Page 1

BĚŽEK 10–11

BĚŽECKÉ

LYŽE

CENA: 59 KČ | 2,49 € | 75 SK

NORDIC 15 MARKET LISTOPAD 2010

MARKET 10/11: LYŽE, BOTY A DOPLŇKY

POPSANÝCH MODELŮ WWW.NORDICMAG.CZ

11 ZNAČEK

BĚŽECKÉ

BOTY

POPSANÝCH MODELŮ

9 ZNAČEK

REDUKČNÍ DIETA ANEB XCELERATOR KONTRA PROPULSE


DN=KGHOLD_yOtIK:ORyS:yLGvA>F

alpské lyžování

SCHLADMING ÖTZTAL TAUPLITZ HOCHZILLERTAL/HOCHFÜGEN VÝCHODNÍ TYROLSKO MÖLLTALSKÝ LEDOVEC

jednodenní

STUHLECK SEMMERING HOCHKAR LACKENHOF TAUPLITZ KREISCHBERG

lyžařské zájezdy

na běžky do celé Evropy pohádkové silvestry telemarková škola

NORSKO RAKOUSKO ŠVÝCARSKO ITÁLIE RUMUNSKÝ BANÁT SLOVENSKO

WORKSHOPY KURZY V TUZEMSKU A ALPÁCH

a mnohem více zájezdů (na kola, hory, lyže, pláže, vodu i za poznáním) najdete na www.kudrna.cz

CK Kudrna  

  

www.kudrna.cz/zima


3

NORDICREDAKCE 4

REDAKCE

NORDICTEST 6 9 10 18 26

      !  " #" "

NORDICLYŽE 32

$% $ #  &'

NORDICPŘEHLED LYŽÍ PODLE ZNAČEK 34 34 36 38 38 40 41 42 43 44 44

$$ $ & ( $" &$"   ) $& $  

NORDICVÁZÁNÍ 46

 "*# $$  $ $"

NORDICBOTY 48

! + $ ,

NORDICPŘEHLED BOT PODLE ZNAČEK 50 51 51 52 54 54 55 56 58

$$ $ & $ ( $" &$" ) $& 

58 62 64

$ &$& * … & &

 $$" #

59 66

&$ $ 

FOTO: PETR SOCHA

NORDICUNIVERZITA


           ! !  "#$ ##   %& % # & #'! ( ( ! (  ) #  #( ! 

( #!*    ! + (   ! #  #, ## !(   !  (  !-# ./0# !(! 1. # !$ %(&# !"#   ( !# !# ! ! #  # (  1# !( # 0 2 #!)  ( !#

  #(   # ! # " ! )   # # ( 3#$ ! "  * ( # ! ( # !( # !!  4   $ / 3" #   

  567 89:!;  ## ! ! # ! " < # 1( ! # $  (  1. #  "  ! "    #! (

 !  =0 ; (  $ # #     #># $ #" !; #

 #? @

)#"! $

)  #  ! ; #  + #   # # 1 ( @#!    !

"!1!(! !  $

  ! 6  # 

  /

2 #  !!! $ !($ ( 5 #  5( ! # !( ;   ! !$ #A ! ! # # #  $ < ## 8!*((156789:!#  !! # !#  B KarolĂ­na Frederiksen

2B5 # $"* !+" #    # (!( #  #2# !( # ( !#2 ; # # !=0 REDAKCE AUTOR PROJEKTU Petr Socha Ĺ Ă&#x2030;FREDAKTORKA KarolĂ­na Frederiksen GRAFIKA Josef DujĂ­Ä?ek MarkĂŠta AntonĂ­Ä?kovĂĄ INZERCE Petr Havelka DISTRIBUCE Veronika KolĂĄĹ&#x2122;ovĂĄ, DĂĄĹĄa JanouchovĂĄ, KateĹ&#x2122;ina SobotkovĂĄ REDAKTOĹ&#x2DC;I zĂĄvodnĂ­ lyĹžovĂĄnĂ­ Marek PazderskĂ˝, Barbora Ĺ˝ehanovĂĄ, TomĂĄĹĄ Macek, Martina ChrĂĄstkovĂĄ mazĂĄnĂ­, profesionĂĄlnĂ­ rady Marian MĂĄlek, Jan Žåk odbornĂŠ texty, trĂŠnink Petr Jakl, MiloĹĄ MatouĹĄek, TomĂĄĹĄ Gnad materiĂĄl JaroĹĄ Ĺ&#x2DC;ehoĹ&#x2122;ek, Jan Zampr, TomĂĄĹĄ Ĺ&#x2DC;epĂ­k biatlon TomĂĄĹĄ Hermann cestovĂĄnĂ­ Petr Socha, KateĹ&#x2122;ina StuchlĂ­kovĂĄ, Blanka NedvÄ&#x203A;dickĂĄ ADRESA REDAKCE HusitskĂĄ 344/63 130 00 Praha 3-Ĺ˝iĹžkov redakce@snow.cz 222 780 286 PĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vky, fotograďŹ e a nĂĄzory zasĂ­lejte na adresu redakce.

Cover foto: Skiindex/Karel PobĹ&#x2122;Ă­slo Cena: 59 KÄ? / 2,49 EUR

Ä&#x152;Ă?SLO 15 ROÄ&#x152;NĂ?K 5

VYDĂ VĂ SLIM media s.r.o., IÄ&#x152; 27175511,

HusitskĂĄ 344/63, Praha 3 JAZYKOVĂ KOREKTURA Dagmar KruĹĄkovĂĄ, Radek Holub INZERCE inzerce@snow.cz PĹ&#x2DC;EDPLATNĂ&#x2030; Informace na www.nordicmag.cz nebo na predplatne@snow.cz VychĂĄzĂ­ 4x roÄ?nÄ&#x203A;. Toto Ä?Ă­slo vyĹĄlo 4. listopadu 2010, dalĹĄĂ­ vyjde 25. listopadu 2010. MK Ä&#x152;R: E17201, ISSN: 1802-2979

RozĹĄiĹ&#x2122;uje PNS a.s. a sĂ­ĹĽ sportovnĂ­ch prodejen. Ä&#x152;lĂĄnky v rubrice NORDICmarket jsou komerÄ?nĂ­ prezentace.

NORDIC â&#x20AC;&#x201C; OFICIĂ LNĂ? PARTNER

PARTNEĹ&#x2DC;I Ä&#x152;eskĂ˝ svaz biatlonu JizerskĂĄ padesĂĄtka Ĺ umavskĂ˝ skimaraton

FOTO: KAROLĂ?NA FREDERIKSEN

4


10/11

ski & snowboard collection

lyže běžecké kondiční

www.sporten.cz

PERUN


6

JEŠTĚ V PLENKÁCH

TEXT: MAREK PAZDERSKÝ FOTO: ARCHIV

&$ ##-$ $ $*$ $ # $- " $ $ "".  $-$&$" ##* &$ # / %& & #& && " - #&" ## -$  !&$& #&$ / KOLÉBKA U BAJKALU 01234567589:;<=6>58?:2:@B4F5G?H6I;58?. F2JH6=85G?H6I9:2F<LI5;93G<G/3L?:F;:L327 I43H;>?;>2:2ILM>;B23M8:=N2O9<;F43456:2. <F;30/27B854B8JL58?9<;FH6MP?89>0556MPI;. B8O-;FMP82B2QNM>SMP30>2:438>;:698I5SMPJ4. J5;IL9827P;7@?82O?837=83G5SMP:F>T58> 7272O0>;I855T-<870>2B8IF2>@UB8< :=/5/B/ 9838F9>SMP2OB;9<8MPM8BT @F;9N89858J4. 3N9B85;92OG95;1NBNBN7T5;:272ON<J36=8M6MPL. JN3PB@O2>TI95GP@/8?7=638:2I2M6>L16 ;95G15NM-:29<@:5GNB016/;58?9<;FH6?8:23;. 12345;2OB;9<9<=8756$9N8>2B8I?8J8F;;?>;B- 27>@798@1N<6B016729<;B2;172>;57N543N8/ 018:=89<;B09B2@1N<BN78I?85>B23@-;B8J;V;B0 OS<:2<=8O5T<;>T>O2?N;:=8:F;3GM8BSMP9>@. :N5N54>B;7@5;58I;BT3J74B8529<N/ 29<@:5G72MP4J8B2>30B8:H23456<8MP5N>0?6J. 70N9;I2<5TP2I;<8FN4B@/?8752IJ52F9>SMP F;H8BN5NHW9872MP23;B0:=87MPL7>05G758H56MP

9>N;B:N5N9<NM>SMPB016-?8?NMP19>B@J5NM8O0B; :2<;185;>218HN52@J;OF;X@?6M6:27>B@J23456:=N 9<2@:456/2:F3TINI2>;57N543NN983 3F2:G B0182O?83NB03F;X9>@+B23N59>2,-J=8?IG76>0 <;1856 3T7LOGP8I<=NM8<NB8<T34B>0/2F9>@ 9874B8J72>25;B23;B032?859>TB01;=9>T2776B0- ><8FT354F2V5TI<8FT5@9B;3NB058?8785Y9:GMP/ 2MP4J6>J;>B47456B01;=9>SMP3SM3N>23SMP 9<=87N98>;F2>@Z[Z98@9>@<8V5NB0:F356OF;5. 5T32?859>TB01;=9>TJ43270/6<GJI@98B30?8<

LYŽOVÁNÍ SJEZDOVÉ

;"(# ##  "(  (" 3" ( #1 1# #   #!  # $! #! #  ## # !! ##$   ! #5 #

#!  $ !     B "#% & "1# !( .#0. #!0+C # # # !!! !DEFE#+ " ! GHF  # # # #(# (# DEDI #!2  "A ( + $ #  ! (# # !#1 ### " #  >A C ( 2! #   ( # #  # # # ( # # #! " #" ## , .DEGJ0 $ .DEII0


7

5;>2:8M;:=N9?8J7@3S9<=8B8IJ;94P52@<M6B/ 272O5GO0B0B01830@163450N3@9>@/ 230. <32=NB272OFSJ4>B;7:F2F0MPBSI;923SF2J32? 9:2F<2356P2B0123456/ NANSEN, RÖSLER-OŘOVSKÝ I TI DALŠÍ 87F@PT:2B23N5G\/9<2B8<69838>;57N543NN 9<434B0123456J4O;32@;9:2F<8I3758H56I9B2. 3;9I09B@/2MP4J6>9NB5TI@J72>25;B856<8MP. 5N>0?6J705;B016MPN30O;3856-?8198:=NJ:L92ON. B254F2V5G?H6I:21;7;3>LI/2F9>@->2BTOM8 9:2F<2356P2B0123456-J;V;BNB01;=N:=N9?8J7@J;. <4V8<O8J:2I2MNP2B8/0B02O?8385073;J:L. 92O0:F2?8<6J;<4V>05;J3;5T:27B82OB;9<63S. 9>0<@] 8B8I;F>85+<8B8I;F>,;FN9<N45N8+>FN9. <N45>;,-><8FT9872MP23;B0727589/

N13F2M8\^O0BJ;J5;I85459>2>5;B016MP 27TBM8\-UI+/08,-;B8J;J4>B;7569>2V852@ 7TB>@98:23;1@?8;19>2>2F;2F7P8NI; +\I,F2>@^[^3;>>85@/

8H<G273;M8<B8<7=638983 F2I9_@9>@. <8V5NB0:F356OG18M>TJ43270-36<GJJ;:259>; J3B47B:G<N>NB2I8<F232@<F;WJ;\IN5@</2>@ ^[O0B<;>T32F9>@J;B2185:F356B01;=9>S >B@O5;93G<G F09NB>N<<8F2Q>NB_O8F`2F85N5Q/ FJ0549B8723;B2I52P27;BH6MP/ 8B>2@J49B@P@5;F2JH6=856B0123456N72 JO0<>@ 3F2:0;93G<;I4(FN7<?2`;5985- ><8FSOGP8I93T3S:F;303F2M8^^^:=8?8B5; B016MP)Fa59>2;549B875G293TI:2VN5@5;:9;B >F4952@>5NP@/ LB81N<2@F2BNPF4B;<;>TV89>4>2<BN5;-72 ><8FT98B018729<;B0:25G>@7>@FNaJ56IJ:L92. O8I/=87987;F@9B;=9>TP2>B@O@3F;J8 298` _9B8F.=239>S9N58MP;B:29B;<5;O67>@OF@9B6 J9B;-;B8I69<2<2P2:=NHB027bFI08078 ;)@9<;392573;:4F0B016/=8>3;:85SI;?N<8B 5834P;B;?8H<G<S1785587O;?8:29IGMP@ :=NPB618?6M6MPB01830J>2@H8B/ 93G7VNB098-;<;>F2>@^^Z3J5N>B3F;. J8:F356B01;=9>S>F2@18>+27^\c*89>S>N >B@OF;P;,INI2>;57N543NN/49B875GO0B0J;. B218509:2B>03GI8M>@-;>2@9>@- 3SM;F9>@ ;74B8383H8MPP2F9>SMP2OB;9<8MP/ POČÁTKY ORGANIZOVANÉHO LYŽOVÁNÍ 8J43N9B85;;><N3N<4MPB0156>LJF;P09NF2>@ ^\58MP434:29B;<B0185;93T:;59<36PF;OG ;FF;MP/ 8P2B8956>LI3F>252H6MPI;?6@B8P. VN<:F4MN/2F9>TB018?92@3H;>:=6BNH7B2@PT72 P@9<TP2:2F29<@;9<FISMP93;PL-<;>9N?8H<G 2O?875434B018J675G-><8FT?N1:B5G30P23@?6/ 49B875G98F2J32?8B0123456@?6I4@VN<8B J2B56MP <G:5NM ;5@MP;F/ 859:2B@9=23. 9>SIJ;B21NB:F356B01;=9>T>B@O0-:F356B01;=9>S 93;J5;93G<G-;<;>T?;>2:F35627F2>@^\[ 30@V23;B@IG56B01;=9>TI@38H>2B8/29<@:5G 985;B016MPJ;V;B2NJ4327N</ 2 NJ8F9>SMPP2F98B0123456729<;B2:2I;. B8?N5817238BINF0MPB898F2J36?8?6M6MPF>252H-

SKOKANI

B ( ##  + ! #  # " ! ( " $  # 2# 1 #C !DJEK1 #8 L  # ! ! + #  # $ !! # 1 # # #M # (NF1 !5#" @ B#  , .NN0#*#8.KFFF # 10 +DEGH#! # 1 #C "O  !  $# #  6P#B#@7Q! B "1  #C # $ # # # # HF>RF 3 1 #( "# +# " #$# $ 1 1! 9  *  $! ! # #! # +#   # ##!NF 1 12 !! # $    !(  1 "  !> $ !.#! # #DEKK # @BGFFE0 #

## $ ! #P# "# DEEK  #" #! >QGFI 1+ $  (  ; P  #2   !GIK 1

TABULKA PRVNÍCH ZÁVODŮ V ČECHÁCH:

 ^\[

&# F;P;

^\Z

/ <G:;5NM8

^\^

/ <8:;5NM8

\

NB8I5NM8

\

/ <G:;5NM8

\

32F9>TO2@70 092>Te NJ8F2@ FMPB;O6

\d \c.U

092>Te NJ8F2@

\[

858M>2

\Z

092>Te NJ8F2@

\^

NB8I5NM8 092>Te NJ8F2@

\\

092>Te NJ8F2@

\

092>Te NJ8F2@

\

092>Te NJ8F2@

\

\d

\c

NB8I5NM8 092>Te NJ8F2@

:NV4>5; @I;3G

 UI I 9>2> I 9>2> I-9>2> >I 9>2> >I >I 9>2> >I 9>2> >I 9>2> >I-U>I 9>2> >I-U>I 9>2> >I-U>I 9>2> >I-U>I 9>2> >I U>I 9>2> >I U>I 9>2>-97F@185S >I 9>2> 97F@185S

F>252H8

U>If5872>25V85S

092>Te NJ8F2@

U>I 9>2>-97F@185S U>I

# " (/&B478>

NB8I5NM8 (/F25 F;P; /<8``859 2F9>2 /87F56>

NB8I5NM8

/F;@9

NB8I5NM8 F/N89>;@ ;9>2 F/N89>;@ ;9>2 / N>B;

NB8I5NM8 $/@O4<

NB8I5NM8

/F;@9

NB8I5NM8 /<8``859 2F9>2

/F;@9

NB8I5NM8

/ 27;9 092>Te NJ8F2@

/F;@9

NB8I5NM8

/ 27;9 092>Te NJ8F2@ /;5V

NB8I5NM8

/ 27;9 092>Te NJ8F2@ /;5V

NB8I5NM8

/ 27;9 092>Te NJ8F2@ /;5V

NB8I5NM8 &/4B>;

NB8I5NM8

/ 6F

NB8I5NM8 (/<F5;7 092>Te NJ8F2@ /;5V

NB8I5NM8

/F@OS 092>Te NJ8F2@ (/<F5;7 092>Te NJ8F2@ /89<Q;F7 2F9>2 )/(F;5MB F;P;

//N8BB;57 2F9>2 / ;F2B6I8> F;P; //;5985 2F9>2 / ;F2B6I8> F;P; <F;QNM>0J;P05@B/;5VJ NB8I5NM8 N9>;I;F478I/FO;<2@ (/ 6F

NB8I5NM8 )/<;@8FP8NI 2F9>2

/@V8F;

NB8I5NM8


8

J;<2P587J5G>2BN>;9IGFL/8B>SI:F2:;Q4. <2F8I3SB8<56MP3S:F;372P@9<SMPB89L NJ8F8> ;:=NB8PBTP2 8H<G79>TP2P=8O858O0B:2V65;?8 F2>8I^\c 298`$B8H.018M/<2I@<2F2>@ 983418:F356JI65>;22FQ;5NJ23;5TIB0123456 3 NJ8F9>SMPP2F4MP/&52P2:2J543;M6MP<YF <85>F4<:275N>BNB0156MNJ092>TP25;7 NJ8F2@/ =6389838J78?H6MPP2F4MP:2@163;B0?85 95G15NM8-J3;5T>F2>3G+27>B8V8,;I2P@<5T 9;5GJ3;5TF2P;V>0/ ;BH6I@F2J32?N5;:2I2PB292@9879<36 PF;OG<8;FF;MP;-J?8P21:;59<3698B01876>0 JF@V529<NV89>SMP=8I89B56>LF2JH6=NB072

NJ8F8>/8?7=638?8J;V;BN23B47;<B8956MN-:2J7G?N HNFH638=8?529<N7G<N/29B8756I3SJ5;I5G?H6I HN=N<8B8I989<;B05GI8M>TB01;=9>T9:2B>0J;B2. 185TF2>@\U3NO8FMN;2=8523G-><8FT76>0 93T5GI8M>T:8VBN329<N:2I2PB0>9:2F<2356I@ ;>@B<@F56I@F2J32?N72<T72O0N3BT<G58P29. <N55SMPP2F/ 875;B298PB;35G22J5;V856<F;9- 30O@723456=;70@O0<23;M6MP;2OV8F9<323;M6MP I69<;<;>T:F2:;Q;MN/ RADĚJI LYŽE SPÁLILI 27F@PT93G<23T34BM872HB23>B;9NM>TIB012. 345658?:F38>B8P>TI@Y<B@I@-58O2W54F27 J78MNI23;5SH89<NB8<034B8V5T2>@:;M858IGB MP@W98:F2P45G<:2J;95G185SMPP=8O858MP P2F/79@58IGIML278HB0b5;5M8-30BN75NB2 98:2PF;5NV6;:=NHBN52362O03;<8BT-><8=698B0. 123456I@98BN<8:F385;@VN</83FBS+7B8Y9<56P2

:27456,3J:2I654-18581O0J;34B>02783J7;B B018GIMLI-<;>?8989BJ;IN32V6MP9<;<65. >8I3H8MP50F2J=8J;BN;9:4BNBN/ 85?87509N58. MP;B;5;5NMP?;>2?8785J:F356MP9)@9<;38I )N5J8B8IJ;V;B2O52323;<<F;7NMN<2P2<29:2F. <@->78?N5785813 NJ8F9>SMPP2F4MP/ 2J32?58?85J432756P2;B8NF8>F8;V56P2 B0123456@F0MPBNB29?8752M8563H8MP2FQ;5NJ;M6 722>2B;-F2>@\UZ:;>J=6J856*89>29B2385. 9>TP293;J@<GB895T3SMP230/4MNJ4>B;756MP- 9<=8756MP;3092>SMPH>2BJ;V;BN?8J7N<5; B01;=9>T3SM3N>23T>@FJ0-9<8?5G<;>YV;9<56MN J;<2<;BN<56P2F81NI@:F29B@BTF8>F8;M8 +832B@V5627O2F23TP5@<6,;&+2MN;BN9<NM>S 93;JIB47818,/

&;92329<INB2356>LO6BT9<2:0>;172F2V5G F29<B;-N>7019NB01;=N?8H<G9<4B8I@98BN@:F;32. 3;<<F;<GPN9<2FNM>SIJ:L92O8I-<8709;IN:2. 9<@:5G:F2HB;:43;<;:F2?617G</ 2-?;>>3;BN<56 O0B;9<2:;-J43N98B25;:2V<@B01;=L?872@M6MP :=8734IN/&52P2>F4<8989<;B2-18VB23G>?8B 523SI-V8F9<3G5;:;7BSI:F;H;58I?;>2:F356 ;I2PB9N<;>30MP@<543;<9;I2<@;>F49@P2F/ 0O0B03<@72O@?8H<GJ;F29<BTP@9<SINB890/ F2M8\[^98:2:F3TOG18BJ4327 NJ8F9>4 :;7894<>;-?8P21J;B21856O0B2303FMP2B856I 95;P0F2JH6=N<OGP5;B016MPI8JNHNF2>2@38. =8?529</6>0J3G<H@?6M6989B43GJ4327@J;V;B2 72 NJ8F9>SMPP2F:F2@7N<9<4B836M8JNI56MP <@FN9<L/ <2I@3Z/;^/B8<8MP5;9<;B;8>2B2QNM>4 >;<;9<F2`;3:272OG27B895G563G<H6V49<NP2F/ F2B01;=8<23H;>:=N589B29:2@9<@58V8>;. 5SMPI21529<6/8?8518>3SPB87LI72>F;?8 ?N158O0B2:2<=8O;F2JPB8785-;B8>3LBN5@<529<N 27<G1N<:2H>2J85T;H>L7MN5;:;785T7=83N50 3J5N>B;=;7;523SMPB8956MPM89</ KDYŽ SE BĚŽKAŘI PŘESTALI USMÍVAT 8P70@158O0B2B01;=N:=452-;O09<F43NBM8BS 7855;B016MP?85929;IGB2@:=6F272@;OF27NB 98:2>2B85;J;90:45V8F9<3SI95GP8I/O?83N.

TABULKA VÝVOJE LYŽOVÁNÍ V ČECHÁCH:

 "

 "

298`_9B8F.=239>S729<434:4F0B016;J;>B474:=NOF@9B;=9>TI>B@O@3F;J8B01;=9>S ^^Z >F2@18>-F2>@^\c:=8?I8523455;*89>S>N>B@OF;P;

\U

38092>TI5;7 NJ8F2@98:2:F3TOG16J43275;U>I-30PF4B / F;@9J NB8I5NM8J;P27/;dIN5/

^\ PF;OG;FF;MP2O?875434J2F9>;;J;>2@9>;B018:F293TB8956>0

\U

?8J;B2185GI8M>S93;J-?851<32=6<;>TV89>T>B@O0NO8F8M ;2=8523

^\ 38 <G:;5NM6MP;3F;55T?92@30F4OG50:F356V89>TB018:27B852F9>SMP3J2FLN934J456I

\\ 38092>TI5;7 NJ8F2@O0B;2O52385;<F;7NM89?8J7@5;B016MP

^\d 3 NB8I5NMN5;2JN5MN98>25;?6:F356J432703OGP@5;B016MP

\ IN9<F239>SI989<43438092>TI5;7 NJ8F2@J432797F@185S

?8J;B2185*89>SF>252H9>S:2B8>>N NB8I5NM8 ;58I@MP;F8I-><8FSJ;>B474:F356 ^\U B01;=9>TM89<03F>252H6MP

:=N30<F3;B29<56IJ4327@5;U>I:2P=8O858MPF>252H:254PBT \d JIG5G:2V;96@I6F4/;5V;:2I2MI@:29>0<@?6M6>;I;F47/ FO;<;

^\U $B8H.018M:275N>45G>2BN>B01;=9>SMP3S:F;35; 8H<G7;72 NJ8F8>

\c :2:F3T5;93G<G9838092>TI5;7 NJ8F2@>254H<;`8<23SOGP

3F;J838<F2I23M898OG16:F356J43272IN9<F239<36>F4B239<36*89>TP25;UI- ^\[ 30PF4B&B478>J NB8I5NM8J;]U

\d

^\Z 38 <G:;5NM6MP98:2:F3T92@<G1NB2389>2>@-30PF4B<8``8597TB>2@\-UI

\c 3J5N>4(+&8JN54F2756B01;=9>4`878F;M8,

\d ?8J;B2185*89>S>N>B@O092>T5;7 NJ8F2@

\c 3P;I2INg98>25;?6:F356JNI562B0I:N?9>TPF0

\d

9:2?856I<=8MP729;3;756MP>B@OL3J5N>4?;>2:F3565;93G<G3;JB01;=L3>F4B239<36 *89>TI3 ;OB25MN5;7 NJ8F2@

\U

3;FF;MP23G?8:29<;385:F3569>2>;59>SIL9<8>97=83G52@ >259<F@>M6

3 ;59>SMP4J56MP:F2O6P4:F356IN9<F239<3693G<;3>B;9NM>TI B0123456->783H8MP5092@<G1830PF43;?65;HNJ432756MN


LYHE Z DOBY DŘEVĚNÉ

B098PB@V5T9<F2?8:F2Y:F;3@9<2:-30O@723;B0 98J432756<F;<G387=NMP23G-;B8PB;35G98J3S. HNB:2V8<543H<G356>L/01;=N98:2I;B@:=89<;BN @9I63;<;J7F;3N<:=N3J4?8I5TI98<>456/3B4H<G 236>8578MP98 NJ8F9>TP2F0J;:B5NB0<@FN9<0 JI52P;>2@<L5;H6F8:@OBN>0/ 3LBNJ?87527@H8562FN85<;M8B01;=LO0B; F2>@\^Z30<32=85;7589:F29B@B4 NJ8F9>4 B01;=9>4I;QN9<F4B;/ 875;B298296WB01;=9>SMP M89<2J5;V852@V<0=INJ4>B;756INO;F3;. IN;:F;3N78B5G@:F;323;52@2>2I2<N32@ NO8F8M/MPF;5@:=6F270;>F;?N50F2J32? <2P2<29:2F<@:29<NPB5;H<G9<6?8598>@574F. 5G/872HB2>8>4M856:2F29<L;5NO@723456 523SMPM89<-;3H;>9;I2<5SI9<=878IP2F98 :2P0O@?6M67898<N<N96M23TI;90<@FN9<L/G<H6 PB@>:B;H6J3G=-:27TBM89<JL9<43;?6B818<>@:0 27:;7>L;5G><8=69N:2:;98>4MP>F4<6M89<@ 5;Y>2FI;BSMP9;J85NM9IFV>L/ 230PB4H856 NJ8F9>TB01;=9>TI;QN9<F4B0 9:F;3N78B5G@:F;323;5SIN9<2:;IN989<;B0

NJ8F>0:F2OG1>;=858?B8:H6IN3F8:@OBNM8/2. :29@758?92@1475T?N5TP2F0@549<;>72O=8 :=N:F;38505;54:2FB01;=L/589982Y:F;3@ <F;<69<;F4 NJ8F9>42/:/9//

O! % &(1#  # (;  /2! ! (#!  1  !#  "S ( #( ( # " ( # !! !   !  #! B  ! ( 1 1( !( # 1 "# 1( ! M (!( (  ! (# ! # (#C # #DJEI  Q B!! $  +  # 7T#$ ( (( #DJEF!( #(# # M2P!U"8# A B L!# %8 # &"# #"!(  # !( (! #B ! 5@ @### % & 8#  !! ! #  #!(  # #" ##"## !( #  !( !!  #" =%,! $ # #  

  !$U# !# $  ! # #  !($ $ # $+ ! $$ & .3(!(  # )#" V/0 8!( $#  ( ## 2! ( !%$ # &  13 (# ! $!  # #  #( " $ # 2 !!##( 

!(( ( #  1 ! # $ 2  # !  ( 5  #  #! #"$ 8$  (( P ( # # " # ! !  !M #$  # ( #$  # 1#! P !#  #1  ( ! # "  7# W( # ( # 

! $ # " X#  M!B  $ # 5 @   B @ #! (( ! B2673 5#"@ @#3   ##"#   *  !;

 #B2673 ! % ! # !& #!% &3 # " # !  ! ( # ! (! #" #( #$ ! !(   1#( *M .( 0

F4<M8:2:47@>2I@5N9I@F2>@\^\72HB2 >I6F5TI@:2>B89@543H<G356>L5;V89>SMPP2. F4MP-58O2W982<83=8B0PF;5NM8;3G<HN5;2O03;. <8B98J;IG=NB;5;M89<072J;PF;5NV6/&;90B01;. =L983H;>3F4<NB0f2OJ3B4H<G3:29B8756MP:G<N B8<8MP/=63G?H6>BN7;>F49@P2F9NIL18VB23G> 30MP@<543;<:=83415G:=N52V56MP?6J74MP/„

1249

Xcountry ANTI-FOG

EVA FOAM 1

1190

Killer

DOUBLE LENS

ANTI-FOG 2

EVA FOAM

1191

Brutal EVA FOAM 3


10

» , $ $ @   $ < ! !( ( ! # 1  * ! !  #  1:   !(3 ! *#  $  (#: 

 $ )! #"<  !7) ! «


11

2010 SKIAREÁL LESNÁ, KRUŠNÉ HORY, 4.–7. 3. 2010 TEXT: TOM ŘEPÍK FOTO: KAREL POBŘÍSLO, ROB TRNKA A PETR SOCHA

 !# ! ! $$ *$ &. &$!$i $ #&*$# #  . " i "* !# # j"/ $  " #* # 

#$* - $#* " /" & # " $ & )$( /$"  . $ / 232B6I9NB8<293058MP;<2I4V>@3093G<B23456 M2-?;>;:F2V?9I8<25;?;=85;895TJ;987GB;BN- :F2<218O0MP98:2F2M82:;>23;B+3H83NJB2X9>S O6BS&,/2?hI8:=6I2><2I@-M2349J;?6I4 ;>3LBNV8I@I4<8<85<23S<N9>:=872VNI;/*;9?8 7F;PS;I69<;?8I4B2/&B@3I82B016MP/ 6M8VNIT5G72523T98Ja50N52323;B;932@ 3SO;3@>;174J5;V>;/ 8756IJB2QNM>SMPI2<N. 34<2FLO0B;Y52F2342B0I:N47;-5;561O0B<85<2 :F2OG15TP29:2<=8ON<8B8O@72@M6I;<8FN4B@1 3G<HN52@?8J7ML9<;57;F75G:2@16345/F;><NM>0 JOF@9@523TB018:=N:F;3NBN:F25;7MP4J8?6M6JNI@ @$<2INM@-;B2I25@-&;79P@9@;299NQ52B@/ X-IUM, ZAPAMATUJTE SI TEN NÁZEV (F;5M2@J9>TB018989<;B0-?;>98J:=NB2185SMP >2I85<4=LN3S9B875TP2J54I>23456IL18<872V69<- :2IGF5G?8752J5;V5SI36<GJ8I-:=N58?I85H6I

  

2   ! " 1

 #   #  " #1 # ("( #U  '" " #"56789:ZDD #$)  5# '5@DD # # ! ! !"#$%&##'( )&*%+,-.-.$/'".$$%.$0 1+2 B! #    # # ## # # # # !     2  (# ! %342 B! #  " ! ( # !# # !     ) !! )*%*&+ (# "  ( ( # ( # $  [ !! 

325GMPJNI56MP:27I65>4MP-><8FT5;895T:2 72O@<89<23456:;523;B0/2:F;37G-:F25G><8FTJ549 36<GJ8I:=8>3;:N3SI/F;51232.O6BTB01839<=6M523T 98Ja5G30F;JNB039>@<>@58V8>;52@F;J;5M6/

.1)5%,6 B! ! # (## (  \  )   " M(  "1( 

  #  (  # " #$   " 

 !


12

$58?85B018m<2<4B56:F2IG52@<2<N1:F2HB; >2I:B8<56J4327563SO;3;J5;V>0/.N@IB018 9P27NB05;34J8:=N7456I36M8>;FO25@3:=87@ ;I6F5SI:2>F4M856IH:NV8>N:;<8>/;:F2. 9<2523T303N5@B299NQ52B93T.N@IO2<0m JIG5NB789NQ5-:=N7;B36MV8F5T;:2@1NBB8PV6 I;<8FN4B0-?N5TH5GF23456-3FMP56>F0<6O2<0 N:27F41>@32OB;9<N:;<0/2PF2I;709:2B@ 9B018IN-523SI34J456I;O2<;IN<;>299NQ52B 72>4J;B@I;J;<JB2X9>TP2-?N1<;>@B<F;B8P>TP2 J432756P2.N@I98<@-O8JI4B;V<3F>NB234P0/ 2J2F@P275T/ XCELERATOR &B@36M2:2J2F@P275TIf583H8756F2JF@MP5; 895T:F2O@7NB2:F43G5;299NQ52B8MP;&;7. 9P@98MP5;I25<23;5T523T34J456M8B8F;<2F- ><8FT?;>2932@F832B@V56B8<2H56523N5>@ :=879<;3@?8909<TI23Gk27?;>1N3;l2OGJ5;V>0 2O9B@P@?6M63SF2OM82<<8`8BB;/ 4J456?876>0279<F;5G569:2@9<0I;<8FN4B@ 2M8BT78>2B8PV6581:=878HB438FJ8-J432756 2<<8`8BB0f50563416:2@PSMP^QF;IL+9>;. <23T,-F89:8><N38ZQF;IL+>B;9NM>T,/;B8>2 3SJ5;I5G?N581<2<278>272BL3H;>B01;=2M856 5;:F29<28:NM>T:=NB5@<6O2<0>34J456-;:=6?8I5G 56J>S:2MN<:29;J85652P03LVN9;I2<5TB01N/ 2<2 292O5G:23;1@?NJ;58?9NB5G?H6O858b<-><8FS?98I N5<@N<N35GJ;J5;I85;B2>;I1N<G:25;J@<6/ 23TM8B8F;<2F34J456?8:2MP2:N<8B5G >2I:;<NONB569:29B8756:=87MP2J6Q858F;M6O2< 909<TI@?;>389>;<23T-<;>N>B;9NM>T 38FJN/2V65;?8<2@<298Ja52@O098IGB2 ;@<2I;<NM>02O?8323;<5;<2:>2B8>M6MP9:2. B@:F;M@?6M6MPJ5;V8>B016;O@783038785TN3 789NQ5@V<0=:F27@M85<L2O@3N]>F2I?N1 JI65G5SMP299NQ52B@;&;79P@9@<;>T3O;F. 34MP(N9MP8F@;$B:N50/ ZATÍM S MUŠKAMI M8B8F;<2F34J456I4<;>T523Sf2:F2<N:=87. MP2J6I@5;:2PB87?87527@HH6fJ:L92O2<836. F456/8J;@?;<G3H;>5;5G?I@96I1;B23;<-18

32:F;37@JNI56MP:27I65>4MP-?81B8<29<89<T. F05;895T:=N36<;B0+IF4J-36<F-523S3BP>S956P- V;9<T54IF;J>0,9834J456<;>T2I52P2PL= 581?8P29<;F438FJ82<836F;B2/ 3F72PB;3G:=N. B5;32@:8<BNV>@?87527@H858O0B2J;M2:F2. IFJBSIN:F9<0@MP2:N</ 2<258O0BJ7;B8>;?85:29<=8PIL?fJ8?IT. 5;7G3V;<;98JB016729<43;B;?8592O<618IN- 5G><8F4;1:2;9N9<85MN?N5TP2-J;P=4<TP2:4F@ F@>2@/N>2BNJ;587O;<8B543GM.><8F2@3H;> :=87:2>B474I-183SF2OM8:2<GMP<2V8<5SMP J>@H8529<8MP+<89<TF0:;<=NV5G>2I85<23;. 5SMP,:F229<F2@-I;9232@:F27@>MN@:F;3NB/

LABORATOŘ KONTRA SNÍH 170W:F43G27<2P2<;70:F;><NM>T<89<23456 ?8/>2@H8<B01;=9>T3SF2O>0+J7;B8>;58?85 9;I2<5TB018-;B8N2O@3-34J456-P2B8-27G30- 72:BX>0,385>@5;95GP@?8J49;756->FN<NM>T/ I52P2F8;BN9<NV<G?H6581B;O2F;<2F56;k9@. MPTlI8MP;5NM>T<89<23456:273S32?23SIN ;3SF2O56IN9<=8MP;IN/ 258M>25ML-?782:272O52@:;F;B8B@-?;>2 :=87B01;=9>4:=6:F;3;38F9@93B;9<56B0123456 9;I2<5T/&L18<898@OGP;<5;9@MP2-5;3J:6F;< <@5018B8J;-:F2?8J7N<5;>2BM6MP9<23>0P27N5 ;@NIN<23;<989P2B8IN;172I7B2Om?;>72O=8 O@78<8B0123;<;B8@>418;134H:2O0<;:F4M8 5;95GP@-5NM?N5TP2/

782<2f;7589@1<2:B;<6:F23H8MP50 PB;3563SF2OM8f183G<HN5;B01;=9>TP2I;<8FN4B@ 98:F27@>@?8+;3S9<@:5G<870N<89<@?8,5;?NP2. 3SMP27G:B;58<0/4>N9<45-*65;-N8<5;I- P;?9>2- 5725T9N8f<;I3H@78?8:23G<HN52@38B>T<8:B2 ;3BP>2fF2JP275G389F2354569<0:NM>SI >BNI;<8I-35GI198I;<8FN4BO@78b54B5G@163;</ $<;>B2QNM>0M2>2BN3-M298358>BNI;<NJ23;5T 76B859>TP;B8>789N5;(NBN:654MP?836?;>29:6H8 IG>>T-:2P27B5TVN95;7522<836F;<8B5T-3P2. F4MP3<8:B2<56I9>2>@2:;7894<VN36M89<@:XL 72BL<;>23T583170I@96JL9<;</ SALOMON PROPULSE $?8BN>21>25>@F85M8f:272O5G?;>2:856J8 f5N>70589:6-72IN5;5<5693G<236PF4VN38BIN 72O=8362>;17TI:279<;<5TI:B45@;@9>@. <8V5G5TI>F2>@<2P27F@PTP2/;>258M-?838.


=8?5SI<;?8I9<36I-182OGJ5;V>058:2MP0O@?6- 18J;IG9<543;?65G>2BN>>2F:2F4<56MPH:Na5L 5;9;J85SMP;:B;M85SMP>25>@F85V569<F;52@- ?85?NI5872>412@:=N?6<5;>2O0B>@/475S<870 7N3->7015;J49;756N523;MN?8752P2909<TI@ 2O30>B827:2367492>523N5>2@3B;9<56-JPF@O; 3<85<S1V;9/ B2QN>0JI65G5TP2:FN5MN:@98<;>B8<29 7;B;2V8>43;<523438FJ834J456N@;B2I25@/ 2F;JNB;m:272OMP2756I54J38IF2:@B98f ;3>F4<>29<NJ5;I854-18;B2I2598@93TP2 >B;9NM>TP2<2:.85723TP234J4563F;M6J:G< >@MP0M856J;?875@PF;J7NV>@;9<;FTI@72OFT. I@n8g2F@J:F018:=87H:NV>2@O2<0/

25M8F52342O@39874BB2QNM>0O@78 30F4OG<92OGI;PF;J7NV>;INf?;>>2BN985056 25;7F@P4?836?;>2JO0<8V54f;O0O0B;>2I:;. <NONB569:=87MP2J6-<;><T1F8B;<N35G+?855G>2BN> B8<,IB;72@38FJ6NB2<B;99NM/523TIF2:@B. 9834J4567F@P4PF;J7NV>;5;:F4J752J;:;758 72:=N:F;385TI8J8F0:272O5G-?;>2@9<;FH6P2 >B;9NM>TP2k58:NB2<23TP2l;B2I25@/ LO8MI58<85PB8>F2>;B2I25@58:=8>3;. :NBfJNI@M2JNI@IG:F;3N78B5G3:27I65>4MP- >7098<32=NB054IF;J>0-NFN<23;BH:;<5G;I52P. 703LO8M98J:G<5G58J;92@3;?6M6<8g<NB56:4. 98>>B;9NM>TP2NB2<@-><8FSIO0B;O2<;J;25@ 7F@P2@J;756PF;J7NV>@@MP0M85;>B01N/8?87.

 

8! 56789:B ! #!$ " !, .]]] 0##  #" ! $ !A GF  "1! # #$ # 1# #"# "  2 #  " ! (  # 1# ! ( # # (  # #  # K^:. 0(N^: . 0@ ## ! B_9`+FFNF. S 0  MQFGF. )! #0 ! * # !( #B_9`,aFFR + !KIGFDF#  # " ! (  ## # DF # # # ( (IF3  # K^:(J^:+ #  #  # .DH>GF0# !  " # !3 # DF^:  I^:B## # ! B_9`+FFNF! B_9`:PFFR a # !   #  B ! ]]]  

52@?98I72?617GB?855;:=8756PF;J7NVM89:27 :27F41>2@2<F;35G:=8>418?6M6IJIFJBSI<>;. B2@58I9:B;9<23SIJ2O4V>8I/<8?5G<;>IN 58?8752@398F3N9@I@98BN<>;B2@59:F;323;<VN IG5N</;:29B870)F8Q2F0:=6I25;I69<G>N. <89<@/ $<;>3N3;B;F2:@B98-M2?N5TP2/=NF2J8. 5GN785<NM>2@38FJN?;>2@;B2I25@F2:@B. 98O@785;O6J8<N?8P2>25M8F523SV8F3852O6BS 92@F2J858M$<2INM/ ATOMIC INX@?6MJ5;V>0QNQ;5<@$I8F-?83P275T72:B. 5N<-18983895T2O?83NB076>039<=6M529<NV89. >TP2J;9<2@:8569>@:N50N?N1:27B8?N5TQF;b. >0+;3H;>58?85>3LBN56,J?835GJOF@9@523T- :=8:F;M23;5TI278B09;B2I2523T;;<2INM2. 3T2O@3N/27F2O5T78<;NB0:=N54H6>2B8Q23T5; ?N5TII69<G<2P2<2V69B;m?4?85<2@<2JI65>2@ :296B4IBN78I72V89>TP2$I8F@J; >N<89<93L?76>/ &NI2MP278I-?8?NMPV8F3852O6BT2FB7M@: (8;<P8FBNQP<>0-@13B25N58?B8PV6B018J83H8MP5; <FP@-J<F;<NB03523T->259<F@>V5G:=8:F;M23;5T 38FJN7;BH6MPUQF;IL/5N<=56MPN5;:23FMP@ 3N7N<8B5SMPJIG572J5;B0387B8$<2INMLN9;. B2I2523T.;OB018-@?8?NMP1QF;b>09N523G J30>4I8:25G>2BN>;V8F5SMPB8<8MP+?;>4>2BN 9B2356P=6V>;583N55G54P2754',5;2O72O6 3789NQ5@OGB29>32@M6I/B@H6' FISCHER B2X9>TI>N<89<@+;J7;B8>;58?85 35GI,72IN5@?6M6(N9MP8F03:22B0I:N?9>T 98Ja5GJL9<;B09<8?5T/;>258M-:F2V58I2@7=8


14

IG5N<<2-M2`@5Q@?872>25;B8o2@J89N5;:F29B;385S7GF;3SOF@9BNM6 I278B+;FO25BN<82B8,O@78I2MN27B8<2H>;523G9<2@:52@< NOG1>;=9>TIB476-?8BN>2198<;<2<8MP52B2QN8+7B8bF8I56P2p8O@38 JM8B;<2<215T38FJN,:=89<GP23;B;N72?@5N2F9>T<=670/ 52k?@5N2F9>TlJ783H;>58JO0<5G58NI:BN>@?82F<272g5GJ54I2@3G. >232@PF;5NMNfJV8P21:B052@P58773G3GMNN:F2OG1>4I277;52@:B. 52B8<2@185@:0H56M6989@O<NB5G?H6IN:;F;I8<F076>0<FT5N5>23T:6BNVNQ8. 58<NM8/ 875;>-I4H;5MN:2=67N<B8Q8574F56B01NJ;JPF@O;:2B23N5@M850 k729:GBTl/F@P;>-O@78?6<2J=8?IG9B@H8</ BACK COUNTRY ;?6I;3SIJ?838I5;>N<89<@O0B;b59>4J5;V>;9:=8O2P;<2@ PN9<2FN6];FP@/:6H8F2O@95G?H6B0189893TF4J52@+:F2IG292O5G<=8O;9 90I:;<NM>2@,QF;b>2@3LO8M589>B6J8B0275;HNMP389>FJ8:=695SMP<89<TFL 5N?;><F;QNM>TP2752M856mJ3B4HW-38JI8I8.BN3:2<;J?8?NMP<TIG=;:FN2F56 <@FN9<NM>T;O;M>.M2@5<F0J;H>;<@B>23456@<TIG=>;17TP2B01;=8-><8FS 2J5;VM836/ $1B8QF;V5G9<8?5G98:272O5S:=879@78>:F2?83NBN@5499;ISMP/Y<8. FS/O=8J5;-3785->70<SI 2I4H8)5;7;<89<23;B9>B@J529<38`2<2O@X. >4MP-@P27NB<0:?;F56P295GP@-><8FSJO215@?@;5;><8FSM8B2@98Ja5@V8. >4I-2OV;9O2P@18BI;F5G/83H;>3252Y<8FS]:2F45@O8J3;75G:83. 54-?85:4F7569<;F4>F@9<;-><8F43BN38I9B@5M85;30I8<85T;J@F23T2OB2. J89IGF8I>:2B875N:=6?8I5GIG>B;-;O02:G<:29@58IV;9@72V8F345>L J;V;B;<@P52@</B@9:2B22<83=85S<8FT5B89859>SMP:B456;>2927=83N52. 3SMPF;H8BN5NHW->;I2>272PBT7B2/ 5<@N<N35G-;B858J43N9B85;92OG?9I89N9;<>2@JM8BTP298=;J85TP2 J49<@:@B01630OF;BN:F2?8?NMP2VN3N752@`2F<8B529<:F43GO;F835T;FP@/ $30F;JNBN7232B5TP2<8FT5@I8JN9<F2I05;58J;:2I85@<8B5T-58`;BH23;. 5TMF299.M2@5<F0'B2@J;B0-7F18B0N23B47;B09854I2OGI;3S<8V5G/ ;>5; B8723G<3F7T>F@9<G-<;>N3I69<8MP->78O0BH>F;B2@:5;9B@5MN@1JIG>BS fJ7898@>4J;B0OS<9B;OSIVB45>8I5;H8P2B829;J85T<N<GF5SIN>2H6V>0-

  1)A4,3#)*B7.1)* 74)8&. 9:;  :$. < =>?@@ B ! # !( #!$ 1 " (  !( #  #  ! 2   %Z ##   #  (!  (1(!  #  ( !  !  !# ((! )#  "  #  # ! ) !# !(@ " # $ " # "( ! &

74)8&.

3 ) #  " :

 " # #  !  ! ! ( B! ( ! #(   !1!$ # ( 

! 1  ( ! (   !  !

 3 $ #  

643#&4.$3*1)*

5  # (,  .5#"@ @#0  ( # !@ #!$  # (  $ 

"( # ! "  ( $! # ! # #  ( B!  ! !* # (   "  


BILL DEMONG A NOVÉ ATOMIC WORLDCUP SKATE FEATHERLIGHT

LEHČÍ NEŽ KDY PŘEDTÍM!

NOVÉ ATOMIC WORLDCUP SKATE FEATHERLIGHT S ULTRA LEHKÝM NOMEXOVÝM JÁDREM A DENSOLITOVOU BOČNÍ KONSTRUKCÍ JSOU TĚMI NEJLEHČÍMI LYŽEMI ATOMIC. PŘI VÁZE NEUVĚŘITELNÝCH 450 GRAMŮ / WORLD CUP SKATE 178 CM / VÁM ZAJISTÍ EXPLOZIVNÍ ODRAZ, MAXIMÁLNÍ PŘENOS ENERGIE A JEŠTĚ VÍCE DYNAMIKY VE FÁZI SKLUZU.

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz

WE ARE SKIING WWW.AMERSPORTS.CZ


16

9B;5TI278B0-><8FTJ<2P27L327@;5N589<NPB0 <89<9>B@J@38`2<2O@X>4MP>25;5S273;7507=6. 38/ 89<T=N?83H;>93SI2>F@P8I:F2P5;BN;?8?NMP 38F7N><0V<G<83<;O@BM874B8/

5N>2BN9;I2<5TB018/8M<6;O8JJB23G9<5TP2 >=2@:5@<6;O92B323;B0NV8<5T:=6>2:0J;34<SMP I8BN2F;M6-:F2?617G5T>25<F2B23;5G5;:=6V/ NANOGRIP gN9<@?8.BN398QI85<@OG18M>SMPB01635G><8. FT>;<8Q2FNN:=69B238V5T:2B8582F;5T9:2<85MN. 4B8IO@72@M6P2JI@B<N5492O85627O0<@@I;92. 3T38=8?529<N-?78O8J89:2F@2O8J329>23T-58I;. J;M6B018/6I-:2@1NB?98I<8hJ;347G?6M6;<8MP5NM. >058>2F8><5654J83-?8518M25;:B;<f25;5N:=6. 3B;9<8>kH@:N523Tl@158563S9<N15S<;>-?;>72:2. 9@7OS3;B/

;93GM856<@H6-185;F416I5;B8<2H56:=83F;<52@ 523N5>@7;BH6b59>TJ5;V>08B<2585-><8F4:2754. J38I;52QFN::=N54H6N725;H8P2fI65G52F8. >F8;V56P2f9:2F<234565;52<8MP52B2QN8/2B2@ 9>B@J5NMN;52QFN:L58?851858I@96<8-5SOF15;2. :;>589I6<85NV6II;J;<-9INF>23;<-7F41>23;<;5N ?N5;>@:F;323;</ 85B0183J6<F2352@5;956P-JOF@. 9@523T5G>2BN>P27N5kJ;?8<l;I4<8?8:=N:F;385T :F2B01234567589-J6<F;-J;IG96M-J;F2>/ 5634I<258:F;37G:272O5G-:278J=8B8-J38. 74<82O2V6o387;B?98IN?4-9<8?5G?;>229<;<565; >N<89<@->7013;5&;9;=6>30O;B23;BB8<8M>SI>@. FSF8I729B23;k3:29B8756IN5@<GlJ(N59>;:2.

  B @  # ( ( # $ " # B! #  C   #1( "  #  

 ! # V5   )#

#1( !# #    #$  V , $  A # ! "#C 2#" #% "& #  # #   "% &,(" ! ##    " # ( "5  1 ( ( "      # 2( "!!! # ##  #  $  # ! >  2  V2# 2# #(  #  #!  $    "5  !# ##'# !"! #! # ;  #&%P( DK4   !V3  ! /&%3 $4V3!  V&%3 > $!  #$! !$ /&;# "# ! #" ( !#  ! 7 ! " #  "  Z ( ( 

 ( "  "*! % &;  # >#  > 1# / !M!#

DOBRÉ NA KAŽDÉM SNĚHU &5G292O5G98:2H<G9<NB2I6<<0<2B018>7N9. :2JNMN?8H<G:4F<S75L:2>N<89<@/8B85NB?98I ;J3G7;3OF;B;52QFN:05;>;17S7F@P;>3;BN. <@95GP@-><8FTINB8<2H56?;F25;895T;216I ;F@5;O67B2/$;O0MPIGB2:F;37@>FN<NM>TP2 :2F235456-F47?98I9N98J54ISINOG1>;=N-><8FT ?98I5;B0123456:2<>43;B-:F2P;J23;B?875@?8. ?NMP5;I;J;52@B01N-;5;7F@PT58MP;Bk@5N38F. J4B56l;52QFN:/ 29;IT>2B8Q;-><8FSIN932@ B01N:L?VNB/ ;52QFN:0<;>92@:8=NB093170M6B85G5;;><@. 4B56<0:95GP@5;329>23;5SINJ432h;V>;IN<0:@ /701I4<82O@<S5;>;17T52J8?N5SI278B B018-:=6:;75SF2J76B:2M6<6<8:F;><NM>02>;I1N<G ;2:;>23;5G:=N>;17TIJ4OGF@/;7<2:G>5GJ8. 96B85G3>25<F;9<@>7F@PTB01N-J3B4HW-?8.BN<;>234 5;I;J;542:<NI4B5G:F27;5S956P/ $5N3?8752I<;>23TIPB87@8B@;52QFN:0 58:F2:;7B03SF;J5SIF2J76B8I-:=NV8I138 3G<HN5G7F18B0989:8MN4B>;IN9F235;<8B5G>F2>' 2J2F@P275S:F27@><3?N1:F356IF2M81N32<;-<0. PB8;52QFN:0/$J=8?IG?8H<G72>25;B8?H63B8<8MP 7;BH6MPm5NMIT5G?4MPMN@1<0PB8B8<2H56/ 72IGJ54-36-1858:BS<34IMP34B2@;58:=87. 9<6F4I547P8F52<;I->781475T5856/=89<2-@1 IG3OG18M>TIB01234567B2@P25NM585;7MPB2 <2BN>-?;>2<0<2B018/7012<2I:=8ISHB6I-<;> 95;7?85:=87B8<0->701?98I2O?83NB3FV4>0;:;> >701?98I9:;<=NB;<VN50956I>0:F2B2X9>2@ 2O4B>@&/2;<8h<0PB8;52QFN:0/ LOKALITA, LOKALITA? 7O2F54-5838=8?54V49<>N<89<@98:2387B;/;. 3J72F0>F@H5TI@>F@H52P2F9>TI@:2V;96-3G<HN5; <89<TFL72>4J;B;:22O;73;7502?8J7N<;2J54I. >23;<3G<HN5@B016-><8FT5;5G5;9<2?;58MPV8>;. B0/73;7507=638 2I4H)5;79;9N9<85V569>@:N. 52@;O92B323;B2:G<>893T9:2>2?8529<NF0MPB29<. 56<89<038`2<2O@X>23T7F4J8/ 89<T=N98?;>2<F;. 7NV5G5;895TIGBN72O=8-@32B5G5S:F2QF;I<89. <23456?8O;3NB;72?8752P227?8BN5;>25MN>N<89. <@9:2>2?856/ 36>857@?9I8:=NMP09<;BN732@7855638=8?. 5T<89<23456/92O2<@:96:2V;96?;>3B875@-358. 7GBN5;:F29<S2:;>-;1>SV23N<G:2PB875NM234N70. B;3<F2?>2ION5;MN;J@F2989B@5M8I-I65@9:G< ;523S:F;H;5/ ;<2V49<>N<89<@?82FQ;5NJ2345; :F2349-:F;><NM>TB01;=8-V<854=8<GMP<29<F458>/ =N?8B2349I4B2;34H58J4?8I982O?83N<;5;. 1N329NB018J;:;>;<8B2<89<23;<?8:F2IGJ>B;. I456I/B@OH6I2<2-18?9<858:=N?8BN@1:27F@. PTJ;98O2@/ PB;9L5492FQ;5NJ4<2FL-7@I;?6M6MP27L3278MP ;O9@F756P258J4?I@38=8?529<N22O;73;:F2OGP. BTF2V56>0>N<89<@-?858?V;9<G?N9B0H8< 7L327B2>;BN<0/88954?8J;9<FV85S>F@H52P2F. 9>SP=8O855;>25MN93G<;>789N@5GI8M>SMPPF;.


17

 @ "(#$    "1! $ B !,)!!  [  #)[  

! # # # ! ) A #  ; P  1 # !,  1 a * 8!" 2 @#2 8!$ L @M @!$!1  +1 B56_56789: ) ! # 2 BP 3#" ; Q!$#" M!#"M!2 # "!B]S_S ! # C b )#$# 

 ! =3 $b # !B# ! M Q!$#"@ $+#" !M!#" @ : #"M# #"2#"  M# $ 2#!Q #7 !5#9# ! @ #3 $C #"!Q#a # P #a # $ !a #M ## Q(#7 !c? "!#+ # 6 !@ !8!!

5NM-:F23G<HN5@B01;=LF8B;<N35G7;B8>2VN58HN>23. 5GO2>8I-M2?436I/&4.BN98<2<2@>4J;<7L3278I- O@7@F47-:F2<218:=N?78I8J;>2:;5TI@:@7B@5; ?47F2/$;O0MP2I?8?5;HBN-I@96I89N<85<27L327 :2<3F7N<3:F;gN-5N>2BN25GI?857@I;</

:29<2?7G>@?@/&52PSIJ349?98IIGBI21529< :2<=49<F@>2@;30IG5N<9N:4F3G<292O5G/349 <TIG=58:2MP0O@?@-18985;7;BH6I>N<89<@2:G<

2O?836<8/F16I:;BM8@-:F2?8><@>N<89. <@N34I-;W5;?;=83H8MP52>B;:58<;>-?;>I4' >2B;5;3N7G52@3O=8J5@5;<89<8MP'„

2011: PŘIJEĎTE! 8BIN:F2<236<4I39<=6M5S:29<2?>2B8QLJV;92. :N9@-><8=6:F2?83NBN2MP2<@98:F2?8><@ >N<89<@3549B87@?6M6IF2V56>@:2=;7;. <8B9>0MP2:N<;:2I2MN<6IJ?N9<N<9<;338=8?5TP2 J4?I@2<89<234565;3B;9<56>L1NmJ7;.BN8gN9<@?8VN 9825GI?85I0B5G72I5634I8/=NOB61856I:=6. 9B238V5TP2F0>&2P;I8723N-:=8589856I>N<89. <@725G><8FTP2M85<F4B5G?N9N<@23;5TP29<=87N9. >;-27>@7?8:F23G<HN5@<@J8I9>SMPOG1>;=L@5N. 38FJ4B5G?NOB61/ 2O6J6I349;>N<89<@:=8?@-PB;9@?<8 <;>=6>;?6M93SI;k52P;I;l'=NPB;H<898;72F;1<8 5;38=8?5S>N<89<3O=8J5@3M258?P2?5G?. H6I:2V<@/ >252IN>;:F2?8><@?85;3;H6YV;9<N J43N9B4-?;>?N5;>/$2OG<;3SMP72OF27F@PL-><8=6 O@72@72>2B;5;O6J8<93L?V;9-858FQNN;:F29<=87. >0-;O0@5N>4<56<89<23456OG18>3*89>@74B1NB2- <;>23SMP<@58OGP;?61475TJ49<@:0/=8>3;:<8 :F2<2:F2<85<2>F4<:=6?8I5G;:=N?8h<8/0292O. 5G-:F43G30/ ;17TI@J34929<;<56MP-><8=6?9<8983@:B05@. BSMP732@F2V56M6MP5;895T@>4J;BN-J;34H;>V56

U V KILMDE?*:.6FG@J@N.O'<=HGP LIQM?B3$(A63$*%-?.6ABC@HGP  QIM3$*%-*?.6ABC@HGR:*3$<FGSF=TF)$*:'6.<=

$*$ 

W*:.*F<.6XN@=*?<O=*A<Y*:$*?6:E ?T3A<:.T'D.E'=E'?%*D3@);ZN@= ;=@D;N<-@[;A=@V

#"$]  

 $ $]

1 1– 1–2 2+ 2

202 cm

1–1,1 1,11–1,30 1,31–1,70 1,71–1,9 1,91–2,1

$%&'(% testérských hodnocení "

2+

$

2

$$ 

2

/& $ ] 75–85 kg | #] | ] 181, 188, 195, 202, 207 cm | (] 44–44–44 mm | & e ] 990 g / 192 cm | /&] !"#

)'*-.*3-.6:*$*%;#<.6=*.=%>-.6 $*;CG-> -<3-*?@.>ABC<:*:@.>DE3-;$FGD.@#=B ?EDE.6

)'*-.*3-ABC<$HG;%#G->:>AF< IG.J*%'@F<:*:@.>DE3-;$FGD.@#=B


18

2009 SKIAREÁL LESNÁ, KRUŠNÉ HORY, 19.–21. 3. 2009

FOTO: KAREL POBŘÍSLO

VÝSLEDKY

KLASICKÉ MODELY "

$ &WC CLASSIC FL HARD

2+

$ 1–2 #"$] „†

 $ $]

201 cm

$$ 

2+

/& $ ] 75–85 kg | #] SNS | ] 191–206 cm (po 5 cm) | (] 44,5–42–44 | & e ] 1 030 g/ 196 cm | /&] !!!"#

$ &WC CLASSIC FL MED

#"$] „†

 $ $]

196 cm

"

2+

$

2+

$$ 

1–

/& $ ] 55–65 kg | #] SNS | ] 191–206 cm (po 5 cm) | (] 44,5–42–44 | & e ] 1 030 g / 196 cm | /&] !!!"#

" 1–2 #"$] „†

 $ $]

192 cm

$$ 

1–

/& $ ] 55–70 kg | #] NNN | ] 187–207 cm (po 5 cm) | (] 41–44–44 mm | & e ] 990 g / 192 cm | /&] K"!!"#

"

$"VOLCAN CLASSIC SR WET

#"$] „†

 $ $]

208 cm

2+

$

2

$$ 

2+

/& $ ] 76–85 kg | #] NNN | ] 183, 190, 197, 203, 208 cm | (] 43–44–44 mm | & e ] – g / – cm | /&] !!!#

&$"NANOSONIC

#"$] „†

 $ $]

200 cm

"

2+

$

2+

$$ 1–2

/& $ ] 75 kg | #] NIS | ] 175–195 cm (po 5 cm) | (] 44–42–44 mm | & e ] 1 000 g / 190 cm | /&] K"!!#

" 1–2

PELTONEN INFRA X NANO WSB

#"$] „†

 $ $]

202 cm

$

2–

$$ 

2+

/& $ ] 75–85 kg | #] NNN | ] 188–209 cm (po 7 cm) | (] 44–44–44 mm | & e ] – g / – cm | /&] !"#

" 1–2

ROSSIGNOL X-IUM CLASSIC FW

$ #"$] „†

 $ $]

198 cm

2+

$$ 1–2

/& $ ] 60–70 kg | #] NNN | ] 191, 198, 203 cm | (] 44–44–44 mm | & e ] 1000 g /186 cm | /&] }!!"#

ROSSIGNOL X-IUM CLASSIC NIS C2

#"$] „†

 $ $]

198 cm

"

2+

$

1–

$$ 1–2

/& $ ] 70–80 kg | #] NNN | /] 191, 198, 203, 208 cm cm | (] 44–44–44 mm | & e ] 1 000 g / 198 cm | /&] !!!"# " $*#( 

ROSSIGNOL X-IUM CLASSIC NIS C3

"

2+

$ 1–2 #"$] „†

 $ $]

198 cm

$$ 1–2

/& $ ] 70–80 kg | #] NNN | ] 191, 198, 203, 208 cm | (] 44–44–44 mm | & e ] 1 000 g / 198 cm | /&] !!!"#

CLASSIC RACE

( CARBONLITE CLASSIC PLUS

$ 1–2


19

$&EQUIPE 10 CLASS WARM MED

#"$]  

 $ $]

206 cm

"

2â&#x20AC;&#x201C;

$

2

$$ 

2

/& $ ] 75â&#x20AC;&#x201C;85 kg | #] SNS | ] 188, 196, 201, 206 cm | (] (41) 44â&#x20AC;&#x201C;43â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & /e ] 1 040 g/ 196 cm | /&] !!"#

$&EQUIPE 10 CLASS WARM MED

#"$] Â&#x201E;Â&#x2020;

 $ $]

188 cm

"

2+

$

2â&#x20AC;&#x201C;

$$ 1â&#x20AC;&#x201C;2

/& $ ] 45â&#x20AC;&#x201C;55 kg | #] SNS | ] 188, 196, 201, 206 cm | (] (41) 44â&#x20AC;&#x201C;43â&#x20AC;&#x201C;44 | & e ] 1 040 g/ 196 cm | /&] !!"#

 $RACE AERO CLASSIC

#"$]  

 $ $]

205 cm

"

2+

$

2â&#x20AC;&#x201C;

$$ 2â&#x20AC;&#x201C;3

/& $ ] 66â&#x20AC;&#x201C;74 kg (71â&#x20AC;&#x201C;80 kg) | #] SNS | ] 184, 191, 198, 205 cm | (] 40â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & /e ] 1040 g / 205 cm | /&] K"Â&#x2C6;"#

SPORTEN BOHEMIA RCX CLASSIC

#"$]  

 $ $]

205 cm

"

2â&#x20AC;&#x201C;

$

2

$$ 2â&#x20AC;&#x201C;3

/& $ ] 75â&#x20AC;&#x201C;85 kg | #] SNS | ] â&#x20AC;&#x201C; cm | (] 45â&#x20AC;&#x201C;45â&#x20AC;&#x201C;45 mm | & e ] â&#x20AC;&#x201C; g / â&#x20AC;&#x201C; cm | /&] I#

$ &RACE CLASSIC MED

#"$] Â&#x201E;Â&#x2020;

 $ $]

201 cm

"

2

$

2

$$ 

2

/& $ ] 65â&#x20AC;&#x201C;77 kg | #] SNS | ] 191â&#x20AC;&#x201C;206 cm (po 5 cm) | (] 44â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;43,5 mm | & /e ] 1 140 g/ 178 cm | /&] Â&#x2C6;L!"#

$ &VASA CLASSIC HARD

#"$] Â&#x201E;Â&#x2020;

 $ $]

201 cm

"

2

$

2+

$$ 

2

"

2

CLASSIC SPORT

/& $ ] 70â&#x20AC;&#x201C;95 kg | #] SNS | ] â&#x20AC;&#x201C; cm | (] â&#x20AC;&#x201C; mm | & e ] â&#x20AC;&#x201C; g / â&#x20AC;&#x201C; cm | /&] I#

( SCS CLASSIC

#"$]  

 $ $]

197 cm

$

2

$$ 

2â&#x20AC;&#x201C;

/& $ ] 60â&#x20AC;&#x201C;75 kg | #] NNN | ] 182â&#x20AC;&#x201C;207 cm (po 5 cm) | (] 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & e ] 1 290 g / 197 cm | /&] }!"#

" 2â&#x20AC;&#x201C;3

$"SPECTRA CLASSIC SR

#"$]  

 $ $]

203 cm

$

2â&#x20AC;&#x201C;

$$ 

2â&#x20AC;&#x201C;

/& $ ] 72â&#x20AC;&#x201C;80 kg | #] SNS | ] 183, 190, 197, 203, 208 cm | (] 43â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & e ] â&#x20AC;&#x201C; g / â&#x20AC;&#x201C; cm | /&] !!!#

"

&$"MAIA

#"$]  

 $ $]

190 cm

3+

$

2â&#x20AC;&#x201C;

$$ 

2+

/& $ ] - | #] NIS | ] 170, 180â&#x20AC;&#x201C;195 cm (po 5 cm) | (] 41â&#x20AC;&#x201C;43â&#x20AC;&#x201C;43 mm | & e ] 1 150 g / 190 cm | /&] L}#

" 2â&#x20AC;&#x201C;3

&$"METIS

$ #"$]  

 $ $]

190 cm

2+

$$ 1â&#x20AC;&#x201C;2

/& $ ] - | #] NIS | ] 170, 180â&#x20AC;&#x201C;195 cm (po 5 cm) | (] 44â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & e ] 1 100 g / 190 cm | /&] Â&#x2C6;KÂ&#x2C6;#

" 2â&#x20AC;&#x201C;3

&$"ULTRASONIC

#"$]  

 $ $]

200 cm

$

2

$$ 

2

/& $ ] - | #] NIS | ] 180â&#x20AC;&#x201C;210 cm (po 5 cm) | (] 41â&#x20AC;&#x201C;43â&#x20AC;&#x201C;43 mm | & e ] 1 150 g / 190 cm | /&] Q!K}#

&$"TERRASONIC

#"$]  

 $ $]

200 cm

"

2

$

2

$$ 

2

/& $ ] - | #] NIS | ] 180â&#x20AC;&#x201C;210 cm (po 5 cm) | (] 44â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & e ] 1 100 g / 190 cm | /&] L}Q#

PELTONEN ACADIA CLASSIC

#"$]  

 $ $]

202 cm

"

2+

$

2

$$ 

2

/& $ ] 75â&#x20AC;&#x201C;85 kg | #] NNN | ] 181, 188, 195, 202, 207 cm | (] 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & e ] â&#x20AC;&#x201C; g / â&#x20AC;&#x201C; cm | /&] !"#


20

ROSSIGNOL DELTA NIS CLASSIC

#"$] „†

 $ $]

196 cm

"

2+

$

2

$$ 1–2

/& $ ] 70–80 kg | #] NNN | /] 176–206 cm (po 10 cm) | (] 44–44–44 mm | & e ] 1200 g / 198 cm | /&] ˆ!!"#

ROSSIGNOL ZYNEX CLASSIC

#"$]  

 $ $]

196 cm

2–

$$ 

2

/& $ ] 70–80 kg | #] NNN | /] 176, 186, 196, 201, 206 cm | (] 45–44–45 mm | & e ] 1 320g / 186 cm | /&] QL!"#

$&EQUIPE 8 CLASSIC

#"$]  

 $ $]

201 cm

"

2

$

2–

$$ 2–3

/& $ ] 65–85 kg | #] SNS | ] 180, 188, 196, 201, 206 cm | (] (41) 44–43–44 mm | & /e ] 1 250 g / 196 cm | /&] ˆ!"#

" 2–3

$&EQUIPE 8 VITANE CLASSIC

#"$]  

 $ $]

196 cm

$

2–

$$ 

2

/& $ ] 55–75 kg | #] SNS | ] 180, 188, 196 cm | (] (41) 44–43–44 mm | & e ] 1 250 g / 196 cm | /&] ˆ!"#

 $TEAM COMP CLASSIC

#"$] „†

 $ $]

205 cm

"

2+

$

2

$$ 

2

/& $ ] 71–80 kg | #] SNS | ] 177–205 cm (po 7 cm) | (] 400–44–44 mm | & /e ] 1 160 g / 198 cm | /&] ˆK""#

"

SPORTEN BOHEMIA XS CLASSIC

3+

$ 2–3 #"$]  

 $ $]

197 cm

$$ 

CLASSIC SPORT

" 2–3 $

3+

/& $ ] 65–75 kg | #] SNS | ] 181, 189, 197, 205 cm | (] 45–45–45 mm | & e ] 1 600 g / 205 cm | /&] Q!!"#

SPORTEN BOHEMIA XS CLASSIC

#"$]  

 $ $]

205 cm

"

3

$

2–

$$ 

3+

/& $ ] 80–90 kg | #] SNS | ] 181, 189, 197, 205 cm | (] 45–45–45 mm | & e ] 1 600 g / 205 cm | /&] Q!!"#

" 3–4 $

$ &ALEA 55

#"$]  

 $ $]

173 cm

2–

$$ 2–3

"

3–

$ 1–2

$ &MOVER 48

#"$]  

 $ $]

194 cm

$$ 2–3

/& $ ] 70–85 kg | #] SNS | ] 174–204 cm (po 10 cm) | (] 48–44–46 mm | & /e ] 1 350 g / 184 cm | /&] Q!!"#

" 3–4

( FIBRE CROWN

$ 2–3 #"$]  R „ UW 

 $ $]

197 cm

$$ 

3+

/& $ ] 70–84 kg | #] NNN | ] 177–207 cm (po 5 cm) | (] 51–46–49 mm | & e ] 1 520 g / 192 cm | /&] !!#

" 3–4

$"CENTRA CLASSIC OPTIGRIP LADY

#"$]  

 $ $]

190 cm

$

2

$$ 

2–

/& $ ] 52–72 kg | #] SNS | ] 175, 183, 190, 197 cm | (] 44–44–44 mm | & e ] – g / – cm | /&] Œ#

"

$"CENTRA CLASSIC OPTIGRIP SR

3

$ 2–3 #"$]  

 $ $]

203 cm

$$ 2–3

/& $ ] 66–90 kg | #] NNN | ] 183, 190, 197, 203, 208 cm | (] 44–44–44 mm | & e ] – g / – cm | /&] !!#

&$"INTRASONIC

#"$]  

 $ $]

198 cm

"

4

$

2+

$$ 2–3

/& $ ] - | #] NIS | ] 183–208 cm (po 5 cm) | (] 44–42–43 mm | & e ] 1 300 g / 193 cm | /&] Q}!K#

CLASSIC NOWAX

/& $ ] 60–75 kg | #] SNS | ] 173, 183, 193 cm | (] 53–48–51 mm | & e ] – g / – cm | /&] L!!"#


21

CLASSIC NOWAX

" 2–3 $ 2–3

ROSSIGNOL ZYNEX CLASSIC AR

#"$]  

 $ $]

196 cm

$$ 

2+

/& $ ] 70–80 kg | #] NNN | /] 76, 186, 196, 201, 206 cm | (] 45–44–45 mm | & e ] 1 320 g / 186 cm | /&] QL!"#

$&EQUIPE 9 GRIP

#"$]  

 $ $]

188 cm

"

3+

$

2

$$ 

2

/& $ ] 45–65 kg | #] SNS | ] 180, 188, 196, 201, 206 cm | (] (41) 44–43–44 mm | & /e ] 1 200 g / 196 cm | /&] Q!"#

" 3–4 $

$&NOWSCAPE 9

#"$]  

 $ $]

L

2–

$$ 2–3

/& $ ] 60–85 kg | #] SNS | ] M/ L/ XL | (] 50–48–46–48 mm | & e ] 1 150 g / M | /&] Q!"#

" 2–3

 $TEAM COMP CLASSIC NO WAX

#"$]  

 $ $]

205 cm

$

3–

$$ 

3

/& $ ] 71–80 kg | #] SNS | ] 177–205 cm (po 7 cm) | (] 40–44–44 mm | & e ] 1 160 g / 198 cm | /&] ˆK""#

SPORTEN BOHEMIA XS, PROTISMYK

#"$]  R „ UW 

 $ $]

205 cm

"

3

$

4–

$$ 

3–

/& $ ] 80–90 kg | #] SNS | ] 181, 189, 197, 205 cm | (] 45–45–45 mm | & e ] 1 600 g / 205 cm | /&] Q!!"#

" 2–3

SPECIALITY

&$"BIRKEBEINER

$ #"$]  

 $ $]

200 cm

2

$$ 2–3

/& $ ] - | #] NIS | ] 175–210 cm (po 5 cm) | (] 47–44–46 mm | & e ] 1 175 g / 190 cm | /&] !ˆˆ#

&$"NANOSONIC ZERO

#"$]  

 $ $]

200 cm

"

2–

$

4+

$$ 

2

/& $ ] - | #] NIS | ] 180–210 cm (po 5 cm) | (] 44–42–44 mm | & e ] 1 000 g / 190 cm | /&] K"!!#

"

PELTONEN RACE CL NANOGRIP

2

$ 2–3 #"$]  

 $ $]

195 cm

$$ 

2

/& $ ] 60–70 kg | #] NNN | ] 195, 202, 207 cm | (] 44–44–44 mm | & e ] – g / – cm | /&] ˆ}!"#

"

&$"ULTRASONIC UNIVERSAL

#"$]  

 $ $]

200 cm

$$ 

/& $ ] - | #] NIS | ] 180–205 cm (po 5 cm) | (] 41–43–43 mm | & e ] 1 150 g/ 190 cm | /&] QL"#

SROVNÁNO PODLE SKLUZU (LYŽE NA KLASIKU) $# 1. 2. 3.$

$ )

"

FISCHER Carbonlite Classic Plus FISCHER Carbonlite Classic Plus ROSSIGNOL X-IUM Classic FW dámské

192 cm 202 cm 198 cm

Race Race Race

1,50 1,50 1,60

SROVNÁNO PODLE ODRAZU (LYŽE NA KLASIKU) $# 1. 2. 3.$

$ )

"

ROSSIGNOL X-IUM Classic NIS C2 ROSSIGNOL X-IUM Classic NIS C3 ATOMIC WC Classic FL hard

198 cm 198 cm 201 cm

Race Race Race

1,13 1,44 1,56

SROVNÁNO PODLE OVLADATELNOSTI (LYŽE NA KLASIKU) $# 1. 2. 3.

2+

$ 2–3$

$ )

"

FISCHER CARBONLITE CLASSIC PLUS ATOMIC WC Classic FL med ROSSIGNOL X-IUM Classic NIS C3

192 cm 196 cm 198 cm

Race Race Race

1,25 1,3 1,38

2


22

2009 SKIAREÁL LESNÁ, KRUŠNÉ HORY, 19.–21. 3. 2009

FOTO: KAREL POBŘÍSLO

VÝSLEDKY

BRUSLÍCÍ MODELY "

$ &WC SKATE FL HARD

#"$]  

 $ $]

184 cm

2+

$

2

$$ 

2–

"

( CARBONLITE HOLE SKI PLUS

1–

$ 1–2 #"$] „†

 $ $]

192 cm

$$ 

1–

/& $ ] 75–95 kg | #] NNN | ] 172–192 cm (po 5 cm) | (] World cup, Hole ski | & /e ] 980 g / 187 cm | /&] KK!!"#

"

( CARBONLITE SKATE PLUS

1–

$ 1–2 #"$] „†

 $ $]

187 cm

$$ 1–2

/& $ ] 65–90 kg | #] NNN | ] 172–192 cm (po 5 cm) | (] World cup, Hole ski | HMOT.e ] 1 090 g / 187 cm | /&] }ˆ!"#

" 1–2

$"VOLCAN SKATE SR WET

$ #"$]  

 $ $]

188 cm

3+

$$ 2–3

/& $ ] 72–90 kg | #] SNS | ] 176, 182, 188, 194 cm | (] 44–44–44 mm | & e ] – g / – cm | /&] !!!#

" 1–2

&$"NANOSONIC

$ 1–2 #"$] „†

 $ $]

190 cm

$$ 1–2

/& $ ] - | #] NIS | ] 175–195 cm (po 5cm) | (] 44–43–44 mm | & e ] 1 000 g / 190 cm | /&] K"!!#

SKATE RACE

/& $ ] 68–80 kg| #] SNS | ] 172, 178, 184, 190 cm | (] 44–42–43,5 mm | & e ] 900 g / 178 cm | /&] !!!"#


23

PELTONEN SUPRA X NANO

#"$]  

 $ $]

188 cm

"

2

$

2+

$$ 

2+

/& $ ] 70â&#x20AC;&#x201C;80 kg | #] NNN | ] 181, 188, 193 cm | (] 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & e ] â&#x20AC;&#x201C; g / â&#x20AC;&#x201C; cm | /&] !"#

ROSSIGNOL X-IUM SKATING WCS1

#"$] Â&#x201E;Â&#x2020;

 $ $]

186 cm

"

1

$

1-

$$ 1â&#x20AC;&#x201C;2

SKATE RACE

/& $ ] 70â&#x20AC;&#x201C;80 kg | #] NNN | /] 173, 180, 186, 192 cm | (] 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & e ] 1 100 g / 186cm | /&] K"!!"#

" 1â&#x20AC;&#x201C;2

ROSSIGNOL X-IUM SKATING WCS2

$ 1â&#x20AC;&#x201C;2 #"$] Â&#x201E;Â&#x2020;

 $ $]

186 cm

$$ 1â&#x20AC;&#x201C;2

/& $ ] 70â&#x20AC;&#x201C;80 kg | #] NNN | /] 173, 180, 186, 192 cm | (] 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & e ] 1 100 g / 186 cm | /&] K"!!"#

"

ROSSIGNOL X-IUM SKATING WCS FW

#"$] Â&#x201E;Â&#x2020;

 $ $]

186 cm

1

$

1

$$ 

1-

/& $ ] 60â&#x20AC;&#x201C;70 kg | #] NNN | ] 167, 173, 180, 186 cm | (] 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & e ] â&#x20AC;&#x201C; g / â&#x20AC;&#x201C; cm | /&] !!!"#

$& EQUIPE 10 SKATE WARM HARD

#"$]  

 $ $]

182 cm

"

2

$

2

$$ 2â&#x20AC;&#x201C;3

/& $ ] 50â&#x20AC;&#x201C;70 kg | #] SNS | ] 177, 182, 187, 192 cm | (] 41â&#x20AC;&#x201C;43â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & /e ] 1 000 g / 192 cm | /&] !!"#

" 1â&#x20AC;&#x201C;2

$&EQUIPE 10 SKATE WARM HARD

#"$] Â&#x201E;Â&#x2020;

 $ $]

192 cm

$

2+

$$ 

2â&#x20AC;&#x201C;

/& $ ] 70â&#x20AC;&#x201C;95 kg | #] SNS | ] 177, 182, 187, 192 cm | (] 41â&#x20AC;&#x201C;43â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & /e ] 1 000 g / 192 cm | /&] !!"#

 $RACE AERO SKATING

#"$]  

 $ $]

193 cm

"

2â&#x20AC;&#x201C;

$

2

$$ 

2

/& $ ] > 75 kg | #] SNS | ] 172, 179, 186, 193 cm | (] 45â&#x20AC;&#x201C;43â&#x20AC;&#x201C;41 mm | & e ] 1 010 g / 186 cm | /&] K"Â&#x2C6;"#

$ &RACE SKATE HARD

#"$]  

 $ $]

184 cm

"

2+

$

2+

$$ 2â&#x20AC;&#x201C;3

SKATE SPORT

/& $ ] 68â&#x20AC;&#x201C;80 kg | #] SNS | ] 172, 178, 184, 190 cm | (] 44â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;43,5 mm | & e ] 1 140 g / 178 cm | /&] Â&#x2C6;L!"#

$ &VASA RACE SKATE HARD

#"$] Â&#x201E;Â&#x2020;

 $ $]

184 cm

"

2

$

2+

$$ 

2â&#x20AC;&#x201C;

/& $ ] 68â&#x20AC;&#x201C;80 kg | #] SNS | ] 172, 178, 184, 190 cm | (] 44â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;43,5 mm | & /e ] 1 140 g / 178 cm | /&] !!"#

"

$"SPECTRA SKATE SR

2

$ 2â&#x20AC;&#x201C;3 #"$]  

 $ $]

188 cm

$$ 2â&#x20AC;&#x201C;3

/& $ ] 72â&#x20AC;&#x201C;90 kg | #] SNS | ] 176, 182, 188, 194 cm | (] 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & e ] â&#x20AC;&#x201C; g / â&#x20AC;&#x201C; cm | /&] !!!#

"

&$"MAIA

2+

$ 2â&#x20AC;&#x201C;3 #"$]  

 $ $]

180 cm

$$ 2â&#x20AC;&#x201C;3

/& $ ] - | #] NIS | ] 160â&#x20AC;&#x201C;190 cm (po 10 cm) | (] 44â&#x20AC;&#x201C;41â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & e ] 1 150 g / 190 cm | /&] QL"#

&$"METIS

#"$]  

 $ $]

180 cm

"

2â&#x20AC;&#x201C;

$

2

$$ 2â&#x20AC;&#x201C;3

/& $ ] - | #] NIS | ] 165â&#x20AC;&#x201C;185 cm (po 5 cm) | (] 44â&#x20AC;&#x201C;40â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & e ] 1 075 g / 185 cm | /&] Â&#x2C6;KÂ&#x2C6;#

"

&$"TERRASONIC

2+

$ 1â&#x20AC;&#x201C;2 #"$] Â&#x201E;Â&#x2020;

 $ $]

190 cm

$$ 1â&#x20AC;&#x201C;2

/& $ ] - | #] NIS | ] 175â&#x20AC;&#x201C;195 cm (po 5 cm) | (] 44â&#x20AC;&#x201C;40â&#x20AC;&#x201C;44 mm | & e ] 1 100 g / 190 cm | /&] L}Q#


24

"

PELTONEN ACADIA SKATING

2–

$ 2–3 #"$]  

 $ $]

188 cm

$$ 

2–

/& $ ] 60–75 kg | #] NNN | ] 167–195 cm (po 7 cm) | (] 44–44–44 mm | & e ] – g / – cm | /&] !"#

"

ROSSIGNOL DELTA SKATING COURSE NIS

2+

$ 1-2 #"$] „†

 $ $]

186 cm

$$ 1-2

/& $ ] 70–80 kg | #] NNN | /] 173, 180, 186, 192 cm | (] 40–44 - 43–43 mm | & e ] 1 160 g / 186 cm | /&] !!"#

ROSSIGNOL DELTA SKATING NIS

#"$]  

 $ $]

193 cm

$$ 

2

/& $ ] 75–85 kg | #] NNN | /] 173, 183, 193 cm | (] 40–44–43–43 mm | & e ] 1 200 g / 183 cm | /&] ˆ!!"#

$&EQUIPE 8 SKATE

#"$]  

 $ $]

186 cm

"

2–

$

2–

$$ 2–3

/& $ ] 65–85 kg | #] SNS | ] 174, 179, 186, 191 cm | (] 42–44–43–45 mm | & /e ] 1 270 g / 186 cm | /&] ˆ!"#

" 2–3

$&EQUIPE 9 VITANE SKATE

$ #"$]  

 $ $]

174 cm

2–

$$ 2–3

/& $ ] 40–55 kg | #] SNS | ] 174, 179, 186 cm | (] 42–44–43–45 mm | & e ] 1 250 g / 186 cm | /&] Q!"#

 $TEAM COMP SKATING

#"$] „†

 $ $]

193 cm

"

2–

$

2+

$$ 

2+

SKATE RACE

" 2–3 $ 2–3

/& $ ] > 75 kg | #] SNS | ] 172, 179, 186, 193 cm | (] 45–43–41 mm | & e ] 1 180 g / 179 cm | /&] ˆK""#

" 2–3

SPORTEN BOHEMIA XS SKATE

$ 2–3 #"$]  

 $ $]

187 cm

$$ 

3+

/& $ ] 65–75 kg | #] SNS | ] 179, 187, 195 cm | (] 45–45–45 mm | & e ] 1 460 g / 195 cm | /&] Q!!"#

"

SPORTEN BOHEMIA XS SKATE

3+

$ 2–3 #"$]  

 $ $]

193 cm

$$ 

3

" 2–3

&$"ULTRASONIC

#"$]  

 $ $]

190 cm

$

2–

$$ 

2–

/& $ ] - | #] NIS | ] 160–190 cm (po 10 cm) | (] 44–41–44 mm | & e ] 1 150 g / 190 cm | /&] Q!K}#

SROVNÁNO PODLE SKLUZU (LYŽE NA BRUSLENÍ) $# 1. 2. 3.$

$ )

"

ROSSIGNOL X-IUM Skating WCS FW dámské ROSSIGNOL X-IUM Skating WCS1 FISCHER Carbonlite Skate Plus

186 cm 186 cm 187 cm

Race Race Race

1,00 1,14 1,27

SROVNÁNO PODLE ODRAZU (LYŽE NA BRUSLENÍ) $# 1. 2. 3.$

$ )

"

ROSSIGNOL X-IUM Skating WCS FW dámské ROSSIGNOL X-IUM Skating WCS1 FISCHER CARBONLITE SKATE PLUS

186 cm 186 cm 187 cm

Race Race Race

1 1,29 1,32

SROVNÁNO PODLE OVLADATELNOSTI (LYŽE NA BRUSLENÍ) $# 1. 2. 3.$

$ )

"

FISCHER Carbonlite Hole Ski Plus ROSSIGNOL X-IUM Skating WCS FW dámské MADSHUS Terrasonic

192 cm 186 cm 190 cm

Race Race Sport

1,17 1,25 1,43

KOMBI

/& $ ] 80–90 kg | #] SNS | ] 179, 187, 195 cm | (] 45–45–45 mm | & e ] 1 460 g / 195 cm | /&] Q!!"#


VÍTĚZSTVÍ JAKO ŽIVOTNÍ STYL 20 MEDAILÍ20 Z OLYMPIJSKÝCH HER: 77ZLATÝCH, STŘÍBRNÝCH, 6 BRONZOVÝCH OLYMPIC MEDALS: GOLD, 7 7SILVER, 6 BRONZE 103 MEDAILÍ ZE ZÁVODŮ SV. POHÁRU: 36 ZLATÝCH, 34 STŘÍBRNÝCH, 33 BRONZOVÝCH 103 WORLD CUP MEDALS: 36 GOLD, 34 SILVER, 33 BRONZE

As awarded by The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design 2009.

ZÁVODNÍ BOTY ELITE ELITEESK ESK& &ECL ECL RACING BOOTS www.inasport.cz www.alpina.si


26

TESTOVÁNÍ PODRUHÉ TEXT: TOMÁŠ GNAD FOTO: KAREL POBŘÍSLO, JIŘÍ KOPECKÝ

$$$ j$$ % &! # - $$ " $ ##&$o &$ #& #!& . )-$*$/ $" $ #& ".  / $&"# *$ $ '""  # &# ! #$ -$ #$ $ #(-$  $& & $$ 

 !/ #& &"-&#-  %-  &"$#/ -$* &  &i $$. $ - $ $!$$' & & "$ # !#- $* $. #$- "$*"$ #$ / " &  "" $ #& / SMYKOVÉ TŘENÍ *B458>2<89<23456OG18M>SMPB016;B8<85<2>F4< J;V58I8:2PB878I5;`0JN>@/=N?6J7G5;B016MP :295GP@<2<N172MP4J6>89I0>23TI@<=856- M21?8`0JN>4B56?83-><8FS3J5N>4:=N:292@3456 ?8752P2<GB89;:2:23FMP@?N5TP2<GB89;/L327 9I0>23TP2<=856?8:=8783H6I358F23529<8MP 2O2@9<0V5SMP:B2MP-><8FSIN98<GB89;3J4?8I5G 72<S>;?6-;<2?89>B@J5NM8;3F9<3;95GP@/ 8F23529<N2O2@:23FMPL5;98O83J4?8I5G 5;F418?6-78`2FI@?698;2OF@H@?6/J5N>4<;><=8M6 96B;-?8?61:L92ONH<G?85;9<0>23T:B2H82O2@<GB89 ;?8?619IGF:L92O63170:F2<N9IGF@:2P0O@<G. B89;-3<2I<2:=6:;7GB01;=8/"1J<2P2<2?8:;<F.

5T-18:=N<89<23456B016O@78:F2:29@J23456?87. 52<BN3SMPJ5;V8>7LB81N<SI;<8FN4B9>B@J5NM;?8. ?NMPY:F;3;/ 27I65>07F@PT9<0V5T:B2MP0-3F9<3;95GP@-O0 IGB0OS<:=N<89<23456>259<;5<56-M213H;>58. BJ8383H8MP:=6:;78MP729<;<8V5GJ;F@VN</:=89. <2-18<89<23456:F23476I85;9<8?5TI9>B25@93;. P@;389<8?5T9<2:G-98:27I65>0I2P2@IG5N< 392@3N9B29<N9<8:B2<2@3J7@MP@-<8:B2<2@95GP@- 3BP>29<63J7@MP@;9<F@><@F2@95GP@/

N5;>23BN35638BN>29<9I0>23TP2<=856<3F7S956P 938B>SIN>F09<;B0-><8FT98O@72@5895;752276. F;<2:23FMP9>B@J5NM8-;?N5;>IG>>S956P-?8P21 >F09<;B098NP5872OF2@96/$<2589I6I8:=N<89.


27

<23456J;:2I852@<5;:F2M89F8Q8B;M895GP@-M21 ?8<45695GP@J3SH85SI<B;>8I;549B875T523T JIF;J8563J5N>BT3270:2279<F;5G56<B;>@' 56P<;?8:27B016@1:=N:2@PTI<B;>@9>B@J5NM8 9P2F;72BL-:=N?6J7G5;36M3J5N>4<8:B2549B87>8I 9I0>23TP2<=856/2<0>2343F9<3;95GP@98<;> I6F5GF2J<;36;:227?8<6B0182:G<JIFJ58/ 85. <2:F2M89<;>23BN3X@?82:;>23;5T:F2?617G569<8?. 5TB01;=9>T9<2:0->7898:29<@:5G:27I65>0:F2 9>B@JIG56‘ VLIVY NA SKLUZNOST F22O?8><N3529<<89<234569>B@J529<NB016IL18I8 F2J76B0JF87@>23;<:8VBN32@Y:F;32@B01;=9>T 9<2:0;5G>2BN>;5492O5SI2:;>23456I<89<23;. M6MP?6J7/ 89<234569>B@J529<NOG18M>SMPB016:F23476. I8:F2:292@J856>3;BN<0B016?8752<BN3SMPJ5;. V8>;<0:L/<;70?836M8`;><2FL-><8FT9>B@J529< 23BN3X@?6fM8B>234<3F729<B0183:FLP0O@;F2JB2. 1856<;>PI2<529<NB01;=85;M8B2@:B2MP@9>B@J5N. M8-<3F729<;9<F@><@F;9>B@J5NM8-38BN>29<72<0>2. 3T:B2MP0:=N<=856-3<2I<2:=6:;7G38BN>29<:B2. MP09>B@J5NM8-PI2<529<B01;=8-><8FSB018<89<@?8- ?8P2:29<2?JPB87N9>;;8F2705;IN>0NJPB87N9>; :=872J;756P2@I69<G56<G1NH<G/ JAK LZE OVLIVNIT RYCHLOST LYŽE? =875G-?%:*3-6ABC6?$%&)B[;-><8F4?8745; 273SF2OM83B;9<56>259<F@>M6;:2@1N<SINI;<8. FN4B0/=N3SF2OGJ432756MPB016?8:2@1N<238BNM8 :835SMP-;B892@V;95GB8P>SMPI;<8FN4BL-58?BT:8 >;FO2523SMP3B4>85/ 2J;F@V@?872>25;BTF2JB2. 1856PI2<529<NB01;=8:2M8BT:B2H89>B@J5NM8-B018 :2@J8>2:6F@?8<8FT5;>B;78M258?I85H627:2F :=N<=856/ 8530HH654F2V529<:=N3SF2OG;M85; :2@1N<SMPI;<8FN4BLJ;OF;X@?830@1N<69<8?5T 3SF2O56<8MP52B2QN8@3H8MP<0:LB016-;<;>?92@ <@FN9<NM>TB018:25G>@727BNH5T/ ?%:*3-@3-%;=-;%@3=A;D.GF<982736?6 27<3F729<N;>3;BN<0:2@1N<SMPI;<8FN4BL-?8?NMP J:F;M23456;Y:F;30/S9B87>8I27BNH5TP2<8:8B. 5TP2J:F;M23456:2B08<P0B85@9:2@1N<6IFLJ5SMP :=69;7?8F2J76B54I2B8>@B4F56PI2<529<;<3F729< 9>B@J5NM8-<6IN27BNH5438BN>29<9I0>23TP2<=856 ;549B875GF0MPB29</LB81N<2@YB2P@J78PF;?8 >28bMN85<<=856I8JN<=8M6IN:B2MP;INf95GP8I ;9>B@J5NM6/SF2O56<8MP52B2QN89>B@J5NMJ432756MP B016?8?N1<;>7;B8>2-18?92@F2J76B5T9>B@J5NM8 392@3N9B29<N9MP;F;><8FN9<N>2@95GP@/LB81N.

<2@YB2P@<32=6NJ43GF8V54:23FMP234Y:F;3; 9>B@J5NM8:2I2M6OF@95SMP9<F2?L-><8FTI2P2@ :2@1N<6IF2J76B5SMPOF@95SMP>2<2@VL30<32=N< F2J76B5T9<F@><@F09>B@J5NM:27B83B;9<529<695GP@ +?8I5T:27TB5T7F41>0,/ <AG=*3--H<F6$A*F)B?87;BH6I7LB81N<SI `;><2F8I23BN3X@?6M6IF0MPB29<?6J70J893;P@72BL/ <2P2<27L327@98BNH67TB>0;:=8783H6IH6=>0 B016?8752<BN3SMP>;<8Q2FN6/432756B018?92@38BNM8 YJ>T+c-UMI,-;:F2<2F0MPB8?H6-;B8?855;:835TI ;F235TI:27>B;7@/ @FN9<NM>TB018-@FV85T:F2 ?6J7@N3PL=8@:F;385TI<8FT5@-:;>I;?63SP27@ F0MPB8?H6?6J703PB@O2>TI95GP@->7898<2BN>58. :F2:;743;?6/@:F;385T9<2:G?92@3H;>:2I;B8?H6/ 0MPB29<?6J703SF;J5G23BN3X@?8N)'*-.*3- ABC@H</5;M69NB2@:F2?6J7@J>2:M8?8QF;3N<;V56 96B;/ ;?823BN35G5;<6P23SIJF0MPB856I-><8FT?8 35;HNMPJ8IG:N95SMPH6=>4MP9<8?5T-;PI2<529<6 B01;=8/*6I<G1H6O@78B01;=-<6IO@78I6<?8P2 ?6J7;J893;P@3G<H6F0MPB29</2:=87@:L92O6M6 96B;?8<;>23BN35G5;N38BN>29<69>B25@93;P@/ <%*:B.@'G=@ABC@H3=>)*$*3-*N<IL18 3SF;J5G:F2IB@3N<723S9B875TF0MPB29<N?6J70/ *8B5627:2F987423BN35N<J;@?8<6I9?8J723TP2 :29<2?8;J32B856I72O=82O<T>;?6M6P2;:=NB5;3T. P2I;<8FN4B@27G3@/8BN>29<27:2F@3J7@MP@?8 3I;BSMPF0MPB29<8MP<TIG=J;587O;<8B54-23H8I

98J30H@?6M698F0MPB29<698J3G<H@?8-;172?78 >:2P0O@F2352IGF5TI@/ 2P0OB01;=85856:29@J2345?;>2:2P0O?87. 52<BN3SMPV49<6BN79>TP2<GB;-;B8?;>2:2P0O<G1NH<G <GB;-><8FT?8@I69<G52:=NOBN15G32OB;9<N:@:>@/ 2JP27@?6M6YB2P@<;><32=6N@I69<G56<G1NH<G<GB; 3:=872J;756I9IGF@/&6F5T:29@5@<6<G1NH<G<GB; 3J;7-=4723G>2B8I?8752P2M85<NI8<F@@I21X@. ?8729;185630HH6F0MPB29<N-5;2:;>:29@59IGF8I 3:=87F0MPB29<95N1@?8/ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ =N<89<234569>B@J529<NB016:29@J@?8I858?85 >3;BN<@;9<F@><@F@9>B@J5NM8-?;>2?875@72<0>2. 32@:B2MP@:=N9>B@J@:295GP@-;B8<;>TM8B>232@ >3;BN<@B016/018IL18I89@O?8><N35G:29@J23;< 5;J4>B;7G9>B@J529<N-J?NH<G5T3B;9<56I:2MN<8I- ;B82O?8><N35G?H6P2752M85630MP4J6J:29@J23456 :27B8729;185TF0MPB29<N58O27TB>072?8J7@/ 2>@758?92@>7N9:2JNMN`2<2O@X>05;IG=8. 56V;9@9:=89529<6-9-:;>98I@96I89:2B8P. 52@<?855;:292@J8567TB>072?8J7@/ 8<23M8B>@ ?87527@MP4I8<27;->709830O8F8I6F5S9>B25 93;P@2M8B>23T7TBM87273;M8<NI8<FL972?8J. 78I72F23N50-;O098B018:29<@:5G9;I0J;9<;3N. B0/2?8J7B016?823BN35G5:F43G3J5N>B2@38BN>29<6 9I0>23TP2<=856I8JN9>B@J5NM6;95GP8I/


28

6J705;>;17TI:29@J23;5TI:4F@B016?8 <=8O;5G>2BN>F4<2:;>23;<-;O0989>B@J23S329> :29<@:5GF2J?8B;F0MPB29<?6J70989<;ONBNJ23;. B;/17098P2752<63J74B8529<-><8F2@B01;=358. IG55TI:29<;3856J>BN723T:2B2P05;J;V4<>@ <89<23;M67F4P0@?8B-;172J;9<;38565;F23N5G/ =895G?H6:29@J23456?8:2I2M6`2<2O@. 5G>-><8FT?92@31703:4F@@I69<G505;J;V4<>@ ;>25MN<89<23;M67F4P0/F2M258?:=895G?H6@F. V856F0MPB29<N?83P275T30@1N<6<;>23TP29>B25@ 93;P@-;O098729;P23;B2F0MPB29<N:=NOBN15G9<8?. 5T?;>23J4327G-<F;WI@96OS<F2354-O8J305@. M85TJIG509IGF@?6J70-><8F4O0I2PB;F0MPB29< ?6J7023BN35N<-58O2?;>SMP>2BN358F23529<6/TB. >;O0IGB;OS<N784B5G2>2B29<;I8<FL9F235SI 54?8J78I72<89<23;5TP2Y98>@/ 01;=<;>J;@?I87=63830J>2@H85T;58. IG55T9?8J723T:29<;38565;B016MP@9<;F<23. 56J5;V>05;J;V4<>@9>B25@-;O098O8JMNJ6:2. I2MN94IF2J?8B/F2?6176<;>:F356JPF@O;73;. M8<;1<=NM8<I8<FL7B2@PSY98>>:F356I@:4F@ `2<2O@5G>-><8FTJ;J5;I85;?63:=67;35TIJ;=6. J856-@I69<G5TI5;<GB8B01;=8-9<;F<2356V;9/2 :=8?8<6<89<23;5T3J74B8529<N:F2<58B01;=9:2?. 5NMN7F@PTP2:4F@`2<2O@5G>-><8FSJ;J5;I8. 54M6B23SV;9/ 01;=I@96:2:F2<5@<69:2?5NM87F@PTP2:4F@ `2<2O@5G>?8H<G>F4<>2@3J74B8529<@?8<389<8?. 5TI:29<;3856-;O05872HB2>23BN35G56?8P2F0MP. B29<NJPB87N9>;JIG50;8F2705;INM>TP2<3;F@/ 6I<2<89<8IIL18I8:29@J23;<9>B@J529<OG. 18M>SMPB016O@h389<2:G-58O2INI25NJ:2PB8. 7@P2752M8569<F@><@F0;>3;BN<09>B@J5NM8-74B8 3SOGF3P275TP29>B@J23TP2329>@N27F;J23TP2 329>@@B0165;>B;9NM>2@<8MP5N>@/

170?87LB81N<T-;O0983:FLOGP@?6J758IG5N. B0:27I65>0:F29>B@J/2JP27@?6M6?83SOGF<F;. <G<;I->785856I21529<5;936M8569<2:09B@5M8I 3:FLOGP@<89<23456-956PO0IGBOS<5;3H8MP I69<8MP<F;<G9<8?5S+9<F@><@F;-JF5N<29<-3BP>29<,- 9<2:;5G>2BN>F4<:=87<89<23456I?8H<G:F2?8<; 5;B016MPO8JIG=856-F0MPB29<?6J70589I623BN3. 5N<36<F;5N95G1856-3H8MP50?6J70O0IGB;:F234. 7G<?875;<89<23;M6292O;-><8F4I4J;@<2I;<NJ2. 3;5S;58IG55S:29<2?3:FLOGP@3H8MP?6J7/7 56<2301;7@?8I;gNI4B5692@9<=87G565;>;172@ ?6J7@<;>-;O0:=N3H8MP?6J74MPIGBB01;=5;:F29. <29<8?5S:29<2?JPB87N9>;;8F2705;IN>0N@I69<G. 56<G1NH<G<GB;383H8MP9IGF8MP-;O05872MP4J8B2 >23BN3X234563S9B875SMPV;9L/2J?8J7?8J>BN72. 3T:2JNM8O8J?;>T>2BN3:2I2MN;PI2<529<<89<2. 3;M6292O0O0IGB;27:2367;<:;F;I8<FLI;>25. 9<F@>MN<89<23;5SMPB016/ 2O?8><N3NJ;MN<89<23456:2IL18>25<F2B56?6J. 7;:F35G<89<23;5TP2:4F@B0165;>25MN<89<23456/ S9B875TF0MPB29<NO09858IGB0:=6BNHBNHN</ H8MP50<89<23;5TB018I@96OS<:=87J;P4?8. 56I<89<234562H8<=8509P275SI9>B@J23SI:;. F;`658I;9<8?52@<8MP52B2QN6J43GF8V5SMPY:F;3 9>B@J5NM8+279<F;5G509<;FT:;F;`650-9<F2?234VN F@V56;:BN>;M89<F@><@F09>B@J5NM8-:29<@::=N5;. 54H856;J;18PB23456:;F;`65@->;F<4V23456,/ 89<234569>B@J529<NB0165;>B;9NM>2@<8MP5N>@ O098IGB2:F2347G<3:=N:F;385T9<2:G-B0185; OF@9B856?8I215T<89<23;<N5;@34BM23;5TV49<N <F;<GINI29<2:@/ PODMÍNKY V LESNÉ 89<234563895T3F@H5SMPP2F4MP?9I8B8<29 2:;>23;BN5;:=895G9<8?5TIY98>@<F;<G?;>2

3B2X9>TIF2M8/?875T9<F;50NJ89:27@?8<F;W MPF45G5;:2F29<8I:F2<N3G<F@-V49<8V5GN:F2<N 9B@5MN/ 8FI65<89<234565;J;V4<>@O=8J5;?8H<GJ;. ?NHW@?8IN5NI4B563S>030<8:B2<03J7@MP@N95GP@ 3:FLOGP@<89<23456-3:=87:23G7N:2V;9658O0B2 PB4H85295G1856;5N93N<9B@5M8-M2198<;>T372. :2B8756MP;:;>27:2B8756MPP27N54MP30:B5NB2/ TB>;<F;<GO0B;9<2I8<FL954?8J78I73;. M8<I8<FL;O8J:8V5SI72?8J78I-PI2<529<J>@. H85TP2<89<TF;987I7894<>NB2QF;IL-9>B@J5NM8 3H8MPB0169P275G2H8<=850:;F;`658IpNg^ :F2<8:B2<56F2J9;P’“;1.c“-J;18PB852 ;30>;F<4V234529NB2523SI>;F<4V8I/2Y327. 5658IG=85T?6J7G3H8MPB0165;<89<23;5T<F;<N54. 9B8723;B0V<0=N9TFN8IG=85SMP?6J7-:2=;76B016 3>;17T9TFNNO0B258IG55T/ BRUSLENÍ 89<23456B0165;OF@9B856:F2OGPB2372:2B8756MP P27N54MP->7098<8:B2<;95GP@:2P0O23;B;9P27. 5G9<8:B2<2@3J7@MP@27“72.“+IG=852 :2>;17T9TFNN?6J7,-9<;FSH:N5;3S956P9I6MP;5S 9523SI-9<2:;:8354;9<;ONB56-:2B2?;952;O8J. 3G<=6/2<89<23456O0B2J;=;J852H89<54M<:4FL B01627>;17TJ5;V>0J49<@:M858?30HH6J432756 =;70;30HH69:2F<2356=;70-7TB>;B01627^c72 \dMI+7TB>;B016@FV85;:F2B01;=89PI2<529<6 >2B8IZ>Q,/ 8?B8:H6P2V;9@7294PB0J432756B0185;OF@9. B856;FP@2BM;5+V;9c-\9,-5;7;BH6MPI69. <8MP3:2=;76:;>J432756;9:2F<2356B01829. 9NQ52B/;2:;>58?:2I;B8?H6?6J7;J;J5;I85;B;V;9 U-Z\9/8?3G<H6F2J76BV;9LO0BP5873:F356?6J. 7Gf-U9/O?8><N35G?H6P2752M856:=N54H6F2J. 76B:FLIGF5SMPV;9L58?F0MPB8?H6MP;58?:2I;B8?.


30

”W • 5;V>;B018 0: ;<8Q2FN8 $<2INM 2FB7@: J432756 $<2INM ;9;;M8 9:2F<2356 (N9MP8F ;FO25N<8f2B8 J432756 (N9MP8F ;FO25N<8 J432756 &;79P@9 ;52925NM J432756 9:2F<2356 &;79P@9 8FF;925NM ;FP@ :8M<F; 9:2F<2356 ;FP@ 2BM;5 J432756 299NQ52B 8B<; 9:2F<2356 J432756 299NQ52B .N@I ;B2I25 ”@N:8^ 9:2F<2356 ;B2I25 ”@N:8 J432756 J432756 >N F;O ;M8$8F2 >N F;O 8;I2I: 9:2F<2356 :2F<85 J432756 :2F<85 9:2F<2356

KOMERČNÍ PREZENTACE

H6MP?6J73?875T9TFNN-M21VN5NB2-d9/F29F23. 5456@3476I8-?;>O098<2I2PB2:278:9;<:27 :=6:;75S3S9B878>3J4327G/2>@7O0MP2I<85<2 F2J76B:=8:2V6<;BN5;7TB>@J4327@5;U>I-:;> O0O0BF2J76B383S9B875TIV;98:=NOBN15G]dcIN5/

KLASIKA 89<23456B0165;>B;9NM>2@<8MP5N>@:F2OGPB2 327:2B8756MPP27N54MP->7098<8:B2<;95GP@ :2P0O23;B;27“72.c“-<8:B2<;3J7@MP@ 27’“72.“+IG=852:2>;17T9TFNN?6J7,/ <;FSH:N5;3S956P9I6MP;5S9523SI-9<2:; :8354;9<;ONB56-95N123456I<8:B2<098I6F5G JF0MPB23;B;-J;<;1852;O8J3G<=6/2<89<23456 O0B2J;=;J852H89<54M<:4FLB016-27>;17T J5;V>0J49<@:M858?30HH6J432756=;70;30HH6 9:2F<2356=;70-7TB>;B01627\[72^MI +7TB>;B016@FV85;:F2B01;=89PI2<529<6 >2B8IZ>Q,/

SALOMON

FLIGFV;9L+9, U-d U- c-^d c-Z[ c-\[ U-d U- c-U c-U c-[ U- U-Ud c-^^ c-^[ c-^^ c-[^

2=;76 d/ U/ [/ U/ / / / / / d/ c/ [/ ^/f\/ Z/ ^/f\/ c/

8?B8:H6P2V;9@7294PB09:2F<2356B0185;>B;. 9NM>2@<8MP5N>@(N9MP8F-V;9d-d9-58?F0MP. B8?H6MPV;9L7294PB038<=8MPJ8V<0=?6J7/;7;B. H6MPI69<8MP:;>J432756B018(N9MP8F;F. O25N<8;9:2F<2356B018299NQ52B8B<;/;2:;> 58?:2I;B8?H6?6J7;:=N589B;V;9c-dU9/8?3G<. H6F2J76BV;9LO0BP5873:F356?6J7G--d9/2J. 76B:FLIGF5SMPV;9L58?F0MPB8?H6MP;58?:2I;B8?. H6MP?6J73?875T9TFNNVN5NB-^^9/:G<O0MP2I :=N:=8:2V<@5;:;<54M<N>NB2I8<F23SJ43277294P. BN:=6:;75TJ<F4<02>2B2]IN5/ :FLOGP@<89<23456IGB<89<8FI21529<30. J>2@H8<3H8MP50:4F0B016;:292@7N<?8?NMPMP2.

KOLEKCE S-LAB

$  $ $# $ - $ $ #$ $ "] $ ( $ $$# -$ $ $ / 018-34J456;O2<0<32=6>2I@5N>;V56I29<I8JNO6B2@9<2:2@;<GB8I-V6IB8:H6?8>2I@5N>;M8-<6I B8:H6?92@3S9B87>0B01;=8/;B2I25I09B6>25M8:V5G;36-18909<TIO2<;.34J456.B018-;O0:=N589B I;gNI4B563S>25-I@96OS<72>25;B89B;7G5/:F2<23J5N>B;383S32?23TIM85<F@;B2I259:8MN4B56 ;5;BSJ;-?8?6I1Y>2B8IO0B230<32=N<>;17SJ:F3>L92@9<;30<;>-;O03S9B87>8IO0B;72>25;B4 P;FI25N8/78?83S9B878>] BOTA SALOMON S-LAB CLASSIC 092M83S>2554B01;=9>4O2<;:F2>B;9NM>TB0123456.2:<NI;BNJ@?8:=8529 858FQN8:=NJ;MP2345656J>TPI2<529<N;2:<NI4B56n8g8/J5N>B;5;J4>B;7G 7B2@P272OT27O2F5T;5;BSJ03S32?23TP2M85<F;;B2I25/05;INM>T J>2@H>0@>4J;B0-182:<NI4B56@B218562<2V5T290?8ZII27H:NV>0O2<0- M21J;?NHW@?82:<NI4B56:=8529858FQN8;8`8><N35627F;J/IN5NI;BNJ;MN 858FQ8<NM>SMPJ<F4<:=N9:634;FO25dP;99N9->;FO25234 9>2=8:N5;78b5@?6M6N784B56<@P29<O2<0/H8MP50>2I. :2585<0?92@30F2O850J<GMP58?B8PV6MPI;<8FN4BL- ;O0NO2<;7294PB;IN5NI4B56PI2<529<N/(@5>V529< M8BT92@9<;30J;3FH@?8<3;F23;<8B5435N<=56O2<NV>; JI;<8FN4B@@9<2Ib<-?8?6I1YV8B8I?8J;?N9<N< >2I`2F<:F2>;17S<N:52P0/ VÁZÁNÍ SNS PROPULSE RC &N5NI;BNJ;M8PI2<0-F89:/9561856:F2bB@34J45658?8518J;?NHW@?856J>2@PI2<529<-;B8@I21X@?8 B01;=NB8:H6:2MN<>25<;><@9895GP8I;<8FT58I/

LYŽE S-LAB EQUIPE 259<F@>M8B018.$ •" O0B;303N5@<; J;:2I2MN7;BH6;5;BSJ0MP23456B0183MPB;75SMP :27I65>4MP/259<F@>MNB018956J>SI:F2bB8I <32=67=83G5T;B;IN54<23T3SJ<@18<;>-;O03J:F@P O0B3034185S;:=N<2I98I;gNI;BNJ23;B >25<;><9>B@J5TV49<NB018-;<870?8?6F0MPB29</ &;gNI4B569>B@J<2<N18`8><N35GJP2752<6:=89. 5S27F;J/27I65>2@?89;I2J=8?IGIN5NI4B56 PI2<529<B018-2M21989<;F4@B<F;B8P>T ?47F2/:8MN;BN<2@?8N5@B23T30>F2?856-><8FT VN56B01N9<;ONB569IN5NI8I92@9<=87G565;?8?6 23B47456/$3SO2F5S9>B@JJ;?NHW@?89:8MN4B56 9>B@J5NM8)U82BN<3838FJ6MP5;>25>FT<56 95GP23T:27I65>078b523;5T<8:B2<2@/ DŮKAZEM JSOU VÝSLEDKY 8?92@:2<=8O;9B23;->701IB@363S9B87>0/"5N. >4<56909<TIO2<;.34J456.B018989N:=N:9;B5;. :=6>B;7732?N<T36<GJ9<3638;923GOGP@3F2M8 \-V6I198M8BS:F2?8><90IO2BNM>0J;3FHNB/ k8IL18I8OS<@1HW;9<5G?H6-l=6>4;5N8B 058BB-36<GJ;923;OGP@/kB2@P2;:2M<N3G ?9I8<89<23;BN>;17S>2I:2585<;93S32?4=N B;7NBN?8?NMP92@PF@<;>7B2@P2-;13H872>25;B8 `@5Q@?8/G7GBN?9I8-18?9I85;9:F435TM89<G- ;<85<23S9B878>?8<2P27L>;J8I/l

–––—@'<%3$*%-3—FD


31

Vo s k V 4 0 M o d r ý E x t r a

2=;76 / ^/ d/ / \/f/ d/ c/ Z/ [/ / / c/ [/ U/ \/f/ U/

8<=8O;@:2J2F5N<-18HB2VN9<G29@O?8><N356:2MN. <0?8752P2<89<TF;/F2<2J<GMP<2N5`2FI;M658BJ8 7GB;<1475T38B>T58O2@>3;:85TJ43GF0/Â&#x201E;

Ly ž e H y p e r s o n i c C l a s s i c

Â&#x201D;W  W 

5;V>;B018 0: ;<8Q2FN8 FLIGFV;9L+9, $<2INM 2FB7@: J432756 d-[\ $<2INM ;9;;M8 9:2F<2356 d-[ (N9MP8F ;FO25N<8 J432756 d-dZ (N9MP8F 9:2F<2356 d-\ &;79P@9 ;52925NM J432756 d-[ &;79P@9 <%%@3*.GF 9:2F<2356 d-ZZ ;FP@ 2BM;5 J432756 d-cd ;FP@ :8M<F; 9:2F<2356 d-UU 299NQ52B .N@If& J432756 d-Uc 299NQ52B <A-@ 9:2F<2356 d-dd ;B2I25 Â&#x201D;@N:8 J432756 d-Z ;B2I25 Â&#x201D;@N:8^ 9:2F<2356 d-\ >N F;O <@'*'$ 9:2F<2356 c-Z >N F;O $8F2;M8 J432756 d-\^ :2F<85 J432756 d-[ :2F<85 9:2F<2356 d-c^

P@:227F;J@27B8:N<-35G><8FSMP:=6:;78MP3BN. 38I30341856:;7;B;H:NV>;B018:227F;J@72BL N@B0165;OF@9B856/ 298<S>;B2N38BINF0MPBSMP B016(N9MP8F/ ;?6I;3S?83O0B:=N?6J7G:29>B@J5NMN@B016 :2F<85-><8FT?;>2O03FJ;B0/;OS34<272?8I- 18O0B018IGB0OS<:2I;B8?H6-;B83S9B875T V;90J?6J75;`2<2O@X>4MP=6>;?65GM2?N5TP2/ :2F<85098@I69<NB03P2F56:2B23N5G3S9B87. >23TBN9<N50-?8?NMP9:2F<2356I278B5;V<3F<TI- F89:8><N38:4<TII69<G/ 745BN32@72I5G5>@-18O0IGB0OS<J4327. 56B018F0MPB8?H6-54IB8<2H56<89<23456V49<8V. 5G303F4<NB2/G<HN5;B0169:2F<2356=;70:F2 OF@9B856O0B;?8752J5;V5GF0MPB8?H6581J4327. 56=;7;;B0189:2F<2356=;705;>B;9NM>2@<8MP. 5N>@5;<2IO0B09P275G98J432756IN/ 258. IL18I8:29@J23;<?;>272:2F@V856:F2J4. 32756>0-58O2W3S9B878>J4327@98582736?6?8. 52IJ?6J70383G<H6F0MPB29<N:2:B2H89>B@J5N. M83:=6IT?6J7G-;B8<F;WOS34:F2>B4745;:2. I;B8?H6INY98>0:2F23N5GVN7293;P@->78B018 J432756=;709:835G?H6>259<F@>M6:F2>416932. ?8>3;BN<0/

Hole RC120 CT2

9NQ52B-:=8783H6I:;>@<0:@.N@I/ 298<S>;. B2B0165;>B;9NM>2@<8MP5N>@NOF@9B856/SO2F. 5SI30341856I<TIG=58O0B;B0185;52J89>2F2 J54<-N:=89<2-1858:;<=6>Y:B5G58?B8PV6I/4. F238X98:2IGF5G<3F74B018MP23;B;:=N27F;J@ 38BIN;QF89N35G/ O72O5S:2MN<O0BN@38BIN<3F7SMPB016$<2. INM-><8FTNP587:227F;J@>;<;:@B<23;B027F;J2. 32@52P@J:G<5;P2F@;@I215NB0M258?F0MPB8?H6 :=89@5<G1NH<G<GB;5;7F@P2@52P@/ 23H;>58BJ8=6MN2?N5SMP<0:8MPB016-><8. FT?;>2O05;52J8:=8>418B0-58MP<GB0982795G.

B o t y N a n o S KC

3456?;>:=N?6J7G5;`2<2O@X>0J893;P@72BL- <;>:=N2:;>23;5SMP3S?8J78MPJ:G<5;P2F@/ *N5529<<258O0B;?87527@MP4-58O2W5;>;17TI :4F@B016I@98B:F2?8<M8B>8I^g<89<23;52@ <F;W-M21VN56@d:4FLB016M8B>8Id^cI/ =N?6J7G5;P2F@98<89<TF:2>2@H8B;5;B0J2. 3;<932?8:2MN<0:=N?6J7G:29>B@J5NMNN:2PF;. 5G+5;B016MP:F2OF@9B856N>B;9NM>2@<8MP5N>@ 7293;P@OF@9BNB,/ 2@I215NB2F2J:2J5;<NF2J. 76B0I8JN?8752<BN3SINJ5;V>;INN<0:0B016/8?. B8:H6:2MN<0J?6J7098:F2?83NB0:=N9>B@J@5;:B2. H89>B@J5NM8N?6J7G:2PF;5G@B016J5;V>029.


32

JEN SNĚHEM! TEXT: JAN ZAMPR FOTO: ISIFA A LK SLOVAN KV

$$  -$ "&"$. #$ # # #% o  " " $.  - $*$ $ $!& &" %$$. "#$ / & "  $&# &  $  #&- *# / ;I2J=8?IG58?B8:H6?8-3074<8.BN98729:8MN;BNJ2. 3;5TP22OMP27@->7834I7F2O5T5@;5M8;F2J. 76B0I8JN?8752<BN3SIN<0:0;:2@163;5SIN<8MP. 52B2QN8IN3093G<B6;:2F;7693SOGF8I<2P258?. B8:H6P254VN56:F23;H8:21;7;3>0;9<0B?817G. 56/F2@95;75G563;H632BO0?8<@N<85<2VB458>/ ;>183JPLF@72<2P2-3170WJNI;@1:2I;B@>B8. :85;738=8/ 2>@9I898:2:9;<;5;9<65N<:F2bB:2<85M4B. 56P2@1N3;<8B8<T><8FT>;<8Q2FN8B016;@FVN<9N J4>B;756:F;3N7B;:F2?8?NMP3SOGF/ ZÁVODNÍK – PLNÝ VAK LYŽÍ 5;H8I:=6:;7G9:6H8P2OO0J432756>-5;B016MP <F436<TIG=38H>8FS32B5SJNI56V;9-JYV;9<X@?898 92@<G16;?8P2M6B8I?8F2J32?3B;9<563S>25529<N

IGB07N9:2523;<:=N9<8?5T7TBM8>2I2F030HH6I k2>8Il-58O2W>BN9<F@31705;5898<89NB5G?H63F9<3@- 581?8<2I@@329>L<@PSMP/<F@><@F;9>B@J5NM8 ?8:2<2IPF@OH6;<;>TH:NV>0;:;<>0O0IGB0OS< <3F7H6/F2V?8<2I@<;>-O0307;B25;9;I29<;<5S VB458>-;B8J?87527@H85G98?875422:<NI;BNJ;MN <=856I8JNB016;95GP8I/ =8<6I:4F8I-><8FS98:29B875672O2@9<4. ;<8MP5NM>SMP72387529<6/2P0O@?8983G<HN5@ B8V;9<G?NP276I6<3893TI;F9854B@-?92@:F>T5. 93TP2B01;=9>TP2V;9@372O=8@:F;385TI<8FT5@- >;:F2<8:B2<0>2B8I5@B0-5;3H8IN:F2>B65;. 3G5@?8729<;<8>V;9@N:=6:F;3GI;<8FN4B@/ 5TI8?7B2+J8F2-F@OO8F,/ 0O0IGB0OS<3F4I. 2>@7:F43G5;3499876<;<2MP;F;><8FN9<N>;- MNI8J6M258?IG>V6;3SF2OMN?829;J@?63I;J;M6 3GJ<8-1834HB01;=9>S3;>O0IGB2O9;P23;< Ja5G39;J85SI76B8I:F230OF2@H856252P29B;3. ;B89:2XV<0=N:4F0J432756MPB016+H@<F23>058:2. 5TP2IN>F2>25<;><@/ V6<;?8,-3170:2732@:4F8MP:F2>B;9N>@;OF@9B856/ F>T5>;:F2OF@9B856O0349:;>IGB;:=830H2. 018>B;9NM>TO0IGB0V56<JPF@O;fUMI5;7 3;<2fUMI;FLJ569858?859<F@><@F2@:27B8 3;HN:29<;3@-?8785:4F:F2?8I5S:F;H;523S956P :23;P095GP@-;B8N<3F729<67B89<;3@<F;<N.:F2 +3G<HN52@3SF2OMLJ5;V85TM2B7VN:@B38F,-7F@PS <3F7S:27>B;798P276B0189<3F7SINH:NV>;IN :F2PF@O2JF55TbF50+p8<-:B@9->BN9<8F,/298 ;:;<;IN-><8FT98;B85;IG>>TI:27>B;7@:=6BNH <2<N1MP;F;><8FN9<N>0<3F729<N;9<F@><@F09>B@J5N. J;=8J43;?6-5;2:;>B0189IG>>SIN>25MN@FV854 M8<SV8-BNH69838BIN:279<;<5G/kF;H;5>0lI;?6 :F2PB@OH6;IG>>S:27>B;75;<3F7T:27B21M8 9<F@><@F@9>B@J5NM8?8I52@-H:NM8;:;<0OS3;?6 :2752P2@58:=6?8I5G:B;32@/2>@798P27B4<8 IG>>T;I;J;M6>2I2F;:=N2:<NI4B567TBM8 72B0123456=475G2O2@<-3GJ<8-18?8785:4F UUf[MI5N1H6581@k>BN9<F238>l/ 0O05;2:;> <;>3SMP<2B016349:=N?785;^fd<N9/V/ SPORTOVEC – SVIŽNÝ POHYB A ENDORFINY 01@?8V;9<2-J43276J=67>;;B018?92@:F25G? :2@J8J4O;32@VN<FT5N5>23SI:F29<=87>8I:F2 ?N5T9:2F<2356273G<36/3B474J4>B;756B01;=9>T 72387529<N-I4F;729<J893N15TP2:2P0O@-O@H6M6. P29F7M8;J4:B;308572Fb5LJ:L92O85T<GB8952@ Y5;32@/ 2>@7?834IOB618<85<2:2:N9B01;=8-:;> ?92@:F2349?;952@32BO2@B018J>;<8Q2FN8 9:2F<2356MP/ 8?855;349-J7;9N309<;V6<89?87. 56I:4F8I@5N38FJ4B56MP>2IONB016-VN98J27:2. 3G75G3FP58<85;>;172@<8MP5N>@J3B4HW/018 :F22OG<8MP5N>0?92@>2I:F2IN98IfI;?6 >F;<H6H:NV>@-B8VMP;F;><8FN9<N>2@:FLP0O@?92@ @FV8505;>B;9N>@/ 8?NMP7TB>@32B<8MM;fU MI5;7:29<;3@/&;J;M6>2I2F;O0IGB;OS< 7B2@P4>2B8IUfUUMI-M21:B;<6N:F2B018>B;. 9NM>T/ 0O0349IGB0:=8V563;<2MM;MI-J;. <6IM29>8?<23>03<T<2>;<8Q2FNN30O6F8?<8I;gN. I4B5GMI5;73;HNYF238X/


33

;<8Q2FN89:2F<2356MPB016J;PF5@?8;9N58?. HNFH69:8><F@I3SF2O>L-><8FT982798O838B. INBNH6:2@1N<SINI;<8FN4B0-:=N?8?NMP3SOGF@<870 5834P8?<8OS<J367;36fPB;35G>3;BN<;9>B@J5NM8 OS34P275GFLJ52F274/ ;>TM8523SF2J:<0B?8 @9:2F<238>:2IGF5GHNF2>S-:2P0O@?898I8JN dfZ<N9/V/ MĚŘENÍ TVRDOSTI – JAK NA TO?

5 $ # 1 # ( 

  !( *S !:  ( # $ !  1!# ( (   !V@1( !? #  # "## "! # ! ! # #  M ! A !!  # =  " !$!# *S# !! .# "!  # " # !' 0#  1# !  ! 2 ! ! =( # ! $!# !    $ ($  *S 2 "(  ! #    ( !# !.#  !#1 ! 10  # . #" 0(  " !   !  !*S @ # IH>NF GF>GH ($ (2 "!  (! # > # ! ! (  # ! !?A  ! ( (!  # !#  2! (  

    #  Z # # ! ( # GF 

($ #$ ( " "(B  !$ ! #!*! )! #5 (# #  *!)! $   ! ># $ ! # ( # > $   ' ! # !$  

TURISTA – LYŽE JAKO 0<29>N?92@J83H8MPOG18>58?HNFH6;>25. DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK 9<F@>V5G58?F2O@9<5G?H6-30F4OG?6983I52P;3;FN. 2P0O@?898:2@:F;385SMP9<2:4MP;M89<4MP- ;5<4MP;H6=>4MP;58J=67>;?92@30O;3850N2M8B2. B018O8F89:6H8?;>272:F;356:F29<=878>>:2P0. 32@PF;52@;3SF;J5SI9<F;523SI>F2?856I:F2 O@J;95G1852@>F;?N52@/87N9:25@?830<=6O852@ B8:H623B47456358@:F;385SMP9?8J78MP/ B01;=9>2@<8MP5N>2@;;5N98<6I58J;<G1@?8f>2. TB>;B016983<2I<2:=6:;7G32B658?85:27B8 MP498<=:0<8I95GP23SMP>F09<;B>L:F2936M85SMP 3SH>0:29<;30-;B8N7F@P@<8FT5@fV6I>2I:BN>2. 9B@5M8I-<23H83:2P2723TI3SB8<56I<8I:@/ 3;5G?H6<8FT5-<6I>F;<H6B018-M298P2F56PF;5NM8 89876<85<2:2:N9:F43G5;349o2<2I <SV8-H:NV>0O058IGB0V56<36M-?;>MI5;7 J32B<8B018<@FN9<NM>T/ 09830J5;V@?63G<H6H6=>2@ 34IN/298I;J456<SV8-5856:F2bBB018<;>3S. 2:F2<N9:2F<2356I-58J=67>;I;?6:F2<N9I0>232@ F;J5G>B85@<Sf:2V6<4989:6H89IG>V6I:27>B;. Y:F;3@-V6I127:;74:F2<@FN9<0f934<8V56B01;=8 78I/Y9:GMP8I<;>BJ8:2@16<5;:=6>B;7:49>@ 9B21N<T;I52P7058543N7G5TI;J4569<2@:;M6MP <;F<QFN:<;:8-9;I2B8:NM69<2@:;M6:490-VN:2=67N< 329>L/TB>;B018O03<2I<2:=6:;7G58IGB;:=8. B018F2352@952.p;gH@:N5;IN/85;<GMP<2 30H23;<:29<;3@236M8?;>UMI-23H8IN3<T<2 :F>T58>98:;>2736?6:27B8>259<F@>M8;@FV856 >;<8Q2FNN?8<=8O;J32BN<3P2752@<3F729<;<2 ;J;V654JPF@O;5;dV/ N@B016952.p;gY:F;32@-?N5;>98J5NMP9<;52@ DĚTI 9:6H858:238785T95G15NM8/ 78?8:2:N958<=8O;-7G<N?92@:F29<G7G<N/ F>T5>;:F23SB8<56>0?92@3G<HN52@2:F2H. $VFLJ5T:23;P2@-9MP2:529<INN<;B85<8I/ <G5;27<8MP52B2QNM>SMP3S9<=8B>L;N9>B@J5N. =N32BOGB018:F276<G?8<=8O;I6<5;:;IG. M8OS34IT5G>3;BN<56-2<2:=6?8I5G?H6<;>IL18 <N?8P23G>-M8B>23TI2<2FNM>T9MP2:529<N;9<43;. OS<?8?NMPM85;.J4>B;756I278B0J;V65;?65;PF;5N. ?6M6B01;=9>T72387529<N/F2Y:B5TP2O85?;I65>; MNV-B835G?H69@:8FI;F>8<23Tk7=83298<0l O6BT9<2:0J32B<8B018YIGF5T3SHM8:29<;30-F;. :=858MP8?<8J;PF47>4=LI:F2:278:=856:2:65;. 7G?NHNFH6->BN75GN98H@:N5;IN/NM8<2O@72@9:6H8 3SMPF29<BN5fF;729<J:2P0O@5;95GP@O034I kMP27>0l-;B8I;BSVB236V8>5;5NMPO@782OF;<5S 9<8?5G58:=N589B0/ ;B0123456P2O@78O;3N</ BACKCOUNTRY – INSPIRACE PŘÍRODOU ":F;3852@9<2:@:2@1634:2@J8:F2:=NOB61856 98727N32VN50-3<8FT5@98:2P0O@?8F;7G?N29;. I2<G-:2:=6:;7G9:=4<8BN/4>4P232B54>F;?N5;- 72OF27F@19<36;I21529<3B;9<5632BO0:29<@:@- VN?87N58V529<>;17T30?61h>0/ 2<2273G<36OG18M>TP2B0123456?8F2JH6=852 9:6H838>;57N543NN-;B8932?830J5;3;V89N5;MP4J6 :29<@:5GN35;H6>2<BN5G/$VM272F2JB8PB29<N:B;. 5N59858IL18I8989838=;50;5NJ7;B8>; IG=N<-O;M>M2@5<F0B018O0IGB029B23N<:=878. 3H6I<0-3?8?NMP12>2B698585;MP4J6@:F;385S<8. FT5-;:=89<2+58O2:F43G:F2<2,9NMP<G?672:=4< 583H8756B01;=9>SJ41N<8>/

F227F29<B8?H6?@5N2F0:;>:B;<6<2<T1-M2:F2 729:GBT-983JFL9<;?6M6J>@H8529<6;N5<85JN<2@ :2P0O@:2=NJ@?<8N9F235;<8B5G>3;BN<569>Nf 3HNMP5N9N?N9<G:;I;<@?8<8-?;>5872J6F5TI8J8F0 35;7H856I;BTP29:2F<23M8IL185;:4MP;<?8785 B01;=9>S3SM3N>9<F4385S3:F2I2V85SMP7GF;3SMP O2<4MP;;O92B<5G5830P23@?6M6MPB016MP/„ OBSAH PŘEHLEDU LYŽÍ

Alpina Atomic Fischer Karhu Madshus Peltonen

34 34 36 38 38 40

Rossignol Salomon Ski Trab Skol Sporten

41 42 43 44 44


34

856:=6BNHJ54I2-1893G<2J54IS3SF2OM8OG18M>SMPO2<$B. :N5;30F4O6+5;">F;?N5G,?;>272:B5G>NOG18M>TB018/23;56 J432756MN9N9NM835;O67M8:=6BNH5830O8F2@-;B89:2F<2356B0. 1;=N?N9<G2M8569>8?<232@B01N-5;>B;9N>@58O2?@5N2F. 9>2@B01N 9QF;b<232@9>B@J5NM6JOF2@H852@>;I858I-7=8. 3G5SI?47F8I;>259<F@>M6;:/ @FN9<T:;>2M8569;57pNMP2. 32@>259<F@>MN-H@:N50N72OF2@M85@B016F2IN98- 58O2 7G<9>SMP/ X=@Y

MODELOVĂ Ĺ&#x2DC;ADA Sport Sport Sport Touring Touring Touring Junior

MODEL SKS CLS JRS STS PROMISE PROMISE KDS

ROZSAH VYRĂ BÄ&#x161;NĂ?CH DĂ&#x2030;LEK (V CM) 176,181, 186,191 191,196, 201,206 150,160, 170 178,183, 188, 193, 198,203 188,193, 198,203 188,193, 198,203 110,120, 130,140

41/44/44 41/44/44 41/44/44 51/49/50 51/49/50 51/49/50 54/48/52

8<2H56>2B8>M8B016$<2INM9830J5;V@?858?85JM8B;523SIQF;. bM>SI789NQ58I-;B8F;>2@9>S:F27@M85<F2JP275G58J;:2I5GB ;5NN52323;</ :NV>23TJ432756I278B02FB7M@:(8;<P8FBNQP<:;. <=676>052I8g23TI@?47F@;O2V5NM6IJ78592BN<23T:G50>58?. B8PV6I5;<FP@/I2<529<dQF;IL5;:4F>B;9NV8>37TBM8 \[MI?89>@<8V5GNI:F89N356/ ;BH673G523N5>0?92@J74I9>T=;70-9>8?<23>;$N5;?8@FV85;:F2 ;IONMN2J569:2F<23>05G-7N9:25@?8?47F8I:887M8BB->3;BN<569>B@J5N. M6;729B@HN3TP2>;O4<>@?82OBT>B;5GI8M>4F8:F8J85<;5<>;B;@. 7N;09<;7/<8?5S2>@B;P276M6789NQ5I;?6N>B;9NV>0$N5;F2B;99NM- J7823H8I@>FS3478592BN<23T:G5G5T?47F2;9>B@J5NMNd/ 0<2 B018?92@@FV850:F29:2F<235G.F8>F8;V56?6J7@3@:F;385T9<2:G/F2 <@FN9<0O0B;5;O67>;B016F2JH6=85;2<0:0&238Fc^)FN:;.F@N98 MODELOVĂ Ĺ&#x2DC;ADA Race Race Race Race Race Race Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport X Cruise X Cruise X Cruise X Cruise X Cruise X Cruise X Cruise Women X Cruise Women Women Women Women Light Touring Light Touring Light Touring Light Touring Light Touring Light Touring Light Touring Light Touring Light Touring Women

MODEL Worldcup Classic Worldcup Skate FL Vasa Race Skate Vasa Race Classic Skintec Race Skate Race Classic Team Classic Team Skate Pro Classic Pro Skate Pro Combi Motion Skate Motion Skate + Pilot Sport Skate Xcruise 50 G2 Syncro Xcruise 50 G2 Syncro Xcruise 53 Grip Xcruise 55 G2+ Xcruise 55 G2+ & Auto Universal Xcruise 59 Grip Alea 53 G2 Syncro Alea 55 G2+ & Auto Women Aina Classic Aina Skate Aina Pro Classic Mover 48 Wax/ Posigrip Mover 52 Wax/ G2 Motion 46 WAX/ G2+ Motion 46 Wax/ G2+ & Auto Universal Motion 52 Wax/ G2+ Motion 52 Wax/ G2+ & Auto Universal Motion 59 WAX/ G2 Syncro Motion 59 Wax/ G2 Syncro & Auto Universal Ashera 52 G2+ & Auto Women

VARIANTA S PROTISKLUZEM ne ne ano ano ne ano ano

PROFIL (V MM)

ROZSAH VYRĂ BÄ&#x161;NĂ?CH DĂ&#x2030;LEK (V CM) 191, 196, 201, 206 172, 178, 184, 190 172, 178, 184, 190 191, 196, 201, 206 172, 178, 184, 190 191, 196, 201, 206 191, 196, 201, 206 172, 178, 184, 190 182, 189, 196, 203, 210 172, 178, 184, 190 172, 178, 184, 190 160,170,180,190 160,170,180,190 163, 173, 183, 193 183 a 193 163, 173, 1783, 193 163, 173, 183, 193 163, 173, 183, 193 173, 183, 193 173, 183, 193 173, 183, 193 185, 191, 196, 201 165, 172, 178, 184 182, 189, 196 174, 184, 194, 204 174, 184, 194, 204 179 ,186 ,193, 200, 207 179 ,186 ,193, 200, 207

VĂ HA (V G)/PĹ&#x2DC;I DĂ&#x2030;LCE (V CM)

CENA LYŽE

1 390/186 1 390/186 890/152 1 590/198 1 590/198 1 590/198 890/152

3 390 KÄ? 3 330 KÄ? 1 590 KÄ? 1 430 KÄ? 1 690 KÄ? 1 690 KÄ? 1 470 KÄ?

U)FN:/O2?85;78592BN<23TI?47=8-2O2?898H@:N5;IN/298909. <TI@H@:N5<SV8-589:;BNF;>2@H<6N5185S=NM8BTBT<25;985G-5SOF1?8. ?NMP5;O67>@F2JH6=NBN5;M8B>8I<=N909<TI0/F2<@FN9<N>@?8@FV8530. B8:H85S>25M8:<)Â&#x2019;9?N9<SI27F;J8I;:=N?;<8B5SI9>B@J8I/:2F. <235638FJ8)05MF298BNH6:2@1N<SI3J2F8I;?8I5G?H6IN:=8MP2. 70I8JN27F;J232@;9>B@J232@V49<6/O;909<TI0?92@=8J45072 9>B@J5NM858Q;<N35G-<870:27YF238X9>B@J5NM8/8?523G?H6I:=6FL9. <8>8I7252.p;g>;<8Q2FN852.p;g?8909<TI29NQFN:/ ;>54J835;. :23674-3J2F8><85<2>F4<8309<@:@?85;7YF238X9>B@J5NM8;?8@FV85 :F2309:GBT9:2F<2356B01;=8-30>;J@?8<2<N1J83H8MP<=63;FN;5<58?. B8:H6:;F;I8<F09>B@J@/$<2INMB8<295;O6J6M8B>8Id\I278BL3:G<N >;<8Q2FN6MP/ XDGY

VĂ HA (V G)/PĹ&#x2DC;I DĂ&#x2030;LCE (V CM) 1 030/196 900/178 1 140/178 1 220/196 1 140/178 1 220/196 1 190/196 1 050/178 1 320/196 1 110/178 1 110/178 1 250/180

46/46/46 46/46/46

VARIANTA S PROTISKLUZEM ne ne ne ne ne ne ano ne ano ne ne ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne ne ano ano ano ano

177, 184, 191, 198, 205 177, 184, 191, 198, 205

52/47/49 52/47/49

ano ano

1 170/184

2 490 KÄ? 2 990 KÄ?

177, 184, 191, 198, 205 177, 184, 191, 198, 205

59/50/55 59/50/55

ano ano

1 330/184

3 090 KÄ? 3 590 KÄ?

177, 184, 191, 198

52/47/49

ano

1 170/184

2 990 KÄ?

PROFIL (V MM) 44,5/42/44 44/42/43,5 44/42/43,5 44,5/42/44 44/42/43,5 44,5/42/44 44,5/42/44 44/42/43,5 45/45/45 45/42/45 45/42/45 46/44/46 46/44/46 50/47/48 50/47/48 53/48/51 55/49/52 55/49/52 59/50/54 53/48/51 53/48/51 44/42/43,5 45/45/45 48/44/46

1 240/173 1 240/173 1 330/173 1 120/173

TVRDOST

CENA LYŽE

soft/medium/hard soft/hard soft/hard med/hard soft/hard med/hard med/hard

9 990 KÄ? 9 990 KÄ? 6 990 KÄ? 8 490 KÄ? 5 290 KÄ? 5 290 KÄ? 4 690 KÄ? 4 690 KÄ? 3 490 KÄ? 3 490 KÄ? 3 490 KÄ? 2 490 KÄ? 3 390 KÄ? 4 490 KÄ? 4 490 KÄ? 3 090 KÄ? 2 490 KÄ? 2 990 KÄ? 3 790 KÄ? 3 790 KÄ? 2 990 KÄ? 4 690 KÄ? 4 690 KÄ? 3 490 KÄ? 3 990 KÄ? 3 790 KÄ? 2 490 KÄ? 2 990 KÄ?

standart extrastiff

1 320/173 1 310/173 soft/hard 1 020/172 1 320/189 1 350/184 1 090/197 1 130/186

soft/med


35

MODELOVĂ Ĺ&#x2DC;ADA Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry Junior Junior Junior Junior Junior Junior

ROZSAH VYRĂ BÄ&#x161;NĂ?CH DĂ&#x2030;LEK (V CM) 184, 191, 198, 205, 210 168, 175, 182, 189, 196, 203 168, 180, 192 168, 180, 192 137, 144, 151, 158, 165, 172 145, 155, 165, 175, 185 128, 138, 148, 158, 163, 168 128, 138, 148, 158, 163, 168 138, 148, 158, 168, 175, 182 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170

MODEL Mountain BC Wax/ G2 Syncro BC Light Wax/ G2 Syncro Rainier Sierra Worldcup Skate Jr Worldcup Classic Jr Pro Combi Pro Skate Jr Pro Classic Jr Ski Tiger G2/ Wax & Auto Junior

VĂ HA (V G)/PĹ&#x2DC;I DĂ&#x2030;LCE (V CM) 1 710/191

87/60/78

VARIANTA S PROTISKLUZEM ano ano ano

44/42/44 46/44/45 45/45/45 45/45/45 45/45/45 52/47/49

ne ne ne ne ano ano

850/144 970/155 820/138 820/138 840/148 570/100

PROFIL (V MM) 59/50/55

TVRDOST

1 830/180

soft/med

CENA LYĹ˝E 4 490 KÄ? 3 790 KÄ? 5 490 KÄ? 4 790 KÄ? 4 190 KÄ? 4 190 KÄ? 2 590 KÄ? 2 590 KÄ? 2 590 KÄ? 2 190 KÄ?

www.amersport.cz ATOMIC TEAM CLASSIC MED UniverzĂĄlnĂ­ model z kolekce Sport, sportovnÄ&#x203A; rekreaÄ?nĂ­ lyĹže vhodnĂĄ na klasickĂ˝ bÄ&#x203A;h, uspokojĂ­ nejĹĄirĹĄĂ­ pole bÄ&#x203A;ĹžkaĹ&#x2122;ĹŻ. â&#x20AC;˘ DĂŠlky: 191, 196, 201, 206 cm â&#x20AC;˘ Spaceframe: Sport ProďŹ le â&#x20AC;˘ KrojenĂ­: 44,5-42-44 â&#x20AC;˘ Skluznice: Index 3000 â&#x20AC;˘ JĂĄdro: Speedcell

CENA

4 690 KÄ&#x152;

CENA

ZĂĄvodnĂ­ model z kolekce RACE s nejlehÄ?Ă­m jĂĄdrem na trhu â&#x20AC;&#x201C; Featherlight. LehkĂĄ a neuvÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;itelnÄ&#x203A; rychlĂĄ bÄ&#x203A;ĹžeckĂĄ lyĹže na skate pro zĂĄvodnĂ­ky a opravdovĂŠ fajnĹĄmekry bÄ&#x203A;ĹžeckĂŠho lyĹžovĂĄnĂ­. DĂ­ky proďŹ lu Red Cheetah racing proďŹ le ji na nohou skoro ani neucĂ­tĂ­te. Varianta z mÄ&#x203A;kÄ?Ă­ho materiĂĄlu na studenÄ&#x203A;jĹĄĂ­ snĂ­h. â&#x20AC;˘ DĂŠlky: 172, 178, 184, 190 cm â&#x20AC;˘ Spaceframe: Red Cheetah Racing ProďŹ le â&#x20AC;˘ KrojenĂ­: 44-42-43,5 â&#x20AC;˘ Skluznice: Index 5000 â&#x20AC;˘ JĂĄdro: Featherlight

9 990 KÄ&#x152;

ATOMIC XCRUISE 50 GRIP XCRUISE 50 GRIP z Ĺ&#x2122;ady XCruise se vyznaÄ?ujĂ­ vĹĄestrannostĂ­, velkou stabilitou, vĂ˝bornĂ˝m odrazem a stoupĂĄnĂ­m dĂ­ky ĹĄupinĂĄm na spodnĂ­ stranÄ&#x203A; skluznice. â&#x20AC;˘ DĂŠlky: 163, 173, 183, 193 cm â&#x20AC;˘ Spaceframe: XCruise ProďŹ le 3D â&#x20AC;˘ KrojenĂ­: 50-47-48 â&#x20AC;˘ Skluznice: Index 3000 â&#x20AC;˘ JĂĄdro: Helium High, Densolite Core

KOMERÄ&#x152;NĂ? PREZENTACE

ATOMIC

ATOMIC WORLDCUP SKATE FL SOFT/COLD

CENA

4 490 KÄ&#x152;

ULTRA GRIP

 " & " *$

#&# & " !$i. i/$ &$## $$  ) - " $  " ". $$*i $/

G2+ Â&#x2020; Â&#x2022;U 8Q;<N35GOF2@H85S:F2<N9I0>-<J5/ :27F23N52@9>B@J5NM8/B;9<529<N]2. P27B5S;3034185S27F;J/ 6J7;O8J 581472@M6MPJ3@>23SMP8`8><L/:<N. I;BNJ23;5S:2IGFQFN:@;9>B@J@/ g. <FTI56272B529<:F2<N27GF@f7B2@. P41N32<529</2@163498@B016<@FN9. <NM>T;b<5899<=670-5;:=6>B;7I2. 78B234=;7;F@N98-;B85;:=6>B;7 NI278B0=;70:2F</

POSIGRIP G2+ SYNCRO  U WU S32?@5N>4<56P2J;:@H<G5TP2 :F2<N9>B@J23TP2909<TI@) 9FLJ52@9<F@><@F2@327F;J2. 3TJa5G/B;7>S:=8MP27I8JN 9>B@J52@;27F;J232@Ja52@B018 95N1@?8581472@M6<=856;:2I4. P4>F0MPB8?H6?6J7G/;?78<8P2 5;:=6>B;75;B016MP=;70F@N98/

Â&#x2022;  2JN<N356-309<2@:BSF8BNT`/I8J856 58MP<G5TP2>25<;><@9:23FMP8I38 9>B@J23T`4JNJ;?NHW@?6:=895G78b523;. 5T27F;J23TMP;F;><8FN9<N>0B018/8FJ8 :F2<N9>B@J@98:2@16345;9:2F<235G <@FN9<NM>TI278B0:F23H8MP50>B;9NM>T 5;7H85M8-5;:=6>B;73I278B23T=;7G :2F<58O2 2@FN5QBNQP</

Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2014;@'<%3$*%-3Â&#x2014;FD


36

MODELOVĂ Ĺ&#x2DC;ADA Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Racing Women My Style Performance Women My Style Performance Women My Style Performance Women My Style Sport Women My Style Sport Women My Style Fashion Women My Style Fashion Women My Style Fashion Women My Style Fashion Nordic Cruising Nordic Cruising Nordic Cruising Nordic Cruising Nordic Cruising Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Junior Junior Junior Junior Junior Junior Junior Junior Junior Junior Junior Junior Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry

MODEL CARBONLITE SKATING PLUS HOLE med CARBONLITE SKATING PLUS HOLE stiff CARBONLITE SKATING COLD HOLE med CARBONLITE SKATING COLD HOLE stiff CARBONLITE SKATING COLD HOLE med CARBONLITE SKATING COLD HOLE stiff CARBONLITE SKATING SOFT TRACK HOLE SKI med CARBONLITE SKATING SOFT TRACK HOLE SKI stiff CARBONLITE CLASSIC PLUS soft CARBONLITE CLASSIC PLUS med CARBONLITE CLASSIC PLUS stiff CARBONLITE CLASSIC COLD soft CARBONLITE CLASSIC COLD med CARBONLITE CLASSIC COLD stiff CARBONLITE CLASSIC SOFT TRACK soft CARBONLITE CLASSIC SOFT TRACK med RSC SKATING PLUS med RSC SKATING PLUS stiff RSC SKATING PLUS med RSC SKATING COLD med RSC SKATING COLD stiff RSC SKATING COLD med RSC CLASSIC PLUS soft/ med RSC CLASSIC PLUS stiff RSC CLASSIC COLD soft/ med RSC CLASSIC ZERO soft RSC CLASSIC ZERO med RSC SKATING VASA med RSC SKATING VASA stiff RSC CLASSIC VASA soft RSC CLASSIC VASA med RSC CROWN VASA med RSC CROWN VASA stiff SCS SKATING SCS CLASSIC CRS SKATING VASA CRS CLASSIC VASA CRS CLASSIC ZERO VASA CRS CROWN VASA SC SKATECUT SC COMBI SC CLASSIC SKATE PRO MY STYLE CLASSIC PRO MY STYLE CLASSIC MY STYLE MOTION WAX MY STYLE SPIRIT CROWN MY STYLE MYSTIGUE MY STYLE PASSION MY STYLE DESIRE MY STYLE DESIRE MY STYLE ORBITER CRUISER VOYAGER JUPITER CONTROL JUPITER CONTROL SUPERLIGHT WAX SUPERLIGHT CROWN ULTRALIGHT CROWN FIBRE CROWN SPORT GLASS SPORT GLASS SPORTY WAX SPORTY WAX SPORTY CROWN SPORTY CROWN CARBONLITE SKATE HOLE SKI Jr. CARBONLITE CLASSIC Jr. RSC SKATING RSC CLASSIC RSC UNIVERSAL RSC SKATECUT SC SKATE SC RACE SPRINT CROWN SPRINT CROWN SPRINT SNOWSTAR COUNTRY CROWN COUNTRY WAX E89 TOUR E89 CROWN E99 TOUR E99 CROWN E109 TOUR E109 CROWN

ROZSAH VYRĂ BÄ&#x161;NĂ?CH DĂ&#x2030;LEK (V CM) 172, 177, 182, 187, 192 177, 182, 187, 192 177, 182, 187, 192 182, 187, 192 172, 177, 182, 187, 192 182, 187, 192 172, 177, 182, 187, 192 182, 187, 192 187, 192, 197, 202, 207 192, 197, 202, 207 197, 202, 207 187, 192, 197, 202, 207 192, 197, 202, 207 197, 202, 207 187, 192, 197, 202, 207 192, 197, 202, 207 177, 182, 187, 192 182, 187, 192 172, 177, 182, 187, 192 177, 182, 187, 192 182, 187, 192 177, 182, 187, 192 187, 192, 197, 202, 207 202 a 207 187, 192, 197, 202, 207 187, 192, 197, 202, 207 202 a 207 172, 177, 182, 187, 192 182, 187, 192, 197 187, 192, 197, 202, 207 192, 197, 202, 207 177, 187, 192, 197, 202, 207 202 a 207 172, 177, 182, 187, 192 182, 187, 192, 197, 202, 207 172, 177, 182, 187, 192 182, 187, 192, 197, 202, 207 182, 187, 192, 197, 202, 207 182, 187, 192, 197, 202, 207 172, 177, 182, 187, 192 177, 182, 187, 192, 197, 202 182, 187, 192, 197, 202, 207 167, 172, 177, 182 177, 182, 187, 192, 197 177, 182, 187, 192, 197 172, 177, 182, 187, 192 172, 177, 182, 187, 192, 197 S/ 164, M/ 174, L/ 184 S/ 164, M/ 174, L/ 184 S/ 164, M/ 174, L/ 184 S/ 164, M/ 174, L/ 184 S/ 164, M/ 174, L/ 184, XL/ 189 S/ 164, M/ 174, L/ 184, XL/ 189 S/ 164, M/ 174, L/ 184, XL/ 189 S/ 164, M/ 174, L/ 184, XL/ 189 S/ 164, M/ 174, L/ 184, XL/ 189 172, 177, 182, 187, 192, 197,202, 207 172, 177, 182, 187, 192, 197,202, 207 177, 182, 187, 192, 197,202, 207 177, 182, 187, 192, 197,202, 207 177, 182, 187, 192, 197,202, 207 177, 182, 187, 192, 197,202, 207 172, 177, 182, 187, 192, 197,202, 207 172, 177, 182, 187, 192, 197,202, 207 177, 182, 187, 192, 197,202, 207 177, 182, 187, 192, 197,202, 207 157, 162, 167, 172, 177 172, 177, 182, 187 142, 147, 152, 157, 162, 167, 172, 177 152, 157, 162, 167, 172, 177, 182, 187 137, 147, 152, 157, 162, 167, 172, 177, 182 122, 132, 142, 152, 162 122, 132, 142, 152, 162 117, 127, 137, 147, 157, 162, 167, 172 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 90, 100, 110, 120, 130 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 170, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 170, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 168, 178, 188, 198, 203 168, 178, 188, 198, 203

2HNFH62OMP275696<G98:2:F3T729<434:F29B@B4B018 ;FO25BN<89>;<N5Q2B8>N+38<3F729<8MPI87N@I;9<N``N3 :F23878562`< F;M>9:F27B2@1852@5N1H6>2I2F2@,9<0:NM>SI

PROFIL (V MM)

VARIANTA S PROTISKLUZEM

VĂ HA (V G)/PĹ&#x2DC;I DĂ&#x2030;LCE (V CM)

World cup, Hole ski World cup, Hole ski World cup, Hole ski World cup, Hole ski World cup, Hole ski World cup, Hole ski World cup, Hole ski World cup, Hole ski 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 World cup World cup World cup World cup World cup World cup 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 World cup World cup 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 World cup 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 World cup 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 Skate Cup 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 World cup 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 48â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;46 52â&#x20AC;&#x201C;48â&#x20AC;&#x201C;50 45/43/50/45/47 50/48/55/50/52 50/48/55/50/52 50/48/55/50/52 43/41/48/42/45 45/43/50/45/47 50/48/55/50/52 50/48/55/50/52 50/48/55/50/52 48â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;46 48â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;46 49â&#x20AC;&#x201C;45â&#x20AC;&#x201C;47 51â&#x20AC;&#x201C;46â&#x20AC;&#x201C;49 51â&#x20AC;&#x201C;46â&#x20AC;&#x201C;49 51â&#x20AC;&#x201C;46â&#x20AC;&#x201C;49 52â&#x20AC;&#x201C;48â&#x20AC;&#x201C;50 52â&#x20AC;&#x201C;48â&#x20AC;&#x201C;50 52â&#x20AC;&#x201C;48â&#x20AC;&#x201C;50 52â&#x20AC;&#x201C;48â&#x20AC;&#x201C;50 World cup 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 World cup 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 Skate Cup Skate Cup 41â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 51â&#x20AC;&#x201C;47â&#x20AC;&#x201C;50 51â&#x20AC;&#x201C;47â&#x20AC;&#x201C;50 51â&#x20AC;&#x201C;47â&#x20AC;&#x201C;50 54â&#x20AC;&#x201C;48â&#x20AC;&#x201C;52 60â&#x20AC;&#x201C;52â&#x20AC;&#x201C;57 60â&#x20AC;&#x201C;52â&#x20AC;&#x201C;57 59â&#x20AC;&#x201C;49â&#x20AC;&#x201C;55 59â&#x20AC;&#x201C;49â&#x20AC;&#x201C;55 68â&#x20AC;&#x201C;55â&#x20AC;&#x201C;62 68â&#x20AC;&#x201C;55â&#x20AC;&#x201C;62 78â&#x20AC;&#x201C;60â&#x20AC;&#x201C;70 78â&#x20AC;&#x201C;60â&#x20AC;&#x201C;70

ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne ne ne ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ano ano ne ano ano ne ne ano ne ano ne ano

980/187 980/187 980/187 980/187 980/187 980/187 980/187 980/187 990/192 990/192 990/192 990/192 990/192 990/192 990/192 990/192 1 090/187 1 090/187 1 090/187 1 090/187 1 090/187 1 090/187 1 090/197 1 090/197 1 090/197 1 090/197 1 090/197 1 250/187 1 250/187 1 250/197 1 250/197 1 250/197 1 250/197 1 290/187 1 290/197 1 350/187 1 350/197 1 350/197 1 350/197 1 390/187 1 390/187 1 390/197 1 210/177 1 210/187 1 270/187 1 190/182 1 490/182 1 320/S 1 490/S 1 590/S 1 590/S 1 260/M 1 360/M 1 360/M 1 590/M 1 590/M 1 290/192 1 290/192 1 390/192 1 520/192 1 520/192 1 520/192 1 620/192 1 620/192 1 620/192 1 620/192 890/162 890/172 970/157 970/167 890/147 850/132 890/132 890/147 980/150 980/150 980/150 690/110 1 850/200 1 850/200 1 890/200 1 890/200 2 090/200 2 090/200 2 290/198 2 290/198

CENA LYĹ˝E 11 990 KÄ? 11 990 KÄ? 11 990 KÄ? 11 990 KÄ? 11 990 KÄ? 11 990 KÄ? 11 990 KÄ? 11 990 KÄ? 10 990 KÄ? 10 990 KÄ? 10 990 KÄ? 10 990 KÄ? 10 990 KÄ? 10 990 KÄ? 10 990 KÄ? 10 990 KÄ? 8 590 KÄ? 8 590 KÄ? 8 590 KÄ? 8 590 KÄ? 8 590 KÄ? 8 590 KÄ? 8 590 KÄ? 8 590 KÄ? 8 590 KÄ? 8 590 KÄ? 8 590 KÄ? 7 890 KÄ? 7 890 KÄ? 7 890 KÄ? 7 890 KÄ? 7 890 KÄ? 7 890 KÄ? 6 890 KÄ? 6 890 KÄ? 4 990 KÄ? 4 990 KÄ? 4 990 KÄ? 4 990 KÄ? 3 290 KÄ? 3 290 KÄ? 3 290 KÄ? 6 290 KÄ? 6 290 KÄ? 3 890 KÄ? 5 190 KÄ? 1 990 KÄ? 4 590 KÄ? 3 990 KÄ? 3 390 KÄ? 3 890 KÄ? 4 890 KÄ? 3 990 KÄ? 4 590 KÄ? 3 690 KÄ? 3 990 KÄ? 5 490 KÄ? 5 490 KÄ? 4 190 KÄ? 2 690 KÄ? 2 690 KÄ? 2 990 KÄ? 1 990 KÄ? 2 290 KÄ? 1 990 KÄ? 2 290 KÄ? 5 490 KÄ? 5 290 KÄ? 4 290 KÄ? 4 290 KÄ? 3 190 KÄ? 3 190 KÄ? 1 790 KÄ? 1 790 KÄ? 1 590 KÄ? 2 490 KÄ? 1 590 KÄ? 2 490 KÄ? 3 190 KÄ? 3 190 KÄ? 5 690 KÄ? 5 690 KÄ? 6 490 KÄ? 6 490 KÄ? 7 190 KÄ? 7 190 KÄ?

2<32F8I38H:NVM8/ 92@J78:2@1N<03H8MP50H:NV>23T<8MP52. B2QN8bFI0(N9MP8F.$NF2F8;FO25BN<8- ).:B@958O2 IN5@9-2I:@<8F(B8g25<F2B-;FO25 N:;57 ;NB;;2p8F


E#%8%'.$&C'D( ! 

 ) !#  !$  3 # ( # ! # #!  !

(N9MP8F:2:F3TJ;=;J@?872>2B8>M8?@5N2F9>SMP B016;FO25BN<89>;<82B89>NN;FO25BN<8 B;99NM@FV85T:F2IB;7TJ432756>0/ 8754983:27. 9<;<G2JI85H85N5@:F2`89N254B56B018>;<8Q2FN8;M8/ XÂ&#x2DC;%<Y

www.ďŹ scher-ski.cz

CENA

RCS CARBONLITE CLASSIC

10 990

DokonalĂŠ vyladÄ&#x203A;nĂ­ pro mÄ&#x203A;kkĂ˝ nebo vlhkĂ˝ snĂ­h. DokonalĂŠ pĹ&#x2122;izpĹŻsobenĂ­ povolujĂ­cĂ­mu snÄ&#x203A;hovĂŠmu podkladu zaruÄ?uje jak maximĂĄlnĂ­ rychlost skluzu, tak silnĂ˝ a bezpeÄ?nĂ˝ odraz. â&#x20AC;˘ DalĹĄĂ­ vlastnosti: UltrarychlĂŠ zabrouĹĄenĂ­ DTG WC Plus, Prewaxed a minimĂĄlnĂ­ tolerance dĂ­ky CFC â&#x20AC;˘ BoÄ?nĂ­ forma: 41-44-44 â&#x20AC;˘ DĂŠlky: 172â&#x20AC;&#x201C;207 cm â&#x20AC;˘ Hmotnost/dĂŠlka: 990 g/192 cm

CENA

CRS CLASSIC VASA

4 990 KÄ&#x152;

JeĹĄtÄ&#x203A; lehÄ?Ă­ dĂ­ky konstrukci Air Core Basalight. NovĂ˝ materiĂĄl poskytuje souÄ?asnÄ&#x203A; vĂ˝raznÄ&#x203A; lepĹĄĂ­ pruĹžnost. â&#x20AC;˘ DalĹĄĂ­ vlastnosti: ZabrouĹĄenĂ­ kamenem Ultra Finish, univerzĂĄlnĂ­ skluznice Worldcup Pro. TakĂŠ ve variantnÄ&#x203A; Zero se zdrsnÄ&#x203A;nou skluznicĂ­ do teplot okolo 0 °C a výťe.â&#x20AC;˘ BoÄ?nĂ­ forma: 41-44-44 â&#x20AC;˘ DĂŠlky: 172â&#x20AC;&#x201C;207 cm â&#x20AC;˘ Hmotnost/dĂŠlka: 1 360 g/197 cm

CENA

SC CLASSIC

3 290

Pro slibnĂŠ vĹĄestrannĂŠ talenty. SportovnĂ­ lyĹže pro amatĂŠrskĂŠ zĂĄvodnĂ­ky, pouĹžitelnĂŠ pro oba bÄ&#x203A;ĹžeckĂŠ styly. LehkĂŠ dĂ­ky konstrukci Air Tec. Se skluznicĂ­ Worldcup Pro a brouĹĄenĂ­m Ultra Finish pro perfektnĂ­ skluz za vĹĄech podmĂ­nek. â&#x20AC;˘ BoÄ?nĂ­ forma: 41-44-44 â&#x20AC;˘ DĂŠlky: 172â&#x20AC;&#x201C;207 cm â&#x20AC;˘ Hmotnost/dĂŠlka: 1 390 g/ 97 cm

CENA KÄ&#x152;

DokonalĂĄ lyĹže pro ctiŞådostivĂŠho zaÄ?ĂĄteÄ?nĂ­ka. ElegantnĂ­ design a superlehkĂĄ konstrukce Air Tec dodĂĄvajĂ­ potĹ&#x2122;ebnĂ˝ potenciĂĄl pro ctiŞådostivĂŠ sportovnĂ­ cĂ­le. Se skluznicĂ­ World Cup Pro pro dokonalĂ˝ skluz a Ăşpravou Ultra Finish pro rychlost jako blesk. â&#x20AC;˘ BoÄ?nĂ­ forma: 41-44-44 â&#x20AC;˘ DĂŠlky: 177â&#x20AC;&#x201C;197 cm â&#x20AC;˘ Hmotnost/dĂŠlka: 1 270 g/187 cm

CENA

RCS CARBONLITE SKATING HOLE SKI

11 990

â&#x20AC;˘ Otvor s pĹ&#x2122;idanou hodnotou: NovĂ˝ ĹĄpiÄ?kovĂ˝ nĂĄpad z vĂ˝vojovĂŠho oddÄ&#x203A;lenĂ­ spoleÄ?nosti Fischer sniĹžuje energetickou ztrĂĄtu a vynaloĹženou sĂ­lu a tĂ­mto zpĹŻsobem umoĹžĹ&#x2C6;uje vyĹĄĹĄĂ­ frekvenci krokĹŻ a rychlost. â&#x20AC;˘ DalĹĄĂ­ vlastnosti: ultrarychlĂŠ zabrouĹĄenĂ­ DTG WC, Prewaxed, minimĂĄlnĂ­ tolerance v pĂĄru â&#x20AC;˘ BoÄ?nĂ­ forma: Worldcup â&#x20AC;˘ DĂŠlky: medium 177â&#x20AC;&#x201C;192, stiff 182â&#x20AC;&#x201C;192, medium NIS 172â&#x20AC;&#x201C;192, stiff NIS 182â&#x20AC;&#x201C;192 â&#x20AC;˘ Hmotnost/dĂŠlka: 980 g/182 cm

CENA KÄ&#x152;

KÄ&#x152;

CLASSIC MY STYLE

3 890

3 390

KÄ&#x152;

KÄ&#x152;

DESIRE MY STYLE Pro snadnĂ˝ zaÄ?ĂĄtek v novĂŠm sportu. ZaÄ?ĂĄteÄ?nice zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enĂŠ na ďŹ tnes mohou dĹŻvÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ovat stabilitÄ&#x203A; zajiĹĄtÄ&#x203A;nĂŠ technologiĂ­ Wide Body â&#x20AC;&#x201C; a dÄ&#x203A;lajĂ­ dĂ­ky bezpeÄ?nĂŠmu odrazu, umoĹžnÄ&#x203A;nĂŠmu podporou stoupĂĄnĂ­ Premium Crown, rychlĂŠ pokroky. â&#x20AC;˘ BoÄ?nĂ­ forma: 50/48/55/50/52 â&#x20AC;˘ DĂŠlky: S/164, M/174, L/184 cm â&#x20AC;˘ Hmotnost/dĂŠlka: 1590 g/ S (164 cm)

KVILDA 26. 2. 2011 LNWPMOÄ? +VOJPS5SPQIZ  LNWPMOÄ?t27. 2. 2011 LNLMBTJDLZ

844#C$D #  )(#$$   2!( # # # #! " !  ! # ! (!

* !( #  

  #'  (  (   ($ 

Ĺ umavskĂ˝ skimaraton Kooperativy

TECHNOLOGIE

XXXTLJNBSBUPOD[tXXXTUPQBQSP[JWPUD[

7Q8/SF2O;<TP21I278B@B018O8J2<32F@O0B; @>25V85;/ 432756B01898505630F4OG?6?N1277TB>0 ZMI/23N5>2@3=;7GJ432756MPB016?8I278B ;9;f9>;<8-MB;99NM-MF2p5NJ8F29<8MP52B2QN6 ;9;BNQP</<8?5T?47F298:2@1634N@5G><8FSMPB016 =;70:2F<->78M8B>234>259<F@>M8P2F<@<5;. O6J6@1N3;<8BLI3SF;J5G95;JH6I;5N:@B;MN9B018IN/ 2B8>M8:F274I0k&0<0B8l5898P89B2k72O. FS3JPB8794I589<;V6'l87B8:FLOG15GIG5G5T. P2789NQ5@I278B&2<N252:BS34?47F8I;9;BNQP< ;3G<HN5;B016I49>B@J5NM8@:F;385T:2I2M6OF2@. H856"B<F;(N5N9P/ =;7G2F7NMF@N9N5Q?92@9>B@J5NM8B016F. ON<8F-F@N98F-20;Q8FN @:N<8F30O;385T293G7V8. 5SINkH@:N5;INlF8IN@IF2p5;?8?NMP9<;3O; 2O9;P@?8<J3/N78270 8MP52B2Q0/


38

;V89>S<FP982:G<235G3F;M6 <F;7NV56b59>4J5;V>;;FP@-><8F4 :F2B8<2H5698Ja5@:=N:F;3NB;J;?6. I;32@>2B8>MN:F2J432756;9:2F. <2356B01;=8/8?3G<H6O2IO2@ ?92@kH@:N50l:<NQFN:Â&#x2013;:F2>B;9NM. >S9<0BOGP@-><8FTI;?6Y7F1O@B016 NB01234569;I2<5TJ?87527@HN<5; I;gNI@I/:<NQFN:Â&#x2013;30@163;?6B018 5;:=6V9:8><F8I5;O67>0f2BM;5- :8M<F;N85<F;/ 8B>4JIG5;5;9<434N35;O67M8 9;I2<5T-7=63G?H6J;IG=8565;B018 INI29<2:098:=892@345;9:2F. <235G?H6J4>;J56>0/432756B018 2BM;5?8B8P>4-9"B<F;M;:.2. I8g?47F8I+"B<F;M;:Â&#x2014;;FO25?4. 7F8I@?@5N2F9>SMPB016,;5;52. 9>B@J5NM6/:2F<2356:8M<F;;b<. 589985<F;9:2B0@F8<P;523SI ?47F8IJ;F@V@?6B8:H69<;ONBN<@/;. O67>@J;>25V@?8<@FN9<NM>4B018 I:@B98;(8F;5/:238785SI2B. M;58I98;FP@IL18<GHN<5; F2JH6=8569O6F>0I87;NB6J2B0I:N. 470;&-><8F4?N15;V;B;7F@P2@ 9<23>@8g:254<L/ X=@Y

CENTRA OPTIGRIP CLASSIC

TECHNOLOGIE

<GD! !  !( # #  # * (a!  # 'GFFF 1 "  !)!  ( (#   ! #   MODELOVĂ Ĺ&#x2DC;ADA ZĂĄvodnĂ­ ZĂĄvodnĂ­ ZĂĄvodnĂ­ ZĂĄvodnĂ­ ZĂĄvodnĂ­ ZĂĄvodnĂ­ ZĂĄvodnĂ­ ZĂĄvodnĂ­ ZĂĄvodnĂ­ SportovnĂ­ SportovnĂ­ SportovnĂ­ SportovnĂ­ Fitness Fitness Fitness Fitness Fitness Fitness Fitness TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ

MODEL

ROZSAH VYRĂ BÄ&#x161;NĂ?CH DĂ&#x2030;LEK (V CM)

Volcan Skating Sr, Cold Volcan Skating Jr, Cold Volcan Skating Sr, Wet Volcan Skating Jr, Wet Volcan Classic Sr, Cold Volcan Classic Jr, Cold Volcan Classic Sr, Wet Volcan Classic Jr, Wet Volcan Optigrip Sr Spectra Skating Sr Spectra Classic Sr Spectra Optigrip Race Sr Spectra Optigrip Sr Centra Skating Sr Centra Skating Jr Centra Classic Sr Centra Classic Jr Centra Optigrip Sr Centra Optigrip Lady Centra Optigrip Jr Impulse Classic Sr Impulse Classic Jr Feran Cap, MC, Sr Feran Cap, MC, Jr Feran Cap, BC, Sr Feran Cap, BC, Jr

176, 182, 188, 194 140, 150, 160, 170, 175 176, 182, 188, 194 170 a 175 183, 190, 197, 203, 208 148, 157, 166, 175, 182 183, 190, 197, 203, 208 175 a 182 183, 190, 197, 203, 208 176, 182, 188, 194 183, 190, 197, 203, 208 183, 190, 197, 203, 208 183, 190, 197, 203, 208 176, 182, 188, 194 140, 150, 160, 170 183, 190, 197, 203, 208 140, 148, 157, 166, 175 183, 190, 197, 203, 208 175, 183, 190, 197 120, 130, 140, 148, 157, 166, 175 183, 190, 197, 203, 208 140, 148, 157, 166, 175 180, 185, 190, 195, 200, 205 120, 130, 140, 150, 160, 170 180, 185, 190, 195, 200, 205 120, 130, 140, 150, 160, 170

PROFIL (V MM) 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 43â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 43â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 43â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 43â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 43â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 43â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 43â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 43â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;43 44â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;43 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 44 44 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;44

VARIANTA S PROTISKLUZEM ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ano ano ne ne ne ne ano ano ano ne ne ne ne ano ano

CENA LYĹ˝E 6 999 KÄ? 4 839 KÄ? 6 999 KÄ? 4 839 KÄ? 6 999 KÄ? 4 839 KÄ? 6 999 KÄ? 4 839 KÄ? 8 259 KÄ? 4 999 KÄ? 4 999 KÄ? 5 799 KÄ? 5 799 KÄ? 4 399 KÄ? 3 859 KÄ? 4 399 KÄ? 3 859 KÄ? 4 699 KÄ? 4 699 KÄ? 4 100 KÄ? 2 519 KÄ? 2 399 KÄ? 1 599 KÄ? 1 419 KÄ? 1 659 KÄ? 1 469 KÄ?

NANOSONIC

MAIYA

2523T98Ja5039<@:@?893G<234732?>;383SF2OGOG18>bFI; &;79P@998JM8B;5232@>2B8>M6J432756MPB016/ J3/P;I:N259TFN8 J;@?I85;:F356:2PB87JM8B;523SIO;F835SI:F2387856I-><8FT?8 38BIN3J74B85TBN5NNF2J36?85T&;79P@98I3:29B8756MPMM;B8<8MP/ B;356<TI;<;-><8F4&;79P@9F2J:F;M234343893SMP>2B8>M6MP ?92@5234>2B8>M8J432756MPB016-:F2:F;M23456909<TI@&;79P@9 8F2B;99NM5<8BBNQFN:+),;523TI278B0OG18M>SMPk72p5. PNBBlB016/ 018;52925NM;FO25>;<8I;?6JM8B;JIG5G52@Q82I8<FNN- d<3;F-JB8:H852@9<;ONBN<@:=N9>B@J@-M21549B875G3878>8J3SH8. 56F0MPB29<NB016/23G<3;F23;54-J>F4M854H:NV>;;:;<>;B01695N1@?8 MODELOVĂ Ĺ&#x2DC;ADA Champion Champion Champion Champion Race Performance Race Performance Race Performance Race Performance Race Performance Race Performance Race Performance Race Performance Race Performance Race Performance Race Performance Cruising Cruising Back Country JR Line/KIDLine JR Line/KIDLine JR Line/KIDLine

MODEL

ROZSAH VYRĂ BÄ&#x161;NĂ?CH DĂ&#x2030;LEK (V CM)

NANOSONIC CARBON CLASSIC NANOSONIC CARBON SKATE HYPERSONIC CLASSIC HYPERSONIC SKATE TERRASONIC CLASSIC TERRASONIC SKATE METIS CLASSIC METIS SKATE ULTRASONIC CLASSIC ULTRASONIC SKATE ULTRASONIC UNIVERSAL MAIYA CLASSIC MAIYA SKATE INTRASONIC CLASSIC INTRASONIC SKATE CADENCE 100 CADENCE 120 VOSS SUPERKID BUTTERFLY SUPER U WAX

180â&#x20AC;&#x201C;210/5 cm 175â&#x20AC;&#x201C;195/5 cm 180â&#x20AC;&#x201C;210/5 cm 175â&#x20AC;&#x201C;195/5 cm 180â&#x20AC;&#x201C;210/5 cm 175â&#x20AC;&#x201C;195/5 cm 170,180â&#x20AC;&#x201C;195/5 cm 165â&#x20AC;&#x201C;185/5 cm 180â&#x20AC;&#x201C;210/5 cm 160â&#x20AC;&#x201C;190/10 cm 180â&#x20AC;&#x201C;205/5 cm 170,180â&#x20AC;&#x201C;195/5 cm 160â&#x20AC;&#x201C;190/10 cm 183â&#x20AC;&#x201C;208/5 cm 168â&#x20AC;&#x201C;193/5 cm 168,178,188 168,178,188 160,170,180,185â&#x20AC;&#x201C;210/5 cm 120â&#x20AC;&#x201C;170/10 cm 90â&#x20AC;&#x201C;140/10 cm 90â&#x20AC;&#x201C;140/10 cm

>IN<;J4F238X@I21X@?8V49<8V5T:F27B2@18569>B@J23TJa50;<6I J3SH856F0MPB29<N/ P;I:N259TFN8?872:B5G5;B018IN:F2P2OO09:2F<23M8;J4. 32756>0374B>23SMPOGJ6MPf0:8F925NM93092>2@>2I2F2@;B83. 5G?H6I:2B0M8B23SI?47F8I;9>B@J5NM6\;52"5N38F9;B/ 018;52925NM;FO25B;99NMI;?6523G<3;F23;52@H:NV>@- ><8F4BT:83878;2I8J@?83NOF;M8-M21:=N9:634>:B05@B8?H6I@9>B@. J@/01872:27I658>:27O278IIF;J@2B7I;?6:25G>@75N1. H6;78BH6>2I2F@-523G<3;F23;5Td?47F2JPI2<09 FN. ;gN;B56>259<F@>M6;9>B@J5NMN\;522B7/018B@9I;?630HH6 ;729<;<8V5G7B2@P2@>2I2F@-><8F4BT:830P23@?8:27I65>4I5;7 PROFIL (V MM) 44â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;43â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;40â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;40â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;40â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;43â&#x20AC;&#x201C;43 44â&#x20AC;&#x201C;41â&#x20AC;&#x201C;44 41â&#x20AC;&#x201C;43â&#x20AC;&#x201C;43 41â&#x20AC;&#x201C;43â&#x20AC;&#x201C;43 44â&#x20AC;&#x201C;41â&#x20AC;&#x201C;44 44â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;43 44â&#x20AC;&#x201C;42â&#x20AC;&#x201C;43 52â&#x20AC;&#x201C;48â&#x20AC;&#x201C;50 48â&#x20AC;&#x201C;44â&#x20AC;&#x201C;46 60â&#x20AC;&#x201C;50â&#x20AC;&#x201C;55

VARIANTA S PROTISKLUZEM ZERO-CIG

ZERO-CIG

MGV+

MG

VĂ HA (V G)/PĹ&#x2DC;I DĂ&#x2030;LCE (V CM) 1 000/190 1 000/190 1 050/190 1 050/190 1 100/190 1 100/190 1 100/190 1 075/185 1 150/190 1 150/190 1 150/190 1 150/190 1 150/190 1 300/193 1 300/193

TVRDOST

CENA LYĹ˝E (KÄ&#x152;)

KG M, H, XH KG M, H, XH S, M, H, XH M, H, XH M,H M,H,XH M, H M, H M, H M, H M, H

10 996 KÄ? 10 996 KÄ? 8 916 KÄ? 8 916 KÄ? 6 283 KÄ? 6 283 KÄ? 6 515 KÄ? 6 515 KÄ? 3 918 KÄ? 3 918 KÄ? 4 320 KÄ? 4 284 KÄ? 4 320 KÄ? 3 891 KÄ? 3 891 KÄ? 2 075 KÄ? 2 110 KÄ? 5 080 KÄ? 2 669 KÄ? 2 294 KÄ? 2 312 KÄ?

S, M, L S, M, L MG MG MG MG

1 780/190 800/ 130 900/ 130 900/ 130


5@B2@->70?8389<2:G36M832B5T3270;B018>B2@12@:2IN>F2bBI@3J7@. MP@;3270/23S<3;F?47F;@I21X@?8B8:H6:=852927F;J23T96B05;:B2. MP@9>B@J5NM8/ 234F832B@V56<8MP52B2QN8&;79P@98F2B;99NM5<8BBNQFN:+),- ><8F45;B8J58HNF2>T@:B;<5G563FLJ5SMP95GP23SMP;<8:B2<56MP:27I65. >4MP+<87058?85:2@J82>2B25@B0,98:2@1634@I278BLB016;52925NM B;99NM8F2)+F;MN5Q,- 8F;9925NM8F2)-NF>8O8N58FB;99NM8F2 )+9:2F<,-&8<N98F2)+9:2F<1850,;;52925NMB;99NM8F2) ?F/+?@5N2F,/ &;79P@9<;>T303N5@B523Tk72p5PNBBlB018-35NMP1?92@9:2?8509<8?. 52@IGF2@3SO2F5T27F;J23TN<2V6M63B;9<529<N/ 92@HNFH6581<F;7NV56 I278B0;M>2@5<F0-;B838BINB8P>4M8B>234>259<F@>M8@95;7X@?8:=8. 783H6I9<2@:456-9<F;523T>F2?856:;>J;<4V856;:FL?8J72OB2@>8I/018 I;?62M8B23TPF;50->2ION523;5T?47F2954J38I&@B<NM2F8;9>B@J5NMN &)I5N/ 0<2B018?92@9MP2:50:F2?8<2:F;37@3H@78-3*3H;>:F2 5G58?92@JF235;N784B56<8FT50-;:F2<2O@78?8?NMP729<@:529<2O<615G?H6/

Nejlepší oblékají prádlo CRAFT.

X˜%<Y

TECHNOLOGIE

6 2 . # <H.#CID( #  #  #"(2#  ! (##!$   # " "#    "" !# $    " #' !  ! # "!! ! 8!  #  # @ !! (  ( "!# #  $ (( "  (! ! #

İĺ XD@QR

RHMBD088/

Lukáš Bauer běžecké lyžování

04-"75&4/™.*7µ30 ¥-&(&/%™3/¥;/" ,:,"." 4065¤j5&0-6964/¥47&53:" &1*$&

XXXLBNBD[

www.vavrys.cz


40

NANOGRIP

8?3G<H6523N5>2@35;O67M8b59>TP2:F27@M85<;?8<8MP52B2QN8 ;52QFN:.9>B@J23S;27F;J23S329>J4F238X/ ;<2523N5>;?872. 9<@:54@I278BLB;M8;(;MNB8-><8FT:=879<;3@?6I@<;M89:2F. <2356MPI278BL:F2P2OO0J432756>0-F89:/J7;<5TB01;=885N<P ;$9<F;/&8JN5G983IG9<5;B?8H<GI278B$M;7N;-BNH6M6982785N. <P@:2@J8>3;BN<2@9>B@J5NM8;9;I2J=8?IGM852@/ ;3FMP2B@5;O67>0JL9<43;?65;74B8I278B0@:F;.g+9>;<8,;5. `F;.g+>B;9N>;,932H<N523SI?47F8I:=8>F0<SI>;FO25232@9>2=8. :N52@;9>B@J5NM6;52O;98/ 0<2B018?92@30F4OG5038<=8MP:F2.

387856MP:27B8<0:@95GP@-FLJ5SMP<3F729<8MP;?92@:4F23450 :27B85G>2BN>;>FN<TFN6:2I2M6>N.98B8M<2F@-M21O0IGB2J;F@VN< M258?3G<H6I2152@9P27@3F4IMN:4F@/ ;2:;V5TI:aB@:2F<`2BN;8B<2585@98>FV6I278B8B<;9B8. :85SI7=83G5SI?47F8I;9>B@J5NM6J8g<F@723;5TP2:2B08<P0B85@- 25G?1O09NM8<234F56?8J7MN77.?28F5?8BI898<VNNBB82@9N;N. 585;5NPLB>2@58J;3;7NBN-B8V:2<=8O4I934<8V56P2<@FN9<0O0729<;. V23;<IGB0/H8MP509>NJb59>T:F27@>M8?92@2:;<=850789>2@/ XDGY

TECHNOLOGIE

& <D  ! #  # # 2  ! ! "!!  #! #'!# ## # ! d d!#   11(  * #( GFFF A (!( ! 3 #$#$## ( $ !  ( #  " ) #!  H>DFe(1(    " "  " .( 0#! # (  ! A (( # # ! !##1$"  .! ( ! # !'10

MODELOVĂ Ĺ&#x2DC;ADA World Cup Racing World Cup Racing World Cup Racing Jr World Cup Racing Jr Nanogrip Racing Racing Racing Racing Sport Sport Sport Sport Sport Sport Touring Touring Touring Jr Touring Jr Nanogrip Junior Junior Junior

MODEL

ROZSAH VYRĂ BÄ&#x161;NĂ?CH DĂ&#x2030;LEK (V CM)

Supra-X World Cup Skate Infra-X World Cup Classic Supra-X World Cup Skate Jr Infra-X World Cup Classic Jr Nanogrip Classic Race NIS Zenith Skate NIS Zenith Classic NIS Zenith Skate Jr Zenith Classic Jr Nanogrip Facile Acadia Skate Acadia Classic Astra Skate Astra Classic Astra Combi Mirage Delta Classic Delta Jr Mirage Jr Nanogrip Tiger Equipe Junior Team Racing Classic Team Racing Grip

181, 188, 193 188, 195, 202, 209 139, 146, 153, 160, 167, 174 153, 160, 167, 174, 181 195, 202, 207 174, 181, 188, 195 181, 188, 195, 202, 207 146, 153, 160, 167 146, 153, 160, 167, 174 146, 153, 160, 167, 174, 181, 188, 195, 202, 207 167, 174, 181, 188, 195 181, 188, 195, 202, 207 181, 188, 195 188, 195, 202, 207 167, 174, 181, 188, 195 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 120, 130, 140, 150, 160, 170 120, 130, 140, 150, 160, 170 120, 130, 140, 150, 160 126, 136, 146, 156, 166 91, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171 91, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171

PROFIL (V MM)

VARIANTA S PROTISKLUZEM

TVRDOST

CENA LYŽE

44/ 44/ 44 44/ 44/ 44 44/ 44/ 44 44/ 44/ 44 44/ 44/ 44 44/ 44/ 44 44/ 44/ 44 44/ 44/ 44 44/ 44/ 44 44/ 44/ 44 44/ 44/ 44 44/ 44/ 44 44/ 44/ 44 44/ 44/ 44 44/ 44/ 44 45/ 45/ 45 45/ 45/ 45 45/ 45/ 45 45/ 45/ 45 44/ 44/ 44 45/ 45/ 45 51/ 47/ 50 51/ 47/ 50

ne ne ne ne ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ano

soft/ universal/ hard soft/ universal/ hard universal universal universal universal universal universal universal universal universal universal universal universal universal universal universal universal universal universal 950/ 166 760/ 151 760/ 151

6 690 KÄ? 6 690 KÄ? 3 690 KÄ? 3 690 KÄ? 5 890 KÄ? 5 490 KÄ? 5 490 KÄ? 3 390 KÄ? 3 390 KÄ? 3 990 KÄ? 4 690 KÄ? 4 690 KÄ? 3 590 KÄ? 3 590 KÄ? 3 590 KÄ? 1 170 KÄ? 1 170 KÄ? 1 140 KÄ? 1 140 KÄ? 1 690 KÄ? 2 790 KÄ? 1 990 KÄ? 1 990 KÄ?

www.peltonen-katalog.cz ASTRA

CENA

3 590

OblĂ­benĂ˝ model bÄ&#x203A;ĹžeckĂ˝ch lyŞí z kategorie sport, v provedenĂ­ Classic, Skate a letos novÄ&#x203A; takĂŠ v universĂĄlnĂ­m Combi modelu. I pĹ&#x2122;es cenu, kterou si mĹŻĹže dovolit kaĹždĂ˝, majĂ­ lyĹže Astra parametry, kterĂŠ jsou bÄ&#x203A;ĹžnĂŠ aĹž u lyŞí vyĹĄĹĄĂ­ cenovĂŠ kategorie: IndividualizovanĂŠ nastavenĂŠ ďŹ&#x201A;exe a rychlĂĄ skluznice PRG 3000. Jsou vyrĂĄbÄ&#x203A;ny ruÄ?nÄ&#x203A; ve Finsku.

KÄ&#x152;

NANOGRIP FACILE CENA

3 990 KÄ&#x152;

DELTA LyĹže z konceptu Touring, pro pĹ&#x2122;Ă­leĹžitostnĂŠ lyĹžaĹ&#x2122;e. VyznaÄ?ujĂ­ se konstrukcĂ­ AirChannel cap a jsou k dispozici rovnÄ&#x203A;Ĺž se ĹĄupinovou skluznicĂ­ GG-step, coĹž z nich Ä?inĂ­ skvÄ&#x203A;lou volbu pro pĹŻjÄ?ovny lyĹžaĹ&#x2122;skĂŠho vybavenĂ­.

BÄ&#x161;Ĺ˝ECKĂ&#x2030; LYĹ˝OVĂ NĂ?

CENA

Zcela novĂŠ bÄ&#x203A;ĹžeckĂŠ lyĹže s technologiĂ­ NANOGRIP. SpeciĂĄlnĂ­ skluzovĂ˝ a zĂĄroveĹ&#x2C6; odrazovĂ˝ vosk se na lyĹže nanĂĄĹĄĂ­ po celĂŠ dĂŠlce skluznice jiĹž v tovĂĄrnÄ&#x203A; a vĂ˝robce garantuje, Ĺže vlastnosti pĹ&#x2122;Ă­pravku Nanogrip budou stejnĂŠ nejmĂŠnÄ&#x203A; po 2 000 km, aniĹž by bylo potĹ&#x2122;eba tento pĹ&#x2122;Ă­pravek znovu nanĂŠst. DĂ­ky tomu, Ĺže se dĂĄ pouŞít od +10 °C do -20 °C, je Nanogrip skuteÄ?nÄ&#x203A; universĂĄlnĂ­ odrazovĂ˝ systĂŠm.

1 170 KÄ&#x152;

prodejna â&#x20AC;&#x201C; eshop â&#x20AC;&#x201C; servis

eshop.skiservis.cz


41

ROISSIGNOL X-IUM CLASSIC FW

ROISSIGNOL X-IUM CLASSIC NIS C2

(F;5M2@JN:=89BT<2=475GJ;:F;M23;BN5;B016MP38BINY9:GH5TJ4327. 56=;70.N@If72HB2>7F2O5TI@27B8PV856+38B>TO0HB2?85<G1. >2,-:2>F4M856H:NV8>;:;<8>-:=8:F;M23456<3;F@H:NV>09>;<823SMP B016NJIG5GQF;bM>TP2789NQ5@/ ;><T1:=NO0B;354J3@I;QNM>4J>F;<. >;f2FB7@:8FN89-><8F4B01N=;76I8JN58?3G<H6B01;=9>T >B852<092@V;9529<N/B5SI:F438I-9<;V698?85:2763;<5;3S9B87>0 <89<@/;I2J=8?I29<6?8789>;9:2B@:F;M@?6M69P2F>2@52. 3N5>2@272<<8`8BB0f34J456I.M8B8F;<2F/ =NO0B;52349>8?<23>;8B<;2@F98-><8F4O0IGB;:=N:=6J5N3TM85G 5;O6752@<9F235;<8B5T3B;9<529<N9<2:I278B0/89:2F<2356=;7G?N :;>549B87@?6-98=;J850:27B830@1N<62758?36M9:2F<2356MP>IT5G

3S>255SI-I278B08B<;-&;g;058g-31703838FJN:F2OF@9B8. 56N>B;9N>@/ F2<@FN9<0?8:;>:=N:F;385;>;<8Q2FN82@<722FV6<;?6M629I I278BL-J;JI65>@9<2?6B018"B<F;BN<830@163;?6M6<8MP52B2QN8 J89:2F<2356MP:;<8F5;O67>0-:=NJ:L92O85T<@FN9<NM>SI:2<=8. O4I/89<F2@H>4B@:;>@J;36F;?6:F>T5>;:F2O;M>M2@5<F03FLJ. 5SMPH6=>4MP:27B8:=87:2>B47;5TP230@1N<6-5;?8?NMP1H:NV>4MP 982:G<:2B8<8MP9>36>2P2@<3038785S38`F;5M2@J9>T<FN>2B2=8/ O8M5G@299NQ52B@@O0B29:8MNbM>SMP74I9>SMP789NQ5L;JIN. J8B0I278B0B016-><8FT98@FV856I:=6BNH:272O;B0VN9872>25M8 7@OB23;B09?N5SIN9>N3:2F<`2BN@/  XDGY

www.rossignol.com ZYNEX CLASSIC LyĹže, kterĂŠ jsou velmi jednoduĹĄe ovladatelnĂŠ a je potÄ&#x203A;ĹĄenĂ­m na nich zdokonalovat techniku klasickĂŠho stylu. konstrukce: Activ´Cap, jĂĄdro: LDC Core, hmotnost: 660 g/186 cm, krojenĂ­ (mm): 45/44/45, dĂŠlky (cm): 176-186-196-201-206

MODELOVĂ Ĺ&#x2DC;ADA

MODEL

ROZSAH VYRĂ BÄ&#x161;NĂ?CH DĂ&#x2030;LEK (V CM)

Race Expert Race Expert Race Expert Race Expert Race Performance Race Performance Race Performance Race Performance Race Performance Race Performance Race Performance Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor/Backcountry Outdoor/Backcountry Outdoor/Backcountry Junior Junior Junior Junior Junior Junior

X-IUM SKATING WCS X-IUM CLASSIC WCS X- IUM SKATING WCS FW X-IUM CLASSIC FW DELTA SKATING COURSE NIS DELTA SKATING NIS MAX SKATING NIS ZYNEX SKATING DELTA CLASSIC MAX CLASSIC NIS ZYNEX CLASSIC ULTRALITE SUPRA LITE XT LITE 44 X-TOUR ESCAPE X-TOUR LITE XT INTENSE BC 59 BC 70 POSITRACK BC 68 POSITRACK X-IUM SKATING NIS JR X-IUM CLASSIC NIS JR DELTA SKATING JR DELTA CLASSIC JR MAX UNIVERSAL JR X-TOUR ESCAPE AR JR

173â&#x20AC;&#x201C;180â&#x20AC;&#x201C;186â&#x20AC;&#x201C;192 191â&#x20AC;&#x201C;198â&#x20AC;&#x201C;203â&#x20AC;&#x201C;208 167â&#x20AC;&#x201C;173â&#x20AC;&#x201C;180â&#x20AC;&#x201C;186 191â&#x20AC;&#x201C;198â&#x20AC;&#x201C;203 173â&#x20AC;&#x201C;180â&#x20AC;&#x201C;186â&#x20AC;&#x201C;192 173â&#x20AC;&#x201C;183â&#x20AC;&#x201C;193 160â&#x20AC;&#x201C;170â&#x20AC;&#x201C;180â&#x20AC;&#x201C;190 160â&#x20AC;&#x201C;170â&#x20AC;&#x201C;180â&#x20AC;&#x201C;190 176â&#x20AC;&#x201C;186â&#x20AC;&#x201C;196â&#x20AC;&#x201C;206 186â&#x20AC;&#x201C;196â&#x20AC;&#x201C;201â&#x20AC;&#x201C;206 176â&#x20AC;&#x201C;186â&#x20AC;&#x201C;196â&#x20AC;&#x201C;201â&#x20AC;&#x201C;206 178â&#x20AC;&#x201C;183â&#x20AC;&#x201C;188â&#x20AC;&#x201C;193â&#x20AC;&#x201C;198â&#x20AC;&#x201C;203â&#x20AC;&#x201C;208 180â&#x20AC;&#x201C;190â&#x20AC;&#x201C;195â&#x20AC;&#x201C;200â&#x20AC;&#x201C;205 180â&#x20AC;&#x201C;190â&#x20AC;&#x201C;195â&#x20AC;&#x201C;200â&#x20AC;&#x201C;205â&#x20AC;&#x201C;210 180â&#x20AC;&#x201C;190â&#x20AC;&#x201C;195â&#x20AC;&#x201C;200â&#x20AC;&#x201C;205â&#x20AC;&#x201C;210 180â&#x20AC;&#x201C;190â&#x20AC;&#x201C;195â&#x20AC;&#x201C;200â&#x20AC;&#x201C;205 180â&#x20AC;&#x201C;190â&#x20AC;&#x201C;195â&#x20AC;&#x201C;200â&#x20AC;&#x201C;205â&#x20AC;&#x201C;210 180â&#x20AC;&#x201C;190â&#x20AC;&#x201C;195â&#x20AC;&#x201C;200â&#x20AC;&#x201C;205â&#x20AC;&#x201C;210 169â&#x20AC;&#x201C;179â&#x20AC;&#x201C;189 180â&#x20AC;&#x201C;190â&#x20AC;&#x201C;195â&#x20AC;&#x201C;200â&#x20AC;&#x201C;205â&#x20AC;&#x201C;210 143â&#x20AC;&#x201C;153â&#x20AC;&#x201C;163 156â&#x20AC;&#x201C;166â&#x20AC;&#x201C;176â&#x20AC;&#x201C;186 133â&#x20AC;&#x201C;143â&#x20AC;&#x201C;153â&#x20AC;&#x201C;163 136â&#x20AC;&#x201C;146â&#x20AC;&#x201C;156â&#x20AC;&#x201C;166â&#x20AC;&#x201C;176 117â&#x20AC;&#x201C;127â&#x20AC;&#x201C;137â&#x20AC;&#x201C;147â&#x20AC;&#x201C;157â&#x20AC;&#x201C;167 98â&#x20AC;&#x201C;108â&#x20AC;&#x201C;118â&#x20AC;&#x201C;128â&#x20AC;&#x201C;138â&#x20AC;&#x201C;148â&#x20AC;&#x201C;158â&#x20AC;&#x201C;168

V LĂ&#x2030;T Ä&#x161; V ZIM PÄ&#x161;Ĺ KY, Ä&#x161; BÄ&#x161;Ĺ˝ KY!

CENA

3 290 KÄ&#x152;

PROFIL (V MM)

VARIANTA S PROTISKLUZEM

HMOTNOST (G) / PĹ&#x2DC;I DĂ&#x2030;LCE

CENA LYŽE

40/44/43/43 44// 40/44/43/43 44// 40/44/43/43 40/44/43/43 40/44/43/43 42/45/44/44 44// 40/44/43/43 45/44/45 48/44/46 48/44/46 44// 44// 52/48/50 44// 59/49/55 70/60/65 68/55/62 42/44/44/44 40/44/44/44 42/44/44/44 40/44/44/44 41/44/44 51/47/49

ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ano ano ne ne ano ano ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne

1 100/186 1 000/198 1 100/186 1 000/198 1 160/186 1 200/183 1 280/180 1 300/180 1 200/198 1 280/180 1 320/186 1 360/176

10 990 KÄ? 9 990 KÄ? 9 990 KÄ? 8 990 KÄ? 6 990 KÄ? 5 990 KÄ? 3 990 KÄ? 3 290 KÄ? 5 990 KÄ? 3 990 KÄ? 3 290 KÄ? 4 490 KÄ? 2 990 KÄ? 1 990 KÄ? 2 890 KÄ? 2 290 KÄ? 1 790 KÄ? 4 990 KÄ? 5 490 KÄ? 5 490 KÄ? 4 890 KÄ? 4 890 KÄ? 2 690 KÄ? 2 690 KÄ? 1 990 KÄ? 2 190 KÄ?

1 440/198 1 440/197 1 720/200


42

MODELOVĂ Ĺ&#x2DC;ADA S-Lab S-Lab S-Lab S-Lab S-Lab S-Lab S-Lab S-Lab S-Lab S-Lab Equipe Equipe Equipe Equipe Equipe Equipe Equipe Equipe Equipe Equipe Equipe Equipe Elite Elite Elite Elite Elite Elite Elite Elite Elite Elite Elite Snowscape Snowscape Snowscape Snowscape Snowscape Snowscape Snowscape Snowscape Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry Junior Junior Junior Junior Junior

MODEL

ROZSAH VYRĂ BÄ&#x161;NĂ?CH DĂ&#x2030;LEK (V CM)

S-Lab EQ 10 Skate extra hard S-LAB EQ 10 Skate cold hard S-LAB EQ 10 Skate cold soft S-LAB EQ 10 Skate warm hard S-LAB EQ 10 Skate warm soft S-Lab EQ 10 Classic zero custom S-Lab EQ 10 Classic cold hard S-Lab EQ 10 Classic cold med/ soft S-Lab EQ 10 Classic warm hard S-Lab EQ 10 Classic warm med/ soft Equipe 9 Classic Equipe 9 Grip Equipe 8 Classic Equipe 8 Vitane Classic Equipe 6 Classic Equipe 6 Vitane Classic Equipe 6 Combi Equipe 5 Classic Equipe 9 Skate Equipe 9 Vitane Skate Equipe 8 Skate Equipe 7 Skate Elite 9 Aero Classic med/ soft Elite 9 Aero Grip Elite 9 Aero Vitane Classic Elite 9 Aero Vitane Grip Elite 7 Classic Elite 6 Classic Elite 6 Vitane Classic Elite 6 Grip Elite 6 Vitane Grip Elite 5 Classic Elite 5 Grip Snowscape 9 Snowscape 9 Siam Snowscape 8 Snowscape 8 Siam Snowscape 7 Snowscape 7 Siam Snowscape 7 XXL Snowscape Touring Elite 8 Edge Grip XADV 89 Grip XADV 89 Classic XADV 69 Classic XADV 69 Grip XADV 59 Classic XADV 59 Grip Equipe 10 Junior Classic Equipe 10 Junior Skate Equipe Junior Team Racing Classic Team Racing Grip

PROFIL (V MM)

VARIANTA S PROTISKLUZEM

VĂ HA (V G)/PĹ&#x2DC;I DĂ&#x2030;LCE (V CM)

CENA LYŽE

41/43/42/44 41/43/42/44 41/43/42/44 41/43/42/44 41/43/42/44 (41) 44/43/44 (41) 44/43/44 (41) 44/43/44 (41) 44/43/44 (41) 44/43/44 (41) 44/43/44 (41) 44/43/44 (41) 44/43/44 (41) 44/43/44 45/45/45 45/45/45 45/45/45 45/45/45 42/44/43/45 42/44/43/45 42/44/43/45 42/45/43/47 48/46/44/46 48/46/44/46 48/46/44/46 48/46/44/46 51/48/46/49 51/48/46/49 51/48/46/49 51/48/46/49 51/48/46/49 51/48/46/49 51/48/46/49 50/48/46/48 50/48/46/48 54/50/48/50 54/50/48/50 59/55/51/55 59/55/51/55 59/55/51/55 55/52/49/52

ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ano ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne ano ne ano ne ne ne ne ano

1 000/192 1 000/192 1 000/192 1 000/192 1 000/192 1 040/196 1 040/196 1 040/196 1 040/196 1 040/196 1 200/196 1 200/196 1 250/196 1 250/196 1 360/196 1 360/196 1 360/196 1 360/196 1 250/186 1 250/186 1 270/186 1 120/186 1 280/190 1 280/190 1 280/190 1 280/190 1 340/190 1 350/190 1 350/190 1 350/190 1 350/190 1 320/190 1 320/190 1 150/M 1 150/M 1 210/M 1 210/M 1 250/M 1 250/M

9 490 KÄ? 9 490 KÄ? 9 490 KÄ? 9 490 KÄ? 9 490 KÄ? 9 490 KÄ? 9 490 KÄ? 9 490 KÄ? 9 490 KÄ? 9 490 KÄ? 6 390 KÄ? 6 390 KÄ? 4 590 KÄ? 4 590 KÄ? 2 590 KÄ? 2 590 KÄ? 2 590 KÄ? 2 390 KÄ? 6 390 KÄ? 6 390 KÄ? 4 590 KÄ? 3 590 KÄ? 4 590 KÄ? 4 590 KÄ? 4 590 KÄ? 4 590 KÄ? 3 590 KÄ? 2 850 KÄ? 2 850 KÄ? 2 850 KÄ? 2 850 KÄ? 2 590 KÄ? 2 590 KÄ? 4 390 KÄ? 4 390 KÄ? 3 590 KÄ? 3 590 KÄ? 3 090 KÄ? 3 090 KÄ? 3 090 KÄ? 2 790 KÄ? 4 590 KÄ? 5 890 KÄ? 5 890 KÄ? 5 150 KÄ? 5 150 KÄ? 4 590 KÄ? 4 590 KÄ? 4 390 KÄ? 4 390 KÄ? 2 790 KÄ? 1 990 KÄ? 1 990 KÄ?

192 182, 187, 192 177, 182, 187, 192 177, 182, 187, 192 182, 187, 192 188, 196, 201, 206 206 188, 196, 201, 206 201 a 206 188, 196, 201, 206 180, 188, 196, 201, 206 180, 188, 196, 201, 206 180, 188, 196, 201, 206 180, 188, 196 180, 188, 196, 201, 206 180, 188, 196 180, 188, 196, 201 180, 188, 196, 201, 206 174, 179, 186, 191 174, 179, 186 174, 179, 186, 191 161, 171, 181, 186, 191 182, 190, 198, 206 182, 190, 198, 206 174, 182, 190, 198 174, 182, 190, 198 174, 182, 190, 198, 206 174, 182, 190, 198, 206 174, 182, 190, 198 174, 182, 190, 198, 206 174, 182, 190, 198 174, 182, 190, 198, 206 174, 182, 190, 198, 206 M/L/XL S/M/L M/L/XL S/M/L M/L/XL S/M/L XXL S/M/L/XL 174, 182, 190, 198, 206 168, 180, 192 168, 180, 192 168, 180, 192, 204 168, 180, 192, 204 184, 191, 198, 205, 210 184, 191, 198, 205 145, 155, 165, 175, 185 137, 144, 151, 158, 165, 172 126, 136, 146, 156, 166 91, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171 91, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171

89/60/78 89/60/78 69/56/63 69/56/63 59/50/55 59/50/55 45/45/45 45/45/45 45/45/45 51/47/50 51/47/50

1 210/M 1 340/190 1 985/180 1 985/180 1 890/180 1 890/180 1 770/184 1 770/184 980/175 980/172 950/166 760/151 760/151

SALOMON EQUIPE 10 CLASSIC

SNOWSCAPE 9

&278B0-><8FTO0B0523N5>;IN398Ja5GIN5@BT- :=8MP4J8?6O8J8JIG57298Ja50f;2O. ?83@?6I278B0JM8B;VNV49<8V5GN52323;5T/ <F;7NV56=;7GJ432756MPB016?8523GI278B Â&#x201D;@N:89>;<8>729<456N3<3F729<N g<F;;F7- <87038BIN<3F7TB018:F2INI2=475G9NB23G30O;. 385TB01;=8930HH6PI2<529<6/2743498:2@J8 37TBM8\MI989>B@J5NM6;FI/ SF;J54N523;M898@74B;@B016 Â&#x201D;@N:8 MB;99NM+2B7-;FI;8F2,-2O?83@?898J78 5234>259<F@>M8B018f<J3/kF2:@B9N259>NM25. 9<F@M<N25l/ 3;F?89<8?5S:F23H8MP50<=N3;FN;5<0B016-F2J. 76B54?8>259<F@>M89<=8756V49<NB018/"B016 Â&#x201D;@N. :8MB;99NM2B7;8F2?8:2@1N<:B4<J87=8.

3;;B;IN54<@-><8FS?839;J85?;>2O05;?47F2B018- 5;P2F569<F;5@-;:=N54H6<GI<2B016I5N1H63J:F@P ;:2<=8O52@kIG>>29<l:F295;75S27F;J/4. F238X98:F27B2@1NB;9>B@J234Ja5;-M21F235G1 @I21X@?87294P52@<B8:H69>B@J3MPB;75SMP:27. I65>4MP/ 018 Â&#x201D;@N:8MB;99NM;FII;?63B2185:2. 72O5S:B4<-;3H;>J>;FO2523SMP3B4>85;B;IN54. <@/018<;>I;?630HH63J:F@P-M21@I21X@?8:2. @1N<6729<;<8V5T3F9<30329>L<;>-;O0O0B72O. FS27F;J3IG>V6MP:F2IG5BN3SMP:27I65>4MP/ >B@J234Ja5;?8F235G1:F27B2@185;-M21:=N54H6 JB8:H8569>B@J@/H8MP50B018>;<8Q2FN8 Â&#x201D;@N:8 I;?6<3;FO8J9<F;523TP230OF456/87856B018?8 <;>:=6IG?H6;9<;ONB5G?H6/

"I278B@8F2?8:2@1N<389<=8756V49<NB018 523S:F0123SI;<8FN4B<J3/8F2)FN:-><8FS98 :2@J8J7F9X@?89INF>23SI:;:6F8I;:2@163498 3:F2OB8I;<NM>SMP329>23;M6MP:27I65>4MP2>2. B25@B0/ TECHNOLOGIE

7 D # #!( #"I8 #%2! B*&    ((  

  ## RF ! 3## $ ! # ! $  "# # ! $ 3 # $ $ $ !


43

23G5;2:;>982O?83@?8I278B Â&#x201D;@N:8^N. 23G5;2:;>982O?83@ <;58-@FV85S9:8MN4B5G185 <;58-@FV85S9:8MN4B5G1854I/018I;?6523S78. 9NQ5;5N1H63J:F@P<;>-;O0 9NQ5;5N1H63J:F@P<;>-;O0981854II;gNI4B5G @95;75NB27F;J/2@1N<;?8 @95;75NB27F;J/2@1N<;?8293G7V8549>B@J5NM8)c ;?47F28592BN<8/

83H8MPI278B8MPN52323;54?8F8>F8;V56=;7; OG18M>SMPB016;B2I25 BN<8-3H8MP50B018 BN<8 I;?6J3SF;J5G5T9<F;523T>F2?856.@<;:2@16. 3;?6?47F;8592BN<8;3SO2F5T9>B@J5NM8)U8. 2BN<8/

>;<8Q2FNN 2@FN5Q;(N<5899B016?8:=8:F;M234. 5;58?B8:H6B018<T<2>;<8Q2FN852p9M;:8\/87. B8523TP2789NQ5@?8:2@1N<;5234:F2<N9I0>2. 34Y:F;3;)05MF2;?47F28592BN<8d7434 B01N729<;<8V52@B8P>29</ XÂ&#x2DC;%<Y

www.amersports.cz SALOMON EQUIPE 7 SKATE SA SALOM

CENA

3 590

Velmi stabilnĂ­ a ovladatelnĂŠ lyĹže pro zaÄ?Ă­najĂ­cĂ­ bruslaĹ&#x2122;e. NĂ­zkĂĄ vĂĄha, krĂĄtkĂĄ patka a prodlouĹženĂŠ krojen krojenĂ­ napomĂĄhajĂ­ rychlĂŠmu zlepĹĄovĂĄnĂ­. â&#x20AC;˘ DĂŠlky: 161-171-181-186-191 â&#x20AC;˘ Konstrukce lyĹže: Powered camber â&#x20AC;˘ KrojenĂ­: Enlarged javelin sk skating sidecut â&#x20AC;˘ Skluznice: G3 base â&#x20AC;˘ JĂĄdro: Densolite 2000

KÄ&#x152;

SALOMON EQUIPE 6 COMBI

CENA

2 590

StabilnĂ­ kombi lyĹže s kombi mazacĂ­ komorou. NĂ­zkĂĄ hmotnost, univerzĂĄlnost a rychlĂ˝ a plynulĂ˝ skluz. â&#x20AC;˘ DĂŠlky: 180 188 196 201 â&#x20AC;˘ Konstrukce lyĹže: Combi camber â&#x20AC;˘ KrojenĂ­: Classic Parallel Sidecut â&#x20AC;˘ Skluznice: G2 base â&#x20AC;˘ JĂĄdro: Densolite 2000

KÄ&#x152;

OMON ELITE 6 GR SALOMON GRIP RekreaÄ?nÄ&#x203A;-sportovnĂ­ bezvoskovĂŠ lyĹže lyĹž na klasiku nabĂ­zejĂ­ prioritnÄ&#x203A; nĂ­zko poloĹženĂĄ mazacĂ­ vĂ˝bornou ovladatelnost a stabilitu. Extra E skluznice zaruÄ?uje rychlĂ˝ komora v kombinaci s G2 synchro technologiĂ­ te odraz, spolehlivĂ˝ zĂĄbÄ&#x203A;r a velmi dobrĂ˝ dobr skluz. â&#x20AC;˘ DĂŠlky: 174-182-190191-198-206 â&#x20AC;˘ Konstrukce lyĹže: H Heel toe camber â&#x20AC;˘ KrojenĂ­: Classic Parallel Sidecut â&#x20AC;˘ Grip: G2 Synchro â&#x20AC;˘ Skluznice: G2 base â&#x20AC;˘ JĂĄdro: Densolite 2000

CENA

2 850 KÄ&#x152;

RACE COMP SKATING

8;78F-M298<SV89>N;B:N5N9I@-7F;34F0O;f;V38. BN>29<69:6H8:NF;X;5811F;B2>f383274MPOG18M. >TP2B0123456-<2?8N<;B9>4F27N554bFI;>N. F;O/ ;<GMP<2B016MP98:F2P45G?658?85F@52;FF;. F;-VN:F;3N78B5SYV;9<56>;31709:2B@`;32FN< NJ8F. 9>TU&;FM2;<<;582-;B827B8<2H>;76>0V89. >TI@J;9<2@:856J5;V>0N?N5S&;FM2f?8785J5;. HNMPF87;><2FL;3SO2F5SB;@`;=&;F8>;J78F. 9>S/=N3S32?NB016?72@38>N F;O@3B;9<56M89<2@

MODELOVĂ Ĺ&#x2DC;ADA RACE RACE RACE RACE RACE RACE SPORT SPORT SPORT SPORT TOURING TOURING TOURING TOURING TOURING

MODEL

JĂ DRO

race aero classic race comp classic race junior classic race aero skating race comp skating race junior skating team comp classic team comp classic no wax team comp skating TEAM COMBI RS CROSS CLASSIC RS CROSS CLASSIC JUNIOR RS CROSS CLASSIC NO WAX RS CROSS CLASSIC JUNIOR NO WAX rs cross skating

quadriaxial aero-tech quadriaxial wood-tech light wood-tech quadriaxial aero-tech quadriaxial wood-tech light wood-tech cap wood-tech cap wood-tech cap wood-tech cap wood-tech cap wood cap wood cap wood cap wood cap wood

;582PB616985;I;N59<F8;I232@:F27@>MN-3B;9<. 56<8MP52B2QN83SF2O0?47F;B018$8F2Â&#x2022;@;7FN;gN;B- M;F;O82 8MP:F2B8:H69>B@JVNbBNQF459>TJ;>25. V856:;<>0J;OF;X@?6M6?8?6I@:2H>2J856?92@<2P2 J4=5SI7L>;J8I/;174?8752<BN34B018?830F2. O85;938B>2@:TV6;5;<;><272>25;BS=8I89B. 5S3SF2O8>?8F;729<:2PB87G</>2B8>MN585;9<;B0 2:F2<NB2X9>@1475T3G<H6JIG50/ XDGY

ROZSAH VYRĂ BÄ&#x161;NĂ?CH DĂ&#x2030;LEK (V CM) 184, 191, 198, 205 170, 177, 184, 191 150, 160, 170 172, 179, 186, 193 165, 172, 179 145, 155, 165 177, 184, 191, 198, 205 177, 184, 191, 198, 205 172, 179, 186, 193 177, 184, 191, 198 180, 187, 194, 201 140, 150, 160, 170 180, 187, 194, 201 140, 150, 160, 170 167, 177, 184

VĂ HA [ G/CM ]

TVRDOST

1 040 g/205 cm 1 080 g/184 cm 980 g/160 cm 1 010 g/186 cm 1 080 g/172 cm 980 g/155 cm 1 160 g/198 cm 1 160 g/198 cm 1 180 g/179 cm 1 160 g/198 cm 1 360 g/177 cm â&#x20AC;&#x201C; 1 360 g/177 cm â&#x20AC;&#x201C; 1 300 g/177 cm

S, M, H S, M, H M S, M, H(G6), H(G8) M, H M S, M, H S, M, H M, H M, H -

PROFIL (V MM) 40-44-44 40-44-44 40-44-44 45-43-41 45-43-41 45-43-41 40-44-44 40-44-44 45-43-41 40-44-44 46-46-46 46-46-46 46-46-46 46-46-46 46-46-46

VARIANTA S PROTISKLUZEM ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ano ano ne

CENA LYĹ˝E (KÄ?) 10 540 KÄ? 5 228 KÄ? 4 118 KÄ? 10 540 KÄ? 5 228 KÄ? 4 118 KÄ? 5 100 KÄ? 5 100 KÄ? 5 100 KÄ? 5 100 KÄ? 3 308 KÄ? 3 308 KÄ? 2 940 KÄ? 2 940 KÄ? 3 507 KÄ?


44

SKOL PLANET

SKOL PLANET STEP

2B2X9>T9IFH<NJIG5-58@9<;BN38>2B@;5NB8<29/892F<NI85. <@30=;7NBN3H8MP50<@FN9<NM>TB018;J;IG=NBN985;9:2F<235G?. H6I278B0/92F<NI85<@9N27B2X9>;@MP23;BN<2:B01N;OB8>;<8 98J<@185SIN>2I:2JN<23SIN3B4>50;9>B@J5NM6J<3F7TP2;<F.

MODELOVĂ Ĺ&#x2DC;ADA

MODEL

ROZSAH VYRĂ BÄ&#x161;NĂ?CH DĂ&#x2030;LEK (V CM)

Sport TuristickĂĄ TuristickĂĄ Backcountry

Sable Skate RS Planet Planet STEP X-Trail

170, 180, 185, 190, 195 160â&#x20AC;&#x201C;205 100â&#x20AC;&#x201C;205 170â&#x20AC;&#x201C;205

3;5BN3TP23092>2I2B8>@B4F56P2:2B08<P0B85@->B;9NM>438FJ8<T<2 B018?N135;O67M858bQ@F@?8/23G5;2:;>O0B;J;=;J85;<@FN9<NM>4 B018B;58<+N3?@5N2F9>T38FJN27MI,;I278B. F;NB-><8FS  29B236INB2356>0O;M>M2@5<F0/ X=@Y

PROFIL (V MM)

VARIANTA S PROTISKLUZEM

VĂ HA (V G)/PĹ&#x2DC;I DĂ&#x2030;LCE (V CM)

CENA LYŽE

42/44/43 46/46/46 46/46/46 49/47/51

ne ne ano ano

1 160/190 1 380/190 1 380/190 1 500/190

1 999 KÄ? 1 181 KÄ? 1 206 KÄ? 1 425 KÄ?

PERUN W

BOHEMIA XS

:2F<85-72I4M63SF2OM8B016V69B2?875;-9N:F2B8<2H8>5;:F356:2. PB8730OF;B2778MP232@:;@J@-;B8:=NOBN1H6I:2PB87@:2J54I8-18 <2I@<;>729B23;5856/385>@B01830:;7;?6<TIG=9<8?5G?;>2B25N- ;B8?;>?8<F;7NM638:2F<85@-@:B;<X@?8>;17SF2>:2J5;<>0-><8FTJ69. >;BJ89:2B@:F4M898J;PF;5NV56INbFI;IN-:F2><8FT3893T<234F5G 30F4O62OF239>TI5219<36B016/ 0>498<2PB;35G:2@1N<SMP<0:LI;<8FN4BL;b54B56MPY:F;39>B@J. 5NM8/F23SF2O@8g<F@723;5SMP9>B@J5NM98J32BNB2?N5T9B21856I;. <8FN4B@-523S?8F235G1727;3;<8B5G><8FSMP<0:LB;IN54<L/IG572. J5;B0<;>T<0:09N5<F23;5SMP9>B@J5NM-:2F<85J;V;B:2@163;<9>B@J. 5NM8930HH6II2B8>@B4F56IV69B8I/H8MP50<0<2JIG50I;?63BN35; MP23456B016;PB;35G5;9>B@J529</

2B8>M898<;>9<4B89>B474J89:2F<2356B0182P8IN;+927. B8PV85SI?47F8I;3092>2I2B8>@B4F56QF;b<232@9>B@J5NM6,-:FN5< +9N5<F23;549>B@J5NM8,;8Q;+8g<F@723;549>B@J5NM8,/257NV56 =;7;5;O6J6732?NMN8F@5+N31859>TI:F2387856,;@ONM25/ @FN9<T 98I2P2@<GHN<5;(;32FN<+N<85<2 ?83038785N31859>TI:F2387856 9B6ON3SI789NQ58I,N$7385. <@F8;:2O;M>M2@5<F0<2@16M6 B01;=N:;>5;NQPB;578F-(2F89<8F ;;5Q8F/ X%<:Y SPORTEN SPRINT â&#x20AC;&#x201C; PROFIL LYĹ˝E

MODELOVĂ Ĺ&#x2DC;ADA

MODEL

ROZSAH VYRĂ BÄ&#x161;NĂ?CH DĂ&#x2030;LEK (V CM)

ProďŹ ProďŹ SportovnĂ­ SportovnĂ­ SportovnĂ­ SportovnĂ­ SportovnĂ­ SportovnĂ­ SportovnĂ­ TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ TuristickĂŠ dĂĄmskĂŠ TuristickĂŠ dĂĄmskĂŠ TuristickĂŠ dĂĄmskĂŠ Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry Backcountry

Bohemia XS Classic Bohemia XS Skate Sprint Classic Sprint Classic Sprint Combi Sprint Combi Sprint Skate Sprint Skate Vega Perun Rubicon Favorit Favorit Favorit Favorit Favorit Favorit Favorit Adventure Adventure Adventure Favorit dĂĄmskĂ˝ Favorit dĂĄmskĂ˝ Perun dĂĄmskĂ˝ Highlander Highlander Highlander Forester Forester Forester Ranger Ranger Ranger

181, 189, 197, 205 179, 187, 195 140, 150, 160, 170 180, 187, 194, 201, 208 160, 170 180, 187, 194, 201, 208 160, 170 180, 187, 194, 201 170, 180, 187, 194, 201, 208 166, 174, 182, 190 164, 172, 180 100, 110, 120, 130 140, 150, 160, 170 180, 190, 195, 200, 205, 210 100, 110, 120, 130 140, 150, 160, 170 180, 190, 195, 200, 205, 210 180, 190, 195, 200, 205, 210 160, 170, 180, 190 160, 170, 180, 190 160, 170, 180, 190 170, 180, 185, 190, 195, 200 170, 180, 185, 190, 195, 200 166, 174, 182 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 168, 175, 185, 195, 205 168, 175, 185, 195, 205 168, 175, 185, 195, 205 160, 170, 180, 190 160, 170, 180, 190 160, 170, 180, 190

PROFIL (V MM)

VARIANTA S PROTISKLUZEM

VĂ HA (V G)/PĹ&#x2DC;I DĂ&#x2030;LCE (V CM)

CENA LYŽE

45/45/45 45/45/45 45/45/45 45/45/45 45/45/45 45/45/45 45/45/45 45/45/45 45/45/45 51/46/48 62/56/60 54/48/52 54/48/52 54/48/52 54/48/52 54/48/52 54/48/52 54/48/52 68/60/65 68/60/65 68/60/65 54/48/52 54/48/52 51/46/48 54/48/52 54/48/52 54/48/52 64/52/60 64/52/60 64/52/60 68/60/65 68/60/65 68/60/65

ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano (Ĺ&#x2122;ezanĂ˝ protismyk) ano (Ĺ&#x2122;ezanĂ˝ protismyk) ano (Ĺ&#x2122;ezanĂ˝ protismyk) ano (lisovanĂ˝ protismyk) ne ano (Ĺ&#x2122;ezanĂ˝ protismyk) ano (lisovanĂ˝ protismyk) ne ano (Ĺ&#x2122;ezanĂ˝ protismyk) ne ne ano (Ĺ&#x2122;ezanĂ˝ protismyk) ano (lisovanĂ˝ protismyk) ne ano (Ĺ&#x2122;ezanĂ˝ protismyk) ano (lisovanĂ˝ protismyk) ne ano (Ĺ&#x2122;ezanĂ˝ protismyk) ano (lisovanĂ˝ protismyk)

1600/205 1460/195 1060/160 1450/194 1210/170 1500/201 1160/170 1340/187 1360/194 1620/182 1740/180 1440/120 1340/170 1620/195 1440/120 1340/170 1620/195 1620/195 1770/180 1770/180 1770/180 1620/195 1620/195 1620/182 1860/190 1860/190 1860/190 1900/185 1900/185 1900/185 2060/180 2060/180 2060/180

3 990 KÄ? 3 990 KÄ? 2 450 KÄ? 2 690 KÄ? 2 450 KÄ? 2 690 KÄ? 2 450 KÄ? 2 690 KÄ? 1 990 KÄ? 2 590 KÄ? 2 990 KÄ? 1 370 KÄ? 1 680 KÄ? 2 240 KÄ? 1 440 KÄ? 1 740 KÄ? 2 320 KÄ? 2 440 KÄ? 2 790 KÄ? 2 850 KÄ? 2 990 KÄ? 2 240 KÄ? 2 320 KÄ? 2 590 KÄ? 3 290 KÄ? 3 410 KÄ? 3 490 KÄ? 3 590 KÄ? 3 710 KÄ? 3 790 KÄ? 3 990 KÄ? 4 110 KÄ? 4 190 KÄ?


CENA

BOHEMIA XS CLASSIC

3 990

Hledám (ideální partner): Ambiciózní závodník. Ten, kdo touží po vítězství, své výkony měří na setiny vteřiny… A hledá nekompromisní kvalitu. Nabízím: Rychlost, lehkost, sportovní charakter, vše, co dobrá závodní lyže musí mít. • Délky [cm]: 181189-197-205 • Profil [mm]: 45-45-45

CENA

SPRINT COMBI

2 450 KČ

Hledám (ideální partner): Zanícený sportovní běžkař, který zná techniku a rád si občas hraje na závodníka. Nabízím: Sportovní charakter, ale i velký rozsah dalších dovedností. Jen flákání mě moc nebere… • Délky [cm]: 160-170-180187-194-201-208 • Profil [mm]: 45-45-45

1 990 KČ

=

,&

6.

((

)5

:

:

Hledám (ideální partner): Sportovní lyžař, který nemá vysoké sportovní ambice, ale sport je pro něj něco, bez čehož nedokáže existovat. Nabízím: Hezké společné zážitky ze sportu i přírody. A k tomu poctivou konstrukci a skvělou cenu. • Délky [cm]: 170-180-187-194-201-208 • Profil [mm]: 45-45-45

:

CENA

VEGA

Ì = 6< 1 :& 3, Éä :612 62 e9 :: ÿ$ 1 6$ 3

www.sporten.cz

CENA

PERUN M/W

2 590 KČ

CENA

RUBICON

2 990

Hledám (ideální partner): Pořádnýho chlapa, který rád maká, i když na lyžích není zrovna mistr. Může mě vzít třeba i nějakou zasněženou pěšinkou do lesíka… Nabízím: Robustnost a stabilitu, která eliminuje technické nedostatky. Není na mě potřeba žádná kosmetika (stoupací vosk) – mám protiskluz! • Délky [cm]: 164-172-180 • Profil [mm]: 62-56-60

(7 1 .< (= % : : :

Hledám (ideální partner): Každý, kdo miluje zimní hory a pohyb na lyžích. Kdo rád dýchá mrazivý vzduch při kouzelném klouzavém pohybu. Nabízím: Snadné ovládání a pohodovou jízdu i přípravu na ni – není potřeba aplikovat stoupací vosk, mám protiskluz! • Délky [cm]: 166-174-182-190 • Profil [mm]: 51-46-48

: : : : ,/

FAVORIT M/W

2 790

Hledám (ideální partner): Turistu, který nespoléhá jen na značené a projeté cesty, ale občas si to střihne i přes louku, případně lyžuje v kraji, kde není příliš upravených lyžařských stop. Nabízím: Mimořádnou stabilitu, přitom lehkost a nejlepší poměr hmotnost/plocha lyže, a tedy spolehlivost i v čerstvém prašanu. • Délky [cm]: 160-170-180-190 • Profil [mm]: 68-60-65

CENA

3 290 KČ

HIGHLANDER Hledám (ideální partner): Turistu do nepohody, kterému nevadí led, špatné cesty, chlapa, který si poradí s každou situací... Nabízím: Mimořádnou odolnost a dovednosti v jakémkoli terénu, poctivé dřevěné jádro, hrany pro sjezd… • Délky [cm]: 180-185-190-195-200-205-210 • Profil [mm]: 54-48-52

= & $* 60 ,6 : 6 : : :

CENA

ADVENTURE

&=

Hledám (ideální partner): Člověk, který miluje turistiku a uvědomuje si, že Česko má pro zimní sport mimořádně příhodné terény. Kde jinde vedou zimní cesty po hřebenech s krásnými výhledy? A ty horské chaty! Nabízím: Jistotu a spolehlivost při všech představitelných situacích při lyžařské turistice. Na přání protismyk. • Délky [cm]: 100-110-120-130-140-150-160-170-180190-195-200-205-210 • Profil [mm]: 54-48-52

7 &$

'

CENA

2 240


TEXT: JAROŠ „GREGORY“ ŘEHOŘEK, HUDYSPORT NORDIC RACING CENTRUM K.VARY

ANEB XCELERATOR KONTRA PROPULSE $$ i  # ! &i ! #f$&+’ –,$ ( $+’–, " $ # $ ( 

# #$ #$ #&"  # $#$ "$. !$"- /$$" /$& - $ $ ## j && " $ / SYSTÉM SALOMON SNS A SNS PILOT® 85<2909<TI30@1634>F2IG;B2I25@N989<8F. 9>4bFI;$<2INM+;>2@9>2,;74B85G><8=6I85. H63SF2OMN?;>2$B`;+2F9>2,-&8N57B+GI8M>2, ;7;BH6/H85618:2:9;5T<870:B;<6N:F2<0<23S. F2OM8-:=NV8I1:F25G><8FTJ5NMP?834J45630F4. OG52389:8MN4B56MPO;F34MP58O2F2352@9?8?NMP B2Q8I/(@5>V529<98<6I;B89;I2J=8?IG58IG56/ P;32@523N5>2@:F25;9<43;?6M698Ja5@?8 @;B2I25@JM8B;523T34J456:F2>B;9NM>SJ:L92O OGP@F2:@B98;F2:@B98/ ;FN;5<;I4:25G>@7HNFH6

FOTO: SALOMON

789>@;?8@FV85;:F2I25<415;789>@ :2I2M6HF2@OL/ ;:F356:2PB873493NJ@4B5G:=8>3;:6543F;< >?8752I@@:65;M6I@I69<@:F2PF;J7@5;:278. H3NO2<@<2P2<2<0:@34J456/29BTJ8:;>J4F2. 38XJ;@?I8543F;<:F0123TP2n8g2F@72<2P2. <2J432756P234J456/F@P4PF;J7;5;:278H3NJ4. 32756MPO2<J;:;747230OF4563834J456-;B85856 @:5@<;' 23T34J456F2:@B98I45N1H6:F2bB-M21 :=N9:634>B8:H6I@:=8529@27F;J23T858FQN8

J52P05;B01N/=8756V49<34J456?8@J:L92O85; :F258?523G?H6<0:0J432756MPO2<;B2I25- @5NMP1?8V8B56V49<:278H3836M8J>2985; ;7F@P4PF;J7;?8:29@5@<;72J;7@5827898<- ;B82987I54M<INBNI8<FL/9<F@P;34J456?8 3>25<;><@9:278H36O2<3I;gNI4B567TBM8-M21 :=N9:634>B8:H69<;ONBN<G;JB8:H@?8F235G1:=8529 27F;J23T96B0/87@>M6I;<8FN4B@5;<2I<2523TI 34J456?8729;1852J5;V5TP29561856PI2<529<N 5;:2@PSMPcQF;ILe:4F-F89:/U[QF;ILe:4F @I278B@/(B8g2F34J456I4N578g(B8g^U 9<8?5S?;>2@34J456 ”@N:8B;99NM/

;><2OS34J30>8I-34J456982O?83NB2@V8B5SMP ?8J7ML383G<23TI:2P4F@<G95G:=87JNI56IN 2B0I:N?9>SINPF;IN;3>25MN98Ja50?N1O0B2 >7N9:2JNMN3G<H6V49<NJ432756>L/ 2@OG15G989<4B830F4O67F@PSI278BJ4327. 56P2>B;9NM>TP234J456NB2< ”@N:8B;99NM- ><8FSI473G@:65;M6I69<;:F2PF;J705;:278H3N J432756MPO2</ O0<8>>2B8>M8293G7V85SMP34J456;B2I25- ;W@13:F2387856NB2<- ”@N:8-$M<N38-$@<2 VN$-?92@O8J?;>SMP>2BN3`@5>V56MP JIG5-<;>?;>?87L3GF5GJ54I8JB01;=9>SMP9<2:/ 8?<89N:2J2F-18>2I:;<NONBN<;:278H36 9?8752@PF;J72@;34J456NB2<–?8J;F@V85; @>2B8>M6589<;FH6MP581V<0=NF2>0' SYSTÉM ROTTEFELLA NNN A NIS® 85<2909<TI?830F4OG5?875;>:27B2. Q8IbFI02<<8`8BB;f<0:2@16345; 93SMPB016MP5;:=/&;79P@9+2F9>2,-<;> N7;BH6MPbF8I-><8FT909<TI30@163;?65;

FOTO: FIS

46


FOTO: ROTTEFELLA

93SMPB016MP/ 875498PB;35G2(N9MP8F+;>2@9>2,-299NQ52B+(F;5MN8, ;8B<2585+(N59>2,/ 272O5G?;>2@;B2I25@?92@N@<GMP<234J456:2@J8@:F;385TO;F83. 529<N;B2Q;@1N3;<8BL-`@5>V529<;38H>8FT9:8MNb>;M8JL9<43;?6<2<215T/ 29B23;?;>2OB89>JVN9<TP258O8J;:L92ONB2523T34J4562<<8`8BB; M8B8F;<2F->701982O?83NB25;B016MPJ432756>L3>B456MP3G<23SMP:2. P4FL<G95G:=872B0I:N472@38;5M2@38F@/4J456MP3H;>O0B30F2O85 :2@J82I8J85S:2V8<-<;>18P2:27:G<N2B0I:N?9>SIN>F@P058I2PBN30. @16<;5NJ7;B8>;3HNMP5N@1N3;<8BT909<TI@2<<8`8BB;/$N<G95G:22B0I:N?. 9>SMPPF4MP985;:=/72*729<;B2?855G>2BN>I4B2:4FL-J5NMP1?9I8 23H8IIGBNI21529<<89<23;<?8785:4F:F2OF@9B856;?8785:F2>B;9NM. >SJ:L92O/ "34J456M8B8F;<2F72HB2>3SF;J5TF87@>MNPI2<529<N34J456f;<2 2M8BSMPV<0=NM8<:F2M85<' 8<2P2729;1852?875;>523SI789NQ58I34. J456;?875;>:2@1N<6I523TP2I;<8FN4B@/89>;34J456?838BIN<85>4- ;O0>25<;><O2<09B016O0BM258?<G95G?H6/ 2JB8:H@?8:=852927F;J23T 96B0B01;=85;B01N;<6I3JFL9<4F0MPB29<?6J70-F89:/B01;=IL18H8<=N<96B0/ ;<2I<234J456?8:2@1N<523S<0:n8g2F@-><8FS9872743438<F2. ?6<3F729<N/<;57;F756V8F5S989<=8756<3F729<6-I27FS<3F7S@FV85S72 MPB;75SMP:27I658>;V8F385SIG>>S@FV85S72<8:BSMP:27I658>/170 3:F23878569>;<8VNMB;99NM/ 4J456M8B8F;<2F9830F4O6:2@J83:F2387856-<J5/18985;B01N 5;92@345;789>@O8J:2@1N<6HF2@OL/ 5;H8P2:F;><NM>TP2<89<2345630:B05@B2-1834J456:F2>B;9NM>SJ:L. 92OO0B2<TIG=O8JMP0O5T;MP23;B298:=895G<;>-?;>3SF2OM878>B;F@?8/ "34J456:F2OF@9B;=9>SJ:L92O98@>4J;B2-18789>;34J456O0I2PB;OS< :=8M8?8525GM2<B@9<H6;<6IN<2FJ5G:835G?H6/7F;J23496B;:=NOF@9B856 ?8<2<N13SF;J5G3G<H6;:L92O6:278BH6V;923SY98>;5;I4P45634J456?8 <6IM8B>23G3G<H6/H8MP50:=N:2I65>0J>25M8IN5@BT98Ja50bFI;2<. <8`8BB;J;:F;M23;B;72523SMP>2B8>M6-;34J456-><8F4:=N?72@5;<FP-O0<;> IGB;OS<:8F`8><56/ 543;J529<N5;J;387856523TP2J432756P2I278B@O0B230=;J852 J5;O67>034J456c/ ;BH6f72O=8J54ITfI278B034J4562<<8`8BB;?92@30F4OG503M8BT =;7GO;F835SMP3;FN;5<O8J`@5>V56MPJIG5/

8754982I278B0 F/;M8-df<2?8J43275634J45630O;385THF2@O0- ><8FT989<4B8I25<@?85;B018-?8158I;?6789>@-F89:/5;:=/5;>2B8V. >23TB018/F23878569>;<8NMB;99NM/4B898?8754234J456 g8FMN989>;<8 NMB;99NM/4J456 c?83;FN;5<2@<@FN9<NM>TP2;@<2I;<@ d/ ;<234J456 98:2@163;?6:=8783H6I5;B0189<=8756MP>;<8Q2FN6MP;B018F8>F8;V56/2. :BX>8I?89<4B8?8H<G:2@163;5T34J456 2@FN5Q&;5@;B/"5GP2?82<836F456 I215T:2@J8:298P5@<6B01;=8F@>2@/ 8B4>2B8>M834J4562<<8`8BB;?872:B5G5;34J456IN:F27G<N8I2 +909<TI,;N52+HF2@O23;M6,/ :8MN;BNJ23;5434J4562<<8`8BB;:F2;M>2@<F0; 8B8I;F>?92@F23. 5G1O8J8JIG52:F2<NF2>@IN5@BTI@/2<T<2>;<8Q2FN8:;<=634J456 &;5@;B-I;Q5@I-$@<2;@:8F 8B8I;F>+ZUII,/ PF58I8fBN3SH8@38785T-7498=6MN-1832OB;9<NOG18M>SMP34J456549 3SF2OMN9<4B8:=8>3;:@?6523SIN=8H856IN-<;>1898O@78I872O@72@M5; <GHN<5;7;BH6N523;M8/ $5827:@9<6I9N<F2MP@9<;<N9<N>05;Y:B5SJ43GF/8B>23G?85056:2. IGF:F27;5SMP34J4563893G<GMM;[]c38:F29:GMP2<<8`8BB0/ 8H<G 25GM23SF;J5G?H6?8:2V8<I87;NB6J69>;5SMPB01;=N5;JNI56MP2B0I:N?. 9>SMPPF4MP38;5M2@38F@/09<TI<;I30O2?23;BJPF@O;987I. 7894<:F2M85<3H8MPI87;NB63OGP@5;B016MP-ON;<B25@;J4327G97F@. 185TI/ย„

Nejlepลกรญ oblรฉkajรญ prรกdlo CRAFT.

Ondra Bank sjezdovรฉ lyลพovรกnรญ

www.vavrys.cz


48

TEXT: JAN ZAMPR FOTO: FISCHER

(CHCE TO KLID A NOHY V TEPLE) $$& &  &$i . &* #-˜ $$ $ $("$& )" $ $ "& " ## $ & " !$ /

;>23170?8:=N3SOGF@58?7LB81N<G?H69NF2JI09B8<- ?;>SI9<0B8I98P27B4I85;>B@J>SMP:F>S5>4MP <8FT58I:2P0O23;<-;<2I@N:=NJ:L92ON<3SOGF<T 9:F435TO2<0/2?hI89N58?:F383093G<BN<27BNH529<N 3?8752<BN3SMP>;<8Q2FN6MP2O@3N/ KLASIKAfJ432756O2<;5;>B;9N>@?856J>4- ;@I21X@?8<;>58?3G<H6F2J9;P:2P0O@>2<56>@- 9:2F<2356I278B0I63;?6>2<56>B8PM8J:835G5S/ B;9NV>;I43170IG>>2@:278H8338H:NVM8-;O0 @I215NB;72>25;BS:=852996B027F;J@;58@5;32. 3;B;MP27N7B2/ BRUSLENÍf9>8?<23>;?8:=895S2:;>O2<0:F2 >B;9NM>S9<0Bf>2<56>?83092>S-J:835G5SI;5. 18<2@9>B2@O8I-:278H83?8:;><3F74-@H:NV>2. 3SMPJ432756MPI278BL38H:NVM8<TIG=582P8O. 54-<23H8:F2B8:H69<;ONBN<@:=NOF@9B;=9>TI>F2. >@;72>25;BS:=852996B027F;J@:=89:278H835; PF;5@B018/ KOMBI f>2IONO2<;?8>2I:F2IN98II8JN3SH8 :2:N923;5SIN<0:0-279>8?<238>9NO8F830HH6J:83. 5G5S>2<56>-27>B;9NV8>:;>IG>>2@:278H83/ ;>2 @3H8MP@5N38FJ4B56MP3SF2O>L9NM83B;9<529<IN58. 8gM8B@?8f:=N>B;9NM82I8J@?8F2J9;P:2P0OL-:=N 9>8?<@?825GM2IT5G9<;ONB56:=N27F;J@;J<F4<234- M298858FQN8<SV8-;B8P2OO09:2F<23MN-><8FS58. MPM8N5389<23;<72732@9;I29<;<5SMP:4FL-:2:=6. :;7GOGP8I3SB8<@>2ION5@?82O;9<0B0-?8<2@FVN. <G72OF432BO;/

05698:2?hI8:2763;<5;?8752<BN3T<0:09:2F. <2356P23S>25@/=6I2@YIGF529<6J7827J4327. 56MPI278BL72BL>B894:2V8<<8MP52B2QNM>SMP30. MP0<438>-5;2:;>98J3G<H@?87LF;J5;:2P27. B6;<8:B2/ 227<GMPJ432756MP58V8>8?<8fOS3;. ?6IT5GJ;<8:B85T;3H898@5NMP:27=NJ@?83S>25@ ;:=8529@858FQN8-7;56J;<2IL18OS<:2MN<7N9. >2I`2F<@:=N78BH6IM8B278556IB0123456/ 2<09:2F<235698@130J5;V@?63G<H6I>2I`2F. <8I+?92@<8:B8?H6-I;?62:;<=856:F2<N:F25N>45695G. P@N3BP>29<N72O2<,-;B8N9<4B8729<;V@?6M6<@P29<6 ;bg;M652P0/01;=9>42O@3:F2<@FN9<N>@?8:;>>2<. 56>234989<=875G<@P2@:27F41>2@-;O0O0B;729<;. <8V5G9<;ONB56/4>B;756I278B0:29<F47;?6>F0<TH5G. F23456f72:2F@V@?8I898?NI3H;>2OB2@>8I30. P52@<-:2>@7<29B0123456II09B6<8;B89:2X<F2MP@ 3415G'F0<TH5GF234563492MPF456:=873BP>29<6 ;3SF;J5G:=N7434<;>T5;<8:8B5TI>2I`2F<@/ 2<;:F2OF2@J745632B52@>F;?N52@-<J35/ O;M>M2@5<F0-983G<HN52@<34=6?;>2>3;BN<56-272B54 :2P2F>;95;B8:852@B01;=9>2@:278H36->2<56> OS34V;9<2J:835G5:B;9<232@I;518<2@-<;>T :278H83?8<3F7H6/ $:2J2F5;1850f9:8MN4B5674I9>TO2<09827 :459>SMPe@5N98g3G<HN52@58BNH6?85789NQ58I-;B8 NH6=>2@-:2:=6:;7GJM8B;:=8:F;M23;5SI>2:0<8I F89:8><@?6M6I9:8MNb>;74I9>T521>0/F2<2O098 74I0-:2>@758I;?68g<F;HNF2>2@52P@-IGB0:2P0. O23;<:=8783H6I3<GMP<23274MP/2>@7?9<89N?N1

@?;95NBN-?;>S<0:O2<0:F2349O@78<85:F;3S-58JOS. 3458130F;JN<722OMP27@/;<@<2M89<@9830O;3. <8:2521>2@-38><8FT?9<8J30>B6B0123;</292O. 56J>@H8529<N72:2F@V@?N9<=875G9NB52@-98J896B8. 52@H:NV>2@;:;<2@:F2<N2<B;>LI/2<>0?872O. FTJ>2@H8<327:2B8756MPP27N54MP->70?852P;:2 M8B278556MPY<F;:4MP<F2MP@5;<8>B4;58?BT:8<;> 9NI@B@?89<;33:FLOGP@B0123456/ =N9;I2<5TI3SOGF@98J;IG=<858?855;38. BN>29<-;B8N5;<2-?;>O2<;M8B>23G9876-J3B4H<G:;> 32OB;9<N>B85O0MP27N7B;/4B8J>25<F2B@?<85G>2. BN>;3S:;70-J7;34IO2<;5830?61765;:;<G;72O. =82O8:65454F</01234563:=6BNHHNF2>TVNYJ>T O2<G98IL18:F2IG5N<3I@V875NM>SJ41N<8>/2. :2F@V@?8I838J>2@H85T2O@3N9<F43N<78BH6V;92. 3SY98>fIN5NI4B5G7898<;1:;<54M<IN5@<-:2>@7 J;<@<272O@58J?N9<6<81475T58729<;<>0-M298:2. P27B6<SV8-?838B>4:F;37G:272O529<-1834INJ32B8. 5T2O@<6O@78>3;H652J8<;><2:=4<8B9>TN5;95G. P@/;I;<@?<8<;>Tf9;I2J=8?IG-:2>@7I4<8<@ I21529<f5;:F;3N7B2k58?7=63O2<;-:2<2I34J456/l 272`@5>M8?92@<2<N12O;5;<FP@729<@:5T909. <TI0+;B2I25-2<<8`8BB;,:B5G9F235;<8B5T;:=87. V;95SI@:=87529<5G56I?8752P2J5NMP9N3SF;J5G JY16<85;O67>@O2</ 2>@7?9<898:F2>2@9;BN<6I<2F0MPBSI:FL327. M8I;1>?8P2J43GF@-58JOS34-581:2:=4<HW;9<52@ F@>@:=N3SOGF@;I52P29:2>2?85SMP>NB2I8<FL O8J:@MPS=L;2<B;>L/ OBSAH PŘEHLEDU BOT

Alpina Atomic Botas Fischer Karhu

50 51 51 52 54

Madshus Rossignol Salomon Skol

54 55 56 58


Výhradním dovozcem a distributorem pro ČR je firma Bretton s.r.o., tel.: 272 088 321, www.bretton.cz

rossignol.com www.rossignoltour.cz

DISTRIBUCE STI A NOVÁ O N Ž U PR I KAŽDÉM NOST POHYBU NA T NOVÉ VLAST S LO U N Y ŠÍ PŠUJE PL O JEDNODUŠ TLAKU ZLE ŠÍ DÉLKY PR T ° A SOBUJE R K PU . Z U Y ĚH L ŠPIČK FI TYPU SN O T. PR Ý K ÍZ Í HMOTNOS NOVÝ N AZNĚ NIŽŠ BRUSLENÍ. R Ý V . T S O TELN LEPŠÍ OVLADA

X-IUM

st a nízká hmotnost

Nejvyšší výkon, rychlo SKATING WCS

pro optimální účinnost

na rychlém sněhu.

pozitových ie díky technologii kom W uje efektivnější upevn omický systém umožň vláken. Boční ergon . System) chodidlu (Thermo Fit

X-IUM

energ E Výjimečný přenos přizpůsobená ění chodidla. Teplem ORLD CUP SKAT


50

 

CSK

T PROMISE

432756OG18M>TO2<09B23N59>TP23SF2OM8$B:N5; :2@163;?6OG18M>TP3GJ70:F35638BN>29<N?;>25;:=/ 8<8F2F<P@Q-;FN22B2Q5;VN@>4H;@8F9<8?. 5G?;>2=;7;7;BH6MPJ432756>L/8<299858?8525N I2P2@<GHN<5;=;7@JIG5/87B8<8MP52B2QNM>SMP ;I;<8FN4B23SMPN523;M6O0B0?8752<BN3T9>@:N502O@. 3N523GF2J7GB850;I278B035NMP:=8?I8523450/ =;7G BN<8:29<NPB0JIG5@54J3@O2<0:F2 OF@9B856fI69<2 ; 3N76I854J83 +8BN<89>;<8,; +8BN<87@;<B25,/2<0I;?6523T @MP0M856:;<0-523S:498>5;9@MPSJN:-327G272B. 5S3FH8>NJN:;523TJ;<8:B856M8BTO2<0:2I2. M63B4>85 PN59@B;<8Â&#x2013;/&278B 9830F4O6N383;. FN;5<G -><8FS?8@FV85:F2J432756>098HNFH6 52P2@/&278B +8BN<8MB;99NM,I4523T@MP0M8. 56:;<0-3FMP56I;<8FN4BN327G272B5SJN:;F235G1 J;<8:B856:2I2M6 PN59@B;<8Â&#x2013;/ M8B;523T?92@I278B02I:8<N<N25:F2J4. 32756>0;309:GBTB01;=8-<0<2O2<0?92@>259<F@2. 34509:2@1N<6I523SMP:29<@:L-I;<8FN4BL;>25. 9<F@>V56MP:F3>L/2@1N<0?92@293G7V85T:278H38 d"F2J76B5SMP<3F729<6/H8MP50I278. B0I;?6523S:B;9<23S2:;<8>-909<TI@MP0M856:;<0- 8B;9<NM>T72<;1856NJM8B;5234I8IOF45;cF098 0I:;<8g8IÂ&#x2013;/3FH8>O2<?8<32=85J?8752P276B@ ;:=8>FS34>2I:B8<5GM8B2@O2<@/23T?8F23.

BN<8 BN<8 BN<8 BN<8 2I:8<N<N25 2I:8<N<N25 2I:8<N<N25 ;MN5Q ;MN5Q ;MN5Q :2F< :2F< :2F< :2F< :2F< :2F< :2F< :2F< F2IN98 F2IN98 F2IN98 F2IN98 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F ;M>2@5<F0 ;M>2@5<F0 ;M>2@5<F0 ;M>2@5<F0 ;M>2@5<F0 ;M>2@5<F0 ;M>2@5<F0 ;M>2@5<F0 ;M>2@5<F0 ;M>2@5<F0

    &  &  &   & &@>4H;@8F & &  & & /  $   d d   U  &          U U [U [ZU UU UZU U ^U [ UU U 

 Â&#x2014; 

Â&#x2122;Â&#x2014; 

dU dU dU dU dU dU dU dU dU dU dU dU dU dU dU dU dU dZ dU dU dU U dU dU dU dU dU dU dU dU dU dU dU dd dU Z dU U U U U U U d[ d[ d[ d[ d[ dU d[ dU dU dU

c^ c^ c^ c^ c^ c^ c^ c^ c^ c^ c^ c^ c^ c^ c c c c^ c^ c c^ d^ U U U U c^ c^ c c c U c^ c c dc cd dc d^ d^ d^ dc d^ c\ c\ c^ c^ c^ c\ c\ c\ c c

5G1@MP0M856:;<0;I21529<?8P25;9<;3856/8Q@. B4<2F@I21X@?8@:F;3N<P2F56V49<2:;<>@-76>0V8. I@1O2<;5;52P@2:<NI4B5G:;758/5N<=56J;3;J2. 3456O2< BN<8f@I21X@?87294P52@<72OFT72<;. 1856:=NJ;MP23456729<;<8V5TP2:2P27B6/ 8523G729<@:5G?H6=;7;:F2J432756>0;MN5Q 30@1634>B;9NM>SMP>259<F@>V56MP:F3>LbFI0 $B:N5;/234?8:B;9<234I;518<;;2:;<8>9F8Q@. B4<2F8I-@30HH6MPI278BLJ;@?I8N523S:498>5; 9@MPSJN:/H8MP50I278B0I;?6F0MPB2J;3;J23;M6 909<TI;327G272B5TJN:0/ M8B;5234?88>2B2QNM>4=;7;F2IN98-><8F2@ $B:N5;:=N9:634>J;MP23456:=6F2756F235234P0/ 278H383H8MPI278BL?92@JF8M0>B23;5TP2"

Â&#x2022;V8F3854eJB;<4 V8F3854eJB;<4 V8F3854eJB;<4 V8F3854eJB;<4 :@5<6>0eV8F3854 :@5<6>0eV8F3854 :@5<6>0eV8F3854 O6B4eV8F3854 O6B4eV8F3854 O6B4eV8F3854 O6B4eH874 9<=6OF54eH874 9<=6OF54eH874 9<=6OF54eH874 O6B4 O6B4 O6B4 V8F3854eJB;<4 P5G7458O2H874 93G<B8FL1234

U\V ZUV ZUV ZUV c\\V U\[V U\V d\\V c[\V c\V \\V c\V d^\V dZdV \\V c\V dZdV dcV d\UV d\UV c\V dUV ^\V ^\V \\V cdV UV U\V \ZV c\V ^\V dUV d\V [\V ZZV ZZV ZdV ZdV [[V [[V d\V [[V \[V c[\V d^\V d^\V dU\V d^dV \\V ^[V cZZV dU^V \\V

P5G74 O6B4eV8F54 O6B4eI27F4 V8F54 V8F54 V8F54 V8F54 9<=6OF54eV8F54 9<=6OF54eV8F54 O6B4eV8F54 V8F54 V8F3854eJB;<4 O6B4eV8F3854 O6B4eH874 O6B4eV8F3854 9<=6OF54eH874 9<=6OF54eH874 O6B4eV8F54 O6B4eI27F4 V8F54 9<=6OF54eFL1234 V8F54 V8F54eV8F3854 V8F54 V8F54 V8F54 V8F54 V8F54 V8F54 V8F54 V8F54eI27F4 V8F54

I;<8FN4B@/2<0I;?6327G272B52@;:F270H52@ I8IOF45@/ 58?147;5G?H6=;7G$B:N50F8>F8;V56I 2@FN5. Q@@O0B22:F2<NB2X9>T98Ja5GO;F835SMP3;FN;5<- 909<TIk<8:B;;:2P27B6l3H;>JL9<434/(NFI;$B. :N5;?8?8756IJ58?3G<H6MP3SF2OML;M>M2@5<F0 O2<-><8F4B8<295;O6J6JM8B;523SI278B58?30H. H6>;<8Q2FN8U95232@:B;9<232@I;518<@- :B;9<23SI2:;9>8IN:=8J>2@/ 23N5>2@I8JN?@5N2F9>SINI278B0?92@J4327. 56>B;9NM>TO2<0 -><8FT?92@M8B>23G5N1H6 ;58I;?6:B;9<232@I;518<@9:49>8I5;9@MPSJN:- ;B835TO2<0 F8> O8J:=8>F03@H5GF23456/ XÂ&#x2DC;%<Y

www.alpina-katalog.cz S COMBI LUKĂ Ĺ BAUER

T 30

T TREK

OblĂ­benĂ˝ kombi model ze sportovnĂ­ Ĺ&#x2122;ady, ve speciĂĄlnĂ­m designu s podpisem naĹĄeho reprezentanta. VĂ˝bornĂĄ volba pro sportovnÄ&#x203A; orientovanĂŠho lyĹžaĹ&#x2122;e, kterĂ˝ vyznĂĄvĂĄ jak klasickou, tak i skate techniku. Boty majĂ­ novou plastovou manĹžetu a plastovĂ˝ opatek a takĂŠ novĂ˝ systĂŠm uchycenĂ­ paty. DĂĄle majĂ­ pĂĄsek na suchĂ˝ zip, rychlozavazovacĂ­ systĂŠm, zateplenĂ­ Thinsulate, anatom. tvarovanou zĂĄvodnĂ­ vloĹžku a mÄ&#x203A;kkou ďŹ&#x201A;exi podrĂĄĹžky. KompatibilnĂ­ s vĂĄzĂĄnĂ­m NNN Rottefella R3 CENA Skate, nebo Classic. 3 240

NejlĂŠpe vybavenĂ˝ a nejprodĂĄvanÄ&#x203A;jĹĄĂ­ model z turistickĂŠ Ĺ&#x2122;ady. Pro ty, kdo chtÄ&#x203A;jĂ­ uŞívat na lyŞích maxim. pohodlĂ­ po celĂ˝ den. Model T 30 mĂĄ i nÄ&#x203A;kterĂŠ prvky, pouŞívanĂŠ ve sportovnĂ­ Ĺ&#x2122;adÄ&#x203A;: Plastovou manĹžetu a plastovĂ˝ opatek, pĂĄsek na suchĂ˝ zip a rychlozavazovacĂ­ systĂŠm. A dĂĄle potom zateplenĂ­ Thinsulate, anatom. tvarovanou vloĹžku a mÄ&#x203A;kkou ďŹ&#x201A;exi boty. KompatibilnĂ­ s vĂĄzĂĄnĂ­m NNN Rottefella Touring.

NovĂ˝ typ zĂĄkladnĂ­ho modelu turistickĂŠ Ĺ&#x2122;ady. Boty, urÄ?enĂŠ pro nenĂĄroÄ?nĂŠho rekreaÄ?nĂ­ho lyĹžaĹ&#x2122;e v novĂŠm provedenĂ­. MajĂ­ rychlozavazovacĂ­ systĂŠm, zateplenĂ­ Thinsulate a mÄ&#x203A;kkou ďŹ&#x201A;exi boty. KompatibilnĂ­ s vĂĄzĂĄnĂ­m NNN Rottefella Touring.

KÄ&#x152;

CENA

2 590 KÄ&#x152;

CENA

1 430 KÄ&#x152;


51

"2O@3NF;>2@9>TP23SF2OM85;B8J58I85G>2BN>523N58>/=8:F;. M23450O0B0<2:I278B02FB7@::F2>B;9N>@NOF@9B856-523G5056 9<2?65;:278H3NNB2<d;M89292@2<4V856:29@5@<2@3J;72Z II2:F2<NH:NVM8O2<0-M21O0IGB2J;F@VN<B8:H6:=852996B0;3:=6. :;7G>B;9NV8>N>2I:;<NONBN<@9523SI909<TI8I34J456F2:@B98/ ;I2J=8?I29<6?830J<@1856:278H38>;FO258I:F23G<H6<2FJ56<@. P29<-F8Q@B23;<8B542:2F;:;<0VNH5GF23456<TIG=;172H:NV>0:F2 72>25;BT2O8:5@<652P0;<6I:478IN9<;ONBN<@/ 98QI85<@9:2F<23562O@3N72HB25;>2I:B8<56F8523;MN<0:@ :2F<F2-:2<;1I274I9>SMP$N5;-383;FN;5<4MP:F22OG<8MP. 5N>0/27F41>;?8<85<2>F4<:2@1N<;NB2< Â&#x201D;@N:89292@2<4V856 dIIJ;H:NV>2@O2<0-9;I2J=8?I29<6?8F0MPB2H5GF23456;9<;. ;M8 ;M8 :2F< :2F< :2F< :2F< :2F< 2I85 2I85 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q2I85 2@FN5Q2I85 2@FN5Q2I85 2@FN5Q2I85

@5N2F

@5N2F

>;<8 B;99NM :2F<F2>;<8 :2F<>;<8 :2F<@F9@N< :2F<B;99NM 8;IB;99NM $N5;>;<8 $N5;B;99NM &238Fc &238Fd &238F &238F $9P8F;c $9P8F;d $9P8F; $9P8F;

@5N2F@F9@N< &238F @5N2F

P23456:;<0-@9>8?<238>:;>58MP0O6:=8J>;9IN>F2:29@38I:F2 :=895T72<;1856>2B8I>2<56>@/ ;>T35N<=8>O2<0O098IGB76>0 909<TILI859Nb<;57Nb<:=NJ:L92ON<N57N3N7@4B5G<3;F@<T><8FT 52P0/4I9>S;:459>SI278B98:;>BNH6f>F2IGQF;bM>TP278. 9NQ5@f:=8783H6IH6=>2@38H:NVM8/ F2<@FN9<0?8:=N:F;3852<;>T5G>2BN>523SMPO2<8>-30:6MP5G. I8:=8783H6I<2:I278B0&238Fc+:459>S,;$9P8F;c+74I. 9>S,-><8FT:=8O6F;?6<8MP52B2QN8J89:2F<2356MP<0:Lf58MP0O6 @5NMP5;:=6>B;7F8Q@B23;<8B542:2F;:;<0VN909<TI859Nb<:F2 30HH6>2I`2F<52P0/8B>8I?8:F2B01;=8:=N:F;3852\<0:L2O@. 3N38V<0=8MP>;<8Q2FN6MP/ XDGY

 Â&#x2014; 

Â&#x2122;Â&#x2014; 

Â&#x2022;d-U d-U U- U- U- d-U U- d-U d-U d-U d-U d-U U d-U d-U d-U d-U d-U 

-U -U -U -U -U -U -U ^ ^ -U -U -U -U ^ ^ ^ ^ ^ d-U

V8F3854eV8F54 V8F3854eV8F54 V8F54 V8F3854eV8F54 V8F54 V8F54eV8F3854 V8F54eV8F3854 V8F54 V8F54eH874 V8F54 V8F54 V8F54 V8F54 V8F54e9<=6OF54 V8F54e9<=6OF54 V8F54eO6B4 V8F54 V8F3854eV8F54 V8F54

Z\V U\\V cc\V dZ\V dZ\V ^\V c\V dZ\V ^\V d\V \\V U\V d\V d\V \\V U\V d\V U\V \V

www.amersports.cz ATOMIC WORLDCUP SKATE

ATOMIC SPORT CLASSIC

â&#x20AC;˘ Velikosti: 3,5â&#x20AC;&#x201C;12,5 â&#x20AC;˘ SystĂŠm: SNS PILOT â&#x20AC;˘ VnitĹ&#x2122;nĂ­ stĂŠlka: HI-PERF FIT 102mm â&#x20AC;˘ PodeĹĄev: SNS Pilot 3 Racing, RS17 â&#x20AC;˘ MezipodeĹĄev: Carbon Skate â&#x20AC;˘ ObepnutĂ­ nohy: Adjustable heel strap â&#x20AC;˘ PolstrovĂĄnĂ­: Heel Foam â&#x20AC;˘ Konstrukce ĹĄvĹŻ: Seamless CENA

ATOMIC ASHERA 40

â&#x20AC;˘ Velikosti: 3,5â&#x20AC;&#x201C;12,5 â&#x20AC;˘ SystĂŠm: SNS PILOT â&#x20AC;˘ VnitĹ&#x2122;nĂ­ stĂŠlka: SPORT FIT 104 mm â&#x20AC;˘ PodeĹĄev: SNS Pilot 2 EQUIPE â&#x20AC;˘ ObepnutĂ­ nohy: Adjustable heel strap â&#x20AC;˘ Konstrukce ĹĄvĹŻ: Ochrana ĹĄnÄ&#x203A;rovĂĄnĂ­ se zipem

â&#x20AC;˘ Velikosti: 3,5â&#x20AC;&#x201C;8 â&#x20AC;˘ SystĂŠm: SNS PILOT â&#x20AC;˘ VnitĹ&#x2122;nĂ­ stĂŠlka: COMFORT FIT 106 mm â&#x20AC;˘ PodeĹĄev: SNS PILOT 2 TOURING â&#x20AC;˘ MezipodeĹĄev: Classic Flex â&#x20AC;˘ ObepnutĂ­ nohy: Fixed heel strap â&#x20AC;˘ Konstrukce ĹĄvĹŻ: Ochrana ĹĄnÄ&#x203A;rovĂĄnĂ­ se zipem

CENA

7 290

CENA

2 890

KÄ&#x152;

2 390

KÄ&#x152;

KÄ&#x152;

F;7NV56V89>S:F27@M85<2O@3N:F2B8<2H8>58H8<=NB523N5>;IN/5;O67M8:=NO0. B;J432756>B;9NV>;;FO25F272:BX@?6M69>8?<23SI278B-Y:B5TP2:=8:F;M23456 9872V>;B;9:2F<2356>2IONO2<>;N9N25[-><8F4729<;B;72365>@J:835G56>2<. 56>@9>B2@O8I-F0MPB2H5GF23456;?8:29<;385;5;:278H3NF2bB:F2?875@ PF;J7@/F2<@FN9<0?8:=N:F;385<0:8FI25<U98J:835G5SI>2<56>8I-F0MPB2H. 5GF23456I>F0<SIJN:8I-J;<8:B85SNJ2B;M6 PN59@B;<8-9<2?6M65;:278H3N 2@. FN5Q:2F</;JI65>@9<2?6<;>T74I9>4O2<;P;FI:F25;7H85T<@FN9<>0VNJ5;. O67>02<;9@58989<=8BN<8B5SF8BN><$F85;ZU:F2;FMP;NM>T34J456<T1852FI0/ G><8FTO2<>0:F2B8<2H56JNI@:=N:F;3NBNH83MNJ8>@<V83836M8O;F835SMP:F2. 387856MP/

CARBON PRO

XDGY ;MN5Q ;MN5Q :2F< :2F< :2F< 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 85<;B 2@FN5QZU 2@FN5QZU 2@FN5QZU

@5N2F9>T

>;<8;FO25F2 B;99NM;FO25F2 2ION\cNB2< B;99NM\cNB2< N9N252ION[ 8FI25<U P;FI &;7N925c $9:85d $9:85d2I85 85<;B $F85;ZU2I85 $F85;ZU $F85;ZU $9:85 @5N2F

 Â&#x2014; 

Â&#x2122;Â&#x2014; 

Â&#x2022;

[-U [-U U U U d-U d-U dU dU dU d-U dU U dU \ F

 d d d c ^ c^ c\ c c c dc U 

V8F54 V8F54 V8F54 V8F54 V8F54e9<=6OF54 9<=6OF54eV8F54 9<=6OF54 V8F5458O29<=6OF54eV8F54 V8F54 9<=6OF54eI27F4 93G<B8I27F4 9<=6OF54eI27F4 V8F54 V8F54 9<=6OF54eI27F4

 Uc\\V d[\\V U\\V d\\V U\\V \\\V Z\\V d\\V \\V \\V \\V ^\\V Z\\V ^\\V \\\V


52

TORSION CONTROL SYSTÉM

FRAME TECHNOLOGY

SKIN CONCEPT

=6J3N9>2kJ;V4<8>523TTF0l7434bFI;(N9MP8FB8<2H56>2B8>. MNOG18M>SMPO2</;<FP:=NMP4J8?6JM8B;523TJ432756O2<0:F2 OF@9B856N>B;9NM>S9<0B;?;>23170H:NV>23TPNQP.<8MP:F3>030. @163;?676BV6IJ:L92O8INO2<05N1H6MP>;<8Q2FN6/B;?>232@B276 523T>2B8>M8?8O2<;;FO25BN<8>;<N5Q983H8INN523;M8. IN(N9MP8F@](F;I8 8MP52B2Q0- 2F9N2525<F2B09<8I-2FB7 @:;FO25F299BN5>N2FB7@:;FO25@``/2F2V56:=8. 9<43M8983F4<NB0N293G7V85T:278H38d8O;g/7<2P2. <2I278B@?82732J85523S>3;BN<56+;?8525GM2<G1H6,:B;9<2. 3SI278BZ>;<8-><8FS>@:835G5652P0:2@1634 pN5>N5 25M8:</ 432756O2<0:F2>B;9N>@J4=6523SI789NQ58IN:2@1N<SI 93FMP56II;<8FN4B8I-272B5G?H6I3LVN35G?H6I3BN3LI;I8MP;5NM. >TI@:2H>2J856/8BINB8P>4O2<;;FO25BN<8B;99NM989>2. =8:N52@;FO25P8BBB;99NMJ@B<F;B8P>TP2df>;FO25@-38

Wš 

 J   <D # 

 2Z   # $ $## #   !! (# @ #' !# #< !(  . H.I D!$  # $ !#  2   # !  # (  !  E .. 9. DS " # ##   !#'# _ :!: :!**2 # 

#"  !  S   "# # " "! L. D # ! ! " ( #  ##  ) *S! ! ! # $ ! #   !# M JD !  "#((  !## #    (1  JD  ##  # #( # 1 #! 

;MN5Q ;MN5Q ;MN5Q ;MN5Q ;MN5Q ;MN5Q ;MN5Q ;MN5Q ;MN5Q ;MN5Q ;MN5Q 2I85&0<0B8 2I85&0<0B8 2I85&0<0B8 2I85&0<0B8 2I85&0<0B8 2I85&0<0B8 2I85&0<0B8 F@N9N5Q:2F< F@N9N5Q:2F< F@N9N5Q:2F< F@N9N5Q:2F< F@N9N5Q:2F< F@N9N5Q:2F< ;M>2@5<F0 ;M>2@5<F0 ;M>2@5<F0 ;M>2@5<F0 ;M>2@5<F0

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F

;FO25BN<8>;<N5Q ;FO25BN<8@F9@N< ;FO25BN<8B;99NM Z>;<N5Q U>;<N5Q U2ION d>;<N5Q d2ION ZB;99NM UB;99NM dB;99NM d>;<N5Q&0<0B8 d2ION&0<0B8 dB;99NM&0<0B8 2I`2F<&0<0B8 2@FN5Q&0<0B8 :2F<87&0<0B8 :2F<NB38F&0<0B8 25<F2B 2I`2F<B@8 2I`2F<NB38F 2@FN5Q :2F<B@8 :2F<NB38F ^ZU ^ [ZU [ c F/

F/2ION :FN5< 52p9<;FB@8 52p9<;FN5> 52p9<;F8BB2p

PQXØRQTV¶NRTQDüŀGEMÃN[ŀQX¶PÈ

><8FT?8@B2185;:;<;;8BB(N<<F;:8I@I21X@?6M6IN57N3N7@4B56 5;9<;3856H6=>0:;<0/ SP275SI:2IGF8IM85;f3S>25J;@?I2@38BIN3S>2554O2<; ZB;99NM-9293G7V852@:278H36d"B;99NM-;UB;99NM 93B21>2@ P8FI2(N</ &278B02F7NMF@N9N5Q982OBT>B072523TP293FMP56P2I;<8. FN4B@-25<F2B729<;B;:;<569<;ONBNJ4<2FJ:835TP2:B;9<@/F8. INTF23G?8J;=;J85?87527@MPSI278B:2F<O8J:=8>F03@ <>;5NMJ;3;J23456/ >;<8Q2FNN;M>2@5<F0982O?83@?8523N5>;3:272OG30HH6-3S. O2F5G<8:8B5GNJ2B23;5TO2<0[ZU9:B;9<NM>2@:F@152@I;518. <2@(B8g@``;:835SI:;<56I9<;ONBNJ4<2F8I88B;:/ ?@5N2F9>T>2B8>MN5;B8J58I8JM8B;:=87GB;52@3092>2@O2<@ @5N2F-92P8O52@:B;9<232@I;518<2@-IG>>2@-<2FJ5G9<;ONB. 56:278H36dB;99NM;909<TI8I g<85787(N</ X˜%<Y

 — 

™— 

•

d[ d[ dU-U d[ d[ d[ d[ d[ d[ d[ d[ d[ d[ d[ dc dc dc dc d[ d[ d[ d[ d[ d[ d[ d[ d[ d[ d[ d[ dd U U U U

c\ c\ c\ c\ c^ c^ c^ c^ c\ c^ c^ cd cd cd cd cd cd cd c^ c\ c\ c\ c^ c^ c\ c\ c\ c\ c\ c c c dd dd dd

V8F54e1B@<4 V8F54e1B@<4 V8F54e1B@<4 V8F54eH874e1B@<4 V8F54eH874e1B@<4 V8F54eH874e1B@<4 V8F54eH874e1B@<4 V8F54e1B@<4eH874 V8F54eH874e1B@<4 V8F54e1B@<4eH874 V8F54e1B@<4eH874 V8F54eH874eI27F4 H874eO6B4eI27F4 H874eO6B4eI27F4 H874eV8F54 H874eV8F54 H874eV8F3854 H874eO6B4 V8F54eH874e1B@<4 V8F54e9<=6OF54eI27F4 V8F54eO6B4e9<=6OF54 V8F54eH874 H874eO6B4eI27F4 H874eO6B4e9<=6OF54 V8F54 V8F54 V8F54 V8F54 V8F54eH874 V8F54e1B@<4 V8F54eH874e1B@<4 V8F54eH874e1B@<4 I27F4eV8F54e9<=6OF54 FL1234eV8F54e9<=6OF54 1B@<4eV8F54e9<=6OF54

 ^\\V ^\V [\V U\\V c\V c\V d^\V dU\V c\V d\V U\V c\V dU\V U\V \\V ^\V U\V U\V [\V \\V \\V ^\V U\V U\V [d\V [d\V cZ\V dd\V ^\V dU\V Z\V U\V ^\V ^\V ^\V


SPRÁVNÁ BUNDA

PRO SPRÁVNÉ MÍSTO

Lokace: Hůrka / Šumava / Česká republika / nadmořská výška: 990 m. n. m. / vlhkost vzduchu: 74% / teplota sněhu: - 7°C / rychlost větru: 35 km / hod. / tepová frekvence: 148 tepů za minutu / bunda: Adapt / fotograf: Filip Komorous

www.hannah.cz


54

23N5>2@5 23N5>2@5;V89>T9MT5GOG18M>SMPO2<?858:=6BNH:2V8<54:;B8<;27;FP@-><8F4N:=89932?N9>F2I529<@I6J;@?I2@</J432756- 9:2F<2356; 9:2F<2356;<@FN9<NM>T>;<8Q2FNN98317092@9<=8h@?8:2@J85;?875@O2<@-><8F4;B8J;:=6J5N32@M85@5;O6J672OFS:=852996B0-<8:8B5S >2I`2F<NJ; >2I`2F<NJ;?6I;34<8MP5NM>4=8H856/87B8J432756MP905<8<NM>SMPO2<8>5;OF@9B856N>B;9N>@98B;9<NM>SI>F0<8IH5GF23456;:=8J>2@ 5;O6J6b59>S 59>S:F27@M85<>2ION9:2F<2356O2<>0:2F< 2@FN5Q;<8:BT-272B5T<@FN9<NM>TO2<05;>B;9N>@ 2@FN5Q"5N38F9;B38732@O;F83. 5SMP:F2387 5SMP:F2387856MP/2<0;FP@98765;34J4562<<8`8BB;/ X=@Y — 

™— 

•dU dU dU dU [ [ dU dU [ [

cZ cZ cZ cZ dc dc cZ cZ dc dc

O6B4eV8F54 O6B4eV8F54 9<=6OF54eV8F54 V8F54e9<=6OF54 9<=6OF54eV8F54 V8F54e9<=6OF54 9<=6OF54eV8F54 V8F54e9<=6OF54 9<=6OF54eV8F54 V8F54e9<=6OF54

d\\\V d^\V Z\V Z\V [U\V [U\V U\\V U\\V c[\V c[\V

;MN5Q>;<N5Q ;MN5QB;99NM :2F< 2@FN5QF :2F< 2@FN5QF :2F< 2@FN5Q F :2F< 2@FN5Q F 2@FN5QF 2@FN5QF 2@FN5Q F 2@FN5Q F

N127J;387856:F356MP>2B8>M6O2<5;<FP3F2M8[3G5@?8&;7. 9P@938B>2@:2J2F529<7;BH6I@3S32?N/S9B87>8I?8-18:F;><NM>0 3>;17T98Ja5G:=NMP4J695G?;>2@523N5>2@/F25;9<43;?6M698Ja5@ 72HB2>:=8:F;M23456:F;><NM>0M8BT>2B8>M897LF;J8I5;279<F;. 5G56I;<8FN4B@J83H8MPO2</ B;?>232@B276?92@9;I2J=8?IGJ432756I278B0;52+- ;",:F2I@18;$<P85;:F21850/"<GMP<2I278BLO0B:2. @1N<293G7V85SI;<8FN4B92`<9P8BB&8IF;N5–9I;gNI4B56:F270H. 529<6:=NJ;MP2345632723J72F529<N;72OFT<8:8B5TNJ2B;M8/3FMP. 562OF@O;O2<0?8J.`F882F7@F0–-3H8?830J<@1852>;FO252. 3SINMP;99N9;I;518<;IN/ "9:2F<2356MPI278BL=;70;M8:8F`2FI;5M80:8F;&8. <N9?92@>;FO2523T:F3>05;PF;J850I;<8FN4B8I:B;9<NM>SI-><8FS 23H8I5856J-92`<9P8BB&8IF;N5–JL9<434J;MP2345/ >;<8Q2FNN 2@FN5Q:2@1634I278B U92`<9P8BB&8I. F;N5–-29<;<56I278B0:;>?87527@HH6;B835G?H693FH8>JF8M0>B23;. P;I:N25 P;I:N25 P;I:N25 P;I:N25 P;I:N25 P;I:N25 ;M88F`2FI;5M8 ;M88F`2FI;5M8 ;M88F`2FI;5M8 ;M88F`2FI;5M8 ;M88F`2FI;5M8 ;M88F`2FI;5M8 :2F<0;M8 :2F<0;M8 :2F<0;M8 B;99NM 2@FN5Q+ N58, B;99NM 2@FN5Q+ N58, B;99NM 2@FN5Q+ N58, B;99NM 2@FN5Q+ N58, B;99NM 2@FN5Q+ N58, ;M>2@5<F0 ;M>2@5<F0

@5N2FN58

@5N2FN58

@5N2FN58 N7N58

$ $ $" $ $ $ $ $ $"   " & & & "  " &  U   $&$ $&$ )  $ $ " $ " ( " 

5TP2 I;<8FN4B@/0HH6 U9830J5;V@?872OF2@bg;M6>2<. 56>@;@I21X@?8N95;JH6J>2@H856OF@9B;=9>TP2>F2>@F8>F8;V. 56IB01;=LI/ 2<;)BNN<8F<N5QJ>2B8>M8;M>2@5<F0?8>259<F@234. 5;:F2:2@1N<67258?7F95G?H6MP:27I658>->2I`2F<J;?NHW@?8387B8 92`<9P8BB@&8IF;N5–N32723J72F54>L18-><8F4:2I4P4F87@>2. 3;<8IN983J5N>BT:2M856I52P0;15;dU™/

@5N2F9>SI278B;52?F/:=879<;3@?83:279<;<GJI85H85N52@ 729:GBT;529:2@1N<6IB835G?H6:278H38 c;I69<2>;FO25@?8 :2@1N<B835G?H6@IGBSI;<8FN4B/ X˜%<Y

Wš 2+:*: !f> #  S  #1 ! "!$ 

 — 

™— 

•

dU dU dU dU dU dU d^ d^ d^ dU dU dU d^ d^ dU dU dU dU dU dU dU dU dd U U U

c^ c^ c^ cd cd cd c^ c^ c^ cd cd cd c^ c^ cd c^ c^ c^ cd cd c^ c^ c c c dZ

V8F3854eV8F54 V8F3854eV8F54 V8F3854eV8F54 H874eOT1234eO6B4eV8F3854 H874eOT1234eO6B4eV8F3854 H874eOT1234eO6B4eV8F3854 H874eV8F54 H874eV8F54 H874eV8F54 9<=6OF54eH874 9<=6OF54eH874 9<=6OF54eH874 V8F3854eV8F54 V8F3854eV8F54 I27F4eV8F54 93/H874eV8F54 93/H874eV8F54 93/H874eV8F54 93/H874e93/OT1234 93/H874e93/OT1234 P5G74e<I/I27F4 <I/I27F4 V8F3854eV8F54 V8F3854eV8F54 93/H874e93/OT1234 V8F3854eV8F54

 [dV ^ZV ^ZV [dV ^ZV ^ZV dUcdV cZZV cZZV dUcdV cZZV cZZV ddV dZc\V ddV dc\V cUcV \^V cUcV \^V c[[V d\UV dd^dV ZdV [^ZV U[V


www.rossignol.com

NejlepĹĄĂ­ oblĂŠkajĂ­ prĂĄdlo CRAFT.

PĂ NSKĂ BOTA ROSSIGNOL X-3 UĹž i tento model mĂĄ zpevnÄ&#x203A;nou patu a stĹ&#x2122;ednÄ&#x203A; vysokou 3D manĹžetu. X3, komfort a technickĂŠ doplĹ&#x2C6;ky na klasickĂ˝ styl a vĂ˝lety ve stopÄ&#x203A;. â&#x20AC;&#x201C; vnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ 3D vyztuĹženĂ­ â&#x20AC;&#x201C; Thermo Adjustable Fit â&#x20AC;&#x201C; systĂŠm rychlĂŠho ĹĄnÄ&#x203A;rovĂĄnĂ­ (Speed Lace Lock) Hmotnost: 1 160 g / vel. 42 Velikosti: 35â&#x20AC;&#x201C;49 CENA

2 190 KÄ&#x152;

DĂ MSKĂ BOTA ROSSIGNOL X-3 FW LehkĂ˝ ohyb, pevnĂ˝ kotnĂ­k v kombinaci s vĂ˝bornou ochranou. StĹ&#x2122;ednÄ&#x203A; vysokĂĄ 3D manĹžeta a zpevnÄ&#x203A;nĂĄ pata v ĹženskĂŠm provedenĂ­. X3, komfort a technickĂŠ doplĹ&#x2C6;ky na klasickĂ˝ styl a vĂ˝lety ve stopÄ&#x203A;. â&#x20AC;&#x201C; Polartec Thermo Adjustable Fit â&#x20AC;&#x201C; systĂŠm rychlĂŠho ĹĄnÄ&#x203A;rovĂĄnĂ­ (Speed Lace Lock) Hmotnost: 1 160 g / vel. 42 Velikosti: 36â&#x20AC;&#x201C;44

CENA

2 190 KÄ&#x152;

8B>T3GMN987GB038`F;5M2@J9>TI3S32?23TI9<=87N9. >@/2>@7?9<8J432756>VN3S>25529<56?8J78M:F;37G. :272O5GJ;?494<8-(F;5M2@JN:=N9:GMP;BN95232@=;72@ O2<:F43G:F2349/&278B0.N@I>;<8;B;99NMO0B0 7F;I;<NM>0:=8:F;M23450-729<;B072365>@;90I8<FNM>T >F0M6JN:0-523S909<TIF0MPB2H5GF23456-:F2HB0F87@>V56 7N8<2@;7254J3@9N:=N7;B0252I;QNM>T+2FB7 M@:,/;93G<G?8<;>JM8B;5234O2<;-><8F4@VN<G3032B4 J4?8I;8I2M8J8?IT5;5;H:NVM8B01;=9>TP293G<;/ ;>T9:2F<2356=;7;.\3>B;9NM>TINOF@9B;=9>TI :F2387856O0B;3SF;J5GN5232345;/9<;<56>2B8>M8@1 JL9<;B0:=N9<;FTI/ XDGY

 ;M8 g:8F< ;M8 g:8F< ;M8 g:8F< ;M8 g:8F< ;M8 g:8F< ;M8 g:8F< ;M88F`2FI;5M8 ;M88F`2FI;5M8 ;M88F`2FI;5M8 ;M88F`2FI;5M8 ;M88F`2FI;5M8 ;M88F`2FI;5M8 @<722F @<722F @<722F @<722F @<722F @<722F @<722F @<722F @<722F @<722F @<722F @<722F;M>M2@5<F0 @<722F;M>M2@5<F0 @<722F;M>M2@5<F0 @<722F;M>M2@5<F0 @<722F;M>M2@5<F0

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F

."&$ ."&"" ."&$ ."&$( ."&$ (  .\$ .Z"" .Z$ .\$ .Z"" .Z$ .U .d . ." $ . . "" $ . " .U( .d( ." $( .( .\ .Z .U . .U( ."& & &

.($ .($  . "

 Â&#x2014;  d\ d[ d\ dU dU d[ d[ d[ d[ d[ dU dU dU dU dU dU dU dU d[ d[ d[ d[ d[ d[ d[ d[ d[ dd dd [ [ [

Â&#x2122;Â&#x2014;  c\ c^-U c\ cU cU c^ U c\ c^ U c^ c\ c\ c\ U U U U cc cc cc cc c^ c^ c^ c^ cc c c c d[ c

 Z[\V Zc\V c\\V c\\V Z[\V ^\V cc\V d[\V d[\V d[\V d[\V \\V c\V \V ^\V ^\V U\V [\V d\V c\V \V ^\V U\V cc\V d[\V \\V d\V \\V d\\V \V c\V c\V \V

Radek JaroĹĄ horolezectvĂ­

www.vavrys.cz


56

ACTIVE 9 CLASSIC PILOT

S-LAB VITANE CLASSIC

8?3G<H693G 8?3G<H693G<23S3SF2OM8 OG18M>SMPO OG18M>SMPO2<:=NMP4J69M8. B2@=;72@7 B2@=;72@76BV6MPN>2I:B8<. 56MPN523;M6 56MPN523;M6/=;7G;MN5Q?8 3SF;J5GJIG 3SF;J5GJIG5G5;O2<;.;O B;99NMN?8?6 B;99NMN?8?674I9>T732?V8 .;ON<;58 .;ON<;58B;99NM9523SI :29@35SI: :29@35SI:;<56I:49>8I 98k9:2?B8F8 98k9:2?B8F8Il:F272B;7G56 :2JNM852P0 :2JNM852P03O2<G/<2I@ 9B2@16NI;B 9B2@16NI;BT2>T5>25; 35G?H6IO2> 35G?H6IO2>@O2<0->78?83N. 7G<-3?;>T: 7G<-3?;>T:2B2J8?8:498>b. g2345-8385< g2345-8385</2>2BN>?8<=8O; P2:29@52@ P2:29@52@<>72OFTbg;MN 52P0/2@1N< 52P0/2@1N<?8N523Sk@9. <2I(N<l;:278H83Z-><8F498 <2I(N<l;:278H83Z-><8F4982O?83NB;@O2<5; OF@9B856?N13IN5@BT98Ja5G/l=N7 OF@9B856?N13IN5@BT98Ja5G/l=N7TB>;l5;:278. H3N:2I4P;?63B8:H6I:=8529@96B0 H3N:2I4P;?63B8:H6I:=8529@96B027F;J@5;34J4. 56;<6IN5;B01N/ 25G>@7k27B;7G52@l3;FN;5<2 25G>@7k27B;7G52@l3;FN;5<2@J432756MPO2< ?8I278B;FO25-><8FSI4F2 ?8I278B;FO25-><8FSI4F235G1:2@1N<@52. 32@:278H83Z.Â&#x2013;NB2<Â&#x2013;d d;MN5QN523S5;. 9<;3N<8B5S:498>5;:;<GO2<0/&8J 9<;3N<8B5S:498>5;:;<GO2<0/&8JN:278H83J78 5856;FO25d-;B8?87527@HH6 5856;FO25d-;B8?87527@HH6;FO25MB;99NM/ 2<0:F2HNFH6J43276M6;9:2F<235 2<0:F2HNFH6J43276M6;9:2F<235638=8?529<?92@ 58:;<F5G<G1H6581.;O+2Qe 58:;<F5G<G1H6581.;O+2Qe:4F,/

>;<8Q2FNN2O@3N:2F<?92@N523;M82:G<:;. <F5T@O2<5;>B;9N>@/ 875498:=8783H6I2I2. 78B0$M<N38\MB;99NMNB2<;27562732J85S74I. 9>SI278BN<;58\MB;99NMNB2<9293G7V852@:2. 78H36Â&#x2013;NB2<Â&#x2013; Â&#x201D;@N:8-523G:2@1N<SI5;9<;3N. <8B5SI:;<56I:49>8I98k9:2?B8F8IlN35N<=5630. 9<SB>2@@9<2I(N</ M8B;523S?8NI278B:F2P2OO0B01;=8$M<N. 38^MB;99NMNB2<F89:/N<;58^MB;99NMNB2<9:278. H36Â&#x2013;NB2<Â&#x2013;:2F<-IG>>2@I8JN:278H36;M85. <F4B56IJN:8I5;3FMP569<F;5G54F<@/2<0?92@ 2:;<=850523SI-30HH6I:=8>F038IH5GF23456-><8. FSJ30H@?8<8:8B5S>2I`2F<;BT:8272B43458:=6J5N :2V;96/5N<=56309<SB>;?8JI;<8FN4B@$@<2b</852. 3G?92@3H8MP50I278B092J5;V856I$M<N383SP27. 5T93SI:2IGF8IM850;3S>25@/;<8Q2FN8 2@. FN5Qf 9M;:8+:F2I@18,;N;I+:F21850,2O9;. .;O .;O .;O .;O .;O .;O ;MN5Q ;MN5Q ;MN5Q ;MN5Q :2F< :2F< :2F< :2F< :2F< :2F< :2F< :2F< 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q 2@FN5Q ;M>M2@5<F0 ;M>M2@5<F0 ;M>M2@5<F0

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F

@5N2F

.;O>;<8 .;O>;<8F2 .;ON<;58>;<8 .;OB;99NM .;ON<;58B;99NM .;O>N;<PB25 ;FO25 N<;58;FO25>;<8 ;FO25 F22IONNB2< $M<N38^>;<8 N<;58^>;<8 $M<N382IONNB2< N<;582IONNB2< $M<N38\B;99NMNB2< N<;58\B;99NMNB2< $M<N38^B;99NMNB2< N<;58^B;99NMNB2< 9M;:8\NB2<( N;I\NB2<( 9M;:8ZNB2<( N;IZNB2<( 9M;:8[NB2< N;I[NB2< 9M;:8UNB2< N;IUNB2< 9M;:8Z N;IZ 9M;:8U N;IU 9M;:8U N;IU .$^ .$[ .$U >N;<PB25 @5N2F >N;<PB25 @5N2F& Â&#x201D;@N:8 @5N2FNB2< Â&#x201D;@N:8B;99NM @5N2F 52pI259<8F

P@?8JM8B;523GJ;=;J85TF8>F8;V56I278B0 9M;:8 [NB2<;N;I[NB2<9:278H36Â&#x2013;NB2<Â&#x2013;8N9@F8 ;35N<=56309<SB>2@$@<2b</FMP56:=8>F03H5GF234. 56?8J58:F2I2>;3TP2I;<8FN4B@97N;Q254B56IJN. :8I;3:=8756V49<N9P4V>8I5;:=NMP0M856543B8. >L-><8FTF8>F8;V56B01;=N:2@163;?6/ 2?5G:F2743;5SI278B:F22OG<8MP5N>0F2 2IONNB2<I4523S789NQ5-9<=875G<@P2@:278. H83Â&#x2013;NB2<Â&#x2013; Â&#x201D;@N:8;:=87GB;5S:;<56:498>/ XÂ&#x2DC;%<Y

WÂ&#x161; .JD # # !( #  1;#$ A#$   * !(# 

 Â&#x2014; 

Â&#x2122;Â&#x2014; 

Â&#x2022;d-U d-U d-U d-U d-U d-U d-U d-U d-U d-U U-U d-U U-U d-U U-U d-U d-U d-U U d-U U d-U U d-U d-U d-U d-U d-U d-U d-U d-U d-U d-U d-U d-U d-U d ^ \ \

c d \ c ^-U d d \ d d d ^-U d \ d ^-U d ^-U c \ c \ c ^-U c \ c \ c \ c \ d d d d Z Z U U

V8F54eO6B4 V8F54eO6B4 O6B4eV8F54 V8F54eO6B4 O6B4eV8F54 V8F54eO6B4 V8F54eO6B4 O6B4eV8F54 V8F54eO6B4 V8F54eO6B4 H874 O6B4eV8F54eV8F3854 V8F54 O6B4eV8F54 V8F54eO6B4 H874eO6B4 V8F54 H874eO6B4 V8F54eO6B4eV8F3854 H874eO6B4e2F;51234 V8F54eO6B4eV8F3854 O6B4eH874eV8F3854 V8F54eO6B4eV8F3854 O6B4eH874eV8F3854 V8F54eO6B4eV8F3854 O6B4eH874eV8F3854 V8F54eO6B4eV8F3854 O6B4eH874eV8F3854 V8F54eO6B4eV8F3854 O6B4eH874eV8F3854 V8F54eO6B4eV8F3854 H874eO6B4 V8F54e9<=6OF54 V8F54e9<=6OF54 V8F54e9<=6OF54 V8F54eO6B4 V8F54eO6B4 V8F54 V8F54 V8F54eO6B4eV8F3854

ZU\V \Z\V ZU\V [d\V [d\V Z\V U[\V U[\V c\\V c\V c\V c\V dU\V dU\V d^\V d^\V U\V U\V \\V \\V U\V U\V \V \V \\V \\V \V \V Z\V Z\V Z\V Z\V cZ\V d[\V d\V dU\V ddUV ^UV ^UV d\V

www.amersports.cz SALOMON ACTIVE COMBI PILOT

SALOMON VITANE COMBI PILOT

SALOMON ESCAPE 7 PILOT CF

OblĂ­benĂ˝ kombi model s dvouosou technologiĂ­ nabĂ­zĂ­ dostateÄ?nou podporu na bruslenĂ­ dĂ­ky kotnĂ­kovĂŠ manĹžetÄ&#x203A; a mĂĄ uzpĹŻsobenou podeĹĄev jak na klasiku, tak na bruslenĂ­. â&#x20AC;˘ Velikosti: 3,5â&#x20AC;&#x201C;13 â&#x20AC;˘ ManĹžeta: Suppotive articulated cuff â&#x20AC;˘ ObepnutĂ­ paty: Lace-heel system â&#x20AC;˘ MezipodeĹĄev: Combi ďŹ&#x201A;ex â&#x20AC;˘ ObepnutĂ­ nohy: SensiďŹ

DĂĄmskĂĄ kombi bota s technologiĂ­ SNS PILOT pro kontrolu a stabilitu pro aktivnĂ­ lyĹžaĹ&#x2122;ky, kterĂŠ si uŞívajĂ­ klasickĂŠ i skateovĂŠ lyĹžovĂĄnĂ­. VhodnĂĄ pro ty, kterĂŠ hledajĂ­ klid ve stabilitÄ&#x203A; pĹ&#x2122;i jĂ­zdÄ&#x203A; klasickou metodou. SpeciďŹ ckĂŠ ĹženskĂŠ provedenĂ­ s dĂĄmskou graďŹ kou. â&#x20AC;˘ Velikosti: 3,5â&#x20AC;&#x201C;9 â&#x20AC;˘ ManĹžeta: Suppotive articulated cuff â&#x20AC;˘ ObepnutĂ­ paty: Laceheel system â&#x20AC;˘ MezipodeĹĄev: Combi ďŹ&#x201A;ex â&#x20AC;˘ ObepnutĂ­ nohy: SensiďŹ t â&#x20AC;˘ DĂĄmskĂĄ speciďŹ ka: CENA Salomon Sport Women ďŹ t 3 590

Bota vhodnĂĄ na vĂ˝konnostnĂ­ turistiku. Pilot 2osĂĄ kontrola, Custom ďŹ t a rychloĹĄnÄ&#x203A;rovĂĄnĂ­ pĹ&#x2122;idĂĄvajĂ­ na hodnotÄ&#x203A; tĂŠto obuvi. PĹ&#x2122;ekrytĂĄ konstrukce a Thinsulate technologie poskytnou sucho a teplo. â&#x20AC;˘ Velikosti: 5â&#x20AC;&#x201C;14 â&#x20AC;˘ ManĹžeta: Velcro strapped adjustable cuff â&#x20AC;˘ PolstrovĂĄnĂ­: Custom Fit, Thinsulate â&#x20AC;˘ Ĺ nÄ&#x203A;rovĂĄnĂ­: Quicklace â&#x20AC;˘ Konstrukce: Lace cover with diagonal zip, Overlap construction

CENA

3 590 KÄ&#x152;

CENA

2 590

KÄ&#x152;

KÄ&#x152;

PRAHA - HOSTIVICE LogistickĂ˝ park TulipĂĄn : : 235 311 888 : : www.progresscycle.cz

CENTRUM BÄ&#x161;Ĺ˝ECKĂ&#x2030;HO LYĹ˝OVĂ NĂ?

TESTOVACĂ? CENTRUM

+

starĂĄ KarlovarskĂĄ vĂ˝padovka 300 m dĂĄlniÄ?nĂ­ okruh bezproblĂŠmovĂŠ parkovĂĄnĂ­ splĂĄtkovĂ˝ prodej servis lyŞí a snowboardĹŻ :: na strojĂ­ch Wintersteiger :: :: :: ::


VEDLE Ä&#x152;ASOPISU AĹ˝ DO SCHRĂ NKY ZĂ?SKĂ TE

DĂ REK VÂ HODNOTÄ&#x161; PĹ&#x2DC;EDPLATNĂ&#x2030;HO SoftshellovĂĄ vesta Envy

FleecovĂĄ mikina Loap

Vesta Envy PĂĄnskĂĄ nebo dĂĄmskĂĄ vesta v Ä?ernĂŠ barvÄ&#x203A;, sportovnĂ­ho stĹ&#x2122;ihu ze softshellovĂŠho materiĂĄlu SIBERIUMÂŽ SS Soft Shell.

Mikina dĂĄmskĂĄ v bĂ­lĂŠ barvÄ&#x203A; a pĂĄnskĂĄ v Ä?ernĂŠ barvÄ&#x203A;

Hole Birki FunkÄ?nĂ­ termo triko Envy

www.hannah.cz

DĂĄrkovĂĄ poukĂĄzka v hodnotÄ&#x203A;

Platnost poukĂĄzky do

FunkÄ?nĂ­ termo kalhoty Envy

NEBO IÂ VYĹ Ĺ Ă?

5.000 KÄ?

PlatĂ­ ve vĹĄech znaÄ?kovĂ˝ch obchodech a SiS Hannah.

PoukĂĄzka Hannah

PĂĄnskĂĄ nebo dĂĄmskĂĄ podĹĄitĂĄ lehkĂĄ vesta se stahovatelnou kapucĂ­, nastavitelnĂ˝ dolnĂ­ okraj, zapĂ­nĂĄnĂ­ na zip, dvÄ&#x203A; kapsy

â&#x20AC;&#x201C; limitovanĂĄ edice v designu SNOW

SnÄ&#x203A;Ĺžnice TSL Ä&#x152;epice Kama Ä&#x152;epice s kĹĄiltem a membrĂĄnou Gore-tex

FunkÄ?nĂ­ triko VĂślkl TaĹĄka Envy

Swiss Youth Hostel

poukĂĄzka na ubytovĂĄnĂ­

CELOU AKTUĂ LNĂ? KOLEKCI NALEZNETE NAKAĹ˝DĂ? PĹ&#x2DC;EDPLATITEL Ä&#x152;ASOPISU NORDIC, SNOW, WILD CAT A FREESKI OBDRĹ˝Ă? SNOWCARD â&#x20AC;&#x201C; KARTU LYĹ˝AĹ&#x2DC;SKĂ?CH SLEV A VĂ?HOD. 

 

PĹ&#x2DC;EDPLATNĂ&#x2030; OBJEDNĂ VEJTE NA

SEZNAM PARTNERĹŽ NAJDETE NA

nordicmag.cz/casopis/predplatne


58

272OFSMPB8<8MP:=NMP4J62O72O6 P@O85T-><8FTI;B2@V89>2@J5;V. >@2VN3N75GB8<29729B23;9>2BNB2/ 2X9>T2:<NIN9<NM>TF2JH6=8565;. O67>058IGB27B2@PTP2<F3456-72. 758998J56<2<N1J;MP23;B0?8573; 23G=85T:F27@><0fB8P>49:2F. <2356O2<;5;OF@9B856\- J><8FTBJ8:298?I@<63FMP56V49<N :B;9<23TP2>F@5S=830>2@JBN<>B;. 9NM>2@O2<@-;O2<;5;>B;9N>@U^- :;9@?6M65;34J456;9/:F2. <NB2X9>@98<;>58?85JY1NB2:2F<. `aBN2-;B8>2B:=89<;BN30F4OG<O2<0 >2I:;<NONB56934J456I;;F. MP;NM>SIZU/

508 ISG

RC901

  — 

™— 

•:2F<2356 :2F<2356 @FN9<NM>4

U^ \NB2< U^9

dU dZ dZ

cZ c[ cZ

V8F54 H874eV8F54eV8F3854 V8F54

[V [^V ddV

X=@Y

 &"#&  &  /& ! -  # "$ - &"#& $& $  $" & "$"/" &   + $ #, $ !* !# - &

$ .&$&$)š//  #* & - & $& #& &/ $ %" %& $ # &$ $*# )$!$"($ & $ /

TEXT: MAREK PAZDERSKÝ FOTO: ARCHIV

JAK JSEM SI ZAPOMNĚL "1?8<2I@5G?;>S<85:4<8>-M2?98I98:F;3N78B. 5GYV;9<5NB3H8MPJ4327L32>2B6-M2<2HB2/0B2 ?8752-J7;<2O0B2>2B2-:=89:2B4>-;<B8<NM>4BNQ;VN `2<O;B23SJ4:;9/ GB29B2@1NB2-V;9O0B-<;>1858O0B 7L327:F2V9N58J:89<=N<:=6:F;3@5;JNI@/

8752@<;>PB8392O2<@F4529TQF;V<8523N50 ;:23674]k8B8-OF4MP;-<058OG16H<85:=89:2B4> >2B8IF>;3V6MP9>;Bol k$9;>F;-Y:B5G?98I5;<2J;:2I5GB-3>2BN>?8 9<;F<olJ8:<;B?98I98/ k;P27N5@'l 87BN?9I8<85>F4<9<;W>2@72;@<;;?8BN-M2<2 7;B2-F2352@5;9<;F</GP8I?6J70?98I72956743;B ;2OBT>;B9872J432756P2/;I69<2?9I872F;JNBN JPF@O;:G<IN5@<:=879<;F<8I-M219<;VNB2:2@J85; :=8IB@3856:2=;7;<8BL-;WIG?8H<G:=NPB496;J;34J4. 569NO2</:29@5@9<;F<@58MP<GB5N>72;5N9B0H8</ 0B?98I9NM8;O92B@<5G58F2JM3NV85S;58J;. :F;M23;5S-M21O0IN<;>583;7NB2-;B8PB;356I:F2. OBTI8IO0B2-18@15;9<;F<2356V4=8?98I9N7F. 18B:LB>0@98O8:2I2M6F@>2@-58O2W?98I9NF452 ?8H<G589<NPB72?6<5;38B>2@/=8ISHB8B?98I-?;><2 <;>;9NIL1872:;752@<-;3<2I982J3;B3S9<=8B/ HNMP5N7F;3G30F;JNBN72:F356P22>F@P@7836<N>N. B2I8<F23T<F;90/8JO0B2IN581OG18<<;>0/"F. VNB?98I9N<;><N>@-18:2OG16IY:B5G5;:B52-;O0MP

O0BM258?7=6383M6BN;I2PB<;>30>25;<30<2@18. 52@:2<=8O@-:F2<218?N5;><2:F29<G9<NP52@<58. HB2/S9B87>8IO0B2-18727F@PTP22>F@P@?98I 9NM8:F2O6P;B?;>2:F356958@3G=N<8B5G38B>SI54. 9>2>8I-;B8@1?98I9:6H8<;>:2>@BP43;B-O=NMP2 NPS17G9<;P23;B058@3G=N<8B5T>=8V8;M8B2@J;7. 5NMN?98I9NF;7G?N?8H<G?8752@F@>2@:=N7F123;B/ 2-@J58?<89;IN-9<6I98I2MJ4327N<587;. B2'&2?8<8I:2989<4B8J32BX23;B2;:2MP36. BNIGJ;V;BN:=87O6P;<I6:F2549B8723;<8BT/I2. I85<G->70?98I98:F2:;7B5; V<3F<T+58I87;NB23T,I69<2- ?98I93SF;J8IJ2@`;BTP276. <G<8O8JI;<>072:2MP2723;B J;58?OBN1H6>8=;?;B9830>25;< 25@:2<=8O@/ ;YB83;?82:F;3. 7@>58J;:B;M856/$?;>9N<;I <;>7=8:6I3B896>@->2@>4I-18 IG:=87O6P4?8785J432756>J; 7F@PSI‘ 0MPB8IN72HB2-M21898 <27G?8/0PB87;B?98IB2. :@MP9O8F@H>2@-5;9;7NBJ:4<. >0<F85SF>0;I;9<NBB898I@1 J;98?;>22J4327/2<=8<6. P2-<870J43GF8V5TP22>F@P@

?98I@1:F2O6P;B5;987ITII69<G;<85<2>F4<8 9Y9IG38I/8B2@<F;W?98I98<2I@3H8I@I@. 98B9I4<-;1?98IY:B5G:=89<;B:2V6<;<->2BN>BN76 ?98I?8H<G72OGPB/M6BN5;IG:F2<2V8>;B2INBT :=8>3;:856->701INPB;9;<8B2J54INB-1872O6P4I 5;>F495TI7F@PTII69<G/ 275895836I-J7;982<2I3H8I:2=;7;. <8BT729B8MPBN;@7GB;BN<29MP34B5GVN98?875;B2 2:2@P2@54P27@-;B8JF235;?4?98I:2J7G?N:=N 30PB;H2345636<GJL2O7F18B387B87N:B2I@9I8. 7;NB6?8H<GO;B856<2;B8<56MP:;:6FL/ 85<29>@<8V5S :=6OGP972OFSI>25M8IO0MPF47J;>25VNBF;72@ ;>259<;<23456I-18?838BNM895;75T729B23;:F2. 9//<:F356I69<2/


59

;>2>;17SF2>J;:B;3NB;9:2F<23562OMP2703B5;523SMP30I;JB85SMPOG18>NO2</$B8@5NMP<2J7;B8>;58. >25V6/$5N3S32?4=N523N58>@2OB8V856-P2B658O272:BX>L58JL9<;BN:2J;7@;589:;BNB8<56I9:45>8I/F2<2 98954IN:2?h<8:2763;<-M2J;?6I;3TP2<FPB8<29:=N54H6;M2O09834II2PB2>523SIB016I58O2?N5TI@ 30O;3856P27N</8?85789NQ523G-;B8N9@1N<52@P2752<2@/ 859N78?<8:2J2F-;O03;H8:85G185>;58JL9<;B; P275GF0MPB8:F4J754f5;O67>;?839>@<>@O2P;<4/

TRHĂ KĹŽ TRHU www.sensor.cz

www.briko.cz SENSOR MULTISTRETCH

BUNDA BRIKO X-C MITO A KALHOTY MITO

DruhĂĄ izolaÄ?nĂ­ vrstva, provedenĂ­ pĂĄnskĂŠ. 90 % PES, 10 % Elastan Â&#x2014;Ä&#x160;Â&#x2014;Ă&#x2039;Ă&#x153;Ă&#x161;ĂĽĂŚĂŞĂŤĂŠĂ&#x153;ĂŤĂ&#x161;Ă&#x;Â&#x2014;ĂŚĂ&#x203A;Â&#x2014;Ä&#x192;Â&#x2014;ÊäðÂ&#x2014;Ă&#x2021;ĂŚĂĽĂŤĂ&#x153;ĂŤĂŚĂŠĂŤĂŚÂŽÂ&#x2014;Ä&#x160;Â&#x2014;Ă?ĂĽĂ ĂŤÂ&#x201E;ĂĽoÂ&#x2014;ĂŞĂŤĂŠĂ&#x2DC;ĂĽĂ&#x2DC;Â&#x2014; çÌdĂ&#x153;ĂŞĂ&#x2DC;ĂĽ[Â&#x2014;Ä&#x160;Â&#x2014;Ă&#x2021;ĂŁĂŚĂ&#x161;Ă&#x;fÂ&#x2014;Â&#x2021;Ă­Ă°Â&#x2014;Ä&#x160;Â&#x2014;žĂ&#x2DC;ĂŠ[Â&#x2022;Â&#x2014;ĂĽĂ&#x2DC;Â&#x2014;Ă&#x161;Ă&#x153;ĂĽĂŤĂŠ[ĂŁĂĽoÂ&#x2014;ùàçÂ&#x2014; Ä&#x160;Â&#x2014;Ă?Â&#x2019;Ă&#x2122;ĂŚĂŠĂĽfÂ&#x2014;ĂŤĂ&#x153;ÊäÌàùÌãĂ&#x2DC;dĂĽoÂ&#x2014;Ă­ĂŁĂ&#x2DC;ĂŞĂŤĂĽĂŚĂŞĂŤĂ Â&#x2014;ĂĄĂ&#x2DC;âÌÂ&#x2014;Ă&#x203A;ĂŠĂŹĂ&#x;[Â&#x2014;Ă­ĂŠĂŞĂŤĂ­Ă&#x2DC;Â&#x2014; Ä&#x160;Â&#x2014;Ă&#x201A;ÌäĂ?ĂŚĂŠĂŤĂĽoÂ&#x2014;Ă Â&#x2014;çÂ&#x201E;Ă Â&#x2014;ĂĽĂŚÂ&#x2021;Ă&#x153;ĂĽoÂ&#x2014;çÂ&#x201E;oäÌÂ&#x2014;ĂĽĂ&#x2DC;Â&#x2014;âÂ&#x2018;Â&#x2022;Ă Â&#x2014;Ä&#x160;Â&#x2014;Ă&#x2021;ĂŚĂŹÂ&#x2022;Ă ĂŤoÂ&#x2014; Ă Â&#x2014;äàäÌÂ&#x2014;êçÌÊÍÂ&#x2014;Ä&#x160;Â&#x2014;KçàdâĂ&#x2DC;Â&#x2014;ĂĽĂ&#x2DC;Â&#x2014;dĂ&#x153;êâfäÂ&#x2014;ĂŤĂŠĂ&#x;ĂŹÂ&#x2014;Ă­Â&#x2014;çÌägĂŠĂŹÂ&#x2014; cena/vĂ˝kon

MateriĂĄl bundy i kalhot membrĂĄna Dynamo 2 s vnitĹ&#x2122;nĂ­m zateplenĂ­m, na boÄ?nĂ­m dĂ­le bundy materiĂĄl Ceramica protek, 3 kapsy se zipy a reďŹ&#x201A;exnĂ­mi prvky. Kalhoty majĂ­ po stranÄ&#x203A; nohavic dlouhĂ˝ zip, odepĂ­nacĂ­ CENA kĹĄandy, vytvarovanou kolennĂ­ Ä?ĂĄst, 2 kapsy se skrytĂ˝mi zipy. 3 930 Velikosti: Sâ&#x20AC;&#x201C;3XL KÄ&#x152;

CENA

BUNDA BRIKO X-C DINAMICA

1 799 KÄ&#x152;

MateriĂĄl membrĂĄna Dynamo 1, podĹĄĂ­vka z materiĂĄlu Mesh, 3 kapsy se zipy, reďŹ&#x201A;exnĂ­ CENA 3 060 prvky a logo. KÄ&#x152; K dispozici ve 2 barevnĂ˝ch variantĂĄch: Ä?ernĂĄ, Ä?ervenĂĄ. K dispozici i v dĂĄmskĂŠ verzi. Velikosti: Sâ&#x20AC;&#x201C;3XL

CENA

3 780 KÄ&#x152;

CENA

1 699 KÄ&#x152;

SENSOR SONIC Ä&#x160;Â&#x2014;Ă&#x2018;à äüoÂ&#x2014;ç[üêâfÂ&#x2014;âĂ&#x2DC;ĂŁĂ&#x;ĂŚĂŤĂ°Â&#x2014;ĂŞĂ&#x153;Â&#x2014;ĂąĂ&#x2DC;ĂŤĂ&#x153;çãĂ&#x153;ĂĽÂ&#x2019;äàÂ&#x2014;âÌãĂ&#x153;ĂĽĂ°Â&#x2014;Ä&#x160;Â&#x2014;Ă&#x2021;Â&#x201E;Ă ĂŁfĂ&#x;Ă&#x2DC;Ă­Â&#x2019;Â&#x2014;ĂŞĂŤÂ&#x201E;Ă Ă&#x;Â&#x2014; Ä&#x160;Â&#x2014;Ă&#x2030;ĂŚĂąĂ&#x153;çoĂĽĂ&#x2DC;Ă&#x161;oÂ&#x2014;âÌüĂ&#x161;Ă&#x153;Â&#x2014;ĂĽĂŚĂ&#x;Ă&#x2DC;Ă­Ă Ă&#x161;Â&#x2014;Ä&#x160;Â&#x2014;Ă&#x2018;Ă&#x2DC;âÌüdĂ&#x153;ĂĽoÂ&#x2014;Ă&#x17E;ÏäÌÏÂ&#x2014;ĂŞĂ&#x153;Â&#x2014;êàãàâÌüÌíÌÏÂ&#x2014;Â&#x2039;çÊĂ&#x2DC;Ă­ĂŚĂŹÂ&#x2014; Ä&#x160;Â&#x2014;šĂ&#x153;ĂąÂ&#x2014;Ă&#x161;ðâãÌíãÌÂ&#x2022;âðÂ&#x2014;Ä&#x160;Â&#x2014;ŸãĂ&#x2DC;ĂŞĂŤĂ Ă&#x161;âfÂ&#x2014;Â&#x2021;ĂŁĂ&#x153;

www.leki.cz

LEKI HM CARBON

CENA

5 390 KÄ&#x152;

BUNDA BRIKO X-C EVO LADY DYNAMO 2 A KALHOTY EVO LADY

CENA

MateriĂĄl bundy i kalhot membrĂĄna Dynamo 2 s vnitĹ&#x2122;nĂ­m zateplenĂ­m. Bunda mĂĄ 2 kapsy se zipy a reďŹ&#x201A;exnĂ­mi prvky. Kalhoty majĂ­ na zadnĂ­m dĂ­le materiĂĄl ThermoďŹ t, na boÄ?nĂ­ stranÄ&#x203A; nohavic dlouhĂ˝ zip, odepĂ­nacĂ­ kĹĄandy, 2 kapsy se skrytĂ˝mi zipy. Velikosti: XSâ&#x20AC;&#x201C;2XL K dispozici i v pĂĄnskĂŠ verzi.

3 550 KÄ&#x152;

Top hĹŻl pro ty, kteĹ&#x2122;Ă­ to myslĂ­ s bÄ&#x203A;ĹžkovĂĄnĂ­m opravdu vĂĄĹžnÄ&#x203A; a nebojĂ­ se poĹ&#x2122;ĂĄdnÄ&#x203A; zakousnout do soupeĹ&#x2122;ĹŻ a nabÄ&#x203A;hanĂ˝ch kilometrĹŻ. NeuvÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;itelnÄ&#x203A; lehkĂĄ a zĂĄroveĹ&#x2C6; tvrdĂĄ hĹŻl. SystĂŠm Trigger Shark zajiĹĄĹĽuje vĂ­ce sĂ­ly a pevnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ â&#x20AC;&#x17E;zakousnutĂ­â&#x20AC;&#x153;, dĂ­ky pĹ&#x2122;Ă­mĂŠmu pĹ&#x2122;enosu sĂ­ly (ovÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;eno mnoha zĂĄvodnĂ­ky ve SP). NejrychlejĹĄĂ­ a nejkomfortnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ nasazenĂ­ a vycvaknutĂ­, prostÄ&#x203A; click and go! LEKI mĂĄ v nabĂ­dce hned Ä?tyĹ&#x2122;i karbonovĂŠ hole. DĂŠlka: 140â&#x20AC;&#x201C;185 cm ĂĄ 2,5 cm. MateriĂĄl: 16mm 100 % carbon tĂŠ nejvyĹĄĹĄĂ­ kategorie. VĂĄha: 61 g/m. Madlo: komponetnĂ­ Shark cork. Poutko: Power Race Trigger Shark s jednoduchou zmÄ&#x203A;nou velikosti. KoĹĄĂ­Ä?ek: jednoduchĂĄ zmÄ&#x203A;na podle typu snÄ&#x203A;hu a podmĂ­nek â&#x20AC;&#x201C; Ä?tyĹ&#x2122;i polohy. Hrot: karbidovĂ˝.

LEKI SHARK WORLD CUP EDITION ZĂĄvodnĂ­ high tech rukavice, kterĂĄ je vybavena termoizolaÄ?nĂ­ membrĂĄnou Gore softshell a wind stopperovou membrĂĄnou. Trigger Shark poutko. DlouhĂĄ manĹžeta. Velikost: 6â&#x20AC;&#x201C;11.

CENA

2 190 KÄ&#x152;

LEKI SKATE AIRFOIL CENA

CENA

2 490 KÄ&#x152;

3 320 KÄ&#x152;

CENA

3 260 KÄ&#x152;

LEKI SHARK THERMO

BRĂ?LE BRIKO STINGER DE LUXE CertiďŹ kovanĂŠ zornĂ­ky Thrama nebo Filthra, zrcadlovĂŠ oĹĄetĹ&#x2122;enĂ­ zornĂ­kĹŻ, antifog oĹĄetĹ&#x2122;enĂ­ proti zamlĹženĂ­, regulovatelnĂ˝ nĂĄnosnĂ­k Syncro, potĂ­tko. V balenĂ­ 3 druhy vymÄ&#x203A;nitelnĂ˝ch zornĂ­kĹŻ, pĂĄsek a ochrannĂŠ pouzdro. K dispozici v 4 barevnĂ˝ch kombinacĂ­ch.

BRĂ?LE BRIKO DART RACING

CENA

2 220

VynikajĂ­cĂ­ pevnĂĄ hĹŻl z velmi lehkĂŠho aluminia. VhodnĂĄ jak pro skate i klasiku. Zcela jistÄ&#x203A; nezklame jak pĹ&#x2122;i rekreaÄ?nĂ­m bÄ&#x203A;ĹžkovĂĄnĂ­, tak pĹ&#x2122;i zĂĄvodÄ&#x203A;. SystĂŠm Trigger Shark zajiĹĄĹĽuje vĂ­ce sĂ­ly a pevnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ â&#x20AC;&#x17E;zakousnutĂ­â&#x20AC;&#x153; dĂ­ky pĹ&#x2122;Ă­mĂŠmu pĹ&#x2122;enosu sĂ­ly (ovÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;eno mnoha zĂĄvodnĂ­ky ve SP). NejrychlejĹĄĂ­ a nejkomfortnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ nasazenĂ­ a vycvaknutĂ­, prostÄ&#x203A; click and go! DĂŠlka: 140â&#x20AC;&#x201C;175 cm ĂĄ 2,5 cm. MateriĂĄl: 18mm aluminium. VĂĄha: 106 g/m. Madlo: komponetnĂ­ Shark cork. Poutko: Power Race Trigger Shark s jednoduchou zmÄ&#x203A;nou velikosti. KoĹĄĂ­Ä?ek: jednoduchĂĄ zmÄ&#x203A;na podle typu snÄ&#x203A;hu a podmĂ­nek â&#x20AC;&#x201C; Ä?tyĹ&#x2122;i polohy. Hrot: karbidovĂ˝. Tvar: kapkovitĂ˝ tvar pro snĂ­ĹženĂ˝ odpor vzduchu.

CertiďŹ kovanĂŠ zornĂ­ky Thrama nebo Filthra, zrcadlovĂŠ oĹĄetĹ&#x2122;enĂ­ zornĂ­kĹŻ, antifog oĹĄetĹ&#x2122;enĂ­ proti zamlĹženĂ­, regulovatelnĂ˝ nĂĄnosnĂ­k Syncro, potĂ­tko. V balenĂ­ 2 druhy vymÄ&#x203A;nitelnĂ˝ch zornĂ­kĹŻ, pĂĄsek a ochrannĂŠ pouzdro. K dispozici v 6 barevnĂ˝ch kombinacĂ­ch.

KÄ&#x152;

ZateplenĂĄ rukavice. PouĹžitĂ˝ materiĂĄl: mikrovlĂĄkno. Thinsulate. VrchnĂ­ materiĂĄl: kombinace NY span a neoprenu. ZĂĄvodnĂ­ high tech rukavice, kterĂĄ je vybavena termoizolaÄ?nĂ­ membrĂĄnou Gore softshell. Trigger Shark poutko. DlouhĂĄ manĹžeta. Velikost: 6â&#x20AC;&#x201C;11.

CENA

1 890 KÄ&#x152;

CENA

2 490 KÄ&#x152;

LEKI CROSSLITE VynikajĂ­cĂ­ pevnĂĄ a lehkĂĄ hĹŻl z alu. VhodnĂĄ pro jakĂŠkoliv pouĹžitĂ­. SystĂŠm Trigger Shark zajiĹĄĹĽuje vĂ­ce sĂ­ly a pevnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ â&#x20AC;&#x17E;zakousnutĂ­â&#x20AC;&#x153; dĂ­ky pĹ&#x2122;Ă­mĂŠmu pĹ&#x2122;enosu sĂ­ly. NejrychlejĹĄĂ­ a nejkomfortnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ nasazenĂ­ a vycvaknutĂ­, prostÄ&#x203A; click and go! DĂŠlka: 130â&#x20AC;&#x201C;165 cm ĂĄ 5 cm. MateriĂĄl â&#x20AC;&#x201C; 16mm aluminium. VĂĄha 106 g/m. Madlo: komponetnĂ­ Shark cork. Poutko: Power Race Trigger Shark s jednoduchou zmÄ&#x203A;nou velikosti. KoĹĄĂ­Ä?ek: jednoduchĂĄ zmÄ&#x203A;na podle typu snÄ&#x203A;hu a podmĂ­nek â&#x20AC;&#x201C; Ä?tyĹ&#x2122;i polohy. Hrot: karbidovĂ˝.

CENA

940

BRĂ?LE BRIKO EYEGUARD CertiďŹ kovanĂŠ zornĂ­ky Filthra, zrcadlovĂŠ oĹĄetĹ&#x2122;enĂ­ zornĂ­ku, oĹĄetĹ&#x2122;enĂ­ antifog proti zamlĹženĂ­, odstranitelnĂĄ boÄ?nĂ­ Ä?ĂĄst chrĂĄnĂ­cĂ­ zrak. K dispozici v 6 barevnĂ˝ch kombinacĂ­ch.

KÄ&#x152;

CENA

1 390 KÄ&#x152;

LEKI EVOLITE VĂ˝bornĂĄ rekreaÄ?nĂ­ hĹŻl se systĂŠmem Trigger 1 (pĹ&#x2122;edchĹŻdce Trigger Sharku), kterĂ˝ zajiĹĄĹĽuje pevnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ a komfortnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ spojenĂ­ poutka a hole. VhodnĂĄ pro jakĂŠkoliv pouĹžitĂ­. DĂŠlka: 130â&#x20AC;&#x201C;160 cm ĂĄ 5 cm. MateriĂĄl: 16 mm aluminium. Madlo: Trigger 1. Hrot: karbidovĂ˝.


60

www.vavrys.cz CRAFT PXC STORM JACKET Příjemná zateplená bunda s protivětrnou ochranou na předním dílu. Základem je komfortní a elastický Flex fleece. Dvě přední kapsy na zip, předtvarované rukávy a efektní výrazné štepování švů na předním i zadním dílu bundy. V pánské i dámské variantě. Novinkou letošní kolekce je Craft Storm vesta v dámské i pánském provedení. Barvy: modrá, černá (pánská), oranžovo-červená, černá (dámská) Velikosti: XS–XXL

CRAFT PXC STORM TIGHTS Osvědčené a velmi oblíbené tréninkové kalhoty do pasu s protivětrnou ochranou na předním dílu. Zadní díl tvoří elastický a prodyšný Flex Fleece, výrazné reflexní paspule z důvodu bezpečnosti. V pánské i dámské variantě. Barvy: černá Velikosti: XS–XXL

CENA

1 650 KČ

CENA

pánské

CENA

1 550

1 990

dámské

www.directalpine.com

www.3fvision.com

DIRECTALPINE SUMMIT

3F KILLER 1190

Novinka! Velmi funkční bunda výrazného technického střihu určená pro zvýšenou aerobní zátěž. Přední nárazová vrstva a ramena z nemembránového softshellu, ostatní díly z funkčního prodyšného materiálu ŸºææãäØËßÜéäæãàëÜ ¥—ÍðåàâØáoÚo—çéæ—êâàØãçæíf—ë‹éð£—ÙØÚâÚæìåëé𣗠běžecké lyžování, těžký treking a VHT. Vyvinuto ve spolupráci s profesionálními skialpinisty. Barvy: šedá, černá. Provedení: unisex. CENA

CENA

3 990 KČ

CENA

849 KČ

3F PHOTOCHROMIC 1162

3 490

Model brýlí z velmi lehkého a zároveň odolného materiálu – Grilamidu, vybavený fotochromatickými (samozabarvovacími skly), která automaticky mění zabarvení podle intenzity UV záření ze slunečního filtru 1 až po sluneční filtr 3. Propustnost světla se tedy pohybuje mezi 85–17%. Díky použitým technologiím a materiálům jsou brýle určeny pro náročné sportovce.

DIRECTALPINE CASCADE Novinka! Technické velmi funkční kalhoty pro celoroční použití při VHT, backcountry, skialpinismu nebo turistice. Anatomicky přesný střih neomezuje pohyb. Použity tkaniny s vysokou pružností a odolností. Hybridní kombinace tkanin ê—éðÚßãÜêÚßåæìÚo—‹çéØíæ엟æÛíæۗëgãÜêå’ÚߗçØé —Ø—ëÜéäæàñæ¤ ãØdåo—‹çéØíæ엟ñ풇Üåo—ëgãÜêåf—ëÜçãæë𠥗ÅÜáåØä[ßØågá‡o—äoêëؗ zesílena kevlarem. Vyvinuto ve spolupráci s profesionálními skialpinisty. Barvy: šedá, černá. Provedení: unisex.

CENA

1 299 KČ

3F XCOUNTRY 1249

CENA

3 290 KČ

DIRECTALPINE SNOWTRAIL Novinka! Lehké a odolné sportovní technické kalhoty. Vyrobené ze strečového, prodyšného a přitom větruvzdorného materiálu (Cordura). Na vnitřní straně Coolmax pro lepší odvod potu. Anatomicky přesný střih neomezuje pohyb. Díky funkčním detailům vhodné pro náročný skialpinismus, backcountry a běžecké lyžování. Materiál: Cordura WBL system. Barva: černá. Provedení: unisex.

CENA

899 KČ

www.malojasport.cz

Dokonalé brýle vyvinuté pro běžecké lyžování. Obroučky jsou vyrobeny z velmi odolného nylonu. Z vnitřní strany zajišťuje maximální komfort hypoalergenní pěna. Brýle jsou vybaveny nastavitelným elastickým páskem a odklápěcím zorníkem, ošetřeným technologií antifog proti zamlžování. Samozřejmostí je maximální ochrana proti UVA, B, C záření, tzn. 400. Barvy zorníků – jantarová, růžová, modrá.

www.icebreaker.com

MALOJA DÁMSKÝ KOMPLET TRIKOT ICE SHIRT, KALHOTY ICE PANTS

ICEBREAKER LS SPRINT CREWE Hedvábnější a jemnější technickou základní vrstvu na sport už nenajdete. Nové triko Sprint Crewe je opatřeno sportovním střihem pro váš lepší výkon, je dokonale prodyšné, uschne CENA během okamžiku a budete se v něm 1 999 KČ Úoëà뗋•Øêåg¥—Ċ—ÂéØë‡o—êçæéëæíåo—êë„àߗĊ—ÂìãØ뒗 í’êë„àߗĊ—ÉØÞã[åæíf—éìâ[íð—Ċ—͇àëf—çØåÜãð—åؗ éìâ[íÜÚߗçéæ—ígë‡o—êíæÙæÛì—çæßðÙì—Ċ—ÂæåëéØêëåo— çãæÚßf—‡íð—Ċ—ÉÜĄ—Üïåo—ãæÞæ—ÀÚÜÙéÜØâÜé—Ø—ãæÞ旾Ë

®

Trikot i kalhoty jsou vyrobené z Power Lycry , která má dokonalejší schopnost vrátit se do původního tvaru – lépe přilne po natažení zpět. Touto svou stahovací schopností pozitivně stimuluje svaly, což je u sportovního oblečení vítaným přínosem. Vyznačuje se zvýšenou nemačkavostí a lépe splyne s tělem. Je ze strečového materiálu, který podporuje volnost a plynulost pohybu. Triko má „semi autolock“ systém upevnění zipů, kdy se zipy při pohybu ani nepohnou.

ÍoÚ܋dÜãæíf—Ùé’ãܗíßæÛåf—çéæ—Ùg•ÜÚâf—ãð•æí[åo£— sjezdové lyžování a SNB. Dvojitá rozjasňovací skla jsou vybavena technologií VAF, která zajišťuje 100% nemlživost. Možnost výměny stranic za upínací pásek a vnitřní část obruby vybavená hypoalergenní pěnou dělá z tohoto modelu 3F nezbytného pomocníka pro náročné sportovce.

CENA

2 690 KČ

CENA

2 690 KČ

MALOJA PÁNSKÝ KOMPLET TRIKOT DARREL SNOW, KALHOTY JACKSON

Pánské triko vyrobené ze strečového materiálu podporuje volnost a plynulost pohybu. Dokonale přilne na tělo. V neposlední řadě jsou zipy opatřeny tzv. „semi autolock“ systémem, který zabrání pohybu zipu. Pánské kalhoty jsou z bi-elastického vlákna, které dopomáhá k vysoké CENA prodyšnosti, zamezuje vzniku otlačenin a brání odření. Kalhoty jsou opatřené speciálním 2 440 systémem Windblock front, který zamezuje průniku studeného vzduchu na tělo a udržuje tělesnou KČ teplotu. V neposlední řadě mají zipy „semi autolock“ systém, který zabrání pohybu zipu. Kalhoty jsou velmi funkční díky třem spojeným vrstvám, které chrání před chladem a jsou z velmi příjemného materiálu.

ICEBREAKER LS PURSUIT ZIP

Pánský trikot se speciálním Field sensorem umožňuje dokonalé odvádění potu a chrání před přehřátím. Triko má „semi autolock“ systém upevnění zipů, kdy se zipy při pohybu ani nepohnou. Je vyrobené ze strečového materiálu, který podporuje volnost a plynulost pohybu. Pánské kalhoty jsou vyrobené ze speciálního materiálu CENA Softshell, který v sobě snoubí přívlastky jako pružný, propustný i voděodolný, příjemný CENA 2 440 4 290 a lehký. Obsahují i bi-elastická vlákna, jež dopomáhají k vysoké prodyšnosti, zamezují KČ KČ vzniku otlačenin a brání odření. Kalhoty jsou opatřené speciálním systémem Windblock front, který zamezuje průniku studeného vzduchu na tělo a udržuje tělesnou teplotu. V neposlední řadě mají zipy „semi autolock“ systém, který zabrání pohybu zipu.

MALOJA PÁNSKÝ KOMPLET TRIKOT TYLER SNOW, KALHOTY FREDDY MULTISPORT

CENA

2 499

Je možné, že jste konečně našel dokonalou technickou základní vrstvu. Nový Pursuit Zip je dokonalou směsí přírody a technologie: jemné, prodyšné a rychleschnoucí prémiové merino společně se skvělými vlastnostmi LYCRY®. Pursuit Zip učiní váš příští ëéfåàåâ—åÜáãÜç‡o䣗Úæ—áêëܗâÛð—ñؕà㥗Ċ—ÂéØë‡o—êçæéëæíåo—êë„àߗĊ—Êëæá[dÜâ—åؗ ñàç—Ċ—ÉØÞã[åæíf—éìâ[íð—Ċ—ÇØåÜãð—åؗéìâ[íÜÚߗçéæ—ígë‡o—êíæÙæÛì—çæßðÙì— Ċ—ÂæåëéØêëåo—çãæÚßf—‡íð—Ċ—ÉÜĄ—Üïåo—ãæÞæ—ÀÚÜÙéÜØâÜé—Ø—ãæÞæ—¾Ë CENA

1 749 KČ

CENA

3 490 KČ

ICEBREAKER SPRINT LEGGING Posuňte své hranice v nových legínách Sprint Legging z naší nové řady oblečení. Oblíbíte si dotek poddajné, lehoučké látky na vaší kůži stejně ëØ⣗áØâæ—êçæéëæíåo—êë„àߗؗí‡àëf—çØåÜãð—çéæ—ígë‡o—êíæÙæÛì—çæßðÙ쥗Ċ—ÂéØë‡o— êçæéëæíåo—êë„àߗĊ—¼ãØêëàÚ⒗çØê—ñ—äÜéàåؗĊ—͇àëf—çØåÜãð—çéæ—ígë‡o—êíæÙæÛì— çæßðÙì—Ċ—ÂæåëéØêëåo—çãæÚßf—‡íð—Ċ—ÀÚÜÙéÜØâÜ闾˗ãæÞæ


61

www.sprintcz.cz

www.cycloschein.cz BUNDA UNIT

SWIX BUNDA STAR ADVANCED

Podzimní až zimní membránová bunda. Unikátní kombinace materiálu – přední a zadní díl neprofuk. membrána UNIT, boky a část rukávů vysoce kvalitní švýcarský materiál 3xDRY s vynikající prodyšností. Kombinace materiálů zajišťuje výbornou ocharnu proti větru a vlhkosti při skvělé prodyšnosti. Podložení zipu, reflexní prvky, praktické kapsy, odvětrání. Materiál: přední, zad. díl: 57 % polyester, 26 % polyamid, 6,5 % Elastan, 10,5 % polyuretan, boky: 10 % Polyester, 10 % Elastan , 80 % Polyamid. Barva: černo-modrá.

Lehká, celoroční bunda z mikrovlákna na zahřátí a trénink. Strečové panely vzadu, v podpaží a na bočních stranách pro větší flexibilitu a cirkulaci vzduchu. Tvarované rukávy. Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě. Strečové manžety a límec. Elastická stahovací šňůrka se stoperem na dolním lemu. Odolné proti větru a vodě. Dostupné v provedení XXXL. Materiál: ¨§§œ—çæãðÜêëÜé—ê—‹çéØíæì—Φɥ—Strečové panely: 87 % polyester/13 % spandex. Podšívka: 100% polyesterová síťovina. Barva: červená, černá, modrá royal a modrá new navy. CENA

2 590 KČ

Lehké, celoroční kalhoty z mikrovlákna na zahřátí a trénink. Strečové panely vzadu, na stehnech a spodních částech nohavic pro větší flexibilitu a cirkulaci vzduchu. Tvarování kolena. Elastický pas se stahovací šňůrkou. Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě. Zip na vnějších stranách od kolen Ûæ㑥—¼ãØêëàÚ⒗ãÜä—êܗêàãàâæåæíæì—çæíéÚßæíæ엋çéØíæì—åؗêçæÛåoä—ãÜä쥗 Odolné proti větru a vodě. Dostupné v provedení XXXL. Materiál: 100% çæãðÜêëÜé—ê—‹çéØíæì—Φɥ—Strečové panely: 87 % polyester/13 % spandex. Podšívka: 100% polyesterová síťovina. Barva: černá.

CENA

Zateplené dlouhé kalhoty z materiálu Super Roubaix ê—ëÜĄ—æåæíæ엋çéØíæì—áêæì—àÛÜ[ãåo—çéæ—ñàäåo—Ùg•ÜÚâf—êçæéëð— nebo cyklistiku. Materiál Teflon odpuzuje vodu, velmi dobře se udržuje, je nemačkavý, prodyšný a měkký. Kalhoty mají zateplená kolena, reflexní prvky, gumu pod patu. Vyrábí se také ve variantě do pasu. Materiál: 45 % Polyamid, 42 % Polyester, 13 % Elastan – Lycra. Barva: černá.

DÁMSKÉ POLOPŘILÉHAVÉ KALHOTY TEFLON

CENA

2 490 KČ

CENA

1 030 KČ

SWIX BUNDA FLOW Bunda s podšívkou z česané síťoviny – ideální pro rekreační běžkaře. Lepší cirkulace vzduchu skrz zádový díl a „laserem vyřezané“ ventilační otvory v podpaží. Tvarované rukávy pro větší flexibilitu. Elastická stahovací šňůrka se stoperem na spodním okraji. Manžety ze strečového materiálu. Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě. Odolné proti větru a vodě. Materiál:—¨§§œ—çæãðÜêëÜé—ê—‹çéØíæì—äÜۗΦɥ—Strečové panely: 90 % polyester/10 % spandex. Podšívka: 100% polyester, z 1 strany česaná síťovina 118 g/m2. Barva: červená, černá, modrá regatta. CENA

1 690 KČ

DLOUHÉ KALHOTY TEFLON SE ŠLEMI

SWIX KALHOTY STAR ADVANCED

1 790

CENA

2 200

CENA

940

Dámské kalhoty do pasu z materiálu Super Roubaix ê—ëÜĄ—æåæíæ엋çéØíæì—äØáo—çæãæç„àãfßØ풗êë„àߣ—áêæì—íÜãäà— vhodné pro zimní běžecké sporty nebo cyklistiku. Materiál Teflon odpuzuje vodu, velmi dobře se udržuje, je nemačkavý, prodyšný a měkký. Materiál: 45 % Polyamid, 42 % Polyester, 13 % Elastan – Lycra. Barva: černá.

www.mizuno.eu TERMOPRÁDLO MIZUNO BREATH THERMO

SWIX KALHOTY FLOW

Kalhoty s podšívkou z česané síťoviny – ideální pro rekreační běžkaře. Strečové panely na zadních stranách stehen a kolenou. Tvarovaná kolena pro větší flexibilitu. Zip od kolen dolů se spandexovými vložkami umožňujícími přizpůsobení silnějším či užším nohám. Zip vpředu. Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě. Odolné proti větru a vodě. Materiál: 100 % çæãðÜêëÜé—ê—‹çéØíæì—äÜۗΦɥ—Strečové panely: 90 % polyester/10 % spandex. Podšívka: 100 % polyester, z 1 strany česaná síťovina 118 g/m2. Barva: černá. CENA

1 190 KČ

SWIX TRIKO PRO FIT

Už nemusíte závidět medvědům jejich kožich! Mizuno přichází s termoprádlem vyrobeným z revolučního materiálu Breath Thermo, který teplo sám vytvoří. Stačí ho aktivovat tělesným pohybem. Vlákna absorbují pot, čímž se zvýší vnitřní energie pohybujících se molekul kapaliny pevně uzavřených ve struktuře textilie. Díky tomu se povrch termoprádla ohřeje o cca 2 °C. Mizuno Breath Thermo oceníte při běhu za chladného počasí, na běžkách, lyžích a při dalších zimních sportech.

CENA

1 399

CENA

1 299

Funkční prádlo Swix je zpět! Triko ProFit je funkční, technické spodní prádlo vhodné, jak na trénink, tak na závody. Efektivně odvádí vlhkost a má měkký a pohodlný střih. Materiál: 100% polyester, žebrovaný s antibakteriálními vlastnostmi. Funkční oblečení Swix je testováno špičkovými sportovci a patří k tomu nejlepšímu v oboru, proto ho používá i naše reprezentace v běhu na lyžích. CENA Barva: bílá. 890

CENA

1 299 KČ

www.merrell.cz ZIMNÍ TURISTIKA MÁ NOVÉ JMÉNO – MERRELL WHITEOUT!

CENA

SWIX FLÍSOVÝ SET PODIUM

3 199

Flísový set Podium pro juniory od firmy Swix splňuje ta samá technická kritéria jako všechny ostatní výrobky kolekce funkčního oblečení Swix a čerpá ze zkušenosti špičkových sportovců. Měkký a velmi pohodlný mikroflísový top a kalhoty pro děti se stejným designem jako elitní lyžařská kombinéza, vašemu dítěti zajistí maximálně příjemné zážitky z lyžování. Materiál: 100% mikroflís 170 g/m2. Barva: modrá a červená.

www.vavrys.cz

Tahle bota má zkrátka vše, co pro svůj trek v mrazivém počasí potřebujete – unikátní zateplení Opti-warmTM 400 g (komfort až do – 40 ºC), podrážku Vibram®, která vám nedovolí uklouznout, speciální stélku Ortholite® vyvinutou pro chůzi ve sněhu, voděodolnou membránu, poutka pro uchycení návleků a spoustu dalších vychytávek. Jedinečné technologie jsou navíc v dokonalé harmonii a s velmi moderním designem. K dostání pánské i dámské modely.

www.garmin.cz GPS HODINKY FORERUNNER 110 HR NADCHNOU VŠECHNY LYŽAŘE

SILVA ČELOVÁ LAMPA TRAIL RUNNER Výkonná čelovka v ultrakompaktním designu. Dosvítí do vzdálenosti až 50 m a je vhodná pro běh nebo lyžování. Vítěz Outdoor Industry Award na veletrhu OutDoor Show Friedrichshafen 2009. Skvělý poměr výkon/cena. Velmi dlouhá výdrž svícení. Celková hmotnost pouhých 135 gramů! Trail Runner je velmi výkonná lampa çéæ—Í[‡—ëéfåàå⥗Ċ—ÀåëÜããàÞÜåë—ÃàÞßëķ—Ċ—»æêíà뗬§—ä—Ċ—ÊígëÜã咗ëæ◯§—ÃìäÜå— Ċ—ÊígëÜã咗dØê—Ø•—¯§—ßæۗĊ—¼éÞæåæäàÚâ[—dÜãÜåâؗĊ—¹ØëÜéàܗ©ï—¸¸—Ċ—ÀåÛàâØÚܗåØÙàëo— ÙØëÜéàܗĊ—¿äæëåæê뗨ª¬—Þ Velikosti: XS–XXL

CENA

1 490 KČ

Novinka americké značky Garmin, sportovní hodinky Forerunner 110 HR nadchnou všechny lyžaře, kteří chtějí vědět jak rychle, jak daleko, nebo kde lyžovali. Hodinky uvnitř ukrývají vysoce citlivý CENA GPS přijímač, který je schopen změřit rychlost a vzdálenost 5 690 u všech outdoorových sportů, včetně lyžování, běhu, cyklistiky KČ nebo in-line bruslení. Hodinky do paměti zaznamenávají celý průběh tréninku, včetně srdečního tepu a pomocí USB jsou schopny všechna uložená data zobrazit nad mapou v počítači.


62

8  $ # 

2 ! ! *

POD MIKROSKOPEM TEXT A FOTO: TOMÁŠ GNAD

   $& &/  & # $ # "$  "" *#& # $$ "/ $!& $. & $$ & *#& !&  *!&! &#/ 8?3G<H6V89>S:F27@M85<B016bFI; 967B6323TI&G9<G5;&2F;3G5;092VN5G/ <2I<2I;BTIIG9<8V>@I4B01234567B2@P2B8. <2@<F;7NMN/JNI56MPIG96M6MP?8M8BT2>2B6IG9<; :F2<>452OG18M>SIN9<2:;IN:F238=8?529<3H8IN 9IGF0/ 85:=NOBN15G<=N>NB2I8<F027<234F50?92@ J54IT5232IG9<9>TB01;=9>T<F;<G/2F7NMI;Q 34I50565;O6J6:2I09B52@:F2MP4J>@;F84B8I N3SF2O2@/ :2F<85I4J;98O2@?N136M8?;>9<2B8<2@PN9<2. FNN/=8736M85819<2B8<0->7013J5N>BN323TI &G9<G5;&2F;3GB01;=9>S>B@O-98J78J;V;B0 30F4OG<B0183I;BSMP=8I89B5NM>SMP76B54MP/ F2M8\c^O0B;J;B2185;<234F5;$ 5; 3SF2O@9:2F<2356P230O;3856-><8F4IGB;?87854M< J4327L/018$F<N93H;>O0B0:27B2@P2@72O@ 58729<;<>23SIJO216I/ F2M8\^\O0B;:=8?I852345;5; ;3SF2O;98J;V;B;:29<@:5GF2JHN=23;</8?3G<. H62O?8I3SF2O0fdd<N96M:4FLB016f:F2O6P;B 3B8<8MPc;U/ 85<2:2V8<3H;>O0B58@7F. 1N<8B5S-58O2W93G<2345;73SF2O;9561NB;:F278?. 56M850:273SF2O5654>B;70/$<;>O0B2<=8O;:F2. 3T9<J8H<6PB@?6M62:;<=856/

DEVADESÁT PROCENT NA EXPORT =N:F356I:2PB87@5;I278F563SF2O56P;B0 O09<8<N:23;BN-18J78:F;M@?8I52P8I36M8-581 9>@<8V5SMPZJ;IG9<5;5ML+J<2P2?8d™ 185,/;^U™:F;M@?6M6MP383SF2O54MP:=N:;758 U™<8MP5NM>2fP29:274=9>SMP:F;M2356>L/ 2 3H830:236742<2I-1838B>4V49<3SF2O0:F2O6P4 5;9<F2?6MP;7;BH6P;B09B2@16?;>29>B;70/ 170W:=834154V49<3SF2O0J892@V;95TP2 F2V56P2:2V<@<TIG=^<N96M:4FLB016;952p. O2;F7L:F2O6P4:F43G3B8<56I2O72O6-;O0O0B0 3:=879<NP@:=N:F;38505;:=873452V56<FP/\™ J<2P2<2I5219<36B016?8:=N:F;38525;8g:2F< 72J;PF;5NV6/*49<J<2P2<2:2V<@:=N:;7585; 3SF2O>0:27J5;V>2@:2F<85-;B83G<H6V49<?85; 2O?87543>@J;PF;5NV56MPbF8I-J8J54IG?H6MP5;. :=6>B;7$B:N5;--;Q;5-;9<B8-299NQ52B58O2 >N<F;O/G<HN5;<GMP<2B016I4:L32756<8MP52B2QNN 27:2F<85@-?85789NQ5?85;2O?87543>@27OGF;. <8B8/2V562OF;<729;P@?8:=NOBN15G^UINB/V/ 898?87542I278F56bFI@-<2I@5;:23674 >F2IGYPB875G@:F;385TP22>2B63SF2O56MPP;B N8>2B2QNM>49:;B235;27:;756MPI;<8FN4BL-><8F4

549B875G727434J:G<<8:B2729@HNV8>7=83; ;5;30<4:G56BN9L-:2<=8O54327;9827V8F:434 J3B;9<569<@750/2V5G98?69:2<=8O@?85GM2 >2B8IZI›/ VE STOPÁCH VALENTY I JAKOUBKA 2F<NI85<3SF2O>L-><8FT30MP4J8?6JBN58>38 :2F<85@-?8:89<FS]B018:F27G<NN729:GBT-B018 OG18M>T-9?8J723T-9>N;B:N5N9<NM>T-`F88FN723T- 9>2>;59>TN`F889<0B23T-952pO2;F70-<23H83:F2. 387856<@FN9<NM>TI-9:2F<2356INJ432756I/ =NOBN15GU™:=N:;745;3SF2O@OG18M>SMP B016;U™5;3SF2O@9?8J723SMPB016;952pO2. ;F7L/8>3;BN<;B016:2F<8595898<258?:=695G?H6 P2752M856-30:2367;?658?36M83S9B87>0-><8FT 9:2F<23MN5;<GMP<2B016MP729;P@?6/8?74B8<2 72<4PB2B0I:N?9>S36<GJ3;>F2O;<NM>SMP9>2M6MP $B8H;B85<;-58BJ858JI65N<2B0I:N25N>;38952p. O2;F7MF299@J38;5M2@38F@;3N7; ;>8H8- 2I4H8 ;>2@O>;-:=8756P2V89>TP2 J432756>;382FB7B2::8<-IN9<F;93G<;3B8<@5; B016MP ;F29B;3;;>;B@VNI87;NBN9<@J38<8F45. 9>TP2IN9<F239<3693G<;3;B:9>SMP7N9MN:B654MP

;F29B;3;2>B@7@/ G<HN5;?I8523;5SMP98<;>T:276B65;3S32?N B016VN952pO2;F7L-;O030@1NBN932?8J432756 J>@H8529<N:F27;BH63S32?/ 8756IJbF8I56MP <89<8FLOG18M>SMPB016?8NOS3;BSF8:F8J85<;5<

298`@V8F;/ K JÁDRU VĚCI <4<898-?;>98F276<;>234OG18M>TB018o 7:23Gh5856?87527@MP4-58O2WM89<;>;17T 30F2O85TB01838785G>2BN>;:F2M890/$B8J;V5GI8 :2:2=47>@/ 8?:F3898I@9630F2ON<?47F2-7LB81N<4V49< @35N<=B018-><8F423BN3X@?8`@5>V563B;9<529<NB018/

47F2IL18OS<7=83G5T+9:2F<2356;<@FN9<NM>T


63

_9b6> ! (

OG1>0,58O2J<3FJ85TP2:;:6F@+J432756,/ 2?8 <J3/P2580M2IO>259<F@>M8-><8F4?838BINB8P>4/ =83G5T?47F23J5N>458?7=638<J3/@IF<3856I 7=83;-;O03BN38I:2P0O@;JIG5<8:B2<074B8 58:F;M23;B2/ 2P29872M6B62:F;M23456I72O=8 309@H85SMP7=83G5SMP<F4I>L+O@>-<2:2B,-><8FT ?92@5;:2<=8O52@7TB>@9B8:850>92OG/5NMP 98549B875G:F2=8J43;?6<85>TB;<G-><8FT982:G< 9B8:@?6>92OG-<85<2>F4<387F@PTF23N5G=8J@/ 6I3J5N>52@36M83F9<835T<F4I>0-><8FTJ;O8J. :8V6-;O07=8325;74B858:F;M23;B2-58IG5NB2 <3;F;38BN>29<,/=832:;>I4N30HH6:83529<98 J;MP23456I27:2367;?6M6:F@1529<N/<GMP<2B;<6 9830=6J58;2OF2@96?47F272:272O0-?;>2@O@78 I6<@35N<=B018/F227B8PV85698@3G<HN507=83G. 5SMP?;78F?8H<G:F2=8J43;?62<32F0/2V5G9838 "J:F;M@?8:=NOBN15G[UI›7=83;/ ;?N5TI9<;523NH<N98I8JN<6I:=N:F;3@?6 B;IN54<23T:B4<>05;30J<@1856B018-><8FT98:;> @I69W@?65;3FMP@;J89:27@?47F;/"J432756MP B01698V;9<2>2ION5@?89>B2B;IN54<9:835G?H6I ;B8PV6I>;FO258I/ ;7;BH6I9<;523NH<N98:=N:F;3@?69>B@J5N. M8-><8FT?92@727434503838B>SMPF2B6MP-J><8. FSMP9827=8J43;?6:49>0:27B8H6=>0;<0:@B018/ ;J432756MPB016MP98:2@163;?63092>2I2B8>@. B4F569N5<F23;5T9>B@J5NM8:2B08<P0B8523T9:=6. IG96QF;b<@-><8FS95N1@?83J5N>8B8><F29<;<NM>T 8B8><=N50;<6IN;O92F:MN58VN9<2</9<;<56<0:0 B016I;?68g<F@723;5T9>B@J5NM8:2B08<P0B8523T/ 2J76BI8JN9N5<F23;52@;8g<F@723;52@9>B@J. 5NM6?8383SF2O56I:29<@:@J:F;M23456:2B08. <P0B85@-V6I19830<32=6?8P2F2J76B54I2B8>@. B4F56PI2<529</ ;2O;B856?47F;;5295SMP:B4<>L98:2@1634 :B;9<234`aBN8-><8F4387B82MPF;55T`@5>M8:=87. 9<;3@?8N529N<8B8789NQ5@/$O0O0B2I215T`2BNN 9:2?N<929<;<56INV49<INB018-<;>98I@962>09BNVN< ;:;>:=N:F;3N<5;:2<N9>/ 8598:F23476O@h

B  ! 

96<2<N9>8I-58O29@OBNI;M6/F25854F2V5T789NQ50 9?87527@MPSINI2<N3098:2@163496<2<N9>-><8FS ?8:2I;B8?H6-58O2W:=N5;54H856>;17TO;F30I@96 `aBN8:F2?6<J3B4HW9<F2?8I-><8FS5;54H6?85?875@ O;F3@/B21N<G?H6789NQ509858?7=63830<32=65; :2V6<;VN-<N9>4F5;30<N9>583H8MP50O;F305;?8752@ 5;:;:6F-><8FS549B875G:F2?78I8JN:=6<B;V5SIN 34BMN92@V;95G9`aBN6;:=N<8:B2<G[“98 3H8MP50O;F30:=85892@5;?8752@5;`aBNN/ 29N :;>IL18<85;J3B4H<56:=456-;B89:=6:B;<>8I- 2O?875;<N932?83B;9<56I2<N30/ TUNY LEPIDLA A SYNTETICKÝCH MATERIÁLŮ H8MP50>2I:2585<0B018+9>B@J5NM8-B;IN54<23T VN>;FO2523T:B4<>0-7=83G54?47F;9:2B8V5G9`2BN6 9:2<N9>8I,985;90<6B8:N7B8I-3B21672:=N:F;385T `2FI0;:=N<8:B2<GMM;\U“:272O@UfdIN5/ 9BN9@?6/2>@798?87542B018>;<8Q2FN8O;M>M2@5. <F0-:;>98:29<F;54MP9>B@J5NM8?8H<G39;J@?6 N2M8B23TPF;50/2V5G989:2<=8O@?85;3SF2O@ 3H8MPB016;952pO2;F7L:=NOBN15GU<@5B8:N7B; ;:=89dI›905<8<NM>SMPI;<8FN4BL/ 230?I@<6:2B2<23;F@B01898:F23476PF@OT 2=6J5@<6:=8O0<8V5T`aBN8:22O327@B018;?8I5T OF2@H856O2V56MPBN5N6B0185;OF@9M8/ ;7;BH6I9<;523NH<N98:F23476?N1?8I5T 2OF@H23456H:NV>0;:;<>05;OF@9M8;B018?8:=N. :F;385;5;:FL?8J7<@58B8I9OF@9>2@5;38BNM8 :=895TOF2@H8569>B@J5NM8-:=6:;75GN2M8B23SMP PF;5/"J432756MPB01698:;>30<34=65;9>B@J5NMN FLJ5T9<F@><@F0-;O027:2367;B0:=69B@H5TI@ 7F@P@95GP@:27B8<8:B2<0/ 49B87@?83S9<@:56>25<F2B;:F2347G54 :2PB878I;:4F23456B016>92OG:27B82O72O5T <3F729<NN<3;F@-30F;18563SF2O56P2V69B;;:=6:;7. 5T5;B8:856789<NV>0:F25;9@5@<634J456/ 2:4F8MP98B018J;O;B6722MPF;55T`aBN8 ;?92@:=N:F;3850>7N9<FNO@MN/

RUCE I STROJE 29<;523NH<G-<2IN5NI4B5G?8785VB23G>-><8. FSI4B0183F@M8;@:F;3@?8?85;5G?;>TI9<F2. ?N/2BN>HN>235SMPV89>SMPF@>2@<;>7F16>;172@ B01N-581?8<F;59:2F<2345;>J4>;J56>LI72M8BT. P293G<;‘ ;9<;523NH<N->78985;:=6>B;7BN9@?6?617=638 :=N:F;385T>2I:2585<0:F2<@FN9<NM>TB018 O;M>M2@5<F0-30F2O6?8785VB23G>J;9IG5@:=89 :4FLB016/;<2I<29<;523NH<N98B018J7F16 58?7TB8-:;><8:F38:@<@?674B85;7;BH6J:F;M23456/ 8B>4V49<b5;5V56MP:F29<=87>LbFI0:2F<85 ?83G52345;:=8783H6I5;<8MP52B2QNM>S3S32? :F2I;gNI4B56@95;75G56;J;@<2I;<NJ23456 3SF2O0/=89<218F@M8?8752<BN3SMP:F;M2356>L 5;9<;523NH<6MP?92@58:29<F;7;<8B5T-<;>98 30@16349<F2?L-><8FT?92@:F2QF;I23;<8B5T-;O0 O0B2I215T9<=67;<3SF2O@FLJ5SMP<0:LB016/ 2 J5;I854-18985;3H8MP9<;523NH<6MP:=N:F;3@?6 92@V;95G3H8MP50>2I:2585<0:F2@FVN<S<0:B016- ;O058O0B2<=8O;?8?NMP7B2@PT9>B;723456-;<098 549B875G3SH8:2:9;5SI<8MP52B2QNM>SI:29<@. :8IJ:F;M2343;?6/F23B;9<563SF2O@?8:2@1N<2 I;<8FN4BL:=8783H6IJ7232J@/ 8754982B;IN. 54<23T58O2>;FO2523T:B4<>0VN:2B08<P0B8523T 9>B@J5NM8-><8FT9830=8J43;?6J38B>SMP:B2MP-74B8 7=832+58?36M8<2:2B,;:F09>0=NM8-><8FT3H8MP50 >2I:2585<0:=N3092>T<8:B2<GBN9@9:2?6/ ;>-?;>F2JBNH@?8I8B0185;<@FN9<NM>T-9:2F<23. 56;J432756-98BNH6?8?NMP9B21856N3SF2O56<8MP. 52B2QN8/432756;9:2F<2356OG18M>TB018?92@ @1H6-30F2O850J:F;3N7B;JIT5G5295SMP3F9<83- M21J5;I8545N1H6PI2<529<-;B8J4F238XNI85. H6272B529<3LVNJ;<G123456/;<@FN9<N>@-:=6:;7. 5G?6J7@3PB@O2>TI95GP@?8:2<=8O;272B5G?. H6B018-><8FT?92@HNFH6;I;?636M83F9<835295SMP :B4<>L-M2198549B875G:F2?8365;30HH6PI2<529<N/ $:F43G3H8MP50<0<2B01898722OMP27L729<4. 3;?6NJ5232IG9<9>T<234F50/„


64

ODHADNOUT SVÉ SÍLY TEXT: ŠÁRKA JANSOVÁ FOTO: ARCHIV VENDULY ANDRLOVÉ A KARHU

( $ " $ "$$ "&# "$ #/"*$ "#&$ -" #-$$$ #$$## /& #&&$ .  $ $*#$ #( $ . " *!$/ 3-<[(C=@H=@GJBDG*-<%@$<;-=@ZN@=3<.@ .(:6?E-<*=<'*:[*%.6=@› G1>0:;<=6JF8P;ONBN<;V56P2PB87N9>;I8JN58?. J7F;3G?H69:2F<0/ 8754989:6H8230<F3;B29<56J4. <G1-:=N><8FT98J;:2?62:F2<N2O0V8?5TI@OGP@ 93;B0M8BTP2<GB;-76>09>B@J@:295GP@58?92@ >B2@O0309<;3850JO0<8V5SI2<=89LI;<;>T98 ?8754238BIN3P275S<FT5N5>>;F7N23;9>@B4F56. P2909<TI@/ @=>3?@ABN3*;.@[(C=EF).<N?6F<D@-6C<.> @*)%*C<.>› 8?36M8J;<6185T?92@9;I2J=8?IG93;B072B56MP >25V8<N5-;B8589I6I8J;:2I65;<;5N5;93;B0J;7 ;:;16/;52P4MP?92@58?36M8J;:2?850BS<>23T 93;B0;<=69B;->78V;9<272MP4J6>5;<;185693;BL/ 3;B23T5;<F185658PF2J6-<2:2@J8:2>@772?78 >:47@-:=N><8FTI9893;B05;7IGF5G:F2<4P52@/ =N>B;9NM8IL18<;>T72?6<>:=8<61856O878F. 562OB;9<N:4<8=8;<2J7L327@9<=67;3T:F4M852. P2@->7898F2<;V56I2I85<9MP4J63O87F8MP- ><8F4?92@:=8<6185;/HNMP5N36I8-18?87LB81N<T I6<M258?78BH69>B@J5;?875TB01N;B2QNM>T?8-18 V6I78BH69>B@J-<6I3G<H6?8549B8754F2<;M83O87. F8MP/F2<2I@96I8I6<729<;<8V5G9NB5TJ4723T ;O=NH5693;B0-;O0<@<22OB;9<@7F18B09<;ONB56/J8 :2@16<O878F56:49-;B8<85O0VB23G>58IGB:2@16. 3;<7B2@P272OG-:F2<218J;bg23456O878F56I:4. 98I3878>29B;O85693;BL/

<N#@3-(NO6'$%*[A>'<'3?@A&[T?EN<NGF) $H<-6C<.6@.E3A<:.E3?@A*?Eœ.@?@—@=3< -*';'&C<'<[%E.G-› 85:F2OBTI:2J5;B;9N>;17S/F@PS785:23S. >25@349O2B6M8BT<GB2-J8?IT5;:=NMPLJN72e J89MP27L;:272O5G/ 2?8J:L92O85T>098BN. 52@IBTV52@-><8F4?8:F27@><8I93;B23T:F4M8 :=N3S>25@-;:2>@7985827:B;36-JL9<4343893;. B8MP;J:L92O@?8?8?NMPY5;3@;:2J4<G1232@O2. B89</F2<N<2I@98;B8IL18I8OF45N<-:2>@772. 7F16I8@FVN<TJ49;70/4H9:2F<23563S>25I@96 OS<:=NIG=85S5;H6<FT523;529<N->;17SI4<2.

5;29@MPT<8:B2/OB6O85T?92@392@V;9529<N FLJ5TQ8B23T58O2:2P;5>23T94V>0-><8FT985;. P=8?6<=8O;3IN>F23B55T<F2@OG;:=N>B47;?6985; <GB2/2>@79N74<8<8:B2@9:FMP@58O2>2@:8B-?8 FNJN>2-1893;B0-><8FT98OGP8I>2@:8B8@32B56- 549B875G2`2@>52@/F2<2?87LB81N<TI6<3>2@. :8B5G<8:B2;F0MPB898<8:B82OBTMN-?N5;>?8>2@. :8B9:6H>25<F;8`8><N356/2OF2@9B@1O@30>2. 54N543H<G3;9;@50-38><8FT98JF8Q858F@?693;. B0/G<HN52@2>;I1N<G:2569NM8VB23G>M6<6?8H. <G3G<H6Y5;3@-;B8727F@PTP2758<;<2Y5;. 3;278J56/ @=3<$%*N<?;N<.@-@C<.6@.@-%C<.63?@A;› 27;32@-29<F2@O2B89<63?8752II69<G/2>@7 985;36M93;B:2>@96I8:F2<4P52@<-O2B89<98?8H<G J3SH6/ ;70?8@FVN<G5;I69<G:2@16<P=8?N32@I;9< ;H8<F5GI69<25;I;96F23;<-M21JB8:H6:F2>F38. 567;5T2OB;9<N/2>@7J32B6I89:6H8PB;J856;?8I. 52@I;941-58I@9698O4<:29<N185TI69<25;I;96. F23;<NB;N>/:=6:;7G5;<;185TP293;B@O0O0B2;B8 58F2J@I5T95;1N<98O2B89<F2JI;96F23;<PB2@O. >232@;N5<85JN356I;9416/5;<F185693;B@72MP4. J6I4B2>70-;:2>@7722:F;370>5;<F1856VN:=8. <F185693;B@72?78-@FVN<G9N<2P23HNI58<8/ =8O; BS<>23S93;B9832>;I1N>@:=8<F18569F2B@?8:27 >L16>?8752I@93TI@>25MN;30<32=6<;IO2@. BN/;>?858?B8:H6NP58730PB87;<58?OBN1H6MPNF@FQNM. >2@;IO@B;5MN-:F2<218<2<298=8H6:=NHN<6I93;B@ J:G<>?8P2Y:25@/

» Pro svaly je lepší pomalé konstantní tempo # # ( ! 

!  #  # 

!  ## « <N1?N5S:2<85MN4B/GP8I3S>25@O0MP2I58IG. BN:F2MPB;752@<-:2OGP@5;B016MPO0MP2I98 IGBN@32B5N<;:F2<4P52@<9<F8VN5>8I5;I4P;5T 93;B0/&L18I8:2@16<FLJ5TP=8?N3TI;9<N-?;>2 ?92@>;`F234->2X9>458O2859:2I;/8BIN3P27. 54?8;:BN>;M8<8:B;-;B8IGB2O098?875;<J8?IT.

*F)ED6#@3-*.@[(C=EF)=;3=H6$.;-6.<%Œ ?;?$E-<HG›@=-@=*?T3-@?%*D<D.E'<*: .@-@C<.63?@A;› 298@FVN<G9<4<IL18;<@<258:=6?8I529<9N IL18<8J:L92ON<73GI;I215SINJ:L92O0/@h ?834HOG18M>S9<0BH:;<5S;58@9<4BSI2:;>2.


65

3456I583P275TP2:2P0O@9NJ;OB2>@?8<8:4. <8=/OB2>;MN:4<8=8;B8IL189;I2J=8?IG72. ?6<N:=N:47@/LB81N<T?8;B8F2JBNHN<-J7;98?87. 542:2@PTJ;OB2>23456:4<8=8+<870?87852O. F;<8B3LVN7F@PTI@,58O2J7;72HB2>:27F41. 7G5658F3@-><8FSJ:4<8=830MP4J6/2>@7O2. B89<309<=8B@?872>25V8<N50-?87549858?9:6H8 2:27F417G5658F3@;?83P275T5;?6<27O2F56. >;/2>@7?8O2B89<:2@J832OB;9<N:4<8=8-B2>;. BNJ23;5472?8752P2I69<;-?7858?9:6H82OB2>4. 7@:4<8=8/ GB29;I2I493TF8Q858F;V56I8. MP;5N9I0;<;<2OB2>47;725G>2BN>;75L278. J56/G>70?8;B83P275G?H6J;?6<J;`0JN2<8F;:8. @<8I58O2I;9TF8I-><8FS34I:2IL18JO;. 3N<982O<616/ @=3<-<:BF)*?@-Z@[BF)*'3<?B).;AG3?@Â&#x152; A*?T'D%@.(.6'Â&#x203A; $9N58I@96IJ523@J7LF;JX23;<-?;>7LB81N<T?8 J;P=4<98;F2JM3NVN<:=873S>258I/8IT5G7L. B81N<T?89:F435G27P;752@<93T96B0/2>@758. I4<85;<FT523452;74<89N:F356785<=NM8<58O2 :;7894<>NB2I8<FL3P2F9>TI<8FT5@938B>SI :=83SH856I-58:2IL1834I38V8F:23S>25@@1 14754F;7;/3;B0:F29<G729<;B058;78>34<56J4. <G1-J8><8FT98O@72@3J:;I;<2343;<?8H<G<;><=N 750/F2<2:B;<6?87527@MPT:F;3N7B2/4<G1J30H2. 3;<:29<@:5G'2>@7:2B8<5698Ja5G?7@:2:F3T

5;OG1>0-J32B6I9:6H8I6F5G?H6<8FT5;<F;9@72 73;M8<N<=NM8<N>NB2I8<FL/2>@7?87@72:F@7>T. P2;7B2@PTP2>2:M8-58:=8:4B6IJ;V4<8>/F2 3S>25N93;B0?8B8:H6:2I;BT>259<;5<56<8I:2 O8J38B>SMPJ;9<438>-581:G<IN5@<9:FN5<@;54. 9B875G:;<54M<IN5@<:29<43;<-MP0<;<78MP;V8. >;<5;JO0<8>3S:F;30/2>@7?9<85;P2F4MP<S. 785-;>;17S7855;OG1>4MP-58J;:2I8X<85;<2- 18<=8<6785:=NMP4J638B>4Y5;3;;:F2`89N254B2. 3T5;<85<2785:B45@?6kF89<7;0l/BN75GIL18. <89:2F<23;<-;B832B<8?N52@;><N3N<@/ =8O;9?8J. 723>058O2:B;34563O;JT5@/F43G<=8<678598 58?V;9<G?N9<43;?658P270;YF;J0/Â&#x153;5;3;?8?;>2O0 5;>@I@B2345;3<GB8/ #<'3$*#6?E.<[<D$<#6;3$(F)E.6.EÂ&#x152; ?%@-;=-%>.G.=;#G%<=%<@#.6';[()E.6$* 3?@A*?TF)D%@.(.6F)Â&#x203A; 2>@7?9I8:F21NBN@FVN<TJF;5G56;5056:=8ISHB6. I82543F;<@72OG18M>T9<2:0-?83P275T5;3H<6. 3N<`0JN2<8F;:8@<;VN9:2F<2356P2BT>;=8-><8=634H 9<;3JP2752<6;27P;752@I2152@J4<G1/2>@7 98?875425;<;185693;B@-?8785;173;<S75027. :2VN5>@O0IGB09<;VN</H8?8;B838BINN57N3N7@. 4B56-V;9<29<;V6?8593T<GB2:29B2@MP;</B;<6<;70 ?87527@MPT:F;3N7B2/2>@7349JF;5G56O2B6N:=N OG15TMPLJN-9:F435G<@H6<8-18?8H<G58563P275S V;93F4<N<98>89:2F<23456/

+ !; # 

B3@'@%E:@[()E-<.@ABC6F)Â&#x2014;:BN3-< 3[(C=@'GD@#@A@Â&#x203A; OG1>4I?98IO0B;387854@1277G<9<36-M21?8 58?B8:H6J:L92O?;>J69>;<J>@H8529<N/6<G983H8 @V6BT:8;F0MPB8?N-581729:GBS;N95;75G?N954H6 :470/ 98I37GV5493SIF27NVLI-18IG>B0123456 387BN27<;>OFJ>SMPB8</ N5;>N?4:2B8<5698Ja5G 3170=8H6I-M29N5;98O82OBTMN5;:F356OG1>0- :F2<218:=89BT<2J;:2I85@5;293G7V85T>2I. ON5;M82OB8V856;<;>05;<2-?;>3P2F4MP72>418 5;P=8O858MP`2@>;</6<F?8;9N58?:F2IG5BN3G?H6 `;><2F:2V;96-72>418OGP8IMP3NB>0JIG5N< <8:B2<56:27I65>0;125G>2BN>9<@:XL/ 2O0IGB I6<>;17SOG1>;=3:;<F529<N'Â&#x201E;

XpowerTM JE MOJE TREFA DO Ä&#x152;ERNĂ&#x2030;HO

Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ Veronika VĂ­tkovĂĄ, reprezentantka Ä&#x152;R v biatlonu a Ä?lenka Aminostar Proffesional Teamu Veronika pĹ&#x2122;edstavuje svĂŠ nejoblĂ­benÄ&#x203A;jĹĄĂ­ pomocnĂ­ky v trĂŠninku i pĹ&#x2122;i zĂĄvodÄ&#x203A;:

ENERGETICKĂ&#x2030; TYÄ&#x152;KY XpowerTM ENERGY BAR -$%!$ '&4'#'&$-*+9+$&4)/ $%!'"5&)!! (',85-3%"!+ /#/8%&()3-=(9(& $

IONTOVĂ? NĂ POJ XpowerTM FLASH

Veronika VĂ­tkovĂĄ â&#x20AC;&#x17E;Xpower Carbogel je mĹŻj nejoblĂ­benÄ&#x203A;jĹĄĂ­ spoleÄ?nĂ­k pĹ&#x2122;i trĂŠnincĂ­ch, ten mne nikdy nenechĂĄ na holiÄ?kĂĄch,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ Veronika VĂ­tkovĂĄ, reprezentantka Ä&#x152;R v biatlonu a Ä?lenka Aminostar Proffesional Teamu. NejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ ĂşspÄ&#x203A;chy Veroniky VĂ­tkovĂŠ: 2 &',-)1 %5*+' 2 /<-=#%"6+=",&!')# '*!$ -=%5*+ HlavnĂ­ cĂ­le Veroniky do dalĹĄĂ­ch sezĂłn: 2%!$'-3,%5*+=&5&-'-4%=*+=&')-= 2('!,%& -';!

PRO DLOUHODOBÄ&#x161;JĹ Ă? FYZICKOU AKTIVITU '#'&$%& /)+," '3%!!('+9&',&)!!%!&)3$/()'#-$!+&5+)4&!&#&'03-' -$%!'9*)'0(',6+5-7+;&= ,+&3

ENERGETICKĂ? GEL XpowerTM CARBOGEL +'"%>"&"'$5&="65*('$;&5#(9!$', 7 +)4&!&5 "-&=%,#)/+''*++#&)!()'&3)';&7-7#'& ('.) )'$%&&!#/&& 3& '$!;#3

TM

XPOWERTM SMĂ ZNE KAĹ˝DĂ&#x2030; VAĹ E TRĂ&#x2030;NINKOVĂ&#x2030; MANKO

WWW.XPOWER.CZ


66

ADRESÁŘ

ANEB KDE LZE NORDIC ZAKOUPIT PRAHA

ÚSTECKÝ KRAJ

Nová Paka

SKI & BIKE CENTRUM RADOTÍN

Litvínov

RACE SPORT

CHATA EMERAN

Nordic centrum Salomon a Craft Krkonošská 365, 509 01 Nová Paka tel.: 493722636

specializovaná lyžařská prodejna, servis, půjčovna a testcentrum Topasová 1, 153 00 Praha 5 - Radotín www.skiservis.cz

HARFA SPORT - Praha 5

skiareál Klíny Klíny 210, 436 01 Litvínov www.kliny.cz

Strakonická 81, 155 00 Praha 5 www.harfasport.cz

Most

HARFA SPORT - PRAHA 9

MARATHON SPORT

Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 www.harfasport.cz

Františka Halase 1200, 434 01 Most

HUDY SPORT Na Perštýně 14, 110 00 Praha 1 tel.: 224218600 www.hudy.cz

PRESS MEDIA Liběšická 1709, 155 00 Praha 5

KIWI SVĚT MAP A PRŮVODCŮ specialista na turistickou literaturu a GPS Jungmannova 23, 110 00 Praha 1 www.kiwick.cz

SPORT HK

SPORT 2000 VRCHLABÍ U Sopky 1882, 509 01 Nová Paka

Osek u Duchcova REMARKO - PENZION ROZCESTÍ Dlouhá Louka 48, 41705 Osek www.penzionrozcesti.eu LIBERECKÝ KRAJ

Jablonec nad Nisou HUDY SPORT Podhorská 22, 46001 Jablonec nad Nisou tel.: 483316203 www.hudy.cz

VYSOČINA

Nové Město na Moravě SPORTEN výrobce běžeckých a sjezdových lyží a snowboardů U Pohledce 1347 59231 Nové Město na Moravě www.sporten.cz

LYŽE SLONEK prodej a servis lyží a prodej sportovního oblečení Soškova 231, 59231 Nové Město na Moravě tel.: 566618140 www.slonek.cz JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Roháčova 188/37), 130 00 Praha 3

Jilemnice

Brno

MAPIS

INTERSPORT

Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 - Smíchov www.mapis.cz

Dolení 54, 514 01 Jílemnice www.intersport.cz

BARNEX SP-RT

LBS SPORT

Benecko

Na Maninách 50, 170 00 Praha 7 www.lbs-sport.cz

BOATPARK Sokolovská 146/359, 18600 Praha 8 tel.: 284826787 www.boatpark.cz STŘEDOČESKÝ KRAJ

Hostivice PROGRESS CYCLE lyže - prodej a servis, kola a doplňky Logistic Park Tulipán Palouky 1371 253 01 Hostivice www.progresscycle.cz

Mělník BARVY, LAKY MĚLNÍK Českolipská 1147, 276 01 Mělník

Mladá Boleslav HARFA SPORT - MLADÁ BOLESLAV Náměstí Republiky 823, 293 01 Mladá Boleslav www.harfasport.cz

Kolín Sportservis Vyskočil Jaromír Kmochova 406. 28002 Kolín tel.: 321728718

V-90-V JOSEF VOJTÍŠEK Benecko 190, 512 37 Benecko

Liberec

půjčovna a servis - Rossignol, Elan, Nordica Bratislavská 7, 602 00 Brno tel.: 545245847 www.barnexsport.cz

SKICENTRUM JAROŠ J. Babáka 9, 600 00 Brno - Královo Pole tel.: 541245853 www.skicentrum-brno.cz

NYČ SPORT Dr. M. Horákové 182/110, 460 06 Liberec 6 www.nyc-sport.cz

SKI SERVIS MÁRA & TESTCENTRUM stadion na Bedřichově v Jizerských horách Šumná 582, 463 12 Liberec 25

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Třinec K SPORT

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

specializovaná prodejna a půjčovna a e-shop běžeckého lyžování a skialpinismu Jablunkovská 408, 739 61 Třinec www.ksport.cz

Hradec Králové

SPORT CENTRUM Třinec

FUN SPORT Hradec Králové prodej, poradenství, testovací centrum, profesionální servis MONTANA Šafaříkova 581, 500 02 Hradec Králové tel.: 495513305 www.funsport.cz

SKI SPORT DRAHORÁD prodej, servis, bazar a test. centrum Fischer Habrmanova 166, 500 02 Hradec Králové tel.: 495534695

Jilemnice

nám. Svobody 527, 739 61 Třinec ZLÍNSKÝ KRAJ

Vsetín SPORTSERVIS DAVID ANDĚL Žerotínova 1321, 755 01 Vsetín OLOMOUCKÝ KRAJ

Olomouc MADER SPORT

INTERSPORT

Denisova 20, 77200 Olomouc www.madersport.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ

Dolení 54, 51401 Jilemnice tel.: 481541253 www.sporthenych.cz

Plzeň

Jičín

Bratislava

SERVIS SPORT ČERVENKA

MARATON CENTRUM

TREKLAND OC DANUBIA

servis, prodej, půjčovna, bazar Habrmannovo nám. 2, 312 00 Plzeň

prodej a servis lyží a kol Lidické náměstí 8, 506 01 Jičín www.krkonoskymaraton.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ

Náchod

Karlovy Vary

RADICAL SPORT

HUDY SPORT Západní 11, 360 01 Karlovy Vary www.hudy.cz

Top ski service team Montana***** Poděbradova 428, 547 01 Náchod tel: 491422585 wwwradicalsport.cz

Českomoravská 41 (500m od O2 Arény) tel.: 284 811 212 otevřeno denně 9-21

SLOVENSKO

Panónska cesta 16, 85104 Bratislava tel.: 917344484 www.trekland-danubia.sk


www.suunto.com

Navštivte testovací centrum Suunto a zdarma otestujte! Podrobnější informace o testovacích centrech naleznete na www.amersports.cz.

BOTY S-LAB CLASSIC VÁZÁNÍ SNS PROPULSE RC LYŽE S-LAB EQUIPE 10 CLASSIC

„PŘI KOMPLEXNÍ ANALÝZE ODRAZU A AKCELERACE V POHYBU, V AUTENTICKÝCH PODMÍNKÁCH, POROZUMÍME MNOHEM LÉPE VZÁJEMNÉMU PŮSOBENÍ A OVLIVŇOVÁNÍ LIDSKÉHO FAKTORU S VYBAVENÍM A SNĚHOVÝMI PODMÍNKAMI A ZÍSKÁME TAK VÍCE INFORMACÍ PRO ZDOKONALENÍ A VYLEPŠENÍ NAŠICH PRODUKTŮ. ALE TÍM OPRAVDOVÝM DŮKAZEM, ŽE SE TO POVEDLO, JE TO, JAK RYCHLÝMI SE BUDETE S TÍMTO VYBAVENÍM CÍTIT.“ – ALEXANDER HAAS, SALOMON NORDIC PRODUKT MANAŽER

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz


NORDIC 15 Market - listopad 2010  

Přehled běžek na tru. Test běžek, test běžeckzých lyží 2010-11. Běžky, běžecké lyžování, běh na lyžích - nordic skiing, cross country skiin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you