #

5KL>F:B78 ./O><T# 5HL<B 1K-9M5H/ % 4 U41;C 78L0 1-MOB?>3B) K-9M5H/ 45.M=-?R78 ?-45T % LK> -?> 34-M 1<B=:2?7T0 ./O-?@:B 9-4H>HLF:; =:@06# H?-<B 8- 1;H UK-?:B ?-45T -9 =@5.>9:B78 Q.29LKT >O 1- P12F5-?6 1K@P5-?6 ?-45/ + 4L 41L72n 5>7L02 9- KT=:R78 4:;8-?R78 HL1.-H:B78 1-90B:L5) ^_) .LHL78 K-?:;O % 1K-?@9B :;5HLC K6 >5?2=27L ? -J.>4H2 -9;?T# 59/O 4L 4:>OB K-=PBC <2H 7L.5L0 U41;P:-M ?RK-JM FL127 > KM5>?27) BH ? H6 9-J; ? 1K-MO5-?>:-M FL1272 % 3>5- WM:9L ?>: a H- J/.- :;7-) K-7L [^^_ % 5M1M3L -9;?:B n K0M -K8L20# 9@.L n K0M -:C 9KL ? -K45M > +K>:5 8-KHLK ? ) -.L57L -:9KL 3L ?L.02 U41;P:@ ? 4L=l:; 5-:@:B ? 2..L8>00LKM ? K-7L [^^\) 2706:; % ?PL78:/ M?L9L:6 =:>F5/ ? K-7L [^^k -1;H 1K-C 9@?@ > 4:>OB 4L =>0;<2H :> -J.LFL:B 1<L9L?PB0 1K- =@?-9:B J;OL756 ./O-?@:B) H- 4L 9><B 4 ?L.C 5R0 U41;78L0 a :@K-9:B 9KMO4H?> -K45># &?6945># L45> F2 34-M ? H6 9-J; -J.LFL:> 5-01.LH:; ? -9;?L78 % )

"# a " g %$b -?-.B0L 42 ? H-0H- J-9; 0>.-M -9J-F5M# 3>5 J/. > 3L :> H-0 % ? :>PB KL1MJ.27L) K?C :B 5-:H>5H/ 0L=2 1K>7-?:B5/ % > =@4HM172 L45-4.-?L:45> J/./ :>?@=@:/ J;8L0 ?L +>C .M:M ? K-7L [^p\) L89/ 4L 4LH5@?@ HL89L3PB >42C 4HL:H KL1KL=L:H>F:B8- HKL:6K> >: %L2448>MC HL. 4 1K-9M5H-?R0 0>:>OLKL0 n K0/ % >C K>.9L0 3LK5L0) > H-H- 4LH5@:B :>?>=M3L ? .6H; [^p\ 3L3278 41-.LF:@ :@?PH;?> L=2:@K-9:B8- ?LC .LHK8M 41-H<LJ:B8- =J-OB ? K:;# 59L 4L 1-9>C <2.- 1<L4?;9F2H 1K>7-?:272 K>Q-201-# >J/ ? 0B<L -0L=L:6 HL89L3PB02 9L?2=-?R02 1<L912C 4/ =>F>.2 4 9-?-=L0 1K-9M5HT % ) K?:B 5K-5 J/. MF2:;: > 324H; 2 <>9> :>P278 FHL:@<T ?=1-0LC :L :> H/ V1>KH/=@:456X 9-J/# 59/ ?-45/ > FLC 12F5/ % 02=L./ = 1M.HT 1K-9L3L: 41-KH-?C :B8- =J-OB 9<B?L# :LO 4L H>0 9-4H>./# >:LJ- 3L J/.- 0-O:- =B45>H ? 1K-9L3:@78 M=Lh => 8-C KL:H:B 4M0/)

-KL?-.MF:B ?R?-3 32O J/. .-Q275R0 1-5K>C F-?@:B0 41-.M1K@7L :>?@=>:6 ? K-7L [^p\) - 5K@H56 L12=-9; 1-9 5<B9./ n K0/ -Kn : =>5.@9@ 9K) >: %L2448>MHL. n K0M 1K2:H# 5HLK@ 3L 201-KH6KL0 =J-OB % 1K- FL45R 2 4.-?L:45R HK8) @K-?LS ? 0L=2:@K-9:B K-92:; 924HK2JMC H-KT % 8K>3L 9T4H-3:-M K-.2# :LJ-c 4L M :@4 ? ?/K@JB ?-45-?>7B OL8.2F5/# ?-45-?>7B 1K-n ./# 4H-./ > 9>.PB 9-1.S5/ = -J.>4H2 4LK?24C :B8- 0>HLK2@.M) =8.L9L0 5 H-0M# OL J;OL756 ./O-?@:B 3L ? ?L.02 1-1M.@K:B# :L1<L5?>1B# OL ? 5-:5MKL:72 1K-9L37T = 7L.68- 4?;H> 1>H<B H<LHB 0B4H- => -K45L0 > &?6945L0 (- 1-M=L 77> \]_ 54 ?-45T* ? 1K-9L32 HM8R78 ?-45T <>9/ V Xd % ? 41-:=-KM3L :@K-9:B 9KMO4H?- J;O7T# :@K-9:B 9KMO4H?- 4527K-44M > 4:-gJ->KC 92:QM > :L3?;HPB 9@.5-?6 J;8/ :> :>PL0 U=L0B a 2=LK45@ e_# &M0>?45R 0>K>Hl:# >K.T? J;8 >H9) @.L ?LP5LK6 HL4H/ J;OL75R78 ./OB 1-<@9>:6 F>4-124L0 -K927 0>Q) -?-9-J-M 824H-K22 % .=L 1-FBH>H 1<2J.2O:; -9 1<L.-0M :-?68- H24B72.LHB) -5M f__[ 3L 45M12:> 2L9L0>::4 1<L30L:-?@:> :> + ) K-7L f__\ 5M1M3L % n K0M .2HL

5>O968- F.-?;5> :;5HLKR0 =L 4?R78 1K-9M5HT ?R=JK-3L F2 ?R4HK-3L) K- .L1PB 924HK2JM72 2 =>32PH;:B 4LK?24M ? :;C 0L75/ 0.M?B7B78 =L0B78 3L ? K-7L f__e =>.-OL:> 97L<2:@ n K0> % 41-KH W0J8 ? ;0L75M# 5HLK@ 4L 4H>K@ - 924HK2JM72 1K-9M5HT % ? ;0L75M# >5-M45M > &?R7>K45M) -5 f__k 3L 9- H6 9-J/ >J4-.MH:; KL5-K9C :B ?L ?PL78 -J.>4HL78# ?L 5HLKR78 4L % 1K-C n .M3L) % 42 1-:L78@?@ 8.>?:B 45.>9# ?R?-3 > ?RK-JM ?-45T 2 :>9@.L ? HK>92F:B78 1K-4H-C K@78 ? 2..L8>00LKM) RK-J> 8-.B 3L -9 K-5M f__kaf__p 32O 1.:; 1<L4M:MH> 9- 2H?/ > 0>KC 5LH2:Q-?6 -99;.L:B 1-4HM1:; 9- 4.># 5HLK6 3L 1<L72 3L:-0 .61L 1K-1-3L:- 4 Q.-J>.2=-?>:R0 4?;HL0 :LO 5.29:R 2..L8>00LK) RK-J> HLhH2.M 1K-JB8@ ?L ?R78-9:B ?K-1; 2 ? B:;) B.> % ? 7L.-4?;H-?60 0;<BH5M 3L 3>4C :; 1>HK:> :> 1-9B.M# 5HLKR 0@ :> 1K-9M572 ?-45T > 9-1.S5T 1K- ./O-?@:B) L: F2:B 77> kf ~) >HB0 1-4.L9:B >5?2=27B % 3L ? K-7L f_[_ =>5-MC 1L:B 3L3278 :L3?;HPB8- 5-:5MKL:H> :> 1-.2 ?-4C 5T > 9-1.S5T a P?R7>K456 n K0/ ) 5M12C :> + H>5 5-:HK-.M3L H60;< ]e ~ HK8M ?-4C 5T > 9-1.S5T) >.PB 4H>H24H275R U9>3# 5HLKR .L77-4 :>1-?B - 45MHLF:6 4B.L n K0/ % :>1<) ? -J.>4H2 J;OL75R78 8-.B# 1-78@=B = M1./:M.6 4L=-:/) pe ~ 9KO2HL.T ?PL78 0L9>2.B :> ? 5.>427560 ./O-?@:B ? 4.- > ? J2>H.-:M ? 8>:H/ >:42345M 1-MO2C .- 8-.L % K2>7 ) - 5 H-0M ?B7L 9-9>H) % 4L => 9-JM 4?6 ke .LH6 824H-K2L 4H>. 4/0J-.L0 =20:B78 41-KHT# 1<B5.>9L0 n K0/# 5HLC K@ 4L 4:>OB 41-32H :L30-9LK:;3PB ?;9L756 1-C =:>H5/ 4 HK>92F:B0 5.>9:R0 45>:92:@?45R0 1<BC 4HM1L0 5 1<BK-9; > 5L ?PL0 1-=2H2?:B0 .2945R0 8-9:-H@0) P278:2 4L H>5 0TOL0L 2 9- JM9-M7:> H;P2H :> 2:-?>7L# 5HLK6 :@0 1K- =1<B3L0:;:B =@?-9:B8- 2 KL5KL>F:B8- 1-J/HM ? ./O><456 4H-1; 1<2:L4-M 1K-9M5H/ 4L =:>F5-M % d /3@9<L:- 4.-?/ -8>:> ) :9KL4L:>! V % 9-4@8. ?L.5R78 U41;78T a 0@0L 0:-8- 0L9>2.B = 2 # 0-9KR % 3L 4/:-:/C

I: ' & OQ ! & ' ( # 1-KH 4L =:>F5>02 .?>:Q (1-:-O5/# FL127L > KM5>?27L = ?.:/ 4L 306:L0 .LQL:9@K:B8- :-KC 4568- ./O><L*# >?>7 (YM:5F:B 1K@9.-* > a[) -78@=B 5 1KM9560M K-=?-32 4:-gJ->K92:QM ?L 4?;H; > 2 =9L 4L 4:>OB % 1K-4H<L9:27C H?B0 P12F5-?R78 =@?-9:B5T 3>5- 3L :>1<) LK3L >5-:44L: 1K-4>92H) > f__k ? MKB:; ?/J-3-?>.2 ?;HP2:M 0L9>2.B 4:-gJ->K924H6# 5HL<B 1-MO2.2 ?-45/ % ) .LH:B0 -J9-JB 4L =>FB:@ K-=?B3LH -K927 %>.52:Q) ? H6H- -J.>4H2 % ?L.02 K/78.L KL>QM3L > =><>=M3L 4L 0L=2 H<2 :L3C ?;HPB 1K-9M7L:H/ 8-.B 1K- %) -?-9-J@ 29L> % 3L ?/J>?2H ? .6H; :LJ- ? =20; 1K>5H275/

0L0 1K- =9K>?R -MH9--K-?R O2?-H:B 4H/.# 0:-C 8- 9;HB 1-MOB?@ 1-:-O5/ .?>:Q# .-Q> % ?24B 1-96. J;OL75R78 HK>HB 1- 7L.60 4?;H;) .L % HLo 0M4B :>?@=>H :> H/H- U41;78/# KT4H K/78.L32# 4H>:-?2H 42 LhHK60:; ?/4-56 7B.L# 7-O 3L 9T.LO2H6# 1-5M9 0@0L 9-4H>HLF:; :>1.:2H -FL5@?@:B .29B# 5HL<B 02.M3B % ) H- 340L 2 0/ ?P278:2 ?L + )X 6 7 8 N <! w ! I: ?@RRNLE?? N ! w ! I: N 6 N ' ( # I: U


www.suunto.com

Navštivte testovací centrum Suunto a zdarma otestujte! Podrobnější informace o testovacích centrech naleznete na www.amersports.cz.

BOTY S-LAB CLASSIC VÁZÁNÍ SNS PROPULSE RC LYŽE S-LAB EQUIPE 10 CLASSIC

„PŘI KOMPLEXNÍ ANALÝZE ODRAZU A AKCELERACE V POHYBU, V AUTENTICKÝCH PODMÍNKÁCH, POROZUMÍME MNOHEM LÉPE VZÁJEMNÉMU PŮSOBENÍ A OVLIVŇOVÁNÍ LIDSKÉHO FAKTORU S VYBAVENÍM A SNĚHOVÝMI PODMÍNKAMI A ZÍSKÁME TAK VÍCE INFORMACÍ PRO ZDOKONALENÍ A VYLEPŠENÍ NAŠICH PRODUKTŮ. ALE TÍM OPRAVDOVÝM DŮKAZEM, ŽE SE TO POVEDLO, JE TO, JAK RYCHLÝMI SE BUDETE S TÍMTO VYBAVENÍM CÍTIT.“ – ALEXANDER HAAS, PRODUKTOVÝ MANAŽER SALOMON NORDIC

COPYRIGHT© SALOMON SAS. ALL RIGHTS RESERVED. PHOTOGRAPHER: CHRISTOFFER SJOSTROM. LOCATION: SAN PELLEGRINO, ITALY

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz


FOTO: ARCHIV RADIMA NYČE

36

VĚČNÉ TÉMA TEXT A FOTO: RADIM NYČ – WWW.NYC-SPORT.CZ

a C # ,) & # $# , $ ) LO 1<L39L0L 5 H6H- 1K-J.L0>H27L 1<B1K>?/ ./OB# K@9 J/78 1<21-0L:M. 1@K 9>H# 5HLK@ 4L =>14>.> 9- 824H-K2L ./O-?@:B# 59/ 42 HL89/ 0:-8- ./O><T 0/4C .L.-# OL 3L 4 5.>425-M >0L:) 4>. 4L K-5 [^]m > K-5 1<L9 =20:B02 -./012345R02 8K>02 ? >K>3L?M 1<2 4?;H-?60 1-8@KM :> HK>H2 m_ 50 ?/8K@. >0LK275R KL1KL=L:H>:H K-=9B.L0 H<B9/) 27 J/ :> H-0 :LJ/.- H>5 =?.@PH:B# 59/J/ 2.. -78 HL89/ :L1-MOB?>. -9C P.>1-?@:B 9- 4HK>:/ > :L:>9;.2. H>5 9KM860M ? 1-C <>9B 3L9L: > 1T. 02:MH/) >0-=<L30; 824H-K2L JKM4C .L:B :> ./OB78 4>8@ 9- 3LPH; ?;HPB 824H-K2L# >.L H>9/ 1<2 H-0H- =@?-9; 4L ? 1<B060 1<L:-4M M5@=>.-# 5>0 4L >42 JM9L J;OL756 ./O-?@:B MJBK>H) O - K-5 1-=9;32 4L 1<2 -./012@9; ? >K>3L?M J;O:; 1-MOB?>C .- 1<2 5.>427L -9P.>1-?@:B a -9JKM4.-?@:B 9- 4HK>: =L 4H-1/# 5HLK6 =K/78.-?>.- 3B=9M 1<L9L?PB0 1- K-C ?2:;) - H6H- 4L=l:; 3>5- J/ MO :>1.:- ?HK8.> 9- ?PL78 =L0B KL?-.M7L 306:L0 JKM4.L:B :> J;OL7C 5R78 ./OB78) /=B 5.>4272# 5HL<B J/.2 HL89/ :> 45.-:5M 4?6 41-KH-?:B 5>K26K/# 4L MO JKM4.L:B :259/ :L:>MF2C .2 > 1K- :;5HLK6 = :278 H- J/. 9T?-9 1K- 3L3278 K/78C .L3PB 5-:L7) K-7L [^]e 1<2 024HK-?4H?B 4?;H> ? LC LYL.9M H- ?/1>9>.-# 3>5- J/ 5.>4272 ?/02=L.2 =L 4?;H>) PL78:/ HK>H; =@?-9:B72 1K-4H; -9JKM4.2.2 > ?/1>9>C .- H-# OL 0>=>H 4H-M1>7B02 ?-45/ 4L MO 4:>9 >:2 :LC JM9L) >PH;4HB 8:L9 1<2 :@4.L9M3B7B0 =>4L9@:B + ? K-7L [^]e 4L K-=8-9.- - =:-?M=>F.L:;:B =@?-C 9T 5.>4275-M HL78:25-M 9- ?PL78 4-MH;OB J;OL75R78 924721.B:) - 3L: ?L.02 5K@H7L = 824H-K2L 1K- H/# 5HLC <B ?:B0>3B =@?-9/ 5.>4275-M HL78:25-M 3>5- 1<2K-=LC :-M 4-MF@4H J;OL7568- ./O-?@:B) J/78-0 42 5.>425M 9-5-:>.L ?/78MH:>.2# 0MC 4B0 1<21-0L:-MH# OL 1-5M9 H- 39L# 3L ? 1K?:B <>9; 9-JK6 42 ?/JK>H 2 ?8-9:6 4:;8-?6 1-90B:5/) >5C 02.L ?/K>=BHL 9- 1-F>4B 4 HL1.-H-M 5-.L0 :M./# 59/ :> :@4HM1:B0 0B4H; 0K8-.B# 4:B8 3L 0R9.-?>HR > - 1@K ?RP5-?R78 0LHKT ?RP 4L =>FB:@ 0;:2H :> 1K>C P>:# H>5 42 H-8- = -1K>?9-?6 5.>425/ 0-7 :LMO23LC

HL) L329L@.:;3PB 1-F>4B 1K- HMH- HL78:25M 3L MKF2C H; 1K>P>:-?R MH.>FL:R 4:B8 -9 C \ > :BOL) LC 3L:-0# OL = H>5-?68- 4:;8M 4L 9-J<L -9K>=BHL# >.L ./OL ?@0 = 5-17L 1-3L9-M 45-K- 4HL3:; K/78C .L 3>5- JKM4.><T0) PL78:/ H/H- H?K96 -9K>=-?6 ?-45/ 34-M 1-0;K:; 45.M=:6 > :L:B H<LJ> :>:@PLH ?L.56 ?K4H?/) LO =>F:L0L 0>=>H ./OL -9K>=-?R02 ?-45/# 3L ?8-9:6 1<21-0L:-MH# OL 0M4B JRH ? 29LC @.:B0 1<B1>9; H>56 9-J<L 1<21K>?L:@ 45.M=:27L) J/78-0 =>0L=2.2 K/78.60M 43BO9;:B 4H-M1>7B78 ?-45T# 1-MO23L0L 1K- =9K4:;:B 45.M=:27L ? 1K-4H-C KM 0>=>7B 5-0-K/ 402K5-?R 1>1BK - 8KMJ-4H2 77> F) [f_) >.PB 1-90B:5># 5HLK-M J/78-0 0;.2 1<L9 0>=@:B0 ?-45T 41.:2H# 3L 1-<@9:; ?/F2PH;:@ 45.M=C :27L -9 1<L978-=B78 4H>KR78 ?-45T# ?FLH:; 8K>:)

MAZÁNÍ TUHÝCH

" /1T :LJ-.2 9KM8T 4:;8M 1K- 41K@?:6 :>0>=@:B 3L 0-O:@ 4HL3:; H-.25# 3>5- ?-45T -9 ?PL78 ?RK-J7T 9-8K-0>9/) -0J2:>7B 1K- 0>=@:B 3L HL9/ -1K>?9M 0:-8-) K- M4:>9:;:B 1-MO2HB 3L 4>0-=<L30; :> ?PL78 ?-47B78 M?L9L:-# :> 3>56 HL1.-H/ 4L 1-MOB?>3B) P278:2 ?RK-J72 1-MOB?>3B HL1.-HM ?=9M78M 020- n K0/ -5-# 5HLKR M?@9B HL1.-H/ 4:;8M) ;HP2:-M 0>3B ?RK-J72 2 1-9-J:6 J>KL?:6 K-=.2PL:B ( g2h# -9L* 1K- 3L9:-H.2?6 HL1.-H/ a =L.L:R > 0-9KR 1K- 4HM9L:6 1-90B:5/# n >.-?R > FLK?L:R 1K- ?.8FB 4:;8/) <2 :>:@PL:B ?-45M J/ 0;.> 5>O9@ ?K4H?> JRH 41BPL 4.>JPB) -FLH ?K4HL? 1-H-0 =@.LOB :> >QKL42?2H; 4:;8M > 1-FHM :>3LHR78 52.-0LHKT) K- J;O:6 29L@.C :B 1-90B:5/# 5HLK6 M?@9B0 ?RPL# 4H>FB H>5-?6 4.>JPB ?K4H?/ =8KMJ> 9?; >O H<2 :> ?=9@.L:-4H 77> f_ 50) -5M9 1-3L9LHL ? H;78H- 1-90B:5@78 :;7- 9L.PB8-# 0TOLHL 1K?:B ?K4H?M =>OL8.2H) - ?@0 1<29@ :;3>5R HL: 52.-0LHK 5 9-JKM# >J/ ?@0 ?-45 :> ./OB78 96.L ?/9KOL.) -=8-9:-MH 4L 1K- H-# 59/ 1-MOBH =@5.>9-C ?R VQKM:9X ?-45 3L - =5MPL:-4HL78 5>O968- ./O><L#

>J/ -98>9:M. 8KMJ-4H 4:;8M# 59/ MO 3L H>5-?R 4:B8 478-1:R :@0 5.>4275R ?-45 JK=/ 43LH) ;HP2:-M 4L HL:H- =@5.>9-?R ?-45 1-MOB?@# 59/O =>FB:@ JRH 4:B8 >QKL42?:B 4 ?;HPB02 :LJ- 3L0:R02 -4H<L3PB02 5K/4H>C ./ 4:;8M) L:H- ?-45 :>:L4LHL 3>5- J;O:R 4H-M1>7B# =>OL8.BHL# 3LPH; => HL1.> K-=5-K5M3LHL > :L78@HL 1@K 02:MH ?L:5M ?/0K=:-MH) - ?/78.>9:MHB 0TOLHL =>FBH :>:@PLH ?K78:B 4H-M1>7B ?-45 9.L ?L:5-?:B HL1.-H/ > 5>O9-M ?K4H?M 4>0-=<L30; K-=5-K5-?>H) - 4L HRFL KT=:R78 ?RK-J7T =:>FL5# H>5 0:-8- .29B 4L 1H@# 3L4H.2 4L 0TO-M H/H- KT=:6 =:>F5/ 41-.LF:; 5-0J2:-?>H) 91-?;o 3L >:-) H-0 3L 0>=@:B

./OB 5-M=L.:6# OL 0TOLHL 9- :L5-:LF:> =5-MPLH > 5-0J2:-?>H# > 1-5>O96 ?/0/4.LH :;7- :-?68-) >=@:B ./OB 3L 1K-4H; - =5MPL:-4HL78) T=:R02 5-0J2:>7L02 4L 0TOLHL 9-1K>7-?>H 5 ?/0/P.L:B UO>4:6 V0@=/X# 5HLK-M 1<L5?>1BHL H<LJ> :L3L: 4LJL# >.L 2 4?6 4-M1L<L) >0-=<L30; 1.>HB# OL 3L H<LJ> 4L 9KOLH 9-1-KMFL:R78 HL1.-H# 5HLK6 M?@9B ?RK-J7L# > ?/78/.-?>H 4L -9 :278 3L: :L1>HK:;)

$ " - 4>06 1.>HB - 0>=@:B 5.24HKT# H=?) HL5MHR78 ?-45T) 9L 3L 3LPH; 9T.LO2H;3PB# 3>5 H.M4H-M ?K4H?M =?-.BHL) JL7:; 1.>HB 1K- 8KMJR 0-5KR 3>K:B 4:B8 :>:64H ?K4H?M ?;HPB > ?O9/ 5-0J2:-?>H 02:20@.:; 9?> HL5MH6 5.24HK/ 9-8K-0>9/) 1L72@.:; M 5.24HKT 1<2 4H>K60 0-5K60 4:;8M 4L 5-0J2:M3B 02:20@.:; H<2 J>K?/ 9-8K-0>9/) >O9R 5.24HK (J>K?>* 0@ 4?T3 U5-.) >1<B5.>9 ? H;78H- 1-90B:5@78 FLK?L:R 5.24HLK 3L :> -9K>=# 4H<BJK:R :> -91M=-?@:B :LF24H-H# n >.-?R :> 45.M=) L3-1H20@.:;32 1K- K-=LH<L:B 5.24C HKM YM:QM3B KM7L) F 4L F.-?;5 -9 K-=HBK@:B 5.24HKM HK-78M =>.L1B# K-=1K-4H<L:B :> 45.M=:272 3L H>5-?R0C H- =1T4-JL0 1K- 3B=9M :L3.L1PB) -=-K :> M0>=@:B O.@J5T# 9- 5HLKR78 4L 5.24HLK :L40B 9-4H>H) -5M9 4L H>5 4H>:L# 1-MO23L 4L J;O:@ P5K>J5> 4L =>5M.>C 7L:B0 1K- O.@JL5 > 3L9:-9MPL 4L -9 5.24HKM ?/F24HB) >5-:L7 42 :> KM7L :>:L4LHL 3>5R5-.2? 0>4H:R 5K60# > 3>5- J/4HL O@9:R ?-45 >:2 :LK-=HBK>.2) >.PB ?>K2>:H> 0>=@:B# :LJ-.2 9>.PB 9KM8 4:;8M# :> 5HLKR 3L H<LJ> :>0>=>H# 3L 3>5- =@5.>9 0-9KR 5.24HK (=?>:R QM0>* 1<LH<L:R HM8R0 ?-45L0) KF2H; 4L 0:-8R0 = ?@4 4H>.-# OL 34HL 1- -J.L?;# 59/ =>F>.- =:-?M 0K=:-MH > =>F>. 1>9>H FLK4H?R 4:B8# ?/K>=2.2 =:-?M :> ./OL > :L > :L 4L HKLn H 9- V0@=/X H>5# >J/ ?@0 ./OL :L:>0K=>./ > =@K-?LS :L40L5>./) :B8 3L 0B4H/ 4H>KR =.L9-?>H;.R > 0B4H/ 3L :>Y-M5>:R FLKC 4H?R 1K>P>:) K- H/H- 1-90B:5/ 4L 1-MOB?@ 5.24HLK ? 5-0J2:>72 4 HM8R0 ?-45L0) L31K?L :>0>OLHL 0-9KR :LJ- 0-9KR 5.24HLK 41L72@.# K-=LH<LHL > :LC 78@HL 1@K 02:MH ?/0K=:-MH) > HL:H- K-=LH<L:R =HM8.R 5.24HLK :>:L4LHL 02:20@.:; 9?; >O H<2 ?K4H?/ HM868- ?-45M 9.L HL1.-H:B78 1-90B:L5 > 5>O9-M ?K4H?M 1LF.2?; K-=5-K5M3LHL) B0 1K-J.60 ?/<LPBHL) <L32 ?@0 Pc>4H:-M KM5M 1<2 ?RJ;KM 41K@?C :68- ?-45M# 1-8-9-?R 45.M= > 8.>?:; 7- :L3?B7 4:;8M)


FUNKČNÍ OBLEČENÍ SWIX DOPORUČUJE:

Výhradní distributor: SPRINT spol. s r.o., Bečovská 1083, 104 00 Praha 10 - Uhříněves tel.: +420 267 090 619, e-mail: obchodni@sprintcz.cz, www.sprintcz.cz


38

TEXT: MARTINA CHRĂ STKOVĂ FOTO: ARCHIV AUTORKY

VĂ?TE, JAK

3 #& ( !& (" ! & & & (

VI

$ , C W ( * C $ , a C $ $ # ) zC # , C , ) HL3:;# 3>5- ? 02:M.60 FB4.L J/. ?R=5M0# 5HLKR ?@0 :> :@4.L9M3B7B78 <@97B78 1<2J.BOB0# 1K-?LC 9L: 1-0-7B L.L5HK-0/-QK>n 756 ( W* >:>.R=/) -O =:>0L:@# OL 340L :> ?/JK>:6 4?>./ :>.L12.2 L.L5HK-9/ (?2= -JK)* > L.L5HK275-M >5H2?2HM ?=:25>3B7B 1<2 4?>.-?6 5-:HK>572 (4H>8M* =>=:>0L:@?>.2 9- 1<B4HK-3L :L4L:68- :> =@9L78 0;<L:68- ./O><L) - 45-:FL:B 0;<L:B J/.> 9>H> 4H>OL:> 9- > 1-0-7B 1K-QK>0M h7L. > >H >J J/.> =1K>7-?@:> > 8-9:-7L:>)

SLEDOVANĂ?MI SVALY BYLY } F K < Y Y F

2 2 + 2 ( 2K } < F " 2 + 2 ( 2K } Y F " !" ( K } < Y F 2 2 ( 2K } & Y F ( 2K } < F 2 2 2K

24H; ?@4 28:L9 :>1>9@ -H@=5># 1K-F 78T=L' 8TC =L 3L =@5.>9:B0 > :L3F>4H;3PB0 .2945R0 1-8/JL0) 8T=-?R 4HLKL-H/1 n hM3L0L 5>O9R 9L: > H- 32O \#e 02.2>K9/ .LH# HL9/ -9 9-J/# 7- :> U=L0B YK25/ O2. 9:L4 ?/8/:M.R 9KM8 -0- a M4HK>.-12H8L7M4 >Y>C KL:424) >?B7 = :>P278 1<L9LP.R78 0;<L:B > ?R=5MC 0T ?/1./:M.-# OL 78T=L 3L J;8M :> ./OB78# = 8.L9245> =>1-3-?@:B 4?>.T# 1-9-J:;3PB :LO J;8# 5HLKR 3L -9 78T=L 1-8/JL0 -9?-=L:R0) ;8 :> ./OB78 3L 3L9:-M = Y-KL0 1-8/JM 1- 4:;C 8-?6 1-5KR?7L# 5HLKR 4L H>56 ?/?2:M. = 78T=L! L3C 1K?L 42 1K>?;7B .296 3L: -J?>=-?>.2 J-H/# >J/ 42 =?;HC P2.2 -1-K:-M 1.-78M 9- =>4:;OL:68- HLK6:M > H-C .25 4L :LJ-<2.2# 1-4HM1:; 42 =>F>.2 ?/K@J;H 4:;O:27L) ?P>5 HL:H- 1-8/J 320 1<21>9>. =J/HLF:; :>0@8>?R > 1-0>.R# > H>5 ?=:25>./ 1K?:B ./OL# 5HLK6 M0-OS-?>C ./ 45.-M=:MHB# > HM9BO 9>.PB M4:>9:;:B 1-8/JM 1- =>C 4:;OL:R78 1.@:B78 KM456 H>3Q/ ? -5-.B >35>.4568- 3L=LK> :LJ- :> 2J2<2) H;78H- -J.>4HB 1-78@=L3B :L3C 4H>KPB >K78L-.-Q2756 >KHLY>5H/ - ?=:25M ./O-?@:B) L3?;HPB K-=9B. 0L=2 J;8L0 :> ./OB78 > 78T=B :>C .6=@0L ?L Y@=2 -1-K/) <2 78T=2 4L 4H-3:@ a -1-K-C ?@ :-8> :>78@=B :> 0B4H; > :L4M:L 4L 1- 1-9.-OC 7L ( a 7L:HK@.:B :LK?-?@ 4-M4H>?> a 40/5 ?:BC 0@ 3>5- 9245-0Y-KH > 4:>OB 4L 0M KLq Lh2?:; =>JK@C :2H* 3>5- 3L H-0M 1<2 ./O-?@:B) - 3L 1K@?; :> M0;:B 45.M=M =>.-OL:6 > -1-K-?@ Y@=L 0M4B 1K-J;8:-MH ?L 45.M=-?R78 1-90B:5@78) H6H- LH>1; 1-8/JM 4L .29456 H;.- :>78@=B ? H=?) 9/:>02756 K-?:-?@=L) .>4275@ HL78:25> 3L H/1275@ 1>K>.L.:B0 1-4H>?LC :B0 ./OB > -9K>=L0 1K-?@9;:R0 = 1.-78/ 45.M=:27L 1<2 U1.:60 =>4H>?L:B ./OL) K-H- ./OL 0M4B JRH :>C 0>=@:/ 41K@?:; =?-.L:R0 4H-M1>7B0 ?-45L0 ? -JC .>4H2 ?8-9:; =?-.L:6 0>=>7B 5-0-K/) .>4275@ HL78C :25> ?2=M@.:; 1<21-0B:@ 78T=2 (:L J;8# 1K-H-OL 78/C JB Y@=L .LHM*) 1KTJ;8M 45.M=-?6 Y@=L 3L ./O>< ? 3L9C :--1-K-?60 1-4H>?L:B) <2 JKM4.L:B :> ./OB78 4L ./OL 1<2 -9K>=M ?TJL7 :L=>4H>?M3L) 9K>= 1K-JB8@ 1- 1<L5.-1L:B ./OL = 1.-78/ 45.M=:27L :> 3L3B ?:2H<:B 8K>:M# 1<2FL0O -J; ./OL 34-M 4H@.L ? -9?K>H:60 1-4H>?L:B) >5 3L = QK>YM 1>HK:6# H>5 H202:Q :@4HM1T K-=8-C 9M3B7B >5H2?>7L 4?>.T 3L 1<2 J;8M :> ./OB78 -JL7:; ? 1-K-?:@:B 4 ?-.:-M 78T=B -9.2P:R# > H- 1<L9L?PB0 M Y@=275R78 4?>.T (K-=.2PB0L Y@=2 >5H2?:B8- =>1-3L:B > KL.>h>7L*! m. gluteus maximus dx, m. gastrocnemius dx, caput medialis, vastus medialis dx., m. tibialis anterior dx) >-1>5 4?>./ 4H>J2.2=>F:B (=>32PcM3B 4H>J2.2HM ?L.568- 5.-MJM > HM9BO 7L.68- H;.> 1<2 1-8/JM* m. gluteus medius dx a vastus medialis dx 4L 1<2 78T=2 2 -J-M HL78:25@78 J;8M :> ./OB78 =>1-3M3B ?L.27L 1-9-J:;) H-8- .=L M4M=-?>H# OL 4HLKL-H/1 =>32PH;:B 4H>J2.2H/ H;.> 4L = 78T=L ?L.02 U41;P:; 1<L:@PB 2 9- ./O-?@:B)


3 #& ( !&

(" " & &

Fรกzovรฝ posun nรกstupu svalลฏ vลฏฤ i m.glut.max.dx Chลฏze Stล รญdat klasika 2_1 skate na str.

m.glut. max.dx m.glut. med.dx m.vast. med.dx m.gastr.dx m.tib.ant..dx m.gastr.sin 0% 0% 0%

38 % -1 % 4%

KF2H6 H-:2756 :>1;HB ? 1<B1>9; .-5@.:B78 02:20 M m. tibialis anterior dx 1<2 J;8M :> ./OB78 1./:L =L 4LHK?@:B H;.> J;O7L ? 9/:>02756 K-?:-?@=L ?L Y@=2 45.M=M) <2 78T=2 1K@?; Y@=L 45.M=M 78/JB > 0TOL H>5 9-3BH 5 KL.>h>72) -5M9 4L 1-=-K:; 1-9B?@0L :> H>JM.5M > QK>Y# =324HB0L# OL ?=@3L0:R 1-4M: :@4HM1T K-=C 8-9M3B7B 4?>.-?6 >5H2?>7L M 5-:HK>.>HLK@.:B78 4?>C .T < Y F( 2K < F 2K 3L ? 1KTJ;8M 5K-5-?68- 7/5.M M 78T=L e[ ~ (m\ |[p ~*# 1<2 5.>427L e_ ~ (\ | \k ~* > 1<2 JKM4C .L:B 9?-M9-J60 :> 1K>?-M 4HK>:M \] ~ (\ | \\ ~*# HL9/ ?L.02 1-9-J:@) 4/0LHK275R 78>K>5HLK 9?-MC 9-J68- JKM4.L:B 4L HL9/ ?RK>=:; :L1K-0BH@ 9- H2C 02:QM 00) Q>4HK-7:L022) RH5-?6 4?>./ 34-M 1-9.L :>P278 =32PH;:B =>H;O-C ?@:/ 2 1<2 JKM4.L:B :> 3L9:M 4HK>:M H60;< 4HL3:;# >.L >4/0LHK2L 4L 324H; ?L.02 1K-3L?M3L :> 4?>.L78 =@9-C ?R78 > 1-4H>?L:B 1@:?L) K-H- J/ 0;. 5>O9R ./O>< a J;OL7 M0;H 3L=92H :> -J; 4HK>:/# >J/ =@9T0 M.L?2. > 3L9:-4HK>::6 =>HBOL:B 5-01L:=-?>.) 259- = :@4 J/ :L0;. 1-97LS-?>H 16F2 - 4?6 H;.-# > H>5 1K>?2C 9L.:6 1K-H>8-?@:B J/ 0;.- JRH 02:20L0) 59- J/ 42 K@9 :L9-1<@. 1<B3L0:-M 0>4@O' >:2 4L :LJ-3C HL -JF>4 1<2?<BH -F2 :>9 7L:B5L0 > =>3BH => Y/=2-HLC K>1LMHL0# >J/ ?@4 1-K-?:>.# -9J.-5-C ?>.# 1K-4H; :>1K>?2.) LJ-3HL 4L 1H@H :> 1KL?L:H2?:B 7?25/ 1K- =1L?:;:B H;.> > :> 5-01L:=>72 ?>P278 J-.B4HL5) <2 41-FHL:B ?L.25-4H2 1-9 QK>n 75-M 5<2?5-M L.L5HK2756 >5H2?2H/ 4?>.T J/.- M 4?>.M vastus medialis dx =32PH;:> ?/PPB 8-9:-H> :LO M 4?>.T -4H>H:B78# 7-O :>C 1-?B9@ - 1-=2H2?:B0 ?.2?M J;8M :> ./C OB78 :> -J.>4H 5-.L::B8- 5.-MJM) K-C H- :L3L: OL 3L J;8 :> ./OB78 1<B3L0:-M =20:B >5H2?2H-M# M 5HLK6 3L K-?:-0;K:; =>H;O-?@:> 1-8/J-?@ 4-M4H>?> JL= ?RC K>=:R78 -J.>4HB 1<LHBOL:B# 5>K92-?>45MC .@K:B > 9R78>7B 4/4H60/# >.L H6O 3L3 0TC OL0L ?/MOB?>H 2 1K- HLK>1LMH2756 UFLC ./) L?:6 4?>.4H?- ? -5-.B 5.-MJ:B78 41-C 3L:B 3L ?L.02 9T.LO2H6# 1K-H-OL 4 1<2JRC ?>3B7B0 ?;5L0 MJR?@ 1L?:-4H2 > 1KMOC :-4H2 ?>=2?-?6 H5@:; 5.-MJ:B78 1-M=C 9LK > 1K@?; 4?>./ 3L 0TO-M ?L.02 LYL5HC :; =>4H-M12H) 59- J/ 78H;. ?L 4H@<B HKC 1;H J-.L4H02 5.-MJT :LJ- =>9' 27L :> =@5.>9; :@02 PLH<L:R78 4?>.T :L.=L <B72# 5HLK@ =L 4.L9-?>:R78 HL78:25 J;8M :> ./OB78 3L ?B7L 1<BJM=:@ 4 78TC =B# >.L ?/PPB 0BK> 5--K92:>F:B 1<BJM=:-4C H2 5.>42756 HL78:25/ > JKM4.L:B :> ./OB78

47 % 0% 1%

-34 % -4 % 4%

42 % 2% 0%

17 % 46 % -44 %

-1K-H2 78T=2 =<L30; ?/1.R?@ = :MH:-4H2 ?/PPB 0BK/ 4H>J2.2=>7L 7L.68- H;.> 1<2 J;8M :> ./OB78 -JL7:;) =8.L9L0 5 02:M.R0 1-=:>H5T0 2 2I^3> +Q1G B1 @989=X4X?> 3>5- ?8-9:R HK6:2:5-?R 1K-4H<LC 9L5 J;O7L :> ./OB78) >0-=<L30; OL => HK6:2:5 :LC .=L 1-?>O-?>H :L9;.:B K-92::-M 1K-78@=5M 9- 1>KC 5M :LJ- :> 8-MJ/ F2 1;PB V?R.LHX :> :@5M1# >.L 2:C HL:=2?:B 78T=L 1- 8-K@78 4 202H>F:B02 8-.L02 ? KMC 5@78 3L HK6:2:5 ?L.27L ?8-9:R) @.LOB 3L: :> ?@4# 3>C 5-M HK>4M =?-.BHL) /JLKLHLC.2 42 9.-M8R 5-1L7 (H<LC J> :> :;O5M ? K5-:-PB78# :> /4-M 8-KM ? L4C 5/9L78# :> :>31M = L9<278-?> ? 2=LK5@78* > 1TC 39LHL :> 8K>:272 # 4H>FB# >J/4HL P.2 8-92:M# > 0@HL ?RHLF:R 1K>8-?R HK6:2:5) -5M4HL 4L 1<2 5>O960 5K-5M -9K>=2H H>5# 3>5- :> ./OB78 a =?RK>=:2H -9K>=) 9L@.:B HK6:2:5 1K- 1-9=20:B HK6:2:5-?6 -J9-JB) -5M9 34HL 4L K-=8-9.2 3BH 202H-?>H :> 202H>FC :B 5-.LF5-# =5M4HL 42 9L.PB 5-17L K-=9;.2H :> 202H>C 72 > 78T=2 (1T. :> 1T.*) LJ- 3L9:- 5-.- 45@5L3HL > 9KM86 78-oHL) 8T=2 >.L H>56 0OLHL ?RJ-K:; ?/MOBH ? -J3LC 0-?60 -J9-JB :> 5-:72 3>K> > ? .6H; 1<2 8-K45R78 HUK@78) L0M4BHL 1- 8-K@78 3L: J;8>H) 5M4HL 42 ?=BH 9L4LH252.-?R J>H-8 > ?/K>=2H :> 7L.-9L::B HUKM) ย G-W " ! 2 #

The The POWER POWER of of Light Light

S nรกmi mรกte po prรกci jeลกtฤ spoustu ฤ asu na zรกbavu. Zakoupรญte ve speciรกlnรญch prodejnรกch v ฤ eskรฉ Republice a na Slovensku.

www.vertical.cz


40

3 % - 3

( !& #

PŘI PARAFÍNOVÁNÍ? $ ) C # , ) $ C , # C W & ) # & W C & ) TEXT: PETR JAKL FOTO: KVĚTOSLAV ŽALČÍK

9- V:L1K@P5M3LX# :L0@ P>:72) 1-4.L9:B 9-J; =.>H6 1K>?29.- ./O><T > 3L3278 4LK?240>:T 1K-:25C .- MO 2 9- O@5-?45R78 5>HLQ-K2B) L:B ?=@7:-4HB =>C 4.L78:-MH M HK>H2 :>9PL:6 H>HB:5/ 78.MJB7B 4L 1<2 FL5@:B :> 1KT3L=9 4?6 K>H-.L4H2 3>5R 1K@PL5 V:>4/C 1>.2X 3LPH; ?LFLK 1<L9 =@?-9L0 :> J;O5/ 4?6 JMC 9-M7B 41-KH-?:B 8?;=9/) H- :> 1-5-32 8-HL.M# 59/O MO 0>.R =@?-9:B5 ?L4L.L =><L=@?>.) /.2 340L 4?;95/ H-8-# 3>5 :>P2 :L3.L1PB >0>H6KPHB ./O><2 1K-C :>3B0>3B7B 42 .MhM4:B 9-0LFL5 ?L 4?;H-=:@060 ?/C 4-5-8-K4560 4H<L9245M# ? :L3YKL5?L:H-?>:;3PB0 0B4H; 78>H/# M1K-4H<L9 5M78/:;# 1- :;5-.25 ?LFLKT MK1MH:; =>OL8.-?>.2# P5K@J>.2 > 5>KH@F-?>.2 4?6 =@C ?-9:B 02.@F5/) >56 JL= KL412K@H-KT) +.M-K# 0>Q275@ 1<B4>9> 9- ?-45T) <L4:;32 <LFLC :- 4-MF@4H 4.-MFL:2: 1LKq M-K-M8.-?-9B5T ( + * ?/H?@<L3B7B78 M8.B5-?6 <LH;=7L 4 020-<@9:R02 ?.>4H:-4H02# 3>5R02 34-M 020- 32:6 HK?>:.2?-4H F2 478-1:-4H -91M=-?>H ?-9M > -.L3L) >5-M 9T.LO2C H;3PB ?.>4H:-4H J/78-0 8.L9>.2 1K- ?RK-JM ./O><C 45R78 ?-45T' -9LK:B 9-J> 4L JL= 4.-MFL:2: q MC -KM :L-JL39L ? O@9:60 -J-KM) 8.>92?># ?RK-J> 1-.-?-92F-?R78 4-MF@4HL5# 5-40LH25># .6F2?># 8>42C 7B 4/4H60/# :LKL= 4-MF@4H5/# 5M78/S456 :@9-JB# :LC 1K-0-5>?6 -J.LFL:B) + 34-M ?PM9L# 34-M =:@C 0/ 3>5- :L=:2F2HL.:@ .@H5># :LK-=5.@9>3B 4L# Lh24HMC 3B ?;F:;) 9L' -?=9MPB :LJ-i ? -KQ>:2=0M) ;9C 72 ? 1-4.L9:B 9-J; =32PcM3B# OL H/H- .@H5/ 4L = 1<BC K-9/ 9-4H@?>3B :L3L: 9- -KQ>:2=0M =?B<>H# >.L MO 2 .29B) 1K- ./O><45-M ?L<L3:-4H =?.@PH; J/ 0;.- JRH >.>K0M3B7B# OL 4L H>0 :L9-4H@?@3B 3L: 1-HK>?2C :-?R0 <LH;O7L0) ./O><45R78 ?L.0-7L78# ?L &?6945M > -K45M# ? 02:M.60 K-7L ?;9L756 HR0/ 1K-5@=>./ LhHK60:B

5-:7L:HK>72 :;5HLKR78 1LKq M-K-M8.B5-?R78 4.-MC FL:2: ? H;.L 3L3278 1K-YL42-:@.:B78 J;OL75R78 ./C O><45R78 4LK?240>:T) H- ? 1KT0;KM \e5K@H ?B7L :LO M J;O:6 1-1M.>7L) H-0H- 1<B1>9; P.- - ?9LC 78-?@:B H>5 ?/4-5R78 5-:7L:HK>7B q M-K-?R78 4.-MFL:2:# OL H- -91-?B9>.- 0-O4H?B P5-9.2?2: :>C 78>=L3B7B78 4L J;O:; ? :L3=>0-<L:;3PB78 78L027C 5-C1KT0/4.-?R78 H-?@K:@78) LKq M-K-M8.-?-9B5/ 0>3B HM ?.>4H:-4H# OL 4L ? 1KTJ;8M .LH :L3L: ? O2C ?60 -KQ>:2=0M 8K-0>9B# >.L 1K-4H<L9:27H?B0 J2-C 78L0275R78 KL>57B# H=?) J2-HK>:4Y-K0>7B# 4L ? :;0 2 1<LH?@<L3B) <2 Lh24HM327B78 5-:7L:HK>7B78 :L0@ H;.- O@9:-M P>:72 H/H- .@H5/ -9J-MK@?>H) T4.L9C 5/ :;5-.25>.LH68- 8K-0>9;:B + ? .294560 -KC Q>:2=0M 1>5 :L34-M 1<L5?>12?6) >K92-?>45M.@K:B :L0-72# 1-4H2OL:B 3>HLK# K-=4@8.6 8-K0-:@.:B 1-KMC 78/# 1-4H2OL:B 1.-9M > K>5-?2:>) LK?240>:2 =>?<L:B :;59/ >O m_ 8-92: HR9:; ? -J9-JB -9 .24H-1>9M 9- J<L=:> ? 0>.R78# F>4C H- 02=LK:; ?;HK>HL.:R78 1K-4H-KL78# 1<278@=LC 3B 9- 4H/5M 4 1L?:R02 F@4H27L02 -J4>8M3B7B q M-K-C ?6 4.-MFL:2:/ M?-.SM3B7B02 4L 9- ?=9M78M =>OL8C .-?@:B0# P5K@J@:B0 > 5>KH@F-?@:B0 9L4BHL5 1@KT 45.M=:27 KT=:R78 PB<L5 > 96.L5) 2HM>72 :LM.L8FMC 3B >:2 ?RK-J72 ?-45T# 5HL<B ? K@072 5-:5MKL:F:B8- J-3L :LM?@9;3B :> LH25LH@78 4?R78 ?RK-J5T 5-:C 5K6H:B 78L02756 4.-OL:B) 2O =0B:;:B P?69PHB > :-KC PHB ?;972 :>1<B5.>9 ? 5>O960 = 3L9L:@7H2 =5-M0>C :R78 9KM8T 45.M=:R78 ?-45T :>P.2 >.L41-S 3L9:M =L 4.-MFL:2: + ) L.56 :LJL=JLFB 2:8>.>7B ?/4-5- 5-:7L:HK-?>C :R78 q M-K-?R78 4.-MFL:2: 8K-=B :L3L: 1K-YL42C -:@.T0# >.L 4H;8M3L 4L 1.BO2?; 2 9- >0>H6K4568- 41-KHM) :L1-5-3L:B :>9 42HM>7B 42 =>FB:>3B M?;9-C

0-?>H :>1<B5.>9 ? L?LK:B 0LK27L# =:@06 P2K-C 5-M ./O><45-M =@5.>9:-M > 4 :B 4-M?24L3B7B0 ?.2?C :R0 ./O><45R0 1KT0/4.L0) 24B7L 0.>9R78 43L=C 9><T > 4:-gJ->K924HT 1-9 H.>5L0 -5-.:-4HB 1-C MOB?>3B H- :L3.L1PB# > H- :L39K>OPB (? 1KT0;KM []_ => m_Q J>.L:B q M-K-?68- 1K@P5M*# 7- 4L ?L 4?;H; ./O><45R78 ?-45T :>JB=B) L=:>.B K-92FL F2 4>0-H:B# ?;HP2:-M 0.>9B ./O><2 1>5 478-?@:2 1<L9 =K>5/ 4?R78 4-M1L<T HR9L: 7- HR9L: 1K-?@9;3B ?/C 4-5-q M-K-?6 >.78/024H2756 125.L :>9 45.M=:27LC 02 4?R78 ./OB > 4:-gJ->K9T) L.56 0:-O4H?B = :278 >:2 9-J<L :L=:@ ?.>4H:B 1-4HM1/ 0>=@:B > 1K- 324C H-HM =J/HLF:; ?K4H?B ?/4-5-q M-K-?6 ?-45/ 3L9L: 1<L4 9KM8R# 1<L8<B?>3B 3L 1<2 =>OL8.-?@:B# :L-9C J-K:; P5K@J>3B > 5>KH@FM3B) 3L9:6 = 0>=>7B78 JMC :;5 340L :>1<B5.>9 =>8.69.2 :;5-.25 K-92FT 2 HK6C :6KTC=>F@HLF:B5T# 3>5 ? -J.>7B78 q M-K-?68- 9R0M 4 :>9PL:B0 >424HM3B :;5-.25 8-92: 0.@9LO:27560M V1K-YL42-:@.:B0MX 4LK?240>:-?2) 87L0LC.2 4L ?/8:-MH ? JM9-M7:M =9K>?-H:B0 1-HBOB0 1-8@=L3B7B0 = 0>=@:B 3>5R785-.2? q M-K-C ?R78 ?-45T# 0;.2 J/78-0 9-9KO-?>H >.L41-S :;C 5-.25 =@5.>9:B78 1K>?29L.) T.LO2H6 3L ?/F.L:2H 1K- 0>=@:B ./OB =?.@PH:B 0B4H:-4H 4 9-5-:>.R0 ?;HC K>7B0 4/4H60L0# ? :L38-KPB0 1<B1>9; >.L41-S 4 YM:5F:B0 -5:L0 M0-OSM3B7B0 ? 0B4H:-4H2 1K>?2C 9L.:; -J:-?-?>H FLK4HR ?=9M78) ;.2 J/78-0 -9 :B 9KOLH 9@. ?PL78:/ :@8-9:6 :@?PH;?:B5/ 2 0>.6 41-KH-?7L) > -J.2FL32 4LK?240>:> 2 3L8- >424HL:C HT :L40B 1- 7L.-M 9-JM 1-J/HM ? 0B4H:-4H2 78/C J;H KL412K@H-K 4 5?>.2H:B0 ?R0;::R0 n .HKL0 1-C 8.7M3B7B0 1L?:6 F@4H27L) - H-8-H- ?RFHM H>56 =>C 8KS0L =:>.-4H2 - 41K@?:R78 HL1.-H@78 =>OL8.-C ?@:B) <L1@.L:6 ?-45/ :L3L: =HK@7L3B 4?-M 5?>.2HM# >.L 1<L9L?PB0 4L LhHK60:; -91><M3B) > KM7L 1>C H<B -78K>::6 KM5>?27L# q M-K-?6 4.-MFL:2:/ 1T4-JB :LQ>H2?:; 2 :> 5TO2) L=>1-0LSHL# OL 2 P5K@J@:B0 q M-K-?R78 1>K>YB:T > 3L3278 5>KH@F-?@:B0 4L 9- ?=9M78M 9-4H@?>3B 1L?:6 F@4H27L -J4>8M3B7B 4HL3:6 4.-MFL:2:/# 3>56 4L M?-.SM3B =>OL8.-?@:B0) -.6H>C ?R 1K>78 4L 4>0-=<L30; K-=1H/.M3L 2 1<2 =@?LKLFC :60 U5.29M# 3>5R0 3L F24H;:B P5K>JL5# 5>KH@FT# 5-C 1/H > =>0LH@:B 4LP5K@J>:R78 ?-45T) B0 MO 4L >.L 9-4H@?@0L 5 9>.PB0M H60>HM# 5HLKR0 3L ?/8>=-?@C :B =J/H5T q M-K-?R78 ?-45T > 3L3278 -J>.T 9- -9C 1>9M :LJ- -9BK@:B q M-K-?R78 ?-45T =L 45.M=:27L ?L 4:;8-?6 4H-1;) $ ( ( , T ' ! I Y ; U( ; G 6 [ &" ' LE?? U 1


DEŠTNÉ, ORLICKÉ HORY | 18. 2. 2012 SKIKROS NA BĚŽKÁCH | OD 14:00 | VSTUP VOLNÝ WWW.REDBULL.CZ/NORDIX


42

3 % N 2 2 & #

'( @B9XI9 *1 +/)X?1[ 8=52> *1=+>*:')'< KL1KL=L:H>F:B8- 9KMO4H?> 34L0 [p ./O><45R78 4L=l:# 9:L4 32O 3>5- ?L9-M7B 4LK?24:B8- HR0M KL1KL=L:H>F:B8- 9KMO4H?> ) 9 6/ )' 6,69 8=52> 8Q>6'IX?1< O9/75/ 0:L 5 H-0M 1<2H>8-?>.- H- :>1;HB 1<2 =@?-9L78# 8.>?:; 1<L94H>KH-?:B H.>5 :> ?PL78:/ a =@?-9:B5/# HKL:6K/ 2 4LK?240>:/) /45/HM3B 4L 42HM>7L# 59/ H.>5 :> 4LK?240>:/ 3L -JK-?45R# > - H- ?;HPB 3L 2 =-91-?;9:-4H => ?R4.L9L5 41-.LF:6 1K@7L) L H- 1-9-J:R >9KL:>.2:# 7- 0>3B 1<L9 4H>KHL0 =@?-9:B72) L H- 427L 4H;8-?@:B = 0B4H> :> 0B4H-# >.L => H- 4L F.-?;5 1-9B?@ 2 9- 0B4H# 5>0 J/ 4L :-K0@.:; >42 :L1-9B?>.) '( 4'*9+/ )5=94)5 ?1 6'69 8=521< L38-KPB 34-M 4L=l:/# 59/ 34-M -./0123456 8K/) >4-?; :@K-F:@ 1<L9-./012345@ 1<B1K>?># 8.>?:; ? =@0-<B# 9.-M8R 1-J/H H;4:; 1<L9 -./012@9-M 2 J;8L0 :B) L9L: 9L: 4L 1<23L.- = = MKB:> > 9>.PB 9L: 4L -93BO9;.- :> H<2 HR9:/ :> =@?-9/ :> 4L?LKM ?K-1/) L396.L 340L J/.2 1<L9 -./012C @9-M ? >.H >5L 2H/ a \p 9:B ? 3L9:-0 5M4L) - :@?K>HM 1@K 9:B -91-F2:L5 > =:-?M -93L=9 :> 9>.PB 1-5K>F-?@:B 4L=l:/) >.PB 9.-M8-9-JR > :@K-F:R 1-J/H# 3LPH; 1<L4 ?@:-F:B 4?@H5/# 3L 1<2 -MK 9L 52) @?-9/ 34-M H60;< 9L: 1- 9:2# 5 H-0M K/78.6 1<L4M:/ 1<L4 :-7 :> 4H-?5/ 52.-0LHKT# 5K@H5@ 1<BC 1K>?> 1<L9 =@?-9L0 > 28:L9 1- =@?-9L78 -93L=9 32:>0) 9 F>4:R78 K>::B78 8-92: 340L ? JMS7L :> :-8-M > 1>5 42 4L9:L0L M:>?L:B => ?-.>:H# ?=>9M :>.-OL:6 FH/<2 HM:/ 0>HLK2@.M)

KRÁL ČESKÝCH TEXT: TOMÁŠ GNAD FOTO: KVĚTOSLAV ŽALČÍK

C # C & ) & , C ,# & $ a m) C ) $ + C $ ) & # $ ) 9 6/ ( 69:X69 Q1:1*BX 8Q>+1@B9< 9 0.@9B 34L0 41-KH-?>. > M 41-KHM 34L0 78H;. H>56 =T4H>H) K@7L :> 1<B1K>?; 0:L J>?2.> > 8.>?C :; 0:L 0-H2?-?>.- 1<21K>?2H 42 ./OL H>5# >J/78 1-C K>=2. H/ -4H>H:B) >5 34L0 42 <B5>.# 59/O 3L :L0TOM 1-K@OLH 3@# H>5 >41-S 5 H-0M 1-0-8M H;0 -4H>HC :B0) - M5-:FL:B MFS-?4568- 4H<L9245> 34L0 4L K-=8-9-?>.# 7- 9@.L) R4.L95/ =K-?:> :L-91-?BC 9>./ 1<L94H>?@0 :> KL1KL=L:H>72# >.L M ./O-?@:B

34L0 78H;. JRH) 2O ?L 4H<L9245M M .LPL M5> 34L0 1-0@8>. 1<2 1<B1K>?; ./OB -4H>H:B78 =@?-9:B5T > H> 1K@7L 4L 02 FB0 9@. HB0 ?B7L =>0.-M?>.>) <2 3MC :2-K4560 ? >KK>78-?; ? K-7L [^^m 34L0 4L 32O 9-4H>. 5 1<B1K>?; ./OB :;5HLKR78 :>P278 3M:2C -KT) >0 MO 34L0 =>F>. 1LK41L5H2?:; 1<L0RP.LH - 5>K26<L ./O><4568- 4LK?240>:>) @4.L9-?>. :@C 4HM1 9- M5./ 2JLKL7 3>5- 4LK?240>: > ? 4L=l:; [^^mr[^^\ 32O 5 KL1KL=L:H>F:B0M 9KMO4H?M )

'( +78'@5 6'(9+5 8Q;8='+' *1=+>*:')' + B16);: 9-@9-;< <B?L J/. 1<L4 .6H- 5.29# 3L: 4H>K-4H - 5-.LF5-?6 ./OL > :;3>5@ U9KOJ> 0>HLK2@.M) > 1K?:B 4-M4H<LC 9;:B :> .L9-?L7 1<2?L=.2 n K0/ :-?6 ./OL > 8-H-?-) /:B 4L 3L=9B MO -9 5?;H:> -1>5-?>:; 9- n KL0 ?/JBK>H :-?6 ./OL) R8-9-M 3L# OL 9<B?;3PB 9-?-= ./OB M0-O:B 3L3278 1<B1K>?M 3LPH; 1<L9 =>8@3L:B0 1<B1K>?/ :> 4:;8M# 1<B1>9:; -HL4H-?>H) 8:L9 1- 4L=l:; 4L M9;.@ 2:?L:HMK> ?L 45.>9M ?-45T# >J/78-0 0-8.2 9--J3L9:>H ?-45/ :> 9>.PB 4L=l:M) LPH; 1<L9 4L=l:-M 3L H<LJ> 1<21K>?2H ?LP5LKR 0>HLK2@. 1K- ?PL78:> KL1KL=L:H>F:B 9KMO4H?>) KT=:R02 45M12:>02 =@?-9:B5T 3L=9B 32:B 4LK?24C 0>:2# 5HL<B 0M4B 0BH ?PL 9-1.:;:- > 1<21K>?L:-) 1KTJ;8M 4L=l:/ :> H- 32O F>4 :L:B) 9B>( @); + =921 ?*> :>:9 @9:9+< L3?;HPB :@1-K# 59/ 340L 45-K- 4H@.L 1K/F# 3L -9 <B3:> 9- =>F@H5M 9MJ:>) - JR?@0 [m_ >O [e_ 9:T 020- 9-0-?# J/./ 4L=l:/# 59/ 34L0 4HK@?2. => H;78H- PL4H 0;4B7T 9-0> 1-M=L 9?>7LH 9:B) <L4 .6H- 3L H- ?RK>=:; 06:;# 2 59/O 1K>7-?:B 1-?2:C :-4H2 ?TF2 =>0;4H:>?>HL.2 ? 2JLK72 0M4B0 H>56 1.C :2H 2 ? .6H;) 1@1[ *> )/?'(c @1);( *1=+>*:')'< L:B5 42 1BPM 1-4.L9:B78 p 4L=l: 9- 1-FBH>FL) >C 124M32 42 9>H> > 2:Y-K0>7L =L ?PL78 9T.LO2HR78 0LC =2:@K-9:B78 =@?-9T! ?PL78:/ ?>K2>:H/# 5HLK6 340L


43

1<2 HL4H-?@:B 1<L9 =@?-9L0 => MKF2HR78 1-90BC :L5 =5-MPL.2# 3>5@ J/.> HL1.-H> > ?.85-4H ?=9M78M# HL1.-H> 4:;8M# 3>56 ./OL 340L =5-MPL.2# 3>5@ J/.> :> :278 4HKM5HMK># 3>56 ?-45/ 340L =5-MPL.2) @ H- ?R8-9M ? H-0# 59/O 4L ?K>7B0L :> 4HL3:@ 0B4H> > 34-M H>0 1-9.L :>PB L?29L:7L 2 1-9-J:6 1-?;HKC :-4H:B 1-90B:5/# H>5 42 1-9.L H-8- M4:>9:B0L ?RC J;K) H@?@ 4L F>4H-# OL :>PL 1<L91-5.>9/ ?/78@=LC 3B 3>5- 41K@?:6 > 1K@72 :@0 H- H>5 M.L8FB) >56 H- M4:>9:B 1K@72 2 5-.LQT0# 5HL<B 3L9-M 4 32:-M 45MC 12:-M :> :@02 L?29-?>:@ 0B4H> > 0-8-M L?29L:C 72 ?/MOBH) @7 ?*> 3'0>B )1?I9=[; 9(':0>( *+, ('=>,=7 8Q> 35+9@12I< 42 :L38-KPB -5>0O25 =5.>0@:B J/. :> -./012@C 9; ? >.H >5L 2H/ 1<2 41K2:HM >HL<2:/ LM0>:C :-?6) :> 4M?LK6::; ?/8K@.> 5?>.2n 5>72# -?PL0 1>5 :> HK>c :>1>9. :-?R 4:B8) -45 427L :LJ/. =?-C .L: P1>H:;# >.L41-S 1-9.L 1-72HT 2 -4H>H:B78 =@C ?-9:B5T# 5HL<B :> :;0 H>56 =@?-92.2# >.L J/./ =?-C .L:/ :L?8-9:6 ./OL > H- 4L :> ?R4.L95M M5@=>.-) >.PB :L3?;HPB P-5 J/. :> =@?-9L78 1<2 -MK 9L 52

>O 9- \e) 52.-0LHKM = ?L9-M7B 1-=27L ?PL0 =@?-9C :B5T0 M3BO9;.) >5 ?P>5 1<2P.- :>-1>5 =5.>0@:B = 5-:7L =@?-9M# 59/ H6H- K/78.-4H2 9-5-:>.L :LC ?/MO2. 5 =245M :;5HLK6 = 0L9>2.B) 9B>( B>@; :5[ +1 *+,: =18=131)6'4);: *1=+>*);: 6c:X ' (9B>( -7 *>* 8Q1@*6'+9+'B '-7 -7B7 +c*B1@(7 ?1[6/ B18[;< > =@?-9/ 0-8-M 1-9.L 5?lH/ .LH-4 4H>KH-C ?>H FH/<2 0MO2 > H<2 OL:/# ? 1<B1>9; 41K2:HM - 9>.C PB ma\ =@?-9:B5/ ?B7L) H/ 4L JM9L 1<2 =@?-9L78 4?;H-?68- 1-8@KM 4H>K>H 1;H2F.L::R 4LK?24:B HR0) >0-=<L30; OL 1<2 HL4H-?@:B 1-0@8>3B 3LPH; H<2 >O FH/<2 HKL:6<2# :> :;5HLKR78 =@?-9L78 >O 9L4LH .29B# 5HL<B 0-8-M 1K- 4LK?24:B HR0 1K>7-?>H) -# OL 3L H<LJ> 9- HL4H-?@:B =>1-3-?>H 2 HKL:6K/# ?P>5 :L:B 9-JK6) L3278 U5-./ 34-M U1.:; 32:6# 2 1<L9 =@?-9L0 J/ 4L 0;.2 ?B7L ?;:-?>H =@?-9:B5T0) -FLH H- :L:B 427L :B=5R# >.L ? 1-K-?:@:B 4 32:R02 P12F5-?RC 02 HR0/ >:-) >0> -.5> -g>.7=M5-?@ 0@ \ 4LKC ?240>:/# HKL:6K># 0>46K> > Y/=2-HLK>1LMH>) 4-MC F>4:6 9-J; 4L 32O :LHL4HM3L :> Y-H-JMS5@78# >.L 1-9.L 1-72HM = 3B=9/# 1-9.L 9-3L=9T ./OB) - :25-.2?

» 1 % '

&! ! ( > ! (" ( T " ! 6 « 1<2 8K-0>9:60 4H>KHM M5@PL >MLK>) <L9 =@?-C 9L0 :L8.@42.2 1<L?K>H:6 =0;:/ ? 1-F>4B# :259- :27 :LHMP2. > H>5 4L :L1-FBH>.- 4 HB0# OL J/ 4L 1<2 =@C ?-9; 1-MO2./ 027K> (./OL :> 5.>4275-M HL78:25M 4L 45.M=:27B JL= -9K>=-?68- ?-45M*) HL4H-?@:B :LC ?/78@=L./ 1<L4?;9F2?6 ?R4.L95/# :LK?-=2H> 4H-M1>C .># 8KT=>) > 1-4.L9:B 78?B.2 4L M5@P# 3>5- ?L9-MC 7B =@?-9:B5 -MK# K-=8-9. 1K- 027K>) K-J.60 J/. >.L ? H-0# OL ./OL :> 1-4.L9:B 78?B.2 =?-.L:6 J/./ 3LPH; -PLH<L:/ 41L72@.:B0 -.L3BF5L0# 5HLKR 3L >.L 3LPH; 1-H<LJ> 1<L9 4H>KHL0 ma\ 50 K-=3LH) - MO 4L 4>0-=<L30; :L4H28.- > H>5 1- 4H>KH-?:B0 ?RC 4H<L.M =T4H>. M5@P H60;< 1<2.L1L:R :> 4:;8M) - J/. 8:L9 :> =>F@H5M H;O5R P-5) 1KTJ;8M =@?-9M 4L ?P>5 M5@P 1-4HM1:; 1K-1K>7-?>. >O :> ?L9-MC 7B 1-=272# ?-.J> 4L :>5-:L7 M5@=>.> 3>5- 9-JK@# >.L J/./ H- :LK?/) M5@P J/. 9-5-:7L ? 1-9L=<L:B# OL :;59L :> HK>H2 0;:2. ./OL# >.L H- J/.- 1<2 4H@.60 4.L9-?@:B HL.L?2=:B78 5>0LK U1.:; :L0-O:6) %Q> (61=c2I 35+9@12I ?*> 3'0>B )'98'( )1?8Q;?1:)/?[; 9(':0>(< >5 H- 34-M 4>0-=<L30; 1<B3L0:;3PB ?=1-0B:5/) 8.>?:; => H/ K-5/ 3278 J/.- 9-7L.> 9-4H) L9L: = H;78 8.MJPB78 =@O2H5T J/. ? MKB:;# 59/ 1>9>. 1<2 =@?-9; :> H<27BH5M >HL<2:; LM0>::-?6 :-?R# 9-7L.> 9-4H ?.85R 4:B8) P278:2 = H-8- 0;.2 4HK>78# >.L 0/ 340L 0;.2 1K@PL5# 5HLK60M 340L ?;<2.2# OL 3L 45?;.R) H>56 J/.) - J/.- 2 1K- 7L.R 4LK?24:B HR0 ?L.56 ?BH;=4H?B# =?.@PH; ? =@?-9;# 59/ >HL<2C :> =B45>.> -./0123456 ?BH;=4H?B) /./ 2 32:6 =@?-9/# H<LJ> :> ? >11-KM# 59/ 1<2 8K-0>9:60 4H>KC HM 0;. M5@P H>5 K/78.6 ./OL# OL ? 5>O960 43L=9M

3L: ? 1K-4H-KM 4H>KHM > 7B.L# >.L 1- 7L.6 HK>H2) H- 3L F>4-?; 9-4H :@K-F:6# FB0 ?B7L .29B 3L 0-O:6 9- H-8- =><>92H# HB0 34-M ?R4.L95/ .L1PB) K- :@4 J/ J/.- 1<23>HL.:6# 59/J/78-0 0;.2 3LPH; - 9>.PB 9?> >O H<2 4LK?240>:/ :>?B7# 8.>?:;# >J/78-0 1>5 :LC 0M4L.2 ?/MOB?>H 2 HKL:6K/) ;0 J/ H- 1-0-8.-) 9 +[12I)9 -7 :/B 3(X[1)c *1=+>*:') 3+B5@'6< K- 4LK?240>:> 3L 9T.LO2H@ 8.>?:; 9-J<L =?.@9:MH@ HL78:25> 3B=9/# =?.@PH; M 5.>42756 HL78:25/ 3L 8-9C T ( 2 ( ' ' %

:; 4.-O2H6# >J/ 4LK?240>: 9-4H>HLF:; 1-4-M92.# =9> 3L -9K>=-?R ?-45 ?8-9:R 1K- -9K>=# >:2O J/ H- 1<B.2P -?.2?:2.- 45.M=-?6 ?.>4H:-4H2 ./OB) .L 2 M ./OB :> JKM4.L:B =>4L 0M4B 0BH 72H 1K- 45.M= > K-=LC =:>H 5-.25K@H 02:20@.:B K-=9B./ ?L 45.M=M) ;. J/ JRH K-=8-9:R# 3L9:-9MPL <B72! >:- 3L9-M# :LJ- :LC 3L9-M) :Y-K0>7L H/1M V - 3L 9-7L.> 9-JK6X# 34-M 5 :2FL0M) @.L 0M4B JRH 9-4H>HLF:; 0>:M@.:; =KMF:R > 1<L4:R 1<2 :>:@PL:B ?-45T# 8.>?:; M ./OB :> 5.>4275-M HL78:25M) >5 J/ 0;. 0BH 9-JK-M Y/C =275-M 5-:9272# >J/ Y/=275/ :@K-F:6 HL4H-?@:B ?/C 9KOL.) > H-0 J/ 0;. 1K>7-?>H 1- 7L.R K-5) .-MC 86 4H@:B M 0>=>7B 4H-.27L# 5 H-0M 3B=9/ :> ./OB78 > 1>5 =>4L 9.-M86 4H@:B# 1- =@?-9; ?PL78:- 4J>.2H > HK>:41-KH-?>H 9- >MH># 1<B1>9:; 4L 1<L4M:-MH >MHL0 3LPH; 32:>0) *9X +1B(, =93@;B7 + )5=92;2I ?1@)96B>+c2I 4B1)^ < @K-5/ 34-M K-=9B.:6) H;78 =@?-9:B5T# 5HL<B :>9 HB0 HK-78M ?B7L 1<L0RP.B# 34-M 4>0-=<L30; :@K-C 5/ ?;HPB# :;59/ >O 0-7) ;59/ J/ 0-8.2 HK-78M ?B7L 1<L0RP.LH - ?.>4H:B0 =@?-9; > -91-?;9:-4H => ./OL 1-:L78>H 4LK?240>:T0) ;5HL<B 4L 4H@C .L 9-H>=M3B# =9> J/ :LJ/.- .L1PB =?-.2H 32:-M ?>K2>:C HM# 1K-F -4H>H:B =@?-9:B72 3L9-M :> H6H- 5-:4HKM5C 72 > 4 H-MH- 4HKM5HMK-M > 0/ 3L9L0L 4 32:-M) ;C 59/ 3L H- 4.-O2H6# :LJ-c =@.LOB :> ./O><2 > 3L8- J;C OL7560 4H/.M) H-0H- :L3:@K-F:;3PB# :L ?L P1>HC :60 4.-?> 40/4.M# 3L M5@P >MLK) K>?9> 3L# OL 4L >.L 78-?@ 3>5- 1K-YL42-:@.# :LJ-c H/H- ?/4-56 :@C K-5/ 34-M M :;3 2 1<2 1K@72 4 HKL:6KL0# Y/=2-HLK>C 1LMH/ > -4H>H:B02 F.L:/ KL>.2=>F:B8- HR0M) *9X =93@;B7 + )5=92;2I )' 8Q;8='+X B70; X :X0^ ' 01)< >9/ MO 34-M K-=9B./ 8.>?:; ? H-0# OL OL:/ 0>3B 1-94H>H:; 06:; ./OB# 7-O :> 3L9:M 4HK>:M 1K@C 72 F>4-?; M.L8FM3L# >.L :> 9KM8-M =>4L =H;OM3L 41K@?:-M ?-.JM ./OB) K@7L 1<2 HL4H-?@:B 2 0>=@C :B 3L 32O 4HL3:@) L:@0 4L H- 2 1-94H>H:; .61L ?/C 4?;H.M3L# 34-M 06:; :@K-F:6 > ?B7L :@0 9T?;<M3B)


44

"89BX8=521 + 6c:X 3)':1)5 +35?1:)9X @^+/=X :5[ ?> X 35+9@);(^< *> @9-=c 8*72I9B9y< -H- 3L H>56 9T.LO2H@ 4HK@:5> 1<2 1K@72 4LK?240>C :>) L =@?-9:B5/ ?/78@=B0 ?L.27L 9-J<L# >.L 0/4C .B0 42# OL 9-JKR 14/78-.-Q :L34L0# HMH- 1K@72 K>C 9;32 1<L:L78@?@0 HKL:6KT0) .L 9-JKR 14/78-C .-Q 3L H<LJ> BH +-M4L5 (+-M4*# 5HLKR 9-5@OL 7-C 5-.2? =@?-9:B5T0 ?/4?;H.2H) :- 3L 1-H<LJ> JRH 4L =@?-9:B5/ ? 5-:H>5HM# - H-0 =@?-9; 4L 4 :202 1-C J>?2H# K-=LJK>H 8-# 0/ HM =1;H:-M 2:Y-K0>72 - ./C OB78 1-H<LJM3L0L) .L 34-M =@?-9:B72# 5HLKR0 4L :;7- 8-9:; 4.-O2H; ?/4?;H.M3L# :;5HL<B :>9 HB0 0-7 1<L0RP.B# > H- 320 0-O:@ 2 HK-78M MJ.2OM3L) - <B72 H<LJ> =@?-9:B5-?2# 5HLKR 4L 0:L 1<239L =LC 1H>H! -.25 H>0 0@0 ?K4HL?' @ <B5@0! - 3L U1.:; 3L9:-# 392 H- ?/=5-MPLH) : ?P>5! L# 5-.25 H>0 0@0 ?K4HL?' @ <B5@0! ;H) : :> H-! - :L0M4B0 =5-MPLH# H- JM9L 9-JK6) @ <B5@0! .L H/ H- 0MC 4BP ?/=5-MPLH) '(5 ?1 + 89=9+)5); * 9*6'6);:> *6567 `=9+1} +7-'+1)9*6> )'[1I9 *1=+>*);I9 6c:X< "K-?LS :>PL8- HR0M 3L ? 1-K-?:@:B 4 -4H>H:BC 02 :> ?L.02 9-JK6 UK-?:2) 4H>H:B 4LK?24:B HR0/ 2 n K0/ :@4 KL41L5HM3B# <>9B :@4 0L=2 HM :L3MOPB P12F5M) .L :>PL ?/J>?L:B 2 0-O:-4H2# >F 4L 0>C h20@.:; 4H>K@ 4?>= ./O><T 2 M5.># 34-M :> 8K>:; 5-:5MKL:7L478-1:-4H2# >J/78-0 H- 3LPH; 4HB8>C .2) -5M9 J/ 0;.- 9-78@=LH 5 H-0M# OL 4L JM9L 4:2O-?>H K-=1-FLH :> 4LK?24# 1>5 4L 9-4H>:L0L 1-4HM1:; 9- 1K-J.60M) L:/ ?-45T 39-M :>8-C KM# 1-5M9 787L0L JRH :> ?RP2# H>5 0M4B0L -9 n C KL0 ?PL78:/ :-?2:5/ 5-M12H) .L K-=1-FLH 1>5 :L.=L 4:2O-?>H) -F:; H<LJ> 4?>= ./O><T =>1.>C H2. [#m >O [#e 02.) => ?-45/ > 4HKM5HMK/# 1-4.L9:B K-5/ H- 39L >.L 9-.M) >5H- 4L ?TJL7 4 :;5HLKRC 02 HR0/ 4K-?:@?>H :L0TOL0L) <LJ> -K-?6# 3>5- ?L.0-7# 1-MO23B ?PL78:/ :-?2:5/# :LM4H@.L :;7- HL4HM3B# ? HR0M 0>3B >O FH/<27LH F.L:T) LPC H; ? 1<L94H28M 1<L9 =@?-9L0 -93L9L 9- 0B4C H> 45M12:5> HL4HLKT# 1<L4 HR9L: HL4HM3L# >J/ 1- 1<B3L=9M 8.>?:B8- 4LK?24:B8- HR0M J/./ 2:Y-K0>C 7L - 1-90B:5@78) K- :;5HLK6 HR0/ 3L 1-.-OC 5> => ?-45/ 427L ?/4-5@# >.L = 8.L9245> 8-41-9>C <L:B =>:L9J>HL.:@) L.5R 4LK?24 0>3B H<LJ> H>C .-?6) >O9R 4LK?240>: 0@ :> 4H>K-4H2 3L9:-8- 0MOL > 3L9:M OL:M# >J/ ?;9;. - 5?>.2H@78 5-:C 5K6H:B78 ./OB 2 =@?-9:B5T) .L HL: =@?-9:B5 78-C 9B K@:- 4L 4LK?240>:L0 HL4H-?>H) ;5HLK6 HR0/ 32O 3L=9B 1- =@?-9L78 5>02-:L0# H>5OL 320 -9C 1>9@ 9.-M86 4H;8-?@:B# ?/J>.-?@:B > :> =@?;K -1;H J>.L:B) <23L9-M# -HL?<-M ?/J>?L:R 5>02C -: > 0-8-M 4L => 1@K 02:MH ?;:-?>H 1<B1K>?; ./OB :> 9L?BH2 4H>:-?2PHB78# ?PL78:> 4 -94@?@:B0 P5-9.2?R78 ?R1>KT)

B ! % w

'( *> :7*B;[ 01 +c*B1@1( *1=+>*);I9 6c:X 9+B>+); +c*B1@1( 35+9@);('< >5 H- 3L 8K-=:; 4.-O2H6) -5M9 HL: P12F5-?R =@?-9:B5 :LJM9L 0BH ./OL >41-S 9-JK6# H>5 OL 4L ?/?L=L ?L 45M12:; =@?-9:B5T# >:2O J/ =HK>H2. 1-=272# :LJ- 3L:-0 3L9:M# H>5 3L H- ? 1-<@95M) .L 3>502.L =>F:L =HK@7LH ?L 43L=9M H<2 >O 1;H 1-=27# H>5 3L H- P1>H:6) >5 HL: =@?-9:B5 :L0@ P>:72) 4-MF>4:6 9-J; H- :L:B 3L: ?.2?L0 0>=@:B# >.L 3LPH; ?B7L 5-:4HKM57B ./OL) >5 H> ./OL 3L ?/K-JL:># 3>5@ 3L 3L3B H?K9-4H > 3>5-M 0@ 4HKM5HMKM) LJL.L1PB ?-45 :LJM9L 4H-1K-7L:H:; YM:Q-?>H :> :L?8-9:; =?-.L:R78 ./OB78) K-7L:HM@.:; -98>9M32 me ~ ?.2? ./OB > =J/HL5 ?R5-::-4H =@?-9:B5>) ;59/ 4L H- -1K>?9M :L1-?L9L# >.L :;59/ 4L = H-8- 9;.@ H<LJ> 2 =J/HLF:@ HK>Q692L) @?-9/ 4L :;59/ :L1-?L9-M 2 32:R0 HR0T0# >.L ?PL78:- 3L ? 1-8-9;# ?O9/c JM9-M 9>.PB =@?-9/) 9IB -7* 898*'6 @9 89@=9-)9*6; ?1@1) @1) IB'+);I9 *1=+>*:')' )' 35+9@/ " )1-9 )' < @:- 39L0L 9- JM:;5 m#ea\ 8-92:/ 1<L9 =@?-C 9L0) HB0# OL ?LFLK 3L 1-K>9># K-=9;.L:B YM:57B > 1<21K>?L:> 4HK>HLQ2L 1K- K>::B HL4H-?@:B) -=9BC ./ 34-M# 3L4H.2 4L 3L9:@ - 5.>425M :LJ- JKM4.L:B) <BC 1K>?> :> =@?-9 ? JKM4.L:B 3L :L33L9:-9MPPB# :L3C 4.-O2H;3PB 3L =>4L 1<B1K>?> :> =@?-9 ?L 4529M>H.-C :M# 59/ 34-M 1-H<LJ> 9?> HR0/ :> HL4H-?@:B ./OB :> 5.>425M 2 JKM4.L:B) L39<B?L 4L HL4HM3B 1>K>YB:/ > 1K@P5/# 32O 9L: 1<L9 HB0# 1>5 1<2 K>::B0 HL4H-C ?@:B MO 4L 3L:-0 ?RJ;K M1K>?M3L 1-9.L H-8-# 3L4HC .2 4L 0;:B 1-90B:5/) >5 :@4.L9M3L ?RJ;K > HL4H-C ?@:B ./OB :> 5-:5K6H:B 1-90B:5/ 4 9<B?L ?/JK>:R0 1>K>YB:L0) @ 4H-1K-7L:H:; K-=8-9M32 - ?RJ;KM 45.M=-?R78 ?-45T# - ?-.J; -9K>=-?R78 ?-45T =>4L K-=8-9M3L +-M4) > =@?;K 1<239-M :> <>9M -9K>C =-?6 ?-45/) LK?240>:2# 5HL<B 4L ?K@H2.2 = HL4H-?@C :B# 4L 1>5 ?;:M3B ?/H?@<L:B :-?R78 KMF:B78 4HKM5C HMK# 0>=@:B > 1K@P5-?@:B ./OB) K-J.60 3L 1<2 1K@PC 5-?@:B# 5HLK6 3L => ?/4-56 HL1.-H/ P5-9.2?6# >.L

5 9241-=272 3L 3L: 3L9:> JMS5>) K-H- 4L 0M4B 1K@PC 5-?>H ?PL78:/ ./OL :>3L9:-M# 1>5 HL1K?L M1K>?-C ?>H > 0>=>H -9K>=-?6 ?-45/) ;HP2:-M MO 4L 1K- 5>O968- =@?-9:B5> ? =@?;KM 1<21K>?M3L 3L:-0 3LC 9L: 1@K# ?PL78:- H>5 0M4B JRH K-=8-9:MH- MO 9<BC ?L) R320LF:; 9?> 1@K/) - 4H>KHM 4L 0M4B ?PL78C :- 4H28:-MH) - 4H>KHM 4L 45-K- ?P278:2 K-=3L9-M 1- HK>H2 4 ?/4B.>F5>02# >J/ =@?-9:B72 9-4H>.2 7- :L31<L4:;3PB 2:Y-K0>7L - 1KTJ;8M =@?-9M > 3L3278 1KTJ;O:R78 ?R4.L97B78) <2 8K-0>9:60 4H>KHM 1>5 -J3BO9;3B 5K2H275@ 0B4H> 4LK?240>:2 4 :@8K>9:B02 8-.L02 > ./OL02# 5HLK6 4L .@0-M 1-0;K:; 9-4H) - =@?-9L78 4L 3L9-M =@?-9:B72 ?/3LH > :>4H@?@ F2PH;:B ./OB -9 ?-45T# :LF24H-H > :@4.L9:6 1>K>YBC :-?@:B ?-45L0 1K- HK>:41-KH) - U5.29M ./OB 1>5 :>4H@?@ HL4H-?@:B :> 9>.PB =@?-9:B 9L:) JMS5/ 4L 1>5 -978@=B ? PL4H 8-92: ?LFLK) @?-9 1<2 -MK 9L 52 3L 3LPH; :@K-F:;3PB) > =@?-9 1<23L9L0L 9L: 1<L9 HB0 ?LFLK ? PL4H# 9- 9L4LH2 ?LFLK 1<21K>?M3LC 0L ./OL# K@:- 1<239L0L 9- JMS5/ > 340L H>0 9- -91-.L9:L) - =@?-9; 4L ?PL78:- 4J>.B > K@:- MO 4L =>4L =@?-9B :;59L 32:9L) 9 ' (" ( (" ! 0 ! (" ' ( 2 ' # ' ' &" (" ( 2 ! „ JAN PEŠINA ! /(& XO ! b7@B>[6/& ; F3 % K ! 9@>))c *6'+& 2 F

3 % N ' <!

2 & # S8 LE?ENLE??K ! 3@/B5);& ! ~ " $ & ! 1?B18[; *89=69+); +c*B1@1(& X S8 ! %='29+); 3'Q'31);& 2 ( ' S8 & ! ! ':/*6)'+'61B& 9

> &


45

Pietro Piller Cottrer

BRIKO

fe , & # V $ X ,# , C + ) 9/O ? K-7L [^]e J/.> 41-.LF:-4H =>.-OL:># =>F>C .> 4 ?RK-J-M ./O><45R78 ?-45T 1K- 2H>.45R :@K-9:B 43L=9><45R HL>0) > 5-:72 ]_) .LH 1<278@=B :> HK8 4 ./O><45R02 JKR.L02 4L =-K:B5/ 8K>0> > ./O>KC 45R02 1<2.J>02# >.L 2 JKR.L02 > -J.LFL:B0 1K- J;C OL756 ./O-?@:B > 7/5.24H25M) L 4?;H; 43L=9-?68- ./O-?@:B J/. YL:-0L:@.:B .JLKH- -0J> 3L9:-M = 1K?:B78 > :L3?R=:>0:;3PB78 VH?@<BX H6H- =:>F5/) FL45@ P>012l:5> ? J;OL7560 ./O-?@:B >HL<2:>

LM0>::-?@ 1-MOB?>.> J;8L0 4?6 5>K26K/ JKRC .L # 4HL3:; 3>5- >:ML..> 92 L:H># .>920BK 02K:-?# 3-K: >L8.2L > 7L.@ <>9> 9>.PB78) "=5@ 41-.M1K@7L 4L 41-KH-?72 ?O9/ J/.> > 3L 1K- ?L.02 9T.LO2H@) K- :>978@=L3B7B =20:B 4L=l:M K25- :>JB=B M7LC .L:-M 5-.L572 -J.LFL:B 1K- J;OL756 ./O-?@:B# 5HLK@ =>8K:M3L <>9M 0-9L.T JM:9# 9KL4T > 5>.8-H ?/K-C JL:R78 =L P12F5-?R78 0>HLK2@.T# 4L 41L72@.:B 0L0C

JK@:-M > 1K-0/P.L:R78 4H<28T) L78/JB >:2 41-9C :B 1K@9.-# KM5>?27L# 1-:-OC 5/# FL127L > FL.L:5/) KRC .L K25- MKFL:6 1K- J;C OL756 ./O-?@:B 0>3B 41LC 72@.:; M1K>?L:6 =-K:BC 5/ 4 -PLH<L:B0 1K-H2 =>C 0.OL:B# 4 1-HBH5L0 > ?/C 0;:2HL.:R0 1@45L0) -C 9L. C W ? 4-MF>4:-4H2 1-C MOB?@ 2 2LHK- 2..LK -HC HKLK# 2H>.45R J;OL7 :> ./C OB78# 5HLKR 4H>KH-?>. PL4HC 5K@H :> 024HK-?4H?B 4?;H> > H<25K@H :> =20:B78 -./0C 12345R78 8K@78 > 3L -./0123C 45R0 ?BH;=L0 = K-5M f__k 2 024HKL0 4?;H> = K-5M f__e) „ cI='@); @>*6=>-X69= + -0 HK>92:Q# 4)K)-) LC0>2.! .-0HK>92:Q .-0HK>92:Q)7=

www.briko.cz

inzerce

Sportujete nadoraz? lĂŠk WobenzymÂŽ urychluje hojenĂ­ ĂşrazĹŻ posiluje oslabenou imunitu

MilĂŠ dĂĄmy a pĂĄnovĂŠ, v ŞådnĂŠm případÄ› VĂĄm nepĹ™ejeme nic ĹĄpatnĂŠho, ale samy vĂ­te, Ĺže na lyŞích nebo na snowboardu mĹŻĹžete pĹ™ijĂ­t k Ăşrazu velmi snadno. PĹ™ijmÄ›te proto tento tip:

ĂšÄ?innĂĄ pomoc pĹ™i zranÄ›nĂ­ Ve vrcholovĂŠm sportu se uĹž Ĺ™adu let osvÄ›dÄ?uje pĹ™edevĹĄĂ­m k urychlenĂ­ hojenĂ­ po Ăşrazech a pĹ™i lĂŠÄ?bÄ› poruch imunity enzymovĂ˝ lĂŠk Wobenzym. Velmi dobrĂŠ zkuĹĄenosti s nĂ­m majĂ­ fotbalistĂŠ, atleti, lyĹžaĹ™i, hokejistĂŠ, boxeĹ™i, cyklistĂŠ a mnozĂ­ dalĹĄĂ­. TakĂŠ tisĂ­ce rekreaÄ?nĂ­ch sportovcĹŻ mohou z vlastnĂ­ zkuĹĄenosti potvrdit, Ĺže jim Wobenzym pomohl urychlit hojenĂ­ po Ăşrazu a nĂĄvrat do zamÄ›stnĂĄnĂ­ a Ĺže dĂ­ky tomuto lĂŠku mohli zaÄ?Ă­t dříve znovu sportovat.

VĂ˝znam enzymĹŻ po Ăşrazu UnikĂĄtnĂ­ smÄ›s enzymĹŻ, kterĂŠ obsahuje jedinĂ˝ tradiÄ?nĂ­ lĂŠk systĂŠmovĂŠ enzymoterapie – lĂŠk Wobenzym – urychluje vstĹ™ebĂĄvĂĄnĂ­ otokĹŻ a krevnĂ­ch podlitin a zkracuje dobu hojenĂ­ Ăşrazu aĹž o polovinu doby, kterĂĄ by jinak byla zapotĹ™ebĂ­. Proto se Wobenzym hodĂ­ k lĂŠÄ?bÄ› otokĹŻ, krevnĂ­ch podlitin a vĂ˝ronĹŻ, pohmoĹždÄ›nin, ale i vykloubenĂ­ a zlomenin. PĹ™i zranÄ›nĂ­ pĹ™itom platĂ­ zĂĄsada, Ĺže Ä?Ă­m dříve po Ăşrazu se zaÄ?ne s podĂĄvĂĄnĂ­m Wobenzymu, tĂ­m ĂşÄ?innÄ›jĹĄĂ­ je jeho pĹŻsobenĂ­.

PosĂ­lenĂ­ imunity, urychlenĂ­ regenerace ZvýťenĂĄ fyzickĂĄ zĂĄtěŞ pĹ™i intenzivnĂ­m sportovĂĄnĂ­ podobnÄ› jako psychickĂŠ vypÄ›tĂ­ a stres oslabujĂ­ imunitu. Wobenzym posiluje oslabenou imunitu a urychluje regeneraci. Po namĂĄhavĂŠm sportovnĂ­m vĂ˝konu to VaĹĄe svaly zvlĂĄdnou s Wobenzymem mnohem lĂŠpe.

Více na www.wobenzym.cz www.wobenzym.cz konzultace s lÊkařem na tel.: 800 160 000 MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveskå 448, 252 43 Průhonice

Wobenzym je tradiÄ?nĂ­m lĂŠkem z přírodnĂ­ch zdrojĹŻ pro vnitĹ™nĂ­ uĹžitĂ­. PeÄ?livÄ› proÄ?tÄ›te příbalovou informaci.


46

$ # &} C ) & ,# C & $ ) C ‚ # a } a d

www.sportrevolution.cz 2117 OF SWEDEN BRUKSVALLARNA Ċ—ÇãügÂ—ĂŞĂŤĂŠĂœdĂŚĂ­[—Ùg•âĂ˜Â„êâ[Â—Ă™ĂŹĂĽĂ›Ă˜ ÄŠÂ—Ă„ĂœäÙÊ[ĂĽĂ˜Â—Ă‹ĂŠĂ ĂŤĂœĂšĂ&#x;—¯§§§Â—ää—íÌÛüo—êãÌÏçĂœĂš ÄŠÂ—ĂƒĂ˜ĂŞĂœĂŠĂœäÂ—Â„ĂœĂąĂ˜ĂĽ[£—çÌĂ›ĂŁĂœçĂœĂĽ[—âĂ˜çêĂ˜Â—ĂĽĂ˜Â—Ă&#x;ÊÏÛà Ċ—Ë„à —âĂ˜çêð—çÊÌÂ—Ă›ĂŠĂŚĂ™ĂĽĂŚĂŞĂŤĂ Â—Ă˜Â—Ă­ĂŚĂ›ĂŹÂ—ĂĽĂ˜Â—Ăą[Ă›ĂœĂšĂ&#x; Ċ—ŸãĂ˜ĂŞĂŤĂ Ăšâ[—äĂ˜ĂĽÂ•ĂœĂŤĂ˜Â—ĂĽĂ˜Â—ÊÏâ[Ă­ĂœĂšĂ&#x;Â—Ă˜Â—Ă­Â—Â‡y‘ÊâĂ˜Â—ĂĽĂ˜Â—ĂŞĂŤĂ˜Â•ĂœĂĽo—í—çĂ˜ĂŞĂœ Ċ—ÆÛígĂŤĂŠ[ĂĽo—í—âãodĂŚĂ­Â’ĂšĂ&#x;—çãÌĂšĂ&#x;[ĂšĂ&#x; Ċ——êägĂŠĂĽÂ’Â—ĂŞĂŤĂŠĂœd ÄŠÂ—Ă‰ĂœÄ„Â—ĂœĂŻĂĽo—çÌÍà êâ Barvy: ÄŒervenĂĄ, BĂ­lĂĄ, ÄŒernĂĄ Velikost:—ªą£—ÊąªĂ?Ăƒ

CENA

1 990 KČ

CENA

1 199

www.sensor.cz

KČ

SENSOR MERINO WOOL spodnĂ­ prĂĄdlo Sensor Merino Wool je vyrobeno z vysoce kvalitnĂ­ho Ă„ĂœĂŠĂ ĂĽĂ˜Â—ĂąÂ—Ă…ĂŚĂ­fĂ&#x;̗ÑfĂŁĂ˜ĂĽĂ›ĂŹÂ—ÄŠÂ—ĂĽĂ˜Â‡ĂœÂ—äĂœĂŠĂ ĂĽĂŚÂ—ĂĄĂœÂ—Ă­Ăœãäà —ç„oĂĄĂœäüfÂ—ĂĽĂ˜Â—ĂŤgĂŁĂœÂ— Ċ—ÛoâðÂ—ĂĄĂœäüÂ’äÂ—Ă˜Â—Ă›ĂŁĂŚĂŹĂ&#x;Â’ä—íã[âü‘ä—çÂ„Ă ĂŠĂŚĂąĂœĂĽgÂ—Ă˜Ă™ĂŞĂŚĂŠĂ™ĂŹĂĄĂœÂ—Ă˜Â—ĂŚĂ›Ă­[Ă›o— Ă­ĂŁĂ&#x;âÌêͣ—Ă&#x;Â„ĂœĂĄĂœÂ—Ă Â—âĂ›Ă°Â•Â—ĂĄĂœÂ—Ă­ĂŁĂ&#x;âfÂ—ÄŠÂ—ĂĄĂœÂ—ĂŚĂ›ĂŚĂŁĂĽf—çÊÌÍà —ù[çĂ˜ĂšĂ&#x;ĂŹÂ—ÄŠÂ—ĂĄĂ›ĂœÂ— ̗çÊÌĂ›ÏâÍÂ—ĂąÂ—ĂŚĂ™ĂĽĂŚĂ­Ă ĂŤĂœĂŁĂĽÂ’ĂšĂ&#x;—ùÛÊÌå‘

2117 OF SWEDEN GRĂ–VELSJĂ–N Ċ—ç[üêâ[Â—Ă™ĂœÂ•âĂ˜Â„êâ[Â—Ă™ĂŹĂĽĂ›Ă˜Â— Ċ—íg—ÙÌdĂĽo—âĂ˜çêð ÄŠÂ—Ă‰ĂœÄ„Â—ĂœĂŻĂĽo—çÌÍà êâ ÄŠÂ—ĂŠĂŤĂŠĂœdĂŚĂ­f—d[êÍà Ċ—ÆÛígĂŤĂŠ[Ă­[ĂĽoÂ—ĂĽĂ˜Â—Ăą[Ă›ĂœĂšĂ&#x; Ċ—ŸãĂ˜ĂŞĂŤĂ Ăšâ[Â—ĂŤĂœĂŻĂŤoĂŁĂ ĂœÂ—Ă­Â—âãodĂŚĂ­Â’ĂšĂ&#x;—çãÌĂšĂ&#x;[ĂšĂ&#x; Barva: Ä?ernĂĄ, modrĂĄ, Ä?ervenĂĄ Velikost:—ÊąªĂ?ĂƒÂŁÂŞÂŤÄ…ÂŤÂŤ

CENA

1 240 KČ

CENA

1 745 KČ

CENA OD

629 KČ

SENSOR MULTISTRETCH ĂŠĂ‹ĂœĂšĂĽĂŚĂŞĂŤĂŠĂœĂŤĂšĂ&#x;Â—ĂŚĂ›Â—ÄƒÂ—ÊäðÂ—Â—Ă‡ĂŚĂĽĂŤĂœÍÌÊÍÌĨ—Ċ—íüà ̈́üoÂ—ĂŞĂŤĂŠĂ˜ĂĽĂ˜Â—çÌdĂœĂŞĂ˜ĂĽ[— Ċ—çãÌĂšĂ&#x;fÂ—Â‡Ă­Ă°Â—ÄŠÂ—ĂžĂ˜ĂŠ[Â•Â—ĂĽĂ˜Â—ĂšĂœĂĽĂŤĂŠ[ĂŁĂĽo—ùà ç—Ċ—í’ÙÌÊüfÂ—ĂŤĂœÊäÌà ùÌãĂ˜dĂĽo— Ă­ĂŁĂ˜ĂŞĂŤĂĽĂŚĂŞĂŤĂ Â—ĂĄĂ˜âÌ—ÛÊÏĂ&#x;[Â—Ă­ĂŠĂŞĂŤĂ­Ă˜Â—ÄŠÂ—âÌäĂ?ĂŚĂŠĂŤĂĽo—à —çÂ„Ă Â—ĂĽĂŚÂ‡ĂœĂĽo—ç„oäÌÂ—ĂĽĂ˜Â—â‘•à — Ċ—ÌÍíÌʗçÊÌ—çĂ˜ĂŁĂœĂšÂ—ÄŠÂ—çÌÏ•à Ío——à —çÊÌ—íÌãü’—dĂ˜ĂŞÂ—ÄŠÂ—Â‡çà dâĂ˜Â—ĂĽĂ˜Â—dĂœêâfä—ÍÊĂ&#x;ϗ í—çÌägĂŠĂŹÂ—ĂšĂœĂĽĂ˜ÂŚĂ­Â’âÌü

www.directalpine.cz DIRECTALPINE AXIS ÂşĂœãÌçÊÌçoĂĽĂ˜Ăšo—äà âà üĂ˜Â—ĂąÂ—âíĂ˜ĂŁĂ ĂŤĂĽoĂ&#x;̗äĂ˜ĂŤĂœĂŠĂ [ĂŁĂŹÂ—Ă‡ĂŚĂŁĂ˜ĂŠĂŤĂœĂšÂŽÂ—Ă‡ĂŚĂŽĂœĂŠÂ— StrechÂŽ vĂĄs zaruÄ?enÄ› zahĹ™eje. VhodnĂĄ jako druhĂĄ vrstva pĹ™i vĹĄech zimnĂ­ch aktivitĂĄch jako jsou lyĹže, skialpinismus, běŞky, sněŞnice‌ Ă„gââ’£—Ă?ÏüâdĂĽoÂŁÂ—Ă­Â’ĂŠĂ˜ùügÂ—ĂŞĂŤĂŠĂœdÌ풗äĂ˜ĂŤĂœĂŠĂ [㼗DŽà ãfĂ&#x;Ă˜Ă­Â’ÂŁÂ—Ă˜ĂĽĂ˜ÍÌäà Ăšâð— çÂ„ĂœĂŞĂĽÂ’Â—ĂŞĂŤÂ„Ă Ă&#x;ÂŁÂ—ĂŤĂ­Ă˜ĂŠĂŚĂ­Ă˜ĂĽf—ÊÏâ[íð—ê—äÌ•üÌêÍo—çÂ„ĂœĂŤĂ˜Â•ĂœĂĽo—çÂ„ĂœĂŞÂ—Ăą[çgĂŞĂŤo— Â&#x;ÄƒÂ—ĂŻĂ˜ĂšĂœÂ—çĂ˜ĂŁĂšĂœä ¼Â—Ă‡ĂŠĂŚĂ›ĂŁĂŚĂŹÂ•ĂœĂĽÂ’Â—ĂąĂ˜Ă›ĂĽo—Ûo㣗çãÌĂšĂ&#x;fÂŁÂ—ĂœĂŁĂ˜ĂŞĂŤĂ Ăšâf—‡íð¼— MateriĂĄl:Â—Ă‡ĂŚĂŁĂ˜ĂŠĂŤĂœĂšÂŽÂ—Ă‡ĂŚĂŽĂœĂŠÂ—ĂŠĂŤĂŠĂœĂšĂ&#x;ÂŽ. Barvy:—dĂœĂŠĂĽ[—dĂœĂŠĂ­ĂœĂĽÂ’Â—ùà ç£Â— Ä?ernĂĄ limet zip, Ä?ervenĂĄ, modrĂĄ limet zip. I v dĂĄmskĂŠm provedenĂ­.

SALICE 962 FOTOCHROMIC šÊÂ’ĂŁĂœÂ—ĂŞĂœÂ—êâãÌçà ÍĂœĂŁĂĽÂ’ä—âÂ‡Ă ĂŁĂŤĂœä£Â—âÍĂœĂŠÂ’Â—ĂĄĂœÂ—ç„à —çãüfä— ĂąĂ˜Ă­Â„ĂœĂĽo—íĂ&#x;ÌÛü’—Û̗‡çĂ˜ĂŤĂĽfĂ&#x;̗çÌdĂ˜ĂŞoÂŁÂ—ĂĽĂœĂ™ĂŚÂ—ç„à —êà ãüfä— ĂŚĂ›çÌÊÏ—íùÛÏÚĂ&#x;ĂŹÂ—Ă­ĂœÂ—ĂŞĂĄĂœĂąĂ›ĂŚĂ­Â’ĂšĂ&#x;—d[ĂŞĂŤĂœĂšĂ&#x;¼— Ă…ĂŚĂŞĂ ĂŤĂœĂŁĂĽf—à —çÂ„ĂœĂŞÂ—Ă›à ÌçÍÊà ĂšâfÂ—Ă™ĂŠÂ’ĂŁĂœÂ—Ă˜Â—Ă›ÌêÍÏçüfÂ—Ă Â—Ă­ĂœÂ— fotochromatickĂŠ verzi Ă‡ĂŠĂ˜âÍà ĂšâfÂ—Ă˜Â—ĂŁĂœĂ&#x;âfÂ—Ă™ĂŠÂ’ĂŁĂœÂ—ĂŠĂ˜ĂŁĂ ĂšĂœÂ—ĂĄĂŞĂŚĂŹÂ—ĂšĂœĂĽĂĽÂ’ä— přísluĹĄenstvĂ­m kaĹždĂŠho běŞkaĹ™e i dĂ­ky plnÄ› nastavitelnĂŠmu pĂĄsku. Barva: bĂ­lĂĄ, Ä?ernĂĄ, ĹĄedĂĄ Cena: 629 KÄ?, fotochromatickĂŠ: 729 KÄ?

www.amersports.cz MOMENTUM II SOFTSHELL JKT M CENA

3 690 KČ

CENA

2 590 KČ

(pĂĄnskĂ˝, dĂĄmskĂ˝ model) NovĂĄ, lehkĂĄ softshellovĂĄ bunda, dokonalĂŠ vÄ›truodolnĂĄ, aniĹž by byla ohroĹžena jejĂ­ prodyĹĄnost. IdeĂĄlnĂ­ pro aktivnĂ­ severskĂŠho lyĹžovĂĄnĂ­ nebo zimnĂ­ přípravy. Technologie: SOFTSHELL, SMART SKINTM MateriĂĄl: climaWINDTM III SOFTSHELL, actiTHERMTM stretch poly knit Obsahuje: 2 kapsy na zip, 1 kapsa s drŞåkem na lahev, chytrĂŠ zapĂ­nanĂ­, reexnĂ­ logo vpĹ™edu i vzadu, oÄ?ko na palec Hmotnost: 570 g StĹ™ih: Slim Fit CENA Velikosti: S, M, L, XL, 2XL 3 190 KÄŒ

MOMENTUM II SOFTSHELL FULL ZIP PANT M

DIRECTALPINE ATTACK ĂŠçÌÊÍÌíüoÂ—ĂĽĂœäĂœäÙÊ[ĂĽĂŚĂ­[—êÌĂ?ĂŤĂŞĂ&#x;ĂœĂŁĂŁĂŚĂ­[Â—Ă­ĂœĂŞĂŤĂ˜Â—çÊÌ—ùíÂ’Â‡ĂœĂĽĂŚĂŹÂ—Ă˜âÍà íà Íϣ— vhodnĂĄ pro skialpy, běŞeckĂŠ lyĹžovĂĄnĂ­, MTB, turistiku. IdeĂĄlnĂ­ ochrana çÊÌÍà —ígĂŤĂŠĂŹÂ—Ă˜Â—ç„à ÍÌä—êâígĂŁĂœÂ—Ă›Â’ĂšĂ&#x;[¼—ÂÌäĂ?ĂŚĂŠĂŤĂĽoÂ—Ă™Ă˜ĂŠĂ fÊÌ풗äĂ˜ĂŤĂœĂŠĂ [ã— ê—íð‡‡o—çÊÌÛð‡üÌêÍo—êçÌãÏÂ—ĂŞÂ—Ă˜ĂĽĂ˜ÍÌäà Ăšâð—çÂ„ĂœĂŞĂĽÂ’ä—ê̈́à Ă&#x;ĂœäÂ—ĂąĂ˜ĂŠĂŹdĂŹĂĄĂœÂ— dostateÄ?nou ochranu s vysokou pohyblivostĂ­ a příznivou (nĂ­zkou) hmotnostĂ­. VnitĹ™nĂ­ transportnĂ­ vrstva materiĂĄlu zvyĹĄuje fyziologickou funkÄ?nost modelu. Barvy: Ä?ernĂĄ, modrĂĄ. I v dĂĄmskĂŠm provedenĂ­. CENA

3 990 KČ

CENA

2 490 KČ

DIRECTALPINE FLAKE IzolaÄ?nĂ­ pulovr speciĂĄlnĂ­ konstrukce pro opravdovĂŠ Ă?Ă˜ĂĄĂĽÂ‡äĂœâÊð¼Â—Ă?ðüà âĂ˜ĂĄoĂšo—à ùÌãĂ˜ĂšĂœÂ—Ă‡Êà äĂ˜ĂŁĂŚĂ?ĂŤÂŽ One kombinovĂĄna ve dvou tlouĹĄĹĽkĂĄch pro fyziologickou funkÄ?nost (130 tÄ›lo, 60 rukĂĄvy a boky). IdeĂĄlnĂ­ zĂĄloĹžnĂ­ izolace pĹ™i extrĂŠmnĂ­ch zimnĂ­ch Ă­Â’çÊĂ˜Ă­[ĂšĂ&#x;—à —Ùg•üfä—ÌÏÍÛÌÌÊϼ—Åoùâ[—í[Ă&#x;Ă˜ÂŁÂ—ç„oĂĄĂœäü[—ägââÌêÍ— Ă˜Â—äà üà ä[ĂŁĂĽoÂ—ĂŚĂ™ĂĄĂœä—ą—çÊÌÂ—ĂŤĂŠĂ˜üêçÌÊÍÂ—ĂŁĂąĂœÂ—ĂŞĂ™Ă˜ĂŁĂ ĂŤÂ—Ă›ĂŚÂ—ĂĽ[çÊêüo—âĂ˜çêð¼Â— VĂĄha:—ª§Â—Þ¼—Barvy: modrĂĄ/Ä?ernĂĄ, Ä?ernĂĄ.

(pĂĄnskĂ˝, dĂĄmskĂ˝ model) DlouhĂŠ zipy po stranĂĄch nohavic, vÄ›truodolnĂĄ pĹ™ednĂ­ strana v kombinaci s prodyĹĄnou zadnĂ­ stranou dÄ›lĂĄ tyto kalhoty ideĂĄlnĂ­ pro zahřåtĂ­ pĹ™ed zĂĄvodem nebo pro trĂŠnovĂĄnĂ­ v chladnĂŠm poÄ?asĂ­. Technologie: SOFTSHELL, SMART SKINTM MateriĂĄl: climaWINDTM N2S SOFTSHELL, actiTHERMTM stretch poly knit Obsahuje: MoĹžnost nastavenĂ­ v pase, 2 kapsy na zip, 1 kapsa s drŞåkem na lahev, reexnĂ­ logo vpĹ™edu i vzadu, zip po celĂŠ dĂŠlce nohavic Hmotnost:—­§Â—Ăž StĹ™ih: Slim Fit Velikosti: S, M, L, XL CENA

1 190 KČ

NORDIC ULTRA INSULATED BELT Ă?gĂŤĂŠĂ˜Ăšo—êðêÍfä—¸à ÊíĂœĂĽĂŤÂ—ĂƒĂ€Ă‹Ÿ¼Â—ÉðÚĂ&#x;ĂŁĂœÂ—ĂĽĂ˜ĂŞĂŤĂ˜Ă­Ă ĂŤĂœĂŁĂĽÂ’Â—çĂ˜ĂŞÂĽÂ—ÂŤÂťÂ—Ă›ĂŠÂ•[âÂ—ĂŁĂ˜Ă&#x;Ă­ĂœÂĽÂ— 3D Ultra izolovanĂĄ lahev. Kapsa na zip na opasku. Hmotnost: 136 g MateriĂĄl:—Ž§Â—Ǹ¥Š¨§Ă‹Â—Éà çêÍÌçÂ—Ă‡ĂŒ


47

www.atexsport.cz

www.craft.cz

XCS KOMBINÉZA ATEX CARBON

CRAFT PXC NORDIC LIGHT BUNDA

Špičková dvoudílná běžecká kombinéza, ve které závodí česká i slovenská reprezentace v biatlonu. Kombinéza je vyrobena z elastického materiálu Lycra Ø æÙêØßìáÜ äåæßæ íðÚßðë[íÜâ± âédåo çØéëàÜ çæÛãæ Üåf Ą ÜÜÚÜä£ çæÛãæ Üå ñàç s krytkou, prodyšné elastické díly v podpaží a na zádech, anatomicky tvarované rukávy, kolena vyztužená polypropylenem, reflexní prvky či protiskluzové êàãàâæåæíf Þìäð í çØêÜ¥ ÇéæÛãæì Üå[ ë oãÜë[ ñ[éìâØ¥ ÍðéæÙÜåØ í &É¥

ÅæíàåâØ í ØÛg Ϻ ÇÜéÝæéäØåÚÜ í ç[åêâf à Û[äêâf íØéàØåëg¥ Í ÚÜãfä æÙ¤ jemu je použita větruodolná membrána VentAir Wind, která je v podpaží, åØ êëéØå[Úß ëéìçì Ø d[êëÜdåg åØ ñ[ÛÜÚß ÛæçãågåØ ÜãØêëàÚâ äà âãoåð çéæ äØïàä[ãåo íæãåæêë çæßðÙì¥ Éìâ[íð äØáo íåàë åo çãÜëæíf äØå Üëð¥ ÁÜäå Ą ÜÜÚÜ í ãoäÚà çéæ ñí Üåo çæßæÛão¥ Ç ÜÛëíØéæíØåf éìâ[í𥠻íg ç ÜÛåo kapsy na zip. Materiál: ®¨ çæãðÜêëÜé£ ©° çæãðìéÜëØå ¨«­ Þ¦ä2); Flex Fleece ¬ª çæãðØäàÛ£ ª­ çæãðÜêëÜé£ ¨¨ ãðÚéØ ą ©¨§ Þ¦ä2) Barvy: ç[åêâ[ ą ëäØíg äæÛé[£ dÜéíÜå[² Û[äêâ[ ą Ùoã[ ê é æí ä ÙéìêßÜä í ãoäÚ࣠ëäØíg äæÛé[ êÜ êígëãÜ äæÛé ä ÙéìêßÜä í ãoäÚà Velikosti: ÊąÏÏà ç[åêâf £ ÊąÏà Û[äêâf

XCS VESTA ATEX CARBON Lehká závodní běžecká vesta pro náročné běžkaře vyrobená z třívrstvého větruodolného äØëÜéà[ãì ÑÜéæîàåÛ ÃàÞßë¥ ÑØÛåo Ûoã áÜ çéæ lepší odvětrávání zhotoven z materiálu ÉæìÙØàï¥ ÍÜêëØ æÙêØßìáÜ éÜÞìãæíØëÜãå æÙíæÛ krku, náprsní zipovou kapsu na mobil či doklady, dvě boční zipové kapsy, voděodolné zipy, protiskluzovou gumu v pase a reflexní prvky. Vhodná ke kombinaci s kombinézou ¸Ë¼Ï ºØéÙæå¥ ÇéæÛãæì Üå[ ë oãÜë[ ñ[éìâØ¥ CENA Vyrobena v ČR. 1 980 KČ

CENA

2 260 KČ

CENA

4 290 KČ

CENA

1 280

XCS BUNDA ATEX CARBON

Ñ[íæÛåo Ùg ÜÚâ[ ÙìåÛØ ñ ë oíéêëífßæ äØëÜéà[ãì ÑÜéæîàåÛ ËßÜéäæ¥ Jedná se o vlákno s vysokou odolností proti větru a vodě při zachování prodyšnosti a propustnosti potu. Spodní vrstva je zhotovena z materiálu ÄàâéæĄ ÜÜÚÜ£ âëÜé ñØáà ìáÜ íðêæâ âæäÝæéë åæ Üåo£ ñØÛåo Ûoã ñ äØëÜéà[ãì ÉæìÙØàï çéæ ãÜç o æÛígëé[í[åo¥ ¹ìåÛØ æÙêØßìáÜ éÜÞìãæíØëÜãå æÙíæÛ krku, náprsní zipovou kapsu, dvě boční zipové kapsy, voděodolné zipy, elastické manžety v rukávech, protiskluzovou gumu v pase a reflexní çéíâð¥ ÍßæÛå[ âÜ âæäÙàåØÚà ê âæäÙàåfñæì ¸Ë¼Ï ºØéÙæå¥ ÇéæÛãæì Üå[ tříletá záruka. Vyrobena v ČR.

CRAFT PXC STORM VESTA

Ç oáÜäå[ ñØëÜçãÜå[ íÜêëØ ê ígëéìæÛæãå ä çæãðÜêëÜéæí ä çãÜëÜä åØ ç ÜÛåo êëéØåg¥ ÌåàíÜéñ[ãåo Ûæ í ÜÚß âãàäØëàÚâ Úß çæÛäoåÜâ¥ Í ÚÜãfä æÙáÜäì áÜ çæì àë âæäÝæéëåo Ø ÜãØêëàÚâ ½ãÜï ½ãÜÜÚÜ¥ ÉÜĄ Üïåo çØêçìãÜ åØ ç ÜÛåoä à ñØÛåoä Ûoãì¥ Malá postranní kapsička na zip. V pánské i dámské variantě. Materiál: 100 % polyester (105 g/m2); Flex Fleece ¨§§ çæãðÜêëÜé ą ©§§ Þ¦ä2) Barvy: ç[åêâ[ ą dÜéå[² Û[äêâ[ ą ëäØíg äæÛé[ ê é æíæì£ dÜéå[ Velikosti: ÊąÏÏà ç[åêâf £ ÊąÏà Û[äêâf

CENA

1 690 KČ

CENA

CENA

1 690

1 090

LILLSPORT RUKAVICE LEGEND GULD Elitní závodní top model s větruodolnou vrstvou Isovind® na hřbetu ruky, která je nalaminovaná na 1 mm perforovaného neoprenu pro vyšší schopnost tepelné izolace a odvětrání çæëì¥ Í æÙãØêëà ÛãØåg Ø åØ çéêëÜÚß áÜ çæì àëØ ãæêo â Ü£ âëÜé[ áÜ zesílena mezi palcem a ukazováčkem. Velikosti: ¯ą¨©

Zakoupíte pouze v našich prodejnách Jeremenkova, Praha a Vážného, Brno nebo v našem e-shopu. Zaváděcí ceny platné pouze do konce roku 2011.

www.briko.cz BRIKO MITO PRIMALOFT

KOMPLET X–C BRIKO MITO Bunda: çæì àë äØëÜéà[ã ËßÜéäæă ë Ûæçãågå äÜäÙé[åæì »ðåØäæ Ø »ðåØäæ ÊëéÜëÚß Ø éæí¤ åg ØçãàâØÚÜäà ñ äØëÜéà[ãì ºÜéØäàÚØ ÇéæëÜ⣠âëÜéf áêæì åØ Ùædåo d[êëà Ø êãæì o áØâæ æÚßéØåØ çéæëà æçæë ÜÙÜåo¥ ¹ìåÛØ ä[ Ûãæìß ñàç£ åØ ç ÜÛåoä ÛoãÜ ª âØçêð êÜ ñàçÜä£ åØ ñØÛåo d[êëà jsou reflexní prvky a vsadky ze síťoviny, které jsou uzavíratelné zipy a slouží k odvětrání. Kalhoty: çæì àë äØëÜéà[ã ËßÜéäæă ë Ûæçãågå äÜäÙé[åæì »ðåØäæ¥ ÂØãßæëð äØáo çæ êëéؤ nách nohavic dlouhé zipy, na předním díle 2 kapsy na zip. Kolenní část kalhot je tvarovaná, í çØêÜ áêæì åØ ñàç£ äØáo éÜÞìãØÚà íÜãàâæêëà åØ ç[êÜâ êÜ êìÚß äà ñàçð Ø æÛêëéØåàëÜãåf ãÜ¥ Reflexní prvky na zadní části nohavic. Bunda i kalhoty jsou k dispozici ve velikostech S-M-L-XL-2XL-3XL a ve ª ÙØéÜíå Úß âæäÙàåØÚoÚߥ

CENA

8 240 KČ

»[äêâ[ ÙìåÛØ ¹éàâæ Äàëæ ÇéàäØãæÝë áÜ ìédÜåØ çéæ Ùg ÜÚâf ãð æí[åo£ ØãÜ áÜáo çæì àëo áÜ Ûoâð ìåàíÜéñ[ãåoäì êë àßì Ø çæì àë ä äØëÜéà[ã ä çéØâëàÚâð äìãëàÝìåâdåo¥ ÄØëÜéà[ã ËßÜéäæă ë ¿Ç Ø ÇéàäØãæÝë ¥ ¹ìåÛØ áÜ velmi lehká, na omak měkká, prodyšná a velmi příjemná na nošení. ÇéàäØãæÝë áÜ éÜíæãìdåo£ çØëÜåëæíØå äØëÜéà[㣠âëÜé Ùðã ç íæÛåg íðíठnut pro americkou armádu, má vynikající termoizolační vlastnosti, je íæÛææÛçìÛàí ¥ ¹ìåÛØ ä[ Ûãæìß éæñÜçoåØëÜãå ñàç£ åØ ç ÜÛåoä ÛoãÜ © âØçêð£ éÜĄ Üïåo çéíâð¥ ÁÜ â ÛàêçæñàÚà í dÜéåæ¤é æíf ÙØéíg Ø íÜ íÜãठâæêëÜÚß ÏÊąÊąÄąÃąÏÃą©ÏÃ¥

CENA

4 040 KČ

www.bjorndaehlie.cz CENA

590

CENA

5 490 KČ

ČEPICE LOGO Středně silná čepice z polyesterového úpletu s vodoodpudivou úpravou Ø íÜãâ ä çæÛçàêÜä íÜãâfßæ Bjœrna.

BUNDA MORPH

KALHOTY SLEET WOMEN

Çéæ oíØå[ ÙìåÛØ çãågå[ âíؤ ãàëåoä ßìêoä çÜ oä ¯§¦©§ áÜ ideálním „drtičem mrazu“ po ãð Ø êâfä í âæåì¥ ÁÜ íðÙØíÜåØ íåàë åoäà ÜãØêëàÚâ äà å[çãÜëð éìâ[í Ø åØêëØíàëÜãåæì âØçìÚo¥ Má dvě boční, dvě prsní a dvě vnitřní kapsy.

»[äêâf íæÛgæÛæãåf âØãßæëð çéæ êçæéë à íæãå dØê¥ »oâð íæãåfäì êë àßì Ø çæêëéØååoä ñàç ä v celé délce nohavic jsou vhodné jako převlékací kalhoty přes lyžařskou kombinézu. Dvě boční kapsy na zip. Materiál 3L BLIZZARD ą ñØëÜçãÜå ë oíéêëí êæÝëêßÜãã ê íæÛgæÛæãåæì paropropustnou membránou. CENA

3 190 KČ

www.skivo.cz

www.bluefly.cz BLUE FLY TERMO DUO Dvouvrstvé termo prádlo vhodné do chladnějšího období. ÍßæÛåf áØâæ çéíåo íéêëíØ ç à í ÜÚß ñàäåoÚß Øâëàíàë[Úß ą ãð Ü£ běžky, skialpinismus… ale i pro běžné nošení. Na tělo ç oáÜäå £ Ýìåâdåo Ø í éØñåg çéì å ØåëàÙØâëÜéà[ãåo äØëÜéà[ã¥ Ç àãÜßØí £ ØåØëæäàÚâ êë àß ê çãæÚß äà íð¥ ÇéæÛãæì Üå zadní díl. Materiál: «§ çéæãÜå£ ­§ ÙØíãåØ Barva: dÜéå[£ Ùoã[£ é æí[

CENA

119

CENA

529 KČ

SKIVO UNIVERZÁL SOUPRAVA Klasická osvědčená souprava univerzálních stoupaÚoÚß íæêâ çéæ éÜâéÜØdåo ãð Ø Ü â ñØáà ëgåo ÛæÙéfßæ æÛéØñì Ûæ êëæìç[åo Ùg ÜÚâ Úß ãð o åØ áÜäåæñéååfä êågßì ç à ëÜçãæëg åØÛ à çæÛ § ĸº¥ ÍÜãäà áÜÛåæÛìÚß í Ùgé íßæÛåfßæ íæêâì£ êåØÛå[ äØåàçìãØÚÜ Ø åØåܤ sení na skluznici.


48

www.garmin.cz

CENA

7 990 KČ

9 MM TENKÁ AUTONAVIGACE ZA VÁNOČNÍ CENU

ODOLNÉ GARMINY PŘIJÍMAJÍ I SIGNÁLY Z RUSKÝCH DRUŽIC

Unikátní vzhled, bohatá funkční í ÙØíØ£ ìãëéØëÜåâ æëædå êâãÜågå displej, doživotní bezplatná ØâëìØãàñØÚÜ äØç «¬ ñÜäo ¼íéæçð£ zdarma turistická mapa ČR a řada ocenění za jedinečnou funkčnost Ø ÚÜãâæí ÛÜêàÞå¥ Ëæ áÜ ç Üåæêå[ automobilová navigace Garmin nüvi 3790T Lifetime, která je nyní navíc k dispozici za speciální vánoční cenu.

Nová outdoorová navigace Garmin eTrex 20 umí přijímat signál åÜáÜå ñ ØäÜéàÚâ Úß Ûéì àÚ ¾ÇÊ£ ØãÜ çæçéíf à ñ éìêâ Úß Ûéì àÚ êðêëfäì GLONASS. Navigace tak nabízí vyšší přesnost a spolehlivost zachycení êàÞå[ãì à í ëgÚß åÜáß Ü Ûæêëìçå Úß místech. Tyto funkce ocení především íðñåØíØdà æìëÛææéæí Úß Øâëàíàë a geocachingu.

ACTIVE LIFE

CENA

4 990 KČ

DOTYKOVÉ GPS HODINKY Garmin Forerunner 610 jsou první êçæéëæíåo ¾ÇÊ ßæÛàåâð ê çãåg Ûæëðâæí ä ÛàêçãÜáÜä Ø àåëÜÞéæíØå ä ¾ÇÊ ç àáoäØdÜä¥ Jsou schopny změřit rychlost, vzdálenost, ç Üí Üåo Ø çædÜë êç[ãÜå Úß âØãæéào ì ÚÜãf ØÛð êçæéë £ ídÜëåg ãð æí[åo£ Ùgßì£ Úðâãàêëàâð nebo in-line bruslení. Veškerá naměřená data, včetně projeté trasy se ukládají do çØägëà ßæÛàåÜ⥠Çæ ç àçæáÜåo â Ǻ êà ëØâ ÚÜãæì êçæéëæíåo Øâëàíàëì ä ÜëÜ ìãæ àë Ûæ îÜÙæífßæ tréninkového deníku včetně zobrazení zdolané trasy nad mapou v počítači.

CENA

9 990 KČ

www.malojasport.cz

www.etape.cz MALOJA DÁMSKÝ TEPLEJŠÍ KOMPLET

DÁMSKÁ BUNDA ETAPE FUTURA WS ÄØëÜéà[ã ÊæÝë ÊßÜãã ê äÜäÙé[åæì Ø ñØëÜçãÜåoä² ñí Üå êëæá[dÜâ åØ æßéåìëo² çéæëàêâãìñæí êàãàâæå í çØêܲ éÜĄ Üïåo ÙÜñçÜdåæêëåo çéí¤ âð² íÜãàâæêëà± ÊąÏÏò ÛæçæéìdÜå ëÜçãæëåo éæñêØß± ¤¨¬ ĸº Ø ¬ ĸº¥

¼ãÜÞØåëåo êågßæíg Ùoã Û[äêâ ëéàâæë ALVRA se sobím íñæéÜä¥ »oâð ëÜÚßåæãæÞàà ëßÜéäæçàãÜ ÙìÛÜ íØ Ü â Ü íæãåg Û ÚßØë Ø ñ[éæíÜy ÙìÛÜëÜ í ëÜçãÜ¥ Áàêëg ç àíoë[ëÜ ČêÜäà Øì¤ ëæãæÚâÿ êðêëfä ìçÜíågåo ñàç £ áÜå ñØéìdo áÜáàÚß åÜßðÙåæêë¥ »[äêâf âØãßæë𠟼Ãʸ êÜ çð åo àåæíØëàíåoä ÜãØêëàÚâ ä äØëÜéà[ãÜä ê ÃðÚéæì£ âëÜé áÜ çéæÛð å ¥ CENA

CENA

2 840

CENA

2 290 KČ

2 590

CENA

MALOJA DÁMSKÝ ZÁVODNÍ KOMPLET Ê ÙØéÜíå ä êëðãæí ä âæäçãÜëÜä ÙìÛÜëÜ çæÛ[íØë ëð åÜáãÜç¤ o êçæéëæíåo í âæå𥠹g ÜÚâ[ êæìçéØíØ TENEDA je vyrobena ñ ÇæîÜé ÃðÚéð®, která má dokonalejší schopnost vrátit se do ç íæÛåoßæ ëíØéì Ø ãfçÜ ç àãåÜ â ëgãì¥

KALHOTY ETAPE POLAR WS PAS Materiál WindTex s membránou a zateplením íç ÜÛì à íñØÛì² ÜãØêëàÚâ çØê ê ëâØåàÚo åØ êëؤ žení; zipy na nohavicích; reflexní bezpečnostní prvky; také v provedení s laclem; velikosti: ÊąªÏò ÛæçæéìdÜå ëÜçãæëåo éæñêØß± ¤©§ ĸº až -5 °C.

CENA

CENA

2 840

2 490

CENA

2 590 KČ

CENA

MALOJA PÁNSKÝ TEPLEJŠÍ KOMPLET

299 KČ

CENA

2 240

1 990

PONOŽKY ETAPE CROSS ½ìåâdåo ñØëÜçãÜå äØëÜéà[ã ºãàäØÎÜãã êÜ êë oÙéÜä² ñÜêoãÜåo ßæãÜåg£ çØëð Ø âæëåoâì çéæëà æëãØâì² íðêæÚÜ ÜãØêëàÚâ ãÜä² çæÛfãåf âØå[ãâð åØ æÛíæÛ çæëì² íÜãàâæêëà± ª¬ąª°£ «§ą«ª£ ««ą«®¥

Ç[åêâ âæäçãÜë NARET ê ä|Ûåoäà çéìßð áÜ íðéæÙÜå ñÜ êëéÜdæífßæ äØëÜéà[ãì£ âëÜé çæÛçæéìáÜ íæãåæêë Ø çãðåì¤ lost pohybu. Dokonale cirkuluje vzduch a tím redukuje pocení. Kalhoty jsou díky technologii Vuelta® vysoce prodyšné a antibakteriální.

www.odlo.cz Běžecká kolekce od značky ODLO je vyrobena za pomoci mezinárodníßæ ë äì ñâì Üå Úß ÜïçÜéë Ø êØäæëå Úß êçæéëæíÚ ¥ Í êãÜÛâÜä ëfëæ êçæ¤ ãìçé[ÚÜ áêæì ìåàâ[ëåo çéæÛìâëð ñ ßàÞߤëÜÚß äØëÜéà[ã £ âëÜéf åØçæä[ßØáo ìÛé Üë æçëàä[ãåo ëÜçãæëì ëgãØ Ø ëoä ñãÜç ìáo í[ í âæå¥

LOGIC WINDPROOF Vyrobeno z funkčního materiálu LOGIC Windproof. Efektivní ochrana proti větru. Ç à ígëéåfä çædØêo áÜ êìÙáÜâëàíåg íåoä[åØ ëÜçãæëØ åà o åÜ ëØ£ âëÜéæì ìâØñìáÜ ëÜçãæägé¥ ÃƾÀº ÎàåÛçéææÝ éÜÛìâìáÜ ëÜåëæ æÚßãØñìáoÚo çæÚàë ñ ígëéì¥ ÄØëÜéà[ã áÜ Üïëéfäåg çéæÛð å £ ígëéìæÛæãå Ø íæÛgíñÛæéå ¥

PÁNSKÉ KALHOTY CHALLENGER

ČEPICE POLYKNIT LIGHT FUN

Dámské kalhoty DYNAMIC v černé barvě.

Unisex. CENA

2 659 KČ

CENA

499 KČ

RUKAVICE OEB ENERGY WARM

CENA

1 799

Unisex.

DÁMSKÉ KALHOTY FLY

CENA

3 899 KČ

CENA

Ç[åêâf âØãßæëð í dÜéåf ÙØéíg¥

2 299

PÁNSKÁ BUNDA TRACK Dámská bunda v červené barvě.

CENA

1 299 KČ

DÁMSKÁ BUNDA FLY Ç[åêâ[ ÙìåÛØ í dÜéíÜåf ÙØéíg¥


49

www.sprintcz.cz

CENA

BUNDA STAR XC PÁNSKÁ

BUNDA STAR XC DÁMSKÁ

Lehká bunda z mikrovlákna na zahřátí Ø ëéfåàåâ êÜ êëéÜdæí äà çØåÜãð åØ ñ[ÛÜÚߣ bocích, loktech a v podpaží pro lepší pohyblivost a prodyšnost. „Laserem vyřezané“ otvory v podpaží a horní části zad pro lepší prodyšnost. Tvarované rukávy pro lepší pohyblivost. Reflexní síťovina a další prvky pro lepší viditelnost ve tmě. Exkluzivní designové prvky, švy a detaily na vnitřní êëéØåg¥ ÅÜçéæäæâØí[ âØçêØ åØ àÇæÛ ê æëíæ¤ rem na kabel a poutko na sluchátka. Odolné proti větru a vodě.

Lehká bunda z mikrovlákna na zahřátí Ø ëéfåàåâ êÜ êëéÜdæí äà çØåÜãð åØ zádech, bocích, loktech a v podpaží pro lepší pohyblivost a prodyšnost. „Laserem vyřezané“ otvory v podpaží a horní části zad pro lepší prodyšnost. Tvarované rukávy pro lepší pohyblivost. Reflexní síťovina a další prvky pro lepší viditelnost ve tmě. Exkluzivní designové prvky, švy a detaily na vnitřní straně. ÅÜçéæäæâØí[ âØçêØ åØ àÇæÛ ê æëíæéÜä na kabel a poutko na sluchátka. Odolné proti větru a vodě.

CENA

3 820 KČ

3 590 KČ

KALHOTY STAR XC PÁNSKÉ

Lehké kalhoty z mikrovlákna na zahřátí a trénink êÜ êçÜÚàă Úâð éæñäoêëgå äà êëéÜdæí äà çØåÜãð åØ zadní straně pro lepší pohyblivost a prodyšnost. Tvarovaná kolena pro větší flexibilitu. Zip na íågá oÚß êëéØå[Úß æÛ âæãÜå Ûæã ¥ ÉÜĄ Üïåo çéíâð çéæ lepší viditelnost ve tmě. Odolné proti větru a vodě. ÇæßæÛãå ÜãØêëàÚâ çØê êÜ êëØßæíØÚo y éâæì çéæ těsné stažení. Exkluzivní designové prvky a proveÛÜåo í ¥ ¼ãØêëàÚâ ãÜä êÜ êàãàâæåÜä åØ êçæÛåoä okraji nohavic pro zamezení posouvání nohavic během pohybu.

RUKAVICE STAR XC Lykra na horní straně se super ägââ ä êëéÜdæí ä çØåÜãÜä ñÜ êo æíàåð çéæ ëgêå ØåØëæäàÚâ êë àߥ ¨§§Þ çæÛ oíâØ ÇéàäØãæÝë£ ëíØéæíØåf çéêëð ê íåàë åoäà íð¥ ÑÜêoãÜå[£ íðñëì Üå[ ÛãØy ¸äØéØ¥ ¼ïëéØ Ûãæìß[ êëéÜdæí[ manžeta připravená na systém poutka na rukojeti lyžařské hole. Reflexní prvky. Froté na palci. Chamude® êðåëÜëàÚâ[ â Ü åØ ÛãØåॠÊìçÜé ëàç åØ í[åædåo Û[éÜâ

5 850 KČ

¹ìeëÜ í ëÜçãÜ Ø çæßæÛão à íÜ êëìÛÜå Úß podmínkách s touto vysoce kvalitní çf æíæì ÙìåÛæì ê âØçìÚo£ ê Ûãæìß ä střihem až pod kyčle. Ideální jako vrchní vrstva před a po závodech pro udržení příjemné teploty. Díky svému střihu Ø ÛÜêàÞåæí ä çéíâ ä êÜ í Ùæéåg ßæÛo i do města.

CENA

710

CENA

BUNDA AVALANCHE DÁMSKÁ PÉŘOVKA

2 520

CENA

CENA

570 KČ

ČEPICE CLASSIC ®§ Øâéðã ¦ ª§ íãåØ¥ ÇæÛ oíâØ z polypropylenu. Jedna z nejoblíÙÜågá oÚß dÜçàÚ æÛ Êîàïì

www.icebreaker-outlet.cz LS PACE ZIP UPDATED W CERISE

CENA

ÑoêâÜáëÜ å[êâæâ ê åæí ä ëéàâÜä ê Ûãæìß äà éìâ[íð ÇØÚÜ Ñàç¥ »oâð í àë ä çØåÜã ä í æÙãØêëà éìâ[í çéæ êíæÙæÛì çæßðÙì£ stojáčku na zip proti větru a sportovnímu střihu si tento ç oé êëÜâ Ûæ ØÛð ÀÚÜÙéÜØâÜé ¾Ë ñØäàãìáÜëÜ¥ Çéæ Üåð£ âëÜéf êí á êçæéë ÙÜéæì í[ åg¥ ÂéØë o êçæéëæíåo êë àß Ċ Êëæá[dÜâ åØ ñàç Ċ ÉØÞã[åæíf éìâ[íð Ċ Í àëf çØåÜãð í æÙãØêëà éìâ[í çéæ ígë o êíæÙæÛì çæßðÙì Ċ ËíØéæíØå ãÜä Ċ ÇãæÚßf âæåëéØêëåo êëÜßæí[åo Ċ ÉÜĄ Üïåo Icebreaker logo a značka GT

2 499 KČ

LS CHASE ZIP M MARS/SEPIA Triko LS Chase Zip je jedinečnou kombinací formy a funkce. Designové prvky áØâæ çãæÚßf íð Ø çØåÜãð ê ædâæí ä çãÜëÜä çØåÜãð çæêâðëìáo ØÙêæãìëåo svobodu pohybu, aniž byste dávali všanc své pohodlí a teplo v zimním období. ÉÜĄ Üïåo ç ÜÛåo ñàç çéæ ãÜç o æÛígëé[í[åo Ċ ÉØÞã[åæíf éìâ[íð Ċ ÇØåÜãð ñ ædâæífßæ çãÜëì çéæ ígë o êíæÙæÛì çæßðÙì Ø çéæÛð åæêë Ċ ¹ædåo âØçêØ åØ ñàç Ċ ÇãæÚßf íð Ċ ÇéæÛãæì Üå[ ñ[Ûæí[ d[êë Ċ ÀÚÜÙéÜØâÜé ãæÞæ Ø ñåØdâØ ¾Ë

CENA

2 499

CENA

2 249 KČ

PACE LEGGING UPDATED W PANTHER Í àäågëÜ êà âæåëéØêëåoßæ àëo åØ ãÜÞoå[Úß ÇØÚÜ ÃÜÞÞàåÞ£ íØ Üä åæífä êçæãÜdåoâì ç à êçæéëì í ÚßãØÛågá oä çædØêo¥ Åðåo í ç àãfßØífä êë àßì£ ê ÜãØêëàÚâ ä çØêÜä Ø í àë äà panely poskytujícími větší svobodu pohybu. ÂéØë o êçæéëæíåo êë àß Ċ ¼ãØêëàÚâ çØê ñ çædÜêØåfßæ äÜéàåØ Ċ Í àëf çØåÜãð çéæ ígë o êíæÙæÛì çæßðÙì Ċ ÇãæÚßf âæåëéØêëåo êëÜßæí[åo Ċ ÀÚÜÙéÜØâÜé ¾Ë ñåØdâØ

QUANTUM VEST M BLACK

CENA

1 749 KČ

Quantum Vest se spolehlivě postará o udržení vaší ideální tělesné ëÜçãæëð¥ ÁÜáo íñßãÜÛ áÜ ç àëæä ëØâ í ÜêëéØåå £ Ü êåØÛåæ åØáÛÜëÜ ØãÜêçæy êëæ ñç êæÙ áØâ áà åæêàë¥ Í âãØêàÚâf dÜéåf ÙØéíg Ø ê äåæßØ çéØâëàÚâ äà ÛÜëØàãð áØâæ åØç oâãØÛ çØåÜãð ê ædâæí ä çãÜëÜä çéæ ãÜç o çéæÛð åæêë¥ ÆÙæìêëéØåå ç ÜÛåo ñàç£ íåàë åo æÚßéØåØ ÙéØÛð Ċ ÇØåÜãð ñ ædâæífßæ çãÜëì çéæ ãÜç o íÜåëàãØÚà Ċ Ç ÜÛåo âØçêð åØ éìÚÜ åØ ñàç Ċ ÇéæÛãæì Üå[ ñ[Ûæí[ d[êë Ċ ÀÚÜÙéÜØâÜé ãæÞæ Ø ñåØdâØ ¾Ë

www.silvini.cz CENA

2 690 KČ

SILVINI SOFTSHELL BUNDA DÁMSKÁ MIA WJ204

Určení: ÊæÝëêßÜããæí[ ÙìåÛØ ÊÀÃÍÀÅÀ ÄàØ áÜ åæí model letošní kolekce. Je zde použita nejen nová grafická podoba modelu, která je zaměřena vyloženě na ženy, ale došlo také k vytvoření nového střihového provedení. Zajímavostí u tohoto modelu je využití teräæëàêâì¥ Í çéØïà ëæ ñåØäÜå[£ Ü áÜ ìédàë ÛÜêàÞåæí çé¤ vek vytlačen za tepla do materiálu. Bunda je vybavena mnoha reflexními prvky, kvalitní membránou s vnitřní strukturou bambusu. Materiál: ÊæÝëêßÜãã »ËÏ ą ÊæÝëêßÜããæí äØëÜéà[ã ê åÜçéæäæâØíæì Ø çéæÛð ¤ nou DTX membránou, vnitřní materiál se strukturou bambusu s parametry: íæÛgæÛæãåæêë ¯ §§§ ää íæÛåoßæ êãæìçÚÜ£ çéæÛð åæêë 5 000 g/m2¦©« ßæÛ¥² Technický popis: »íg Ùædåo âØçêð Ċ ËÜéäæëàêâ Ċ Ç Ü¤ âéðëo áÜñÛÚÜ ç ÜÛåoßæ ñàçì Ċ ÉÜĄ Üïåo ãæÞØ Ċ ÃÜçÜåf íð Ċ ÊëØßæí[åo ãoäÚÜ Ċ Ç ÜÛåo ÚÜãæçéæñçoåØÚo ñàç² Barevné provedení: černá, bílá, červená; Velikosti: ÏÊąÏò Kód: WJ20.

SILVINI KALHOTY DÁMSKÉ CELOMEMBRÁNA DTX MOVENZA WP55 Určení: ¼ãØêëàÚâf âØãßæëð åØ Ùg âð Ø Úðâãàêëàâì¥ Ç ÜÛåo Ûoã áÜ íðéæ¤ ÙÜå ñ äÜäÙé[åæífßæ äØëÜéà[ãì£ âëÜé áÜ dëð êägéåg çéì å ¥ Çæì¤ žitá membrána zajišťuje 100% větruvzdornost a také prodyšnost. Íåàë åo êëéØåØ áÜ íðéæÙÜåØ ñ çædÜêØåfßæ äØëÜéà[ãì£ âëÜé í Ùæéåg nasákává a odvádí pot pryč od pokožky. Zadní část kalhot je vyéæÙÜåØ áÜå ñ çéæÛð åfßæ Ø ñ[éæíÜy ñØëÜçãÜåfßæ äØëÜéà[ãì¥ ËØëæ CENA 1 650 kombinace je zárukou toho, že i při aktivním pohybu bude dodrKČ ženo vaše optimální mikroklima a nebude docházet k přehřátí organizmu. Materiál: ¼ãØêëàÚ »ËÏ äÜäÙéØåÜą dëð êägéåg ÜãØêëàÚâ £ ígëéìíñÛæéå Ø çéæÛð å äØëÜéà[ã ê äÜäÙé[åæì »ËÏ¥ ËßÜéäæ ËϤ ñØëÜçãÜå äØëÜéà[ã ê Ą ÜÜÚÜä åØ íåàë åo êëéØåg çéæ dàåå æÛíæÛ çæëì Ø ëÜçÜãåæì àñæãؤ ci. Technický popis: áÜÛåØ ñØÛåo âØçêØ Ċñàç í Ûæãåoä âéØáà åæßØíàÚ Ċ çãæ¤ Úß Üí Ċ çéæëàêâãìñå êàãàâæå Ċ y éâØ í çØêÜ Ċ éÜĄ Üïåo ãæÞØ Barevné provedení: černá Velikosti: XS-XL Kód: ÎǬ¬

SILVINI THERMO MIKINA DÁMSKÁ CARNE WJ93 Určení: Funkční mikina SILVINI CARNE je určena nejen na cyklistiku a běžky, ale lze ji využít celoročně. Opět jsme zde âãØÛãà Û éØñ åØ Û[äêâ ÛÜêàÞå Ø êë àߥ ÊØäæëå äØëÜéà[ã áÜ ÛæêëØëÜdåg çéì å CENA 1 090 Ø ç oáÜäå åØ æäØ⥠ÅØ ñØÛåo êëéØåg áÜ KČ vyrobena menší zipová kapsa se vstupem z boku. ÊØäæñ Üáäæêëo áÜ çæì àëo âíØãàëåoÚß çãæÚß Úß í dëð êæìÙg å Úß çéæ àëo ¥ Materiál: ËßÜéäæ ËϤ ñØëÜçãÜå äØëÜéà[ã ê Ą ÜÜÚÜä åØ íåàë åo êëéØåg çéæ dàåå æÛíæÛ potu a tepelnou izolaci Technický popis: çãæÚß Üí Ċ âØçêØ åØ ñàç åØ ñØÛåo êëéØåg Ċ ç Üâéðë ßæéåo âæåÜÚ ñàçì Ċ æëíæé åØ çØãÜÚ Ċ éæñÜçoå[åo ą âé[ëâ ñàç Ûæ Ùæâì Barevné provedení: černo-bílá, černo-žlutá, bílá, červená Velikosti: XS-XL Kód: WJ93


50

" $ " "

' ( 2 ! ( (" ( ! 2

( 2 ( (" ' (" % ' 1 0

VYSOKÁ ÚROVEŇ PŘÍPRAVY I PRO REKREAČNÍ LYŽAŘE $ $ ) & + C # && # TEXT: DANIEL BARAN FOTO: KAMILA SUŠANKOVÁ

1<L91-5.>9 41K@?:6 1<B1K>?/ ./OB > H>56 ?/PPB 1-C O>9>?5/ :> -J;8-?R 4/4H60) <L4H-# OL 4L =9@ JRH VJ;O5><L:BX 41BPL 2:92?29M@.:B0 41-KHL0# 0TOL H- JRH H>56 HR0-?R 41-KH) H;78H- 9T?-9T ?=:2C 5. 1K-3L5H# 5HLKR 42 ?=>. => 7B. 1-91-K-?>H H/# 5HL<B H- 4 HB0H- 41-KHL0 0/4.B ?@O:;) @7?25 HL78:25/# 7B.L:R HK6:2:5# 41K@?:@ ?RO2?> 1<2 41-KHM 2 ? J;OC :60 O2?-H;# 14/78-.-Q2L# 1-4-M?@:B 8K>:27 4?68- ?R5-:M > 8.>?:; ?/H?-<L:B 1>KH/# 5HLK@ 41-.M HK6C :M3L 2 =@?-9B) 5 H-0M :L=J/H:R 4LK?24# 5HLKR MO :L0M4B JRH 3L: .MhM4) - 3L ?R=?> 306:L0 -KC 927 HL>0) 1KTJ;8M .LH-P:B8- 1-9=20M J/. M :@4 =>.-OL: -K927 L>0# 5HLKR ?PL0 =@3L07T0 - J;OL756 ./O-?@:B 1<2:@PB :-?6 0-O:-4H2 1<B1K>?/# HK6:2:5M > ?/H?@<L:B HR0M 4L 41-.LF:R0 7B.L0) -K927 L>0 ?=:25. 4 U0/4.L0 M0-O:2H -1H20>.2=-?>:-M 1<B1K>?M > 1-90B:5/ ?PL0 J;O7T0 :> ./OB78# :> ?PL78 ?R5-::-4H:B78 UK-?:B78) .L:/ -K927 L>C 0M 4L 0-8-M 4H@H :L3L: =@?-9:B72 :> KL1MJ.25-?6 ?R5-::-4H:B UK-?:2# >.L 2 >0>H6<2# 8-JJB72 > ?P278:2# 59- 0>3B ?=H>8 5 H-0MH- 41-KHM)

% e e $ $ +2.-4-n B -K927 L>0M 3L 4L=:>0-?>H 3L8-

F.L:/ 4 HB0# 3>5 HK6:-?>H LYL5H2?:;# 5-01.Lh:; > 4/:LKQ275/# > H- 9.L 2:92?29M@.:B78 0-O:-4HB > 1<L91-5.>9T) >PB ?L.5-M ?R8-9-M 3L# OL 5?>.2HM :>P278 F.L:T :L4H>?B0L 1-M=L :> 9?-M :L3F>4H;32 1<23B0>:R78 >41L5HL78 Y/=2756 ?R5-::-4H2# 5HLK-M 3L HK6:2:5 > 0>HLK2@.-?6 ?/J>?L:B) 87L0L# >J/

F.L:-?6 -K927 L>0M 78@1>.2 2 H<LHB 9T.LO2HR >4C 1L5H# 5HLKR K-=8-9M3B7B 0;K-M -?.2?SM3L ?R4.L9L5 7L.-K-F:B8- 4:>OL:B# > HB0 3L 41K@?:@ ?RO2?>) > 0@ => :@4.L9L5 :L3L: K/78.L3PB > 5?>.2H:;3PB KLQL:LC K>72# 9B5/ :BO 1>5 0TOL 41-KH-?L7 H?K9; HK6:-?>H F>4H;32# >.L =@K-?LS 9-1.SM3L 2 9-4H>HLF:6 =@4-J/ L:LKQ2L) L06:; 9T.LO2HR0 7B.L0 > 1-4.@:B0 -K927 L>0M 3L 49KMO-?>H ?PL78:/ =@3L07L - J;OL756 ./O-?@:B > ?/H?-<2H H>5 45?;.-M 1>KHM# 5HLK@ ?/?K>7B HL-K22 - H-0# OL J;8 :> ./OB78 3L 2:92?29M@.:B 41-KH) 1-.LF:6 HK6:2:5/# 1-K>9L:4H?B# 4LK?24# ?R8-9:;3PB :@5M1 0>HLK2@.M > 8.>?:; 9-JK@ 1>KH># H- 3L 7B.L0 :>PL8- -K927 HL>0M) -K927 L>0 3L =>.-OL: ? 4-MF>4:6 9-J; 8.>?C :; 1K- HK6:-?@:B > =@?-9/ ? L456 KL1MJ.27L 4 ?RC 8.L9L0 1K- 9@.5-?6 J;8/ 2 ? =>8K>:2FB) .>?:B0 7BC .L0 3L .LH:B > =20:B 1<B1K>?> :> =@?-9;:B 4L =>C 0;<L:B0 :> ./O><456 0>K>H-:/) .>?:B0 1>KH:LC KL0 -K927 L>0M 3L 41-.LF:-4H 0LK 41-KH4 # 5HLK@ M :@4 =>4HM1M3L =:>F5/ H-027 > >.-C 0-:) L92@.:B0 1>KH:LKL0 -K927 L>0M 3L F>C 4-124 -K927)

b "% % " $ -K927 L>0 3L 45M12:> 4HL3:; 40RP.L3B7B78 .29B 4 .@45-M 5L 41-KHM > 1<L9L?PB0 J;OL7560M ./O-?@:B# 3L3278O 7B.L0 3L 41-KH-?@:B ? 5>0>K@9C 4560 5-.L5H2?M# LYL5H2?:B 1<B1K>?> > -9J-K:6 <B=L:B HK6:2:5M) T.LO2HR0 1<L91-5.>9L0 3L# OL 5>O9R F.L: -K927 L>0M 0TOL 0BH 4?T3 ?.>4H:B 7B.)

" g $ S ( & '" = < % ' ( ' 2 ! 9; 1<=;> 9%?1=< @A%B 8!' 2 ) = " 2 * ' % ' # !" ' 2 B 2 ' % &! ' ! ( ( $ = , [[[ < ' C1 ?DA9 E'%9E @A%B - ' 2 2 ' A 2 A 2 ' # ( ' (" % ' # 6 3" / ' 9 $ N < = ' ' 2 ' % &! B2 ' 2 (" ' ! 2 '/ - G (!

2 & ' , QE T = F1UBK AL

! (" 5 4 @FB H1 @9%' BI9% B 2 2 ( & ! ( = ! ( 2 2 2 ! !( U ; FB 1 < K 2 ! "

! " ' " ( ! ! =!' ! "

& ! (% ' ( & ' & - ! 3 ' $ (" % & [ & , [[[ $ % 2 # 6789: U L?


51

" $ g $ "% |$ "% | $ % & 2 ( ' ( (" % & ! ( F K & ( & ( ( ! !

$ $ " & 4.L?M :> ) 5 ? 2JLK72 3>5- 9T.LC O2HR# >.L $ ?4HM1:B 12.B< 41-.MC 1K@7L =9>K0> M5@=5M 8KMJ68- :> 3L9L: 0;4B7# ?/78@=L3B7B = ?R4.L95T YM:5F:B8- ?/PLH<L:B P2K-56 1-KHY-.2- HL4H-?>7B78 ./OB# J-H > 8-.B 1K- F.L:/ HR0M 5 HL4H-?@:B [_af_ ~ 4.L?> :> ?/JK>:R 0>HLK2@. (./OL# J-H/# -J.LFL:B* [_af_ ~ 4.L?> :> 0>HLK2@. % , (./OL# J-H/# -J.LFL:B* [_af_ ~ 4.L?> :> =J-OB -n 72@.:B8- 1>KH:LK> -K927 L>0M ? -J.>4H2 27 [_a[e ~ 4.L?> :> =J-OB -n 72@.:B8- 1>KH:LK> -K927 HL>0M ? -J.>4H2 ./O><45R78 + =9>K0> 1<L9.-OL:B =@5.>9:B78 =@4>9 J :> =@5.>9; 1<L978-=B >:>.R=/ (?R4.L9:R ?R5-: :L4H>?B0L 1-M=L :> HK6:-?>C :-4H2 > 0>HLK2@.:B0 ?/J>?L:B# >.L 2 :> =@4>9@78

41K@?:68- 3B9L.:BF5M 1K- 41K@?:-M L:LKQ2=>72# ?2H>.2HM > KLQL:LK>72 -KQ>:2=0M* 4.L?M [_af_ ~ :> UF>4H ? 5MK=M = ! J 7 , 7 (=@5.>9L0 9-JK68- ?R5-:M 3L 41K@?:@ ./O><45@ HL78:25>* 4.L?> [_af_ ~ :> H?-KJM !2, J 2, + 9.L 1KTJ;O:R78 HL4HT > ? =@C ?24.-4H2 :> 1KTJ;8M 1<B1K>?/ (:L:B K>9:- HK6:-C ?>H :>8-92.L* 4.L?> [_af_ ~ :> 1<B1K>?M :> [\9L:C :B J@=2 (29L@.:B 1.@: 3L HL:# 59L 41-.M 4/:LKQ275/ .>9B HK6:2:5 > 3B9.-* 1K>?29L.:6 ! 7 ) * , 5 1-9 =@PH2H-M -01.Lh >KL 4L 4.L?-M [_af_ ~ (H>H- 0;<L:B 34-M ?8-9:@ 1K- ?/8-9C :-7-?@:B LYL5H2?2H/ HK6:2:5M* 4.L?/ :> >57L 1-<@9>:6 1-9 =@PH2H-M -K927 L>0M (4-M4H<L9;:B# HK6:2:5-?6 5L01/# P5-.L:B > 4L02:@<L# ?B5L:9-?6 1-J/H/* C 4.L?> 1K- F.L:/ HR0M JM9L ?O9/ ?/=:>FL:> 0-O:-4H 4H@H 4L F.L:L0 >72:Q -K927 L>0M (J.2OPB 2:Y-K0>7L :> ggg):-K927HL>0)7=*

% " $& K-F:B F.L:45R 1-1.>HL5 ? -K927 L>0M 3L ^^_ F) .L:4H?B 3L M=>?BK@:- ?O9/ 02:20@.:; :> 3L9L: K-5) -J3L9:@:B 02:20@.:; 3L9:-8- J>.BF5M 4.MOLJ HR0M C 2 27 2 >1-9)# :LJ-c F.L:4H?B ? HR0M :L:B 3L: 1K- FLK1@:B ?R8-9# >.L 1K- :>1.:;:B HR0-?6 41-.M1K@7L UF>4H 02:20@.:; :> 3L9:-0 HR0-?60 F2 HK6:2:C 5-?60 4-M4H<L9;:B

NECHCETE ZTRÁCET ČAS MAZÁNÍM?

NEVADÍ!

$ # ' # ' 24H;# ?BHL# OL MO .6H> 4L HB0 :L0M4BHL HK@12H# 1K-H-C OL Lh24HM3B J;O5/ 4L PM12:>02# 5HLK6 ?@4 -9 H;78H- 4H>K-4HB -1K-4H2./) .L 1<L0RP.BHLC.2 - :-?R78# 1>5 ?;=HL# OL 9-J> 1-5K-F2.> 0B.-?R02 5K-5/ > =9>.L5> MO :L34-M PM12:/ 3>5- PM12:/) +K@=2# OL 1-5K-5 :L=>4H>?BP# 42 9-J<L M?;9-0M3L K>5-M45R H-027# 5HLKR ?/?2:M. KT=:6 9KM8/ PM12: 1K- KT=:6 ?R5-::-4H2 ./O><L) K- :>9PL:6 8-JJB5/# 5HL<B 0M4B :> HK6:2:5 8.L9>H 45M.2:5M F>4M 0L=2 1K>7B > 4H>K-4HB - K-92:M# 1<2PL. 4 HL78:-.-Q2B # 5HLK@ 3>5- 1K?:B :> 4?;H; =>KMFM3L# OL 34-M ?>PL ./OL ?O9/ 1<21K>?L:6 5 1-MO2HB# - 9/:>C

027560 -9K>=M ?L ?PL78 4:;8-?R78 1-90B:5@78 >:2 :L0.M?;) >HB07- 1K- =>1@.L:6 HMK24H/ :>JB=B H-027 -4?;9FL:6 Wf # 41-KH-?:;3PB ./O><L :>978:L :-?@ W m HL78:-.-Q2L 4 ?/.L1C PL:-M 78>K>5HLK24H25-M 45.M=M 2 -9K>=M) C ?PL 9B5/ => HL1.> .24-?>:R0 PM12:@0) K-H- 4L 32O O@9:R J;O5>< :L0M4B HK@12H 4 0>=@:B0# >.L 4H>FB 3L: ?=BH ./OL > 3BH 42 MOB?>H 1-8/JM# 1<BK-9/ :LJ- 3L3278 5-0J2:>72 ?L:) 1-5M9 1>H<BHL 0L=2 >412K>:H/ :> 41-KH-?:B U41;78/# 1>5 ?@4 324H; =>M30L# OL H-027 K-=.2P2.

3 < ( X9

? 96.7L > H?>KM ./O2 %-K.9 M1 5>HL 1K- 0;55R (MHK> 4H>J2.:B ?L 4H<L9M ./OL# P12F5> > 1>H5> 34-M 1>5 q Lh2J2.:B* > H?KC 9R 4:B8 (4H>J2.:B 1- 7L.6 96.7L ./OL# 4 9.-M8R02 5-:H>5H:B02 =l:>02*) >5OL 787LHLC.2 0BH 4HL3:-M 5?>.2HM 3>5- -8::/ 12..>:L :LJ- 2.. L0-:Q# ?BHL# 1- FL0 4@8:-MHi

www.amersports.cz

WLZ !


52

TEXT: TOMÁŠ GNAD FOTO: SWISS IMAGE, ARCHIV AUTORA

ATMOSFÉRA LYŽAŘSKÉHO MARATONU

# $ z , # , W ) ,# W $ )


53

>5 3>5- 5>O9R K-5 2 .LH-4 340L 42 ?/3L.2 4 1>KH-M 5>0>K@9T :> 9>.PB ./O><45R 0>K>Hl: 9- =>8K>C :2FB) K- =0;:M 340L 42 ?/JK>.2 ?L.02 =:@0R :C Q>92: ?L &?R7>K45M# >42 ]__ 50 ?=9@.L:R -9 K>C 8/) LH-4 4L M45MHLF:2. \m) K-F:B5 :Q>92:M [m) J<L=:> > :> 4H>KH 4L 1-4H>?2.- 7L.5L0 [_ ][_ =@C ?-9:B5T > =@?-9:27# = H-8- ^ mk[ :> HK>c \f 50 > =J/.R78 [ \\^ :> 1-.-?2F:B HK>c f[ 50) .L ?L=0L0L H- 1;5:; 1-1-<@95M)

4HM1:; >J4-.?-?>.2 H60;< 7L.-M HK>c > 1<2 =@?-9; :@4 :27 :L1<L5?>12.-) 5@=>.- 4L# OL HK>c 1<B.2P :@K-F:@ :L:B) H>KH 3L ?L ?L4:2F7L >.-3> ?L ?RP7L [ ]f_ 0 > 7B. - [e_ ?RP5-?R78 0LHKT :BOL => ?L4:2F5-M M-=) - 3L 1<B=:2?6# :LJ-c HK>c 3L ?B7L06:; = 5-17L) H>KH 1K-JB8@ :> =>0K=.60 3L=L<L# 1>5 :@4.L9M3L 45-K- 3L9:> H<LH2:> HK>H; 1- =>0K=.R78 3L=LKL78 3L: 4 5K@H5R02 1<L3L=9/ 8K@=B >O :> 1>H:@7HR

3 & (% ( '&! ( %

" ~ " \

L 02 3>4:6# OL =>324H2H MJ/H-?@:B 1K- ?B7L 3>5 [_ H24B7 =@?-9:B5T :L:B 3L9:-9M786# >.L MJ/H-?@C :B ?=9@.L:6 e_ 50 -9 4H>KHM :@0 :L1<21>9>C .- =K-?:> 29L@.:B) ?.@PH;# 59/O 340L 42 78H;.2 1- 1<B3L=9M H<2 9:/ 1<L9L0 9-4H>HLF:; 1K-3LH HK>c# >J/78-0 ?;9;.2# 7- :@4 ?TJL7 FL5@) =8.L9L0 5 H-0M# OL HL:H- =@?-9 4L :L3L9L 1- M=>?<L:60 -5KM8M# >.L = 3L9:-8- 0B4H> 3L9:B0 40;KL0# H>5 H- =:>0L:>.- .-Q24H25M 1<L1K>?/ > <LP2H# 5>0 4L 1<L4M:-MH >MHL0# 59L > ? 5-.25 8-92: 8- 1- 1<LC 4M:M :> ./OB78 8.L9>H# 59- 3L3 1<L?L=L > 59- 1-C 3L9L :> ./OB78) .L 2 4 HB0 MO 0@0L 324H6 =5MPLC :-4H2) - MJ/H-?@:B 340L 4L 28:L9 -9LJK>.2 :> HK>c# 59L MO 4L H<2 9:/ 1<L9 4H>KHL0 K-=3BO9;./ 4H-?5/ ./O><T) > 5>O9R 9L: 340L 0;.2 :>1.@:-C ?>:R 32:R 5-M4L5 HK>H; :> 1K-3LHB# >J/78-0 1-C

Y " ! (" ' #' 2 2 & % % 2 " 8 '

2% ? RQO ( " ' 2 ( % ( ! 2 ( 2 # 3" ( # 2 XLL ! ( ' ( " & ( ! - ' Y

' "

2 (

Y # # / G < ( % 2

# ; < (( B ' ( " ( & & ( # # " ' ( G < (" % ( " ! " ' / 2 = 2 ( 1 & " ! % ' (

52.-0LHK 1<L9 ?>HR -<27) >9/ FL5@ >42 FH/<52C .-0LHK-?R U4L5 4 0BK:R0 4H-M1@:B0 > =?.:;:R0 HLK6:L0) >5 :@4.L9M3B U4L5/ 4 5K@H5R02 43L=9/# :25-.2? :LJL=1LF:R02# >.L 1-0;K:; U=5-M HK>HB 41BPL :L1<B3L0:R02) 9 fp) 50 4L MO 3L9L 1<L9L?PB0 1- P2K-5R78 7L4H@78 1- K-?2:; :LJ- ? 0BK:; =?.:;:60 HLK6:M) :-# 1K-n .-?; =9@:.2?; 4:>9:@ HK>c# -?PL0 3L H<LJ> 42 M?;9-02H# OL 1-5M9 :L:B 4H-M1@:B# 1>5 :L:B >:2 5.L4@:B > F.-?;5 ?.>4H:; :L:>39L 45-C K- ?TJL7 U4L5 HK>H;# 59L J/ 42 HK-78M -91-F2C :M.) -5M9 42 9;.@HL >0J27L :> :;3>56 .L1PB M0B4C H;:B# H>5 ?@0 -1K>?9M :L=J/9L# :LO 3LH -9 4H>KC HM >O 9- 7B.L :> 1.:-) L92:6# :> 7- JM9L H<LC J> 9@?>H 1-=-K# 34-M KT=:@ =UOL:B# 5HLK@ J;8L0 5K@H568- -5>0O25M =UOB HK>c = H60;< fe 0LHC KT :> 1-M8R78 ^ 0LHKT) > :-K0@.:B78 -5-.:-4C HB 3L H- PB<5> 1-4H>FM3B7B# >.L 59/O 4L ?@0 H>0 :>C 8K:L 1<2 8K-0>9:60 4H>KHM :;5-.25 9L4BHL5 ./C O><T :>3L9:-M# 1>5 H- 0TOL =1T4-J2H ?L.56 =9KC OL:B) P292H 4L H- :23>5 :L9@# :LJ-c 4L HK>c F>4C H- ?2:L 1-96. <L5/# 1-H-5> :LJ- :> -5K>32 .L4>) ;5HLK6 U4L5/ HK>H; ?L9-M 1<B0- 1<L4 7L:HKM0 KL5KL>F:B78 0;4HLFL5# 59L 34-M H>56 F>4H@ =UOLC :B) - 4L 0TOL M5@=>H 1<2 =@?-9; 3>5- 1K-J.L0>C H2756 > JM9L H<LJ> 4 HB0 1<2 =@?-9; 1-FBH>H# 1-C 5M9 :LJM9L0L 78HBH =J/HLF:; =HK@7LH F>4 FL5@C :B0# >O :> :@4 1<239L <>9>) - 34-M F>4H- 9K>8-C 7L::6 02:MH/# 5HLK6 4L -JHBO:; 9-3BO9;3B) 7- 3L U1.:; :L38-KPB# 1-5M9 0@HL ? 4-J; =@?-9:2756C 8- 9M78># H>5 3L H- 14/782756 ?/1;HB# 59/ 9.-MC 86 02:MH/ FL5@HL 4 ?;9-0B0# OL =@?-9:B72 1<L9 ?@02 ?@0 M3BO9B > :L0TOLHL :27 1K-H2 H-0M 9;C .>H) H>5 4L ?/1.>HB 42 HK>c 1<L9 =@?-9L0 1K-C 3LH# =UOL:@ 0B4H> 42 =>1>0>H-?>H > 1<L9 :202 42 ?/H?-<2H H>5-?-M 1-=272# 5HLK@ ?@0 M0-O:B 4L


54

HB0H- =UOL:B0 1K-H@8:-MH 7- :L3K/78.L32) >C 0-=<L30; 4 HB0 2 4-M?24B ?>PL M0B4H;:B ?L 4H>KC H-?:B0 1-.2) L =>9:B78 .2:2B 0@HL 0>.-M P>:72# OL H/H- 1>4@OL 1K-3L9LHL JL= 1K-J.60T) .L H- :L:B ?L ?>P278 42.@78# - FL0O 340L 4L 1<L4?;9F2.2 2 0/ 1<B78-9L0 :> 1KL=L:H>72# 5HLK@ J/.> ?L ?>C H60 -<272) KL=L:H>7L 1K-JB8>.> ?L.27L K/78.L a O@9:6 YK-:H/# ?PL78:- 5K@4:; -=:>FL:-# ?P278:2 4 ?@02 3L9:>3B 4 U40;?L0 > 3>5- 4 72=2:7L0 2 -J;H>?;)

L92:6# 7- .=L ?/H5:-MH 3L Y>5H# OL 4L 0M4BHL 40BC <2H 4L 4H>KH-?:B ?.:-M# 3>5-M ?@0 1<29;.2.2) > 4L 1<29;.M3L 3L92:; 1-9.L ?R4.L95T UF>4H2 :> :Q>C 92:M = 1<L978-=B78 K-F:B5T) - 3L H>5-?@ 0B4H:B =?.@PH:-4H) :> ?;8.>4:60 >4-?; J;8M :@4 1- 1<L9.-OL:B ?R4.L95T =L =@?-9T# 9-5-:7L 46K2L MK-.-11LH# 1<L<>92.2 9- 1<23>HL.:R78 4H>KH-?C :B78 ?.:) >9/ :25-.2?# 3L: 0>32HL.6 %-K.9.-11LH 1>4M 0-8.2 ?/MOBH 1<L<>=L:B - 3L9:M 4H>KH-?:B ?.:M ?1<L9# >.L 1-M=L 1- =>1.>7L:B F@4H5/# -91-C

STARTOVNĂ? VLNY A POÄŒTY ZĂ VODNĂ?KĹŽ NA 42 KM

Startovní vlna Elite Elite A Elite B Elite C Hauptklasse A Hauptklasse B Volksläufer

PoÄ?et ĂşÄ?astnĂ­kĹŻ 100 450 550 1 250 2 200 1 800 1 300


55

?B9>3B7B :>P20 ]__ F) >5 H- 3>5- =9L3PB :-?@FL5 1-3L9M = 1-4.L9:B ?.:/# H=?) -.5.jMYLK) 2:>5 ?PM9L 5-.L0 4H>92-:M > :> :@0;4HB 1>C :-?>.> ?L4L.@# H60;< 4?@HLF:B :@.>9>) PM9L 41-M4H> 4H@:5T# :>JB=L3B7B :> -78MH:@:B KT=:6 2-:H-?6 :@1-3L# L:LKQLH2756 H/F2:5/# 9-5-:7L 2 P?R7>K45-M 4RK-?-M 41L72>.2HM K>7.LHHL (K-=C 1LFL:R 1.@HL5 H?K968- 4RK> :> 0>.6 1@:?2FC 7L* > ?B:-) 1K>?9M 0S>05>) >0-=<L30-4HB MO 3L 1<L98@:;:B KT=:R78 n KL0 :> 1K-9M572 ./C O><45R78 ?-45T# 4 :>JB95-M 5-:5K6H:B 5-0J2C :>7L 45.M=-?R78 ?-45T :> =@?-9) 32:R78 4H@:C 7B78 =>4L 1-MH@ 1-=-K:-4H :>JB95> ?/=5-MPLC :B KT=:R78 J;OL75R78 > ./O><45R78 HKL:>OLKT > KL5.>0:B78 1<L90;HT) PM9L 8M9J> > 9-JC K@ :@.>9>)

% K>c 340L 42 HK-78M 1K-3L.2 > H>5 :@4 FL5@ 9-1-.L9:L 1<L9 =@?-9L0 ?RJ;K ./OB) / 340L ?/=5-MPL.2 :> 0>.60 5-1LF5M 5-M4L5 M ?>H68- -<27L) -90B:5/ 4 HL1.-H-M :;5-.25 4HM1ST 1-9 :M.-M 4L =9>3B JRH 4H@.6# 3L: H- 4.M:7L 4L 1-C 5M4B 5?>.2HM 4:;8M J;8L0 =@?-9M HK-78M =0;:2H) HB0 >.L 0M4B0L 1-FBH>H > 41;78>H 1<2 =@?-9; 7- :L3K/78.L32 9- 7B.L) LFLK 340L 42 9T5.>9:; 1<21K>?2.2 4?-3L :L3K/78.L3PB ./OL 1<L4:; 1-9.L ?PL78 :@?-9T > ? -FL5@?@:B# OL JM9-M 9>.PB 9L: :L3K/78.L3PB =L ?PL78)

% " b $ $ -1K>?> >MHL0 :> 4H>KH 4L M5>=M3L 3>5- :LC 0-O:@ > H>5 ?/MOB?@0L :>JB95M :> 9-1K>?M ?.>C 5L0 > >MH-JM4L0 -9 1-<>9>HL.T) :>0L:@ H- 8-9:; F>4:6 ?4H@?@:B 1<L9 1@H-M 8-92:-M# >J/C 78-0 J/.2 >.L41-S 3L9:M 8-92:M 1<L9 4H>KHL0 32O :> 4H>KH-?:B F@<L ? >.-3L) H>KHM32 = 1-4.L9C :B ?.:/ > H>5 J/78 4L K@9 ?/8:M. :;5HLKR0 5-.2C =B0 8:L9 1- 4H>KHM) <2 ?R8-9:6 4H>KH-?:B 1-=2C 72 4L 02 4:>9 1-9><B H6 0>4L ./O><T HK-78M M3LH) >5 340L 42 :><B92.2 JM9B5/ :> 1T. 1@H-M C ?4H@?@C :B# 4:B9>:; > K>::B J;8 :> ?.>5) :;FL0 0@0L =>4L ?R8-9M# OL 340L 1-0;K:; 9>.L5- -9 4H>KC HM# 1-8-9.:; 4L 45-K- :> 7L.-M 8-92:M 0TOL0L 1-4>92H > 3LPH; 9-41>H) >.PB 1<24H-M12?PB 32O 3LC 9-M ?L4H-3L) ?.>5M 4L 0M4B0L ?L ?>H60 -<2C 72 7- :L3K/78.L32 1<L0B4H2H 5 >MH-JM4T0# >.L H>9/ MO 4L M5>=M3L 1K?:B 1K-J.60# =1T4-JL:R ?L.5R0 1-FHL0 =@?-9:B5T 41;78>3B7B78 :> 4H>KH) L4C H> :>5-:L7 9-1>9.> 9-J<L > 340L M 4H>KHM 45-K- 8-92:M 1<L9 =>8@3L:B0 =@?-9M) L5@ :@4 K/78.R 1<L4M: 1<B0- :> 4H>KH-?:B F@KM# M0B4H2H 42 4?-C 3L ./OL 9- 4H-1/) <2P.2 340L 427L 9-7L.> JK=-# >.L 4HL3:; MO 1K?:B <>9> :>PB ?.:/ 3L -J4>=L:@) -C .-O2.2 340L 42 ./OL :> 4:B8# ?L9.L 8-.L > ? 1-5.29M 4L 1<L4M:M.2 9- ?L4:27L :> 1<L?.LFL:B > M.-OLC :B 1<L1K>?:B78 ?>5T 9- 5>02-:M) >9/ 4L HL1K?L ?/4?;H.2.- 0-3L 4H>KH-?:B FB4.- e_ \k\) K- K/78C .L3PB 29L:H2n 5>72 =@?-9:B5T 34-M 2QL.2H-?6 1/H.L


56

K-=.2PL:/ J>KL?:; > 4>0-=<L30; 2 1-9.L 4H>KH-?C :B78 FB4L.# 5HLK@ ?P>5 :L-91-?B9>3B 1-FHM =@?-9C :B5T# >.L 4.-MOB 5 ?/8.L9@?@:B) >5 340L 42 :>P.2 4?T3 5>02-:# -9.-O2.2 1/HL. > 8MK@ :> 4H>KH) LPH; 1<L9 HB0 >.L 3LPH; ?/4H@H YK-:HM :> H->.LHM) > 4H>KHM MO J/.- 9-7L.> KMP:-) P278:2 1-45>5-?>.2 > K-=7?2F-?>.2 4L# 8.>?:; = 9T?-9M M9KOL:B HL1.>) L: 0:L H>5 :>1>9.-# 3L4H.2 0>3B 1-<>9>HL.6 9-JC <L =0;<L:-M ?K4H?M .L9M :> =>0K=.60 3L=L<L# 59L H>5H- 1-45>5M3L :;5-.25 H24B7 .29B) :>9 >:-) L=2HB0 3LPH; 9-78@=L.2 4H@.L =@4HM1/ 9>.PB78 =@C ?-9:B5T 9- 4?6 4H>KH-?:B ?.:/# 5HLK6 :L1<L4H>./ >:2 ? 9-J; 4H>KH-?:B8- ?R4H<L.M) 9 4H>KHM 1K?C :B ?.:/ .2HL :@4 9;.2.- ? 1-4.L9:B ?.:; \_ 02:MH# > H>5 0@0L 3LPH; F>4# >.L =@K-?LS HK-78M -J>?/# 3>5 4L 1<L4 H;78 45-K- -40 H24B7 .29B 9-4H>H)

- ( ( ! ( ' 6 % ' ' / ( ' 2 - :>PL0 4H>KHM ? ^)m_ 34L0 32O ?/K>=2. >.L4C 1-S =1-F@H5M 0>h20@.:B K/78.-4HB ?1<L9 > 4:>O2. 4L M3LH =@?-9:B5T0 = :>PB ?.:/ 7- :L39<B?L) - 4L 02 9-7L.> 9><B > H>5 0@0 9-4H>HL5 1K-4H-KM >O 9- 1K?:B8- ?;HPB8- =UOL:B M 45-5>:45R78 0T4HC 5T 1<L9 ?>HR0 -<27L0) L4H-M 0B3B0L ?L4C :2F5/ 2.4 > 2.?>1.>:> 2 4 -JFLK4H?-?>7B02 4H>:2C 7L02 > 1<L?@O:; 3L9L0L 1- =>0K=.R78 3L=LKL78) K?:B =>4H>?L:B 0:L FL5@ >O 1<2 9>.PB0 ?R3L=9M -9 3L=LK> 9- .L4># 59L 4L ?/H?-<2.> ? 5-172 :> =UC OL:6 F@4H2 =.L9-?>H;.6 HK>H; 0>.@ YK-:H>) K-0; ?L.568- 1-FHM =@?-9:B5T H- H>56 =1T4-J2. =.L9-C ?>H;.R 1-?K78 HK>H;# 59L 4L :;5HL<B :LJ/.2 478-1C :2 -9K>=2H = 8K>:/ > 5.-M=>.2 :> ?PL78:/ 4HK>:/) &1>H:; 4L H>9/ 1<L93BO9;.-# >.L :>PH;4HB 34L0 4L 9-7L.> K/78.L 1K-H@8. 2 HB0H- 0B4HL0 > 0-8. 42 1>5 ?/78MH:>H 3B=9M 1<L4 =:@06 KL5KL>F:B 0;4C HLF5- ?>HR -<27) >9/ J/.- 92?@5T =9>.L5> :L3?B7L) L9:>5 H;78# 7- =3L?:; :> ./OB78 J;8>3B# >O 1- KL5KLC >:H/ ? 9K>8R78 :-K5-?R78 5-O2PB78 ? 1-5K-F2C .60 ?;5M) .L 92?@75@ 5M.24> HM J/.> 45?;.@ > H>5 02 9-9@?>.> 9>.PB 4B.M 9- 5-17L# 5HLKR0 340L 4L 0M4L.2 1K-H@8:-MH = 0;4HLF5> ?L:) >8-<L :@C 4.L9-?>. 5K@4:R 43L=9 4 1<L8.L9:R0 9-3L=9L0 9- K-?2:/# >.L HL: 4L M5@=>. 1K- :;5HLK6 ./O><L ? H6H- 4H>KH-?:B ?.:; 9-7L.> 1K-J.60L0) ;5HLC <B 0M4L.2 1.MO2H > H>5 02 :L=JR?>.-# :LO HK-78M =>K245-?>H > 1M4H2H 4L 9-.T 9- 5.2F5-?@:B 0L=2 ./C O><2) L92:R 43L=9 :> HK>H2 34L0 42 H>5 9-7L.> 9-JC <L MO2. > 9-J<L H- 9-1>9.-) >.PB F@4H HK>H; 32O J/.> 41BPL K-?2:>H@ > K/78C .@) L92:6# 7- J/.- H<LJ> :LM4H@.L <LP2H# J/. J-3


57

- 1K-4H<L9:B F@4H HK>H;# 5HLK@ 427L J/.> 9-4H>C HLF:; P2K-5@ 1K- p >O ] JKM4.B7B78 ./O><T ?L9C .L 4LJL# >.L 3L:-0 3L9L: 1K-4H<L9:B 1@4 J/. 1-9C 4H>H:; K/78.L3PB :LO -4H>H:B) > H- 34L0 =@8/ :LC 1<2PL. 3L:-0 3@# >.L ?B7L ./O><T# 5HL<B H>5 4?@9;.2 0L=2 4LJ-M 0>.R J-3 - HMH- F@4H HK>H;) >565-.2? 1<L93BO9;:B 1>5 =:>0L:>.- ?/3LHB = 29L@.:B F@4C H2 HK>H; > HB0 2 ?/:>.-OL:B ?;HPB L:LKQ2L :> =K/78C .L:B) >56 4L =9L 9>.- 1<2 3B=9; ? 0BK:60 1K-H2C ?;HKM ?/MOB?>H =@?;H<B 1<L9 ?@02 3L9-M7B8- =@C ?-9:B5>) > HK>H2 34-M H<2 0B4H> 4 F>4-?-M 5-:HK-.-M a :> [_) 50 ? 2.?>1.>:;# :> f[ 50 ? -:HKL42:; > :> mf 50 ? > M:H) 9- :L4H28:L JRH :> H6H- 5-:HK-.L ?F>4# 3L 1>5 1-<>9>HL.2 =>4H>?L: > =J/C HL5 HK>H; 0M4B >J4-.?-?>H 32O >MH-JM4L0) K>?C 9> 3L# OL .202H/ :L34-M :>4H>?L:/ 1<B.2P 1<B4:;# > 1-5M9 8- :;59- :L41.:B# H>5 MO 3L 1-5K>F-C ?@:B ? =@?-9; :> 1-5K>32 =9K>?68- K-=M0M) @C ?-9 :> \f 50 = H-8-H- 9T?-9M :L9-5-:F2.- [][ 0MOT > [e OL:) -4HM1:; 340L 1K-3BO9;.2 0;4HLF5/ -:HKL42C :># L.LK2:># >0L9>:# > M:H > >9M.>2:# >O 340L 0;.2 :> 9-8.L9 7B.-?6 0;4HLF5- M-=) - :@4 >.L FL5>.- >42 H<B52.-0LHK-?6 0BK:6 4H-M1@C :B# 9-7L.> 2 :L1<B3L0:6# > :@4.L9M3B7B 43L=9 1-C 0;K:; U=5-M F@4HB HK>H; 4 1KM95R02 =>H@F5>C 02 > 8-9:; 0;55R0 K-=3LO9;:R0 4:;8L0) >9/

1 F K ( G < -

H>56 9-78@=L.- 5L 5-.2=B0 =@?-9:B5T) @?;KLF:@ K-?2:5> 32O J/.> 1<B.2P 5K@H5@ :> ?/.L1PL:B 1-=27L)

" b $

-3L 1K?:B 1-72H/ 1- =@?-9;' >9PL:B = 5K@4C :68- =@?-9M# HK-78M U:>?> > HK-78M 2 :L41-5-C 3L:-4H = ?R4.L95M) 32PcM32# OL 0@0 3LPH; 4B./ :>C ?B7) L01- 34L0 3L9:>5 =?-.2. HK-78M =J/HLF:; 1-0>.L3PB# :LO :> 7- 0@0 :>HK6:-?@:-# > H>56 HK>c# 1-0;K:; 9-4H =>.29:;:@# MJBK>.> 4B./ :LMC 4H@.R0 1<L93BO9;:B0 9>.PB78 > 9>.PB78 =@?-9:B5T) P>5 34L0 4L H>56 9-4H>. = 1-=27L 5-.L0 p H24B7 =L 4?6 1-4.L9:B 4H>KH-?:B ?.:/ >O :> [ ^e]) 0B4C

ENGADIN V ÄŒĂ?SLECH

DĂŠlka hlavnĂ­ho zĂĄvodu NadmoĹ™skĂĄ výťka na startu NadmoĹ™skĂĄ výťka v cĂ­li PoÄ?et skiservisĹŻ na mazĂĄnĂ­ lyŞí a vĂ˝mÄ›nu holĂ­ PoÄ?et obÄ?erstvovacĂ­ch stanic PoÄ?et prĂŠmiovĂ˝ch spurtĹŻ PoÄ?et lĂŠkaĹ™skĂ˝ch stanic na trati PoÄ?et startujĂ­cĂ­ch muŞů PoÄ?et startujĂ­cĂ­ch Ĺžen ÄŒas vĂ­tÄ›ze na 42 km PrĹŻmÄ›rnĂĄ rychlost vĂ­tÄ›ze na 42 km

42 km 1 820 m n. m. 1 670 m n. m. 10 5 + 1 v cĂ­li zĂĄvodu 2 10 8 503 2 307 1 h 39 min 51s 25, 35 km / h

Your goal on our tracks! 44th Engadin Skimarathon Race date: Sunday, 11 March 2012 Course: Maloja – Zuoz / S-chanf Distance: 42 km Technique: free Participants: ca. 11 000

5th Half marathon Race date: Sunday, 11 March 2012 Course: Maloja – Pontresina Distance: 21 km Technique: free Participants: ca. 1 000 in Young sters born Half marathon: e. fre for ate cip 1996/1997 parti

13th Women's race Race date: Sunday, 4 March 2012 Course: Samedan – S-chanf Distance: 17 km Technique: free Participants: ca. 1 000

Basel

St.Gallen ZĂźrich

Bern Chur St.Moritz

Zuoz/S-chanf

Maloja

Genève Lugano

Online registration: www.engadin-skimarathon.ch Engadin Skimarathon, Quadratscha 18, Postfach, CH-7503 Samedan, Switzerland Tel. +41 (0)81 850 55 55, Fax +41 (0)81 850 55 56, info@engadin-skimarathon.ch


58

H-# ?L 4?6 5>HLQ-K22 :> ff\) 0B4H-) > 1<BPHB K-FC :B5 H-8-H- =@?-9M 34L0 4L HB0H- ?R4.L95L0 :-C 02:-?>. 9- FH?KH6 =L 4L902 4H>KH-?:B78 ?.: a .2C HL ) :M O@9:@ 4.@?> H- =>4L :L:B) >3B0>?6 3L ?/8-9:-7L:B ?R4.L95T! 3L9:>5 1- ?;5-?R78 5>HLQ-K2B78 1- 1;H2 .LHL78 >O 9- 0MOT >4HLK4 [[ > H>56 1- 3L9:-H.2?R78 4H>KHMC 3B7B78 ?.:@78) - 1K-3LHB 7B.L0 >.L H>56 1-72cMC 32 0>.6 =5.>0@:B = -JFLK4H?L:B# 5HLK6 3L 1-0;KC :; 45K-0:6 a HK-78M 4M78R 5-.@F# -4.>=L:@ ?-9> > 1LK:BF5/ a 32:>5 :27) 8.>?:; ?PL78:- 9-7L.> ?L 41;78M ?/9>:6 4 :L9-4H>H5L0 0B4H> > K/78.L 4L :@4 4:>OB 1-<>9>HL.6 = H-8-H- 1K-4H-KM 1<LC

4M:-MH 9- 9>.PB =l:/# 59L 3L 0-O:6 42 -JFLK4HC ?L:B 3L: 5-M12H) <L7L 3L: 340L MO :;3>56 ./O><C 456 0>K>Hl:/ ? ?K-1; >J4-.?-?>.2# >.L H>9/ 3L 4HK>?-?>7B 4LK?24 ? 7B.2 45-K- :L38-KPB) L J/C 78-0 J/.2 = :;5HLKR78 =@?-9T MO K-=0>=.L:2' BH;= =@?-9M :> \f 50 L:- +2478LK M3BO9;. 9- 7B.L 1KT0;K:-M K/78.-4HB 1<L4 fe 50r8# 7-O 3L U7H/8-9:6) <B.2P >.L :L=>-4H@?>./ >:2 OL:/# 59/O 1K?:B = :278# :H-:L..> -:Y-KH-.># J/.> ? 7B.2 1-M8R78 ^ 02:MH => ?BH;=:R0 0MOL0) >5 H- 5.-J-M5 9-.T) P>5 H>56 0;.># -J9-J:; 3>5- M 0MOT# 1<L9 9KM8-M ? 1-<>9B H<B02:MH-?R :@C 45-5)

% " $ >5-:L7 :@4 MO FL5@ 3L: 1<L4M: 5 :>PL0M >MHM > :;5-.25>8-92:-?@ 7L4H> =1;H 9-0T) 27 1<BC 3L0:68- H- 8:L9 1- =@?-9L78 :L:B# >.L 2 H- 0MC 4B0L ?/9KOLH) /./ H- :@98LK:6 FH/<2 9:/ ? U9-C .B :Q>92:) /H- <@95/ 0TOLHL 1-?>O-?>H => 0>.6 1-=?@:B :> \\) K-F:B5 :Q>92:M# 5HLKR 4L JM9L 5-:>H 1<BPHB K-5 [[) J<L=:> f_[f) L=>1-0LSC HL ?/MOBH =>1.>7L:B :L3:2OPB F@4H5/ 4H>KH-?:68- ]m LMK-# 5HLK@ 3L 3L: 1<2 =>1.>7L:B 9- m[) [f) f_[[)

ENERVIT

VAŠE VÍTĚZNÁ STRATEGIE $ ) $ # # V X + ) # & # " C # } ) 1-.LF:-4H ?=:25.> ? K-7L [^em 1T?-9:; 3>5- Y>K0>7LMH275@ 41-C .LF:-4H > ? K-7L [^pf =>FB:@ 4 1K?:B02 ?R=5M0/ ? -J.>4H2 41-KH-?:B ?RO2?/) 9 H6H- 78?B.L 4L 41-.LF:-4H > 3L3B 1K-9M5H/ 4H>./ :L-99;.2HL.:-M 4-MF@4HB 41-KHM) BH;=:@ 4HK>HLQ2L 3L 3>4:@) >O9R 1K-9M5H 3L ?R4.L95L0 :@C K-F:R78 ?;9L75R78 4HM92B > 41-.M1K@7L 4 ?K78-.-?R02 41-KH-?72) K-9M5H/ 0M4B M41-5-32H ?/4-56 :@K-5/ P12F5-?R78 41-KH-?7T# ?/5-:@C ?>3B7B78 4?6 >5H2?2H/ 0:-89/ ? LhHK60:B78 1-90B:5@78) K-H- 41-.M1K>7M3L 4 <>9-M .65><T# HKL:6KT# ?RO2?-?R78 1-K>97T > 41-KH-?7T# 5HL<B 34-M F.L:/ HR0M `M21L) J/78-0 0-8.2 1-4M:-MH 8K>:27L :>PL8- H;.># 0M4B0L ?;9;H# 3>5 YM:QM3L) L1K?L 1>5 0TOL0L ?/?B3LH 1K-9M5H/# 5HLK6 1-0-7B 41K@?:6 ?RO2?/ 1-0-8-M H/H- 8K>:27L 1-4M:-MH) - ?PL JL= 9-12:QM > JL= ?L9.L3PB78 UF2:5T) 1K@?; H- 3L 8.>?:B0 7B.L0 HR0M `M21L) >O9R ?BH;= ?@0 1-H?K9B# OL 4H@H :> 1<BF7L :L3?/PPB :L:B =>9>K0-) RH :L3.L1PB ?/O>9M3L 2:?L4H-?>H ?B7L :LO -4H>H:B ?L ?PL78 40;KL78) <L4:; HB0 4L <B9B 41-.LF:-4H ) - ?R?-3L 1K-9M5HT 2:?L4HM3L 0:-8L0 ?B7L U42.B# 1K-4H<L95T

> >:Q>O-?>:-4H2 :LO -4H>H:B 41-.LF:-4H2 :> HK8M 4L 41-KH-?:B ?RO2?-M) 4L 4H>. -n 72@.:B0 1>KH:LKL0 2=LK456 e_ ? -J.>4H2 41-KH-?:B ?RO2?/# 4 3L8- 1K-9M5H/ 4L HL9/ JM9LHL 0-72 V:>O2?-X 4LH5>H 2 :> H-0H- :L3C 1-1M.@K:;3PB0 > :L31KL4H2O:;3PB0 =@?-9M ? J;OL7C 560 ./O-?@:B M :@4) - ?B7 9-9>H) 87LHL 1-4M:-MH 4?6 8K>:27L' ?-.HL )

www.enervitcz.cz


59

" % % e " <

TEXT A FOTO: MAREK PAZDERSKÝ

ZÁVOD PRAVÝCH CHLAPŮ $ ,# C , ) & C # & , ) a $ ,' NEJPRVE TROCHU HISTORIE >0-H:R =@?-9 ?=:25. .-:2 1<2 1<B.LO2H-4H2 -4.>?/ 0R78 H<27@HR78 :>K-=L:2:# 59/ 340L 5>O9-K-F:; 41-.M 4 +>:9-M >:9-M 3L=9B?>.2 7- :L39L.PB HK6C :2:5 ? 2=LK45R78 8-K@78) K@?; .-:2 340L HMH- :>P2 1K-3BOo5M 9-H@8.2 5 9-5-:>.-4H2# :>0;<2C .2 1<L4:R78 > =@K-?LS 40/4.M1.:R78 9L?>9L4@H 52C .-0LHKT > 1<2=?>.2 :> HK>c 2 9>.PB 5>0>K@9/) 1-C .LF:; 340L 42 32 1K-3L.2 > H>5 ?=:25. :M.HR =5MPLJ:B K-F:B5 =@?-9M# 5HLK68- 4L =UF>4H:2.- 8:L9 PL4H -9?@O.2?7T) P278:2 42 HK>c 2 7L.-M >572 :-H:; 1-C 78?>.-?>.2) /8K@. LHK 2K>: > 4H>:-?2. H>5 2 1K-C =>HB0:B KL5-K9 HK>H2 :> 1;H 8-92: > 9L?;H 02:MH# 7-O MKF2H; :LJM9L .L856 3L: H>5 1<L5-:>H)

% " % BOBOLOPPET? L78>.2 340L 4L 2:412K-?>H :> 4L?LKM# 59L 4L :>78@=B L55> ./O-?@:B# > H>5 1- ?=-KM 4.>?C :R78 =@?-9T 3>5- 3L P?6945R >4>.-11LH 340L 0;.2 5-:7-?5M .-11LH (? 1<L5.>9M H- =:>0LC :@ =@?-9*) 8/J;.> >.L 1K?:B F@4H :@=?M > +>C :-MPL5 ?/0/4.L.# OL 59/O MO 0@0 3@ HM H>3:-M 1<L=9B?5M - -# >c 4L H- 30L:M3L - -.-11LH) H- 4L :@0 9-7L.> =>.BJ2.-) LFLK 34L0 =L 45<BC :; ?/8K>J>. =L 9<L?> 1<L9 :;5-.25> .LH/ ?/<LC =>:68- 1>:@F5> - > > :@=L? 2 4 1MH-?:B 7LC :-M J/. :> 4?;H;) LPH; 340L 5 H-0M 9-1.:2C .2 1<B?.>4HL5# OL 4L 3L9:@ - =@?-9 1K>?R78 78.>C 1T) L H- = H-8- 9T?-9M# OL 42 0/4.B0L# OL 1K- :;O:@ 1-8.>?B 3L HK>c 1<B.2P H;O5@# > :L1-FBH@0L

0-7 4 HB0# OL 4L =@?-9M =UF>4H:B 1<B.2P 0:-C 8- OL:) >O9-1@9:; :@4 YL02:24H5/ 28:L9 :>C <5./ = 9245K202:>7L# > H>5 340L ?/14>.2 5>HLQ-K22 2 1K- OL:/ (5HLK6 -?PL0 0M4B >J4-.?-?>H =@?-9 1K>?R78 78.>1T*)

% %$ e < >HM0 =@?-9M J/.- 5>O9-K-F:; 4H>:-?L:- :> [_) U:-K># >c 3L H- UHLKR F2 :L9;.L) LH-P:B 4LC =l:M H- ?/78@=B :> 1@HL5) :-# 41-M4H> .29B 427L 1K-HL4HM3L# OL H- 78H;3B - ?B5L:9M# >.L 0/ 42 <L5.2 :L) K-F' L H- :@P =@?-9# 3L =7L.> 3L92:LF:R 4?RC 02 1K>?29./ 2 HK>HB# > 1-5M9 8- :;59- 787L 3LH# H>5 4L 0M4B 1<2=1T4-J2H :>P20 1K>?29.T0)

$ " " < L :@98LK:@# 5K@4:@# 1<B4:@ > 41K>?L9.2?@) K-C 78@=B H60;< 1<L4 7L.6 2=LK5/) H>KH 2 7B. 3L :> 4H>92-:M 1<L9 524LK?24L0 @K> > 9@.L 4L 7L4C H-M 1-9B?@HL :> K>J;H275-M .-M5M# 1<L3L9LHL 1- 8K@=2 :L3?;HPB 1<L8K>9/ ? 2=LK5@78# 1K-3L9LC HL 4H>K-M 45.@<45-M -4>9-M :> K24H2@:-?; 2 :> 2=LK7L# 1<L5-:@HL :L3L9:- H;O56 4H-M1@:B 3>5- H<LJ> :> -=0L=B :LJ- .2?LH45-M 8-KM# :L02C :-M ?@4 >:2 9>.PB 1<L8K>9/ 3>5- K-HKOL:@# -MC P45@ > :> LK:6 24L) >5 4L 1-9B?@HL 2 :> 0LC >:9K/ 2=LK5/ > 45-K- 4L 9-H5:LHL LJL456C 8- OLJ<B5M ?L9-M7B8- :> :L3?/PPB 8-KM 2=LKL5 a 0K5) 5K@H5># HM HK>c 42 =>02.M3LHL# > 59/O MO :@8-9-M :L?/8K>3LHL# H>5 ?;<HL# OL 2 HL: ?R.LH JM9L 4H@H => H-)

PQX¶ FKUMW\G DC\CT DüŀGEMÃJQ X[DCXGPÈ MCNGPF¶ĥ DüŀGEMØEJ CMEÈ C \¶XQFĵŗ

>5 MO 34L0 ? U?-9M =0B:2.# HL:H- =@?-9 :L:B U1.:; ?PL9:B0 > JM9L0L ?O9/ 9;.>H ?PL78:- 1K- H-# >J/ 4L 3B0 >:2 :L4H>.) K?:B0 41L72n 5L0 3L 4>0-=<L30; :> :>P2 ?.>4H :LM?;<2HL.:@ ?=9@C .L:-4H a ^_ 50) :-# >4>.-11LH ?L &?6945M 3L H>5/ ^_ 50 9.-M8R# >.L HL: 3L 1K-H2 :>PL0M =@C ?-9M ? 1-94H>H; 1- K-?2:;) >.PB0 41L72n 5L0 3L 4H>KH-?:B F>4) L0@0L O@9:R 8K-0>9:R 4H>KH# 1-M=L .202H FH/< 8-92:# J;8L0 5HLKR78 3L :MH:6 -1M4H2H 4H>KH-?:B 5-K29-K) >5H25> 59/ > 3>5 ?/K>C =2H 3L F24H; :> ?@4) 1-5K>FM3L0L) L :L?BHL 3>C 5-M HL78:25-M' L?>9B# 0TOLHL 42 ?/JK>H > 5.29C :; H- 2 J;8L0 =@?-9M =0;:2H# >.L 1-=-K# 1-MC =L :> H-H-O:R78 ./OB78 M1K>?L:R78 J;8L0 =@?-C 9M 3L: 4?61-0-7B) -4.L9:B0 ?L.5R0 41L72n 5L0 34-M 7L:/) -4H>:L 32 H-H2O 5>O9R# 59- 9-3L9L 9- 7B.L) M9L H- 9>K ? 8-9:-H; :>9 [__ F) L 4LC =:>0M 7L: 42 JM9L ?/JBK>H 3>5- 1K?:B HL:# 59- 9-4@8:L :L3.L1PB8- F>4M# :@4.L9:; 9KM8R# H<LHB# FH?KHRi# :> 1-4.L9:B8- MO 3L: :;7- =J/9L) @C K-?LS 1K?:B H<2 ? 5>HLQ-K22 -J9KOB ?;7:6 7L:/ -9 41-:=-KT) BH;= H>56 -J9KOB 9- -1>HK-?:27H?B :> 3L9L: K-5 1MH-?:B 1-4H>?2F5M 1>:@F5> - -) -.25 HL9/ 1@K U?-9:B78 4.-? 5 9:L4 32O .LQL:C 9@K:B0M =@?-9M# ? 3L8-O 1KTJ;8M 4L 9-MY@0 1-H5@0L 02:20@.:; ?L 4H-1;)

" b L H- 1K-4H; =@?-9# J;8L0 5HLK68- 4L 4H@?>3B = 0>.R78 :L-0>.L:R78 78.>17T 1-7H2?B# 42.:B > 1K>?B 78.>12) >5 42 HLK0B: 8:L9 :>12PHL 9- 5>.L:9@<L# >c :L478@=BHL a [_) U:-K> f_[f) .2OPB 2:Y-K0>7L - =@?-9;# 1<28.@PL:B# 1K-1-=27L > 41-M4HM 9>.PB8- :>.L=:LHL :> 4HK@:5@78 =@?-9M www.boboloppet.com)


60

" $ & , ,) C & $ ) K- ?L.56 2 0>.6 ?/=:>?>FL JB.6 4H-1/ 3L 1<21K>?L: 4-J-H:B =@?-9 ?-.:-M HL78:25-M) :L9;.2 1>5 FL5@ :>9PL:7L 9- ./O-?@:B 5.>4275R =@?-9# .LH-4 4 1M:C 7L0 24HK-?4H?B ?K-1/ ?L 4520>K>H-:M) @?-9M 4L 1K>?29L.:; =UF>4HSM3B =@?-9:B72 = 7L.6 ?K-1/# > H>5 4L :> 4H>KHM 0TOLHL 4LH5>H 4L .-?@5/# ;072# H>./# M4/# &?69/# -K/i @?-9 3L 32O HK>92F:B 4-MF@4HB 4LK2@.M =@?-9T MK-.-11LH > 46K2L H-1> 1K- O2?-H) > U?-9 4L ? 4-J-HM fe) f) f_[f 1<2 &M0>?C 4560 02:20>K>H-:M 1<L94H>?B 9;H2) L3278 5.@:B JM9L 42HM-?@:- ? -5-.B ?2.9/ > ? =@?-9L78 ?-.C :-M HL78:25-M 1K- :; JM9-M 1<21K>?L:/ HK>H; -9 [ 9- ] 50) <2 4-J-H:B0 H<2>9?>7LH252.-0LHK-?60 =@?-9; ?-.:-M HL78:25-M 4L =@?-9:B72 ?/9>3B = 0B4H> 4H>KHM :> ?2.9; :> HK>c ?L9-M7B :@98LK:R02 =@5-MHB02 ?2.945> > >9-?45>) > :L9;.2 34-M 1K- 5.>42756 ./O><L 1<21K>?LC :/ 9?; 96.5/ HK>HB# fm52.-0LHK-?R > \m52.-0LHK-?R 0>K>H-:45R =@?-9) > 29L@.:B78 4:;8-?R78 1-9C 0B:L5 4L =@?-9:B72 1K-3L9-M -9K>?-M# +2.21-?-M MHB# >9-?45L0 > =1;H 1<L4 -K45-M ?2.9M 9- 0B4H> 7B.L :> ?2.9M) 1LKYL5H:B U1K>?M HK>HB > 1-8-9.B =@?-9:BC 5T 4L -1;H 1-4H>K@ 1-<>9>HL.45R 52 5.MJ &M0>?> ?L 41-.M1K@72 4L 45?;.R0 HR0L0 H-1/ 1K- O2?-H > -J7B ?2.9>) -4H>HL5 1>K5-?>7B78 0B4H# ?RJ-KC :; YM:QM3B7B 1KL=L:7L# JL=1LF:@ =l:> --1LK>H2?/ (?/8<B?>:@ 1<L?.65@K:># U478-?:> ?;7B > ./OB*# ?/C 8<B?>:@ 3B9L.:> > ?RJ;K = 1;H2 HL1.R78 3B9L. (0>42H6# JL=0>46# 4.>956*# ?L.5-1.-P:@ -JK>=-?5># 5?>.2H:B

-=?MFL:B# P12F5-?R 0-9LK@H-K45R 9-1K-?-9# JL=C ?>9:; M1K>?L:@ > -=:>FL:@ HK>c# ?/J>?L:6 -78-HC :6 > M40;?>?6 -JFLK4H?-?>7B 4H>:27L :> HK>H2# 0>C =>7B 4LK?24i H- ?PL 34-M 9L?2=/ V&M0>?@5>X) K- 5>O968- UF>4H:B5> =@?-9M 0@0L 32O 1<21K>?L:- 4H>KH-?:B FB4.- > H>P5M 4 8-9:-H:R02 9@K5/) L=>1-0B:@0L >:2 :> :>PL :L30L:PB) K-0; =@?-9T ? K@072 &M0>?4568- 02:20>K>H-:M 1K- :; JM9L 1<21K>?L:> 9;H45@ =l:> ? -5-.B 4H>:M M:2-K K-18/# 59L 4L JM9-M 0-72 -JFLK4H?2H# -8<@H# 0>C .-?>H > 8K@H 42) >4-0BKM > KLQ24HK>72 HK>92F:; =>32PcM3L n K0> 1-KH4-YH) LQ24HK>7L J/.> 32O 41MPH;:> > 9-1-KMC FM3L0L ?PL0 =@?-9:B5T0 1<28.@42H 4L ?F>4 > ?/MOBH H>5 0-O:-4H 1.>HJ/ 4:BOL:68- 4H>KH-?:68-) PL

1-8-9.:; :> 4HK@:5@78 ggg)4520>K>H-:)7=) -MF@4HB 0>K>H-:4568- 5.@:B 3L 4-MH;O - :L3C .L1PB8- 2Q81-2:H &M0>?@5># 5HLK@ 5-0J2:M3L =20:B > .LH:B &M0>?45R 0>K>H-: > HL>0-?@ 4-MH;O :> :L9;.:B 9.-M86 HK>H2 - =.>H>?R 0-5 =L &M0>?C 4568- 12?-?>KM 201LK5) B5L:9 fe) > fk) f) f_[f JM9L =5K@H5> :> PMC 0>?456 ?2.9; -1;H ?L.5R0 ./O><45R0 4?@H5L0) L:H-5K@H -5-<L:;:R0 n :@.-?R0 =@?-9L0 24C HK-?4H?B ?K-1/) LPH; 34HL 4L :LK-=8-9.2# =9> 1<23L9LHL' >5 :LC ?@8L3HL# :LJM9LHL .2H-?>Hd > &M0>?; 3L 5K@4:; > :> &M0>?4560 4520>K>H-:M -J=?.@Pc) fe) > fk) f) f_[f 4L :> ?@4 H;PB0L :> ?2.9; ?L 4H-1;) 5-.d 52 5.MJ &M0>?> „

www.skimaraton.cz www.stopaprozivot.cz


Organizátor

11. – 12. 2. 2012 Karlův běh – Boží Dar 25. – 26. 2. 2012 Šumavský Skimaraton Kooperativy – Kvilda 3. 3. 2012 Krkonošská 70 Kooperativy – Svatý Petr Přihlášky a více informací na

www.stopaprozivot.cz

Bruslení i klasika / Krátké i dlouhé tratě / Dětské závody / Lyžařská škola / Komfortní vybavení zázemí pro závodníky – velkokapacitní vyhřívaný stan / Teplé jídlo a nápoje / Vyhřívaná převlékárna a bezpečná úschovna lyží a zavazadel / Profesionální ski-servis Generální partner

Partneři


62

TOULÁNÍ V &C # & # # & " # & , , & & & # & $ # # # & & # & & & # & iX a & TEXT A FOTO: JIŘÍ ŠAFRÁNEK 4@H - 5K@4@78 &M0>?/ J/ J/.- 3>5- :-PL:B 9<BC ?B 9- .L4># =?.@PH; 59/O H- H>5 1;5:; > M1<B0:; M0;.2 32:B) >KL. .-4HK0>:: 3L 324H; H-M 41K@?C :-M -4-J-M) 9- 787L - &M0>?;# 3L3B0 .L4L > .2C 9L78 =>FBH 1<L0RP.LH# 0;. J/ =>FBH M :;3 > 3L8- 9;. L 4?;H> .L4:B78 4>0-H > 72H-?>:68- 9B.> K@32 PM0>?4560) L:B 4>0-=<L30; 4@0) K@4C :R HLhH 020- 32:R78 :>14>. H>56 2K-4.>? L?KC .R ? 5:2=L L35K@4:;3PB 4JBK5># 5HLKR# >F :@P 4-MC F>4:B5# 0@ 1-9-J:-M 478-1:-4H .BF2H 4.-?/ 5K@C 4/ 1<BK-9/ 3>5- >KL. .-4HK0>::) 0/ 1<L7L 1<2 ./O><456 HMK24H27L 8.L9@0L 5K@4M > 4/K-?-4H 1<BK-9/ > H>56 4H-1/ .29B# 5HL<B H>0# 5>0 3L9L0L# O2.2 > O23B) H>5 3L H<LJ> FB4H# >J/78-0 0;.2 1MH-C ?@:B &M0>?-M J-8>HPB) 9-J; 2:HLK:LH-?6 4H>FB =>9>H 9- ?/8.L9@?>FL 4.-?- &M0>?>) L4 9>. &M0>?; 3L3B 9:LP:B 306:-# 1K>?9;1-C 9-J:; ?=:25.6 =L 4H>K68- 4.-?>:4568- 4.-?> 1K- .L4 VPM0>X) L4 J/. > 3L :> &M0>?; 1<L90;HL0 =@30M .29B > 3L8- J-8>H4H?B MKF-?>.- ?L ?PL78 1@C 9L78 J-8>H4H?B 1<BK-9/ 2 F.-?;5>) > H-# OL 3L

&M0>?> :@K-9:B0 1>K5L0# 0TOL =>4L .L4) L8- ?L.25-4H 41-.LF:; 4 J>?-K45-M F@4HB &M0>?/ 3L ? ?K-1; M:25@H:B) T?-9:B .L4# ?/30> :>1<) -MC JB:4568- 1K>.L4># =02=L. ? 5>0:L78 -J/?>HL. K>C 5-M45-CM8LK456 0-:>K782L ?FLH:; B9LS@5T# 5>0 4L 9<L?- ?/1K>?2.- 1- 78g>K=L:JLK4560 1.>?LJ:B0 5>:@.L) @.L ? 1L7B78 45.@KL:# 5HLKRC 02 J/.> &M0>?> 1K-4.>?L:>) > :>PB 7L4H; 4L JM9L0L 4LH5@?>H 1<L9L?PB0 4 .L4L0# 5HLK68- 3L ? PM0>?4560 4H@.L ]_ ~ 3L8- K-=.-8/) M9-M H- ? :;5HLKR78 0B4HL78 2 -JK@=5/ 3>5-J/ :LMH;PL:6# >.L ?L45K=L 1<2K-=LC :6 ? 5-.-J;8M O2?-H> 1<BK-9/# 5HLK-M 4L F.-?;5 ?L 4?6 1RPL > 78>0H2?-4H2 4:>OB 4H@.L 1<L78/HK>C F2H) >K:;)

e " L .L4 :LJ/. H- U1.:; 1K?:B# => FB0 F.-?;5 1<2C PL.# 9-5.@9@ 0B4H- 4H>KHM :>PL8- 1MH-?@:B &MC 0>?-M a L.L=:@ M9>) K-41L5H-<2# 5HL<B 8.LC 9>.2 ? -5-.B =L0456 4HL=5/ = >?-K45> 1<L9L?PB0

=.>H-# :>P.2 ? [k) 4H-.LHB J-8>H6 =@4-J/ OL.L=:6 KM9/) LK?L:@ J>K?> KM9/ =T4H>.> =>78-?@:> 9-C 1-4M9 ? :;5HLKR78 0B4H:B78 :@=?L78# > :@4# >O :> 0>.6 ?R3205/# JM9L FLK?L:@ HMK24H275@ =:>F5> ?64H 1- 7L.6 96.7L :>PL8- 1MH-?@:B) > =>F@HL5 J/ J/.- 9-JK6 ?/4H-M12H = ?.>5M >O :> 4H@H:B 8K>C :272 ? .OJ;H2:;# 59L 3L :> :>PB 7L4H; 2:Y-K0>FC :B 7L:HKM0 &M0>?>) :L9 => :@9K>OB0 =>FBC :@ 7L4H># 5HLK@ :@4 9-?L9L :> FLK?L:-M HMK24H27C 5-M =:>F5M ( * :> LJK:B5) -5M9 ?/4H-M1BC 0L :> OL.L=:2F:B =>4H@?7L L.L=:@ M9> a 7L:HC KM0# 0TOL0L :>?PHB?2H .-4HLK0>::-?M &# 59L 3L - :;0 4H@.@ ?R4H>?># 0M=LM0 &M0>?># =>C 0;<L:6 :> 45.@<4H?B > :L?PL9:B J>K-5:B 5-4HL. >::/ >K2L -0-7:6) / 340L 4L H>5 =9KOLC .2 1-=:@?>7B =>4H@?5-M ? L.L=:6 M9;# OL 340L ?/K@OL.2 H60;< => H0/) >PH;4HB J/. 0;4B7 H60;< ? U1.S5M# > H>5 H- J/.> 7L4H> :L?PL9:B78 1-8.LC 9T :> =20:B 1<BK-9M 1.:@ 0;4BF:B78 4HB:T) L4C H> 0;.> =>3B0>?R 5-:L7) - ?R3L=9M = .L4> :> O.MC H6 1<L9 TK5-M 340L :>JK>.2 ?;HPB K/78.-4H


63

> ? LMY-K22 0;4BF:B8- -4.:;:B 340L 1<L8.69.2# OL :> 7L4H; 78/JB >42 [_ 0 4:B8) 5.M=:27L =>45<B1>C ./ > 1- 1@K K/78.R78 5K-7B78 H2 ?1<L9M =02=L.2 ?L 4:;8M 1-96. 7L4H/) >PH;4HB 4L :25-0M :27 :LC 4H>.-) >5 340L 9-3L.2 :> 1K?:B :-M=-?6 :-7-?2PC H;# =<B=L:6 @K-9:B0 1>K5L0 &M0>?># 5HLK6 .LOB :L9>.L5- H6H- 7L4H/ 1<L9 TK5-M) $ e 6 ' % N )3" * N & ' ( # " ( ' 5 (" % ( ( " ! ' & ' 6 3 ( ' 8 ( ' ?R EE @ EE

% $ e Ć - ! ( ' Ć 6 ' ~ Ć $ % 2 ( & Ć 9

6 ' % 6 |

B4H- :>PL8- 1K?:B8- :-7-?@:B :> TK7L 3L 41-3L:- 4 ?RK-J-M 45.># 5HLK-M =9L 1K-4.>?2./ 45.@<456 K-9/ >YL:JKj9.T > JL.T) /H- K-9/ :LC 78>./ 1-4H>?2H H>56 5-4HL. > 8<J2H-?:B 5>1.2) > 3L92C :@ 1<LF5>.> 9- 9:LP:B 9-J/ 9B5/ H-0M# OL ? 9-J; YM:Q-?@:B ?-3L:4568- U3L=9M ([^efa[^^[* 4.-MO2.> 3>5- 9;.-4H<L.L75@ 1-=-K-?>HL.:>) -4HL. J/. -9C 4H<L.L: 41-.LF:; 4 7L.-M -J7B 5K@H7L 1- H-0# 7- 3L3 n .0><2 1-MO2.2 3>5- 5M.24M 5 n .0M 2?@ @K> ([^\^*) 5.@<456 -J9-JB# HK?>3B7B -9 1-F@H5M [p) 4H-.LHB# 5-:FB ? H6H- -J.>4H2 ?/FLK1@:B0 45.@<45R78 4MK-C ?2: 5<L0L:L > JM5-?68- 9<L?> ? [^) 4H-.LHB) 29L0 =T4H@?@ MO 3L: 9<L?-# 5HLK6 41.>?M3B 5>:@./ 9- ?:2C HK-=L0B# > 1>4HL?L7H?B :> 8-K45R78 .-M5@78) O2C ?L:B 1<2:@PB HMK24H275R > 7L4H-?:B KM78 :> 5-:72 [^) > ? 1KTJ;8M f_) 4H-.LHB) - 42 0TOL0L :> :>PB 7L4H; M?;9-02H :> 78>C H; .MJM FL45R78 HMK24HT ? K@P2.L78 (?=:25.> ? K-7L [^f]*) K@P2./ 34-M H>56 0L0L:HL0 1-C 8:MHR78 9-J f) 1-.-?2:/ f_) 4H-.LHB) >5- 3L9C :> = 0@.> -J7B 1-J.BO =@1>9-:;0L756 8K>:2C 7L 1<LO2.> JL= U1.:6 9L0-.27L e_) .6H> f_) 4H-.LC HB) K-7L [^m] =9L O2.- ?L 4H- PL9L4@H2 9-0L78

6 % ( 3

77> [ ___ .29B :;0L756 :@K-9:-4H2# >.L ? K-7L [^^_ =9L =J/.- 3L: 77> fe 9-0T) >9> M4L9.-4C HB 4L 4H>.> HLKFL0 9;.-?R78 > H>:5-?R78 8.>?:B :> 4H<L.:272# 1<L4 5HLK-M JM9L0L 1-5K>F-?>H 9- 0B4H> 9>.PB8- 0-O:68- 1<L:-7-?@:B a -.L9:B5 ([ m[f 0 :) 0) a :L3?/PPB J-9 :>PB 7L4H/*) - 7L4H; 02:L0L 3L9:- = .L9-?7-?R78 3L=LK# 5HLK6 34-M H>56 H/12756 1K- &M0>?M# K@P2.456) >9 :B0 4L =9?28@ -.L9:B 4H;:># 5HLK@ =B45>C .> 4?6 306:- -9 1-.L9:B# HL9/ 32O:B 4HK>:/) .M:7L :>9 H-MH- 4H;:-M > 8-K-M MKF-?>.- .L4:B0 9;.C :B5T0 F>4 5 -J;9M) > -.L9:B5M :@4 FL5@ :LC 3L: :-7-?2PH;# >.L 2 M:25@H:B -J3L5H JR?>.6 ?-3L:C 456 1-=-K-?>HL.:/ 1<2 VOL.L=:6 -1-:;X# ?FLHC :; =><B=L:B# 5HLK6 ?-3@72 4H<LOB7B :@P 5.29:R 4-72C >.24H275R 41@:L5 1-MOB?>.2) > 9-JK6 ?292HL.:-4C

:B 9- 0-5K68- 9<L?># 340L 1-5M4 ?=9>.2 > K>9;32 =02=L.2 ?L 41>7@5M) <L4 :-7 Y-M5>.- > H>5 H2# 7- :L1-:-<2.2 4H>: 9- 8.-MJ5/# 0;.2 M?:2H< 1;5:; 78.>9:-) >5 3>5- :> ?PL78 :-7-?2PHB78 340L 2 =9L 1-MOB?>.2 78L02756 H->.LH/) <L4H-OL 34-M M0B4H;:6 ? 9<L?;:6 J-M9;# 1- 4:;OL:B > ?;HKM# 340L 42 0M4L.2 -98@=LH .-1>C H>02 4:B8# >J/ P./ 9?L<L -HL?<BH) @:- 4L 1-F>4B =.L1P2.-# >.L .1/ 340L :L?29;C .2) <B3L0:R J/. >.L41-S 9.-M8R 43L=9 = -.L9:BC 5M :> >?-<B 12.M > 7L4H> 1-96. -5.>:4568- 1-C H-5> 9- -9K>?/ K/78.L MHB5>.>) -9K>?> > 3L3B 8-41T95/ :@0 9>./ =>1-0L:-MH :> 78.>9:-M :-7 :> -.L9:B5M) 9L 340L =>P.2 9- 0M=L> 9<LC ?># 3L8-O =1K>7-?@:B0 J/.> -9K>?> 1K-4.>?L:>) 9 HL1.6 1-.6?5/ 4L :25-0M :L78H;.- ?4H@?>H#

» $ ?@XR 3 % % ? EEE ?@@E ' '&! LQ # « H2 0TOLHL :L3L: = K-=8.L9:/# :> 5HLC K-M 3L ?;O 1K-0;:;:># ?29;H .1/) =20; 3L K-=8.L9:> > 2:Y-K0>F:B 7L:HKM0 -HL?<L:6 3L: 1- 9-0.M?;) 2= ggg):14M0>?>)7=r7=r) <B3L0:@ 3L 0-O:-4H K-=9;.>H 42 -8LS ?L =9;:60 5KJM# 5HLKR 3L 4-MC F@4HB -91-FB?>9.> M ?;OL) L 9-JK6 :> H- 0/4.LH 9-1<L9M > ?=BH 42 4 4LJ-M 1-H<LJ:6 ?;72# >J/ ?@4 -8LS 45MHLFC :; =>8<@.) L H- 3L92:6 0B4H- :> HK>4L# 59L H- .LQ@.:; 3L 0-O:6) >56 340L 4L 4:>O2.2 -8LS K-=9;.>H# >.L >42 1- 8-92:; 4:>OL:B# 1- H-0# 7- 4L :@0 =>F>.> H-F2H 8.>?> = :LM4H@.68- Y-M5@C

H>56 4 ?;9-0B0# OL 7L4H> :> MF2:M JM9L 1<LC ?@O:; 9- 5-17L > 1-F>4B 4L =>4L =>F>.- =8-KC P-?>H) -5.L4.-M :@.>9M :@0 1-=?L9.> K-92:> :-K45R78 7L4H-?>HL.T# 5HLK@ 2 4 1-FLH:-M H.MC 1-M 0>.R78 9;HB 4H>HLF:; 4L 1LK-M7B78 4 ?;HC KL0 1MH-?>.> 1- &M0>?;) 24H-M 2:412K>72 1K- 1<L1K>?M :@5.>9M :@0 M5@=>.2 ? 1-9-J; V1MC .L5X 4:;O:R78 4>:B# 5HLK6 3L9L: = :278 H@8.) >C 3B0>?6 J/.- 2 H-# OL :;5HL<B J/.2 :> J;OL75R78 ./OB78 > :;5HL<B :> 452>.12:24H275R78 ./OB78# 1<2C H-0 P.2 41-.LF:;) 8M4H60 4:;OL:B 340L >:2 :L?29;.2 ?;HKL0 > 5TK-?7L0 =:2FL:6 1.-78/ .L4> :> KH?60 ?KC 78M# :> >.6 > L.56 -5KT?7L# :>H-O >J/78-0 =>8.69.2 5>0L:2HR ?K78-. M=:68-) LPH; 9-J<L#


64

' ( ( (

OL ?;HP2:> = :@4 =9L J/.> 32:9/ => 1;5:68- 1-C F>4B > 45MHLF:; 340L 0-8.2 = UJ-FB LK:6 8-K/ ?29;H .1/# 1<2K-=L:; 4L =0.>=M3B7B .L4 > 1-9B?>H 4L :> 1K>0L: .H>?/) :L4 :> H- 1-F>4B -1K>?C 9M :LJ/.-) K-78M 340L 4L =>8<@.2 ? :-?60 8-C HL.M .145@ ?/8.B95> :> MF2:;# >.L :> MJ/H-C ?@:B 340L 0;.2 8.MJ-5- 9- 5>14/) -7 :> MF2C :; a 1T?-9:; ?L.56 -J72# :L3?RPL 1-.-OL:6 :> &M0>?; ([ [kf 0 :) 0)* J/.> J-M<.2?@) :-72 :>1>9.- H60;< 1T. 0LHKM 4:;8M) ;O5R 4:B8 1K-.>0-?>. 4H;:/ 4H>:T# H>5OL 4L 0M4L. 2 ?B7LC 5K@H => :-7 :>1:MHB0 5-:4HKM57L =L?:2H< 4L4MC :-MH 9-.T) L:H-5K@H J/.- 0:-8- ?.85R78 41>C 7@5T# 1K-H-OL :L9-HR5>H 4L 4H;: 4H>:M >:2 :LC J/.- 0-O:6) @:- :@4 FL5>.> 1-1K?6 -1K>?9-C ?@ V1K-P.>1@?>F5>X) H<B9>.2 340L 4L 1K>?29L.:; 1- [__ 5K-7B78 > 1>5 340L 4L =>9R78>:B 4 U.L?-M =><>92.2 :> 5-:L7 45M12:/) L: H>5 340L J/.2 478-1:2 M9KC OLH HL01-# >J/78-0 9L::B HK>4M 9- -?6C

8- U9-.B =?.@9.2) >PH;4HB H- J/.- 1<L4 :BOLC 7B .@:;# 59L 340L 4L 4H>?2.2 :> HMK24H2756 78>C H; a @3L:7L > M4MP2.2 ?;72# =>4L 5L HK@O:6C 0M 0BK:; = 5-17L) -8/J-?>.2 340L 4L -J.>4HB# 59L J/.> H;4:; M 4H@HC :B 8K>:27L <>9> -J7B 4 :;0L75R0 -J/?>C HL.4H?L0) L4:27L J/./ ? e_) .LHL78 =J-MK@C :/ JM.9-=LK/ L45-C 4.-?L:456 .29-?6 >KC 0@9/# ?FLH:; 8<J2C H-?T) L396.L# >O 9- 5-:7L k_) .LH ?/9KOL. 1K@?; 5-4HL. :> :BC OL7B78 .@:B78) :L4 3L ? 3L8- 0B4H; ?L.5R 9<L?;:R 5<BO) - 7LC lou dnešní cestu míjí0L =>:25.6 -J7L -KC ' 2

V LÉT Ě V ZIM PĚŠKY, Ě BĚŽ KY!

:B ?;H.6 -K/# >=-?# K@4:-M -KM) 2:LC 0L H>56 :-7-?2PH; M HK@O:68-# 5HLK6 3L :> 1;5:60 0B4H;# >.L 9:L4 4L :@0 9- 1.@:M :LC 8-92.-) 1<L4 -JHBO:R 1-4HM1 FLK4H?R0 4:;C 8L0 4L :@0 9B5/ 42.:60M HR0M > :>5-:L7 2 K-.J; 4L 4H-1><L0 1-9><2.- 9-3LH 9- -?68- "9-.B > :>3BH 2 => H0/ 1-9.L =L.L:R78 40;K-?L5 :-M=-?6 :-7-?2PH;) :-72 4L ?/3>4:2.-# > H>5 340L 42 0-8.2 MOBH 3>4:6 -J.-8/ >.L41-S ? :-72 > ?/Y-H2H 0;4B7 ? U1.S5M) > H6H- 7L4H; 1- &M0>?; 340L 0;.2 8L=5/ 8.>?:; 1<L4 :-7) -F>4B 340L 4L :L0-8.2 ?/JBK>H# J/.- :@0 9@:- HLK0B:L0) -5M9 3L H- 0-O:6# 3L 9-JK6 ?/3LH 9- 9-JK6 1<L91-?;92) 9/J/ :>-C 1>5 Y-M5>. 328-?R78-9:B ?BHK# H>5 3L .L1PB >J4-.?-C ?>H 1-14>:-M HK>4M -JK@7L:;) L4HM 340L 4/0J-.275/ M5-:F2.2 :> 4H@H:B 8K>C :272 ? -?60 "9-.B# -95M9 :@4 -9?L=. ?.>5 V4?-C J-9/X# 5HLKR 3L=9B -1;H 9- 0B4H# 5>0 4L \_ .LH :L40;.-) /0J-.275R 3L 2 5K-5 1K@?/ &M0>C ?># 5HLK@ =<2=-?@:B0 :-M=-?R78 :-7-?2Pc ?K>C 7B 1<BK-9M 5 PLHK:60M MOB?@:B > 1-=:@?@:B F.-?;C 5M) <L30L 42# >J/ H>5-?R78 0B4H :> &M0>?; 3L: 1<2JR?>.-)


65

8

(

" % e$ J; HK>4/ =>FB:>3B ? L.L=:6 M9;# 1K-H-OL 3L H>0 .L1PB ?.>5-?6 9-1K>?:B 41-3L:B) -5M9 ?/3LC 9LHL K@:-# .=L 4L H>0 9-4H>H :>H-.25 ?F>4# >J/ 4L 3LPH; HL: 9L: 4L 9>.- 3LH :> ./OB78) -5M9 1-3LC 9LHL HK>4M -JK@7L:;# 1-FBHL3HL 4 96.LHK?>3B7B 9-C 1K>?-M 9- -?6 L7L :LJ- -?68- "9-.B) TRASA SE SPANĂ?M NA NOUZOVĂ?CH NOCOVIĹ TĂ?CH NĂ RODNĂ?HO PARKU Ĺ UMAVA: 110 KM

Trasa

PoÄ?et km 1. den Ĺ˝eleznĂĄ Ruda – HĹŻrka 12 km 2. den HĹŻrka – PolednĂ­k 19 km 3. den PolednĂ­k – Modrava (13 km) – BuÄ?ina 27 km 4. den BuÄ?ina – StrĂĄĹžnĂ˝ (14 km) – NovĂŠ ĂšdolĂ­ 27 km 5. den NovĂŠ ĂšdolĂ­ – tĂĄboĹ™iĹĄtÄ› pod PleĹĄnĂ˝m jezerem 25 km (18 km) – NovĂĄ Pec Trasu lze prodlouĹžit na 6 nebo 7 dnĹŻ, nebo zkrĂĄtit ukonÄ?enĂ­m na mĂ­stÄ›, odkud je dopravnĂ­ spojenĂ­: Modrava (bus), StrĂĄĹžnĂŠ (bus) nebo NovĂŠ ĂšdolĂ­ (vlak). Pozor na to, Ĺže ve vÄ›tĹĄinÄ› autobusovĂ˝ch spojĹŻ vyĹžadujĂ­ pro pĹ™epravu lyŞí obal. TRASA NA LEHKO SE SPANĂ?M V UBYTOVACĂ?CH ZAĹ˜Ă?ZENĂ?CH: 110 KM

Trasa

PoÄ?et km 23 km 35 km 27 km 25 km

1. den Ĺ˝eleznĂĄ Ruda – PrĂĄĹĄily 2. den PrĂĄĹĄily – BuÄ?ina (Kvilda) 3. den BuÄ?ina (Kvilda) – NovĂŠ ĂšdolĂ­ 4. den NovĂŠ ĂšdolĂ­ – NovĂĄ Pec UbytovĂĄnĂ­ lze nalĂŠzt ve vĹĄech zmiĹˆovanĂ˝ch mĂ­stech. Podle podmĂ­nek, vybavenĂ­ a kondice lze Ä?asy zkracovat. PĹ™i dobrĂ˝ch stopĂĄch, kondici a rychlĂŠm snÄ›hu lze trasu zvlĂĄdnout na lehko za dva dny.


VEDLE NEOCENITELNÝCH INFORMACÍ Z BĚŽKAŘSKÉHO SVĚTA ZÍSKÁTE

DÁREK V HODNOTĚ PŘEDPLATNÉHO Fleecová mikina SNOW

NEBO I VYŠŠÍ

Taška na notebook SNOW

Softshellová vesta SNOW

Taška na přezkáče Hole Birki Peněženka SNOW

Čepice Kama Lyžařské brýle 3F

Funkční triko Völkl Sluchátka Skullcandy

Číro na přilbu Wiggystyle Batoh Loap Alpine 28

Dětská kukločepice Kama Sportovní batoh Loap Kooki

CELOU AKTUÁLNÍ KOLEKCI NALEZNETE NA KAŽDÝ PŘEDPLATITEL ČASOPISU NORDIC, SNOW A WILD CAT OBDRŽÍ SNOWCARD – KARTU LYŽAŘSKÝCH SLEV A VÝHOD.

SEZNAM PARTNERŮ NAJDETE NA

PŘEDPLATNÉ OBJEDNÁVEJTE NA

nordicmag.cz/casopis/predplatne


Vítězství jako životní styl JAK POZNÁTE, ŽE SE NACHÁZÍTE V BLÍZKOSTI SKUTEČNÉHO VÍTĚZE? POZNÁTE HO PODLE TOHO, JAK SE POHYBUJE? POZNÁTE HO PODLE ODHODLÁNÍ A VŮLE POKRAČOVAT I V OKAMŽIKU, KDYŽ TO VŠICHNI OSTATNÍ VZDALI? NEBO PODLE ODHODLÁNÍ DOSTAT SE NA VRCHOL A ZŮSTAT NAHOŘE? 3 DARIO COLOGNA IT

SE

VA

4

LU

Š

BA

UE

R

NO

TR

3

1 P ET

TE

4

AJD A M

R

PE

RT

5

HU

G

2

OL

GA

ZA

2 5

1

TARJEI BOE, ANN KRISTIN AAFEDT FLATLAND