Page 1

P R I S L I S T E 2 019


DEN STØRSTE REKLAMESAMKØYRINGA I N O R D FJ O R D Nordfjord finn du heilt nord i framtidsfylket Sogn og Fjordane - på grensa til Møre og Romsdal. Om lag ein tredel av folket i Sogn og Fjordane bur i Nordfjord. Næringslivet i regionen spenner frå eksport av fisk til konfeksjon via eige Operahus og ei IT-næring i stor vekst. Nordfjordsamkøyringa er den dominerande reklamekanalen i Nordfjord og består av mediehusa Fjordenes Tidende, Fjordingen, Fjordabladet og Firda Tidend. Nordfjordsamkøyringa hjelper deg med å formidle din bodskap ved annonsering på print, nett og mobil. Ingen andre speglar alt som hender og har ein slik posisjon i Nordfjord som desse fire tradisjonsrike lokalavisene.

PRODUK T Nordfjordsamkøyringa dekker områda Vågsøy, Selje, Bremanger, Vanylven, Nordfjordeid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Jølster.

PRINT

Ved annonsering på print når du 22.600 lesarar og betalar i utgangspunktet berre for to aviser - og får to aviser med på kjøpet.

NETT

Med husstandsdekning på ca 84% på print i tillegg til betydeleg digital trafikk, er dei fire lokalavisene produkt som er ein viktig del av nordfjordingane sin kvardag.

Webproduktet består av nettstadane fjt.no, fjordingen.no, fjordabladet.no og firdatidend.no. Desse nettstadane har 33.000 unike brukarar og 240.000 sidevisingar per veke. Nettstadane har nasjonale standardiserte annonseformat.

Vi skreddarsyr forslag til deg slik at du får best mogleg utbytte av dine reklamekroner i våre kanalar.

Mobilutgåvene til dei respektive nettstadane nyttast av over 36.000 unike brukarar som totalt genererer 160.000 sidevisningar per veke. Mobilutgåvene har òg nasjonale standardar for annonseformat.

2|

MOBIL


PRINT FRISTAR

Bestillingsfrist: 2 virkedagar Materiellfrist: 2 virkedagar Avbestillingsfrist: 2 virkedagar

STØRRELSAR

Annonseside: 6 spaltar à 38 mm. Maks høgde 365 mm. (Sjå modulkart) Tekstside: 5 spaltar à 46 mm. Maks høgde 365 mm. (Sjå modulkart) Minste modulstorleik M22B (80/96 x 107 mm)

PRISAR

Sjå modulkart

MATERIELL SENDAST nordfj@fjt.no

D I G I TA LT

DESKTOP / TABLET / MOBIL / NATIVE

DESKTOP ANNONSE

FORMAT

Topboard

980x300

Gjennomgåande

100 kb

0,40

Topboard XL

980x500

Gjennomgåande

150 kb

0,50

Skyscraper

180x500

Gjennomgåande

100 kb

0,35

Skyscraper 360x2500 Gjennomgåande + 100 CPM

150 kb

0,45

Brandboard

Framside

150 kb

0,35

980x300/500/600

PLASSERING

PÅSLAG + 100 CPM

MAX KB PRIS PR VISN.

Netboard

580x400

Gjennomgåande

100 kb

0,25

Hestesko

180x700/1010x150/180x700

Gjennomgåande

300 kb

0,50

Wallpaper

1920x1300

Gjennomgåande

300 kb

0,55

Framside

100 kb

0,20

Smartboard

320x250

TABLET ANNONSE

FORMAT

PLASSERING

PÅSLAG

Topboard

980x300

Gjennomgåande

100 kb

0,40

Topboard XL

980x500

Gjennomgåande

150 kb

0,50

Brandboard

980x300/500/600

Framside

150 kb

0,35

+ 100 CPM

MAX KB PRIS PR VISN.

Netboard

580x400

Gjennomgåande

100 kb

0,25

Smartboard

320x250

Framside

100 kb

0,20

MOBIL ANNONSE

FORMAT

PLASSERING

PÅSLAG

MAX KB PRIS PR VISN.

Board

320x250

Gjennomgåande

100 kb

0,40

Board XL

320x400

Gjennomgåande

+ 100 CPM

100 kb

0,50

Fullscreen

600x940/1920x1080

Framside

+100 CPM

100 kb

0,50

NATIVE ANNONSE FORMAT PLASSERING INT. LINK Brandboard

x

0,39

Netboard 580x400 Gjennomg. desktop, tablet x

x

0,29

Board Board XL

980x500/600

Framside desktop, tablet

x

EKST. LINK PRIS PR VISN.

320x250

Gjennomgåande mobil

x

x

0,44

320x300/400

Gjennomgåande mobil

x

x

0,54

Alle prisar er pr. visning eks. mva. | 3


M O D U L K A R T/A N N O N S E P R I S A R 55

246 x 365

54

196 x 365

53

146 x 365

TEKSTSIDE OG SIDE 1

52

96 x 365

51

46 x 365

Pris Tekstside 65.750 Produksjon 3.000

Pris Tekstside 52.600 Produksjon 2.400

Pris Tekstside 39.450 Produksjon 1.800

Pris Tekstside 26.300 Produksjon 1.200

Pris Tekstside 13.150 Produksjon 600

45

44

43

42

41

246 x 291

196 x 291

146 x 291

96 x 291

46 x 291

Pris Tekstside 52.600 Produksjon 2.400

Pris Tekstside 42.080 Produksjon 1.920

Pris Tekstside 31.560 Produksjon 1.440

Pris Tekstside 21.040 Produksjon 960

Pris Tekstside 10.520 Produksjon 480

35

34

33

32

31

246 x 218

Pris Tekstside 39.450 Produksjon 1.800

35B

246 x 181

196 x 218

Pris Tekstside 31.560 Produksjon 1.440

34B

196 x 181

146 x 218

Pris Tekstside 23.670 Produksjon 1.080

33B

146 x 181

96 x 218

Pris Tekstside 15.780 Produksjon 720

32B

96 x 181

46 x 218

Pris Tekstside 7.890 Produksjon 360

31B

46 x 181

Pris Tekstside 32.875 Produksjon 1.500

Pris Tekstside 26.300 Produksjon 1.200

Pris Tekstside 19.725 Produksjon 900

Pris Tekstside 13.150 Produksjon 600

Pris Tekstside 6.575 Produksjon 300

25

24

23

22

21

246 x 144

Pris Tekstside 26.300 Side 1 53.100 Produksjon 1.200

25B

246 x 107

196 x 144

Pris Tekstside 21.040 Side 1 42.480 Produksjon 960

24B

196 x 107

146 x 144

Pris Tekstside 15.780 Side 1 31.860 Produksjon 720

23B

146 x 107

96 x 144

Pris Tekstside 10.520 Side 1 21.240 Produksjon 480

22B

96 x 107

46 x 144

Pris Tekstside 5.260 Side 1 10.620 Produksjon 240

21B

46 x 107

Pris Tekstside 19.275 Produksjon 900

Pris Tekstside 15.780 Produksjon 720

Pris Tekstside 11.835 Produksjon 540

Pris Tekstside 7.890 Produksjon 360

Pris Tekstside 3.945 Produksjon 180

15

14

13

12

11

246 x 71

Pris Tekstside 13.150 Side 1 26.550 Produksjon 600

15B

246 x 34

Pris Tekstside 6.575 Side 1 13.275 Produksjon 300

4|

196 x 71

Pris Tekstside 10.520 Side 1 21.240 Produksjon 480

14B

196 x 34

Pris Tekstside 5.260 Side 1 10.620 Produksjon 240

146 x 71

Pris Tekstside 7.890 Side 1 15.930 Produksjon 720

13B

146 x 34

Pris Tekstside 3.945 Side 1 7.965 Produksjon 180

96 x 71

Pris Tekstside 5.260 Side 1 10.620 Produksjon 240

12B

96 x 34

Pris Tekstside 2.630 Side 1 5.310 Produksjon 120

46 x 71

Pris Tekstside 2.630 Side 1 5.310 Produksjon 120

11B

46 x 34

Pris Tekstside 1.315 Side 1 2.655 Produksjon 50 Alle prisar eks. mva


M O D U L K A R T/A N N O N S E P R I S A R 56

248 x 365

55

206 x 365

54

164 x 365

53

ALM. PLASS OG STILLING LEDIG

122 x 365

52

80 x 365

51

Pris Alm.plass 47.400 Stilling ledig 59.670 Produksjon 3.000

Pris Alm.plass 39.500 Stilling ledig 49.725 Produksjon 3.000

Pris Alm.plass 31.600 Stilling ledig 39.780 Produksjon 2.400

Pris Alm.plass 23.700 Stilling ledig 29.835 Produksjon 1.800

Pris Alm.plass 15.800 Stilling ledig 19.890 Produksjon 1.200

56B

55B

54B

53B

52B

51B

248 x 328

206 x 328

164 x 328

122 x 328

80 x 328

Pris Alm.plass 7.900 Stilling ledig 9.945 Produksjon 600

Pris Alm.plass 42.660 Stilling ledig 53.703 Produksjon 3.000

Pris Alm.plass 35.550 Stilling ledig 44.753 Produksjon 2.700

Pris Alm.plass 28.440 Stilling ledig 35.802 Produksjon 2.160

Pris Alm.plass 21.330 Stilling ledig 26.852 Produksjon 1.620

Pris Alm.plass 14.220 Stilling ledig 17.901 Produksjon 1.080

46

45

44

43

42

41

248 x 291

206 x 291

164 x 291

122 x 291

80 x 291

Pris Alm.plass 31.600 Stilling ledig 39.780 Produksjon 2.400

Pris Alm.plass 25.280 Stilling ledig 31.824 Produksjon 1.920

Pris Alm.plass 18.960 Stilling ledig 23.868 Produksjon 1.440

Pris Alm.plass 12.640 Stilling ledig 15.912 Produksjon 960

46B

45B

44B

43B

42B

41B

248 x 255

206 x 255

164 x 255

122 x 255

80 x 255

Pris Alm.plass 27.650 Stilling ledig 34.808 Produksjon 2.100

Pris Alm.plass 22.120 Stilling ledig 27.846 Produksjon 1.680

Pris Alm.plass 16.590 Stilling ledig 20.885 Produksjon 1.260

Pris Alm.plass 11.060 Stilling ledig 13.923 Produksjon 840

36

35

34

33

32

31

248 x 218

206 x 218

164 x 218

122 x 218

80 x 218

Pris Alm.plass 23.700 Stilling ledig 29.835 Produksjon 1.800

Pris Alm.plass 18.960 Stilling ledig 23.868 Produksjon 1.440

Pris Alm.plass 14.220 Stilling ledig 17.901 Produksjon 1.080

Pris Alm.plass 9.480 Stilling ledig 11.934 Produksjon 720

36B

35B

34B

33B

32B

31B

248 x 181

206 x 181

164 x 181

122 x 181

80 x 181

Pris Alm.plass 19.750 Stilling ledig 24.863 Produksjon 1.500

Pris Alm.plass 15.800 Stilling ledig 19.890 Produksjon 1.200

Pris Alm.plass 11.850 Stilling ledig 14.918 Produksjon 900

Pris Alm.plass 7.900 Stilling ledig 9.945 Produksjon 600

26

25

24

23

22

21

248 x 144

206 x 144

164 x 144

122 x 144

80 x 144

Pris Alm.plass 15.800 Stilling ledig 19.890 Produksjon 1.200

Pris Alm.plass 12.640 Stilling ledig 15.912 Produksjon 960

Pris Alm.plass 9.480 Stilling ledig 11.934 Produksjon 720

Pris Alm.plass 6.320 Stilling ledig 7.956 Produksjon 480

26B

25B

24B

23B

22B

21B

248 x 107

206 x 107

Pris Pris Alm.plass 14.220 Alm.plass 11.850 Stilling ledig 17.901 Stilling ledig 14.918 Produksjon 1080 Produksjon 900

16

248 x 71

15

206 x 71

164 x 107

122 x 107

Pris Alm.plass 7.110 Stilling ledig 8.951 Produksjon 540

Pris Alm.plass 4.740 Stilling ledig 5.967 Produksjon 360

14

13

12

11

164 x 71

122 x 71

Pris Pris Pris Pris Alm.plass 9.480 Alm.plass 7.900 Alm.plass 6.320 Alm.plass 4.740 Stilling ledig 11.934 Stilling ledig 9.945 Stilling ledig 7.956 Stilling ledig 5.967 Produksjon 720 Produksjon 600 Produksjon 480 Produksjon 720

248 x 34

15B

206 x 34

14B

164 x 34

Pris Pris Pris Alm.plass 4.740 Alm.plass 3.950 Alm.plass 3.160 Stilling ledig 5.967 Stilling ledig 4.973 Stilling ledig 3.978 Produksjon 360 Produksjon 300 Produksjon 240

Alle prisar eks. mva

13B

122 x 34

80 x 71

12B

11B

80 x 34

Pris Pris Alm.plass 2.370 Alm.plass 1.580 Stilling ledig 2.984 Stilling ledig 1.989 Produksjon 180 Produksjon 120

38 x 107

Pris Alm.plass 2.370 Stilling ledig 2.984 Produksjon 180

Pris Alm.plass 3.160 Stilling ledig 3.978 Produksjon 240

38 x 144

Pris Alm.plass 3.160 Stilling ledig 3.978 Produksjon 240

Pris Alm.plass 9.480 Stilling ledig 11.934 Produksjon 720

16B

80 x 107

38 x 181

Pris Alm.plass 3.950 Stilling ledig 4.973 Produksjon 300

Pris Alm.plass 18.960 Stilling ledig 23.868 Produksjon 1.440

38 x 218

Pris Alm.plass 4.740 Stilling ledig 5.967 Produksjon 360

Pris Alm.plass 23.700 Stilling ledig 29.835 Produksjon 1.800

38 x 255

Pris Alm.plass 5.530 Stilling ledig 6.962 Produksjon 420

Pris Alm.plass 28.440 Stilling ledig 35.802 Produksjon 2.160

38 x 291

Pris Alm.plass 6.320 Stilling ledig 7.956 Produksjon 480

Pris Alm.plass 33.180 Stilling ledig 41.769 Produksjon 2.520

38 x 328

Pris Alm.plass 7.110 Stilling ledig 8.951 Produksjon 540

Pris Alm.plass 37.920 Stilling ledig 47.736 Produksjon 2.880

38 x 365

38 x 71

Pris Alm.plass 1.580 Stilling ledig 1.989 Produksjon 120

38 x 34

Pris Alm.plass 790 Stilling ledig 995 Produksjon 50 | 5


DEN STØRSTE R E K L A M E S A M K Ø Y R I N G A I N O R D FJ O R D LOKALAVISA FOR

n esy ane. I Svelge under Jul -artist ein mens eekend Rockw 19 slapp OG 1816-17 SIDE

prykk ikke op l i år et må ner Tenker tre k er ikke

7 uar 201 03. jan Tysdag l kr. 25, Laussa

rd

rdfjo

i No Størst

2017

Sandane

40 21 40 Tipstelefon: 40

ONSDAG 4. JANUAR 201

Nyttårsbarnet frå Hyen Nr. 1 • 94. årgang • Laussal kr 30,-

7

.no www.fjordingen

Rift om tomtene

er i gang Hopland Kraft

n 12 av 20 tomter reserve

rte n Fleire unge som

Siste side

FREDAG

6. JANU

Selje + E

vil heim

AR 2017

• NR. 2 •

143. ÅRG

ANG • LAUS

SAL: KR.

25,- • WWW

id = san

– Jølster må få kulturetaten

.FJORDA

BLADET.N

Alt før bustadfeltet Valborgkleiva C ved Sandane er lyst ut for opparbeidi reserverte av potensielleng, er tolv av 20 tomter husbyggjarar. Teknisk Kjell Petter Solhaug sjef opplyser at fleire av dei inter-

Gloppen får toppkarakter av fylkesarkivaren

esserte tomtekjøpa rane er unge utflytte glopparar som ønskjer å kome tilbake igjen. Og i sjøkanten har Sandane Panorama planar om tretten nye leilegheiter. Side 4 og 8

Side 6

e vasskraftanlegg Kraft, nest størst •d Hoplandgodt ksjonen. Ane. Me i gang med produ i Stryn, er k vidar veka i desember. i Holvi rs. sett i drift andre vart drifta t de legge be An ilie n

iv fam le og sone Jar som dr Endre han broren , r Oldeide l i seg haOG 7 Anne 6 ande SIDE seier landh n r oss, tikk fo Arvid starta er det sone bu re e har vo annen seinar Januar – Livet an med m 56. 60 år m i 19 som sa i eige hus ren kjella vare

JANNE FOTO:

HAUG N LIST WELTZIE

Merkelget sa

sdag r tor starte r kl. 10.00 ua 5. jan

NB: Vi

hold

gt er sten

onsdag

4.1.

dag 5.

øy tors

r i Mål

starte

januar

i kraftla inviterte styret ell opning • Torsdag i romju på omvising. Offisi verket bygdefolk DESSE SIDE 2, 4 OG 5 våren. vert ein gong utpå

Jens August klar for nye utfordringar

0

.0 kl. 10

Jens August Guddal og er Muri tek nye steg klar for nye utfordrin gar i eliteserieklubben reiser Viking. 17-åringen frå Stryn for å utvikle seg vidare som fotballer keeper. – Målet mitt å gå gradene i Viking. SIDE 17

JANUAR-SAL

22,9 GWh. årsproduksjon på

- No begynner arbeidet

at Mange er glade for g landslinja i skiskytin kjem til Stryn. Torstein av dei. Tvinnereim er ein SIDE 10 OG 11

Filmpremiere på raud løpar i Oldedalen

Side 12 Frå forha ndlingsmøte (Selje, ordfø t rar KrF), mellom Eid og Selje Tolaas) Ørnulf Lilles onsdag (frå tøl (Selje , rådmann), venstre): Sigurd Reksnes Judith

BUTIKKANE STARTAR JANUA RSAL TORSDAG 5. JANUAR - OPE TIL 18.00

hus Det var smekkfullt på premiera til filmen av «Ka dei bala med» (Dag duoen DagisDagus Dag Asle Mykløen og Ivar Indrebø, bildet) PLUKK & MIKS Raude/gule/grøne epler, appelsiner, femte juledag. klementiner

Forhan (Eid, SP), Kvåle (Selje dlin Eli , Tp) og semje om gsutvala til Gunn SandeFørde Aarskog Eid og (Selje, SP). (Eid, H), Åslau kommu ein intensjonsa g Krogsæter Ikkje på Selje har biletet: Anfin nane. Beg (Eid, rådm n Sjåstad, ann), Siri ge kom vtale om samans kome fram Selje Frp Sandvik munar (Eid, og Eid-o rdførar Alfred AP), Stein Rober ønskjer låing av dei til seg på lage t Osda Bjørlo (V). t, to å ha Våg (Foto: Yngvel søy med vanskeleg for men då under føresetn Vågsøy NYHEND ader som E 2, 3 og å svelgje. kan vise 5 seg

Kjære kunde, Bulandet er eit levande fiskerisamfunn der fisk har vore livsgrunnlaget i generasjoner. Vi på Bulandet Fiskeindustri AS jobbar for at du skal få eit best mogeleg produkt.

12 90

Håper det gjev meirsmak! Oss på Bulandet Fiskeindustri AS

-30%

og pærer. Pr. kg

TORO SUPPER/SAUSAR/GRYTER

Utvalde variantar

SIDE 15

Mektig Messias

SJÅ ANNONSAR SIDE 11

Nordfjordeid-Naustdal-San

dane-Sogndal-Florø-Øvre

FISK FRÅ BULANDET

om utselde varer.

FOTO: BENGT FLATEN

ein gjennomsnittleg

-30%

1

ar og er bygd for t er eigd av 27 grunneigar i Randaelva. Kraftverke

Hillersøy lettsalta torsk, torsk naturell, sei og lettsalta 1,5 kg fryst brosme.

Årdal-Kaupanger-Høyanger -Førdegården 7–23 (8–21)

5 3700 1

Kraft ved inntaket

Side 10

Gjeld veke 1. Med atterhald

Nesdal i Hopland

Startar den store 100-års festen

7 090 03

v a i ar drift k k i t år bu Her g ET SALG

Ole Johnny Rein energi: Styreleiar

Møt olje -optimiste n Sennes et

Bli med til Sør-K orea der skips

Odd Kåre verft med Førde 8–22 (20) Vik Senneset utrustning Hansteen. 7–23 (9–21) jobba og

BULANDET FISKEINDUSTRI AS · 6987 BULANDET · TLF: +47 57 73 30 30 · FAKS: +47 57 73 30 39

HELG 8-11

klargjering

r på verda s største il-plattform a Aasta

av Stato

Etablerer seg på

Eid

Eit nytt rådgjeving sselskap reiseliv innan skal etable re seg på Nordfjorde id. Synn øve Elisab Aabrekk eth er ein av partnarane landsdekka i det nde selsk apet.

NYHENDE

7

Snø på Har pen

Harpefosse n kan tilby over er både natur det meldt snø og om endå kunstig meir vinter snø til helga 14 OG vêr.

NYHENDE

ar g fadr å jer se ar Ønsk ai håp adz r. h Ahm eidara Abdulla med fleire nt bli kje 3 2 OG SIDE

O

t

Side 5

7 090035 36001 2

LES DA

ang 107. årg

tysdag

Nr. 1,

8 0 0 10 7 090035 3

flott at Det er lk som fo det er dre. an hjelperGENS LEIAR

Oppryk lagets nye ). og for Eid an Hafsås (24 Dan Jør TEN SPOR

Nr. 1, 82. årgang Laussal kr. 25,–

INDRE NORDFJORD

03. JANUAR STRYN TYSDAG

inn e året tar hel det ny Rocka spelte lokale lte i ytre

AL ØY LEFD VIC NR 68 – MÅL

15

. Og fram-

92 1 GAT E : 57 85 17 TLF

FJORDINGEN

Postboks 248, 6781 Stryn Tlf. 57 87 45 00 Kontaktperson: Ove André Aarskog Kjem ut: Tysdag og fredag Opplag 2018: 3.763* Fjordingen.no

FJORDENES TIDENDE

Postboks 55, 6701 Måløy Tlf. 57 84 90 00 Kontaktperson: Rune Henden Kjem ut: Tysdag og fredag Opplag 2018: 4.643* Fjt.no

FJORDABLADET

Rådhusv. 6, 6770 Nordfjordeid Tlf. 57 88 53 10 Kontaktperson: Hilde Kroken Kjem ut: Tysdag og fredag Opplag 2018: 2.641* Fjordabladet.no

FIRDA TIDEND

Postboks 38, 6821 Sandane Tlf. 57 86 87 81 Kontaktperson: Linda van Hulst-Florack Kjem ut: Tysdag og fredag Opplag 2018: 2.875* Firdatidend.no

*) Godkjent opplag frå Mediebedriftenes Landsforening 2018. FM 18/2.

Rune Henden | Marknadssjef | rune.henden@fjt.no | 454 45 244 Vilde Myhre Skavøypoll | Marknadsrådgjevar | vilde@fjt.no | 91 82 22 06 Nordfjordsamkøyringa | Postboks 55, 6701 Måløy | nordfj@fjt.no | nordfjordsamkøyringa.no

Profile for Nordfjordsamkøyringa

Prisliste Nordfjordsamkøyringa 2019  

Prisliste Nordfjordsamkøyringa 2019