Page 1

7


Chipuri de viaţă monahală fotografii de Dragoş Lumpan Redactor şi Editor pdf: Răzvan Penescu rpenescu@liternet.ro

Fotografii: © 2006 Dragoş Lumpan Toate drepturile rezervate.

© 2006 Editura LiterNet pentru versiunea .pdf Acrobat Reader Este permisă descărcarea liberă, cu titlu personal, a volumului în acest format. Distribuirea gratuită a cărţii prin intermediul altor situri, modificarea sau comercializarea acestei versiuni fără acordul prealabil, în scris, al Editurii LiterNet sînt interzise şi se pedepsesc conform legii privind drepturile de autor şi drepturile conexe, în vigoare. ISBN-10: 973-7893-91-3 ISBN-13: 978-973-7893-91-8

Editura LiterNet http://editura.liternet.ro | office@liternet.ro

Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

3

1

4


Pâinea Vieţii Se dă pe Sine tuturor celor ce o cer, cu iubire de oameni, dar nu în acelaşi fel tuturor. Ci celor care au

făcut lucruri mari, mai mult, iar celor mai puţini în fapte, mai puţin, fiecăruia cât poate primi vrednicia minţii lui.

Sfântul Maxim Mărturisitorul

Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

3

2

4


Fii în pace în inima ta şi cerul şi pământul vor fi în pace cu tine! Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Sfântul Isaac Sirul

3

3

4


În mănăstire, mai mult decât în altă parte, se simte întâlnirea lumii de jos cu lumea de sus. Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Andrei Pleşu

3

4

4


Mănăstirea este tinda raiului, casa lui Dumnezeu, poarta cerului, locul împlinirilor, cerul cel de pe pământ şi locul

fericirii.

Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Părintele Teofil Părăian

3

5

4


Ştim că atunci când unul din doi cade, cade singur. Dar de mântuit nu se mântuieşte nici unul singur. Cine va fi mântuit va fi mântuit în Biserică, drept mădular al ei, în unire cu ceilalţi credincioşi. Dacă cineva iubeşte, el este în

obştea iubirii.

Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Alexei Homiacov

3

6

4


Calea lui Dumnezeu este crucea de fiecare zi. Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Sfântul Isaac Sirul

3

7

4


Dacă vrei să cauţi în lumea aceasta un om fericit, nu ai unde să-l cauţi mai bine şi mai sigur decât între călugări. Vrei să te apropii de Dumnezeu, Care te binecuvintează şi-ţi dă bucurie? Trebuie neapărat să fii bun,

că unde nu-i bunătate, nu-i nici bucurie. Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Părintele Teofil Părăian

3

8

4


Am cunoscut o adunare de fraţi ce se ajutau unul pe altul, care erau ataşaţi unul altuia în Domnul şi care deţineau şi practica şi contemplaţia.

Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Sfântul Ioan Scărarul

3

9

4


Cel ce nu se îngrijeşte de micile lucruri va cădea încetul cu încetul în cele mari. Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Avva Dorotei

3

10

4


Întâi e datoria şi apoi vine bucuria. Deci întâi ne facem datoria şi după datorie vine bucuria. Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Părintele Teofil Părăian

3

11

4


Să alergăm cu bucurie şi temere către lupta cea bună, neînfricoşându-ne de potrivnicii noştri care, şi dacă nu-i vedem, privesc la faţa sufletului nostru.

Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Sfântul Ioan Scărarul

3

12

4


Cât de bine este şi cât e de frumos să locuiască fraţii în unire, că întru aceasta a făgăduit Hristos viaţa de veci.

Cântare liturgică

Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

3

13

4


Partea grea la mănăstire nu-s posturile, metaniile, ajunările, privegherile. Astea-s floare la ureche. Greu, cu adevărat greu, este, ca în orice obşte închisă, să trăieşti în pace şi armonie cu ceilalţi vieţuitori, să le înduri felul particular de a

fi, a se purta, a trăi, să le rabzi inevitabilele ticuri şi manii, reacţii instinctuale, să te insensibilizezi cât priveşte propriile reacţii nervoase la mediul înconjurător. Relaţiile interumane, iată piatra de încercare. Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Nicolae Steinhardt

3

14

4


Moartea de o va avea omul în minte, nemurire este; iar neavând-o în minte, moarte îi este. Dar nu de moarte trebuie să ne temem, ci de pierderea sufletului, care este necunoştinţa de Dumnezeu. Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Sfântul Antonie cel Mare

3

15

4


Să ştii să guşti din acestea două: smerenia şi trezvia. Fără de acestea nu vei putea avea nici măcar o fărâmă de

nume bun, nici în cer, nici pe pământ.

Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Părintele Arsenie Papacioc

3

16

4


Ce început voi pune mântuirii mele? Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Canonul cel mare

3

17

4


Tu mi-ai dat porunca Ta – să iubesc, şi eu o primesc cu toată fiinţa mea, dar iată, eu nu aflu întru mine însumi puterea de a dobândi această dragoste. (...) Tu eşti dragoste, vino Tu Însuţi şi Te sălăşluieşte întru mine şi săvârşeşte tot ceea ce mi-ai poruncit, deoarece porunca Ta este mai presus de puterile mele. Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Arhimandritul Sofronie Saharov

3

18

4


Există o singură artă creştină, arta de a purta crucea. Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Nicolae Steinhardt

3

19

4


Monah e omul care se roagă pentru întreaga lume. Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dă monahului

iubirea Duhului Sfânt şi această iubire umple inima monahului de durere pentru oameni. Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Sfântul Siluan Athonitul

3

20

4


Momentul cel mai frumos al vieţii călugăreşti – şi cel cu adevărat propriu ei – este cel al miezonopticii. Miezonoptica e bucuria, taina şi centrul orarului călugăresc. E apanajul nostru, ceasul nostru de singurătate şi solemnitate, de veghe pentru lume. Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Nicolae Steinhardt

3

21

4


Monahul este cel care, despărţindu-se de toţi, este în unire cu toţi. Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Evagrie Ponticul

3

22

4


Citiţi cărţile Sfinţilor Părinţi şi veţi vedea că mulţi s-au sfinţit în obşte, dar în pustie foarte puţini. (…) Calea desăvârşită este obştea unde trăim cu toţii laolaltă. Căci Hristos viaţa de obşte ne-a învăţat. Toţi împreună la masă, toţi împreună la rugăciune, toţi împreună la toate. Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Stareţul Efrem Katunakiotul

3

23

4


Ce pustiu ar fi spaţiul dacă n-ar fi punctat de biserici! Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Petre Ţuţea

3

24

4


Veniţi de luaţi lumină! Dragoş Lumpan / Chipuri de viaţă monahală / Editura LiterNet, 2006

Slujba Învierii

3

25

4

dlumpanchipuri  

7 ISBN-10: 973-7893-91-3 Fotografii: © 2006 Dragoş Lumpan © 2006 Editura LiterNet pentru versiunea .pdf Acrobat Reader Redactor şi Editor pd...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you