Page 1

S T I J L V O L W O N E N | h a b ite z a ve c st y le

1

GELAKT | LAQUEÉS • G


2

GELAKT | LAQUEÉS • G


Toegang tot klasse decouvrez la classe U bouwt, verbouwt het huis

Vous construisez, vous

van uw dromen of… droomt

rénovez la maison de vos

van het huis dat u gaat

rêves ou ... vous rêvez de la

bouwen. U wenst deuren die

maison que vous souhaitez

zich naadloos integreren in

construire. Vous désirez des

uw interieur?

portes qui s’intègrent dans votre intérieur?

De ‘NORDEX deur-collecties’

Les collections portes ‘Nor-

zijn ontworpen en vervaar-

dex’ sont consues et fabri-

digd in onze ateliers te Aren-

quées dans nos ateliers à

donk. In de showrooms kiest

Arendonk. Dans nos salles

u in alle rust uit méér dan

d’exposition, vous choisissez

100 verschillende modellen.

en toute sérénité dans 100 modèles différents.

Ook een bijpassende trap of

Un escalier conforme ou un

sfeervol parket behoort tot

parquet de caractère appar-

de mogelijkheden.

tiènnent aux possibilités.

Onze interieuradviseurs

Nos conseillers intérieur

geven graag mee vorm aan

vous assistent à réaliser

uw droom.

votre rêve.

G-PROGRAM De design-

G-PROGRAM La collection

collectie van Nordex. Binnen-

‘design’ de Nordex. Portes

deuren van een uitzonder-

intérieures d’une classe ex-

lijke klasse. Sober, tijdloos

ceptionnelle. Sobres, intem-

en verfijnd. Het subtiele en

porelles et raffinées. Jeu de

elegante lijnenspel, het har-

lignes subtil et élégant, la

monisch samenvoegen van

combinaison harmonieuse de

verschillende houtsoorten

diverses essences et l’usage

en de wisselende fineer-

de placages variés sont

toepassingen creëren geraff-

facteurs de raffinement et de

ineerde én betaalbare luxe.

luxe d’un prix abordable.

www.nordex.be

3

GELAKT | LAQUEÉS • G

GELAKT | LAQUEÉS • G

3


4

GELAKT | LAQUEÉS • G


5

GELAKT | LAQUEÉS • G

ETERNA

5


HOUT, EEUWIGE SCHOONHEID

Eik, beuk, kerselaar, notelaar, wengé ... Laat u charmeren door de natuurlijke pracht van deze edelfineren.

6

HOUT | BOIS • GF


LE BOIS, UNE BEAUTÉ QUIE PERDURE AU FIL DES SIÈCLES Qu’ils soient en chêne, en hêtre, en merisier, en noyer, en wengé ... Vous serons séduits par la beauté naturelle de cette série de placages nobles.

7

GELAKT | LAQUEÉS • G

HOUT | BOIS • GF

7


8

CLIP K

Glas en hout, een gedroomde combinatie ... Du verre et du bois, une combinaison de rĂŞve ...


Strakke vormgeving met de MR-alu omlijsting 9

GELAKT | LAQUEÉS • G Un ensemble serré avec le cadre MR-ALU

KOZIJN | DORMANT

9


G 202

G 203

G 215

G 218

G 156

G 155

G 154

Virtuoos lijnenspel ... Le jeu des lignes pures ... G 323

10

G 223

G-PROGRAM

G 208

G 184

G 207 verlaagd

G 228

AO 230


11

GELAKT | LAQUEÉS • G

SCHUIFDEUREN in glas | PORTES COULISSANTES en verre

11


12

RETRO ALFA OMEGA


De Alfa Omega RETRO collectie. Handmade design met een hoge tastbaarheid, een genot voor oog én hand. Een minimale inzet van materialen is het middel, verhevigde sensaties zijn het doel. Massief of dik eiken fineer, geschuurd, gezaagd of geborsteld gaat hand in hand met ruw gelakt metaal. Deze collectie is handwerk en maatwerk.

La collection Alfa Omega RETRO. Un design artisanal de qualité qui séduira la vue et le toucher. Par l’utilisation d’un matériel minimaliste, nous pourrons faire sublimer vos sensations Le chêne massif ou semi-massif (placage), poncé, raboté à la scie ou brossé va de pair avec un métal brut laqué. Cette collection est artisanale et exécutable sur mesure.

13

GELAKT | LAQUEÉS • G

retro alfa omega

13


14

TRAPPEN | ESCALIERS


TRAPPEN

15

GELAKT | LAQUEÉS • G

ESCALIERS

kwaliteit en vakmanschap qualité et savoir-faire

TRAPPEN | ESCALIERS

15


16

GELAKT | LAQUEÉS • CLASSICS

Sandton Grand Hotel Reylof - Gent


GELAKT IN STIJLVOL WIT

ELÉGANCE DES PORTES LAQUÉES BLANC

Laat u bekoren door stralend witte deuren in een stijlvolle belijning.

Laissez-vous séduire par l’élégance des portes blanches nacrées aux

U heeft de keuze uit 6 verschillende uitvoeringen.

lignes épurées/stylées. Cette gamme existe en 6 finitions diffé-

De mooie, strakke lakafwerking laat het zuivere lijnenspel tot zijn

rentes. La finition laquée sobre et soignée met en valeur les veines

recht komen.

naturelles du bois.

MDM

MDO

MDD

MDZ

MDP

FL

op- en inliggend profiel moulure en relief et en creux

breed opliggend profiel large moulure en relief

breed inliggend profiel large moulure en creux

smal en diep inliggend profiel fine moulure en creux

inliggend profiel,scherpe hoeken moulure en creux, angles droits

inliggend paneel panneau en creux

17

GELAKT | LAQUEÉS • G


18

GELAKT | LAQUEÉS • CLASSICS


CLASSICS

U houdt van stijl en gezelligheid! Gelakt, hout, met- of zonder glas. Nordex ‘Classics’, ze passen in uw plannen.

CLASSICS

Vous appréciez la classe et la convivialité! Laqué, bois,

avec ou sans vitrage. Nordex ‘Classics’, convient dans vos projets.

19

GELAKT | LAQUEÉS • G

GELAKT | LAQUEÉS • CLASSICS

19


20

HOUT | BOIS • CLASSICS


MASSIEF HOUT ... VOOR EEN WARM INTERIEUR PORTE ET INTÉRIEUR CHALEUREUX

21

GELAKT | LAQUEÉS • G

HOUT | BOIS • CLASSICS

21


PARKET PARQUET ONTDEK onze ruime keuze in laminaat, laminaatparket, half-massief met o.a. clicksysteem (voor doe-het-zelvers) en massief.

DÉCOUVREZ notre vaste choix de parquets stratifiés, à lames, semi22

PARKET | PARQUET

massifs avec e.a. le système clic (pour les bricoleurs) et massifs.


KLINKEN CLENCHES 23

GELAKT | LAQUEÉS • G

DE mooiste klinken, het allernieuwste bouwbeslag, kom het ontdekken bij NORDEX !

LES plus belles clenches, la quincaillerie dernier cri, découvrez le chez Nordex !

KLINKEN | CLENCHES

23


REGIONALE TOONZALEN SALLES D’EXPOSITION RÉGIONALES

• AALTER KNOKKEWEG 6 TEL 09 377 41 11

• ARENDONK HOGE MAUW 300 TEL 014 689 350

• HALLE AUGUSTE DEMAEGHTLAAN 228 TEL 02 356 62 26

• HASSELT GENKERSTEENWEG 72A TEL 011 21 01 00

• KAMPENHOUT MECHELSESTEENWEG 93 TEL 016 60 43 96

• OPWIJK STWG OP DENDERMONDE 229 TEL 052 35 74 62

• WIJNEGEM

Fabriek en burelen Usine et bureaux : Hoge Mauw 300 2370 Arendonk T: +32 (0) 14 689 366 info@nordex.be

www.NORDEX.be

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaandelijke verwittiging. Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle intellectuele rechten voorbehouden. Modifications sans avis préalable. Aucuns droits peuvent être puiser de cette documentation. Tous les droits intellectuels réservés.

© COPYRIGHT NORDEX • Drukkerij Gewadrupo • 01/2018

VOSVELD 11A TEL 03 326 85 17

Stijlvol wonen  

U bouwt, verbouwt het huis van uw dromen of… droomt van het huis dat u gaat bouwen. U wenst deuren die zich naadloos integreren in uw interi...

Stijlvol wonen  

U bouwt, verbouwt het huis van uw dromen of… droomt van het huis dat u gaat bouwen. U wenst deuren die zich naadloos integreren in uw interi...

Advertisement