Page 22

22

Västlänken/ Station Haga Uppdraget Norconsult har fått i uppdrag av konsortiet AGN Station Haga att utföra trafikomläggningar i samband med bygget av Station Haga, samt utföra geologiska mätningar och sprängningar vid tunnelarbeten. Tidplan Arbetet inleddes i början av 2018. Projekteringen av trafikomläggningarna runt Haga Station beräknas vara klar under år 2019, med ytterligare

omläggningar planerade till 2020 och färdigställande av ytan 2023. Hela Västlänken beräknas stå klar år 2026. Utmaningar Arbetet med Station Haga sker i en känslig stadsmiljö med hög trafikgenomströmning, med sprängningar nära byggnader och stadsliv. Arbetena ska medföra så lite störningar och åverkan som möjligt.

bergssidan blottlagd. Insprängd i stenen finns en påbörjad portal till en arbetstunnel, som när den är klar ska leda under gamla och nya universitetsbyggnader, flerfamiljshus och arbetsplatser – samt Hagakyrkan – hela vägen ner till Station Haga. Här arbetar Romina Lobos som sprängledare. Hon är ingenjörsgeolog på Norconsult och ansvarar för sprängningarna sedan augusti i år på uppdrag av AGN Station Haga. – Jag ville gärna jobba med detta, jag ville se till att inte Hagakyrkan ramlar ner i en tunnel, säger Romina Lobos och ler. HON ANLITADES FÖR att hon har spanska som modersmål, och kan kommunicera med de utländska arbetare som är anställda av AGN. Men den geologiska kunskap hon besitter gjorde henne snabbt ovärderlig, och när det dessutom visade sig att hon har sprängkort fick hon positionen som sprängledare. Hon har ett tätt samarbete med kollegan Per Eriksson, och de har delat upp arbetet mellan sig: Per leder arbetet med att mäta och kontrollera berget och geologin, Romina designar sprängningarna och leder sprängningsarbetet. – De första sprängningarna är alltid känsliga. Vi borrar horisontella hål som vi laddar med dynamit. Eftersom sprängkraften går rakt ut från hålet behöver vi stoppa trafiken och utrymma Linnéplatsen till och med busshållplatserna. Vi varnar de som befinner sig i husen runt omkring. Egentligen skulle de helst också utrymma, men det gör de inte. Vi säger i alla fall till dem att inte titta ut genom fönstren, säger Romina Lobos och skrattar.

» Vi borrar horisontella hål som vi laddar med dynamit. Eftersom sprängkraften går rakt ut från hålet behöver vi stoppa trafiken och utrymma Linnéplatsen till och med busshållplatserna.« ROMINA LOBOS, NORCONSULT

Hon gör en stor mängd beräkningar innan för att se till att det blir precis rätt mängd dynamit på precis rätt ställen. – Men man måste anpassa sig till praktiken också. Jag lyssnar på sprängarna och tar in deras åsikter. Men det är bara jag som har hela bilden klara för mig, och det är jag som har ansvaret i slutändan. Jag har ett antal uppgifter att lösa. Vi måste tänka på säkerhet, miljö, vibrationer och på att påverka så lite som möjligt. Även fast vi jobbar mitt i stan ska helst ingen märka oss, säger Romina. LITE SAMMA MÅL som Jenny Thönell, med andra ord. Ingen lätt uppgift när man arbetar med dynamit och trafikavstängningar. n

NORCONSULT I DAG # 2 2018

Profile for Norconsult

Norconsult Idag 2-2018  

Norconsult Idag 2-2018  

Advertisement