Page 1

Lampiran 1 B1D1E1 PERTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (TMK TAHUN 1) BORANG SENARAI SEMAK (DEMONSTRASI) SK/SJKT/SJKC(______________________) BAND 1

: Tahu

Nama murid Kelas Standard

: Mengetahui tentang penggunaan TMK B1D1

Menyatakan bahagian – bahagian komputer , monitor, tetikus, papan kekunci dan unit system.

Deskriptor

:

Pentaksiran

: Tarikh:_____________

No. 1.

Evidence Standard Prestasi B1D1E1 Menunjukkan bahagian – bahagian komputer: monitor, tetikus, papan kekunci dan unit sistem.

Instrumen

Tanda () jika berjaya

Arahan

Demonstrasi 1. Menunjukkan monitor

2. Menunjukkan tetikus

Murid tunjuk monitor Murid tunjuk tetikus

3. Menunjukkan papan kekunci

4. Menunjukkan unit sistem Murid tunjuk papan kekunci Murid tunjuk unit sistem.

Cop/Tanda tangan Guru ---------------------------------Nama : Tarikh : * Borang ini hendaklah disimpan di dalam folio murid.

-

KSSR  

KSSR SAINS