Page 1

NATURLOS Turkalender 2019

LĂŚrerike turer med geologi-, kultur- og naturveileder

Frisk i natur!


Naturen som pauserom fra de daglige gjøremål På hvilken måte ønsker naturen oss velkommen! Naturen gir oss: -opplevelser, -god helse, -positive tanker, -bedre hverdag, -venner, -stillhet, -samhørighet, -utfordringer, -mestring, -velvære, -pause……. Dette er noen av de grunner for at vi inviterer til tur inn i naturen. Vær i naturen på naturens premisser! Legger vi igjen noe i naturen eller tar vi med oss noe ut. Vi tenner bål, vi sanker bær, vi fisker, vi lager støy, vi sliter på terrenget. Er det lagt til rette slik at vi ønskes velkommen inn i naturen. Parkeringsplasser, skilting, kart, informasjon, markbygdeløyper, bålplasser, rasteplasser, utsiktspunkter…. I de siste årene har det blitt en økning i antall personer som ønsker å gå tur, -sykle, -jogge, -padle for å nevne noen. Skal en nå flest mulig og kanskje de som trenger det mest er det viktig å tilrettelegge slik at en når flest mulig for naturen ønsker oss velkommen til alle årets dager og årstider. Erfaring viser at med enkel tilrettelegging vil langt flere grupper kunne bruke naturen som aktivt pausested. Med Naturlos 2019 ønsker vi velkommen til å bli med på tur. Velkommen.

Info fra

GJELDER ALLE KOMMUNER

Friluftsskole Friluftsskolen er et ferietilbud i friluft for barn og ungdom i alderen 10-13 år, hvor formålet er å gi en positiv introduksjon til friluftslivet. På Friluftsskolen får deltakerne prøve ut enkle friluftsaktiviteter i sitt nærmiljø, spise god mat og bli kjent med nye venner. Friluftsskolen gjennomføres over tre dager på dagtid. Vi arrangerer friluftsskoler i samtlige av våre 12 medlemskommuner, hvorav de fleste arrangeres i sommerferien.

Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeidsorgan for 12 kommuner. Kommunene som er medlemmer av friluftsrådet er kommuner i Ofoten og Sør-Troms. Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland. Visjon - friluftsliv en naturlig del av hverdagen for alle http://halogaland-friluftsrad.no/190.160. Hovedsiden.html www.facebook.com/Halogalandfriluftsrad/

Følg med på friluftsrådets hjemmeside og facebookside for informasjon om tid og sted for Friluftsskole i din hjemkommune. Du kan også gå inn på friluftsskole.no for informasjon.

I arbeidsplan for 2018-2021 kan du lese mer om friluftsrådet aktivitet og prosjekter. Vi har delt våre tiltak inn i 5 kategorier: - Friluftsliv i folkehelsearbeidet - Informasjon og markedsføring - Kompetanse og kurs - Infrastruktur, stier og løyper - Administrasjon

Læring i friluft I prosjektet Læring i friluft arbeider friluftsrådet for mer og bedre uteaktivitet i skole, på SFO og i barnehage. Vi arrangerer nettverkssamlinger og temakurs for lærere og barnehageansatte og vi bidrar med friluftsutstyr, undervisningsmateriell

2


Ungdomstilbud Friluftsrådet gir også i år økonomisk støtte til ungdom (14-20 år) som på eget initiativ ønsker å dra på tur i: - marka, - fjell eller vann med minimum en overnatting. Ta kontakt med friluftsrådet på telefon eller e-post. Blant arrangementene som planlegges gjennomført i løpet av året er blant annet: padlecamp, grottevandring, fluekastekurs, ridecamp og ungdomscamp med tema “trygg ferdsel i fjellet”. Ta kontakt med friluftsrådet for mer informasjon og påmelding. Vi oppfordrer også til å følge med på friluftsrådets Facebooksider hvor det fortløpende vil bli lagt ut mer informasjon om avvikling av arrangementene.

og hjelp til kartlegging av uteområder. Alt for at det skal bli enklere for skolene og barnehagene å ta med barna ut i naturen. Har du kunnskaper om friluftsliv som du tenker kan være interessant for skoler og barnehager, send gjerne en e-post til torgeir.bremer@narvik.kommune.no

Strandryddedagen 4. mai Friluftsrådet oppfordrer alle til å delta på Strandryddedagen 4. mai. For å holde kysten ren må alle bidra. Din hjemkommune har mottatt informasjon og utstyr som gjør det enklere å hjelpe til på selve dagen. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon eller besøk nettsiden til Hålogaland Ressursselskap (www.hrs.no/) I samarbeid med Hålogaland Ressursselskap arbeider friluftsrådet med et prosjekt rettet mot skoler og barnehager for å styrke kunnskap og bidra til en ren kyst. Husk derfor å ta med de små på strandryddedagen og hjelp til med å holde kysten ren året rundt.

Integrering Kjennskap til aktivitetene som drives i lokalmiljøet og de sosiale møteplassene aktiviteten skaper, kan være viktig når en skal ta del i fellesskapet. Friluftsrådet ønsker å bistå frivilligheten i arbeidet med integrering og oppfordrer derfor lag og foreninger som arrangerer eller ønsker å arrangere aktiviteter for tilflyttere med innvandrerbakgrunn om å ta kontakt med oss for samarbeid. Send e-post til torgeir.bremer@narvik.kommune.no

3


#nattinaturen

Ut og plukk

GJELDER ALLE KOMMUNER

http://www.utogplukk.no/ Ta en tur inn på nettsiden og les om de muligheter du gis: mine bærturer, min strandrydding, statistikk og informasjon, tips og oppskrifter.

Lørdag 31. august sover “hele” Norge ute I 2018 sov opp mot 100 000 ute i friluft – og nå inviteres igjen hele Norge til å sove ute! Sett opp teltet i hagen, dra dyna ut på balkongen, slå leir i et skogholt, ved et vann eller overnatt på en fjelltopp. Deler du opplevelsene dine med bilder med emneknagg #nattinaturen kan du i tillegg vinne flotte premier! #nattinaturen er allemannsretten i praksis, en rett som gjør det mulig for oss i Norge å ferdes fritt, høste fra og oppholde oss i naturen. Men husk at allemannsretten også forplikter til sporløs ferdsel, blant annet at vi vi ikke ødelegger naturen og rydder opp etter oss. Bli med!

31. august - 8. september Sjekk din kommune eller den kommunen du ønsker å besøke for oversikt over aktiviteter. Pass på å få registrert deres arrangement med i den landsdekkende aktivitetskalenderen. Profilmanual, ferdige plakater, tips og inspirasjon finner du på friluftslivetsuke.no

Preparerte skiløyper I vår region legger private aktører til rette for at det skal være gode skiløyper. Det er ca. 20 frivillige driftsoperatører som kjører opp skiløyper i lysløyper, men også i nær- og utfarts- områder i regionen. Ved å laste ned appen “Skisporet.no” ser en hvor løypene er og når det er kjørt spor.

7. - 15. september arrangeres kulturminnedagene og i år er temaet “fremtidens kulturarv”. Følg med på din kommunes nettside og på kulturvern.no/kulturminnedagene/ for mer informasjon.

Trygg på tur Du finner varsling om snøskredfare, flom, jordskred, isforhold på varsom.no. Tjenesten er levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR.

Geologiens dag 7. september Følg med på din kommunes hjemmmeside og på geologiensdag.no for mer informasjon

Folkehelseuka 2019 9. - 15. september. Følg med på din kommunes hjemmeside.

www.visitnarvik.no

4


BALLANGEN

Ballangen Turlag I Ballangen kommune er det merket 95 km turstier, herav er 88 km skiltet. Det er 30 trimkasser/ besøksboksteder, 3 bål-/grill-panner, 13 bord/ benker og 10 hvilebenker. Oversikt over turstier og turløypemål finnes på Fb-siden til Ballangen Turlag. Kontaktpersoner: Arild Olsen, leder, 995 16 213, arildojolsen@gmail.com Haavard Finn, nestleder/sekretær, 909 13 520, haavfi@gmail.com Anita Ødegaard, 417 49 674. Vegard Mathisen, 917 31 793. Nina Finn, 417 60 938. Hålogalandsbrua. Foto: Øydis Jacobsen.

Geoturer

Mandagsturer

Museum Nord-Ballangen inviterer til guidede turer i Ballangens spennende gruver og bergverkshistorier. Vi satser på å gi deltakerne en minnerik opplevelse fra to av kommunens mest fasinerende anlegg.

i regi av Narvik og omegn turistforening Noen av turene er beskrevet i bøkene ”På tur i Narvik og omegn I og II” av Bjørn Forselv. Turledere vil være Sølvi Føre, Ellinor Hansen Framvik, Anne-Marie Johnsen, Eeke Nijdam og Øydis Jakobsen. På alle turene oppfordrer vi til å møte opp på Jernbanestasjonen litt før kl. 17.00 slik at kjøring i størst mulig grad kan samordnes.

Guiden gir deg innføring i grunnleggende geologi gjennom feltarbeid, og historiene som er knyttet til det enkelte anlegg. Vi har valgt oss ut kvartsbruddet på Keiploftet, og kobbergruvene i Melkedalen som mål for turene. Turene går ukentlig i juli - august, tirsdager og onsdager i uke fom 29 – tom 33. Starter klokken 10.00 og varer til ca. 14.00.

TUR 1: mandag 13. mai - Hålogalandsbrua TUR 2: mandag 20. mai - Lakselvosen TUR 3: mandag 27. mai - Lapphågen TUR 4: mandag 3. juni - Helligdagsvannet TUR 5: tirsdag 11. juni - Torsvikkollen

Turene kan også gjøres på bestilling. Oppmøte Ballangen camping.Turene annonseres også gjennom Ballangen museum sine facebook sider, og det vil være deltakeravgift.

TUR 6: mandag 17. juni - Ankenesfjellet rundt TUR 7: mandag 26. august - Steinbu TUR 8: mandag 2. september - Fiskløysa TUR 9: mandag 9. september - Mølnelva TUR 10: mandag 16. september - FUNN-hytta

Lagseideturhytter som kan leies:

Kontaktpersoner i NOT

Statskog: http://www.statskog.no/Sider/forsiden.aspx

Øydis Jakobsen, styreleder 920 41 429 - oeydis@yahoo.no Jon Sommerseth, daglig leder 402 40 987 - jonsom@online.no not.dnt.no/narvik@turistforeningen.no

Harstad turlag: https://harstad.dnt.no/hytterogruter/ Narvik og Omegn turistforening: https://not.dnt.no/hytter-og-ruter/

5


Harstad Turlag

SALANGEN

For nærmere info sjekk på Nett eller Facebook om det er forandringer. harstad.dnt.no www.facebook.com/harstadturlag

Prøv fiskelykken i Salangen under Millionfisken Millionfisken arrangeres fra 4. juli – 7. juli 2019. Millionfisken er en fiskekonkurranse med en total premiepott på over 1 million kroner. Men dette er ikke bare en konkurranse, det legges også til rette for et rikt kulturelt tilbud der fastboende, besøkende og barn og ungdom kan oppleve lokale, nasjonale og internasjonale artister, utstillere, salgsboder, folkeliv, underholdning og bevertning i et maritimt miljø. Les mer på www.millionfisken.com

www.visitharstad.no

30-trimmen 30-trimmen er en turkonkurranse med turmål i Salangen og Lavangen. Turene er godt merket og beskrevet. Turbeskrivelser kan skrives ut fra: http://www.trimpoeng.no/i/30trimmen/uteposter/ Konkurranseperiode: 1. juni 2018 - 31. oktober 2019.

LAVANGEN

Kanotur Periode: 6. juli - 7. september, hver onsdag og lørdag, grupper kan bestille på andre dager. Tidspunkt: 14.00 - ca 19.00. Kanotur der du får padle din egen kano i fantastisk nordnorsk natur. Oppmøte ved resepsjonen på Lapphaugen turiststasjon. Herfra blir det en liten transport etappe i bil. Det er plass til 2 evt. 3 i hver kano. Vi padler sammen opp Stormyrelva. Vi padler et stykke før vi legger til land og går til en gapahuk hvor vi tenner bål og har pause. Etterpå padler vi tilbake til utgangspunktet. Anbefalt bekledning: Turklær og støvler Inkludert i prisen: Guide, Redningsvest, Leie av kano, Snacks og drikke Pris: Voksen kr. 1 300,- / barn (4-12) kr. 800,Bestill tur på tlf. +47 77 17 71 27, eller på mail: postmaster@lapphaugen.no Må bestilles senest kl 18.00 dagen før avgang

Lavterskeltur på Sjøvegan Hver tirsdag (med unntak av fellesferier) arrangeres det lavterskeltur fra Salangen frivilligsentral (SAFA) på Sjøvegan. Turen går i nærområdet på Sjøvegan, og er en tur som passer alle. Oppmøte klokken 10.00 på SAFA. Bli med!

www.polarpark.no

6


IBESTAD

Tur-Ti Dato: 20. juni - 20. oktober 2019 Gjennom Tur-Ti har du mulighet til å gå etter merkede løyper på 10 forskjellige naturskjønne områder i Ibestad kommune. Turene er fordelt på øyene Rolla og Andørja, er av ulik vanskelighetsgrad og har postkasser utplassert på turmålene. Premiering til de som går minst 7 turer (5 for barn under 15 år). Kontakt: Ibestad frivilligsentral, 976 37 009, e-post: ibestad.frivilligsentral@gmail.com www.facebook.com/groups/1799714010049737/

Aspedalen Golfpark

SKÅNLAND

Ibestad Golfklubb er i ferd med å ferdigstille Aspedalen golfpark og tilbyr visning og prøvespilling fra juni etter avtale. Golfparken ligger i naturskjønne omgivelser opp fra Ånstad på Andørja. Kontakt: Steinar Langstrand, 975 82 026. www.facebook.com/ibestad.golfklubb/

Røde kors Skånland Røde Kors går ukentlige turer med oppmøte ved Røde Kors-huset, Evenskjer – mandager kl 18.00. Kontakt: Kristine Vik, 412 74 748.

Frivillighetssentralen

Motocrossbane på Skjellavollen i Ibestad

Lavterskel trimtur fra Frivillighetssentralen hver mandag kl 10.30 – hele året.

Ibestad Motorsport Klubb (IMK) er en del av Ibestad IL og ble stiftet i 2007. Det nye baneanlegget for Motocross (MX) stod ferdig i 2010 med to baner og godkjenning type C, og ligger perfekt på de beste massene som underlag. MX minicross har en banebredde på 3m og lengde på 210m, den store banen har en banebredde fra 5-7m med underlag type soft, er 985m lang og har en rekke hopp av typen kul-hopp og platå-hopp. Kontakt: André Skog, 971 36 171, e-post: anskog@online.no. Oddvar Samuelsen, 901 27 590 Facebook: https://www.facebook.com/IMK-Ibestad-Motorsport-Klubb--134004769945351/

GRATANGEN

Ti på tur Gratangen kommune har i samarbeid med lag og foreninger merket og skiltet 14 turløyper. I tillegg til de ti infotavlene over løyper som ble satt opp i fjor, vil vi i år sette opp fire nye informasjonstavler. De nye infotavlene er Rennelvatnet, Hesjeberg. Botnvatnet, Laberg. Årsteinhornet fra Moan, Kråholla fra Åkenes. Frisklivssentralen vil også arrangerte "Ti på tur" med premiering for de som deltar på ti turer. I år vil det bli flere nye turer å velge mellom. Gratangen Ti på tur selges på flere utsalgsteder, dette er: på Servicekontoret kommunehuset i Gratangen, Spar på Årstein, Joker i Foldvik og Øse camping. Deltakelse for voksne er kr. 100,Ungdom 10 år til og med 17 år kr. 50,Barn under 10 år gratis. Start 1. mai og slutt 1.november

Fabeløya naturlekepark Parken på Sørrollnes er lett tilgjengelig for alle og det er gåavstand fra fergeleiet med avganger til Harstad. Utformingen er inspirert av eventyr og fabeldyr og man kan klatre, balansere og leke. Det er også mulighet til å lage bål og grille i grillhyttene. Parken er åpen for besøkende hele året. www.facebook.com/naturlekepark/

7


Mørketidsjoggen

Isbaderlauget Hardhausan Ibestad

Ibestad Idrettslag har arrangert mørketidsjoggen hver høst siden 2001 i perioden oktober til november. Mørketidsjoggen er et lavterskeltilbud for de aller minste til pensjonister. Det er valgfrie løyper og valgfritt om du vil løpe på tid, start og mål ved Tusenårsrøysa i Hamnvik. Løypealternativer: 500 m, 1 km, 3 km eller 6 km. Man må gjennomføre minst 3 løp for å bli premiert. Kontakt: Yngve Lange, 482 33 327. www.facebook.com/groups/181239775775932/ (gruppa Mørketidsjoggen Ibestad på Facebook).

For de hardbarka og uredde har man isbading hele sesongen i Hamnvik, fast badedag er hver søndag i båthavna. Sesongen er fra første lørdag i oktober til siste søndag i april, så Isbaderlauget bruker ofte betegnelsen vinterbading. Et lite tips, invester i varmekjeledress! Kontakt: Roald Pedersen, 906 26 272. www.facebook.com/isbaderlaugethardhausan. ibestad

Marketur til Stilkusvassbrekka

Turgruppa i Ibestad

Oppstart: Rollnes kai. Merket og skiltet skogsvei til destinasjon, langs veien er det satt opp benker, bålringer og gapahuk. Turen går via Høgstien, Brannen, Tømmeråsmyra og opp til Tømmeråsvatnet (148 moh.). Fra Tømmeråsvatnet går det sti videre til Stilkusvassbrekka (170 moh.), over myrene er det lagt klopper. En gapahuk blir satt opp ved Mangelåsvatnet i løpet av 2019. Det er satt opp tre turkasser langs turen; en under Høgstibrekka, en ved Tømmeråsmyra og en på Stilkusvassbrekka. Kontakt: Raymond Johnsen, 954 39 007. Sjekk også ut «Rollnes Samfunnshus U.L. Kveldsol» på www.facebook.com/rollnes/. Du finner nærmere beskrivelse av turen på www.ut.no https://ut.no/turforslag/1112688/ marketur-fra-rollnes-kai-til-stilkusvassbrekka

Ibestad frivilligsentral sin turgruppe går på tur hver mandag 18:00 gjennom hele året. Turene er et lavterskeltilbud der det sosiale og felleskapet har stor betydning. Du kan lese om gjennomførte og planlagte turer på www.facebook.com/groups/178494809726695/ Frivilligsentralen kan være behjelpelig med å skaffe veivisere til turer i Ibestad kommune. Kontakt: Ibestad frivilligsentral, 976 37 009, e-post: ibestad.frivilligsentral@gmail.com

Skikarusell Rolla og Andørja Skikarusellen er for alle og avholdes hvert år i perioden januar – april. Den er et samarbeid mellom Ibestad idrettslag og Andørja sportsklubb. Oppslag lokalt for oppstart og informasjon. Kontaktperson: Sigbjørn Fosse, 92624239, e-post: sibbelusk@hotmail.com

Foto: Fotogjeteren

8


MAI

HARSTAD

Strandryddedagen Dato: Lørdag 11. mai kl. 12.00-17.00. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Alle Strandryddedagen er en nasjonal ryddedag som HoldNorgeRent arrangerer årlig. Vi møtes på parkeringsplassen ved Trondenes Kirke kl.12.00 og setter igang med å rydde oss innover langs strandkanten. Felles lunsjpause. Kontaktinformasjon: Kjersti Gürgens Gjærum, 975 41 123. Arr.: DNT ung Harstad

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

HARSTAD

Kajakk introkurs del 1

TYSFJORD

Dato: Søndag 5. mai kl. 16.00-19.00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Ungdom I løpet av 4 økter, én bassengøkt og tre økter på havet, får man en introduksjon i bruk av havkajakk, utstyret som følger med, sikkerhet, teknikk og redning. Etter å ha gjennomført 3 av 4 økter kan man få godkjent våttkort/ introduksjonskurs, som er første trinn i våttkortstigen. DNT Ung og Harstad Padleklubb stiller med det utstyret du trenger. Kontaktinformasjon: Astrid Vaskinn, 960 11 486 og Kristian Vaskinn. Arr.: DNT ung Harstad/Harstad Padleklubb

Kobbvikhøgda Dato: Tirsdag 14. mai kl. 17.30. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik. Type: Familietur / Middels Om turen: Klippetanga henger på postkassen til Kjøpsnes idrettslag (litt forbi selve toppen). Man går på asfalt hele veien. Turen kan derfor godt benyttes av rullestoler, rullatorer og barnevogner. Det er stigninger på siste del av turen. Varighet: Ca. 2 - 3 timer inkl. kaffe/matpause i/ved grillhytta. Turleder: Nelly Beate Molvik. Kontaktperson: Emma Kristensen/Anita Nøstdal, 992 36 762 / 954 63 062. Arrangør: Kjøpsviktrimmen

TYSFJORD

Rundt Dammen

HARSTAD

Dato: Tirsdag 7. mai kl. 17.30. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik. Type: Familietur / Lett Om turen: Klippetanga henger i et stort tre like etter man har gått bort fra grusveien. Da det er mulig å kjøre helt opp til dammen er turen godt egnet for rullestoler, barnevogner og rullatorer. Det er fult mulig å gå grusveien tilbake hvis terrenget på andre siden skulle by på utfordringer. Varighet: Ca. 1 - 1,5 timer inkl. kaffepause. Turleder: Elfrid A. Bækø. Kontaktperson: Emma Kristensen/Anita Nøstdal, 992 36 762 / 954 63 062. Arrangør: Kjøpsviktrimmen

Vårtur til Hinnstein Dato: Søndag 19. mai kl. 12.00-15.00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Ungdom Om turen: Fjelltur med flott utsikt over Harstad og områdene rundt. Turen er for ungdom mellom 13 og 26 år. Starter ved Rema Kilamyra. Vi går langs vei opp i Ruggevika. Følger så en traktorsti ett godt stykke opp. Mulighet for stopp i gapahuk før vi fortsetter videre mot toppen. Fjellsko kan være en fordel. Ta med matpakke og drikke. Turleder: Kristian Vaskinn, 960 11 484 og Tobias Karlsen Kleiven. Arr.: DNT ung Harstad

9


TYSFJORD

Lappgamman Dato: Tirsdag 28. mai kl. 17.30. Oppmøte: Parkeringsplassen ved Hundholmveien. Type: Familietur / Lett Om turen: Klippetanga henger i et tre når du kommer ned mot havet. Turen går på sti nedover mot havet i lett terreng. Varighet: Ca. 2 timer inkl. kaffe/matpause. Turleder: Alfhild Larsen Kontaktperson: Emma Kristensen/Anita Nøstdal, 992 36 762 / 954 63 062. Arrangør: Kjøpsviktrimmen

Elgen helt til venstre, sett fra Høgfjellet Foto: Til topps i Nord

HARSTAD HARSTAD - BARNAS TURLAG

Tirsdagstur til Elgen

Tur på Sandsøy

Dato: Tirsdag 28. mai kl. 18.00 - 21.00. Vanskelighetsgrad: Krevende Passer spesielt for: Alle Oppmøte: Kl. 18.00 ved Hans Egedes Minne. Om turen: Vi følger traktorvei på skrå oppover fra hovedveien. Etter litt stigning tar vi av fra traktorveien og følger en sti mot høyre (vestover). Vi følger denne opp mot eggen og videre opp mot toppen. Om du er usikker i høyden kan det hende du vil finne øverste partiet litt luftig, men det ingen utrygge partier. Varighet: ca. 3 timer t/r. Turleder: Hilde Markussen, 481 29 501. Arr.: Harstad Turlag

Dato: Søndag 19. mai kl. 09.45. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Barn Oppmøte: Fergekaia på Stornes kl. 09.45. Ferga går kl. 10.00. Om turen: Vi jubler for veiforbindelsen i øyriket og arrangerer tur til Sandsøy! Det blir rundtur på nordsiden av øya med Hallevika og Kråkenesvika. Det er gapahuker på begge steder hvor vi satser på å lage bål og kose oss. Turledere: Rannveig Kildal Ramtvedt og Marthe fossen Paulsen Arr.: Barnas Turlag Harstad HARSTAD

LAVANGEN

Blåhatten

Botanisk tur i Liaoran

Dato: Søndag 26. mai kl. 11.00-14.00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Ungdom Om turen: En fin og kort dagstur i Kilbotnmarka der vi går opp på nordsiden av Blåhatten og ned på den andre siden. Turen starter med Kilkamanlegget. Vi tar stien rundt myra og opp til Okloheia. Så opp til Blåhatten og ned på sørsiden forbi Dotthaugen. Ta med matpakke, vi tar en stopp på veien. Husk klær etter vær. Turleder: Astrid Vaskinn, 960 11 486 og Tobias Karlsen Kleiven. Arr.: DNT ung Harstad

Dato: Annonseres på Facebooksida til Lavangen Fjellvandrerlag. Om turen: Turen starter på snuplassen der Liaveien stopper. Her er det sti som følger fjorden utover. Vi ser på planter og vekster. Pausestopp, så ta med kaffe og niste. Lett tur for de aller fleste. Arrangør: Lavangen Fjellvandrerlag

10


JUNI

Oppmøte: Ved parkeringsplassen rett etter campingvognene på vei opp mot Kvæfjordeidet klokka 18.00. Om turen: Vi følger en god sti oppover mot krysset til Sætereelva ved Helgevallan. Herfra går vi oppover til tregrensen og følger stien mot toppens høyeste punkt på 614 moh. Turen er på rundt 7,5 km tur/retu. Varighet: 3 - 3,5 timer tur/retur inkl. matpause. Turleder: Asgeir Sulen Hovland, 918 48 859. Arr.: Harstad Turlag

HARSTAD - BARNAS TURLAG

Skihytta

TYSFJORD Dato: Tirsdag 4. juni kl. 17.30. Oppmøte: Parkeringsplassen ved Dammen. Type: Familietur / Middels Om turen: Klippetanga henger på veggen. Første del av turen går på grusvei med lett stigning, men etter hvert blir det litt brattere. På slutten er det ganske stor stigning et lite stykke. Varighet: Ca. 2 - 2,5 timer inkl. kaffe/matpause. Turleder: Annlaug Lund. Kontaktperson: Emma Kristensen/Anita Nøstdal, 992 36 762 / 954 63 062. Arrangør: Kjøpsviktrimmen

Hengekøyetur Svartdalsåsen for de mellom 8 og 12 år Dato: Lørdag 1. - søndag 2. juni Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Barn Oppmøte: Landsåshallen kl. 17.00. Om turen: Denne natta skal vi sove under åpen himmel opp mot Svartdalsåsen. Barnas Turlag stiller med hengekøyer! Turleder: Gunn Elin Fedreheim, 928 56 500. Arr.: Barnas Turlag Harstad BALLANGEN

HARSTAD - BARNAS TURLAG

Tur til Jernlien i Efjord

Kveldsmattur til Damvannet/ Dammen i Kanebogen

Dato: Lørdag 1. eller søndag 2. juni. Oppmøte: Forsåskaret kl. 09.00. Om turen: Vi går fra Sommerset over Storneset, ned til havet og innover langs sti til tuftene nedenfor Jernlien gruver. Varighet: 7 - 8 timer. Forsikring: kr. 50 Turledere: Ingolf Kvandahl, 951 44 866. Arrangør: Pippira Siida AS

Dato: Onsdag 5. juni kl. 17.00 Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Barn Oppmøte: Damveien, kl. 17.00. Om turen: Ta med deg kveldsmaten ut i naturen. Bål, frisk luft og aktivitet øker appetitten, så her er det bare å fylle sekken med fristende kveldsmat og drikke for hele familien. Det er ca 15 minutt å gå på sti fra parkeringsplassen. Kontaktinformasjon: Siri Hofsø Hjellnes, 918 38 371. Turledere: Linda Motrøen Paulsen, Beate K. Morsund og Siri Marianne Hofsø Hjellnes. Arr.: Barnas Turlag Harstad

HARSTAD

Tirsdagstur til Stortinden Dato: Tirsdag 4. juni kl. 18.00 - 21.00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Voksne, ungdom, seniorer.

11


Ta med kikkert og gjerne fuglebok. Varighet: Ca. 3 timer. Turledere: Anita Ødegaard, 417 49 674 og Vegard Mathisen, 917 31 793. Arrangør: Ballangen Turlag

HARSTAD

Tirsdagstur til Kveøya Dato: Tirsdag 11. juni kl. 18:00 - 21:00. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Alle. Oppmøte: Kl. 18.00 på grendehuset på Kveøya. Om turen: Lett tur på god sti langs midten av øya. Vi følger merking, spesielt langs grasmerkene. Fra starten av Kveøybrua er det 4 km til grendehuset. Parker ovenfor den gule (skole-)bygningen. På venstre side like ovenfor parkeringsplassen er det åpning i gjerdet. Vi går til høyre og følger kanten oppover langs opparbeidende grasmarken og gjennom porten. Følger så fin sti jevnt oppover til toppen hvor begge radiomastene står. Her vil vi ta en pause før vi går tilbake til grendehuset. Varighet: 2,5 timer. Turleder: Hanne Marit Kvitting. Arr.: Harstad Turlag

Lille Høgkollen.

SALANGEN

Lille Høgkollen Dato: Onsdag 5. juni kl. 17.00. Om turen: Start ved hoppbakken i Løksebotn. Bratt oppover med fin utsikt på toppen. Lengde ca 2,9 km. Moh 550. Varighet: ca 3 timer t/r. Turleder: Kjell Ole Myrvoll, 994 72 960.

SALANGEN

Orrefjell Dato: Onsdag 12. juni kl. 17.00. Om turen: Start ved bygdetunet i Øvre Salangen Fin familietur. Lengde 3,3 km. Moh 510. Varighet: Ca. 2,5 timer t/r. Turleder: Anne Vestermo Nesje, 974 63 486.

Fugletur til Grunnvatnet.

BALLANGEN

Fugletur til Grunnvatnet Naturreservat Dato: Torsdag 6. juni kl. 18.00. Oppmøte: Djupåsskolen (Blåskolen). Om turen: Variert turterreng - grusvei, sti i bjørkeskog og noe bløtt myrterreng.

Orrefjell.

12


HARSTAD - BARNAS TURLAG

Telttur til Krøttøya Dato: Lørdag 15. - søndag 16. juni. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Barn Oppmøte: Harstad Hurtigbåtkai kl. 14.00. Om turen: Vi inviterer til telttur til øyparadiset Meløyvær/Krøttøya. Det er fint å sykle på Krøttøya/Meløyvær. Det er 3,5 km fra hurtigbåtkaia på Krøttøya til Øya der vi skal overnatte. På Krøttøya er det kun et par biler. Turledere: Siri Hofsø Hjellnes, 918 38 371. Arr.: Barnas Turlag Harstad

Foto: Kjersti Gürgens Gjærum

Turleder: Kjersti Gurgens Gjærum og Tobias Karlsen Kleiven. Arr.: DNT ung Harstad

SKÅNLAND

BALLANGEN

Kulturminnetur til Vakkerstadlia i Grovfjord

Nikkelgruvene i Eiterdalen Dato: Lørdag 15. eller søndag 16. juni. Oppmøte: Ballangen sentrum kl 09.00. Om turen: Vi starter ved grustaket i Eiterdalen. Vi går opp til Nikkelgruvene fra Sætra. Varighet: ca. 5 timer. Forsikring: kr. 50 Turledere: Ingolf Kvandahl, 951 44 866. Arrangør: Pippira Siida AS

Dato: Lørdag 15. juni kl 11.00. Oppmøte: Butikken i Grovfjord. Om turen: På turen opp til og ned fra rasteplassen i Vakkerstadlia stopper vi opp underveis og får informasjon om diverse severdigheter, stedsnavn og hendelser m.m. fra gamle dager. Varighet: ca 6 timer Vanskelighetsgrad: Kort og lett gå-tur. Turledere: Elisabeth, 997 03 959 og Arne Kjell, 950 45 640. www.novaturlag.no

BALLANGEN

Karikollen Dato: Lørdag 15. juni. Oppmøte: Djupåsskolen (Blåskolen) kl. 10.00. Om turen: Vi kjører sammen inn til grustaket i Melkedalen hvor turen starter. Turen er middels krevende. Karikollen ligger 753 m.o.h. Varighet: Ca 4 - 5 timer Turledere og påmelding: Vegard Mathisen, 917 31 793 og Anita Ødegaard, 417 49 674. Arrangør: Ballangen Turlag

HARSTAD

Midnattsoltur til Rolla Dato: Lørdag 15. - søndag 16. juni kl. 17.00. Vanskelighetsgrad: Krevende Passer spesielt for: Ungdom, fjellsportinteresserte. Om turen: Turen både begynner og slutter på fergeleiet på Stangnes. Fergeturen er gratis for alle uten bil. Vi går halvveis opp på fjellet Rolla og legger oss på et platå hvor det er mer enn 180˚ utsikt over øyriket rundt Rolløya og midnattssol til langt på natt. Vi sover enten i telt eller i lavvo (deltagerne får nærmer beskjed). Neste dag går vi opp til toppen, uten sekk, ned til leirplassen igjen for lunsj, pakker sammen og går til fergeleiet.

EVENES

Veten marsjen Dato: Lørdag 15. juni. Start/ mål: Liland IF`s klubbhus, Høgda. Starttid: kl. 10.00 - 12.00. Distanse: 5, 7, 10 km.

13


Startgebyr: Voksne/pensjonister kr. 60. Under 16 år kr. 30. IVV - stempel kr. 20.Om turen: Stiene går i et forholdsvis lett skog og fjellterreng og er merket med Norges Turmarsjforbunds gule band. Det er rasteplasser underveis. Kontrollposter med bålkaffe og saft. Stien på 10 km går over Veten, 351 m.o.h. med utsikt over Ofotfjorden og Tjeldsund. På godværsdager kan man se helt til Lofoten. Gapahuk ned til venstre for Veten, med utsikt over Liland. Info: Sylvi Johansen 908 97 526 Arrangør: Trimgruppa i Liland IF. Utsikt fra Stortinden mot Stetinden.

TYSFJORD

TYSFJORD

Søndagstur til Myrsethstranda i Skrovkjosen

Stortinden Dato: Tirsdag 18. juni kl. 17.30. Oppmøte: Parkeringsplassen ved Dammen.

Dato: Søndag 16. juni kl. 10.00. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik. Type: Familietur / Lett Om turen: Kjøring ca. 45 min i privatbiler til Eide. Parkering ved enden av veien. Gangtid ca 1,5 time i slakt terreng. Rast med mat og drikke på flott sandstrand. Tilbake i Kjøpsvik ca kl 16.00. Ta med niste og drikke. Varighet: Ca. 6 timer. Turleder: Tom Espen Nilsen Kontaktperson: Svein Berg / Emma Kristensen, 482 30 855 / 992 36 762. Arrangør: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

Passer for: Litt større barn og voksne. Om turen: Klippetanga henger på toppen. Lett stigning til å begynne med, men stigningen øker på etter hvert. På toppen er det en fantastisk utsikt over Kjøpsvik og området rundt. Varighet: Ca. 3 timer inkl. kaffe/matpause. Vanskelighetsgrad: Middels. Turleder: Emma Kristensen. Kontaktperson: Emma Kristensen/Anita Nøstdal, 992 36 762 / 954 63 062. Arrangør: Kjøpsviktrimmen

HARSTAD

GRATANGEN

Hårberget

Henrikkjølen

Dato: Mandag 17. juni kl. 10.00 - 13.00 Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Seniorer Oppmøte: Kl. 10.00 ved turlagshuset i Folkeparken. Om turen: Felleskjøring til byggefeltet i Årbogen/Santorg. God sti opp til Hårberget på nesten 400 moh. hvor vi tar matpause. Fjellet er ikke så høgt, men her er fin utsikt i alle retninger. Returnerer samme vei tilbake. Ca 4 km t/r. Turleder: Harry Karlsen, 918 60 424. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag

Dato: Søndag 23. juni. Oppmøte: Eliborg Kulturhus. Kl. 12.30. Om turen: Felles avgang fra Eliborg Kulturhus til fylkesgrensen. Lett terreng ca. 3 timer. Ta med grillmat og kaffe. Guide: Sverre Nordmo, 415 27 840. Arrangør: Gratangen historielag.

14


HARSTAD

St. Hans feiring på Bjørnhaugen Dato: Søndag 23. juni kl. 18.00 Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Barn/seniorer Seniortur og St.Hans feiring på Harstad Turlagshytta på Bjørnhaugen på Storjorda. Vertskap: Roger Riise, 974 31 806 og Hennie Berghahn Riise. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag

Type: Litt større barn og voksne. Om turen: Klippetanga henger oppe på Eidet. Lett stigning til å begynne med, men stigningen øker på etter hvert og det siste partiet er litt bratt. Varighet: Ca. 3 - 4 timer inkl. kaffe/matpause. Vanskelighetsgrad: Middels Turleder: Beate Jensen Kontaktperson: Emma Kristensen/Anita Nøstdal, 992 36 762 / 954 63 062. Arrangør: Kjøpsviktrimmen

HARSTAD

Botanikktur til Sørrollnes Dato: Mandag 24. juni kl. 09.00 - 17.00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Seniorer Oppmøte: Ved Turlagshuset, Folkeparken for felleskjøring til fergeleiet på Stangnes for å ta en morgenferje til Sørrollnes. Vi vil sende ut sms med tidspunkt for oppmøte. Om turen: Turen starter ved ferjeleiet på Sørrollnes og går delvis utenfor sti på Orkidestien opp langs vestsida av Rolla til ca 400 moh. Deler av turen kan oppfattes som luftig for enkelte. Turen har flere stopp der vår guide, Øystein Normann, gir oss en innføring i interessante vekster. Varighet: 3 - 4 timer Turleder: Hans Aronsen, 915 34 942. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag TYSFJORD

Fuggelfjordeidet Dato: Tirsdag 25. juni kl. 17.30. Oppmøte: Parkeringsplassen ved Dammen.

Utsikt fra Fuggelfjordeidet mot Grunnfjord.

15

Foto: Øydis Jacobsen.

NARVIK

Rombakstøtta (Tøttatoppen) Dato: Tirsdag 25. juni Om turen: Kveldstur til den ikoniske Tøttatoppen. Turen starter fra Minikraftverket kl 16.00 og vi regner med å være tilbake like før midnatt. Det er noe kliving like før toppen nås. På turen opp vil vi passere snøpartier og deltakerne må ha med enkel vinterbekledning. Turledere: Bjørn Forselv, 905 73 732 og Inger Krane. Påmelding: www.narvikfjell.no/turer-ogaktiviteter


HARSTAD

Herjangsfjellet eller ca 7,5 km fra brua i Grovfjord. Merknader: Turen krever maks-vær. Det kan blåse friskt på toppen, ta med vindtette og varme klær. Og tilstrekkelig med mat og drikke. Se hjemmesida for mer informasjon og beskrivelse av turen. Varighet: ca 10 timer. Vanskelighetsgrad: Lang tur og noe krevende stigninger i starten og siste del opp mot toppen. Turleder: Øystein Marskar, 913 84 885. www.novaturlag.no

Tirsdagstur til Vardheia Dato: Tirsdag 25. juni kl. 18.00 - 21.00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Alle. Oppmøte: Kl. 18:00. Etter bebyggelsen i Storvassbotn, parker på parkeringsplass på venstre side. Om turen: Vi følger traktorveien fra parkeringsplassen som går bratt oppover og kommer over på en sti samtidig som det flater noe ut. Vi følger stien opp Korsdalen på høyre side av Korsdalsvannene, og fortsetter i retning Korsdalshøgda. Etter hvert tar vi av til høyre opp mot Varheia. Flott utsikt i alle retninger fra toppen. Varighet: Vel 3 timer Turleder: Line Melbøe, 975 39 110. Arr.: Harstad Turlag

GRATANGEN

Kulturhistorisk vandring på Grøsnes Dato: Søndag 30. juni. Oppmøte: Montessori skolen/Nord Gratangen skole, kl. 11.00. Om turen: Besøk til samisk boplass og Molforholla, gammel husmannsplass. Lett terreng, nært vei. Ta med mat og kaffe. Varighet: 2 - 3 timer. Guide: Gunnar Bjørklund, 916 28 334. Arrangør: Gratangen historielag.

SKÅNLAND

Besteforeldretur til Balteskardmarka Dato: Lørdag 29. juni kl 11.00. Oppmøte: Parkeringsplass ved fv825 på Balteskardhøgda på toppen av bakken opp fra Rensådalen og Krokmyrdalen. Om turen: Besteforeldre med barnebarn, oldebarn og andre barn går til bålplassen ved Langvatnet i Balteskardmarka. Grilling. Vi samarbeider med jeger- og fiskerforeninga som bistår barna med fisking i Langvatnet. Obs: Voksne og ungdom over 16 år som ønsker å fiske, må løse fiskekort. Vanskelighetsgrad: Kort og lett gå-tur. Turledere: Elisabeth, 997 03 959 / Arne Kjell, 950 45 640. www.novaturlag.no

JULI TYSFJORD

Vetten Dato: Tirsdag 2. juli kl. 16.30. Oppmøte: Parkeringsplassen ved Dammen. Type: Store barn og voksne.

SKÅNLAND

Revtind

1219 m.o.h. Dato: Søndag 30. juni Oppmøte kl: 09.00. Type tur: Topptur Oppmøte: Parkeringsplass ved Fv829 på Sollia ved Saltvannet, ca 15 km fra krysset E10 på

Utsikt fra Vetten.

16


Om turen: Klippetanga henger på toppen. Turen opp har lett stigning til å begynne med. Fra Skytterhuset og opp er det ganske jevn stigning og et stykke på slutten er det ganske bratt. Varighet: Ca. 3 - 4 timer inkl. kaffe/matpause. Vanskelighetsgrad: Middels Turleder: Rigmor Akermo Kontaktperson: Emma Kristensen/Anita Nøstdal, 992 36 762 / 954 63 062. Arrangør: Kjøpsviktrimmen

Tur over Holmfjellet.

Om turen: Kjøring med bil ca. 15 min. Litt stigning, etterpå lett terreng. Sosialt samvær i fjæra når vi kommer ned. De som ønsker det kan dra rett i fjæra og vente der mens de andre går over Holmfjellet og kommer ned. Varighet: 3 - 4 timer. Vanskelighetsgrad: Lett Turleder: Rigmor Akermo Kontaktperson: Svein Berg /Emma Kristensen, 482 30 855 /992 36 762. Arrangør: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

TYSFJORD

Lifjellet Dato: Tirsdag 16. juli kl. 16.30. Oppmøte: Parkeringsplassen ved Dammen. Type: Store barn og voksne. Om turen: Klippetanga henger på høyeste topp. Turen opp har lett stigning til å begynne med. Fra Skihytta og opp er det ganske stor stigning og på slutten er det ganske bratt. Varighet: Ca. 6 timer inkl. kaffe/matpause. Vanskelighetsgrad: Krevende Turleder: Johnny Westgård Kontaktperson: Emma Kristensen/Anita Nøstdal, 992 36 762 / 954 63 062. Arrangør: Kjøpsviktrimmen

NARVIK

Den sovende dronning Dato: Søndag 21. juli Om turen: «Dronninga» er en del av bybildet i Narvik og har flott utsikt fra toppen. Turen starter fra Nervannet i Håkvikdalen og beregnes til 9 timer. Turleder: Øydis Jakobsen, 920 41 429. Påmelding: www.narvikfjell.no/turer-ogaktiviteter

HARSTAD

Tirsdagstur til Keipen TYSFJORD

Dato: Tirsdag 16. juli kl. 18.00 - 21.00. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Voksne, ungdom, seniorer Oppmøte: kl. 18:00 på parkeringsplassen ved Aunvatnan (høyre side av veien fra Høgda). Om turen: Vi følger en god sti opp mot Keipen nord. Fra toppen har man en fin utsikt. Turleder: Asgeir Sulen Hovland, 918 48 859. Arr.: Harstad Turlag

Stortinden, Ørneredet, Kjøpsvikvatnet og ned Smineslia Dato: Torsdag 25. juli kl. 10.00. Oppmøte: Parkeringsplassen ved Dammen.

TYSFJORD

Lappgamhalsen – Skjæran Dato: Torsdag 18. juli kl. 10.00. Oppmøte: Parkeringsplassen ved Hundholmveien. Type: Familietur.

Varmebua ved Kjøpsvikvatnet.

17


Type: Familietur. Om turen: Lett stigning - litt brattere på slutten, så lett terreng og etterpå ganske bratt nedstigning. Varighet: 4 - 5 timer. Vanskelighetsgrad: Middels Turleder: Svein Berg/Reidulf Waksvik Kontaktperson: Svein Berg /Emma Kristensen, 482 30 855 /992 36 762. Arrangør: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

IBESTAD

Historisk bygdevandring på Sørrollnes

Tour de Andørja.

løpet for barn og voksne, TDA sky race og Tour de Andørja som inkluderer barneklasse, sykkel-, tur- og mosjonsritt. Kontakt: Eidar Tøllefsen, 951 69 769, e-post: eidar@hlk.no - http://letour.no/

Dato: lørdag 27. juli klokken 12.15. Bygdevandringen er en lett gåtur i området der kulturhistorien i bygda presenteres, vi besøker en rekke viktige historiske plasser. Oppmøte ved Sørrollnes grendehus lørdag 27. juli klokken 12:15. Bevertning på grendehuset etter vandringen. Alle er hjertelig velkommen! Ansvarlig og guide: Dag Sigurd Brustind, 953 32 500, e-post: dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no

AUGUST TYSFJORD

HARSTAD

Overnattingstur til Sørfjordfjellet

Tirsdagstur til Toskevassfjellet Dato: Tirsdag 30. juli kl. 18.00 - 21.00. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Alle Oppmøte: kl. 18.00 ved Vik Skole. Om turen: Vi starter fra skolen og går via Varden (370 moh) til Toskevassfjellet, ca 10 km tur/retur. Turleder: Mona Kristiansen. Arr.: Harstad Turlag

Dato: Torsdag 1. - søndag 4. august. Oppmøte: Hurtigbåtkaia i Kjøpsvik kl. 17.00. Type: Familietur. Om turen: Båttur ca. ½ time med Brødrene Johansen. Ganske bratt stigning opp til fjellet, men mulighet til å få kjørt bagasjen opp. Lett terreng videre innover fjellet. Overnatting i hytte fra torsdag til søndag. Fredag og lørdag dagsturer i området til Krokvatnet – Reingjerdet ved Sørfjordjuvet med lunch der. Deretter tilbake til Kjerringvatnet for overnatting. Søndag retur til Kjøpsvik ca. kl 17.00. Severdigheter: Reingjerdet, tyske vaktposter, brynstein, grotter mm. Vanskelighetsgrad: Middels Turleder / Guide: Viggo Vikholt. Kontaktperson: Svein Berg /Emma Kristensen, 482 30 855 /992 36 762. Arrangør: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

IBESTAD

Tour de Andørja Dato: juli Sykkelrittet Tour de Andørja startet år 2000 inspirert av et revyinnslag om sykling og helse og gikk som navnet tilsier rundt øya, fra Mjøsundet til Årbostad og tilbake til Åndervåg. I dag har TDA et bredt tilbud med underholdning, rulleskirenn, topptur og sykkelritt. Aktiviteter: Rulleskirenn, HT-

18


KVÆFJORD

gang ved Ibestad kulturhus/Ibestadhallen. Løpet har klasser for trim, mosjon, barn og konkurranse. Kontakt: Yngve Lange, 482 33 327. For påmelding og mer informasjon: https://www.facebook.com/Ibestadlopet/

Ordførers tur i Kvæfjord Dato: Søndag 4. august kl 10.00. Om turen: Tur med Historisk verdi. Turen går fra Melåbukt. Der følger vi skogsbilveien på sørsiden av elva som går over til sti opp til ca 400 m. Her går vi videre mot høyde 505 og forbi vannene sør for denne toppen til Melåaksla. Turens mål er deler av et gammelt fangstanlegg for villrein. Vi er har med oss kjentmann Leif Arnt Skoglund som har kartlagt store deler av fangstfeltet og vil ha omvisning i deler av fangsfeltet hvor han vil fortelle om hvordan anlegget er bygd opp og brukt. Vanskelighetsgrad: Middels Varighet: ca. 7 - 8 timer. Det er viktig å ta med mat og drikke og klær i henhold til vær. Turleder: Torbjørn Larsen, 908 68 191.

HARSTAD

10 på topp.

Tirsdagstur til Salfjellet

BALLANGEN

Dato: Tirsdag 6. august kl. 18.00 - 21.00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Alle Oppmøte: kl. 18:00 ved Hundstadsætran. Parkering ca 4-500 meter etter Kveøybrua ved gammel gul hytte på øversiden av veien. Turleder: Mona Kristiansen. Arr.: Harstad Turlag

10 på topp på 3 dager Dato: Fredag 9. august. Felles avreise fra Ballangen Torg kl. 15.00. Turmål: Rundtuva (516) og Sepmola (1342). Turen tar 6 timer. Dato: Lørdag 10. august. Felles avreise fra Pippirta Siida kl. 07.00. Turmål: Håfjelltuva (817), Steinbua/Langvassbu, v Bruna (596), Linken (665), Høghompen (Kufjellet) (672), Vargfjordtinden (885), Skarstadfjellet (527). Turen er ca 37 km og tar 13-15 timer. Dato: Søndag 11. august. Felles avreise fra Ballangen Torg kl. 08.30. Turmål: Råntinden (1200). 4 timer. Senere Skjåfjellet (661). 3 timer, fremmøte avtales. Turene er bare egnet for godt trente personer. Det går an å delta på enkeltturer. Turleder og påmelding: Nina Finn, 417 60 938. Arrangør: Ballangen Turlag

IBESTAD

Ibestadløpet Dato: Lørdag 10. august. Om turen: Løypa starter ved Ibestad kulturhus, går rundt Ibestadvatnet og Breivollfjellet, mål-

Ibestadløpet.

19


Muligens et par fuktige partier. Varighet: Vel 3 timer Turleder: Hanne Marit Kvitting. Arr.: Harstad Turlag

TYSFJORD

Kjerna i Skrovkjosen Dato: Torsdag 15. august kl. 16.30. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik, kjøring ca. 35 min. Om turen: Start på Skjellesvikskaret. Lett terreng til å begynne med, mer krevende etter hvert. Ta med litt mat og drikke. Varighet: 3 - 4 timer inkl. matpause. Turleder: Virva Holm. Kontaktperson: Svein Berg /Emma Kristensen, 482 30 855 /992 36 762. Arrangør: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

Vokteren på Puontoláhku - Botneidet.

BALLANGEN

Puontoláhku - Botneidet Dato: Lørdag 10. august. Oppmøte: Ballangen sentrum kl. 08.00. Om turen: Turen går fra Rånvassbotn. Vi ser på: Storskjerpet, Gamtomta og fangstgjerde for rein. Varighet: ca. 10 timer. Forsikring: kr. 50 Turledere: Ingolf Kvandahl, 951 44 866. Arrangør: Pippira Siida AS

BALLANGEN

Ordførers tur i Ballangen Dato: Torsdag 15. august kl. 18.00. Oppmøte: Kjør mot Melkedalen og ta av første vei til høyre etter «Dalhøgda». Du får anvist parkering. Om turen: Turen går fra Melkedalen til tidligere bosetting ved Forsåvannet, Sørelv gård. Tema: Hvordan er det å leve/bo her uten veiforbindelse. Turen går langs Sørelva til gården Sørelv i lett terreng. Det kan være litt vått i enkelte partier. Ta med mat/drikke og godt humør, da er jeg sikker på at vi får en trivelig tur. Varighet: ca. 1 time. Turleder: Per Kristian Arntsen, 995 60 448.

HARSTAD

Tirsdagstur til Storhornet Dato: Tirsdag 13. august kl. 18.00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Alle Oppmøte: kl. 18:00 ved Stornes fergekai. Om turen: Fin tur med jevn stigning opp til Storhornet hvor flott utsikt mot Toppsundet/ Grytøya, Aunfjellet og mot byen møter deg.

Skarstadmarsjen.

Utsikt fra Storhornet. Foto: Helene Zoetic.

20


BALLANGEN

Skarstadmarsjen Dato: Lørdag 17. august Felles avreise fra Ballangen Torg kl. 08.30. Om turen: Turen starter på Klippenborg, går til Vargfjordtinden (885), Skarstadfjellet (527) og til Skarstad. Varighet: 7 timer. Turledere og påmelding: Arild Olsen 995 16 213 og Nina Finn 417 60 938. Arrangør: Ballangen Turlag SKÅNLAND

Markedsmarsjen til Foldvik

Ippočohkka. Foto: Bjørn Forselv

Dato: Lørdag 17. august. Vandring/fjelltur i sporene av tidligere ferdselsveier over fjellet mellom Grovfjord og Gratangen. Denne gang til markedet i Foldvik. Turen er ca 14 km lang og er merket hele veien. Oppmøte: Saltvann Grendehus på Bakkejord (tidligere Saltvann Skole). Kjør Fv829 ca 5,8 km fra brua i Grov og ca 16,6 km fra Grovfjordkrysset på E10 på Herjangsfjellet. Oppmøte mellom kl 09.30 og 10.30 for registrering og utdeling av deltakerpremie og inngangsbillett til markedet. Individuell eller gruppevis start etter registreringen. Les detaljert løypebeskrivelse på nettsida www.novaturlag.no Merknader: Busstransport tilbake til Saltvann kl. 17.00 og 18.30. Plassbestilling og betaling av bussbillett kr 100,- må gjøres ved start. Anbefaler likevel å ordne med skyss selv. Varighet: 4 - 6 timer, avhengig av gode pauser for mat og hvile. Vanskelighetsgrad: Noe stigning i starten, men ellers en lett tur. Anbefales for ungdom og spreke barn. Turleder: Jan Arne Haugland, 915 94 900. www.novaturlag.no

mot Lossi. Vi følger Stasjonselva et stykke før vi bøyer av vestover mot toppen. Med jevn stigning tar vi ca. 1150 høydemeter fordelt over en avstand på 5-6 km. Det er ingen spesielt vanskelige eller luftige partier, men de siste 500 høydemeterne går vi i steinur. Fra toppen på 1727 moh er utsikten fortreffelig. Ca. 4 timer opp. Turleder: Øydis Jakobsen, 920 41 429. Påmelding: www.narvikfjell.no/turer-ogaktiviteter

Høstkos ved Trollvannet, Tjeldøya. Foto: Anette Rådalen

HARSTAD NARVIK

Topptur på Tjeldøya

c Ippočohkka

Dato: Lørdag 17. - søndag 18. august kl. 13.00. Vanskelighetsgrad: Krevende Passer spesielt for: Ungdom, fjellsportinteresserte Om turen: Overnattingstur, der vi går opp på

Dato: Lørdag 17. august Om turen: Topptur til Narviks tredje høyeste fjell. Turen starter i Norddalen, like ved merket løype

21


Helligtinden fra Myklebostad første dag og over til Trolldtind dag to og ned på andre side av øya i Dragland. Den første dagen blir vi først å følge Storelva til Tindvatnet, så videre opp til Hellitinden. Lørdagen avsluttes nede ved Trollvatnet/Tindvatnet for å telte over natten. Neste dag går vi til Trollfjellet, så ned til Dragland. Turledere: Kjersti Gurgens Gjærum, Kristian Vaskinn og Tobias Karlsen Kleiven, 901 10 638. Arr.: DNT ung Harstad

NARVIK Løksetind.

Rømmegrøtarrangement på Lossihytta

Løksa. Krevende tur til Salangens høyeste fjell. Lengde ca. 6 km. Moh 1237. Varighet: Ca. 6,5 timer t/r. Turleder: Kjell Ole Myrvoll, 994 72 960.

Dato: Søndag 18. august NOTs tradisjonelle rømmegrøtservering ved Lossistua. De som ikke spiser rømmegrøt får pølser. Barnas Turlag arrangerer aktiviteter for barna som deltar. Parker langs anleggsveien i Norddalen og følg merket sti opp til Lossi hytta. Nærmere info hjemmesiden og Facebook. Kontaktperson: Toril Larsen, 909 58 521.

IBESTAD

Ordførers tur til Lasselitinden på Rolla Dato: Søndag 25. august, kl. 10.00. Om turen: Turmålet er Rolla og Lasselitinden fra Sør Forsa-siden. Tung tur. Alle er hjertelig velkommen! Ansvarlig og guide: Dag Sigurd Brustind, 953 32 500, e-post: dag.sigurd.brustind@ ibestad.kommune.no

HARSTAD

Sandsøyas geologi Dato: Mandag 19. august kl. 09:00. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Seniorer Oppmøte: Vi møter ved Turlagshuset, Folkeparken, for felleskjøring til Sandsøya. Om turen: Turen går langs fjæra, delvis på sti, på den nordlige del av Sandsøya der vi går fra gammelt grunnfjell til yngre dekkebergarter. Vi ser også resultater av forvitring fra den gang Sandsøya hadde tropisk klima. Geolog er Peter Midbøe. Varighet: 3 - 4 timer Turleder: Bente Fotland, 970 86 807. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag

SALANGEN

Løksetind Dato: Lørdag 24. august kl. 10.00. Om turen: Start ved høyeste punkt på riksvei ved

Rolla.

22


HARSTAD

Turleder: Reidulf Waksvik Kontaktperson: Emma Kristensen/Anita Nøstdal, 992 36 762 / 954 63 062. Arrangør: Kjøpsviktrimmen

Storliting v/Kvæfjordeidet Dato: Mandag 26. august kl. 10.00 - 13.00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Seniorer Oppmøte: Kl. 10.00 ved Turlagshuset, Folkeparken, for felleskjøring til parkering ved Røde Kors-hytta ved Kvæfjordeidet. Om turen: Turen går i stigende terreng på sti til topps (614 moh), vi kan møte enkelte våte partier. Går en runde slik at returen blir på stien som turleder kaller for "Ti-på-topp-stien". Ca 7 km t/r. Varighet: 2,5 - 3 timer Turleder: Bente Fotland, 970 86 807. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag

NARVIK

Natt i naturen Dato: Lørdag 31. august Hele Norge sover ute! Vi overnatter ved Skistadion på Ankenes – i telt, vindpose eller i friluft. Bålkos og grilling før leggetid. De som vil tar seg en kveldstur i nærområdet. Dagen etter har NOT arrangement i området i forbindelse med DNTs Kom deg ut-dag. Kontaktperson: Øydis Jakobsen, 920 41 429.

HARSTAD

Tirsdagstur til Stortinden Dato: Tirsdag 27. august kl. 17.30. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Alle Oppmøte: Parkeringsplassen på Rema 1000 på Kilamyra, kl. 17.30. Om turen: Bratt tur i skog/fjellterreng. Varighet: ca 3,5 timer Turleder: Ranveig Lind, 911 84 108 og Heidi Olsborg. Arr.: Harstad Turlag Henrikkafossen.

TYSFJORD

LAVANGEN

Halls Fortopp

Henrikkafossen

Dato: Lørdag 31. august kl. 10.00. Oppmøte: Parkeringsplassen ved Stetind. Type: Store barn og voksne. Om turen: Klippetanga henger på toppen. På turen fra parkeringsplassen og opp mot Svartvannet er det ganske stor stigning. Inn langs vannet er det omtrent flatt. Fra vannet, inn ura og opp mot toppen er det ganske stor stigning. En bør være i god fysisk form for å være med på denne turen. Det er også mulig å delta bare opp til Svartvatnet og vente der mens de andre går opp på toppen. Varighet: Ca. 7 - 9 timer inkl. kaffe/matpause. Vanskelighetsgrad: Krevende.

Dato: Annonseres på Facebooksida til Lavangen Fjellvandrerlag. Om turen: Turen begynner ved Mobrua på Moveien, der kan vi parkere. Så følger vi skogsvei oppover til stien begynner. Noen bratte partier. Vi ser på utløpet til Henrikkafossen og tar turen opp til Lavangens eget Polaria – store steinblokker som naturen har stablet pent på skrå. Middels tung tur, rundt 5-7 timer. Arrangør: Lavangen Fjellvandrerlag

23


SEPTEMBER SKÅNLAND

Besteforeldretur til Novalandet Dato: Søndag 1. september kl. 11.00. Oppmøte: P-plass ved fv829 ved demninga i nordenden av Skoddebergvannet , ca 11 km fra brua i Grov og ca 11 km fra Grovfjordkrysset på E10. Om turen: Besteforeldre med barnebarn, oldebarn og andre barn går til Nova-lavvoen og bålplassen ved Skoddebergvannet. Grilling. Hvis ønskelig, går vi også til tuftene etter bosettinga på Novasletta og hører om raset fra Novafjellet som førte til fraflyttingen herfra. Også mulig å fiske i Skoddebergvannet. Vanskelighetsgrad: Kort og lett gå-tur. Turledere: Irma, 917 98 980 / Mildrid, 470 15 487. www.novaturlag.no

Boltåsen.

SKÅNLAND

Ordfører- og kultur-tur i Boltåsmarka Velkommen på tur med ordfører Helene og kultur-og folkehelsekoordinator Janne. Dato: Torsdag 5. sept. kl. 17.00. Oppmøte: Parkeringsplassen, ETS kulturskole. Hvis noen trenger skyss så ta kontakt. Om turen: Vi følger sti hele veien, og går innom fine gapahuker og kulturminner. Turen er enkel og går i et lett terreng. Turen gjennomføres uansett vær. Det er flotte gapahuker som vi kan spise i. Boltås Ungdoms-og Bygdelag er guider og ordner med servering. Alle er hjertelig velkommen.

NARVIK

Kom deg ut! Dato: Søndag 1. september Vi arrangerer ulike aktiviteter i Ankenesfjellet med skistadion som base. Blant annet tilbyr vi kort kurs i orientering. Mer informasjon på not.dnt.no og facebook. Kontaktperson: Øydis Jakobsen, 920 41 429.

SALANGEN

Ordførers tur i Salangen HARSTAD

Dato: Torsdag 5. sept. Om turen: Vi går en lett tur i nærheten av Sjøvegan sentrum med spreke Ordfører Sigrun Prestbakmo, etterfulgt av litt å drikke og bite på. Følg med på kommunens hjemmeSigrun Wiggen Pre stbakmo. side for nærmere informasjon. Turleder: Sigrun Wiggen Prestbakmo

Keipenområdet på Aunefjell Dato: Mandag 2. september kl. 10.00 - 12.30. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Seniorer Oppmøte: Klokka 10.00 ved Turlagshuset i Folkeparken for felleskjøring til Aunfjellet der vi parkerer på parkeringsplass på venstre side, vest for Aunvatnan. Om turen: Vi følger ryggen og går en rundtur på ca 5 km. Flott utsikt både mot Grytøya og områdene langs Kasfjorden. Varighet: ca 2 timer Turleder: Harry Karlsen, 918 60 424. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag

24


TYSFJORD

BALLANGEN

Historisk vandring i Kjøpsvik

Vargfjordvatnet/Finnvikvatnet

Dato: Torsdag 5. september kl. 17.00. Oppmøte: Parkeringsplassen ved Dammen. Type: Familietur / Lett Om turen: Vandring hvor alle kan være med Lett terreng. Sosialt samvær med kaffekos. Ta med litt mat og drikke. Varighet: 3 4 timer. Turleder: Svein Berg/Peter Jakobsen/Karstein Berg Kontaktperson: Svein Berg / Emma Kristensen, 482 30 855 /992 36 762. Arrangør: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

Dato: Lørdag 7. september Oppmøte: Grusuttaket ved Vargfjordbrua kl. 10.00. Om turen: Vi kjører Vargfjordveien til innerst i Vargfjorden. Turen opp til Finnvikvannet har lett stigning og passer godt for barn. På turen har vi med mat og drikke. Varighet: Turen opp til vannet tar ca. 90 min iberegnet kaffepause. Turleder: Bjørnar Strømsnes, 901 23 930. Arrangør: Ballangen Turlag

LAVANGEN

Ordførerens tur Krigshistorisk vandring til flyvraket, Eidet Dato: Torsdag 5. september. Om turen: Turen begynner kl. 08.00 fra Skavmodalen på Tennevoll. Dette er et samarbeid mellom Fjellvandrerlaget og skole, så her deltar 9. klasse og ansatte fra skolen. Men turen er åpen for alle! Lett tur, men noe bratt stigning til vi er oppe på eidet mellom Lavangen og Gratangen. Mål for turen er flyvraket det et tysk fly styrtet i 1940. Arrangør: Lavangen Fjellvandrerlag

Tur på Holmfjellet.

TYSFJORD

Høsttur over Holmfjellet, Vetten, Kjøpsvikvatnet og ned til Dammen

HARSTAD

Hengekøyetur til Svartvannet Dato: Fredag 6. - lørdag 7. september kl. 18.00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Ungdom. Om turen: Vi starter fra Kummelhågen i Sørvika, se kart eller spør turleder om veibeskrivelse. Så følger vi stien inn til Svartvannet. Vi har 10 hengekøyer. Hvis du har egen, gi beskjed til turleder. Ta med overnattingsutstyr (sovepose og lunderlag), mat og ekstra klær. Er vi ekstra heldig med været blir det mulighet for bading. Vi skal kose oss med bading, grilling, musikk og overnatting i hengekøyer i trærne. Turledere: Kjersti Gurgens Gjærum, 975 41 123 og Astrid Vaskinn. Arr.: DNT ung Harstad

Dato: Søndag 8. september kl. 10.00. Oppmøte: Parkeringsplassen ved Hundholmveien. Type: Familietur. Om turen: Litt stigning, etterpå lett terreng, så stigning og deretter periodevis litt bratt nedstigning. Egner seg for litt større barn og voksne. Varighet: 6 - 7 timer. Vanskelighetsgrad: Middels Turleder: Reidulf Waksvik Kontaktperson: Svein Berg / Emma Kristensen, 482 30 855 /992 36 762. Arrangør: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

25


HARSTAD

Storhornet ved Høgda Dato: Mandag 9. september kl. 10:00 - 13:00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Seniorer Oppmøte: kl. 10.00 ved Turlagshuset i Folkeparken for felleskjøring til kapellet ved Høgda. Om turen: Vi går et kort stykke langs bilvei før vi tar av inn på skogsvei. Deretter går vi på god sti. Terrenget stiger stort sett jevnt opp til Storhornet (ca 500 moh). Derfra har vi god utsikt. Turen er ca 10,5 km t/r. Varighet: ca 3 timer Turleder: Harry Karlsen, 918 60 424. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag

Snøfjellet.

SALANGEN

Snøfjellet Dato: Søndag 8. september kl. 11.00. Om turen: Start i Grønnlia. Lengde ca. 5,5 km. Moh 1119. Varighet: Ca. 5,5 timer t/r. Turleder: Kjell Ole Myrvoll, 994 72 960.

SKÅNLAND

Novafjellet 1281 m.o.h. Dato: Lørdag 7. september. Oppmøte kl. 09.00. Type tur: Topptur Oppmøte: Vassbotn, Fv829. Parkering ved bommen på veien inn til forsvarets anlegg i sørenden av Skoddebergvannet, ca 3,2 km fra krysset E10 på Herjangsfjellet eller ca 19,2 km fra brua i Grovfjord. Merknader: Turen krever maks-vær. Det dannes fort tåke på toppen ved nordlig vindretning. Det kan blåse friskt på toppen. Se hjemmesida for mer informasjon og beskrivelse av turen. Varighet: ca 10 timer. Vanskelighetsgrad: Lang tur, krevende stigninger fra Knivvatnet opp til toppen. Turledere: Roar Tande, 478 50 895 / Elisabeth Balteskard, 997 03 959. www.novaturlag.no

Raudmoldheia. Foto: Julianne Stornes

HARSTAD

Raudmoldheia Dato: Lørdag 14. september kl. 11.00 - 14.00 Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Ungdom Om turen: Turen starter ved skytterbanen på Borkenes, der vi har oppmøte og går samlet opp til toppen. Vi følger først en traktorvei fra skytterbanen og følger videre en god sti opp til toppen hvor det er flott utsikt! Hvis vi er heldig kan vi plukke bær på turen! Husk mat og drikke, og klær etter vær. Turledere: Kjersti Gurgens Gjærum, 975 41 123 og Astrid Vaskinn. Arr.: DNT ung Harstad

26


Varighet: 4-6 timer. Kontakt/Påmelding: Grete eller Frank Arntsen, 934 25 189 / 950 86 415. Arrangør: Ballangen Turlag

HARSTAD

Horntindan Dato: Lørdag 21. september kl. 11.00 - 15.00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Ungdom. Om turen: Vi møter ved grustaket, se kart, kl. 11.00. Kan være litt vanskelig å finne fram. Vi turledere vil stå ved veien litt før, se etter oss. Hvis du ikke finner fram er det bare å ringe. Så starter vi å gå oppover igjenom granskogen, der vi ganske fort får god utsikt. Vi følger stien opp til Lågdalsvatnan. Går vidre opp på ryggen til vi er på horntindan! Ta med en matpakke og noe å drikke, vi tar en matpause på veien. (Det går ann å fylle vann i en elv på vei oppover.) Turledere: Julianne Stornes, 410 08 249 og Astrid Vaskinn. Arr.: DNT ung Harstad

Luftig ned fra Elgen Foto: Harry Karlsen

HARSTAD

Seniortur til Elgen Dato: Mandag 16. september kl. 10.00 - 13.30. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Seniorer Oppmøte: kl. 10.00 ved Turlagshuset i Folkeparken for felleskjøring til Hans Egedes Minne. Om turen: Dette er en tur på god sti, med jevn stigning og enkelte «klyve-partier». Nær toppen er det et parti som kan karakteriseres som luftig av enkelte. Ca 6 km t/r. Varighet: ca 3,5 timer Turleder: Hans Aronsen, 915 34 942. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag

Sauesanking på Håfjellet.

BALLANGEN

Sauesanking i Håfjellet Dato: Lørdag 21. september Oppmøte: Hos Grete og Frank Arntsen kl. 10.00. Om turen: Vi går i små grupper i Håfjellet (området Dypdalsåen – Balsnes) og sanker sau ned til et felles beite.

Horntindan.

27

Foto: Astrid Vaskinn


GRATANGEN

GRATANGEN

Krigshistorie, Snaufjellet

Ordførers tur i Gratangen

Dato: Lørdag 21. september Vandring fra den gamle veien fra fylkesgrensen til Eliborg kulturhus. Oppmøte: Øse, kl. 12.00. Om turen: Lett terreng ca. 3 timer. Ta med mat og kaffe. Guide: Sverre Nordmo, 415 27 840. Arrangør: Gratangen historielag.

Dato: September, se kommunens hjemmeside og FB for nærmere informasjon om dato. Oppmøte: Øse, kl. 12.00. Om turen: Åpning av Krigsminneløype LabergØse. Turen går fra Øse til Laberg. Lett terreng ca. 3 timer. Ta med mat og kaffe. Guide: Eva Ottesen, 994 22 105. Arrangør: Gratangen historielag.

HARSTAD

Seniortur til Lille-Hinnstein og Vardheia

OKTOBER

Dato: Mandag 23. september kl. 10:00 - 13:00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Seniorer Oppmøte: Klokka 10.00 ved Turlagshuset i Folkeparken for felleskjøring til Breivikhaugen. Om turen: Herfra følger vi "gammelstien" opp på østsiden av Hinnstein, videre til Vardheia på 604 moh. Matpausen. Returnerer via L. Hinnsten og ned til gapahuken. Herfra følger vi traktorveien ned til bilene. 6-7 km t/r Turleder: Harry Karlsen, 918 60 424. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag

HARSTAD

Overnattingstur til Nye Maistua Dato: Lørdag 12. - søndag 13. oktober kl. 17:00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Ungdom. Om turen: Vi går fra Krafthallen kl. 17.00 og går på beina opp til Maistua. Turen opp tar toppen en time. Vi koser oss resten av kvelden, spiller brettspill, drikker varm kakao, kaffe eller te og nyter utsikten både inni og utenfor hytta. Etter frokost går vi ned fra hytta når en ønsker. Vi turledere blir på hytta utover ettermiddagen for de som vil bli igjen og nyte en rolig dag foran peisen. Vel møtt! Vi har seks sengeplasser for de seks første som melder seg på, men alle som vil kan bli med på turen opp helt til kvelden kommer. Turledere: Kjersti Gurgens Gjærum, 975 41 123 og Astrid Vaskinn. Arr.: DNT ung Harstad

HARSTAD

Verkstedbyen Harstad, byvandring Dato: Mandag 30. september kl. 10.00 - 13.00. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Seniorer Oppmøte: kl. 10.00 ved Turlagshuset i Folkeparken for en byvandring i Harstad der vår guide, Frode Bygdnes, forteller om Harstad som verkstedby. Om turen: Selve guidinga starter oppe ved Harstadgårdsbakken og avsluttes i Samasjøen. Varighet: ca 3 timer. Turleder: Hans Aronsen, 915 34 942. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag

28


DESEMBER

FEBRUAR 2020

TYSFJORD

TYSFJORD

Stjernehimmeltur til Kobbvikhøgda

Vintertur til Holmfjellet Dato: Søndag 16. februar kl. 11.00. Oppmøte: Parkeringsplassen ved Hundholmveien. Type: Familietur. Om turen: Litt stigning, etterpå lett terreng. Varighet: Ca. 4 timer. Vanskelighetsgrad: Lett Turleder: Ingar N. Skogvold Kontaktperson: Svein Berg / Emma Kristensen, 482 30 855 /992 36 762. Arrangør: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

Dato: Torsdag 5. desember kl. 17.00. Oppmøte: Varmebua. Type: Familietur / Lett Om turen: Kjøring ca. 10 min fra Kjøpsvik. Gangtid på vei fra Kjøpsvik: ca. 50 min. Sosialt samvær med gløggkos i Varmebua. Varighet: 3 - 4 timer. Turleder: Svein Berg Kontaktperson: Svein Berg / Emma Kristensen, 482 30 855 /992 36 762. Arrangør: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

APRIL 2020 IBESTAD

Andørja Freeride Dato: torsdag 2. til lørdag 4. april (Palmehelga) Om turen: Med sine 20 fjell på over 1000 høydemetre, hvorav mange byr på nedfartsmuligheter i de fleste himmelretninger, er øya Andørja blitt et kjent eldorado for alle topptur- og freeride-entusiaster på jakt etter det lille ekstra. I konseptet for Andørja Freeride inngår 6 helikopter løft for deltakerne, fordelt på 3 dager etter vær- og snøforhold. Det er 20 tinder klare til å utforskes og konkurranse i disiplinene alpint og snowboard i elite og sportsklasser. Arr. ansvarlig: Knut Eirik Dybdal, 920 56 326. For påmelding og mer informasjon, Facebook: https://www.facebook.com/andorjafreeride/

Midtvintersvaka.

LAVANGEN

Midtvintersvake Dato: Lørdag 21. desember kl. 18.00. Om turen: Turen starter ved Fjellkysten Gjestehus på Soløy i Lavangen. Det er salg av fakler ved starten, og bålet brenner ved ankomst til Bjørnhuken (gapahuken). Her serveres gløgg og kanskje kommer nissen. Lett tur i lett terreng, passer også for de minste. Arrangør: Lavangen Fjellvandrerlag Andørja Freeride.

29


EVENES KOMMUNE Friluftslivskommunen Evenes kommune med sine ca. 1400 innbyggere byr på gode muligheter for friluftsliv i hele kommunen. I området rundt kommunesenteret Bogen finnes store fjellområder med topper som f.eks. Lilletind (1.134 m.o.h.) og Niingen (1.073 m.o.h). Landskap og natur er variert og gir gode muligheter for utøvelse av friluftsliv til havs, i skogen, til vanns og til fjells. Frivilligheten står svært sterkt. Lagenes dugnadsinnsats for anlegg og aktiviteter for friluftsliv er høy. Det er ryddet, kloppet, bygd broer, anlagt gapahuker, restaurert, merket, skiltet, satt ut benker og anlagt bålplasser langs et til sammen 150 km langt løypenett. Evenes Turlag har ekspandert til godt over 700 medlemmer de siste årene. Trimgruppa i Liland IF driver også et løypenett som brukes aktivt. Liland skole er i umiddelbar nærhet til dette løypenettet og bruker det som turområde/uteskole ved behov gjennom skoleåret. I Evenesvika har vi en flott badestrand og like bortenfor er Evenestangen, med skulpturen Steinkirka (Skulpturlandskap Nordland) og merket sti med krigsminner. På vinteren kjøres det skiløyper flere steder i kommunen. Utfyllende info om friluftsliv, utstyrssentral m.m.: evenes.kommune.no/om-kommunen/friluftsliv. Turstier, kart & turbeskrivelser: evenes-turlag.no og lilandif.no/skitrim.

Strandvatnet friluftsområde Fjelltoppene Niingen og Domingen ses når man passerer langs E10 ved Bogen. Strandvatnet (5 m.o.h.) er kommunens mest attraktive friluftsområde og ligger lett tilgjengelig rett bak kommunesenteret Bogen. Strandvatnet er kjent som et godt røyevatn og det er mange flotte turmål ved og i fjellområdene rundt vatnet. Vassbotn, det mest besøkte turmålet i Evenes, befinner seg innerst ved Strandvatnet med ei flott sandstrand, stor gapahuk og god bål/grillplass. I Vassbotn like bortenfor gapahuken er det godt synlige kulturminner etter kraftutbygginga i 1912. Det er lysløype langs turstien rundt Strandvatnet. På vinteren kjøres det opp skiløype rundt vatnet. Kart og info finner du her: evenes.kommune.no/om-kommunen/opplevelser/2020-strandvatnet-friluftsomrade.

Gállogieddi samisk friluftsmuseum På Gállogieddi har du mulighet til å oppleve et markesamisk gårdstun og få innblikk i samisk kulturarv, næringsgrunnlag og religion i markebygdene. I tilknytning til muséet er det en godt merket kultursti som vi anbefaler alle å prøve. Det går også tursti videre opp til Snaufjellet (433 m.o.h.), et turmål langs turlagets løypenett, med svært god utsikt over områdene rundt. Mer info om kulturstien finner du på vardobaiki.no.

30


Loàbaga Suohkan

LAVANGEN KOMMUNE Lavangen kommune har 1042 innbyggere og dekker et areal på 304 kvadratkilometer. Lavangen er blitt karakterisert som en av Norges stilleste fjorder. Fjorden er omgitt av høye og bratte fjell. I nordvest strekker Reitetindene seg opp til over 1200 moh. Sentralt i kommunen ligger Spanstind som med sine 1456 moh er det høyeste fjellet i Sør-Troms - med flere hundre besøkende sommer og vinter. Det er også flere andre fjelltopper i kommunen som er godt over 1000 moh. Kommunen har utallige naturmuligheter: Fiske i hav, elver og vann. Gåturer i merkede løyper, stier og vei – sommer som vinter. Vi nevner gjerne skirennet «Spanstind Rundt», som er en årlig tradisjon hver påske. Turkart med merkede løyper og gapahuker er å få kjøpt. Naturopplevelser tilrettelagt for de alle fleste, slik at alle kan føle seg velkommen. Ønsker du ikke gå alene, kan du slå følge med Lavangen fjellvandrer lag som arrangerer felles turer sommer og vinter. Turene legges opp slik at det er noe for enhver smak. Kommer du med båt inn fjorden, kan du ankre opp i småbåthavna på Tennevoll. På Lapphaugen (E6) ligger Stormyra 3,5 km2 våtmarksområde som er fredet naturreservat. Stormyra er kjent for sitt rike dyre- og fugleliv, og et nydelig skiterreng. Mellom Fossbakken (E6) og Tennevoll finner vi den ca 8 km lange Spansdalen. Med sine stupbratte fjellsider og smale bunn - stedvis er det bare plass for elva og veien - så er den en imponerende opplevelse. I den nedre del av Spansdalen, rett ovenfor bebyggelsen, kommer Henrikkafossen ut over fjellkanten og stuper ned i dalen. Vinterstid er denne fossen et eldorado for isklatrere, fra både inn- og utland. Ytterst på nordsia av fjorden, finner vi Liaveien. En idyllisk skogsvei på enden av bilveien med et meget frodig og artsrik vegetasjon. Uka består av syv dager – og ”en dag”, er ikke en av dem…. – Besøk oss i dag! Les mer om oss for eksempel på www.lavangen. kommune.no.

Lavangen.

31


SKÅNLAND KOMMUNE Skånland kommune har store muligheter for friluftsliv for folk i alle aldre. Det er mange merkede turløyper rundt om i hele kommunen, og vi har flere aktive løypelag, turlag og idrettslag som bidrar med tilrettelegging for fysisk aktivitet både sommer og vinter. Det er gode muligheter for spennende og opplevelsesrike turer, enten du ønsker å gå kort eller langt, høyt til fjells eller i lavlandet. Evenskjer er kommunens kommunesenter, i tillegg har kommunen mange aktive og levende bygdesamfunn. Alle de ulike bygdene har turløyper, gapahuker, trimkasser og mange flotte turmål. Skånlandstrimmen er et lavterskeltilbud, med formål å få flere til å komme seg ut på tur. Det er plassert ut postkasser og benker i hele Skånland kommune. Informasjon om Skånlandstrimmen finnes på kommunens hjemmeside. Velkommen til å ta deg en tur i den fine Skånlandsnaturen. For mer informasjon: http://www.skanland.kommune.no/ eller ring, 770 89 534.

HARSTAD KOMMUNE I Harstad kommune får du urbane opplevelser og storslått natur, med nærhet til det meste. Vi har landsdelens største kulturhus, vi har festivaler og festspill. Vi er Nord-Norges tredje største by, har verdens nordligste bebodde skjærgård med 365 øyer omkranset av flotte fjell og enestående utendørsmuligheter. Vi jobber hardt for å leve opp til vårt slagord – attraktiv hele livet. Her skal det være godt å leve, bo og arbeide hver eneste dag. Her finner du svært gode bomuligheter, både urbant og landlig. Det er kort vei til garantert barnehageplass, gode skoler og fantastisk natur.

Foto: Øivind Arvola

Harstad by er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag. Her kan alle, uansett alder, fysisk form, bevegelighet og kunnskap bruke velpreparerte skiløyper eller merkede turløyper, bruke strandsonen eller øyriket til unike opplevelser, ta toppturer, klatre, ta nærturer, drive jakt eller fiske – vi har opplevelser for alle. For mer informasjon, sjekk www.harstad.kommune.no

32


IBESTAD KOMMUNE Ibestad som friluftsområde Ibestad kommune består av øyene Andørja og Rolla. Andørja, Nord-Europas mest fjellrike øy med 20 fjelltopper over 1000 moh, et skiparadis vinterstid og et yndet område for fjelltur sommerstid, både for den glade og den mer ambisiøse fjellbestiger. Rolla med sine langstrakte vidder, vakre fjell og utallige fiskevann, gjør Toppene på Andørja fra Ibestadvannet. Foto: Aina Mathisen øya unikt sammensatt for friluftinteresserte. Sykling står sterkt i Ibestad med Tour de Andørja og begge øyene har flotte områder for terrengsykling. På et konsentrert område gir Andørja og Rolla særegne muligheter for varierte friluftsaktiviteter som toppturer, vandreturer, tur i fjæra, bading i hav og ferskvatn, terrengsykling, jakt og fiske. Mange av turene er merket, egner seg for store og små, og finnes i ulike vanskelighetsgrader. På Andørja kan særlig toppturer til Indre Kråktinden, Stakken, Snøtinden, Årbostadtind, Kvitfjellet, Klåptind og Langlitinden anbefales, alle byr på fantastiske fjellopplevelser. Familievennlige turer kan gjøres til Vasskarvatnet med huler, Pollen i en terskelfjord, og til Laupstadstranda. Midnattsola kan nytes på Klåpheia eller med utsikt over Engenes og Straumbotn oppe på Nappen. På øya Rolla kan du gå toppturer til Sula, Drangen og Rolla. Familievennlige turer, med utgangspunkt i Sørrollnes, kan legges til Dyngeneset og hula Åmen, til Fabeløya naturlekepark og videre til Ramnfløya og Hallen. På Nord-Rollnes får man midnattssol, hvite sandstrender og Tømmervika som har en naturlig grotte. Det er etablert mange skogsveier på øya og strekningen Dyrstad – Forså kan sykles midt oppå øya bak fjellene Drangen og Rolla. Velkommen til vårt vakre og spektakulære øyrike!

Kobbetjønna friluftsområde Området er en perle med muligheter for camping og sosial aktivitet. Anlegget har toaletter og dusjanlegg. Kobbetjønna driftes av Ibestad Jeger- og Fiskeforening (IJFF). https://www.facebook.com/IbestadJFF/

Dyngeneset og hula Åmen

Friluftsskolen.

Det går merkede stier fram til naturreservatet på Dyngeneset. Utgangspunktet for turen er Sørrollnes med retning nordvest, turlengde 10 km tur-retur. På veien dit kan man også få med seg skulpturen ved hula Åmen om sagnet fra 1600tallet om Ivar og Anna, ei skikkelig røverhistorie som endte med halshugging for begge to. For mer informasjon og guidet tur: Charles Lindvall, 413 31 557

Foto: Ingvild Johansen

33


BALLANGEN KOMMUNE Bergtatt i Ballangen Naturen i Ballangen innbyr til uforglemmelige friluftsopplevelser uavhengig av alder og funksjonsgrad. Kommunen strekker seg over nærmere 1000 km2 storslått natur som kan nytes både sommer og vinter. Med kort vei mellom fjell og fjord er variasjonsmulighetene mange, enten du trives best til fots, på ski eller på vannet. Efjord, Håfjellet og grottene ved Kvitforsen er noen av naturperlene som må oppleves. Et eldorado av vann, elver, fjordarmer og fjellområder gjør at mulighetene for jakt og fiske er svært gode. Ballangen er også bergverkskommunen i Ofoten, og flere steder i kommunen kan man finne rester av gamle gruver og skjerp der du kan jakte etter gull, kobber og mange spennende bergarter. Her ligger det virkelig til rette for å utforske naturen! I tillegg til spektakulære toppturmål som Rånkeipen, Håfjelltuva og Kjerna, finnes det også mange lett tilgjengelige turområder. Det sentrumsnære området rundt Husvatnet og miniatyrlandskapet ved Fuglevatnet er eksempler på turer som passer fint for hele familien. Muligheter for bålkos, båtturer og fiskeidyll er uansett lett å finne de fleste steder i Ballangen. På Skarstad har den monumentale skulpturen «Himmel på jord» gjennom 25 år blitt et yndet friluftsmål, beliggende lett tilgjengelig ved kanten av Ofotfjorden. I Ballangen finner du mengder av uberørt natur, men i tillegg har Ballangen Turlag og andre gjort en enorm innsats med merking og skilting av nærmere 100 km stier og turløyper. Vinterstid finnes det preparerte løyper flere steder i kommunen, og Pippira skistadion er et glimrende utgangspunkt for både familieturer og idrettsglede.

34


NARVIK KOMMUNE Narvik er vakker, vill og lett tilgjengelig Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Nærmeste regionale flyplass er Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, 45 minutters kjøretid fra sentrum. Narvik er selve hovedpulsåren for logistikk, forsyning av handelsvarer og gods mellom Nord-Norge og resten av verden.

Rombaksbotn.

Foto: Nicola Mulryan.

Med sine 18 800 innbyggere har Narvik det meste du vil ønske fra et bysamfunn med kafeer, kulturtilbud, et velutviklet studentsamfunn på UiT Norges arktiske universitet i Narvik og et fantastisk alpinanlegg med gondolbane midt i byen. Naturen rundt Narvik er vakker, vill og lett tilgjengelig uansett hvor du bor. Narvik er bykommunen med et vidt spekter av friluftsmuligheter som få kommuner kan vise maken til. Friluftstilbudet spenner fra båt, kajakk- og kanopadling på fjordene til vandring i strandsonen, på stier langs lakseelver, eller toppturer til et utall av topper over 1000 moh. Her har du 100-talls stier og turmål å velge mellom. I høyfjellet har Narvik og Omegn Turistforening, NOT, ca. 400 km merkete ruter til 10 hytter og buer hvor du kan vandre i ukevis nesten uten å treffe andre mennesker. I tillegg kan du vandre på den legendariske Rallarveien fra Riksgrensen til Rombaksbotn. For de som ønsker større utfordringer finnes flere klatrefelter, muligheter for fjellklatring, brevandring og terrengsykling. Ti på Topp omfatter 15 toppturer av ulike vanskelighetsgrader, og de populære mandagsturene til NOT bringer både erfarne og uerfarne turgåere til spennende turmål i kommunen. Trenger du mer inspirasjon? www.turinarvik.no God tur! www.narvik.kommune.no

Foto: Bjørn Forselv

35


GRATANGEN KOMMUNE Navnet Gratangen har en opprinnelse i gammelnorsk Grjotangr. Grjot betyr stein etter en stor klebersteinforekomst ved fjorden. Angr betyr fjord. Med sine godt 312 km² gir kombinasjonen av fjord og fjell utallige muligheter til å ferdes i naturen og oppleve mange forskjellige former for friluftsaktiviteter. Her er det kun fantasien som setter grensen. Gratangen var sentral under 2. verdenskrig med flere Rombaksbotn. Foto: Nicola Mulryan. viktige hendelser. Det var i Gratangen og Lavangen tyskerne for første gang måtte trekke seg tilbake og fikk sitt første nederlag under 2. verdenskrig. Kommunen arbeide derfor med å få på plass krigsminneløyper for å minnes hendelsene som fant sted. Løypene vil bli spennende kulturhistoriske opplevelser for turgåere. Gratangen er kystkulturkommunen i Nord-Norge med vertskap for Nord-Norsk fartøyvernsenter og Båtmuseum. Kystlaget arrangerer årlig marked i Foldvik, hvor kystkulturen står sentralt. For å komme på markedet kan en delta på markedsmarsjen over fjellet fra Grovfjorden. Gratangen har satt opp skilt og merket løyper til 14 turmål i Gratangen. Turene inngår i trimaktiviteten "Ti på tur i Gratangen".

SALANGEN KOMMUNE Salangen kommune har på sine 458 kvadratkilometer både fjord, fjell og innlandsområder. Kommunen tilbyr et rikt utvalg av friluftsaktiviteter. I Sagfjorden kan en fiske i smult farvann og øyene i skjærgården er et yndet utfartsområde sommertid. Fiskekonkurransen «Millionfisken» arrangeres hver sommer hvor det er et yrende liv med mye fisk, folk og fest. Grottevandring, Foto: Hans Sverre Woll sykling, padling og fjellturer er andre muligheter som finnes i kommunen. Arena Elvenes er et tilrettelagt friluftsområde med badestrand, gapahuk, griller og et stort område for lek og rekreasjon. For turentusiaster vil man kunne finne en god variasjon av turmål innen «30-trimmen» med mange fine utsiktspunkter og tilrettelagte rasteplasser med benk eller gapahuk. På vinteren finner du milevis med oppkjørte skiløyper i kommunen, en skøytebane i sentrum og et skileikanlegg med skitrekk. Det er muligheter for toppturer i fjellet for å se etter nordlyset, og for de mer ekstreme er det svært gode forhold for isklatring i Flåget.

36


KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune (www.kvafjord. kommune.no) er en landbrukskommune med flotte kystområder, kulturlandskap og fjellterreng. Det finnes terreng med ulike utfordringer, med blant annet fire turstier i DNT systemet. Turstiene er ellers gjerne lagt opp i nærheten kommunens tettes befolkede områder se eksempelvis www.hinnoy.no og www.rettikartet.no for nærmere beskrivelse av kommunens ulike turalternativ. Om vinteren kan kommunens lag og foreninger skilte med flotte utfartsområder og skispor, se blant annet www.kvloyper.no Det finnes i dag en rekke frivillige lag og foreninger som har friluftsliv med som en del av sin lagsaktivitet i form av båtforeninger, kystlag, speidere og løypelag med mange flere. Austerfjordtreffet arrangeres første helgen i august og er besøkt av mange tusen mennesker. Flotte konsertopplevelser både fredag og lørdag. Herlig markedsområde på det statlige friluftsområdet i Austerfjordbotn og turer i nærliggende løypenett. Her får du oppleve ærverdige gamle kjøretøy. Hjemmebakte kaker, nydelig grillmat, en lekepark for barna, møte med husdyr, tombola, loppemarked, livekonserter, pub, fantastisk natur og mye mer. Mer info kommer via UL Vårglimt sin side på Facebook «Austerfjordtreffet». Kvæfjorduka: Siste helg i september arrangerer også friluftsdager med utgangspunkt i Surnåsen ved Borkenes, med tilgang til lett og godt skiltet turterreng. For mer informasjon sjekk «Bygdeliv i Kvæfjord» på Facebook. Bondens marked: Arrangeres siste helg i september. Boder med lokal mat fra bonden, grønnsaker, bær, ost, kjøtt, bakevarer og mye annet.

37


TJELDSUND KOMMUNE Kommunen har ca 1400 innbyggere, og er vertskommune for Forsvaret i Ramsund og Norges Brannskole på Fjelldal. Kommunen er geografisk spredt med en del på Hinnøya, en del på fastlandet og Tjeldøya. Den ligger nord i Nordland og omkranser Tjeldsundet. Tjeldsund kan by deg på alt du drømmer om av frisk luft, fjelltopper og tinder, mye hav og herlig natur. Her i midnattsolens land finner du alle muligheter for tur- og skigåing, jakt og fiske i alle former. Tjeldsundet har alltid vært en viktig ferdselsåre mellom sør og nord. I kommunen finner du fornminner og severdigheter som Steinsviksverdet, bautasteinen på Balstad, nausttuftene på Sand, Smykkefunnet i Hårvik, Gullskatten i Kongsvik, Tjeldsund museum mm. Dagens aktive kulturliv omfatter ca 40 lag og foreninger med et vidt spekter av aktiviteter innen kultur, fysisk aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser. I Tjeldsund finner du blant annet merkede turstier og løyper som fører deg til mange flotte turmål. Mulighetene er mange for både små og store. Her finnes fjell og fjellvann, flere lysløyper, badestrand, museum, fornminner og funnsteder fra de gamle jernalderhøvdingene ved Tjeldsundet. Les mer om kommunen og aktiviteter på hjemmesiden: www.tjeldsund.kommune.no

Divtasvuona souhkan

TYSFJORD KOMMUNE - ruvende fjell og djupe fjorder Selve Tysfjorden består av fem sidefjorder, som munner ut i Tysfjorden: Hellmofjorden, Grunnfjorden, Mannfjorden, Sørfjorden og Stefjorden. I tillegg kommer Skrovkjosen i ytterste del av kommunen. Kontrastene er store i det vakre landskapet. Stetind

Tysfjord har med sin flotte og allsidige natur et svært godt utgangspunkt for utøvelse av et aktivt og variert friluftsliv. Friluftsliv i både nærområdene og utmarka er viktig for tysfjerdingenes identitet, livskvalitet og helse. I tillegg til den fantastiske naturrikdommen vi omgir oss med, skorter det ikke på menneskelige ressurser heller, selv om vi alltid har plass til flere! Det vil være gode muligheter å komme seg på arrangerte turer ulike plasser i kommunen. Har du lyst til å utforske turmulighetene på egen hånd anbefales boken «På tur i Tysfjord» www.påturitysfjord.no. Det er kortere enn du tror, til mer enn du aner.

38


Fjellvettreglene 1. Planlegg turen og meld fra hvor du går. 2. Tilpass turen etter evne og forhold. 3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel. 4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. 5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. 6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. 7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er. 8. Vend i tide, det er ingen skam å snu. 9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig. 39


Informasjon

Allemannsretten Dáhpi ja geavahus • Vuhtiiváldde meahcástanealáhusaid • Vuhtiiváldde eará meahcástalliid • Govčča verráha • Ale muosehuhte elliid ja lottiid. • Buot fuođđut leat ráfáidahttojuvvon earret lobálaš bivdin • Lea veaddingeatnegasvuohta cuoŋománu 1. beaivvi rájes borgemánu 20. beaivvi rádjái • Dolasteapmi meahcis lea gildojuvvon cuoŋománu 15. beaivvi rájes čakčamánu 15. beaivvi rádjái.

Allemannsretten/Skikk og bruk • Vis hensyn til utmarksnæringene • Vis hensyn til andre brukere av utmarka • Lukk igjen grinda etter deg • Forstyrr ikke dyr og fugler • Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt • Det er båndtvang fra 1. april til 20. august • Det er forbudt å tenne åpen ild i skog og mark fra 15. april til 15. september

Public access to the countryside • Show consideration for wilderness industries • Show consideration for other users of uncultivated land • Always close all gates behind you • Do not disturb animals and birds • All game is protected except for legal hunting • Dogs must be kept on a leash from 1. April to 15. August • Fires may not be lit in woodland or outlaying land from 15. April to 15. September

NB! Datoer for bålbrenning og båndtvang kan avvike lokalt. Sjekk med kommunen.

Takk til Friluftsrådets Landsforbund for støtte til dette prosjektet. Mer informasjon om Midtre Hålogaland friluftsråd og vårt arbeid kan du finne på www.halogaland-friluftsrad.no Kontaktinfo: Telefon: 905 49 676 • anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no Følg oss på

XX

Takk for tilskudd:

Forsidefoto: Vegar Johnsen og Emma Kristensen • Baksidefoto: Emma Kristensen • Produksjon: Nor-Trykk Narvik AS

Profile for Nor-Trykk

Naturlos 2019  

Naturlos 2019  

Profile for nor-trykk

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded