Page 1

NORDFYN NORDFYNS ERHVERV OG TURISME

ÅRSBERETNING

Vi skaber værdi ved at være: · Synlige · Samarbejdsparate · Servicemindede · Ambitiøse · Nytænkende ... og gør det med glæde!

Generalforsamling torsdag den 15. marts 2018


Program for generalforsamling

Kl. 17:00 Dørene åbnes

Kl. 17:15 Ankomst og registrering

Kl. 17:30 Generalforsamlingen starter med følgende dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen

(Iflg. vedtægterne)

1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år

3.

Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.

Indkomne forslag fra bestyrelse og med- lemmer * Forslag om ændring af §9 - se nedenfor

5.

Forelæggelse af budget med kontingentforslag for det kommende år * Forslag om kontingentforhøjelse – se nedenfor

6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

7.

Valg af to suppleanter til bestyrelsen

8.

Valg af statsautoriseret/registreret revisor

9.

Eventuelt

Indlæg ved Asger Aamund • Årets sociale virksomhed 2017 • Årets iværksættervirksomhed 2017 • Årets virksomhed 2017 Afslutningsvis serveres en lækker menu fra ”Mad med Sjæl” med god tid til networking. Vedtægtsændring: Overgangsbestemmelserne i vedtægterne siden starten af foreningen udgår pr. 2018. Ændringerne i vedtægternes §9 skyldes ønsket om at fastholde det nuværende antal i bestyrelsen. LO og DI’s to observatørposter ændres til 2 generalforsamlingsvalgte. Forslag til ændring i vedtægternes §9 kan læses ved at klikke her. Kontingentforhøjelser: Bestyrelsen foreslår en mindre kontingentforhøjelse kr. 20,- for personlige medlemskaber og kr. 50,for øvrige kontingentsatser.

Glæd dig til Asger Aamunds oplæg på NEET’s generalforsamling Erhvervsmanden Asger Aamund holder oplæg på NEET’s generalforsamling torsdag den 15. marts, og der er garanti for spændende indhold. Asger Aamund vil fortælle om at opbygge og drive innovative virksomheder og kigge lidt på det at prale - og mon ikke vores politikere får en bredside med på vejen… ”Det er vigtigt for mig at få de budskaber ud, der understøtter succesrige innovative virksomheder. Succes bunder tit i, at man ikke er mentalt doven, og at man vil succesen. Der er brug for nye virksomheder,” understreger Asger Aamund. Han mener faktisk, at det at tage rundt og fortælle og inspirere er at betragte som et borgerligt ombud. ”Jeg ved ikke, om min synlighed og tilstedeværelse flytter noget, men det skal ikke være uforsøgt.” Asger Aamund


Bestyrelsens beretning Godt 625 medlemmer bakker op om Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET). Sammen med Nordfyns Kommune danner de grobund for de aktiviteter, der for NEET har betydet endnu et spændende og begivenhedsrigt år. Erhverv I 2017 har NEET gennemsnitligt haft 2 møder ugentligt med iværksættere. Udgangspunktet for møderne er at trykprøve konceptet og give gode råd til det videre forløb, oftest via arbejdet med en forretningsplan. Der er etableret rådgiverkorps på 16 rådgivere, som giver et par timers gratis rådgivning indenfor nogle af de områder, der ikke dækkes af NEETs erhvervskonsulenter. Samtidig besøges områdets virksomheder, og også i 2017 er der besøgt/afholdt møde med ca. 250 virksomheder. Her er der blandt andet drøftet eksportmuligheder, digitale platforme, vækstplaner, salg og marketing, virksomhedssalg, generationsskifter samt decideret løst rekrutteringsopgaver. Udover at vi har forsøgt at udleje erhvervshusene i Bogense og Søndersø, forsøger vi at formidle lejemål til virksomheder, der har et ønske om at etablere sig på Nordfyn – dette også med god scorerate. NEET har et unikt samarbejde med Task Force Erhverv hos Nordfyns Kommune, der sikrer at alle kompetencer så vidt muligt kommer i spil, når såvel bestående som potentielle virksomheder skal hjælpes/rådgives. NEET Academy er et fhv. nyt brand under NEET. Formålet er at fokusere på at uddannelsesniveauet generelt styrkes på Nordfyn. Vi har bl.a. holdt succesfulde kurser for detailhandlen, såvel medarbejdere som ledere, men også holdt en række kurser indenfor sociale medier. Vi har i samarbejde med Udvikling Assens, også kørt et kursusforløb, hvor der var fokus på HR i mindre og mellemstore virksomheder. Et velbesøgt forløb, der i øvrigt blev afviklet af SDU for uddannelsesmidler fra EU. Turisme ”Turismestrategi mod 2020” er udgangspunktet for vores arbejde med turismen. Buzz-word i strategien og dermed for NEET er ”Destination Nordfyn”. Vi planlægger hvert eneste år at holde et møde for såvel turistaktørerne som alle de dygtige guider, der gør en forskel for turistoplevelsen på Nordfyn. I 2017 havde vi samlet turistaktørerne og udover gensidig information og networking, så bruges mødet som en del af forarbejdet til den kommende sæson.

Netværk er vigtigt for iværksætterne

NEET

ACADEMY

NEET Academy afholder kurser for de erhvervsdrivende

NEET driver 4 turistbureauer på Nordfyn – alle fire begunstiget af autorisationsordningen ”det grønne I”. Velkomstcentret i Bogense har helårsåbent, mens turistkontorerne/informationer i Otterup, Hasmark og Ditlevsdal ”kun” er bemandet henover sommerhalvåret. Kontoret i Otterup bemandes af NEET, mens Hasmark/Ditlevsdal bemandes via samarbejdsaftaler med hhv. Hasmark Strand Camping og Ditlevsdal. Den digitale tilstedeværelse er en ”never-ending story”. Under brandet VisitNordfyn bruger vi betydelige ressourcer på at udvikle vores hjemmesider, visitnordfyn-app og SoMe-tilstedeværelse, ligesom vi via NEET Academy hjælper aktører, virksomheder og forretninger med at have den bedst mulige online tilstedeværelse.

Naturskønne nordfyn

Vores egen digitale fokusering har øget trafikken på visitnordfyn.dk fra stort set nul og til at der i højsæsonen er op mod 1300-1400 dagligt besøgende. NEET tilbyder en såkaldt Digital Score, hvor det enkelte medlem kan få en vurdering af sin digitale tilstedeværelse og rådgivning om, hvorledes den kan blive bedre. Vi har i 2017 været på messer i Oslo, Hamborg, Herning, Aars og Odense. Messerne har i al væsentlighed været besøgt i samarbejde med lokale aktører samt i samarbejde med Destination Fyn. I skrivende stund foregår 2018-messeaktiviteterne, og her er Hamborg, Herning og Odense genstand for vores messeindsatser. Selvom digitalisering er højt på dagsordenen, så er den personlige kontakt med gæsten med til at øge kendskabsgraden til Nordfyn og medvirkende til gæstens valg af destination.

Den digitale tilstedeværelse er uundgåelig


Derudover anvender vi økonomi og personalemæssige ressourcer i såvel VisitDenmark som Destination Fyn, og lokalt er vi begunstiget af et godt samarbejde med Turismens Venner. Sommeren 2017 var vejrmæssigt langt under niveau. Tallene for overnatninger er endnu ikke endeligt færdige – rent faktisk kommer overnatningstallene for sommerhusene først i april/maj. Men vi har mistet markedsandele på de såkaldte ”kommercielle overnatninger” (dvs. campingpladser/hoteller mv.), idet vi på Nordfyn ikke har hoteller der kan absorbere den tilbagegang på ca. 10 %, vi i 2017 oplevede på campingovernatninger pga. vejret.

Turismens Venner i hyggelig dialog med turist på havnen i Bogense

Vi har i 2017 etableret første skridt i en betydelig fokusering på ”busturismen”. Det er oppe i tiden, at foreninger, grupper mv. tager på ture rundt i DK. Vi har på ingen måde noget, der minder om en rimelig markedsandel af det betydelige voksende potentiale. Via de førte skridt forud for sæsonen 2017 er vi allerede lykkedes med at få en del busture til Nordfyn, men det er givet et område der skal dyrkes endnu mere. Det er et langt sejt træk, men til gengæld kan det medføre øget turisme i skuldersæsonen, idet busturistturene oftest gennemføres i det tidlige efterår eller før sommersæsonen. Vi er i gang med de første spæde skridt i ”Nordfyn - mere møde for pengene” – tanken er at få profileret, at der er mange steder på Nordfyn, hvor der er prisbillige mødefaciliteter. Fundraising-indsats NEET har medio 2016 etableret samarbejde med Aktiv Fundraising og Fondsansøgning.dk. Samarbejdet indeholder udover konkret hjælp til fondsansøgninger også rådgivning om konkrete projekter, herunder hvorvidt de er ansøgningsegnet og hvis ikke, hvorledes de evt. kan blive det. Derudover har vi et godt samarbejde med LAG MANK og Syddansk EU-kontor, der hjælper med muligheden for EU-midler til forskellige projekter.

Mødelokale på Margård

Konkret er der herover de sidste 6-8 måneder fundraiset op mod 3,0 mio. DKK. Antalsmæssigt primært foreningslivet, men beløbsmæssigt primært til erhvervslivet. Rosenfestivalen Samarbejdet med Rosenfestivalen er blevet intensiveret. Jette Kærgaard er fremadrettet daglig leder af Rosenfestivalen med det formål at professionalisere udviklingen af Rosenfestivalen. Rosenfestivalen støttes direkte med tilskud på 250.000 kr. Der ydes fra NEETS side en betydelig del arbejde for Rosenfestivalen. Rosenfestivalen blev i år afviklet med op mod 40.000 besøgende. Vi har haft ”tællere” på antallet af ”besøgende biler”. Dette for at kunne træffe de bedste beslutninger om trafikafviklingen fremadrettet, og i øvrigt bruge informationerne i arbejdet med at trafikafvikle ved VM i Cyklecross.

Nogle af Rosenfestivalens gæster, der nyder en af de smukke roserdekorationer

PostNord Danmark Rundt i Otterup

Samarbejde med øvrige interessenter indenfor NEETs virkeområder Vi kigger gerne og bevidst udenfor kommunens grænser og har etableret netværk overfor de interessenter/partnere, hvor vi mener det giver værdi for Nordfyn: Udvikling Fyn, herunder såvel SportEvent Fyn som Destination Fyn Væksthus Syddanmark Work Live Stay VisitDenmark LAG Mank, hvor erhvervskonsulent Ove Syberg er i bestyrelsen Smagen af Fyn, hvor erhvervskonsulent Ove Syberg er i bestyrelsen Dansk Erhvervsfremme, herunder det regionale samarbejde i Syddanmark SDU EAL VUC Events NEET er involveret i mange events på Nordfyn på mange måder, blandt andet arrangerede vi en startetape af PostNord Danmark Rundt i Otterup og Fjordens Dag ved Klintebjerg. Fjordens Dag blev endnu en gang en succes. Vejret var på ingen måder på niveau med 2016, men besøgstallene var stadig ganske pæne. I 2016 var det Politihjemmeværnet


der angav besøgstallet, men i 2017 var de kaldt ind til opgaver i forbindelse med afviklingen af fodboldkampen OB-Brøndby. Vores vurdering lyder på en smule mindre end sidste års besøgstal på mellem 20.000 og 30.000. PostNord Danmark Rundt blev en kæmpe succes. Opbakningen i Otterup var unik, selvfølgelig godt hjulpet af et godt vejr. Mange tusinder dannede rammen om en folkefest og medieomtalen lokalt som nationalt kunne ikke ønskes bedre. Og som det lød lokalt: ”Jeg vidste ikke, at der boede så mange mennesker i Otterup”. Havnens Dag blev gennemført for anden gang. I samarbejde med mange af havnens brugere dannede havnen og marinaen i Bogense rammen om arrangementet, der blev velbesøgt med næsten 5.000 gæster. Havnens Dag gennemføres hele landet rundt. Målt på antal besøgende og på antallet af aktiviteter var Nordfyn i den allerøverste top – hjulpet af Sejlklubben Egensedybet, der i Otterup Lystbådehavn også havde aktiviteter. World Cup og VM i Cyklecross fylder meget i organisationen. Den 19. november 2017 afviklede vi World Cup, og Nordfyn og i særdeles Bogense kom på det internationale cykelkort. Under overskriften ”Something special” blev et cyklecross-løb for første gang afviklet så tæt på havet, og arrangementet var en ubetinget succes. Godt 3000 tilskuere have fundet vej og seertallene er netop offentliggjort til næsten 8.000.000!

Fjordens Dag med store fugle

Den 2.-3. februar 2019 afvikles den største sportsbegivenhed nogensinde på Nordfyn, nemlig VM i cyklecross. Budgettet for begge events lyder på 11,4 mio. kr., og NEET bidrager med 1,1 mio. DKK + ”en fandens masse arbejde”. SportEvent Fyn og SportEvent Danmark bidrager med 5,5 mio. DKK. Den økonomiske risiko ligger hos NEET og SportEvent Fyn. Arbejdet kører tilfredsstillende, og der var på seneste styregruppemøde ros til arbejdet lokalt. Herudover: Der har længe været et ønske for detailhandlen i Bogense, at man, i lighed med butikkerne på Vestkysten, må holde åbent på helligdage. Ud fra detailhandlen såvel et ønske om mulighed for ekstra omsætning, men også et ønske om at servicere de nordfynske turister bedst muligt. NEET har i et godt samarbejde med Nordfyns Kommune arbejdet på, at give detailbutikkerne denne mulighed. Deltagelse på Folkemødet var en kærkommen mulighed for at indlede en dialog med erhvervsministeren. I første omgang var der ”medvind på cykelstien”, i form af de budskaber der blev givet på Folkemødet. Desværre blev det fulgt op af et brev fra ministeren, der tilkendegav, at der ingen planer var om at give detailhandlen mulighed for at servicere i Bogense bedst muligt. Der er stadig fokus på problemstillingen, og ”kampen” fortsætter.

Havnens Dag var en stor succes - med sjove aktiviteter for børnene

NEET har i 2017 startet Netværk Nordfyn op. Med over 30 lokale virksomheder er basis for en succes hjemme. Formålet er at bruge hinanden såvel kommercielt som ledelsesmæssigt på tværs af hele Nordfyn. Gruppen mødes ca. 10 gange om året, typisk en morgenstund fra 07:30 til 09:30. NEET har i 2017 også indgået en formel resultatkontrakt med Nordfyns Kommune. Kontrakten løber frem til 2021 og sætter rammerne for samarbejdet. Aftalen evalueres på ledelsesmæssigt niveau to gange årligt, og samarbejdet fungerer upåklageligt. NEET udpeger deltagere i diverse bestyrelser, og i 2017 vil vi gerne takke følgende for en god indsats:

World Cup Cyklecross 2017 afholdt med store mediebevågenhed fra hele verden

Lars Langskov Nielsen – Det Grønne Råd Jytte Schaldemose – Nordfyns Klub og Ungdomsskole Kent Kristensen/Robin Jakobsen – Søndersø Produktionshøjskole Ghita Kuhlmann – Nordfyns Gymnasium For så vidt angår aktiviteterne i NEET, så er der meget mere at berette om, men batteriet til PC’eren er ved at løbe tør. Der skal afslutningsvis lyde en tak til bestyrelsen for et godt (sam)-arbejde, for medarbejderne for en fortrinlig indsats og for alle medlemmer, der i løbet af året har bakket op om foreningens aktiviteter.

Per Maegaard, formand Nordfyns Erhverv og Turisme

Der kæmpes for lukkeloven på Folkemødet


Vex Mex - Mette Røy Kristensen Hun har egentligt taget en lang videregående uddannelse inden for statskundskab, men nu forfølger 34-årige Mette Røy Kristensen drømmen om at lave og sælge vegansk street food fra en ombygget campingvogn. Hun flyttede til Bogense fra Kolding for et år siden - mest af alt fordi hun er bidt af kitesurfing, hvilket der er gode muligheder for i Bogense.

Jeg vil gerne vise folk, at plantebaseret kost kan være lækkert og sundt. Jeg bruger et soyaprotein, der både ligner og smager som kylling. Folk kan ikke smage forskel, så det skal være min kerneforretning.

Vores mål er at vise, at vegansk mad kan være 100 % lækkert og at man ikke behøver gå på kompromis med hverken smag eller kulinarisk oplevelse ved at vælge vegansk. Når du bestiller vores mad er du med til at nedbringe CO2-udledningen, fordi vi baserer vores retter på planteproteiner i stedet for mælk, kød og smør. Vi bringer maden ud med vores ikoniske madvogn til Fyn og til dele af Jylland. Vi tilbyder: • 100 % vegansk, mexicansk inspireret mad • Dertil smagfulde juices af friske råvarer Vex Mex blev startet af den veganske madentausiast Mette Røy Kristensen i 2017 med det ønske at vise, at vegansk mad kan være smagfuldt, lækkert og for alle.

NORDFYNS ROSENFESTIVAL 4. og 5. august i 2018 BOGENSE Besøg Rosenfestivalen i Bogense

- Lørdag: Åbning og foredrag med Vild med dans dommer Jens Werner - Søndag: Åbning og koncert med Annette Heick

Rådhuset

- Udstilling af dansekjoler fra Vild med Dans

Se fuldt program på www.rosenfestival.dk


Lidt fra mediebilledet

2019 CYCLO-CROSS WORLD CHAMPIONSHIPS

2-3 feb One year to go...

2019

BILLETPRISER:

Lørdag eller søndag 160,Hele weekenden 250,(+ billetgebyrer)

Børn under 16 år: gratis adgang

WORLD-CUP: 7.790.000 TV-SEERE VM: 50.000.000 TV-SEERE (FORVENTET) WORLD-CUP: 3.042 TILSKUERE VM: 20.000 TILSKUERE (FORVENTET)

BOGENSE DENMARK

del Bliv cces su illet n e f a køb din b dag -

ede i

r alle

crossdenmark.dk


Nominerede til... - Årets virksomhed er:

REA

DK Plant

H.C. Andersen Golf

- Årets iværksætter er:

Birgitte Vangsgård

House Nordic

Valhalla

Nordfyns Erhverv og Turisme ÅRSBERETNING 2018  
Nordfyns Erhverv og Turisme ÅRSBERETNING 2018  

Godt 625 medlemmer bakker op om Nordfyns Erhverv og Turisme. Sammen med Nordfyns Kommune danner de grobund for de aktiviteter, der for NEET...

Advertisement