Page 1

N O R D I C L I F E .C OM

på Kjørbo Gård


N O R D I C L I F E .C O M

Vi har nylig flyttet fra svimlende utsikt i Galleri Tårnet til bølgeskvulp og måkeskrik nede ved vannkanten. Nærmere bestemt til historiske, ærverdige, verneverdige og staselige Kjørbo Gård i Sandvika, Bærum. Stefanie, Olav og Terje føler oss spesielt priveligerte som nå får anledning til å bli inspirert og motivert til nye fremganger i disse betagende omgivelser. Her skal vi klekke ut nye, pussige idéer, fortsette å bygge vårt monument over Norge med samlingen av fotografi på nordiclife.com og kanskje utvikle Kjørbo Gård til ulike kunst- og kulturformål etterhvert.

Kjørbo - Gård anno 1600


Kjørbo Gård anno 1600


1300

1400 1365

Ødegård under Nesøygodset Eid av riksråd John Taraldson

Bo Pederson Flemming

1600

1700

1663 1670

1647

Christoffer Urne Knud Frandzen

1762

Bærums Verk Krefting

Kjørbo var ødegård under Nesøygodset etter svartedauden på midten av 1300-tallet. Eier i 1365 var Riksråd Jon Taraldson, av slekten Kane eller Stumpe, et sterkt fremtredende kongsemne i Norge På slutten av 1400-tallet eier så ridderen og riksråden Bo Pederson Flemming Nesøygodset. Rosenkrantz slekten eide Nesøygodset frem til 1636 da Henrik Rantzau står oppført som eier. Den siste adelige eieren, riksråd og rikskandsler Christoffer Urne, kjøpte eiendommen i 1647 og solgte i 1663 til overhofretsassessor Knud Frandzen. Kjørbo Gård har vært knyttet til Bærums Jernverk gjennom Krefting familien fra rundt 1670 til 1762 da Morten Leuch overtok godset. I 1771 overtok kammerråd Gustavus Strømboe gården. Conrad Clausen fra Bærums Jernverk overtok i 1773 som igjen gav gården videre til Peder Anker fra Bogstad Gård i 1791. Denne tids store imperiebygger, Peder Anker, kjøpte i 1792 også Bærums Jernverk.

1791

1771 Gustav Strømboe

1801 «Potetkongen» Johan Grauer

Conrad Clausen Morten Leuch

Helt siden eldre jernalder har stedet der Kjørbo Gård er anlagt hatt en lang rekke eiere og drivere gjennom generasjoner. Bygninger har blitt reist og har forfalt flere ganger opp gjennom historien. Kiørboe kommer trolig av kjarr, dvs. kjerr, kratt og bu, bod.

1800

1773

Peder Anker

«Potetkongen» Johan Grauer kjøpte Kjørbo Gård av Peder Anker i 1801. Svalgangsbygning i tømmer er høyst sannsynlig bygget før 1723, hovedbygning i herregårdsstil er fra 1801-1825 og Tårnbygget er fra 1853. Den anerkjente stadskonduktør/ arkitekt Christian Henrik Grosch tegnet tårnbygget samme år. Cand. jur. Herman Brodtkorb som overtok gården i 1853 restaurerte hovedbygningen mot vest, anla park med mere. Brodtkorb levde for sine kunstneriske og litterære interesser og skaffet seg en enestående samling malerier av Nordens fremste kunstnere. Herman Brodtkorb døde i 1880. Riksantikvaren gjorde farge- og bygningshistoriske undersøkelser på Kjørbo Gård i 1976 v/ Jon Brænne og hans assistenter. For å illustrere noe av det historiske forløp i hovedbygningen kan det nevnes at det ble avdekket 420 farger, dører har hatt 16 lag med maling, i forskjellige rom ble det funnet 45 ulike lag med strie, bemalt papir, tapeter og 30 lag varierende gulvbelegg. Bevaringen og det restaureringsarbeidet som er gjort på Kjørbo Gård i nyere tid er ikke bare en berikelse for den antikvariske bygningsarven i Bærum, men også en verdig berikelse i landsmålestokk

R

1853

Herman Brodtkorb


1900

1990 1976 John BrÌnne Bygningshistoriske undersøkelser

2000

2011 2005

Saga Petrolium Norsk Hydro

Entra Eiendom

Nordic Life


Kjørbo - Gård


N O R D I C L I F E .C O M

Hovedbygningen består idag av 3 deler. Mot øst en laftet trebygning i 2 etasjer med fullt loft. Mot nord, i 2re etasje, går en åpen svalgang i hele husets lengde.Denne delen har vanlig saltak med 3 karnapper til loftet, mot syd. Hovedfløyen mot vest er oppført i utmurt bindingsverk i to etasjer. Denne delen har full kjeller, loft og mansardtak. Hvis man betrakter bygningen rent stilistisk er det en bygningskropp med et klart klassisistisk preg. De to bygningsdelene bindes sammen av et trappe- og lystårn - der kjellerdelen er murt i naturstein. De øvrige 4 etasjer er utført i pusset tegl og tårnet har et forholdsvis flatt valmtak. Over bakken er det klart at det idag ikke finnes rester etter 1600-talls bygningene, men i kjelleren under hovedfløyen finner man klare spor av rennessansebygget bl.annet rester av en vindeltrapp samt en blindtrapp antakelig fra 1640-50 årene. Knud Frandzens praktkamin i kleberstein fra 1659, som bærer hans hustrus våpen, er bevart. Den ble funnet i deler rundt omkring på gården i begynnelsen av dette århundre og rekonstruert og oppsatt under ombygning i 1930-årene. Det finnes dessverre svært begrenset med historisk materiell og nesten alt som er skrevet om Kjørbo Gård i nyere tid er basert på en artikkel i Morgenbladet fra 1895, no. 18, skrevet av riksantikvar Huitfeldt-Kaas.

I 1990 ble gården overdratt til Saga Petrolium som senere ble innlemmet i Norsk Hydro. Entra Eiendom overtok Kjørbo Gård i 2005. 19 juni 2011 flyttet Nordic Life inn i Tjenestefløyen med sine aktiviteter. Eiere av kulturminner i Norge bør være aktivt på banen for å sikre den norske kulturarven gjennom aktiv bruk. Kulturarv er mer enn nedstøvet materie - den lever best gjennom aktivt liv. Det er viktig at vi snur oss tilbake i respekt og for å lære om sagnomsust byggeskikk som tok hensyn til estetikk og grundig håndverk. Dette gjorde man i tidligere tider - tiltross for at man aldri var i nærheten av den velstand som Norge er velsignet med idag i form av kapital ressurser. Det er et tankekors at levetiden for et bygg idag ofte er kun noen få tiår - grunnet endrede krav til utseende og bruk. De gamle mesteres kunnskap om byggeskikk, materialvalg og plassering i landskapet er av unik verdi når klimaendringene utfordrer oss. I møte med utfordringene i framtiden vil bevaring av gammel bygningsarv være god klimapolitikk.

R


N O R D I C L I F E .C O M

Kjørbo - Gürd anno 1600


N O R D I C L I F E .C OM

About Mot øst en laftet trebygning i 2 etasjer med fullt loft. Mot nord, i 2re etasje, går en åpen svalgang i hele husets lengde.Denne delen har vanlig saltak med 3 karnapper til loftet, mot syd. Hovedfløyen mot vest er oppført i utmurt bindingsverk i to etasjer. Denne delen har full kjeller, loft og mansardtak. Hvis man betrakter bygningen rent stilistisk er det en bygningskropp med et klart klassisistisk preg. De to bygningsdelene bindes sammen av et trappe- og lystårn - der kjellerdelen er murt i naturstein. De øvrige 4 etasjer er utført i pusset tegl og tårnet har et forholdsvis flatt valmtak. Over bakken er det klart at det idag ikke finnes rester etter 1600-talls bygningene, men i kjelleren under hovedfløyen finner man klare spor av rennessansebygget bl.annet rester av en vindeltrapp samt en blindtrapp antakelig fra 1640-50 årene. Knud Frandzens praktkamin i kleberstein fra 1659, som bærer hans hustrus våpen, er bevart.

Kjørbo - Gård anno 1600


N O R D I C L I F E .COM

Nordic Life Photography  

Nordic Life Photography har flyttet til ærverdige Kjørbo Gård.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you