Page 1

Uforpliktande og gras synfaring:

Butikkane held ope:

FREDAG 16. august LAURDAG 17. august SØNDAG 18. august

09.00 - 20.00 09.00 - 19.00 13.00 - 18.00

Anders Krisan Sægrov post@istand.no Mobil 4500 4700

Daiva sin Butikk

19 18

SANDANEDAGANE Fredag 16. - Laurdag 17. - Søndag 18. august

Med variert underhaldning for store og små, strålande tilbod om ein god handel, eit yrande folkeliv med den gode, lune stemninga som har prega arrangementet i mange år, er alt klart for dei 41. Sandane-dagane. I år går dei av stabelen 16., 17. og 18. august. Her kan vi by på noko for ein kvar smak. Velkomen til Sandane!

Bald Bros underheld frå scena

Steinar Engelbrektson og Rosebandet

Eliasbåten

Mesternes Mester

Allsongtime laurdag

Grannelaget

Hovudsponsorar

Kulturskulen Støtta av:

SANDANE

OVERSIKTSKART SIDE 28

GLOPPEN KOMMUNE

SJÅ PROGRAM SIDE 27


2

august 2019 -SANDAN-DAGANE

Bli med pü laget – vel internett og TV frü oss! Bedriftskundar:

Bli med pü laget – vel internett og TV frü oss!

Vi skreddarsyr løysingar for bedrifter, slik at du für det di bedrift har behov for. Bedriftene i Sogn og Fjordane er viktige for at vi skal ha spreidd busetnad, arbeidsplassar og eit sterkt nÌringsliv. For at bedriftene skal utvikle seg og vekse, mü teknologien vere pü plass – büde i bakken og i bedrifta.

Privatkundar:

3§HQLYHVWQRNDQGXEHVWLOOHLQWHUQHWWYLDȴEHURJ79IU§*HW6MHNNXWY§UHSDNNDUVRPLWLOOHJJWLO79IU§*HW inneheld internett med 300 eller 500 Mbit/s.

Kontakt vĂĽrt kundesenter:

Kontakt vüre kunderüdgjevarar bedrift for tilbod: Randi Solheimsnes Salssjef Bedriftsmarknad 913 75 291 randi.solheimsnes@enivest.no 6MXU*LPPHVWDG Kunderüdgjevar bedrift 414 12 521 sjur.gimmestad@enivest.no Daniel Notø Kunderüdgjevar bedrift 979 01 014 daniel.noto@enivest.no

Telefon 57 00 91 00 eller e-post; kundeservice@enivest.no

Frøydis Varlid Kunderüdgjevar bedrift 482 19 112 froydis.varlid@enivest.no

Ved ü velje Enivest, styrkar du verdiskaping i regionen – nett der du bur. *§LQQS§HQLYHVWQRRJVMHNNNYDGXNDQI§


3

SANDANE-DAGANE - august 2019

Årets gloppar opnar programmet Kristine Ryssdalsnes Horvli (22) kjem frå Sandane og er kjend frå NRK P3-serien Lovleg. Ho vart tildelt prisen for Årets gloppar i 2018, og skal i år stå for opninga av Sandane-dagane saman med ord-

førar Leidulf Gloppestad.

- Det er veldig kjekt å bli spurd, og eg gler med til å vere med på opninga, seier Ryssdalsnes Horvli.

Vis omsyn

Det pleier å vere trongt om parkeringsplassane i Sandane sentrum under Sandane-dagane. Følg skilting og vis omsyn til andre parkerte køyretøy. Ikkje steng nokon inne, kanskje skal dei

ut att før du skal. I tillegg til merka parkeringsplassar i sentrumskjernen, blir det høve til å parkere ved Trivselshagen, Firda vidaregåande skule og på Utstillingsplassen på Øyrane.

Brørne Erlend Eide (29) og Iver Eide (25) frå Sandane utgjer duoen Bald Bros. Også i år har dei sagt ja til å underhalde frå scena.

Bald Bros består av brørne Erlend og Iver Eide frå Sandane. Dei ser fram til å by på humoristisk underhaldning frå scena.

Bald Bros inntek scena igjen – Når det gjeld kva type underhaldning det blir, liker vi å tru at «musikk» er sjangeren vi opererer under, men det er det sjølvsagt opp til ein kvar å avgjere. Vi lovar at underhaldninga skal skilje seg ut frå det meste anna. Vi er ikkje vane med å stå på scena, ei heller er vi musikarar, dette kan gå begge vegar, smiler brørne

Nyttar humor Dei fortel at humor er deira viktigaste verkemiddel, og dei har lova seg sjølve aldri å lage ei seriøs låt som Bald Bros. – Det får vente til ein av oss går solo og startar karriere innan melankolsk visesong. Til no har det fungert greitt. Vi seier at det viktigaste er at vi sjølve tykkjer det er moro, det er ein bonus om andre er einige, fortel Iver Eide. Både laurdag og søndag ettermiddag vert duoen å finne på scena på Heradsplassen.

– Ein draum i oppfylling – Å få underhalde på Sandane-dagane er ein draum som går i oppfylling, og i tillegg er dette den optimale test. Det er ekstra spen-

nande når det skjer på heimstaden vår. Der er det mykje kjentfolk, og vi skal spele på dagtid når folk i alle aldrar er samla. Då gjeld det å finne ein balanse på korleis vi opptrer, samt låtval. Vi har heilt klart eit par gode idear vi gler oss til å utføre. Vi har eit mål om å hugse tekstane, men også å få publikum til å trekkje på smilebandet, seier Erlend Eide. Bald Bros var ikkje i tvil då dei fekk førespurnad om å opptre. Dei håpar det blir minst like moro i år som i fjor, og fortel at det blir mykje ny musikk, forhåpentlegvis mange fleire folk og fint vêr. – Det var heftig å stå på scena i fjor. I sommar har eg vore på cruise i Karibien, såleis blir eg truleg ganske fin og brun å sjå på òg, smiler Erlend Eid

Ingen grenser Til no har ikkje Bald Bros retta seg mot ei spesifikk målgruppe. Underhaldninga rettar seg mot alle. Dei har laga musikk i ulike sjangrar, både ungdomsmusikk som rap eller hip hop, samt country og danseband.

Sjå Gloppen frå lufta

Om du har ein draum om ein tur i helikopter, eller eit ønske om å sjå Gloppen frå eit nytt perspektiv, får du sjansen til begge deler under Sandane-dagane. Laurdag stiller Sunnfjord-firmaet Airlift med helikopter for å ta deg med

– Det finst ingen grenser for Bald Bros. Vi

på rundtur over kommunen. Frå Idrettsplassen ved Stilstova går den åtte til ti minutt lange turen, der du får oppleve korleis fuglane ser på staden. Piloten er open for ønske om rute dersom passasjerane har det.

treng berre ein idé, og utfører han om vi føler for det utan å tenkje noko særleg over kven vi lagar musikk for, forklarer dei.

til 2004. Han komponerer medan eg skriv, såleis er ansvaret fordelt ryddig og fungerer førebels greitt, fortel Erlend Eide.

Dei gler seg til å framføre «Gaute», ein song dei laga som bursdagshyllest til Gaute Grøtta Grav.

– Lovar legendarisk konsert

– Denne delte han sjølv på Facebook-sida si då han fylte 40 år. Vi har nettopp laga ei låt om orientering, eller o-løp, og reknar med å sjå mange frå o-løpmiljøet på første rad.

Samarbeider godt Erlend Eide er busett i Bergen og er sosionom i NAV, medan Iver bur i Førde og arbeider som revisor. Erlend har i fleire år laga sketsjbaserte filmar, og har alltid likt å jobbe kreativt med film og foto. Han har regi og klipp på musikkvideoane deira, i tillegg til at tekstane stort sett er skrivne av han. Iver har det musikalske ansvaret. – Iver speler bass og gitar, litt piano og trommer, og har ei legendarisk karriere som barytonist bak seg i skulekorpset frå 2002

Dei fortel at underhaldninga skal vare akkurat passe lenge, det blir ikkje noko heilaftans show. – Så flinke eller underhaldande er vi trass alt ikkje, det gjeld å gje seg i tide før folk blir leie. Vi har planar om å spele ein del nytt, og vi satsar på at showet blir litt lengre enn i fjor. Vi håpar så mange som mogeleg har lyst å høyre på oss, og lovar at dette blir ein legendarisk konsert de sjeldan har sett på Sandane, seier Bald Bros.

Sjå annonse side 29


4

august 2019 - SANDANE-DAGANE

Gudsteneste på Heradsplassen

Tradisjonen tru blir det gudsteneste i teltet på Heradsplassen søndag føremiddag. Teltet er som regel smekk fullt under denne gudste-

Deler ut målpris

nesta, i fjor tok 248 personar turen. Presten denne dagen vert Tore Myklebust, i tillegg deltek Lovsongsgruppa.

Gloppen Mållag vil dele ut Målpris under Sandane-dagane, og blir akkompagnert med sjantiar av Austrheim Mannskor. - Vi synest det er kjekt å

synge på scena under Sandane-dagane, og håpar å rekruttere nye kormedlemmer til haustsesongen, seier leiar i koret, Paul-Rune Daviknes.

Velkomen til årets Sandanedagane Etter ein sommar der vi har fått vist fram Gloppen i særklasse er det klar for ny festhelg. 16 – 18 august skal vi fylle sentrum med song, musikk, dans, leik, bodar, gode tilbod og ei rekke andre aktivitetar. Vi er klare for den 41.Sandanedagane. Årets program skal nå dei fleste, og vi er sikker på at du blinkar deg ut eit par kjekke punkt på programmet, anten om du er glad i musikk, kakemons eller hobbyatlet. Det er mykje lokale artistar i år, med Kulturskulen, Grannelaget, Bald Bros, Torbjørn Gran og Steinar Engelkbrektson saman med Rosebandet. Glopperock har også gode namn både torsdag og fredag med lokale artistar, ikkje minst Kari Bremnes fredagen. Her må de ta turen. Kvart år ønskjer vi å freiste dykk med nye punkt på programmet, men vi håpar du blir like freista av klassikarane som loppemarknad og gudsteneste. Ekstra spennande er det i år at Vibeke Oskal ha laga ei heilt eiga barneforestilling for ungane under Sandanedagane. Det blir også ansiktssminke, Eliasbåten, store og små bilar og ikkje minst – det blir Tivoli. I avisa kan du i år få med deg kva som skjer når og kor, og sist men ikkje minst - så finn du mengder med gode butikktilbod. Gled dykk til å sjå kva alle dei flotte utstillarane har med seg. Alt ligg til rette for at de fastbuande og besøkande får det ganske så triveleg denne helga. Dette blir knall. Del gjerne dine opplevingar med oss og merk bileta dine på Instagram med #Sandanedagane. Og heilt til slutt, vi må rette ein takk til alle dei frivillige som bidreg for at Sandanedagane blir ein forrykande og herleg møteplass på Sandane kvar seinsommar. Vi har med oss Fjellhug/Vereide, Brodd IL, Gloppen Handball Klubb, Gloppen Rødekors og vi har med oss elevar frå Idrettslinja på Firda Vidaregåande Skule. I tillegg så finn de komiteen klare for å hjelpe dykk i blå drakt med Sandanedagane logo på. Spør oss gjerne om det er noko du lurer på under årets festival.

Velkommen til årets Sandanedagane.

Grannelaget spelar til dans Grannelaget vert å høyre på Gloppen omsorgssenter laurdag føremiddag, før dei tek musikken med seg til scena i sentrum. – Vi vil spele lokal tradisjonsmusikk, i hovudsak gammaldans å svinge seg til. Det blir

vals, reinlender og hamburgar, i tillegg til litt tango og swing. Desse vert ofte spelte saman med den andre tradisjonsmusikken i dag. Vi vil spele same musikk begge stader. Konserten vår høver godt for alle som er interesserte i tradisjonsmusikk

og runddansmusikk, fortel Svein Arne Hjellbakk. Grannelaget har ofte eit eldre publikum, men han seier fleire unge er interesserte elles i landet. Han meiner trenden hos unge fort kan snu i Gloppen òg.

Line Dybedal til Glopperock Line Dybedal er ein artist og låtskrivar frå Selje. Også kjend frå The Pink Robots, gav ut sitt fyrste album på norsk i 2016. Ho har hatt mange radiolistingar på NRK P1 og NRK P3, og kan vel allereie seie at ho har godt rotfeste i norsk musikk. For tida er ho aktuell med musikken til BarneTV-serien "Bli med heim". Line har gjeve ut platene: «Supersonic» (2012) ,«Til kjærleiken» (2016) og «Tider» (2019) Line med si vare og lyse gjev lyttaren ei oppleving av noko nært og ekte. Vi gledar oss til å høyre Line Dybedal i Trivselshagen, fredag 16. august kl. 20.00 som supportartist for Kari Bremnes. Gloppen Musikkforum-Glopperock

Line Dybedal kjem til Glopperock fredag 16. august

Messeavis for Sandane-dagane 2019 er eit samarbeid mellom Gloppen Næringsorganisasjon, butikkgruppa på Sandane og Firda Tidend. Avisa kjem ut til alle husstandar i Nordfjord og deler av Sunnfjord. Messeavisa for Sandane-dagane 2019 er utgjeven av Firda Tidend, postboks 38, 6821 Sandane, august 2019. Opplag 18.000. Ansvarleg redaktør: Aadne Gloppestad Tekst: Emilie Larsen Evebø, Firda Tidend Grafisk utforming: Firda Tidend Trykk: Sogn og Fjordane avistrykk

19 18 SANDANEDAGANE

11 1. SANDANE I SENTRUM

OK K T OB E R Fø rdehuset

Billetter: nordictenors.no /// fordehuset.no


5

SANDANE-DAGANE - august 2019

Skandinavisk tivolipark er tilbake Under Sandane-dagane i fjor vart det ikkje tivoli. Ein aktivitetspark for born og unge vart difor hyra inn. I år er Skandinaviske tivoli

tilbake med karusellar og anna aktivitet mellom Sandane Senter og Firda Billag. Dette kan ein glede seg til om ein likar fart og

spenning, eller trivst best på sidelinja.

Skandinavisk tivolipark er tilbake på Sandane-dagane.

Steinar Engelbrektson held konsert på Heradsplassen søndag, og vil invitere Rosebandet med på scena til delar av konserten. Dei lovar å framføre kjende songar og satsar på å skape god stemning.

– Håpar på sol og allsong Steinar Engelbrektson heldt minikonsert for Roseklubben i 1992, og inviterte dei med på konserten med songar alle kunne. – Då var første frøet sådd, fortel Engelbrektson.

Populær musikk

likar å framføre musikk av Sputnik, Åge Alexandersen og Vikingarna. – Her skal det vere allsongfaktor, og vi satsar på sol. Konserten er retta mot alle, og vi håpar Heradsplassen blir full, fortel Engelbrektson. Rosebandet har stort sett ti medlemmer, og dei øver i lag ein gong kvar månad. Dei nyttar ulike rytmeinstrument, tromme og song. Både instrument og anlegg kjøpte Rose-

klubben inn då bandet vart starta.

– Vi ler og kosar oss Rosebandet er eit musikktilbod for Roseklubben, og dei hadde sin første konsert i Hyen juni 1992. Tidlegare øvde dei på Blakken, men no finn øvingane stad i Trivselshagen. – Eg er oppvaksen med musikk og har sunge sidan eg var lita. I tillegg har eg kjent Steinar sidan ungdoms-

åra. Vi kjem opphaveleg frå Stadt begge to, fortel Ellen Eltvik frå Rosebandet. Ho har vore med sidan starten. – Rosebandet er eit fint tilbod der funksjonshemma får kome ut og ha det kjekt saman. Vi ler og kosar oss. I staden for å sitje inne å kjede seg, får ein vere med i samfunnet og oppleve ting, seier Eltvikl

LIDENSKAP FOR TAL

Under Sandane-dagane vil Steinar Engelbrektson og Rosebandet by på eit variert repertoar. Rosebandet

Vår lidenskap for tal vil gje deg betre resultat. accountor.no Sørstrandsvegen 6, 6823 Sandane, tlf. 57 86 86 00

Ellen Eltvik og Steinar Engelbrektson ser fram til å halde konsert saman under Sandanedagane.


6

august 2019 - SANDANE-DAGANE

Øystein Eckhoff spelar til dans Gloppen Hotell har tidlegare hatt større band på besøk under Sandane-dagane, men har i år valt å satse på ein god trubadur dei veit er populær på

Sandane. – Dette gjer at vi kan ta litt lågare billettpris, og vi håpar fleire tek turen til Gloppen Hotell denne kvelden. Det vert i utgangs-

Hoppeslott i Øvregata

punktet musikk og dans i Kjellaren, men blir det strålande vêr, tek vi det i hagen, fortel hotellsjef Terese Honningsvåg Kirkhorn.

I Øvregata finn ein eit godt supplement til tivoliet. Der kan ein ta turen innom hoppeslottet som vert sett opp for anledninga. Hoppeslott er alltid moro for dei yngste, og ein god måte å få ut energi på. Med plasseringa i gata som er avstengd for biltrafikk denne helga, kan mor og far senke skuldrane og nytte høvet til ein tur innom butikkane medan ungane hoppar.

Har samla store mengder lopper Loppemarknad er fast post under Sandane-dagane, og har like lang tradisjon som messa sjølv. Her kan ein sikre seg ein skatt blant eit hav av kuriositetar, og samstundes støtte ei god sak.

– Vi har fått inn enormt mykje, både stort og smått. Folk har levert inn utruleg mykje fint, vi gler oss til å ta det med oss til Sandane-dagane, fortel loppegeneral Aase Ryssdal Sæther.

Stor variasjon Lageret til loppemarknaden inneheld alt frå gamle servise i porselen, til Nordfjord-bunad, til bøker og stolar. Svært mange har i løpet av året nytta høvet til å levere inn ting dei ikkje ser seg nytte i sjølve, for at andre kan få glede av dei. Terskelen er låg for kva ein kan levere, alt blir kvalitetssjekka. Ting ein trudde var av låg verdi, kan ha høg, og alt blir teke imot med takk. Lopper kan leverast til og med torsdag før Sandane-dagane. – Vi har fått inn nokre små møblar og nokre større. Vi vil fylle opp telta våre og sel det vi får selt, seier loppegeneralen.

Barne- og ungdomsarbeid Stiftinga kyrkjelydsarbeidet i Gloppen har lenge arbeidd for å støtte barne- og ungdomsarbeid i heile kommunen. Støtta fungerer slik at grupper og lag kan søkje om midlar til ulike prosjekt, til dømes leirar og aktivitetar. Loppemarknaden er ei viktig inntektskjelde til denne støtteordninga. Stiftinga har lenge samla inn lopper, under Sandane-dagane vert dei tilgjengelege for sal. Tidlegare har auksjon vore ein del av loppemarkna-

den, men denne vert ikkje gjennomført i år. Fleire vel å selje verdifulle ting privat, og loppemarknaden får såleis for få gjenstandar som høver til ein auksjon. – Folk gjer slik dei vil med det dei eig, og vi kan sjølvsagt ikkje kritisere nokon for det. Vi tek imot det vi får, og lagar moro ut av det, seier Ryssdal Sæther.

Litt til alle

Loppegeneral Aase Ryssdal Sæther er klar for ein ny loppemarknad. Denne Nordfjord-bunaden med ekte sølv og god levetid blir å finne i teltet under Sandane-dagane.

Ho forklarer at dei vil dele loppene systematisk utover helga, slik at dei beste tinga ikkje skal gå første dagen. Alle skal få sjansen til å skaffe seg ein godbit, uansett om ein kjem fredag eller laurdag. – Prisane vil variere sidan vi prisar fortløpande utover året, men vi held ein relativt låg pris. Slik kan fleire kjøpe meir, og vi får større sirkulasjon i gjenstandane. På dei mest spesielle tinga vil vi prøve å halde bodrunde. – I år har vi særleg mykje - VAKTHALD: fint, gamalt handarbeid, til Fast avtale heile året, eller kortare ved behov/sesong dømes dukar og gardiner. I ALARM - KAMERAOVERVAKING tillegg har vi kolossalt mange flotte måleri, og my- Total-leverandør av sikringstenester kje Figgjo Egersund i variewww.securitas.no rande kvalitetar.

For informasjon eller avtale; tlf. 908 60 275


7

SANDANE-DAGANE - august 2019

Hels på Eliasbåten ved Gjestebrygga Heile helga kan ein få helse på den kjende redningsskøyta frå barne-TV ved Gjestebrygga. Eliasbåten skaper stort engasjement, og er blitt ein god

lærar for mange. Sidan 1999 har båten vore kjend frå bøker, TV og kino, og har fått eit stort publikum. Dei siste åra har han teke turen til Sandane-dagane.

Saman med Eliasbåten stiller Redningsselskapet for å snakke med borna om tryggleik på sjøen, og for å ta dei med ut på tur med Elias.

Framsyning med noko på hjartet Skodespelar Vibeke Oskal har sett saman ei musikalsk barneframsyning til Sandane-dagane.

Vibeke Oskal byr på teaterkonserten «Noe på hjertet» i Sandane Senter laurdag og søndag. Framsyninga er retta mot born, men Oskal meiner alle kan kjenne seg att i temaet. – Dette er ei framsyning om å våge å vere den ein er, akkurat slik ein er. Ho handlar om å våge å ta plass, utan å tenkje på kva andre meiner, forklarer skodespelaren.

Song, musikk og tekst Med seg på framsyninga har ho gitarist Tore Hovde. Saman vil dei by på ei musikalsk oppleving med ein viktig bodskap. – Denne framsyninga passar for alle aldrar, men ein vil oppfatte framsyninga ulikt ut frå kvar ein er i livet. Alle kjem innom temaet i ulike fasar i livet. Blir ein nokon gong heilt trygge på seg sjølve, spør Oskal. Ein bør setje av ein halv time til framsyninga. Ho fortel at dette kunne ha vore ei vaksenframsyning. Karakteren gjev mykje av seg sjølv og er svært fargerik. Tekstane har eit barnevennleg språk, men songen og musikken kan appellere til alle.

Speler på kjensler – Denne framsyninga er heilt ny. Eg starta på ho for nokre år sidan, men la ho i dvale. No har eg teke ho opp att i samband med Sandane-dagane, fortel Oskal. Ho vil vise glede, skuffelse, einsemd og utanforskap. Ho meiner noko med samfunnet vårt framleis er prega av jantelova,

ein skal ikkje tru ein er noko og ein skal ikkje ta for mykje plass. Ho tykkjer det er viktig å vise dei yngre generasjonane at ein er meir enn bra nok slik ein er. Det er også dette karakteren i stykket prøver å lære seg.

Utdanna i Sverige Vibeke Oskal er utdanna skodespelar frå Teaterhøgskolen i Sverige, og har jobba freelance i om lag ti år. No er ho lærar ved dramalinja på Firda vidaregåande skule, og skal starte på sitt tredje år der til hausten. Her trivst ho godt. – Eg har hatt solo- og tomannsprosjekt tidlegare, i tillegg til større oppsett. Eg har alltid likt å lage eigne prosjekt, med mindre format vert det meir ærleg. Ein kan ikkje skjule seg bak fancy teknikk, og får kanskje eit nærare publikumsmøte, fortel Oskal. Ho gler seg til å spele og synge songane ho har skrive, og til å formidle det karakteren har på hjartet. – Dette er noko eg har hatt lyst til å gjere lenge, seier skodespelaren. Ho har tidlegare budd i Sør-Amerika, noko ho hentar inspirasjon frå i musikken. Ho nyttar latinamerikanske rytmar.

Eliasbåten har vore fast gjest under Sandane-dagane dei siste åra. Også i år vert han å finne ved Gjestebrygga.

Møt brannvesenet i Øvregata

Laurdag ettermiddag får publikum høve til å ta ein prat med brannvesenet i Gloppen. Brannmannskapet tek med seg redningsbilen og hovudbilen til Øvregata. – Særleg dei unge ser ut til å vere svært interesserte. Dei får sitje i bilen, og kanskje slår vi på blålysa. Det tykkjer dei er heilmaks, seier brannsjef Runar Kleppe.

Synleggjering Brannsjefen meiner Sandane-dagane er ein fin dag å lufte bilane fordi dei får snakka med folk og vist kva jobb dei gjer. – Ikkje alle veit om alt vi gjer, vi har eit vidt arbeidsfelt. Under Sandane-dagane

har folk vist interesse. Når vi får spørsmål om å stille opp, prøver vi å få det til, seier han.

Meir enn brann Brannvesenet i Gloppen består av totalt 40 personar. 20 av desse er på Sandane, der befalsvakta er, 10 er i Hyen, og dei siste 10 held til i Breim. Somme er knytt til Gloppen kommune, men fleirtalet er frivillig mannskap. – Vi stiller opp ved brann,

ulukker, oljevern og er berehjelp for helse. Vi har stilt på for luftambulansen fleire gonger. Vi driv òg ein del førebyggjande arbeid, til dømes kontroll av større bygg, og ein del av jobben vår er å halde øvingar på skular og i barnehagar, forklarer Kleppe. Kvart år er brannvesenet saman med E-trygg innom sjetteklassene for å informere om brannvern, med sløkkeøving ute.

SD vil i neste kommunestyreperiode ha spesielt fokus på: ­ næringsutvikling og arbeidsplassar ­ nytte potensialet i nye E­39 ­ vidareutvikle Gloppen som skule­ og turiststad ­ utvikle fleire naturgjevne attraksjonar


8

august 2019 - SANDANE-DAGANE

Gågate i Nordstrandsvegen

Også i år vil Nordstrandsvegen, populært Øvregata, bli kalla stengd for motorisert trafikk under Sandanedagane. Butikkane i gata vil flytte ut på fortauet, og det blir fleire ulike ak-

tivitetar der. Gjennom messedagane vil området frå Chatlet Sport/Firda Tidend til Eikenæs Libris bli stengt for andre enn gåande og syklande i butikkane si opningstid, pluss ein halv time før

og etter. Det vil seie at vegen blir stengt fredag kl. 08.30-20.30, laurdag kl. 08.30-20.30 og søndag kl. 12.30-18.30. Omkøyring via Sørstrandsvegen, Grandavegen og Krånavegen blir skilta.

Det tradisjonelle veteranbilløpet går også i år. (foto: Erik Koopman

Sentrum blir fylt av veteranar

– Veteranbilløpet er sosialt, og ei fantastisk mogelegheit til å vise fram bilane, seier leiar i Fjæra bluesklubb, Hans Andenæs.

Søndag under Sandane-dagane går det årlege veteranbilløpet av stabelen. I år er det Fjæra bluesklubb og Odd Fellow som står bak arrangementet. Andenæs er medlem begge stader.

– Håpar mange kjem Veteranbilløpet vert arrangert i tradisjonell stil, med ulike klasser. Personbilar vert delte i to klasser etter alder, nyttekøyretøy med buss og lastebil stiller i ei eiga klasse. Nytt i fjor var motorsykkel og moped, desse vil òg vere i same klasse denne gongen. – Dersom nokon har andre køyretøy dei ønskjer å stille med, til dømes ein traktor, vurderer vi det etter kvart, seier Andenæs. I fjor hadde løpet kring 50 deltakarar. – Vi håpar mange kjem til Sandane denne dagen, både lokale og tilreisande, og oppmodar særleg veteranbilklubbar til å stille, smiler han.

Mykje aktivitet Deltakarane stiller opp ein time før start, men også etter løpet. Slik får publikum god tid til å sjå på køyretøya, og til å stemme på favoritten sin. Andenæs fortel at ein del bileigarar òg tek med seg publikum på ruta. – Løpet går som vanleg langs Nordstranda, med spørsmålspostar ved Vereide kyrkje og Nordfjord folkehøgskule. I tillegg vil somme av butikkane på Sandane ha ein eigen quiz, der deltakarane i løpet må innom butikkane for å svare på postane. Veteranbilløpet vart i starten arrangert av Odd Svendsen, før Sandane-dagane sjølve arrangerte eitt år. Dei bad Fjæra bluesklubb om hjelp, og dei har stått bak arrangementet i to år før dei fekk med seg Odd Fellow.

Vi leiger ut bussar og sjåførar tilpassa dykkar behov Firda Billag Buss AS har eit godt utval av turbussar med kapasitet frå 10 til 55 seter. Skal du på tur med jobben, idrettslaget, musikkorpset, blåtur eller anna, har vi ein buss som passar for deg. Våre turbussar har fasilitetar for ei fin og komfortabel reise. Ta kontakt for tilbod.

turbuss@firda-billag.no www.firda-billag.no Tlf. 577 25 026


9

SANDANE-DAGANE - august 2019

Glopperock inviterer unge til liv og røre i Trivselshagen Glopperock sin ungdomskonsert byr i år på ikkje mindre enn tre ulike artistar. Torsdag kveld kjem både Kristianne Engelbrektson, Oselie og Vidar Villa til kultursalen i Trivselshagen.

Vidar Villa vert å høyre under Glopperock sin ungdomskonsert. Foto: Jon Maximilian. Artistane vil stille med noko for ein kvar smak under ungdomskonserten.

MGP junior-vinnar Oselie Henden, eller berre Oselie som er artistnamnet hennar, vann Melodi Grand Prix junior i 2017 med den eigenkomponerte låta «Verda vår». Oselie er 16 år gammal og kjem frå Nordfjordeid, men er likevel røynd på scenegolvet. Talentet har ho fått vise fram under Ungdommens kulturmønstring

ne låtar. Kristianne er ein artist og låtskrivar frå Gloppen. Ho skriv eigne låtar, lagar musikkvideoar og coverbilete til seg sjølv og andre artistar. Etter tre år på musikklinja ved Firda vidaregåande skule har ho gått eitt år på linja «musikk og reise» på Nordhordaland Folkehøgskole. Der har ho fått dyrka musikkinteressa si, har halde konsertar og reist verda rundt. Ei av låtane ho har laga sjølv heiter «Milkshake bar» og har fått høge streaming-tal.

Følg oss på Facebook!

Vidar André Grødset Mohaugen, best kjend under artistnamnet Vidar Villa, er ein norsk musikar og songar frå Skedsmokorset. Han har det siste året vore ein av Noreg sine

Lokal artist Under ungdomskonserten vil òg Kristianne Sandal Engelbrektson framføre eig-

mest strøyma artistar, med låtar som «One night stand», «Det er fest» og «Herregud». Vidar Villa er kjend for norskspråklege festlåtar, og hadde i 2017 over 27 millionar strøymingar på nett. I 2018 var han ein av deltakarane i Melodi Grand Prix med låta «Moren din». Han tek med seg musikarane sine til Trivselshagen torsdag, noko festivalsjef Remi Tystad ser fram til.

I vinden i Noreg

Kari Bremnes til Glopperock

Den einaste konserten Kari Bremnes held i Sogn og Fjordane i 2019 er i Trivselshagen fredag under Sandane-dagane. Glopperock er glade for å få Kari Bremnes med band til Sandane

Anine Kierulf

Nordvendt, europeisk, ope, stort, personleg og melankolsk er ord som kan knytast til Kari Bremnes sin musikk. Kari Veiteberg

Trivselshagen Sandane

Anine Kierulf: “Ytringsfrihet anno 2019” Kjell M. Bondevik: “Er verdenssituasjonen i ulage?” Kari Veiteberg: “Glimt av håp?”

Torsdag står Kristianne Sandal Engelbrektson på scena i kultursalen i Trivselshagen. Foto: privat.

fleire gonger, og allereie som 11-åring var ho med i Norske talenter. Eg vart inspirert av flyktningkrisa og at det har kome så mange nye folk her til landet. Vi må ta vare på alle saman, og eg har fleire vener som er flyktningar, seier Oselie om vinnarlåta «Verda vår» i ei pressemelding. Dersom ein skal dømme etter oppslutnaden som forgjengarane hennar, Vilde og Anna, fekk på festivalscena i fjor, er det god grunn til å vente seg god stemning på konserten, fortel festivalsjef Remi Tystad.

“Verda o og vi”

Kjell M. Bondevik

Oselie har vunne Melodi Grand Prix junior, og vil framføre mellom anna vinnarlåta under Sandane-dagane.

torsdag 26. september torsdag 31. oktober torsdag 28. november

Billettsal i kantina Trivselshagen eller www.trivselshagen.no Bill. kr. 300,­ / Ungd. under 20 år kr. 100,­

Arr.: Gloppen Sogelag

Stor spennvidde Den enorme spennvidda i konsertane hennar er ein signatur for Kari Bremnes, frå det lysaste til det ganske mørke og rå. Musikken hennar har heile tida ein nærleik til folk og livsskjebne. Ho har skrive songar i 20 år og har gjeve ut 15 soloalbum. Ho har i dag eit større publikum enn nokon gong, med eit stort konsertpublikum i fleire land og eit platepublikum over heile verda.

Sandane, og er glade for å no ha lukkast. Konserten er svært ressurskrevjande og er den einaste ho held i Sogn og Fjordane i år. Denne kvelden får du ein opplevingsrik konsert med ein av dei største artistane i Noreg. Vi gler oss, seier festivalsjef Remi Tystad. Med seg på scena har ho Børre Flyen på trommer, Petter Unstad på bass og vokal, Børge Petersen-Øvreleir på gitar, Bengt E. Hanssen på tangentar og vokal, samt Geir Østensjø på lyd. I tillegg til konsertar torsdag og fredag, vil Glopperock arrangere klubbkonsertar på Onkel Willy fredag og laurdag kveld.

– Endeleg kjem ho hit – Glopperock har i mange år jobba for å få Kari Bremnes til

Kari Bremnes legg den einaste konserten i fylket i år til Glopperock fredag. (Foto: Øyvind Toft)


10

august 2019 - SANDANE-DAGANE

Austrheim Musikklag har fått med seg fleire flinke musikarar til konserten «Klinga mina klockor» i kultursalen i Trivselshagen i november. Her fra turen med hurtigruta for to år sidan.

– Det blir ei ny musikalsk verd

Lenge har Austrheim Musikklag med andre førebudd konsert med musikk av Benny Andersson. 2. november skal konserten «Klinga mina klockor» stå klar for publikum i Trivselshagen.

Totalleverandør av utemiljø for born

Møre Utemiljø A/S er ein leiande leverandør av borns ute miljø i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal . Vår kompetanse på prosjektering, design, apparat montasje og plass støypt fallunderlag gir born ei total oppleving under leik. Vi ynskjer å levere leikemiljø som bidrar til meistringsopplevingar gjennom fysisk aktivitet.

Vi er opptatt av kvalitet, difor samarbeider vi kunn med dei beste produsentar og leverandørar innanfor området. Vi jobbar også etter strenge europeiske standerar som sikrar kunden et sikkert og trygt miljø for born i alle aldrar. Ta gjerne kontakt for rådgjeving/befaring på: telefon 960 10 754 eller john@moreutemiljo.no

– Vi tok til å planleggje konserten i fjor vår, og har øvd og øvd sidan. Det blir hardt køyr utover hausten òg, men det blir ei flott oppleving, seier Trygve Apalset frå Austrheim Musikklag.

Samansett orkester Spelemannslaget Austrheim Musikklag har med seg Stardalen mannskor, fleire lokale musikarar , og vokalistane Eivind Kandal og Elisabeth Andreassen. Saman med ei rekkje av Gloppen sine gode musikk-krefter skal Andreassen framføre sider ved Andersson sin musikk som mange ikkje er kjende med. I tillegg til poplåtane for ABBA har han skrive svensk slåttemusikk, og han har spelt trekkspel i mange år. Andersson har komponert både polka og vals, schottis og polska, og under denne konserten får ein i tillegg høyre viser som «Trõstevisa» og «Kãrlekens tid», samt bluesslagerar som «Du ãr min mann».

Ny oppleving 6823 SANDANE +47 960 10 754 - post@moreutemiljo.no www.moreutemiljo.no

– Austrheim Musikklag er initiativtakar, og er i underkant av ti medlem. Vi har invitert rundt ti andre musikarar med i orkesteret, det blir eit spesielt orkester med mellom anna gitar, el-gitar, mandolin og

trompet. At musikarar i bygda blir kopla saman er ei interessant side ved konserten, fortel Apalset. Han forklarer at dei ulike sjangrane ofte speler kvar for seg, til dømes held ofte jazz, rock og kor seg skilde, men no er folkemusikken grunnlag og dei speler saman. – For mange er dette ei heilt ny erfaring, med ny besetning og annan sjanger. Vi vert tekne inn i ei ny, musikalsk verd, ein ny dimensjon, seier Trygve Apalset.

– Gode musikarar – Benny Andersson skreiv hitlåtar som har overlevd tiår over heile verda, det er heilt ufatteleg kva han greidde å lage. I tillegg skreiv han slåttar. Til konserten ønska Elisabeth Anderassen eit kor. Han meiner publikum vil få ei fin oppleving, med flinke musikarar og musikk ein ikkje har høyrt før.


11

SANDANE-DAGANE - august 2019

Unge musikarar inntek scena Fredag ettermiddag vil elevar frå Gloppen kulturskule underhalde på scena på Heradsplassen. Her blir det garantert mykje variert og flott musikk å høyre.

Trubadurduoen Torbjørn Gran og Øystein Eckhoff speler til allsong på scena laurdag.

Duo inviterer til allsong

I kjend stil vil trubadurduoen Torbjørn Gran og Øystein Eckhoff underhalde på scena på Heradsplassen laurdag. Dei inviterer til allsong med kjende og kjære songar. – Det blir ein konsert med hovudvekt på allsong, med kjende og i hovudsak norske songar. Vi byr på lett underhaldning, fortel Torbjørn Gran.

Songane dei vil invitere publikum med på er mellom anna laga av CCcowboys, deLillos og Postgirobygget.

Norsk kvalitetsmusikk

Reiser rundt

Gran fortel at det er norsk kvalitetsmusikk han brenn for, og det vil såleis vere den musikken dei vil spele for publikum under Sandane-dagane. – Med gitar, bass og song vil vi underhalde frå scena i 30 til 40 minutt. Konserten vil passe for alle. Ungar i barnehagealder får lære norske låtar, og bestemødrer har høyrt denne musikken heile livet. Vi får eit vidt spekter med ein feelgood-sjanger som er lett eteleg for alle, seier Gran.

Torbjørn Gran og Øystein Eckhoff er mellom dei mest aktive trubadurane i Noreg, og reiser rundt på spelejobbar nesten kvar helg. Eckhoff speler i tillegg til dans på Gloppen Hotell laurdag kveld. – Det er strålande å få spele under Sandane-dagane, på dagtid til eit slikt publikum. Det er sjeldan eg speler her sjølv om eg er busett her, eg reiser stort sett andre stader. Det er kjekt å kunne spele her òg, fortel Gran.

Lokal lunsj på Heradsplassen Tradisjonen tru stiller Gloppen Hotell med lunsjbord på Heradsplassen både fredag, laurdag og søndag under Sandane-dagane. På bordet til hotellet finn du ulike rettar av lokalproduserte råvarer. – Menyen i år blir mykje den same som tidlegare. Vi vil servere lam frå Gloppen, heimelaga hjortekarbona-

dar av lokal hjort, kjepølser frå Kandal Kjøtt og svin frå Fjellbygda. I tillegg vil vi lage foliebakt fisk og gode salatar. Vi gler oss og håpar på strålande vêr og god stemning, smiler kjøkensjef Bodil Fjellestad Eikrem.

Ane Fitje Woxen er ein av elevane ein kan høyre på scena under Gloppen kulturskule sin konsert fredag.

Nokre elevar vil framføre stykke åleine, medan andre stiller i grupper.

Musikalsk underhaldning Konserten til Gloppen kulturskule er blitt ein tradisjon under Sandane-dagane, og elevane er kjende for å imponere publikum. Den effektive speletida er sett til 30 minutt, her får ein altså ein heil halvtime med flott og variert musikk av lokale talent. Konserten er tra-

disjonell i stilen, men kulturskulen legg vekt på å variere instrument frå år til år for å vise breidde. Slik blir det også i år, og Sandane-dagane er eit fint høve for elevane til å prøve seg for eit stort og lokalt publikum.

Ulike instrument Frå Heradsplassen fredag kan ein høyre Ane Fitje Woxen synge «Quiet». Ho har lenge vore elev ved Gloppen kulturskule, og har delteke i fleire musikalar. Magnus Ødven vil spele gitar, han

har også lang tid bak seg i øvingsromma i Trivselshagen. Gloppen buekorps er ei på samspelgruppe stryk/blås, dei vil framføre stykka «Molde Canticle part» og «Britches full of stiches». Marie Hjelmeset vil synge «Berre la meg ver», og pianogruppa med Ester Helene Rauset Skogli, Nora Hugvik og Spohie Koopmans vil spele «Sos». I tillegg får ein høyre låta «Memory» framført av Jasmijn Koopmans på fløyte, samt ei blåsegruppe.

fjord

blues

Sandane i Nordfjord 17.-19. oktober 2019

- Hannah Wicklund and The Steppiń Stones (US) - The Jelly Roll Men feat. Knut Reiersrud (NO) - Elles Bailey (UK) - Doug Seegers (US) - TORA (NO) - Lindsay Beaver (US) - Spoonful of Blues (NO) - MALDITO (NO) - Bluestown Kings (NO) - D´Mens (NO) - Delta Daisy (NO) Sjekk vår web-side og Facebook for oppdatert program!

www.fjordblues.no Hovudsponsor: Gloppen Hotell


12

august 2019 - SANDANE-DAGANE

Politisk debatt i ei spennande tid

Laurdag ettermiddag samlast alle ordførarkandidatane i Gloppen til debatt på Heradsplassen. Ordstyrar Arvid Andenæs vil leggje opp til ein god debatt.

Byr på spennande liveoppleving

– Vi vil vere innom mange tema, men det mest sentrale vil bli Gloppen si plassering i eit regionalt landskap, både i Nordfjord og i eit nytt fylke, fortel ordstyraren.

– Spennande utfordring

Arvid Andenæs tykkjer det er både spennande og morosamt å skulle leie debatten under Sandanedagane. – Vi er inne i ei spennande tid, og eg har følgt med på det partipolitiske og det næringspolitiske livet i Gloppen både på avstand og på nærare hald i mange år. Dette er ei spennande utfordring for meg, seier han. Han håpar å skape ein god debatt og engasjere publikum.

Innom fleire tema

– Det mest sentrale i debatten blir korleis Gloppen kan markere seg regionalt. Vi vil sjå litt utover, og sjå på korleis kommunen kan ta posisjon. Eg vil setje mindre fokus på lokal partipolitikk, og meir på regional- og næringspolitikk. Til dømes vil vi vere innom korleis ein kan skape eit blomstrande, privat næringsliv, forklarer Andenæs. Debatten vil ha fleire undertema, sentrumsutvikling og klima vil vere naturlege emne å drøfte. Andenæs meiner eit levande sentrum er avgjerande for ein kommune, og det vil bli debattert korleis ein kan skape dette.

Ønskjer tydelege meiningar

– Eg vil utfordre deltakarane til å vere tydelege og presise i forhold til partiet si meining. Eit kommuneval er i stor grad eit personval, men bak personen står det meiningar som skal høyre til eit parti. Eg ønskjer at dei skal vere tydelege på kva dei står for, og håpar debatten blir endå betre enn han har vore tidlegare, påpeikar han. Debatten blir lagt opp slik at publikum kan kome med spørsmål via sms til ordstyraren.

Gloppen Musikkforum presenterer

Elektronikakompaniet er ei gruppe frå Sandane som lagar og speler elektronisk musikk. Både innøvd og improvisert musikk tek dei med seg til scena på Sandane-dagane laurdag kveld. – Moro blir det i alle fall, slår vokalisten fast.

Elektronikakompaniet har sitt utspring i eit lite eksperiment som vart sett i gang i samband med EndeligGIG 2017 på Gloppen Hotell. Kompaniet bestod opphaveleg av Ola Tarjei Kroken, DJ med samples, og Bjarne Iestra på mellom anna saksofon og tverrfløyte.

Dynamisk gruppe Til EndeligGIG 2018 på Larris scene i Førde vart kompaniet utvida med ytterlegare tre personar: Carl-Henrik Buschmann på tangentar, Thimothy

Neuenschwander på perkusjon og Randi Skaaden Felde på vokal. I år har Tore Hovde på gitar erstatta Buschmann. – Vi er med andre ord eit svært dynamisk band som liker å eksperimentere med klangbilete, samples og våre coverversjonar av kjende og mindre kjende songar, fortel Randi Skaaden Felde.

Elektronisk musikk – Vi speler elektronisk musikk. Veldig mykje musikk er basert på såkalla samples – repeterande innspelte lydar eller

melodilinjer lagde oppå kvarandre. I Elektronikakompaniet er dette Kroken sin jobb. Resten av kompaniet supplerer med ytterlegare melodilinjer, rytmar og vokal, både improvisert og innøvd. På denne måten blir det ei spennande liveoppleving for publikum og for oss på scena. Under konserten på Sandane-dagane håpar aktørane å kunne glede publikum med ei spennande og litt annleis musikkoppleving.

KARI BREMNES Gloppen Musikkforum presenterer

MED BAND

Vidar Villa m/band

www.stallrygg.no Tlf. 415 10 424

Oselie

Kristianne

Torsdag 15. august kl. 19.00 Kultursalen, Trivselshagen billettsal: www.trivselshagen.no

Ungdomskonsert (familiekonsert) Støtta av:

For info og oppdatering, trykk “liker” på www.facebook.com/glopperock

GLOPPEN KOMMUNE

stallrygg

Trav Avl Turriding Stallutleige Sal av hestefôr Turisme

Support: Line Dybedal Kultursalen,

Trivselshagen Sandane Fredag 16. august kl. 20.00 Servering før konserten.

Billettsal: www.trivselshagen.no For info og oppdatering, trykk “liker” på www.facebook.com/glopperock

SANDANE 15.-17. AUGUST 2019

NORGES ELDSTE ROCKEFESTIVAL. ETABL. 1980

Velkomen til oss i HLF Gloppen på Frivilligsentralen laurdag 17. august kl. 11 – 15. Gratis høyrsletest, sal av batteri og informasjon om høyrslevanskar.

Sandane-dagane - sjå opningstider side 1


13

SANDANE-DAGANE - august 2019

Utfordrar til aktiv konkurranse Under Sandane-dagane i fjor vart det for første gong arrangert Mesternes mester av Spenst Gloppen. Saman med Nordfjord Aktiv stiller dei på i år også.

Laurdag ettermiddag vert det spenning og moro når Mesternes mester går av stabelen, denne gongen i Øvregata. Med varierte øvingar vert det ein konkurranse med låg terskel som skal passe for alle, uansett alder og nivå.

Betre plass I fjor vart konkurransen arrangert ved Gjestebrygga, men det vart då noko trongt for dei mange skodelystne. Arrangørane såg Øvregata som ein høveleg plass, der aktivitetane vil gå føre seg i vegbana, og publikum får god plass på kvar side. – Svært mange tok turen for å

sjå på i fjor. Det vil vi leggje betre til rette for i år ved å flytte konkurransen, fortel dagleg leiar ved Spenst Gloppen, Geir Arne Nilssen. Dei fekk gode tilbakemeldingar i fjor, og fleire ønskte seg gjentaking. Det vil dei gjere, med endå betre organisering. Nilssen har god tru på arrangementet uansett vêr.

Bilete over: Etter ein vellukka Mesternes mester i fjor, stiller Spenst Gloppen og Nordfjord Aktiv på med ein ny konkurranse i år. Her ser du vinnarlaget i fjor.

Nye øvingar Nokre øvingar vil bli dei same som i fjor, men dei vil prøve å tilføre litt nytt. Også i år vil første til tredje plass bli premiert. – Vi får sjå kva øvingar vi landar på. Det er ein del vi har lyst til å prøve, men som krev mykje planlegging. Det må vere gjennomførbart, og enkelt å utføre slik at alle kan vere med, seier Nilssen. Spenst Gloppen og Nordfjord Aktiv samarbeider om tevlinga, og vil finne ein god speaker for arrangementet. – Ein stiller lag slik ein ønskjer, men vi oppfordrar særleg bedrifter og skuleklasser til å melde seg på. Ved spørsmål eller påmelding kan ein ta kontakt med oss på ep o s t a d r e s s a gloppen@spenst.no, seier Nilssen.

BYGGEVAREN BYRKJELO AS www.systemhus.no

Vi er no blitt SYSTEMHUS­ forhandlar Kom innom for ein god handel!

Gamlevegen 2, 6826 Byrkjelo telefon. 57 02 01 60 byrkjelo@byggtorget.no www.byggtorget.no Besøk oss også på Facebook


14

august 2019 - SANDANE-DAGANE

Då Terese Egge-Lødemel starta å jakte i 2012, fann ho ikkje eigna jaktkle til kvinner. Det ønskte ho å gjere noko med og starta butikken Jaktdamer i 2014. Denne er open under Sandane-dagane.

Terese Egge-Lødemel held Jaktdamer open under Sandane-dagane. Butikken finn du i Firdavegen mot Stilstova.

Satsar på jaktkle til kvinner Butikken er i hovudsak ein nettbutikk, men ho reiser òg rundt på forskjellege messer i landet. Lageret til Jaktdamer ligg i Firdavegen i Sandane sentrum, og vil bli opna for utsal under Sandane-dagane.

Aukande etterspurnad Egge-Lødemel har merka ein tydeleg auke av kvinner på jakt dei siste åra. Ho starta i det små, men med aukande etterspurnad har sortimentet òg auka. Jaktdamer var og er den einaste butikken med jaktkle for berre kvinner i Noreg. Butikken blei etter kvart for

stor til at ho kunne ha lageret heime, og ho flytta det då til eit lokale i Firdavegen. – Eg sel til kundar i heile landet, frå nord til sør, og eg har fem ambassadørar som reklamerer for meg. Eg fekk akkurat delta i Camp villmark. Det var kjekt å vere med på, seier ho. Ho forklarer at den aukande etterspurnaden set større krav både til tilbod og pris, noko som fører til ein betre marknad.

Diverse utstyr

– I butikken min har eg jakt- og fritidskle, caps og kniv, samt anna utstyr ein treng på jakt. Eg tek inn varer av fleire merke, til dømes er eg den einaste i landet som tek inn varer frå det australske merket Girls with guns. Eg produserer også eigne luer Klakegg og panneband, fortel ho.

LINDESNES TREKKSPILLKLUBB

Thon Hotel Skei i Jølster: Fredag 20. sept kl. 19 - SHOW Opning ved ordførar Oddmund

I tillegg til å drive eigen nettbutikk, er ho assisterande butikksjef for Joker Sandane. Ho fortel at det blir mykje kvelds- og helgejobbing, noko som både er travelt og kjekt, tykkjer ho.I fjor reiste ho på mellom ti og femten messer

på Sandane. Eg vil likevel ikkje stoppe her, eg ønskjer å bli endå større, fortel ho. Ho heldt til dømes butikken open før jul, og fekk selt ei rekkje julegåver. Under Sandanedagane held ho ope frå fredag til søndag, og håpar mange tek turen innom.

Blir meir synleg Terese Egge-Lødemel har budd i Breim i nesten ti år, og er no busett på Egge. Ho opnar gjerne butikken etter avtale dersom nokon ønskjer å prøve klede i fred og ro. – Eg har landa der eg har lyst til å vere, eg er blitt såpass synleg at eg ikkje treng å reise like mykje for å få selje. Sandane-dagane er eit fint høve til å vise betre att

Alt du treng av trykksaker Laurdag 21. sept kl. 20 - DANS Billettar Show kr. 425,- inkl. avgift, dans kr. 425 inkl. avgift. Bestilling: Ticketmaster tlf. 81 53 31 33. WWW.ticketmaster.no Trekkspillklubben direkte tlf. 41 35 16 07, eller ved inngang.

"

Vi har lang erfaring med grafisk utforming og trykk. Telefon 57 86 87 81 EPOST solglimt@firdatidend.no

"

Vår kunnskap ­ din trygghet

Tilbudene gjelder så langt lageret rekker. Apotek1 Sandane. Grandavegen 14 ­ Tlf. 57866600 Åpningstid: mandag ­ fredag 09.00­16.30 lørdag 10.00­14.00 ­ søndag STENGT


15

SANDANE-DAGANE - august 2019

ww ww.gloppen komm mune.no - Ein rikaare kvardag – midtt i verda

Ein rikarre kvardag – midt i verda Vi trur på ei framtidd der distrikta ikkje er ein utkant. Fyyssiske avstandar betyr mindre, og vi kjem tettare på verda. Her kan du bu og arbeide eit digitalt steinkast frå verdas metropolar o , og samstundes nyte store natur- og kulturopplevingar.

GLOPPEN O KOMMUNE Grandavegen 9, 6823 Sandane ne NO 964 9 969 124 MVA www w.gloppen.kommune.no 57 88 8 38 00

Foto:: Jan Kåre Fuure (Holme i Hyen), Shutterstock (Barcode i Oslo), Edvin Hugvik (danseforestillinng), Inger Haldis Aske Lothe ske, Innholdspartner AS (klattreparken på Byrkjelo) og Ronny Solheim (klatreveggen i Trivselshallen). Design: Bjørnar Ask

Feellesskaapet p Elvaneseet

- eit av mange spennande bustadprossjekt i kommuneen

Visualisering frå www.fellesskapetelvaneset.no

]ă‘ŬÂʶ‘ŬÞÂ÷œÂŬƒąůſÂĈĈÂŬ›ſśůƒ¶ĺœģśăÂąůŬĺ‘ŬƏƏƏŀäĈģĺĺÂĘŀąģĒĒſĘÂŀĘģ

EUROPEISKnMOBILIT TETSVEKE 16. – 22. SE EPTEMBER

Gloppen er med! Ulike aktivitetar veka k gjennom j

Landsbbylaurda ag Ein gong i månaden er det Landsbylaurdag på Sandane.

15.–18. AUGUST

Dette er ein møteplass der lag og organisasjonar, kulturaktørar og næringsliv i fellesskap bidreg til eit meir levande sentrum.

Musikkfest og politikk

Målet er å skape eit hyggelig og inkluderande treffpunkt med ulike aktivitetar/tema gjennom året.

Fellesskaps-laurdag! Vis deg fram!

Saman skapar vi ein rikare kvardagg - midt i verda!

Sanddanedagane og Landsbyfest 7. SEPTEMBER PTEMBER 28. SEEPTEMBER

Mataamål og mat i fokus 5. OKTTOBER 9. NOVVEMBER

Kulturlaur urlaurdag og novembernatt 30. NOOVEMBER

Julelaurdag

Gloppen kommune, Graandavegen 9, 6823 Sandane, tlf. 57 88 38 00 - post@ @gloppen.kommune.no

ne a nd Sa


16

august 2019 - SANDANE-DAGANE

Ny utstilling klar i Galleri 104

Gallerist Harald Sølvberg er klar med ny utstilling i Lions Galleri 104 under Sandanedagane. Büde akvarellar, grafikk og oljemüleri vil pryde veggene denne helga. Gallerist Harald Sølvberg har samla 39 verk til utstillinga under Sandane-dagane. Per Lefdal prydar veggane, saman med Arvid Eikevik og Fredrikke Astrup Geelmyuden.

Verk av Arvid Eikevik, Per Lefdal og Fredrikke Astrup Geelmuyden heng pĂĽ Galleri 104. Dei tre kunstnarane har ulik stil, og utstillinga med 39 mĂĽleri vert sĂĽleis svĂŚrt variert. Utstillinga er ei inntektskjelde til Lions sitt arbeid.

Ekte impresjonist

K ling a min a k loock or Austtr trh heiim Mu h usikk klag med d gjester p presentere er musikk k av Be enny Andersso en on PHNFEUFLTUUBSBW#KĂšSO6MW WBFVTNĂ˝

Arvid Eikevik vart fødd i Svelgen i 1935, og vert rekna som ein stor, poetisk naturskildrar. Han studerte ved Statens Kunstakademi før han starta pü Det kongelige akademi i København. Han debuterte for Kunstnerforbundet i Oslo i 1966, og har hatt büde separate og kollektive utstillingar rundt i landet. – Eikevik har vore innkjøpt av mellom anna Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Norsk kulturrüd og Utanriksdepartementet. Han har hatt hyppige besøk pü Statens høstutstilling, totalt femten gonger med den første i 1968 og den siste i 1996. Det trur eg mü vere rekord for tal besøk, seier Harald Sølvberg, og legg til at kunstnaren meistra farge og lys glimrande, og var ein ekte impresjonist.

Müla før tida – Per Lefdal müla abstrakt lenge før det var vanleg, og non figurativt før det vart mote ü gjere det. Ingen av delane var moteFoto: F oto: To or r Kv Kvello vello

Eliisabeth h And dreasse en n

"V " VTU TUSIFJN FJN.VTJL .VTJLLMBH LLMBHt ĂŒS ĂŒSt  Foto: F oto o: An ndreas n drea as N Nygjerd yg gjerd

Torgeir g Apalsett, Camilla H Hole, Eivin nd Kandal, Ă˜yvind Ly yslo +“SO.PFO 0MF)FOSJL.“MNBOO )ĂŒWBSE/PSEWJL 0UUUP0TF To ore Pedersen n, Elisabeth h Røgeberg, g Henrik S Silfverhielm m Randi Støyva, Ar rne Søholtt, John Run ne Ă˜dven, B Bodvar Ă…rs skog Starda alen manns skor #JMMFUULS S 

arne@soholt.no

5SJWTFMTIBHFO OPWFNCFS LM Billettsal i Kantina Trivselshagen, eller www.trivselshagen.no

Bokhandel ­ Leiker ­ Kontorrekvisita GLOPPEN SOGELAG

Nordstrandsvegen 10, Sandane, tlf. 57 88 44 10 eikenes@libris.no ­ www.libris.no/eikenes

sak for han, men noko han mütte gjere, fortel Sølvberg. Lefdal var fødd i Lefdalsbygda i Davik i 1899, og var ein typisk moderne kunstnar. Utdanninga si hadde han frü Statens kunst og hündverksskole, han var elev av Hans Hoffman i Mßnchen, og pü Henri Matiss mülarskule i Paris. I 1925 kom han tilbake til Noreg, og vart frü dü ürleg gjest pü Vestlandsutstillinga. Ogsü han var innom Statens høstutstilling. Han var ein beundrar av Edvard Munch, noko ein kan sjü i fleire av verka hans.

Bereist grafikar Utstillinga har òg ein kvinneleg kunstnar. Fredrikke Astrup Geelmuyden vart fødd i 1933 i Masfjord, og var den første grafiske designaren for TV i Noreg. – Ho var elev ved Kunsthündverksskolen i Bergen, Høgskolan grafisk design i Stockholm, samt ein kunstskule i Brasil. Ho farta mykje rundt og hadde büde separate og kollektive utstillingar i inn- og utland. Ho laga bokomslag, illustrasjonar og tidsskrift, og reiste pü studiereiser til mellom anna Afrika og Italia. Ho var fantastisk dyktig, og nytta sin eigen spesielle teknikk, forklarer Sølvberg.


17

SANDANE-DAGANE - august 2019

Byter namn på butikken Etter 67 år som Sandane Glassmagasin, har butikken no fått nytt namn. Handlevanane har endra seg, og eigarane av butikken ønskjer å følgje utviklinga. Heime vart eit meir høveleg namn for minivarehuset. Med ny logo på veggen er Reidun Elvebakk klar for å gå frå Sandane Glassmagasin til Heime.

– Eg har drive Sandane Glassmagasin med stoltheit i 22 år. Det er litt vemodig, men samstundes naudsynt å byte namn, fortel Reidun Elvebakk.

Meir dekkjande Ho kom sjølv opp med ideen til logoen. Ektemannen og medeigar i butikken, Knut Roger Nesdal, teikna han. Dei hadde først ei runde på kva namn som passa best, og Heime var eit namn dei begge fall for.

! !

!"#$ $%&'()*+',-.(/0,12,+,'(3-+'45(65-#&'6,5+$.,57( .85-.9+"5-#,.",($9(%$22:.,5(-(;$9.($9(<0$5"&.,($9(64(;=5,( ;:..2=5,>(

– Vi har sett ei gradvis endring i både handle- og tenkjemåte. I eit glasmagasin får ein tradisjonelt glas, krystall og bestikk, men konseptet har endra seg. Dei siste fem åra har vi lurt på korleis vi skal følgje med, seier Elvebakk. Sandane Glassmagasin er blitt eit minivarehus, og kundane kjem like godt for ein ostehøvel som for nye glas. Namnet Glassmagasin døyr også ut på landsbasis. Elvebakk tykkjer det er blitt litt stivt, Heime dekkjer betre alt dei har. – I dag har vi mykje forskjellig, frå helsekost til puter og krus. Vi har alt ein treng til heimen, forklarer ho.

?-+'&.",.(%.*'',5(+,9(@$#,"+&%,1-9('-1(A&9$254",.,B( •( <&+'(,-,."$2( •( !5#($9(+%-A',( •( )%$.$2-+%(A&2-1-,5,''( •( C#-+',1=+.-.9($9(65$+,"*5,( (

D5&."&#,9,.(EF7(FGEH(;!IJ!IK( L$3-1B(MNG(NG(OPQ( $@R&"#$%&'@0,12,+,'>.$( ;,.'5&13$5"B(PQ(GG(OO(SS( !! !!"#$%&'#()*+,-+.+("/&!! (

!

God respons

0

!!

Butikken har hatt fleire av dei same leverandørane i 20 år, også dei var klare på at Heime var det rette namnet. Elvebakk ser ein trend over heile landet med å tenkje nytt. – Vi har måla nesten alle veggar i første etasje, og flytta om på avdelingane. Vi har fått rørande tilbakemeldingar på endringa. No tek vi steget, og ingen har sett fingeren på det. Då eg la det ut på Internett, fekk eg over 400 likarklikk og gode kommentarar. Fleire meinte òg at endringa var på tide. Det er godt å sjå at vi har gjort det rette, smiler ho. Heime har fått mange gode tilbakemeldingar, mellom anna tykkjer folk at namnet høver godt til fjordlandsbyen og at det er fint at namnet er på nynorsk. Med nytt namn håpar Elvebakk å nå ut til fleire aldersgrupper.

!!!!!!!!!!!

!

!"#$ # %&'(T&.(K5-%(L&5"&1(,5(&"#$%&'($9(,-9,"$2+2,%1&5( $9(%& % .('-13*(65$A,+0$.,11(3-+' + &."(-..&.(",++,(A&9$254"&B( •( •( •( •(

<&+'(,-,."$2+(5,''+AA$5@$1"( !5#($9(+%-A',( <$5#&1'.-.9+5,''U61&.V . ($9(3*9.-.9+5,''(( K-9,"$2+2,%1-.9(

;$2(2,"1,2(&#(/:+,-,5.,(A45(":(N('-2,(95&'-+( &"#$ $%&'3-+'&."($9(,11,+(ES(W(5&3&''(64('-2,65-+,.>(( D5&."&#,9,.(EF7(FGEH(;!IJ!IK( L$3-1B(MQP(HH(GPG( 0,2R&"#$%&'2&5"&1>.$( ;,.'5&13$5"B(PQ(GG(OO(SS( ! ( !

!

!!

! 0


18

august 2019- SANDANE-DAGANE

Sandanedagane 16.-18. A UGUST

50%

på utvalde dressar og tilbehør

20% på alle kjolar

20-70%

på ei mengd utvalde varer

Sandane I Sandane Senter I 98 24 11 44 I wagnersa wagnersavvoy.no - Den einaste butikken i sitt slag i Sogn og Fjordane -


19

SANDANE-DAGANE - august 2019

EKSPERTENE EKSPER TENE PÅ PÅ BOBIL, BIL BILVERKSTED VERKSTED OG EN AKTIV FRI10

• En av av Møre Møre o og g Romsdal eldste caravan caravan fforhandler orhandler • Eg Eget et n nytt ytt verksted verksted anlegg med 15 ansatte

Som tidlig tidliger ere er e år gleder vi oss til å møte der dere e på Sandaneda Sandanedagane! gane!

Stiller ut: Årets komplette komplette kampanje bil frå all inclusive inclusive for KUN 849 000.med 5 års komplett komplett service service aavtale vtale

Stiller ut: År Årets ets Bybubil kampanje frå anerkjente SUPER DEAL med 5 års service service avtale!! avtale!!

Bli for for ordelskunde delskunde hjå oss! • 10% rabatt på alle verkstedtimer • 10% rabatt på alle bobildeler • 10% rabatt på alt utstyr fra AktivFri10 • 10% rabatt på leie fra Vestnes Bobilutleie • Prioriter Prioritertt kunde på tjenester på vårt vårt bilverksted Vestnes Bilverksted

Du finner oss i Vestnes Sentrum

tlf. 711 81 446

LøviknesGruppen Lø viknesGruppen består av: av:

www.bobiler www .bobiler.net .bobiler .net


20

august 2019 - SANDANE-DAGANE

Bli med på Moro med golfklubben

KRISTIAN LINDBERG • ÅSBJØRG RYENG • MAGNUS STAVELAND CATHARINA CHEN • BJARNE MAGNUS JENSEN • AINE SUZUKI AUDUN SANDVIK • INGVILD NESDAL SANDNES • PETER FRIDHOLM PER KRISTIAN SKALSTAD • BJØRN NYMAN • JULIUS PRANEVICIUS ALESSANDRO CAPROTTI • SIMONA SINDRESTEAN • MARIUS FLATBY BEATHE FROSTAD • RAYMOND SEREBA • UNGE KLASSIKARAR DISTRIKTSMUSIKARANE I SOGN OG FJORDANE

Fredag 6. september

20:00 Kringla Heimsins - Fjaler

12:00 Grenselaust

Satellittkonsert på UWC i Flekke.

Lunsjkonsert med Distriktsmusikarane i Sogn og Fjordane på Frydenbø Bilsenter. GRATIS, open for alle.

o

Mandag 2. september Tysdag 3. september

18:00 Breimsvegen 1518

19:00 Kringla Heimsins - Jølster Satellittkonsert på Eikaasgalleriet.

Klassisk kammerkonsert i bdhuset - det gamle bedehuset i Breim.

21:00 Ferda heim - reisa innover

20:00 Tangofest

Meditasjonskonsert i Vereide kyrkje.

Konsert og dans i Dramasalen i Trivselshagen. I samarbeid med Gloppen Tango.

Onsdag 4. september

Laurdag 7. september

18:00 Vandring i verda Vandrekonsert i dei gamle husa i Jølet, Nordfjord folkemuseum.

09:00 Morgon på Lauget

19:00 Kringla Heimsins - Eid

14:00 Kongens tromme - familieframsyning

Satellittkonsert i Kulturhuset Gamlebanken, Nordfjordeid.

)UXNRVWNRQVHUWSn/DXJHWNDIÀ NXOWXU

Forteljarframsyning på Gloppen Folkebibliotek i Trivselshagen. GRATIS, open for alle.

Torsdag 5. september

19:00 Kringla Heimsins

17:00 Song frå verda Konsert med 3. klasse musikkelevar YHG)LUGDYJVSn/DXJHWNDIÀ NXOWXU GRATIS, open for alle.

Musikalsk galla i Kultursalen,Trivselshagen. Festivalmusikarar og unge klassikarar.

21:00 Fest i Valhall

18:00 Kringla Heimsins - reisa gjennom året

Musikalsk nachspiel på /DXJHWNDIÀ NXOWXU

Opningskonsert i Kultursalen, Trivselshagen.

Sondag 8. september 15.00: Songen til jorda Avslutningskonsert i Vereide kyrkje.

gloppenmusikkfest.no

facebook.com/gloppenmusikkfest

I år som tidlegare stiller Sandane golfklubb med aktivitet i strandkanten. Anten du er verdsmeister eller aldri før har halde ei golfkølle vert det mogelegheit for å ha det moro under

Sandane-dagane. Denne helga tek dei med seg korger ut på fjorden, og det er då sjølvsagt om å gjere å slå ballen opp i korga. Alle som greier hole in one vert premierte. Lågterskelkon-

kurransen er eit godt høve til å prøve deg i sporten. Anten du er øvd eller nybegynnar, er du like velkomen til strandkanten med golfklubben.

Tradisjonsrikt dessertbord Gloppen Bygdekvinnelag har stilt på med dessertbord kvart år sidan Sandane-dagane kom til. Dei gler seg til å servere dessert også i år, og var tidleg ute med å få seljarar og kokkar på plass. – Vi satsar på tradisjonsmat, det er eit tema i bygdekvinnelaget. Vi vil selje ka-

ramellpudding av råmjølk, kjelost og fruktkompott med fløytemjølk. Til fruktkompotten har vi tenkt på allergiar, og tilbyr vegetabilsk fløyte. Vi vil i tillegg servere kald og varm dravle, og satsar på å lage 80 liter riskrem med raud saus. Denne blir laga av Nord-

fjord folkehøgskule, fortel leiar Else Tystad. Ho legg til at det er mykje arbeid med dessertbordet. Dei lagar utrulege mengder, og alt går med. Dei arbeider på dugnad, og dessertbordet er ei av inntektskjeldene til Gloppen Bygdekvinnelag.


21

SANDANE-DAGANE - august 2019

Vi feira Sandane dagane med mange knallgode tilbod

PRISFEST -50% 50% 50% ALLE ULLPLEDD

DESAL DUNDYNER UTVALET, DU HAR VALGET

BOD PÅ DAMEKLÆR

ALLE DUNPUTER PUTER SENGESETT alitet Supersoftupersoft Sateng-Percale

HALV V PRIS HALV PRIS MICRO PUTE STR 50x70 Ord 198,-

99,-

BIKINI ± FRÅ DENNE VEKA

-25% 25%

SANDANE DAGANE CEMO

Bi estikk

4 prs. + 2 krydderboksar

Kjøkkensett 5 delar

NO 249,­ før 449,­

NO 299,­

Nordstrandsvegen 15

før 599,­

GA R ASJ E PO RTE R - I N D US TR I PO RTE R - DØ R E R - PO RTÅ PN E R E

-15%

-30% -30%

OPP KVALITET OMSLIGE ØRRELSA

-25%

GODEtilbod TILBOpå D Gode PÅ E IDAMESSA! Sandane­dagane! - Utstilling av por ter og motorer.

- Ta mål av din ga arasjeåpning for tilbod! 20 års er faring!

GR ATIS BEFARING OG VISNING! Kom og skriv deg på - Kontaktskjema i ”standen”.

Topp o Kv K valitetsproduk t frå våre Par tnere i T Ty ys k l a n d . K ISPOL - MAR ANTEC. KR

45802420

Ø v re S ø rstran d a 169, 682 3 S an d an e M o b 9 76 6 3 219 - p os t@ p o r t x . n o - w w w. p o r t x . n o

Stort lunsjbord i sentrum!

Ureist og heimerlaga

GLOPPEN HOTELL Sandane­dagane 2019 Følg oss på:

+ 47 57 86 53 33 post@gloppenhotell.no www.gloppenhotell.no

Heimelaga hjortekarbonader, grilltalerken, kjøtpølser frå Kandal og mykje meir. Fredag, laurdag og søndag!

Øystein Eckhoff!

Trubadur

Laurdag 17. august Dørene åpnar: 21 Alder: 20 + Inngang: kr. 150,­

Du finn oss i 1. etasje i Coop Extra bygget

klare for Sandane­dagane! Mange gode tilbod!

Tystad Blomster as Tlf 57 86 63 90

6823 SANDANE


22

august 2019 - SANDANE-DAGANE

­ Brød ­ Stort utval i påsmurt ­ Wienerbrød og bollar ­ Kavring og kringle ­ Mykje god kaffimat ­ Kaker ­ Softis

Du finn oss i Firdavegen 14 på Sandane, tlf. 904 19 683

Flotte kle til reduserte prisar

under Sandane-dagane!

÷20% Luxaflex

Måltilpassa solskjerming

Velkomen inn!

Kjøkken og bad

på lampar

(ms belysning)

(gjeld ikkje motor)

Nye haustkle!

Du finn oss i Sandane Senter

÷20%

Nordstrandsvegen 17E, tlf. 57 86 91 95

Ovnar

TØMRING BETONGARBEID

...heim – til draumane dine Trelast • Golv • Flisar • Garderobe • Fargehandel • Belysning • Handverktøy/Makita

Telefon 916 81 313 ­ post@hyenbygg.no www.hyenbygg.no Jarbrugda, Sandane

OPNINGSTIDER: MÅ. - FRE. 07.30 - 16.30; LAU. 10.00 - 14.00

Vi kan hjelpe deg med m.a dette”

Sa n itæra n le ggo grøro p p le gg in yb ygge lle rre ha b ilite rin g.

Re ha b ilite rin ga vb a d ,va sk e ro m o gkjøkk e n . Va rm e a n le ggo gva rm e p um p e in yb ygge lle rre ha b ilite rin g. Utskiftin ga vve d /o lje kje ltil va rm e p um p e .

Sørstrandsvegen 184 6823 SANDANE

Te le fo n5 78 65 79 1/ 9 7 0 44 6 41

E ­p o st: p o st@m a rd a lro r.n o

www.mardalror.no

Stor loppemarknad på Sandane! under Sandane-dagane, til inntekt for kyrkjelydsarbeidet i Gloppen.

Loppemarknad: Fredag: Laurdag: Søndag:

kl. 10.00 - 18.00 kl. 10.00 - 18.00 kl. 13.00 - 18.00

NB! Det bli ikkje auksjon i år.


23

SANDANE-DAGANE - august 2019

6826 Byrkjelo tlf. 906 84 913

SJÅ V STO ÅRT UTV RE BYR AL PÅ KJEL O!

Deutz-fahr 5-serien Ein driftsikker, fleksibel og allround traktor.

Dunlop Hiflex Vi har det meste av slangar og deler på lager.

Krone Rundballepress Comprima leverast både som fastkammer og variabelt kammer i 8 ulike modellar.

PS Veggmikser • 1,5 mtr; • PTO: 540 omdr.; • Effekt: 100hk

Kellfri Teleskopgrind

Kellfri kantklippar lettvekt 1.45 meter; 1.8 meter; 2.2 meter

GODE TILBOD PÅ MOTORSAGER!

Krone Swadro Strengleggar Samanleggbare rotorarmar i transportstilling. 3 års garanti

Zetor - Forterra HD Toppversjonen og kan leverast med elektriske utvendige ventilar, armelenebetjening og fjærende framaksel.

HMV gjødselutstyr Husqvarana grasklippar Best i test. Lav vekt - Stor kapasitet Prisgunstig. HMV slangespreder.

2 - 3 meter 3 - 4 meter 4 - 5 meter

Husqvarna Automower Robotklippar med firehjulstrekk

• DEKK, BIL, LASTEBIL OG TRAKTOR • MOBIL OLJE OG GREAS • KOM INNOM SJÅ OG PRØV!

Ansiktsmålaren er på plass Om ein lenge har hatt ein draum om å sjå ut som ein tiger, ein sommarfugl eller ein klovn kan dette gå i oppfylling under Sandane-dagane. Ansiktsmålarar er på plass i sentrum for å gje store og små det motivet dei ønskjer.

Til Sandanedagane med båt?

Er du mellom dei som har tenkt å ta sjøvegen til Sandane og Sandane-dagane? Då skal du vite at Gjestebryggja har gode fasilitetar og ligg så å seie midt i smørauget. Straumtilkoplingskontakt blir utlevert på Joker Sandane. Betalande gjestar har høve til å dusje i Sandane Senter. Gjestebryggja har òg tilgang til Internett. Arrangøren av Sandane-dagane oppmodar dei lokale båteigarane om å la båtplassane ved bryggja vere for tilreisande gjestar denne helga.


24

august 2019 - SANDANE-DAGANE

Å vere lokalavis i slikt landskap er stas Vi prisar seinsommaren med ekstra gode abonnementsprisar til nye tingarar.

Abonnement

Du får:

Ut året

Total

• Papiravisa to dagar i veka • E-avis på nett kvelden før • Tilgang til alt på nettavisa

400,-

Digital

• E-avis på nett • Tilgang til alt på nettavisa

300,-

• E-avis på nett • Tilgang til alt på nettavisa

200,-

Ung

*

*) Ung er for deg som er under 30 år

Ting abonnement sjølv på nettsida firdatidend.no eller send epost til abo@firdatidend.no. Du kan også ringe ekspedisjonen på 57 86 87 81.

SOM ABONNENT FÅR DU OPEN TILGANG TIL:

Du finn oss på stand fredag, laurdag og søndag!

„ Papirutgåva tysdag og fredag, med nyhende, reportasjar, annonsar og anna som høyrer med i ei god lokalavis.

„ E-avis - digital versjon av papirutgåva, og tilgjengeleg alt klokka ni kvelden før 1.

„ Nettutgåva firdatidend.no med plussløysing. Fri tilgang til siste nytt i Gloppen og Jølster, når nytt skjer 2. Ting abonnement direkte på firdatidend.no eller send epost til abo@firdatidend.no. Du kan også ringe ekspedisjonen på 57 86 87 81.

1) Det digitale tilbodet gjev tre innloggingar på e-avisa. 2) På nettavisa kan tre personar vere logga inn samtidig på total-abonnentet.


25

SANDANE-DAGANE - august 2019

Tilbod under Sandane-dagane! Lun ull

(65,-)

Ønskegarn

(89,-)

Falk

(47,-)

NO 55,NO 39,NO 79,-

GARN-NØSTE: 350 gr Kr. 198,Nok til eit pledd / skjerf

Sokkegarn

NO 18,-

÷20% ord. garn (23,-)

÷20% rabatt STOFF:

på lappestoff

Kr.

50,- pr.m

på ei mengde andre stoff.

Modehjørnet Sandane, tlf. 57 86 57 71 Mobil 97 67 88 10

Måle huset? Spør gjerne oss, men ver ute i god tid!

oll r T Målarfirma Vi utfører tlf.alt952av målingsarbeid, sparkling, 44 689 tlf. 951 332 tapetsering og33golvbelegg.

STOFF

GARN:

a z n a n o b e t n Grønpla

2 r o f 3 r a t n a l p v a s i v på donge

HAGEMØBLAR til kanonprisar!

e-post: trollmålarfirma@gmail.com Anders Grov: Bjørn Ødven:

Ta kontakt for meir informasjon: Bjørn Ødven: 951 333 32 Anders Grov: 952 44 689 E­post:trollmalarfirma@gmail.com

Div. utepotter

÷50-70% Frukt og bærtre

GODE TILBOD alle 3 dagar under Sandanedagane

KLOKKER

÷30-50%

÷30-50% INNFATNINGER ÷50%

÷50% Lauvfellande prydbusker

÷50% Fast medlemstilbod:

2 bukettbuntar 200,-

SOLBRILLER

Hageland Sandane

Kattahamrane ­ Telefon 57 86 51 07 www.hageland.no

Nordstrandsvegen 13, Skarsteintunet - 57 86 52 66

Vår nettbutikk: vereideblomster.no


26

august 2019 - SANDANE-DAGANE

-20% 50% på alle bukser og jeans

Bøker og leiker

÷80% rabatt opptil

på utvalde ytterjakk ytterjakker

Stort salgstelt ute med ekstra gode tilbod BOKHANDEL ­ LEIKER ­ KONTORREKVISITA Nordstrandsvegen 10, 6823 Sandane Tlf. 57 86 44 10 eikenes@libris.no www.libris.no/eikenes

Ope 10­18 (15)

SANDANE-DAGANE

Barnekle kr. 50,- pr. plagg (opptil 90% avslag)

NOR Fleecejakke

Oslo Bambus vatert jakke

DAL st. 2 lags- WINDY jakke fl.fargar softskjelljakke dame/ herre

dame/ herre fl.fargar

Veil. 599,-

Veil. 1299,-

Veil. 1299,-

Veil. 899,-

300,dame/herre

700,-

dame/herre, fl. fargar

700,-

500,-

G E D O SK hausten! til

400,-

Div. modellar

Arbeidsbukse

topp kvaitet 1 stk

300,Veil. 590,-

500,2 stk

Veil. 590,-/stk

SoftskjellUll T-skjorte jakke

400,-

barn 2-12

dame/herre

Veil. 699,-

Veil. 549,-

400,-

Stort utetorg med mange kjempetilbod, opptil 90% avslag.

STORT UTETELT

Alle ord. sko inkl. Haustnytt!

1 PAR ÷10% 2 PAR ÷20%

Orango/Footi

Vernesko

Følg oss på facebook

“Barnejogg”

Orango

“Fjellsko” 28-38

FLEIRE GODE

1/2 pris 499,- KUPP Waterproof

aagårdsko 6823 SANDANE - TELEFON 57 85 52 45


27

SANDANE-DAGANE - august 2019

19 18

SANDANEDAGANE Torsdag 15. august

19.00: Glopperock, Vidar Villa m/band, Oselie og Kristianne i Trivselshagen. 15.00: Skandinavisk Tivolipark opnar.

Fredag 16. august

09.00 - 20.00: Butikkar og stand opne. 10.00 - 19.00: Loppemarked er open. 12.00 - 18.00: Galleri 104 har ope med utstilling. 13.00 - 17.00: Lunsjbord på Haraldsplassen. 14.00 - 17.00: Eliasbåten ved Gjestebrygga 14.00: Offisiell opning av Sandanedaga 2019 v/Årets Gloppar Kristine Ryssdalsnes Horvli. 14.00: Skandinaviske Tivolipark opnar. 17.00 - 18.00: Underhaldning på scena av Gloppen kulturskule. 20.00: Glopperock, Kari Bremnes med band, Line Dybedal i Trivselshagen. 22.00: Glopperock, Trubadur Agnar Gjelsvik på Onkel Willy.

Laurdag 17. august

09.00 - 19.00: Butikkar og stand er opne. 10.00 - 18.00: Loppemarknaden er open. 11.00: Skandinavisk Tivolipark opnar. 11.00: Konsert på Gloppen omsorgssenter v/Grannelaget. 11.00: Vibeke Oskal - Barneforestilling (Sandane Senter). 11.00 - 18.00: Rundtur med Airlift. 12.00 - 18.00: Lunsjbord på Heradsplassen. 12.00 - 16.00: Dessertbord med kaffi. 12.00 - 17.00: Eliasbåten ved Gjestebrygga. 12.00 - 16.00: Ansiktsmåling i sentrum. 12.00 - 18.00: Galleri 104 har opemed utstilling. 12.00 - 15.00: Besøk brannbilar og andre store bilar i Øvregata.

12.30: Grannelaget spelar på scena i sentrum. 13.00: Auksjon (Heradsplassen) v/Gloppen Bygdekvinnelag. 14.00: Underhaldning på scena v/Torbjørn Gran & Øystein Eckhoff (Allsongtime). 15.00: Mesterens Mester arrangert av SPENST (Øvregata). 16.00: Politisk debatt, leia av Arvid Andenæs. 17.30: Elektronikakompaniet underheld fra scena. 18.00: Bald Bros underheld frå scena. 21.00: Øystein Eckhoff spelar til dans på hotellet. 22.00: Glopperock, Diskotek på Onkel Willy.

Søndag 18. august

11.00: Gudstjeneste på Heradsplassen. 12.00: Veteranbilløpet Sandane Grand Prix. 12.00: Skandinavisk Tivolipark opnar. 12.00: Barneforestilling med Vibeke Oskal (Sandane Senter). 13.00 - 18.00: Loppemarknaden er open. 13.00 - 18.00: Butikkar og stand er opne. 13.00 - 18.00: Galleri 104 har ope med utstilling. 13.00 - 17.00: Lunsjbord på Heradsplassen. 13.00: Traktorar i Øvregata. 13.00 - 17.00: Dessertbord m/kaffi v/Gloppen Bygdekvinnelag. 13.00 - 17.00: Eliasbåten ved Gjestebrygga. 14.00: Utdeling av målpris akkompagnert av sjantier av Austrheim Mannskor. 15.00: Steinar Engelbrektson og Rosebandet underheld fra scena. 16.30: Bald Bros underheld fra scena. 18.00: Takk for i år.


28

august 2019 - SANDANE-DAGANE

SCENE, HERADSPLASSEN UTSTILLINGSBODER TIVOLI AKTIVITETSOMRÅDE, ØVREGAT ØVREGATA

SENTRUMSKART

AKTIVITETSOMRÅDE, GJESTEHAMNA SCENE, GLOPPEN HOTELL HELIKOPTERTUR STAR ST ART VETERANBILLØP MATTEL MA TTELT TTEL T INFORMASJON, HERADSHUSET PARKERING TOALETT OALETT


PRISFEST

SANDANE-DAGANE - august 2019

Joggesko Fotballsko

OPPTIL

50%

OPPTIL

Jakker

ÅRETS SYKKELKUPP Merida/Xeed/Scott Div. modellar

50%

OPPTIL

50%

El-Sykkel

Bukser

OPPTIL

40%

OPPTIL

Fiskeutstyr

Alle Stenger/Sneller

Tursekk 10 ltr Ord. 699,Tilbud

40%

Duffelbag

39,-

40%

OPPTIL

m/drikkesystem

Ord. 149,Tilbud

OPPTIL

Alfa

Ryggsekk/Sovepose og Telt

195,295,-

Drikkeflasker 350 ml

50%

Fjellsko Jaktstøvlar

Hikingsko OPPTIL

25%

Ord. 999,Tilbod

295,-

40% TELEFON 57 86 62 50

29


30

august 2019 - SANDANE-DAGANE

TILBOD PÃ&#x2026; HEILE BUTIKKEN! * 5$%$7 $773Â&#x2021; $//(9$5 5( (5

25%

Ò¯ *

5$%$77$1(*-(/'Ò¯$8*867(,*1(5$%$77$53Â&#x2021;./8%%./(2*(/6<./$5

5$%$77

3Â&#x2021;879$/'( ./(2*6.2

,OOXVWUDVMRQVE

SANDANE

Â&#x2021; 3 (1 7Ò¯ Ò¯ _6 Â&#x161;5 6 7 5 $ 1'9 (*(1  6 $ 1'$ 1(_7 / )   _: : :,1 7 (5 63 25 712


31

SANDANE-DAGANE - august 2019

Fjæra Mat serverer: Hj a r velk teleg â&#x20AC;¢ Lunchmat og kaker o inn men om ! â&#x20AC;¢ Fiskemiddagar â&#x20AC;¢ Kanskje ´byens beste burger? â&#x20AC;¢ Stor isdisk med kuleis Ope: mÃ¥ndag - fredag kl 10.00 - 18.00 laurdag kl 10.00 - 16.00

DAIVA sin butikk Gåvebutikken i Firdavegen Handelen er ikkje i boks før du har vore innom Daiva sin butikk! ­ Flotte treleikar. ­ Interiør og pynteartiklar. ­ Stor strikkegarnkrok. ­ Heite og gode pledd.

Masse søtt og godt du ikkje finn andre stadar. Kaffi og isbar.

Du finn ken nettbutik r.no jaktdame gen 11 i Firdave

Opningstider under Sandane-dagane Fredag Laurdag Søndag

16. august 17. august 18. august

10.00 - 20.00 10.00 - 19.00 13.00 - 18.00

$OOH(NRUQHVVWRODU

*MHOGXWVWLOOLQJVVWRODU

$OOHVSHLO %DOGHUKM¡UQHVRIDOHYHUDVWLIOHLUHYDULDQWDURSSVHWW %UHGGHFP[/HQJGHFP 3ULVHNVHPSHOKM¡UQHNU

5DPPHPDGUDVVHULEUHGGHUFPFPRJFP 3ULVLQNOXGHUWRYHUPDGUDVVIUnNU .RQWLQHQWDOVHQJHULEUHGGHUFPRJFP .RPSOHWWPHGRYHUPDGUDVVHUIUn &DWVVRYHVRIDPHG RSSEHYDULQJVSODVVLVMHVHORQJ 7HNVWLO,QDULDQWUDVLW /LJJHPnO[FP

.XQ

.UnQDYHJHQ6DQGDQH 7OI

2%6 9LU\GGDUSODVVIRUKDXVWHQVQ\KHWHU WHSSHUVRIDVWRODUWLOU\GGHSULVDU .RPLQQRPIRUHWNXSS


32

august 2019 - SANDANE-DAGANE

%DUQHEOHLHUHUUHVWDYIDOO %DUQHEOHLHUVNDO VRUWHUDVWVRPUHVWDYIDOO

Bilverkstad

EU-Kontroll, Service og vedlikehold Diagnose, AC-Service, Dekkservice Bil - Rekvisita, Startbatteri, slitedeler

Ny bil - Bilutleige - Bruktbil

(SRVWSRVW#QRPLOQR7HOHIRQ+HLPHVLGHZZZQRPLOQR

www.bdo.no BDO er eit av landets leiande kompetansehus innan

REVISJON BEDRIFTSRÅDGJEVING SKATT OG AVGIFT

Vi tilbyr tenester til privat og offentleg sektor. BDO AS avdeling Sandane held til i 2. etasje i Firdakraftbygget Epost: sandane@bdo.no Telefon: 57 86 85 90

BILSALG

Kjøp bruktbil med vår garanti Vi skaffer den bilen du treng

Alle våre bilar har nyleg utført service. Periodisk kontroll og teknisk gjennomgang for å gi deg ein problemfri bil. Kontakt oss for prøvekøyring.

Vi hjelper deg med forsikring og finansiering.

Drivstoff-forhandler i heile fylket

Landbruk, Entreprenør, Industri, Transport Olje / Kjemi / Smøremiddel Propan

Tilhenger

Ny tilhenger: RESPO og VARIANT

Vår erfaring, er din tryggleik

Kryss av i kalenderen ʹ

nå kommer LJŐŐĞƌ ͛Ŷ Roadshow! LJŐŐĞƌ ͛Ŷ Eid | Torsdag 15.8 kl. 15-18 LJŐŐĞƌ ͛Ŷ Sandane | Fredag 16.8 kl. 15-18

1\KHWHU‡7LOEXG‡.RQNXUUDQ ͻ Knallgode jubileumstilbud for Proff og forbruk ͻWƌŽĚƵŬƚŶLJŚĞƚĞƌŽŐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƐũŽŶĞƌ ͻ<ŽŶŬƵƌƌĂŶƐĞƌŽŐƉƌĞŵŝĞƌ͕ƐŶƵƌƌůLJŬŬĞŚũƵůĞƚ ͻ Se jubileumsfilmen ͻ Hvem vinner den lokale Jubileumsgaven? ͻ Bursdagskake, grillmat og drikke

Tlf. 57 86 58 60 Mobil: 906 04 177 E-post: post@leivaustrheim.no www.leivaustrheim.no


33

SANDANE-DAGANE - august 2019

SANDANEDAGANE 16.–18. AUGUST FREDAG OPE TIL 20 • LAURDAG OPE TIL 19 • SØNDAG 13-18 Aagård Sko Apotek1 Arkja Mote Bademiljø Byggern Fantasi Bunnpris Chatlet Sport Coop Extra Daiva sin butikk

Datainstituttet Eikenæs Libris Kontorspar Kozmos Elkjøp Gloppen Europris Fargerike Firda Elektro Fjæra Mat Grete’s Frisørsenter Grete’s

Heime Intersport Lauget kaffi & kultur Leiv Austrheim Luggen Frisør Modehjørnet Mona Lisa Møbelringen Nille Rema 1000

Vi tilbyr : • Cloud tenester • Nettsikkerheit • Back-up

HAUSTKAMPANJE!

Bedrifter og offentleg offentlege verksemder i heile Nordfjord- og Sunnfjordregionen brukar :

• Konsulenthjelp Konsulenthjelp • Berging av data/bilder/e-post • Reparasjonar

• Både til bedrifter og privatsektor

Gode tilbod på Sandanedagane Datamaskiner atamaskiner,, skrivarar atamaskiner Hjelp til oppsett av av utstyr

gnar Mobil: 982 30 400 Epost: magnar@datainstituttet.no

Thomas Elias Mobil: 483 64 366 Tlf.: 570 09 220 Epost: thomas@datainstituttet.no

Kåre Mobil: 982 30 401 Epost: magnar@datainstituttet.no

Bram Mobil: 406 98 216 Epost: bram@datainstituttet.no

Besøkadresse Sandane Senter Krånavvegen 7 Kråna Sandane Tlf.: 570 09 220

Sunkost Sandane Tekstil ekstil og Interiør Skinlo & Co Styrbord og babwword Sveisen Frisør Tystad ystad Blomster Vereide ereide Blomster Vest est Optikk Wagner agner / Savoy Yrkes og Fritdsklær Sissel`s Barneklær

Isolerglas som doggar? Knust glas? Energisparing? - Då er isolasjonsverdien halvert. - Glaset blir delvis svekka mot lekkasje Ring oss for rådgjeving i høve val av nytt glas og riktige glasløysingar!

Din totalleverandør av alt innan glas: - Isolerglas, solavskjermande glas og spesialglas - Luxaflex solavskjerming - Alum. fasader, glastak, vinterhage, vindu/dører - Trervindu, PVC FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET

GODE KAMPANJEPRISAR!

Kontakt

GLASS­SIKRING AS

Følg Glassfagkjeden på Facebook


34

august 2019 - SANDANE-DAGANE

Hjar teleg velk elkomen omen til Fylkesanlegget på Sandane Badeanlegg Badminton Basket Fotball Friidrett Handball

Gebussfeiring - Klassetur Gebussfeiring Kosetur - Firmatur Treningsleir

Tennis ennis Trreningsstudio Turn urn Vektløfting ektløfting Volle olleyball

Etter ei økt i anlegget vårt, kan vi servere heimelaga pizza, eller anna mat. Ta kontakt for for info info og prisar prisar.. Telef elefon: on: 906 34 853

Opningstider : Mandag - fredag 16 - 21 Laurdag - søndag 12 - 17 Badeanlegget er stengt måndagar


35

SANDANE-DAGANEA - august 2019

Verdas sterkaste lastebil Marknadsleiar i Sogn og Fjordane 2018

Postb. 283, 6821 Sandane ­ Telefon 57 86 84 00

Velkomen l vår tre i ein bukk i Øvregata

FIRDA

VIDAREGÅANDE SKULE

På Firda vgs kan du søkje på eit eller fleire av våre studieførebuande utdanningsprogram: • Studiespesialisering • Idre"sfag • Musikk, Dans, Drama

På Firda kan du skaffe deg studiekompetanse medan du spesialiserer deg innanfor dine interesser. Velkomen !l ein skule med sterke fagtradisjonar og eit unikt miljø. Firda vgs ­ meir enn ein skule

Firdavegen 21, 6823 Sandane tlf. 57 63 85 00 E­post: postmo"ak.firdavgs@s.no Web: firda.vgs.no

Her finn du:

Styrbord og Babord

Gode lbod under Sandane­dagane; Her er nokre av dei:

FANTASI; Kjøp/bes ll Brother overlock 4234D Kr. 6495,Få med ferdig startpakke med 3m jersey, 1m ribb og 4 sneller med overlocktråd, verdi 1050,­

Bademiljø; Victoria dusjse! veil 690,­ tilbod 550,-

Styrbord og Babord; Krabbe/hummerteiner veil 690,­ tilbod 590,-

RØRSERVICE AS Ronny Husevåg Rørservice

Ronny Husevåg Rørservice Nordstrandsvegen 6, 6823 Sandane Telefon 57 86 53 80 www.rhr.no www.bademiljo.no

Vi har ope kvar dag frå 11­16.30, og laurdagar 11­14

Kan variere kva dør som er opa, men hjelp skal du all d få!


FĂ&#x2026; NYE VOLVO V60 TIL 0,99% RENTE PĂ&#x2026; Sandanedagane Me feirar sommaren med rentekalas og gir deg difor ekstra gode leasingprisar pĂĽ mange av vĂĽre godt utst yr te Plug-in hybridar. Volvo V60 T 8 Plug-in hybrid leverast med automatgir, skinnseter, 18â&#x20AC;? vinterhjul, teknikkpakke, Volvo On Call, metalliclakk, firehjulstrekk ( AWD) og masse anna utst yr. Bilen har ogsĂĽ klassa sit t mest romslege bagasjerom med opptil 1364 liter nĂĽr bakseter yggen er lagt ned (inkl. oppbevaringsrommet under golvet). PR I V AT LE I G E K R 3 6 8 1 , -/ M N D * B E S Ă&#x2DC; K V Ă&#x2026; R S TA N D P Ă&#x2026; S A N D A N E D A G A N E O G O P P L E V N Y E V O LV O V 6 0 . I T I L F E L L E D Ă&#x2026; R L EG V E R K A N S TA N D E N V E R T E F LY T TA T I L V Ă&#x2026; R T B I L A N L EG G I M O N A .

V E L K O M E N T I L F R YDE NBĂ&#x2DC;

* For skot sleige k r 99.000, - . Et ableringsgebyr k r 4. 86 3, - . Tot alpris k r 236 . 379, - ( prisen vil variere med rentenivüet). 3 ür s bindings tid / 45 000 k m . P ris er ink l. M VA . P rø vek ø yring er 100% u forplik t ande og heil t gratis . B es till di prø vek ø yring pü vür net t side fr ydenbo -bil.no. Biletet er ei t illus trasjons foto og avbilda bil kan av vike f rü annonser t modell. Me tek at terhald om sk rivefeil.

F  1F EBM

ProPILOT

N-CONNETA ,3

*/,-6%&357*/5&3)+6-  .&5"--*$- ",, -&%-:4 0(/"7*("4+0/

1SP1*-051BSL

fr ydenbo - bil.no

SANDANE *OEVTUSJWFHFO 4BOEBOF 5FM

SOGNDAL (SBOEFO 4PHOEBM 5FM

'Â?3%& )BMCSFOETÂ&#x201C;ZSB 'Â&#x201C;SEF 5FM

Veil. pris lever t Sandane (inkl. lev.omk .). Omtalte teknologi avhenger av utst yrsnivĂĽ. Vi tar forbehold om skrivefeil. Biledet kan av vike fra annonser t modell.

Profile for Nordfjordsamkøyringa

Sandanedagane 2019  

Utgjeven av Firda Tidend august 2019.

Sandanedagane 2019  

Utgjeven av Firda Tidend august 2019.