Page 1

MÁV Csoport Vasútban utazunk

MÁV Group We know railways


Köszöntő Welcome

Tisztelt Olvasó!

Dear Reader,

E kiadvánnyal Magyarország egyik legnagyobb vállalatcsoportjának alapvető tevékenységeibe, felépítésébe nyújtunk betekintést. Természetes, hogy a legtöbb ember számára a MÁV a vonatokat, a kalauzt, az állomásokat jelenti – és ez így is van jól. Persze ahhoz, hogy napi közel 3000 személyszállító és tehervonat közlekedjen, ennél sokkal több mindenre van szükség, az informatikától kezdve a forgalmi irányításon, logisztikán át a karbantartási, biztonsági szolgáltatásokig. A vasút a mi pályánk; mintegy 37 ezer kollégámmal közösen nap mint nap azon dolgozunk, hogy partnereinket jó és egyre emelkedő színvonalon szolgáljuk ki. Célunk az, hogy az igényeknek minél megfelelőbben, hatékonyan, költségtakarékosan tegyük mindezt. Remélem, hogy a következő pár oldalon az Ön számára is hasznos információkat talál, és a jövőben elégedett utasként, üzleti partnerünkként üdvözölhetjük Önt!

This publication offers insights into the major activities and structure of one of the largest company groups in Hungary. Naturally, for most people, MÁV translates into trains, controllers, stations, and indeed this is the way things should be. Of course, to move roughly 3000 passenger and freight trains a day requires a lot more than this, starting from information technology through traffic control and logistics, to maintenance and security services. Railways are our way of life; together, with roughly 37 thousand coworkers, day after day, we strive to serve our partners with the best-quality service, which gets even better and better. Our goal is to do this while we meet the demands as best as possible, efficiently and cost- effectively. I hope you find useful information on the next few pages, and we can soon greet you as our satisfied traveler and business partner!

Dávid Ilona elnök-vezérigazgató MÁV Zrt.

Ilona Dávid Chairman-CEO MÁV Zrt.


Bemutatkozás Introduction MÁV Csoport – utasaink és ügyfeleink szolgálatában MÁV Group – serving our travelers and customers A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. több mint 140 éves múlttal rendelkező, a Magyar Állam tulajdonában lévő vasúttársaság. A MÁV Csoporthoz tartozó mintegy 30 vállalat széles körű tevékenységet folytat, ezek közül kiemelkedik a – magyar állammal kötött – közszolgáltatási szerződések alapján nyújtott pályaműködtetés és személyszállítás. Mindemellett a vállalatcsoport különféle szolgáltatásokat nyújt árufuvarozó vasúti társaságoknak, illetve hazai, valamint külföldi vállalkozásoknak, vasúti társaságoknak egyaránt. MÁV Magyar Államvasutak Zrt is a railway company owned by the Hungarian state. Looking back at more than 140 years of existence, the roughly 30 companies of the MÁV Group carry out diverse activities; standing out among them is our railway operation and passenger transportation provided under public service contracts signed with the Hungarian state. Additionally, the group of companies delivers various services to railway companies engaged in freight transport, as well as domestic and foreign businesses and railway companies.

7275 km vaspálya 37 ezer munkavállaló évente 1,1 millió vonat

7275 km railway 37 thousand employees 1.1 million trains a year

Évszázados tapasztalat, folyamatos fejlődés More than a century of experience and continuous development A vállalatcsoport összehangoltan végzi tevékenységét, szervezetileg elkülönítve a pályaműködtetést, a személyszállítást és a háttérszolgáltatásokat. Ezáltal a személyszállítási részleg az utasok igényeire fókuszál, a pályavasúti pedig tisztán az infrastruktúrával kapcsolatos üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatokat látja el. A MÁV Csoport évszázados tapasztalataira alapozva folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, emelve az általa végzett tevékenység minőségét, mind az üzleti partnerek, mind az utazóközönség felé, a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően. Performance of the company group’s activities is highly coordinated; railway operation, passenger transport, and support services are structurally separated. Thus, the passenger transport division focuses on demands of the travelers, while infrastructure management takes care of operation, maintenance and development activities related to infrastructure. Leveraging its experience for more than a century, the MÁV Group develops its services continuously, raising the quality of its activity for the benefit of its business partners and traveling clients according to its owners’ expectations.


Bemutatkozás Introduction Sínen a jövő The future is on the right track A MÁV Csoport néhány éve határozottan a fejlődés útjára lépett, mely út egy még hatékonyabban működő, ügyfél- és utasközpontú szervezet kialakítását jelenti. Jól átgondolt lépések történtek e téren, amelyek indokoltságát számos gazdasági mutató is bizonyítja. A few years ago, the MÁV Group clearly embarked on a journey of development, which meant establishing an even more efficient, customer and traveler-oriented organization. Purposeful steps have been made in this regard, and several economic indicators have confirmed them.

Jó gazdasági mutatók Good economic indicators A MÁV Csoport 2012. évi konszolidált mérleg szerinti eredménye 2,3 milliárd forint. A finanszírozás kiszámíthatóságát biztosítja: • a MÁV-START 10 éves közszolgáltatási szerződése • a MÁV több éves pályaműködtetési szerződése. The MÁV Group reported consolidated balance sheet earnings of HUF 2.3 billion in 2012. Calculability of financing is ensured by: • the 10-year public service contract of MÁV-START • MÁV’s railway operation contract for several years.

Hatékonyság Efficiency

• javuló költséghatékonyság, takarékosabb gazdálkodás • cégcsoporton belüli párhuzamosságok felszámolása • költséghatékony technológiai fejlesztések • utasbarát szemléletmód erősítése

• significant improvement has been achieved in cost efficiency and a more economical management • duplications have been eliminated within the company group • cost-effective technological developments have been made • the traveler-friendly approach was strengthened

Fejlesztések Developments

• folyamatos pálya- és állomási rekonstrukciók • ingyenes wifi már 700 kocsiban • több száz vasúti kocsi újul meg • 42 újabb Stadler motorvonat beszerzése • belső folyamatok optimalizálása

• continuous track and station reconstructions • free Wi-Fi in 700 railway cars • several hundred railway cars renovated • acquisition of 42 newer Stadler motor units • optimization of internal processes


Otthon a vasúton At home on the railways Pályavasúti tevékenység

Infrastructure management activity

A MÁV Zrt. a magyarországi közforgalmú vasúti pályahálózat nagy részének üzemeltetőjeként mintegy 7000 kilométernyi vaspálya és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra működéséről gondoskodik. Az anyavállalat ezzel foglalkozó, egyben legnagyobb munkavállalói létszámú részlege teljes körben látja el az üzemeltetési, forgalomirányítási és karbantartási, valamint részben a felújítási feladatokat. A szakág a költségtakarékosság jegyében egyre több tevékenységet végez saját erőforrásokból. A MÁV pályahálózatát több mint 30 vasúttársaság veszi igénybe, melyek számára különféle szolgáltatásokat nyújt a vállalat.

As the operator of the largest part of the Hungarian public railway network, MÁV Zrt supervises the operation of roughly 7,000 kilometers of railway and the related necessary infrastructure. The parent company’s division with the most headcount dedicated to this activity carries out the complete scope of operation, traffic control and maintenance activities, as well as the renovation activities, partially. The specialized division performs a variety of activities using its own resources while aiming to save cost. MÁV’s railway network is used by more than 30 railway companies to whom the company provides various services.

www.mav.hu

Vasúti pályahálózat hossza: 7275 km Kétvágányú pálya hossza: 1180 km Villamosított vasúti pálya hossza: 2633 km Nemzetközi törzshálózat hossza: 2611 km

Length of the railway track network: 7,275 km Length of the double track: 1,180 km Length of electrified railway track: 2,633 km Length of the international core network: 2,611 km

Közlekedtetett vonatok száma 2013. évben Személyszállító vonat: 962 841 Tehervonat: 140 351 Egyéb: 223 376 Összesen: 1 326 568 vonat

Number of trains travelled in 2013 Passenger trains: 962,841 Freight trains: 140,351 Other: 223,376 Total: 1,326,568 trains

Állomások száma: 610 db Megállóhelyek száma: 729 db Biztosított útjáratok száma: 2490 db

Number of stations: 610 Number of stops: 729 Number of interlocked routes: 2,490

Vonatkilométer (2013. év) Személyszállító vonatok: 73 877 000 Tehervonatok: 16 180 000 Egyéb: 7 607 000 Összesen: 97 664 000

Train kilometers (year 2013) Passenger trains: 73,877,000 Freight trains: 16,180,000 Other: 7,607,000 Total: 97,664,000

Bruttótonna km (2013. év) Személyszállító vonatok: 18 067 335 000 Tehervonatok: 19 660 829 000 Egyéb: 1 028 544 000 Összesen: 38 756 708 000

Gross ton km (year 2013) Passenger trains: 18,067,335,000 Freight trains: 19,660,829,000 Other: 1,028,544,000 Total: 38,756,708,000


Az utas szolgálatában At the travelers’ service Személyszállítási tevékenység

Passenger transport activity

A MÁV legnagyobb leányvállalatának, a MÁV-START Zrt.-nek kiemelt tevékenysége a közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott személyszállítási szolgáltatás. Az utazóközönség magasabb színvonalú, az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó kiszolgálása érdekében 2014 januárjától e vállalatba integrálódott a gépészeti, valamint a vontatási tevékenység. Ennek révén a MÁV-START Zrt. vontatási és vasúti jármű karbantartási szolgáltatásokkal is készséggel áll a hazai és külföldi partner vasúttársaságok rendelkezésére.

MÁV-START Zrt, one of the largest subsidiaries of MÁV, is engaged in passenger transport provided under a public service contract as its key activity. To serve traveling clients at higher standards while flexibly adapting to their demands, the engineering and traction activities have been integrated into this business starting from January 2014. Thus MÁV-START Zrt can readily provide traction and railway vehicle maintenance services to domestic and foreign railway company partners.

A MÁV-START Zrt. átlagosan napi mintegy 2700 vonatot közlekedtet. A vállalat flottájához 3200 személyszállító jármű tartozik, köztük személy- és motorkocsik, valamint motorvonatok. A járműpark korszerűsítése folyamatos, a program érinti mind a minőségi távolsági, mind az elővárosi, és a regionális szegmenst is. Egyre több modern, minden igényt kielégítő jármű áll forgalomba, ezáltal biztosítva a kényelmes és biztonságos utazást. A járműfelújítási program fedélzeti wifi internet elérés kiépítésével párosul, 2014 elejére már 700 kocsin érhető el a világháló. A társaság közel 800 mozdonyt üzemeltet, ami lehetővé teszi külső partnerek kiszolgálását is, de például kocsivizsgálati szolgáltatást is nyújt vállalkozó vasutak számára.

MÁV-START Zrt operates roughly 2,700 trains a day on average. The company’s fleet consists of 3,200 passenger transport vehicles, including passenger and motor railway cars, as well as motor units. The vehicle fleet is streamlined continuously, and the program covers both the quality long-distance, suburban and regional segments. An increasing number of modern vehicles satisfying all the demands are put into circulation, ensuring convenient and safe travel. The vehicle renovation program is associated with the development of on-board Wi-Fi internet access, and by early 2014, Internet is available on 700 vehicles. The company operates roughly 800 engines; this capacity ensures that third-party partners can be served too, while vehicle inspection services are provided to railway companies as well.

www.mav-start.hu Utasszám: 137,3 millió (2011) 142,1 millió (2012) 142,8 millió (2013) Közlekedtetett személyszállító vonatok száma 2013 évben: 949 548 darab Személykocsik száma (belföldi): 1859 db Személykocsik száma (nemzetközi): 201 db Villamos motorvonatok és motorkocsik száma: 93 db Dízel motorvonatok és motorkocsik száma: 326 db Dízel mozdonyok száma: 286 db Villamos mozdonyok száma: 423 db

Traveler count: 137.3 million (2011), 142.1 million (2012), 142,8 million (2013) Number of passenger trains operated in 2013: 949,548 Number of passenger railway cars (domestic): 1,859 Number of passenger railway cars (international): 201 Number of electric motor units and motor railway cars: 93 Number of diesel motor units and motor railway cars: 326 Number of diesel engines: 286 Number of electric engines: 423


Partner a fuvarozásban Your partner in forwarding Kelet és Nyugat kapuja A gate to East and West Bár a nemzeti vasúttársaság közvetlenül árufuvarozási tevékenységet nem végez, pályahálózatán egyre több árufuvarozó vállaTRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK latnak biztosít szolgáltatásokat, a pályahozzáféréstől kezdve a vontatáson át a karbantartásig, javításokig. A MÁV infrastuktúra TEN-T CORE NETWORK CORRIDORS hálózata Magyarország elhelyezkedésénél fogva kimondottan kedvező a tranzitforgalom számára. Hazánk Kelet- és Nyugat-Európa kapuja, a IV., V., VII. és X. pán-európai vasúti korridor része. Though, the domestic railway company does not perform freight forwarding directly; its railway network provides services to an increasing number of freight forwarding companies starting from track access through traction to maintenance and repair. Thanks to Hungary’s location, MÁV’s infrastructure network is particularly favorable for transit traffic. Our country is a gate to the East and West, and part of the pan-European railway corridors IV, V, VII, and X.

www.mav.hu

forrás: www.ec.europa.eu BASED ON THE OUTCOME OF THE INFORMAL TRILOGUE OF 27th JUNE 2013


MÁV Szolgáltató Központ Zrt. MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Back office szolgáltatásokkal a piacon

Providing back office services on the market

A MÁV Csoporton belül több vállalatnak is háttérszolgáltatásokat nyújtó egységek integrálásával 2013-ban jött létre a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. A mintegy 2000 fős vállalat informatikai, humán, számviteli, beszerzési és logisztikai, ügyviteli, munkavédelmi, valamint környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújt mind külső ügyfeleknek, mind a vállalatcsoport tagjainak. A társaság négy alappillére: Gazdasági Üzletág, Humán Üzletág, Beszerzés és Logisztika Üzletág, IT Üzletág. Évtizedek alatt felhalmozott tudással, a legújabb rendszerek ismeretével, az ország egyik legnagyobb vállalatcsoportjának kiszolgálásában szerzett tapasztalattal készséggel áll ügyfelei – akár az Ön vállalkozásának – rendelkezésére.

MÁV Szolgáltató Központ Zrt was established in 2013 through the integration of units providing back office services to several companies within the MÁV group. The company employing roughly 2200 people providing IT, human resources, accounting, procurement and logistics, management, work safety, and environmental protection services both to third-party clients and group members. The four pillars of the company are: Economic Business Unit, Human Resources Business Unit, Procurement and Logistics Business Unit, IT Business Unit. Leveraging its expertise accrued in a few decades, its mastery of state-of-the-art systems and experience gained from serving one of the largest groups of the country, it readily stands at the service of its clients, hoping to count your company among them.

www.mav-szk.hu MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

Gazdasági Üzletág

Humán Üzletág

Beszerzés és Logisztika Üzletág

IT Üzletág

Economic Business Unit

Human-Resource Business Unit

Procurement and Logistics

IT Business Unit

Business Unit


Fontosabb leányvállalatok Major subsidiaries Fontosabb leányvállalatok / Major subsidiaries Személyszállítás, gépészet, vontatás Passenger transport, engineering, traction

Pályavasúti szolgáltatások

MÁV-START Zrt. MÁV VAGON Kft.

Infrastructure management services

MÁV FKG Kft. MÁV KFV Kft. ZÁHONY-PORT Zrt.

Back office, ingatlankezelés, vagyonkezelés, biztonság, kertészet Back office, property management, asset management, security, landscaping

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. MÁV Ingatlankezelő Kft. MÁV Vagyonkezelő Zrt. MÁV KERT Kft. MÁV Vasútőr Kft.


Szemünk a pályán Focusing on the track A MÁV FKG Kft. a MÁV legnagyobb pályavasúti

As the largest infrastructure management subsidiary

leányvállalataként az országban 23 telephellyel

of MÁV, MÁV FKG Kft is an infrastructure maintenance

rendelkező pályakarbantartó cég. Tevékenysége ki-

company with 23 sites in the country. Its activity covers

terjed – a vasúti pályák felújításán, karbantartásán

railway track renovation and maintenance, as well as

túl – a vasúti pályafenntartó gépek üzemeltetésére,

the operation of railway track support machinery, and

valamint vasúti munkagépek javítására, gyártására.

repair and manufacturing of railway machinery.

www.fkg.hu

A MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. (MÁV

MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft (MÁV KFV

KFV Kft.) számos területen nyújt szolgáltatást a

Kft.) provides various specialized services to domestic

hazai és külföldi vasúttársaságok számára, többek

and foreign railway companies, including track

között vágánygeometriai és egyéb mérésekkel, ult-

geometry and other measurements, ultrasonic material

rahangos anyagvizsgálattal, hidak vizsgálatával.

testing, and examination of bridges. Additionally, it

Mindemellett évtizedes tapasztalattal fejlesztenek

develops reliable measuring and testing equipment,

megbízható mérő- és vizsgáló berendezéseket.

leveraging its experience of several decades.

www.mavkfv.hu A MÁV Vasútőr Kft. az egész országban őriz és véd

MÁV Vasútőr Kft guards and protects assets, proper-

vagyontárgyakat, ingatlanokat, pályaudvarokat, pá-

ties, railway stations, track sections, and plant areas

lyaszakaszokat, üzemi területeket. Tevékenységét

throughout the entire country. Its activity is performed

több száz vagyonőrrel és fegyveres őrrel végzi, kor-

through several hundreds of security guards and

szerű technológiával támogatva, a legszigorúbb biz-

armed guards supported by modern technology, in

tonsági követelményeknek megfelelve.

line with the strictest security requirements.

www.vasutor.hu

A ZÁHONY-PORT Zrt. széles körű logisztikai szolgál-

ZÁHONY-PORT Zrt offers a wide scope of logistics

tatásokat nyújt a záhonyi átrakókörzetben, az euró-

services in the Záhony transloading area, at the

pai normál és a keleti széles nyomtávolságú vágány-

meeting point of the European normal and the Eastern

hálózat találkozásánál. Záhony a Kelet kapujaként a

wide-gage railway network. As the gate to East,

gyorsan fejlődő ázsiai országok egyik kulcsfontossá-

Záhony is one of the key commercial access points

gú kereskedelmi belépőpontja az Európai Unió felé.

to the European Union for rapidly developing Asian countries.

www.zahony-port.hu


Szemünk a pályán Focusing on the track

A MÁV Ingatlankezelő Kft. a MÁV épületeinek,

MÁV Ingatlankezelő Kft is engaged in registration,

építményeinek nyilvántartási, műszaki felügyeleti,

technical supervision, troubleshooting, maintenance

hibaelhárítási, karbantartási, üzemeltetési feladatait

and operation activities for the MÁV buildings and

látja el. A MÁV mellett számos piaci megrendelő in-

construction. Besides serving MÁV, it manages

gatlanjait kezeli, országosan folyamatos kiszolgálást,

properties for several market players, ensuring

teljes körű létesítmény menedzsmentet biztosítva,

continuous service and full-scale facility management

korszerű diszpécseri háttérrel.

with a modern call-center background nationwide.

www.mavik.hu

A MÁV Vagyonkezelő Zrt. a MÁV tulajdonában illet-

MÁV Vagyonkezelő Zrt exploits certain parts of the

ve üzemeltetésében lévő több mint 10 ezer ingatlan

more than 10 thousand MÁV-owned or operated

meghatározott, javarészt vasúti üzemvitelhez nem

properties, which are mostly unrelated to the railway

szükséges részének hasznosítását végzi.

business.

www.mav-vagyonkezelo.hu MÁV Szolgáltató Központ Zrt. mintegy 1500 fős

MÁV Szolgáltató Központ Zrt employs roughly 1500

vállalat. Informatikai, humán, számviteli, beszerzé-

people. It provides IT, human resources, accounting,

si és logisztikai, ügyviteli, munkavédelmi, valamint

procurement and logistics, management, work safety

környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújt mind külső

and environmental protections services to third-party

ügyfeleknek, mind a vállalatcsoport tagjainak.

clients and the group members.

www.mav-szk.hu

A MÁV-START-hoz tartozó MÁV VAGON Kft. évtize-

As part of MÁV-START, MÁV VAGON Kft has been

dek óta végez járműjavítást, karbantartást, valamint

engaged for decades in vehicle repair, maintenance

vasúti alkatrészek széles skáláját gyártja. Külső fél

and manufacturing of a large variety of railway parts.

számára anyagvizsgálatokat, hegesztési varratok

To third parties, it provides material testing, welding

ellenőrzését, szakítás- és ütővizsgálatot egyaránt

seam controls, tensile- and impact testing, even

nyújt, akár mobil szervizszolgálattal.

mobile service activities.

www.mavvagon.hu


Pályán kívül Off the track Vasút: érték, hagyomány és jövő Railway: values, tradition and the future A MÁV fennállásának eddigi több mint 140 esztendeje alatt mindvégig a magyar gazdaság motorja volt, neve összefonódott az ipari és társadalmi fejlődéssel. A vasutasság nagy figyelmet fordít arra, hogy a múltbeli értékeket is megőrizze, továbbadva a jelennek és az utókornak. Ezen felelősségvállalás jegyében nyílt meg 1999-ben a Magyar Vasúttörténeti Park, illetve működik több mint 60 éve a MÁV Szimfonikus Zenekar, valamint a Gyermekvasút. During its existence bridging more than 140 years, MÁV has always been a drive of the Hungarian economy and a hallmark of industrial and social development. The railway group attaches special importance to preserving the values of the past, passing them down to the present and future generations. Embracing this responsibility inspired the opening of the Hungarian Railway Museum in 1999, the Children’s Railway, as well as the activity of the MÁV Symphony Orchestra, which began more than 60 years ago.

Több mint hatvan éve működik a világszerte kuriózumnak számító MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, ahol gyermekek segítségével közlekedtetnek valódi pályán, valódi vonatokat. A gyermekvasúthangulatos kisvasútként szolgálja a budai hegyekben kirándulókat, egyúttal felelősségteljes feladatot és páratlan közösségi életet biztosít a gyermekvasutasként szolgálatot teljesítő tíz-tizennégy éves gyermekeknek. Ahogy a „nagy” vasút, a Gyermekvasút is egyre népszerűbb, évről évre magas a túljelentkezés a gyermekvasutas tanfolyamokra.

As a curio in the world, MÁV Zrt Széchenyi-hegyi Gyermekvasút (Children’s Railway) has been active for more than sixty years by now, offering children the experience of operating a real train on real tracks. It serves tourists of the Buda mountains as a charming light train, and at the same time it grants a responsible activity and unequalled social experience for teenagers of ten to fourteen years of age who serve as junior railmen. Similar to the «grown-ups’» railway, the Children’s railway enjoys greater and greater popularity, and its junior railman courses are overbooked every year. www.gyermekvasut.hu


Pályán kívül Off the track

A Magyar Vasúttörténeti Park 2000-ben nyitotta meg kapuit, Európa első interaktív vasúti parkjaként. 70 000 négyzetméternyi területen száznál több vasúti járművet és berendezést mutat be Budapesten. Egy 34 állásos körfűtőházban állomásoznak a nosztalgiamozdonyok, járművek, gőzdarutól kezdve a hóekén át a sínautókig.

The Hungarian Railway Museum opened its gates in 2000, as the first interactive railway museum in Europe. In an area of more than 70,000 square meters in Budapest, more than one hundred railway vehicles and equipments are displayed. A 34-unit roundhouse hosts nostalgia engines and vehicles from steam cranes through snowplows and rail-buses. www.vasuttortenetipark.hu

A MÁV Szimfonikus Zenekar „A MÁV-nak feladata mindazt szállítani, ami az ország felépítéséhez szükséges. Miért ne szállítson a MÁV kultúrát is? Adna a zenekarnak egy hálókocsit, egy kocsit a hangszerek szállítására…” – e szavakkal indult útjára 1945 tavaszán, a II. világháború pusztítása után a MÁV zenekara, mely azóta is nagy sikernek örvend. Sokat elmond a ma is aktív együttesről: a Három Tenort „kísérte” tokiói koncertjén, s Luciano Pavarottival öt ízben zenélt.

MÁV Symphony Orchestra “MÁV considers as its duty to deliver whatever is necessary for the development of the country. Why shouldn’t MÁV deliver culture too? It could provide a sleeping car for musicians, another wagon for transporting instruments…” – these words marked the beginning of the MÁV orchestra’s journey in the spring of 1945 after the destruction caused by World War II., and it still enjoys great success. As a suggestive characterization of the still active ensemble, it accompanied the Three Tenors in its Tokyo concert and performed together with Luciano Pavarotti five times. www.mavzenekar.hu


Készítette a MÁV Kommunikációs Igazgatósága Felelős kiadó: Morvai Katalin Szöveg: Pécsek Imre • Grafika: Valentinyi Nóra Fotók: Bőhm Katalin és MÁV Zrt. képarchívum A szerkesztés lezárva: 2014 február 18-án

Prepared by MÁV Communication Directory Person responsible for the publication: Katalin Morvai Text: Imre Pécsek Design: Nóra Valentinyi Photos: Katalin Bőhm & MÁV Zrt photo archives Edition completed on: 18 February 2014


MÁV Zrt. – Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. www.mav.hu

MÁV Csoport bemutatkozó kiadvány  
Advertisement